Stor stigning i gruppen af rige danske familier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stor stigning i gruppen af rige danske familier"

Transkript

1 Stor stigning i gruppen af rige danske familier Gruppen af rige danskere er steget markant siden Hovedparten af familierne består af to voksne i aldersgruppen år uden hjemmeboende børn. Personer med lang videregående uddannelse er klart overrepræsenteret blandt de rigeste, ligesom topledere og lønmodtagere på højeste niveau er det. af Chefanalytiker Jonas Schytz Juul 6. juli 2009 Analysens hovedkonklusioner De rigeste familier i Danmark er en gruppe på knap personer, der alle har en indkomst efter skat på over kr. Hovedparten af familierne består af to voksne i aldersgruppen år uden hjemmeboende børn. Personer med lang videregående uddannelse er klart overrepræsenteret blandt de rigeste. Dette samme er topledere og lønmodtagere på højeste niveau. Gruppen af de rigeste er steget markant. Siden 2004 er gruppen vokset med omkring 20 procent. Kontakt Chefanalytiker Jonas Schytz Juul Tlf Mobil jsj@ae.dk Presseansvarlig Janus Breck Tlf Mobil jb@ae.dk Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Hvem er de rigeste familier i Danmark? De rigeste familier har mere end dobbelt så meget i indkomst efter skat som den typiske familie i Danmark. Alle har således en indkomst efter skat på over kr., og i gennemsnit har familierne en indkomst efter skat på omkring kr. Samlet udgør gruppen personer, hvilket svarer til 3,6 procent af befolkningen. Dette er vist i tabel 1. Tabel 1. Disponibel indkomst for de rigeste Indkomstgrænse () 395,3 Gennemsnitlig indkomst () 588,1 Antal personer (1.000 personer) 190,4 Andel af befolkningen (pct.) 3,6 Anm.: Data er fra 2006 fremskrevet til 2009 med lønudviklingen. Indkomsterne er husstandsækvivalerede. Definitionen af de rigeste er angivet i boks 1 nedenfor. Kilde: AE på baggrund af lovmodellens datagrundlag Hvor meget tjener rigeste danske familier? Opgørelsen af de rigeste baserer sig på den husstandsækvivalerede indkomst efter skat. I dette indkomstbegreb tages der højde for hele husstandens indkomst og antallet af personer i husstanden. Ser man på den personlige indkomst for den voksne del af de rigeste familier, så har disse en gennemsnitlig lønindkomst på kr. Dette er mere end dobbelt så meget som den gennemsnitlige lønindkomst for hele den voksne befolkning. Derudover har de rigeste en gennemsnitlig kapitalindkomst på kr., hvilket er 13 gange mere end hele befolkningens gennemsnitlige kapitalindkomst, som er på kr. Samlet har hver voksen blandt de rigeste en indkomst før skat på kr. Dette er knap tre gange så meget som den gennemsnitlige voksne i hele befolkningen. Dette er vist i tabel 2. Tabel 2. Personlige indkomster for de rigeste voksne De rigeste voksne Alle voksne Lønindkomst 482,3 203,4 Kapitalindkomst* 226,1 17,3 Overførsler 17,2 53,4 Anden indkomst** 144,6 29,7 Bruttoindkomst 870,2 303,7 Anm.: Kun personer over 17 år. Data er fra 2006 fremskrevet til 2009 med lønudviklingen. Indkomsterne er husstandsækvivalerede. Definitionen af de rigeste er angivet i boks 1. * Kapitalindkomst inkl. imputeret afkast af ejerbolig. ** Anden indkomst indeholder bl.a. virksomhedsindkomst og private pensionsudbetalinger. Kilde: AE på baggrund af lovmodellens datagrundlag Der er dog en meget stor spredning i indkomsterne for de rigeste. Dette kan illustreres ved at opdele de rigeste voksne i fire lige store grupper efter størrelsen af deres husstandsækvivalerede disponible indkomst. Således har den med den højeste indkomst blandt de rigeste en gennemsnitlig bruttoindkomst på over 1,5 mio. kr. Det er næsten tre gange så meget som den gennemsnitlige brutto- 2

3 indkomst for den af de rigeste med relativt lavest indkomst. Den med relativt lavest indkomst blandt de rigeste har en gennemsnitlig indkomst før skat på kr. Den største spredning inden for indkomsterne blandt de rigeste er i kapitalindkomsten. Her har de 25 procent med den højeste indkomst en gennemsnitlig kapitalindkomst på kr. Det er ti gange større end den gennemsnitlige kapitalindkomst for de 25 procent af de rigeste med den laveste indkomst. Dette er vist i tabel 3. Tabel 3. Personlige indkomster for de rigeste voksne opdelt på kvartiler Laveste Næstlaveste Næsthøjeste Højeste Fjerdedel Lønindkomst 412,5 442,6 467,4 606,6 Kapitalindkomst 63,5 80,9 110,1 650 Overførsler 15,6 15,2 18,5 19,3 Anden indkomst 79,1 100,9 140,4 258 Bruttoindkomst 570,7 639,7 736,4 1533,8 Anm.: Som tabel 2. De rigeste voksne er opdelt på kvartiler efter deres husstandsækvivalerede disponible indkomst. Kilde: AE på baggrund af lovmodellens datagrundlag Af tabel 3 fremgår det også, at anden indkomst er væsentlig højere for de 25 procent rigeste end for resten af de rigeste. Denne post indeholder bl.a. virksomhedsindkomst og private pensionsudbetalinger. Denne post udgør i gennemsnit kr. for de 25 procent rigeste af de rigeste. Hvor stor formue har rigeste danske familier? De rigeste har en væsentlig højere formue end resten af befolkningen. Mens de rigeste i gennemsnit har en formue på 2,3 mio. kr., så har den gennemsnitlige voksne dansker en nettoformue på kr. Formuerne er fremskrevet til 2009 således, at der er taget højde for de faldende aktiekurser og boligpriser efter De rigeste har både væsentlig højere friværdi og aktieformue end resten af befolkningen. Mens de rigeste voksne i gennemsnit har en friværdi på knap 1,3 mio. kr., så har en gennemsnitlig voksen blandt hele befolkningen en friværdi på kr. Ser man på aktieformuen, så har de rigeste en gennemsnitlig aktiebeholdning på kr., mens en gennemsnitlig voksen har en aktieformue på kr. Dette er vist i tabel 4. 3

4 Tabel 4. Formuer for de rigeste voksne De rigeste voksne Alle voksne Friværdi 1272,8 319,6 Aktieformue 684,3 54,9 Anden formue 847,8 174,5 Anden gæld 461,9 164,2 Nettoformue ,9 Anm.: Kun personer over 17 år. Data er fra 2006 fremskrevet til 2009 med boligprisudvikling, aktiekurser og renteudvikling på detaljeret niveau. Formuen er fordelt ligeligt på voksne medlemmer af familien. Definitionen af de rigeste er angivet i boks 1. Kilde: AE på baggrund af lovmodellens datagrundlag Ovenstående tabel dækker over en stor spredning i formuerne blandt de rigeste. Hvis de rigeste voksne ligesom ovenfor opdeles i fire lige store grupper efter størrelsen af deres disponible indkomst, kan spredningen af formuen illustreres. Dette er vist i tabel 5. Af tabellen fremgår det, at mens den laveste blandt de rigeste har en gennemsnitlig nettoformue på 1,2 mio. kr., så har den højeste blandt de rigeste en nettoformue på over 5,1 mio. kr. Den højeste har specielt en meget høj aktieformue på over 2,2 mio. kr., hvilket er væsentlig mere end resten af de rigeste. I dette er der taget højde for faldet i aktiekurserne frem til slutningen af Tabel 5. Formuer for de rigeste voksne opdelt på kvartiler Laveste Næstlaveste Fjerdedel Næsthøjeste Højeste Friværdi 882,1 978,9 1147,1 2083,1 Aktieformue 121,2 140,2 264, Anden formue ,2 651,1 1906,8 Anden gæld 219,7 240,3 329,6 1058,1 Nettoformue 1192, ,5 5142,9 Anm.: Som tabel 4. De rigeste voksne er opdelt på kvartiler efter deres husstandsækvivalerede disponible indkomst. Mange rige midaldrende par Blandt de rigeste familier er der omtrent lige mange mænd og kvinder. Det skyldes, at de rigeste er defineret ud fra en husstandsækvivaleret indkomst, hvor alle i husstanden får den samme indkomst. En kvinde med relativ lav indkomst kan således godt være blandt de rigeste, hvis hun er gift med en mand med en meget høj indkomst. Der er knap 52 procent mænd i gruppen af de rigeste, mens de resterende godt 48 procent er kvinder. Mænd og kvinder blandt de rigeste har dog langt fra samme indkomst, hvis man ser på deres personlige indkomst. Således har voksne mænd blandt de rigeste en gennemsnitlig indkomst før skat på knap 1,2 mio. kr. Dette er over dobbelt så meget som de rige voksne kvinder har, der i gennemsnit har en indkomst før skat på knap kr. Dette er vist i tabel 6. 4

5 Tabel 6. Kønsfordeling for de rigeste De rigeste Personlig bruttoindkomst Mænd 51, Kvinder 48,3 563,7 I alt 100,0 870,2 Anm.: Som tabel 1. Den personlige bruttoindkomst er kun vist for de rigeste personer over 17 år. Personer i aldersgruppen år er meget overrepræsenterede blandt de rigeste. Således udgør denne aldersgruppe næsten 1/3 af de rigeste. Blandt hele befolkningen udgør denne aldersgruppe blot 14 procent. Også personer i aldersgruppen år er overrepræsenterede blandt de rigeste. Opdeler man denne aldersgruppe yderligere, er det specielt personer i aldersgruppen år som er overrepræsenterede. Omvendt er børn og unge under 18 år kraftigt underrepræsenteret blandt de rigeste. Mens børn og unge under 18 år udgør 22 procent af hele befolkningen så udgør de kun 11 procent af de rigeste. Dette er vist i tabel 7. Tabel 7. Aldersfordeling for de rigeste Alder De rigeste Hele befolkningen Under 18 11,1 22, ,2 13, , ,8 14, ,1 13, ,6 11,4 Over 70 7,2 10,6 Anm.: Som tabel 1. Over halvdelen af de rigeste er par uden hjemmeboende børn, hvilket er en dobbelt så høj andel som for hele befolkningen, hvor godt ¼ er i et par uden hjemmeboende børn. Derudover er 1/3 af de rigeste i en familie bestående af et par med hjemmeboende børn, hvilket er en mindre andel end for hele befolkningen. Under to procent af de rigeste er enlige med hjemmeboende børn. Dette er vist i tabel 8. 5

6 Tabel 8. Familietyper for de rigeste Familietype De rigeste Hele befolkningen Enlig uden hjemmeboende børn 12,6 23 Enlig med hjemmeboende børn 1,7 8,1 Samboende uden hjemmeboende børn 52,4 26,5 Samboende med hjemmeboende børn 33,4 42,4 Anm.: Som tabel 1. Langt de fleste af de rigeste familier er danskere. Over 95 procent af de rigeste er danskere, mens under fem procenter indvandrere eller efterkommere. Hovedparten af de indvandrere, der befinder sig blandt de rigeste er indvandrere fra mere udviklede lande, som er overrepræsenteret blandt de rigeste. Mens de udgør 3,7 procent af de rigeste, så udgør de 3,0 procent af hele befolkningen. Efterkommere og indvandrere fra mindre udviklede lande er meget underrepræsenterede blandt de rigeste. Dette er vist i tabel 9. Tabel 9. Herkomstfordeling for de rigeste Herkomst De rigeste Hele befolkningen Dansker 95,3 91,6 Indvandrer fra mindre udviklede lande 0,6 3,3 Indvandrer fra mere udviklede lande 3,8 3 Efterkommer 0,4 2,1 Anm.: Som tabel 1. Mange flere blandt de rigeste voksne har en lang videregående uddannelse end blandt hele den voksne befolkning. Over hver fjerde blandt de rigeste voksne har en lang videregående uddannelse, mens det samme kun er tilfældet for under seks procent af hele den voksne befolkning. Også folk med en mellemlang videregående uddannelse er overrepræsenteret blandt de rigeste. Omvendt er der under 14 procent af de rigeste som kun har grundskolen som uddannelse, mens det gælder for knap 36 procent blandt hele den voksne befolkning. Dette er vist i tabel 10. 6

7 Tabel 10. Uddannelse for de rigeste voksne Uddannelse De rigeste voksne Alle voksne Grundskole 13,6 35,6 Gymnasial 8 7,5 Erhvervsfaglig 24,6 33 KVU 5,4 4,7 MVU og bachelorer 22,6 13,5 LVU 25,8 5,8 Anm.: Som tabel 1. Kun personer over 17 år er taget med. Mange topledere og lønmodtagere på højeste niveau blandt de rigeste De rigeste er meget overrepræsenterede blandt toplederne. Der er således næsten en 6 gange så stor andel blandt de rigeste, der er topledere, sammenlignet med andelen blandt resten af befolkningen. Tilsvarende er lønmodtagere på højeste niveau kraftigt overrepræsenterede og mens de udgør knap 23 procent af de rigeste, så udgør de blot 8,1 pct. blandt resten af befolkningen. Omvendt er pensionister og andre uden for arbejdsmarkedet underrepræsenterede blandt de rigeste familier. Dette er vist i tabel 11. Tabel 11. Socioøkonomisk gruppe for de rigeste voksne Socioøkonomisk gruppe De rigeste Hele befolkningen Selvstændig 8,9 4,6 Topleder 9,8 1,7 Lønmodtager højeste niveau 22,7 8,1 Lønmodtager mellemniveau 14,8 11 Lønmodtager grundniveau 26,5 39,3 Ledig 0,7 1,8 I alt i arbejdsstyrken 83,4 66,6 Efterløn 2,7 3,3 Pensionist 8,4 17,6 Andre uden for arbejdsstyrken 5,5 12,5 I alt uden for arbejdsstyrken 16,6 33,4 Anm.: Som tabel 1. De rigeste udgør en meget stor andel af de ansatte inden for realkreditinstitutter, hvor over 20 procent af de ansatte er blandt de rigeste. Derudover er der også forholdsvis mange af de ansatte inden for finansiel service, blandt læger og advokater som er blandt de rigeste. I tabel 12 er de ti brancher med forholdsvist flest ansatte fra de rigeste vist. 7

8 Tabel 12. Top ti brancher for de rigeste voksne Placering Branche Andel rige i branchen 1 Realkreditinstitutter 22,7 2 Finansiel service 15,3 3 Læger, tandlæger og dyrlæger 14,7 4 Advokatvirksomhed 14 5 Medicinalindustri 13 6 Revision og bogføringsvirksomhed 12,9 7 Skibsfart 12 8 It-service 11,7 9 Ejendomsmægler 11,2 10 Forsikring 11,2 I alt I alt 4,1 Anm.: Som tabel 1. Kun brancher med mere end ti observationer for de rigeste er taget med. Stor stigning i andelen af rige Gruppen af de rigeste har været i kraftig fremgang i perioden Således er gruppen vokset fra at udgøre omkring tre procent i 2004 til at udgøre over 3,6 procent i Dette er en vækst i gruppen på omkring 20 procent. Dette er vist i figur 1. Figur 1. Udvikling i gruppen af de rigeste ,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3,0 2,9 2, ,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3,0 2,9 2,8 En del af forklaringen på denne vækst er væksten i kapitalindkomsten for de rigeste. De har således haft en vækst på kr. i alene i kapitalindkomst i perioden Dette svarer til knap 3/4 af den samlede vækst i bruttoindkomsten for de rigeste. Til sammenligning har hele befolkningen oplevet en vækst på godt kr. i kapitalindkomsten, hvilket forklarer godt 40 procent af deres samlede vækst i indkomsten. Sammenlagt har de rigeste voksne haft en fremgang i indkomsten før skat på kr., mens hele den voksne befolkning har haft en fremgang på godt kr. Dette er vist i tabel 13. 8

9 Tabel 13. Vækst i indkomster Vækst i 1000 kr. Andel af samlet vækst i pct. Rige voksne Alle voksne Rige voksne Alle voksne Lønindkomst 21,1 9,6 22,3 38,3 Kapitalindkomst 69,7 10,1 73,8 40,4 Overførsler 1,6 0,9 1,7 3,7 Anden indkomst 2,1 4,4 2,2 17,6 Bruttoindkomst 94, Anm.: Som tabel 2. Indkomster fra 2001 er fremskrevet til 2006 med inflationen. Boks 1. Definition D af de rigeste familier I denne analyse er de rigeste familier defineret ud fra en relativ indkomstdefinition. Konkret er der valgt at se på indkomsten i forhold til medianindkomsten for hele befolkningen. Indkomsten måles ved husstandsækvivaleret disponibel indkomst, dvs. den indkomst man har efter skat korrigeret for husstandens samlede størrelse og indkomst. Konkret skal man have over dobbelt så meget i husstandsækvivaleret disponibel indkomst, som median-indkomsten. Det svarer til over kr. i husstandsækvivaleret disponibel indkomst for at være blandt de rigeste. Data er fra 2006 fremskrevet til Indkomster er fremskrevet med lønudviklingen. Formuer er fremskrevet med huspristatistikken fra realkreditrådet til 2008 på detaljeret niveau. Herefter er der indlagt et fald på 5 procent for Aktiekurser er fremskrevet til kursværdien ultimo 2008 hvorefter udviklingen er lagt flad. Resten af formuen er fremskrevet med renteudviklingen. 9

De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne

De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne Gruppen af de rigeste danskere er steget markant igennem en årrække. Langt de fleste rige familier bor nord for København, mens udkantskommer stort

Læs mere

Stor stigning i antallet af rige

Stor stigning i antallet af rige Antallet af rige personer i Danmark er steget voldsomt de seneste år, og der er nu omkring.000 personer, der har en disponibel indkomst, der er over dobbelt så stor som den typiske indkomst i Danmark.

Læs mere

Tabel 1. Husstandsækvivaleret disponibel indkomst for de rigeste, 2009. Indkomstgrænse (1.000 kr.) 395,3 Gennemsnitlig indkomst (1.000 kr.

Tabel 1. Husstandsækvivaleret disponibel indkomst for de rigeste, 2009. Indkomstgrænse (1.000 kr.) 395,3 Gennemsnitlig indkomst (1.000 kr. 30. januar 2009 ad pkt. 5c) FORDELING OG LEVEVILKÅR Resumé: DE RIGESTE FAMILIER De rigeste familier i Danmark er en gruppe på knap 200.000 personer, der alle har en indkomst efter skat på over 400.000

Læs mere

Formuer koncentreret blandt de rigeste

Formuer koncentreret blandt de rigeste Formuer koncentreret blandt de rigeste Formuerne i Danmark er meget skævt fordelt. De ti pct. af befolkningen med de største formuer har i gennemsnit en nettoformue på knap 2,8 mio. kr. Det svarer til

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

Kvinders andel af den rigeste procent stiger

Kvinders andel af den rigeste procent stiger Kvinders andel af den rigeste procent stiger For den rigeste procent af danskere mellem 25-59 år den såkaldte gyldne procent, har der været en tendens til, at kvinder udgør en stigende andel. Fra at udgøre

Læs mere

Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre

Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre Nettoformuerne bliver i stigende grad koncentreret hos personer over 6 år. For 15 år siden havde personer over 6 år knap 6 pct. af den samlede

Læs mere

Øget polarisering i Danmark

Øget polarisering i Danmark Mens antallet af rige og fattige stiger år for år i Danmark, så er middelklassen faldet. Siden 2001 er middelklassen faldet med omkring 100.000 personer. Samtidig er andelen af rige steget fra omkring

Læs mere

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi Dyr gæld belaster de fattiges økonomi De fattige har oftere nettogæld end ikke-fattige har. Derudover udgør renteudgifter en væsentlig større belastning for de fattiges økonomi end renteudgifter gør for

Læs mere

Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde

Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde Der er udpræget forskel på efterlønsmodtagere og personer i beskæftigelse i alderen 60-64- årige. Generelt er der flere kvinder, ufaglærte og

Læs mere

Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen

Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen Efter den rigeste procent i Danmark blev relativt hårdt ramt af faldende aktiekurser ovenpå finanskrisen, har de oplevet en rekordvækst i indkomsten

Læs mere

De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen

De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen De rigeste ældre sidder på en stadig større del af den samlede nettoformue i Danmark. Alene den fjerdedel af de 6-69-årige, som har de største nettoformuer,

Læs mere

Familieforhold for de sociale klasser

Familieforhold for de sociale klasser Familieforhold for de sociale klasser Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I analysen er der fokus på herkomst-, køns- og aldersfordelingen

Læs mere

Indkomstudvikling for de sociale klasser

Indkomstudvikling for de sociale klasser Indkomstudvikling for de Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. Fokus er her på indkomsten i hver af de og udviklingen i indkomsterne.

Læs mere

Skæv fordelingsprofil i Liberal Alliances skattepolitik

Skæv fordelingsprofil i Liberal Alliances skattepolitik Skæv fordelingsprofil i Liberal Alliances skattepolitik Liberal Alliances forslag om en maksimal marginalskat på 40 pct. koster omkring 33 mia. kr. og har en meget skæv fordelingsprofil. De ti pct. rigeste

Læs mere

Voldsom stigning i gruppen af meget fattige danskere

Voldsom stigning i gruppen af meget fattige danskere Voldsom stigning i gruppen af meget fattige danskere Antallet af personer, der er meget fattige og har en indkomst på under pct. af fattigdomsgrænsen, er steget markant, og der er nu 106.000 personer med

Læs mere

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé:

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé: 5. marts 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 og Jakob Mølgaard Resumé: ELITEN I DANMARK Knap 300.000 personer er i eliten i Danmark og de tjener omkring 60.000 kr. pr. måned. Langt hovedparten

Læs mere

De rigeste efterlader kæmpe formuer de fattige stor gæld

De rigeste efterlader kæmpe formuer de fattige stor gæld De rigeste efterlader kæmpe formuer de fattige stor gæld Der er meget stor spredning på størrelsen af den arv, der efterlades i Danmark. I gennemsnit har de afdøde en på 700.000 kr. Det er en stigning

Læs mere

Middelklassen i Danmark skrumper ind

Middelklassen i Danmark skrumper ind fordeling og levevilkår kapitel 4 Middelklassen i Danmark skrumper ind Mens antallet af rige og fattige stiger år for år i Danmark, så svinder middelklassen ind. Alene siden 2001 er middelklassen faldet

Læs mere

Middelklassen bliver mindre

Middelklassen bliver mindre Mens fattigdommen fortsætter med at stige, så bliver middelklassen mindre. I løbet af bare 7 år er der blevet 111.000 færre personer i middelklassen. Det står i kontrast til, at den samlede befolkning

Læs mere

De fattige har ikke råd til tandlæge

De fattige har ikke råd til tandlæge De fattige har ikke råd til tandlæge går væsentlig mindre til tandlæge, end andre personer gør. Fire ud af ti fattige har slet ikke været ved tandlæge i løbet af de seneste tre år. af chefanalytiker Jonas

Læs mere

De unge er blevet fattigere siden krisen

De unge er blevet fattigere siden krisen De unge er blevet fattigere siden krisen Indkomstforskellene mellem top og bund fortsætter med at vokse. Mens de rigeste oplever stadig stigende realindkomster, så falder realindkomsten for de fattigste.

Læs mere

De rige bor i stigende grad i Nordsjælland

De rige bor i stigende grad i Nordsjælland De rige bor i stigende grad i Nordsjælland Koncentrationen af rige familier er omkring 30 gange så stor i Rudersdal og Gentofte som i Thisted, Skive og Lemvig. Og mens andelen af rige familier er steget

Læs mere

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Der er væsentlige forskelle på indkomster og nettoformuer som pensionist, afhængigt af hvilken social klasse man tilhørte i arbejdslivet. Mens de 70-årige,

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Indvandrere overrepræsenteret blandt fattige pensionister

Indvandrere overrepræsenteret blandt fattige pensionister Indvandrere overrepræsenteret blandt fattige pensionister Gennem de senere år er fattigdommen i Danmark steget markant, men der er stor variation i andelen af fattige i de forskellige aldersgrupper. Pensionister

Læs mere

Regeringens skattelettelser for over 50 mia. kr. er gået til de rigeste

Regeringens skattelettelser for over 50 mia. kr. er gået til de rigeste Regeringens skattelettelser for over 50 mia. kr. er gået til de rigeste I 2010 bliver der givet over 50 mia. kr. i skattelettelser, som følge af de skattepakker regeringen har gennemført i perioden fra

Læs mere

Historisk skæv fordelingsprofil af VK s genopretningspakke

Historisk skæv fordelingsprofil af VK s genopretningspakke Historisk skæv fordelingsprofil af VK s genopretningspakke Regeringens Genopretningspakke giver i 2013 et tab for de ti pct. fattigste på 3,3 pct., mens de ti pct. rigeste får et tab på 0,1 pct. Det relative

Læs mere

18. oktober H C:\Documents and Settings\hsn\Skrivebord\Hvidbog pdf\pensionsindbetalinger.doc VLRQ

18. oktober H C:\Documents and Settings\hsn\Skrivebord\Hvidbog pdf\pensionsindbetalinger.doc VLRQ 18. oktober 2007! " # %$&'&(())** 3(16,216,1'%(7$/,1*(5 5HVXPp 3HUVRQHUPHOOHPnULQGEHWDOHULJHQQHPVQLWSURFHQWDIEUXWWRLQG NRPVWHQSnSHQVLRQVRSVSDULQJHU'HWWHJHQQHPVQLWG NNHURYHUHQVWRU YDULDWLRQDIK QJLJDIHWQLVNKHUNRPVWLQGNRPVWRJVRFLRJUXSSH'HUHU

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Både fattigdommen og antallet af fattige børn i Danmark stiger år efter år, og særligt yderkantsområderne er hårdt ramt. Zoomer man ind på Nordsjælland,

Læs mere

Stor ulighed blandt pensionister

Stor ulighed blandt pensionister Formuerne blandt pensionisterne er meget skævt fordelt. Indregnes de forbrugsmuligheder, som formuerne giver i indkomsten, så er uligheden blandt pensionister markant større end uligheden blandt de erhvervsaktive.

Læs mere

KÆMPE SKATTELETTELSE TIL DE RIGESTE 64-ÅRIGE

KÆMPE SKATTELETTELSE TIL DE RIGESTE 64-ÅRIGE 21. oktober 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 KÆMPE SKATTELETTELSE TIL DE RIGESTE 64-ÅRIGE Forslaget om et skattefrit år for de 64-årige giver næsten en mia. kr. i skattelettelse til de rigeste

Læs mere

De sociale klasser i Danmark 2012

De sociale klasser i Danmark 2012 De sociale klasser i Danmark 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Her opdeles befolkningen i fem sociale klasser: Overklassen, den højere middelklasse, middelklassen,

Læs mere

Én procent af befolkningen har næsten en fjerdedel af formuerne

Én procent af befolkningen har næsten en fjerdedel af formuerne Én procent af befolkningen har næsten en fjerdedel af formuerne I løbet af de seneste ti år er formuerne i stigende grad blevet koncentreret hos de mest formuende. Den ene procent med de største nettoformuer

Læs mere

Fremtidens tabere: Flere unge havner i fattigdom

Fremtidens tabere: Flere unge havner i fattigdom Fremtidens tabere: Fattigdommen blandt unge er vokset markant over en årrække. Når studerende ikke medregnes, er nu 53.000 fattige unge i Danmark. Det svarer til, at 7,3 pct. af alle unge i Danmark lever

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

Mænd får størst gevinst af VK s skattelettelser siden 2001

Mænd får størst gevinst af VK s skattelettelser siden 2001 Mænd får størst gevinst af VK s skattelettelser siden 001 VK-regeringen har i flere omgange gennemført skattelettelser. Det betyder, at der i 010 blev givet skattelettelser for over 50 mia. kr. Skattelettelserne

Læs mere

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 30. marts 2009 af Jarl Quitzau og chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 Med vedtagelsen af VK-regeringens og Dansk Folkepartis

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Stor stigning i børnefamilier ramt af langvarig fattigdom

Stor stigning i børnefamilier ramt af langvarig fattigdom Stor stigning i børnefamilier ramt af langvarig fattigdom Næsten 11.000 børn lever nu i familier, som er ramt af længerevarende fattigdom. Det er en stigning på 65 pct. på fem år. Samlet er der over 43.000

Læs mere

Den rigeste procent oplever rekordhøj indkomstfremgang

Den rigeste procent oplever rekordhøj indkomstfremgang Den rigeste procent oplever rekordhøj indkomstfremgang Mens den rigeste procent har oplevet rekordhøj indkomstfremgang siden, så har indkomstfremgangen været rekordlav for alle andre indkomstgrupper i

Læs mere

Tabel 1. Nettoformue for afdøde personer, 2006 priser. De ovenstående gennemsnitstal dækker over en stor spredning på størrelsen af nettoformuen.

Tabel 1. Nettoformue for afdøde personer, 2006 priser. De ovenstående gennemsnitstal dækker over en stor spredning på størrelsen af nettoformuen. 25. juni 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: STOR STIGNING I ARV Den gennemsnitlige efterladte arv var i 2006 på 650.000 kr., hvilket er en stigning på næsten 60 procent siden 1997,

Læs mere

Skatteudspil: 300 kr. til de fattigste og til de rigeste

Skatteudspil: 300 kr. til de fattigste og til de rigeste Skatteudspil: 3 kr. til de fattigste og 1. til de rigeste Regeringens skatteudspil Jobreformen fase II giver den største gevinst til de rigeste. De ti pct. med lavest indkomster får i gennemsnit omkring

Læs mere

En akademiker tjener det dobbelte af en ufaglært gennem livet

En akademiker tjener det dobbelte af en ufaglært gennem livet En akademiker tjener det dobbelte af en ufaglært gennem livet Der er meget at vinde ved at tage en uddannelse. Med uddannelse følger højere indkomst og bedre arbejdstilknytning, end hvis man forbliver

Læs mere

Antallet af langvarigt fattige er steget med 80 procent i Danmark

Antallet af langvarigt fattige er steget med 80 procent i Danmark Fattigdom i Danmark Antallet af langvarigt fattige er steget med 80 procent i Danmark Målt med OECD s fattigdomsgrænse, hvor familier med en indkomst på under 50 procent af medianindkomsten er fattige,

Læs mere

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mere end hver femte har ikke været til tandlægen i over 3 år. Undersøger man, hvem der særligt er tale om, er det navnlig lavindkomstgrupper, ufaglærte,

Læs mere

Kun de 6 procent rigeste danskere vinder på lavere topskattesats

Kun de 6 procent rigeste danskere vinder på lavere topskattesats Kun de 6 procent rigeste danskere vinder på lavere topskattesats Hvis man ønsker at lette topskatten, kan det enten ske ved at hæve grænsen for, hvornår der skal betales topskat eller ved at sænke topskattesatsen.

Læs mere

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet En stor gruppe af personer i Danmark er ikke omfattet af et socialt og økonomisk sikkerhedsnet, fordi de hverken er medlem af en a-kasse eller kan

Læs mere

Sundhed i de sociale klasser

Sundhed i de sociale klasser Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse er der fokus på sundhedstilstanden i de sociale klasser. Der er stor forskel

Læs mere

Analyse 10. december 2012

Analyse 10. december 2012 10. december 01 Betydelig udskiftning i gruppen med de 1 pct. højeste indkomster Af Andreas Orebo Hansen og Esben Anton Schultz Over de seneste 0 år er den samlede indkomstmasse blevet mere koncentreret

Læs mere

Tilbagegang i arbejdernes lønindkomst siden krisen

Tilbagegang i arbejdernes lønindkomst siden krisen Tilbagegang i arbejdernes lønindkomst siden krisen Siden 1985 har både rige og fattige danskere oplevet en stigning i deres indkomst. I løbet af de seneste år er indkomstfremgangen imidlertid gået i stå

Læs mere

Tal fra Finansministeriet viser stigende fattigdom

Tal fra Finansministeriet viser stigende fattigdom Tal fra Finansministeriet viser stigende fattigdom Nye tal fra Finansministeriet understøtter de tendenser som både AE s og Eurostats tal viser: Fattigdommen stiger markant i Danmark. Ifølge tallene fra

Læs mere

Lavere aktieskat går til de rigeste

Lavere aktieskat går til de rigeste Lavere aktieskat går til de rigeste Forslaget om at hæve progressionsgrænsen for aktieindkomstskatten vil udelukkende give en skattelettelse i toppen. Mens den ene procent af befolkningen med de højeste

Læs mere

Rekordmange børn er under fattigdomsgrænsen

Rekordmange børn er under fattigdomsgrænsen Rekordmange børn er under fattigdomsgrænsen De nyeste tal viser, at der i 216 var 48. etårs-fattige børn. Det er en stigning på. fattige børn på bare ét år, som er en rekordstor stigning. En stor del af

Læs mere

Liberal Alliance & Konservative vil forgylde de 1000 rigeste

Liberal Alliance & Konservative vil forgylde de 1000 rigeste Liberal Alliance & Konservative vil forgylde de rigeste Både Liberal Alliance og De Konservative er kommet med forslag til skattelettelser, der giver en kæmpegevinst til de rigeste. Gennemføres Liberal

Læs mere

Pensionister har oplevet den største indkomstfremgang

Pensionister har oplevet den største indkomstfremgang Pensionister har oplevet den største indkomstfremgang I løbet af de seneste 1 år har pensionister oplevet den største indkomstfremgang af alle aldersgrupper. Indkomsten for pensionister er således vokset

Læs mere

10 års udvikling i formuer: 70 pct. har tabt

10 års udvikling i formuer: 70 pct. har tabt 1 års udvikling i formuer: 7 pct. har tabt Over de sidste 1 år er de danske formuer blevet mere ulige fordelt. Kun de personer med de 3 pct. største formuer, har oplevet en stigning i deres formuer. Alle

Læs mere

Børnefattigdommen eksploderer yderkantsdanmark holder for

Børnefattigdommen eksploderer yderkantsdanmark holder for Børnefattigdommen eksploderer Antallet af fattige børn fortsætter med at stige voldsomt, og der er nu omkring 65.000 børn, der lever i fattigdom i Danmark. På bare ét år er antallet af fattige børn steget

Læs mere

Skattelettelser går til de rigeste uanset familietype

Skattelettelser går til de rigeste uanset familietype Skattelettelser går til de rigeste uanset familietype Ved fremlæggelsen af VLAK-regeringens skatteforslag blev der præsenteret en familietypeberegning af en lavtlønnet HK er. Af den specifikke fremsatte

Læs mere

Konservatives skatteforslag koster halvdelen af efterlønnen

Konservatives skatteforslag koster halvdelen af efterlønnen Konservatives skatteforslag koster halvdelen af efterlønnen De Konservative foreslår i forlængelse af regeringens udspil om at afskaffe efterlønnen at sætte topskatten ned, så den højeste marginalskat

Læs mere

Danskerne gifter sig med folk i samme sociale klasse

Danskerne gifter sig med folk i samme sociale klasse Danskerne gifter sig med folk i samme sociale klasse Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. For hver af de sociale klasser i Danmark

Læs mere

Op mod hver fjerde lever i fattigdom i de danske ghettoområder

Op mod hver fjerde lever i fattigdom i de danske ghettoområder Op mod hver fjerde lever i fattigdom i de danske ghettoområder Fattigdommen i Danmark er mest udbredt blandt beboere i almene boliger. Mens 2,5 procent af personer, der bor i ejerboliger, er fattige, er

Læs mere

Analyse 27. marts 2014

Analyse 27. marts 2014 27. marts 214 Antallet af fattige i Danmark steg svagt i 212 Af Kristian Thor Jakobsen I 213 fremlagde et ekspertudvalg deres bud på en officiel fattigdomsgrænse i Danmark. Dette notat anvender denne fattigdomsgrænse

Læs mere

Børnefattigdommen i storbyernes ghettoer er eksploderet på få år

Børnefattigdommen i storbyernes ghettoer er eksploderet på få år Børnefattigdommen i storbyernes ghettoer er eksploderet på få år Børnefattigdommen i København, Århus og Odense koncentreres i stigende grad i bestemte områder. Hårdest ramt er Gellerup i Århus, hvor hvert

Læs mere

Stigende indkomstforskelle i København

Stigende indkomstforskelle i København Stigende indkomstforskelle i København Indkomstforskellen mellem de forskellige bydele i København og Frederiksberg er vokset. De højeste indkomster er på Frederiksberg, mens de laveste indkomster er på

Læs mere

Teknisk baggrundspapir om indkomstdefinitioner

Teknisk baggrundspapir om indkomstdefinitioner Teknisk baggrundspapir om indkomstdefinitioner og datagrundlag Papiret gennemgår de tekniske baggrunde for valget af datagrundlag til AE s indkomstanalyser, herunder analyserne om fattigdom i Danmark.

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

Stigende skatter og benzinpriser koster danske familier dyrt

Stigende skatter og benzinpriser koster danske familier dyrt Stigende skatter og benzinpriser koster danske familier dyrt Mens de danske familier i 2010 oplevede stigende rådighedsbeløb, udhules familiernes indkomstfremgang i 2011 af stigende skatter og forbrugspriser.

Læs mere

Kontanthjælpsloftet skubber 16.400 under fattigdomsgrænsen

Kontanthjælpsloftet skubber 16.400 under fattigdomsgrænsen Kontanthjælpsloftet skubber 16.4 under fattigdomsgrænsen Det nye kontanthjælpsloft vil sende omkring 16.4 personer under fattigdomsgrænsen og gøre dem til en del af gruppen af étårs-fattige. Ud af de 16.4

Læs mere

Få kvinder betaler topskat

Få kvinder betaler topskat Antallet af kvinder, der betaler topskat, er rekordlavt. Ifølge de nyeste tal er der omkring 137. kvinder, der betaler topskat, og godt 34. mænd. Det er det laveste antal, siden topskatten blev indført.

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Progressiv arveafgift kan give 2 mia. kr. til lavere skat på arbejde

Progressiv arveafgift kan give 2 mia. kr. til lavere skat på arbejde Progressiv arveafgift kan give En markant sænkning af skatten på arbejde i en skattereform kræver finansieringselementer. En mulig finansieringskilde til at lette skatten på arbejde er at indføre en progressiv

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

De rigeste forbliver blandt de rigeste gennem hele livet

De rigeste forbliver blandt de rigeste gennem hele livet De rigeste forbliver blandt de rigeste gennem hele livet For første gang er det muligt at følge indkomsterne for en generation over et helt arbejdsliv. Det ses, at de personer, der er blandt de rigeste

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

Klar sammenhæng mellem børns og forældres livsindkomst

Klar sammenhæng mellem børns og forældres livsindkomst Klar sammenhæng mellem børns og forældres livsindkomst Der er stor forskel på størrelsen af den livsindkomst, som 3-årige danskere kan se frem til, og livsindkomsten hænger nøje sammen med forældrenes

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

Øget økonomisk ghettoisering i Danmarks storbyer

Øget økonomisk ghettoisering i Danmarks storbyer Øget økonomisk ghettoisering i Danmarks storbyer Den stigende fattigdom i Danmark forekommer ikke kun i yderkantsområderne. Storbyerne København, Århus og Odense er alle relativt opdelte byer, hvor de

Læs mere

De rige, topledere og akademikere bruger håndværkerfradraget mest

De rige, topledere og akademikere bruger håndværkerfradraget mest De rige, topledere og akademikere bruger håndværkerfradraget mest Den rigeste del af befolkningen bruger håndværkerfradraget, også kaldet servicefradraget, mest. Mens hver fjerde blandt de 1 procent rigeste

Læs mere

Fattigdom blandt FOAs medlemmer

Fattigdom blandt FOAs medlemmer Andelen af FOAs medlemmer, som lever under fattigdomsgrænsen, er på 1,1 procent. Til sammenligning er der i alt 3,7 procent fattige blandt hele befolkningen. Det er især de unge medlemmer og personer uden

Læs mere

900 mio. kr. til de ti procent rigeste ved at fjerne arveafgift

900 mio. kr. til de ti procent rigeste ved at fjerne arveafgift 9 mio. kr. til de ti procent Hvis man helt afskaffer arveafgiften, vil det være en skattelettelse på 3 mia. kr. til arvingerne. De 9 mio. kr. går alene til arvinger, som ligger helt i toppen af indkomstskalaen,

Læs mere

Almindelige lønmodtagere betaler ikke topskat

Almindelige lønmodtagere betaler ikke topskat Almindelige lønmodtagere betaler ikke topskat Et argument der ofte bruges for at lette topskatten er, at nogle personer med almindelige job som lærere, sygeplejersker og mekanikere betaler topskat. Dykker

Læs mere

INDKOMSTFORDELING BLANDT INDVANDRERE FRA MINDRE UD-

INDKOMSTFORDELING BLANDT INDVANDRERE FRA MINDRE UD- 8. maj 2004 Af Mikkel Baadsgaard, direkte tlf. 33557721 INDKOMSTFORDELING BLANDT INDVANDRERE FRA MINDRE UD- VIKLEDE LANDE Resumé: I perioden 1991 til 2001 er de disponible indkomster steget væsentligt

Læs mere

I Danmark er der fattige børn under 5 år

I Danmark er der fattige børn under 5 år I Danmark er der. fattige børn under 5 år Antallet af fattige børn er steget betydeligt de sidste par år. I dag er der 64. børn under fattigdomsgrænsen. Knap en tredjedel af børnene er mellem og 4 år.

Læs mere

Udvikling i fattigdom i Danmark

Udvikling i fattigdom i Danmark Udvikling i fattigdom i Danmark Målt ud fra en definition af relativ fattigdom er andelen af fattige steget markant i perioden 21-27. Fattigdommen er steget, uanset om man ser på alle fattige, fraregner

Læs mere

Indvandrere og efterkommere bliver i højere grad mønsterbrydere

Indvandrere og efterkommere bliver i højere grad mønsterbrydere Indvandrere og efterkommere bliver i højere grad mønsterbrydere Siden 14 har flere unge med ufaglærte forældre fået en uddannelse. Stigningen skyldes især, at flere indvandrere og efterkommere med ufaglærte

Læs mere

3F eres brug af voksen- og efteruddannelse

3F eres brug af voksen- og efteruddannelse F eres brug af voksen- og I denne analyse foretages en kortlægning af hvilke befolkningsgrupper, der bruger voksen- og stilbuddene (VEU). Der sættes til sidst i analysen fokus på F eres anvendelse af VEU.

Læs mere

Indkomster i de sociale klasser i 2012

Indkomster i de sociale klasser i 2012 Indkomster i de sociale klasser i 2012 Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver indkomstforskellene i de fem sociale klasser og udviklingen i indkomster

Læs mere

Skatteforslag fra de Konservative er forbeholdt de rigeste danskere

Skatteforslag fra de Konservative er forbeholdt de rigeste danskere Skatteforslag fra de Konservative er forbeholdt de rigeste danskere De Konservatives forslag om en nedsættelse af marginalskatten til pct. vil være forbeholdt de rigeste. De ti pct. rigeste vil således

Læs mere

De fattigste har sværere ved at bryde den sociale arv

De fattigste har sværere ved at bryde den sociale arv De fattigste har sværere ved at bryde den sociale arv I løbet af de seneste år er den sociale arv blevet tungere. Særligt de børn, der vokser op blandt de fattigste og samtidig ikke får en uddannelse,

Læs mere

De længst uddannede lever 6 år mere end de ufaglærte

De længst uddannede lever 6 år mere end de ufaglærte De længst uddannede lever år mere end de ufaglærte Levetiden for de pct. af danskere med de længste uddannelser er mere end seks år længere end for de pct. af danskerne med mindst uddannelse. Tilsvarende

Læs mere

Overførsler for de rigeste i Danmark

Overførsler for de rigeste i Danmark Overførsler for de rigeste i Danmark De rigeste familier i Danmark modtager samlet 3,4 mia. kr. i indkomstoverførsler. Det svarer til et gennemsnit på 15.500 kr. for hver af de 220.000 personer der er

Læs mere

Uligheden i sundhed skærer igennem Danmarks storbyer

Uligheden i sundhed skærer igennem Danmarks storbyer Uligheden i sundhed skærer igennem Danmarks storbyer Lige muligheder i levevilkår handler ikke kun om økonomiske vilkår, men i lige så høj grad om muligheden for at leve med et ordentligt helbred. Analyserer

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Skole og karakterer for børn opdelt på sociale klasser

Skole og karakterer for børn opdelt på sociale klasser Skole og karakterer for børn opdelt på sociale klasser Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse er fokus på valg af

Læs mere

Skatteforslag fra K er forbeholdt de rige omkring København

Skatteforslag fra K er forbeholdt de rige omkring København Skatteforslag fra K er forbeholdt de rige omkring København De Konservatives forslag om en nedsættelse af marginalskatten til 5 pct. har en helt skæv fordelingsprofil, både når man ser på indkomster og

Læs mere

Regeringens skattelettelser skævvrider Danmark

Regeringens skattelettelser skævvrider Danmark Regeringens skattelettelser skævvrider Danmark Med vedtagelsen af Forårspakke 2.0 vil der i 2010 blive givet store skattelettelser til de rigeste og højest uddannede i Danmark. Ser man skattelettelsen

Læs mere