LOKAL UNDERVISNINGSPLAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKAL UNDERVISNINGSPLAN"

Transkript

1 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN For Gastronomassistent, Cater & Gast 1

2 Indholdsfortegnelse Til bekt. bilag 1, afsnit 2: Uddannelsens varighed og struktur m.v Uddannelsesmodel... 3 Til bekt. bilag 1, afsnit 4: Kompetencemål for hovedforløbet... 4 Mødetider... 4 Underviserteams og undervisersamarbejde... 5 Kontaktlæreren og den personlige uddannelsesplan... 5 Midtvejssamtale Skolevejledning Skolebevis Uddannelsesbevis INUILI S læringssyn... 6 Regler i klassen... 6 Samarbejdspartner De 3 er... 7 Tabel 3 Praktikuddannelsens bidrag til kompetencemålene... 9 og beviser mv Uddannelsens generelle opbygning Taget fra Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom(se indledning): Tabel 1 Fagenes bidrag til kompetencemålene - skoledelen af hovedforløbet for faget Cater Til bekt. bilag 1, afsnit 5.: Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen MM 2

3 Udstedelsesdato 15. juli 2011 Udstedt af Fagligt i henhold til bekendtgørelse nr. 329 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Mad til mennesker, af 28. april 2009, som ændret ved bekendtgørelse nr. 167 af 25. februar 2011, uddannelsesordning 1715 Gastronom (version 4) bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang mad til mennesker ( ). Til bekt. bilag 1, afsnit 2: Uddannelsens varighed og struktur m.v. Trin 1-2 Skoleundervisningen på hovedforløbets trin 1 varer 10 uger. -For specialet kok er første hovedforløb forlænget med 2 uger, med specialefag servering. -For specialet Cater er der 3 ugers eksamensforløb, umiddelbart efter hovedforløbet, eller..efter ½ år praktik i virksomhed og 3 ugers eksamensforløb. Neden for er vist en vejledende uddannelsesmodel og udformet en vejledende fagplan. INUILI skal foretage en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af skoleundervisningen og kan give uddannelsen en lokal tilpasning, som skolen udvikler i samarbejde med bestyrelsen og de konkrete praktikvirksomheder, herunder planlægge skoleperioder og placer, fagfordeling og uddannelsesstruktur skal fremgå af den lokale uddannelsesplan. Uddannelsesmodel Gastronomassistent. 1 år og 6 måneder, uddannelsen veksler mellem praktik og 3 skoleophold på INUILI. 10 Uger 10 Uger 10 Uger m. eksamen Grundforløb 1 Praktik Grundforløb 2 Praktik Hovedforløb Cater. 2 år og 6 måneder, uddannelsen veksler mellem praktik og 3 skoleophold på INUILI. Afhængig af tidspunkt for afslutnings dato på praktikperioden, kan det sidste skoleophold i stedet være på 10 uger, hvor der senere bliver et 3 ugers eksamensophold. 10 Uger 10 Uger 13/10 Uger m/u eksamen 3 Uger Grundforløb 1 Praktik Grundforløb 2 Praktik Hovedforløb Praktik Hovedforløb Cater model 2(DK model). 2 år og 6 måneder, uddannelsen veksler mellem praktik og 3 skoleophold på INUILI. Afhængig af tidspunkt for afslutnings dato på praktikperioden, kan det sidste skoleophold i stedet være på 10 uger, hvor der senere bliver et 3 ugers eksamensophold 10 Uger 10 Uger 10 Uger 6 Uger 6 Uger Grundforløb 1 Praktik Grundforløb 2 Praktik Hovedforløb Praktik Hovedforløb Praktik Hovedforløb Cater model 2(grl. model). 2 år og 6 måneder, uddannelsen veksler mellem praktik og 3 skoleophold på INUILI. Afhængig af tidspunkt for afslutnings dato på praktikperioden, kan det sidste skoleophold i stedet være på 10 uger, hvor der senere bliver et 3 ugers eksamensophold 10 Uger 10 Uger 10 Uger 12 Uger Grundforløb 1 Praktik Grundforløb 2 Praktik Hovedforløb Praktik Hovedforløb Kok 4 år uddannelsen veksler mellem praktik og 5 skoleophold, hvor de første 3 er på INUILI, de sidste 2 på Food College I Ålborg 10 Uger 10 Uger 12 Uger 10 Uger 7 Uger Grundforløb 1 Praktik Grundforløb 2 Praktik Gast 1 Praktik Gast 2 Praktik Gast MM 3

4 Grundfag: omfatter praktisk og teoretisk undervisning, bidrager til at give erhvervsuddannelserne faglig bredde. Grundfagene har samtidig til formål at fremme den personlige udvikling, at bidrage til studiekompetence og give forståelse af samfundet og dets udvikling. Områdefag: omfatter praktisk og teoretisk undervisning, er specifik for uddannelsen og bidrager til at give eleverne en generel og målrettet erhvervskompetence. Specialefag: omfatter højeste faglige niveau, med praktisk og teoretisk undervisning. Fagene er specifikke for en del af uddannelsen og bidrager især til at give eleven en målrettet erhvervskompetence. Til bekt. bilag 1, afsnit 4: Kompetencemål for hovedforløbet Skoleundervisningen omfatter grundfag, områdefag, specialefag og valgfag med fordeling på trin. Til understøtning af elevernes opnåelse af kompetencemålene, omfatter skoleundervisningen i hovedforløbet grundfag, områdefag, specialefag og evt. Valgfag(kan være implanteret uv. forløbet)med følgende fordeling for fagene, Gastronomassistent, Cater og Gast 1: Fag fælles for første hovedforløb fagene Gastronomassistent, Cater & kok Hovedforløb Hovedforløb 1 I alt Grundfag 8109 Læring, kommunikation og samarbejde uden niveau Salg og service-f 1 1 Områdefag Ernæringslære begynder Køkkenpraktik rutineret Produktionshygiejne rutineret Regning og kalkulation rutineret 2589 Varekundskab 1 rutineret 1 3, ,5 Mødetider Lektion Tidspunkt Morgenpause Frokostpause Eftermiddagspause Skolen har åbent dagligt fra kl til Weekenden fra kl Der er fri tilgængelighed til pc MM 4

5 Underviserteams og undervisersamarbejde Som tidligere nævnt indeholder en stor del af undervisningen på især 1.og 2. skoleperiode tværfaglige opgaver og projekter. Disse opgaver og projekter udarbejdes af et lærerteam, som består af faglærere der er tilknyttet hovedforløbet. Lærerteamet består p.t. af en lærer som er uddannet kok, samt en dansklærer. Den daglige undervisning varetages i høj grad af disse lærer. Faglæreren udleverer opgaver og projektbeskrivelser til eleverne suppleret med relevante oplæg ved opstart og i forløbet. Det tilstræbes, at det er samme faglærer som starter og slutter et forløb, herunder deltager i slutevalueringen af forløbet sammen med eleverne. Efter behov anvendes andre undervisere med specielle faglige kvalifikationer, f.eks. i projekt, samfundsfag og i samarbejde og kommunikation. Disse undervisere har et tæt samarbejde med det faste lærerteam og er alle undervisere på INUILI. På faget specialet kok, første hovedforløb Gast 1, undervises eleverne af kokkefaglærer Bjørn Jensen, desuden er der i samarbejde med Food College Aalborg, en tilkaldt faglærer derfra i de min. 5 uger af skoleforløbet. Hermed opnår eleven tilknytning, og indsigt til Food College hvor der primært afvikles de to sidste hovedforløb samt svendeprøve. Gevinsten ved parløb af en faglærer fra f.eks. Food College er dobbelt, dels for eleverne på INUILI, men også for de ansatte faglærer på tværs af fag grupperne, er det inspirerende at udveksle faglig viden, dertil at følge udviklingen i uddannelserne og brancherne i bla. Danmark og Norden. Kontaktlæreren og den personlige uddannelsesplan Når en elev starter på grundforløbet bliver eleven "tildelt" en kontaktlærer. Kontaktlæreren vil gennem hele hovedforløbet være elevens og praktikstedets støtte og vejleder. Her kan specielle forhold omkring eleven drøftes, indholdet i den kommende skoleperiode præsenteres og eleven kan stille uddybende spørgsmål inden opstart. Mellem 1. og 2. skoleperiode er det vigtigt at drøfte, om eleven er klar til svendeprøveforløbet og / eller om der er særlige forhold der skal tages hensyn til. Midtvejssamtale. På begge skoleperioder gennemføres en midtvejssamtale, hvor 1 til 2 lærere taler med hver enkelt elev. Samtalen, som også eleven har forberedt sig til, er en helhedsevaluering der omfatter alle de fag, der er undervist i på det pågældende tidspunkt. Det primære formål er at evaluere elevens udbytte af undervisningen, samt præcisere og planlægge eventuelle indsatsområder sammen med eleven, men giver også eleven mulighed for at få luft for ting fra dagligdagen. Skolevejledning. Ved afslutningen af 1. skoleperiode gives der en standpunktskarakter for hvert læreplansfag. Disse gives efter ny karakter skala i forhold til de mål, der er fastlagt i de forskellige fag/temaer. Skolevejledningen sendes til eleven og dennes praktiksted MM 5

6 Skolebevis. Ved afslutningen af 2. skoleperiode udfærdiges et skolebevis, når skoleundervisningen er gennemført og svendeprøven bestået for fagene Gastronomassistent og Cater. Skolebeviset sendes til eleven, praktikstedet og det faglige udvalg. Uddannelsesbevis. På baggrund af skolebeviset og den afsluttende praktikerklæring (som praktikstedet er ansvarlig for) udfærdiger det faglige udvalg uddannelsesbeviset. INUILI S læringssyn INUILI s læringssyn baserer sig på at det enkelte menneske selv konstruerer sin måde at være bekendt med sig selv og sin omverden. Med andre ord sætter vi det enkelte menneske i centrum. Det er din aktive tilegnelse af faglige og personlige kompetencer sammen med støtte og udfordring fra dine lærere og vejledere, der fører dig gennem uddannelsen. Bag ansvarlige elever, og studerende står der imidlertid altid ansvarlige voksne lærere og vejledere. Der tages hensyn til din individuelle måde at lære på, og din uddannelse baseres på din aktivitet, refleksion og dine evner til at samarbejde. Vi bruger dialogen som læringsredskab. Vi arbejder med strukturer i undervisningen, der er en slags stillads for elevernes bearbejdning af stoffet. Alle mennesker har en umiddelbar tilbøjelighed til at søge kontakt og kommunikere med hinanden. Det er lærerens ansvar, at hver eneste elev skal engageres. et er at alle elever i undervisningen er i dialog uanset sprog problemer grønlandsk-dansk, får sparring og feedback og dermed formulerer sig frem til forståelse af sig selv og omverdenen. Regler i klassen Ved ophold i klasseværelser skal vinduer lukkes, stole stilles pænt ind til bordet, så servicepersonalet kan rengøre gulvet. Affald smides i affaldskurven. Brug af mobiltelefon er ikke tilladt i undervisningen; heller ikke som lommeregner; den skal stilles på lydløs og opbevares i lommen/tasken. Dette gælder også i køkkenundervisning. Studievejledning Susanne Gotfredsen mail Marie Toftdahl mail kan træffes mellem på Studiekontoret eller pr. Tlf MM 6

7 Samarbejdspartner. INUILI samarbejder på Gastronomfagene med skolens bestyrelse, herunder det faglige udvalg. INUILI samarbejder desuden med danske fagskoler, specielt for Gastronomfagene er der et tæt tilknytning med Food College i Aalborg. De 3 er De tre niveauer: Begynderniveau. Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning. På dette niveau lægger der vægt på følgende personlige kvalifikationer: Lyst til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs og færdighedsområder og til at udvikle ansvarlighed samt grundlag for fortsat læring. På begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsning. Rutineniveau. Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave/aktivitet eller løse et problem i rutine- og/eller kendte situationer og omgivelser - alene og i samarbejde med andre. På dette niveau lægges der vægt på følgende personlige kvalifikationer: Evne til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges der vægt på fleksibilitet og omstillingsevne. Avanceret niveau. Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave/aktiviteter løse et problem også i ikke-rutine situationer - alene og i samarbejde med andre - under hensyntagen til opgavens art. På dette niveau lægges der vægt på følgende personlige kvalifikationer: Evne til at selvstændigt ansvar og vise initiativ til selv at formulere og løse faglige opgaver og problemer. Yderligere lægges der vægt på kvalitetssans og kreativitet MM 7

