Topdanmark. Marts 2002

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Topdanmark. Marts 2002"

Transkript

1 Topdanmark Marts 2002

2 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594 mio.kr. - svarende til 11% af markedsværdien Resultatet påvirket af : Et investeringsresultat på 178 mio.kr. under det budgetteknisk forudsatte Udjævningshensættelser på 81 mio.kr. Præmievækst på 5,5% og 22,5% på skade- og livsforsikring. Omkostningsprocenten faldt fra 22,1 til 21,3 Combined ratio steg fra 94,9 til 96,4

3 Resultatudvikling Topdanmark koncernen Hoved- og nøgletal Mio. kr Hovedtal Præmieindtægter Skadeforsikring Livsforsikring Forsikring Skadeforsikring Livsforsikring Resultat af forsikring i alt Moderselskab m.v Ordinært resultat før skat Ekstraordinære poster 6-19 Skat Årets resultat

4 Resultatudvikling Skadeforsikring Skadeforsikring Mio. kr Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk rente Erstatninger Afgiven forretning Omkostninger Udjævningshensættelser Forsikringsteknisk resultat Finansindtægter eksklusive Danske Bank Skadeforsikring før Danske Bank og goodwill Danske Bank Afskrivning på goodwill Resultat af skadeforsikring

5 Skadeforsikring Udvikling i combined ratio (ekskl. orkanskader) 100 pct ,9-0,8 1,2 1,1 96, Omkostn. % Personskade/Afløb Skadeforløb 2001

6 pct. 30 Skadeforsikring Udvikling i omkostningsprocent ,8 24,0 23,6 23,4 22,1 21,

7 Skadeforsikring Udvikling i combined ratio Kvartal 2. Kvartal 3. Kvartal 4. Kvartal Erstatningsprocent 80,8 70,2 80,6 67,7 Afgiven forretning i pct. - 7,2 4,0-2,5 6,5 Skadeforløb 73,6 74,2 78,1 74,2 Omkostningsprocent 21,8 21,7 21,0 20,9 Combined ratio 95,4 95,9 99,1 95,1

8 Skadeforsikring Nøgletal for egen regning pct. 120,0 100,0 80,0 96,0 73,6 75, ,5 83,0 106,9 73,8 101,5 60,0 40,0 20,0 22,4 25,1 23,9 27,7 0,0 Topdanmark Codan Tryg Alm. Brand Erstatningsprocent Omkostningsprocent Combined ratio

9 6 Skadeforsikring Præmievækst - pct. p.a. pct. 5,3 5,5 5 4,1 4 3,5 3 2,5 2, Topdanmark Codan Tryg

10 Skadeforsikring Genforsikring Stigende priser De stigende genforsikringspriser er så vidt muligt overført til kunderne Dog har Topdanmark på en række mindre kontrakter måttet tage prisstigningerne på egne bøger Har budgetteret med højere omkostninger til stormprogrammet pr. 1/ Forventer fremover bedre balance mellem udbud og efterspørgsel på genforsikringsmarkedet

11 Skadeforsikring Perspektiver Erstatningsansvarsloven medfører præmieforhøjelser pr. 1/ Følger nøje udviklingen på ulykkesforsikringsområdet Fuld effekt af samarbejdsaftalen med DLG Distribution gennem home pr. 1/ ebusiness ScalePoint Positive trackingtal Forventet præmievækst på 7-8% i 2002

12 Top of mind udvikling Trackingtal halvår halvår halvår uger af Topdanmark Tryg Alm. Brand Codan Alka Fair If

13 Loyalitet - Topdanmark Trackingtal 100% 12% 7% 6% 10% 13% 9% 75% 41% 35% 26% 39% 52% 38% På vej væk - kunder 50% 25% 43% Risikokunder Tilfredse kunder Ambassadører 35% 20% 39% 32% 25% 14% 20% 28% 17% 17% 22% 0% 4. Kvartal 1. Kvartal 2. Kvartal 3. Kvartal 4. Kvartal 1. Kvartal 2. Kvartal 3. Kvartal 4. Kvartal

14 Livsforsikring Perspektiver Styrket konkurrenceposition Har introduceret Unit Link Har introduceret Topdanmark Velfærd Fuld effekt af samarbejdsaftaler med : Nykredit, DLG og Handelsbanken Tilfredsstillende investeringsafkast Forventer præmievækst over markedsniveauet i 2002 Nyt overskudsprincip

15 Livsforsikring Præmiefremgang pct , , Løbende præmie 3,9 5,8 14,1 52,8 2 Total præmieindtægt 21,4 (11,5 3 ) 35,6 (19,1 3 ) 3,4 2,6 18,1 8,4 Topdanmark Codan Tryg Danica 1) Ekskl. BG Pension 2) 22 pct. ekskl. overtagelsen af NESA & IFV s Pensionskasse 3) Inkl. BG Pension for 2000 Alm. Brand PFA

16 Livsforsikring Investeringsafkast før pensionsafkastskat 10 pct. 9, ,6 4,6 2 1,1 9,2 0,8 8,4 5, Topdanmark Danica Codan -2,8 Tryg PFA -4,

17 Livsforsikring Udvikling i investeringsafkast siden ,0 pct. Investeringsafkast 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Gns ,0-4,0 Gennemsnit Topdanmark Liv

18 Livsforsikring Nyt overskudsprincip Overskuddet i Topdanmark Livsforsikring beregnes som summen af : Egenkapitalen (ekskl. egenkapitalen i Unit Link-selskabet) forrentet med investeringsafkastet før pensionsafkastskat Resultatet i Topdanmark Link Risikotillæg Selskabet opererer altid mindst med et kapitalgrundlag svarende til 150% af solvensmargen Heraf beregnes et risikotillæg på op til 5% Egenkapital herudover oppebærer et risikotillæg på 1% 25% af det samlede administrations- og risikoresultat, såfremt dette er positivt Resultatet af syge- og ulykkesforsikring Samlet ventes et mere volatilt resultat, men det ventes ikke at medføre et lavere gennemsnitligt ROE

19 Livsforsikring Eksempel på det nye overskudsprincip Forudsætninger : Primo egenkapital mio.kr. Investeringsafkast 6% Solvensmargen 558 mio.kr. Eksempel Mio.kr. Investeringsafkast af egenkapitalen x 0,06 84 Resultat i Topdanmark Link 0 Risikotillæg 558 x 1,5 x 0, (558 x 1,5) x 0, Adm.- og risikoresultat 28 x 0,25 7 Resultat af syge- og ulykkesforsikring 9 146

20 Livsforsikring Hvorfor Topdanmark Livsforsikring? Eksempel Mio.kr. Investeringsafkast af egenkapitalen 84 Resultat af Unit Link, risikotillæg m.v Omkostningssynergier 25 Kapitalforvaltning ROE 13%

21 Strukturtilpasning Tryg Codan Alm. Brand if PFA

22 Tilbagekøb af Topdanmark-aktier Siden 1998 er aktiekapitalen i.f.m. tilbagekøbsprogrammet reduceret med 27% For 2002 forventes et tilbagekøb på mio.kr. Der er p.t. tilbagekøbt for 106 mio.kr. Tilbagekøbet for 2003 ventes at ligge højere end for 2002

23 Tilbagekøb af egne aktier Egenkapitalens størrelse Mio.kr. 2 x solvenskravet i skadeforsikring (præmiebaseret) ,5 x solvenskravet i livsforsikring års vækst i solvenskrav 206 0,3 x aktieeksponeringen (koncern ekskl. Liv) x rentefølsomheden (koncern ekskl. Liv) 69 0,3 x investeringen i afløbsforretning Reduceret med udjævningsreserver i Topdanmark koncernen ekskl. Livs- og arbejdsskadeforsikring og reduceret med op til 20 pct. Fremmedfinansiering Rimelig egenkapital 2.765

24 Tilbagekøb af Topdanmark-aktier Mio.kr. Egenkapital primo Egenkapital reduceret med skatteaktiv Egenkapital reduceret med goodwill Kapitaldækning Forventet overskud før goodwill/skat 811 Forventet kapitaldækning ultimo Rimelig kapitaldækning primo Forventet vækst i kapitaldækning 2003 (5% solvensstigning) Tilbagekøbspotentiale

25 Resultatforventninger Resultatforventninger for 2002 Resultatforventninger for 2002 Mio. kr Skadeforsikring Livsforsikring Moderselskab m.v Resultat før goodwill/ekstraordinære poster/skat Afskrivning af goodwill/ekstraordinære poster Skat Resultat excl. Danske Bank aktier Resultat af Danske Bank aktier Årets resultat

26 Værdiskabelse Topdanmarks værdiskabelse tager udgangspunkt i : Nutidsværdien af forventet cash flow fra eksisterende aktiviteter med tillæg af Nutidsværdien af nye forretningsmæssige muligheder

27 Værdiskabelse Nye muligheder Drift af eksisterende aktiviteter Incitamentsprogrammer Kapitalstruktur Aktiekurs Investor Relations Corporate Governance

28

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 1 Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 2 Hovedpunkter fra delårsrapporten 1/2 Underskud

Læs mere

Topdanmark Årsregnskab 2000

Topdanmark Årsregnskab 2000 Topdanmark Årsregnskab 2000 2 Financial highlights 2000 Overskud på 1.005 mio. kr. trods orkanreservering på 490 mio. kr. Resultatet på 1.005 mio. kr. svarer til en egenkapitalforrentning på 25,4 pct.

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Highlights 1.-3. kvartal 2006: Resultatet efter skat steg med 44,1 pct. til 1.167 mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 50,5 pct. til 60,2 kr. Præmiefremgang på 5,3 pct.

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2003

Topdanmarks årsrapport 2003 9. marts 2004 Meddelelse nr. 03/2004 Topdanmarks bestyrelse har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2003. Hovedelementerne er: Overskuddet for 2003 blev 1.001 mio. kr. efter skat og efter overførsel

Læs mere

TOPDANMARK 2014 RESULTAT

TOPDANMARK 2014 RESULTAT TOPDANMARK 2014 RESULTAT 1 1 HIGHLIGHTS 2014 Resultat efter skat steg med 6,1 % til 1.558 mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 15,2 % til 14,4 kr. CR: 86,0 (2013: 91,5) CR ekskl. afløb: 89,8 (2013: 95,0)

Læs mere

August 2011. Topdanmarks H1 2011 resultat

August 2011. Topdanmarks H1 2011 resultat August 2011 Topdanmarks H1 2011 resultat 1 Highlights H1 2011 Resultat efter skat på 726 mio. kr. (resultatet i H1 2010 var på 362 mio. kr.) CR på 89,8 (H1 2010: 95,3) Udvikling i præmieindtægten: Skadeforsikring

Læs mere

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Forsikringsselskaber i 80 erne og 90 erne Karakteristika: Store finansindtægter Overkapitaliseret

Læs mere

TOPDANMARKS 2013 RESULTAT

TOPDANMARKS 2013 RESULTAT TOPDANMARKS 2013 RESULTAT 1 1 HIGHLIGHTS 2013 Resultat efter skat faldt med 19,5 % til 1.468 mio. kr. Resultat pr. aktie blev 12,5 kr. (2012: 14,2 kr.) CR: 91,5 (2012: 88,0) CR ekskl. afløbsgevinster:

Læs mere

TOPDANMARK H1 2015 RESULTAT

TOPDANMARK H1 2015 RESULTAT TOPDANMARK H1 2015 RESULTAT HIGHLIGHTS H1 2015 Resultat efter skat: 647 mio. kr. (H1 2014: 945 mio. kr.) Resultat pr. aktie: 6,3 kr. (H1 2014: 8,6 kr.) CR: 85,7 (H1 2014: 85,9) CR ekskl. afløb: 89,6 (H1

Læs mere

TOPDANMARK H1 2015 RESULTAT

TOPDANMARK H1 2015 RESULTAT TOPDANMARK H1 2015 RESULTAT HIGHLIGHTS H1 2015 Resultat efter skat: 647 mio. kr. (H1 2014: 945 mio. kr.) Resultat pr. aktie: 6,3 kr. (H1 2014: 8,6 kr.) CR: 85,7 (H1 2014: 85,9) CR ekskl. afløb: 89,6 (H1

Læs mere

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark Agenda Kort præsentation af Topdanmark Konkurrencesituationen på markedet for skadeforsikring

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2007

Topdanmarks årsrapport 2007 11. marts 2008 Meddelelse nr. 03/2008 Topdanmarks bestyrelse har i dag godkendt årsrapporten for 2007. Hovedelementerne er: Resultatet efter skat for 2007 udgjorde 1.271 mio. kr. mod 1.692 mio. kr. i 2006.

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Hovedelementerne i årsrapporten 2012 Resultat efter skat på 1.823 mio. kr. mod 1.023 mio. kr. i 2011 en stigning på 78,2 % Resultatet er

Læs mere

Årsrapport 2011. Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017

Årsrapport 2011. Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 Årsrapport 2011 Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 Topdanmarks equity story Topdanmark-aktien er en værdi-case ikke en vækst-case Fokuseret strategi ydansk aktør ystabile forsikringsrisici ylav omkostningsprocent

Læs mere

Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010

Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010 Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikrings halvårsrapport for 2010 Indhold Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 4 Resultat for 1. halvår 2010 4 Skadeforsikring

Læs mere

Topdanmark Forsikring 72 Femårsoversigt 73 Resultatopgørelse 74 Balance 76 Noter

Topdanmark Forsikring 72 Femårsoversigt 73 Resultatopgørelse 74 Balance 76 Noter Indhold Kort om Topdanmark 2 Kort om Topdanmark 3 Organisationsdiagram 4 1997 i sammendrag 5 Hovedtal og nøgletal 6 Direktionens og bestyrelsens beretning 9 Mål og strategier 12 Forventninger til fremtiden

Læs mere

TOPDANMARK ÅRSRAPPORT FOR 2014 4. marts 2015 Meddelelse nr. 05/2015

TOPDANMARK ÅRSRAPPORT FOR 2014 4. marts 2015 Meddelelse nr. 05/2015 TOPDANMARK ÅRSRAPPORT FOR 2014 4. marts 2015 Meddelelse nr. 05/2015 Hovedelementer 2014 Resultat efter skat på 1.558 mio. kr. mod 1.468 mio. kr. i 2013 Resultatet ligger over resultatprognosen på 1.350-1.450

Læs mere

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2007 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen 4 Endnu et godt år for Topdanmark Forsikring 4 Skadeforsikring 8 Livsforsikring 10 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Pr. Telefax. Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 4/1998. 1007 København K Årsregnskabsmeddelelse 1997 Side 1 af 15

Pr. Telefax. Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 4/1998. 1007 København K Årsregnskabsmeddelelse 1997 Side 1 af 15 Lyngby Hovedgade 4 2800 Lyngby Tlf. 4596 7000 Fax. 4587 3544 Direktionen Pr. Telefax 3. april 1998 Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 4/1998 Nikolaj Plads 6 1007 København K Side 1 af 15 - Årsregnskab

Læs mere

Topdanmark A/S. CVR-nr. 78040017

Topdanmark A/S. CVR-nr. 78040017 Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 ÅRSRAPPORT 2013 TOPDANMARKS EQUITY STORY Topdanmark-aktien er en værdi-case ikke en vækst-case Fokuseret strategi ydansk aktør ystabile forsikringsrisici ylav omkostningsprocent

Læs mere

Topdanmark Forsikring årsrapport 2011. Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring årsrapport 2011. Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt Koncernen 4 Resultat på 955 mio. kr. i 2011 4 Skadeforsikring 9 Livsforsikring 11 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2009. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2009. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2009 CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring årsrapport 2009 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen Fokus på 2009 og forventninger til 2010 4 Overskud på 1.483

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III.

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III. White paper Overskudspolitik og forretningsaktivitet i Danica Pension Ej revideret Version III Informations memo Overskudspolitik og forretningsaktiviteter i Danica Pension Indhold Side 1. Introduktion

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt LEDELSENS

Læs mere

Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring A/S Årsrapport 2013 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt Koncernen 4 Resultat på 1.416 mio. kr. i 2013 4 Skadeforsikring 7 Livsforsikring 8 Investeringsaktiviteter

Læs mere

ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT

ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T 2 0 0 8 WWW.ALMBRAND.DK ALM. s ubrand n d F OA/S RNU FT ALM. ÅRSRAPPORT 2008 1

Læs mere

Beretning og regnskab for året 2002. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Beretning og regnskab for året 2002. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Beretning og regnskab for året 2002 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 4 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital

Læs mere

White paper - Danica version II. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version II.

White paper - Danica version II. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version II. White paper Overskudspolitik og forretningsaktivitet i Danica Pension Ej revideret Version II Informations memo Overskudspolitik og forretningsaktiviteter i Danica Pension Indhold 1. Introduktion 2. Danske

Læs mere