Velkommen til 1. nummer af FORSIKRINGS e-nyt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til 1. nummer af FORSIKRINGS e-nyt"

Transkript

1 Velkommen til 1. nummer af FORSIKRINGS e-nyt Hvorfor FORSIKRINGS e-nyt Det er os en stor glæde at kunne præsentere det første nummer af FORSIKRINGS e-nyt. Med dette elektroniske nyhedsbrev ønsker vi fremover at give FDM Forsikrings medlemmer flere informationer om, hvilke muligheder FDM Forsikring kan tilbyde, hvordan vi arbejder, produktinformation, nye servicetiltag m.v. Fremtidige numre af FORSIKRINGS e-nyt vil du kunne læse på og ønsker du at blive adviseret, når der udgives et nyt nummer, kan du gøre følgende: Gå ind på hjemmesiden under punktet FORSIKRINGS e-nyt i venstre menubjælke. Her kan du give os din -adresse og vælge, om du vil have FORSIKRINGS e-nyt fremsendt som fil eller blot få et advis hver gang, det udkommer. Vi håber, at du vil have glæde af at læse FORSIKRINGS e-nyt! FDM Forsikrings bestyrelse Bestyrelsen Formand Knud Erik Bang Næstformand Bent Halkier Carsten Møller Carsten Mørck- Pedersen Kirsten Petry Thomas Møller Thomsen Direktionen LB Koncernen omfatter: moderselskabet Lærerstandens Brandforsikring G/S datterselskaberne Bauta Forsikring A/S Runa Forsikring A/S FDM Forsikring A/S Direktionen består af administrerende direktør Jørn Anker-Svendsen og direktør Anne Mette Toftegaard. Ud over et fælles direktionsansvar er det daglige overordnede ansvar fordelt, således at sektionerne omhandlende økonomi, kommunikation & markedsføring, it, personale, aktuariat, kvalitet og sekretariat refererer til Jørn, og de forsikringstekniske afdelinger refererer til Anne Mette. Både Jørn og Anne Mette er uddannet som cand.jur. Jørn blev ansat i selskabet den 1. september 1973, mens Anne Mette blev ansat den 1. februar De har begge tidligere haft andre funktioner i selskabet. Sideløbende med jobbet i selskabet har Jørn en række tillidshverv i forsikringsbranchen blandt andet som formand for Taksatorringen, i bestyrelsen for Gensidig Forsikring og i brancheorganisationen Forsikring og Pensions Motorforsikringsudvalg. Anne Mette er medlem af AIDA, som er en verdensorganisation for forsikringsret. Tidligere har hun også været medlem af Juridisk Udvalg og 71-gruppen i Forsikring og Pension.

2 Årsresultat 2006 Godt økonomisk resultat for FDM Forsikring i 2006! Efter skat fik vi et overskud på 5,8 mio. kr. En stor del af overskuddet var fra en bruttopræmieindtægt på 48,1 mio. kr. Der var fremgang inden for forsikringsvirksomheden i forhold til det foregående år, da den gav et underskud på 0,3 mio. kr. mod et underskud på 10,8 mio. kr. i I 2006 blev skadeforløbet generelt forbedret, og det medførte en bruttoerstatningsprocent på 70,8 %. Vores omkostninger faldt betragteligt i forhold til det foregående år, så vores omkostningsprocent udgjorde 21,2 % mod 55,0 % i Halvårsresultat halvår 2007 har givet et resultat efter skat på 6,3 mio. kr., hvoraf det forsikringstekniske resultat udgør 3,7 mio. kr. I 1. halvår har FDM Forsikring nedsat præmien på bilforsikringer, trods dette har portefølje-tilvæksten medført, at præmieindtægterne er steget med 59,6 % i forhold til 1. halvår FDM Forsikrings bruttoerstatningsudgifter udgør 22,8 mio. kr. Investeringsafkastet er efter forsikringsteknisk rente i 1. halvår 5,9 mio. kr. Bruttopræmieindtægten er steget i forhold til samme periode sidste år med 12,4 mio. kr. til 33,2 mio. kr. Se hele årsrapporten for 2006 og halvårsrapporten for 2007 på Billigere bilforsikring uden km-begrænsning Billigere bilforsikring FDM Forsikring har igen nedsat priserne på bilforsikring med 10 %. Nedsættelsen gælder alle bilforsikringers grunddækninger (ansvar og kasko), men ikke dækninger som vejhjælp, fører- og passagerulykke og ekstraudstyr. De lavere priser har været gældende for biler, der er blevet nytegnet siden 1. maj Prisnedsættelsen for tidligere tegnede bilforsikringer nedsættes løbende fra 1. juli 2007, således at du ved næste præmieopkrævning skal betale mindre end tidligere. Årsagerne til de billigere bilforsikringer er færre skadeudgifter i 2006 end forventet og et godt økonomisk resultat i året. Nedsættelsen af bilforsikringerne beløber sig i alt til ca. 47 mio. kr. Med vores bilforsikring kan du fortsat køre lige så mange kilometer, du vil, uden at det påvirker prisen. I nogen andre selskaber afhænger prisen på en bilforsikring af antallet af kørte kilometer, men vi har ud fra solidaritetshensyn valgt ikke at gøre det samme. Vi anser i øvrigt en km-begrænsning for uhensigtsmæssig, fordi vi vil undgå, at medlemmer får en lavere erstatning ved en skade, fordi de har kørt mere end det fastsatte antal kilometer - uden at give os besked. Derudover ville et sådant system forøge omkostningerne til administration betydeligt, hvis over medlemmer hvert år skulle oplyse, hvor mange kilometer de kører i deres bil. Du kan beregne den nye pris på din bilforsikring på

3 FDM Forsikring kan hjælpe dig 24 timer i døgnet! Benyt Vi ønsker, at vores medlemmer så vidt muligt kan få svar på deres forsikringsspørgsmål, uanset hvornår de har brug for det. Derfor søger vi hele tiden at forbedre vores hjemmeside. Står du f.eks. og er ved at købe bil, kan du selv beregne, hvad en bilforsikring koster for den model, du overvejer at købe. Beslutter du dig for at købe bilen, kan du bestille et forsikringsbevis til indregistrering. Vil du på bilferie, kan du bestille det røde og grønne kort, og skulle du være uheldig at komme ud for en skade, kan du anmelde skaden på nettet eller nøjes med at bestille en skadeanmeldelse. Der er mange servicemuligheder og megen god information på vores hjemmeside, så kig ind på hvis du ønsker et hurtigt svar. Ændringer på det gule sygesikringsbevis Det gule sygesikringsbevis ændres FDM Forsikring dækker dig ind Rejs trygt på ferie med FDM Forsikring også i 2008! Fra den 1. januar 2008 bliver dækningen forringet på det gule sygesikringsbevis (den offentlige rejsesygesikring). For at sikre vores medlemmer bedst muligt udvider vi derfor dækningen på vores rejseforsikring fra samme dato, således at alle offentlige forringelser dækkes ind. Så har du tegnet - eller tegner en rejseforsikring hos os, kan du roligt bestille en rejse nu, selv om du først skal på ferie i Bliver du syg eller kommer til skade på en ferie i Europa, betaler det offentlige ikke længere transporten hjem til Danmark efter den 1. januar Samtidig ophører det offentlige med at betale for lægebehandling i en række lande, herunder populære rejsemål som Tyrkiet og Egypten. Ændringerne kan være forbundet med store omkostninger for dig og din familie, hvis uheldet er ude. Fra årsskiftet udvider vi derfor dækningen på vores rejseforsikring, så I undgår en dyr regning for hjemtransport og lægebehandling på rejser i de lande, der ikke er omfattet af den offentlige rejsesygesikring. Samtidig forlænger vi dækningen fra 30 til 60 dage på ferier i hele verden. Vi tilføjer også en ny dækning af selvrisiko ved skade på lejet bil. Alle disse forbedringer af vores rejseforsikring kommer ikke til at koste dig ekstra i Prisen er fortsat 399 kr. Selv om prisen er meget lav, er der ikke sparet på kvaliteten. En af årsagerne til den lave pris er, at rejseforsikringen tegnes sammen med familieforsikringen, hvilket betyder en meget enkel administration. Du kan læse mere om ændringerne og vores rejseforsikring på Her er det også muligt at bestille rejseforsikringen, hvis du ikke allerede har den. Med de indskrænkninger, der sker i den offentlige rejsesygesikring, vil der faktisk være behov for rejseforsikring ved enhver udlandsrejse, hvis du vil være helt sikker på ikke at få økonomiske overraskelser i tilfælde af sygdom eller tilskadekomst. Har du allerede vores rejseforsikring, vil du modtage et brev med nærmere orientering i oktober.

4 Få klager over os til Ankenævnet for Forsikring Ankenævnets opgørelse 2006 LB Koncernen Forsikringsbranchen Hus, indbo, bil m.m. Antal Andel Antal Andel Markedsandel 1.158,1* 6 % ,4* 100 % Antal klager 38 4,5 % % Klager helt eller delvist medhold 12 6 % % Klager ikke medhold 26 4 % % Ulykkesforsikring Antal Andel Antal Andel Markedsandel ** 4,9 % ** 100 % Antal klager 7 2,1 % % Klager helt eller delvist medhold % Klager ikke medhold 7 2,7 % % * Bruttopræmieindtægter (hus, indbo, bil m.m.) ** Antal ulykkesforsikrede Markant færre klager Hus, indbo, bil m.m. LB Koncernen havde sammenlagt hele 23,7 % færre klager end gennemsnittet for forsikringsbranchen på hus, indbo, bil m.m. Kun 38 ud af 844 klager over forsikring på hus, indbo og bil i ankenævnet var over LB Koncernen. Det svarer til 4,5 % af det samlede antal klager. Af de 38 klagere fik 26 ikke medhold. I alt behandlede LB Koncernen skader på hus, indbo, bil m.m. i Ulykkesforsikring LB Koncernen havde 59,2 % færre klager over ulykkesforsikring end gennemsnittet for forsikringsbranchen. I 2006 modtog Ankenævnet for Forsikring 342 klager over selskabernes håndtering af skadesbehandling i forbindelse med ulykkesforsikring. Af de 342 klager fik LB Koncernen kun 7, hvilket svarer til 2,1 %. Det er meget tilfredsstillende. I alt behandlede LB Koncernen ulykkesskader i Specifikt for FDM Forsikring Hus, indbo, bil m.m. FDM Forsikring havde markant færre klager over hus, indbo og bil end gennemsnittet for forsikringsbranchen. Ud af 844 klager var 1 over FDM Forsikring. Denne ene klager fik ikke medhold. Det giver en klageandel på 0,1 % ud af vores markedsandel på 0,1 %. Ulykkesforsikring Medlemmerne har været meget tilfredse med FDM Forsikring, idet ingen klagede over vores ulykkesforsikring til Ankenævnet for Forsikring i Det er en pæn statistik i forhold til forsikringsbranchen generelt, da FDM Forsikrings markedsandel udgjorde 0,1 % for ulykkesforsikring i Det viser, at FDM Forsikring er blandt de bedste i branchen til at behandle og rådgive i forbindelse med skader.

5 FDM Forsikrings ledergruppe Jørn Anker-Svendsen Adm. direktør Anne Mette Toftegaard Direktør Steen Gustafsson IT-direktør Birgitte Tausen Økonomidirektør Bjarne Bjarnarson Medlemsdirektør Niels Weng Kommunikations- & Marketingdirektør Eva Brinck Kontorchef, Aktuar Steen Holse Andersen Tegningschef Kirsten Halkier Økonomichef Sanne Hansen Personalechef Jan Kamp Justensen Skade- & reassurancechef Kurt Rietdorf Kvalitetschef Jakob Thyssen Valerius Sekretariatschef Lisbeth Rasmussen Skadechef

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring.

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2014 RSRAPPORT 1 Foto 2015 Marie-Louise Baes Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2 INDHOLD /01/ Ledelsesberetning...6 Om LB Forsikring A/S... 6 Resultater... 11 Årets forsikringsforløb...

Læs mere

Bilforsikring 2012. Billigere bilforsikring til gode bilister

Bilforsikring 2012. Billigere bilforsikring til gode bilister Bilforsikring 2012 Billigere bilforsikring til gode bilister Overskud er Velkommen til GF og forsikring med overskud Hos GF er vi ikke som de andre. Vi vil kun forsikre gode bilister i fornuftige biler,

Læs mere

Bilforsikring 2011. Billigere bilforsikring til gode bilister

Bilforsikring 2011. Billigere bilforsikring til gode bilister Bilforsikring 2011 Billigere bilforsikring til gode bilister Overskud er Velkommen til GF og forsikring med overskud Hos GF er vi ikke som de andre. Vi vil kun forsikre gode bilister i fornuftige biler,

Læs mere

Nu bli'r der priskrig: Sådan får du billigere forsikring

Nu bli'r der priskrig: Sådan får du billigere forsikring Nu bli'r der priskrig: Sådan får du billigere forsikring Forsikringsselskaberne tjener så mange penge, at det kan blive begyndelsen på en priskrig. Se her, hvordan du får den bedste og billigste forsikring,

Læs mere

Godt og billigt forsikret

Godt og billigt forsikret 10 MINUTTER med GF Viborg Generalforsamling Se invitationen inde i bladet Godt og billigt forsikret Sammen sparer vi hinanden for meget Hvordan kan din bilforsikring være både god og billig? Svaret er:

Læs mere

En god guide på nettet. Test: Familieforsikring

En god guide på nettet. Test: Familieforsikring Gå efter prisen Medmindre du har særlige fritidsinteresser eller for eksempel dyre haveredskaber, kan du godt vælge den billigste familieforsikring. Trods små forskelle dækker alle selskaber basisbehovet

Læs mere

Et heldigt trekløver - gode forsikringer, ordentlig service og ekstra rabat

Et heldigt trekløver - gode forsikringer, ordentlig service og ekstra rabat Et heldigt trekløver - gode forsikringer, ordentlig service og ekstra rabat Din arbejdsplads har en aftale med Topdanmark, som giver dig ekstra rabat på vores gode forsikringer. Her kan du læse mere om

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Pas godt på de gode værdier 2 Alm. Brand årsrapport 2014 Alm. Brand årsrapport 2014 3 Adresse Alm. Brand Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon: 35 47 47 47 Internet: almbrand.dk E-mail:

Læs mere

Så er der byttepenge!

Så er der byttepenge! Brug din medlemsindflydelse, og kom til generalforsamling! minutter Pengeinstitutternes Personale Forsikringsgruppe Spørg GF Værd at vide Forsikring med overskud Så er der byttepenge! 168 millioner til

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Indboforsikring med ekstra god dækning for 994 kr. - kan det passe?

Indboforsikring med ekstra god dækning for 994 kr. - kan det passe? Indboforsikring med ekstra god dækning for 994 kr. - kan det passe? gør det enkelt Ja! HK har forhandlet en ny indboforsikring hjem hos Alka: HK+ Forbunds Familieforsikring til 994 kr. HK+ Forbunds Familieforsikring

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 7. marts 2013 V-105-11 Experian A/S (Advokat Thomas Munk Rasmussen) mod Debitor Registret A/S (Advokat Kresten M. Valdal) Indledning Sagen handler

Læs mere

Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8

Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8 Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8 Erhverv TEMA: Undgå driftstab Hvad ville det betyde for din forretning, hvis det værste skulle ske? Sikring mod driftstab er mere end bare forsikring Stadig undertøj til danske

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T 2 0 0 9 WWW.ALMBRAND.DK A LMALM.. S UBRAND N D F OA/S R NÅRSRAPPORT UFT 2009 1

Læs mere

Medlemsrabat og særlige dækninger. Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen

Medlemsrabat og særlige dækninger. Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen Medlemsrabat og særlige dækninger Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen 201 Indhold: Særlige forsikringsfordele til dig som medlem SÆRLIGE MEDLEMSFORDELE Indboforsikring Bilforsikring Husforsikring

Læs mere

Medlemsrabat og særlige dækninger. Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen

Medlemsrabat og særlige dækninger. Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen Medlemsrabat og særlige dækninger Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen 2015 Indhold: SÆRLIGE MEDLEMSFORDELE Indboforsikring Bilforsikring Husforsikring Øvrige private forsikringer Lønforsikring

Læs mere

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse.

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse. GF-FYN Ref: nr. 4612010 PROTOKOLAT: Ordinær generalforsamling afholdt den 14. april20l0 kl. 18. 00-19.30. Sted : Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Der var tilmeldt 79, næsten alle tilmeldte

Læs mere

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter Årsrapport 2014 Menu ledelsesberetning LEDELSESBERETNING 3 Resultatoversigt 16 Erhverv 18 Industri 34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg Få mere ud af rapporten 4 Forord: Forsikring i verdensklasse

Læs mere

Indhold. Få overblik med Nykredit Forsikringsguide. Velkommen hos Nykredit Forsikring A/S... 4. Værd at vide om forsikring... 6

Indhold. Få overblik med Nykredit Forsikringsguide. Velkommen hos Nykredit Forsikring A/S... 4. Værd at vide om forsikring... 6 Forsikringsguide Indhold Velkommen hos Nykredit Forsikring A/S... 4 Værd at vide om forsikring... 6 Forsikringsbegreber... 8 Oversigt over Nykredits forsikringer... 9 Få overblik med Nykredit Forsikringsguide

Læs mere

Forsikring - Gode råd

Forsikring - Gode råd Forsikring - Gode råd Henrik Westergaard Download free books at Forsikring Gode råd Henrik Westergaard 2006 Henrik Westergaard og OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives,

Læs mere

september 2013 stor formue sparer Mange OMkOstninger det kan næsten altid blive lidt bedre Med blikket fremad sådan er din PensiOnsOrdning

september 2013 stor formue sparer Mange OMkOstninger det kan næsten altid blive lidt bedre Med blikket fremad sådan er din PensiOnsOrdning september 2013 Side 2: sådan er din PensiOnsOrdning Side 3: ny HJeMMeside Side 8 stor formue sparer Mange OMkOstninger Lægernes Pensionskasse står stærkt: Formuen på 70 mia. kr. giver betydelige stordriftsfordele,

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Årsrapport 2011 Indhold tryg.com/dk Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Resultater 10 Trygs resultat 12 Privat Norden 16 Erhverv Norden

Læs mere

spar tusinder guide sider Tjek dine forsikringer og SÅDAN GØR DU DET SKAL DU VIDE DET KAN DU SPARE HER ER FÆLDERNE

spar tusinder guide sider Tjek dine forsikringer og SÅDAN GØR DU DET SKAL DU VIDE DET KAN DU SPARE HER ER FÆLDERNE SÅDAN GØR DU DET SKAL DU VIDE DET KAN DU SPARE HER ER FÆLDERNE guide MARTS 2012 - Se flere guider på bt.dk/plus Kan spare op til 7.500 kr 16 sider Kan spare op til 3.500 kr Tjek dine er og Kan spare op

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension november 2012 læs denne folder, før du beslutter dig Genfremsættelse af Tilbud om omtegning af din pension J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

Fakta om Tryg Familie

Fakta om Tryg Familie Fakta om Tryg Familie Dette faktablad er gældende fra 12. november 2012 Det handler om at være tryg, og en del af det er at være godt forsikret. Men dit behov for forsikring ændrer sig gennem hele livet.

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU November 2006 HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Nye tider i TDC? Spørgeskemaundersøgelsen om de Individuelle lønsamtaler 2006 Overenskomst

Læs mere

Kritisk Sygdom hedder nu VKS

Kritisk Sygdom hedder nu VKS d - n y t n r. 3 s e p t e m b e r 2 0 0 8 Kritisk Sygdom hedder nu VKS n Side 2 Debat om zoneterapi n Side 3 Nye grænser for medicintilskud n Side 4 Information fra Sygeforsikringen " danmark" "danmark"

Læs mere

Fakta om Nordea Tryg Plus

Fakta om Nordea Tryg Plus Fakta om Jo flere forsikringer, desto flere fordele Som Nordeakunde har du mulighed for særligt fordelagtige priser og fordele på dine private forsikringer, når du køber dem gennem Nordea. Udgangspunktet

Læs mere