FORDELINGSEFFEKTER AF REGERINGENS SKATTEUDSPIL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORDELINGSEFFEKTER AF REGERINGENS SKATTEUDSPIL"

Transkript

1 27. februar 2009 Resumé: FORDELINGSEFFEKTER AF REGERINGENS SKATTEUDSPIL I det følgende er fordelingseffekterne af regeringens skatteudspil beregnet. Udover den finansiering, der direkte påhviler husholdningerne, er den resterende finansiering, der påhviler slivet, også forsøgt fordelt på husholdningerne vha. en række antagelser om gennemslagseffekt på aktiekurser, lønninger og priser. Følgende elementer, der direkte påhviler husholdningerne, indgår i fordelingsberegningerne: Tabel 1. Elementer der direkte påvirker husholdningerne og som indgår i fordelingsberegningerne, tabt provenu 2019, 2009-priser. AE Mia. kr. 1. Mellem- og topskat -12,1 2. Bundskat og beskæftigelsesfradrag -10,7 3. Personfradrag og grøn check -3,7 Skattelettelser i alt* -26,5 4. Sundhedsskat omlægges til bundskat 9,4 5. Pensioner 0,8 6. Frynsegoder 1,3 7. Afgifter 4,1 i alt 15,6 I alt -10,9 Anm.: Provenuer ved omlægninger i indkomstskattesystemet er ikke helt ens i AEs og Regeringens beregninger. Det skyldes især at provenuerne præsenteret i 2015 i Regeringens rapport, mens AEs beregninger vedrører 2019 niveau, hvor det øgede beskæftigelsesfradrag, reduktionen af ligningsmæssige fradrag og ændringen af rentefradraget er fuldt indfaset. Derudover er den grønne check, kompensationsordningen og grænsen for rentefradrag delvist udhulet i Kilde: AE på baggrund af lovmodellens datagrundlag og Forårspakke 2.0. De enkelte elementer i ovenstående tabel er gennemgået nedenfor. 1. Mellem- og topskat a. Mellemskatten afskaffes. b. Topskattegrænsen forhøjes med kr. c. Topskattesatsen nedsættes med 1,5 pct. point og loft følger med.

2 2 d. Bundgrænse på kr. for positiv kapitalindkomst i topskatten. 2. Bundskat og beskæftigelsesfradrag a. Bundskat nedsættes med 0,5 pct. point og loft følger med. b. Beskæftigelsesfradrag øges til 7 pct. dog maks kr. 3. Personfradrag og grøn check a. Forhøjelse af personfradraget med b. Grøn check til alle der er fyldt 18 år fremskrevet til Sundhedsskat omlægges til bundskat a. Dette medfører, at ligningsmæssige fradrag og beskæftigelsesfradrag udgår af sundhedsskatten og reduceres derfor fra 33 pct. til 25 pct. b. Renteudgifter over kr. pr. person kan ikke længere trækkes fra i sundhedsskatten. Grænsen fremskrevet til 2019 med satsregulering. c. Kompensationsordning er ikke medregnet da den går mod 0 på lang sigt. 5. Pensioner a. Loft på pensionsindbetalinger på pensionsordninger med løbende udbetalinger på kr. b. Udligningsskat på større pensionsudbetalinger. 6. Frynsegoder a. Fjernelse af skattefordel for medarbejderobligationer og - aktier, multimediebeskatning mv. Fordelt efter gennemsnitlig andel af løn, der gives som frynsegode på baggrund af Statusrapport om Frynsegoder. 7. Afgifter a. 4,1 mia. kr. af de øgede afgifter er fordelt på husholdningerne. Udover det ovenstående er følgende elementer også medtaget i fordelingsberegningerne, selvom de påhviler slivet. Fordelingen af dette på husholdninger er dog meget antagelsestungt.

3 3 Tabel 2., der påhviler slivet, som er medtaget i fordelingsberegningerne, 2019, 2009-priser Provenu mia. kr. 8. Generel sstøtte 3,2 9. Klima og miljø 6,7 10. Levering af fast ejendom 0,9 11. Ejendomsadministration 0,2 12. Rejsebureau 0,2 13. Korrektion for lavere aktieindkomstbeskatning* -0,5 I alt 10,7 Anm.: Provenuer er fordelt som beskrevet nedenfor. Provenuer er baseret fra skøn ud fra oplysninger i Forårspakke 2.0. * Af tekniske årsager er nedsættelsen af aktieindkomstbeskatningen medtaget i sfinansieringen. Kilde: AE på baggrund af lovmodellens datagrundlag og Skattekommissionen. De enkelte elementer i ovenstående tabel er gennemgået nedenfor. 8. Generel sstøtte a. Elementerne er angivet i Forårspakke 2.0 tabel 4. b. 12,5 pct. fordeles via husholdningernes disponible indkomst ud fra en antagelse om, at en del af den øgede sskat slår ud i højere priser. c. Ud af de resterende 87,5 pct. antages det, at 24 pct. går via udlandet, mens 2/3 af det resterende fordeles på husholdningerne via aktiekurser, og den resterende 1/3 fordeles via bruttoindkomst. d. Dette giver følgende samlede fordeling på husholdninger: i. 12,5 pct. fordeles via disponibel indkomst. ii. 44,3 pct. fordeles via aktiekurser korrigeret for lempelsen af aktieindkomstbeskatningen. iii. 22,2 pct. fordeles via bruttoindkomst iv. 21,0 pct. går til udlandet og fordeles ikke på husholdninger. 9. CO2 kvoter, klima, miljø, energiafgifter, transport a. De 700 mio. kr., der vedrører fjernvarme, fordeles på husholdninger via disponibel indkomst. b. Det resterende fordeles på husholdninger som pkt Levering af fast ejendom a. Er fordelt på boligejere efter størrelsen af deres ejendomsaktiver. 11. Ejendomsadministration

4 4 a. Er fordelt på lejere efter størrelsen af deres disponible indkomst. 12. Rejsebureau a. Fordeles på husholdninger via disponibel indkomst. 13. Aktieindkomstbeskatning a. Lavere afkastbeskatning af aktier. Er af tekniske årsager medtaget her, selvom den burde medtages i skattelettelserne. Økonomisk friplads i daginstitutioner (0,2 mia. kr.) er af tekniske årsager ikke indbygget i fordelingsberegningerne. Nedenfor er fordelingseffekterne givet ovenstående antagelser illustreret. Fordelingen af skattelettelserne i indkomstskattesystemet er regnet på baggrund af indkomstoplysninger i lovmodellen. Fordelingen af pensionsbeskatning, frynsegoder og øgede afgifter på husholdninger er baseret på skøn og derfor behæftet med nogen usikkerhed. Fordelingen af skatter, der påhviler slivet, er baseret på en række antagelser og er derfor behæftet med stor usikkerhed. I det omfang de øgede sskatter slår ud i øget produktivitet eller bliver overvæltet på udlandet i højere grad, end det er antaget (via priser eller udenlandsk ejerskab af aktier), vil de nedenstående beregninger overvurdere belastningen på husholdningerne. Fordelingseffekter, husstandsækvivalerede deciler Nedenfor er fordelingseffekterne på husstandsækvivaleret niveau gennemgået.

5 5 Tabel 3. Fordelingseffekter af skatteomlægning, husstandsækvivalerede deciler, Decil Lettelse 1 1,7-1,6 0,1-1,2-1,1 2 2,2-1,8 0,3-1,1-0,8 3 2,8-2,4 0,4-1,3-0,9 4 3,8-3,4 0,4-1,5-1,1 5 5,1-4,3 0,8-1,8-1,0 6 6,4-5,0 1,4-2,0-0,6 7 8,2-5,8 2,4-2,3 0,1 8 10,5-6,4 4,2-2,7 1,5 9 13,8-7,3 6,5-3,3 3, ,1-10,0 18,1-10,8 7,2 Middel 8,3-4,8 3,5-2,8 0,7 Anm.: Kun personer over 18 år. Forudsætninger er beskrevet ovenfor. Tabel 4. Fordelingseffekter af skatteomlægning, husstandsækvivalerede deciler, pct. af disponibel indkomst Decil Lettelse 1 2,1-1,9 0,2-1,5-1,4 2 1,7-1,4 0,2-0,8-0,6 3 1,9-1,6 0,3-0,8-0,6 4 2,2-2,0 0,3-0,9-0,6 5 2,6-2,2 0,4-0,9-0,5 6 3,0-2,4 0,6-0,9-0,3 7 3,5-2,5 1,0-1,0 0,1 8 4,0-2,4 1,6-1,0 0,6 9 4,6-2,4 2,2-1,1 1,1 10 6,3-2,2 4,0-2,4 1,6 Middel 3,8-2,2 1,6-1,3 0,3 Ovenstående dækker over en vis spredning inden for hver decil. I tabel 5 er andelen af vindere og tabere inden for hver decil illustreret. Man vinder på skattereformen, hvis nettogevinsten inkl. sskatter er positiv, og taber, hvis nettogevinsten inkl. sskatter er negativ.

6 6 Tabel 5. Andel vindere og tabere, husstandsækvivalerede deciler, inkl. Decil Andel vindere inkl. Andel tabere inkl. 1 43,7 56,3 2 18,8 81,2 3 20,1 79,9 4 22,4 77,6 5 27,3 72,7 6 35,2 64,8 7 43,0 57,0 8 54,4 45,6 9 63,3 36, ,6 25,4 Middel 40,3 59,7 Fordelingseffekter, husstandsækvivaleret, a-kasser Nedenfor er fordelingseffekterne på husstandsækvivaleret niveau gennemgået for a-kasser. Tabel 6. Fordelingseffekter af skatteomlægning, husstandsækvivaleret, a- kasser, A-kasse Lettelse HK 9,1-5,8 3,3-2,2 1,1 3F 6,8-5,4 1,5-1,7-0,2 FOA 6,8-5,6 1,1-1,9-0,7 Metal 8,7-6,2 2,6-1,9 0,7 TIB 7,8-5,9 1,9-1,8 0,1 Rest LO 8,5-5,9 2,6-1,9 0,7 FTF 11,0-6,2 4,8-2,8 1,9 Akademikere 17,0-7,4 9,6-3,9 5,7 Lederne 14,7-7,3 7,4-2,9 4,5 Udf. hov.org. 9,5-5,8 3,7-2,3 1,4 Selvstændige 10,2-6,3 3,9-4,0-0,2 Ej forsikret 6,3-3,3 3,0-3,2-0,2 Middel 8,3-4,8 3,5-2,8 0,7 Anm.: Kun personer over 18 år. Forudsætninger er beskrevet ovenfor.

7 7 Tabel 7. Fordelingseffekter af skatteomlægning, husstandsækvivaleret, a- kasser, pct. af disponibel indkomst A-kasse Lettelse HK 3,8-2,4 1,4-0,9 0,5 3F 3,2-2,5 0,7-0,8-0,1 FOA 3,1-2,6 0,5-0,8-0,3 Metal 3,8-2,7 1,1-0,8 0,3 TIB 3,6-2,7 0,9-0,8 0,0 Rest LO 3,7-2,6 1,1-0,8 0,3 FTF 4,3-2,4 1,9-1,1 0,8 Akademikere 5,9-2,5 3,3-1,3 2,0 Lederne 5,2-2,6 2,6-1,0 1,6 Udf. hov.org. 4,1-2,5 1,6-1,0 0,6 Selvstændige 4,1-2,5 1,6-1,6-0,1 Ej forsikret 3,3-1,7 1,6-1,6-0,1 Middel 3,8-2,2 1,6-1,3 0,3 I tabel 8 er andelen af tabere inden for hver a-kasse vist, når der opdeles på personer med over og under en bruttoindkomst på kr. Af tabellen fremgår det bl.a., at knap 80 pct. af 3F erne med en bruttoindkomst under får et nettotab fra skattereformen. Blandt 3F ere med en indkomst over kr. er det 60 pct., der får et nettotab. Samlet får 70 pct. af 3F erne et tab, mens de resterende 30 pct. får en gevinst. Tabel 8. Andel tabere, husstandsækvivaleret, a-kasser, inkl. Tabere, indkomst under kr. Tabere, indkomst over kr. A-kasse HK 68,1 48,4 57,9 3F 78,9 60,1 70,0 FOA 74,9 64,1 71,3 Metal 79,2 53,6 59,7 TIB 71,8 59,2 64,3 Rest LO 72,2 51,8 58,8 FTF 68,8 42,4 49,6 Akademikere 66,5 23,3 30,3 Lederne 82,7 29,3 36,2 Udf. hovedorg. 68,4 44,4 55,5 Selvstændige 80,5 49,8 63,2 Ej forsikret 66,8 50,9 63,8 I alt 69,1 46,5 59,7 Fordelingseffekter, husstandsækvivaleret, socioøkonomisk gruppe Nedenfor er fordelingseffekterne på husstandsækvivaleret niveau gennemgået. I alt

8 8 Tabel 9. Fordelingseffekter af skatteomlægning, husstandsækvivaleret, socioøkonomisk gruppe, Socio Lettelse Gevinst inkl. Selvstændig eller medhjælper 10,2-5,7 4,4-5,5-1,0 Topleder 23,5-9,1 14,4-5,8 8,6 højeste niveau 15,7-7,1 8,6-4,6 4,0 mellemniveau 11,8-6,5 5,3-2,6 2,7 grundniveau 8,9-5,8 3,1-2,2 0,9 Ledig 4,8-3,7 1,1-1,6-0,5 Uddannelse 8,2-4,0 4,2-1,4 2,7 Efterløn 5,0-3,1 1,8-3,1-1,2 Kontanthjælp 2,2-1,8 0,4-0,6-0,2 Pensionist 2,8-1,7 1,1-3,2-2,0 Førtidspensionist 3,0-2,1 1,0-1,4-0,5 Andre uden for arbejdsstyrken 5,6-3,5 2,1-2,8-0,7 Middel 8,3-4,8 3,5-2,8 0,7 Anm.: Kun personer over 18 år. Forudsætninger er beskrevet ovenfor. Tabel 10. Fordelingseffekter af skatteomlægning, husstandsækvivaleret, socioøkonomisk gruppe, pct. af disponibel indkomst Socio Lettelse Gevinst inkl. Selvstændig eller medhjælper 4,4-2,5 1,9-2,4-0,4 Topleder 6,5-2,5 4,0-1,6 2,4 højeste niveau 5,5-2,5 3,0-1,6 1,4 mellemniveau 4,6-2,6 2,1-1,0 1,1 grundniveau 4,0-2,6 1,4-1,0 0,4 Ledig 2,8-2,2 0,6-0,9-0,3 Uddannelse 5,9-2,9 3,0-1,0 2,0 Efterløn 2,2-1,4 0,8-1,4-0,5 Kontanthjælp 1,9-1,5 0,4-0,6-0,2 Pensionist 1,5-0,9 0,6-1,7-1,1 Førtidspensionist 1,6-1,1 0,5-0,8-0,3 Andre uden for arbejdsstyrken 3,5-2,2 1,3-1,8-0,4 Middel 3,8-2,2 1,6-1,3 0,3

9 9 I tabel 11 er andelen af tabere inden for hver socioøkonomisk gruppe vist krydset med bruttoindkomsten. Tabellen viser bl.a., at mens blot 21 pct. af toplederne vil få et nettotab på skatteomlægningen inkl. sskatter, så er det samme tilfældet for 70 pct. af de ledige. Tabel 11. Andel tabere, husstandsækvivaleret, socioøkonomisk gruppe, inkl. Under kr kr kr. Over kr. I alt Selvstændig eller medhjælper 80,7 79,2 72,7 41,5 66,5 Topleder - 63,1 52,2 14,5 21,7 højeste niveau 40,7 60,6 55,2 16,9 30,3 mellemniveau 43,3 62,8 59,8 21,3 44,5 grundniveau 37,7 65,6 66,2 29,1 53,5 Ledig 64,6 79,8 76,1 33,3 69,7 Uddannelse 42,1 50, ,2 Efterløn 88,0 90,3 83,3 54,5 86,5 Kontanthjælp 51,6 92, ,6 Pensionist 86,5 90,9 92,6 68,6 86,8 Førtidspensionist 78,6 85,2 84,2 59,1 81,0 Andre uden for arbejdsstyrken 63,0 78,7 68,6 30,3 64,8 I alt 66,0 73,2 66,5 26,8 59,7 Fordelingseffekter, personniveau, deciler Hvis man ikke tager højde for effekten på hele n, men i stedet kun ser på den personlige gevinst, fås nedenstående fordeling. En del af finansieringen (afgifter og en del af finansieringen der påhviler slivet) er fordelt på husholdningerne efter ns samlede indkomst. Ved overgangen til personniveau giver dette i sig selv anledning til omfordelingseffekter. F.eks. vil en person med meget lav indkomst, som er gift med en person med høj indkomst, befinde sig i en lav decil, selvom personen ligger i en højere indkomstdecil, når der tages højde for ns samlede indkomster. Derved vil personens relative andel i finansieringen være høj, da ns indkomst er høj, mens den personlige indkomst er lav.

10 10 Tabel 12. Fordelingseffekter af skatteomlægning, personniveau, deciler, Decil Lettelse 1 1,1-1,2-0,2-1,0-1,1 2 1,7-1,4 0,2-1,0-0,7 3 1,9-1,7 0,2-1,1-0,9 4 2,3-2,1 0,2-1,3-1,0 5 3,1-2,9 0,2-1,4-1,2 6 3,9-3,7 0,2-1,6-1,4 7 4,9-4,5 0,3-1,8-1,5 8 7,2-5,0 2,1-2,1 0,1 9 11,2-5,7 5,5-2,7 2, ,2-9,0 17,3-7,8 9,5 Middel 6,4-3,7 2,6-2,2 0,5 Anm.: Kun personer over 18 år. Forudsætninger er beskrevet ovenfor. Tabel 13. Fordelingseffekter af skatteomlægning, personniveau, deciler, pct. af disponibel indkomst Decil Lettelse 1 2,4-2,8-0,4-2,2-2,5 2 1,6-1,4 0,2-1,0-0,7 3 1,5-1,3 0,2-0,9-0,7 4 1,6-1,4 0,2-0,9-0,7 5 1,8-1,7 0,1-0,8-0,7 6 2,0-1,9 0,1-0,8-0,7 7 2,3-2,1 0,2-0,8-0,7 8 3,0-2,1 0,9-0,9 0,0 9 4,0-2,1 2,0-1,0 1,0 10 6,1-2,1 4,0-1,8 2,2 Middel 3,3-1,9 1,3-1,1 0,2 Ovenstående dækker over en vis spredning inden for hver decil. I tabel 14 er andelen af vindere og tabere inden for hver decil illustreret. Man vinder på skattereformen, hvis nettogevinsten inkl. sskatter er positiv, og taber, hvis nettogevinsten inkl. sskatter er negativ.

11 11 Tabel 14. Andel vindere og tabere, personniveau, deciler, inkl. Decil Andel vindere inkl. Andel tabere inkl. 1 17,9 82,1 2 28,1 71,9 3 20,1 79,9 4 17,2 82,8 5 18,7 81,3 6 20,3 79,7 7 23,3 76,7 8 43,2 56,8 9 68,2 31, ,3 21,7 Middel 33,5 66,5 Fordelingseffekter, personniveau, a-kasser Nedenfor er fordelingseffekterne på personniveau gennemgået for a-kasser. Tabel 15. Fordelingseffekter af skatteomlægning, personniveau, a-kasser, A-kasse Lettelse HK 6,1-4,5 1,6-1,6 0,0 3F 5,4-4,3 1,1-1,4-0,3 FOA 4,4-4,7-0,3-1,3-1,6 Metal 7,7-5,1 2,6-1,7 0,9 TIB 6,0-4,6 1,4-1,6-0,2 Rest LO 7,2-4,9 2,3-1,6 0,6 FTF 8,3-5,1 3,2-2,2 1,0 Akademikere 17,0-6,8 10,2-3,4 6,8 Lederne 15,8-6,7 9,2-2,8 6,3 Udf. hov.org. 7,7-4,7 3,0-1,8 1,1 Selvstændige 9,0-5,5 3,6-3,5 0,0 Ej forsikret 4,1-2,2 1,9-2,3-0,4 Middel 6,4-3,7 2,6-2,2 0,5 Anm.: Kun personer over 18 år. Forudsætninger er beskrevet ovenfor.

12 12 Tabel 16. Fordelingseffekter af skatteomlægning, personniveau, a-kasser, pct. af disponibel indkomst A-kasse Lettelse HK 3,0-2,2 0,8-0,8 0,0 3F 2,8-2,2 0,6-0,7-0,1 FOA 2,3-2,5-0,2-0,7-0,9 Metal 3,3-2,2 1,1-0,7 0,4 TIB 2,9-2,2 0,7-0,8-0,1 Rest LO 3,3-2,2 1,0-0,7 0,3 FTF 3,5-2,1 1,4-0,9 0,4 Akademikere 5,6-2,3 3,4-1,1 2,3 Lederne 5,4-2,3 3,1-1,0 2,2 Udf. hov.org. 3,6-2,2 1,4-0,9 0,5 Selvstændige 4,0-2,4 1,6-1,6 0,0 Ej forsikret 2,6-1,4 1,2-1,4-0,2 Middel 3,3-1,9 1,3-1,1 0,2 I tabel 17 er andelen af tabere inden for hver a-kasse vist, når der opdeles på personer med over og under en bruttoindkomst på kr. Af tabellen fremgår det bl.a., at godt 90 pct. af 3F erne med en bruttoindkomst under får et nettotab fra skattereformen. Blandt 3F ere med en indkomst over kr. er det 58 pct., der får et nettotab. Samlet får 75 pct. af 3F erne et tab, mens de resterende 25 pct. får en gevinst. Tabel 17. Andel tabere, personniveau, a-kasser, inkl. Tabere, indkomst under kr. Tabere, indkomst over kr. A-kasse HK 90,6 57,1 73,2 3F 90,8 57,6 75,1 FOA 89,3 69,9 82,8 Metal 89,9 52,5 61,5 TIB 86,8 59,9 70,8 Rest LO 84,0 49,6 61,4 FTF 90,9 48,5 60,1 Akademikere 87,2 22,3 32,8 Lederne 92,8 22,8 31,7 Udf. hovedorg. 81,6 39,6 59,0 Selvstændige 89,9 46,1 65,2 Ej forsikret 76,3 48,3 71,0 I alt 80,7 46,4 66,5 Fordelingseffekter, personniveau, socioøkonomisk gruppe Nedenfor er fordelingseffekterne på personniveau niveau gennemgået. I alt

13 13 Tabel 18. Fordelingseffekter af skatteomlægning, personniveau, socioøkonomisk gruppe, Socio Lettelse Gevinst inkl. Selvstændig eller medhjælper 9,3-5,0 4,3-5,7-1,5 Topleder 28,0-9,3 18,7-4,8 13,9 højeste niveau 14,9-6,4 8,5-3,1 5,4 mellemniveau 9,9-5,5 4,4-2,1 2,3 grundniveau 6,2-4,4 1,8-1,7 0,1 Ledig 2,8-2,5 0,2-1,2-0,9 Uddannelse 1,0-1,1 0,0-0,6-0,7 Efterløn 2,6-2,1 0,5-2,2-1,7 Kontanthjælp 1,3-1,0 0,3-0,5-0,2 Pensionist 2,1-1,3 0,8-2,4-1,6 Førtidspensionist 1,5-1,1 0,4-1,1-0,7 Andre uden for arbejdsstyrken 2,2-1,8 0,4-1,1-0,7 Middel 6,4-3,7 2,6-2,2 0,5 Anm.: Kun personer over 18 år. Forudsætninger er beskrevet ovenfor. Tabel 19. Fordelingseffekter af skatteomlægning, personniveau, socioøkonomisk gruppe, pct. af disponibel indkomst Socio Lettelse Gevinst inkl. Selvstændig eller medhjælper 4,5-2,4 2,1-2,8-0,7 Topleder 6,7-2,2 4,5-1,2 3,3 højeste niveau 5,2-2,2 3,0-1,1 1,9 mellemniveau 4,0-2,2 1,8-0,9 0,9 grundniveau 3,1-2,2 0,9-0,9 0,0 Ledig 1,8-1,7 0,1-0,8-0,6 Uddannelse 1,8-1,8 0,0-1,1-1,1 Efterløn 1,5-1,2 0,3-1,3-1,0 Kontanthjælp 1,2-0,9 0,3-0,5-0,2 Pensionist 1,3-0,8 0,5-1,6-1,0 Førtidspensionist 1,0-0,7 0,3-0,7-0,5 Andre uden for arbejdsstyrken 2,0-1,7 0,4-1,0-0,7 Middel 3,3-1,9 1,3-1,1 0,2

14 14 I tabel 20 er andelen af tabere inden for hver socioøkonomisk gruppe vist krydset med bruttoindkomsten. Tabellen viser bl.a., at mens blot 18 pct. af toplederne vil få et nettotab på skatteomlægningen inkl. sskatter, så er det samme tilfældet for over 75 pct. af de ledige. Tabel 20. Andel tabere, personniveau, socioøkonomisk gruppe, inkl. Under kr kr kr. Over kr. I alt Selvstændig eller medhjælper 91,0 78,1 71,3 35,7 67,7 Topleder - 68,9 53,3 9,7 18,2 højeste niveau 63,4 80,4 64,2 11,6 32,0 mellemniveau 65,6 84,6 74,1 15,4 52,9 grundniveau 63,4 75,1 70,7 20,3 61,6 Ledig 74,2 84,6 79,3 28,8 76,5 Uddannelse 78,7 52, ,1 Efterløn 99,2 98,6 90,1 51,8 95,3 Kontanthjælp 50,8 51, ,1 Pensionist 90,0 90,3 92,7 68,6 89,0 Førtidspensionist 93,4 89,2 90,1 60,6 91,0 Andre uden for arbejdsstyrken 82,7 79,0 68,0 29,4 79,8 I alt 80,5 80,9 72,8 20,6 66,5

FORDELINGSEFFEKTER AF SKATTEKOMMISSIONENS FORSLAG

FORDELINGSEFFEKTER AF SKATTEKOMMISSIONENS FORSLAG 20. februar 2009 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELINGSEFFEKTER AF SKATTEKOMMISSIONENS FORSLAG Resumé: INKL. ERHVERVSSKATTER I det følgende er fordelingseffekterne af Skattekommissionens

Læs mere

Fordelingseffekter af aftale om Forårspakke 2.0

Fordelingseffekter af aftale om Forårspakke 2.0 6. marts 2009 af chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf. 33557722 / 30291107 Resumé: Fordelingseffekter af aftale om Forårspakke 2.0 Den netop indgåede skatteaftale mellem VK og DF giver en gennemsnitlig

Læs mere

Størst gevinst til mænd af regeringens forårspakke 2.0

Størst gevinst til mænd af regeringens forårspakke 2.0 7. marts 2009 af chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf. 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Resumé: Størst gevinst til mænd af regeringens forårspakke 2.0 Mænd får i gennemsnit knap 2.000 kr. mere i gevinst

Læs mere

Regeringens skattelettelser for over 50 mia. kr. er gået til de rigeste

Regeringens skattelettelser for over 50 mia. kr. er gået til de rigeste Regeringens skattelettelser for over 50 mia. kr. er gået til de rigeste I 2010 bliver der givet over 50 mia. kr. i skattelettelser, som følge af de skattepakker regeringen har gennemført i perioden fra

Læs mere

FORDELINGSEFFEKTER AF VK SKATTELETTELSE

FORDELINGSEFFEKTER AF VK SKATTELETTELSE . august af Jonas Schytz Juul direkte tlf. Resumé: FORDELINGSEFFEKTER AF VK SKATTELETTELSE Regeringens skatteforslag giver skattelettelser til de rigeste på næsten. kr., mens de fattigste ti procent får

Læs mere

SKÆV REGIONAL FORDELING I FORÅRSPAKKE 2.0

SKÆV REGIONAL FORDELING I FORÅRSPAKKE 2.0 11. marts 2009 af chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 SKÆV REGIONAL FORDELING I FORÅRSPAKKE 2.0 Mens indbyggerne i Gentofte kommune får en gennemsnitlig gevinst på 12.600 kr. af

Læs mere

Fordelingseffekt af skattereform på a-kasser

Fordelingseffekt af skattereform på a-kasser Fordelingseffekt af skattereform på a-kasser Papiret gennemgår fordelingseffekter af skattereformen fra regeringen og VK på a-kasser. af Chefanalytiker Jonas Schytz Juul 25. juni 2012 Kontakt Chefanalytiker

Læs mere

Almindelige lønmodtagere får op til kr. i gevinst

Almindelige lønmodtagere får op til kr. i gevinst Almindelige lønmodtagere får op til 5.000 kr. i gevinst Denne analyse gennemgår fordelingseffekter af skattereformen fra regeringen og VK på a- kasser. Analysen viser, at almindelige lønmodtagere får en

Læs mere

De rigeste danskere får 60.000 kroner i skattelettelse i 2010

De rigeste danskere får 60.000 kroner i skattelettelse i 2010 De rigeste danskere får 60.000 kroner i skattelettelse i 2010 I 2010 bliver der givet over 50 mia. kr. i skattelettelser som følge af de skattepakker, regeringen har gennemført i perioden fra 2001-2010.

Læs mere

TOPSKAT: STØRST GEVINST FOR ALMINDELIGE LØNMOD-

TOPSKAT: STØRST GEVINST FOR ALMINDELIGE LØNMOD- 23. december 2008 TOPSKAT: STØRST GEVINST FOR ALMINDELIGE LØNMOD- TAGERE VED AT HÆVE GRÆNSEN FREMFOR AT SÆNKE SATSEN Sygeplejersker, folkeskolelærere og politibetjente får næsten en dobbelt så stor gevinst

Læs mere

Skatteudspil: 300 kr. til de fattigste og til de rigeste

Skatteudspil: 300 kr. til de fattigste og til de rigeste Skatteudspil: 3 kr. til de fattigste og 1. til de rigeste Regeringens skatteudspil Jobreformen fase II giver den største gevinst til de rigeste. De ti pct. med lavest indkomster får i gennemsnit omkring

Læs mere

Mænd får størst gevinst af VK s skattelettelser siden 2001

Mænd får størst gevinst af VK s skattelettelser siden 2001 Mænd får størst gevinst af VK s skattelettelser siden 001 VK-regeringen har i flere omgange gennemført skattelettelser. Det betyder, at der i 010 blev givet skattelettelser for over 50 mia. kr. Skattelettelserne

Læs mere

Regeringens kriseregning: Stigende skatter og velfærdstab på 12 mia. kr.

Regeringens kriseregning: Stigende skatter og velfærdstab på 12 mia. kr. Regningen for krisen er dyr for danskerne Regeringens kriseregning: Stigende skatter og velfærdstab på 1 mia. kr. En samlet beregning af regeringens økonomiske krisestyring i form af Forårspakke. og Genopretningspakken

Læs mere

Regeringens skattelettelser skævvrider Danmark

Regeringens skattelettelser skævvrider Danmark Regeringens skattelettelser skævvrider Danmark Med vedtagelsen af Forårspakke 2.0 vil der i 2010 blive givet store skattelettelser til de rigeste og højest uddannede i Danmark. Ser man skattelettelsen

Læs mere

Skæv fordelingsprofil i Liberal Alliances skattepolitik

Skæv fordelingsprofil i Liberal Alliances skattepolitik Skæv fordelingsprofil i Liberal Alliances skattepolitik Liberal Alliances forslag om en maksimal marginalskat på 40 pct. koster omkring 33 mia. kr. og har en meget skæv fordelingsprofil. De ti pct. rigeste

Læs mere

Skattelettelser går til de rigeste uanset familietype

Skattelettelser går til de rigeste uanset familietype Skattelettelser går til de rigeste uanset familietype Ved fremlæggelsen af VLAK-regeringens skatteforslag blev der præsenteret en familietypeberegning af en lavtlønnet HK er. Af den specifikke fremsatte

Læs mere

Kun de 6 procent rigeste danskere vinder på lavere topskattesats

Kun de 6 procent rigeste danskere vinder på lavere topskattesats Kun de 6 procent rigeste danskere vinder på lavere topskattesats Hvis man ønsker at lette topskatten, kan det enten ske ved at hæve grænsen for, hvornår der skal betales topskat eller ved at sænke topskattesatsen.

Læs mere

Skattelettelser til de rigeste skal sparke gang i dansk økonomi

Skattelettelser til de rigeste skal sparke gang i dansk økonomi Skattelettelser til de rigeste skal sparke gang i dansk økonomi Med vedtagelsen af Forårspakke 2.0 vil der i 2010 blive givet store skattelettelser til de rigeste i Danmark. De rigeste får således 30 gange

Læs mere

Historisk skæv fordelingsprofil af VK s genopretningspakke

Historisk skæv fordelingsprofil af VK s genopretningspakke Historisk skæv fordelingsprofil af VK s genopretningspakke Regeringens Genopretningspakke giver i 2013 et tab for de ti pct. fattigste på 3,3 pct., mens de ti pct. rigeste får et tab på 0,1 pct. Det relative

Læs mere

Stigning i det maksimale jobfradrag går til de højestlønnede

Stigning i det maksimale jobfradrag går til de højestlønnede Stigning i det maksimale jobfradrag går til de højestlønnede En stigning i beskæftigelsesfradraget har været nævnt flere gange som et muligt element i det kommende skatteudspil. Indføres dette ved at den

Læs mere

VLAK-skattelettelser giver over kr. til de allerrigeste

VLAK-skattelettelser giver over kr. til de allerrigeste VLAK-skattelettelser giver over 200.000 kr. til de allerrigeste Regeringens skatteudspil Jobreformen fase II giver den største gevinst til lønmodtagere med de højeste lønninger. Den rigeste procent får

Læs mere

Liberal Alliance & Konservative vil forgylde de 1000 rigeste

Liberal Alliance & Konservative vil forgylde de 1000 rigeste Liberal Alliance & Konservative vil forgylde de rigeste Både Liberal Alliance og De Konservative er kommet med forslag til skattelettelser, der giver en kæmpegevinst til de rigeste. Gennemføres Liberal

Læs mere

Fordelingseffekter af S-SF skatteudspil

Fordelingseffekter af S-SF skatteudspil Fordelingseffekter af S-SF skatteudspil I analysen korrigeres Finansministeriets fordelingsberegninger af S-SF s skatteudspil Fair Forandring på de områder, hvor der er væsentlige forskelle mellem AE s

Læs mere

Regeringens skattelettelser gik forbi udkantsdanmark

Regeringens skattelettelser gik forbi udkantsdanmark Regeringens skattelettelser gik forbi udkantsdanmark Regeringen har samlet set givet skattelettelser for mere end 50 milliarder kroner siden 2001. Ser man på, hvordan skattelettelserne er fordelt over

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Fordelingseffekter af skattelettelser

Fordelingseffekter af skattelettelser d. 12.06.2019 AMR 1. udkast Fordelingseffekter af skattelettelser I kapitel II om kapitalindkomstbeskatning i Dansk Økonomi, forår 2019 indgår beregninger af de fordelingsmæssige konsekvenser af en skattelettelse

Læs mere

Finansministeriets beregningsmetode til vurdering af ændringer i marginalskat. oktober 2014 1

Finansministeriets beregningsmetode til vurdering af ændringer i marginalskat. oktober 2014 1 Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 12 Offentligt Finansministeriets beregningsmetode til vurdering af ændringer i marginalskat 1 DEBAT OM TOPSKAT 2 SOMMERENS DEBAT OM TOPSKAT Der har hen over sommeren

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Svar på Spørgsmål 212 Offentligt J.nr. 2010-318-0306 Dato: 10. januar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 212 af 13. december 2010.

Læs mere

Hvem betaler for krisen?

Hvem betaler for krisen? En samlet beregning af Forårspakke 2. og Genopretningspakken, som er en væsentlig del af regeringens økonomiske krisestyring, viser, at langt de fleste familier får et tab på disse ændringer. Det gælder

Læs mere

VK S SAMLEDE SKATTELETTELSER GIVER 15 GANGE MERE TIL

VK S SAMLEDE SKATTELETTELSER GIVER 15 GANGE MERE TIL 18. februar 28 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: VK S SAMLEDE SKATTELETTELSER GIVER 15 GANGE MERE TIL DE RIGESTE END DE FATTIGSTE VK regeringen har i alt gennemført skattelettelser, der

Læs mere

Tabere og vindere ved regeringens skatteforslag i 2025-planen

Tabere og vindere ved regeringens skatteforslag i 2025-planen Tabere og vindere ved regeringens skatteforslag i 2025-planen AE har regnet på økonomien af regeringens 2025-plan vedr. skatteforslagene mv. for forskellige familietyper. Almindelige lønmodtagere står

Læs mere

Skattereform. v/ Søren Olsen. Østdansk LandbrugsRådgivning Økonomi

Skattereform. v/ Søren Olsen. Østdansk LandbrugsRådgivning Økonomi Skattereform v/ Søren Olsen Skattekommissionens forslag Skattekommissionen forslår en skattenedsættelse på ca. 35 mia. kr. hvoraf: 12 mia. kr. anvendes til lavere mellem- og topskat 20 mia. kr. anvendes

Læs mere

Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat

Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat Hver tredje lærer og hver fjerde elektriker betaler i dag topskat, mens omkring hver femte metalarbejder og sygeplejerske betaler topskat. Hæver man

Læs mere

Lavere aktieskat går til de rigeste

Lavere aktieskat går til de rigeste Lavere aktieskat går til de rigeste Forslaget om at hæve progressionsgrænsen for aktieindkomstskatten vil udelukkende give en skattelettelse i toppen. Mens den ene procent af befolkningen med de højeste

Læs mere

Fordelingseffekter af skattepolitik for de sociale klasser

Fordelingseffekter af skattepolitik for de sociale klasser Fordelingseffekter af skattepolitik for de sociale klasser Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse er fokus på fordelingseffekterne

Læs mere

EKSPLOSIV VÆKST I MEDARBEJDEROBLIGATIONER

EKSPLOSIV VÆKST I MEDARBEJDEROBLIGATIONER 15. november 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722/30291107 EKSPLOSIV VÆKST I MEDARBEJDEROBLIGATIONER Skatteministeriet vurderer i sit seneste skøn, at medarbejderobligationer i alt giver et

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 16. november 2017 Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 562 (Alm. del) af 30. august

Læs mere

Liberal Alliance vil give store skattelettelser til de rigeste

Liberal Alliance vil give store skattelettelser til de rigeste Liberal Alliance vil give store skattelettelser til de rigeste Liberal Alliances lader i deres skatteforslag alle skattelettelser gå til de rigeste i samfundet. En direktørfamilie, der her en årlig husstandsindkomst

Læs mere

Stor stigning i gruppen af rige danske familier

Stor stigning i gruppen af rige danske familier Stor stigning i gruppen af rige danske familier Gruppen af rige danskere er steget markant siden 2004. Hovedparten af familierne består af to voksne i aldersgruppen 50-65 år uden hjemmeboende børn. Personer

Læs mere

Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne)

Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne) Analyse 2. juli 2012 Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne) Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, hvordan regeringens skatteudspil påvirker

Læs mere

Singlerne vinder mest på skatteudspillet!

Singlerne vinder mest på skatteudspillet! 21. februar 2009 Singlerne vinder mest på skatteudspillet! Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Finans Redaktion Elisabeth Toftmann Asmussen elas@rd.dk Lise Nytoft Bergman libe@rd.dk

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 149 Offentligt. Lavere skat på arbejde. Skattekommissionens forslag til skattereform

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 149 Offentligt. Lavere skat på arbejde. Skattekommissionens forslag til skattereform Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 149 Offentligt Lavere skat på arbejde Skattekommissionens forslag til skattereform Februar 2009 Kommissorium Markant reduktion af skatten på arbejde, herunder sidst

Læs mere

18. oktober H C:\Documents and Settings\hsn\Skrivebord\Hvidbog pdf\pensionsindbetalinger.doc VLRQ

18. oktober H C:\Documents and Settings\hsn\Skrivebord\Hvidbog pdf\pensionsindbetalinger.doc VLRQ 18. oktober 2007! " # %$&'&(())** 3(16,216,1'%(7$/,1*(5 5HVXPp 3HUVRQHUPHOOHPnULQGEHWDOHULJHQQHPVQLWSURFHQWDIEUXWWRLQG NRPVWHQSnSHQVLRQVRSVSDULQJHU'HWWHJHQQHPVQLWG NNHURYHUHQVWRU YDULDWLRQDIK QJLJDIHWQLVNKHUNRPVWLQGNRPVWRJVRFLRJUXSSH'HUHU

Læs mere

Skattereformen er skæv og økonomisk usikker

Skattereformen er skæv og økonomisk usikker Skattereformen er skæv og økonomisk usikker På trods af, at de rigeste er mindst tilbøjelige til at sætte gang i økonomien med øget forbrug, går størstedelen af næste års skattelettelse til de rigeste

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 453 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 453 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 453 Offentligt 8. juni 2016 J.nr. 16-0633906 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 453 af 11. maj 2016 (alm. del).

Læs mere

Ingen gevinst til lavtlønnede ved at fjerne loft over jobfradrag

Ingen gevinst til lavtlønnede ved at fjerne loft over jobfradrag Ingen gevinst til lavtlønnede ved at fjerne loft over jobfradrag Afskaffes maks. grænsen for beskæftigelsesfradraget vil det være en skattelettelse på 7, mia. kr., som gives til de højest lønnede i Danmark.

Læs mere

Faktaark Skattelempelser for familietyper

Faktaark Skattelempelser for familietyper Faktaark Skattelempelser for familietyper 6. februar 2018 Dette notat beskriver virkningerne af skattelempelser i Aftale om Lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger for

Læs mere

FINANSIERING AF LAVERE SKAT PÅ ARBEJDE

FINANSIERING AF LAVERE SKAT PÅ ARBEJDE 5. august 2008 FINANSIERING AF LAVERE SKAT PÅ ARBEJDE En lettelse af skat på arbejde skal have en afbalanceret fordelingsprofil og være fuldt finansieret. I denne analyse peges der på konkrete forslag

Læs mere

15 års skattereformer har tilgodeset de rigeste

15 års skattereformer har tilgodeset de rigeste Status på års skattereformer års skattereformer har tilgodeset de rigeste I løbet af de seneste år er der gennemført en række skattereformer, der har lettet skatten på arbejde. Opsummerer man ændringerne

Læs mere

Skattereformen udhuler dagpengedækningen markant

Skattereformen udhuler dagpengedækningen markant Skattereformen udhuler dagpengedækningen markant Skattereformen 2012 medfører, at dagpengenes værdi i forhold til lønningerne fremover bliver forringet markant. Dato: 12. oktober 2015 Int.: VSK, MK Det

Læs mere

Anm.: Ovenstående tabel bygger på beregninger med en grænse på 100.000 kr. En grænse på 125.000 kr. vil gøre fordelingen endnu mere skæv.

Anm.: Ovenstående tabel bygger på beregninger med en grænse på 100.000 kr. En grænse på 125.000 kr. vil gøre fordelingen endnu mere skæv. Sagsnr. 08-185 Ref. Skatteteknisk arbejdsgruppe Den 7. november 2008 %LODJ'HHQNHOWHILQDQVLHULQJVIRUVODJ 8GVNULYQLQJVJUXQGODJHW IRU EHWDOLQJ DI PHOOHPVNDW KDUPRQLVHUHV WLO UHJOHUQHIRUEHWDOLQJDIWRSVNDW Under

Læs mere

Enhedslistens skatteaftale med regeringen ville også øge indkomstuligheden

Enhedslistens skatteaftale med regeringen ville også øge indkomstuligheden 6. juli 2012 Enhedslistens skatteaftale med regeringen ville også øge indkomstuligheden Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, hvordan indkomstfordelingen ville blive påvirket, hvis Enhedslistens

Læs mere

Konservatives skatteforslag koster halvdelen af efterlønnen

Konservatives skatteforslag koster halvdelen af efterlønnen Konservatives skatteforslag koster halvdelen af efterlønnen De Konservative foreslår i forlængelse af regeringens udspil om at afskaffe efterlønnen at sætte topskatten ned, så den højeste marginalskat

Læs mere

Stor stigning i antallet af rige

Stor stigning i antallet af rige Antallet af rige personer i Danmark er steget voldsomt de seneste år, og der er nu omkring.000 personer, der har en disponibel indkomst, der er over dobbelt så stor som den typiske indkomst i Danmark.

Læs mere

Regeringens skatteudspil rammer skævt

Regeringens skatteudspil rammer skævt Regeringens skatteudspil rammer skævt Regeringen har fremlagt sit udspil til skattelettelser i jobreform fase. Skattelettelserne herfra vil give den største gevinst til de højestlønnede både opgjort i

Læs mere

Fordelingsvirkninger og dynamiske effekter af at sænke skatten på arbejde

Fordelingsvirkninger og dynamiske effekter af at sænke skatten på arbejde Fordelingsvirkninger og dynamiske effekter af at sænke skatten på arbejde Det er muligt at sænke skatten på arbejde uden at ændre byrdefordelingen i samfundet eller skære i den offentlige service. Dynamiske

Læs mere

KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE

KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE 10. november 2008 af Mie Dalskov specialkonsulent direkte tlf. 33557720 / mobil tlf. 42429018 KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE Der er stor forskel på hvor mange penge danske børnefamilier

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 624 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 624 Offentligt Skatteudvalget 016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 64 Offentligt 1. oktober 017 J.nr. 017-649 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 64 14. september 017 (alm. del).

Læs mere

Lavere skat på arbejde skal være retfærdig og finansieret

Lavere skat på arbejde skal være retfærdig og finansieret /DYHUHVNDWSnDUEHMGHVNDOY UHUHWI UGLJRJ ILQDQVLHUHW .RORIRQ Titel: Undertitel: Udgivelsesdato: December 2008 Version: Redaktion/forfatter: Udgivet af: LO-sagsnr.: 08-185 Gengivelse er tilladt med tydelig

Læs mere

Uden regeringens skattelettelser ingen EU-henstilling

Uden regeringens skattelettelser ingen EU-henstilling Uden regeringens skattelettelser ingen EU-henstilling Danmark kæmper i år med et underskud på de offentlige budgetter på 88 mia. kr., svarende til 5,1 pct. af BNP. Det ventes, at EU-kommissionen vil give

Læs mere

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 30. marts 2009 af Jarl Quitzau og chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 Med vedtagelsen af VK-regeringens og Dansk Folkepartis

Læs mere

Resume. CEPOS Landgreven 3, København K

Resume. CEPOS Landgreven 3, København K Notat: Skattelettelser siden valget i 2015: Gevinst på 12.000 kr. for en LO-familie 22-10-2018 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (2123 7952) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resume Siden valget

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt Skatteudvalget 2017-18 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 250 (Alm. del) af 16. februar 2018 stillet efter

Læs mere

Intet loft over jobfradrag er skjult topskattelettelse

Intet loft over jobfradrag er skjult topskattelettelse Intet loft over jobfradrag er skjult topskattelettelse Afskaffes maks. grænsen for beskæftigelsesfradraget vil det være en skattelettelse på 7, mia. kr., som gives til de højest lønnede i Danmark. Mens

Læs mere

Progressiv arveafgift kan give 2 mia. kr. til lavere skat på arbejde

Progressiv arveafgift kan give 2 mia. kr. til lavere skat på arbejde Progressiv arveafgift kan give En markant sænkning af skatten på arbejde i en skattereform kræver finansieringselementer. En mulig finansieringskilde til at lette skatten på arbejde er at indføre en progressiv

Læs mere

Skattereform og analyser i Skatteministeriet. Otto Brøns-Petersen

Skattereform og analyser i Skatteministeriet. Otto Brøns-Petersen Skattereform og analyser i Skatteministeriet Otto Brøns-Petersen Skattereform Provenuvurderinger og analysers formål og krav generelt Central del af det politiske beslutningsgrundlag Bidrager til at indkredse,

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Fradragsjunglen er vokset og vokset Af cheføkonom Mads Lundby Hansen ( ) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen

Fradragsjunglen er vokset og vokset Af cheføkonom Mads Lundby Hansen ( ) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Notat: 23-10-2018 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Denne analyse viser, at fradragene og kompleksiteten i skattesystemet er steget markant siden

Læs mere

8 pct. af FTF erne betaler topskat med regeringens skatteforslag

8 pct. af FTF erne betaler topskat med regeringens skatteforslag 11-1109 - Mela 29.05.2012 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 8 pct. af FTF erne betaler topskat med regeringens skatteforslag Regeringen har fremlagt sit forslag til en skattereform,

Læs mere

Analyse 6. februar 2012

Analyse 6. februar 2012 6. februar 2012 De konkrete målsætninger for skattereformen kræver reelt en markant nedsættelse af topskatten I Kraka sidder vi og tænker lidt over skattereformen. Den første udfordring man støder på er

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 4. april 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 10 (Alm. del) af 7. oktober 2016

Læs mere

Få kvinder betaler topskat

Få kvinder betaler topskat Antallet af kvinder, der betaler topskat, er rekordlavt. Ifølge de nyeste tal er der omkring 137. kvinder, der betaler topskat, og godt 34. mænd. Det er det laveste antal, siden topskatten blev indført.

