VELFÆRDSTEKNOLOGI PÅ SOCIALOMRÅDET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELFÆRDSTEKNOLOGI PÅ SOCIALOMRÅDET"

Transkript

1 VELFÆRDSTEKNOLOGI PÅ SOCIALOMRÅDET En optegning af feltet med eksempler på innovativ, implementeret velfærdsteknologi i Danmark samt særligt relevante projekter og initiativer. Uddrag af igangværende undersøgelse. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS. September

2 INDHOLD INDLEDNING... 3 VELFÆRDSTEKNOLOGISKE... 4 KEYWORDS... 4 IMPLEMENTERET SOCIAL IT I DANMARK... 5 BRAIN+ opmærksomhed og hukommelsestræning til hjerneskadede... 5 CanConnect enkel brugerflade til Skype... 6 DayBuilder digital platform til støtte for mennesker med depression... 6 dukapc simpel computer med enkel OS/brugergrænsefalde... 7 CarePlan trivsel for mennesker med funktionsnedsættelse... 7 Interaktiv BostedsGuide digital opslagstavle (IBG)... 8 LetNet nem computeradgang for alle... 8 MemoActive støtte til egen-mestring... 9 Minvej app som værktøj for sindslidende... 9 Mit Humør app til hjælp mod depression... 9 MOBI:DO mobilapp til struktur, overblik og hukommelse (QR) Mobilize me dagstruktur til børn Mobilplanforalle.dk app til mennesker med psykiske lidelser MoodKick app til mennesker med psykisk sårbarhed Monarca behandling af bipolar lidelse via smartphonelog Multi Comai strukturering og kalender til smartphones Scan How selvstændighed i hverdagen Sekoia et IT-hjælpemiddel til de ældre, hjælpere og pårørende Touch and play Kognitiv og fysisk træning DANSKE VELFÆRDSTEKNOLOGSIKE INITIATIVER OG PROJEKTER DoDoneGone bearbejdning af angst-problematikker Fremtidens Plejehjem Nørresundby Lab X Lev Vel Living IT Lab (LIL) Offentlig-privat-innovation (OPI) OPILAB Projekt Remind smartphone + strukturering og kalender mm. via Multi Comai Smartcare App unge og skizofreni Social aktivering og inklusion via social-assisterende robotter Strategi for digital velfærd Strategi for telesundhed (og ikke telemedicin) VelfærdsInnovation Sjælland (VIS) Vikærgården døgnrehabilitering & test og udvikling af teknologi/services BUD PÅ FREMTIDENS VELFÆRDSTEKNOLOGI MindWalker EEG-styret exoskelet BrainControl EEG interface til kommunikation og smarthome-interaktion Eye Tracking er fremtiden på smartphones & tablets TedCas berøringsfri interaktion på hospitaler Headtracking interaktion via hovedbevægelser Leap motion interaktion via håndbevægelser i 3D

3 INDLEDNING EN UNDERSØGELSE AF VELFÆRDSTEKNOLOGI PÅ SOCIALOMRÅDET Socialt Udviklingscenter SUS initiativ Social IT Lab har påbegyndt en undersøgelse af velfærdsteknologi på socialområdet, herunder en afdækning af implementeret velfærdsteknologi inden for social IT, plejeteknologi, smarthome-teknologi og sundhedsteknologi. Følgende er et uddrag af undersøgelsen og inkluderer eksempler på social IT, danske velfærdsteknologiske initiativer og projekter, bud på fremtidens velfærdsteknologi samt en liste over velfærdsteknologiske keywords. Social IT Lab arbejder med at udvikle, sprede og implementere social IT til mennesker med funktionsnedsættelser og er således en aktør i det velfærdsteknologiske felt på socialområdet. Social IT Lab har tidligere foretaget en afdækning af arbejdet med social IT i Danmark (oktober 2012) samt nyligt udgivet en guide til implementering af social IT i danske kommuner. Læs mere om Social IT Lab ved at besøge hjemmesiden 3

4 VELFÆRDSTEKNOLOGISKE KEYWORDS Social IT Teknologi der anvendes af brugere til kommunikation, sociale netværk og samvær, underholdning, leg, mestring og læring (fx computerprogrammer, hjemmesider, apps på smartphones, tablets og computere). Eksempler: Skype, Youtube, Herbor, digital dagstruktur, tale-til-tekst SMS, læringsapps samt betjeningsudstyr som øjenstyring, 0/1-kontakt mv. Plejeteknologi Teknologi der anvendes til at varetage fysisk pleje og omsorg af børn og unge med primært fysiske funktionsnedsættelser samt ældre med plejebehov. Eksempler: Vaskerobotter, spiserobotter, løftemaskiner. Smarthome-teknologi (home automation) Teknologi der knytter sig til styring af funktioner, der gør boligen intelligent og tilgængelig. Eksempler: Styring af døre, elektrisk lys og vinduer med kontakter eller digitalt interface. Kendes også under den engelske term Home Automation. Sundhedsteknologi Generelt begreb for teknologi med fokus på sundhed, herunder psykiatri, rehabilitering og ergoterapeutisk behandling. Assistive Technology Teknologi anvendt til at assistere mennesker med funktionsnedsættelse inkluderer hardware, software, IT mv. Assisted Living Technology (ALT) Et paraplybegreb, der beskriver anvendelse af teknologi til støtte i hjemmet fx med henblik på at en borger kan blive længere i hjemmet ved at give øget selvstændighed gennem anvendelse af velfærdsteknologi. Kendes også som Ambient Assisted Living (AAL) eller Assisted Living Services (ASL). ehealth Engelsk term for sundhedsydelser, der involvere alt fra informatik til udførelse af sundhedspleje via IT. kommunikation, sensorer mv. Pervasive Healthcare (PHC) Teknologi, der muliggør frigørelse af sundhedsydelser fra tid, sted, art og organisation. Se også ubiquitous computing. Telemedicin (telesundhed) Brugen af IT til digitalt understøttede sundhedsfaglige ydelser over afstand. Fx hjemmemonitorering, videokonference, billedudveksling mv. Kendes også under den positive italesættelse telesundhed eller den engelske term telehealth. Ubiquitous computing Computer-assisteret teknologi, der kan forekomme alle steder og i alle sammenhænge samtidigt (modsat traditionel kontekst-afhængig computerbrug som på et kontor). It i alt ting computerkraft er indbygget i alle genstande, vi omgås, fx køleskabet, radioen, toilettet mv. Kendes også som pervasive computing, ambient intelligence og everyware. Welfare technology Oversættelse af velfærdsteknologi, dog primært brugt i engelske oversættelser af dansk materiale. 4

5 IMPLEMENTERET SOCIAL IT I DANMARK Følgende er eksempler på implementeret social IT i Danmark fra Social IT Labs igangværende undersøgelse. Social IT forstås som teknologi, der anvendes af brugere til kommunikation, sociale netværk og samvær, underholdning, leg, mestring og læring. Følgende er en oplistning af eksempler på implementeret social IT i Danmark BRAIN+ opmærksomhed og hukommelsestræning til hjerneskadede Brain+ app en er et træningsværktøj til folk med hjerneskader, der kan styrke mentale og kognitive evner. Den er målrettet rehabilitering af hjerneskadede, men også forebyggelse og udvikling hos raske personer. Med Brain+ kan brugeren i samarbejde med behandleren fastlægge et træningsforløb med interaktive kognitive øvelser. Den enkelte brugers udvikling kan løbende følges og øvelserne justeres i intensitet og sværhedsgrad. App en indeholder to færdige øvelser, Kaptajnens udfordring, der træner korttidshukommelsen, og Husk mig der træner langtidshukommelsen. Øvelserne træner evnen til at visualisere information og gemme det i hjernen fremover, samt at indkode ny information hurtigere og hurtigere. Fra venstre: skærmbilleder fra Kaptajnens udfordring og Husk mig. Brain+ er udviklet i samarbejde med Institut for psykologi ved Københavns universitet, Neurologisk Afdeling Rigshospitalet København, Markedsmodningsfonden og Dansk Design Center. 5

6 CanConnect enkel brugerflade til Skype CanConnect er en enkel brugerflade til VoIP-programmet Skype. Via CanConnect kan brugere med funktionsnedsættelser få mulighed for at video-chatte med venner og pårørende. Flere brugergruppe har særlig gavn af muligheden for visuel støtte til deres kommunikation. Hele brugerfladen er simplificeret, så det er nemt at se, hvem man kan ringe til og hvem der ringer til brugeren. CanConnect er lanceret i Danmark via partnerskab mellem canadiske CanAssist, Huset Venture og Socialt Udciklingscenter SUS. Hjemmesider: DayBuilder digital platform til støtte for mennesker med depression DayBuilder er en integreret webapplikation og smartphoneapp, der giver brugeren mulighed for at tage kontrol over sin sygdom i tre trin: 1) Registrer, 2) Visualiser, 3) Reager. Ved at registrere forskellige faktorer om sit helbred fx humør, søvn, stress, medicin, appetit kan brugeren begynde at tage kontrol. Gennem DayBuilder app en kan brugeren identificere gode og dårlige adfærdsmønstre gennem visualiseringer på skærmbilleder. Visualiseringerne fungerer som kognitivt adfærdsterapi-værktøj, som støtter brugeren i at tage gode beslutninger i sin hverdag. Behandlere får adgang via upload et cloud-data, hvilket giver mulighed for at skræddersy behandlingen bedre samt mulighed for at holdeøje med borgeren mellem konsultationer og evt. gribe ind, hvis der er faresignaler. DayBuilder tilbyder på den måde også en ny form for kommunikation og samarbejde mellem patient og behandler. Partnere: App en er udviklet i samarbejde mellem Region Hovedstadens Psykiatri og Center for Sundhedsinnovation og to iværksættere. https://www.daybuilder.dk/ m https://www.youtube.com/watch?v=f6osefzfivk 6

7 dukapc simpel computer med enkel OS/brugergrænsefalde dukapc er en brugervenlig computer, som hjælper seniorer med at komme online, og få glæde af de mange muligheder computeren og internettet. Bruges fx til social kontakt på FaceBook og til at se YouTube-videoer. Hjemmeside: CarePlan trivsel for mennesker med funktionsnedsættelse CarePlan er en individuel platform på Androidbaserede tablets og smartphones målrettet bosteder og plejehjem. Brugergrænsefladen samler kalender, beskeder, øvelser, aktiviteter, smarthomestyring, Skype mm. i en nem indgangsportal. Den gør den ældre borger mere selvhjulpen, samtidig med at den letter personalets arbejde. CarePlan er udviklet af e-mergency og blev sidste år støttet af bl.a. ministeriet for by, bolig og landdistrikt i forsøgsprojektet. I dag anvendes trivselsskærmene i Gentofte Kommune, Aalborg Kommune, Odense Kommune, Roskilde Kommune, og Ishøj Kommune. https://www.facebook.com/emergencydk 7

8 Interaktiv BostedsGuide digital opslagstavle (IBG) Interaktiv Bostedsguide (IBG) er en digital og brugerorienteret velfærdsteknologi, der kan skræddersys de enkelte bosteders behov. IBG kan sammenlignes med en fælles digital opslagstavle, hvor både beboere og personale kan modtage og dele informationer. Meget information kan tastes direkte på skærmen, hvilket gør det nemt at inddrage beboeren, hvorved fællesskabet styrkes og der skabes mulighed for personlig udvikling. IBG er resultatet af et samarbejde mellem Bofællesskaberne Skelvej og Callisensvej i Gentofte Kommune, Socialt Udviklingscenter SUS og it-virksomhed ProReact. Den Interaktive Bostedsguide er det første man møder i entreen på Bostedet Skelvej LetNet nem computeradgang for alle LetNet er en simplificeret brugerflade til computerer, der hjælper folk, som har svært ved at bruge en computer og internettet. LetNet kører som et compterprogram, hvor brugerne via stor tekst og store ikoner har mulighed for at søge på internettet, sende og modtage mails, skrive i tekstbehandlingsprogrammer, se billeder og videoer samt lytte til musik. Der er indbygget vejledningsvideoer, som kan understøtte brugerne i at anvende LetNet. Afvikles på windows, herunder stationære computere, bærbare samt tablets. Hjemmeside: Youtube: 8

9 MemoActive støtte til egen-mestring MemoActive giver nemmere struktur på dagens opgaver og forløb. MemoActive er målrettet mennesker med autisme, som ofte kan have et stort behov for struktur og genkendelighed i hverdagen. Kort fortalt er MemoActive en en håndholdt digital kalender, der er bygget op med inspiration fra de printede dagstavler, der anvendes på bange tilbud i dag. Brugerfladen er udviklet specielt til mennesker med autisme og benytter både billeder, tekst og tale. Projektet omkring MemoActive blev gennemført i samarbejde mellem itvirksomheden Abilia, Alexandra Instituttet, Kommunikationscentret i Hillerød og Socialt Udviklingscenter SUS. Videoer: Minvej app som værktøj for sindslidende Minvej er en app, der giver mennesker med sindslidelser mulighed for at blive klogere på deres handlemuligheder og mønstre i forhold til deres lidelse. App en er en krise-/forebyggelsesplan med en åben skabelon, der kan tilpasses den enkelte. Kriseplanen indeholder typiske elementer som fx beskrivelse ad tidlige advarselstegn, idéer til handlemuligheder og risikosituationer. Det kan fx være at måle på omfanget af social kontakt eller ens humør. Samlet kan app en derfor virke forebyggende på tilbagefald. App en er udviklet i et samarbejde mellem en række borgere med sindslidelser, Forskningsenheden i Københavns Kommunes Socialforvaltning og it-virksomheden BridgeIT. Hjemmeside: Mit Humør app til hjælp mod depression "Mit Humør" er en app udviklet til mennesker, der lider af depression. Ved at registrere sit humør, kan man lettere se sammenhænge mellem følelser, tanker og begivenheder i sit liv, og give sig selv mulighed for at ændre på de ting, som gør dig nedtrykt. Derudover findes en række mindfulness øvelser i app en. Når man træner et bevidst nærvær, lærer man via app en langsomt at slippe sine bekymringstanker, hvilket giver større overskud til at møde udfordringer i hverdagen. Udviklet i samarbejde med DepressionsForeningen. Link: https://itunes.apple.com/dk/app/mit-hum-r/id ?mt=8 9

10 MOBI:DO mobilapp til struktur, overblik og hukommelse (QR) MOBI:DO er en app til at installere på en smartphone. Formålet med MOBI:DO er at skabe struktur og overblik i hverdagen for personer med hukommelsesmæssige vanskeligheder. Ved hjælp af QR-koder, der er placeret forskellige steder i hjemmet, kan personen modtage forskellige typer lister på sin telefon - f.eks. huskelister, aktivitetslister, personalelister mv. MOBI:DO er med til at skabe struktur, overblik og tryghed. Hjemmeside: Demonstrationsvideo: Mobilize me dagstruktur til børn En web baseret kalender der kan hjælpe børn med kognitive handicap, til at have en mindre stresset hverdag. Piktogrammer, billeder og symboler danner grundlaget for strukturen således at børn kan forholde sig til visuelle inputs. Mobilize Me har skabt rammerne for, at barnets støttepersoner kan udarbejde én samlet kalender løbende uden at barnet mærker det, og derved undgå stressede situationer. Hjemmeside: Mobilplanforalle.dk app til mennesker med psykiske lidelser Mobilplanforalle er et samarbejdsværktøj mellem en nøgleperson og en borger. Platformen udnytter smartphones til at hjælpe borgeren med at holde styr på aftaler samt minde borgen om at tage medicin. Samtidig kan ressourcepersoner og pårørende følge med i, om brugeren faktisk husker at tage sin medicin. Mobilplanforalle består af tre elementer: 1) en internetbaseret portal til brugerens profil med en online kalenderfunktion, 2) brugerens mobil med en kalenderfunktion der er synkroniseret med mobilplanforalle.dk, samt 3) et login til de ressourcepersoner og pårørende der er omkring brugeren. Mobilplanforalledk-id124441/ 10

11 MoodKick app til mennesker med psykisk sårbarhed Hjælper brugeren med selv at nedbryde fx dårlige vaner, ændre destruktive adfærdsmønstre og opbygge selvtillid ved at støtte med IT-teknologi på smartphones. Moodkick hjælper på egne præmisser og i specifikke situationer og kontekster, der er relevant for brugeren. Hjemmeside: Monarca behandling af bipolar lidelse via smartphonelog Monarca er en applikation, der giver brugeren indikationer på, hvordan deres sygdom udvikler sig fra dag til dag. Hver dag skriver brugeren antal timer de har sovet, om og hvor meget alkohol de har drukket, angivelser af deres humør etc. Hertil registrerer applikationen automatisk hvor meget brugeren har anvendt sin mobiltelefon, fx antal SMS er og talte minutter. Til sammen skaber disse informationer en digital logobog, der kan informere brugeren om deres lidelse. Partnere: Forskningssamarbejde mellem IT- Universitetet og Region Hovedstandens Psykiatri. https://monarca.dk/ Multi Comai strukturering og kalender til smartphones Et kognitivt hjælpemiddel som afvikles fra en smartphone. Giver støtte til at strukturere og prioritere opgaver. Kontakter, krisehåndteringsplan, prisberegner, lydindspilning, tidsvisning, kalender og webkalender. Indgik i projektet "Projekt Remind" i Skanderborg kommune, der blev afsluttet 1. februar Slutrapport og evaluering er under udarbejdelse. Forhandles af Forlaget Sokratez. Undersøgelse af effekter er foretaget af Metodecentret. Kort notat om resultater findes på Youtube video: 11

12 Scan How selvstændighed i hverdagen Scan How er en app til mennesker med autisme eller andre kognitive vanskeligheder. Forældre eller fagpersoner kan lave sociale historier eller arbejdsgange for at gøre hverdagen mere overskuelig for brugeren og højne selvstændigheden i hverdagen. En QR kode sættes fx på en vaskemaskine, som scannes. Herefter illustrerer et videoklip hvordan maskinen skal betjenes. Hjemmeside: Sekoia et IT-hjælpemiddel til de ældre, hjælpere og pårørende Sekoia er en åben platform, der integrerer og samler forskellige applikationer med fokus på sundhed eller socialt indhold. Applikationerne er fx opgavelister, aktiviteter, videokommunikation, telemedicin og Skype. Herudover har plejepersonale mulighed for at logge på systemet via RFID-tags. Hjemmeside: Touch and play Kognitiv og fysisk træning Touch & Play er en touch-teknologi, der kan projiceres på alle overflader. Fx kan en hvid væg omdannes til sjove aktiviteter for enten kognitiv eller fysisk træning. Når der projiceres på en væg får berøringsfladen en størrelse, der inviterer borgeren til at dele oplevelsen med familie, venner eller evt. personale. Touch and Play er lavet af Applikator i samarbejde med Aabenraa Kommune. De har i samarbejde med Autismecenter Syd udviklet otte spil dertil. Der er udviklet en version til ældre og demente og i en version til borgere med handicap

13 DANSKE VELFÆRDSTEKNOLOGSIKE INITIATIVER OG PROJEKTER Følgende er et uddrag af aktuelle velfærdsteknologiske initiativer og projekter i Danmark fra Social IT Labs igangværende undersøgelse. DoDoneGone bearbejdning af angst-problematikker HTML5 webtjeneste under udvikling af forskere på ITU og Peking Universitet sammen med Ergoterapeutuddannelsen på Professionshøjskolen Metropol, Psykoterapeutisk Center Stolpegård og Socialt Udviklingscenter SUS. Henvender sig fx til unge, der er blevet isoleret hjemme foran computeren, fordi de er bange for at komme ud blandt andre mennesker. Med DoDoneGone tilrettelægger man sit forløb med en terapeut på webtjenesten, hvorefter man løbende får instrukser på sin mobiltelefon, mens man er ude i øvelserne. Hjemmeside: Fremtidens Plejehjem Nørresundby Nybyggeri under opførelse med indflytning i starten af Der skal være tablet i hver lejlighed, hvorfra smarthomefunktioner kan styres af beboeren fx gardiner, døre, lys mm. Tabletten skal også fungere som socal IT, hvorfra der kan kommunikeres med familie. Der skal desuden være andet smarthome-teknologi herunder skærme, der guider ældre rundt på plejehjemmet samt sensorgulve, der kan alarmere personalet samt plejeteknologi som loftslifte i stue og soveværelse. Lars Nøhr er formand for projektets styregruppe. Kilde: Lab X University College Nordjylland (UCN) skal de næste to år matche virksomheder og offentlige institutioner for at udvikle velfærdsteknologi og skabe vækst for virksomheder i Region Nordjylland. I Lab X skal deltagerne arbejde på at få nordjyske virksomheder og kommunale institutioner til at samarbejde om at videreudvikle velfærdsteknologier til ældre, kronikere og specialområdet. Fire offentlige institutioner fungerer som living labs. Det drejer sig om Senhjerneskadecenteret i Frederikshavn, Autismecenteret Nordbo i Aabybro, Buen i Hjørring og Fremtidens Plejehjem i Aalborg. Link: Lev Vel Partnerskabet LEV VEL, finansieret af Styrelsen for Forskning og Innovation, arbejder for at understøtte ældre borgeres ressourcer for derved at gøre de ældre selvhjulpne i højere grad. LEV VEL har 3 igangværende projekter: (1) Mødestedet, (2) Borgerrettede add-ons til medicinkortet, (3) Forebyggende selvmonitorering. Lev Vel har tre strategiske hovedfelter: (1) Offentlig-privat partnerskab, (2) Levende laboratorium, (3) Innovationsmodellen. Hjemmeside: 13

14 Living IT Lab (LIL) Living IT Lab er en virksomhedskonstruktion under etablering fra satspuljemidler. Formålet er at understøtte udvikling af nyt og eksisterende social IT til mennesker med funktionsnedsættelser ved at skabe samarbejde mellem bruger og udvikler, professionel og frivillig, forsker og forretningsmæssig aktør. Links: Offentlig-privat-innovation (OPI) Udviklingssamarbejde mellem offentlige og private aktører med det formål at skabe nye samfundsmæssige løsninger, der samtidig har potentiale for kommercialisering. Deltagerne er karakteriseret ved at være udviklingspartnere og ikke et aftager/leverandør-forhold. Mange velfærdsteknologiske innovationsprojekter sker i OPI-regi. Mere om OPI: OPILAB OPI-Lab er et tværregionalt projekt til fremme af offentlig-privat innovation indenfor de offentlige velfærdsområder, primært inden for sundhedsområdet. Formålet er bl.a. at opsamle erfaringer til nye metoder og retningslinier, som kan anvendes til mere og bedre OPI-samarbejde i fremtiden. Inkluderer landets fem regioner og Socialstyrelsen samt kommuner, vidensinstitutioner og private virksomheder Hjemmeside: Projektets formål er at give et teknologisk bidrag til opnåelse af færre og kortere sygehusophold. er et tværfagligt og offentlig-privat projektsamarbejde mellem patienter, patienter, private virksomheder og forskningsinstitutioner. Via nye velfærdsteknologiske produkter og services vil projektet forbedre pleje, rehabilitering og monitorering af patienter samt styrke brugen af hjemmeovervåget behandling gennem forskning og innovation. Hjemmeside: Artikel i WelHealth nr. 2, 2013: 29., Projekt Remind smartphone + strukturering og kalender mm. via Multi Comai Projektet "Projekt Remind" i Skanderborg kommune kørte 1 år og blev afsluttet 1. februar Slutrapport og evaluering er under udarbejdelse. Mobilabonnement og smartphones til udsatte borgere for at give dem øget selvtillid og livskvalitet. 24 opmærksomhedsforstyrrede borgere med ADHD og ADD. Læs evt. beskrivelsen af Multi Comai under kapitlet om social IT. Kilde: 14

15 Smartcare App unge og skizofreni App en giver unge med skizofreni nem mulighed for at komme i kontakt med deres behandler, fx for at få gode råd til hvordan de håndterer en konkret situation. App en skal indeholde et undervisningsmodul, fx korte videoer, som fortæller, hvordan forskellige problemer og situationer tackles. Hertil kommer et kommunikationsmodul, der via sms eller face-toface-kontakt giver mulighed for hurtig kontakt og dialog med behandler, samt en behandlings- og kriseplan. Projektet støttes med 1.2 mio. af TrygFonden og udvikles i samarbejde mellem Psykiatriens Klinik Syd og Idéklinikken på Aalborg Universitetshospital. Kilde: Social aktivering og inklusion via social-assisterende robotter Under arbejdes bl.a. med en interaktiv platform til social aktivering og inklusion gennem leg og spil. Via "social-assisterende robotter" skabes fokus på at udvikle virtuelle og socialt integrerende spil, der kan tilbyde interaktion uafhængigt af geografisk lokation. Forskningsspørgsmål vedr. bl.a. hvilke primære virkemidler i spil, der kan øge en unik følelse af interaktion og social tilstedeværelse., fx gennem berøring og fysisk stimuli fra teknologiske hjælpemidler. Projektet udvikles løbende gennem PhD-stipendiat, hvor der udvikles prototyper samt foretages kliniske tests af opnåede resultater. Kilde: Strategi for digital velfærd KL, regeringen og Danske Regioner arbejder sammen om strategi for digital velfærd. Strategien forventes senere på året. En foregående debatpublikationen, Digital velfærd nye muligheder for velfærdssamfundet, er udgivet i marts Velf%C3%A6rdsteknologi/Digital_velfaerd_marts2013.ashx Youtube kanal: Strategi for telesundhed (og ikke telemedicin) Strategien er en del af KLs sundhedspolitiske udspil Det nære sundhedsvæsen. På tværs af forvaltningsområder arbejder kommunerne sammen med almen praksis for at opnå kortere indlæggelser, flere behandlinger og færre specialiserede enheder. Telesundhed defineres som brugen af informations- og kommunikationsteknologi til at understøtte forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser. 15

16 VelfærdsInnovation Sjælland (VIS) VelfærdsInnovation Sjælland er et tværkommunalt samarbejdsprojekt mellem Region Sjællands 17 kommuner. Visionen er at styrke udvikling, implementering og udbredelse af velfærdsteknologi- og services i kommunerne. 15 forskellige, nye projekter skal testes, hvoraf de 5 bedste vil blive implementeret. Første netværksmøde I K17 blev afhold I maj Kilde: Vikærgården døgnrehabilitering & test og udvikling af teknologi/services Døgnrehabiliteringscenter i Århus Kommune og velfærdsteknologisk eksperimentarium. Tidligere plejehjem og nu ved blev at blive transformeret til effektiv ramme for midlertidig døgnrehabilitering af borgere med forskellige typer af funktionsnedsættelse. Hensigten er at skabe en dansk platform for offentlig-privat samarbejde centreret omkring test og udvikling af ny velfærdsteknologi til sundhedssektoren. Kilde: 16

17 BUD PÅ FREMTIDENS VELFÆRDSTEKNOLOGI Fremtidens velfærdsteknologi vil bl.a. være baseret på nye interaktionsmuligheder så som eye-tracking, EEG, 3D-lyd, body-tracking og temperatur-sensorer. Uddraget indeholder eksempler på disse teknologier og deres anvendelse i velfærdsteknologisk kontekst. MindWalker EEG-styret exoskelet MindWalker er et exo-skelet der kan få kørestolsbrugere med lammelse eller andre funktionsnedsættelser fra hoften og ned til at gå igen. Projektet er besår af en lang række samarbejdspartnere og er støttet af EU kommissionen med 2.75 millioner euro. Selve exo-skelettet, der er forbundet til menneskekroppen, kan bære et menneskes vægt samt bevæge brugerens ben. Interaktion og dermed bevægelse kan finde sted på to måder: EEG (electroencephalografi): EEG er måling af elektrisk aktivitet nær hovedbunden. Via EEG-sensorer kan brugeren trænes til at bevæge exo-skelettet med tankens kraft. EMG (electromyografi): EMG er måling af elektrisk aktivitet fra muskler nær vores skelet. Ved at placere EMG-sensorer på brugerens skuldre er det muligt at bevæge exo-skelettet ved fx at svinge med armene fx vil det venstre ben gå frem, hvis højre arm svinges frem. På den måde vil exo-skelettet imitere et menneskes naturlig gang. Holdet bag har udviklet en virtual reality platform af skelettet, hvor nye brugere kan lære at kontrollere EEG-signalerne til exo-skelettet et skridt ad gangen. Skelettet kan bære 100kg og vejer selv 30kg. Hjemmeside: https://www.mindwalker-project.eu Videoer: 17

18 BrainControl EEG interface til kommunikation og smarthome-interaktion Vinder af EU's ehealth konkurrence Briancomputer interface (BCI) kan opsamle og tolke elektriske signaler i hjernen, så brugere derved kan styre fx en tablet via tanker. Teknologien virker ved, at vi tænker på at bevæge en kropsdel. Fx en arm eller et ben frem og tilbage eller mod højre og venstre. Disse intenderede bevægelser skaber elektroniske signaler, som kan opfanges af sensorer og bruges som input til at styre en computer. På den måde kan hjernebølge-teknologi anvendes som tanke-interface til at styre alle former for computerbaseret velfærdsteknologi. Fx til kommunikation med omverdenen via taleprogrammer (social IT) eller som interface til at styre hjemmet via smarthometeknologi. BrainControl er består af en tablet samt en trådløs EEG-hjelm og hele setup et er derfor nemt at transportere. Fremtidige versioner vil også indeholde virtuelle keybord, , sociale netværk, smarthome-teknologi og kontrol af robotter. Hjemmeside: Videoer: Eye Tracking er fremtiden på smartphones & tablets Eye tracking er ikke en ny interaktionsteknologi, men med forstående low-cost komponenters indtog på smartphone/tablet markedet vil det skabe nye velfærdsteknologiske apps og ikke længere være forbeholdt omkostningsfulde special-hjælpemidler. The Eye Tribe er en ny aktør inden for eye tracking med base i Danmark. TET satser særligt på lowcost eye tracking udstyr, der kan sikre en langt større og hurtigere spredning af teknologien. Tablet med indbygget eye tracking fra The Eye Tribe. De infrarøde lysdioder kan ses i bunden af tabletten. TET har bl.a. udviklet mobil eye tracking til tablets og annonceret en åben API til Android, Googles smartphone/tabletstyresystem. Hvis eye tracking indbygges i fremtidens tablets og smartphones, så vil de give nye interaktionsmuligheder for app-markedet, hvilket kan føre til nye og innovative velfærdsteknologiske apps. Både Samsung og LG har annonceret eye-tracking på fremtidige smartphones. The Eye Tribe: Videoer: 18

19 TedCas berøringsfri interaktion på hospitaler TedCas, der var en del af EU's 2013 ehealth konkurrence, har lanceret berøringsfri interaktion med hospitalsudstyr. Interaktionsformen kendes fra Microsoft Kinect, der er ofte brugt til spil og genoptræningsprogrammer, fx inden for ergoterapien. Hjemmeside: EU's 2013 ehealth konkurrence: Headtracking interaktion via hovedbevægelser Via et kamera kan headtracking teknologi monitorere brugerens bevægelser med hovedet. Her er det fx muligt at scrolle op og ned på en smartphone ved enten at kigge op eller ned. Teksten på flytter sig automatisk og opretholder et naturligt læse-flow. Eksempel på headtracking på Samsungs kommende smartphone Demonstrationsvideo: 19

20 Leap motion interaktion via håndbevægelser i 3D Leap Motion er en privat aktør inden for bevægelsesinteraktion (motion control), der tilbyder interaktion med computere ved at gestikulere med hånden. Brugere kan derved interagere med objekter på computeren ved frit at bevæge hånden i tre dimensioner foran skærmen. Teknologien minder om Microsoft Kinect, men i mindre og mere fintfølende skala. Bruger styrer sin computer ved at holde hånden over en lille plade foran skærmen. Hjemmeside: FÅ MERE VIDEN Social IT Lab indsamler og deler løbende aktuel bedste vinden om social IT. Opsøg mere viden vores hjemmeside eller besøg vores facebook side: 20

SOCIAL IT KATALOG. Tidens mest spændende bevægelser inden for Social IT

SOCIAL IT KATALOG. Tidens mest spændende bevægelser inden for Social IT SOCIAL IT KATALOG Tidens mest spændende bevægelser inden for Social IT LIVING IT LAB & SOCIALT UDVIKLINGSCENTER SUS 2014 1 Kataloget er udarbejdet i oktober 2014 af Socialt Udviklingscenter SUS og Living

Læs mere

IKT. Informations- og Kommunikations Teknologi. Bøgehusene

IKT. Informations- og Kommunikations Teknologi. Bøgehusene IKT Informations- og Kommunikations Teknologi IKT på På bor der 15 borgere i alderen 18-64 De har alle en moderat til svær autisme spektrum forstyrrelse Deres kognitive udviklingstrin ligger på mellem

Læs mere

SOCIAL IT KATALOG. Tidens mest spændende bevægelser inden for Social IT

SOCIAL IT KATALOG. Tidens mest spændende bevægelser inden for Social IT SOCIAL IT KATALOG Tidens mest spændende bevægelser inden for Social IT LIVING IT LAB & SOCIALT UDVIKLINGSCENTER SUS 2014 1 Kataloget er udarbejdet i oktober 2014 af Socialt Udviklingscenter SUS og Living

Læs mere

BRUG IT I INKLUSION Værktøjer på Ipad /tablet/smartphone til at skabe struktur på dagligdagen

BRUG IT I INKLUSION Værktøjer på Ipad /tablet/smartphone til at skabe struktur på dagligdagen BRUG IT I INKLUSION Værktøjer på Ipad /tablet/smartphone til at skabe struktur på dagligdagen Teknologiske hjælpemidler for mennesker med ADHD og autisme Konsulent, Max Peder Jensen, ViHS Socialstyrelsen

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Velfærdsteknologi på det sociale område. Københavns Kommune i førersædet for social velfærdsteknologi KØBENHAVNS KOMMUNE

Velfærdsteknologi på det sociale område. Københavns Kommune i førersædet for social velfærdsteknologi KØBENHAVNS KOMMUNE Velfærdsteknologi på det sociale område Københavns Kommune i førersædet for social velfærdsteknologi Antal borgere Visionen: Velfærdsteknologi skal give flere muligheder > Fra projekt til drift og fra

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig

Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig Demografi og forventninger Rikke Sølvsten Sørensen Servicestyrelsens grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold for socialt udsatte børn,

Læs mere

Idékatalog. Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland. Forår 2012

Idékatalog. Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland. Forår 2012 Idékatalog Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland Forår 2012 Med udgangspunkt i spørgsmålet Hvordan kan vi aktivere patienter med kroniske sygdomme

Læs mere

Apps potentialet set fra kommunerne

Apps potentialet set fra kommunerne Apps potentialet set fra kommunerne v. Kirsten Rud Bentholm, leder, ergoterapeut Teknologi i Praksis En socialøkonomisk virksomhed i et strategisk partnerskab med Aarhus Kommune MarselisborgCentret, Aarhus

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE DIAS 1 OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE Kvalitet i Velfærdsteknologi Eller Velfærdsteknologi & Kvalitet Henriette Mabeck,MI. Ph.D. - KMD Future Solutions HVEM ER GIRAFFEN- DER SKAL SIGE NOGET NU? DIAS

Læs mere

SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM

SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM UDFORDRINGER FOR BRUGERINDDRAGELSE I SUNDHEDSSEKTOREN Sundhedssektoren oplever i stigende grad en række eksterne pres fra behandlere, patienter og pårørende i forhold

Læs mere

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Program for Sund Vækst NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget den 19. juni 2014 Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg Et notat til

Læs mere

InCare. CIM Care Systemer. Mere tid til pleje og omsorg

InCare. CIM Care Systemer. Mere tid til pleje og omsorg InCare CIM Care Systemer Mere tid til pleje og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde 7. Marts 2011 Souschef, MedCom Programleder, National Telemedicin LHF@medcom.dk

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

PROJEKT NEM KOMMUNIKATION. Nem Kommunikation. Et kommunikations- og hukommelses system til mennesker som lider af kognitive vanskeligheder

PROJEKT NEM KOMMUNIKATION. Nem Kommunikation. Et kommunikations- og hukommelses system til mennesker som lider af kognitive vanskeligheder Nem Kommunikation Et kommunikations- og hukommelses system til mennesker som lider af kognitive vanskeligheder Henrik Bryld Stifter af Tele Call (2005) Baggrund som projektleder hos TDC Udviklings og implementerings

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

DE SMÅ VÆRKTØJER, DER GØR FORSKELLEN

DE SMÅ VÆRKTØJER, DER GØR FORSKELLEN Undervisning og AV Synlighed og Information DE SMÅ VÆRKTØJER, DER GØR FORSKELLEN Stenholm 7-9400 Nørresundby Tlf. +45 98 19 35 33 www.exakt.dk - exakt@exakt.dk Symbolkommunikation: En hjælp til børn og

Læs mere

Studietur til Brabant, Holland

Studietur til Brabant, Holland Studietur til Brabant, Holland 7-8. december 2011 MedCom International har for Welfare Tech Region arrangeret en studietur til Brabant provinsen i Holland. Studieturen blev afholdt i begyndelsen af december,

Læs mere

Carecenteret et digitalt bindeled i det nære Sundhedsvæsen. Udarbejdet Marts 2015 Irene Ravn Rossavik Leder af Carecenter

Carecenteret et digitalt bindeled i det nære Sundhedsvæsen. Udarbejdet Marts 2015 Irene Ravn Rossavik Leder af Carecenter Carecenteret et digitalt bindeled i det nære Sundhedsvæsen Udarbejdet Marts 2015 Irene Ravn Rossavik Leder af Carecenter Carecenteret Interne & eksterne samarbejdspartnere Carecenteret - Et digitalt bindeled

Læs mere

CareNet arrangement d. 27. november 2014 Sundheds- og Omsorgshotellet Vikærgården

CareNet arrangement d. 27. november 2014 Sundheds- og Omsorgshotellet Vikærgården CareNet arrangement d. 27. november 2014 Sundheds- og Omsorgshotellet Vikærgården Program for besøg på Vikærgården 27/11-14 AFDELING Udfordringer Stigende levealder Øget antal ældre og medicinske borgere

Læs mere

Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem

Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem gunnar.kramp@alexandra.dk Alexandra Instituttet A/S Anvendelsesorienteret forskning Pervasive computing it i alting Viden baseret på den nyeste forskning

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

Handi. et tidshjælpemiddel i lommeformat!

Handi. et tidshjælpemiddel i lommeformat! Handi et tidshjælpemiddel i lommeformat! HANDI Handi er et hjælpemiddel der kan tilpasses, og vokse med den enkelte. Med Handi får du hjælp til planlægning, struktur, hukommelse, fokus og koncentration.

Læs mere

Apps og smartphones HMI. mobil devices og produktions-it. Anders Rolann, evikali A/S

Apps og smartphones HMI. mobil devices og produktions-it. Anders Rolann, evikali A/S Apps og smartphones HMI mobil devices og produktions-it Anders Rolann, evikali A/S Agenda Kort om evikali A/S Mobil Teknologi Smartdevices Fordele og ulemper ved smart devices Vision Brug af Apps i automation

Læs mere

Strategi for velfærdsteknologi

Strategi for velfærdsteknologi Strategi for velfærdsteknologi 1. Baggrund Hørsholm Kommune ønsker, også i fremtiden, at levere den samme kvalitet i de forskellige indsatser på sundheds- og omsorgsområdet. Samtidig vil kommunen give

Læs mere

Folketingets Socialudvalg 23.august 2013 Vikærgården - eksperimentarium for velfærdsteknologi Udvikling, afprøvning, test, evaluering af nye løsninger

Folketingets Socialudvalg 23.august 2013 Vikærgården - eksperimentarium for velfærdsteknologi Udvikling, afprøvning, test, evaluering af nye løsninger Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 333 Offentligt Folketingets Socialudvalg 23.august 2013 Vikærgården - eksperimentarium for velfærdsteknologi Udvikling, afprøvning, test, evaluering af nye løsninger

Læs mere

CoLab Denmark. Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark. Sund Vækst hus, København 2015-24-02

CoLab Denmark. Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark. Sund Vækst hus, København 2015-24-02 Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark Sund Vækst hus, København 2015-24-02 Hvad er velfærdsteknologi? - vi har vel alle en idé om det Er det Tendenser og trends - Internet of things! Øget

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor Installation af App Inventor... 10 Trådløs installation... 11 Installation af emulator (Windows)...

Læs mere

Teknologiens muligheder og begrænsninger

Teknologiens muligheder og begrænsninger Teknologiens muligheder og begrænsninger Min indgang til mit eget liv, 25. oktober 2013 Inger Kirk Jordansen,, Velfærdsteknologi i botilbud Uafhængighed Livskvalitet Kontrol over eget liv Selvhjulpenhed

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Hvor er tiltaget igangsat? (Hvilket Hvilke konkrete velfærdsteknologiske tiltag har I. Terapeuter i Træning & Aktivitet

Hvor er tiltaget igangsat? (Hvilket Hvilke konkrete velfærdsteknologiske tiltag har I. Terapeuter i Træning & Aktivitet Velfærdsteknologi 26. februar/rev. 28. februar 2012/js Tilbuddet er indenfor: Sundhed & Ældre Baggrundsoply s-ninger - Navn på tilbud / eller område som besvarelsen Angiv konkret velfærdsteknologisk tiltag

Læs mere

Dato 24. april 2015. Dok.nr. 57426/15 Sagsnr. 13/6262

Dato 24. april 2015. Dok.nr. 57426/15 Sagsnr. 13/6262 Dato 24. april 2015 Dok.nr. 57426/15 Sagsnr. 13/6262 Ref. OLAE Afrapportering velfærdsteknologiprojekter Hermed en statusrapportering på velfærdsteknologiprojekterne i Varde Kommune med afsæt i dels en

Læs mere

Ideer til hensigtsmæssig brug af ipad til voksne med særlige behov. Kan vi træne - og genoptræne - vores hjerne?

Ideer til hensigtsmæssig brug af ipad til voksne med særlige behov. Kan vi træne - og genoptræne - vores hjerne? Temadage Forår 2014 Temadage: o Ideer til hensigtsmæssig brug af ipad til voksne med særlige behov. Lær om apps til aktivitet/tidsfordriv, kognitiv træning og støtte, samt støtte ved læseog skrivevanskeligheder

Læs mere

Velfærdsteknologiens muligheder og begrænsninger i funktionssvækkede ældres sociale liv

Velfærdsteknologiens muligheder og begrænsninger i funktionssvækkede ældres sociale liv Velfærdsteknologiens muligheder og begrænsninger i funktionssvækkede ældres sociale liv Seminar, Danske Ældreråd Nyborg Strand, 29. april 2014 Christine E. Swane, kultursociolog, ph.d., direktør i Ensomme

Læs mere

K O N F E R E N C E P R O G R A M

K O N F E R E N C E P R O G R A M O N S D A G D. 9. S E P T E M B E R 2 0 1 5 Kl. 10.00-11.00: Esbjerg-modellen Kan sundhedsvæsnet sætte borgeren i centrum uden at det går ud over den sundhedsfaglige kvalitet? Siden 2010 har Esbjerg kommune

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

IKT-baserede Tjenesteydelser til Plejesektoren

IKT-baserede Tjenesteydelser til Plejesektoren IKT-baserede Tjenesteydelser til Plejesektoren Albena Mihovska, Lektor og Neeli Prasad, Lektor Center for TeleInfrastruktur (CTIF) Aalborg Universitet {albena, np}@es.aau.dk Plejesektorens udfordringer-og

Læs mere

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje november 2008 Resumé Hvis vi skal sikre vores fælles velfærd på langt sigt, står vi i dag over for store udfordringer og vigtige valg.

Læs mere

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Plan 2016-2019 på det voksenspecialiserede socialområde 2. årlige udgave, april 2015 Indhold 1 Formålet med planen...2 1.1

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Trivselsskærmen careplan

Trivselsskærmen careplan Trivselsskærmen careplan Trivselsskærmen careplan Trivselsskærmen careplan er en tablet-løsning målrettet ældreplejen, der kan skabe stor værdi for borgere og personale i ældreplejen. careplan er skalerbar

Læs mere

Beskrivelse af udstiller-app (Messe lead): ConferenceCommunicator

Beskrivelse af udstiller-app (Messe lead): ConferenceCommunicator Beskrivelse af udstiller-app (Messe lead): ConferenceCommunicator Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Installation af ConferenceCommunicator App... 3 3.0 Brug af ConferenceCommunicator... 4 4.0 Afrapportering...

Læs mere

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre?

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Depressionsforeningen GF 26 marts Valby Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup Klinik for Mani og Depression Århus Universitetshospital, Risskov krisstra@rm.dk

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Computer Vision: Fysisk rehabilitering i eget hjem

Computer Vision: Fysisk rehabilitering i eget hjem D E P A R T M E N T O F C O M P U T E R S C I E N C E U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N Computer Vision: Fysisk rehabilitering i eget hjem Kim Steenstrup Pedersen Datalogisk Institut, Københavns

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

Intelligente plejeseng Projekt: Lab. X. Ulrik Appel, Aalborg kommune Anna Marie Lassen, Lab. X, UCN

Intelligente plejeseng Projekt: Lab. X. Ulrik Appel, Aalborg kommune Anna Marie Lassen, Lab. X, UCN Intelligente plejeseng Projekt: Lab. X Ulrik Appel, Aalborg kommune Anna Marie Lassen, Lab. X, UCN Program 1. Præsentation af Lab. X 2. Fase-modellen 3. Living lab. Danahøj 4. Den Intelligente Plejeseng

Læs mere

MEGET MERE END BARE EN ALARM

MEGET MERE END BARE EN ALARM MEGET MERE END BARE EN ALARM DIN SIKKERHED Tyverisikring Som standard indeholder COSESY en alarm, som trådløst og med batteribackup overvåger dit hjem når du ikke er hjemme. Skulle tyven forsøge at sabotere

Læs mere

Prezi. Aldrig mere gammeldaws slideshows!? Version: December 2012

Prezi. Aldrig mere gammeldaws slideshows!? Version: December 2012 Prezi Aldrig mere gammeldaws slideshows!? Version: December 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Prezi?...4 Hvordan finder jeg Prezi?...5 Skoletube og Prezi...5 Lav din første Prezi-præsentation...5 Indtast

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Hvordan kan smartphones og tablets støtte læsesvage?

Hvordan kan smartphones og tablets støtte læsesvage? 22. november 201 Hvordan kan smartphones og tablets støtte læsesvage? oplæsning skærmlæser ordforslag skanning af tekst Talegenkendelse kun apple platforme (dyr) Bedst indbygget tilgængelighed Mere

Læs mere

Velfærdsteknologi i Aarhus Kommune

Velfærdsteknologi i Aarhus Kommune Velfærdsteknologi i Inger Kirk Jordansen, specialkonsulent, Center for Frihedsteknologi, Aarhus Kommune 18. marts 2014 2012 2014 324.000 44.000 > 65 år Sundhed og Omsorg Sundhed og Omsorg Område 1 Område

Læs mere

Syddjurs Kommune. VelTek2015 Projekter

Syddjurs Kommune. VelTek2015 Projekter Syddjurs Kommune VelTek2015 Projekter Hanne-Marlene Hedegaard 31-07-2014 Indhold Personaleskærme på Rehabiliteringsafdelingen... 2 Brug af video som kommunikationskanal... 2 Loftlifte i plejeboliger...

Læs mere

Nyheder i Handi. Sarinti N Christensen. Rev. 2014-12-02

Nyheder i Handi. Sarinti N Christensen. Rev. 2014-12-02 Nyheder i Handi Sarinti N Christensen Rev. 2014-12-02 Hvad er Handi? Et hjælpemiddel til tryghed og selvstændighed Giver støtte til: - Tid - Struktur - Planlægning - Hukommelse - Fokus og koncentration

Læs mere

Telemedicin i stor skala er Danmark klar?

Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Erfaringer og perspektiver fra TeleCare Nord Direktør Dorte Stigaard dorte.stigaard@rn.dk Telemedicinske løsninger i sundhedsvæsenet EKG TELEFON I/SINE PP J VIDEO

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

Onsdags-workshops foråret 2014

Onsdags-workshops foråret 2014 Onsdags-workshops foråret 2014 Hver onsdag kl.15-17 Alle workshops er gratis 15. Januar: Google konto til meget mere end g-mail 22. januar: Google Chrome browseren fra Google 29. januar: NemID, borger.dk

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Idéen i Sundhedsfaglig rådgivning Socialt netværk. Idéen med Patienten opnår en forlænget følelse af sikkerhed og tryghed efter udskrivelsen

Idéen i Sundhedsfaglig rådgivning Socialt netværk. Idéen med Patienten opnår en forlænget følelse af sikkerhed og tryghed efter udskrivelsen Gruppe 1 Det Virtuelle Patienthus Nøgleord: Sensorteknologi, monitorering via GPS, Gyro, interaktiv medicinæske Patienten opnår en forlænget følelse af sikkerhed og tryghed efter udskrivelsen Individuel

Læs mere

Teknologi i kognitiv intervention

Teknologi i kognitiv intervention Demensdagene 2015 Symposium 1: Teknologiske muligheder Teknologi i kognitiv intervention Laila Øksnebjerg Neuropsykolog laila.oeksnebjerg.02@regionh.dk Nationalt Videnscenter for Demens Agenda Mit fokus:

Læs mere

TDC understøtter sundhedssektoren med kommunikations løsninger

TDC understøtter sundhedssektoren med kommunikations løsninger TDC understøtter sundhedssektoren med kommunikations løsninger Offentlig-privat samarbejde om de nye sygehuse i Danmark 10. marts 2011 Jesper Stig Mølbæk Christensen Kommunikations løsninger TDC har de

Læs mere

Computerassisteret fysioterapi og fysisk træning

Computerassisteret fysioterapi og fysisk træning D E P A R T M E N T O F C O M P U T E R S C I E N C E U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N Computerassisteret fysioterapi og fysisk træning Kim Steenstrup Pedersen Image Group Datalogisk Institut,

Læs mere

Ergoterapi og velfærdsteknologi

Ergoterapi og velfærdsteknologi Ergoterapi og velfærdsteknologi Hvad er velfærdsteknologi? Overordnet er velfærdsteknologi den teknologi, som vi anvender for at forbedre og effektivisere velfærdssamfundets ydelser til borgerne. I arbejdet

Læs mere

Erfaringer med velfærdsteknologi. Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk

Erfaringer med velfærdsteknologi. Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk Erfaringer med velfærdsteknologi Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk Vores Grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold

Læs mere

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Socialtilsyn Årsmøde 2015 Dorte From, Kontor for kognitive handicap og hjerneskade Metodemylder i botilbud for mennesker med udviklingshæmning Rapporten

Læs mere

VELFÆRD. Selvhjulpen med ny teknologi

VELFÆRD. Selvhjulpen med ny teknologi VELFÆRD Selvhjulpen med ny teknologi 1010101001011001010101001010101100101101010100101100101010100101010110010110101 Hvis vi ikke gør noget, vil det på langt sigt blive vanskeligt at imødekomme borgernes

Læs mere

Alle vil have apps. En løsning til alle

Alle vil have apps. En løsning til alle Alle vil have apps Der er flere mobiltelefoner end indbyggere i Danmark 86 % af alle nye telefoner er en smartphone 20 % af alle søgninger på nettet er via mobiltelefon Over 80 % af alle køb indledes på

Læs mere

Kortlægning af testmiljøer for velfærdsteknologi-email

Kortlægning af testmiljøer for velfærdsteknologi-email Kortlægning af testmiljøer for velfærdsteknologi-email 16-01-2014 Powered by Enalyzer Survey Solution Kortlægning af testmiljøer for velfærdsteknologi-email Hvilken kommune er du ansat i? 15 Københavns

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

Demonstrationsprojekt B

Demonstrationsprojekt B Demonstrationsprojekt B Mobil adgang til blodprøvesvar HEALTHCARE INNOVATION LAB et levende laboratorium for offentligprivat innovation i sundhedssektoren Formål og delmål Formål: 1. Øge patientsikkerhed

Læs mere

- en hverdags App til mennesker med sindslidelse

- en hverdags App til mennesker med sindslidelse Minvej - en hverdags App til mennesker med sindslidelse E-sundhedsobservatoriets årskonference 2014 Københavns Kommunes Socialforvaltning Oplæg ved Chefkonsulent Marie Høgh Thøgersen, cand.psych. Ph.D:

Læs mere

EFTERUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI:

EFTERUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI: Public Intelligence og University College Lillebælt har sammen udviklet to uddannelser inden for velfærdsteknologi. Uddannelserne er målrettet henholdsvis det sundhedsfaglige frontpersonale og deres teamledere.

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier. 1. Hvad dækker denne politik?

Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier. 1. Hvad dækker denne politik? Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier 1. Hvad dækker denne politik? Denne politik dækker dine handlinger relateret til Tikkurilas digitale serviceydelser. Denne politik dækker ikke,

Læs mere

Hvornår er OPI den rette udviklingsmodel? Få hjælp til at træffe en kvalificeret beslutning ved at besvare spørgsmålene i flowdiagrammet.

Hvornår er OPI den rette udviklingsmodel? Få hjælp til at træffe en kvalificeret beslutning ved at besvare spørgsmålene i flowdiagrammet. OPI / Hvornår er OPI den rette udviklingsmodel? Få hjælp til at træffe en kvalificeret beslutning ved at besvare spørgsmålene i flowdiagrammet. Er projektet efterspørgselsdrevet? Findes der allerede en

Læs mere

Information til nye kunder

Information til nye kunder Indhold I denne mini- guide finder du svarene på de spørgsmål, vi oftest bliver stillet, når pleje.net skal implementeres. Guiden er inddelt i seks afsnit, som indeholder: 1. Oprettelse af brugere og brugergrupper

Læs mere

Velfærdsteknologi. Social og ældre udvalgsmøde 4. juni 2014. Udarbejdet af: Bjarne Krab Mortensen, Social- og ældre-afdelingen

Velfærdsteknologi. Social og ældre udvalgsmøde 4. juni 2014. Udarbejdet af: Bjarne Krab Mortensen, Social- og ældre-afdelingen Velfærdsteknologi Social og ældre udvalgsmøde 4. juni 2014 Udarbejdet af: Bjarne Krab Mortensen, Velfærdsteknologi? #1 Vi tager afsæt i borgerens behov, med fokus på øget selvhjulpenhed og livskvalitet.

Læs mere

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen.

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Index INDHOLDSFORTEGNELSE side Innovativ digital formidling... 3 Idékatalog 4 Udvalgte funktioner 5 Kort 6 Kalender 7

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto... 9 Sikkerhedskopiering... 10 Hjemmeskærmen...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1calendar ApS Kompagnistræde 20B, 1 th, 1208 KBH K, Denmark

Indholdsfortegnelse. 1calendar ApS Kompagnistræde 20B, 1 th, 1208 KBH K, Denmark Gymnasie håndbogen Indholdsfortegnelse Velkommen til 1calendar 2 Hvad er 1calendar? 3 Gymnasie kalender 3 Mobile applikationer 3 Online to-do 4 Lectio i din Outlook 4 Hvordan kommer vi i gang? 4 Hvad med

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Hjernetræning med robotter 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Ivan Kjær Lauridsen Navn: Ivan Kjær Lauridsen E-mail:ijk@aarhus.dk

Læs mere

Handi. et tidshjælpemiddel i lommeformat!!

Handi. et tidshjælpemiddel i lommeformat!! Handi et tidshjælpemiddel i lommeformat!! HANDI Handi er en tids- og planlægningsstøtte i lommeformat med software, der er tilpasset til personer med kognitive vanskeligheder. Kalenderen er central i Handi

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Friske ældre. Har overskud: tid penge- godt helbred. Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed

Friske ældre. Har overskud: tid penge- godt helbred. Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed Har overskud: tid penge godt helbred Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed Har mulighed for at hjælpe andre frivilligt arbejde? Friske ældre Eksempler på emner til Temamøder Forebyggelse af fald

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

Orientering om Velfærdsteknologi

Orientering om Velfærdsteknologi Orientering om Velfærdsteknologi Baggrund Udviklingen inden for både velfærdsteknologi, teknologi i al almindelighed og IT går stærkt på sundheds og omsorgsområdet. Center for Sundhed og Omsorg (CSO) har

Læs mere