Nationernes stråler. Erik Ansvang.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nationernes stråler. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk"

Transkript

1 1

2 Nationernes stråler Erik Ansvang 2

3 Nationernes stråler Af Erik Ansvang Det er ikke kun mennesker, der er styret af de syv stråler. Det samme gælder grupper af mennesker, der er samlet i nationer. Alt er energi, siger naturvidenskaben. Og åndsvidenskaben tilføjer, at liv og energi er identiske begreber. Og liv, livskraft eller energi er nært forbundet med eksistens og aktivitet. Aktivitet er den bevægelige manifestation af et væsen. Alt er energi, men det er muligt at dele energien og dermed helheden op i bølgelængder eller frekvenser afhængig af svingningshastigheden. Hvis svingningen er langsom, manifesterer energien sig som en bølgelinje, hvor der er langt mellem bølgetoppene. Energien har en lav frekvens. Hvis man registrerer meget hurtige bølgelinjer med kort afstand mellem bølgetoppene, har energien en høj frekvens. Men principielt er der ingen forskel på selve energien. Energien er den samme, men hastigheden, den bevæger sig med, er forskellig. Konklusionen er derfor, at der er én energi eller ét liv i Universet, men energien optræder i forskellige frekvenser eller bølgelængder. Hvis energi og liv betragtes på den måde, vil alle skabninger fra et atom (eller noget endnu mindre) til en galaksehob (eller noget endnu større) altid bestå af en sum af forskellige frekvenser eller energistrømninger. Sjælsstrålen og personlighedsstrålen Mennesket styres af to grundlæggende frekvenser eller stråler: Sjælsstrålen og personlighedsstrålen. Det samme gælder en nation, for en nation består af en større eller mindre gruppe mennesker eller rettere bevidstheder og nationens særpræg kommer til udtryk i disse menneskers respons på strålekvaliteterne. 3

4 Ligesom mennesket, som i den nuværende udviklingsperiode primært er styret af personlighedsstrålen, er nationerne det også. Det er logisk, for nationer er ikke alene geografiske positioner på verdenskortet, men de er repræsenteret af grupper af menneskelige bevidstheder. Nationens politik, økonomi, kunst, videnskab osv. kommer derfor til udtryk gennem nationens menneskelige bevidstheder. Nationens overordnede stråle sjælsstrålen sanses kun af mennesker, der er nået til det niveau i deres personlige udvikling, der i åndsvidenskaben karakteriseres som aspirant eller discipel. Men som sagt er de nuværende nationale tendenser et udtryk for personlighedsstrålens dominans, og opgaven og målet i udviklingen er at udtrykke sjælskvaliteterne, og derfor giver personlighedsstrålen samtidig information om karakteren af de problemer, de enkelte nationer skal arbejde med og overvinde. Materielt eller spirituelt I Alice A. Baileys bøger gør den tibetanske mester Djwhal Khul opmærksom på, at de stråler, der er aktive i den nuværende cyklus, er meget kraftfulde. Og for de nationer, der har de aktive stråler i deres stråleopbygning, vil styrken komme til udtryk enten materielt eller åndeligt. Men en nations problemer kan også være udtryk for, at de stråler, der styrer den pågældende nation, ikke er aktive på nuværende tidspunkt. Nationen skal så at sige reagere på en frekvens, den ikke er udstyret til at svinge med på. Den tibetanske mester Djwhal Khul oplyser, at de indflydelsesrige nationer, har følgende stråleopbygning. Samtidig oplyser han nationernes motto et nøgleord, der kan åbenbare nationernes skjulte mål: 4

5 Nation: Personlighed: Sjælsstråle: Motto: Indien 4. stråle (kunst) 1. stråle (ledelse) Jeg skjuler lyset Kina 3. stråle (intellekt) 1. stråle (ledelse) Jeg antyder vejen Tyskland 1. stråle (magt) 4. stråle (kunst) Jeg bevarer Frankrig 3. stråle (intellekt) 5. stråle (viden) Jeg frigør lyset England 1. stråle (magt) 2. stråle (kærlighed) Jeg tjener Italien 4. stråle (kunst) 6. stråle (idealisme) Jeg baner vejen USA 6. stråle (idealisme) 2. stråle (kærlighed) Jeg oplyser vejen Rusland 6. stråle (idealisme) 7. stråle (magi/orden) Jeg forbinder to veje Østrig 5. stråle (viden) 4. stråle (kunst) Jeg tjener den oplyste vej Spanien 7. stråle (orden) 6. stråle (idealisme) Jeg spreder skyerne Brasilien 2. stråle (kærlighed) 4. stråle (kunst) Jeg skjuler kimen Tibetaneren gør opmærksom på, at et omhyggeligt studie af disse oplysninger ikke alene giver viden om nationernes rolle i den globale helhed, men de er desuden nøglen til en racemæssig forståelse, for strålerne påvirker og præger nationens liv og det nationale særpræg. 5

6 Studiet går bl.a. ud på at sammenligne strålekvaliteterne og de esoteriske nøgleord. Eksempelvis er både Tysklands og Englands personlighed styret af 1. stråle for magt og ledelse. Dette sammenfald har i høj grad sat sit præg på historien. Der er også et slægtskab mellem Frankrigs esoteriske nationale nøgleord: Jeg frigør lyset og Englands: Jeg tjener. Slægtskabet er indlysende: Lyset eller sjælsprincippet frigøres gennem tjeneste. Det samme gælder den franske og den engelske nations symboler. Frankrig Den franske liljes tre blade symboliserer de tre guddommelige aspekter: Vilje, kærlighed/visdom og intelligens i manifestation. Det tredje aspekt den intelligente aktivitet er på denne måde fremhævet. Frankrigs opgave er derfor at frigøre lyset gennem den intelligente aktivitet, som åndsvidenskaben kalder tjenestearbejde dvs. ægte samfundsengagement for menneskeheden og planeten. Frankrig har givet et uvurderligt bidrag til den vestlige verdens viden og tænkning. Den storhed, som det franske imperium engang besad, repræsenterer det fundament, som Frankrig skal bygge sin fremtid på. Vandbærerens tidsalder vil blive en mental tidsalder. Derfor udgør fortiden og de strålekvaliteter, der styrer franskmændene en garanti for en (undskyld udtrykket) strålende fremtid, med mulighed for guddommelig åbenbaring af intelligensens kvaliteter. Franskmændene lever stadig i minderne fra fortiden. Det siger sig selv, at nytænkning og ny udvikling ikke er et resultat af forsøget på at forlænge fortiden ind i fremtiden. Franskmændene skal glemme fortidens storhed og den nationale stolthed, som blot forstærker egoisme og isolation. Når franskmændene retter intellektet mod åndelig forståelse og de mentale anstrengelser mod åndsvidenskaben, vil de bringe en psykologisk og sjælelig åbenbaring til verden. 6

7 England Englands symbol (her tales der om de tre fjer i Prinsen af Wales våbenskjold) symboliserer de tre guddommelige aspekter: Vilje, kærlighed og intelligens. Og englænderne er primært styret af de to første. Englands våbenskjold (altså ikke Prinsen af Wales våbenskjold), viser to figurer: Løven med krone og enhjørningen. Løven repræsenterer det aktive, maskuline aspekt, og enhjørningen det beskyttende, feminine aspekt. 7

8 Løven har i århundreder været det samlende symbol for det engelske rige. Men løvens rolle magten og lederskabet er svækket. Enhjørningen er ved at gøre sig gældende. Enhjørningen har som bekendt et enkelt horn, der sidder i panden. Hornet vokser ud fra pandecentret det tredje øje symbolet på illumination eller på oplysning. Også dette våbenskjold viser Englands to styrende stråler. Personlighedens 1. stråle symboliseres med løven kongen, den herskende, den ledende, den magtfulde. Og sjælens 2. stråle repræsenteres af enhjørningen symbolet på den integrerede personlighed og på indvielse og visdom. Det er Englands opgave at sætte kronen på sjælsprincippet og bevæge sig fra lederskab gennem kontrol, til lederskab gennem samarbejde. Englænderne skal ligesom franskmændene overvinde personlighedsstrålens negative kræfter, der kommer til udtryk som stolthed, selvsikker arrogance og nationalisme, før englænderne kan genvinde ny storhed ved hjælp af de Richard Løvehjertes skjold iboende sjælskvaliteter. Sjælsstrålen for det britiske imperium er strålen for kærlighed/visdom. Kærlighedsenergien er kendetegnet ved tiltrækning. Den flydende, bevægelige, intuitive tænkeevne er nært forbundet med kærlighedens og forståelsens guddommelige aspekt. Kærlighed og forståelse er to siden af samme sag ligesom tiltrækning og fortolkning er det. Nedbrydning og forberedelse Her skal englænderne forlades, og i stedet skal der fokuseres på nogle af de øvrige naboer. Harmoniens og skønhedens stråle 4. stråle begynder sin globale aktivitet fra år Den vil gradvis øge sin indflydelse og sætte sit præg på alle livets forhold ikke mindst i de lande, der har denne stråle i sin stråleopbygning. Det har Indien (på personligheden), Tyskland (på sjælen), Italien (på personligheden), Østrig (på sjælen) og Brasilien (på sjælen). Det er grunden til, at der har været en del uro i disse lande. De befinder sig i en nedbrydningsproces. De destruerer de gamle tankeformer, og gør sig klar til indstrømningen af 4. stråles harmoniserende kræfter og til at den globale stråle 7. stråle som begyndte sin aktivitet i Åndsvidenskaben oplyser, at 7. stråle når sit højdepunkt omkring Reaktionen på tiltagende strålepåvirkning er altid en forberedende nedbrydningsproces i en overgangsperiode. 8

9 Indien Det esoteriske nøgleord fortæller, at Indien skjuler lyset. Målet er, at det skjulte lys skal åbenbares for menneskeheden. Når mennesket ikke længere fokuserer på livets materielle side (formsiden), men ser det iboende liv eller den indre kvalitet, vil det også se tingene som de ér. Og så bliver det muligt at forvandle verdens kaotiske situation til harmoni. Først da kan Indien manifestere sine sjælskvaliteter dvs. at gøre korrekt brug af de iboende lederegenskaber. Indien vil få hjælp af England og England vil få hjælp af Indien. Indien skjuler lyset og englænderne tjener det lys, Indien skjuler. Englands personlighedsstråle (1. stråle for magt og ledelse) er Indiens sjælsstråle. Englænderne har gennem aktiviteterne i Indien i det ydre vist inderne vejen til deres egne indre potentialer. Tyskland Ligesom England har Tyskland 1. stråle for vilje, magt og lederskab på personligheden. Ingen vil vel sætte spørgsmålstegn ved denne påstand? I århundreder har Tyskland været kampplads. Utallige krige har haft udgangspunkt i det tyske rige. Kulminationen var de to verdenskrige. Tysklands motto er jeg bevarer, og det kan umiddelbart virke paradoksalt, at den nation, der har været årsag til så voldsom ødelæggelse skulle have til opgave at bevare. Men tyskerne tilstræber faktisk stabilisering. Også da de forsøgte at bevare den ariske races renhed. Sjælsstrålen 4. stråle for harmoni gennem konflikt viser det samme. Tyskerne ønsker at standardisere at harmonisere. Nu er landet ikke alene genforenet det er igen en stormagt. Men meget tyder på, at tyskerne har lært konklusionerne fra fortidens mange lektioner, sådan at de i dag er den stabiliserende faktor i Europa. Og de arbejder for fredelig sameksistens med de tidligere fjender. Når 4. stråle begynder sin aktivitet fra år 2025, vil Tyskland igen gøre sig gældende på det kulturelle og kunstneriske område. Der er i øvrigt paralleller mellem Ruslands sjælsstråle (7. stråle for orden) og Tysklands personlighedsstråle (1. 9

10 stråle). 7. stråle er nemlig 1. stråles lillebror. 1. stråle er vilje i sig selv, mens 7. stråle er vilje i aktivitet eller handling. Ligesom russerne forsøger tyskerne at påtvinge standardiserede leveregler. Rusland Rusland og USA har vidt forskellige idealer og mål. Begge har 6. stråle for idealisme på personligheden, men idealismen er rettet mod vidt forskellige mål. Ruslands indre målsætning styres af 7. stråle for orden og ceremoniel magi, og Ruslands historie er da også præget af, at nationens befolkninger styres mod bestemte standardiserede idealer mod orden og interessefællesskab. Det er imidlertid sket gennem tvang. Den ceremonielle orden er derfor opretholdt gennem ufrivillighed. De negative 7. stråle kvaliteter er netop kendetegnet ved formalisme, bureaukrati, pedanteri og magtbegær. Det gjaldt under de forskellige zardømmer, hvor slaveri og undertrykkelse var reglen og ikke undtagelsen. Det gjaldt under kommunismen, hvor et hensynsløst diktatur umyndiggjorde det russiske folk i et forsøg på ensretning i stedet for ligestilling. Rusland er en vigtig nation, for åndsvidenskaben fortæller, at Den Nye Tidsalders religion vil komme fra Rusland. Den nye religion bliver en syntese af de gamle religioner, og det er ved hjælp af sjælsstrålen (7. stråle), at Rusland dels vil forene verdens religioner, dels forene det åndelige og det sociale. Russernes våbenskjold Det vil nu være interessant at studere det russiske våbenskjold. Hvis man undersøger det russiske imperiums symbol, som blev brugt af zarerne før revolutionen i 1917, vil man opdage det byzantinske imperiums røde dobbeltørn en ørn med to vinger, to hoveder og to ben. Over hovederne svæver én kongekrone. Hovederne ser til hver sin side, og det indikerer, at Rusland ser to veje den materialistiske og den åndelige vej. Altså en deling af personlighedens og sjælens kvaliteter. Det understreges af nationens esoteriske nøgleord: Jeg forbinder to veje personlighedens vej og sjælens vej. Og velsagtens også øst og vest. 10

11 På vingerne ses i nogle versioner en række våbenskjolde fra de mindre nationer, som Rusland beskytter under sine store vinger. Det nationale ideal for Rusland er derfor at samle og forene mange forskellige nationer og racer de europæiske og asiatiske. I nyere tid har Rusland endnu mere end tidligere ved magt gennemtvunget sin vilje overfor de små nabonationer. I dobbeltørnens hjerte ses et billede af ærkeenglen Michael eller den arketypiske Sct. George og dragen. Det er helten, der kæmper med sin lavere natur og symbolet er det samme, som i Moskvas våbenskjold. Det er derfor ikke russernes opgave at dræbe hjertekvaliteterne, men at aktivere dem. Sejren over dragen (personligheden) er et ideal, der ligger dybt i den russiske sjæl. Russerne har haft en vision om at skabe en verdensorden, der er mere i overensstemmelse med Vandbærerens tidsalder. Den tibetanske mester Djwhal Khul siger, at det ikke vil ske gennem et diktatorisk styre, og den nye verdensorden vil ikke blive præsenteret for verden gennem aggression. 11

12 USA USA s personlighed styres af 6. stråle for idealisme og sjælen styres af 2. stråle for kærlighed-visdom. I den nuværende verdenssituation er USA den suverænt stærkeste nation, og i årtier har det set ud til, at USA forsøgte at leve op til 2. stråles kvaliteter. USA er blevet kaldt verdens politibetjent. Det kunne være positivt, hvis amerikanerne ville forsøge at gennemføre en ny verdensorden, hvor nationerne via FN motiveres til fredelig sameksistens. Men i den seneste periode ser det ud til, at USA er ved at begå samme fatale fejl som mange andre stærke nationer i historien. Amerikanerne ser ud til at glemme, at som eneste supermagt ejer amerikanerne alene evnen til suverænt at kunne destruere og undertrykke ved hjælp af trusler og magt. Evnen til at inspirere, skabe nyt og bygge op forudsætter gensidig respekt og samarbejde. Den nye verdensorden kan ikke påtvinges med magt. Forhåbentlig finder amerikanerne den rette vej til opfyldelse af deres store mission. 2. stråle nationer og deres skæbne Kun tre af de store nationer styres af 2. stråle: Brasilien har 2. stråle på personligheden, mens både England og USA har 2. stråle på sjælen. Den tibetanske mester Djwhal Khul fortæller, at England er vogteren af 2. stråles visdomsaspekt for nutidens såkaldte ariske race. I den kommende 6. underrace, som er ved at vise sig blandt andet i USA, vil det være USA, der bliver vogteren af visdomsaspektet for den ariske race dvs. 5 rodraces 6. underrace, som vil være kimen til den fremtidige 6. rodrace. Og Brasilien bliver den ledende nation for den nye 6. rodrace. Ny ledelsesform USA, England og Brasilien kan sammen manifestere kærlighedsaspektet og vise, hvordan kombinationen af idealisme og kærlighed kan omsættes til en ny ledelsesform, der er baseret på intelligens og visdom. Her vil det være relevant at indskyde et citat af Annie Besant, som sagde sin uforbeholdne mening om nutidens demokratiske styreform. Hun sagde: Demokrati er troen på, at hvis man ganger uvidenhed tilstrækkelig mange gange, bliver facit kundskab. 12

13 Udover en styreform, der ikke bygger på repræsentativt demokrati, men bliver hierarkisk og baseres på ledernes etik, moral, intelligens og visdom, har USA mulighed for at repræsentere en sammensmeltning af racer. Det angelsaksiske element vil være dominerende, og Brasilien kan blive leverandør af det bedste fra de latinske racer. Racernes kvaliteter skal ikke vurderes ud fra kultur og civilisation, men på grundlag af stråletyperne og udviklingen af strålekvaliteterne. Vandbærervisioner Manifestationen af landenes sjælskvaliteter ligger selvsagt langt ude i fremtiden, men det siges, at Englands bidrag vil blive tænkningen, som kommer til udtryk i intelligent ledelse motiveret af kærlighed og forståelse. USA har mulighed for at bidrage med den intuitive evne, som vil vise sig dels som indre oplysning, dels som evnen til at skabe syntese. Brasiliens vil til den tid sammenkæde og fortolke, og baggrunden for denne funktion er udfoldelse af den abstrakte bevidsthed, som er en forening af intellekt og intuition. Det må ligge langt ude i fremtiden, for det vil indebære en forening af det mentale/ sjælelige og den buddhiske bevidsthed. Det buddhiske plan repræsenterer både den rene intuition og den betingelsesløse, allestedsnærværende kærlighed. Intuitionen repræsenterer helheden og kærligheden repræsenterer enheden. Samtidig siger Djwhal Khul, at baggrunden for Brasiliens funktion er den abstrakte bevidsthed, som er en forening af intellekt og intuition. Han hentyder derfor til mentalplanet, fordi det lavere mentale plan repræsenterer den konkrete og intelligente tænkning og metoden er logik. Det højere mentalplan repræsenterer den abstrakte tænkning og metoden er intuition. 13

14 Amerikanernes våbenskjold Inden USA forlades, skal der også kastes et blik på det amerikanske våbenskjold for at se, om der ligger esoteriske nøgler i heraldikken. De mennesker, som samledes i Philadelphia for at erklære kolonierne fri af engelsk overherredømme, stammede hovedsagelig fra rosenkreuzerne. Andre deltagere var frimurere, astrologer og esoterikere. De havde naturligvis stor indflydelse på indhold og udførelse af The Great Seal. Hovedsymbolet er ørnen, som altid har symboliseret den åndelige kraft, der rejser sig over de fysiske begrænsninger. På skjoldet på ørnens bryst ses de kendte rød/ hvide striber, som repræsenterer de mange stater, der er samlet i denne union. Mottoet på våbenskjoldet E Pluribus Unum = One from Many flyver over ørnens hoved. I den højre klo holder ørnen en olivengren, og i den venstre er der pile, som symboliserer styrken til fred og krig. Umiddelbart over ørnens hoved ses en stjernekonstellation, der repræsenterer de store verdenskræfter. På bagsiden af det store segl ses en pyramide. Ikke nødvendigvis den store Giza-pyramide, men et symbol på treenigheden og evigheden. Over pyramiden svæver et øje i en trekant og endnu et motto: Annuit Coeptis = Han (Gud) har begunstiget vores plan med andre ord: Gud har velsignet den amerikanske nations målsætning. Øjet er Guds øje, der ser alt i fortid, nutid og fremtid. Dermed er den amerikanske plan også Guds plan. En ny verdensorden begyndte, da USA blev grundlagt, og måske bliver USA den nation, der fører verden ind i Vandbærerens tidsalder. 14

15 På pyramidens fundament står der: Novus Ordo Seclorum A new order of the Ages starten på den amerikanske nation og dengang på en ny verdensorden. Potentielt kunne det være USA, der (som det esoteriske nøgleord siger) oplyser vejen i Vandbærerens tidsalder, men det må tiden vise. Den skjulte skæbne i hænderne på folket Den tibetanske mester gør opmærksom på, at nationernes skæbne er skjult, og at den ligger i hænderne på folkeslagene. Begivenhederne på rejsen mod målet afhænger af den racemæssige karma. Men målet vil nationerne uundgåeligt nå. Om det er de gode eller dårlige egenskaber, der vil være fremtrædende, afhænger af: 1. Nationens udviklingstrin 2. Graden af personlighedsstrålens kontrol over nationen 3. Sjælsstrålens begyndende kontrol 4. Nationens polarisering Med polarisering menes der feminin (negativ polarisering) og maskulin (positiv polarisering). De feminine nationer Indien, Frankrig, USA, Rusland og Brasilien er ifølge åndsvidenskaben alle feminine og repræsenterer psykologisk set det opfostrende, beskyttende moderaspekt. De positive sider ved det feminine aspekt er det intuitive, mystiske, sensitive, tiltrækkende, skønhed, udfoldelse og farve. På den negative sider ser man karaktertræk som materialisme, pomp og pragt, rigdom (både materielt og økonomisk). De skaber civilisation og idéer. 15

16 De maskuline nationer Kina, Tyskland, England og Italien er maskuline og repræsenterer psykologisk set det mentale, politiske, ledende, standardiserede, gruppebevidste, esoteriske, aggressive, storladne, interesse for lov og lovgivning og de lægger vægt på race og imperium. Til de lavere udtryk hører nutidens diplomati og politik, anvendelse og fordeling af penge og moderne byplanlægning i modsætning til højere udtryk som ægte statsmandskunst, kommunikation og udveksling samt frimureri og Hierarkiets opbygning. Strålerne kan anvendes til analyse Man kan anvende strålernes karakteristika til at studere og analysere alle nationer. Analyserne vil vise, at naturens mange syvfoldigheder udspringer af strålernes oprindelige syvfoldighed. Intuitive og intellektuelle forbindelser og uoverensstemmelser er alle et udtryk for strålernes indflydelse. Forbindelserne stammer fra personlighedsstrålerne og kommer til udtryk i livets formside, og studier af disse strålemæssige forbindelser vil afsløre mange interessante informationer om landenes indbyrdes relationer. Fra idé til virkelighed 2. stråle for tiltrækning, 3. stråle for elektriske fænomener (koordination) samt 5. stråle for konkret viden eller intellekt er alle aktive, og de er særdeles aktive i øjeblikket. 7. stråle nærmer sig som nævnt sit zenit, og vil langsomt men sikkert skabe orden og hierarkisk herredømme på planeten. Al sund udvikling sker langsomt men sikkert og virkningen viser sig i denne rækkefølge: 1. Fornemmelse af et ideal. 2. Formulering af en teori. 3. Væksten af den offentlige mening. 4. Indføring af et voksende mønster på livet under udvikling. 5. Skabelse af en form, baseret på dette mønster. 6. Stabiliseret funktion af livet i formen. Enhver stråle legemliggør en idé, der kan fornemmes som et ideal. 16

17 Idéen rummer formålet og udtrykkes gennem mentallegemet (1. stråle). Idealet rummer kvaliteten og udtrykkes gennem astrallegemet (2. stråle). Det endelige udtryk i fysisk form har karakter af et idol et ydre forbillede (3. stråle). Alle de holdninger og værdier, mennesket har udviklet, er dukket op som en idé. Sensitive mennesker, der er modtagelige for inspiration, opfanger en idé en guddommelig kvalitet, der er nødvendig for den videre udvikling. Det kan eksempelvis være idéen om menneskeheden som én enhed. Idéen opleves som værdifuld. Den har et formål. Og hermed begynder næste fase man begynder at idealisere idéen. Man formulerer en teori om menneskeheden ud fra en helhedsbetragtning. Man udtrykker idéens kvaliteter. Herefter er det befolkningen, der får idealet til at vokse. Det er sagt, at værdier ikke skifter fra tidsalder til tidsalder. Værdier er konstante. Alle værdier er altid til stede. Det er mængden af fortalere, der skifter. Det er her, man træder ind i næste fase: Væksten af den offentlige mening. I denne fase begynder man at relatere idealet til de aktuelle livsproblemer, og i denne fase kommer det enkelte menneskes frie vilje for alvor til udtryk. Det er her, livsmønsteret bliver ændret i forhold til det nye ideal, og det er her, misforståelser, misbrug og blændværk udvikles omkring den nye visdom, som i inspirationsfasen var guddommelig. I den efterfølgende fase begynder idealet at krystallisere. Det former tænkningen og dermed handlingerne. Til sidst bliver idealet hver mands eje. Det bliver normen. Det bliver et forbillede. Et idol. Ikke al inspiration er guddommelig Det betyder ikke, at enhver idé, impuls eller inspiration, der dukker op under meditation, er guddommelig, og udvikler sig til et ideal. Mange selvskabte idéer kan være aldeles unyttige og fejlagtige. Mange kan være nyttige, uden at de dermed er guddommelige. Men princippet er, at enhver stråle legemliggør en idé, der kan fornemmes som et ideal. Derfor er det strålerne, der ligger til grund for det værditeoretiske grundlag, som nationen bygger tilværelsen på. Derfor er strålerne den indre kraft, der styrer de evolutionære processer. Det gælder for planeter. Det gælder for nationer. Det gælder for personer. 17

18 18

DE SYV STRÅLER 3:3. Introduktion til den esoteriske lære 14. Hardy Bennis. www.visdomsnettet.dk

DE SYV STRÅLER 3:3. Introduktion til den esoteriske lære 14. Hardy Bennis. www.visdomsnettet.dk 1 DE SYV STRÅLER 3:3 Introduktion til den esoteriske lære 14 Hardy Bennis www.visdomsnettet.dk 2 De syv stråler 3:3 Af Hardy Bennis Nationens personlighedsstråle En nations liv og nationale særpræg er

Læs mere

ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING

ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING 1 Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Analogisk og analytisk tænkning Af Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Analogisk og analytisk tænkning Den menneskelige tænkeevne

Læs mere

Analytisk og analogisk tænkning

Analytisk og analogisk tænkning 1 Analytisk og analogisk tænkning Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Analytisk og analogisk tænkning Menneskets tænkeevne er flere ting. I dag tænker man på en anden måde end i fortiden. Og i fremtiden

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 03 MENNESKETS EVOLUTION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 03 MENNESKETS EVOLUTION Af Erik Ansvang De syv legemer og stofplaner Her er det tanken at studere

Læs mere

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk 1 Healing & Økonomi Simon Marlow www.visdomsnettet.dk 2 Healing & Økonomi Af Simon Marlow (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Energi følger tanken Et af udviklingsvejens mest fundamentale

Læs mere

World Goodwill. www.visdomsnettet.dk

World Goodwill. www.visdomsnettet.dk 1 World Goodwill www.visdomsnettet.dk 2 World Goodwill Den gode viljes energi Tre principper 1. Princippet om at dele Fejltagelser og misforståelser i tidligere århundreder kulminerede i Anden Verdenskrig

Læs mere

Skabende meditation. Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk

Skabende meditation. Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk 1 Skabende meditation Torkom Saraydarian www.visdomsnettet.dk 2 Skabende meditation Af Torkom Saraydarian Fra Challenge for Discipleship (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Det psykiske energifelt

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgaver, der skal udføres o Meditationsomrids o Oversigt over loven om åndelig

Læs mere

Åndsvidenskab for advokater

Åndsvidenskab for advokater 1 Åndsvidenskab for advokater Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Åndsvidenskab for advokater Af Geoffrey Hodson Fra The Theosophist (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Alt er underlagt

Læs mere

>HUSET I CENTRUM< Healerskolen i Sønderjylland

>HUSET I CENTRUM< Healerskolen i Sønderjylland >HUSET I CENTRUM< Healerskolen i Sønderjylland Åndsvidenskab Clairvoyance Terapi og Foredrag Esoterisk Healing Filosofi Psykologi og Sociologi Healeruddannelse trin 1-21 DEN nye tids HEALERE Telefon 7461

Læs mere

CLAIRVOYANCE fup eller fakta?

CLAIRVOYANCE fup eller fakta? 1 CLAIRVOYANCE fup eller fakta? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 CLAIRVOYANCE fup eller fakta? Af Erik Ansvang Psykiske evner er et faktum Lad det være sagt med det samme: I denne artikel sættes der

Læs mere

CITATER på VisdomsNettet

CITATER på VisdomsNettet 1 CITATER på VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk 2 CITATER på VisdomsNettet Bedøm din succes på hvad du måtte opgive for at få den. Dalai Lama Vi har ikke arvet jorden fra vores forældre vi har lånt den

Læs mere

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Hvad er en ideologi? Det er et sammenhængende system af tanker og idéer som angiver hvordan samfundet bør være indrettet. Evt.

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Alice A. Bailey. Udkommet på dansk:

Alice A. Bailey. Udkommet på dansk: 1 Alice A. Bailey Udkommet på dansk: Nationernes Skæbne, 1982 En kompilation om seksualitet, 1988 Esoterisk Psykologi, bind I, 1989 Døden det store eventyr (kompilation), 1990 Blændværk et verdensproblem,

Læs mere

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi Artikel bragt i tidsskriftet Tankestreg, august 1993 (tidsskriftet er knyttet til KPF, Kristent Pædagogisk Fællesskab) Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi er en af de mange terapeutiske retninger,

Læs mere

OVERSIGT VISDOMS- NETTES. over. meditationer. Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk

OVERSIGT VISDOMS- NETTES. over. meditationer. Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk OVERSIGT over VISDOMS- NETTES meditationer Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Hvilke meditationer kan du finde på VisdomsNettet? INTRODUKTION TIL SKABENDE MEDITATION Introduktion til skabende

Læs mere

KREATIVITET. Traditionelt & Spirituelt 4:7. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

KREATIVITET. Traditionelt & Spirituelt 4:7. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 KREATIVITET Traditionelt & Spirituelt 4:7 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 KREATIVITET Traditionelt & Spirituelt 4:7 Af Erik Ansvang Kan kontakten genskabes til den iboende kreativitet? Kan kontakten

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Kanalisering. Den Gyldne Portal Hjemmeside: http://dengyldneportal.dk. Side 1 af 9

Kanalisering. Den Gyldne Portal Hjemmeside: http://dengyldneportal.dk. Side 1 af 9 Kanalisering Side 1 af 9 Indholdsfortegnlse over kanalisering Side Forside 1 Denne indholdsfortegnelse du læser i nu 2 Generelt om kanalisering 3-5 Kanaliserings teknik og bevidst/ubevidst medie virksomhed

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre!

Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre! 1 Grundlovstale 2014 Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre! Med Junigrundloven fra 1849 startede opbygningen af det moderne Danmark. Diktatur

Læs mere

Penge og det åndelige liv

Penge og det åndelige liv 1 Penge og det åndelige liv Roberto Assagioli www.visdomsnettet.dk 2 Penge og det åndelige liv Af Roberto Assagioli Fra The Beacon (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Når man iagttager og

Læs mere

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne.

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Et eksempel Hvem er jeg? Navn.: Kvinde Fødselsdato: xx.xx.xxxx 2015 Healing og Balance Lina Starcke Larsen 1 Hvad er min sjælsfarve/grundfarve? På

Læs mere

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969 MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT K,benhatm 1969 Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut Logos-Tryk 1. KAPITEL Vi er både skuespillere og tilskuere Menneskenes livsoplevelse er i virkeligheden

Læs mere

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE FRA MANDAG TIL LØRDAG varer teknikken 20 minutter og Søndag varer den 30 minutter, Teknikken starter kl 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 02. NB: Dette er de danske tider. Forberedelser

Læs mere

Metoder til at undgå 1:4. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk

Metoder til at undgå 1:4. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk 1 Metoder til at undgå UNDFANGELSE 1:4 L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 Metoder til at undgå UNDFANGELSE 1:4 Det esoteriske grundlag for hormonelle valg Af L. Rae Lake Fra The Beacon (Oversættelse Ebba

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Symbol nr. 35. Polprincippets kosmiske kredsløb

Symbol nr. 35. Polprincippets kosmiske kredsløb Symbol nr. 35 Polprincippets kosmiske kredsløb Væsenets polstruktur 35.1 Med hensyn til hankøn og hunkøn er det ikke således, at et hankønsvæsen bliver ved med at være et hankønsvæsen i al evighed, ligesom

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

Indvielsens Port. Vejen til den 3. Indvielse. Lucindra ~ 1 ~

Indvielsens Port. Vejen til den 3. Indvielse. Lucindra ~ 1 ~ Indvielsens Port Vejen til den 3. Indvielse Lucindra ~ 1 ~ Forsidebillede: Foto taget af Lucindra Udgivet september 2014. Hjemmeside: www.lucindra.dk Andre e-bøger af Lucindra: De Tre Grale - en spirituel

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15)

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15) Loven for bevægelse (Symbol nr. 15) 1. Guddommens jeg og skabeevne bor i ethvert væsens organisme og skabeevne Vi er igennem de tidligere symbolforklaringers kosmiske analyser blevet gjort bekendt med

Læs mere

fantasiens hersker Forord Udklædningskrav Om sortelveren L'elamshin d'lil Ilythiiri zhah ulu har'luth jal L'alurl gol zhah elghinyrr gol

fantasiens hersker Forord Udklædningskrav Om sortelveren L'elamshin d'lil Ilythiiri zhah ulu har'luth jal L'alurl gol zhah elghinyrr gol fantasiens hersker Sortelver hæftet v. 1,1 Forord En del af det, der bliver beskrevet her i dette hæfte, er information fra Dungeons & Dragons universet og nogle hjemmesider. Husk på at dette kun er en

Læs mere

Verdensbilleder og moderne naturvidenskab. Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet

Verdensbilleder og moderne naturvidenskab. Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet Verdensbilleder og moderne naturvidenskab Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet 1 2 Teisme Deisme Naturalismen Nihilismen Eksistentialismen Panteisme New Age 3 Fokus på Kaj Munks rolle 1920ernes danske åndskamp

Læs mere

Et ugekursus på Brenderup Højskole : 13. - 19. Juli 2008. En Spirituel Rejse gennem meditation & kreativitet til centrering & kraft med Eskild Tjalve

Et ugekursus på Brenderup Højskole : 13. - 19. Juli 2008. En Spirituel Rejse gennem meditation & kreativitet til centrering & kraft med Eskild Tjalve Et ugekursus på Brenderup Højskole : 13. - 19. Juli 2008 En Spirituel Rejse gennem meditation & kreativitet til centrering & kraft med Eskild Tjalve En spirituel rejse er en holistisk rejse hvor både tanke,

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

OM MANI PADME HUM. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

OM MANI PADME HUM. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 OM MANI PADME HUM Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Om Mani Padme Hum Af Erik Ansvang OM er den femte rodraces mantra. Om Mani Padme Hum er den fjerde rodraces mantra. Mantraet Om Mani Padme Hum betyder

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

At leve i tro. Ugens vers. Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25).

At leve i tro. Ugens vers. Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25). 11 At leve i tro TIL SABBATTEN 14. MARTS 2015 Ugens vers Introduktion Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25). Mange røster kalder på os fra alle mulige

Læs mere

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener Eksempel på en god litterær artikel, 3g To Verdener Den 3. november 1871 tager Georg Brandes med sin forelæsning, omkring hovedstrømninger i det nittende århundredes litteratur, første skridt på vejen

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

P r o g r a m. Februar - juli 2009. Teosofisk Fellowship København. Teosofisk Fellowship København

P r o g r a m. Februar - juli 2009. Teosofisk Fellowship København. Teosofisk Fellowship København Teosofisk Fellowship København Sommerskole i Svendborg 1.-5. juli 2009 Bestil brochure eller se hjemmesiden P r o g r a m Februar - juli 2009 Teosofisk Fellowship København Sankt Peders Stræde 27B, 3.

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

TIL SØRGENDE MENNESKER

TIL SØRGENDE MENNESKER 1 TIL SØRGENDE MENNESKER C.W. Leadbeater Oversættelse: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 2 Sorgen Et menneske, du holdt meget af, er afgået ved døden. Et menneske, der måske var hele din verden. Og nu

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne

Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne Institut for Holisme og Forskning Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne Udfyld det efterfølgende spørgeskema og og identificér din din SIQ. Lær ved ved samme lejlighed mere om

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Ritual Magi. Magier med en stjerne* optræder flere steder og kan derved opnås på forskellige måder.

Ritual Magi. Magier med en stjerne* optræder flere steder og kan derved opnås på forskellige måder. R 1 For at kunne kaste ritualer skal man have evnerne Magibruger og Ritual som står beskrevet i Regelsættet. Her er en oversigt over de ritualer man kan lære, efterfulgt af en liste med detaljerede beskrivelser

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

De ydre planeters tegnskift

De ydre planeters tegnskift De ydre planeters tegnskift Saturn, Uranus, Neptun og Pluto er de ydre planeter i vores solsystem. De er transpersonelige planeter (dog omtales Saturn normalt ikke som transpersonelig men som værende på

Læs mere

SKÆBNEÅRET 2012 HOLGER STAVNSBJERG

SKÆBNEÅRET 2012 HOLGER STAVNSBJERG SKÆBNEÅRET 2012 HOLGER STAVNSBJERG Ved at analysere horoskopet for år 2000, som også er et horoskop for de næste 1000 år, og dermed Vandmandens tidsalder, kan vi astrologisk forstå den nuværende verdenskrise,

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

1. Social ansvarlighed. Ærlighed. Integritet. Miljø

1. Social ansvarlighed. Ærlighed. Integritet. Miljø 1. Social ansvarlighed 101 Retfærdighed 102 Ærlighed 103 Tolerance Lige muligheder for alle, respekt for andres rettigheder Åben, ærlig og oprigtig Respekt for andre, accept af forskellighed 104 Mod 105

Læs mere

SEKSUALITET - det store mysterium

SEKSUALITET - det store mysterium 1 SEKSUALITET - det store mysterium Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Seksualitet det store mysterium Af Erik Ansvang Seksualitet er et stort spørgsmål. Det er også et vanskeligt spørgsmål. Men hvorfor

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Ledelsens Dag 2006. KONFLIKTHÅNDTERING -Samarbejde eller kaos? Josef Guldager

Ledelsens Dag 2006. KONFLIKTHÅNDTERING -Samarbejde eller kaos? Josef Guldager Ledelsens Dag 2006 KONFLIKTHÅNDTERING -Samarbejde eller kaos? Josef Guldager Intrapersonel Interpersonel Struktur Konflikthåndtering samarbejde eller kaos Enig Uenig Tillid Harmoni Statisk Dynamisk Mistillid

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Blændværk vedr. overlegenhed og selvhævdelse. Positive blændværk Blændværk

Læs mere

Menneskerettighederne

Menneskerettighederne 1 Menneskerettighederne Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder www.visdomsnettet.dk 2 MENNESKERETTIGHEDERNE De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder Den 10. december

Læs mere

Optakten til 1. verdenskrig

Optakten til 1. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 1. verdenskrig Optakten til 1. verdenskrig Krigen varede fra 1. august 1914 til 11. november 1918 og fandt mest sted i Europa, hvor skyttegravskrigen på Vestfronten er mest

Læs mere

Det er meningen, at hvert af kapitlerne skal bygges op omkring et stort princip, hvis fulgt automatisk vil bringe et succesfuldt liv.

Det er meningen, at hvert af kapitlerne skal bygges op omkring et stort princip, hvis fulgt automatisk vil bringe et succesfuldt liv. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 6-Frø til Succes Det er meningen, at hvert af kapitlerne skal bygges op

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 Nr. 4 2011 Tema: Motivation hvad er det i grunden, som bæredygtigt motiverer os? Motivation opgradering til version 3.0! Pisk og gulerod er yt. Motivation handler om, at grundholdningen til arbejde i dag

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

KAPITEL 56 UNIVERSEL ENHED

KAPITEL 56 UNIVERSEL ENHED KAPITEL 56 UNIVERSEL ENHED Gud er enhed. Guddom er universelt ko-ordineret. Universet af universer er en umådelig integreret mekanisme som er absolut kontrolleret af et infinit sind. De fysiske, intellektuelle,

Læs mere

De Seks Befriende Handlinger

De Seks Befriende Handlinger De Seks Befriende Handlinger Af lama Ole Nydahl De seks befriende handlinger er en motiverende belæring, man kan bruge direkte i sit liv. Det er almindeligt kendt, at buddhismens mål er meget praktisk,

Læs mere

HVORFOR USA MÅ GÅ MED I BRIKS EN NY INTERNATIONAL ORDEN FOR MENNESKEHEDEN. IV. Et nyt system: Menneskets fremtid som en Vernadskij-art

HVORFOR USA MÅ GÅ MED I BRIKS EN NY INTERNATIONAL ORDEN FOR MENNESKEHEDEN. IV. Et nyt system: Menneskets fremtid som en Vernadskij-art EN NY INTERNATIONAL ORDEN FOR MENNESKEHEDEN Afbildning af det kinesiske Chang e-3 Yutu månefartøj på Månens overflade, med tilbageblik på Jorden. (billede: CNSA) IV. Et nyt system: Menneskets fremtid som

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

Den arbejdsstrukturerede dag Hvordan kan tre simple ord betyde så meget?

Den arbejdsstrukturerede dag Hvordan kan tre simple ord betyde så meget? I over 50 år har den arbejdsstrukturerede dag været en primær faktor i recovery processen for tusindvis af mennesker med en psykisk sygdom. Historisk set har man med udviklingen af den arbejdsstrukturerede

Læs mere

Indvielsesrejsen. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

Indvielsesrejsen. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 Indvielsesrejsen Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Indvielsesrejsen Af Erik Ansvang Utallige videbegærlige mennesker har forgæves forsøgt at trænge ind i Egyptens mysterier og såkaldte hemmeligheder.

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

Årsplan for projekt på 9.årgang

Årsplan for projekt på 9.årgang 1 Årsplan for projekt på 9.årgang - Den alternative Skole 2014/15 Årsprojektet på 9. årgang: Danmark i verden - Samfundsopbygning - Rettigheder og pligter i Danmark (ytringsfrihed, religionsfrihed, stemmeret,

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

På jagt efter motivationen

På jagt efter motivationen På jagt efter motivationen Handlekraftig selvoverskridelse i meningsfuldhedens tjeneste Af Jakob Skov, Villa Venire A/S april 2011 Motivationsbegrebet fylder til stadighed mere i dagens virksomheder og

Læs mere

Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den

Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den Erhvervslederes løsninger til at tackle fremtidens komplekse udfordringer ligger i deres indre - i ubevidste kreative og intuitive ressourcer - mener en af

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe!

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Her får du opskriften på, hvad du skal gøre for at købe det maleri, der er det helt rigtige for lige præcis dig. Rigtig god fornøjelse!

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Erkendelse af virkeligheden: o Introduktion Hvad er virkelighed?

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Senest opdateret: 30. maj 2010 kl. 12:40. Version i den trykte udgave: 29. maj 2010

Senest opdateret: 30. maj 2010 kl. 12:40. Version i den trykte udgave: 29. maj 2010 Mennesket er ved at udvikle en ny hjerne Den forreste del af hjernen, kaldet frontallapperne, er som hjernens uland i gang med at få en mere fremtrædende rolle hos mennesket. Den udvikling vil fundamentalt

Læs mere

Lærer med magt og kraft

Lærer med magt og kraft PÅ JAGT EFTER DET GODE LEDERSKAB Lærer med magt og kraft Af Astrid Kilt og Jeanette Svanholm www.ledelsesrummet.dk Afklar dit ledelsesrum og påtag dig lederskabet som lærer. Sådan lyder budskabet fra to

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk Min Historie Denne bog tilhører Hvem er jeg? Din identitet har at gøre med den måde, du opfatter dig selv på hvem du selv synes, du er. Den er de kendetegn, der afgrænser netop dig fra alle andre. Du kan

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00

PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00 PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00 Kære konferencedeltagere. Jeg vil byde jer hjertelig velkommen til konferencen PISA 2006 Northern Lights III. Det er mig en særdeles

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere