Boligskat: Nye tiltag giver størst gevinst til Nordsjælland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligskat: Nye tiltag giver størst gevinst til Nordsjælland"

Transkript

1 Boligskat: Nye tiltag giver størst gevinst til Nordsjælland VLAK-regeringen har spillet ud med nye tiltag vedrørende boligskatten: Fastfrysning af grundskylden til 2021, afskaffelse af den høje ejendomsværdiskattesats for de dyreste boliger og lavere værdi af rentefradraget. Dette giver en samlet gevinst til kommunerne i Nordsjælland og omkring hovedstaden. Topscoren er Gentofte Kommune, hvor nettogevinsten er kr. pr. ejerbolig årligt. af analysechef Jonas Schytz Juul 17. marts 2017 og stud.polit Sune Caspersen Analysens hovedkonklusioner Regeringen spillede for nylig ud med tre nye tiltag på boligområdet. Dels fastfrysning af grundskylden fra og dels en afskaffelse af den høje ejendomsværdiskattesats for de allerdyreste boliger. Derudover blev der foreslået en reduktion af rentefradraget som en del af finansieringen. I denne analyse regnes der på de kommunale fordelingseffekter af disse tre elementer. I Gentofte står boligejerne til den største nettogevinst på i gennemsnit kr. pr. ejerbolig årligt. I Struer og Vordingborg er de største gennemsnitlige nettotab på kr. pr. ejerbolig årligt. I alt er der 21 kommuner, hvor der er en nettogevinst af de nye tiltag, mens de resterende kommuner får et tab. Medregnes hele fastfrysningen af grundskylden for er der i alt 35 kommuner, der får en gevinst, mens de resterende kommuner får et tab. Kontakt Analysechef Jonas Schytz Juul Tlf Mobil jsj@ae.dk Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf Mobil mh@ae.dk Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 VLAK-regeringen præsenterede den 1. marts fire nye elementer til et nyt boligskattesystem, ud over det der allerede har været fremlagt. De nye elementer er: For det første en fortsættelse af fastfrysningen af grundskylden fra Dette koster 2,2 mia. kr. årligt fra 2021 og fremover. Denne nye fastfrysning kommer oveni fastfrysningen af grundskylden for 2016 og 2017, som allerede er vedtaget i de seneste finanslove. For det andet en afskaffelse af den høje sats for ejendomsværdiskatten. Det nye forslag betyder altså, at der skal indføres en flad ejendomsværdiskat uanset boligens værdi, og ikke som nu, hvor de dyreste boliger betaler en højere ejendomsværdiskat. Dette tiltag koster yderligere 0,1 mia. kr. For det tredje blev der foreslået en reduktion af rentefradraget på 5 pct. point, der skal finansiere en del af det samlede boligudspil. Reduktionen af rentefradraget ventes at give 4 mia. kr. i provenu. For det fjerde blev det foreslået, at en del af finansieringen af boligskatteudspillet skal findes på råderummet 1. I denne analyse er der set på de fordelingsmæssige konsekvenser for ejerboliger af fastfrysningen af grundskylden for , afskaffelse af den høje ejendomsværdiskattesats og reduktionen af rentefradraget, som er de tre nye tiltag, der kan fordeles på ejerboliger. I beregningerne fordeles det umiddelbare provenu af de fuldt indfasede tiltag på ejerboliger i landets kommuner. Effekterne er opgjort som årlige ændringer i skattebetalingerne. I gennemsnit er der en nettoskattestigning pr. ejerbolig på omkring 500 kr. årligt. Til sidst i analysen er der vist en supplerende beregning, hvor hele fastfrysningen af grundskylden i perioden medregnes. Når hele perioden med fastfrysning af grundskylden medregnes, er der i gennemsnit en nettoskattelettelse på omkring 200 kr. pr. ejerbolig årligt. De konkrete beregningsforudsætninger er beskrevet i boks 1. I tabel 1 er de 15 kommuner med den største nettogevinst fra de tre elementer vist. Af tabellen ses det, at i Gentofte står boligejerne til den største gevinst på i gennemsnit kr. årligt pr. ejerbolig. Selvom tabet fra rentefradraget er relativt højt i denne kommune, overtrumfes det af den store gevinst fra fastfrysningen af grundskylden samt indførelsen af en flad ejendomsværdiskat, så der samlet er en nettogevinst. Herefter følger Rudersdal med kr. årligt i nettogevinst og Hørsholm med kr. årligt i nettogevinst pr. ejerbolig. Af tabellen ses det, at samtlige 15 kommuner med de største nettogevinster ligger i Nordsjælland og omkring Hovedstaden. Det skyldes, at gevinsten fra fastfrysningen af grundskylden er størst i disse kommuner, og at det primært er omkring hovedstaden, at der er en gevinst fra indførelse af en flad ejendomsværdiskat for de allerdyreste boliger. 1 De nye udspil blev lanceret på Finansministeriets hjemmeside den 1. marts

3 Tabel kommuner med størst årlig gevinst af fastfrysning af grundskyld , flad ejendomsværdiskat og lavere rentefradrag Kommune Boligskat Rentefradrag I alt kr. Gentofte 8,7-3,9 4,8 Rudersdal 7,9-3,7 4,2 Hørsholm 7,3-3,9 3,4 Lyngby-Taarbæk 6,0-3,4 2,6 Ballerup 5,4-3,3 2,0 Hvidovre 5,3-3,3 2,0 Dragør 5,2-3,5 1,7 Herlev 4,7-3,3 1,4 Rødovre 4,4-3,1 1,4 Gladsaxe 4,3-3,3 1,0 Helsingør 4,3-3,3 1,0 Albertslund 4,2-3,3 1,0 Tårnby 4,1-3,3 0,8 Frederiksberg 3,4-2,8 0,7 Furesø 4,1-3,5 0,6 Fredensborg 3,9-3,4 0,4 Hele landet, gennemsnit pr. ejerbolig 1,9-2,5-0,5 Anm: Opgjort i årlig skatteændring pr. ejerbolig i kommunen ved fuldt indfasede tiltag. Se metoden i boks 1. I tabel 2 er de 15 kommuner med det største nettotab fra omlægningen vist. Det største nettotab er i Struer og Vordingborg, hvor nettotabet pr. ejerbolig årligt er på kr. I disse kommuner er der en meget lille gevinst fra fastfrosset grundskyld, som overtrumfes af tabet fra det lavere rentefradrag. Herefter følger Faxe, Odsherred, Guldborgsund og Assens, hvor det gennemsnitlige tab pr. ejerbolig årligt er på kr. 3

4 Tabel kommuner med størst årligt tab fra fastfrysning af grundskyld , flad ejendomsværdiskat og lavere rentefradrag Kommune Boligskat Rentefradrag I alt kr. Struer 0,0-2,0-2,0 Vordingborg 0,2-2,2-2,0 Faxe 0,9-2,8-1,9 Odsherred 0,0-1,9-1,9 Guldborgsund 0,1-1,9-1,8 Assens 0,4-2,1-1,8 Hedensted 0,6-2,3-1,7 Nyborg 0,7-2,3-1,7 Sorø 1,1-2,7-1,6 Kalundborg 0,7-2,3-1,6 Vejen 0,4-2,1-1,6 Næstved 1,0-2,6-1,6 Aabenraa 0,4-2,0-1,6 Nordfyns 0,5-2,1-1,5 Faaborg-Midtfyn 0,5-2,0-1,5 Lolland 0,0-1,5-1,5 Hele landet, gennemsnit pr. ejerbolig 1,9-2,5-0,5 Anm: Opgjort i årlig skatteændring pr. ejerbolig i kommunen ved fuldt indfasede tiltag Se metoden i boks 1. I figur 1 er de gennemsnitlige nettogevinster pr. ejerbolig fra de nye tiltag vist på et landkort. På kortet er den lyseste farve de kommuner, hvor nettotabet er større end kr. pr. år. Samlet er der 51 kommuner med et årligt nettotab over kr. Det er bl.a. hele Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster, det meste af Fyn samt store dele af Jylland. Den næstlyseste farve er de 22 kommuner, der har et nettotab, der årligt er mindre end kr. At så relativt mange kommuner får et nettotab skal ses i sammenhæng med, at der samlet er tale om en skattestigning fra de tre nye elementer. Til sidst i analysen præsenteres en supplerende beregning, hvor fastfrysningen af grundskylden i hele perioden medregnes, hvorved flere kommuner får en nettogevinst. De to mørkeste farver er de 21 kommuner, hvor der er en nettogevinst fra de tre elementer i gennemsnit. Af kortet ses det, at kommunerne med en nettogevinst ligger i Nordsjælland og omkring København. Den allermørkeste farve på kortet er de 9 kommuner, hvor den gennemsnitlige gevinst er større end kr. årligt pr. ejerbolig. 4

5 Figur 1. Nettogevinst af nye tiltag i boligbeskatning, kr. Anm: Opgjort i årlig skatteændring pr. ejerbolig i kommunen ved fuldt indfasede tiltag. Se metoden i boks 1. Ærø, Læsø, Samsø og Fanø er udeladt. Fastfrysningen af grundskylden i 2016 og 2017 har givet endnu større gevinster til Nordsjælland I de ovenstående beregninger er der kun medregnet fastfrysningen af grundskylden fra , selvom grundskylden også er fastfrosset i 2016 og Det skyldes, at fastfrysningen af grundskylden fra er en del af de nye elementer, regeringen har spillet ud med, mens fastfrysningen i 2016 og 2017 allerede er vedtaget på de seneste to års finanslove. Medregnes fastfrysningen af grundskylden fra disse to år også i beregningen bliver gevinsten for de nordsjællandske kommuner endnu større, og tabet i udkantskommunerne bliver lidt mindre. I tabel 3 er der vist de 15 kommuner med den største samlede gevinst, når fastfrysningen af grundskylden i 2016 og 2017 medregnes. Af tabellen ses det, at den årlige gevinst i Gentofte og Rudersdal løber op i omkring kr. pr. ejerbolig i gennemsnit, når hele fastfrysningen af grundskylden medregnes. I tabel 3 er der også vist de 15 kommuner med det største nettotab, når fastfrysningen fra 2016 og 2017 medregnes. Det ses, at Struer, Aabenraa, Faxe, Hedensted, Assens og Vejen alle har et gennemsnitlig tab pr. ejerbolig på omkring kr., selv når hele fastfrysningen af grundskylden fra medregnes. 5

6 Tabel kommuner med hhv. størst gevinst og størst tab fra fastfrysning af grundskyld , flad ejendomsværdiskat og lavere rentefradrag, kr. Kommune I alt (1.000 kr.) Kommune I alt (1.000 kr.) Gentofte 7,1 Struer -1,7 Rudersdal 6,9 Aabenraa -1,6 Hørsholm 5,5 Faxe -1,6 Lyngby-Taarbæk 5,1 Hedensted -1,6 Hvidovre 4,4 Assens -1,6 Ballerup 4,0 Vejen -1,6 Herlev 3,5 Vesthimmerland -1,4 Rødovre 3,3 Haderslev -1,4 Helsingør 2,9 Middelfart -1,4 Gladsaxe 2,9 Vordingborg -1,4 Albertslund 2,8 Lolland -1,4 Tårnby 2,6 Skive -1,4 Dragør 2,4 Tønder -1,4 Furesø 2,3 Odsherred -1,3 Hele landet 0,2 Hele landet 0,2 Anm: Opgjort i årlig skatteændring pr. ejerbolig i kommunen ved fuldt indfasede tiltag. Se metoden i boks 1. I figur 2 er der vist et landkort med den samlede effekt af fastfrysning af grundskyld , flad ejendomsværdiskat og lavere rentefradrag. Af figuren ses det, at 32 kommuner får et samlet tab på over kr. Det er bl.a. kommuner på Sydsjælland, Lolland-Falster samt store dele af Fyn, Sønderjylland og Nordjylland. Samlet er der 59 kommuner, der får et nettotab i gennemsnit, selvom hele fastfrysningen af grundskylden fra medregnes, og der i alt ses på en nettoskattelettelse. I alt er der 35 kommuner, der får en nettogevinst, hvoraf de fleste ligger i Nordsjælland og omkring Hovedstaden. Der er dog også en nettogevinst til en række områder i og omkring Århus samt Odense, når hele fastfrysningen af grundskylden medregnes. 6

7 Figur 2. Nettoeffekt af fastfrysning af grundskyld , afskaffelse af knæk i ejendomsværdiskat og lavere rentefradrag, kr. Anm: Opgjort i årlig skatteændring pr. ejerbolig i kommunen ved fuldt indfasede tiltag Se metoden i boks 1. Ærø, Læsø, Samsø og Fanø er udeladt. Fastfrysningen af grundskylden til 2021 kommer oveni 15 års forfejlet skattestop på boliger og stigningsbegrænsninger på grundskylden, som også har givet de største gevinster til boligejere i Nordsjælland og omkring hovedstaden. Da man samtidig fastlåser provenuerne fra grundskylden på kommunalt niveau ved overgangen til de nye vurderinger af grunde, bliver gevinsterne af fastfrysningen af grundskylden permanente, og grundskyldspromillerne bliver 3 gange så høje i udkanten som i de store byer 2. Det er meget svært at se argumenter for en yderligere lettelse i grundskylden via fastfrysningen, samt at man ønsker at gøre de fremadrettede gevinster ved fastfrysningen permanente. Endelig vil forslaget om en flad ejendomsværdiskat gøre det samlede boligskattesystem endnu mere geografisk skævt, så man ender med en degressiv boligskat, hvor boligskatten er relativt lavere i de store byer end i udkantsområderne. 2 Det er uddybet i AE-analysen Grundskyldspromillen bliver 3 gange så høj i udkanten som i storbyerne, 2, marts

8 Boks 1. Metode Fastfrysning af grundskyld Gevinsten fra fastfrysningen af grundskylden pr. ejerbolig er beregnet ud fra Skatteministeriets opgørelse af den gennemsnitlige besparelse pr. ejerbolig fra fastfrysningen af grundskylden for I gennemsnit giver dette ifølge Skatteministeriet en lettelse i grundskylden på ca kr. pr. ejerbolig årligt i I denne analyse er dette fremskrevet til 2021, og der er i første del set på effekten isoleret fra (dvs. fastfrysningen i 2016 og 2017 er ikke medregnet). I den sidste del er hele fastfrysningen i perioden fordelt. Beregningen er behæftet med usikkerhed, da de endelige vurderinger af grundene i det nye vurderingssystem ikke kendes endnu. Afskaffelse af den høje sats for ejendomsværdiskat Gevinsten fra afskaffelsen af den høje sats for ejendomsværdiskat er beregnet ud fra Danmarks Statistiks opgørelse af antallet af ejerboliger med en markedsværdi over 7,5 mio. kr. fordelt på kommuner sammenholdt med data fra lovmodellens datagrundlag. I fordelingsberegningerne er der fordelt et umiddelbart provenu på 150 mio. kr. på kommuner proportionalt ud fra antallet af boliger med en markedspris over 7,5 mio. kr. og deres gennemsnitlige markedsværdi. Beregningen er behæftet med usikkerhed, da de endelige vurderinger af boligerne i det nye vurderingssystem ikke kendes endnu. Reduktion af rentefradrag Reduktionen af rentefradraget er en nedsættelse af rentefradraget på 5 pct. point for alle renteudgifter. Dette er beregnet på lovmodellens datagrundlag og skaleret således, at der rammes et samlet umiddelbart provenu på 5 mia. kr. Dette er summeret på familieniveau og fordelt på familiens ejerboliger. Hvis familien har mere end én ejerbolig, er rentefradraget fordelt på disse boliger ud fra ejendomsvurderingen. I analysen er fritidsboliger fraregnet. I gennemsnit giver reduktionen af rentefradraget en skattestigning på kr. pr. ejerbolig Kilder: SAU, svar på spørgsmål 135, 10. januar 2017, Skatteministeriet Finansiering af nyt boligskattesystem, Finansministeriet, 1. marts Her ligger boligerne, der vil få gavn af flad boligskat, Danmarks Statistik, 8. feb

9 Bilag. Tal for kommunerne Bilagstabel 1. Årlig gevinst/tab pr. ejerbolig af fastfrysning af grundskyld , flad ejendomsværdiskat og lavere rentefradrag Kommune kr. Kommune kr. Kommune kr. Albertslund 950 Hillerød -580 Rebild Allerød 410 Hjørring Ringkøbing-Skjern Assens Holbæk Ringsted Ballerup Holstebro Roskilde -40 Billund Horsens Rudersdal Bornholm Hvidovre Rødovre Brøndby -220 Høje-Taastrup -840 Silkeborg -150 Brønderslev Hørsholm Skanderborg -580 Dragør Ikast-Brande Skive Egedal -140 Ishøj -260 Slagelse Esbjerg -730 Jammerbugt Solrød -110 Favrskov Kalundborg Sorø Faxe Kerteminde -730 Stevns Fredensborg 450 Kolding Struer Fredericia København 420 Svendborg Frederiksberg 650 Køge Syddjurs -580 Frederikshavn Langeland Sønderborg Frederikssund -40 Lejre -480 Thisted Furesø 630 Lemvig Tønder Faaborg-Midtfyn Lolland Tårnby 800 Gentofte Lyngby-Taarbæk Vallensbæk 190 Gladsaxe Mariagerfjord Varde Glostrup 150 Middelfart Vejen Greve -750 Morsø -970 Vejle -810 Gribskov 40 Norddjurs Vesthimmerland Guldborgsund Nordfyns Viborg Haderslev Nyborg Vordingborg Halsnæs Næstved Aabenraa Hedensted Odder -500 Aalborg -870 Helsingør 950 Odense -640 Aarhus -10 Herlev Odsherred Hele landet -550 Herning Randers Anm: Opgjort i årlig skatteændring pr. ejerbolig i kommunen ved fuldt indfasede tiltag Se metoden i boks 1. Ærø, Læsø, Samsø og Fanø er udeladt. 9

10 Bilagstabel 2. Årlig gevinst/tab pr. ejerbolig af fastfrysning af grundskyld , flad ejendomsværdiskat og lavere rentefradrag Kommune kr. Kommune kr. Kommune kr. Albertslund Hillerød 590 Rebild Allerød Hjørring Ringkøbing-Skjern Assens Holbæk -880 Ringsted Ballerup Holstebro -790 Roskilde 440 Billund Horsens -570 Rudersdal Bornholm -960 Hvidovre Rødovre Brøndby Høje-Taastrup 160 Silkeborg 880 Brønderslev Hørsholm Skanderborg 350 Dragør Ikast-Brande -890 Skive Egedal Ishøj 700 Slagelse Esbjerg -140 Jammerbugt Solrød 370 Favrskov -400 Kalundborg -790 Sorø -830 Faxe Kerteminde -120 Stevns Fredensborg Kolding -680 Struer Fredericia -990 København Svendborg -330 Frederiksberg Køge -360 Syddjurs 140 Frederikshavn -680 Langeland Sønderborg Frederikssund Lejre -230 Thisted -870 Furesø Lemvig Tønder Faaborg-Midtfyn Lolland Tårnby Gentofte Lyngby-Taarbæk Vallensbæk Gladsaxe Mariagerfjord Varde -750 Glostrup Middelfart Vejen Greve -40 Morsø -920 Vejle -370 Gribskov 460 Norddjurs Vesthimmerland Guldborgsund Nordfyns Viborg -840 Haderslev Nyborg Vordingborg Halsnæs -390 Næstved Aabenraa Hedensted Odder 390 Aalborg -340 Helsingør Odense 120 Aarhus Herlev Odsherred Hele landet 200 Herning -590 Randers -630 Anm: Opgjort i årlig skatteændring pr. ejerbolig i kommunen ved fuldt indfasede tiltag Se metoden i boks 1. Ærø, Læsø, Samsø og Fanø er udeladt. 10

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Fastfrysning af grundskylden til 2020 giver en markant skattelettelse til de boligejere, der har oplevet de største stigninger i

Læs mere

Sådan kommer din boligskat til at se ud Det betyder regeringens boligskat-udspil fordelt på kommune

Sådan kommer din boligskat til at se ud Det betyder regeringens boligskat-udspil fordelt på kommune Sådan kommer din bolig til at se ud Det betyder regeringens bolig-udspil fordelt på kommune Kilde: Skatteministeriet Ejendomsværdi Albertslund Billigere hus 1800000 28400 30400 31200 30400 800 0 19900

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland

Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland Regeringens skatteudspil Jobreformen fase II giver den største gevinst til borgere i Nordsjælland. Mens den gennemsnitlige borger i Gentofte får 8.100

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 131 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 131 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 131 Offentligt 3. januar 2017 J.nr. 16-1853094 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 131 af 12. december 2016

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 146 af 14. december 2016

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 205 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 205 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 205 Offentligt 10. f ebruar 2017 J.nr. 2017-399 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 205 af 31. januar 2017 (alm.

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Privatskoleudvikling på kommuneniveau

Privatskoleudvikling på kommuneniveau Privatskoleudvikling på kommuneniveau Indhold 1) Stigning/fald i andel privatskolebørn i perioden 2003-2013 2) Andel privatskoleelever 2003-2013 3) Fremskrivning, ud fra de sidste 10 års udvikling, til

Læs mere

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Der er stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom i Danmark. Mens over 5 pct. af børnene i København og på Lolland tilhører gruppen af étårs-fattige,

Læs mere

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. med 6-9 måneders anciennitet. samtaler eller mere. Alle personer Gens. antal samtaler.

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. med 6-9 måneders anciennitet. samtaler eller mere. Alle personer Gens. antal samtaler. Andel med 5 eller Andel med 4 eller Andel med 3 eller Andel med 3 eller Andel med 3 eller Andel med 6 eller 6-9 måneders måneders Hele landet 14.257 51 % 5,5 3.243 61 % 2,9 2.045 60 % 3,0 2.802 60 % 3,0

Læs mere

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Bilag 1. Kommunefordelinger Tabel 1 Faglig trivsel, fordeling af trivselsscore, pct., opdelt på kommuner, 2017 1,0-2,0 2,01-3,0 3,01-4,0 4,01-5,0 Antal svar Aabenraa

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Passivandel kontanthjælp

Passivandel kontanthjælp Kontanthjælp Passivandel kontanthjælp Jul 2018 Randers 208 13,6 Skanderborg 28 14,4 Silkeborg 120 14,9 Egedal 32 17,9 Favrskov 35 18,2 Holbæk 209 19,3 Hjørring 123 21,3 Aabenraa 149 22,4 Greve 58 22,6

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 177 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 177 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 177 Offentligt Klik og v ælg dato J.nr. 2017-562 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 177 af 17. januar 2017

Læs mere

Geografisk indkomstulighed

Geografisk indkomstulighed Januar 2019 Projekt for 3F. Ulighed og fattigdom Geografisk indkomstulighed Resume Der er stor forskel på den gennemsnitlige indkomst imellem kommunerne i Danmark. Helt i toppen er Gentofte kommune, hvor

Læs mere

N O T A T. Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned

N O T A T. Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned N O T A T 8. marts 2016 Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene der ligger til grund for figuren i bilag A vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene der ligger til grund for figuren i bilag A vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 8. marts 2016 Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- november måned J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen

Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen N O T A T 11. oktober 2016 Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationen kan ske til kontaktpersonen

Læs mere

Fattigdommen rammer skævt i Danmark

Fattigdommen rammer skævt i Danmark Fattigdommen rammer skævt i Danmark Fattigdommen har igennem en årrække været stigende i Danmark, og de nyeste tal viser, at fattigdommen er steget til næsten 234.000 personer i 2009, når studerende udelades.

Læs mere

Forventede udgifter til service og anlæg i 2015

Forventede udgifter til service og anlæg i 2015 Forventede udgifter til og anlæg i 2015 LCP og PL-rul) (1. indberetning) (2. indberetning) til i 2015 anlæg til anlæg i 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Læs mere

Arveafgift: Halvdelen går til Hovedstaden

Arveafgift: Halvdelen går til Hovedstaden Arveafgift: Halvdelen går til Hovedstaden Afskaffes arveafgiften, er det særligt arvinger bosat i Nordsjælland, der vil få en stor skattelettelse. For arvinger bosat i Gentofte er den gennemsnitlige gevinst

Læs mere

Her er Danmarks dyreste og billigste kommuner

Her er Danmarks dyreste og billigste kommuner Her er Danmarks dyreste og billigste kommuner 22. januar 2019 Akutbolig.dk har undersøgt kvadratmeterpriserne på lejeboliger i landets 98 kommuner for at klarlægge landets dyreste og billigste kommuner

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Sygefravær blandt ansatte i kommunerne

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Sygefravær blandt ansatte i kommunerne Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Sygefravær blandt ansatte i kommunerne Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationen

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 107.487 30.807 138.294 33.777 172.071 38.463 210.534 46.034 256.568 40.037 296.605 40.271 336.876 42.827 379.703 40.985 420.688 38.372 459.060 47.809 43.807 91.616 45.563

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk November 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk November 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 107.487 138.294 137.179

Læs mere

Hvor bor de grønneste borgere i Danmark i 2018?

Hvor bor de grønneste borgere i Danmark i 2018? Hvor bor de grønneste borgere i Danmark i 2018? Indhold Figur 1.0 - Opvarmning af danske boliger med varmepumpe 3 Figur 2.0 - Interesse for grøn energi 6 Figur 3.0 - Grønt Flag Grøn Skole 7 Figur 4.0 -

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt 17. december 2014 J.nr. 14-4997490 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 174 af 18. november 2014

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 43.807 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 107.487 91.616 138.294 137.179 172.071 178.443

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 217 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 217 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 217 Offentligt Klik og v ælg dato J.nr. 2017-844 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 217 af 8. februar 2017

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2015 lå lønmodtagerbeskæftigelsen på landsplan 105.000 fuldtidspersoner lavere end i 2008. 15 kommuner havde en højere samlet beskæftigelse,

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 33 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 33 Offentligt Finansudvalget 2017-18 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 33 Offentligt 13. november 2017 J.nr. 2017-7140 Til Folketinget Finansudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 33 af 18. oktober 2017 (alm.

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk August 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk August 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 43.807 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 107.487 91.616 138.294 137.179 172.071 178.443

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 495 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 495 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 495 Offentligt 29. juni 2016 J.nr. 16-0709899 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 495 af 6. juni 2016 (alm.

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Juli 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Juli 2013 jan-12 mar- 12 mar- 13 37.383 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 47.809 43.807 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 107.487 91.616 138.294 137.179

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Overgange til ungdomsuddannelse

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Overgange til ungdomsuddannelse Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Overgange til ungdomsuddannelse Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationenkan

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Nye Borgerliges plan: Nordsjælland forgyldes

Nye Borgerliges plan: Nordsjælland forgyldes Nye Borgerliges plan: Nordsjælland forgyldes Nye Borgerliges reform af personskatterne, vil betyde skattelettelser for 21,5 mia. kr. Geografisk vil de største gevinster tilfalder dem, der bor nord for

Læs mere

Tabel 1: Andel af nystartede elever i grundskolen, der er startet senere end indtræden af undervisningspligten, skoleår 2008/2009 og 2009/2010

Tabel 1: Andel af nystartede elever i grundskolen, der er startet senere end indtræden af undervisningspligten, skoleår 2008/2009 og 2009/2010 Undervisningsudvalget 2017-18 UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 361 Offentligt Departementet Afdelingen for Analyse, Grundskole og Internationale Forhold MIN: UNU alm. del - spm. 361 Frederiksholms

Læs mere

Kommunernes placering på ranglisten for sygedagpengeområdet, 1. halvår halvår 2018

Kommunernes placering på ranglisten for sygedagpengeområdet, 1. halvår halvår 2018 Kommunernes placering på ranglisten for sygedagpengeområdet, 1. halvår 2018-2. halvår 2018 Kommune Placering Faktisk ydelsesomfang Forventet ydelsesomfang Forskel Ændring i kommunale besparelser Fuldtidspersoner

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse blandt unge med psykisk sygdom

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse blandt unge med psykisk sygdom Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse blandt unge med psykisk sygdom Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed:

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Unge uden uddannelse eller beskæftigelse

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Unge uden uddannelse eller beskæftigelse Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Unge uden uddannelse eller beskæftigelse Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Tillæg til Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2018 Autorisation & produktion

Tillæg til Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2018 Autorisation & produktion Tillæg til Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2018 Autorisation & produktion Marts 2019 Redaktion: Landbrugsstyrelsen Tekst: Landbrugsstyrelsen Foto: COLOURBOX ISSN: 2246-2872 Tillæg til ISBN

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2012

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2012 37.383 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 107.487 138.294 172.071 210.534 256.568 296.605 336.876 379.703 420.688 459.060 53.444 49.802 45.839 46.149

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Visiterede hjemmestimer om året pr. ældre %-ændring årige 17,4 10,3-41% 80+ årige 85,8 57,6-33%

Visiterede hjemmestimer om året pr. ældre %-ændring årige 17,4 10,3-41% 80+ årige 85,8 57,6-33% 21. februar 2019 AG Side 1 af 6 Udvikling i hjemmehjælp på kommuneniveau På landsplan er hjemmehjælpen til 67+årige blevet reduceret med ca. 6,5 mio. timer 1 i perioden 2008-2017, svarende til et fald

Læs mere

Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Region Hovedstaden. Kommune

Region Hovedstaden. Kommune Dan Yu Wang April 2017 Region Hovedstaden Albertslund 12 14 13 6,1 7,3 7,1-3% 150 152 144 1,9 2,2 2,2-3% Allerød 6 6 7 3,2 3,6 4,6 27% 77 75 93 0,9 0,9 1,2 26% Ballerup 17 14 14 5,0 4,4 4,4-2% 123 92 88

Læs mere

Kommunernes placering på ranglisten for kontanthjælpsområdet, 1. halvår halvår 2018

Kommunernes placering på ranglisten for kontanthjælpsområdet, 1. halvår halvår 2018 Kommunernes placering på ranglisten for kontanthjælpsområdet, 1. halvår 2018-2. halvår 2018 Kommune Placering Faktisk ydelsesomfang Forventet ydelsesomfang Forskel Ændring i kommunale besparelser Fuldtidspersoner

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2012

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2012 37.383 37.383 35.261 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 72.644 107.487 138.294 172.071 210.534 256.568 296.605 336.876 53.444 49.802 45.839 46.149 47.913 52.807 59.176 56.703 63.216 127.691

Læs mere

Udsigt til færre SOSU er og pædagogisk personale i den kommende kommunale valgperiode

Udsigt til færre SOSU er og pædagogisk personale i den kommende kommunale valgperiode 25-10-2017 Jens Sand Krik 27 20 94 43 jsk@ae.dk Udsigt til færre SOSU er og pædagogisk personale i den kommende kommunale valgperiode I notatet undersøges konsekvenserne af regeringens målsætning for det

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

I flere udkantskommuner er omkring hver femte ung arbejdsløs

I flere udkantskommuner er omkring hver femte ung arbejdsløs I flere udkantskommuner er omkring hver femte ung arbejdsløs Ungdomsledigheden er steget markant under krisen, og bruttoledigheden for de unge er i dag på ca. 11½ pct. for landet som helhed. Dykker man

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten I løbet af de sidste ti år er fattigdommen fordoblet i Danmark. Fattigdom blandt børn er særlig udbredt i Lolland-Falster, Sønderjylland, Langeland, Vestsjælland

Læs mere

Jan Aug Dec Mar Okt Nov Apr Sep Feb 2017

Jan Aug Dec Mar Okt Nov Apr Sep Feb 2017 Jul 2015 Aug 2015 Sep 2015 Okt 2015 Nov 2015 Dec 2015 Jan 2016 Feb 2016 Mar 2016 Apr 2016 Maj 2016 Jun 2016 Jul 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mar 2017 Apr 2017 Maj

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Fravær fra danskundervisning

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Fravær fra danskundervisning Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Fravær fra danskundervisning Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationen

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Februar 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Februar 2014 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 44.165 52.188 48.069 100.257 137.179 178.443 219.659 264.078 315.084 360.385 405.279 453.795 501.882 546.047 77.989 69.641

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmodtagere og ledige det seneste år fordelt på kommuner

Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmodtagere og ledige det seneste år fordelt på kommuner Analyseenheden Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmodtagere og ledige det seneste år fordelt på kommuner April 2019 Lønmodtagerbeskæftigelsen har aldrig været højere i Danmark, end den

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 306 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 306 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 306 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til august 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til august 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra

Læs mere

CFU s Lønkort for staten pr. 1/

CFU s Lønkort for staten pr. 1/ Side 1 af 10 CFU s Lønkort for staten pr. 1/10-2018 Indholdsfortegnelse 1.0 Grundbeløb... 2 2.0 Aktuelle satser pr. år... 4 3.0 Aktuelle satser pr. måned... 6 4.0 Procentregulering i staten... 8 5.0 Lønrammer

Læs mere

Jan Maj Apr Dec Sep Nov Okt Mar Feb 2017

Jan Maj Apr Dec Sep Nov Okt Mar Feb 2017 Nøgletal for Joblog Af nedenstående figur 1 og tabel 1 fremgår dækningsgraden for Joblog blandt dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere.

Læs mere

Ved brev af 30. april 2019 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2020 blev fastsat til 600 personer.

Ved brev af 30. april 2019 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2020 blev fastsat til 600 personer. 3. Asylkontor Til Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene 29. september 2019 Kommunekvoter for 2020 Ved brev af 30. april 2019 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2020 blev fastsat

Læs mere

Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg

Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2018-19 SOU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 112 Offentligt Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg Holmens Kanal 22 1060 København K Telefon 33 92 93 00

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 532 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 532 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 532 Offentligt 11. september 2017 J.nr. 2017-5142 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 532 af 18. august 2017

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Maj 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Maj 2014 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 44.165 52.188 48.069 49.837 46.200 47.201 100.257 137.179 178.443 150.094 219.659 196.294 264.078 243.495 315.084 360.385

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 371 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 371 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 371 Offentligt 8. juni 2017 J.nr. 2017-2710 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 371 af 4. maj 2017 (alm. del).

Læs mere

2017, procentpoint Antal personer. samtaler. samtaler procentpoint

2017, procentpoint Antal personer. samtaler. samtaler procentpoint Bilag 1 - December 2018: Tabel over antal personer, andel med x antal, gens. antal og udvikling siden nov 2017, samt vægtet gennemsnit Kommune personer Dagpengemodtagere, 6-9 mdr. Jobparate kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Dimittendundersøgelse for XXXe. XXXuddannelsen i xxx

Dimittendundersøgelse for XXXe. XXXuddannelsen i xxx Dimittendundersøgelse for XXXe Kære XXX XXXuddannelsen i xxx Du dimitterede fra UCL XXXuddannelsen i mm.åååå, og vi henvender os til dig, fordi vi som et vigtigt led i fortsat udvikling af uddannelsen

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til november 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til november 2018 feb-4 okt-4 jun-5 feb-6 okt-6 jun-7 feb-8 okt-8 jun-9 feb-1 okt-1 jun-11 feb-12 okt-12 jun-13 feb-14 okt-14 jun-15 feb-16 okt-16 jun-17 feb-18 okt-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

CFU s Lønkort for staten pr. 1/4-2018

CFU s Lønkort for staten pr. 1/4-2018 Side 1 af 10 CFU s Lønkort for staten pr. 1/4-2018 Indholdsfortegnelse 1.0 Grundbeløb... 2 2.0 Aktuelle satser pr. år... 4 3.0 Aktuelle satser pr. måned... 6 4.0 Procentregulering i staten... 8 5.0 Lønrammer

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere