Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark"

Transkript

1 Arbejdsdirektoratet November 2008

2 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING A-KASSERNE HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN A-KASSE? HVAD KOSTER DET AT VÆRE MEDLEM AF EN A-KASSE? ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING EFTER ARBEJDE I ET ANDET EØS-LAND HVIS DU IKKE HAR VÆRET ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRET I DANMARK INDEN FOR DE SIDSTE 5 ÅR HVORNÅR HAR JEG RET TIL DAGPENGE? HVAD KAN JEG FÅ I DAGPENGE? HVOR LÆNGE KAN JEG FÅ DAGPENGE? HVAD SKAL JEG GØRE, HVIS JEG BLIVER ARBEJDSLØS? SUPPLERENDE DAGPENGE HVIS DU HAR VÆRET ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRET I DANMARK INDEN FOR DE SIDSTE 5 ÅR HVORNÅR HAR JEG RET TIL DAGPENGE? SÆRLIGE REGLER FOR GRÆNSEARBEJDERE OG ANDRE ARBEJDSTAGERE END GRÆNSEARBEJDERE HVAD ER EN GRÆNSEARBEJDER? HVAD ER EN ANDEN ARBEJDSTAGER END EN GRÆNSEARBEJDER? HVOR SKAL JEG VÆRE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRET? HVAD SKER DER, HVIS JEG BLIVER HELT ELLER DELVIST ARBEJDSLØS? HVILKE BETINGELSER SKAL JEG OPFYLDE FOR AT FÅ DAGPENGE SOM GRÆNSEARBEJDER ELLER ANDEN ARBEJDSTAGER END GRÆNSEARBEJDER? DELVIST ARBEJDSLØSE GRÆNSEARBEJDERE OG ANDRE ARBEJDSTAGERE END GRÆNSEARBEJDERE HELT ARBEJDSLØSE GRÆNSEARBEJDERE HELT ARBEJDSLØSE ANDRE ARBEJDSTAGERE END GRÆNSEARBEJDERE HER KAN DU FÅ FLERE OPLYSNINGER

3 1. Indledning EØS-aftalen trådte i kraft den 1. januar EØS betyder det Europæiske Økonomiske Samarbejde. EØS-aftalen betyder bl.a., at der gælder en række fælles regler om arbejdsløshedsforsikring inden for EØS-området, som er EU-landene samt Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein. Ved siden af reglerne i EØS-aftalen gælder de nationale regler om arbejdsløshedsforsikring. Det betyder, at reglerne om, hvornår man har ret til ydelser ved arbejdsløshed, bygger på den lovgivning, der gælder i det enkelte EØS-land. Ifølge EØS-aftalen skal man som hovedregel være arbejdsløshedsforsikret i det land, man arbejder i. Det gælder også, selv om man bor i et andet land. Der er dog en række undtagelser fra denne hovedregel, bl.a. for udsendte lønmodtagere, søfolk og internationale transportarbejdere. Det er meget vigtigt, at du bliver forsikret efter reglerne i det rette land. Ellers risikerer du at miste dine rettigheder helt eller delvist. Hvis du er i tvivl om, hvilket lands regler der gælder for dig, kan du henvende dig til Sikringsstyrelsen, der er den kompetente myndighed i Danmark, når det drejer sig om lovvalg. 2. Den danske arbejdsløshedsforsikring Den danske arbejdsløshedsforsikring adskiller sig på en lang række punkter fra arbejdsløshedsforsikringerne i de andre EØS-lande. Det er derfor vigtigt, at du sætter dig ind i reglerne, så du ikke mister dine rettigheder. Den danske arbejdsløshedsforsikring er en frivillig ordning. Det vil sige, at det er helt op til den enkelte at sørge for at blive medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og dermed forsikret mod arbejdsløshed. I de fleste andre EØS-lande er alle mere eller mindre forpligtet til at være arbejdsløshedsforsikret. Ofte betaler man dér til arbejdsløshedsforsikringen gennem løntræk og gennem arbejdsgiverens bidrag til forsikringen. I Danmark betaler man et arbejdsmarkedsbidrag, som er en del af skatten. Du skal være opmærksom på, at arbejdsmarkedsbidraget ikke har noget at gøre med at være arbejdsløshedsforsikret. Du skal selv sørge for at melde dig ind i en a-kasse. Hvis du ikke er medlem af en a- kasse, har du ikke ret til dagpenge, hvis du bliver arbejdsløs. 3

4 3. A-kasserne A-kasserne er private foreninger, der administrerer reglerne i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og de regler, der er udstedt i medfør af loven. Der findes i alt 29 a-kasser i Danmark. 6 af disse er fagligt afgrænsede. Det vil sige, at de kun optager lønmodtagere fra bestemte faglige områder. 12 af a-kasserne er fagligt afgrænsede, men optager også selvstændige erhvervsdrivende, der arbejder inden for det faglige område. 3 af a-kasserne er tværfaglige for lønmodtagere. Det vil sige, at de optager lønmodtagere fra alle faglige områder. 8 af a-kasserne er tværfaglige for både lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende. Du kan altid vælge at blive medlem af en tværfaglig a-kasse. Du kan også vælge at blive medlem af en a-kasse, der dækker det faglige område, du arbejder inden for. Det faglige område er beskrevet i a-kassens vedtægter. Hvis du er i tvivl om, hvilken a- kasse du skal være medlem af, kan du henvende dig til Arbejdsdirektoratet. På direktoratets hjemmeside under emnet Medlemskab af en a-kasse finder du en oversigt over a-kasserne. Du kan også se oversigter 4. Hvordan bliver jeg medlem af en a-kasse? Du skal opfylde en række betingelser for at blive optaget i en a-kasse: Du skal opholde dig og have bopæl i Danmark. Dette krav fraviges dog, hvis du har bopæl i et andet EØS-land. Du skal være mellem 18 og 2 år under folkepensionsalderen. Du skal have arbejde som lønmodtager eller som selvstændig erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle. Du kan også blive optaget i en a-kasse, hvis du er færdig med en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed, når du søger om op- 4

