Nationernes stråler. Erik Ansvang.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nationernes stråler. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk"

Transkript

1 1

2 Nationernes stråler Erik Ansvang 2

3 Nationernes stråler Af Erik Ansvang Det er ikke kun mennesker, der er styret af de syv stråler. Det samme gælder grupper af mennesker, der er samlet i nationer. Alt er energi, siger naturvidenskaben. Og åndsvidenskaben tilføjer, at liv og energi er identiske begreber. Og liv, livskraft eller energi er nært forbundet med eksistens og aktivitet. Aktivitet er den bevægelige manifestation af et væsen. Alt er energi, men det er muligt at dele energien og dermed helheden op i bølgelængder eller frekvenser afhængig af svingningshastigheden. Hvis svingningen er langsom, manifesterer energien sig som en bølgelinje, hvor der er langt mellem bølgetoppene. Energien har en lav frekvens. Hvis man registrerer meget hurtige bølgelinjer med kort afstand mellem bølgetoppene, har energien en høj frekvens. Men principielt er der ingen forskel på selve energien. Energien er den samme, men hastigheden, den bevæger sig med, er forskellig. Konklusionen er derfor, at der er én energi eller ét liv i Universet, men energien optræder i forskellige frekvenser eller bølgelængder. Hvis energi og liv betragtes på den måde, vil alle skabninger fra et atom (eller noget endnu mindre) til en galaksehob (eller noget endnu større) altid bestå af en sum af forskellige frekvenser eller energistrømninger. Sjælsstrålen og personlighedsstrålen Mennesket styres af to grundlæggende frekvenser eller stråler: Sjælsstrålen og personlighedsstrålen. Det samme gælder en nation, for en nation består af en større eller mindre gruppe mennesker eller rettere bevidstheder og nationens særpræg kommer til udtryk i disse menneskers respons på strålekvaliteterne. 3

4 Ligesom mennesket, som i den nuværende udviklingsperiode primært er styret af personlighedsstrålen, er nationerne det også. Det er logisk, for nationer er ikke alene geografiske positioner på verdenskortet, men de er repræsenteret af grupper af menneskelige bevidstheder. Nationens politik, økonomi, kunst, videnskab osv. kommer derfor til udtryk gennem nationens menneskelige bevidstheder. Nationens overordnede stråle sjælsstrålen sanses kun af mennesker, der er nået til det niveau i deres personlige udvikling, der i åndsvidenskaben karakteriseres som aspirant eller discipel. Men som sagt er de nuværende nationale tendenser et udtryk for personlighedsstrålens dominans, og opgaven og målet i udviklingen er at udtrykke sjælskvaliteterne, og derfor giver personlighedsstrålen samtidig information om karakteren af de problemer, de enkelte nationer skal arbejde med og overvinde. Materielt eller spirituelt I Alice A. Baileys bøger gør den tibetanske mester Djwhal Khul opmærksom på, at de stråler, der er aktive i den nuværende cyklus, er meget kraftfulde. Og for de nationer, der har de aktive stråler i deres stråleopbygning, vil styrken komme til udtryk enten materielt eller åndeligt. Men en nations problemer kan også være udtryk for, at de stråler, der styrer den pågældende nation, ikke er aktive på nuværende tidspunkt. Nationen skal så at sige reagere på en frekvens, den ikke er udstyret til at svinge med på. Den tibetanske mester Djwhal Khul oplyser, at de indflydelsesrige nationer, har følgende stråleopbygning. Samtidig oplyser han nationernes motto et nøgleord, der kan åbenbare nationernes skjulte mål: 4

5 Nation: Personlighed: Sjælsstråle: Motto: Indien 4. stråle (kunst) 1. stråle (ledelse) Jeg skjuler lyset Kina 3. stråle (intellekt) 1. stråle (ledelse) Jeg antyder vejen Tyskland 1. stråle (magt) 4. stråle (kunst) Jeg bevarer Frankrig 3. stråle (intellekt) 5. stråle (viden) Jeg frigør lyset England 1. stråle (magt) 2. stråle (kærlighed) Jeg tjener Italien 4. stråle (kunst) 6. stråle (idealisme) Jeg baner vejen USA 6. stråle (idealisme) 2. stråle (kærlighed) Jeg oplyser vejen Rusland 6. stråle (idealisme) 7. stråle (magi/orden) Jeg forbinder to veje Østrig 5. stråle (viden) 4. stråle (kunst) Jeg tjener den oplyste vej Spanien 7. stråle (orden) 6. stråle (idealisme) Jeg spreder skyerne Brasilien 2. stråle (kærlighed) 4. stråle (kunst) Jeg skjuler kimen Tibetaneren gør opmærksom på, at et omhyggeligt studie af disse oplysninger ikke alene giver viden om nationernes rolle i den globale helhed, men de er desuden nøglen til en racemæssig forståelse, for strålerne påvirker og præger nationens liv og det nationale særpræg. 5

6 Studiet går bl.a. ud på at sammenligne strålekvaliteterne og de esoteriske nøgleord. Eksempelvis er både Tysklands og Englands personlighed styret af 1. stråle for magt og ledelse. Dette sammenfald har i høj grad sat sit præg på historien. Der er også et slægtskab mellem Frankrigs esoteriske nationale nøgleord: Jeg frigør lyset og Englands: Jeg tjener. Slægtskabet er indlysende: Lyset eller sjælsprincippet frigøres gennem tjeneste. Det samme gælder den franske og den engelske nations symboler. Frankrig Den franske liljes tre blade symboliserer de tre guddommelige aspekter: Vilje, kærlighed/visdom og intelligens i manifestation. Det tredje aspekt den intelligente aktivitet er på denne måde fremhævet. Frankrigs opgave er derfor at frigøre lyset gennem den intelligente aktivitet, som åndsvidenskaben kalder tjenestearbejde dvs. ægte samfundsengagement for menneskeheden og planeten. Frankrig har givet et uvurderligt bidrag til den vestlige verdens viden og tænkning. Den storhed, som det franske imperium engang besad, repræsenterer det fundament, som Frankrig skal bygge sin fremtid på. Vandbærerens tidsalder vil blive en mental tidsalder. Derfor udgør fortiden og de strålekvaliteter, der styrer franskmændene en garanti for en (undskyld udtrykket) strålende fremtid, med mulighed for guddommelig åbenbaring af intelligensens kvaliteter. Franskmændene lever stadig i minderne fra fortiden. Det siger sig selv, at nytænkning og ny udvikling ikke er et resultat af forsøget på at forlænge fortiden ind i fremtiden. Franskmændene skal glemme fortidens storhed og den nationale stolthed, som blot forstærker egoisme og isolation. Når franskmændene retter intellektet mod åndelig forståelse og de mentale anstrengelser mod åndsvidenskaben, vil de bringe en psykologisk og sjælelig åbenbaring til verden. 6

7 England Englands symbol (her tales der om de tre fjer i Prinsen af Wales våbenskjold) symboliserer de tre guddommelige aspekter: Vilje, kærlighed og intelligens. Og englænderne er primært styret af de to første. Englands våbenskjold (altså ikke Prinsen af Wales våbenskjold), viser to figurer: Løven med krone og enhjørningen. Løven repræsenterer det aktive, maskuline aspekt, og enhjørningen det beskyttende, feminine aspekt. 7

8 Løven har i århundreder været det samlende symbol for det engelske rige. Men løvens rolle magten og lederskabet er svækket. Enhjørningen er ved at gøre sig gældende. Enhjørningen har som bekendt et enkelt horn, der sidder i panden. Hornet vokser ud fra pandecentret det tredje øje symbolet på illumination eller på oplysning. Også dette våbenskjold viser Englands to styrende stråler. Personlighedens 1. stråle symboliseres med løven kongen, den herskende, den ledende, den magtfulde. Og sjælens 2. stråle repræsenteres af enhjørningen symbolet på den integrerede personlighed og på indvielse og visdom. Det er Englands opgave at sætte kronen på sjælsprincippet og bevæge sig fra lederskab gennem kontrol, til lederskab gennem samarbejde. Englænderne skal ligesom franskmændene overvinde personlighedsstrålens negative kræfter, der kommer til udtryk som stolthed, selvsikker arrogance og nationalisme, før englænderne kan genvinde ny storhed ved hjælp af de Richard Løvehjertes skjold iboende sjælskvaliteter. Sjælsstrålen for det britiske imperium er strålen for kærlighed/visdom. Kærlighedsenergien er kendetegnet ved tiltrækning. Den flydende, bevægelige, intuitive tænkeevne er nært forbundet med kærlighedens og forståelsens guddommelige aspekt. Kærlighed og forståelse er to siden af samme sag ligesom tiltrækning og fortolkning er det. Nedbrydning og forberedelse Her skal englænderne forlades, og i stedet skal der fokuseres på nogle af de øvrige naboer. Harmoniens og skønhedens stråle 4. stråle begynder sin globale aktivitet fra år Den vil gradvis øge sin indflydelse og sætte sit præg på alle livets forhold ikke mindst i de lande, der har denne stråle i sin stråleopbygning. Det har Indien (på personligheden), Tyskland (på sjælen), Italien (på personligheden), Østrig (på sjælen) og Brasilien (på sjælen). Det er grunden til, at der har været en del uro i disse lande. De befinder sig i en nedbrydningsproces. De destruerer de gamle tankeformer, og gør sig klar til indstrømningen af 4. stråles harmoniserende kræfter og til at den globale stråle 7. stråle som begyndte sin aktivitet i Åndsvidenskaben oplyser, at 7. stråle når sit højdepunkt omkring Reaktionen på tiltagende strålepåvirkning er altid en forberedende nedbrydningsproces i en overgangsperiode. 8

9 Indien Det esoteriske nøgleord fortæller, at Indien skjuler lyset. Målet er, at det skjulte lys skal åbenbares for menneskeheden. Når mennesket ikke længere fokuserer på livets materielle side (formsiden), men ser det iboende liv eller den indre kvalitet, vil det også se tingene som de ér. Og så bliver det muligt at forvandle verdens kaotiske situation til harmoni. Først da kan Indien manifestere sine sjælskvaliteter dvs. at gøre korrekt brug af de iboende lederegenskaber. Indien vil få hjælp af England og England vil få hjælp af Indien. Indien skjuler lyset og englænderne tjener det lys, Indien skjuler. Englands personlighedsstråle (1. stråle for magt og ledelse) er Indiens sjælsstråle. Englænderne har gennem aktiviteterne i Indien i det ydre vist inderne vejen til deres egne indre potentialer. Tyskland Ligesom England har Tyskland 1. stråle for vilje, magt og lederskab på personligheden. Ingen vil vel sætte spørgsmålstegn ved denne påstand? I århundreder har Tyskland været kampplads. Utallige krige har haft udgangspunkt i det tyske rige. Kulminationen var de to verdenskrige. Tysklands motto er jeg bevarer, og det kan umiddelbart virke paradoksalt, at den nation, der har været årsag til så voldsom ødelæggelse skulle have til opgave at bevare. Men tyskerne tilstræber faktisk stabilisering. Også da de forsøgte at bevare den ariske races renhed. Sjælsstrålen 4. stråle for harmoni gennem konflikt viser det samme. Tyskerne ønsker at standardisere at harmonisere. Nu er landet ikke alene genforenet det er igen en stormagt. Men meget tyder på, at tyskerne har lært konklusionerne fra fortidens mange lektioner, sådan at de i dag er den stabiliserende faktor i Europa. Og de arbejder for fredelig sameksistens med de tidligere fjender. Når 4. stråle begynder sin aktivitet fra år 2025, vil Tyskland igen gøre sig gældende på det kulturelle og kunstneriske område. Der er i øvrigt paralleller mellem Ruslands sjælsstråle (7. stråle for orden) og Tysklands personlighedsstråle (1. 9

10 stråle). 7. stråle er nemlig 1. stråles lillebror. 1. stråle er vilje i sig selv, mens 7. stråle er vilje i aktivitet eller handling. Ligesom russerne forsøger tyskerne at påtvinge standardiserede leveregler. Rusland Rusland og USA har vidt forskellige idealer og mål. Begge har 6. stråle for idealisme på personligheden, men idealismen er rettet mod vidt forskellige mål. Ruslands indre målsætning styres af 7. stråle for orden og ceremoniel magi, og Ruslands historie er da også præget af, at nationens befolkninger styres mod bestemte standardiserede idealer mod orden og interessefællesskab. Det er imidlertid sket gennem tvang. Den ceremonielle orden er derfor opretholdt gennem ufrivillighed. De negative 7. stråle kvaliteter er netop kendetegnet ved formalisme, bureaukrati, pedanteri og magtbegær. Det gjaldt under de forskellige zardømmer, hvor slaveri og undertrykkelse var reglen og ikke undtagelsen. Det gjaldt under kommunismen, hvor et hensynsløst diktatur umyndiggjorde det russiske folk i et forsøg på ensretning i stedet for ligestilling. Rusland er en vigtig nation, for åndsvidenskaben fortæller, at Den Nye Tidsalders religion vil komme fra Rusland. Den nye religion bliver en syntese af de gamle religioner, og det er ved hjælp af sjælsstrålen (7. stråle), at Rusland dels vil forene verdens religioner, dels forene det åndelige og det sociale. Russernes våbenskjold Det vil nu være interessant at studere det russiske våbenskjold. Hvis man undersøger det russiske imperiums symbol, som blev brugt af zarerne før revolutionen i 1917, vil man opdage det byzantinske imperiums røde dobbeltørn en ørn med to vinger, to hoveder og to ben. Over hovederne svæver én kongekrone. Hovederne ser til hver sin side, og det indikerer, at Rusland ser to veje den materialistiske og den åndelige vej. Altså en deling af personlighedens og sjælens kvaliteter. Det understreges af nationens esoteriske nøgleord: Jeg forbinder to veje personlighedens vej og sjælens vej. Og velsagtens også øst og vest. 10

11 På vingerne ses i nogle versioner en række våbenskjolde fra de mindre nationer, som Rusland beskytter under sine store vinger. Det nationale ideal for Rusland er derfor at samle og forene mange forskellige nationer og racer de europæiske og asiatiske. I nyere tid har Rusland endnu mere end tidligere ved magt gennemtvunget sin vilje overfor de små nabonationer. I dobbeltørnens hjerte ses et billede af ærkeenglen Michael eller den arketypiske Sct. George og dragen. Det er helten, der kæmper med sin lavere natur og symbolet er det samme, som i Moskvas våbenskjold. Det er derfor ikke russernes opgave at dræbe hjertekvaliteterne, men at aktivere dem. Sejren over dragen (personligheden) er et ideal, der ligger dybt i den russiske sjæl. Russerne har haft en vision om at skabe en verdensorden, der er mere i overensstemmelse med Vandbærerens tidsalder. Den tibetanske mester Djwhal Khul siger, at det ikke vil ske gennem et diktatorisk styre, og den nye verdensorden vil ikke blive præsenteret for verden gennem aggression. 11

12 USA USA s personlighed styres af 6. stråle for idealisme og sjælen styres af 2. stråle for kærlighed-visdom. I den nuværende verdenssituation er USA den suverænt stærkeste nation, og i årtier har det set ud til, at USA forsøgte at leve op til 2. stråles kvaliteter. USA er blevet kaldt verdens politibetjent. Det kunne være positivt, hvis amerikanerne ville forsøge at gennemføre en ny verdensorden, hvor nationerne via FN motiveres til fredelig sameksistens. Men i den seneste periode ser det ud til, at USA er ved at begå samme fatale fejl som mange andre stærke nationer i historien. Amerikanerne ser ud til at glemme, at som eneste supermagt ejer amerikanerne alene evnen til suverænt at kunne destruere og undertrykke ved hjælp af trusler og magt. Evnen til at inspirere, skabe nyt og bygge op forudsætter gensidig respekt og samarbejde. Den nye verdensorden kan ikke påtvinges med magt. Forhåbentlig finder amerikanerne den rette vej til opfyldelse af deres store mission. 2. stråle nationer og deres skæbne Kun tre af de store nationer styres af 2. stråle: Brasilien har 2. stråle på personligheden, mens både England og USA har 2. stråle på sjælen. Den tibetanske mester Djwhal Khul fortæller, at England er vogteren af 2. stråles visdomsaspekt for nutidens såkaldte ariske race. I den kommende 6. underrace, som er ved at vise sig blandt andet i USA, vil det være USA, der bliver vogteren af visdomsaspektet for den ariske race dvs. 5 rodraces 6. underrace, som vil være kimen til den fremtidige 6. rodrace. Og Brasilien bliver den ledende nation for den nye 6. rodrace. Ny ledelsesform USA, England og Brasilien kan sammen manifestere kærlighedsaspektet og vise, hvordan kombinationen af idealisme og kærlighed kan omsættes til en ny ledelsesform, der er baseret på intelligens og visdom. Her vil det være relevant at indskyde et citat af Annie Besant, som sagde sin uforbeholdne mening om nutidens demokratiske styreform. Hun sagde: Demokrati er troen på, at hvis man ganger uvidenhed tilstrækkelig mange gange, bliver facit kundskab. 12

13 Udover en styreform, der ikke bygger på repræsentativt demokrati, men bliver hierarkisk og baseres på ledernes etik, moral, intelligens og visdom, har USA mulighed for at repræsentere en sammensmeltning af racer. Det angelsaksiske element vil være dominerende, og Brasilien kan blive leverandør af det bedste fra de latinske racer. Racernes kvaliteter skal ikke vurderes ud fra kultur og civilisation, men på grundlag af stråletyperne og udviklingen af strålekvaliteterne. Vandbærervisioner Manifestationen af landenes sjælskvaliteter ligger selvsagt langt ude i fremtiden, men det siges, at Englands bidrag vil blive tænkningen, som kommer til udtryk i intelligent ledelse motiveret af kærlighed og forståelse. USA har mulighed for at bidrage med den intuitive evne, som vil vise sig dels som indre oplysning, dels som evnen til at skabe syntese. Brasiliens vil til den tid sammenkæde og fortolke, og baggrunden for denne funktion er udfoldelse af den abstrakte bevidsthed, som er en forening af intellekt og intuition. Det må ligge langt ude i fremtiden, for det vil indebære en forening af det mentale/ sjælelige og den buddhiske bevidsthed. Det buddhiske plan repræsenterer både den rene intuition og den betingelsesløse, allestedsnærværende kærlighed. Intuitionen repræsenterer helheden og kærligheden repræsenterer enheden. Samtidig siger Djwhal Khul, at baggrunden for Brasiliens funktion er den abstrakte bevidsthed, som er en forening af intellekt og intuition. Han hentyder derfor til mentalplanet, fordi det lavere mentale plan repræsenterer den konkrete og intelligente tænkning og metoden er logik. Det højere mentalplan repræsenterer den abstrakte tænkning og metoden er intuition. 13

14 Amerikanernes våbenskjold Inden USA forlades, skal der også kastes et blik på det amerikanske våbenskjold for at se, om der ligger esoteriske nøgler i heraldikken. De mennesker, som samledes i Philadelphia for at erklære kolonierne fri af engelsk overherredømme, stammede hovedsagelig fra rosenkreuzerne. Andre deltagere var frimurere, astrologer og esoterikere. De havde naturligvis stor indflydelse på indhold og udførelse af The Great Seal. Hovedsymbolet er ørnen, som altid har symboliseret den åndelige kraft, der rejser sig over de fysiske begrænsninger. På skjoldet på ørnens bryst ses de kendte rød/ hvide striber, som repræsenterer de mange stater, der er samlet i denne union. Mottoet på våbenskjoldet E Pluribus Unum = One from Many flyver over ørnens hoved. I den højre klo holder ørnen en olivengren, og i den venstre er der pile, som symboliserer styrken til fred og krig. Umiddelbart over ørnens hoved ses en stjernekonstellation, der repræsenterer de store verdenskræfter. På bagsiden af det store segl ses en pyramide. Ikke nødvendigvis den store Giza-pyramide, men et symbol på treenigheden og evigheden. Over pyramiden svæver et øje i en trekant og endnu et motto: Annuit Coeptis = Han (Gud) har begunstiget vores plan med andre ord: Gud har velsignet den amerikanske nations målsætning. Øjet er Guds øje, der ser alt i fortid, nutid og fremtid. Dermed er den amerikanske plan også Guds plan. En ny verdensorden begyndte, da USA blev grundlagt, og måske bliver USA den nation, der fører verden ind i Vandbærerens tidsalder. 14

15 På pyramidens fundament står der: Novus Ordo Seclorum A new order of the Ages starten på den amerikanske nation og dengang på en ny verdensorden. Potentielt kunne det være USA, der (som det esoteriske nøgleord siger) oplyser vejen i Vandbærerens tidsalder, men det må tiden vise. Den skjulte skæbne i hænderne på folket Den tibetanske mester gør opmærksom på, at nationernes skæbne er skjult, og at den ligger i hænderne på folkeslagene. Begivenhederne på rejsen mod målet afhænger af den racemæssige karma. Men målet vil nationerne uundgåeligt nå. Om det er de gode eller dårlige egenskaber, der vil være fremtrædende, afhænger af: 1. Nationens udviklingstrin 2. Graden af personlighedsstrålens kontrol over nationen 3. Sjælsstrålens begyndende kontrol 4. Nationens polarisering Med polarisering menes der feminin (negativ polarisering) og maskulin (positiv polarisering). De feminine nationer Indien, Frankrig, USA, Rusland og Brasilien er ifølge åndsvidenskaben alle feminine og repræsenterer psykologisk set det opfostrende, beskyttende moderaspekt. De positive sider ved det feminine aspekt er det intuitive, mystiske, sensitive, tiltrækkende, skønhed, udfoldelse og farve. På den negative sider ser man karaktertræk som materialisme, pomp og pragt, rigdom (både materielt og økonomisk). De skaber civilisation og idéer. 15

16 De maskuline nationer Kina, Tyskland, England og Italien er maskuline og repræsenterer psykologisk set det mentale, politiske, ledende, standardiserede, gruppebevidste, esoteriske, aggressive, storladne, interesse for lov og lovgivning og de lægger vægt på race og imperium. Til de lavere udtryk hører nutidens diplomati og politik, anvendelse og fordeling af penge og moderne byplanlægning i modsætning til højere udtryk som ægte statsmandskunst, kommunikation og udveksling samt frimureri og Hierarkiets opbygning. Strålerne kan anvendes til analyse Man kan anvende strålernes karakteristika til at studere og analysere alle nationer. Analyserne vil vise, at naturens mange syvfoldigheder udspringer af strålernes oprindelige syvfoldighed. Intuitive og intellektuelle forbindelser og uoverensstemmelser er alle et udtryk for strålernes indflydelse. Forbindelserne stammer fra personlighedsstrålerne og kommer til udtryk i livets formside, og studier af disse strålemæssige forbindelser vil afsløre mange interessante informationer om landenes indbyrdes relationer. Fra idé til virkelighed 2. stråle for tiltrækning, 3. stråle for elektriske fænomener (koordination) samt 5. stråle for konkret viden eller intellekt er alle aktive, og de er særdeles aktive i øjeblikket. 7. stråle nærmer sig som nævnt sit zenit, og vil langsomt men sikkert skabe orden og hierarkisk herredømme på planeten. Al sund udvikling sker langsomt men sikkert og virkningen viser sig i denne rækkefølge: 1. Fornemmelse af et ideal. 2. Formulering af en teori. 3. Væksten af den offentlige mening. 4. Indføring af et voksende mønster på livet under udvikling. 5. Skabelse af en form, baseret på dette mønster. 6. Stabiliseret funktion af livet i formen. Enhver stråle legemliggør en idé, der kan fornemmes som et ideal. 16

17 Idéen rummer formålet og udtrykkes gennem mentallegemet (1. stråle). Idealet rummer kvaliteten og udtrykkes gennem astrallegemet (2. stråle). Det endelige udtryk i fysisk form har karakter af et idol et ydre forbillede (3. stråle). Alle de holdninger og værdier, mennesket har udviklet, er dukket op som en idé. Sensitive mennesker, der er modtagelige for inspiration, opfanger en idé en guddommelig kvalitet, der er nødvendig for den videre udvikling. Det kan eksempelvis være idéen om menneskeheden som én enhed. Idéen opleves som værdifuld. Den har et formål. Og hermed begynder næste fase man begynder at idealisere idéen. Man formulerer en teori om menneskeheden ud fra en helhedsbetragtning. Man udtrykker idéens kvaliteter. Herefter er det befolkningen, der får idealet til at vokse. Det er sagt, at værdier ikke skifter fra tidsalder til tidsalder. Værdier er konstante. Alle værdier er altid til stede. Det er mængden af fortalere, der skifter. Det er her, man træder ind i næste fase: Væksten af den offentlige mening. I denne fase begynder man at relatere idealet til de aktuelle livsproblemer, og i denne fase kommer det enkelte menneskes frie vilje for alvor til udtryk. Det er her, livsmønsteret bliver ændret i forhold til det nye ideal, og det er her, misforståelser, misbrug og blændværk udvikles omkring den nye visdom, som i inspirationsfasen var guddommelig. I den efterfølgende fase begynder idealet at krystallisere. Det former tænkningen og dermed handlingerne. Til sidst bliver idealet hver mands eje. Det bliver normen. Det bliver et forbillede. Et idol. Ikke al inspiration er guddommelig Det betyder ikke, at enhver idé, impuls eller inspiration, der dukker op under meditation, er guddommelig, og udvikler sig til et ideal. Mange selvskabte idéer kan være aldeles unyttige og fejlagtige. Mange kan være nyttige, uden at de dermed er guddommelige. Men princippet er, at enhver stråle legemliggør en idé, der kan fornemmes som et ideal. Derfor er det strålerne, der ligger til grund for det værditeoretiske grundlag, som nationen bygger tilværelsen på. Derfor er strålerne den indre kraft, der styrer de evolutionære processer. Det gælder for planeter. Det gælder for nationer. Det gælder for personer. 17

18 18

NATIONERNES særpræg styres af de 7 STRÅLER. Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk

NATIONERNES særpræg styres af de 7 STRÅLER. Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk NATIONERNES særpræg styres af de 7 STRÅLER 1 Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Nationernes særpræg styres af de 7 stråler Af Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Nationernes særpræg styres af

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 7:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 7:8 Af Erik Ansvang Strålerne og mennesket Alt er energi. Mennesket er

Læs mere

- og ORDET. Erik Ansvang.

- og ORDET. Erik Ansvang. 1 - og ORDET var GUD! Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 I Joh. 1,1 står der: I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud! At alt i Universet er opstået af et skabende ord, er i sig

Læs mere

Vejen med tjeneste. Belinda Baird.

Vejen med tjeneste. Belinda Baird. 1 Vejen med tjeneste Belinda Baird www.visdomsnettet.dk 2 Vejen med tjeneste Af Belinda Baird Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Problemet er, at et rigtigt tjenestearbejde ganske enkelt er for

Læs mere

DE SYV STRÅLER 3:3. Introduktion til den esoteriske lære 14. Hardy Bennis. www.visdomsnettet.dk

DE SYV STRÅLER 3:3. Introduktion til den esoteriske lære 14. Hardy Bennis. www.visdomsnettet.dk 1 DE SYV STRÅLER 3:3 Introduktion til den esoteriske lære 14 Hardy Bennis www.visdomsnettet.dk 2 De syv stråler 3:3 Af Hardy Bennis Nationens personlighedsstråle En nations liv og nationale særpræg er

Læs mere

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk 1 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Af Djwhal Khul Fra Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne (Redigeret

Læs mere

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål.

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål. 1 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Penge

Læs mere

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk 1 F R E D Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 FRED Af Isha Schwaller de Lubicz (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Fred er guddommelig, men mennesket har misbrugt ordet fred.

Læs mere

VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium

VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium 1 VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Påsken afholdes ved fuldmånen

Læs mere

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk 1 Indre stilhed www.visdomsnettet.dk 2 Indre stilhed (Oversættelse Ebba Larsen) Evnen til tavshed og teknikken til stilhed De fleste vil sikkert indrømme, at de ikke i tilstrækkelig grad praktiserer og

Læs mere

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang.

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang. 1 ESOTERISME - hvad er det? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 ESOTERISME - hvad er det? Af Erik Ansvang Hvilke associationer skaber ordet esoterisk eller okkult? Esoterisk og okkult Flere og flere bruger

Læs mere

FREDSPROCESSEN er i gang

FREDSPROCESSEN er i gang 1 FREDSPROCESSEN er i gang Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Fredsprocessen er i gang Af Erik Ansvang Alt er under forandring. Målet er menneskehedens enhed. Essensen er fred. Transformation Fredsprocessen

Læs mere

FRED og den gode vilje

FRED og den gode vilje 1 FRED og den gode vilje Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 FRED og den gode vilje Af Erik Ansvang God vilje begynder med gode intentioner. Hvordan omsættes den gode vilje til handling? Hvordan skaber

Læs mere

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk 1 Energi følger tanken Rosemary Burton www.visdomsnettet.dk 2 Energi følger tanken Af Rosemary Burton fra The BEACON (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Vær forsigtig med dine tanker. De

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 03 MENNESKETS EVOLUTION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 03 MENNESKETS EVOLUTION Af Erik Ansvang De syv legemer og stofplaner Her er det tanken at studere

Læs mere

SYMBOLIK tilslører & afslører

SYMBOLIK tilslører & afslører 1 SYMBOLIK tilslører & afslører Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Symbolik tilslører & afslører Af Erik Ansvang Gudinden Isis var Verdensmoderen. Isis symboliserede stof og form på alle niveauer. Stoffet

Læs mere

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk 1 Dynamisk meditation Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Dynamisk meditation Af Kenneth Sørensen Hvad er dynamisk meditation? Der findes utallige former for meditation, og ofte er der tale om de samme

Læs mere

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk 1 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Det er meningen, at torsdagsmeditationen skal erstatte din morgenmeditation. Hvis du

Læs mere

ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING

ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING 1 Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Analogisk og analytisk tænkning Af Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Analogisk og analytisk tænkning Den menneskelige tænkeevne

Læs mere

SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten

SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten 1 SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

Analytisk og analogisk tænkning

Analytisk og analogisk tænkning 1 Analytisk og analogisk tænkning Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Analytisk og analogisk tænkning Menneskets tænkeevne er flere ting. I dag tænker man på en anden måde end i fortiden. Og i fremtiden

Læs mere

Livsværdier. Geoffrey Hodson.

Livsværdier. Geoffrey Hodson. 1 Livsværdier Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Livsværdier Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Esoterisk psykologi i praksis

Læs mere

CLAIRVOYANCE & psykiske evner

CLAIRVOYANCE & psykiske evner 1 CLAIRVOYANCE & psykiske evner Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Clairvoyance & psykiske evner Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Artiklens oplysninger om clairvoyance og andre psykiske

Læs mere

Invokation & Evokation

Invokation & Evokation 1 Invokation & Evokation Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Invokation & Evokation Af Alice A. Bailey Fra Problems of Humanity (Oversat og redigeret af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Opgaven,

Læs mere

Familien - livets vigtigste vækstgruppe

Familien - livets vigtigste vækstgruppe 1 Familien - livets vigtigste vækstgruppe Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Familien livets vigtigste vækstgruppe Af Erik Ansvang Et menneske er sædvanligvis knyttet til familiegruppen af to årsager:

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

LØVENS TEGN Videnskaben om triangler

LØVENS TEGN Videnskaben om triangler 1 LØVENS TEGN Videnskaben om triangler Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 LØVENS TEGN Videnskaben om triangler Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Mange mennesker, der lever eller rejser i Jordens

Læs mere

JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed

JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed 1 JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Nøgleordet for Jomfruens

Læs mere

Det åndelige Hierarki

Det åndelige Hierarki 1 Det åndelige Hierarki Foster Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Det åndelige Hierarki Af Foster Bailey Fra Running God s Plan (Oversættelse og redigering Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Den guddommelige

Læs mere

VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder

VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder 1 VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba

Læs mere

Store Bjørn & Plejaderne

Store Bjørn & Plejaderne 1 Store Bjørn & Plejaderne - solsystemets kosmiske forældre Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Store Bjørn & Plejaderne - solsystemets kosmiske forældre Af Erik Ansvang Johannes Kepler (tv.) & Nicolaus

Læs mere

PÅSKENS åndelige betydning

PÅSKENS åndelige betydning 1 PÅSKENS åndelige betydning Robert Greig www.visdomsnettet.dk 2 Påskens åndelige betydning Af Robert Greig Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Kærlighed er en energi, som mennesket benytter i samme

Læs mere

Tro, Viden & Vished. Erik Ansvang.

Tro, Viden & Vished. Erik Ansvang. 1 Tro, Viden & Vished Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Tro, Viden & Vished Af Erik Ansvang Ethvert menneske, der ønsker at finde sin egen livskilde sin indre sol må søge lyset i sit indre. Åndeligt

Læs mere

Information om. Skabende. meditation. www.visdomsnettet.dk

Information om. Skabende. meditation. www.visdomsnettet.dk 1 Information om Skabende meditation www.visdomsnettet.dk 2 Information om Skabende Meditation Skab din personlige udvikling og bliv skabende i livets udvikling Af Erik Ansvang Det, du ved og tror på,

Læs mere

Djwhal Khul.

Djwhal Khul. 1 Esoteriske Skoler Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Esoteriske skoler Af Djwhal Khul 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Separatisme og intolerance Den største forhindring for arbejdet

Læs mere

HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 HUKOMMELSE Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 HUKOMMELSE Af Annie Besant Hvad er hukommelse, hvordan virker den, og hvordan genskaber man fortiden, uanset om den er nær eller fjern? Den gådefulde hukommelse

Læs mere

SVASTIKAET. Erik Ansvang.

SVASTIKAET. Erik Ansvang. 1 SVASTIKAET Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 SVASTIKAET Af Erik Ansvang Svastikaets eller solkorsets symbolik er skjult i pyramiden. For at sandsynliggøre denne påstand, kan man tage udgangspunkt i

Læs mere

Wesakfesten. -uddrag fra bogen Fuldmånemeditation af Kenneth Sørensen

Wesakfesten. -uddrag fra bogen Fuldmånemeditation af Kenneth Sørensen Wesakfesten -uddrag fra bogen Fuldmånemeditation af Kenneth Sørensen»Ingen pris er for høj at betale for at kunne være til gavn for Hierarkiet ved tidspunktet for fuldmånen i maj, for at kunne opnå den

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 5:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 5:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 5:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 5:8 Af Erik Ansvang De syv stråler og det enkelte menneske Alle skabninger

Læs mere

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. www.visdomsnettet.dk

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. www.visdomsnettet.dk 1 DET TREDJE ØJE Douglas Baker www.visdomsnettet.dk 2 DET TREDJE ØJE Af Douglas Baker Fra The Opening of the Third Eye (Oversættelse Erik Ansvang) Det nemmeste vil være at begynde med at fortælle, hvad

Læs mere

SOM-OM 4:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake.

SOM-OM 4:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. 1 SOM-OM Et begreb, der kan føre til et monadisk liv 4:6 L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 SOM-OM - et begreb, der kan føre til et monadisk liv 4:6 Af L. Rae Lake Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

Mester Rakoczy. Geoffrey Hodson.

Mester Rakoczy. Geoffrey Hodson. 1 Mester Rakoczy Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Mester Rakoczy Af Geoffrey Hodson Fra Illuminations of the Mystery Tradition 1 (Modtaget fra mester Polidorus Isurenus) (Oversættelse Thora Lund

Læs mere

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker.

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. 1 DET TREDJE ØJE Douglas Baker www.visdomsnettet.dk 2 DET TREDJE ØJE Af Douglas Baker Fra The Opening of the Third Eye (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad det tredje øje ikke er Det

Læs mere

Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre

Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre For ca. 16 millioner år siden ankom en gruppe højtudviklede væsner fra Venus og enkelte andre planeter til Jorden for at fremme klodens udvikling, således

Læs mere

Erik Ansvangs & Thora Mollerups bog om Egyptens esoteriske mysterier. 344 sider - farvebilleder - fornemt indbundet. Kr. 399,-

Erik Ansvangs & Thora Mollerups bog om Egyptens esoteriske mysterier. 344 sider - farvebilleder - fornemt indbundet. Kr. 399,- Esoteriske Egypten Erik Ansvangs & Thora Mollerups bog om Egyptens esoteriske mysterier. 344 sider - farvebilleder - fornemt indbundet Kr. 399,- En usædvanlig bog baseret på åndsvidenskab, symbolforståelse

Læs mere

SOM-OM 2:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk

SOM-OM 2:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk 1 SOM-OM Et begreb, der kan føre til et monadisk liv 2:6 L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 SOM-OM - et begreb, der kan føre til et monadisk liv 2:6 Af L. Rae Lake Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

Handling uden Hænder. www.visdomsnettet.dk

Handling uden Hænder. www.visdomsnettet.dk 1 Handling uden Hænder www.visdomsnettet.dk 2 Handling uden Hænder Kompileret og redigeret af Erik Ansvang Ydre aktivitet er nemt at forstå. Det betyder, at vi som søgende mennesker skal føre de etiske

Læs mere

Khepera - den mystiske skarabæ

Khepera - den mystiske skarabæ 1 Khepera - den mystiske skarabæ Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 KHEPERA - den mystiske skarabæ Af Erik Ansvang Den mystiske skarabæ Når man besøger Egypten, vil man overalt få tilbudt skarabæer i

Læs mere

Den Nye Tidsalder afdækkes del 1/9

Den Nye Tidsalder afdækkes del 1/9 Den Nye Tidsalder afdækkes del 1/9 I både New Age og esoteriske kredse er der blevet talt meget om kvaliteter og aspekter ved Fiskens og Vandbærerens tidsalder, sådan som de viser sig i vores samfund.

Læs mere

ALDERDOM - et erfaringsområde

ALDERDOM - et erfaringsområde 1 ALDERDOM - et erfaringsområde Lucille Gilling www.visdomsnettet.dk 2 ALDERDOM - et erfaringsområde Af Lucille Gilling Fra The Beacon (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Teknologiskræk I

Læs mere

FRED er ikke fravær af krig

FRED er ikke fravær af krig 1 FRED er ikke fravær af krig Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Fred er ikke fravær af krig Af Erik Ansvang Der er én planet, én menneskehed og én fælles fremtid. Der er reelt intet alternativ til fred

Læs mere

Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids Grundtone Hvis man vender ansigtet mod lyset og står i dets glans, bliver man blind for problemerne

Læs mere

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey.

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey. 1 KOSMISK EVOLUTION Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Kosmisk Evolution af Alice A. Bailey Fra The Consciousness of the Atom 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Østens gamle skrifter

Læs mere

FISKENES TEGN Det Store Hvide Broderskabs genkomst

FISKENES TEGN Det Store Hvide Broderskabs genkomst 1 FISKENES TEGN Det Store Hvide Broderskabs genkomst Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 FISKENES TEGN Det Store Hvide Broderskabs genkomst Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Nøgleordet for Fiskenes

Læs mere

DE FORENEDE NATIONER. Johan Galtung. www.visdomsnettet.dk

DE FORENEDE NATIONER. Johan Galtung. www.visdomsnettet.dk 1 DE FORENEDE NATIONER FN Johan Galtung www.visdomsnettet.dk 2 De Forenede Nationer FN Af Johan Galtung (Oversættelse Ebba Larsen) FN s sikkerhedsråd 1. Diagnose: Det er ofte blevet pointeret, at FN er

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 02 DET TREFOLDIGE MENNESKE Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 02 DET TREFOLDIGE MENNESKE Af Erik Ansvang I forhold til åndens involution foregår dette emne

Læs mere

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet

OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet 1 OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk 2 Hvilke meditationer finder du her? Information om Skabende meditation Under Oversigt over meditationerne finder du materiale, der kan

Læs mere

TÆRSKELENS VOGTERS ASTROLOGI

TÆRSKELENS VOGTERS ASTROLOGI TÆRSKELENS VOGTERS ASTROLOGI Af HOLGER STAVNSBJERG Menneskeheden er nået så langt i sin udvikling, at den har integreret sin personlighed og dermed skabt tærskelens vogter og står nu på grænsen til guddommelighed,

Læs mere

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5 USA USA betyder United States of Amerika, på dansk Amerikas Forenede Stater. USA er et demokratisk land, der består af 50 delstater. USA styres af en præsident, som bor i Det hvide Hus, som ligger i regeringsområdet

Læs mere

HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT. www.visdomsnettet.dk

HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT. www.visdomsnettet.dk HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk HUKOMMELSE Af Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 HUKOMMELSE Af Annie Besant Hvad er hukommelse, hvordan virker den, og på hvordan

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 8:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 2

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 8:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 2 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 8:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 8:8 Af Erik Ansvang Den personlige stråleopbygning Nogle alternative

Læs mere

Den Feminine Kraft. Lucindra ~ 1 ~

Den Feminine Kraft. Lucindra ~ 1 ~ Den Feminine Kraft Lucindra ~ 1 ~ Forsidebillede: Foto taget af Lucindra De Tre Gratier - LandArt Tidligere udgivelser: De Tre Grale Tvillingesjæl Indvielsens Port - Vejen til den 3. indvielse Lysets Kvinder

Læs mere

Guddommelig Moderenergi

Guddommelig Moderenergi Guddommelig Moderenergi Lucindra ~ 1 ~ Forsidebillede: Foto taget af Lucindra i Chalice Well, Avalon. Alle fotos i bogen taget af Lucindra i Fatima og Avalon. Tidligere udgivelser: De Tre Grale Tvillingesjæl

Læs mere

Det Esoteriske Liv. Geoffrey Hodson.

Det Esoteriske Liv. Geoffrey Hodson. 1 Det Esoteriske Liv Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Det Esoteriske Liv Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Folk med vågnende

Læs mere

SJÆLEN - og dens evner

SJÆLEN - og dens evner 1 SJÆLEN - og dens evner Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 SJÆLEN - og dens evner Af Kenneth Sørensen Fra Fra Clairvoyance til Intuition Sjælen har åndelige evner, som alle mennesker burde stræbe

Læs mere

Astrologi & Einsteins relativitetsteori

Astrologi & Einsteins relativitetsteori 1 Astrologi & Einsteins relativitetsteori Samuel Grebstein www.visdomsnettet.dk 2 Astrologi & Einsteins relativitetsteori Af Samuel Grebstein Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Astrologi er den

Læs mere

Kærlighed til menneskeheden

Kærlighed til menneskeheden Kærlighed til menneskeheden Af Foster Bailey (oversat af Niels Brønsted) Fra»Running God s Plan«Oversættelse i Teosofia, oktober 1984 Enhver grundlæggende form for energi har sin egen virkning på det,

Læs mere

Overgang eller Undergang?

Overgang eller Undergang? 1 2012 Overgang eller Undergang? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 2012 Overgang eller Undergang? Af Erik Ansvang Går Jorden under i 2012? Mayakalenderen udløber den 21. december 2012, og det har resulteret

Læs mere

Tanker om SEKSUALITET

Tanker om SEKSUALITET 1 Tanker om SEKSUALITET World Goodwill www.visdomsnettet.dk 2 Tanker om SEKSUALITET Fra Dealing with Sexuality (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Rytme og timing Skabelse er de indre, subtile

Læs mere

BÅNDET DER FORENER GUD OG MENNESKER

BÅNDET DER FORENER GUD OG MENNESKER 1 BÅNDET DER FORENER GUD OG MENNESKER Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Båndet der forener Gud og mennesker Af Erik Ansvang Foreningsbåndet I det gamle Egypten var man overbevist om, at der var en ubrydelig

Læs mere

ESOTERISK TRÆNING I DEN DIGITALE TIDSALDER

ESOTERISK TRÆNING I DEN DIGITALE TIDSALDER 1 ESOTERISK TRÆNING I DEN DIGITALE TIDSALDER Derek Fraser www.visdomsnettet.dk 2 Esoterisk træning i den digitale tidsalder Af Derek Fraser Fra The Beacon (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Læs mere

Nyorientering af verden

Nyorientering af verden 1 Nyorientering af verden World Goodwill www.visdomsnettet.dk 2 Nyorientering af verden Fra World Goodwill (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Den gode vilje Håbet for verdens fremtid ligger

Læs mere

SORTE MAGIKERE. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk

SORTE MAGIKERE. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk 1 SORTE MAGIKERE C.W. Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 SORTE MAGIKERE Af C. W. Leadbeater Fra Talks on the Path of Occultism, III (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Der siges så meget om

Læs mere

TVILLINGERNES TEGN Baggrunden for Den Store Invokation

TVILLINGERNES TEGN Baggrunden for Den Store Invokation 1 TVILLINGERNES TEGN Baggrunden for Den Store Invokation Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 TVILLINGERNES TEGN Baggrunden for Den Store Invokation Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Det anbefales

Læs mere

PROJICERING. Laurence J. Bendit.

PROJICERING. Laurence J. Bendit. 1 PROJICERING Laurence J. Bendit www.visdomsnettet.dk 2 PROJICERING Af Laurence J. Bendit Fra The Mirror of Life and Death (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) I sindet findes der en bestemt

Læs mere

KREBSENS TEGN Indblik i karma og reinkarnation

KREBSENS TEGN Indblik i karma og reinkarnation 1 KREBSENS TEGN Indblik i karma og reinkarnation Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 KREBSENS TEGN Indblik i karma og reinkarnation Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) I åndsvidenskaben kaldes Krebsens

Læs mere

Frigørelsen af. Alice A. Bailey.

Frigørelsen af. Alice A. Bailey. 1 Frigørelsen af ATOMENERGI Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Frigørelsen af ATOMENERGI Af Alice A. Bailey Fra The Externalisation of the Hierarchy (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Læs mere

VÆGTENS TEGN Plan og princip

VÆGTENS TEGN Plan og princip 1 VÆGTENS TEGN Plan og princip Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VÆGTENS TEGN Plan og princip Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Vægtens tegn har en speciel plads i dyrekredsen, for det er energien

Læs mere

SKABT AF TREFOLDIGHED, IKKE AF TILFÆLDIGHED

SKABT AF TREFOLDIGHED, IKKE AF TILFÆLDIGHED Matt 28,16-20, s.1 Prædiken af Morten Munch Trinitatis søndag / 15. juni 2014 Tekst: Matt 28,16-20 SKABT AF TREFOLDIGHED, IKKE AF TILFÆLDIGHED Trinitatis/trefoldighed Det er trinitatis søndag. Søndagen

Læs mere

Gruppeliv - en realitet i den nye tidsalder

Gruppeliv - en realitet i den nye tidsalder 1 Gruppeliv - en realitet i den nye tidsalder Frances Adams Moore www.visdomsnettet.dk 2 Gruppeliv - en realitet i den nye tidsalder Af Frances Adams Moore (Oversættelse THora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Læs mere

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk 1 Healing & Økonomi Simon Marlow www.visdomsnettet.dk 2 Healing & Økonomi Af Simon Marlow (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Energi følger tanken Et af udviklingsvejens mest fundamentale

Læs mere

ÅNDELIG VEJLEDNING. Djwhal Khul (Alice A. Bailey)

ÅNDELIG VEJLEDNING. Djwhal Khul (Alice A. Bailey) Djwhal Khul 1 ÅNDELIG VEJLEDNING Djwhal Khul (Alice A. Bailey) www.visdomsnettet.dk 2 Åndelig vejledning Af Djwhal Khul Fra Alice A. Bailey: Esoteric Psychology II 1 (Oversættelse: Erik Ansvang) Spørgsmålet

Læs mere

Hvorfor frygte DØDEN? www.visdomsnettet.dk

Hvorfor frygte DØDEN? www.visdomsnettet.dk 1 Hvorfor frygte DØDEN? www.visdomsnettet.dk 2 Hvorfor frygte DØDEN? (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Frygt eller glæde? De fleste mennesker frygter døden. Den mest grundlæggende årsag

Læs mere

Discipelskab & Solimpulser

Discipelskab & Solimpulser 1 Discipelskab & Solimpulser Torkom Saraydarian www.visdomsnettet.dk 2 Discipelskab & Solimpulser Af Torkom Saraydarian Fra Challenge for Discipleship (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Læs mere

Yucatanbroderskabet. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Yucatanbroderskabet. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Yucatanbroderskabet Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Yucatanbroderskabet Af Annie Besant Fra Talks With a Class (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) De færreste ved, at den impuls, der

Læs mere

Rosenkreuzet Symbol på en spirituel udviklingsvej

Rosenkreuzet Symbol på en spirituel udviklingsvej 1 Rosenkreuzet Symbol på en spirituel udviklingsvej Informationsrække i 7 dele Del 1: Dét, som virkeligt forandrer os Det Gyldne Rosenkreuz' Internationale Skole LECTORIUM ROSICRUCIANUM Internationale

Læs mere

Gayatri & Devariget. C.W. Leadbeater.

Gayatri & Devariget. C.W. Leadbeater. 1 Gayatri & Devariget C.W. Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 Gayatri & Devariget Af C.W. Leadbeater Fra The Masters and the Path (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Smukt men kraftfuldt H.P.

Læs mere

Alice A. Bailey. www.visdomsnettet.dk

Alice A. Bailey. www.visdomsnettet.dk 1 De Solare Ord Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 De Solare Ord Af Alice A. Bailey Fra Initiation Human and Solar (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Grundlaget for alle manifesterede

Læs mere

Kan krig være HELLIG?

Kan krig være HELLIG? 1 Kan krig være HELLIG? Susan MacNiel www.visdomsnettet.dk 2 Kan krig være HELLIG? Af Susan MacNiel Fra The Beacon (Oversættelse og redigering Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Krige opstår i mennesket

Læs mere

De Vises Sten. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Vises Sten. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Vises Sten Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Vises Sten Af Erik Ansvang Esoterisk set arbejder alkymien på at forvandle menneskets lavere natur til højere åndelighed. Hvis man tror, at alkymi

Læs mere

De Syv Stråler. En syvfoldig manifestation af guddommelighed. Fra William Meaders blok - Oversat af Jette Fogh Lokvig

De Syv Stråler. En syvfoldig manifestation af guddommelighed. Fra William Meaders blok -  Oversat af Jette Fogh Lokvig De Syv Stråler En syvfoldig manifestation af guddommelighed. Fra William Meaders blok - http://meader.org/ Oversat af Jette Fogh Lokvig Det er velkendt indenfor den esoteriske tradition, at al skabelse

Læs mere

>HUSET I CENTRUM< Healerskolen i Sønderjylland

>HUSET I CENTRUM< Healerskolen i Sønderjylland >HUSET I CENTRUM< Healerskolen i Sønderjylland Åndsvidenskab Clairvoyance Terapi og Foredrag Esoterisk Healing Filosofi Psykologi og Sociologi Healeruddannelse trin 1-21 DEN nye tids HEALERE Telefon 7461

Læs mere

AUM & OM. de hellige ord. Foster Bailey.

AUM & OM. de hellige ord. Foster Bailey. 1 AUM & OM de hellige ord Foster Bailey www.visdomsnettet.dk 2 AUM & OM - de hellige ord Af Foster Bailey Fra The Beacon samt af Alice A. Bailey fra Hvid Magi (Oversat og redigeret af Thora Lund Mollerup

Læs mere

Sorte Huller. set i relation til Gayatri. Muriel E. Powlett. www.visdomsnettet.dk

Sorte Huller. set i relation til Gayatri. Muriel E. Powlett. www.visdomsnettet.dk 1 Sorte Huller set i relation til Gayatri Muriel E. Powlett www.visdomsnettet.dk 2 SORTE HULLER set i relation til GAYATRI Af Muriel E. Powlett Fra The Beacon (Oversættelse: Ebba Larsen) GAYATRI Du som

Læs mere

Auralæsning. Erik Ansvang.

Auralæsning. Erik Ansvang. 1 Auralæsning Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Auralæsning Af Erik Ansvang En clairvoyant kan se aura. Men det er ikke enhver clairvoyant, der kan læse den. Det fysiske lys kan spaltes i underfrekvenser

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne oktober 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne oktober 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne oktober 2014. Vædderen. På hovedet. På hovedet. Retvendt. Ærkeenglen Uriel styrker din tillid til din egen visdom og intelligens. Der er noget følelsesmæssigt der spøger,

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Gruppens formål og funktion o Oversigt over 5. års opgaver o Lovene og principperne

Læs mere

TYRENS TEGN Planen fortidig, nutidig, fremtidig

TYRENS TEGN Planen fortidig, nutidig, fremtidig 1 TYRENS TEGN Planen fortidig, nutidig, fremtidig Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 TYRENS TEGN Planen fortidig, nutidig, fremtidig Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Mediterende grupper mødes for

Læs mere

Det amerikanske århundrede

Det amerikanske århundrede Historiefaget.dk Det amerikanske århundrede Det amerikanske århundrede Det 20. århundrede er blevet kaldt det amerikanske århundrede. Dette skyldes USA's rolle i internationale konflikter og den amerikanske

Læs mere