Kørehvile-tid. Regler og vejledning april 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kørehvile-tid. Regler og vejledning april 2007"

Transkript

1 Kørehvile-tid Regler og vejledning april 2007

2 Køre-hvile-tid, regler og vejledning. 1. udgave april International Transport Danmark (ITD). Alle rettigheder forbeholdes. Enhver gengivelse eller kopiering af dette hæfte er kun tilladt efter skriftlig aftale med ITD.

3 Forord Jobbet som lastbil- og buschauffør er reguleret af en lang række love og bestemmelser. Disse forekommer ofte meget komplicerede og indviklede for den enkelte chauffør og de administrative medarbejdere på kontoret. Som en hjælp til at forstå reglerne for køre-hvile-tid, udgiver foreningen International Transport Danmark (ITD) denne vejledning. Køre-hvile-tid nye regler fra 11. april 2007 Reglerne gælder for chauffører, som kører godstransport med en lastbil, hvis samlede totalvægt inklusive påhængsvogn eller sættevogn overstiger kg. Reglerne gælder også for chauffører, som kører personbefordring i en bus, der er konstrueret eller indrettet til at befordre mere end 9 personer inklusive føreren. Samfundet stiller øgede krav til alle erhverv. Også på køre-hvile-tids-området skærpes kravene mere og mere. Vi vil gerne med denne vejledning være med til hjælpe dig med at håndtere din daglige planlægning på en korrekt 3

4 og professionel måde med henblik på gennemførelse af de transporter, som du er ansvarlig for. Vejledningen indledes med en skitsering af de krav, som lovgivningen stiller til dig. Herefter har vi forsøgt at vise kravene ved hjælp af grafiske fremstillinger. 4 Husk, vi stiller alle krav til trafiksikkerhed, det vil vi som transporterhverv også medvirke til at sikre. Husk, vi er professionelle vis ansvar og hensyn i trafikken! God tur International Transport Danmark (ITD) Lyren Padborg

5 Køretid Køretid er den tid, fartskriveren registrerer som kørsel, enten automatisk eller halvautomatisk, i en digital eller analog fartskriver. Daglig køretid er summen af de køretider, som ligger mellem to daglige hvil eller mellem et dagligt og et ugentligt hvil. overskrider den maksimale ugentlige arbejdstid på 60 i henhold til arbejdstidsreglerne. Din samlede køretid i to på hinanden følgende uger må højst være Din daglige køretid må højst vare 9. Dog må du sætte køretiden op til 10 to gange om ugen. Ugentlig køretid er summen af dine køretider i løbet af en uge. Din samlede køretid i løbet af en uge må højst være 56, og må ikke resultere i, at du

6 Pauser En pause er en periode, hvor du ikke må udføre kørsel eller andet arbejde. Pausen må kun benyttes til rekreation. 6 Når du har haft en samlet køreperiode på 4½ time, skal du holde en pause på mindst 45 minutter. Pausen kan erstattes af et hvil. Pausen kan deles i to perioder, som fordeles over køreperioden på 4½ time. Den første pause skal vare mindst 15 minutter, og den kan du frit placere i køreperioden. Den sidste del af pausen skal vare mindst 30 minutter og skal placeres til sidst i køreperioden. Når du har afholdt en samlet, lovlig pause på i alt 45 minutter eller en delt pause på 15 minutter og 30 minutter, påbegynder du automatisk en ny køreperiode på 4½ time.

7 Daglig hviletid Hvil Et hvil er en sammenhængende periode, hvor du frit kan disponere over din tid. Du skal huske at holde både daglige og ugentlige hvil. Senest 24 efter afslutningen af en daglig eller ugentlig hviletid skal du have holdt en ny daglig hviletid. Et dagligt hvil kan enten holdes som en regulær daglig hviletid eller en reduceret daglig hviletid. En regulær daglig hviletid skal vare mindst 11 sammenhængende. Alternativt kan det regulære, daglige hvil vare 12. Her må du dele hvilet i to perioder. Den første periode skal vare mindst 3, og den kan du placere frit i løbet af dagen. Den sidste periode skal efterfølgende vare mindst 9 og afslutter dermed din arbejdsdag. 7

8 Flermandsbetjening 8 Færgeregel Kører du i en lastbil/bus, som skal transporteres med færge eller tog, må du afbryde en regulær daglig hviletid to gange eksempelvis i forbindelse med ombord- eller frakørsel. Afbrydelserne må højst vare 1 time sammenlagt, og du skal have adgang til en køje eller en liggeplads. En reduceret daglig hviletid skal vare mindst 9, og du må højst holde 3 reducerede daglige hviletider mellem to ugentlige hviletider. Du kan forlænge en daglig hviletid til at udgøre en ugentlig hviletid. Kører du i en lastbil/bus, hvor der er tale om flermandsbetjening, skal du og din kollega have afholdt en ny daglig hviletid på mindst 9 inden for en periode på 30 fra det sidste daglige eller ugentlige hvil. Hvis du deltager i flermandsbetjening af en lastbil/bus, skal der være mindst 2 førere ombord på lastbilen/bussen i køreperioden, som ligger mellem 2 daglige hvil eller mellem et dagligt og et ugentligt hvil. I den første time af køreperioden er det dog valgfrit, om der skal være en eller to førere i lastbilen/bussen. Resten af tiden er det et krav.

9 Ugentlig hviletid Senest efter seks 24 s perioder fra slutningen af det sidste ugehvil skal du holde en ny ugentlig hviletid. Hvis den ugentlige hviletid starter i en uge, og fortsætter ind i den næste uge, kan du henføre hvilet til en af disse uger men ikke til dem begge. En uge regnes fra mandag kl og til søndag kl En ugentlig hviletid skal holdes enten som en regulær ugentlig hviletid eller en reduceret ugentlig hviletid. En regulær ugentlig hviletid skal vare mindst 45. Hvorimod en reduceret ugentlig hviletid" som minimum skal vare 24. I to på hinanden følgende uger skal du holde mindst to regulære ugentlige hviletider på 45 eller Du kan også vælge at holde en regulær ugentlig hviletid på 45 den ene uge samt en reduceret ugentlig hviletid på mindst 24 i den følgende uge. De, der mangler op til de 45, skal efterfølgende kompenseres. De manglende skal holdes samlet, inden der er gået tre uger efter udløbet af den uge, hvor du nedsatte hvilet. Den manglende hviletid, der holdes som kompensation for en reduceret ugentlig hviletid, skal du holde sammen med en anden hviletid på mindst 9. 9

10 Force majeure Hvis du holder daglige og reducerede ugentlige hviletider væk fra hjemstedet, kan du holde disse hvil i lastbilen/bussen, hvis den er udstyret med en passende soveplads. Du kan i enkelte tilfælde fravige reglerne om køre-hvile-tid for at nå frem til en egnet holdeplads. Det skal være foreneligt med trafiksikkerheden og af hensyn til passagerernes, lastbilens eller godsets sikkerhed. 10 Årsagen til fravigelsen skal noteres bag på køreskiven eller på en udskrift fra den digitale fartskriver.

11 Daglig køretid Daglig køretid 9. 4,5 45 min. 4,5 11 Efter senest 4,5 s kørsel skal der afholdes en pause på 45 minutter! Daglig køretid er den samlede køretid, som udføres mellem to daglige hvileperioder!

12 Pause Pausen i den uafbrudte køreperiode på 4,5 kan også deles i 2 perioder i løbet af køreperioden: min. 2,5 30 min. 4,5 Vigtigt!: 1. pause skal være på 15 minutter, og 2. pause skal være på 30 minutter! Rækkefølgen er fastlagt skal afholdes som vist! Efter den afholdte pause på 30 minutter påbegyndes en ny 4,5 s køreperiode.

13 Hvornår må der påbegyndes en ny 4,5 s køreperiode? Ulovligt 2 15 min. 1 time 30 min. 6 Korrekt , ,5 min. time min. min. min. 13 Efter 30 eller 45 minutters pause begynder der en ny køreperiode på max. 4,5.

14 Forlængelse/udvidelse af den daglige køreperiode Alene tilladt 2 x i hver uge: 14 4,5 45 min. 4,5 45 min. 1 time Forlængelse af den daglige køretid til 10. Pauserne må deles efter de normale regler. Denne udvidelse af køretiden giver mulighed for en max. ugentlig køretid på 56 (4 x 9 og 2 x 10 ).

15 Udvidelse af den daglige køretid hvordan kan pauserne placeres? Også ved udvidelse af den daglige køretid kan pauserne deles i 2 perioder , , min. time min. min. min. time 15 kl kl kl kl kl kl Start Pause Middagspause Pause Pause Slut

16 Køretid i en 14-dages periode (dobbelt-uge) I en dobbelt-uge må den samlede køretid ikke overskride dobbelt-uge dobbelt-uge uge 2. uge 3. uge 4. uge 5. uge dobbelt-uge dobbelt-uge 95 Ulovligt

17 Hvornår skal din daglige køretid være afsluttet? 1-mands betjent køretøj. Starttidspunkt klokken Længden af længste daglige hvileperiode 9 11 Dette er afhængigt af længden på den daglige hvile periode, som du vælger at indlægge. Her er angivet det tidspunkt, hvor hvileperioder senest skal starte, når længden af den længste daglige hvileperiode udgør henholdsvis 9 og

18 Hvornår skal din daglige køretid være afsluttet? 18 2-mands betjent køretøj. Hvis køretøjet er 2-mands betjent, og begge chauffører påbegynder transporten samtidig efter et lovligt dagligt hvil, skal næste lovlige hvil senest påbegyndes som her anført, dog kun hvis begge chauffører deltager i hele transporten frem til næste lovlige daglige hvil. Ved flermandsbetjening er tilstedeværelsen af en eller flere andre chauffører valgfri den første time, men obligatorisk resten af tiden. Starttidspunkt Sluttidspunkt klokken klokken

19 Regulær daglig hviletid 11 Regulær daglig hviletid 11. Inden 24 efter at du har afholdt et ugentligt eller dagligt hvil, skal du have afholdt det næste daglige hvil. 19 Arbejdstid 13 Dagligt hvil 11 Arbejdstid 13

20 Hviletid i køretøjet Reduceret ugentligt og dagligt hvil kan afholdes i køretøjet, men 1. Køretøjet skal holde stille Køretøjet skal være forsynet med køjer til chaufførerne.

21 "Færge-reglen" Den regulære hviletid må afbrydes max. 2 gange. Afbrydelserne må ikke være på mere end i alt 1 time. Hviletid 5 1 time Hviletid 6 21 Hviletid 3 1/2 time Hviletid 4 1/2 time Hviletid 4 Denne mulighed må alene anvendes i forbindelse med omkørsel eller kørsel fra borde på færge eller i forbindelse med anvendelse af "Rollende Landstrasse."

22 Eksempel på anvendelsen af færgereglen Lastbilen ankommer i færgehavnen. Ombordkørsel starter om 2. Herefter følger en 6-s overfart. Hviletiden må afbrydes i forbindelse med kørsel fra borde. 22 Hviletid 2 1/2 time Hviletid 6 1/2 time Hviletid 3 Ombordkørsel Kørsel fra borde

23 Deling/splitning af det regulære hvil Det regulære daglige hvil må deles i to perioder: Men det forudsætter, at der i løbet af en 24 s periode efter afholdelse af et ugentligt eller dagligt hvil holdes 12 s hvil i alt! 23 Arbejdstid 3 Arbejdstid 9 Start 24 Slut 1. periode skal være 3, og 2. periode skal være på 9!

24 Eksempel deling/splitning af det regulære daglige hvil På den planlagte rute opstår der en fuldstændig spærring af motorvejen. Undvigelsesruter kan ikke anvendes ,5 Pause 45 min. 1,5 9 Kø opløses transporten kan fortsætte. Chaufføren finder en rasteplads. Afslutning af arbejdsperiode.

25 Reduceret dagligt hvil 3 x mellem 2 ugentlige hviletider må der holdes mellem 9-11 s hvil: En reduktion til 9 3 gange i løbet af ugen er tilladt. Arbejdstid max. 13 Reduceret hvil 9 2 Arbejdstid max Disse 2 falder bort Intet krav om kompensation.

26 Eksempel reduceret daglig hviletid Tirsdag morgen: Transport fra Aalborg til Neumünster (D). Godset skal senest være fremme kl. 10:00. Chaufføren, som skal udføre transporten, har arbejdet til kl. 20:00. Transporten er beregnet til at kunne udføres på max. 5 incl. pauser. 26 Der er alene mulighed for et reduceret dagligt hvil på 9, inden transporten skal påbegyndes. 9 s reduceret dagligt hvil 4,5 s køretid Kl. 20 påbegyndes det reducerede daglige hvil. Kl. 5 påbegyndes transporten. Kl. 9:30 ankomst til Neumünster.

27 Hviletid 2-mandsbetjent køretøj Chauffør 1 4,5 4,5 4,5 4,5 1 time 2 Dagligt hvil s perioden begynder. Chauffør 2 4,5 4,5 4,5 4,5 1 time 2 Dagligt hvil 9 I løbet af en 30 s periode skal der være holdt en 9 s hvileperiode!

28 Ugentlig hviletid Efter senest seks 24 s perioder skal der indlægges en ugentlig hviletid! Ny uge med max. seks Ugentlig hviledag Ny uge med max. seks 24 s perioder s perioder påbegyndes påbegyndes 28 Nedsættelse til 24 s ugentlig hviletid er mulig. Ugentlig hviletid 45 Seks 24 s perioder Ugentlig hviletid 24 Seks 24 s perioder Ugentlig hviletid 45 Den 1. og den 3. ugentlige hviletid i det viste eksempel skal være på 45!

29 Eksempel reduceret ugentlig hviletid Chaufføren stopper sin transport efter seks 24 s perioder i Barcelona! Det betyder, at en ugentlig hviletid er påkrævet! Chaufførens interesse: Hurtigst muligt hjem Samfundets interesse: Trafiksikkerhed 29 Kompromis: Reducering af det ugentlige hvil til 24

30 Kompensation ved afholdelse af et reduceret ugentligt hvil Reduktion af den ugentlige hviletid skal holdes senere og skal holdes samlet! Dette kan ske i forlængelse af et minimum 9- dagligt hvil eller en ugentlig hvileperiode: uge Seks 24 s perioder 24 s ugentlig hviletid 21 s reduktion 2. uge Seks 24 s perioder 45 s ugentlig hviletid 3. uge Seks 24 s perioder 45 s ugentlig hviletid 4. uge Seks 24 s perioder 45 s ugentlig hviletid 21 s kompens. Senest før udløbet af den 3. uge, efter at det reducerede ugentlige hvil er taget, skal kompensationen ske!

31 Eksempel kompensation i forbindelse med ugentlige hvil Eksemplet med chaufføren i Barcelona (se side 29). Chaufføren havde reduceret det ugentlige hvil til 24! Husk samlet kompensation for de manglende 21 skal planlægges og afholdes! Dette skal ske i forbindelse med afholdelse af et min. 9 s dagligt hvil eller et andet ugentligt hvil ugentlig hviletid 2. ugentlig hviletid ugentlig hviletid I denne situation valgte chaufføren efter aftale med sin vognmand at forlænge sin 2. ugentlige hvileperiode med 21 til i alt 66 på sin bopæl.

32 Hvad skal chaufføren medbringe under kørslen? Hvilke dokumentationer skal chaufføren medbringe under transporten? For at afgøre det skal der tages hensyn til, om: 1. chaufføren udelukkende kører med køretøjer med digitalt kontrolapparat (se side 33) chaufføren udelukkende kører med køretøjer med analogt kontrolapparat (se side 34) 3. chaufføren både kører med køretøjer med digitalt og køretøjer med analogt kontrolapparat (se side 35).

33 1. Chauffører, der udelukkende fører et køretøj med digitalt kontrolapparat. Kørekort. Førerkort. Skriftlige optegnelser samt prints såfremt disse af specielle grunde er nødvendige (f.eks. fejlfunktioner ved kontrolapp./førerkortet) for den indeværende uge samt de foregående 15 kalenderdage (fra kalenderdage). 33 I forbindelse med transporter til det sydlige udland endvidere attestation for manglende dokumentation for kørsel (den såkaldte ferieerklæring).

34 2. Chauffører, der udelukkende fører et køretøj med analogt kontrolapparat. Kørekort. Førerkort, såfremt han er i besiddelse af et sådant. 34 Diagramark og andre optegnelser for den indeværende uge samt de forudgående 15 kalenderdage (fra kalenderdage). I forbindelse med transporter til det sydlige udland endvidere attestation for manglende dokumentation for kørsel (den såkaldte ferieerklæring).

35 3. Chauffører, der både kører med et køretøj, som har analogt kontrolapparat, og med et køretøj, som har et digitalt kontrolapparat. Kørekort. Førerkort. Diagramark, skriftlige optegnelser for indeværende uge og de forudgående 15 kalenderdage (fra kalenderdage). 35 I forbindelse med transporter til det sydlige udland endvidere attestation for manglende dokumentation for kørsel (den såkaldte ferieerklæring).

36 Ansvar og forpligtelser Transportørens ansvar/forpligtelse. Transportøren er forpligtet til at tilrettelægge chaufførens arbejde således, at arbejdet kan udføres under iagtagelse af gældende love og reguleringer (herunder køre-hvile-tids-bestemmelserne). 36 Chaufføren skal instrueres og kontrolleres omkring arbejdets udførelse. Transportørens ansvar. Transportøren er ansvarlig for sine chaufførers overtrædelser, også når disse sker uden for landets grænser. I Danmark vil arbejdsgiveren bliver idømt et objektivt arbejdsgiveransvar.

37 Hovedansvarlige/medansvarlige: Virksomheder. Fragtførere. Speditører. 37 Rejsearrangører. Hovedkontrahenter. Underkontrahenter. Førerformidlingsbureauer. Alle implicerede skal sikre sig, at de planlagte og aftalte transporter er i overensstemmelse med de gældende køre-hvile-tids-regler.

38 ITD service ITD tilbud Få på en overskuelig måde overblik over virksomhedens efterlevelse af køre-hvile-tids-reglerne. Mange vognmænd gør en stor indsats for at efterleve køre-hvile-tids-reglerne. ITD leverer: Rapport, der udskrives efter indscanning af diagramarkene samt analyse af digitale data. Rapporten indeholder: 38 ITD tilbyder en service, der giver en betydelig lettelse ved kontrollen af diagramarkene og de digitale data. Flere og flere transportkøbere ønsker dokumentation for virksomhedens praktiske gennemførelse af transporterne, herunder også i relation til køre-hvile-tids-reglerne. 1. Statistik pr. chauffør 2. Samlet oversigt for virksomheden, hvoraf det bl.a. fremgår: procentvis opgørelse af overtrædelser i forhold til antal indsendte diagramark graduering af de forskellige overtrædelsestyper angivelse af hyppigst forekommende overtrædelser. Myndighederne skærper kontrollen med overholdelse af reglerne. Der er derfor mange gode grunde til løbende og systematisk at kontrollere sine diagramark. Hvis ITD tidligere har foretaget analyse af virksomhedens data, vil der også blive angivet, hvordan udviklingen er fra den ene kontrol til den anden mht. at efterleve reglerne.

39

40 marketeam.dk

Køre- hviletid Vejledning

Køre- hviletid Vejledning Køre- hviletid Vejledning 1 Køre- hviletid vejledning om regler Reglerne om køre- hviletid blev ændret i april 2007. Antallet af kontroller på landevejen og i virksomheden øges. Og samtidig er bødestørrelserne

Læs mere

Køre- hviletid Vejledning

Køre- hviletid Vejledning Køre- hviletid Vejledning 1 Køre- hviletid vejledning om regler De nuværende regler om køre- hviletid har eksisteret siden april 2007. Antallet af kontroller på landevejen og i virksomheden øges. Og samtidig

Læs mere

Styr på køre-hvile-tiden. - En introduktion til reglerne. Undervisning 2015

Styr på køre-hvile-tiden. - En introduktion til reglerne. Undervisning 2015 Styr på køre-hvile-tiden - En introduktion til reglerne. Undervisning 2015 Hvad er køre-hvile-tids-reglerne? Fælles regelsæt for EU. Lastbiler på over 3.500 kg og busser, til fordring af over 9 personer.

Læs mere

Køre- og hviletid. ... uden omveje. Introduktion 2 Myndighedskontrol 3 Begreber 4 Køretid 5. Pause 8. Hvil DigiSyS

Køre- og hviletid. ... uden omveje. Introduktion 2 Myndighedskontrol 3 Begreber 4 Køretid 5. Pause 8. Hvil DigiSyS Køre- og hviletid... uden omveje Introduktion 2 Myndighedskontrol 3 Begreber 4 Køretid 5 Køreperiode Daglig køretid Ugentlig køretid Tolerancer og sanktioner Pause 8 Samlet pause Opdelt pause Tolerancer

Læs mere

Styr på køre-hvile-tiden

Styr på køre-hvile-tiden Styr på køre-hvile-tiden En introduktion til reglerne ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport Lyren 1. DK-6330 Padborg Tlf. +45 7467 1233 Fax +45 7467 4317 itd@itd.dk. www.itd.dk Symboler

Læs mere

Styr på køre- og hviletiden

Styr på køre- og hviletiden Styr på køre- og hviletiden En introduktion til reglerne ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport Lyren 1. DK-6330 Padborg Tlf. +45 7467 1233 Fax +45 7467 4317 itd@itd.dk. www.itd.dk Symboler

Læs mere

Køre- og hviletid. ... uden omveje. Introduktion 2 Myndighedskontrol 3 Begreber 4 Køretid 5. Pause 8. Hvil DigiSyS

Køre- og hviletid. ... uden omveje. Introduktion 2 Myndighedskontrol 3 Begreber 4 Køretid 5. Pause 8. Hvil DigiSyS Køre- og hviletid... uden omveje Introduktion 2 Myndighedskontrol 3 Begreber 4 Køretid 5 Køreperiode Daglig køretid Ugentlig køretid Tolerancer og sanktioner Pause 8 Samlet pause Opdelt pause Tolerancer

Læs mere

Styr på køre- og hviletiden

Styr på køre- og hviletiden Styr på køre- og hviletiden En introduktion til reglerne ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport Lyren 1. DK-6330 Padborg Tlf. +45 7467 1233 Fax +45 7467 4317 itd@itd.dk. www.itd.dk Symboler

Læs mere

Kontrol af dyretransport:

Kontrol af dyretransport: Kontrol af dyretransport: Kontrol i f.m. økonomisk virksomhed Kontrol rettet mod hvirveldyr Fisketransport kontrol typisk landevej Foretages af politi evt. med dyrevelfærdsrejseholdet Transporten: Kort

Læs mere

Styr på køre- og hviletiden

Styr på køre- og hviletiden Styr på køre- og hviletiden En introduktion til reglerne Association for +45 7467 1233 itd.dk Symboler Indholdsfortegnelse 2 Styr på køre- og hviletiden En introduktion til reglerne Revideret udgave Version

Læs mere

DiTac Software Solutions ApS

DiTac Software Solutions ApS DiGet Data Transfer DiTac Software Solutions ApS Møllerjorden 38 Postboks 38 4320 Lejre +45 41 13 53 91 www.tachograf.dk Indhold Side Introduktion 3 Arbejdsgang 4 DiGet Data Transfer 1 Start programmet...

Læs mere

Køre- og hviletidskursus for kommunernes personale

Køre- og hviletidskursus for kommunernes personale Køre- og hviletidskursus for kommunernes personale Tungvognsspecialisten afholder køre- og hviletidskurser for relevante medarbejdere i kommunerne. Kurserne afholdes: 17. maj 2011 kl. 0900 1530: Herning

Læs mere

Respekt(er) Egen økonomi. Arbejdsgivers økonomi. Regler for transport af fisk Regler vedr. køre- og hviletid

Respekt(er) Egen økonomi. Arbejdsgivers økonomi. Regler for transport af fisk Regler vedr. køre- og hviletid Egen økonomi Respekt(er) Arbejdsgivers økonomi Regler for transport af fisk Regler vedr. køre- og hviletid Kontrol af dyretransport: Kontrol i f.m. økonomisk virksomhed Kontrol rettet mod hvirveldyr Fisketransport

Læs mere

Respekt(er) Egen økonomi. Arbejdsgivers økonomi. Regler for transport af fisk Regler vedr. køre- og hviletid

Respekt(er) Egen økonomi. Arbejdsgivers økonomi. Regler for transport af fisk Regler vedr. køre- og hviletid Egen økonomi Respekt(er) Arbejdsgivers økonomi Regler for transport af fisk Regler vedr. køre- og hviletid Kontrol af dyretransport: Kontrol i f.m. økonomisk virksomhed Kontrol rettet mod hvirveldyr Fisketransport

Læs mere

Firma Test. Vurderingen af om en fejl er mindre, alvorlig eller meget alvorlig er lavet efter EU standard for overtrædelser. Se det vedlagte notat.

Firma Test. Vurderingen af om en fejl er mindre, alvorlig eller meget alvorlig er lavet efter EU standard for overtrædelser. Se det vedlagte notat. Firma Test Analyse køre-hvile-tid august 2012 Vedlagt følger analyse af køre-hvile-tid for august måned. Der er tale om 23 mindre, 6 alvorlige og 4 meget alvorlige overtrædelser. De fleste overtrædelser

Læs mere

Kontrol af dyretransport:

Kontrol af dyretransport: Kontrol af dyretransport: Kontrol i f.m. økonomisk virksomhed Kontrol rettet mod hvirveldyr Fisketransport kontrol typisk landevej Foretages af politi evt. med dyrevelfærdsrejseholdet Transporten: Kort

Læs mere

Respekt(er) Egen økonomi. Arbejdsgivers økonomi. Regler for transport af fisk Regler vedr. køre- og hviletid

Respekt(er) Egen økonomi. Arbejdsgivers økonomi. Regler for transport af fisk Regler vedr. køre- og hviletid Egen økonomi Respekt(er) Arbejdsgivers økonomi Regler for transport af fisk Regler vedr. køre- og hviletid Kontrol af dyretransport: Kontrol i f.m. økonomisk virksomhed Kontrol rettet mod hvirveldyr Fisketransport

Læs mere

I slutningen af 1996 kom der en ny bekendtgørelse om hviletid og fridøgn. Det drejer sig om bekendtgørelse nr. 1282 af 20. december 1996.

I slutningen af 1996 kom der en ny bekendtgørelse om hviletid og fridøgn. Det drejer sig om bekendtgørelse nr. 1282 af 20. december 1996. 21. august 1997 ARBEJDSMILJØINFORMATION NR. 116. mg/ai Vedr.: Hviletid, fridøgn og køretid. I slutningen af 1996 kom der en ny bekendtgørelse om hviletid og fridøgn. Det drejer sig om bekendtgørelse nr.

Læs mere

Indkaldelse til virksomhedskontrol vedrørende CVR-nr

Indkaldelse til virksomhedskontrol vedrørende CVR-nr DigiTach Trucking Rugårdsvej 296 5210 Odense NV Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon +45 7221 8899 virksomhedskontrol@fstyr.dk www.fstyr.dk Sagsnr. 20XX-tbst-xxxx Dato 30. maj 20XX Indkaldelse til virksomhedskontrol

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0205/317. Ændringsforslag. Roberts Zīle, Kosma Złotowski for ECR-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0205/317. Ændringsforslag. Roberts Zīle, Kosma Złotowski for ECR-Gruppen 22.3.2019 A8-0205/317 317 Artikel 1 stk. 1 nr. -1 Artikel 3 stk. 1 litra aa Gældende ordlyd Artikel 3 stk. 1 litra aa aa) køretøjer eller kombinationer af køretøjer med en største tilladt totalvægt på

Læs mere

Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne

Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne December 2011 j.nr. 2007-9080-59 Version 12/11 4. udgave Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne Indhold Side 2 1. Indledning... 9 2. Regelgrundlaget... 10 2.1. Hvor findes køre- og hviletidsbestemmelserne...

Læs mere

Regler om kørsel med trailer

Regler om kørsel med trailer Regler om kørsel med trailer Med de nye kørekortsregler pr. 19/1-2013 bortfaldt reglen om, at hvis påhængskøretøjets tilladte totalvægt overstiger bilens egenvægt med mere end 50 kg, så skal man have kørekort

Læs mere

Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne

Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne December 2011 j.nr. 2007-9080-59 Version 12/11 4. udgave Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne Indhold Side 2 1. Indledning... 9 2. Regelgrundlaget... 10 2.1. Hvor findes køre- og hviletidsbestemmelserne...

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 331 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 331 Offentligt Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 331 Offentligt RIGSADVOKATEN J.nr. RA 2008-1410-0145 NOTAT om sanktionerne for overtrædelse af reglerne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. april 2014 Sag 4/2014 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 og T2 (advokat Lars Lindhard, beskikket for begge) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

KAPITEL I INDLEDENDE BESTEMMELSER. Artikel 1

KAPITEL I INDLEDENDE BESTEMMELSER. Artikel 1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 og

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Bilag 2 Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Beskrivelse af sager, hvori der er sket frakendelse af førerretten

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) L 153 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2005-156-0025 Dok.: DSS40070 Besvarelse af spørgsmål

Læs mere

Forskrifter for brug af kontrolapparater

Forskrifter for brug af kontrolapparater 10. april 2007 j.nr. 2007-9086-2 ver 04/07 FÆRDSELSAFDELINGEN Forskrifter for brug af kontrolapparater Side 2 Indhold Indledning... 5 Kapitel 1. Brugsforskrifter for det analoge kontrolapparat og for brugen

Læs mere

Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne. Juni 2010 j.nr. 2007-9080-59 Sagsbehandler: KB Version 06/10 3. udgave

Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne. Juni 2010 j.nr. 2007-9080-59 Sagsbehandler: KB Version 06/10 3. udgave Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne Juni 2010 j.nr. 2007-9080-59 Sagsbehandler: KB Version 06/10 3. udgave Indhold Side 2 1. Indledning...10 2. Regelgrundlaget...11 2.1. Hvor findes

Læs mere

Vejledning om reglerne på køre- og hviletidsområdet

Vejledning om reglerne på køre- og hviletidsområdet Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Sagsnr.: TS21100-00135 Dato: Oktober 2019 Vejledning om reglerne på køre- og hviletidsområdet Del I Reglerne i køre- og hviletidsforordningen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 3. april 2002 PE 305.788/28-48 ÆNDRINGSFORSLAG 28-48 Udkast til udtalelse (PE 305.788) Jan Andersson forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Tungvognspecialisten Aps

Tungvognspecialisten Aps Tungvognspecialisten Aps Carl Peter Frederiksen 4091 6185 www.tungvogn.dk Om os Tungvognsspecialisten.dk Rådgivning & undervisning Køre- og hviletid Fartskrivere & Takografer Farligt gods, sikkerhedsrådgivning

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 29/45 DIREKTIVER

Den Europæiske Unions Tidende L 29/45 DIREKTIVER 31.1.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 29/45 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/5/EF af 30. januar 2009 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/22/EF om minimumsbetingelser

Læs mere

BILAG TIL INDKALDELSE TIL VIRKSOMHEDSKONTROL 1. GENERELT OM VIRKSOMHEDSKONTROLLEN OG KØRE- OG HVILETIDSREGLERNE

BILAG TIL INDKALDELSE TIL VIRKSOMHEDSKONTROL 1. GENERELT OM VIRKSOMHEDSKONTROLLEN OG KØRE- OG HVILETIDSREGLERNE BILAG TIL INDKALDELSE TIL VIRKSOMHEDSKONTROL I dette bilag kan der i afsnit 1 Generelt om virksomhedskontrollen og køre- og hviletidsreglerne læses mere om virksomhedskontrollen, køre- og hviletidsreglerne

Læs mere

SIKKERHEDSINSTRUKTION ARBEJDSTID - HVILEPERIODE OG FRIDØGN. Godkendt af ledelsen

SIKKERHEDSINSTRUKTION ARBEJDSTID - HVILEPERIODE OG FRIDØGN. Godkendt af ledelsen BRAVIDA DANMAK A/S Emne: SIKKERHEDSINSTRUKTION ARBEJDSTID - HVILEPERIODE OG FRIDØGN Sikkerhedsinstruk.: SI 37 Udgave-Dato 00-12.07.99 MILJØ & SIKKERHED SIKKERHEDSHÅNDBOG Udarbejdet af/afd. NEH/994 Godkendt

Læs mere

På de efterfølgende sider i denne pdf, finder du reglerne, som de foreligger frem til den 31. december 2016.

På de efterfølgende sider i denne pdf, finder du reglerne, som de foreligger frem til den 31. december 2016. Kvalifikationskrav til førere af busser er udsat Som bekendt har Trafik- og Byggestyrelsen udsat de nye regler for ikke-erhvervsmæssige førere af busser. Derfor er siderne 18 til 21 i denne udgave af Personbefordring

Læs mere

SOCIALE BESTEMMELSER INDEN FOR VEJTRANSPORT Forordning (EF) nr. 561/2006, direktiv 2006/22/EF, forordning (EU) nr. 165/2014

SOCIALE BESTEMMELSER INDEN FOR VEJTRANSPORT Forordning (EF) nr. 561/2006, direktiv 2006/22/EF, forordning (EU) nr. 165/2014 VEJLEDNINGSNOTAT 7 Emne: Betydningen af "hver periode på 2imer". Artikel: Artikel 8, stk. 2 og 5, i forordning (EF) nr. 561/2006. Fremgangsmåde: I overensstemmelse med artikel 8, stk. 2, i forordningen

Læs mere

KOMMENTERET AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN

KOMMENTERET AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN KOMMENTERET AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN Indledende bemærkninger Med henblik på en fortsat opretholdelse af et rimeligt beredskab inden for sygehus og institutionsområdet samt i kommunernes ældreområde

Læs mere

Gennem en årrække har der såvel nationalt som i BP været forhandlet om. ændringer i køre- og hviletidsbestemmelserne, og der er nu i EF vedtaget et

Gennem en årrække har der såvel nationalt som i BP været forhandlet om. ændringer i køre- og hviletidsbestemmelserne, og der er nu i EF vedtaget et 7. oktober 1986 VN/HS Cirkulære nr. 390 Til medlemmerne. Vedr.: Ændrede køre- og hviletidsbestemmelser. Gennem en årrække har der såvel nationalt som i BP været forhandlet om ændringer i køre- og hviletidsbestemmelserne,

Læs mere

KOMMENTERET AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN

KOMMENTERET AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN KOMMENTERET AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN Indledende bemærkninger Med henblik på en fortsat opretholdelse af et rimeligt beredskab inden for sygehus og institutionsområdet samt i kommunernes ældreområde

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0205/129. Ændringsforslag. Marita Ulvskog for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0205/129. Ændringsforslag. Marita Ulvskog for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 21.3.2019 A8-0205/129 129 Betragtning 11 b (ny) (11b) Anvendelsen af lette erhvervskøretøjer til varetransport er i tiltagende og giver anledning til illoyal konkurrence og forskelle i anvendelsen af forordning

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2006R0561 DA 04.06.2010 001.003 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) nr. 561/2006 af 15. marts

Læs mere

Undtaget kørsel /OUT - i relation til arbejdstid. 1. Indledning 2. Arbejdstid ved Undtaget kørsel /OUT 3. Registrering af undtaget kørsel 4.

Undtaget kørsel /OUT - i relation til arbejdstid. 1. Indledning 2. Arbejdstid ved Undtaget kørsel /OUT 3. Registrering af undtaget kørsel 4. Undtaget kørsel /OUT - i relation til arbejdstid December 2017 1. Indledning 2. Arbejdstid ved Undtaget kørsel /OUT 3. Registrering af undtaget kørsel 4. Bilag 1 Indledning Køre- og hviletidsbestemmelserne

Læs mere

11.4.2006 DA Den Europæiske Unions Tidende L 102/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

11.4.2006 DA Den Europæiske Unions Tidende L 102/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 11.4.2006 DA Den Europæiske Unions Tidende L 102/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006 om harmonisering af

Læs mere

Transportgruppen. Arbejdstidsdirektiv for mobile lønmodtagere

Transportgruppen. Arbejdstidsdirektiv for mobile lønmodtagere Transportgruppen Arbejdstidsdirektiv for mobile lønmodtagere Historisk tilbageblik: Generelt arbejdstidsdirektiv vedtaget november 1993 Transport undtaget Rådet vedtager 11.3.2002 Direktiv om tilrettelæggelse

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

RM 4-2000 Kapitel 19 Køre- og hviletid - September 2013

RM 4-2000 Kapitel 19 Køre- og hviletid - September 2013 RM 4-2000 Kapitel 19 Køre- og hviletid - September 2013 Emneord: færdsel Printet den:12. december 2013 FÆRDSELSMEDDELELSEN KAPITEL 19 KØRE- OG HVILETID RM 4/2000 REVIDERET 27. SEPTEMBER 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN

AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN KL KØBENHAVN KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE DANSKE BIOANALYTIKERE DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSK SYGEPLEJERÅD DANSK TANDPLEJERFORENING DEN ALMINDELIGE DANSKE JORDEMODERFORENING ERGOTERAPEUTFORENINGEN

Læs mere

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA 01.04.2016 PRÆSENTATION Faglig sagsbehandler Gitte Rahbek FORVENTNINGER Hvad forventninger har i til i dag?? Konkrete spørgsmål?? Hvor gælder aftalen?? Vigtigt

Læs mere

Tac h o Manag e r. licenser og funktioner. DigiSyS Tacho Manager... til virksomheden i bevægelse. digital fartskriver uden omveje...

Tac h o Manag e r.  licenser og funktioner. DigiSyS Tacho Manager... til virksomheden i bevægelse. digital fartskriver uden omveje... digital fartskriver uden omveje... www.digisys.dk Tac h o Manag e r licenser og funktioner Ta c h o M a n a g e r er det mest brugervenlige og komplette program til enkel og hurtig administration, egenkontrol

Læs mere

2.0. DiTac Software Solution ApS +45 7211 2130 Postbox 38 DK-4320 Lejre www.tachograf.dk

2.0. DiTac Software Solution ApS +45 7211 2130 Postbox 38 DK-4320 Lejre www.tachograf.dk 2.0 Brugervejledning DiWare 2.0 DiTac Software Solution ApS +45 7211 2130 Postbox 38 DK-4320 Lejre www.tachograf.dk Indholdsfortegnelse Sådan kommes rundt i DiWare...3 DiWare startes...4 Chaufførinformation...5

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal København k

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal København k Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København k Sendt per e-mail til: Teddy Henrik Becher thb@trm.dk samt Peter Lübke pel@trm.dk Sted/Dato: Padborg og København den 20.

Læs mere

TØF Godskonference 2006 Internationalisering - rammer og vilkår for den internationale vejgodstransport

TØF Godskonference 2006 Internationalisering - rammer og vilkår for den internationale vejgodstransport TØF Godskonference 2006 Internationalisering - rammer og vilkår for den internationale vejgodstransport ved adm. direktør Jens I. Petersen ITD - International Transport Danmark FDE Center Padborg Nationaliteter/sprog

Læs mere

Landsdækkende levering

Landsdækkende levering Landsdækkende levering 3xwilhelmsen.dk Landsdækkende levering (kun bro fast) Ønskes levering til ikke bro faste øer, udføres dette i samarbejde med Danske Fragtmænd til deres gældende priser. Vi har nu

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 233 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 233 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2017-18 TRU Alm.del Bilag 233 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 14. marts 2018 2017-3702 Klare, enkle og balancerede regler Til fremme af et indre marked for vejtransport,

Læs mere

16. september 2013 Bilag 1 Administration af hvileperiode Medarbejderen har som hovedregel krav på 11 timers sammenhængende efterfølgende hvile inden

16. september 2013 Bilag 1 Administration af hvileperiode Medarbejderen har som hovedregel krav på 11 timers sammenhængende efterfølgende hvile inden 16. september 2013 Bilag 1 Administration af hvileperiode Medarbejderen har som hovedregel krav på 11 timers sammenhængende efterfølgende hvile inden for hvert arbejdsdøgn. Ved hviletid i forbindelse med

Læs mere

AGENDA. om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support

AGENDA. om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support AGENDA om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support TUR FORLAG udgiver primært bøger og e-læringskurser etableret 1980, har udgivet e-lærings

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende L 80/35 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/15/EF af 11. marts 2002 om tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører mobile vejtransportaktiviteter EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN

Læs mere

**NYT** pr. dato = Nyt efter overenskomstens/aftalens ikrafttræden

**NYT** pr. dato = Nyt efter overenskomstens/aftalens ikrafttræden Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Bilag 1 Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Reglerne om køre- og hviletid og sanktioner for overtrædelse af reglerne

Læs mere

VELKOMMEN Medlemsmøde om arbejdstidsregler gældende fra

VELKOMMEN Medlemsmøde om arbejdstidsregler gældende fra VELKOMMEN Medlemsmøde om arbejdstidsregler gældende fra 01.04.2016 Præsentation og forventninger Hvem er vi? Hvilke forventninger har I til i dag?? Konkrete spørgsmål?? Hvilke aftaler gælder? Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 862 (Alm. del), som Folketingets Trafikudvalg har stillet til justitsministeren den 7. marts 2011.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 862 (Alm. del), som Folketingets Trafikudvalg har stillet til justitsministeren den 7. marts 2011. Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 862 Offentligt Folketinget Trafikudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 4. april 2011 Kontor: Færdsels-

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 I medfør af 51, stk. 4, 55, stk. 1, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed

Læs mere

HÅNDBOG KØRE- OG HVILETID VERSION 2.16

HÅNDBOG KØRE- OG HVILETID VERSION 2.16 2019 HÅNDBOG KØRE- OG HVILETID VERSION 2.16 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 Forord... 5 Ansvar og rettigheder... 5 GENERELT OM KØRE- OG HVILETID... 6 Definitioner og begreber... 6 Hvorfor har vi køre-

Læs mere

digital fartskriver uden omveje... www.digisys.dk DigiSyS Starter Kit ... holder hele vejen Version 2.1 2014-08 2013 OptiPro management ApS

digital fartskriver uden omveje... www.digisys.dk DigiSyS Starter Kit ... holder hele vejen Version 2.1 2014-08 2013 OptiPro management ApS digital fartskriver uden omveje... www.digisys.dk... holder hele vejen Version 2.1 2014-08 2013 OptiPro management ApS Samligning af Hvilken anbefales Type kørsel Håndværker Firmakørsel Gods- og buskørsel

Læs mere

Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn

Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn Dorthe Nøhr Pedersen dnp@moviatrafik.dk 11.11.2010 / Hillerød Passagerudviklingen i Flextrafik År Kunder 2007 487.336

Læs mere

Rådighedstjeneste og anden særlig tjeneste. Rådighedstjeneste og daglig hvileperiode

Rådighedstjeneste og anden særlig tjeneste. Rådighedstjeneste og daglig hvileperiode Rådighedstjeneste og anden særlig tjeneste Rådighedstjeneste og daglig hvileperiode Rådighedstjeneste på arbejdsstedet betragtes ikke som hviletid. Dette gælder, selv om der under rådighedstjenesten ikke

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. Bilag 13 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 51, stk. 4, 55, stk. 1, og 72, stk. 1,

Læs mere

Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport

Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport I medfør af 86 a, 118, stk. 8-10, og 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1100 af 8. november 2006, som ændret ved lov nr.

Læs mere

AFTALE MELLEM MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN OG UDSTATIONERINGSSTEDET OM BETINGELSERNE FOR UDSTATIONERING AF EN MILITÆRNÆGTER

AFTALE MELLEM MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN OG UDSTATIONERINGSSTEDET OM BETINGELSERNE FOR UDSTATIONERING AF EN MILITÆRNÆGTER Februar 2010 AFTALE MELLEM MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN OG UDSTATIONERINGSSTEDET OM BETINGELSERNE FOR UDSTATIONERING AF EN MILITÆRNÆGTER MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN Adresse: Hedelykken 10, 2640 Hedehusene

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 84 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2005-150-0158 Dok.: KSE40438 Besvarelse af spørgsmål

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bek. Nr. 1509 af 15. december 2010 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning. Sammenskrivningen

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) L 153/28 16.6.2017 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/1013 af 30. marts 2017 om udformning af den standardformular til rapportering, der er omhandlet i artikel 17 i Europa- Parlamentets og

Læs mere

EU Kvalifikationsdirektivet

EU Kvalifikationsdirektivet 1 TUR CHAUFFØRKONFERENCE 2007 EU Kvalifikationsdirektivet 2 Bekendtgørelse 880/2006, om kvalifikationskrav til erhvervschauffører, trådte i kraft den 10. september 2006 og implementerede EU-direktivet

Læs mere

Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND

Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND RING TIL MIDTTRAFIK PÅ 87 40 83 00 Vi sidder klar ved telefonerne på følgende tidspunkter: Korte rejser (op

Læs mere

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 ÅRSNORM - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 Indledning...3 Før vi arbejder med planlægning af årsnormen...3 Hvor mange timer består årsnormen af...3 Hvad skal afskrives årsnormen og hvordan

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport 1)

Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport 1) 1 af 31 07-10-2011 18:11 BEK nr 328 af 28/03/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 04-04-2007 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 975 af 16/07/2007 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Spørgsmål 2 Ad spørgsmål 1.: - Vil man herved opfylde mindstekravet i kontraktbilag 1 punkt 1.2 hvis spørgsmål 1 er positivt? Svar: Ja, jf.

Spørgsmål 2 Ad spørgsmål 1.: - Vil man herved opfylde mindstekravet i kontraktbilag 1 punkt 1.2 hvis spørgsmål 1 er positivt? Svar: Ja, jf. Ad Kontraktbilag 1 punkt 1.2.: Der stilles minimumskrav om at Leverandøren skal som minimum havde taxitilladelse i henhold til taxilovgivningen (Erhvervsmæssig personbefordring af højest 9 personer inkl.

Læs mere

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold Bekendtgørelse om Tivolitog Indhold Afsnit 1: Politiets meddelse og tilladelse Side 3 Afsnit 2: Synsvirksomhedens godkendelse. Side 4 Afsnit 3: Tivolitogets anvendelse. Side 5 Afsnit 4 Straf, betaling

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

DAKO BRUGERVEJLEDNING

DAKO BRUGERVEJLEDNING DAKO BRUGERVEJLEDNING Download af DAKO-Key (fører- og/eller tachografdata) Indsæt adapter og nøgle i ledig USB-port Åbn DAKO-Key-Download Dette billede vises: DAKO-Key-Download.lnk Tryk på start Dette

Læs mere

Best practice håndbog til de individuelle køretimer

Best practice håndbog til de individuelle køretimer Best practice håndbog til de individuelle køretimer Undervisningsministeriet 2009. Materialet er udviklet af Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR. Materialet kan frit viderebearbejdes med angivelse af

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

Efteruddannelse for. lastbilchauffører. Information om den nye lovpligtige efteruddannelse for alle der erhvervsmæssigt kører lastbil

Efteruddannelse for. lastbilchauffører. Information om den nye lovpligtige efteruddannelse for alle der erhvervsmæssigt kører lastbil Efteruddannelse for lastbilchauffører Information om den nye lovpligtige efteruddannelse for alle der erhvervsmæssigt kører lastbil 3F Tr a n s p o r t g r u p p e n November 2008 2 Bedre grund- og efteruddannelse

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog BEK nr 1076 af 07/11/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Færdselsstyrelsen, j.nr. FS302-12 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Orientering fra DM-branche til medarbejdere

Orientering fra DM-branche til medarbejdere Nyhedsbrev nr. 5 Marts 2015 Orientering fra DM-branche til medarbejdere Emner: Køre- og hviletids-bestemmelser for servicebiler mv. Servicebiler og overlæs Trafikkampagne trafikanter skal lære at forstå

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

Bestemmelser om flyve- og hviletid for besætningsmedlemmer under erhvervsmæssig lufttransport

Bestemmelser om flyve- og hviletid for besætningsmedlemmer under erhvervsmæssig lufttransport Bestemmelser for Civil Luftfart Bestemmelser om flyve- og hviletid for besætningsmedlemmer under erhvervsmæssig lufttransport Udgave 3, 15. november 2017 I medfør af 82 i luftfartsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne 1. Indledning Ved lov nr. 557 af 24. juni 2005 om ændring

Læs mere

ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLAND

ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLAND ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLAND RING TIL MIDTTRAFIK PÅ 87 40 83 00 VI SIDDER KLAR VED TELEFONERNE PÅ FØLGENDE TIDSPUNKTER: KORTE REJSER (op til 100 km) alle dage 8.00-17.00 FASTE REJSER alle hverdage 8.00-16.00

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL. EGION MIDTJYLLANd

Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL. EGION MIDTJYLLANd Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLANd Ring til Midttrafik på 87 40 83 00 Vi sidder klar ved telefonerne på følgende tidspunkter: Korte rejser (op til 100 km) alle dage 8.00-17.00

Læs mere

Organisationsaftale om implementering af EU-Arbejdstidsdirektiv

Organisationsaftale om implementering af EU-Arbejdstidsdirektiv Bilag 10 Organisationsaftale om implementering af EUArbejdstidsdirektiv Grundlaget for denne organisationsaftale er EUdirektiv nr. 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 543/69

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 543/69 158 De Europæiske Fællesskabers Tidende 29.3.69 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 77/49 RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 543/69 af 25. marts 1969 om harmonisering af visse bestemmelser på det sociale

Læs mere