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Lavere skat på arbejde - Skattekommissionens forslag til skattereform

Lavere skat på arbejde - Skattekommissionens forslag til skattereform 07-1300 - liba - 03.02.2009 Kontakt: Lisbeth Baastrup - liba@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lavere skat på arbejde - Skattekommissionens forslag til skattereform Skattekommissionen har fremlagt et omfattende

Læs mere

Virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til aldersopsparing under nye lofter typeeksempler

Virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til aldersopsparing under nye lofter typeeksempler Virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til under nye lofter typeeksempler 22. juni 2017 Tabel 1 opsummerer virkningen på den disponible indkomst som pensionist for stiliserede typeeksempler,

Læs mere

Information 76/12. Regeringens skattereform: "Danmark i arbejde" - orientering

Information 76/12. Regeringens skattereform: Danmark i arbejde - orientering Information 76/12 Regeringens skattereform: "Danmark i arbejde" - orientering 29.05.2012 Resume: Regeringen har i dag offentliggjort sit skatteudspil "Danmark i arbejde". Lettelserne har været annonceret

Læs mere

Ændring i disponibel indkomst for lønmodtagere som følge af pinsepakken

Ændring i disponibel indkomst for lønmodtagere som følge af pinsepakken i:\juni-2000\vel-a-06-mh.doc Af Martin Hornstrup 19.juni 2000 RESUMÈ MIDTVEJSSTATUS FOR PINSEPAKKEN Set fra samfundsøkonomisk side er der ingen tvivl om, at pinsepakken var et yderst fornuftigt finanspolitiks

Læs mere

Karsten Lauritzen / Peter Bach-Mortensen

Karsten Lauritzen / Peter Bach-Mortensen Skatteudvalget 2017-18 SAU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 219 Offentligt Skatteudvalget 2017-18 SAU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 446 Offentligt 20. december 2018 J.nr. 2018-5088. Til Folketinget

Læs mere

INDKOMSTSKATTEN FOR FULDTIDSBESKÆFTIGEDE

INDKOMSTSKATTEN FOR FULDTIDSBESKÆFTIGEDE 9. august 2001 Af Martin Hornstrup Resumé: INDKOMSTSKATTEN FOR FULDTIDSBESKÆFTIGEDE Gennemsnitsskatten er steget for de fuldt beskæftigede til trods for et markant fald i marginalskatten siden 1993. Denne

Læs mere

I dette nummer af Skattenyt sætter vi fokus på de områder, hvor udspillet afviger fra Skattekommissionens forslag.

I dette nummer af Skattenyt sætter vi fokus på de områder, hvor udspillet afviger fra Skattekommissionens forslag. 24.02.2009 Regeringen har i dag offentliggjort sit udspil til en skattereform. Udspillet er ikke uddybet, så de egentlige konsekvenser for især erhvervslivet kendes derfor først, når lovforslagene fremsættes.

Læs mere

Karsten Lauritzen / Søren Schou

Karsten Lauritzen / Søren Schou Skatteudvalget 2017-18 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 463 Offentligt 10. september 2018 J.nr. 2018-4214 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål nr. 463 af 12. juni

Læs mere

Siden krisen: Fem gode år for direktørerne

Siden krisen: Fem gode år for direktørerne Analyse 5. oktober 215 Siden krisen: Fem gode år for direktørerne I perioden siden finanskrisen er lønnen på direktionsgangene steget mere end på byggepladserne. Således er den gennemsnitlige direkte månedsløn

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 550 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 550 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 550 Offentligt 12. oktober 2016 J.nr. 16-0846323 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 550 af 4. juli 2016 (alm.

Læs mere

Beregning af marginalskat

Beregning af marginalskat CEPOS har i dette notat lavet et konkret bud på en forenkling af skattesystemet, der er neutral både mht. ulighed og skatteprovenu. Der er heller ingen effekt på beskæftigelsen. Skatteomlægningen indebærer,

Læs mere

Karsten Lauritzen / Peter Bach-Mortensen

Karsten Lauritzen / Peter Bach-Mortensen Skatteudvalget 2018-19 SAU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 63 Offentligt 28. november 2018 J.nr. 2018-7789. Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes revideret svar på spørgsmål nr. 63 af 29. oktober

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 282 og 283 af 4. april /Birgitte Christensen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 282 og 283 af 4. april /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 283 Offentligt J.nr. 2006-318-0509 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 282 og 283 af 4. april 2006. (Alm. del). Kristian

Læs mere

Figur 1. Top 1 pct. s andel af de samlede skatte- og afgiftsbetalinger, pct.

Figur 1. Top 1 pct. s andel af de samlede skatte- og afgiftsbetalinger, pct. Notat: TOP 1 PCT. S ANDEL AF DE SAMLEDE SKATTEBETALINGER ER STEGET FRA 6,5 PCT. i 1991 TIL 9,7 PCT. DET HØJESTE I 27-07-2017 Af Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og Carl-Christian Heiberg De mest velhavende

Læs mere

Regeringens udspil om skatteændringer 2007

Regeringens udspil om skatteændringer 2007 22.8.27 Notat 1614 LIBA/kiak Regeringens udspil om skatteændringer 27 Regeringen har i forbindelse med offentliggørelsen af deres forslag til kvalitetsreform og 215-plan offentliggjort et udspil der skal

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af en skattestigning i Furesø Kommune

Økonomiske konsekvenser af en skattestigning i Furesø Kommune 6. november 2007 Økonomiske konsekvenser af en skattestigning i Furesø Kommune Med vedtagelsen af budget 2008 besluttede byrådet at skatten i Furesø Kommune i 2008 bliver forhøjet med 0,5 procent. Følgende

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

kr. til de rigeste med regeringens nye aktieskatter

kr. til de rigeste med regeringens nye aktieskatter 8. kr. til de rigeste med regeringens nye aktieskatter Regeringens aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer indeholder en række tiltag, der letter skatten på aktier og investeringer. Disse tiltag

Læs mere

Skatteforslag fra K er forbeholdt de rige omkring København

Skatteforslag fra K er forbeholdt de rige omkring København Skatteforslag fra K er forbeholdt de rige omkring København De Konservatives forslag om en nedsættelse af marginalskatten til 5 pct. har en helt skæv fordelingsprofil, både når man ser på indkomster og

Læs mere

Fordeling af indkomstskattelettelser vedtaget i perioden

Fordeling af indkomstskattelettelser vedtaget i perioden Februar 19 Projekt for 3f. Skat Fordeling af indkomstskattelettelser vedtaget i perioden -17 Resume I løbet af den 1-årige periode -17 blev indkomstskatten lettet ad flere omgange. Samlet viser beregninger

Læs mere

Småbørnsfamilier og ledige taber stort på VKO spareplan

Småbørnsfamilier og ledige taber stort på VKO spareplan Småbørnsfamilier og ledige taber stort på VKO spareplan På baggrund af Finansministeriets familietypemodel har AE beregnet konsekvenserne af VKOs genopretningsplan for en række danske familier. Beregningerne

Læs mere

L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Lavere skat på arbejde).

L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Lavere skat på arbejde). Skatteudvalget L 220 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt J.nr. 2007-311-0004 Dato: 28. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven,

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 318 af 15. april 2009.

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 318 af 15. april 2009. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 318 Offentligt J.nr. 2009-318-0124 Dato: 28. april 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 318 af 15. april 2009. (Alm.

Læs mere

KÆMPE SKATTELETTELSE TIL DE RIGESTE 64-ÅRIGE

KÆMPE SKATTELETTELSE TIL DE RIGESTE 64-ÅRIGE 21. oktober 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 KÆMPE SKATTELETTELSE TIL DE RIGESTE 64-ÅRIGE Forslaget om et skattefrit år for de 64-årige giver næsten en mia. kr. i skattelettelse til de rigeste

Læs mere

L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Lavere skat på arbejde).

L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Lavere skat på arbejde). Skatteudvalget L 220 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt J.nr. 2007-311-0004 Dato: 28. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven,

Læs mere