5 tagelse senest 2 uger efter, at din uddannelse er afsluttet. Du skal have bopæl og ophold i Danmark både umiddelbart før, du begyndte på uddannelsen, og senest 2 uger efter, at du har afsluttet uddannelsen. Som lønmodtager kan du blive forsikret på fuld tid eller på deltid. Hvis du har arbejde på fuld tid (37 timer om ugen), skal du være fuldtidsforsikret. Hvis du har deltidsarbejde (højst 30 timer om ugen beregnet som et gennemsnit for 4 uger/1 måned), kan du vælge at være forsikret på deltid, men du kan også vælge at være fuldtidsforsikret. Din forsikringsstatus har betydning for din ret til ydelser, hvis du bliver arbejdsløs. Tal med din a-kasse om, hvilken forsikringsform du bør vælge. Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, kan du kun blive fuldtidsforsikret. Du skal ansøge om optagelse skriftligt og på en særlig blanket. Du kan få blanketten i a-kassen eller finde den under emnet Blanketter på direktoratets hjemmeside Hvis du er lønmodtager eller nyuddannet, skal du udfylde AR 50. Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle, skal du udfylde AR Hvad koster det at være medlem af en a-kasse? Medlemsbidraget til a-kassen består af flere dele: et obligatorisk bidrag til arbejdsløshedsforsikringen, et bidrag til finansiering af ATP-ordningen, et administrationsbidrag og et frivilligt efterlønsbidrag. Beløbene reguleres ved hvert årsskifte. Bidraget til arbejdsløshedsforsikringen er i 2008 på kr. for forsikrede på fuld tid. Bidraget til ATP er i 2008 på 12 kr. for forsikrede på fuld tid. Administrationsbidraget er forskelligt fra a-kasse til a-kasse. Under emnet Sammenligning af a-kasser på Arbejdsdirektoratets hjemmeside kan du se, hvad bidraget til administration er i de forskellige a-kasser. Efterlønsbidraget er frivilligt og er i 2008 på kr. for fuldtidsforsikrede. Du skal kun betale efterlønsbidrag, hvis du ønsker at være omfattet af efterlønsordningen. Du kan læse mere om efterlønsordningen i pjecen om fleksibel efterløn. 5

6 Medlemsbidraget betales enten hver 14. dag, én gang om måneden eller én gang i kvartalet. Du kan få flere oplysninger i din a-kasse. Du skal være opmærksom på, at du risikerer at blive slettet som medlem af a-kassen, hvis du ikke betaler dit medlemsbidrag til tiden. Hvis du bliver slettet som medlem af a-kassen, mister du dine rettigheder. Du skal også være opmærksom på, at en a-kasse ikke er det samme som en fagforening. En a-kasse og en fagforening er to forskellige foreninger. Du behøver ikke være medlem af en fagforening for at være medlem af en a-kasse. 6. Arbejdsløshedsforsikring efter arbejde i et andet EØS-land EØS-aftalen betyder, at de forsikrings- og beskæftigelsesperioder, man har optjent som lønmodtager i ét EØS-land, skal regnes med i et andet EØS-land, hvis det er en betingelse for at få ret til ydelser, at man har haft forsikrings- eller beskæftigelsesperioder. Dette princip kaldes sammenlægningsprincippet. Princippet om sammenlægning gælder kun for lønmodtagere. Det vil sige, at forsikrings- og beskæftigelsesperioder, som man har optjent som selvstændig erhvervsdrivende, ikke kan regnes med i et andet EØS-land. Hovedreglen er, at hvis man vil medregne forsikrings- eller beskæftigelsesperioder, skal de seneste af disse perioder være optjent efter lovgivningen i det land, hvor man fremsætter kravet om ydelser. I Danmark skelner man imellem, om man har været arbejdsløshedsforsikret i Danmark inden for de sidste 5 år eller ej. 6

7 Der gælder særlige regler for grænsegængere. Du er grænsegænger, hvis du arbejder i ét EØS-land, men har bopæl i et andet EØS-land. Reglerne for grænsegængere er beskrevet i afsnit 9. Du skal også være opmærksom på, at der gælder særlige regler om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet. Når du vender hjem, skal du betale efterlønsbidrag for de perioder, du har været forsikret i et andet EØS-land, hvis du vil bevare din ret til efterløn. Du kan også få flere oplysninger om dette i din a-kasse. 7. Hvis du ikke har været arbejdsløshedsforsikret i Danmark inden for de sidste 5 år Hvis du ikke har været arbejdsløshedsforsikret i Danmark inden for de sidste 5 år, gælder disse regler for dig. Du kan blive optaget i en a-kasse og medregne de forsikringsperioder, du har haft i et andet EØS-land, hvis du skriftligt søger om at blive optaget i a-kassen inden 8 uger fra det tidspunkt, hvor du ophørte med at være forsikret i det andet EØS-land, og du begynder at arbejde i Danmark inden 8 uger fra det tidspunkt, hvor du ophørte med at være forsikret i det andet EØS-land. For at kunne regne dine forsikringsperioder med skal du altså begynde at arbejde i Danmark. Du skal have arbejde i mindst 296 timer i løbet af 12 uger/3 måneder, hvis du er forsikret på fuld tid. Hvis du er forsikret på deltid, skal du have arbejde i mindst 148 timer i løbet af 12 uger/3 måneder Hvornår har jeg ret til dagpenge? Hvis du er begyndt at arbejde i Danmark og er blevet optaget i en a-kasse inden 8 uger efter, at du ophørte med at være forsikret i det andet EØS-land, har du ret til dagpenge, når du opfylder følgende betingelser: 1. Du skal opfylde betingelsen om arbejde i henholdsvis 296/148 timer (se afsnit 7). Det er en forudsætning for, at du kan regne de forsikringsperioder med, du har haft i et andet EØS-land. 2. I Danmark er det bl.a. en betingelse for ret til dagpenge, at man har været medlem af en a-kasse i mindst ét år. Hvis du opfylder betingelserne for at medregne forsikringsperioder, kan du medregne dine forsikringsperioder fra et andet EØS-land til at opfylde kravet om 1 års medlemskab. 7

