Primus begyndervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Primus begyndervejledning"

Transkript

1 Primus begyndervejledning Denne vejledning viser hvordan man laver et Swing arrangement ud fra en MIDI fil. Den Midi fil der er brugt, kan du hente den her: gymhf.dk/gj/primus. Under Primus manual står der Midifil til Lets Fall In Love. Højreklik på den og vælg Gem destination som. 1. Hent en MIDI fil og sæt standardindstillinger. Åben Primus. Hent MIDIfilen delopg5g.mid ved at vælge Filer Importer MIDIfil og vælg filen. Herefter åbner en MIDI import box, hvor du bare skal sige OK. (Programmet tilbyder altid den samme standard opsætning for de Midi filer, der skal hentes, og det er den opsætning, vi skal bruge). Vælg Indstillinger og derefter Generelt. Du skal sikre dig at at der i underpunktet Gem dokument er sat kryds i Gem med backup. Sæt den til at gemme hver 5. Minut. Tryk OK. Vælg Midi og derefter Spilmuligheder. Hvis nummeret som her er i swing skal der under Timing være følgende indstilling, der sikrer at det du noterer spilles som swing: Inden du lukker boksen skal du sikre dig at i feltet Afspilningsområde ikke er sat kryds i Stop når markeret blokslutning nås. Bemærk også at der i feltet Hvilke symboler der skal påvirke afspilningen er mulighed for at sætte flueben ved Akkordsymboler. Det er en god ide i starten af arrangementet at have feltet markeret, så du kan høre de akkorder du noterer. Når du begynder at arrangere korstemmer, er det ofte bedre, at akkorderne er slået fra, så du kun hører det du selv har lavet. Sørg for at akkorderne er slået til nu. Primus begynder vejledning Gert Uttenthal Jensen side 1

2 Du skal sikre dig at dit navn står på opgaven øverst på alle arkene. Det gør du ved at højre klikke på teksten side 1 af 1 og derefter vælge Egenskaber. Tilføj nu dit navn i feltet Hoved under Indre Hvis der optræder akkorder med grundtone Bb eller H er det en god at skifte til den blandingsnotation vi bruger i STX opgaverne, hvor vi undgår at bruge bogstavet B som akkordgrundtone men i stedet bruger det tyske H og det engelske Bb. Vælg derfor Stykke og derefter Indstillinger og så Akkordsymboler. Her vælger du Blandet (H og Bb) NB! Der er ikke noget krav om at du bruger H og Bb, men det skal være konsekvent det du bruger. Du kan altså vælge at beholde B og Bb. Gem filen et sted på computeren under et passende navn Primus begynder vejledning Gert Uttenthal Jensen side 2

3 2. Lyt til filen Tryk på mellemrumstangenten eller på Play knappen og lyt til den. Valg af modus: Nederst på Primus brugerfladen finder du et blåt felt der enten kan have farven/teksten Prøv at venstreklik på den og se at den skifter. Du kan også skifte mellem dem ved ctrl+mellemrumstangent. Når den står på Takter kan du afmærke en takt hvis du fx vil høre den (eller slette den). Når den står på Noder, kan du fx afmærke en enkelt node og redigere i den. NB! Du må ikke være i gang med at skrive tekst eller akkorder ind, hvis du skal afmærke en node. Tryk 1 på de almindelige tal hvis du har problemer med at afmærke noder i node mode. Vi vil nu afspille fra takt 4, for at høre melodien her igen. Kontroller at du står i Takter i modusvalg (se ovenfor) og tryk ctrl+vensteklik i takt 4. Den skal nu komme en lyseblå firkant i hele takt 4. Hvis du står i den forkerte modus (dvs i node modus ) vil der blive enkelte mørkeblå noder i takten. Når takten er afmærket og lyseblå trykker du på mellemrumstangenten og hører fra den afmærkede takt. (Bemærk at den afspiller fra markeringen og resten af nummeret. Hvis den kun spiller det markerede, er det fordi der ikke er sat flueben i feltet Stop når markeret blokslutning nås under valgene Midi Spilmuligheder.) Primus begynder vejledning Gert Uttenthal Jensen side 3

4 2. Ret melodien til hvis der er fejl i den rytmiske notation. Noden ser i originalen ud som ovenfor, men den MIDIfil vi har åbnet ser lidt anderledes ud. Akkorderne mangler og der er en mere rodet notation af rytmen i takt 5 og 9, hvor primus ikke har noteret ¼ dels triolerne. Det skal vi have rettet til. Tal fra numerisk tastatur og tal fra det almindelige tastatur er forskellige: På keyboardet er der nogle tal til højre for bogstaverne. Det kaldes det numeriske tastatur. På bærbare sidder det i højre side mellem bogstaverne og aktiveres ved en speciel knap. Disse tal bruges til forskellige shortcuts. Med koden numerisk 1 menes tallet 1 på det numeriske tastatur mens 1 henviser til et tallet over bogstaverne på keyboardet. Kontroller at modus er sat til noder. Du afmærker de 4 noder ved at hold ctrl nede samtidig med at du med venstre musetast nede fejer hen over de noder du vil have afmærket. Du kan også klikke på dem enkeltvis med ctrl nede. og tryk så på Delete. Primus begynder vejledning Gert Uttenthal Jensen side 4

5 Tryk på 1 (ikke på det numeriske tastatur) for at åbne Toolbox ens Node fane. Marker ¼ delsnoden og 3 tallet der angiver trioler Klik de tre noder ind på de rigtige pladser Tryk på 6 for at åbne Tekst fanen og vælg Sangtekst (eller tryk ctrl+l). Klik på den første node, der mangler tekst og skriv While we were. Teksten fordeler sig selv idet programmet hopper videre til næste node, når du skriver mellemrum eller bindestreg. Ret takt 9 på samme måde. Ctrl+z (fortryd indtastning): I starten skriver man ofte forkert. Brug Ctrl+z til at fortryde sidste indtastning. Esc (fortryd valg): Hvis programmet ikke reagerer som du forventer, er det ofte fordi du allerede har foretaget et valg der blokerer. Tryk på Esc for at neutralisere disse valg og prøv så igen. Primus begynder vejledning Gert Uttenthal Jensen side 5

6 3. Skriv akkorderne på. Tryk på 6 for at åbne Toolbox ens Tekstfane og tryk på G7 under feltet Akkorder Klik nu på den første node eller over den første node, så der åbner et skrivefelt. Skriv C6 og tryk pilen til højre. Derved flyttes akkordfeltet hen til næste node. Ved næste node skriver du C#dim og bruger derefter pilen til højre indtil feltet er flyttet hen til der hvor der skal stå Dm7. Skriv på samme måde alle akkorderne hen til E7 I takt 7 har vi to akkorder til en node. Det er umiddelbart kun muligt at skrive en akkord. Der er to måder at løse det på. Den lette løsning er at dele helnoden i to halvnoder: Tryk 1 så vi åbner Toolbox ens nodefane hvis den ikke er åben. Højreklik derefter på den node du vil dele og vælg Nodeværdi og derefter Del node i to. Skriv nu E7b9 eller E7/b9 hvis Primus ikke vil læse det andet. (Man kan også skrive to akkorder uden at dele tonen. Hvis du er specielt interesseret kan du se metoden beskrevet her; Klik på 22) Skriv resten af akkorderne ind. Lyt til sangen igen. Formodentlig vil akkorderne blive spillet nu til melodien. Læg mærke til at akkorderne ikke klinger længere end den node de står over. Det betyder at C6 der står over en halvnode i takt 1 klinger længe mens C#dim kun klinger som den 1/8 del den står over. Hvis du ikke kan høre akkorderne eller hvis du vil slå dem fra så vælg Midi og derefter Spil muligheder Hvilke akkorder kender Primus? Programmet kender kun bestemte akkorder, og der ligger nogle fast valg i programmet hvordan disse ændres. De største problemer Primus begynder vejledning Gert Uttenthal Jensen side 6

7 ved standardudgaven er at C9 skal skrives C7/9 og at C7b9 skal skrives C7/b9. Hvis du vil vide mere om hvordan man tilpasser programmet så se på gymhf.dk/gj/primus Hvis du ikke kan finde ud af hvordan du skal skrive en akkord eller vil have den skrevet anderledes end Primus gør: Ja så kan du altid vælge at skrive den som tekst. Det gør du på samme fane som du skriver akkorder, du skal i stedet bare vælge Fri tekst. 4. Tilføj nodesystemer og vælg instrumenter. Vi vil her lave et arrangement med en (kvindelig) solist, et firstemmigt kor (SATB), en basstemme og en trommestemme. Vi starter med at lave de første tre takter. Så kan I fortsætte med resten i slutningen af dette papir. Vælg Nodesystem og Opsætning og tryk på Tilføj instrument Primus begynder vejledning Gert Uttenthal Jensen side 7

8 Vælg Neutrale systemer og vælg Diskantsystem (fordi vi skal bruge en g nøgle til S+A stemmerne i koret. I feltet Instrumenttitel skriver du Kor (SA). Det betyder sopran alt og dermed har du også angivet at det er en kvindestemme. Under MIDI indstilling står der 1 Piano og det er OK. Gentag nu for at tilføje herrestemmerne i koret: Tilføj instrument Neutrale systemer Bassystem Instrumenttitel: Kor (TB) MIDI indstillinger: 1 Piano Bas tilføjes med Tilføj instrument Neutrale systemer Bassystem Instrumenttitel: Bas MIDI indstillinger: 33 Jazzbas Hvis du skal have en rigtig god baslyd skal du skifte til en basnøgle, der spiller tonerne en oktav dybere end de er noteret. Det gør du ved at klikke basnøglen og derefter vælge den med en f nøgle med et 8 tal under. Primus begynder vejledning Gert Uttenthal Jensen side 8

9 Trommerne tilføjes med Tilføj instrument Neutrale systemer Tromme map Instrumenttitel: Trommer Vi mangler nu kun at få skrevet den rigtige tekst på solisten: Klik på den øverste stemme i vinduet Nodesystemer i øverste venstre hjørne. Skriv i feltet Instrumenttitel at stemmen skal hedde: Solist (kvinde). (I Jazz er det meget lettere at lave vokal arrangementer til kvindelige solister end til mandlige!) Vælg en anden lyd til solisten, så du kan høre forskel. Det kan være 5 Rhodes eller 74 Fløjte. (Overvejelser når du vælger instrumenter: Koret skal ikke være for blød en lyd, for så kan du ikke høre akkorder og rytmer klart nok. Det er rart at have en anden lyd til koret end til solist, så derfor er det som oftest en god ide at vælge koret=piano og solist som noget andet.) Slå den automatiske akkordfunktion fra igen, så du kan høre dit eget kor Det gør du som sidst under Midi og derefter Spilmuligheder. (Akkordfunktionen lyder ikke godt med solisten som fløjte. Så længe du benytter den, skal du vælge solist=piano). Til sidst skal vi indstille Primus til at gruppere alle 1/8 dele to og to. Det gør det meget lettere for dig at læse det rytmisk og få overblik over, hvad der er betonede 1/8 dele og hvad der er ubetonede: Vælg Nodesystem og Opsætning og tryk derefter i feltet Bjælkegrupper på pilen til venstre, så 1/8 delene grupperes to og to som vist nedenfor Tryk derefter på Overfør indstillingerne til alle andre systemer. Primus begynder vejledning Gert Uttenthal Jensen side 9

