Test- og prøvesystemet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Test- og prøvesystemet"

Transkript

1 Test- og prøvesystemet Folkeskolens digitale prøver Brugervejledning: Indledning Forberedelse Booking Prøveafholdelse Prøveresultater

2 Test- og prøvesystemet Folkeskolens digitale prøver, 2018 Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring, 8. februar

3 Indhold 1 Indledning Målgruppe Support Forberedelse Om UNI-Login Om computere, lokalnetværk og internetforbindelse Computere og andre enheder Lokalnetværk og internetforbindelse Om brugerrettigheder Om mine rettigheder Redigering af rettigheder trin for trin Medarbejderes rettighed til booking og prøveafvikling Adgang til prøveresultater Booking Om booking Oprette og redigere booking trin for trin Opret booking Vælg elever Vælg tidspunkt Bekræftelse Bookingoversigten Rediger booking Booking til prøver bestående af flere delprøver Prøveafholdelse Retningslinjer Prøver på særlige vilkår Alternativ prøveafholdelse Hvad nu hvis..? Om at starte og afslutte prøven Prøveafvikling trin for trin Registrering af elever Giv elever adgang til prøven Eleven er i gang med prøven Afslutte prøven Styrelsen for It og Læring, 8. februar

4 1.1 Målgruppe Genåbne prøven Prøver bestående af flere delprøver Elevens prøvestartside Elevens prøveside Opgavenavigation Gå til aflevering Prøveresultater Om prøveresultater Prøveresultater trin for trin Oversigt over skolens resultater Elevens prøveforløbsrapport Eksporter til regneark Styrelsen for It og Læring, 8. februar

5 1.1 Målgruppe 1 Indledning Denne vejledning er udviklet til brug for skolens medarbejdere i forbindelse med afviklingen af folkeskolens digitale prøver i maj Forberedelse og gennemførelse af de digitale prøver sker i test- og prøvesystemet via Hvis I vælger at printe vejledningen, er det jeres eget ansvar at sikre, at den printede version er den seneste og dermed gældende version. Vejledningen beskriver både booking, monitorering og gennemførelse af de selvrettende prøver samt distribution af skriftlig fremstilling. 1.1 Målgruppe Denne vejledning henvender sig til de af skolens medarbejdere, der skal arbejde med systemets funktioner i forbindelse med folkeskolens digitale prøver. Det vil typisk være: Målgruppe Rolle Relevante afsnit Administrativ medarbejder UNI-Loginbrugeradministrator It-ansvarlig Administrator Opdatere skolens administrative system Opdatere elevers og medarbejderes UNI-Login Markere rettighed for skolens administrator (Eval. adm) Markere rettighed for skolens leder (Inst.ledelse) Ansvarlig for skolens computere, lokalnetværk og internetforbindelse Tildele medarbejdere af skolens administration rettighed til at booke elever til prøve Tildele tilsynsførende rettigheder til at afvikle prøve Sikre, at skolen har prøve-rettighed til eventuelle elever, som er tilknyttet flere skoler Forberedelse Forberedelse Forberedelse Forberedelse Skolens administration Tilsynsførende med adgang til at afvikle prøver Booking af prøve (prøve tidspunkt elever) Booking Afholdelse af prøve (aktivere elevers adgang til prøven monitorere elevernes prøve) Gennemførelse af prøve Leder Adgang til: prøveforløb, elevresultat og skoleresultat Forberedelse Prøveresultater Styrelsen for It og Læring, 8. februar

6 1.2 Support 1.2 Support Styrelsen for It og Læring varetager den tekniske support på test- og prøvesystemet. Vejledninger, ofte stillede spørgsmål, driftsinformation m.m. kan findes på Styrelsen for It og Læring, 8. februar

7 2.1 Om UNI-Login 2 Forberedelse 2.1 Om UNI-Login Alle skolens medarbejdere og elever, der skal benytte test- og prøvesystemet i forbindelse med de digitale prøver, skal have et personligt UNI-Login. Bruger skolen ikke UNI-Login i forvejen, skal skolen være opmærksom på, at tilmelding til UNI-Login, import og evt. brugeroprettelser administrativt kan tage flere dage, og det anbefales derfor at påbegynde denne proces i god tid. Vejledninger til UNI-Login brugeradministration kan findes via: I forbindelse med skolens forberedelse til brug af test- og prøvesystemet skal skolen være opmærksom på følgende: Skolens administrative system skal være opdateret med alle medarbejdere og elevers oplysninger, herunder navn, cpr-nummer og for elever desuden klassebetegnelse og klassetrin. Det er elevens klassetrin, der afgør, hvilke prøver eleven kan bookes til. Importen af stamdata fra skolens administrative system til UNI-Login skal være opdateret senest to dage før booking. Derved sikres det, at test- og prøvesystemet modtager aktuelle data om alle skolens elever og medarbejdere. På mange skoler sker denne opdatering automatisk hver nat. Alle brugere skal være identificerede i UNI-Login brugeradministrationen. På de fleste skoler sker identifikation automatisk i forbindelse med import fra et administrativt system. Mindst én medarbejder på skolen skal fungere som administrator med adgang til at redigere de enkelte medarbejderes rettigheder til afvikling af prøver. Administratorer markeres i UNI-Login brugeradministrationen med rettigheden Eval.adm. Skolens leder og andre medlemmer af skolens ledelse har adgang til at se prøveresultater og kan foretage booking af prøverne. Medlemmer af skoleledelsen markeres i UNI-Login brugeradministrationen med rettigheden Inst.ledelse. Rettigheden sikrer, at kun skolens ledelse kan foretage booking af prøver og se, hvilke prøver skolens elever er bookede til frem til datoen for offentliggørelsen af udtræksfagene. 2.2 Om computere, lokalnetværk og internetforbindelse Dette afsnit henvender sig primært til skolens it-ansvarlige. Styrelsen for It og Læring, 8. februar

8 2.2 Om computere, lokalnetværk og internetforbindelse For at benytte test- og prøvesystemet er der en række tekniske krav til skolens itkapacitet, hvad angår hardware, software og internetforbindelse, herunder krav til lokalnetværket. Helt grundlæggende kræves der ved prøveafholdelsen én computer per elev, plus en computer til den tilsynsførende lærer. Det skal så vidt muligt sikres, at eleverne ikke kan se hinandens skærme. Alle computerne skal have adgang til internettet Computere og andre enheder Opgaverne i folkeskolens digitale prøver ligner almindelige websider i størrelse og kompleksitet. Kravene til enhedernes operativsystem og hardware: Operativsystem Microsoft Windows Apple Mac OS Vær opmærksom på, at afvikling af en digital prøve på ipad eller Chromebook kan give en anderledes brugeroplevelse. Det kan derfor være en fordel, at eleverne har haft mulighed for at afprøve de digitale eksempelprøvesæt på ipad eller Chromebook inden prøverne. På ligger under Demo > Start Eksempelprøve i højre side af skærmen eksempler på digitale prøver, som kan bruges til at forberede eleverne på prøvesituationen. Kravene til enhedernes opsætning: Software/opsætning Krav Browser Internet Explorer 11+ Firefox 45+ Safari 9+ Chrome 48+ Edge 12+ Skærmopløsning og farvedybde 1024x768 og 24bit eller højere Session Skal kunne etableres Cookies Skal accepteres under sessionen Javascript Browseren skal være opsat til at afvikle Javascript Pop op-vinduer Pop op-vinduer skal være aktiveret Test maskinen Det er muligt at teste computeren fra: menuen: Relevante link / Test din PC Skolen skal som led i det almindelige tilsyn sikre, at eleverne ikke benytter hjælpemidler under prøven, som ikke må anvendes. Det anbefales desuden at sikre, at enhederne ikke kører programmer, som er unødvendige for prøven. Det gælder naturligvis i særdeleshed skadelig software som virus, men det gælder også andre programmer eller processer, som kan lægge beslag på dele af maskinens ydeevne eller på internetforbindelsens båndbredde i tidsrummet for prøven. Det anbefales, at Styrelsen for It og Læring, 8. februar

9 2.3 Om brugerrettigheder man holder maskinernes operativsystemer og antivirusprogrammer opdaterede, og at man så vidt muligt minimerer risikoen for, at større opdateringer sættes i gang automatisk umiddelbart før eller under prøven Lokalnetværk og internetforbindelse Minimumskravet til internetforbindelsens båndbredde er antal maskiner x 100 kb/s i downloadhastighed og antal maskiner x 10 kb/s i uploadhastighed. Se eksempler i oversigten: Antal elever Minimum download Minimum upload 10 1 Mb/s 100 kb/s 20 2 Mb/s 200 kb/s 30 3 Mb/s 300 kb/s 40 4 Mb/s 400 kb/s 50 5 Mb/s 500 kb/s Ovenstående krav til hastighed indebærer, at den angivne båndbredde skal være til rådighed for eleverne under hele prøveafholdelsen. Det er altså ikke i sig selv nok, hvis forbindelsens tekniske specifikationer lever op til den i oversigten angivne hastighed. Det skal også sikres, at båndbredden reelt er til rådighed. Det kan derfor være nødvendigt enten helt at udelukke andre fra at benytte internetforbindelsen i samme tidsrum eller at træffe trafikstyrende foranstaltninger, som sikrer, at alle elever har adgang til den nødvendige båndbredde under hele prøven. Ud over kravet om båndbredde skal alle hardware-komponenter, som indgår i skolens lokalnetværk eller internetforbindelse, kunne håndtere det nødvendige antal samtidige brugere (sideløbende sessioner). Antallet af samtidige brugere, der kan håndteres af skolens netværk, kan sætte en begrænsning for, hvor mange af skolens elever der kan afvikle prøven samtidigt uden at opleve problemer. Mulige begrænsninger i netværket ved afvikling af prøven: Båndbredde (up/down) Antallet af samtidige brugere Generelt kan man sige, at hvis et givent antal elever kan arbejde på almindelige websider på internettet samtidigt uden at opleve symptomer på flaskehalse (lange svartider eller forespørgsler, der giver timeout), så bør det samme antal elever også kunne afvikle prøven fra det samme netværk. 2.3 Om brugerrettigheder Medarbejdere med rettigheden Inst.ledelse i UNI-Login har automatisk rettighed til at booke og se resultater fra folkeskolens digitale prøver. Medarbejdere, der skal fungere som tilsynsførende, skal tildeles rettighed til at monitorere prøveafholdelser. Styrelsen for It og Læring, 8. februar

10 2.4 Om mine rettigheder 2.4 Om mine rettigheder Fra menupunktet Mine rettigheder kan man se, hvilke rettigheder man som lærer eller skoleleder har til booking og prøveafvikling. Styrelsen for It og Læring, 8. februar

11 2.5 Redigering af rettigheder trin for trin 2.5 Redigering af rettigheder trin for trin Administratoren (Eval.adm) tildeler rettigheder i UNI-Login til skolens medarbejdere. Administratoren kan tildele alle medarbejdere rettighed til at afvikle prøve. Alle medarbejdere, der har rollen Inst.ledelse har automatisk rettighed til at booke. Alle medarbejdere, der har rollen Inst.ledelse, har automatisk rettighed til at tilgå alle elevers prøveresultater. Alle medarbejdere, der har rollen Inst.ledelse, kan afvikle test og prøver for elever, der er tilknyttet flere skoler. Hvis en elev er tilknyttet flere skoler, fx i forbindelse med skoleskifte, kan Inst.ledelse påtage skolen rettigheden til at foranstalte elevens prøveaflæggelse Medarbejderes rettighed til booking og prøveafvikling Det er kun medarbejdere med rettigheden Inst.ledelse, der kan booke til folkeskolens digitale prøver. Inst.ledelse har automatisk rettighed til booking. Alle skolens medarbejdere kan tildeles rettighed til afvikling af prøver. Styrelsen for It og Læring, 8. februar

12 2.5 Redigering af rettigheder trin for trin Klik på fanen Lærere, Pædagogisk personale eller TAP for at vælge brugerkategori Klik på OK-knappen Medarbejderen har nu rettighed til funktionen afvikling Adgang til prøveresultater Det er kun Inst.ledelse, der kan se elevresultater. Inst.ledelse har automatisk rettighed til at tilgå resultater fra prøven. Der skal derfor ikke tildeles rettigheder til at se resultaterne fra prøven. Styrelsen for It og Læring, 8. februar

13 3.1 Om booking 3 Booking 3.1 Om booking For at eleverne kan deltage i en prøve, skal der oprettes en booking i test- og prøvesystemet. En booking omfatter tilknytning af elever til en prøve og et prøvetidspunkt. Det er kun medarbejdere med rettigheden Inst.ledelse, der kan booke og redigere en booking til de digitale prøver. Forud for bookingperioden informerer Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om de præcise datoer og tidspunkter for booking. Bookingen kan i den angivne periode redigeres med hensyn til at tilføje eller fjerne elever. OBS: Prøveafvikling i FP9 engelsk, tysk og fransk lytte- og læseforståelse, sprog og sprogbrug samt skriftelig dansk i 10. klasse er opdelt i flere delprøver, som betyder, at hver delprøve skal bookes separat. Booking, afvikling og resultatvisning for disse prøver uddybes nedenfor. 3.2 Oprette og redigere booking trin for trin Bookingprocessen forløber i 4 trin. Bookingprocessen kan foregå fra Forsiden og Bookinger. Styrelsen for It og Læring, 8. februar

14 3.2 Oprette og redigere booking trin for trin Opret booking Vælg Kategori Vælg Prøve Indtast bookingnavn (typisk klassenavn). Bookingnavnet er til skolens egen reference, så bookingen nemt kan genkendes. Klik på Næste-knappen Vælg elever På trin 2 vælges eleverne. Man kan booke en eller flere hele klasser på én gang, eller man kan vælge eleverne enkeltvis. Se (1) og (2) nedenfor. Styrelsen for It og Læring, 8. februar

15 3.2 Oprette og redigere booking trin for trin Vælg hele klasser (1) Vælg hele klassen Klik på knappen Vælg klasse/hold Markér klassens navn fx 9.d Vælg elever enkeltvis (2) I kolonnen Vælg Find den eller de elever, der skal bookes. Hvis listen med elever er lang, kan man vælge at finde de forskellige elever ved at søge på en del af elevnavn i feltet Søg elev. Marker hver enkelt elev, der skal indgå i bookingen. Styrelsen for It og Læring, 8. februar

16 3.2 Oprette og redigere booking trin for trin Vælg tidspunkt Tidspunktet markeres i kalenderen. Marker tidspunkt ved at klikke i kalenderen Klik på knappen Næste Bekræftelse Bekræftelsessiden indeholder en oversigt over de bookede elever. Klik på Godkend og udskriv (bekræftelsen printes) eller Klik på Godkend Bookingoversigten Den oprettede booking vises på Bookingoversigten Kommende test Styrelsen for It og Læring, 8. februar

17 3.3 Rediger booking 3.3 Rediger booking En booking kan redigeres. Dette er fx aktuelt, hvis der kommer en ny elev i klassen. Se yderligere i næste afsnit. Den oprettede booking vises på Bookingoversigten Kommende test Klik på Bookinger i venstre menu Find den booking, der skal redigeres, og klik på blyant-ikonet Klik dig frem til det trin, hvor ændringen skal laves fx trin 2, hvor det er muligt at tilføje eller fjerne elever. Lav ændringen og klik på Næste-knappen indtil kvitteringssiden bliver vist. Klik på Godkend og udskriv eller Godkend. 3.4 Booking til prøver bestående af flere delprøver Prøverne i FP10 Dansk, skriftelig fremstilling samt FP9 Engelsk, Tysk og Fransk er opdelt i flere delprøver. Opdelingen betyder, at hver delprøve skal bookes separat. Eksempelvis gælder det for FP9 engelsk, at der skal bookes to separate prøver; én booking for lytte- og læseforståelse samt én booking for sprog og sprogbrug. Processen for booking for hver af delprøverne foregår på samme vis, som beskrevet i afsnit 3.0, og begge bookinger vil være placeret på samme dato og samme tidsrum. Oversigt over prøver, der kræver to bookinger: Styrelsen for It og Læring, 8. februar

18 3.4 Booking til prøver bestående af flere delprøver FP10 dansk, skriftlig fremstilling 1) Del a (læsning og sprogbrug) 2) Del b og c (modtagerrettet kommunikation og skriftlig fremstilling) FP9 engelsk 1) Lytte- og læseforståelse 2) Sprog og sprogbrug FP9 tysk 1) Lytte- og læseforståelse 2) Sprog og sprogbrug FP9 fransk 1) Lytte- og læseforståelse 2) Sprog og sprogbrug Styrelsen for It og Læring, 8. februar

19 4.1 Retningslinjer 4 Prøveafholdelse 4.1 Retningslinjer Prøveafholdelsen følger de almindelige regler i den til enhver tid gældende prøvebekendtgørelse (med bilag) og fagenes prøvevejledninger. Opmærksomheden henledes i øvrigt på Retningslinjer ved skriftlige prøver, som findes på UNI-Login Eleverne skal logge sig på prøven med deres personlige UNI-Login. Hvis en elev har glemt sit UNI-Login-kodeord, kan den tilsynsførende tildele eleven et midlertidigt kodeord fra monitoreringssiden. Eleven skal herefter logge ind fra elevsiden på via linket Log på med midlertidigt kodeord. Elevernes adgang til prøven Eleverne kan logge ind, når de vil, men de kan først starte prøven, når tidspunktet for den officielle prøvetidsstart er nået og den tilsynsførende har givet adgang fra monitoreringssiden. Eleverne må dog først starte prøven, når den tilsynsførende har annonceret prøvestarten mundtligt ("Nu må I starte"). Adgang til prøven kan kun gives til de elever, der booket til den pågældende prøve. Tidsramme for prøveafvikling og lokal tidstyring Det er den tilsynsførende, der afgør, hvornår prøveafviklingen påbegyndes, og det er den tilsynsførende, der sikrer, at den officielle prøvetid overholdes. Prøveafviklingen kan ikke startes før tidspunktet for den officielle prøvestart, og prøveafviklingen skal være afsluttet senest kl , hvor test- og prøvesystemet lukkes. Der er adgang til monitoreringssiden 30 minutter før prøvestartstidspunktet. Inden prøven Inden prøven begynder, skal den tilsynsførende informere eleverne om, hvordan prøven skal forløbe, og hvad de skal foretage sig for at deltage i prøven. Eleverne bør have deres UNI-Login parat. Det anbefales, at eleverne logger ind inden prøvestart, da det giver den tilsynsførende mulighed for at se på monitoreringssiden, at alle elever er logget ind og klar til at påbegynde prøven. Den tilsynsførende skal sikre, at kun de elever, der er til stede under prøven, har adgang. For at forebygge mistanke om snyd, anbefales det inden prøvens påbegyndelse, at den tilsynsførende oplyser eleverne om, hvordan eleverne rydder deres browserhistorik og afslutter programmer, som kan benyttes til kommunikation med personer udenfor prøvelokalet. Elevernes browserhistorik kan ryddes ved først at vælge indstillinger i den browser, som eleven ønsker at benytte til prøveafviklingen Styrelsen for It og Læring, 8. februar

20 4.1 Retningslinjer Dernæst tilgås menupunktet browserhistorik, hvorfra historikken kan slettes. Bemærk, at det ikke vil være nødvendigt at slette cookies mv. Metoden til sletning af browserhistorikken varierer lidt alt efter hvilken browser, som eleven benytter. Ved prøvestart Ved prøvestart skal den tilsynsførende give eleverne adgang til prøven ved at klikke på knappen Giv adgang til alle, der er logget ind via monitoreringssiden. Såfremt elever, der ikke er til stede under prøven, fremgår af monitoreringssiden som logget ind, kan den tilsynsførende vælge at tildele adgang til de tilstedeværende elever enkeltvis, således at elever, der er logget på men ikke er til stede i prøvelokalet, ikke får adgang til prøven. Samtidig annonceres prøvestarten mundtligt ("Nu må I starte"). Eleverne kan herefter klikke på knappen Opdater i deres statusvindue. Når eleverne opdaterer siden, vises en aktiv Start-knap, som de skal klikke på for at starte prøven. Den tilsynsførende skal desuden minde eleverne om, at eleverne selv skal afslutte prøven, inden de forlader lokalet. Styrelsen for It og Læring, 8. februar

21 4.1 Retningslinjer Hvad skolen bør sørge for/gøre eleverne opmærksomme på inden prøven Eleverne bør være fortrolige med prøveafholdelsen. De kan enten øve sig på eksempelprøverne, der er tilgængelige på eller skriftelig fremstilling, som er tilgængelig på Den tilsynsførende bør sikre sig, at alle elever er logget på. Når eleverne har klikket på Start, vises prøvesættets forside med opgavevælgeren placeret øverst. Eleverne kan springe en opgave over og gå videre til næste opgave. Eleverne kan vende tilbage til ubesvarede opgaver eller opgaver, som tidligere er besvaret, og ændre svaret. Ved klik på knappen Gå til aflevering får eleven mulighed for at gennemlæse sin besvarelse af prøven. Eleven kan herefter vælge at redigere i besvarelsen ved at klikke Ret besvarelse, eller eleven kan vælge at aflevere besvarelsen ved at klikke Afslut prøven. Ved klik på Afslut prøven bliver eleven bedt om at bekræfte afslutningen. Når en elev har bekræftet sin afslutning af prøven, vil det fremgå på skærmen, at prøven er slut. Prøver med to delprøver FP10 dansk skriftlig fremstilling Ved denne prøve giver den tilsynsførende adgang til 1. delprøve ved prøvestart. Når eleven har afsluttet 1. delprøve bliver det muligt for den tilsynsførende at give adgang til 2. delprøve. Den tilsynsførende skal således tildele adgang til 2. delprøve til eleverne enkeltvis efterhånden som de afslutter 1. delprøve. Når eleverne har fået adgang til 2. delprøve, kan de ikke vende tilbage til 1. delprøve. FP9 sprogfagsprøver Ved sprogfagsprøverne i 9. klasse giver den tilsynsførende adgang til 1. delprøve ved prøvestart. Eleverne har en time til besvarelse af 1. delprøve. Det er ikke muligt at give adgang til 2. delprøve før der er gået en time. Hvis 1. delprøve eksempelvis starter kl vil 2. delprøve ikke kunne startes før kl Eleverne skal afslutte 1. delprøve for at kunne få adgang til 2. delprøve. Den tilsynsførende kunne starte 2. delprøve samtidig for de elever, der er logget ind, når alle har afleveret 1. delprøve. Under prøven Når eleverne har klikket på Start, vises prøvesættets forside med opgavevælgeren placeret øverst. Via opgavevælgeren kan eleverne springe en opgave over og gå videre til næste opgave, og eleverne kan desuden vende tilbage til ubesvarede opgaver eller opgaver, som tidligere er besvaret og ændre svaret. Styrelsen for It og Læring, 8. februar

22 4.1 Retningslinjer Hvis en elev skal have forlænget prøvetiden, fx pga. tekniske vanskeligheder undervejs, skal den tilsynsførende også holde regnskab med, at eleven får tildelt den ekstra prøvetid. Ved klik på knappen Gå til aflevering får eleven mulighed for at gennemlæse sin besvarelse af prøven. Eleven kan herefter vælge at redigere i besvarelsen ved at klikke Ret besvarelse eller at aflevere besvarelsen ved at klikke Afslut prøven. Hvis eleven eller den tilsynsførende har afsluttet elevens prøve ved en fejl, kan den tilsynsførende give adgang igen ved at klikke Genåbn prøven (ud for elevens navn på monitoreringssiden). Den tilsynsførende bør efterfølgende sikre, at eleven genoptager udførelsen af prøven på sin skræm, når prøven genåbnes, med henblik på at sikre, at der ikke foretages snyd under prøven. Under prøven bør den tilsynsførende sikre, at eleverne ikke forlader det vindue, hvor prøven afvikles og sikre, at eleverne ikke benytter ikke-tilladte hjælpemidler mhp. at snyde. For at understøtte tilsynet er der indarbejdet en række foranstaltninger, som skal bidrage til at forebygge snyd under prøverne. Bl.a. er der indarbejdet: En funktion der gør, at skærmbillederne under prøven bliver grafisk karakteristiske, så tilsynsførende let kan se, om eleven forlader prøven. En blokering for anvendelse af browserens adressefelt, så adressefeltet ikke kan anvendes til opslag, udregninger eller oversættelser. Blokering af oversættelsesfunktioner, som kan være indbygget i browseren. Funktionerne er indbygget i prøverne, og vil ikke påvirke selve prøveafviklingen. Afslutning af prøven Så snart den tilsynsførende har givet adgang til prøven, bliver knappen afslut prøven for alle aktiv på monitoreringssiden. Det samme gælder knappen afslut ud for den enkelte elev. Som udgangspunkt skal eleverne selv afslutte prøven, og den tilsynsførende kan afslutte prøven for en elev, hvis eleven fx har forladt prøvelokalet uden selv at afslutte den. En elev afsluttes ved at klikke afslut ud for den pågældende elevs navn på monitoreringssiden. Når prøvetiden er gået, skal den tilsynsførende mundtligt annoncere, at prøven er slut, og bede eleverne klikke Gå til aflevering efterfulgt af afslut Prøven. Ved klik på afslut prøven bliver eleven bedt om at bekræfte afslutningen. Herefter vil det fremgå på skærmen, at prøven er slut. Alle prøver skal være afsluttet inden kl , hvor test- prøvesystemet lukkes. Eksempel på prøveafholdelse: Biologi, prøvestart kl Eleverne er booket til biologiprøven kl Eleverne kan logge ind, når de vil Den tilsynsførende (med rettighed til afvikling) kan give adgang til prøven fra monitoreringssiden og annoncere prøvestart mundtligt fra kl Den tilsynsførende skal selv holde regnskab med tiden for de elever, der skal have tildelt ekstra prøvetid. Styrelsen for It og Læring, 8. februar

23 4.2 Prøver på særlige vilkår Den tilsynsførende skal selv holde øje med, hvornår de 30 minutter, biologiprøven varer, er gået. Når prøvetiden er gået, skal den tilsynsførende annoncere at prøven er slut og bede eleverne aflevere (dvs. klikke på Gå til aflevering efterfulgt af afslut prøven). Såfremt en elev ikke følger den tilsynsførendes opfordring til at afslutte, kan den tilsynsførende afslutte elevens prøve fra monitoreringssiden. 4.2 Prøver på særlige vilkår Reglerne om prøver på særlige vilkår fremgår af den til enhver tid gældende prøvebekendtgørelse. Prøvetiden kan forlænges for elever, der aflægger prøve på særlige vilkår. Det er dog en betingelse, at de gældende regler om fravigelse af prøvereglerne, som fremgår af i prøvebekendtgørelsen og Vejledning om prøve på særlige vilkår og fritagelse, overholdes. Den tilsynsførende skal selv holde regnskab med tiden for de elever, der skal have prøvetiden forlænget, og annoncere prøvens sluttidspunkt for de pågældende elever. 4.3 Alternativ prøveafholdelse[shj1] Hvis de digitale prøver ikke kan gennemføres fx hvis der opstår problemer med netværket, som ikke umiddelbart kan løses skal eleverne have udleveret prøven på papir. Ved sommerprøveterminen 2018 udsender Styrelsen for Undervisning og Kvalitet ikke længere trykte prøvesæt til biologi, geografi, matematik uden hjælpemidler og dansk skriftlig fremstilling, FP10 del a). Skolerne får i stedet tilsendt opgavesættene på CD, og skolerne skal selv sørge for at printe prøverne, såfremt der bliver behov for at benytte papirprøver. Ved prøverne med adgang til internettet i dansk skriftlig fremstilling FP9 og FP10 får skolen tilsendt en plan B cd med det elektroniske opgavesæt, som kan distribueres til eleverne via USB, CD, USB eller intranet. Hver skole afgør selv hvilken metode, som ønskes anvendt i tilfælde af, at prøverne i dansk skriftlig fremstilling ikke kan gennemføres. Styrelsen for It og Læring, 8. februar

24 4.4 Hvad nu hvis..? 4.4 Hvad nu hvis..? Problem Den tilsynsførende kan ikke monitorere. Hvis en elev har klikket på krydset i øverste højre hjørne og lukket prøvevinduet. Hvis den digitale prøve ikke kan gennemføres. Plan B Hvis eleven ikke har afsluttet og ikke længere er til stede. Hvis eleven ikke kan afslutte prøven. Hvis der opstår et midlertidigt netværksproblem, hvor eleven ikke kan afsende et svar. Løsning Administrator skal tildele rettighed til afvikling. Prøven bliver ikke afsluttet. Eleven skal blot trykke på Start og genoptage prøven. Papirudgaven skal benyttes, hvis der for eksempel opstår problemer med netværket eller andre forhold, som gør, at den digitale prøve ikke kan gennemføres. Skolen kan ikke iværksætte plan B uden godkendelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Prøven kan afsluttes af den tilsynsførende fra monitoreringssiden. Prøven kan afsluttes af den tilsynsførende fra monitoreringssiden. Eleven får en fejlmeddelelse på skærmen. Forslag til løsning: log ud og ind igen genstart maskinen skift maskine Hvis der opstår netværksforstyrrelser. Hvis maskinen midlertidigt mister forbindelsen til serveren, vises der på den tilsynsførendes skærm en dialogboks: Pc'ens forbindelse til serveren har været afbrudt. For alle løsningsforslag gælder det, at den tilsynsførende skal give eleven adgang igen. I tilfælde af mistet tid kan den tilsynsførende give eleven længere tid til prøven. Den tilsynsførende skal selv holde regnskab med den tildelte tid. I dialogboksen: Klik på OK og åbn prøvens afviklingsside igen via venstremenuen - Afvikling. Styrelsen for It og Læring, 8. februar

25 4.5 Om at starte og afslutte prøven Hvis en elev kommer for sent. Såfremt den prøveansvarlige vurderer, at eleven godt må gå i gang med prøven, selvom eleven er kommet for sent, startes prøven op som vanligt (jf. Prøvebekendtgørelsen 26, stk. 2). 4.5 Om at starte og afslutte prøven Tidsstyring af de digitale prøver håndteres lokalt på skolerne. Lokal tidsstyring betyder at: 1. Den tilsynsførende skal selv sætte prøven i gang ved at give eleverne adgang og annoncere prøvestarten mundtligt, når det officielle starttidspunkt er nået. Prøven kan ikke starte før tid. Den tilsynsførende kan vælge at udsætte prøvestart, hvis det er nødvendigt af lokale hensyn. 2. Den tilsynsførende skal meddele eleverne, når prøven er slut. Eleverne skal selv afslutte prøven. Prøven afslutter ikke automatisk. 3. Hvis en elev skal have ekstra tid, skal den tilsynsførende notere, hvor meget ekstra tid eleven skal have. Ekstra tid skal ikke tildeles i systemet. Den tilsynsførende skal selv holde styr på, at eleven fortsætter i det præcise tidsrum efter, at de øvrige elever har afsluttet. 4. Den tilsynsførende afslutter prøven i følgende situationer: o Hvis en elev glemmer at afslutte og har forladt lokalet. o Hvis en elev ikke følger din opfordring til at afslutte, når prøven er færdig. o I tilfælde af ekstraordinære hændelser. Styrelsen for It og Læring, 8. februar

26 4.6 Prøveafvikling trin for trin 4.6 Prøveafvikling trin for trin Prøveafviklingen foregår fra menupunktet Afvikling. Den tilsynsførende har adgang til monitoreringssiden på prøvedagen 30 min. før prøven og frem til kl Styrelsen for It og Læring, 8. februar

27 4.6 Prøveafvikling trin for trin Registrering af elever Afviklingssiden registrerer, når eleven er logget ind med UNI-Login eller med midlertidigt kodeord Giv elever adgang til prøven Giv adgang til eleven, der er logget ind: Klik på Giv adgang Giv adgang til alle elever, der er logget ind: Klik på Giv adgang til alle, der er logget ind Styrelsen for It og Læring, 8. februar

28 4.6 Prøveafvikling trin for trin Når eleven har adgang, ændres teksten i statusfeltet til Har adgang eleven skal klikke på Start-knappen Eleven er i gang med prøven Eleven er logget ind og er i gang med prøven. Styrelsen for It og Læring, 8. februar

29 4.6 Prøveafvikling trin for trin Afslutte prøven Den tilsynsførende kan i særlige tilfælde afslutte og genåbne prøven. For at afslutte prøven: Klik på Afslut Genåbne prøven Den tilsynsførende kan genåbne prøven for elever, hvor tilsynsførende eller elev har afsluttet prøven. For at genåbne prøven: Klik på Genåbn prøve Styrelsen for It og Læring, 8. februar

30 4.6 Prøveafvikling trin for trin Når elevens side er opdateret, vises Start Prøver bestående af flere delprøver[shj2] Prøverne i FP10 Dansk, skriftelig fremstilling samt FP9 Engelsk, Tysk og Fransk består af flere delprøver. Opdelingen betyder, at der løbende skal give adgang til hver delprøve i takt med, at den enkelte elev afslutter hver delprøve: Når eleven har afsluttet en delprøve, returneres eleven til elevens prøvestartside, hvor eleven nu afventer, at næste delprøve bliver åbnet af den tilsynsførende. Den tilsynsførende skal nu sikre, at eleven har afsluttet delprøven, og derefter give individuel adgang til næste delprøve via monitoreringsmodulet som beskrevet i afsnit Eleven kan nu påbegynde næste delprøve. Når der er givet adgang, kan eleven trykke opdater, og derefter påbegynde næste delprøve. Styrelsen for It og Læring, 8. februar

31 4.7 Elevens prøvestartside Se også 4.1 Prøver med to delprøver. 4.7 Elevens prøvestartside Eleven logger ind med UNI-Login eller midlertidigt kodeord. Eleven får information om, hvorvidt der er åbnet op for adgang til prøven. Styrelsen for It og Læring, 8. februar

32 4.8 Elevens prøveside Når den tilsynsførende har givet adgang inden prøvestart, og eleven klikker på Opdater, tæller tiden ned. Når den tilsynsførende har annonceret prøvestart: Eleven klikker på Start 4.8 Elevens prøveside Opgavenavigation Eleven navigerer fra opgave til opgave ved at klikke på opgavenummer. Styrelsen for It og Læring, 8. februar

33 4.8 Elevens prøveside Gå til aflevering Eleven kan gennemse sin besvarelse inden prøven afsluttes ved at klikke på Gå til aflevering. Her kan eleven: se sine svar på de enkelte opgaver rette sine svar afslutte prøven Tilbage til prøven Hvis eleven vil rette i sin besvarelse, kan eleven klikke på opgavenumrene øverst på siden eller klikke på Ret besvarelse. Afslut prøven Når eleven klikker på Afslut prøven, skal eleven bekræfte prøvens afslutning. Herefter fremgår det, at prøven er afsluttet. Styrelsen for It og Læring, 8. februar

34 5.1 Om prøveresultater 5 Prøveresultater 5.1 Om prøveresultater Inst.ledelse kan tilgå karakterer og prøveforløbsrapporter i test- og prøvesystemet fra Resultaterne vil være klar nogle uger efter prøverne er afholdt. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet giver skolerne direkte besked, når karaktererne er klar. Test- og prøvesystemet tilbyder følgende oversigter: Bruger Beskrivelse Rapporttype Inst.ledelse Viser elevernes karakterer Skoleresultater Inst.ledelse Viser elevens prøveforløb Prøveforløbsrapport Inst.ledelse Viser elevens karakter Elevresultater Styrelsen for It og Læring, 8. februar

35 5.2 Prøveresultater trin for trin 5.2 Prøveresultater trin for trin Prøveresultater kan tilgås fra menupunktet Digitale prøver - resultater Oversigt over skolens resultater Resultatsiden viser skolens resultater for prøver, klasser og elever samt prøvegennemsnittet for skolen. For prøver bestående består af flere delprøver, viser oversigten elevernes resultat for hver delprøve. Styrelsen for It og Læring, 8. februar

36 5.2 Prøveresultater trin for trin Elevens prøveforløbsrapport Prøveforløbsrapporten viser, hvordan eleven har besvaret den enkelte opgave. Rapporten har bl.a. til formål at assistere i sager, hvor der er mistanke om snyd. Klik på ikonet ud for karakteren i kolonnen Resultat Eksporter til regneark Regnearket viser et udtræk med elevernes unilogin og karakter Styrelsen for It og Læring, 8. februar

Test- og prøvesystemet

Test- og prøvesystemet Test- og prøvesystemet Folkeskolens digitale prøver Brugervejledning: Indledning Forberedelse Booking Prøveafholdelse Prøveresultater Test- og prøvesystemet Folkeskolens digitale prøver, 2017 Styrelsen

Læs mere

Test- og prøvesystemet

Test- og prøvesystemet Test- og prøvesystemet Folkeskolens digitale prøver Brugervejledning: Indledning Forberedelse Booking Prøveafholdelse Prøveresultater Test- og prøvesystemet Folkeskolens digitale prøver, 2016 Styrelsen

Læs mere

Test- og prøvesystemet

Test- og prøvesystemet Test- og prøvesystemet Folkeskolens digitale prøver Brugervejledning: Indledning Forberedelse Booking Prøveafholdelse Prøveresultater Test- og prøvesystemet Folkeskolens digitale prøver, 2018 Styrelsen

Læs mere

Test- og prøvesystemet

Test- og prøvesystemet Test- og prøvesystemet Folkeskolens digitale prøver Brugervejledning: Indledning Forberedelse Booking Prøveafholdelse Prøveresultater Test- og prøvesystemet Folkeskolens digitale prøver, 2015 Styrelsen

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse Version 1-1-1-1-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Forberedelse

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Forberedelse Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Styrelsen for It og Læring

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Forberedelse

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Forberedelse Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Styrelsen for It og Læring

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test - Opgaveafprøvning Brugervejledning for skoler

Test- og prøvesystemet De nationale test - Opgaveafprøvning Brugervejledning for skoler Test- og prøvesystemet De nationale test - Opgaveafprøvning Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse Booking Opgaveafprøvning Version 1-1-1-2 (januar 2018) Test- og prøvesystemet

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test - Opgaveafprøvning Brugervejledning for skoler

Test- og prøvesystemet De nationale test - Opgaveafprøvning Brugervejledning for skoler Test- og prøvesystemet De nationale test - Opgaveafprøvning Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse Booking Opgaveafprøvning Version 1-1-1-1 (August 2016) Test- og prøvesystemet

Læs mere

Opsamling pa spørgsma l fra webinaret om teknisk afvikling af digitale selvrettende prøver

Opsamling pa spørgsma l fra webinaret om teknisk afvikling af digitale selvrettende prøver Opsamling pa spørgsma l fra webinaret om teknisk afvikling af prøver Kan vi forlænge en digital selvrettende prøve? Hvorfor lukker prøven ikke ned af sig selv, når prøvetiden er gået? Lokal tidsstyring

Læs mere

Brugervejledning Test- og prøvesystemet De nationale test Opgaveafprøvning Brugervejledning Indledning Forberedelse Booking Opgaveafprøvning

Brugervejledning Test- og prøvesystemet De nationale test Opgaveafprøvning Brugervejledning Indledning Forberedelse Booking Opgaveafprøvning Brugervejledning Test- og prøvesystemet De nationale test Opgaveafprøvning Brugervejledning Indledning Forberedelse Booking Opgaveafprøvning Version 2-1-3-2 (september 2015) Styrelsen for IT og Læring,

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking Version 1-1-1-1-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler

Læs mere

Folkeskolens prøver. Maj Retningslinjer til brug ved de skriftlige prøver FP9/FP10. Maj 2019

Folkeskolens prøver. Maj Retningslinjer til brug ved de skriftlige prøver FP9/FP10. Maj 2019 Retningslinjer til brug ved de skriftlige prøver FP9/FP10 Hæftet indeholder retningslinjer til de skriftlige prøver, som afholdes i maj 2019. Retningslinjerne skal benyttes i forbindelse med skolens forberedelse

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Testafvikling

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Testafvikling Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Styrelsen for It og Læring

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Booking

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Booking Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Styrelsen for It og Læring

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Version 1-1-1-2-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning

Læs mere

Opsamling pa spørgsma l fra webinaret om den tekniske afvikling af dansk, skriftlig fremstilling, med adgang til internettet

Opsamling pa spørgsma l fra webinaret om den tekniske afvikling af dansk, skriftlig fremstilling, med adgang til internettet Opsamling pa spørgsma l fra webinaret om den tekniske afvikling af dansk, skriftlig fremstilling, med adgang til internettet Opdateret: 15. februar 2017 Generalprøve generelt Er der kun én generalprøve?

Læs mere

Brugervejledning. Testsystemet De nationale test. Indledning Booking. Version: 2-1 (oktober 2011)

Brugervejledning. Testsystemet De nationale test. Indledning Booking. Version: 2-1 (oktober 2011) Brugervejledning Testsystemet De nationale test Indledning Booking Version: 2-1 (oktober 2011) 1 INDLEDNING... 4 1.1 OM DENNE VEJLEDNING... 4 1.2 OBLIGATORISKE OG FRIVILLIGE TEST... 4 1.3 MÅLGRUPPE...

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Forberedelse Booking Testafvikling Testresultater

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Forberedelse Booking Testafvikling Testresultater Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse Booking Testafvikling Testresultater 2015) Styrelsen for IT og Læring Test- og prøvesystemet

Læs mere

Spørgsmå l og svår frå webinåret om ådministråtive forhold ved prøveåfholdelse

Spørgsmå l og svår frå webinåret om ådministråtive forhold ved prøveåfholdelse Spørgsmå l og svår frå webinåret om ådministråtive forhold ved prøveåfholdelse Når matematik uden og med hjælpemidler ligger lige op af hinanden tidsmæssigt, hvad gør man så med de elever, som skal have

Læs mere

Test- og prøvesystemet. Folkeskolens digitale prøver

Test- og prøvesystemet. Folkeskolens digitale prøver Test- og prøvesystemet Folkeskolens digitale prøver Vejledning til forberedelse af booking til vinterprøver (syge- og semesterprøver) 2018 Test- og prøvesystemet Folkeskolens digitale prøver, 2018 Version

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse Booking Testafvikling Testresultater

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse Booking Testafvikling Testresultater Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse Booking Testafvikling Testresultater Version 1-1-1-2-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet

Læs mere

Brugervejledning til testsystemet for de nationale test

Brugervejledning til testsystemet for de nationale test Brugervejledning til testsystemet for de nationale test frivillige test Booking Version: 1-1-1-1 23-9-2010 side 1 INDLEDNING... 3 OM DENNE VEJLEDNING... 4 MÅLGRUPPER FOR VEJLEDNINGEN... 5 SUPPORT... 5

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 20. februar 2019 Indhold 1 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 1.1 Sådan tjekker du dit it udstyr... 3 1.2 Sådan logger du på Netprøver.dk...

Læs mere

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til National sprogscreening af EUD-elever ved anvendelse af skolens egne logins Sprogscreeningen tilgås via et link Indhold

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 14. maj 2018 Indhold 1 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 1.1 Sådan tjekker du dit it udstyr... 3 1.2 Sådan logger du på Netprøver.dk... 3 1.3

Læs mere

Information til elever, faglærere og tilsynsførende vedrørende eksamen og terminsprøver 2017/18

Information til elever, faglærere og tilsynsførende vedrørende eksamen og terminsprøver 2017/18 Information til elever, faglærere og tilsynsførende vedrørende eksamen og terminsprøver 2017/18 Annette Rosehr Alsner EUD10 Djursland - Videndjurs Indholdsfortegnelse Computere, ipads, print og aflevering...

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 25. oktober 2017 Indhold 1 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 1.1 Sådan tjekker du dit it udstyr... 3 1.2 Sådan logger du på Netprøver.dk...

Læs mere

Vejledning til lærere ved de nationale test

Vejledning til lærere ved de nationale test Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 322 Offentligt Vejledning til lærere ved de nationale test Målgruppe Tidsramme Indledning Før testen starter Til læreren under testen Efter testen Målgruppe Denne

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Prøvevagter

Netprøver.dk. Brugervejledning til Prøvevagter Netprøver.dk Brugervejledning til Prøvevagter 11. maj 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 3 3 Sådan kontrollerer du, at eleverne har afleveret... 5 3.1 Sådan sorterer

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere og Vejledere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere og Vejledere Netprøver.dk Brugervejledning til Bedømmere og Vejledere 15. november 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Rollen som Bedømmer og Vejleder... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før du skal bedømme skriftlige

Læs mere

OS2faktor. Brugervejledning. Version: Date: Author: BSG

OS2faktor. Brugervejledning. Version: Date: Author: BSG OS2faktor Brugervejledning Version: 1.0.0 Date: 27.01.2019 Author: BSG Indhold 1 Indledning... 3 2 Forskellige OS2faktor klienter... 5 3 Hvor får man en klient?... 6 4 Hvordan registreres min OS2faktor

Læs mere

Generelt Windows tidligere versioner... 1 Windows Apple Mac Log på... 2 Rediger dokumentet Tilføj et tillægsdokument...

Generelt Windows tidligere versioner... 1 Windows Apple Mac Log på... 2 Rediger dokumentet Tilføj et tillægsdokument... Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til forfattere og referenter Indhold Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til forfattere og referenter... 1 Generelt... 1 Windows tidligere

Læs mere

WISEflow Guide til deltagere

WISEflow Guide til deltagere WISEflow Guide til deltagere Version 2.8.0 1 Indhold Deltager: Sådan kommer du i gang... 3 Opsætning af profil... 3 Flow-oversigt... 6 Flow-typer... 7 Flowets tilstand... 7 Hvordan afleverer jeg min besvarelse?...

Læs mere

Login til Digital Eksamen

Login til Digital Eksamen Login til Digital Eksamen Studiet sørger for at der er en PC du kan bruge, og at der er adgang til Internettet. Login til Digital Eksamen 1. Gå til digitaleksamen.aau.dk og vælg Log ind som tilsyn 2. Vælg

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 3. februar 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 2.1 Sådan logger du på Netprøver.dk... 3 2.2 Sådan retter du

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere Netprøver.dk Brugervejledning til Bedømmere 15. maj 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før du skal bedømme skriftlige besvarelser... 3 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk...

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever ved studieretningsprojektet

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever ved studieretningsprojektet Netprøver.dk Brugervejledning for elever ved studieretningsprojektet (SRP) og større skriftlig opgave (SSO) 11. oktober 2017 Indhold 1 Dine forberedelser i Netprøver.dk før du skal aflevere... 3 1.1 Sådan

Læs mere

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling Denne quickguide gennemgår de vigtigste trin, du som skoleadministrator skal igennem, når du benytter Skoleportalen til afvikling af prøver i

Læs mere

AU Webshop brugeradministration

AU Webshop brugeradministration AU Webshop brugeradministration 15.07.2010 / pch Indhold Formål... 1 Adgang... 1 Roller og rettigheder... 2 Brugeroversigt... 3 Oprettelse af en ny AU Webshop bruger... 5 Ændring af stamoplysninger for

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

Hvis du er lærer: UNI-C support telefon: Ring 89 37 65 00

Hvis du er lærer: UNI-C support telefon: Ring 89 37 65 00 1 Forbered computerne til Cyklistprøven For at kunne afvikle Cyklistprøven uden tekniske problemer anbefaler vi, at du bruger nedenstående tjekliste til at gennemgå om de computere, Cyklistprøven skal

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Brugeradministratorer

Netprøver.dk. Brugervejledning til Brugeradministratorer Netprøver.dk Brugervejledning til Brugeradministratorer 8. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Login... 4 3 Brugeradministration... 5 3.1 Tilføj bruger... 7 3.2 Tilføj mange brugere... 8 4 På prøvedagen:

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 8. maj 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 2.1 Sådan tjekker du dit it-udstyr... 3 2.2 Sådan logger du på Netprøver.dk...

Læs mere

Vejledning i hvordan en digital test formidles til eleverne som en opgave i ElevPlan

Vejledning i hvordan en digital test formidles til eleverne som en opgave i ElevPlan Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning i hvordan en digital test formidles til eleverne som en opgave i ElevPlan Fra Elevplan kan der indsættes en digital test

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

BRUGER- VEJLEDNING NATIONAL SPROGSCREENING AF EUD- ELEVER

BRUGER- VEJLEDNING NATIONAL SPROGSCREENING AF EUD- ELEVER BRUGER- VEJLEDNING NATIONAL SPROGSCREENING AF EUD- ELEVER @ventures, c/o Aarhus Business College, ventures.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Opret booking... 2 Eleven tager test... 4 Testresultater...

Læs mere

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2015 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere

Administratormanual Version 3.1

Administratormanual Version 3.1 Administratormanual Administratormanual Version 3.1 4 Indhold Systemopbygning 1.1 Systemkrav - Hardware/software.............................. side 7 - Indstillinger....................................

Læs mere

Netprøver.dk. Nødprocedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk

Netprøver.dk. Nødprocedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk Netprøver.dk Nødprocedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk 2. februar 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Hvilke nødprocedurer kan tages i brug?... 3 1.2 Vær forberedt på det uventede!... 4 2 Nødprocedure

Læs mere

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Systemet tilbyder klubberne i Y s Men Danmark at have et sted hvor de kan dele filer f.eks. Word, pdf, billeder mv. mellem de medlemmer

Læs mere

Vejledning På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2017 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater Version 1-1-1-1-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning

Læs mere

Vejledning til læreren. MG/FG - Skoleportalen

Vejledning til læreren. MG/FG - Skoleportalen 1 Vejledning til læreren MG/FG - Skoleportalen Indholdsfortegnelse Kom godt i gang... 3 Opret en prøve der er taget på papir med netscoring... 4 Indtastning... 5 Internetudgave... 7 Internetudgave med

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Afvikling af prøve på særlige vilkår, afprøvning af it-hjælpemidler og afvikling af digitale selvrettende prøver

Afvikling af prøve på særlige vilkår, afprøvning af it-hjælpemidler og afvikling af digitale selvrettende prøver Afvikling af prøve på særlige vilkår, afprøvning af it-hjælpemidler og afvikling af digitale selvrettende prøver Afvikling af prøve på særlige vilkår og afprøvning af ithjælpemidler Program 13.00-13.25

Læs mere

Vejledning, teknik, tips and tricks

Vejledning, teknik, tips and tricks Vejledning, teknik, tips and tricks Indhold 1 AUHRA pålogning og startside... 1 2 Ofte stillede spørgsmål og kendte fejl... 4 2.1 Har din computer adgang til AU s netværk og adm. systemer?... 4 2.2 Kan

Læs mere

EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD

EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD 2017 HOLD DIG ORIENTERET Når hele eksamensplanen den 16. maj er offentliggjort, kan du se din personlige prøvekalender i Lectioskemaet (fag, dato, tidspunkt, lokale etc.) Du

Læs mere

1. Log ind Glemt adgangskode? Ændre sprog Dashboard = Forsiden... 7

1. Log ind Glemt adgangskode? Ændre sprog Dashboard = Forsiden... 7 Indholdsfortegnelse 1. Log ind... 2 2. Glemt adgangskode?... 3 3. Ændre sprog... 6 4. Dashboard = Forsiden... 7 Side 1 af 8 IndFak er opdateret så du igen kan anvende alle typer anbefalede browsere: Internet

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Opsamling pa spørgsma l fra webinaret om de overordnede ændringer i prøvebekendtgørelsen

Opsamling pa spørgsma l fra webinaret om de overordnede ændringer i prøvebekendtgørelsen Opsamling pa spørgsma l fra webinaret om de overordnede ændringer i prøvebekendtgørelsen Spørgsmålene er forkortede og kategoriserede. Det skal særligt fremhæves, at der også fremover vil ske et alternativt

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Prøvevagter

Netprøver.dk. Brugervejledning til Prøvevagter Netprøver.dk Brugervejledning til Prøvevagter 10. marts 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Login... 3 2.1 UNI Login eller NemID... 3 2.2 Midlertidigt login... 4 3 Oversigt over prøvehold og elever... 6

Læs mere

Sådan opretter du en Facebook-side

Sådan opretter du en Facebook-side Vejledning til Facebook: Sådan opretter du en Facebook-side Det er forholdsvis nemt at oprette en Facebook-side og Facebook kan guide dig igennem de nødvendige trin. Alligevel kan det være rart med en

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Information om afgangsprøven 2018

Information om afgangsprøven 2018 Information om afgangsprøven 2018 1 Information om afgangsprøverne 2018 Afgangsprøverne afholdes i to omgange. Fra den 2.-15. maj afholdes de skriftlige prøver, mens de praktisk/mundtlige prøver afholdes

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 27. marts 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 2.1 Sådan logger du på Netprøver.dk... 3 2.2 Sådan retter du

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide OK Fonden Umbraco CMS Quickguide 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Indledning... 3 2.1 Kompatible browsere... 3 2.2 Log ind i Umbraco... 3 2.3 Naviger i administrationsområdet... 4 2.4 Brug af træ menu... 5 3

Læs mere

Vejledning til Næringsbasens prøvesystem for prøvesteder

Vejledning til Næringsbasens prøvesystem for prøvesteder Vejledning til Næringsbasens prøvesystem for prøvesteder Indhold Vejledningen indeholder: Hvor finder du prøvesystemet? Login og andre funktioner for prøvestedet i prøvesystemet Gennemgang af prøveforløb

Læs mere

Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere

Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere Dette dokument indeholder vejledninger til brug af BUF Akademis administrationssystem, der understøtter håndtering af oprettelse og tilmeldinger

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Godt i gang med.. TDC Webtekst. 13-06-2013 version 2.0

Godt i gang med.. TDC Webtekst. 13-06-2013 version 2.0 Godt i gang med.. TDC Webtekst www.tdcwebtekst.dk www.tdcwebtekst.dk/ny Indholdsfortegnelse Hvad er TDC Webtekst... 4 Før du går i gang... 4 Krav til PC en... 4 Java... 4 ADSL... 5 Internet browser...

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen

Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen Ved brug af skolens IT-udstyr til skriftlig eksamen skal du: Medbringe dit UNI-login Oprette sidehoved/-fod til dine dokumenter (skolen har en færdig skabelon, som

Læs mere

VITAS Tildel rettigheder Tildeling af rettigheder i NemLog-in

VITAS Tildel rettigheder Tildeling af rettigheder i NemLog-in Tildel rettigheder 1. Som administrator i en virksomhed kan du tildele rettigheder til andre brugere i virksomheden gennem virk.dk. 2. Du kan tildele rettigheder til brugere i din organisation ved at klikke

Læs mere

Elev-manual til Køreklar e-læring

Elev-manual til Køreklar e-læring Version 2.0 September 2016 Elev-manual til Køreklar e-læring Nyt Juridisk Forlag Gothersgade 137 1123 København K 39 13 55 00 koreklar@koreklar.dk 2 Indhold 1. Første gang du logger dig på Køreklar e-læring...

Læs mere

www.evalueringssystem.dk

www.evalueringssystem.dk Brugervejledning Indledning... 3 Log på evalueringssystemet... 4 Afprøv en evaluering... 8 Åbn en evaluering eller en øvelse... 10 Gennemfør en evaluering og en øvelse... 13 Luk en evaluering... 15 Se

Læs mere

Inden du går i gang. For Mozilla Firefox brugere. For Internet Explorer brugere

Inden du går i gang. For Mozilla Firefox brugere. For Internet Explorer brugere Side 1 af 8 Inden du går i gang For at kunne bruge Alm. Brand Netbank skal du enten bruge Internet Explorer eller Mozilla Firefox. Vi understøtter ikke brug af Google Chrome, og vi kan derfor ikke garantere,

Læs mere

Vejledning til brug af IT Elever.

Vejledning til brug af IT Elever. Vejledning til brug af IT Elever. 2 Udgave: Maj.2014 IT Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg produktionshøjskole. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som Elev, at benytte

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for kommuner

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for kommuner Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for kommuner Indledning Teststatus Testresultater Årsresultater version 1 (januar 2015) Test og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning

Læs mere

VELKOMMEN TIL FP9 PÅ. Nyboder skole FP9. Elevfolder med info om prøverne Kære elev i 9. klasse

VELKOMMEN TIL FP9 PÅ. Nyboder skole FP9. Elevfolder med info om prøverne Kære elev i 9. klasse VELKOMMEN TIL FP9 PÅ FP9 Nyboder skole Kære elev i 9. klasse I dette hæfte finder du en række informationer om de bundne prøvefag. Det er vigtigt, at du læser hele hæftet grundigt igennem, inden den skriftlige

Læs mere

Netprøver.dk. Oversigt over brugerroller i Netprøver.dk

Netprøver.dk. Oversigt over brugerroller i Netprøver.dk Netprøver.dk Oversigt over brugerroller i Netprøver.dk 5. februar 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Elev... 3 3 Eksamensansvarlig... 4 4 Prøveansvarlig... 5 5 Prøvevagt... 6 6 Skolens it ansvarlige...

Læs mere

Skolemedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk

Skolemedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 27.11.2013 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe... 5 1.2 Bemærkningsfelt...

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Prøvevagter

Netprøver.dk. Brugervejledning til Prøvevagter Netprøver.dk Brugervejledning til Prøvevagter 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Login... 3 2.1 UNI Login eller NemID... 3 2.2 Midlertidigt login... 4 3 Oversigt over prøvehold og elever... 6

Læs mere

Oprydningsplan. Opbygning og opgavetyper

Oprydningsplan. Opbygning og opgavetyper Oprydningsplan Opbygning og opgavetyper O P R Y D N I N G S P L A N Oprydningsplanens opbygning 21/6 DEADLINE FOR ALLE OPGAVER I PLANEN: 21/6 OPDELT I 5 FASER MED HVER SIN DEADLINE OPDELT I 4 ROLLER: Aula-administrator

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Prøveansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Prøveansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Prøveansvarlige 11. maj 2017 Indhold 1 Introduktion... 4 2 Forberedelser før prøvedagen... 5 2.1 Sådan sorterer du i oversigten over prøvehold... 5 2.2 Sådan registrerer

Læs mere

Vejledning til Køreprøvebooking

Vejledning til Køreprøvebooking Vejledning til Køreprøvebooking Kørelærer Opdateret: 09.08.2016 Indhold Login som kørelærer... 3 Opret prøveforløb til kørekort... 3 Betaling af prøveforløb ved oprettelse af forløb... 5 Betaling af prøveforløb

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Eksamensorientering Grundforløbets matematikscreening, AP og NV

Eksamensorientering Grundforløbets matematikscreening, AP og NV Eksamensorientering Grundforløbets matematikscreening, AP og NV REGLER OM EKSAMEN 2 PRØVERNES FORM OG TILLADTE HJÆLPEMIDLER 2 Matematik-screening 2 Skriftlig AP-prøve 2 Mundtlig AP-prøve 2 Mundtlig NV-prøve

Læs mere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere 1.Udgave okt. 2014 IT-Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som medarbejder,

Læs mere

Vejledning til Køreprøvebooking

Vejledning til Køreprøvebooking Vejledning til Køreprøvebooking Politiadministrator Opdateret: 02.06.2017 Indhold Valg af browser... 3 Login som politiadministrator... 3 Opret prøvetider enkeltvis... 3 Opret prøvetider fra skabelon...

Læs mere

Sæt YSMEN.DK på programmet til en klubaften - og giv hinanden gode råd.

Sæt YSMEN.DK på programmet til en klubaften - og giv hinanden gode råd. Sæt YSMEN.DK på programmet til en klubaften - og giv hinanden gode råd. En dreng sagde til sin far: Jamen, når I ikke havde computere, hvordan kom I så på nettet? Nettet er ikke noget problem for børn,

Læs mere

Kom godt i gang med Klasseværelse. Lærervejledning om Klasseværelse-appen til Mac

Kom godt i gang med Klasseværelse. Lærervejledning om Klasseværelse-appen til Mac Kom godt i gang med Klasseværelse Lærervejledning om Klasseværelse-appen til Mac Velkommen til Klasseværelse på Mac Klasseværelse er en effektiv app til ipad og Mac, som gør det nemmere for dig at styre

Læs mere

Indledning. MIO er optimeret til Internet Explorer. Læs endvidere under Ofte stillede spørgsmål.

Indledning. MIO er optimeret til Internet Explorer. Læs endvidere under Ofte stillede spørgsmål. Indhold Indledning... 3 Søgefunktioner... 4 Søgning fra forsiden... 5 Søgning under menupunktet Instrument... 6 Sådan får man vist instrumenterne i en bestemt afdeling... 7 Sådan ændrer man status på et

Læs mere

Skolemedarbejder 9. og 10.klasse. Brugervejledning Optagelse.dk

Skolemedarbejder 9. og 10.klasse. Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder 9. og 10.klasse Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder 9. og 10.klasse Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere