Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk sætter gang i tiltag for at få mere styr på cafeen. Der er 4 delopgaver; 1) Fratage nøgler fra dem, der ikke skal bruge dem, 2) månedlig optælling af varelageret, 3) indskærpe, at alarmen SKAL slås til hver gang nogen forlader cafeen og 4) Vi skal sikre, at alle folk får talt op - og får talt tiere op - opfølgning. Afventer Kasseapparat manual + oplæring. Parbæk får konsolideret foreningens dropboxe. Ikke sket - opgave udskydes til næste møde. Parbæk tager en dialog med Spar Nord om de nye gebyrer (bl.a. 15 DKK per rulle mønter) og hvis de ikke fjerner dem, så kigger vi os om efter en ny bank. Er i dialog med vores kunderådgiver hvor servicegebyret på DKK 1000,- nu også er kommet med i dialogen. Parbæk laver en beskrivelse af faciliteter foreningen stiller til rådighed til udvalg. Ikke sket - opgave udskydes til næste møde. Parbæk tager en dialog med leverandøren af mærkningsremedier og bestiller et tekstuelt logo der er lille nok til små ting og kurvede elementer (som det nævnt i referatet fra. 6. August 2014) og ser hvad de ellers kan tilbyde, f.eks. spray-skabeloner eller andet, der kunne være relevant. Har modtaget korrektur, men har ikke taget bank NemID med til Oksbøl, så jeg kan først forudbetale ham når jeg kommer hjem på søndag. De kan lave sprayskabeloner mm. Parbæk må gerne selv bestille noget. Parbæk ophæver konto hos Bauhaus. 1

2 Efter en snak med debitor-bogholderiet har jeg sendt mail om ophævning af konto + spærring af kort. Mangler bekræftelse på modtagelse. Ringer til dem igen i næste uge. Baagøe skal se på det tilbud VVS'eren fremsender ang. at få flyttet termostaterne så de er plane med væggen. Ikke gjort endnu. Baagøe skal finde et aflåst sted til hotwiren. Ikke gjort endnu. Baagøe skal planlægge hvordan emnerne på listen over lokalernes tilstand bliver løst. Ikke gjort endnu. Kåre skriver et svar til Airsoft omkring oprettelse af erhvervskort hos Bauhaus. Er gjort. Kåre korrigerer låne regler både på forum og hjemmesiden. Er gjort. Kåre og Steffen laver et oplæg til en struktur på lageret. Vi afventer en mødedato. Steffen sørger for at skaderne på de to tortugaer på ringen over åbningen repareres. Ikke gjort endnu. Steffen laver et oplæg på hvordan en aktionsgruppe til at håndtere AAK arrangementer kan organiseres og har fremadrettet ansvaret for at organisere den, og forhandler betingelser med AAK. Det afventer pt. nye ansvarlig fra kommunen. Da ordningen er ændret således at man ikke længere kan få det betalt af kommunen, ser vi ordningen som uinteressant og vi dropper punktet. Bo skal skrive en guide til det nye kasseapparat. Der mangler pt. til optælling mm. Ikke gjort. Bo får lavet en vejledning i hvordan man installerer printeren. Bo mangler pt. en forsøgsperson til hans vejledning. Ikke gjort, men Holland er testbruger. Bo køber dele til de borde/bænke der ligger uden ben hos ham, og sørger for, at det bliver repareret. I alt 4 sæt bænke og 1 sæt borde. Hvis de er gode, kan vi overveje at skifte de øvrige borde og bænke. Vi afventer 2

3 stadig svar fra firmaet der sælger delene. Hvis vi ikke snart får respons på gentagne henvendelser, dropper vi dem. Alternativt kan vi spørge folk der udlejer borde/bænke hvem de køber reservedele af. Er gjort. Men vi mangler stadig at samle dem, og det tager Steffen ansvaret for. Bo har teten på om vi skal skifte vinduespudser. Er gjort. Han kommer hver tredje måned. Kathrine skylder en standardbeskrivelse af at salg ikke er tilladt på facebookgrupperne. Den er skrevet, det mangler bare at blive lagt online. Kathrine laver et banner til TRoAs facebookgruppe. Undervejs. Nadia får erstattet snøreringe i vores teltflager og sat i, der hvor der mangler. Undervejs. Holland skriver til udvalgene om, at det kræver tegningsret i foreningen at oprette rabatkort, abonnementer, mm. der forpligter foreningen. Er gjort. Hvilende opgaver Næste gang containerne tages i brug skal de efterses for behov for reparationer og mulighed for forbedringer og ompakninger. Indtil da gør vi intet. Vi skal have rykket for vores stempler hos møntmanden. Værdidebatten kan tages op af dem, der har overskud til det. Bo har ansvaret for at lave et udkast til en dialog omkring sekretærens arbejdsopgaver. Der skal laves budget for 2 år til næste generalforsamling. Vi skal have den øverste container låst næste gang vi er i Dorf. I November skal vi evaluere, om vi ønsker at gøre andet med vores Krater props end vi allerede har gjort. 2. Indkommen post Årets Bifald - Din Nominering! - Har vi nogen vi ønsker og indstille? Nej. Dværgens Kiste - ambassadør 3

4 Der findes en Web/mobil butik som hedder Dværgens Kiste. Dens koncept går ud på at "Dværgen" ligger inde med en stor mængde brugte rollespils bøger i alle afskygninger og aldre, brætspil, romaner og andre ting og sager, som man så kan købe eller man kan bytte sit eget gamle til noget nyt-brugt. Dette forgår så via webbutikken eller man kan få Dværgen til at kigge forbi i foreningen eller til et arrangement eller et con, med et stort udvalg fra sit lager. Hvad kommer det så Troa's bestyrelse ved? Jo Dværgens seneste koncept som hedder Dværge ambassadør, som indledningsvis bare består af foreningen skal sige god for at der kan hænges en A3 plakat op i foreningen, og så at en, hvilket vil sige mig da jeg melder mig frivilligt, fungere som ambassadør og kan fortælle om dette skønne tilbud som dværgekisten er. Derefter vil foreningen få visse fordele i dværgekisten. Såsom at når Troa's medlemmer køber noget i kisten, så går 10% af det til dværgens guld fond. Foreningen for så også retten til at kunnen søge om penge til materialer eller andet der vil gøre foreningen godt fra dværgens guld fond. Derudover vil foreningen modtage gaver og flere fordele jo mere medlemmerne benytter sig af dværgens kiste. Dværgens lover også andre fordele og tilføjelser til ambassadør konceptet i fremtiden, som endnu er under udvikling. Så jeg tilbyder som sagt at optræde som "Dværge ambassadør" og spørger så jer om i har lyst til at deltage i dette koncept? Jeg møder gerne op til et bestyrelsesmøde og uddyber omkring dværgens kiste, konceptet og min egen oplevelse med det, hvis i finder det nødvendigt. Men jeg håber at i har lyst til at deltage. Det er altid fint at hænge plakater op i TRoA. Derfor er svaret ja. Sponsorater til Forum - har vi nogen? Der doneres følgende: En billet til Dunkelheim ink. en kiste (200 DKK + værdien af loot'et?). En billet til Konklavet (400 DKK) En billet til TRoAs vinterlejr (650 DKK) Kåre skriver til Forum-arrangørerne. Hvad er status på dialogen med kommunen jvf. at vi muligvis skal flyttes? Parbæk har forsøgt at kontakte Tove i fredags, men hun havde fri. Jeg fik dog at vide at administrationen af bygningen og "lejeren" i den stadig var hos Kultur og Fritid. Bemærk at Kultur og Fritid er flyttet syd for fjorden til Rantzausgade. Vi har behov for at være proaktive. Uffe tager kontakt til Tove og vender tilbage med en status på hvor vi er henne. 4

5 9K vil gerne reklamere for FOW escalation league. Holland tager kontakt til Madsen og spørger om hans holdning. Bestyrelsen vil gerne åbne op for det, men i sidste ende er det hans beslutning. Hvis vi skal hænge noget op for 9K skal de også hænge noget op den anden vej. 3. Sekretæren / Kasseren Orientering om status på opgaver i forhold til regnskab fra sekretæren. Intet at tilføje. 4. Projektoverblik Sommerlejr Bo Karlsen DKK i overskud forventes. Der allokeres DKK til en debriefing og planlægning af næste års Sommerlejr. TRoA 25 års jubilæum - Kathrine Refsgaard Parbæk har modtaget en kuvert med kvitteringer fra Kathrine men ikke kigget nærmer på dem endnu. Vi afventer at Parbæk får kigget på dem. Yxengaard projektet - Søren Parbæk Yxengaard har modtaget overdragelserne og har modtaget den første del fra Hjørring Kommune (140 K) og allerede betalt den første (store) regning til Claus (Næste gang husker Claus at sætte det rigtige kontonr på regningen...). Næste trin er ansøgningen om kassekredit hos Kommune kredit. De laver noget og det ser fedt ud. 5. Udvalgsstatus Den udvalgsansvarlige orienterer om hvad de enkelte udvalg har skrevet ind med. Tabletop starter op med FOW. Sommerlejr er ved at gøre regnskab færdig og booket hytten til næste år. Cafeudvalget er ved at arbejde på et nyt layout. De mangler et overslag fra Parbæk. Sidste Søndag går fint, de er færre folk i arrangørgruppen. Har fået positiv feedback på deres ændringer. 5

6 Fraktion pap har oprettet komplet liste over brætspil på bgg.com. Man er gået over budgettet med DKK grundet indkøb af et komplet sæt Descent 1st edition. Vi er steget et level som Magic Organisers. Dunkelheims første spillegang gik godt med 95 deltagere. 6. Bord/bænkesæt Skal vi købe nye eller skal vi sætte det på budget eller hvad skal vi gøre. Vi må gerne købe borde/bænkesæt fra Åbybro teltudlejning eller Tommy Telt til deres indkøbspris. Vi tager den på som budgetpunkt til budget 2015 og den ryger op under hvilende opgaver. 7. Konklavet - rollespilsscenarie Præsentation af scenariet Konklavet v/kåre jvf. fremsendte oplæg. Vi skal beslutte om det er iorden at arbejde videre med Konklavet under de økonomiske og praktiske rammer der foreslås. Godkendt. 8. Møde - Carlsberg & Troa Vi fik et tilbud på 1,5 DKK kroner i tilskud per liter DKK fra en fond om året DKK i markedsføringstilskud. Vi har købt ca l. og vi køber dermed 500 liter for lidt om året, men de vil gerne være med til at arbejde på det. Vi sender muligheden videre til Cafeudvalget og lader dem afgøre, hvordan de vil bruge midlerne. Bo orienterer cafeudvalget. 9. Forsigtig dialog med kommunen om Lundby Krat Jeg har haft snakket med Lars Mortensen inde fra park forvaltningen, han er ansvarlig for den daglige drift af Lundby Krat. Efter en god snak fik jeg beskæftigelse på at toilet bygningen er kommunens og den skal være åben døgnet rundt, så det er jo bare dejligt. 6

7 Og så åbnede han lige en gammel sag igen, nemlig det med en bygning ude i området. I park forvaltningen går de nemlig med tanker om at ombygge Krat huset. Det der lige nu er deres problem (og grunden til at den ikke blev bygget om sidste år) er økonomi. Derfor vil de gerne indgå i en dialog med os (uforpligtigende) om det er noget vi vil være med til da vi har udvist interesse i det tidligere. Kort sagt var deres plan at lave en ekstra etage, der kunne benyttes til opbevaring, soveplads, etc. hvad det nu skulle være. Jeg lovede Lars at jeg ville tage den med til bestyrelsen og så ville vi tage den derfra. Angående økonomi i det, så snakkes der kr for en sådan ombygning, og park forvaltningen ved ikke hvad de vil kunne dække af det. Så vi snakkede kort om noget med at søge fonde, etc. da det jo heller ikke er et beløb TRoA ligefrem kan smide omkring sig med. Men er noget der kan give nogle interessante muligheder ihvertfald. Steffen har teten på kontakten med Lars omkring mulighederne i dette projekt. Bestyrelsen holder fingeren på pulsen ved at følge op på det som et projekt. 10. Indkøb af Tablet til Battlelokalet Uffe har forslået, at vi skal indkøbe en billig tablet til battlelokalet: Vi vil meget gerne at der anskaffes en tablet til permanent anbringelse i Battlelokalet, hvorpå der bliver begrænset adgang til nettet, men f.eks. at diverse magic relaterede sider, boardgamegeek.com, youtube, spilproducenter m.m Således at det vil blive muligt at kunne lære forskellige brætspil ved at se tutorials, lave opslag til byt af magic kort etc. Vi tror at det vil kunne (måske kun begrænset) øge initiativet til at prøve brætspil man ikke nødvendigvis kender på forhånd Den behøver ikke være fancy eller særlig vild, men bare kunne klare de mest basale krav Vi skal tage stilling til om det har interesse, hvilken økonomisk ramme vi kigger på og hvad der ellers kunne være relevant i den sammenhæng. Uffe kommer med nogle konkrete forslag til relevante løsninger; En billig tablet, dyrere tablet og bærbar evt. med touchskærm. Derudover overvejelser omkring google-konto og sikring af anvendelse og sikring mod tyveri ved dyrere løsninger. 11. Stor-indkøb af Magickort til præmier Vi (Red: Fraktion Pap) vil gerne indkøbe et større lager af Magic enkelt kort til brug som betaling af præmier ved vores store (og små) turneringer. Det drejer sig om et beløb på , hvilket er mange penge at binde i et varelager, men det der har budt sig en mulighed for at indkøbe en væsentlig mere værdifuld samling således at det kan tillægges 20-40% af købssummen i reel værdi. Dette kan kun lade sig gøre når der købes stort ind. Såfremt der købes ind som det er tilfældet pt. betaler man ofte den fulde værdi, idet at der købes fra butikker, og at der købes begrænset mængde af gangen. 7

8 En stor turnering vil som regel have en præmiepulje (betalt af deltagerne) på kr. og der afholdes ca. 2-4 af disse årligt. Dermed udlægget for varelageret være dækket ind igen i løbet af 2-3 år, mens at den besparelse der har været, grundet det store indkøb, dermed vil være fortjeneste. Ydermere vil vi kunne afholde turneringer hvor vi kan tillade os at satse lidt mere i garanteret præmier og dermed have nemmere ved at lokke folk til udefra og dermed mindske risikoen for tab i sidste ende. Risikoen ved indkøb af enkeltkortslager: Devaluering af priserne - Kan være relevant, men historik for Magic kort viser at kortene stiger og ikke falder, ligesom at vi vil være opmærksom på hvis der skulle være tendenser (især genoptryk) til faldende priser og reagere derefter. Kort forsvinder - Ligesom kontanter kan forsvinde, kan det være fristende at "låne" kort og glemme at leverere dem tilbage. Derfor vil vi gerne at der føres udførlig liste over kortene, som bestyrelsen kan følge med i, samt at der laves bilag over når og hvilke kort der udbetales. Rent praktisk skal de selvfølgelig opbevares forsvarligt, i et pengeskab. I og med at der er 4+ personer i udvalget + evt. opsyn fra bestyrelsen vil det blive svært at for en person at blive fristet over evne uden at det kan spores. Det blev vedtaget. Der blev bevilliget op til til at købe en samling. Det forventes at blive afsat over op til 2 år. Parbæk og Uffe skal have en dialog med hvordan kortene skal sikres og administreres. Kåre og Parbæk er imod. 12. Konto kort til Kiwi v/steffen På vegne af Dunkelheim vil jeg høre om muligheden for at tegne en kundekonto inde ved Kiwi vesterbro til klubben? Vi vil gerne benytte kiwi da de på dagligvarer er billigere end super brugsen i Gistrup (hvor klubben har en konto). Vi ser ihvertfald at der vil være flere besparelser at hente ved at handle her end de fleste andre butikker. Længere diskussioner omkring kontokort jvf. debatten omkring Bauhaus' kontokort. Den afgørende forskel er, kiwi-kortet argumenteres for med nemhed og ikke økonomisk gevinst. Vi endte med afstemning og der blev besluttet, at oprette kiwi-kortet. 8

9 13. Donation til Rollespilspuljen Fra Uffe: Har TRoA overvejet at lave en donation til Rollespilspuljen? Vi har tidligere ansøgt fra den ganske flittigt og jeg synes man skal overveje at lave en donation, enten ved at give nogen mandat til at købe noget tåbeligt til en latterlig høj pris. Dog synes jeg en bedre ide vil være at give en sum penge enten på forhånd eller under selve auktionen uden at købe noget. Frafaldes jvf. tidligere donation til auktionen. 14. Vinterlejr og udvalgstur Skal der søges at lægge de to arrangementer i sammenhængende weekender, altsså således at vi lejer f.eks. Rubjerg en uge + en ekstra weekend? Det kan tænkes at vi dermed spare lidt penge, også mht. transport af nogle ting og sager. Weekenden feb. er optaget, og det er samme weekend der er Knudepunkt i DK, ikke at jeg tror der er det helt store sammenfald af personer. Dermed vil det være mest ideelt at lægge dem de to forudgående weekender Udvalgstur 30. jan - 1. feb Vinterlejr 5. feb - 8. feb Dermed komme vi udenom SS. Datoerne er vedtaget. Uffe forhandler datoer. Baagøe er ansvarlig for udvalgstur, Uffe og Thorup hjælper. 15. Sidste søndag udvalgets bemanding Sidste Søndag udvalget er lille, og hovedarrangøreren står til at skulle trække sig af studiemæssige årsager muligvis allerede med udgangen af året. Der er ingen arrangører der er klar til at tage hovedarrangørposten. Bestyrelsen udbeder sig en liste over opgaver så det er lettere at forklare interesserede hvad opgaven går ud på. Så må bestyrelsen undersøge mulighederne for at finde en hovedarrangør. 9

Referat af bestyrelsesmøde d. 25.03.14

Referat af bestyrelsesmøde d. 25.03.14 Referat af bestyrelsesmøde d. 25.03.14 Fremmødt: Nadia, Holland, Bo, Parbæk, Steffen, Baagøe, Thorup, Kåre, Kathrine Afbud: Daniel, Kappers, Yvonne Ikke fremmødt: Ingen Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA TRoA The Realms of Adventurers ORGANISATION, ROLLER, OG MØDESTRUKTUR I TROA Kaldet ORAM Kåre Kjær 1/20/2015 INDHOLD Indhold... 2 Formål... 4 Hvordan bruger jeg ORAM?... 4 Organisation... 4 Roller og Ansvar...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side 1

Indholdsfortegnelse. side 1 GUIDEN Indholdsfortegnelse Du mangler et sted 2 Vær opsøgende 2 Du har fundet et sted 3 Projektets omfang 3 Kontakt med ejeren 3 Første møde 3 Rammerne omkring selve mødet 3 Projektbeskrivelse 3 Økonomien

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 Bilag 2 Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 R (respondent) = Jens Kofoed I (interviewer) = Mikkel Andersen I2 (interviewer 2) = Simon Schonenberg.

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

Babylon bestyrelsesmøde 2/3 2015 samt 16/3 2015. Til stede. Opstart. Nyt siden sidst. Velkomst. Intro af arbejdsgang. Fordeling af ansvarsområder

Babylon bestyrelsesmøde 2/3 2015 samt 16/3 2015. Til stede. Opstart. Nyt siden sidst. Velkomst. Intro af arbejdsgang. Fordeling af ansvarsområder Babylon bestyrelsesmøde 2/3 2015 samt 16/3 2015 Til stede Den 2/3: Nicolas, Jimmy, Jannick, Asbjørn, Jonas, Joyce, Jacob og Daniel (referent) Den 16/3: Jimmy, Jannick, Asbjørn, Jacob & Daniel (referent)

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Demokrati i praksis. Ideer til nye mødeformer. Sidste udkald - 5. del

Demokrati i praksis. Ideer til nye mødeformer. Sidste udkald - 5. del Demokrati i praksis Ideer til nye mødeformer Sidste udkald - 5. del Indhold: 3 Demokrati i praksis Dansk Ungdoms Fællesråd, januar 2003 Tekst Rikke Rasmussen Fotos: Mikael Schlosser Layout Mellemfolkeligt

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE Indhold 1. Forord... 5 2. Indledning... 6 3.

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Er en kiosk noget for dig?

Er en kiosk noget for dig? Kiosk Kioskerne har spillet en stor rolle i danskernes dagligdag. Man går lige ind efter en pakke smøger og en cola. Eller spiller sin ugentlige lottokupon. Kioskerne gør det nemt og hurtigt at købe småting.

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere