VINTERRUG. Sorter. hybridsorter. Alle de afprøvede sorters udbytter, opdelt på øerne, Jylland og hele landet, fremgår af tabel 2.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VINTERRUG. Sorter. hybridsorter. Alle de afprøvede sorters udbytter, opdelt på øerne, Jylland og hele landet, fremgår af tabel 2."

Transkript

1 VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Rekordudbytte i landssøgene KWS Eterno KWS Binnto yder med 104,4 hkg pr. ha, svarende til holdstal 107, det største udbytte i årets landssøg. Det er ydermere det største udbytte, der hidtil er registreret i landssøgene med vinterrug, dermed viser vinterrugen sin robusthed i et år, hvor en del afgrøder skuffer udbyttemæssigt. I praksis er billedet d meget blandet, det er nok de færreste, der kan genkende landssøgsudbytterne i egne marker. De supplerende søg ligger da så væsentligt lavere udbyttemæssigt. Det er andet år, der anvendes en hybridsort til målesort, der falder holdstallene fra 2014 til kraftigt. Det ses i tabel 1, hvor sorternes holdstal over de seneste fem år er vist. Der er i 2016 gennemført syv landssøg med vinterrugsorter. Et søg måtte kasseres på grund af lejesæd. Der er afprøvet 15 sorter, heraf ni hybrider seks sortsblandinger med 90 procent af en hybridsort 10 procent populationssort (angivet med % population ). Sortsblandingerne anvendes at bedre bestøvningen mindske risikoen infektion med meldrøjersvampen. Der er ikke afprøvet rene populations- eller syntetiske sorter i årets landssøg. mæssigt er den største sort i dyrkning, Palazzo med holdstal 97, distanceret af en lang række nyere STRATEGI Vælg altid en vinterrugsort, der > > har givet et stort udbytte i flere års søg > > har en god stråstivhed > > er blandt de mindst modtagelige over, meldug, skoldplet. TABEL 1. Oversigt over flere års søg med sorter af hybridvinterrug, holdstal udbytte KWS Magnifico % population KWS Bono Palazzo % population % population KWS Livado KWS Binntto KWS Florano % population % population KWS Eterno 107 KWS Mattino 106 KWS Voltano % population 101 Målesort 2012: Marcelo; : Kapitän; : KWS Magnifico. hybridsorter. Alle de afprøvede sorters udbytter, opdelt på øerne, Jylland hele landet, fremgår af tabel 2. Proteinindholdet er i årets søg godt 1 procentenhed højere end i de egående to år. Sorternes proteinindhold varierer i et snævert interval fra 9,5 procent i KWS Eterno til 10,3 procent i + 10 procent population. Sorternes rangering efter proteinindhold stemmer godt overens mellem de seneste tre år, hvor der er data. Det har været muligt at måle proteinindholdet i rug med NIT siden høsten I tabel 3 ses resultater af årets tre søg med uden vækstregulering. Der har været lejesæd i to af søgene. Forsøget på Fyn havde meget kraftig lejesæd. Her giver + 10 procent population det største merudbytte vækstregulering på 31,2 hkg pr. ha. Enkeltsøgene kan studeres i Tabelbilaget, tabel C2. I gennemsnit af søgene varierer merudbytterne vækstregulering fra 1,8 hkg pr. ha i KWS Magnifico til 12,9 hkg pr. ha i + 10 procent popula- 36 VINTERRUG Sorter

2 TABEL 2. Sorter af hybridvinterrug, landssøg 2016, med vækstregulering. (C, hkg pr. ha Øerne Jylland Udb., hkg pr. ha Hele landet Fht. udbytte råprotein Rumvægt, kg pr. hl Antal søg KWS Magnifico 106,4 93,9 97, ,6 78,5 KWS Binntto 7,8 6,5 6, ,8 76,8 KWS Eterno 8,5 6,3 6, ,5 76,6 KWS Mattino 11,5 4,1 6, ,9 78,0 KWS Voltano 7,5 5,1 5, ,9 77,0 KWS Florano 7,0 3,6 4, ,8 76, % population 5,7 2,5 3, ,7 78, % population 6,2 1,0 2, ,9 78, % population -0,3 1,6 1, ,2 78,2 KWS Livado 0,9 1,0 1, ,0 78, % population 3,2-0,3 0, ,0 78, % population 5,5-2,0 0, ,3 78, % population 3,6-2,4-0, ,2 78,2 KWS Bono 4,1-4,1-1, ,2 78,9 Palazzo 0,5-4,8-3, ,0 77,8 LSD ns 3,6 3,5 TABEL 3. Vækstregulering af hybridvinterrugsorter (C2) A: Ingen vækstregulering B: 1 liter Cycocel 750, eller 0,6 liter Medax Top, eller 1 liter Medax Top pr. ha, udbragt på en gang Karakter lejesæd Strålængde,, hkg pr. ha Merudbytte vækstregulering, B-A A B A B A B brutto netto 2) Antal søg KWS Magnifico ,6 88,3 1,7-1,6 KWS Mattino ,9 101,3 10,4 7,1 KWS Eterno ,8 99,7 3,9 0,6 KWS Binntto ,2 99,5 5,3 2,0 KWS Florano ,7 96,5 4,8 1,5 KWS Voltano ,3 96,0 2,7-0,6 KWS Livado ,1 93,0 5,9 2, % population ,2 92,7 7,5 4, % population ,3 92,2 12,9 9, % population ,2 92,0 6,8 3,5 KWS Bono ,9 91,6 3,7 0, % population ,8 91,3 6,5 3, % population ,4 89,9 4,5 1, % population ,6 89,5 10,9 7,6 Palazzo ,9 88,5 6,6 3,3 LSD, sorter 6,4 LSD, vækstregulering 2,4 LSD, vekselvirkning mellem sorter vækstregulering ns Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd. 2) Netto: Bruttoudbytte korrigeret udgifter til vækstregulering udbringning, svarende til 3,3 hkg pr. ha. tion. Indsatsen med vækstregulering i søgene svarer til 3,3 hkg pr. ha er rentabel i 13 ud af de 15 sorter. Rug er følsom vækstregulering, den bør ikke udføres på en afgrøde, der er stresset af eksempel tørke eller kulde. Det fremgår af søgene med vækstregulering senere i dette afsnit af sidste års landssøg. Se Oversigt over Landssøgene 2015, s. 37. Udnyttelsen af de øgede kvælstofnormer i foderrug kræver således en omhyggeligt tilpasset strategi med vækstregulering. Dyrkes rug til brød, hvor vækstregulering normalt er uønsket, bør kvælstoftildelingen ligge under de gældende normer fra NaturErhvervstyrelsen. Foderværdi i vinterrugsorter 2015 I 2015 blev der analyseret foderværdi i prøver af syv sorter fra tre lokaliteter. Der blev udvalgt lokaliteter, hvor der var høstet normale udbytter, dvs. at de ikke var præget af tørke, sygdomme eller tilsvarende. Det er med til at sikre, at analyserne med størst mulig sikkerhed viser skelle i sorternes kvalitet. Prøver fra høst 2016 er i FOTO: LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Der er en betydelig fremavl af certificeret udsæd af hybridrug i Danmark, omkring halvdelen af produktionen eksporteres. Fremavlen egår i hele landet, men d trinsvis i Østdanmark, hvor det er nemmest at sikre den nødvendige afstand (500 meter) til naborugmarker. Produktionen sker i praksis ved at man udsår han-sterile moderplanter iblandet nle få procent faderplanter. Pollen fra faderplanterne bestøver moderplanterne indeholder et gen, der genskaber fertiliteten i afkommet. VINTERRUG Sorter 37

3 TABEL 4. sorternes rangering i hold til udbyttet af foderenheder, FEsv pr. ha, landssøg Se afsnittet Sorter, priser, midler udviklingsstadier vedrørende definition af FEsv FEso FEsv pr. hkg FEso pr. hkg råprotein Rumvægt, kg pr. hl Fht. udbytte, hkg pr. ha FEsv pr. ha FEso pr. ha Antal søg KWS Magnifico 107,8 107,3 8,2 75, % population 109,2 108,5 8, , KWS Binntto 107,1 106,8 8,5 73, , % population 109,1 108,3 8,7 75, , KWS Florano 106,4 106,2 8,6 74, , KWS Livado 107,2 106,8 8,9 75, , Palazzo 106,8 106,6 8,6 74, , LSD 1,5 1,2 øjeblikket ved at blive analyseret indhold af foderenheder til svin, resultaterne af disse analyser vil blive publiceret, så snart de eligger. Analyseresultaterne fra høst 2015 ses i tabel 4. Det største udbytte af foderenheder til svin (FEsv pr. ha) blev opnået i + 10 procent population det mindste udbytte i Palazzo. Forskellen i indhold af foderenheder pr. hkg er 2,6 procent, mens skellen i udbytte udgør 11 procent. Det er således først fremmest kerneudbyttet, der afgør variationen i udbyttet af foderenheder pr. ha mellem de analyserede sorter. Supplerende søg med vinterrugsorter Resultaterne af fire supplerende søg med vinterrugsorter er vist i tabel 5. t i målesorten er 7,2 hkg pr. ha mindre end i landssøgene. Rangeringen af de afprøvede sorter udbytte er stort set ens i supplerende søg i landssøgene. TABEL 5. sorter, supplerende søg 2016, med vækstregulering. (C3) dækning med skoldplet dækning med Karakter lejesæd Udb., hkg pr. ha Fht. udbytte råprotein Rumvægt, kg pr. hl Antal søg KWS Magnifico , ,1 77,4 KWS Binntto , ,3 75, % population 7 0,9 5 2, ,4 78, % population , ,6 78,2 KWS Livado , ,3 77,2 Palazzo , ,7 76,4 KWS Bono , ,1 77,6 LSD ns Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd. Vinterrugsorternes egenskaber flere års resultater Registreringerne i årets observationsparceller ses i tabel 6. Sorterne er modnet ti dage tidligere end i 2015, der er kun registreret to dages skel i modning mellem de tidligste sildigste sorter. Strålængden varierer fra 124 i + 10 procent population KWS Binnto til 138 i + 10 procent population. Der er registreret lejesæd på ti lokaliteter, lejesæden har været net kraftigere end i Karaktererne lejesæd varierer fra 0,9 i sorten KWS Binnto KWS Voltano til 3,4 i KWS Eterno KWS Bono. Der er kun registreret meldug på en lokalitet, i de fleste sorter er der registreret ingen eller meget lidt meldug. De fire sorter med mest meldug er KWS Mattino med 9 procent dækning, KWS Florano KWS Eterno med 4 procent dækning KWS Binnto med 2,5 procent dækning med meldug. Angrebene af skoldplet er lidt svagere end i Angrebene varierer fra 2 procent dækning med skoldplet i KWS Florano KWS Eterno til 8 procent i + 10 procent population Palazzo. Der er registreret svage angreb af på to lokaliteter. De mest modtagelige sorter er Palazzo med 1,6 procent dækning, + 10 procent population med 2,6 procent, KWS Binnto med 4 procent KWS Magnifico med 7 procent dækning med. De resterende sorter har angreb på eller under 1 procent dækning. stabiliteten er en afgørende parameter ved valg af vinterrugsort, sorter, der har givet et stort stabilt udbytte igennem flere års søg, bør altid etrækkes. De gennemsnitlige holdstal udbytte i de seneste to til fem års landssøg med vinterrugsorter er 38 VINTERRUG Sorter

4 TABEL 6. sorternes egenskaber i observationsparcellerne 2016 Dato modenhed Strålængde, Kar. lejesæd Procent dækning med Beskrivende sortsliste, Landbrugsplanter ) meldug skoldplerusvægt brun- korn- faldtal Antal søg KWS Magnifico 5/ , KWS Binntto 5/ ,9 2,5 2, KWS Bono 5/ , ,8 6 5 KWS Eterno 5/ , KWS Florano 5/ , KWS Livado 5/ ,3 0,05 2,8 0,05 KWS Mattino 4/ ,4 9 4,3 0,3 KWS Voltano 5/ ,7 0,05 2,5 0,05 Palazzo 6/ , , % population 5/ ,1 0,3 6 0, % population 6/ , , % population 4/ , , % population 5/ , , % population 4/ ,7 0,3 5 0, % population 5/ , ,05 Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd. 2) Skala 1-9, 1 = lave værdier. vist i tabel 7 de sorter, der har været med i perioden. Resultaterne i tabel 7 er, når de sammenholdes med de enkelte års resultater i tabel 1, med til at give et overblik over, hvordan sorterne har klaret sig gennem flere års afprøvning. TABEL 7. sorter, holdstal udbytte, gennemsnit over to til fem år KWS Magnifico % population KWS Bono Palazzo % population % population KWS Livado KWS Binntto 108 KWS Florano % population % population 101 Målesort 2012: Marcelo; : Kapitän; : KWS Magnifico. TABEL 8. Vinterrugsorter, der har udgjort mere end 1,0 procent af den solgte udsæd til høst Tabellen viser sorternes procentandel af den solgte udsæd Høstår Palazzo KWS Magnifico KWS Bono % pop 3) % pop 3) Brasetto KWS Livado 5 Evolo Dukato % pop 3) 2 KWS Nikko 2 Kapitän 2) Andre sorter Hybrid. 2) Syntetisk sort. 3) pop = population. De enkelte sorters procentandel af den certificerede mængde udsæd fremgår af tabel 8. Op til omkring halvdelen af den udsæd af hybridsorter, der certificeres i Danmark, eksporteres. Af de to sorter Brasetto Evolo afsættes hele produktionen til eksport. Tabel 8 giver der ikke et præcist billede af sortsdelingen på det danske areal med vinterrug. Sygdomme > > GHITA CORDSEN NIELSEN, SEGES I figur 1 til 3 ses udviklingen af svampesygdomme i vinterrug i Planteavlskonsulenternes Registreringsnet. I obs. med > 25 % angrebne planter Rug 2016, sygdomme Uge nr. Brunrust Meldug Skoldplet FIGUR 1. Udviklingen af skadegørere i vinterrug i 2016 i Planteavlskonsulenternes Registreringsnet VINTERRUG Sygdomme 39

5 obs. med > 25 % angrebne planter Rug , skoldplet Uge nr obs. med > 25 % angrebne planter Rug , Uge nr FIGUR 2. Udviklingen af skoldplet i vinterrug i de seneste seks år i Planteavlskonsulenternes Registreringsnet. FIGUR 3. Udviklingen af i vinterrug i de seneste seks år i Planteavlskonsulenternes Registreringsnet. FOTO: GHITA CORDSEN NIELSEN, SEGES til blomstring) med 0,5 liter pr. ha Prosaro henholdsvis 0,25 liter Folicur Xpert + 0,3 liter Comet Pro pr. ha. I et søg har der været kraftige angreb af skoldplet sene angreb af. Der er opnået nettomerudbytter op til 10,1 hkg pr. ha. Det højeste nettomerudbytte er opnået i søgsled 6, hvor der er anvendt 0,5 l Prosaro pr. ha én enkelt gang. Brunrust i rug. I 2016 kom angrebene sent. rug var skoldplet mest udbredt, angrebene var relativt kraftige i flere marker. Meldugangrebene var svage. Brunrust udviklede sig først sent fra omkring 1. juni, i mange marker udviklede der sig herefter kraftige, men meget sene angreb. Bladsvampe I tabel 9 ses resultatet af fem søg med svampebekæmpelse. Effekten af fra en til tre gange svampebekæmpelse er belyst. I fire søg har der været moderate angreb af skoldplet svage angreb af øvrige sygdomme. Der er opnået sikre merudbytter i flere søgsled, men svampesprøjtning har i gennemsnit af søgene kun været rentabel i søgsled 6 10, hvor der er udført en enkelt behandling i vækststadium (gennemskridning FOTO: GHITA CORDSEN NIELSEN, SEGES Angreb af trips i rug samt nærbillede af trips, der er 1,5 mm. Tripsenes sugning på undersiden af bladskederne kan resultere i misfarvning af bladskede faneblad. 40 VINTERRUG Sygdomme

6 TABEL 9. Svampebekæmpelse i vinterrug. (C4) Vinterrug dækning med ca. 15/6 ca. 1/7 Hkg kerne pr. ha dækning med ca. 20/6 ca. 1/7 Hkg kerne pr. ha søg 1 søg med meget skoldplet 1. Ubehandlet - 0, , ,9-2. 0,375 l Ceando ,06 3,8-3, ,2 11,9 4,2 3. 0,375 l Ceando + 0,3 l Comet Pro ,25 l Folicur Xpert 0,25 l Folicur Xpert I tabel 10 ses resultaterne to søg. Forsøgene er vist hver sig, di der i det ene søg er sikre udbyttetab ved vækstregulering i søgsled 2 4, hvor der er vækstreguleret tidligt. I vækststadie 71 var der ikke lejesæd i søgene, men ved høst var lejesædskarak- Stadie meldug skoldplet Netto meldug skoldplet Netto ,1 7,2-1, ,2 16,4 7, ,05 2,5-2, ,1 11,1 6, ,08 1,9-1, ,2 7,5 4,4 6. 0,5 l Prosaro EC ,6 4,5 2, ,2 12,7 10,1 7. 0,3 l Orius 200 EW + 0,3 l Comet Pro ,1 2,1-0, ,2 7,3 5,0 8. 0,75 l Viverda + 0,75 l Ultimate S ,08 3,6-0, ,2 10,5 6,2 9. 0,5 l Folicur Xpert ,06 2,2-0, ,2 3,6 1, ,25 l Folicur Xpert + 0,3 l Comet Pro ,1 4,2 1, ,2 6,7 4, ,5 l Folicur Xpert ,3 1,9-0, ,7 1,3-1,0 LSD ,0 2,6 LSD , søg søg 1. Ubehandlet ,8-0, ,4-2. 0,375 l Ceando , ,7-1,9 0, ,2-2, , ,7-0,5 0, ,4-0,8 5. 0,25 l Folicur Xpert 0,25 l Folicur Xpert , ,9-0,1 0, ,0 0,0 6. 0,5 l Prosaro EC ,0 2, ,3 l Orius 200 EW + 0,3 l Comet Pro ,6 0, LSD 1-7 1,7 1,4 LSD 2-7 1,7 1,3 Behandlingen er udført 14 dage senere end behandlingen i stadie Nederst i tabel 9 ses resultater fra tidligere år. I gennemsnit af søgene er der opnået negative eller relativt lave nettomerudbytter, hvilket skyldes overvejende moderate angreb af skoldplet meget sene angreb af. Der har været betaling en enkelt behandling. Det højeste nettomerudbytte på i gennemsnit 2,4 hkg pr. ha er opnået ved en enkelt sprøjtning i vækststadium (gennemskridning til blomstring). Vækstregulering > > MARIAN DAMSGAARD THORSTED OG GHITA CORDSEN NIELSEN, SEGES Årets søg viser, at der både kan opnås merudbytter udbyttetab ved vækstregulering. Der er udført to søg med vækstregulering i vinterrug. Formålet har været at undersøge midlernes evne til at reducere afgrødens højde lejesæd ved skellige doser tidspunkter. Trimaxx, Moddus Start Trimaxx + Cerone har været afprøvet. Aktivstoffet er det samme i Moddus Start Trimaxx, indholdet af aktivstof i 1,0 l Moddus Start svarer til 1,25 l Trimaxx. Forsøgene er udført i sorten KWS Bono. Der er tildelt 50 kg kvælstof pr. ha ekstra til søgsarealet ud over det, som marken er tildelt, at øge muligheden lejesæd. VINTERRUG Vækstregulering 41

7 teren i ubehandlet i begge søg 10, dvs. 100 procent lejesæd. I søget med udbyttetab har der været sikre skelle på udbytterne. I søgsled 2 4, hvor der er udført behandling i vækststadie 25-29, er der et sikkert udbyttetab ved at vækstregulere. Årsagen til dette vurderes at være, at afgrøden har været stresset, vækstregulering der har skadet afgrøden. Forsøget er behandlet 5. april, hvor det var meget køligt. I de øvrige søgsled er der opnået sikre merudbytter, det højeste nettomerudbytte er opnået i søgsled 6. Der var mindst lejesæd i søgsled 7. I det andet søg har der ikke været sikre merudbytter. FOTO: MARIAN DAMSGAARD THORSTED, SEGES Lejesæd i vinterrug i søg. Årets søg viser, at der både kan opnås merudbytter udbyttetab ved vækstregulering. Et tredje søg, hvor behandlingerne blev udført sent, er ikke vist i tabellen, men kan ses i tabelbilaget nr. C5. TABEL 10. Vækstregulering i vinterrug. (C5) Vinterrug Stadie Strålængde Karakter lejesæd Forsøg 1 Forsøg 2 Karakter lejesæd v. høst Hkg kerne pr. ha Strålængde Karakter lejesæd Karakter lejesæd v. høst Hkg kerne pr. ha søg 1. Ubehandlet , ,0-2. 0,3 l Moddus Start ,4 4, ,1-7,5 3. 0,4 l Trimaxx ,7 1, ,1 3,9 4. 0,2 l Trimaxx 0,2 l Trimaxx ,2 0, ,1-6,0 5. 0,2 l Trimaxx 0,2 l Trimaxx ,7 3, ,1 1,1 6. 0,4 l Trimaxx ,0 0, ,5 6,3 7. 0,2 l Trimaxx 0,2 l Trimaxx + 0,4 l Cerone ,5-0, ,5-0,5 LSD 1-7 ns 2,4 Karakter 0-10, hvor 0 = ingen lejesæd 10 = afgrøden er helt I leje. Netto Netto 42 VINTERRUG Vækstregulering

VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES

VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøgene KWS Serafino har et udbytte på 107,7 hkg pr. ha, svarende til forholdstal 107, det er det største udbytte i årets landsforsøg med rugsorter.

Læs mere

VINTERRUG. Sorter. Vælg en hybridsort, hvor der > > forventes et udbytte på over 50 hkg pr. ha > > kan opnås en ensartet plantebestand.

VINTERRUG. Sorter. Vælg en hybridsort, hvor der > > forventes et udbytte på over 50 hkg pr. ha > > kan opnås en ensartet plantebestand. VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg Det største udbytte i årets landsforsøg med vinterrug er 100,1 svarende til forholdstal 111, og er høstet i sorten SU Performer 90 + 10 procent

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landssøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Se

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landssøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Se i øvrigt

Læs mere

OVERSIGT OVER LANDSFORSØGENE 2015

OVERSIGT OVER LANDSFORSØGENE 2015 OVERSIGT OVER LANDSFORSØGENE 2015 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent Jon Birger Pedersen Aktiviteterne

Læs mere

Nye højtydende triticalesorter på vej

Nye højtydende triticalesorter på vej sorter Nye højtydende triticalesorter på vej Der er i 8 høstet det største i nummersorten Ti 4 i landssøgene. Sorten har i årets søg givet 7 procent større end målesorten SW Valentino. Det seneste par

Læs mere

To af to mulige til Vuka

To af to mulige til Vuka sorter To af to mulige til Vuka Vuka er for andet år i træk den højestydende triticalesort i landsforsøgene. I år er sorten med i landsforsøgene for anden gang og giver 5 procent større end målesorten

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dak Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkoulent

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 214 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 214 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landsforsøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Canyon er højestydende i 2009

Canyon er højestydende i 2009 sorter Canyon er højestydende i 2009 Canyon er den højestydende havresort i årets landsforsøg. Sorten præsterer et merudbytte på 7 procent i forhold til målesorten Pergamon. I sidste års landsforsøg gav

Læs mere

HAVRE Sorter. > > har et stift strå, så der ikke er behov for vækstregulering.

HAVRE Sorter. > > har et stift strå, så der ikke er behov for vækstregulering. HAVRE Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg To nummersorter NORD 14/314 og Nord 14/124 giver med forholdstal for udbytte på 4 og 2 de største udbytter i landsforsøgene med havresorter. De følges

Læs mere

Havre. Flämingsgold er den højestydende havresort i Havre sorter

Havre. Flämingsgold er den højestydende havresort i Havre sorter sorter Flämingsgold er den højestydende havresort i 2010 Den højestydende havresort i årets landsforsøg er Flämingsgold, der giver et merudbytte på 8 procent i forhold til måleblandingen. Lige efter følger

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Ny dværgsort er den højestydende i 2008

Ny dværgsort er den højestydende i 2008 sorter Ny dværgsort er den højestydende i 2008 Dværgsorten Buggy har i årets landsforsøg givet hele 13 procent i merudbytte i forhold til målesorten Pergamon. Sidste års højestydende sort, Dominik, har

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landsforsøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Skal vi altid vækstregulere i korn?

Skal vi altid vækstregulere i korn? Skal vi altid vækstregulere i korn? Planterådgiver Lars Møller-Christensen Mobil: 5137 7606 Mail: lmc@vjl.dk Lejesæd er uønsket Kan resultere i: Udbyttetab Høstbesvær Nedsat høstkapacitet Øgede maskinomkostninger

Læs mere

TABEL 2. Vinterbygsorter, landsforsøg 2016, med svampebekæmpelse. Vinterbyg

TABEL 2. Vinterbygsorter, landsforsøg 2016, med svampebekæmpelse. Vinterbyg VINTERBYG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg Det største udbytte i årets landsforsøg med vinterbyg er målt i den seksradede sort KWS Kosmos og er 8 procent større end måleblandingens. Derefter

Læs mere

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Hkg/ha 14 12 10 8 Bruttomerudbytter for svampebekæmpelse i mest dyrkede hvedesorter, landsforsøg i vinterhvede Omkostninger til delt akssprøjtning med samlet 75 procent

Læs mere

Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS

Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS 2... Ny udbyttefremgang i vinterhvede på Ultanggård ved Haderslev De kraftigst gødede parceller

Læs mere

VINTERBYG. Sorter. 24 VINTERBYG Sorter. TABEL 2. Vinterbygsorter, landsforsøg 2015, med svampebekæmpelse. > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES

VINTERBYG. Sorter. 24 VINTERBYG Sorter. TABEL 2. Vinterbygsorter, landsforsøg 2015, med svampebekæmpelse. > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES VINTERBYG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg De højestydende vinterbygsorter er i årets landsforsøg de seksradede nummersorter KW 6-329 og SY 211-98, med et forholdstal for udbytte på 110

Læs mere

24 VINTERBYG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES. TABEL 1. Oversigt over flere års forsøg med sorter af vinterbyg, forholdstal for udbytte STRATEGI

24 VINTERBYG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES. TABEL 1. Oversigt over flere års forsøg med sorter af vinterbyg, forholdstal for udbytte STRATEGI VINTERBYG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Hybrider topper landsforsøgene De tre højestydende vinterbygsorter i årets landsforsøg med vinterbyg er hybridsorterne SY 214285, Jettoo og Bazooka med forholdstal

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landssøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Se i øvrigt

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landsforsøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Mere gødning mere lejesæd?

Mere gødning mere lejesæd? Mere gødning mere lejesæd? Gitte Refsing Andersen 1 Forklaringen skal findes her Kraftige nedbørshændelser i juni/juli Meget kraftig vind juni/juli Kraftigt udviklede marker fra efteråret Mild vinter Tidlig

Læs mere

Nyt fra Landsforsøgene Brian Kure Hansen

Nyt fra Landsforsøgene Brian Kure Hansen Nyt fra Landsforsøgene 2016 Brian Kure Hansen Disposition Vinterraps Vinterhvede Vinterbyg Vårbyg Lysbladplet i vinterraps hvad kostede det? Bekæmpelse af lysbladplet i vinterraps Landsforsøg ved Labing

Læs mere

Bælgsæd. Markært. Bælgsæd sorter

Bælgsæd. Markært. Bælgsæd sorter sorter Bælgsæd Markært Alvesta er tredje år i træk den højestydende sort i landssøgene med sorter af markært og giver et udbytte, der er 8 procent større end måleblandingens. Derefter følger sorten Casablanca,

Læs mere

Flakkebjerg 10. november 2015 Barthold Feidenhansl Landskonsulent, Frø LANDSFORSØG MED VÆKSTREGULERING

Flakkebjerg 10. november 2015 Barthold Feidenhansl Landskonsulent, Frø LANDSFORSØG MED VÆKSTREGULERING Flakkebjerg 1. november 215 Barthold Feidenhansl Landskonsulent, Frø LANDSFORSØG MED VÆKSTREGULERING 2... Ældre søg VÆKSTREGULERING 26 ALM. RAJGRÆS Tabel 14. Vækstregulering af alm. rajgræs. (J23, J24,

Læs mere

IPM i Frøavlen. Specialkonsulent Barthold Feidenhans l VFL

IPM i Frøavlen. Specialkonsulent Barthold Feidenhans l VFL IPM i Frøavlen Specialkonsulent Barthold Feidenhans l VFL Effekt af lejesæd ved blomstring på frøudbyttet i rødsvingel 2... Birte Boelt, AU Sammenhæng mellem udbytte og lejesæd ved blomstring i alm. rajgræs

Læs mere

HVORDAN GIK HVEDEKAMPEN?

HVORDAN GIK HVEDEKAMPEN? HVORDAN GIK HVEDEKAMPEN? Forskel på succes og fiasko i hvededyrkning hvad er det lige der gør, at man tjener penge? v/lars Skovgaard Larsen, lsl@vkst.dk Resultater VKST-konkurrence Firma Sort Kg N pr.ha

Læs mere

Vækstregulering og svampebekæmpelse i korn. Hanne K. Kristensen 8. februar 2016

Vækstregulering og svampebekæmpelse i korn. Hanne K. Kristensen 8. februar 2016 Vækstregulering og svampebekæmpelse i korn Hanne K. Kristensen 8. februar 2016 1 Sådan ser kornmarkerne høst 2016 ikke ud, vel? 2 9. februar 2016 Sorternes lejesædstendens Risiko for lejesæd stiger med

Læs mere

Ghita Cordsen Nielsen. Nye midler nye strategier. Jeg vil starte med svampebekæmpelse i hvede.

Ghita Cordsen Nielsen. Nye midler nye strategier. Jeg vil starte med svampebekæmpelse i hvede. Ghita Cordsen Nielsen Nye midler nye strategier Jeg vil starte med svampebekæmpelse i hvede. Smittetrykket var stort, som vi ser her. I gennemsnit af godt 400 forsøg er der i 2002 opnået et bruttomerudbytte

Læs mere

BÆLGSÆD Markært, sorter

BÆLGSÆD Markært, sorter BÆLGSÆD Markært, sorter > > JON BIRGER PEDERSEN, SEGES Kommende sorter med lovende udbytter I 2017 har der deltaget ni sorter i landssøgene med markært, det er tre mere end i 2016. Nummersorten NOS3009-052-039/1

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Nyeste viden om betydning og bekæmpelse af skoldplet i byg

Nyeste viden om betydning og bekæmpelse af skoldplet i byg AARHUS UNIVERSITET Institut for Agroøkologi Nyeste viden om betydning og bekæmpelse af skoldplet i byg Lise Nistrup Jørgensen, Ghita C. Nielsen, Susanne Sindberg, Kristian Kristensen Indholdsfortegnelse

Læs mere

VÆKSTREGULERING. En nødvendighed i Vækstregulering i korn fordele/ulemper

VÆKSTREGULERING. En nødvendighed i Vækstregulering i korn fordele/ulemper VÆKSTREGULERING En nødvendighed i 2019 Vækstregulering i korn fordele/ulemper A Tab ved lejesæd, i hvede 20 % af arealet går i leje 50 dage før høst i 65 grader Primo juli, udbytte tab ca. 20% Forventet

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landsforsøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landsforsøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg v/ Morten Haastrup Agenda Såtid og udsædsmængde i vinterhvede Sen såning af arterne Kvælstoftildelingsstrategi i vinterhvede Kvælstoftildelingsstrategi

Læs mere

Sådan hæver du udbyttet og bundlinjen. Bent H. Hedegaard, Henning Frostholm & Kristian Elkjær

Sådan hæver du udbyttet og bundlinjen. Bent H. Hedegaard, Henning Frostholm & Kristian Elkjær Sådan hæver du udbyttet og bundlinjen Bent H. Hedegaard, Henning Frostholm & Kristian Elkjær Indledning Fremstillingspris og fraktilanalyse (Bent Hedegaard) Udbyttefremgang (Henning Frostholm) Optimal

Læs mere

Sorter af vintersæd og vinterraps. Kontakt: Jakob Willas Jensen tlf SEEDING THE FUTURE SINCE 1856

Sorter af vintersæd og vinterraps. Kontakt: Jakob Willas Jensen tlf SEEDING THE FUTURE SINCE 1856 Sorter af vintersæd og vinterraps Kontakt: Jakob Willas Jensen tlf. 5144 5967 jakob.jensen@kws.com BUTTERFLY Højestydende af alle sorter i landsforsøgene BUTTERFLY Sortstype, dyrkning og udbytte (Landsforsøg)

Læs mere

Vækstregulering i vinterhvede 2016?

Vækstregulering i vinterhvede 2016? Vækstregulering i vinterhvede 2016? v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Hvorfor er lejesæd uønsket? Genfundet sine sten Grøn misvækst Denne mark holdt fødselsdag! 1 To typer af lejesæd

Læs mere

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed VÅRSÆD 2015 Jacob Hansen, Nordic Seed EVERGREEN Unik sundhed Stabilt højt udbytte Middel stråstyrke Mlo-resistent All-round sort, foder og økologi Middel til højt proteinindhold Egnet til økologi Høj sortering

Læs mere

Forbedr din produktionsøkonomi med hybridrug - hybridrugen producere mange og billige foderenheder

Forbedr din produktionsøkonomi med hybridrug - hybridrugen producere mange og billige foderenheder Forbedr din produktionsøkonomi med hybridrug - hybridrugen producere mange og billige foderenheder I det moderne, europæiske landbrug kan hybridrug komme til at spille en afgørende rolle. På mildere og

Læs mere

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Focus på udbyttejagt - tænk anderledes 1 DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Gefion s Planteavlsmøde - d. 22.11.2012 Set focus på udbyttejagt! Afgrødernes værdi forøget med ~1.300.000 kr. hos en

Læs mere

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK Vær med på den grønne revolution Dyrk hybridraps og få et sikkert merudbytte og en god rapsmark hvert år Hybridraps er blevet dyrket i danmark de

Læs mere

Revurdering af pesticider og konsekvenser for frøavlen. Landskonsulent Barthold Feidenhansl SEGES

Revurdering af pesticider og konsekvenser for frøavlen. Landskonsulent Barthold Feidenhansl SEGES Revurdering af pesticider og konsekvenser for frøavlen Landskonsulent Barthold Feidenhansl SEGES Purløg Pesticider, hvorfor? Fordi vi skal have tiden til at gå? Fordi nu har vi investeret i en marksprøjte?

Læs mere

KWS BINNTTO. PollenPlus -sort med topudbytte og -stråstyrke SEEDING THE FUTURE SINCE 1856

KWS BINNTTO. PollenPlus -sort med topudbytte og -stråstyrke SEEDING THE FUTURE SINCE 1856 KWS BINNTTO -sort med topudbytte og -stråstyrke 00 03 3 (OBS parceller, 08) 0,8 6 Kvalitet (Landsforsøg, 08) 78,7 9, BSA i Tyskland: Højest karakteren. = markedets bedste middel mod meldrøjer Hybrid med

Læs mere

3. Bekæmpelse af septoria med triazoler og triazolblandinger

3. Bekæmpelse af septoria med triazoler og triazolblandinger 3. Bekæmpelse af septoria med triazoler og triazolblandinger Bekæmpelse af septoria Forskellige midler blev afprøvet imod bekæmpelse af septoria i 2010. Forsøgene var også tilsigtet til at vurdere effekten

Læs mere

Landmandstræf ///////////

Landmandstræf /////////// Landmandstræf Cossack Ukrudtsopfølgning efter et vanskeligt efterår Propulse det stærkeste SDHI mod septoria Vårbyg med topudbytte sådan gør du HussarPlus tænk strategisk mod græsukrudt i vårsæd ///////////

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Tirsdag d. 6 feb. kl , Hotel Limfjorden. Tirsdag d. 6 feb. kl , Hotel Limfjorden

Tirsdag d. 6 feb. kl , Hotel Limfjorden. Tirsdag d. 6 feb. kl , Hotel Limfjorden Tirsdag d. 6 feb. kl. 9.30-15.00, Hotel Limfjorden Tirsdag d. 6 feb. kl. 9.30-15.00, Hotel Limfjorden Kan god gylle gøres bedre? Nye og gamle additivers effekt Kerneudbytte, hkg pr. ha. Effekt af a. nitrifikationshæmmere

Læs mere

Cuadro 25 EC og Rubric

Cuadro 25 EC og Rubric DLG VækstForum 2015 Cuadro 25 EC og Rubric økonomisk vækstregulering og svampebekæmpelse DLG VækstForum 2015, Kongskilde torsdag den 8 Januar 2015 Michael Rose, Cheminova Agenda Cheminova => FMC Er det

Læs mere

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse (under bornholmske forhold) Bornholms Landbrug

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse (under bornholmske forhold) Bornholms Landbrug Svampe- og skadedyrsbekæmpelse (under bornholmske forhold) Svampe- og skadedyrsbekæmpelse (under bornholmske forhold) Svampebekæmpelse i vinterhvede Skadevolder Bekæmpelse Meldug Ved forekomst over 10

Læs mere

Hvorfor og hvordan skal jeg vækstregulere mine afgrøder i 2016? Michael Rose, FMC

Hvorfor og hvordan skal jeg vækstregulere mine afgrøder i 2016? Michael Rose, FMC Hvorfor og hvordan skal jeg vækstregulere mine afgrøder i 2016? Michael Rose, FMC Indhold FM hvad for noget? (FMC) (MR) Vækstregulering et fyord? Hvorfor er lejesæd uønsket Dyrkningsmæssige valg kan få

Læs mere

OVERSIGT OVER LANDSFORSØGENE 2018 RETTELSESBLAD

OVERSIGT OVER LANDSFORSØGENE 2018 RETTELSESBLAD FEB 2019 FOTO: TORKILD BIRKMOSE, SEGES OVERSIGT OVER LANDSFORSØGENE 2018 RETTELSESBLAD Side 7 - venstre kolonne Prisen på afgrøder prnoser indtjening >> MICHAEL HØJHOLDT, SEGES Foderkornsprisen r ved høst

Læs mere

AfgrødeNyt nr maj Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr maj Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 9 21. maj 2014 Indhold Aktuelt i marken Vækstregulering i vårsæd Bekæmpelse af aksfusarium i hvede Vigtige datoer Aktuelt i marken De fleste har gennemført 1 eller 2 svampebekæmpelser i

Læs mere

Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder

Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder v/ Morten Haastrup 1 KWS Cereals Endnu mere kvælstof til 2017! Men husk nu også Kvælstof gør det ikke alene! De udbyttebegrænsende faktorer er ofte: Jordstruktur

Læs mere

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD AfgrødeNyt NR. 10-18. maj 2016 INDHOLD Aktuelt Væselhale skal opdages i tide Muligheden for at gøde eller sprøjte 3 beskyttet natur Sortsvalg vinterrug Vigtige datoer Aktuelt i marken Ikke alle vårsædsmarker

Læs mere

I vinterhvede, foreløbig i sorten Torp, har vi et par steder fundet meldug over skadetærsklen.

I vinterhvede, foreløbig i sorten Torp, har vi et par steder fundet meldug over skadetærsklen. AfgrødeNyt NR. 4-11. april 2017 INDHOLD Aktuelt i marken Triazolreglen Svampebekæmpelse i vinterhvede Svampebekæmpelse i vinterrug Ukrudt i vårbyg Kommende arrangementer Vigtige datoer Aktuelt i marken

Læs mere

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse Bornholms Landbrug. i korn, raps, hestebønner og frøgræs. Indlæg af Carsten Mouritsen den 21 febr.

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse Bornholms Landbrug. i korn, raps, hestebønner og frøgræs. Indlæg af Carsten Mouritsen den 21 febr. Svampe- og skadedyrsbekæmpelse Bornholms Landbrug i korn, raps, hestebønner og frøgræs Indlæg af Carsten Mouritsen den 21 febr. 2017 Vejrforholdene Bornholm 2016 Bornholms Landbrug Svampe og skadedyr Bornholms

Læs mere

Dyrkning af maltbyg. Sortsvalg Gødning. Behandling efter høst. Placering af gødning Delt gødskning N-min, Cropsat

Dyrkning af maltbyg. Sortsvalg Gødning. Behandling efter høst. Placering af gødning Delt gødskning N-min, Cropsat Dyrkning af maltbyg Sortsvalg Gødning Placering af gødning Delt gødskning N-min, Cropsat Behandling efter høst Sortsvalg, kvalitetskrav Sortering Proteinprocent Spireenergi Vandprocent Knækkede kerner

Læs mere

Er hveden regnet væk? Hvededyrkning fra A til Z v. Planteavlskonsulent Jacob Møller

Er hveden regnet væk? Hvededyrkning fra A til Z v. Planteavlskonsulent Jacob Møller Er hveden regnet væk? Hvededyrkning fra A til Z v. Planteavlskonsulent Jacob Møller Foderhvede er stadig en vinderafgrøde Forudsætninger for succesfuld dyrkning af vinterhvede Produktion af mest mulig

Læs mere

MULIGHEDER FOR AT FOREBYGGE ANGREB AF SYGDOMME OG SKADEDYR I VINTERRAPS

MULIGHEDER FOR AT FOREBYGGE ANGREB AF SYGDOMME OG SKADEDYR I VINTERRAPS Webinar 5. november kl. 9.15 SPECIALKONSULENT MARIAN D. THORSTED MULIGHEDER FOR AT FOREBYGGE ANGREB AF SYGDOMME OG SKADEDYR I VINTERRAPS Integreret plantebeskyttelse (IPM) er at fremme en bæredygtig anvendelse

Læs mere

Vinterhvede. KWS Lili. Torp. Pistoria. KWS Nils. KWS Cleveland. Hereford. KWS Dacanto. Mariboss

Vinterhvede. KWS Lili. Torp. Pistoria. KWS Nils. KWS Cleveland. Hereford. KWS Dacanto. Mariboss Vinterhvede Du skal gå efter den sort der passer til DIN bedrift! I Hornsyld Købmandsgaard A/S kender vi den enkelte sorts egenskaber, således at det er nemmere at vælge den sort som passer til formålet.

Læs mere

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Nyt fra Landsforsøgene: Strategier for bekæmpelse af svampe og skadedyr i korn, raps og majs Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

Vintersæd 2016/17. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Vintersæd 2016/17. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S Vintersæd 216/17 Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S Vinterhvede Du skal gå efter den sort der passer til DIN bedrift! I Hornsyld Købmandsgaard A/S kender vi den enkelte sorts

Læs mere

VINTERSÆD2019 STÆRKT SORTIMENT AF VINTERSÆD

VINTERSÆD2019 STÆRKT SORTIMENT AF VINTERSÆD VINTERSÆD2019 STÆRKT SORTIMENT AF VINTERSÆD 10 GODE GRUNDE - TIL AT VÆLGE CERTIFICERET SÅSÆD CERTIFICERET SÅSÆD ER SORTSREN 1 Sortsren såsæd medfører, at alle planter i marken er ensartede m.h.t. modning,

Læs mere

VINTERSÆD2019 STÆRKT SORTIMENT AF VINTERSÆD

VINTERSÆD2019 STÆRKT SORTIMENT AF VINTERSÆD VINTERSÆD2019 STÆRKT SORTIMENT AF VINTERSÆD 10 GODE GRUNDE - TIL AT VÆLGE CERTIFICERET SÅSÆD CERTIFICERET SÅSÆD ER SORTSREN 1 Sortsren såsæd medfører, at alle planter i marken er ensartede m.h.t. modning,

Læs mere

det stærkeste svampemiddel til byg

det stærkeste svampemiddel til byg 2006 det stærkeste svampemiddel til byg slut med tankblanding beskytter mod sygdomme og stress optimerer udbytte og kvalitet The Chemical Company Svampebekæmpelse i byg betaler sig..! Opera Opera er det

Læs mere

MARKFRØ. Hundegræs. Forsøgene tyder på, at hundegræs er rimeligt tolerant over for Kerb 400 SC i de afprøvede doseringer på 0, MARKFRØ Hundegræs

MARKFRØ. Hundegræs. Forsøgene tyder på, at hundegræs er rimeligt tolerant over for Kerb 400 SC i de afprøvede doseringer på 0, MARKFRØ Hundegræs MARKFRØ > > BARTHOLD FEIDENHANS L, SEGES Hundegræs Bekæmpelse af græsukrudt i hundegræs I samarbejde med DLF er der i 2016 videreført en søgsserie at belyse mulighederne en effektiv skånsom bekæmpelse

Læs mere

VINTERSÆD2019 STÆRKT SORTIMENT AF VINTERSÆD

VINTERSÆD2019 STÆRKT SORTIMENT AF VINTERSÆD VINTERSÆD2019 STÆRKT SORTIMENT AF VINTERSÆD 10 GODE GRUNDE - TIL AT VÆLGE CERTIFICERET SÅSÆD CERTIFICERET SÅSÆD ER SORTSREN 1 Sortsren såsæd medfører, at alle planter i marken er ensartede m.h.t. modning,

Læs mere

KHL 30 januar Hans Maegaard Hansen

KHL 30 januar Hans Maegaard Hansen KHL 30 januar 2019 Hans Maegaard Hansen Verdens produktionen af græsfrø USA 42% Canada 6% Europa 43% Australien 1% Argentina 4% New Zealand 4% 1.000 tons EU-data for græs- og kløverfrø 300 250 200 150

Læs mere

Vintersæd 2017/18. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift NIELSEN & SMITH A/S N & S. Kontakt os: SORTSREPRÆSENTANT

Vintersæd 2017/18. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift NIELSEN & SMITH A/S N & S. Kontakt os: SORTSREPRÆSENTANT N & S Siden 1928 NIELSEN & SMITH A/S SORTSREPRÆSENTANT Vintersæd 2017/18 Vælg den rigtige sort til DIN bedrift Kontakt os: +45 43 29 88 88 N & S Vinterhvede Du skal gå efter den sort der passer til DIN

Læs mere

VÅRBYG Sorter. Vælg en vårbygsort, der > > har givet et stort og stabilt udbytte i flere års forsøg

VÅRBYG Sorter. Vælg en vårbygsort, der > > har givet et stort og stabilt udbytte i flere års forsøg VÅRBYG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg Det største udbytte i årets forsøg er høstet i sorten LG Diablo med forholdstal 107, sorten er med i landsforsøgene for første gang. Den følges af

Læs mere

Optimeret brug af svampemidler i korn

Optimeret brug af svampemidler i korn Optimeret brug af svampemidler i korn AgroPro Planteavlsdag Comwell 31. Januar 2018 v/hans Jørgen Bak, agropro Historiske merudbytter i 2017 Ikke set større siden 1998 Skyldes det fugtige år, med stort

Læs mere

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Nye svampemidler i korn 2010 1,5 l Ceando = 1,0 l Opus + 0,5 l Flexity 1,0 l Prosaro

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landsforsøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

VINTERHVEDE. Sorter. Vælg altid en vinterhvedesort, der > > har givet et stort udbytte gennem flere års forsøg

VINTERHVEDE. Sorter. Vælg altid en vinterhvedesort, der > > har givet et stort udbytte gennem flere års forsøg VINTERHVEDE Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg Sorterne Benchmark og Output giver begge et udbytte, der er 6 procent større end målesortblandingens, og det største udbytte i årets landsforsøg

Læs mere

Strategier for dyrkning af korn

Strategier for dyrkning af korn Strategier for dyrkning af korn v. landskonsulent Jon Birger Pedersen og konsulent Erik Sandal Landbrugets Rådgivningscenter Strategier for dyrkning af korn Danske og udenlandske dyrkningskoncepter Hvad

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 16/2017. Sortsvalg Vintersæd Vinterraps...1 Vinterbyg...2 Vinterrug...4 Triticale...6

Nyhedsbrev nr. 16/2017. Sortsvalg Vintersæd Vinterraps...1 Vinterbyg...2 Vinterrug...4 Triticale...6 Nyhedsbrev nr. 16/2017 Sortsvalg Vintersæd 2017...1 Vinterraps...1 Vinterbyg...2 Vinterrug...4 Triticale...6 19. juni 2017 Sortsvalg Vintersæd 2017 Igen i 2017 kan tidlig såning (senest 7. september) af

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 20

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 20 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 20 Trods en periode med lidt køligere vejr, er der stadig rigtig godt gang i afgrøderne. Vinterrug skrider igennem i disse dage. Vinterbyg er de

Læs mere

Vintersæd 2018/19. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift NIELSEN & SMITH A/S. Kontakt os: SORTSREPRÆSENTANT

Vintersæd 2018/19. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift NIELSEN & SMITH A/S. Kontakt os: SORTSREPRÆSENTANT N&S Siden 1928 NIELSEN & SMITH A/S SORTSREPRÆSENTANT Vintersæd 2018/19 Vælg den rigtige sort til DIN bedrift Kontakt os: +45 43 29 88 88 N & S Vinterbyg Med den nye sort Valerie, kan vi tilbyde markedets

Læs mere

Overfrodig hvede og raps:

Overfrodig hvede og raps: Overfrodig hvede og raps: Hvordan får vi dem gennem vinteren? v/ H. Aagaard haa@gefion.dk Skredet vårbyg i en stubmark 11/11-14 Dårlig luftskifte i vintersæd Foto: JL, Gefion Vintersæd svækket i striber

Læs mere

Ny emballage! Nyheder og ændringer

Ny emballage! Nyheder og ændringer Nyt fra Ny emballage! Nyheder og ændringer Godkendt i frøgræs Godkendt i majs st. 32-51 Sprøjtefrist nedsat til 2 måneder Nyt svampemiddel forventes godkendt i korn inden sæson 2011 Revurderet i 2011 med

Læs mere

Svampestrategier i korn

Svampestrategier i korn Svampestrategier i korn Disposition: Svampestrategier i vinterhvede Svampebekæmpelse i vårbyg Strategi i vinterrug Svampestrategier i korn - 2017 og 2018 atypiske år på hver deres måde. - 2018 ekstremt

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landssøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landssøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere. Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby

Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere. Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby Fusarium angrebne hhv. uangrebne planter 2... 20. november 2014 Forsøg

Læs mere

KWS LILI. Det kloge valg af vinterhvedesort SEEDING THE FUTURE SINCE Vinterhvede

KWS LILI. Det kloge valg af vinterhvedesort SEEDING THE FUTURE SINCE Vinterhvede KWS LILI Det kloge valg af vinterhvedesort LILI Hele landet (2014-18) 100 Meldug 0 Septoria (2017) 2 Gulrust 2 Brunrust 3 Dyrkningsegenskaber Strålængde, cm 64 Modningsdato 18/7 Kvalitet HL-vægt, kg/hl

Læs mere

mm nedbør 2017!

mm nedbør 2017! Ukrudt Strategi for planteværn 2018 Morten Knutsson - Status i marken lige nu - Ukrudt i vintersæd - Hvad med omsåning /isåning -Løsninger 2018 Hvad skal vi være opmærksomme på Svampe Nye midler til 2018

Læs mere

VINTERRAPS. Irene Skovby Rasmussen, VKST

VINTERRAPS. Irene Skovby Rasmussen, VKST VINTERRAPS Irene Skovby Rasmussen, VKST Vinterraps i foråret 2018 Status i rapsmarkerne? Gødskning hvordan fordeler vi gødningen? Ukrudt opfølgende behandlinger Vækstregulering kan det betale sig? Skadedyr

Læs mere

Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD)

Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD) Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD) er en videreudvikling af OD Bell, hvor pyraclostrobin (Comet) er integreret i formuleringen. er det første svampemiddel til korn i Danmark, som

Læs mere

Bekæmpelse af sygdomme i korn 2015

Bekæmpelse af sygdomme i korn 2015 Bekæmpelse af sygdomme i korn 2015 Havrerødsot Meldug Nye regler for triazoler Septoria Væske mængde Nye KO krav Rettigheder Pct. angrebne planter 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Forekomst af bladlus i

Læs mere

10 GODE GRUNDE - TIL AT VÆLGE CERTIFICERET SÅSÆD

10 GODE GRUNDE - TIL AT VÆLGE CERTIFICERET SÅSÆD VINTERSÆD2019 10 GODE GRUNDE - TIL AT VÆLGE CERTIFICERET SÅSÆD CERTIFICERET SÅSÆD ER SORTSREN 1 Sortsren såsæd medfører, at alle planter i marken er ensartede m.h.t. modning, stråstyrke, kvalitet o.s.v.

Læs mere

Året der gik og nyt fra kontoret

Året der gik og nyt fra kontoret Planteavlsmøde 12. februar 2019. Ole Harild, Bornholms Landbrug Året der gik og nyt fra kontoret Et historisk tørt år Udbytter de sidste 5 år - Bornholm 5 års gennemsnit 2014 2015 2016 2017 2018 Hvede

Læs mere

Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen

Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen Disposition: Erfaringer fra 2015 Havrerødsot Smittetryk af bladsvampe Septoria i hvede Gulrust i hvede Ukrudtsbekæmpelse forår i

Læs mere

Hoveddata på bygsygdommenes biologi

Hoveddata på bygsygdommenes biologi Bygsygdomme Hoveddata på bygsygdommenes biologi Spredning Krav til vært latentstid Temperatur optimum Meldug Vind, spildkorn Grøn, Biotrof Bygrust Bipolaris Fusarium spp. Skoldplet Bygbladplet Ramularia

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Vi er stadig inde i en periode med lidt køligere og regnfuldt vejr, selvom det er meget forskelligt hvor meget regn der falder på de enkelte lokaliteter.

Læs mere

VINTERHVEDE Sorter. Vælg altid en vinterhvedesort, der > > har givet et stort udbytte gennem flere års forsøg

VINTERHVEDE Sorter. Vælg altid en vinterhvedesort, der > > har givet et stort udbytte gennem flere års forsøg VINTERHVEDE Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg Nummersorten Br 10101p83 giver med forholdstal 107 det største udbytte i årets landsforsøg med vinterhvedesorter. Det er første gang, sorten

Læs mere