10 5. Skriv en stemme ind. Tryk 1 for at åbne Toolbox ens node fane. Tryk på den nodeværdi du ønsker at skrive. Venstreklik for at skrive noden og højreklik for at skrive pausen. Skriv først nodeværdierne uden løse fortegn og bindebuer Fortegn skriver du ved at klikke foran noden der hvor fortegnet skal stå indtil det er det rigtige fortegn. (Et fortegn slettes igen ved at højreklikke på det og vælge Slet fortegn) Bindebuen laver du ved at trykke ved pilen nedenfor. Derefter trykker du på den node, der skal forbindes til den efterfølgende node. Tryk på knappen når du er færdig for at lukke for denne funktion. Skriv teksten på ved at vælge 6 og vælg så Sangtekst (eller skriv ctrl+l). Klik på den node du vil skrive tekst under. Som regel synger hele koret samme stemme, og så behøver du kun skrive tekst under den øverste. Skriv derefter basstemmen ind i de første takter Primus begynder vejledning Gert Uttenthal Jensen side 1

11 Hvis du skal indsætte en node mellem to andre: Normal skriver man takten fra venstre til højre, og kan normalt kun få lov til at skrive efter de andre noder i takten. Hvis du vil skrive før skal du holde alt knappen nede samtidig med at du klikker noden. Hvor mange noder må der være i en takt? Primus tillader at du skriver lige så mange noder du vil, og den spiller dem alle sammen. Hvis du gerne vil have programmet til at vise hvor antal af noder/pauser ikke passer, skal du gå op i Vis og derefter sætte flueben ved Forkert taktlængde med gul farve. Det er også en meget smart måde at kontrollere om du har husket at skrive alle pauser. 6. Skriv tromme stemmen ind. Trommestemmen skrives ind for første takt. Start med hi hatten. Skriv først bare rytmen. Hvis du ikke ved præcis hvor den ligger, gør det ikke noget. Det retter vi til bagefter. Skriv bare rytmen uden at tænke på noderne: Vi vil gerne have en åben hi hat på 1 slaget og 3 slaget og så ellers lukket hihat. Højre klik på 1 slaget og vælg Trommelyde Så åbner følgende box: Du skal klikke på 46 Åben hi hat for at slå denne lyd til, og klkke på 42 Lukket hi hat for at slå denne lyd fra. Gør det samme med 3 slaget Primus begynder vejledning Gert Uttenthal Jensen side 11

12 Stortromme/lilletromme skal noteres i samme nodelinje men i en anden stemme for at vi kan få lov til at lave en anden rytme. Tryk alt+2 eller tryk numerisk 2 og vælg stemme 2. Skriv derefter følgende noder Lyden på 1 og 3 slaget er stortrommen og den er god nok. Lyden på 2 slaget er hi hat foden og den er også ok. Lilletrommen på 4 slaget er imidlertid en rigtig rock tromme. Højreklik på den og vælg Trommelyde og skift den til fx 37 Kantslag. Tryk på numerisk 7 for at få vist alle stemmer på en gang Nu mangler vi kun at kopiere denne trommerytme ud i de andre takter. Kontroller at vi er i Takt modus. Afmærk første takt ved ctrl+venstreklik Kopier 1. takt med bogstavet c (IKKE med ctrl+c som ellers er standard i Windows) Klik på takt 2. Gentag proceduren med at trykke c og klikke i næste takt. (Du kan også vælge at afmærke flere takter på en gang ved at holde ctrl nede og så trykke i første og sidste takt i den blok du vil kopiere. Nu vil C kopiere hele blokken og anbringe den fra den takt du klikker i.) I en rigtig trommestemme skal der lægges variationer ind, men lad os udelade det her. Hvis du vil skrive mere af arrangementet ind kan du se alle 12 takter på de næste sider, eller du kan hente det på gymhf.dk/gj/primus/primus begynder nodeeks.pdf Lav kontrol: Afslut altid med at vælge Vis og Forkert taktlængde med gul farve. Så kan du se hvor du fx mangler pauser. Primus begynder vejledning Gert Uttenthal Jensen side 12

13 7. Lyt til enkeltdele i dit arrangement. Det kan være en fordel at kunne høre fx koret tydeligere og evt langsommere for at høre evt fejl. Vælg Vis og derefter Mixer (eller num 4). Skru ned for de stemmer der ikke er kor så de er halvt så kraftige som koret. Lyt til satsen og brug? og på numerisk tastatur til at hæve/sænke tempoet i afspilningen (det kan du også gøre på mixeren). 8. Hvis du vil skrive en melodi ind helt fra starten: Gå ind i menuen Filer og hold musen over Ny. Hvis du bare klikker på Ny får du en klavernode, men holder du den over får du forskellige tilbud. Vælg fx Stemme, hvis du vil starte med en enkelt nodelinje. Hvis du vil ændre nøglen venstreklikker du direkte på nøglen og vælger den du vil have. Hvis du vil ændre faste fortegn klikker du mellem nøgle og taktart og vælger af den menu der åbner. Hvis du vil ændre taktart klikker du direkte på takttallet og vælger en ny. Nu kan du tilføje tomme takter i enden ved at trykke på * på det numeriske tastatur og fjerne tomme takter i enden ved at trykke på / på det numeriske tastatur. Du kan tilføje ekstra stemmer som vi gjorde ovenfor eller ved at trykke + og så klikke med musen enten ovenfor den/de stemmer du har eller nedenfor. Primus begynder vejledning Gert Uttenthal Jensen side 13

14 Husk i starten: Indstil Primus til at tage backup med passende mellemrum (Indstillinger Generelt) Indstil Primus til at afspille i Swing, hvis nummret er i swing (Midi Spilmuligheder) Vælg at Primus spiller akkorder (Midi Spilmuligheder) Tilføj dit navn øverst på siden (Højreklik på tekst Egenskaber) Indstil evt brug af Bb/H (Stykke Indstillinger Akkorder) Kontroller at melodien er noteret rigtig det er især et problem ved ¼ delstrioler!!!! Indstil programmet til at spille akkorder i starten. Husk til sidst: Slå funktionen Forkert taktlængde med gul farve (under Vis) til og ret evt.fejl. Sæt tempoet ned når du afspiller arrangementet, så du lettere kan høre hvad du har lavet. Lyt til arrangementet med akkorder for at høre evt fortegnsfejl. Lyt uden akkorder for at høre hvad du selv har lavet. (Midi Spilmuligheder) Shortcuts Ctrl+mellemrum Skift mellem nodemodus og taktmodus c Kopierer en afmærket takt 1 Vælg node fane 6 Vælg Tekst fane (tekst, akkorder) Ctrl+L Skriv tekst Num. 2 Vælg mellem stemmerne + Indsæt ekstra stemme Num 4 Åbner Mixeren Num + Hæver afspilningstempoet Num Sænker afspilningstempoet Num * Tilføjer tomme takter bagerst Num / Fjerner tomme takter bagerst Ellers er der megen hjælp at hente i programmet og til de mere tekniske spørgsmål her: Primus begynder vejledning Gert Uttenthal Jensen side 14

15 Gert Uttenthal Jensen Lets Fall In Love side 1 af 2 Lets Fall In Love Solist (kvinde) Kor (SA) Kor (TB) = 1 /!??!? "?? C 6 C#dim Dm 7 G 7 / 4 / / 4 uh uh uh ˇ // / Let's fall in love, why should-n't why should-n't we we C 6 C#dim / fall in { Z we fall Z ˇ in Bas Trommer " (? $?? / / Z / / ı ı ı 4!! " Dm 7 G 7 / love? love? Now is the time Em 7 for it Am 7 K while we were Dm 7 G 7 / young, K / / Z { Now is the time for it while we were young in love / K / Z let's fall in love. " ( $ Z Z Z Z ˇ Z Z ı ı ı Fil: LetsFall-Begynder-SVAR2.pri

16 Lets Fall In Love side 2 af 2 Gert Uttenthal Jensen 7!! " E 7 A 7b9 Dm 9. 4 // / in / ˇ/ love G 7b9 Now is the time { Time Cmaj 7 for it, let's Am 7 K while / // fall we are " ( $ Z { / ı ı ı 1!! " / Dm 7 G 7 young, 5 Z 5 let's fall in love. C 6. / 3 // Z Let's fall in love Year! Z / Z 2 2 " ( $ Z. 2 ı ı 2 Fil: LetsFall-Begynder-SVAR2.pri

Primus-begyndervejledning-Jazz

Primus-begyndervejledning-Jazz Primus-begyndervejledning-Jazz Denne vejledning viser hvordan man laver et Swing-arrangement ud fra en MIDI-fil. Den Midi-fil der er brugt, kan du hente den her: http://www.frborg-gymhf.dk/gj/primus/index.htm.

Læs mere

Primus-begyndervejledning-Jazz

Primus-begyndervejledning-Jazz Primus-begyndervejledng-Jazz Denne vejledng viser hvordan man laver et Swg-arrangement ud fra en MIDI-fil. Den Midi-fil der er brugt, kan du hente den her: http://www.frborg-gymhf.dk/gj/primus/dex.htm.

Læs mere

Primus-begyndervejledning Lav et Rock-arrangement

Primus-begyndervejledning Lav et Rock-arrangement Primus-begyndervejledning Lav et Rock-arrangement Denne vejledning viser hvordan man laver et Rock-arrangement helt fra bunden. 1. Åben PriMus og sæt standardindstillinger. Åben Primus. Du bliver muligvis

Læs mere

Primus begyndervejledning Lav et Rock arrangement

Primus begyndervejledning Lav et Rock arrangement Primus begyndervejledning Lav et Rock arrangent enne vejledning viser hvordan man laver et Rock arrangent helt fra bunden. 1. Åben PriMus og sæt standardindstillinger. Åben Primus. u bliver muligvis spurgt

Læs mere

Arrangement på Encore Gert Uttenthal Jensen

Arrangement på Encore Gert Uttenthal Jensen Arrangement på Encore Gert Uttenthal Jensen Vi vil i det følgende lave et meget simpelt arrangement af Den lille frække Frederik med solist, flydekor, trommer og bas. være single staves. Antal systemer

Læs mere

Notation af trommesæt i Sibelius 5 Indhold

Notation af trommesæt i Sibelius 5 Indhold Notation af trommesæt i Sibelius 5 Indhold Vedr. tasteanvisninger:... 2 1. Vælg et trommesystem... 2 1.1 Halsene skal vende opad... 2 2. Notation af trommerytmer... 4 2.1 Tostemmig trommenotation... 5

Læs mere

Primus Lav Layout med noder, tekst og billede.

Primus Lav Layout med noder, tekst og billede. Primus layout med noder tekst og billeder Side 1 Primus Lav Layout med noder, tekst og billede. Lærerversionen af Primus kan også bruges til at blande forskellige noder med tekst og billede. Det kan Student

Læs mere

Groove på et ark. Beatmarkerende normaltempo. Lift på 2og. Halvtempo. Liftet halvtempo

Groove på et ark. Beatmarkerende normaltempo. Lift på 2og. Halvtempo. Liftet halvtempo Groove på et ark Vælg et groove til hvert af de to stykker i din opgave (variér gerne, men lad være med i første omgang at nødvendigvis finde på noget helt nyt). De to groves skal komme fra hver sin gruppe

Læs mere

Trommer i jazzarrangement Kristian Larsen

Trommer i jazzarrangement Kristian Larsen Trommer i jazzarrangement Kristian Larsen Trommer i Primus: Først skal stemmen sættes til en trommestemme: Placering af trommelyde på nodesystemet: Almindeligvis er trommestemmen i et jazzarrangement meget

Læs mere

Velkommen til PriMus

Velkommen til PriMus Velkommen til PriMus Med PriMus er det let at skrive,spille og printe din musik, hvad enten detdrejer sig om simple melodier eller et omfattende partitur. PriMus har funktioner, som ikke tidligere er set

Læs mere

Rytmer og Noder. Nodelængder og pauser. 1.g-teori Rytmer og Noder Side 2. 1.g-teori Rytmer og Noder

Rytmer og Noder. Nodelængder og pauser. 1.g-teori Rytmer og Noder Side 2. 1.g-teori Rytmer og Noder Side 1 Side 2 Rytmer og Noder Alle noder har et hoved (enten udfyldt eller åbent) og alle på nær helnoden har en hals. Om halsen peger nedad eller opad er kun et spørgsmål om hvor der er plads. Gert Uttenthal

Læs mere

Overførsel og organisering af billeder på computeren med Stifinder. - samt lidt om backup

Overførsel og organisering af billeder på computeren med Stifinder. - samt lidt om backup Overførsel og organisering af billeder på computeren med Stifinder. - samt lidt om backup Der er flere muligheder for at flytte billeder fra kamera til computer. Hvilken du benytter, afhænger af temperament

Læs mere

LEJERBO.DK INDSÆT BILLEDER, GALLERI OG VIDEO

LEJERBO.DK INDSÆT BILLEDER, GALLERI OG VIDEO 1 Indsætte et billede på en side 1. LOG PÅ Log på Mit Lejerbo og gå ind på den lokale side, du skal redigere og klik derefter på Rediger øverst til højre. 2. FIND SIDEN DIT BILLEDE SKAL IND PÅ Klik dig

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

Lydklip i PP elevøvelse (uden installation af Audacity) Side 1. Dette er en papirudgave af opgaven www.frborg-gymhf.dk/gj/genre

Lydklip i PP elevøvelse (uden installation af Audacity) Side 1. Dette er en papirudgave af opgaven www.frborg-gymhf.dk/gj/genre Lydklip i PP elevøvelse (uden installation af Audacity) Side 1 Lyd-klip i PP Genre-øvelser - uden at installere Audacity Dette er en papirudgave af opgaven www.frborg-gymhf.dk/gj/genre Dette er en øvelse

Læs mere

Sådan laver du en animationsfilm

Sådan laver du en animationsfilm Sådan laver du en animationsfilm i Animtoon Først skal du åbne Animtoon. I start menuen trykker du på Film Værkstedetikonet, som er billedet af et ben der går, se figur 1. Figur 1: Film Værkstedetikonet.

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

midi2style - program for konvertering af MIDI-filer til YAMAHA PSR stylefiler

midi2style - program for konvertering af MIDI-filer til YAMAHA PSR stylefiler midi2style - program for konvertering af MIDI-filer til YAMAHA PSR stylefiler Kom i gang Version 5.0 2002-2013 Jørgen Sørensen Web site: http://www.jososoft.dk/yamaha/software/midi2style E-mail: js@jososoft.dk

Læs mere

Vi anbefaler, at du lader boksen med træffetider blive liggende på din afdelingsforside. Hvad der ellers skal være af indhold er op til jer.

Vi anbefaler, at du lader boksen med træffetider blive liggende på din afdelingsforside. Hvad der ellers skal være af indhold er op til jer. 1 Tips! På din forside har du mange muligheder for at tilføje forskellige komponenter, så du kan tilpasse siden til din afdeling eller organisations egne behov. Det er dog ikke alle komponenter, der kan

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Start Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 2 Åbn en aktivitet... 4 Øvelse 3 Udskrivnings-ikon

Læs mere

Kom godt i gang. Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen

Kom godt i gang. Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen Kom godt i gang Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen Revision september 2009 side 2 Indhold Indstillinger side 4 Værktøjer side 7 Åbne nyt projekt

Læs mere

Vejledning til Mozart Viewer 12

Vejledning til Mozart Viewer 12 Vejledning til Mozart Viewer 12 Programmet kan downloades gratis på http://www.mozart.co.uk Husk at det er den der hedder Mozart Viewer du skal hente. Den er gratis, i modsætning til Mozart som koster

Læs mere

Tips og Tricks 2. Indholdsfortegnelse. 1. De væsentligste features i Fantom-G s sequencer...2. 2. Brug af Sequenceren...3. 3. Audio Track demo...

Tips og Tricks 2. Indholdsfortegnelse. 1. De væsentligste features i Fantom-G s sequencer...2. 2. Brug af Sequenceren...3. 3. Audio Track demo... Tips og Tricks 2 Indholdsfortegnelse Side 1. De væsentligste features i Fantom-G s sequencer...2 2. Brug af Sequenceren...3 Optag Trommer, Bas og Keyboard Brug af Arpeggio og Chord Memory 3. Audio Track

Læs mere

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen Opret og vedligehold af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen Mine, og tryk på Tilføj Tryk

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det, der står efter @ sætter serverne i stand til at finde ud af, hvor mailen skal hen og hvorfra den kom

Læs mere

Vejledning. Indhold. Adgang til andre postkasser med Outlook Tildele rettigheder til fællespostkasse

Vejledning. Indhold. Adgang til andre postkasser med Outlook Tildele rettigheder til fællespostkasse Vejledning Afdeling UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole IT Oprettet 20.12.2018 Redigeret 21-12-2018 Udarbejdet af Lone Petersen Dokumentnavn Adgang til andre postkasser med Outlook 2016 Dokumentnummer

Læs mere

Manual til CD-ORD. Randers Realskole

Manual til CD-ORD. Randers Realskole Randers Realskole CD-ORD Læs og skriv på computeren CD-ORD er et pc-værktøj, der hjælper dig med at læse og skrive hvad enten du har brug for støtte i undervisningen, har svært ved at læse eller skrive

Læs mere

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det, der står efter @ sætter serverne i stand til at finde ud af, hvor mailen skal hen og hvorfra den kom

Læs mere

Poparrangement. Arbejdspapirer til højniveau af Jakob Jensen. Indhold

Poparrangement. Arbejdspapirer til højniveau af Jakob Jensen. Indhold Poparrangement Arbejdspapirer til højniveau af Jakob Jensen Indhold Flyde/akkordkor flyd, rytmer og svar... 1 Basstemme... 2 Trommestemme... 3 Medstemme 1... 4 Medstemme 2 Fra terts til sekst... 5 Medstemme

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Åbn Word 2003 Skriv: Blomsterhuset A/S - tryk enter en gang Skriv: Blomster for alle - tryk enter 5 gange Skriv: I anledning af at - tryk

Læs mere

Opsætning af 60 dags regel

Opsætning af 60 dags regel 2015 Opsætning af 60 dags regel Indhold... 0 Guide til opsætning af 60-dags regel i Autolog Klienten... 1 Hvad er forskellen mellem den Automatiske og Manuelle opsætning af 60-dags reglen?... 2 Hvordan

Læs mere

Den digitale Underviser. Lydfiler: Audacity

Den digitale Underviser. Lydfiler: Audacity Den digitale Underviser Lydfiler: Audacity Sabine Kramer maj 2014 Indholdsfortegnelse side Optag med Audacity.. 3 Gem og eksportér i MP3 format.... Indtal og klip en lydfil (metode 1)... 5 6 Indtal og

Læs mere

Grundlæggende lydredigering Side 1. Hvis du ikke allerede har programmet så se bagerst i denne manualen.

Grundlæggende lydredigering Side 1. Hvis du ikke allerede har programmet så se bagerst i denne manualen. Grundlæggende lydredigering Side 1 Lyd redigering Hvis du ikke allerede har programmet så se bagerst i denne manualen. Denne vejledning er lavet med Audacity 1.3 beta, men de forskellige udgaver ligner

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Musikteori på video v. Anders Aare

Musikteori på video v. Anders Aare 1 Musikteori på video v. Anders Aare - oversigt over arrangementsprincipper for poprock arrangement 1) Forberedelse og retning Opgaveformulering (stx A-niveau) Opgaveformulering: "Der skal laves en udsættelse

Læs mere

KL s Jazzarrangement kompendium.

KL s Jazzarrangement kompendium. Kristian Larsen, Aurehøj KL s Jazzarrangement kompendium. - Består af følgende manualer og dokumenter: Fra XML-fil til PriMus-fil Opskrift på eksamensopgave i musik, Jazz Jazzbas Ledetonestemme Close harmony

Læs mere

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE)

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: G-mail Side 1 G-mail E-mail: Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail betyder altså elektronisk post. Elektronisk post

Læs mere

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Live Mail Side 1 Windows Live Mail Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail

Læs mere

Opret aktiviteter LEJERBO.DK OPRET AKTIVITETER PÅ AKTIVITETSLISTE

Opret aktiviteter LEJERBO.DK OPRET AKTIVITETER PÅ AKTIVITETSLISTE 1 Opret aktiviteter TIPS: Du kan bruge en aktivitetsliste til at vise en række datostyrede aktiviteter i jeres afdeling eller udlejning af jeres fælleshus. Du behøver ikke sætte billede på, eller tekst,

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead fra Dictus (Windows PC)

Brugervejledning. ClaroRead fra Dictus (Windows PC) Brugervejledning ClaroRead fra Dictus (Windows PC) Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 DOWNLOAD OG INSTALLATION... 3 DOWNLOAD AF STEMMER... 5 CLAROREAD- VÆRKTØJSLINJE... 7 AFSPIL... 7 STOP... 7

Læs mere

IntoWords Mac Tjekliste

IntoWords Mac Tjekliste IntoWords Mac Tjekliste Gennemgang af funktionerne i IntoWords Mac MV-Nordic www.mv-nordic.com Indhold Øvelse 1 - Åbn IntoWords... 3 Øvelse 2 - Vindue funktioner... 5 Øvelse 3 Profil gendannelse... 7 Øvelse

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Anvendelse af favoritliste på markedspladsen

Anvendelse af favoritliste på markedspladsen Anvendelse af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen mine, og tryk på Tilføj Tryk på Skriv

Læs mere

CD-ORD. CD-Ords værktøjslinje: Sådan læses op med CD-Ord

CD-ORD. CD-Ords værktøjslinje: Sådan læses op med CD-Ord CD-ORD CD-Ords værktøjslinje: Fra CD-ORDs værktøjslinje er der hurtig adgang til oplæsning og ordforslag i Windows-programmer. Værktøjslinjen lægger sig øverst på skærmen, sådan at den altid er tilgængelig

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker Den digitale Underviser Videoredigering Windows Live Movie Maker Indhold Indhold... 1 Windows Movie Maker... 2 Om at oprette et projekt... 3 Optage og downloade video... 4 A. Optage din egen video:...

Læs mere

I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje.

I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje. Windows Fil Struktur I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje. Hvad er et drev Et drev, er en afgrænsning af fil strukturen. Når du går ind på et drev vil du stå i roden

Læs mere

Filupload LEJERBO.DK FILARKIV UNDER MØDER OSV. Upload filer til et eksisterende filupload-komponent

Filupload LEJERBO.DK FILARKIV UNDER MØDER OSV. Upload filer til et eksisterende filupload-komponent 1 Filupload Tips! Vi har forberedt nogle sider til dig med et filupload-komponent. Blandt andet siden Møder. På den måde kan du nemt uploade filer, fx referater, vedtægter eller husorden til jeres hjemmeside.

Læs mere

GoTalkNow. Beskrivelse:

GoTalkNow. Beskrivelse: GoTalkNow Beskrivelse: I GoTalk NOW kan du lave personlige kommunikationsbøger. Du kan også lave vælgebøger med foto, filmklip eller musik. Eller en kombination mulighederne er mange. En bog kan laves

Læs mere

Sådan arbejder du med din forside

Sådan arbejder du med din forside Sådan arbejder du med din forside Din forside på hjemmeside består af forskellige slags indhold og med det formål at fremhæve indhold som du har på dine undersider. Hvor er min forside? Øverst i dit sidetræ

Læs mere

Word tips til skriftlig eksamen

Word tips til skriftlig eksamen Word tips til skriftlig eksamen Indhold Word tips til skriftlig eksamen... 1 Forord...2 Sidehoved...3 Sidefod...3 Sidetal og side x af y...4 Gem som skabelon...5 Indsæt sideskift...6 Vis koder...6 Tekstformatering...7

Læs mere

Dansk tillægsmanual til PODD i Dynavox Compass

Dansk tillægsmanual til PODD i Dynavox Compass Dansk til PODD i Dynavox Indhold Dansk til PODD i Dynavox... 1 Generelt... 2 Hvad består den danske udgave af:... 2 At gemme tilrettede PODD sidesæt:... 3 Hvor ligger skabelon sidesæt på pc:... 3 Alternativ

Læs mere

Opret en nyhed LEJERBO.DK OPRET EN NYHED 1. LOG PÅ MIT LEJERBO OG LOG PÅ SOM REDAKTØR. Gå ind på din hjemmeside, fx

Opret en nyhed LEJERBO.DK OPRET EN NYHED 1. LOG PÅ MIT LEJERBO OG LOG PÅ SOM REDAKTØR. Gå ind på din hjemmeside, fx 1 Opret en nyhed 1. LOG PÅ MIT LEJERBO OG LOG PÅ SOM REDAKTØR Gå ind på din hjemmeside, fx https://afd154-0.lejerbo.dk I øverste højre hjørne klikker du på Mit Lejerbo eller hængelåsen. Du sendes til login-siden

Læs mere

Gadwin PrintScreen Version 3,5

Gadwin PrintScreen Version 3,5 Side 1 af 6 Gadwin PrintScreen Version 3,5 Indhold: Introduktion...1 Properties (indstillinger)...2 Preferences...2 Source...3 Destination....3 Image...4 About...4 Brug af programmet...5 Introduktion Når

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead fra Dictus -PC

Brugervejledning. ClaroRead fra Dictus -PC Brugervejledning ClaroRead fra Dictus -PC 1 Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 INSTALLATION... 3 CLAROREAD-VÆRKTØJSLINJE... 3 AFSPIL... 4 STOP... 4 GEM TEKST SOM LYDFIL... 4 INDSTILLINGER... 5

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Server Manual v8.4. Manual v8.4. Brugermanual. Side 1. Copyright 2011 MJ Vision Support 70208212

Server Manual v8.4. Manual v8.4. Brugermanual. Side 1. Copyright 2011 MJ Vision Support 70208212 Manual v8.4 Brugermanual Side 1 Guide til styrepanelet Styrepanelet er meget simpelt bygget op. Forklaringen omkring diverse knapper mm., er givet herunder: Viser dato, klokken samt fri optageplads Viser

Læs mere

Vejledning. Indhold. 1. Kryptering. 2. Vigtig information

Vejledning. Indhold. 1. Kryptering. 2. Vigtig information Vejledning Afdeling UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole IT Oprettet 12.09.2019 Redigeret 25.10.2019 Udarbejdet af Lone Petersen Dokumentnavn (DK) Bitlocker og FileVault kryptering studerende UCL

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

IntoWords Tjekliste. IntoWords Generelt Gennemgået Øvelse Åbn IntoWords 1 Vindue funktioner 2 Profil gendannelse 3 Styreknapper 4

IntoWords Tjekliste. IntoWords Generelt Gennemgået Øvelse Åbn IntoWords 1 Vindue funktioner 2 Profil gendannelse 3 Styreknapper 4 IntoWords Tjekliste IntoWords Generelt Gennemgået Øvelse Åbn IntoWords 1 Vindue funktioner 2 Profil gendannelse 3 Styreknapper 4 IntoWords oplæsning Gennemgået Øvelse Oplæsning i Word 5 Oplæsning i PDF

Læs mere

Sådan bruger du BK- 9 Performance List. Formatering af USB- Memory. "Performance List" er en liste over dine registreringer.

Sådan bruger du BK- 9 Performance List. Formatering af USB- Memory. Performance List er en liste over dine registreringer. Sådan bruger du BK- 9 Performance List "Performance List" er en liste over dine registreringer. Hver Performance hukommelse indeholder alle din opsætninger af keyboardet herunder også din rytmestillinger

Læs mere

ViTre pakkens Profilstyring. ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler.

ViTre pakkens Profilstyring. ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler. ViTre pakkens Profilstyring ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler. Indledning Mulighederne i ViTre pakken er mange, når først indstillingsprofilen er oprettet. Ved at oprette og

Læs mere

Inden du går i gang. For Mozilla Firefox brugere. For Internet Explorer brugere

Inden du går i gang. For Mozilla Firefox brugere. For Internet Explorer brugere Side 1 af 8 Inden du går i gang For at kunne bruge Alm. Brand Netbank skal du enten bruge Internet Explorer eller Mozilla Firefox. Vi understøtter ikke brug af Google Chrome, og vi kan derfor ikke garantere,

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac)

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac) Brugervejledning ClaroRead (Mac) Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 DOWNLOAD OG INSTALLATION... 3 DOWNLOAD AF STEMMER... 4 CLAROREAD- VÆRKTØJSLINJE... 6 AFSPIL... 6 STOP... 6 GEM TEKST SOM LYDFIL...

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede at dias ligger på hjemmesiden, så I kan se dem igen hjemme. Peter har ordet Blev vi færdige med vinduerne?? Øvelse tastatur og mus vi ikke kunne sidste gang får I som hjemmeopgave

Læs mere

Nye brugere på Mægler Cloud

Nye brugere på Mægler Cloud Nye brugere på Mægler Cloud - Kom godt fra start Finder du ikke svaret på dit spørgsmål i nedenstående liste, så kontakt C&B Support på mail support@cb.dk (husk at angive kundenummer) eller telefon 4332

Læs mere

I løbet af 2017 vil C-drevet på alle UCL s bærbare computere automatisk blive krypteret med BitLocker.

I løbet af 2017 vil C-drevet på alle UCL s bærbare computere automatisk blive krypteret med BitLocker. BitLocker BitLocker kan bruges til kryptering af drev for at beskytte alle filer, der er gemt på drevet. Til kryptering af interne harddiske, f.eks. C-drevet, bruges BitLocker, mens man bruger BitLocker

Læs mere

E-MAIL MICROSOFT OUTLOOK 2010

E-MAIL MICROSOFT OUTLOOK 2010 E-MAIL MICROSOFT OUTLOOK 2010 Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Outlook Side 1 Microsoft Outlook 2010 Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk.

Læs mere

Sådan redigerer du med Audacity. Pædagogisk IT-kørekort - Mentorforløb

Sådan redigerer du med Audacity. Pædagogisk IT-kørekort - Mentorforløb Sådan redigerer du med Audacity Pædagogisk IT-kørekort - Mentorforløb 1 Hvad kan Audacity? Audacity er et freeware lydredigeringsprogram. Programmet kan: fungere som lydoptager (ex optage fra mikrofonindgangen

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont Aftalebog nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du

Læs mere

I Rockvokal vil vi lave en 3-stemmige flydestemme for lige stemmer. Vi har følgende grundtyper af flydestemmer:

I Rockvokal vil vi lave en 3-stemmige flydestemme for lige stemmer. Vi har følgende grundtyper af flydestemmer: Rockvokal Gert Uttenthal Jensen Frederiksborg Gymnasium & HF 2005 Flydestemme og akkorder 1. 3-stemmig flydestemme for lige stemmer I Rockvokal vil vi lave en 3-stemmige flydestemme for lige stemmer. Det

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper. Guide Denne computer & Handlinger Af Frank Skibby Jensen 2003 www.3wave.dk I alt 5 Sider Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : Oprette, markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Læs mere

Huskesedler. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Indhold Absolutte cellereferencer... 2 Beskyttelse... 3 Fejlkontrol... 5 Flyt og kopiér... 6 Flyt og kopier med musen... 7 Formatering... 8 Formatering - Placering... 9 Formatering Kanter og

Læs mere

Opret en side/artikel og rediger din side

Opret en side/artikel og rediger din side 1 Opret en side/artikel og rediger din side Tips! Når du skal opbygge din hjemmeside og oprette sider og lægge indhold ind, så kig her. Nogle gange har vi oprettet nogle sider på forhånd, andre gange skal

Læs mere

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken.

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. ViTal Sådan læses op med ViTal Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. Disse knapper er aktive, når du åbner ViTal og bruges til oplæsning

Læs mere

Sammenknytning af listedata fra MUD til tabel i MapInfo (SVM-eksempel)

Sammenknytning af listedata fra MUD til tabel i MapInfo (SVM-eksempel) Sammenknytning af listedata fra MUD til tabel i MapInfo (SVM-eksempel) Indhold Introduktion...1 Eksport og tilpasning af tabeldata MUD...1 Direkte til Excel...1 Via Rapport i Word-format til Excel...1

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

http://www.hokbh.dk/demo/cdord/menu.html Kom godt i gang med CD-ORD 6

http://www.hokbh.dk/demo/cdord/menu.html Kom godt i gang med CD-ORD 6 Kom godt i gang med CD-ORD 6 Oplæsning - Ordforslag - Flyt ordliste Oplæsning 1. Tekst i et tekstprogram oplæses, når du trykker på "F2" knappen. Du kan klikke på "F3" knappen, så holder oplæsningen pause

Læs mere

Hvordan gør jeg? Gennemgang af fotoredigeringsprogrammet Picasa

Hvordan gør jeg? Gennemgang af fotoredigeringsprogrammet Picasa Hvordan gør jeg? Gennemgang af fotoredigeringsprogrammet Picasa Velkommen til Picasa! Start med at importere dine billeder til programmet. (1-2) 1) Inde i hovedbiblioteket trykker du på Importer, og du

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Skriv med CD-ORD 8. Ordbogen.com

Skriv med CD-ORD 8. Ordbogen.com Ordbogen.com Skolerne i Furesø abonnerer på Ordbogen.com. Det er et online ordbogsprogram der lægger sig ind øverst i skærmbilledet. Det forsvinder igen, men efterlader en grå linie som kan aktivere programmet

Læs mere

Hands-on med. TRE fra ScanDis A/S

Hands-on med. TRE fra ScanDis A/S Hands-on med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Med dette materiale får du mulighed for at lave forskellige øvelser med programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex. Materialet forudsætter lidt kendskab til programmerne,

Læs mere

Indhold Outlook Web App... 1

Indhold Outlook Web App... 1 Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang

Læs mere

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner.

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner. Introduktion til Outlook Outlook kan bruges til styring af kommunikation, journalisering og planlægning. Samtidig kan det på Pc erne fungere som erstatning for både computerens skrivebord og stifinderen

Læs mere

Skrifttype og størrelse

Skrifttype og størrelse Tekstbehandling med Microsoft Word 2007 GRUNDLÆGGENDE INTRO (PC) Når du starter Word 2007, så ser du normal-skabelonen og kan straks begynde at skrive tekst. Normal-skabelonen indeholder bl.a. indstillinger

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

ViTre ver. 91 Opdatering fra ScanDis A/S. Instruktion og nyheder i TAL. Automatisk ro Ny forbedret udtalebog. Automatisk ro

ViTre ver. 91 Opdatering fra ScanDis A/S. Instruktion og nyheder i TAL. Automatisk ro Ny forbedret udtalebog. Automatisk ro ViTre ver. 91 Opdatering fra ScanDis A/S Instruktion og nyheder i TAL Automatisk ro Ny forbedret udtalebog Automatisk ro ScanDis A/S ViTre version 91 opdatering Side 1 Ny indstilling af oplæsning med funktionen

Læs mere

Kommuniker: Symbolskrivning 2 Kom godt i gang med tavler 4

Kommuniker: Symbolskrivning 2 Kom godt i gang med tavler 4 Opret en menutavle på en anden platform Denne aktivitet viser, hvordan du kan oprette et miljø med en ekstra platform med en menutavle, hvordan du kan justere tavle- og platformsudseende, og hvordan du

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS

VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS Jens Honoré 2005 Photo Story er et program, du kan bruge til at lave en billedfortælling med. Du kan: Indsætte billeder Ændre billedernes farver Tilføje effekter til

Læs mere

Windows Live Movie Maker-alle funktioner.

Windows Live Movie Maker-alle funktioner. Windows Live Movie Maker-alle funktioner. Her vises brugen af funktionerne i programmet til at lave en film bestående af dine billeder og video/film klip. Læg egen tale og/eller musik på filmen. 1: Åbn

Læs mere