8 Hvis du har været forsikret i fx Sverige i 2 år, inden du fik arbejde og blev forsikret i Danmark, kan du altså medregne de 2 års forsikring fra Sverige, hvis du opfylder betingelserne ovenfor. Hvis du kun har været forsikret i det andet EØS-land i en kortere periode, fx ½ år, vil du altså først opfylde betingelsen om 1 års medlemskab, når du har været forsikret i Danmark i yderligere ½ år. I visse tilfælde kan der være et kortere eller længere "brud" i din forsikringsperiode. Det er fx tilfældet, hvis du i en periode ikke har været omfattet af nogen forsikring i forbindelse med overgangen mellem den danske forsikring og forsikringen i det andet EØS-land. Det kan også være tilfældet, hvis der har været en periode, hvor du ikke var forsikret i det andet EØS-land. Du må ikke have mere end 8 ugers "brud" i din forsikringsperiode ved overgangen fra det andet EØS-lands forsikring til den danske forsikring. Du må heller ikke have et brud på mere end 8 uger i løbet af 12 måneder i den forsikringsperiode, du har i det andet EØS-land. Hvis du ikke har mere end i alt 2 gange 8 ugers "brud" i din forsikringsperiode, anses du for at opfylde kravet om 1 års medlemskab, uanset om du evt. har et "brud" på fx 4 uger ved overgangen til det danske forsikringssystem. Foruden kravet om 1 års medlemskab er det en betingelse for ret til dagpenge, at du opfylder det såkaldte beskæftigelseskrav. Hvis du er forsikret på fuld tid, betyder beskæftigelseskravet, at du skal have arbejdet så meget, at det sammenlagt svarer til arbejde i fagets fulde, sædvanlige arbejdstid i mindst 52 uger i løbet af de sidste 3 år. Hvis den fulde, sædvanlige arbejdstid er 37 timer om ugen, er beskæftigelseskravet for fuldtidsforsikrede i alt timers arbejde i løbet af de sidste 3 år. Hvis du er forsikret på deltid, betyder beskæftigelseskravet, at du skal have arbejdet så meget, at det sammenlagt svarer til arbejde i fagets fulde, sædvanlige arbejdstid i mindst 34 uger i løbet af de sidste 3 år. Hvis den fulde sædvanlige arbejdstid er 37 timer om ugen, er beskæftigelseskravet for deltidsforsikrede i alt timers arbejde i løbet af de sidste 3 år. Det er en betingelse, at arbejdet er udført på almindelige løn- og ansættelsesvilkår. Der må ikke være ydet offentligt tilskud til lønnen. Perioden på 3 år kan i særlige tilfælde forlænges. Det gælder fx, hvis du har været på barselsorlov, eller du har været syg i længere tid. Din a-kasse kan fortælle dig mere herom. Det lønarbejde, du har udført i det andet EØS-land, kan du medregne til at opfylde beskæftigelseskravet. Det er en betingelse, at arbejdet ville kunne medregnes, hvis det 8

9 var udført i Danmark. Det er også en betingelse, at arbejdet er udført i en forsikringsperiode. Din a-kasse kan fortælle dig mere herom. Det er også en betingelse for ret til dagpenge, at du stiller dig til rådighed for arbejdsmarkedet, og at du aktivt søger arbejde. Det betyder bl.a., at du skal være registreret som arbejdssøgende hos staten i jobcenteret. Arbejdsdirektoratet har lavet en pjece "Om at være ledigt medlem af en a-kasse", der beskriver disse regler nærmere. Du kan også få flere oplysninger i din a-kasse og hos staten i jobcenteret Hvad kan jeg få i dagpenge? Dagpengesatsen er individuel og er bl.a. afhængig af størrelsen af den indkomst, du har haft tidligere. Man finder frem til den seneste periode af 12 ugers/3 måneders varighed, hvor du har haft et antal løntimer, som mindst svarer til 2/3 af fuld arbejdstid efter overenskomsten. Grundlaget for beregningen af dagpenge er kort fortalt din indtjening i denne periode - fratrukket arbejdsmarkedsbidraget. Dine dagpenge kan højst være et beløb, der udgør 90 % af din hidtidige arbejdsfortjeneste. Den maksimale dagpengesats kan findes på Arbejdsdirektoratets hjemmeside I Danmark får man udbetalt dagpenge i 5 dage om ugen. Hvis du kun har haft arbejde i Danmark i en kortere periode, gælder der nogle særlige regler om beregning af dagpengesatsen. Din a-kasse kan fortælle dig mere om reglerne Hvor længe kan jeg få dagpenge? Du kan få dagpenge i en periode på sammenlagt 4 år inden for 6 år (dagpengeperioden). Når du har været arbejdsløs i 9 måneder, har du ret og pligt til aktivering. Hvis du er under 30 år eller er fyldt 60 år, har du dog ret og pligt til aktivering, når du har været arbejdsløs i 6 måneder. Din a-kasse kan fortælle dig mere herom Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver arbejdsløs? Du skal henvende dig i din a-kasse og oplyse, at du er ledig og ønsker dagpenge. Din a-kasse skal vejlede dig om betingelserne for ret til dagpenge. 9

10 Du skal også registrere dig hos staten i jobcenteret. Dette kan du gøre elektronisk på eller ved at henvende dig personligt i jobcenteret. Du vil tidligst kunne få dagpenge fra den dag, hvor du registrerer dig som arbejdssøgende hos staten i jobcenteret. Husk at få en kvittering for din registrering. Det er en betingelse for at kunne få dagpenge, at du står til rådighed for arbejdsmarkedet og er aktivt arbejdssøgende. For at stå til rådighed skal du bl.a. bekræfte din jobsøgning senest hver 7. dag på min side på Det er således ikke nok, at du går ind og tjekker dit CV. Du skal senest 1 måned fra registreringen som arbejdssøgende hos jobcenteret have et godkendt CV. Det er a-kassen, der skal godkende dit CV Supplerende dagpenge Hvis du bliver delvist arbejdsløs, eller hvis du begynder at arbejde på deltid, kan du måske få supplerende dagpenge. Hvis du har et opsigelsesvarsel over for din arbejdsgiver, kan du kun få udbetalt supplerende dagpenge, hvis din arbejdsgiver udsteder en såkaldt frigørelsesattest. Du kan se frigørelsesattesten under emnet Blanketter på Arbejdsdirektoratets hjemmeside Hvis du afleverer attesten senest 5 uger efter, at du er begyndt på arbejdet, kan du få supplerende dagpenge fra ansættelsens første dag. Hvis du ikke afleverer attesten inden 5 uger, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, hvor a-kassen har modtaget attesten. Det er også en betingelse for ret til supplerende dagpenge, at du i øvrigt har ret til dagpenge, at du er registreret som arbejdssøgende hos staten i jobcenteret, og at du søger og kan tage arbejde på fuld tid, hvis du er fuldtidsforsikret, eller arbejde i 30 timer pr. uge, hvis du er deltidsforsikret. Hvis du arbejder mere end 29,6 timer i en uge, kan du ikke få supplerende dagpenge. Du kan få supplerende dagpenge i 30 uger inden for en periode på 104 uger. Din a-kasse kan fortælle dig mere om supplerende dagpenge. 8. Hvis du har været arbejdsløshedsforsikret i Danmark inden for de sidste 5 år Hvis du har været arbejdsløshedsforsikret i Danmark inden for de sidste 5 år, gælder disse regler for dig. 10

11 Du kan blive optaget i en a-kasse og medregne de forsikringsperioder, du har haft i et andet EØS-land, hvis du skriftligt søger om optagelse i a-kassen inden 8 uger fra det tidspunkt, hvor du ophørte med at være forsikret i det andet EØS-land, og har bopæl og ophold i Danmark Hvornår har jeg ret til dagpenge? Hvis du opfylder disse to betingelser, vil du have ret til dagpenge med det samme, hvis du i øvrigt opfylder de almindelige betingelser for ret til dagpenge. I Danmark er det bl.a. en betingelse for ret til dagpenge, at man har været medlem af en a-kasse i mindst ét år. Hvis du opfylder betingelserne for medregning af forsikringsperioder, kan du regne de forsikringsperioder med, du har haft i et andet EØS-land, til at opfylde kravet om 1 års medlemskab. Hvis du har været forsikret i fx Sverige i 2 år, inden du fik arbejde og blev forsikret i Danmark, kan du altså medregne de 2 års forsikring fra Sverige, hvis du opfylder betingelserne ovenfor. Hvis du kun har været forsikret i det andet EØS-land i en kortere periode, fx ½ år, vil du altså først opfylde betingelsen om 1 års medlemskab, når du har været forsikret i Danmark i yderligere ½ år. I visse tilfælde kan der være et kortere eller længere "brud" i din forsikringsperiode. Det vil fx være tilfældet, hvis du ikke har været omfattet af nogen forsikring ved overgangen mellem forsikringen i det andet EØS-land og den danske forsikring. Det kan også være tilfældet, hvis der har været en periode, hvor du ikke var forsikret i det andet EØS-land. Du må ikke have mere end 8 ugers "brud" i din forsikringsperiode ved overgangen fra det andet EØS-lands forsikring til den danske forsikring. Du må heller ikke have et brud på mere end 8 uger i løbet af 12 måneder i den forsikringsperiode, du har i det andet EØS-land. Hvis du ikke har mere end i alt 2 gange 8 ugers "brud" i din forsikringsperiode, anses du for at opfylde kravet om 1 års medlemskab, uanset om du evt. har et "brud" på fx 4 uger ved overgangen til det danske forsikringssystem. Foruden kravet om 1 års medlemskab er det en betingelse for ret til dagpenge, at du opfylder det såkaldte beskæftigelseskrav. Hvis du er forsikret på fuld tid, betyder beskæftigelseskravet, at du skal have arbejdet så meget, at det sammenlagt svarer til arbejde i fagets fulde, sædvanlige arbejdstid i mindst 52 uger i løbet af de sidste 3 år. Hvis den fulde, sædvanlige arbejdstid er 37 timer om ugen, er beskæftigelseskravet for fuldtidsforsikrede i alt timers arbejde i løbet af de sidste 3 år. 11

12 Hvis du er forsikret på deltid, betyder beskæftigelseskravet, at du skal have arbejdet så meget, at det sammenlagt svarer til arbejde i fagets fulde, sædvanlige arbejdstid i mindst 34 uger i løbet af de sidste 3 år. Hvis den fulde sædvanlige arbejdstid er 37 timer om ugen, er beskæftigelseskravet for deltidsforsikrede i alt timers arbejde i løbet af de sidste 3 år. Det er en betingelse, at arbejdet er udført på almindelig løn- og ansættelsesvilkår. Der må ikke være ydet offentligt tilskud til lønnen. Perioden på 3 år kan i særlige tilfælde forlænges. Det gælder fx, hvis du har været på barselsorlov eller du har været syg i længere tid. Din a-kasse kan fortælle dig mere herom. Det lønarbejde, du har udført i det andet EØS-land, kan du regne med til at opfylde beskæftigelseskravet. Det er en betingelse, at arbejdet ville kunne medregnes, hvis det var udført i Danmark. Det er også en betingelse, at arbejdet er udført i en forsikringsperiode. Din a-kasse kan fortælle dig mere herom. Det er også en betingelse for ret til dagpenge, at du stiller dig til rådighed for arbejdsmarkedet, og at du aktivt søger arbejde. Det betyder bl.a., at du skal være registreret som arbejdssøgende hos staten i jobcenteret. Arbejdsdirektoratet har udarbejdet en pjece "Om at være ledigt medlem af en a- kasse", der beskriver disse regler nærmere. Du kan også få flere oplysninger i din a- kasse og hos staten i jobcenteret. 9. Særlige regler for grænsearbejdere og andre arbejdstagere end grænsearbejdere EØS-aftalen indeholder nogle særlige regler for grænsearbejdere og såkaldte "andre arbejdstagere end grænsearbejdere" Hvad er en grænsearbejder? En grænsearbejder er en person, som arbejder i ét EØS-land, og som har bopæl i et andet EØS-land, som han eller hun vender hjem til mindst én gang om ugen. Hvis du arbejder i Danmark og bor i fx Sverige, og du vender hjem til Sverige hver dag eller mindst én gang om ugen, er du altså grænsearbejder Hvad er en anden arbejdstager end en grænsearbejder? En anden arbejdstager end grænsearbejder er en person, som arbejder i ét EØS-land og har bopæl i et andet EØS-land, som han eller hun vender hjem til sjældnere end én gang om ugen. 12

13 Hvis du arbejder i Danmark og bor i fx Sverige, og du kun vender hjem til din bopæl fx én gang om måneden, er du altså anden arbejdstager end grænsearbejder Hvor skal jeg være arbejdsløshedsforsikret? Hvis du er grænsearbejder eller anden arbejdstager end grænsearbejder, skal du som udgangspunkt være arbejdsløshedsforsikret i det land, hvor du arbejder. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at blive optaget i en a-kasse, dog skal du ikke have bopæl i Danmark Hvad sker der, hvis jeg bliver helt eller delvist arbejdsløs? Hvis du bliver helt eller delvist arbejdsløs, vil din situation afhænge af, om du er grænsearbejder eller anden arbejdstager end grænsearbejder. En delvist arbejdsløs grænsearbejder skal have udbetalt ydelser fra det land, han eller hun arbejder i, som om den pågældende var bosat dér. Hvis du har bopæl i fx Sverige, og du arbejder i Danmark, skal du altså have udbetalt ydelser i Danmark, hvis du bliver delvist arbejdsløs. Du er fx delvist arbejdsløs, hvis du løbende arbejder på nedsat tid. Om du kan få supplerende dagpenge i denne situation er afhængig af, om du opfylder betingelserne for at få (supplerende) dagpenge. Du kan høre mere herom i din a-kasse. En helt arbejdsløs grænsearbejder skal have udbetalt ydelser fra det land, hvor han eller hun har sin bopæl. Hvis du har bopæl i fx Sverige, og du har arbejdet i Danmark, skal du altså have udbetalt dagpenge i Sverige, hvis du bliver helt arbejdsløs. Du anses for at være helt arbejdsløs, hvis du helt har mistet tilknytningen til din arbejdsgiver, fx fordi du har sagt op. En anden arbejdstager end grænsearbejder, som er delvist arbejdsløs, skal have udbetalt ydelser fra det land, hvor han eller hun arbejder i, som om den pågældende var bosat dér. Hvis du har bopæl i fx Sverige, og du arbejder i Danmark, skal du altså have udbetalt dagpenge i Danmark, hvis du bliver delvist arbejdsløs. Du vil fx være 13

14 delvist arbejdsløs, hvis du løbende arbejder på nedsat tid. Om du kan få supplerende dagpenge i denne situation er afhængig af, om du opfylder betingelserne for at få (supplerende) dagpenge. Du kan høre mere herom i din a-kasse. En helt arbejdsløs anden arbejdstager end grænsearbejder kan vælge, hvilket land den pågældende ønsker at stille sig til rådighed i og modtage ydelser fra. Hvis du har bopæl i fx Sverige, og du havde arbejde i Danmark, kan du altså vælge, om du ønsker at stille dig til rådighed i Danmark eller i Sverige Hvilke betingelser skal jeg opfylde for at få dagpenge som grænsearbejder eller anden arbejdstager end grænsearbejder? For det første er det en betingelse, at du er medlem af en a-kasse. Det er også en betingelse, at du opfylder kravet om 1 års medlemskab og beskæftigelseskravet. Din situation vil også afhænge af, om du er helt eller delvist arbejdsløs. Du kan medregne de forsikrings- og beskæftigelsesperioder, du har haft i et andet EØS-land, hvis du opfylder betingelserne for det Delvist arbejdsløse grænsearbejdere og andre arbejdstagere end grænsearbejdere Hvis du er delvist arbejdsløs grænsearbejder eller anden arbejdstager end grænsearbejder med arbejde i Danmark, kan du måske få supplerende dagpenge. Hvis du kun har haft arbejde og været forsikret i Danmark i en kortere periode, vil du have brug for at medregne dine forsikrings- og beskæftigelsesperioder fra det andet EØS-land for at kunne opfylde de danske betingelser for ret til dagpenge. Hvis du har søgt om at blive optaget i en a-kasse og er begyndt at arbejde i Danmark inden 8 uger, efter du ophørte med at være forsikret i det andet EØS-land, kan du måske medregne dine forsikrings- og beskæftigelsesperioder Helt arbejdsløse grænsearbejdere Hvis du er blevet helt arbejdsløs, og du har bopæl i et andet EØS-land, skal du have udbetalt dagpenge i det land, du bor i. De forsikrings- og beskæftigelsesperioder, du har haft i Danmark, kan du medregne til at opfylde bopælslandets betingelser for ret til dagpenge Helt arbejdsløse andre arbejdstagere end grænsearbejdere Hvis du er anden arbejdstager end grænsearbejder, og du er blevet helt arbejdsløs efter arbejde i Danmark, kan du frit vælge, om du ønsker at stille dig til rådighed i Danmark eller i det land, hvor du bor. 14

15 Hvis du vælger at stille dig til rådighed i Danmark og modtage dagpenge her, skal du opfylde de danske betingelser for ret til dagpenge. Du kan medregne de forsikringsperioder, du har haft i et andet EØS-land, til at opfylde kravet om 1 års medlemskab. Du skal blot opfylde betingelsen om, at du skal søge om optagelse i en dansk a-kasse inden 8 uger efter det tidspunkt, hvor du ophørte med at være forsikret i det andet EØS-land. Du kan medregne de arbejdsperioder, du har haft i det andet EØS-land, til at opfylde beskæftigelseskravet. Det er en betingelse, at arbejdet ville kunne medregnes, hvis det var blevet udført i Danmark. Det er også en betingelse, at arbejdet er udført i en forsikringsperiode. Hvis du er helt arbejdsløs anden arbejdstager end grænsearbejder, stilles der ikke krav om, at du skal have haft arbejde i Danmark i en vis periode, før du kan medregne dine forsikrings- og beskæftigelsesperioder fra et andet EØS-land. 10. Her kan du få flere oplysninger Du kan ringe til Arbejdsdirektoratet på telefon mandag til torsdag mellem kl og kl og fredag mellem og Du kan også få flere oplysninger i din a-kasse eller hos staten i jobcenteret. Hvis du har spørgsmål om social forsikring i øvrigt, kan du henvende dig til Sikringsstyrelsen, Landemærket 11, 1119 København K. Telefon Pjecen er udgivet af: Arbejdsdirektoratet Stormgade 10 Postboks København K November

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Om Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 10. udgave, april 2011 Indhold 1. Indledning 3 2. Pensionsliste 4 3. Hvad kan du bruge dit efterlønsbevis til? 4 3.1

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Maj 2003 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den fleksible efterløn for medlemmer af en a- kasse, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere. Hvis du

Læs mere

Om at være ledigt medlem af en a-kasse

Om at være ledigt medlem af en a-kasse Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være ledigt medlem af en a-kasse INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. NÅR DU BLIVER LEDIG...3 3. INDEN FOR DEN 1. MÅNED...4 4. MENS DU ER LEDIG...4 5. A-KASSEN...5 6. JOBCENTERET...5

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

Om at være selvforskyldt ledig

Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være selvforskyldt ledig INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. HVAD SKER DER, HVIS DU SIGER ET ARBEJDE OP?...3 3. HVAD ER EN GYLDIG GRUND TIL AT SIGE ET ARBEJDE OP?...3 3.1.

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

Om at få efterløn i udlandet

Om at få efterløn i udlandet Om at få efterløn i udlandet Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Eva Hansen og Mette Wiederholt Pedersen Illustration: Bob Katzenlson Dato: December 2011 Overvejer du at tage til udlandet

Læs mere

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. KRAVET OM MEDLEMSPERIODE...3

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den nye fleksible efterløn for medlemmer af en a-kasse, der fylder 60 år den 1. juli

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Arbejdsdirektoratet Februar 2007 Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. MULIGHEDER FOR SELVSTÆNDIG

Læs mere

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet September 2012 Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Et springbræt til arbejdsmarkedet Du skal snart starte i et løntilskudsjob på en arbejdsplads.

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang Efterlønsalder, folkepensionsalder og periode med

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB NOVEMBER 2014 INDHOLD S. 02 1. SÅDAN FÅR DU SENIORJOB S. 02 Betingelser for seniorjob i Københavns Kommune S. 02 Hvornår skal du søge seniorjob? S. 02 Kompensationsydelse

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

TRYGHED OGSÅ HVIS JOBBET ER USIKKERT

TRYGHED OGSÅ HVIS JOBBET ER USIKKERT TRYGHED OGSÅ HVIS JOBBET ER USIKKERT GIV DIG SELV LIDT MERE TRYGHED I HVERDAGEN DAGPENGE er et tilbud til dig, der ønsker dig lidt mere tryghed både når det går godt, og hvis du skulle blive ledig. NÅR

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

Rundskrivelse nr. 50/08

Rundskrivelse nr. 50/08 Rundskrivelse nr. 50/08 18. december 2008 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Ændring af bekendtgørelse og vejledning om fleksibel efterløn

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet August 2009 Om at stå til rådighed INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. BEKRÆFTET ARBEJDSSØGNING...3 3. DIT CV...3 4. SAMTALER MV. HOS JOBCENTERET OG ANDEN AKTØR...4 5. KONTAKTEN MED DIN A-KASSE...4

Læs mere

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge FORORD Denne pjece er din guide, mens du modtager dagpenge. Den handler om, hvilke overordnede krav der bliver stillet til dig, hvilke

Læs mere

Vejledning til nyuddannede 2011. Nyuddannet. og hvad så? F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Vejledning til nyuddannede 2011. Nyuddannet. og hvad så? F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Vejledning til nyuddannede 2011 Nyuddannet og hvad så? Indhold: Optagelse som nyuddannet 3 Hvornår har du ret til dagpenge? 4 Hvis du er medlem i forvejen

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 8. udgave, december 2015 A-kassen LH 8. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir

Læs mere

Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB

Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB Værd at vide om seniorjob Side 1 Indhold 1. Værd at vide om SENIORJOB... 2 1.1 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse udskyder seniorjobbet:... 2 1.2

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Januar 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til

Læs mere

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Eva Hansen og Mette Wiederholt Pedersen Illustration: Bob Katzenlson Dato: December 2011 Hvis

Læs mere

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr 698 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Dine muligheder supplerende dagpenge

Dine muligheder supplerende dagpenge Dine muligheder supplerende dagpenge Deltidsarbejde Hvad er supplerende dagpenge Du kan få supplerende dagpenge for dine ledige timer dvs. forskellen mellem timerne i din deltidsstilling og en normal fuldtidsstilling

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie En blød overgang til din tilværelse som pensionist JANUAR 2016 EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 3 Indhold Forord Forord 3 Efterløn og skattefri præmie 4 Økonomiske

Læs mere

Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Side 0. SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED - samtidig med efterløn

Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Side 0. SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED - samtidig med efterløn Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Side 0 SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED - samtidig med efterløn Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Side 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Muligheder for selvstændig

Læs mere

Om at stå til rådighed - for ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere

Om at stå til rådighed - for ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere Om at stå til rådighed - for ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere Arbejdsdirektoratet Stormgade 10 - Postboks 1103-1009 København K - e-post: adir@adir.dk Tlf. 38 10 60 11 - Tlf. tid: 11.00-15.00

Læs mere

SIDE: 1 23. NOVEMBER 2015 HK PRÆSENTATION VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN

SIDE: 1 23. NOVEMBER 2015 HK PRÆSENTATION VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 1 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE OM DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 2 SIDE: 3 EFTERLØNSALDER EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONER ARBEJDE SAMTIDIG MED EFTERLØN FERIE OG ANDRE FRADRAG I EFTERLØN SKATTEFRI

Læs mere

Januar 2014 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Efterløn og skattefri præmie

Januar 2014 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Efterløn og skattefri præmie Januar 2014 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Efterløn og skattefri præmie Født 1. januar 1956 eller derefter? Læs vores folder Efterløn de nye regler pr. 1. januar 2012 Politisk ansvarlig:

Læs mere

3. Krav ved overgang til

3. Krav ved overgang til EØS-reglerne og efterløn I denne pjece giver vi en orientering om EØS-reglerne og efterløn: Indhold 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til udd a n n e l s e

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til udd a n n e l s e Et nyt arbejdsliv O r l ov til udd a n n e l s e To slags orlov Der er to forskellige orlovsmuligheder: Orlov til uddannelse Orlov til børnepasning Orlovsmulighederne skal være med til at øge rotationen

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 10. udgave, april 2018 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS

Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen November 1999 Landene i den Europæiske Union har indgået en aftale om at samarbejde med en række andre europæiske lande

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Udbetaling af uhævede feriepenge må ikke ske på baggrund af denne blanket, hvis blanketten er modtaget efter den 5. juli 2010. Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2008 for ferieåret 2009/2010) Du

Læs mere

Lederne Sønderjylland

Lederne Sønderjylland Lederne Sønderjylland Fyraftensmøde om efterløn 10. marts 2011 Ved Brian Kjøller DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel Udskydelse

Læs mere

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid Supplerende dagpenge F O A s A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt

Læs mere

Afsnit Dagpengeregler. a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse. b. Arbejdsløs / hjemsendelse. c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse. d.

Afsnit Dagpengeregler. a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse. b. Arbejdsløs / hjemsendelse. c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse. d. Afsnit 14 1. Dagpengeregler a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse b. Arbejdsløs / hjemsendelse c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse d. Eksempler Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse Hvad gør du: For at

Læs mere

EØS-REGLERNE OG EFTERLØN

EØS-REGLERNE OG EFTERLØN EØS-REGLERNE OG EFTERLØN I DENNE PJECE GIVER VI EN ORIENTERING OM EØS-REGLERNE OG EFTERLØN: INDHOLD 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Læs mere

Vejledning: Ansøgning om medlemskab Kontrol og anden information

Vejledning: Ansøgning om medlemskab Kontrol og anden information Vejledning: Ansøgning om medlemskab Kontrol og anden information A-kassen er pålagt at kontrollere de oplysninger, som du afgiver. Det kan f.eks. ske ved hjælp af oplysninger fra arbejdsgivere og myndigheder.

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i et andet land

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i et andet land Social sikring under arbejde i udlandet Arbejde i et andet land Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. I nogle situationer er en person,

Læs mere

Pjece om fleksydelse. Udgivet af

Pjece om fleksydelse. Udgivet af Pjece om fleksydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 1 Februar 2014 HVORNÅR KAN

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl.

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barselorlov Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barseldagpenge Barselloven giver dig mulighed for at stykke din orlov sammen på mange forskellige måder. Da reglerne om barseldagpenge

Læs mere

EØS-rEglErnE og medlemskab

EØS-rEglErnE og medlemskab EØS-reglerne og medlemskab I denne pjece finder du de overordnede regler for arbejde og ophold i EØS-lande og øvrige udland. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

Om efterløn eller overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland. Færøerne

Om efterløn eller overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland. Færøerne Om efterløn eller overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland eller på Færøerne Arbejdsdirektoratet Juli 2001 Hvis du får efterløn eller overgangsydelse, kan du fra 1. juni

Læs mere

På job i udlandet A-kasse muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn

På job i udlandet A-kasse muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn På job i udlandet A-kasse muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 5. udgave, februar 2014 Indhold Side Arbejdsløshedsforsikring i Danmark... 4 Optagelse i en dansk

Læs mere

Der kan kun udbetales dagpenge til et ledigt medlem af en a-kasse, hvis medlemmet står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Der kan kun udbetales dagpenge til et ledigt medlem af en a-kasse, hvis medlemmet står til rådighed for arbejdsmarkedet. A-kassernes afholdelse af CV-, vejlednings- og rådighedssamtaler, mens medlemmet er omfattet af en mindre intensiv indsats, deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, deltager i selvvalgt

Læs mere

Den fleksible efterløn

Den fleksible efterløn Den fleksible efterløn For dig, der er født før 1. januar 1956 Indhold S10 Efterløn: Hvornår og hvor meget? S04 S12 Introduktion Pensionsordninger og fradrag S05 Den fleksible efterløn S14 Efterløn og

Læs mere

Au pairer har også ret til ferie

Au pairer har også ret til ferie Arbejdsdirektoratet Juli 2008 Au pairer har også ret til ferie Til værtsfamilien INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING TO FORSKELLIGE FERIEMODELLER...2 2. FERIELOVENS REGLER GÆLDER SOM HOVEDREGEL...2 3. FORSKELLE

Læs mere

MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN 16. NOVEMBER 2015

MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN 16. NOVEMBER 2015 MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN HVAD VIL VI FORTÆLLE JER SIDE: 2 / Hvilke betingelser skal der til for at få dagpenge og hvor længe. / Hvad må jeg mens jeg får dagpenge.

Læs mere

Ændringer vedrørende krav til den lediges CV og til CV-samtalen

Ændringer vedrørende krav til den lediges CV og til CV-samtalen Rundskrivelse nr. 26/2007 19. juni 2007 Ændringer vedrørende krav til den lediges CV og til CV-samtalen Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

ARBEJDE I UDLANDET OG EFTERLØN

ARBEJDE I UDLANDET OG EFTERLØN ARBEJDE I UDLANDET OG EFTERLØN I DENNE PJECE GIVER VI EN ORIENTERING OM ARBEJDE I UDLANDET OG EFTERLØN: INDHOLD 1. Indledning 2. Arbejde i udlandet før efterlønsalderen og indbetaling af efterlønsbidrag

Læs mere

Arbejdsløs og hvad så?

Arbejdsløs og hvad så? Frederiksberg Arbejdsløs og hvad så? Orientering fra El-fagets arbejdsløshedskasse Januar 2012 Arbejdsløs og hvad så? Vi vil i denne pjece prøve, at besvare nogle af de mest stillede spørgsmål. Du har

Læs mere

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 1999 Efterløn er et tilbud til personer mellem 60 og 65 år, som giver mulighed for en gradvis

Læs mere

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid a-kasse2001 Supplerende dagpenge Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge - når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse.

Læs mere

Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land

Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen August 2000 Hvis du får efterløn eller overgangsydelse, kan du fra 1. juli 2000 opholde

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret. selvstændig erhvervsdrivende

Om at være arbejdsløshedsforsikret. selvstændig erhvervsdrivende Om at være arbejdsløshedsforsikret som selvstændig erhvervsdrivende Arbejdsdirektoratet November 2001 Pjecen fortæller i hovedpunkter om dine muligheder for at blive arbejdsløshedsforsikret som selvstændig

Læs mere

På job i udlandet A-kasse-muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn

På job i udlandet A-kasse-muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn På job i udlandet A-kasse-muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn A-kassen LH 6. udgave, december 2015 Indhold 2 Side 1. Arbejdsløshedsforsikring i Danmark... 4 1.1 Optagelse i en dansk arbejdsløshedskasse...

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig?

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Læg dit CV på Jobnet.dk Som ledig skal du lægge dit CV ind på Jobnet.dk - se side 2. Men det vil være en god ide allerede at gøre det nu, fordi det giver dig mulighed

Læs mere

Om fleksibel efterløn og skattefri præmie

Om fleksibel efterløn og skattefri præmie Oktober 2011 Efterløn F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Om fleksibel efterløn og skattefri præmie Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs A-kasse Illustration: Bob Katzenelson

Læs mere

Information til ledige med selvstændig virksomhed

Information til ledige med selvstændig virksomhed Indhold 1. Forord 2. Hvad er selvstændig virksomhed? 3. Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse 4. Selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse 5. Kombinationsforsikring Forord Mange oplever på et

Læs mere

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet, i et EØS-land, i Grønland eller på Færøerne

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet, i et EØS-land, i Grønland eller på Færøerne Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet, i et EØS-land, i Grønland eller på Færøerne Arbejdsdirektoratet Juli 2001 Efterløn er et tilbud til personer mellem 60 og 65 år, som giver

Læs mere

skal anføre antallet af timer, som udbetalingen vedrører. Det fremgår af bilag 3, hvorledes opgørelsen af antallet af timer skal ske.

skal anføre antallet af timer, som udbetalingen vedrører. Det fremgår af bilag 3, hvorledes opgørelsen af antallet af timer skal ske. BEK nr 807 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0027236

Læs mere

Lønsikring Krifa Forsikring A/S

Lønsikring Krifa Forsikring A/S Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? 1. Hvornår har du tegnet forsikringen? 2. Hvornår er virksomheden startet som

Læs mere

Vejledning om fleksibel efterløn

Vejledning om fleksibel efterløn Vejledning om fleksibel efterløn Indledning I bekendtgørelse nr. 1621 af 13. december 2006 om fleksibel efterløn, som ændret ved bekendtgørelse nr. 752 af 25. juni 2007, bekendtgørelse nr. 354 af 16. maj

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. SL-01 gældende fra 1. oktober 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Når du får efterløn... EØS-området... Hvad er forskellen på at få

Læs mere

effektiv sikring af selvstændige

effektiv sikring af selvstændige effektiv sikring af selvstændige information om dagpenge og efterløn Forord Driver du, eller har du drevet selvstændig virksomhed, kan du godt få udbetalt ydelser fra DSA, men du skal være opmærksom på,

Læs mere

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer Vejledning - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Introduktion til internationale regler om social sikring... 4 2.1.

Læs mere

Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til privat børnepasning

Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til privat børnepasning Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til privat børnepasning Når forældrene ansætter en børnepasser, skal de overholde lovgivning, bl.a. om skat, ATP, forsikring, feriegodtgørelse mv. Vejledningen her

Læs mere

dsa tager hånd om NYUddannede

dsa tager hånd om NYUddannede dsa tager hånd om NYUddannede meld Dig ind i din SunDheDSfaglige A-kASSe Velkommen i DSA DSA er a-kassen for dig, der lige er færdig eller næsten færdig med din uddannelse som bioanalytiker, ergoterapeut,

Læs mere

Foden under eget bord selvstændige og dagpengesystemet

Foden under eget bord selvstændige og dagpengesystemet Foden under eget bord selvstændige og dagpengesystemet 1 MA er også for selvstændige Magistrenes Arbejdsløshedskasse er en a-kasse for både lønmodtagere og selvstændige. Det betyder, at du kan beholde

Læs mere

MEDARBEJDERE I UDLANDET

MEDARBEJDERE I UDLANDET MEDARBEJDERE I UDLANDET > En vejledning til virksomheder om social sikring ved udstationering og arbejde i flere lande inden for EU/EØS Denne vejledning gennemgår social sikringsreglerne ved udstationering

Læs mere

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Når du får efterløn... EØS-området... Hvad er forskellen på at få

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I medfør af 62, stk. 7, 63, stk. 5, 65, stk. 6, og 65 a, stk. 7, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2015,

Læs mere

sikring og støtte ved sygdom

sikring og støtte ved sygdom sikring og støtte ved sygdom regler om sygedagpenge Sygedagpenge Tilmeld dig vores nyhedsbrev på dsa.dk og få spændende nyt om job og karriere I DSA arbejder vi under mottoet Din sikkerhed altid. Med det

Læs mere

Om at være kombinationsforsikret

Om at være kombinationsforsikret Om at være kombinationsforsikret Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Pjecen fortæller i hovedpunkter om at blive kombinationsforsikret, og om de rettigheder og pligter dette indebærer. Betingelser for at blive

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven

Lov om ændring af ferieloven Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) LOV nr. 1200 af 27/12/2003 (Gældende) Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2013 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Maj 1999 Pjecen fortæller i hovedpunkter om de muligheder, du har for at fortsætte eller starte en selvstændig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger. 4. Ikrafttræden. 5. Karens. 6.

Indholdsfortegnelse. 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger. 4. Ikrafttræden. 5. Karens. 6. Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger 4. Ikrafttræden 5. Karens 6. Selvrisiko 7. Hvornår udbetales ydelsen? 8. Hvem modtager ydelsen? 9. Hvor stor er

Læs mere

EØS-REGLERNE OG MEDLEMSKAB

EØS-REGLERNE OG MEDLEMSKAB EØS-REGLERNE OG MEDLEMSKAB I DENNE PJECE FINDER DU DE OVERORDNEDE REGLER FOR ARBEJDE OG OPHOLD I EØS-LANDE OG ØVRIGE UDLAND. PJECEN ER IKKE UDTØMMENDE. HVIS DU HAR SPØRGSMÅL, ER DU VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE

Læs mere

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. 1 Tegning

Læs mere

Rundskrivelse nr. 45/08

Rundskrivelse nr. 45/08 Rundskrivelse nr. 45/08 2. december 2008 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk EØS - lovvalg, konkurs og attest E 301 Da en del arbejdsgivere

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne:

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne: Meddelelse nr. 1/09 3. februar 2009 Arbejdsløshedsforsikringslovens : 62, stk. 1, nr. 1, og 65, stk. 1-4 Bekendtgørelse m.v.: Bekendtgørelse nr. 179 af 19. februar 2007 om rådighed Bekendtgørelse nr. 177

Læs mere