8 Uddannelsens formål Gastronomassistent, Cater samt gast 1. Uddannelsen til Cater har som overordnet formål, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder: Tabel 1 - Fagenes bidrag til kompetencemålene - skoledelen af hovedforløbet Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummereringen af kompetencemål henviser til numrene i uddannelsesbekendt gørelsen. Fagnavn Præstationsst andard for faget Vejlede nde tid Trin 1 Gastronom -assistent Trin 2 Gastronom uddannelse n, specialet Cater og kok (gast 1) Gast 2 &3 gennemføre s i DK. Grundfag trin 1 I alt 2 2 5,6,7,8,9 og 11 Læring, kommunikation og samarbejde. 1 uge x 6,7,8,9,10 og 12 Salg og service F 1 uge Grundfag trin 2 I alt 3 3 7,8 og 12 Engelsk F 2,0 uge x 3,5,6,7,8,9,10 og 13 Iværksætteri og innovation Områdefag trin 1 F 1,0 uge x I alt 7,5 7,5 1,2,4,9 og 10 Ernæringslære Begynder 0,5 uge x 1,2,3,4,5,6,7,8 og 9 Køkkenpraktik Rutineret 3,5 uge x 2,3,4,5,6,9 og 10 Produktionshygiejne Rutineret 1,0 uge x 3,4 og 10 Regning og Rutineret 1,0 uge x kalkulation 1,2,3,4 og 10 Varekundskab Rutineret 1,5 uge x Områdefag trin 2 begge specialer I alt ,3,4,5,6,7,9,10,11, 13,16,17,19,20,23 og 24 1,3,4,5,9,10,13,16, 20,21,22,23,24 og 25 1,2,3,4,10,13,14,15,20,22,24 og 25 Arbejdsmiljø gastronom Naturfag i produktion Begynder 0,5 uge x Begynder 1,0 uge x Varekundskab 2 Avanceret 1,0 uge x MM 8

9 3,4,5,6,7,810,13,16,17,20,21,22,23,24 og 25 Helhedsforståelse Begynder 0,5 uge x Specialefag I alt 4,5 4,5 Bundne specialefag, 4,5 specialet Cater 1,2,4,8,10,15 og 16 Ernæringslære 2 Rutineret 0,5 uge 8,13 og 18 Drikkevare Begynder 0,5 uge 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 og 18 2,3,5,6,7,8,10,17, 18 og 19 3,7,8,10,12,13,17, 18 og 19 Planlægning og produktion Avanceret 1,5 uge Renholdelse Rutineret 0,5 uge Salgspraktik Rutineret 1,0 uge 6,7,8,9,10,12 og 17 Sprog fagrettet Begynder 0,5 uge 1,2,4,5,11,12,14,15,16,21,22,23, og 25 1,2,3,4,5,7,12,13, 15 og 16 1,2,3,4,5,7,13,15, 16 og 18 1,2,3,4,7,13,15,16 og 18 1,2,3,4,7,13,15,og 16 Valgfri specialefag trin 2 i alt 1 uge Diætetik Rutineret 1,0 uge x Valgfri specialefag specialet Cater Økologisk planlægning og produktion i cafeteria Det kreative kolde køkken Anretning af mad i cafeteria og kantinen Frugt og grønt i det varme køkken Avanceret 1,0 uge x Avanceret 1,0 uge x Avanceret 1,0 uge x Rutineret 1,0 uge x Ialt 10,0 12,0 1 Tabel 3 Praktikuddannelsens bidrag til kompetencemålene MM 9

10 Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål Nummereringen henviser til nummereringen af kompetencemål i uddannelsesbekend tgørelsen bilag 10, afsnit 4. Praktikmål Trin 1 Gastronoma ssistent 1,2,3,4,5,6,7,9,10 Varemodtagelse x 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Grundtilberedning x, 11 og 12 1,2,31,3,4,5,6,7,9, 10,12,15,16,17,19 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15 og 16 2,3,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,16,18 og 19 4,5,6,7,8,10,12,13 og 17 Varemodtagelse Produktion Renholdelse Salg Trin 2 Gastronom uddannelsen specialet Cater Specialet Cater x x x x og beviser mv. Gastronomuddannelsens trin 2: For elever, der afslutter gastronomuddannelsen med speciale Cater, afholder skolen i sidste skoleperiode en afsluttende prøve, der udgør en svendeprøve. Eksamensbekendtgørelse finder anvendelse. Svendeprøven består af en praktisk del og en mundtlig del. Den samlede præstation udløser én karakter. Opgaverne til svendeprøven stilles af skolen efter samråd med en opgavekommission nedsat af det faglige udvalg. Der afsættes en dag til gennemførsel af den praktiske del og den mundtlige del af prøven. Den mundtlige del af prøven afholdes umiddelbart efter den praktiske del. Den mundtlige del af prøven består af spørgsmål og dialog med udgangspunkt i råvarekurvens indhold og den praktiske opgaveløsning samt om emner fra områdefag og bundne specialefag. Svendeprøven Begynder i sidste skoleuge. For specialet Cater består den praktiske del af svendeprøven af 2 opgaver i køkkenproduktion, en bunden opgave og en delvis fri opgave. Prøven varer 2 timer og 45 minutter MM 10

11 Den mundtlige del af prøven i specialet Cater består af spørgsmål og dialog med udgangspunkt i råvarekurvens indhold og den praktiske opgaveløsning samt om emner fra områdefag, bundne specialefag og markedsføringsmaterialet. Den mundtlige prøve i specialet Cater varer 30 minutter. Svendeprøven begynder i sidste skoleuge i hovedforløbet i specialet Cater med, at eleven trækker op- gavekortet dagen før afviklingen af svendeprøven. Den praktiske del af svendeprøven tager udgangs- punkt i udleveret råvarekurv. Når opgavekortet er trukket, afsættes der 4 timer til forberedelse af den praktiske del og den mundtlige del af prøve, som afvikles dagen efter. Under forberedelsen fremstiller eleven et skriftligt materiale, herunder markedsføringsmateriale, der skal indgå i den praktiske del og den mundtlige del af prøven. Elevbesvarelsen afleveres til faglæreren. Forberedelsen foregår på skolen. Elevernes præstation bedømmes med én karakter, der er udtryk for en samlet vurdering af den praktiske og den mundtlige del af prøven. Den praktiske del vægter med 75 % og den mundtlige del vægter med 25 %. For at bestå svendeprøven skal eleven opnå karakteren 02. Karaktergivning er i henhold til 7- trins skalaen. Opnår eleven karakteren: 1) 02 anføres på svendebrevet: Bestået 2) 4 anføres på svendebrevet: Bestået 3) 7 anføres på svendebrevet: Ros 4) 10 anføres på svendebrevet: Bronze 5) 12 anføres på svendebrevet: Sølv Uddannelsesbeviset (svendebrevet) udsendes til praktikstedet 2 6 uger før elevens uddannelses afsluttes. Uddannelsens generelle opbygning Taget fra Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom(se indledning): Fagene Gastronomassistent & Cater; Fælles fag hovedforløb MM 11

12 Fag på specialet Cater: Nummer Tite l Fagkategori Bundet Valgfri Varighed DKLL/ (uger) EQF Tilknytningsperiode 2589 Varekundskab 1 Rutineret Område-/specialefag B 1,5 / og fremefter 2593 Varemodtagelse Uden niveau Praktikmål B 0,0 / og fremefter 2597 Grundtilberedning Uden niveau Praktikmål B 0,0 / og fremefter 8109 Modul 1, Læring, kommunikation og samarbejde Uden niveau Grundfag B 1,0 / og fremefter Salg og service F Grundfag B 1,0 / og fremefter Ernæringslære Begynder Område-/specialefag B 0,5 / og fremefter Regning og kalkulation Rutineret Område-/specialefag B 1,0 / og fremefter Produktionshygiejne Rutineret Område-/specialefag B 1,0 / og fremefter Køkkenpraktik Rutineret Område-/specialefag B 3,5 / og fremefter Nummer Fagkategori Bundet Tite l Valgfri Varighed DKLL/ (uger) EQF Tilknytningsperiode 1381 Helhedsforståelse Begynder Område-/specialefag B 0,5 / og fremefter 1393 Ernæringslære 2 Rutineret Område-/specialefag B 0,5 / og fremefter 1397 Salgspraktik Rutineret Område-/specialefag B 1,0 / og fremefter 1412 Det kreative kolde køkken Avanceret Område-/specialefag V 1,0 / og fremefter 1413 Anretning af mad i cafeteria og kantine Avanceret Område-/specialefag V 1,0 / og fremefter 1414 Frugt og grønt i det varme køkken Rutineret Område-/specialefag V 1,0 / og fremefter 2590 Varekundskab 2 Avanceret Område-/specialefag B 1,0 / og fremefter 2643 Planlægning og produktion Avanceret Område-/specialefag B 1,5 / og fremefter 2986 Varemodtagelse, specialet cater Uden niveau Praktikmål B 0,0 / og fremefter 2989 Produktion Uden niveau Praktikmål B 0,0 / og fremefter 2990 Renholdelse Uden niveau Praktikmål B 0,0 / og fremefter 2993 Salg Uden niveau Praktikmål B 0,0 / og fremefter 7772 Afsl.prv: Gastronom, Cater Uden niveau Afsluttende prøve B 0,0 / og fremefter 8000 Kompmål: Gastronom, Cater Uden niveau Kompetencemål B 0,0 / og fremefter Engelsk F Grundfag B 2,0 / og fremefter Iværksætteri og innovation F Grundfag B 1,0 / og fremefter Drikkevarer Begynder Område-/specialefag B 0,5 / og fremefter Renholdelse Rutineret Område-/specialefag B 0,5 / og fremefter Sprog, fagrettet Begynder Område-/specialefag B 0,5 / og fremefter Økologisk planlægning og produktion i cafeteria Avanceret Område-/specialefag V 1,0 / og fremefter Diætetik Rutineret Område-/specialefag V 1,0 / og fremefter Arbejdsmiljø, Gastronom Begynder Område-/specialefag B 0,5 / og fremefter Naturfag i produktionen Begynder Område-/specialefag B 1,0 / og fremefter Valgfag 1,0 NA Fag på specialet Gastronomassistent Nummer Titel Fagkategori Bundet Varighed DKLL/ Tilknytningsperiode Valgfri (uger) EQF 7773 Afsl.prv: Gastronom, Gastronomassistent Uden niveau Afsluttende prøve B 0,0 / og fremefter 8001 Kompmål: Gastronom, Gastronomassistent Uden niveau Kompetencemål B 0,0 / og fremefter Valgfag 0,5 NA MM 12

13 Tabel 1 Fagenes bidrag til kompetencemålene - skoledelen af hovedforløbet Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte fag og praktikmål. Grundfag( se side 4) Der henvises til den gældende bekendtgørelse om grundfag. Områdefag For at opnå kompetencemålene for Trin 1 og 2 fagene Gastronomassistent og Cater, undervises eleverne i følgende område/specialefag: Bundne specialefag For at opnå kompetencemålene for Trin 1 og 2, Gastronomassistent og Cater undervises eleverne i nedennævnte bundne specialefag: Fagnummer f.eks henviser til Uddannelsesordningen se side Helhedsforståelse Begynder 0,5 uge. - 1 Eleven kan beskrive en virksomheds produktionsgang og -flow. 2 Eleven kan medvirke til budgetlægning og opfølgning. 3 Eleven kan læse regnskaber. 4 Eleven kan forholde sig til egen rolle og andre medarbejderes betydning for virksomhedens daglige drift, udvikling og lønsomhed. 5 Eleven kan samarbejde på tværs af virksomhedens funktionsområder Ernæringslære 2 Rutineret 0,5 uge. - 1 Eleven kan foretage næringsberegning og tage stilling til energibegrebet samt redegøre for energiprocentfordelingen. 2 Eleven kan redegøre for vitaminer og mineralers forekomst, betydning og optagelse i organismen. 3 Eleven kan anvende relevante IT-baserede værktøjer til næringsberegning, beskrivelse af varedeklarationer og informationssøgning Salgspraktik - Rutineret 1 uge - 1 Eleven kan klargøre salgsdisk/-montre. 2 Eleven kan placere produkter, varer, drikkevarer mv. og forestå løbende opfyldning. 3 Eleven kan foretage udlevering af varer, herunder færdiganretning, portionering, afpyntning og udskænkning. 4 Eleven kan afrydde og renholde salgsområdet. 5 Eleven kan varetage salg og gæstebetjening, herunder mersalg og særlige kundebehov Varekundskab 2 Avanceret 1 uge MM 13

14 - 1 Eleven kan kvalitetsvurdere de råvarer, herunder økologiske produkter samt halv- og helfabrikata, der forekommer i hotel-, restaurant-, cafeteria-, kantine- og cafékøkkener, samt sikre en korrekt opbevaring, rensning og klargøring 2 Eleven kan medvirke til indkøb og bestilling af råvarer samt disponering med hensyn til økonomi, forbrug og sæson 3 Eleven kan redegøre for råvarernes næringsstofindhold, anvendelsesområde, sæson og kvalitet 4 Eleven kan anvende sensorik i relation til egne arbejdsopgaver 2643 Planlægning og produktion Avanceret 1,5 uge - 1 Eleven kan planlægge og udføre et cafeteria- eller kantinekoncept 2 Eleven kan tilberede, udportionere og anrette de i selvbetjeningsrestauranter almindeligt forekommende varme, lune og kolde anretninger samt fastfood 3 Eleven kan arbejde såvel selvstændigt som i samarbejde med andre 7772 Afsl.prv: Gastronom, Cater Uden niveau 0-1 Skolens afsluttende prøve 8000 Kompmål: Gastronom, Cater Uden niveau 0-1 Eleven kan vurdere råvarer. 2 Eleven kan anvende de korrekte råvarer, materialer, arbejdsmetoder, værktøj, og udstyr i forhold til en given opgave. 3 Eleven kan udføre arbejdet under hensyntagen til hygiejne, miljø, arbejdsmiljø, arbejdspladssikkerhed, tid, økonomi og kvalitet. 4 Eleven kan tilberede fastfood, varme, lune og kolde retter ud fra korrekte grundtilberedningsmetoder og i henhold til regler om hygiejne og virksomhedens egenkontrolprogram til servering i selvbetjeningsrestauranter, kantiner, cafeer, hoteller, restauranter og diner transportable. 5 Eleven kan tilpasse sig arbejdet og samarbejdet i køkkenet i de almindeligste forretningstyper og følge disses udvikling. 6 Eleven kan arbejde i teams samt bidrage til udviklingen af arbejdet. 7 Eleven kan udvise kreativitet samt lyst og evne til at lære nyt og tage ansvar. 8 Eleven kan være fleksibel og indgå i samarbejde med kollegaer, kunder og andre interessenter, uanset etnisk baggrund. 9 Eleven kan formulere sig mundtlig samt vurdere og forstå idéer og synspunkter. 10 Eleven kan analysere og løse faglige problemer selvstændigt eller som del af et team. 11 Eleven kan erkende egne lærings- og motivationsmæssige styrker og svagheder som grundlag for livslang læring. 12 Eleven kan betjene virksomhedens kunder og gæster under hensyntagen til nationalitet. 13 Eleven kan forholde sig til, hvilken betydning de enkelte medarbejderes funktion og organisatoriske placering har for virksomhedens daglige drift, innovation og lønsomhed samt bidrage til et godt arbejdsmiljø. 14 Eleven kan bestemme og kvalitetsvurdere råvarer samt halv- og helfabrikata. 15 Eleven kan klargøre, tilberede og anrette grundsortimentet i selvbetjeningsrestauranter og kantiner Eleven kan udføre salg og gæstebetjening med selvstændighed og begyndende rutiner. 17 Eleven kan placere det almindeligt forekommende sortiment af mad og drikkevarer m.v. i salgsområder MM 14

15 18 Eleven kan udføre almindelig renholdelse Engelsk F 2 uge. 1 Eleven kan anvende fremmedsproget hensigtsmæssigt i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv. 2 Eleven kan anvende et enkelt sprog i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv. 3 Eleven kan anvende enkle, hensigtsmæssige tale-, skrive-, lytte- og læsestrategier. 4 Eleven kan anvende såvel verbale som nonverbale strategier. 5 Eleven kan dokumentere forståelse af talt sprog i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv. 6 Eleven kan læse og dokumentere forståelse af enkle tekster på fremmedsproget. 7 Eleven kan formulere enkle meddelelser hentet fra erhvervsliv og dagligdag. 8 Eleven kan tale i et enkelt sprog om almene, samfundsmæssige og erhvervsfaglige forhold på fremmedsproget. 10 Eleven kan begynde at anvende sproglig opmærksomhed i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligdag. 11 Eleven kan anvende IT til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion. 12 Eleven kan genkende og tale om forskelle og ligheder imellem egen og andres kultur Iværksætteri og innovation F 1 uge - 1 Eleven får kendskab til innovations- og iværksætter- og selvstændighedsbegrebet. 2 Eleven kan gøre rede for etableringsforhold, herunder virksomhedens daglige drift, finansieringsmuligheder, og for vilkår ved virksomhedens ophør. 3 Eleven kan gøre rede for forskellige organisatoriske principper i virksomheden, herunder beslutningsprocesser og samarbejdsformer på forskellige niveauer. 4 Eleven opnår indsigt i dansk erhvervsstruktur og dens forskydninger, herunder sådanne som helt eller delvis følger af internationale forhold Drikkevare Renholdelse Begynder 0,5 uge - 1 Eleven kan vejlede gæster m.h.t. drikkevarer. 2 Eleven kan producere og udskænke kaffe, the, kakao mv. 3 Eleven kan producere og udskænke saft, juice og andre kolde drikke. 4 Eleven kan udskænke færdigvarer - ikke-alkoholiske drikke, øl, vin og spiritus. Rutineret 0,5 uge - 1 Eleven kan tilrettelægge og udføre almindelig rengøring af køkken, disk, kasse og kundeområde. 2 Eleven kan renholde og vedligeholde værktøj, maskiner og andet produktionsudstyr. 3 Eleven kan udføre arbejdet under hensyntagen til personlig hygiejne, forebyggende smittespredning og sikkerheden for andre personer på området. 4 Eleven kan udføre arbejdet synligt uden gener for gæster. 5 Eleven kan arbejde ergonomisk korrekt MM 15

16 30342 Sprog fagrettet Begynder 0,5 uge - 1 Eleven kan betjene gæster og yde rådgivning og vejledning på basis af et grundlæggende kendskab til turisters kulturelle baggrund, traditioner og ønsker. 2 Eleven kan læse og forstå almindeligt forekommende tekster af dagligdags- og erhvervsmæssig karakter. 3 Eleven kan udfærdige simple forretningsbreve på fremmedsproget Arbejdsmiljø, gastronom Begynder 0,5 uge - 1 Eleven kan bidrage til, at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø bl.a. gennem deltagelse i og gennemførsel af arbejdspladsvurdering (APV) 2 Eleven kan anvende viden om det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og bidrage til, at tilrettelægge hensigtsmæssige arbejdsgange med henblik på at forebygge belastninger. 3 Eleven kan handle udfra bestemmelserne i arbejdsmiljøloven Naturfag i produktionen Begynder 1 uge - 1 Eleven kan vurdere og udtrykke sig om de fysiske og kemiske processer som foregår i forbindelse med de produktionsmetoder, der anvendes i produktionen. 2 Eleven kan arbejde eksperimentelt med faget ud fra naturfaglig tankegang. Valgfri specialefag For at opnå kompetencemålene for Trin 1 og 2, Gastronomassistent og Cater undervises eleverne i nedennævnte bundne specialefag: 1412 Det kreative kolde køkken Avanceret 1 uge - 1 Eleven kan selvstændigt kombinere klassiske og kreative retter i det kolde køkken, herunder 2 eleven kan planlægge, klargøre, fremstille og anrette smørrebrød, specialiteter, tallerkenanretninger, emner til receptioner og kolde buffeter. 3 Eleven kan arbejde ud fra sæsonens råvarer samt efterleve gældende regler om hygiejne Anretning af mad i cafeteria og kantine Avanceret 1 uge. - 1 Eleven kan anrette, portionere og servere almindeligt forekommende retter i cafeteria og kantine. 2 Eleven kan foretage relevant opdækning og afdækning set i relation til virksomhedens MM 16

17 koncept. 3 Eleven kan efterleve gældende hygiejneregler Frugt og grønt i det varme køkken Rutineret 1 uge. - 1 Eleven kan planlægge og tilberede grønsagsretter og garniture af frugt og grønt i det varme køkken i restaurant og kantine. 2 Eleven kan kvalitetsvurdere frugt og grønt samt håndtere modningsprocessen og den videre opbevaring. 3 Eleven kan efterleve gældende hygiejneregler Økologisk planlægning og produktion i cafeteria Avanceret 1 uge. - 1 Eleven kan rutinemæssigt og kreativt tilberede, udportionere og anrette de i cafeteriaer almindeligt forekommende varme, lune og kolde anretninger samt fastfood under anvendelse af økologiske råvarer. 2 Eleven kan emballere økologiske retter, der sælges "ud af huset". 3 Eleven kan arbejde såvel selvstændigt som i samarbejde med andre. 4 Eleven kan vælge leverandører og alternative råvarer i forhold til udbud og økonomi. 5 Eleven kan udføre "grøn" markedsføring Diætetik Rutineret 1 uge. - 1 Eleven kan udarbejde opskrifter og tilberede retter under iagttagelse af gældende diætsforskrifter. 2 Eleven kan indpasse diætmenuer og retter i en given virksomheds opskriftsortiment. 3 Eleven kan foretage kostberegning også under anvendelse af edb. Praktikmål uden niveau 2986 Varemodtagelse specialet Cater Uden o - 1 Eleven kan på rutine niveau kvalitetsvurdere råvare, halv- og helfabrikata ved modtagelsen (2 & 3) 2 Eleven kan på rutine niveau foretage bestilling af vare og indkøb samt vurdering af lager og kontrollere at varen, prisen og kvaliteten svarer til bestillingen (2 & 3) 3 Eleven kan på rutine niveau foretage klargøring og tilberedning af råvare (2 & 3) 4 Eleven kan på rutine niveau efterleve de lovbestemte krav, der gælder for branchen, herunder være i stand til aktivt at deltage i den enkelte virksomhedsegenkontrol (2 & 3) Praktikerklæring 2989 Produktion Uden 0. 1 Eleven kan på rutine niveau foretage kvalitetsbedømmelse af råvarer og færdige produkter (2 & 3 2 Eleven kan på rutine niveau beherske og anvende grundtilberedning, herunder stegning, MM 17

18 braisering, dampning og kogning (2 & 3). 3 Eleven kan på rutine niveau klargøre og tilberede retter både til varmt, lunt og koldt ud fra friske råvarer og ud fra hel- og halvfabrikata (2 & 3) 4 Eleven kan på rutine niveau tilberede fastfood produkter (2 & 3) 5 Eleven kan på rutine niveau udportionere og tallerkenanrette (2 & 3) 6 Eleven kan på rutine niveau planlægge og producere under inddragelse af ernæringsmæssige aspekter (2 & 3) 7 Eleven kan på rutine niveau tilberede, anrette og emballere retter ud af huset (2 & 3) 8 Eleven kan på begynder niveau forholde sig til virksomhedens daglige drift, og bidrage til et godt arbejdsmiljø, således fysisk og psykisk nedslidning undgås (2 & 3) Praktikerklæring 2990 Renholdelse Uden 0-1 Eleven kan på rutine niveau renholde køkken, salgsområder og kundeområder (2 & 3) 2 Eleven kan på rutine niveau renholde og udføre simpel vedligeholdelse af værktøj, maskiner og andet produktionsudstyr (2 & 3) 3 Eleven kan på rutine niveau medvirke til udarbejdelse af egenkontrolprogram i forhold til råvarer, produktion, distribution, færdigvarer, rengøring, personlig hygiejne og vedligeholdelse (2 & 3) Praktikerklæring 2993 Salg Uden 0-1 Eleven kan på rutine niveau klargøre salgsdisk/-montre (2 & 3) 2 Eleven kan på rutine niveau placere produkter, varer mv. og forestå løbende opfyldning (2 & 3) 3 Eleven kan på rutine niveau foretage kassebetjening (2 & 3) 4 Eleven kan på begynder niveau betjene virksomhedens fremmedsprogede gæster på engelsk (2 & 3) Praktikerklæring for faget Cater Eleven kan informere kunder og brugere om måltidssammensætning - Eleven kan redegøre for kunder og brugeres indflydelse på mad og måltider - Eleven kan tage sikkerhedsmæssige og ergonomiske hensyn - Eleven kan vejlede i forbindelse med brug af maskiner, redskaber, ovne og gryder mv. - Eleven kan redegøre for virksomhedens arbejdspladsvurdering (APV) - Eleven kan redegøre for virksomhedens opbygning og organisering af personalemæssige ressourcer - Eleven kan anvende kommunikation som værktøj i forskellige samarbejdsrelationer på arbejdspladsen MM 18

19 Til bekt. bilag 1, afsnit 5.: Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen Uddannelsens vekselvirkning mellem skoleundervisning og praktikuddannelse skal tilrettelægges og gennemføres således, at uddannelsen for den enkelte elev udgør en helhed, der stimulerer elevens lyst til og interesse for uddannelsen og den kommende erhvervsfunktion. Vekselvirkningen mellem skoleundervisning og praktikuddannelse skal endvidere styrke elevens aktive tilegnelse af viden, færdigheder og holdninger. For at styrke helheden og sammenhængen i elevens uddannelsesforløb formulerer eleven i forbindelse med hvert skole- og praktikforløb sammen med henholdsvis institution og elevens person- lige og faglige læringsmål for den efterfølgende periode. Praktikuddannelsen skal give eleverne mulighed for at tilegne sig erhvervsfaglig kompetence i et fagligt funderet praksisfællesskab gennem udførelse af og refleksion over daglige arbejdsopgaver inden for området. Den arbejdsgiver, der har ansat eleven, planlægger praktikuddannelsen i overensstemmelse med uddannelsesordningen og i samarbejde med institutionen ud fra pædagogiske overvejelser og lokale muligheder inden for de godkendte praktiksteder. Praktikuddannelsen og vejledningen i tilknytningen hertil tilrettelægges, så den understøtter elevens tilegnelse af færdigheder, viden og holdninger inden for de enkelte uddannelsers områder MM 19

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Cater CATER FAKTAARK. Cateren tilbereder og anretter kolde og varme retter, står for salget og har kontakt med mange mennesker.

Cater CATER FAKTAARK. Cateren tilbereder og anretter kolde og varme retter, står for salget og har kontakt med mange mennesker. CATER FAKTAARK Cater Cateren tilbereder og anretter kolde og varme retter, står for salget og har kontakt med mange mennesker. Jobmulighederne er mange Cateren tilbereder og anretter kolde og varme retter

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i gastronomuddannelsen, specialet kok

Orientering om mål, indhold og struktur i gastronomuddannelsen, specialet kok Orientering om mål, indhold og struktur i gastronomuddannelsen, specialet kok Uddannelsen til gastronom, specialet kok, er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 0 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 39 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Smørrebrød og catering

Smørrebrød og catering Lokal Undervisningsplan for hovedforløb Smørrebrød og catering 2. skoleperiode (7 uger) Beskrivelse af læringsaktiviteterne på 2. skoleperiode i uddannelsen for smørrebrød og catering. (3. niveau) 28.

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i gastronomuddannelsen, specialet smørrebrød og catering

Orientering om mål, indhold og struktur i gastronomuddannelsen, specialet smørrebrød og catering Orientering om mål, indhold og struktur i gastronomuddannelsen, specialet smørrebrød og catering Uddannelsen til gastronom, specialet smørrebrød og catering, er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Side 1 af 26 Fag fælles for hovedforløb 8109 Modul 1, Læring, kommunikation og samarbejde Grundfag DKLL/EQF / Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter. 1 Eleven kan anvende viden

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Som smørrebrødsjomfru arbejder du kreativt med et bredt spektrum inden for madlavning, hvor udseende, former og farver spiller en stor rolle.

Som smørrebrødsjomfru arbejder du kreativt med et bredt spektrum inden for madlavning, hvor udseende, former og farver spiller en stor rolle. SMØRREBRØDSJOMFRU FAKTAARK Smørrebrødsjomfru Som smørrebrødsjomfru arbejder du kreativt med et bredt spektrum inden for madlavning, hvor udseende, former og farver spiller en stor rolle. En uddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Side 1 af 41 Fag fælles for hovedforløb Grundfag: 8109 Modul 1, Læring, kommunikation og samarbejde Grundfag -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter. 1 Eleven kan anvende viden om læreprocesser

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Kokken arbejder professionelt med fremstilling af mad. Du kan arbejde i et restaurantionskøkken, men uddannelsen giver også mange andre muligheder.

Kokken arbejder professionelt med fremstilling af mad. Du kan arbejde i et restaurantionskøkken, men uddannelsen giver også mange andre muligheder. KOK FAKTAARK Kok Kokken arbejder professionelt med fremstilling af mad. Du kan arbejde i et restaurantionskøkken, men uddannelsen giver også mange andre muligheder. Professionel fremstilling af mad Som

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Side 1 af 25 Fag fælles for hovedforløb 8109 Modul 1, Læring, kommunikation og samarbejde Grundfag 1 Eleven kan anvende viden om læreprocesser til styrkelse af egen læring. 01-07-2011 og fremefter 2 Eleven

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Uddannelsen til receptionist er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til tjener

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til tjener Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til tjener Uddannelsen til tjener er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning og praktikuddannelse.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til receptionist

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til receptionist Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til receptionist Uddannelsen til receptionist er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 203 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 32 af 2. marts 203 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til gastronom

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til gastronom BEK nr 441 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.79T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 236 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for gastronom i henhold til bekendtgørelse nr. 441 af 13. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Køkken-, Hotel- og Restaurantfagenes Uddannelsessekretariat

Køkken-, Hotel- og Restaurantfagenes Uddannelsessekretariat Ansøgning om godkendelse som praktikvirksomhed i gastronomuddannelsen specialet smørrebrød og catering Køkken-, Hotel- og Restaurantfagenes Uddannelsessekretariat Vigerslev Allé 18, 2500 Valby Tlf.: 33

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som Udstedelsesdato: Juli 2011 ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.juli 2011 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010 om

Læs mere

Gastronomassistenteksamen

Gastronomassistenteksamen Gastronomassistenteksamen Tema: Efterår Afsluttende opgave Navn: Klasse: Side 1 af 11 Gastronomassistenteksamen Uddannelsen til gastronomassistent afsluttes på 1. skoleperiode med en praktisk orienteret

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen. Nr. Målpind Gyldighedsperiode. Nr. Målpind Gyldighedsperiode

Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen. Nr. Målpind Gyldighedsperiode. Nr. Målpind Gyldighedsperiode Side 1 af 110 Elevtypesamling: Ungdom og EUV3 Fag fælles for hovedforløb Praktikmål 14195 Varemodtagelse og klargøring 1 Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan på rutine niveau modtage råvarer,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

Kok: Valg af valgfri specialefag

Kok: Valg af valgfri specialefag Kok: Valg af valgfri specialefag Til arbejdsgiver I uddannelsen til gastronom med specialet kok indeholder 3. skoleperiode i hovedforløbet s valgfri specialefag. Faget skal ses som en mulighed for eleven

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Det Faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen. Nr. Målpind Gyldighedsperiode. Nr. Målpind Gyldighedsperiode

Det Faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen. Nr. Målpind Gyldighedsperiode. Nr. Målpind Gyldighedsperiode Side 1 af 112 Elevtypesamling: Ungdom og EUV3 Fag fælles for hovedforløb Praktikmål 14195 Varemodtagelse og klargøring 1 Praktikmål Praktikerklæring, -, - (gyldig fra 01-08-2015). 1 Eleven kan på rutine

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sikkerhedsvagt

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sikkerhedsvagt Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. juli 2011 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Vagt- og Sikkerhedsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 25/02/2011 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Det faglige udvalg for isoleringsfaget

Det faglige udvalg for isoleringsfaget Det faglige udvalg for isoleringsfaget Udstedelsesdato: 21. juni 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 29.2.2008 Stenhugger og Stenindustriarbejder Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: 15.juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

De nye hjælpeskemaer kræver, at det lokale uddannelsesudvalg aktivt tager stilling til, hvordan skemaerne skal anvendes lokalt.

De nye hjælpeskemaer kræver, at det lokale uddannelsesudvalg aktivt tager stilling til, hvordan skemaerne skal anvendes lokalt. Vejledning til lokale uddannelsesudvalg om praktikerklæring og hjælpeskema PASS har på baggrund af revision af den pædagogiske assistentuddannelse udarbejdet nye praktikerklæringer. Praktikerklæringerne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom . Ikrafttrædelsesdato: 5. juli 07 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 774 af. december 06 om uddannelsen til gastronom.

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN LOKAL UNDERVISNINGSPLAN For Ernæringshjælper & Ernæringsassistent Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse. 2 Uddannelsens formål...... 3 Uddannelsens opbygning. 4 Underviserteams og samarbejde..

Læs mere

Eksamen i gastronomuddannelsen med specialet kok

Eksamen i gastronomuddannelsen med specialet kok Eksamen i gastronomuddannelsen med specialet kok 26.01.2010 Model og materiale udarbejdet af Skolenetværket Mad til mennesker i samarbejde med branchens organisationer. Materialet retter sig mod den afsluttende

Læs mere

Det Faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen. (uger) 2589 Varekundskab 1 Rutineret Uddannelsesspecifikke B 1, og fremefter 0% 1,5

Det Faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen. (uger) 2589 Varekundskab 1 Rutineret Uddannelsesspecifikke B 1, og fremefter 0% 1,5 Side 1 af 12 Elevtypesamling: Ungdom og EUV3 Fag fælles for hovedforløb 2589 Varekundskab 1 Rutineret Uddannelsesspecifikke B 1,5 01-08-2015 og fremefter 0% 1,5 11488 Salg og marketing Rutineret Uddannelsesspecifikke

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Indhold Kontaktinformationer side 2 Samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul til T1 og

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.02.2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 25/02/2011 om

Læs mere

AMU SYD - Kolding LOKAL UNDERVISNINGSPLAN

AMU SYD - Kolding LOKAL UNDERVISNINGSPLAN AMU SYD - Kolding LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Rengøringstekniker- og serviceassistentuddannelsen 2018 - STH /LR//sit 181218 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Skolen... 3 3. Pædagogiske overvejelser...

Læs mere

Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen i gastronomuddannelsen, specialet cater.

Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen i gastronomuddannelsen, specialet cater. Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen i gastronomuddannelsen, specialet cater. 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Den afsluttende eksamen (Svendeprøven) Den bundne opgave Den delvis fri opgave Side 4 Praktisk

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse

Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Hospitalstekniskassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tjener

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tjener BEK nr 434 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.14T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Maj 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedelsesdato 1. august 2011 Udstedt af Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 853 af 11/07/2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk Formativ evaluering (Løbende evaluering) Formålet med den løbende evaluering er at afdække elevens tilfredshed med og udbytte af undervisningen. Hensigten er, at lærer og elev kan indrette den videre undervisning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008. Greenkeeper Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen greenkeeper

Læs mere

Smørrebrød og catering

Smørrebrød og catering Lokal Undervisningsplan for hovedforløb Smørrebrød og catering 3. skoleperiode (7 uger) block Beskrivelse af smørrebrød og catering. (3. niveau) læringsaktiviteterne på 3. skoleperiode i uddannelsen for

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Tillæg til: Lokal undervisningsplan, januar Ernæringsassistent / ernæringshjælper. Erhvervsskolerne Aars

Tillæg til: Lokal undervisningsplan, januar Ernæringsassistent / ernæringshjælper. Erhvervsskolerne Aars Tillæg til: Lokal undervisningsplan, januar 2015 Ernæringsassistent / ernæringshjælper Erhvervsskolerne Aars Den lokale undervisningsplan for ernæringsassistentuddannelsens hovedforløb er udarbejdet i

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for hovedforløb. Gastronom. 1. skoleperiode (10 uger)

Lokal Undervisningsplan for hovedforløb. Gastronom. 1. skoleperiode (10 uger) Lokal Undervisningsplan for hovedforløb Gastronom 1. skoleperiode (10 uger) Beskrivelse af læringsaktiviteterne på 1. skoleperiode i gastronomuddannelsen (3. niveau) 25. juli 2016 1 Undervisningsforløb

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 15/07/2012 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 01/07/2011 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 25/02/2011

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse BEK nr. 337 af 27/03/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktionsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktionsgartner Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktionsgartner Udstedelsesdato: 24. maj 2012 Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelse med specialer i henhold til bekendtgørelse nr. 149

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. januar 20 Automatik og procesuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 01/01/2014 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Bager/ Konditor

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Bager/ Konditor Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Bager/ Konditor Til bekendtgørelsens kapitel 1 Uddannelsens formål og opdeling Udstedelsesdato: 1. juli 2011. Udstedt af det Faglige Fælles Udvalg

Læs mere

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedelsesdato: 5. juni 2013 Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedt af Fællesudvalget for landbrugsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til gastronom

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til gastronom BEK nr 401 af 01/05/2018 Udskriftsdato: 8. maj 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 18/04016 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. januar 2018 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner Udstedelsesdato: 24. maj 2012 Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 011 Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen bekendtgørelse nr.157 af 3/ 011 uddannelserne i indgangen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelserne inden for. Boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelserne inden for. Boligmontering Uddannelsesordning for uddannelserne inden for Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Boligmontering Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 340 af 13.4. 2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 857 af 11/07/2011 Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere