Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse af vores bankbehov og henvender sig til Nørresundby bank så vi kan sammenligne tilbud fra de to banker og se, om vi skal skifte. Spar Nord har reduceret gebyret til 750 kroner. Parbæk har møde kl med Nørresundby bank, vi afventer hvad der sker på det møde. Så har jeg været til møde med Nørresundby Bank. Mødet gik sådan set meget godt, men for at hoppe til konklusionen (for dem der ikke gider læste resten), så skal vi økonomisk- /gebyrmæssigt nok være rimeligt godt tilfredse med at være kunder i Spar Nord. De væsentligste forskelle er: - Døgnboks koster 6000,- pr år i Nørresundby bank(nsb) mod Spar Nords(SN) 750,- (under forudsætning af at de 750 i SN kun er for Døgnboks) Connie Jellesen (Kunderådigerne i NSB) vil se om hun kan forhandle prisen for døgnboksen ned. (dette endte på 3000,-) - Girokort koster 240,- pr år mod 150 kr i Spar Nord - Køb af møntrulle er gratis i NSB vs 15 kr i SN (NSB tager 15 kr til ikke-kunder) - Netbank koster 25 kr. pr. md. pr. bruger i NSB mod gratis i SN. (NSB = Erhverv-netbank, SN = Privat-netbank) Samlet pris (Se PDF fra mail for beregningsgrundlag) Nørresundby bank: 7296,- (4296 m 3000 i rabat på Døgnboks) Spar Nord: 1410,- 1

2 Vi skifter ikke bank lige nu. Holland sender et papir-brev til møntmanden inkl. en frankeret svarkuvert og ser om vi så ikke hører noget. Er gjort. Glemte den frankerede svarkuvert men den kommer i næste brev hvis han ikke svarer. Bo orienterer cafe-udvalget om midler fra Coca-Cola og beder dem om at tage stilling til, hvordan de skal forvaltes. Det afventer pt. reaktion fra Karsten. Afventer svar fra Carlsberg. Intet gjort. Bo skal indkøbe et pengeskab hvor kassen kan stå vandret, hvor der kan være flere koder (en for hver cafeansvarlig) og logging på hvem der har haft åbent hvornår. Maksimal pris alt inklusiv er jvf. Generalforsamlingen. Bo giver udtryk for, at han mangler lidt mere info, har talt med pengeskabs firma men mangler kuffens størrelse. Bo argumenterer for, at vi ikke har behov for logging på pengeskabet, fordi vi har logging på alarmen. Bestyrelsen bliver enig om at nøjes med et med to koder. Bo kommer med et forslag til hvordan man kan opkræve kontingenter simplere. Der er sendt et forslag på mail og det fremgår som et punkt herunder. Steffen sørger for at der bliver mærket ting i TRoA. Dette gøres løbende, næste gang er Dunkelheim Workshop marts. Gjort. Vi skal informere udvalgene om at de skal brændemærke fremadrettet. Rasmus informere udvalgene. Kåre opdaterer ORAM med at udvalgene har ansvar for at brændemærke nye ting. Steffen sørger for at skaderne på de to tortugaer repareres men det tager noget tid endnu. Gøres til Dunkelheim workshop marts. Gjort. Efter næste Dunkelheim skal Steffen opdatere listen over hvad der er i containerne på forum jvf. borde/bænke der er repareret. Næsten gjort, der mangler et par småting. Uffe tager kontakt til Tove for at se, om vi på en eller anden måde kan få deltagere til Sidste Søndag mm. til at tælle som medlemmer på en eller anden måde. Vi har intet hørt. 2

3 Mikkel tager teten på at finde en dato for en brainstorm omkring hvordan samarbejde kan være med Dragsonlair, og afholde dette. Er undervejs. Fjernes fra opgavelisten. Kåre, Nadia, Rasmus, Steffen, Parbæk og Thorup har alle haft til opgave at kontrollere medlemmer. Vi følger op på næste møde for at se hvordan det er gået. Vi bør gør det til en gentagen begivenhed. Se punktet herunder. Hvilende opgaver Værdidebatten kan tages op af dem, der har overskud til det. Låsedåsen på kontoret, værkstedet og branddøren på 1. sal skal udskiftes med en autolås, hvis vi ikke skal flytte, og vi afventer nærmere beslutning om dette. Vi skal lave et oplæg på struktur til Battlelokalet i stil med værksted og stuen. Der skal laves en beskrivelse af faciliteter foreningen stiller til rådighed til udvalg. 2. Indkommen post Kathrines kamera i klubben Kathrine vil gerne have lov at opbevare hendes kamera i klubben fordi hun alene benytter det i klubben. Sommerlejr 2014 Vi takker nej fordi vi er nervøse for hvad der kommer til at ske med det. Vi anbefaler hun lejer et skab. ØP vil gerne have lov at bruge af sidste års overskud fra Sommerlejr til at indkøbe nogle ting nu. Det fremgår allerede af budgettet for sommerlejr 2015 så der er ingen grund til at bede bestyrelsen om lov. 3. Sekretæren / Kasseren Gennemgang af opdateret regnskab til og med marts. Gennemgang af regnskab. Intet at notere. Parbæk har fundet regningen (og betalt den) fra kommunen vedr tilbagebetaling af for meget lokaltilskud 2013 under vores elektroniske post (bag log ind med medarbejder-ind). TRoAs E-boks var sat op til at sende mail til hvor jeg ikke mener at have modtaget noget. Efterfølgende er også føjet på, så der (også) skulle komme mail dertil når der dukker ny e-post op. 3

4 Intet at føre til referat. Hvad gør vi med medlemmer der ikke har betalt og med dem som ikke har oplyst s?, vi har et par valg: Melde dem ud, sende fysisk brev til dem, ringe rundt, kontakte over fb igen (rammer hovedparten), opkræve dem igen, melde listen ud eks. over fb. officielt. Vi tager fat i dem over facebook som vi mangler s på og sender ekstra opkrævning ud til dem, der skylder os penge. Betaler de dem ikke, betragter vi dem som udmeldt. 4. Projektoverblik Sommerlejr Bo Karlsen De har ikke planlagt at holde en inspirationsweekend længere. Yxengaard projektet - Søren Parbæk De bygger en hulens masse. Lundby Krat dialog - Steffen Kanstrup De vil gerne lave noget men har ingen penge. Vi afventer respons fra de offentlige myndigheder om vi kan få lov at lægge nogle kræfter derude til vedligehold og småforbedringer. De skal bygge vandværker derude og derfor bliver vejen gravet op. Der er en plan om at der kommer el til krathuset i den sammenhæng. Vinterlejr Rasmus Holland Uffe er ved at samle nogle til at lave arrangementet. Flytning til nye lokaler - Kåre Kjær Tirsdag d. 12. maj får vi oplæg fra kommunen. Vi skal respondere bindende tirsdag d. 26. maj. Det betyder vi skal holde en ekstraordinær generalforsamling d. 21. maj kl. 19. Kåre orienterer medlemmer om, at der er en ekstraordinær generalforsamling. Kåre skal lave indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Vi flytter bestyrelsesmødet d. 19. maj til d. 12. maj. Det er ikke sikkert vi kan få alt det vi ønsker os i første omgang, men så kan det være vi skal tage de sidste ting over nogle år. 4

5 5. Vedligeholdelse af toilettet i stuen For at være på forkant med den eventuelle flytning foreslår jeg (Parbæk) at vi får ordnet toilettet i stuen af en håndværker (fixe muren th. for tolettet, nyt tapet hvor nødvendigt og maling (hvid) af hele toilettet) så det falder ind under vores ordinære vedligeholdelse (og dermed tilskud) Plan: Opslag på TRoAs FB side efter håndværker (medlem) der gennem vedkommendes firma kan fixe det til god pris - eller alternativt få referencer til firmaer der kan gøre det. Vi skal have en pris på ordne mur + maling + tapet. Vi kan som foreslået kontakte gennem facebook. Nadia tager teten. 6. Ændring af indmeldelses kontingentet Der har været snakket uformel om at ændre indmeldelseskontingentet fora vores nuværende 6 forskellige (pr 2 mdr) for ungdom/senior og 12 forskellige for junior til at betale det fulde halvårs kontingent med en "gratis" måned ved indmeldelse (og betaling) i juni eller december. Vi rykker den til en 2-måneders grænse for "gratis", ellers er forslaget vedtaget. Bo orienterer alle de cafeansvarlige og udvalgene. Kåre skriver om den nye opkrævningsmetode som nyhed på hjemmesiden. 7. Gentagelse af kontingentkontrollen Skal vi kører endnu en kontrol start af maj? Ja, vi tager faste kontroller. Hvert bestyrelsesmøde vælger vi en uge vi kontrollerer i. Vi kontrollerer uge 18: Mandag: Nadia Tirsdag: Bo (Yvonne) Onsdag: Rasmus Torsdag: Steffen Fredag: Parbæk Lørdag: - Åben - Søndag: Thorup Bo gør sig umage for at opdatere listen dagligt. 5

6 8. Vores offentlige profil Jeg så for nyligt at Airsoft har fået en Page på FB i stedet for en gruppe. Jeg har ikke den bedste viden om dette, men er det noget vi har en holdning til om hvad vores udvalg må eller er det noget vi bør have en holdning til. Vi er OK med at de enkelte udvalg gør hvad de har lyst til i den sammenhæng lige nu. Muligvis vil vi ensrette det på et tidspunkt. 9. Tilmeldingssystem Har vi flere måder at lave tilmeldinger og betalinger på. Bør vi beholde dem alle når winkas er oppe og køre og vil du stadig stå for denne del Kåre? Vi har pt. følgende: - Winkas - Formstack - Rollespil.dk - Diverse bankbetalinger De har alle hver deres anvendelse og de eneste der koster noget fast er Winkas og Formstack. Vi ændrer ikke noget i det her. 10. Udkast til en dialog omkring sekretærens arbejdsopgaver Krav til stilling på nuværende tidspunkt, jf. kontakten der skriftligt bliver forlænget hvert år. Ajourføre regnskab samt bogføring i samarbejde med kassereren. Ansvar for at vedligeholde foreningens medlemskartotek. Sørge for varemodtagelse, optælle kassen, gå i døgnboks og sørge for vekselpenge, i cafeen. Sørge for, at TRoA har en fast telefontid 2 timer om ugen. Sørge for indkøb til daglig drift, bl.a. kontorartikler og rengøringsartikler. Tømme postkassen 2-3 gange om ugen. Opdatere og kontrollere rengøringslister i samarbejde med den rengøringsansvarlig. Sørge for at rengøringsmaterialerne er opdateret. Assisterer bestyrelsen hvor det er påkrævet. Udarbejde årsregnskab og materiale til generalforsamling i samarbejde med foreningens kasserer. Hver uge sende en kort status over arbejdsopgaver/timeforbrug til bestyrelsens mail. 6

7 Det er vist ingen hemmelighed at jeg gerne ser denne stilling lukket inden for et år eller to. Hvilket gør vi skal finde ud af hvad stillingen for nu skal indeholde er det, det samme som nu eller mindre? Personlig synes jeg vi bør sløje følgende punkter: Sørge for varemodtagelse, optælle kassen, gå i døgnboks og sørge for vekselpenge, i cafeen. Har ikke meget med jobbet at gøre det er cafe, vagterne og cafe udvalget. Sørge for, at TRoA har en fast telefontid 2 timer om ugen. Vi har egentlig aldrig reklameret meget med tider, hvis dette skal ske synes jeg vi skal lave det som videre stilling i stedet hvilket Thorup allerede har. (Sørge for indkøb til daglig drift, bl.a. kontorartikler og rengøringsartikler.) Mener ikke det er sekretæren der bør gøre det men selv om punktet ikke er her vil det nok stadig være mig der gør dette. Opdatere og kontrollere rengøringslister i samarbejde med den rengøringsansvarlig. Der er en der ansvarlig for dette samt en der er ansat til rengøring, hvorfor bringe en 3. person ind i en simpelt opgave Sørge for at rengøringsmaterialerne er opdateret. Samme som ovenstående Punkter jeg ikke kan løse nu eller løser korrekt. Tømme postkassen 2-3 gange om ugen. Kan jeg ikke løse da jeg ikke har en nøgle efter at vi har skiftet postkasse. Det gør dog ikke den ikke er blevet tømt Hver uge sende en kort status over arbejdsopgaver/timeforbrug til bestyrelsens mail. Jeg fandt ud af for et par år siden at mine time tal overskrider antallet der er hvilket gjorde mail s om dette stoppede, det gør ikke at de egentlig ikke kunne komme igen hvis ønsket men jeg ved ikke om det giver mening. Steffen og Parbæk laver et oplæg til ændring i arbejdsopgaverne. 11. Hvem skal være sekretær i 2015? Der er på GF sat penge af til en sekretær i 2015, men skal vi ud og lede efter en, skal Bo blive eller hvad gør vi? Vi holder fast i Bo for nu. 12. Mobile Pay Oplæg fra Sidste Søndag til at genoverveje den hidtidige beslutning omkring mobile pay (fra marts 2014): Vi i sidste søndags udvalget ønsker anskaffe os mobile pay, til at modtage betaling fra vores deltagere, da vi har haft flere forespørgsler på det. Eksempelvis har vi oplevet forældre der gerne ville have deltaget, men ikke har haft penge med. Der er mange der allerede har mobile pay og dem der ikke har, kan hurtigt hente app en. Ligeledes er der også spillere, der glemmer penge, men som har telefon med. 7

8 Vi har undersøgt det og der er ikke noget etableringsgebyr og ingen månedlig betaling. Det eneste gebyr vi vil blive påkrævet er 1 % af alle betalinger (maks. 5 kr. pr. betaling). Da vores pris stiger til 75 kr., vil vi miste 0,75 kr. pr. betaling. Dette er vi helt indforstået med. Der vil være en investering i en mobiltelefon, for at kunne oprette det. Vi har undersøgt dette og kan skaffe sådan en for 500 kr. Der vil være en engangs betaling til taletidskort på 100 kr. For at undgå misbrug, foreslår vi at den ikke må bruges til udbetalinger, kun indbetalinger. Og desuden vil enhver form for misbrug meget lettere kunne spores end ved kontanter. Det vil kun være deltagerne der betaler der skal vise kvitteringen, så der er ikke behov for at telefonen er fremme andet end ved kontrol. Parbæk tager en samtale med Christine med: - Et overblik over hvilke udvalg der er interesserede og hvad de vil bruge det til. - Et overblik over hvad det koster i etablering og årligt. - En oversigt over de centrale problemstillinger og hvordan de håndteres. - Det hele fremlægges for bestyrelse til godkendelse. 13. Ny pap container Kort og godt containeren vi har er for lille og bør være større. Prisen jeg fik over telefon er det koster os 500 kr. at skifte og så koster det 10 kr. ekstra pr. tømning. Jeg har ikke hørt hvad det koster med lås på men gætter på lidt ekstra sådan at den kan stå udenfor og nøglen hænge indenfor. Godkendt. 8

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Afbud: Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk sætter gang i tiltag for at få mere styr på cafeen. Der er 4 delopgaver;

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 25.03.14

Referat af bestyrelsesmøde d. 25.03.14 Referat af bestyrelsesmøde d. 25.03.14 Fremmødt: Nadia, Holland, Bo, Parbæk, Steffen, Baagøe, Thorup, Kåre, Kathrine Afbud: Daniel, Kappers, Yvonne Ikke fremmødt: Ingen Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde d. 5. august 2014 kl. 18.30

Referat Bestyrelsesmøde d. 5. august 2014 kl. 18.30 Referat Bestyrelsesmøde d. 5. august 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Holland, Kåre, Nadia, Kathrine, Steffen, Parbæk, Bo Afbud: Thorup, Baagøe Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA TRoA The Realms of Adventurers ORGANISATION, ROLLER, OG MØDESTRUKTUR I TROA Kaldet ORAM Kåre Kjær 1/20/2015 INDHOLD Indhold... 2 Formål... 4 Hvordan bruger jeg ORAM?... 4 Organisation... 4 Roller og Ansvar...

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat fra hovedbestyrelsesmøde

Referat fra hovedbestyrelsesmøde Referat fra hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 12.01.2014 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 06 Fortæring: NS Tegnstyrer: Kvaje

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3.

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. Sidste referat: Godkendt 4. Post: ingen 5. KF-julefrokost: årets julefrokost

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2015... 2 Vigtige punkter i 2015... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 8 Januar... 8 Marts... 8 April... 8 Ugerne før skolestart... 11 Dagene

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere