De har ved af 6. juni 2013 anmodet om aktindsigt på følgende måde: a. Hvor mange gange boringer blev sat i bero grundet risici for kollision

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De har ved e-mail af 6. juni 2013 anmodet om aktindsigt på følgende måde: a. Hvor mange gange boringer blev sat i bero grundet risici for kollision"

Transkript

1 Fra: Maja Sofie Burgaard Sendt: 26. juni :50 Til: Emne: Råstofstyrelsens svar på begæring om aktindsigt Til Jon Burgwald, Greenpeace De har ved af 6. juni 2013 anmodet om aktindsigt på følgende måde: I henhold til Lov om offentlighed i forvaltningen anmoder jeg om aktindsigt i følgende: 1. Oversigt over isbjergshåndtering i forbindelse med Cairns efterforskningsboringer i 2011 Herunder: a. Hvor mange gange boringer blev sat i bero grundet risici for kollision b. Hvor mange isbjerge, der blev bugseret væk 2. Høringssvar indsendt i forbindelse med høringer om tilladelse til seismiske undersøgelser Herunder: a. Hvornår afgørelser på ansøgningerne kan forventes 3. BMP Emergency Management Programme, Hydrocarbon Activities, Greenland 4. Rapporter og vurderinger angående udledning af kemikalier fra Cairns efterforskningsboringer i 2010 og 2011 Råstofstyrelsen meddelte dem ved fristbrev af 19. juni, at det ikke var muligt for Råstofstyrelsen at besvare Deres anmodning inden fristen på 10 dage, jf. offentlighedslovens 16, stk. 1. Råstofstyrelsen har nu færdigbehandlet Deres anmodning om aktindsigt. Råstofstyrelsen har i din identificeret en række aktindsigtsbegæringer samt en række spørgsmål. Disse vil blive besvaret hver for sig. Svarene fremgår nederst i denne besvarelse. Råstofstyrelsen har identificeret 63 dokumenter omfattet af begæringen jf. aktlisten nederst i denne besvarelse. Råstofstyrelsen kan imødekomme Deres anmodning for så vidt angår 45 dokumenter. Kopi af nogle af dokumenterne vedlægges og links til resten af dokumenterne fremgår af nedenstående.

2 Råstofstyrelsen har besluttet at undtage 18 dokumenter fra aktindsigt, som begrundet nedenfor. Råstofstyrelsen har overvejet, hvorvidt de undtagne dokumenter indeholder oplysninger om faktiske omstændigheder, der er af væsentlig betydning for sagsforholdet. Råstofstyrelsen har vurderet at dokumenterne ikke indeholder sådanne oplysninger. Råstofstyrelsen har endvidere undtaget oplysninger i 7 dokumenter, som begrundet yderligere nedefor. Aktindsigtsanmodning 1, 1b Observerede samt håndterede isbjerge fremgår af aktlistens dokumenter 1-6, som er tilgængelige sammenføjet til et enkelt dokument på følgende link: Idet ishåndteringsdata udgør en betydelig økonomisk værdi for virksomhederne er der udtaget (overstreget) oplysninger fra dokumenterne. Offentliggørelse af alle oplysningerne vil indebære en nærliggende risiko for en økonomisk skade af væsentlig betydning for virksomheden navnlig af konkurrencemæssige årsager og betragtes således omfattet af bestemmelsen i 12 stk. 1 nr. 2 i landstingslov om offentlighed i forvaltningen. Aktindsigtsanmodning 1a Råstofstyrelsen har identificeret dokumenterne 7-10 som omfattet af aktindsigtsbegæringen. Af råstoflovens 16 fremgår følgende: "Naalakkersuisut kan for et nærmere afgrænset område på nærmere fastsatte vilkår meddele tilladelse med eneret til efterforskning og udnyttelse af et eller flere mineralske råstoffer. Tilladelse kan meddeles særskilt for henholdsvis efterforskning og udnyttelse." Det fremgår endvidere af råstoflovens 86, stk. 4: Rettighedshavere skal regelmæssigt fremsende rapportering om den udførte virksomhed og dennes resultater. Vilkår om rapportering samt om fortrolighed i forbindelse dermed fastsættes i tilladelserne. Naalakkersuisut har udnyttet disse hjemler til at meddele tilladelser til efterforskning og udnyttelse af kulbrinter og mineraler og fastsætte nærmere vilkår for tilladelserne. Bestemmelsen om at kunne fastsætte vilkår om fortrolighed i forbindelse med rapportering er udmøntet i kulbrinteeneretstilladelsers 20, punkt og 20.02: Article 20 Confidentiality All data and any reports submitted in accordance with sections shall be treated as confidential by the BMP for a period of five years from the date when the relevant reports should have been received by the BMP. However, the period of confidentiality will terminate:

3 (a) for areas relinquished under sections 2.02 and 2.03: upon relinquishment; (b) for areas not covered by an Exploitation Licence: upon termination of the Exploration Licence; (c) for an Exploitation Licence: upon termination of the Licence Notwithstanding the provisions of section 20.01, the BMP shall be entitled to: (a) make general statements concerning the Licence area and the activities performed under the Licence, based on the material submitted by the licensee; (b) use and publish, without any restrictions and conditions, data of an environmental, health, socioeconomic, technical, navigational, meteorological and glaciological nature, including bathymetric maps, if this is considered to be in the general interest of the community in the BMP's opinion, but excluding any material in the process of being patented; (c) use and publish material submitted by the licensee regarding general geological and geophysical conditions, including generalized interpretations. Prior to publishing any material under section (b) and (c), the BMP shall notify the licensee hereof. The licensee shall notify the BMP prior to publishing the contents of Appendices 1-5 to this licence. Hjemlen i råstoflovens 16 og 86, stk. 4 kombineret med de af Naalakkersuisut fastsatte vilkår i tilladelsen samt hensynene bag disse vilkår skaber således særlige tavshedspligtsbestemmelser. På denne baggrund undtages dokumenterne 7-10 (Daily Drilling Reports), der er en del af enerethaverens afrapportering, fra aktindsigt, da disse betragtes som fortrolige i en periode på 5 år fra det tidspunkt de er indleveret. Daily Drilling Reports omfatter en komprimeret mængde data (bl.a. ishåndteringsdata og geologisk data) som udgør en betydelig økonomisk værdi for rettighedshaver. Offentliggørelse af data vil derfor indebære en nærliggende risiko for en økonomisk skade af væsentlig betydning for virksomheden navnlig af konkurrencemæssige årsager og betragtes således i tillæg til tilladelsens punkt også som omfattet af offentlighedslovens 12 stk. 1 nr. 2. Råstofstyrelsen finder på denne baggrund, at det ikke er muligt at ekstrahere data fra rapporterne i medfør af art uden at Naalakkersuisuts fortrolighedsforpligtigelse i medfør af tilladelserne brydes. Aktindsigtsanmodning 2 Råstofstyrelsen kan imødekomme Deres anmodning for så vidt angår de identificerede 35 dokumenter. Høringssvarene er tilgængelige på selvstyrets høringsportal: Det drejer sig om de 5 høringer:

4 1. Offentlig høring af miljøvurdering (EIA), vedrørende indsamling af 2D HR seismiske data fra de af eneretstilladelserne nr. 2011/12 (Anu) og 2011/14 (Napu) omfattede områder, Nordvestgrønland 2. Offentlig høring af miljøvurdering (EMA), vedrørende indsamling af 2D seismiske data fra det af forundersøgelsestilladelse nr. 2009/14 omfattede område, Nordøstgrønland 3. Offentlig høring af miljøvurdering (EIA), vedrørende indsamling af 2D seismiske data fra det af forundersøgelsestilladelse nr. 2012/41 omfattede område, Østgrønland 4. Offentlig høring af miljøvurdering (EIA), vedrørende indsamling af 2D seismiske data fra det af forundersøgelsestilladelse nr. 2013/10 omfattede område, Sydvestgrønland 5. TGS SWG 13 (2009/13) Høringssvarene fremgår af aktlisten som høringssvar, [tilladelsesnummer], [part] Aktindsigtsanmodning 3 Råstofstyrelsen kan imødekomme Deres anmodning. BMP Emergency Management Plan er vedlagt. Der er undtaget oplysninger fra dokumentet som betragtes som hørende under privatlivets fred og som derfor undtages efter offentlighedslovens 12 stk. 1 nr. 1. Endvidere er undtaget oplysninger for at sikre at Råstofstyrelsen kan udføre sin myndighedsforpligtelse uden hindring, og som derfor undtages efter offentlighedslovens 13. Aktindsigtsanmodning 4 Råstofstyrelsen har identificeret 17 dokumenter (no ) der er omfattet af dette punkt i begæringen. Råstofdirektoratet har besluttet at undtage 14 dokumenter fra aktindsigt med nedenstående begrundelse. Af råstoflovens 16 fremgår følgende: "Naalakkersuisut kan for et nærmere afgrænset område på nærmere fastsatte vilkår meddele tilladelse med eneret til efterforskning og udnyttelse af et eller flere mineralske råstoffer. Tilladelse kan meddeles særskilt for henholdsvis efterforskning og udnyttelse." Det fremgår endvidere af råstoflovens 86, stk. 4: Rettighedshavere skal regelmæssigt fremsende rapportering om den udførte virksomhed og dennes resultater. Vilkår om rapportering samt om fortrolighed i forbindelse dermed fastsættes i tilladelserne. Naalakkersuisut har udnyttet disse hjemler til at meddele tilladelser til efterforskning og udnyttelse af kulbrinter og mineraler og fastsætte nærmere vilkår for tilladelserne. Bestemmelsen om at kunne fastsætte vilkår om fortrolighed i forbindelse med rapportering er udmøntet i kulbrinteeneretstilladelsers 20, punkt og 20.02: Article 20 Confidentiality All data and any reports submitted in accordance with sections shall be treated as confidential by the BMP for a period of five years from the date when the relevant reports should have been received by the BMP. However, the period of confidentiality will terminate:

5 (a) for areas relinquished under sections 2.02 and 2.03: upon relinquishment; (b) for areas not covered by an Exploitation Licence: upon termination of the Exploration Licence; (c) for an Exploitation Licence: upon termination of the Licence Notwithstanding the provisions of section 20.01, the BMP shall be entitled to: (a) make general statements concerning the Licence area and the activities performed under the Licence, based on the material submitted by the licensee; (b) use and publish, without any restrictions and conditions, data of an environmental, health, socioeconomic, technical, navigational, meteorological and glaciological nature, including bathymetric maps, if this is considered to be in the general interest of the community in the BMP's opinion, but excluding any material in the process of being patented; (c) use and publish material submitted by the licensee regarding general geological and geophysical conditions, including generalized interpretations. Prior to publishing any material under section (b) and (c), the BMP shall notify the licensee hereof. The licensee shall notify the BMP prior to publishing the contents of Appendices 1-5 to this licence. Hjemlen i råstoflovens 16 og 86, stk. 4 kombineret med de af Naalakkersuisut fastsatte vilkår i tilladelsen samt hensynene bag disse vilkår skaber således særlige tavshedspligtsbestemmelser. På denne baggrund undtages dokumenterne 47-49, 53-63, der er en del af rettighedshavers afrapportering, fra aktindsigt, da disse betragtes som fortrolige i en periode på 5 år fra det tidspunkt de er indleveret. Råstofstyrelsen er således underlagt særlige fortrolighedsbestemmelser i medfør af tilladelsernes art Råstofstyrelsen kan på den baggrund ikke udlevere hele rapporter indleveret som del af aktivitetsafrapportering. Råstofstyrelsen har dog mulighed for i medfør af tilladelsernes art at ekstrahere data, herunder miljømæssige data, som har offentlighedens generelle interesse. Råstofstyrelsen vurderer, at aktindsigtsanmodningens genstand udledning af kemikalier fra Cairns efterforskningsboringer i 2010 og 2011 kan betragtes som værende i offentlighedens generelle interesse. Råstofstyrelsen vurderer på denne baggrund, at det er muligt for Råstofstyrelsen at offentliggøre ekstraherede data om udledning af kemikalier. Råstofstyrelsen kan derfor imødekomme Deres anmodning for så vidt angår de 3 dokumenter nr De pågældende dokumenter fra DCE baseres netop på data fra de omtalte rapporter, som ikke kan offentliggøres grundet fortrolighedsforpligtelsen. Dokument nr. 50 og 52 er vedhæftet. Dokument nr. 51 findes på dette link: bud/dce_%20post%20drill%20evaluation_final_bmppub_ pdf

6 Råstofstyrelsen har overvejet, om der er grundlag for at give meraktindsigt efter 4, stk. 1, 2. pkt., i landstingslov om offentlighed i forvaltningen i de dokumenter, Råstofstyrelsen har undtaget fra aktindsigt. Råstofstyrelsen har ikke fundet mulighed herfor. Aktliste 1. Ice Management Activity Report June 01 June Ice Management Activity Report July 01 July Ice Management Activity Report August 01 August Ice Management Activity Report September 01 September Ice Management Activity Report October 01 October Ice Management Activity Report November 01 November Daily drilling report, Daily drilling report, Daily drilling report, Daily drilling report, Høringssvar 2011/12, 2011/14, Arktisk Kommando 12. Høringssvar 2011/12, 2011/14, Greenpeace 13. Høringssvar 2011/12, 2011/14, Grønlands fiskeri licens control 14. Høringssvar 2011/12, 2011/14, ICC Greenland 15. Høringssvar 2011/12, 2011/14, KANUKOKA 16. Høringssvar 2011/12, 2011/14, Nationalt Center for Miljø og Energi, Pinngortitaleriffik 17. Høringssvar 2011/12, 2011/14, Natur og Miljøafdelingen 18. Høringssvar 2009/14, Arktisk Kommando 19. Høringssvar 2009/14, Greenpeace 20. Høringssvar 2009/14, Grønlands fiskeri licens control 21. Høringssvar 2009/14, ICC Greenland 22. Høringssvar 2009/14, KANUKOKA 23. Høringssvar 2009/14, Nationalt Center for Miljø og Energi, Pinngortitaleriffik 24. Høringssvar 2009/14, Natur og Miljøafdelingen 25. Høringssvar 2012/41, Arktisk Kommando 26. Høringssvar 2012/41, Greenpeace 27. Høringssvar 2012/41, Grønlands fiskeri licens control 28. Høringssvar 2012/41, ICC Greenland 29. Høringssvar 2012/41, KANUKOKA 30. Høringssvar 2012/41, Nationalt Center for Miljø og Energi, Pinngortitaleriffik 31. Høringssvar 2012/41, Natur og Miljøafdelingen 32. Høringssvar 2013/10, Arktisk Kommando 33. Høringssvar 2013/10, Greenpeace 34. Høringssvar 2013/10, Grønlands fiskeri licens control 35. Høringssvar 2013/10, ICC Greenland 36. Høringssvar 2013/10, KANUKOKA 37. Høringssvar 2013/10, Nationalt Center for Miljø og Energi, Pinngortitaleriffik 38. Høringssvar 2013/10, Natur og Miljøafdelingen 39. Høringssvar 2009/13, Arktisk Kommando 40. Høringssvar 2009/13, Greenpeace 41. Høringssvar 2009/13, Grønlands fiskeri licens control 42. Høringssvar 2009/13, ICC Greenland

7 Svar på spørgsmål 43. Høringssvar 2009/13, KANUKOKA 44. Høringssvar 2009/13, Nationalt Center for Miljø og Energi, Pinngortitaleriffik 45. Høringssvar 2009/13, Natur og Miljøafdelingen 46. BMP Emergency Management Plan 47. CAPRICORN GREENLAND EXPLORATION No.1 LIMITED PRE AND POST- DRILL MONITORING SURVEY DISKO WEST BLOCK 1 (SIGGUK) ALPHA WELL REPORT REF : BSL CAPRICORN GREENLAND EXPLORATION No.1 LIMITED POST-DRILL MONITORING SURVEY DISKO WEST BLOCK 1 (SIGGUK) T4 WELL REPORT REF : BSL CAPRICORN GREENLAND EXPLORATION No.1 LIMITED PRE AND POST- DRILL MONITORING SURVEY DISKO WEST BLOCK 1 (SIGGUK) T8 WELL REPORT REF : BSL Notat vedr. rapporter for miljøundersøgelser før og efter olieefterforskningsboringerne udført i sommeren 2010 af Capricorn Greenland Exploration 1 Ltd (Cairn Energi Plc), DCE POST DRILL MONITORING EVALUATION, ENVIRONMENTAL ASSESSMENT AND RECOMMENDATION OF THE CAPRICORN DRILLING CAMPAIGN 2011, DCE memo Final memo regarding environmental assessment of the drilling campaign 2011, DCE memo Cairn. Pre and port drill monitoring survey Delta Cairn. Pre and port drill monitoring survey Gamma Cairn. Pre and port drill monitoring survey Atammik Cairn. Pre and port drill monitoring survey Atammik Cairn. Pre and port drill monitoring survey Lady Franklin Capricorn Greenland Exploration 1 Ltd. Chemical Usage and Discharge Report. Napariaq Well (Delta 1) Capricorn Greenland Exploration 1 Ltd. Chemical Usage and Discharge Report. Transit/Maintenance Operations Capricorn Greenland Exploration 1 Ltd. Chemical Usage and Discharge Report. Lady Franklin 7 Well Capricorn Greenland Exploration 1 Ltd. Chemical Usage and Discharge Report. Eqqua Well (Gamma 1) Capricorn Greenland Exploration 1 Ltd. Chemical Usage and Discharge Report. Atammik 2B Well Capricorn Greenland Exploration 1 Ltd. Chemical Usage and Discharge Report. Atammik 7 Well a Boringerne blev sat i bero 4 gange pga. is situationen. 1b I alt blev der observeret 557 isbjerge. Ud af disse blev udført ishåndtering af 301 isbjerge. Dette tal inkluderer i nogle tilfælde flere operationer på samme isbjerg.

8 2a Råstofstyrelsen har som udgangspunkt en 40 dages behandlingstid på selve ansøgningerne om offshore efterforskningsaktiviteter (eksklusive boringer) jf.: ons_execution_and_reporting_of_offshore_hydrocarbon_exploration_activities_excluding_drilling_ in_greenland.pdf. Dette inkluderer ikke processen vedrørende indlevering af scope of projects, og det inkluderer heller ikke høringsprocessen og behandlingsprocessen for EIAer og EMAer udarbejdet i tilknytning til ansøgninger. Den samlede behandlingstid strækker sig derfor fra 1. februar til hen over sommeren (afhængigt af hvornår selskaberne afleverer selve ansøgningerne). For yderligere oplysninger se For yderligere oplysninger om EIAer / EMAer henvises til Miljøstyrelsen for Råstofområdet. Inussiarnersumik Inuulluaqqusillunga. Best regards Maja Sofie Burgaard Acting Head of Department Licence Department Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfik. Bureau of Minerals and Petroleum Toqq. direct: Fra: Jon Burgwald Sendt: 6. juni :06 Til: Officiel post til Bureau of Minerals and Petroleum Emne: Begæring om aktindsigt Begæring om aktindsigt I henhold til Lov om offentlighed i forvaltningen anmoder jeg om aktindsigt i følgende: 1. Oversigt over isbjergshåndtering i forbindelse med Cairns efterforskningsboringer i 2011

9 Herunder: a. Hvor mange gange boringer blev sat i bero grundet risici for kollision b. Hvor mange isbjerge, der blev bugseret væk 2. Høringssvar indsendt i forbindelse med høringer om tilladelse til seismiske undersøgelser Herunder: a. Hvornår afgørelser på ansøgningerne kan forventes 3. BMP Emergency Management Programme, Hydrocarbon Activities, Greenland 4. Rapporter og vurderinger angående udledning af kemikalier fra Cairns efterforskningsboringer i 2010 og 2011 Med hensyn til notater henviser jeg til lovens krav om notatpligt, jf. 6 i lov om offentlighed i forvaltningen. Såfremt der efter Deres opfattelse er lovhjemmel til at undtage aktstykker i denne sag fra aktindsigt, beder jeg om følgende: 1. En angivelse påført journal-listen ved de aktstykker, som med lovhjemmel er undtaget aktindsigt. 2. Ekstrakter af de aktstykker, som med lovhjemmel er undtaget aktindsigt, jf. bl.a. 11 i lov om offentlighed i forvaltningen. 3. En redegørelse og herunder en begrundelse for, hvorfor jeg med lovhjemmel efter Deres opfattelse ikke er berettiget til at modtage eventuelle aktstykker - jf. bl.a. 12 og 13 i lov om offentlighed i forvaltningen samt 24, stk. 1 i forvaltningsloven. Jeg forventer indenfor den lovlige frist på 10 dage, jf. lov om offentlighed i forvaltningen, at modtage Deres fyldestgørende skriftlige svar på alle mine anmodninger med angivelse af, hvorledes aktindsigt kan finde sted. Med venlig hilsen, Jon Burgwald -- Jon Burgwald Greenpeace campaigner Copenhagen Office Mobile: Skype: jon-burgwald Njalsgade 21G,, 2. DK Copenhagen S, Denmark

10 Greenpeace is an independent global campaigning organisation that acts to change attitudes and behaviour, to protect and conserve the environment and to promote peace. It comprises 28 independent national/regional offices in over 40 countries across Europe, the Americas, Africa, Asia and the Pacific, as well as a co-ordinating body, Greenpeace International.

Najaaraq Demant. Hej Bjarne. Tak for mailen, jeg vender tilbage til dig i løbet af ugen med et officielt svarbrev til jer/onc.

Najaaraq Demant. Hej Bjarne. Tak for mailen, jeg vender tilbage til dig i løbet af ugen med et officielt svarbrev til jer/onc. Sendt:. juni 202 :05 'Bjarne Lyberth' Cc: Thomas Varming SV: Anmodning om data Sagsdokument: 243655 Hej Bjarne Tak for mailen, jeg vender tilbage til dig i løbet af ugen med et officielt svarbrev til jer/onc.

Læs mere

1 5. juni 2011. Ombudsmanden for Inatsisartut Postboks 1606 3900 Nuuk Grønland

1 5. juni 2011. Ombudsmanden for Inatsisartut Postboks 1606 3900 Nuuk Grønland 1 5. juni 2011 Ombudsmanden for Inatsisartut Postboks 1606 3900 Nuuk Grønland Klage over Råstofdirektoratets afslag på aktindsigt i en række dokumenter med relation til olieefterforskning i Vestgrønland,

Læs mere

12. juni 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

12. juni 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 12. juni 2014 EM 2014/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven)

Læs mere

Møde med Offshore Center Danmark. Status for olieefterforskning i Grønland 2009

Møde med Offshore Center Danmark. Status for olieefterforskning i Grønland 2009 Møde med Offshore Center Danmark Status for olieefterforskning i Grønland 2009 Oversigt 1. Grønland i tal 2. Kort præsentation af Nunaoil A/S 3. Licenssystemet 4. Olie- og gassektoren i Grønland 5. Olieefterforskning

Læs mere

Vedr. Forslag til ændring af råstofloven (Råstofmyndighed, klage og småskalaaktiviteter) København, 10. juni 2016

Vedr. Forslag til ændring af råstofloven (Råstofmyndighed, klage og småskalaaktiviteter) København, 10. juni 2016 WWF Denmark Svanevej 12 2400 Copenhagen NV Denmark Tel. +45 35363635 wwf@wwf.dk www.wwf.dk NOTAT Vedr. Forslag til ændring af råstofloven (Råstofmyndighed, klage og småskalaaktiviteter) København, 10.

Læs mere

Standard Terms Prospecting Licences Hydrocarbons Danish Text. Standardvilkår for forundersøgelsestilladelser. Kulbrinter

Standard Terms Prospecting Licences Hydrocarbons Danish Text. Standardvilkår for forundersøgelsestilladelser. Kulbrinter Standard Terms Prospecting Licences Hydrocarbons Danish Text Standardvilkår for forundersøgelsestilladelser Kulbrinter Government of Greenland BUREAU OF MINERALS AND PETROLEUM Marts 2009 Standardvilkår

Læs mere

DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AARHUS UNIVERSITET NOTAT. Råstofdirektoratet Grønlands Selvstyre

DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AARHUS UNIVERSITET NOTAT. Råstofdirektoratet Grønlands Selvstyre Råstofdirektoratet Grønlands Selvstyre NOTAT Notat vedr. rapporter for miljøundersøgelser før og efter olieefterforskningsboringerne udført i sommeren 2010 af Capricorn Greenland Exploration 1 Ltd (Cairn

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer: 27. september 2012 EM 2012/112 Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) (Ændringer af

Læs mere

Maria Klitgaard. Hej Henrik. Mange tak for oplysningerne.

Maria Klitgaard. Hej Henrik. Mange tak for oplysningerne. Maria Klitgaard Fra: Sendt: 2. marts 2015 10:31 Til: 'Henrik NICOLAISEN' Cc: Preben NIELSEN; Maria Klitgaard; Rachel KEOWN Emne: SV: Anmodning om supplerende oplysninger - tilladelse til aflevering af

Læs mere

Efterforskning og udnyttelse i Grønland

Efterforskning og udnyttelse i Grønland Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfik Råstofdirektoratet Efterforskning og udnyttelse i Grønland Jørgen T. Hammeken-Holm, Råstofdirektoratet Råstofdirektoratets opgaver Med udgangspunkt i Råstofloven:

Læs mere

Vest Grønland DISKO VEST LICENSOMRÅDET. Orientering

Vest Grønland DISKO VEST LICENSOMRÅDET. Orientering Vest Grønland DISKO VEST LICENSOMRÅDET Orientering 2009 DISKO VEST RUNDREJSE, VINTEREN 2008 Virksomheder i West Disko Area licenser med feltaktiviteter i 2008 I marts og tidligt i april 2008 afholdt olieselskaberne

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Der er ikke i Grønland meddelt nogen tilladelse til udnyttelse af uran eller andre radioaktive

Der er ikke i Grønland meddelt nogen tilladelse til udnyttelse af uran eller andre radioaktive Inuussutlssarsiomermut Aatsitassarsiornermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREEN LAND Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig Svar på spørgsmål

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydninger herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydninger herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer: [dag]. [måned] 2012 EM 2012/xxx Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydninger herfor (råstofloven) (Ændringer af regler om råstofmyndigheden,

Læs mere

Aktindsigt vedrørende MXD

Aktindsigt vedrørende MXD Aktindsigt vedrørende MXD Side 1 af 1 Rebekka Elisabeth Anker-Møller Fra: Jan Ole Traasdahl Sendt: 4. september 2008 14:05 Til: Cc: 'signe.m.richter@24timer.dk' Henrik Wenzel Andreasen; 'Gunnar K. Madsen'

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer: Inatsisartutlov nr. 26 af 18. december 2012 om ændring af inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) (Ændringer af regler om råstofmyndigheden,

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog Råstoffer Administration af råstofområdet Administration af råstofområdet Råstofområdet reguleres af Inatsisartutlov nr. 7 af 7.december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter

Læs mere

Du har ved af 6. februar 2017 bedt om aktindsigt på følgende måde:

Du har ved  af 6. februar 2017 bedt om aktindsigt på følgende måde: Aatsitassanik Suliassaqarfinnut Avatangiisinut Aqutsisoqarfik Miljøstyrelsen for Råstofområdet Mariane Paviasen Peqatigiiffik Urani Naamik akkamaat@greennet.gl Afgørelse vedrørende anmodning om aktindsigt

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Ankestyrelsens brev til en advokat 2017-41827 Dato: 15-09-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Billund Kommune har den 6. juni 2017 oversendt X advokaters klage af 1. juni 2017 over

Læs mere

Undergrundsloven - operatørskab

Undergrundsloven - operatørskab Undergrundsloven - operatørskab 12. juni 2012 14/06/2012 1 Programmet Reception Operatørskab iht. undergrundsloven (Bo Sandroos) Ca. 15 min. Praktiske erfaringer ifm. operatørskab i DK (Søren Lundgren

Læs mere

Arbejdsmiljøledelsessystemer Kravbeskrivelse

Arbejdsmiljøledelsessystemer Kravbeskrivelse Dansk standard DS/OHSAS 18001 2. udgave 2008-01-14 Arbejdsmiljøledelsessystemer Kravbeskrivelse Occupational health and safety management systems Specification DS/OHSAS 18001 København DS projekt: M224197

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. juli 2016 (2016-4038). K kunne ikke meddeles aktindsigt

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Greenpeace høringssvar til Forslag til Grønlands olieog mineralstrategi 2014-2018

Greenpeace høringssvar til Forslag til Grønlands olieog mineralstrategi 2014-2018 Greenpeace høringssvar til Forslag til Grønlands olieog mineralstrategi 2014-2018 Februar 2014 Skrevet af: Jon Burgwald Email: jon.burgwald@greenpeace.org Telefon: +45 40 81 88 98 Indholdsfortegnelse Målsætninger:...

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Leverandørseminar 19. januar 2011 Mineralefterforskning

Leverandørseminar 19. januar 2011 Mineralefterforskning Leverandørseminar 19. januar 2011 Mineralefterforskning Råstofdirektoratet Jørn Skov Nielsen www.bmp.gl bmp@nanoq.gl Telefon: +299 346 800 Fax: +299 324 302 Markedsafgrænsning Tidsprofil for et mineralprojekt

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

DIS ISO Status Maj 2017

DIS ISO Status Maj 2017 DIS ISO 17025 Status Maj 2017 1 Plan for udvikling/revision af ISO 17025 WD June 2015 CD1 August 2015 CD2 February 2016 DIS November 2016 (December 2016) FDIS draft July 2017 FDIS/Publication Autumn 2017

Læs mere

Udbudsmateriale Auktionsområde B-2016 Jyske Rev

Udbudsmateriale Auktionsområde B-2016 Jyske Rev NOTAT Naturbeskyttelse J.nr. SVANA--739-00004 Ref. EHP Den 26. oktober 2016 Udbudsmateriale Auktionsområde B-2016 Jyske Rev 1. Definition af auktionsområdet Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA)

Læs mere

ANS0GNING OM TILLADELSE TIL FORUNDERS0GELSER I DEN DANSKE DEL AF NORDS0EN - XANA-lX AFLASTNINGSBR0ND

ANS0GNING OM TILLADELSE TIL FORUNDERS0GELSER I DEN DANSKE DEL AF NORDS0EN - XANA-lX AFLASTNINGSBR0ND MAERSK OIL Mill!rsk Olie og Gas A/S Esplanaden 50 1263 Copenhagen K Denmark Tlf.: +45 3363 4000 En erg istyrelsen Energiindvinding Ressourceenheden Amaliegade 44 1256 K0benhavn K Att.: Hr. lens Skov-Spilling

Læs mere

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V Klage over Energistyrelsens afgørelse af 16. oktober 2008 vedrørende delvis afslag på aktindsigt i ansøgninger om udvidelse/fornyelse af forbrændingskapacitet

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 22. april 2004 om myndighedsbehandling af ansøgninger i henhold til is og vandeksportloven

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 22. april 2004 om myndighedsbehandling af ansøgninger i henhold til is og vandeksportloven Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 22. april 2004 om myndighedsbehandling af ansøgninger i henhold til is og vandeksportloven I medfør af 19 og 27 i landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse

Læs mere

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at: The Danish Health

Læs mere

Indfødsretsudvalget (Omtryk Korrigeret bilag) IFU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 8

Indfødsretsudvalget (Omtryk Korrigeret bilag) IFU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 8 Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del Bilag 88 2016-17 (Omtryk - 22-12-2016 - Korrigeret bilag) IFU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 8 har den 16. november 2016 stillet følgende spørgsmål

Læs mere

Svar vedrørende spørgsmål til Landsstyret i henhold til 36, stk. 1 i Landstingets forretningsorden. Nr. 2007-126

Svar vedrørende spørgsmål til Landsstyret i henhold til 36, stk. 1 i Landstingets forretningsorden. Nr. 2007-126 Landsstyreområdet for boliger, infrastruktur og råstoffer Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfik Råstofdirektoratet 24. september 2007 Sags nr.: 01.27-00108 Dok.nr.: 273185 Esmar Bergstrøm IA Svar

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen

Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen A4 Associated beneficiary declaration and mandate 1/2 A4 skal underskrives og afleveres senest 1. April. Eksempel med Horsens: I, the undersigned,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Brevdato Afsender Modtagere Akttitel. Identifikationsnummer Versionsnummer 1 Ansvarlig Vedlagte dokumenter

Brevdato Afsender Modtagere Akttitel. Identifikationsnummer Versionsnummer 1 Ansvarlig Vedlagte dokumenter Brevdato 26-09-2016 Afsender Modtagere Akttitel Identifikationsnummer 3633861 Versionsnummer 1 Ansvarlig Vedlagte dokumenter Dokumenter uden PDFversion (ikke vedlagt) (Sagsbehandler, Råstofdepartementet)

Læs mere

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012 www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey Agenda Fakta og tal Udfordringer Tal med vores eksperter Mere information jagten på den rette medarbejder Slide 2 Fakta og tal

Læs mere

De har ved af 11. oktober 2009 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2009 om aktindsigt.

De har ved  af 11. oktober 2009 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2009 om aktindsigt. [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anmodning

Læs mere

Høring ved borgermøde vedr. London Minings ansøgning om udnyttelse af jern ved Isua - første møde af 4 høringsmøder

Høring ved borgermøde vedr. London Minings ansøgning om udnyttelse af jern ved Isua - første møde af 4 høringsmøder Høring ved borgermøde vedr. London Minings ansøgning om udnyttelse af jern ved Isua - første møde af 4 høringsmøder Universitetet, Nuuk, d. 28. august 2012, kl. 19:00 22:00. Mødeledere ved høringsmødet:

Læs mere

RÅSTOFUDNYTTELSE I GRØNLAND

RÅSTOFUDNYTTELSE I GRØNLAND RÅSTOFUDNYTTELSE I GRØNLAND MILJØSTYRELSE FOR RÅSTOFFER Myndighed for råstofområdet er Råstofstyrelsen one-door myndighed i forhold til industrien. Miljøstyrelsen for Råstofområdet (Miljøstyrelsen). Skal

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 089-156404 (Version 5 af 1. juni 2016) Page 1 of 6 1 ESPD, Teknisk og faglig formåen I ESPD punkt IV,

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Råstofdirektoratets retningslinjer

Råstofdirektoratets retningslinjer Råstofdirektoratets retningslinjer for udarbejdelse af vurdering af virkning på miljøet (VVM) redegørelse for kulbrinte efterforskningsog udnyttelsesaktiviteter, offshore Grønland Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 26. februar 2016 Indhold Ordforklaring Kommentarer

Læs mere

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Myndighed: Underskriftsdato: 6. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 25. februar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Svar til journalist

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Råstoffer. Råstoffer. Administration af råstofområdet

Råstoffer. Råstoffer. Administration af råstofområdet Råstoffer Råstoffer Administration af råstofområdet Administration af råstofområdet Råstofområdet reguleres af Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning

Læs mere

Minedrift i lille skala kom godt i gang

Minedrift i lille skala kom godt i gang Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfik Råstofdirektoratet Minedrift i lille skala kom godt i gang (småskala small scale) Kvarsit med Grønlandit Licenskort over Grønland. De blå og røde markeringer

Læs mere

Færøske erfaringer med lovgivning og initiativer i forhold til at tiltrække udenlandske investeringer på Færøerne.

Færøske erfaringer med lovgivning og initiativer i forhold til at tiltrække udenlandske investeringer på Færøerne. Færøske erfaringer med lovgivning og initiativer i forhold til at tiltrække udenlandske investeringer på Færøerne. OLAVUR GREGERSEN, MANAGING PARTNER I SYNTESA PARTNERS & ASSOICIATES SYNTESA PARTNERS &

Læs mere

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse:

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: 2016-69965 Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 2. september 2016 meddelt XX

Læs mere

Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y

Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y 21. september 2009 I brev af 26. februar 2009 til Statsforvaltningen Nordjylland anførte du på vegne af Landsforeningen X, at Z Kommune ikke havde overholdt

Læs mere

Råstofstyrelsens retningslinjer

Råstofstyrelsens retningslinjer Råstofstyrelsens retningslinjer for ansøgning, udførsel og afrapportering af offshore kulbrinteefterforskningsaktiviteter (eksklusive boringer) i Grønland Råstofstyrelsen Naalakkersuisut Juni 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nordsøfonden, værdier i undergrunden og lidt om skifergas

Nordsøfonden, værdier i undergrunden og lidt om skifergas Nordsøfonden, værdier i undergrunden og lidt om skifergas Peter Helmer Steen, CEO Dansk Gasforening, Hotel Scandic, 13. november 2014 Nordsøfonden hvem er vi? Nordsøenhedens overordnede mål At skabe størst

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven Agedrup

JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven Agedrup JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven 12 5320 Agedrup 2016-52659 Dato: 10-10-2016 Henvendelse vedrørende Region Nordjylland om aktindsigt Du har den 25. juni 2016 meddelt Region Nordjylland,

Læs mere

Ansøgning til Studienævn for Farmaci om godkendelse af SPECIALEKONTRAKT for FARMACEUTUDDANNELSEN

Ansøgning til Studienævn for Farmaci om godkendelse af SPECIALEKONTRAKT for FARMACEUTUDDANNELSEN Ansøgning til Studienævn for Farmaci om godkendelse af SPECIALEKONTRAKT for FARMACEUTUDDANNELSEN Læs vejledningen først 1. Personoplysninger / personal information Navn / name: Gade, husnummer, postnummer

Læs mere

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K NN T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M valg@im.dk W valg.im.dk Dato: 10. februar 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPMP Sags nr.: 1100224 Dok nr.: 441723 Afgørelse

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af pesticider. Gælder fra 1. januar 2014.

Ansøgning om godkendelse af pesticider. Gælder fra 1. januar 2014. TABLE 1. Plant protection s: Chemical Category Product (new or renewal) Produktansøgni nger (nye eller forny) Type type 1. DK is the examining member state (E.g. Zonal RMS, new as in Dk, me-too or renewal

Læs mere

STANDARDVILKÅR FOR FORUNDERSØGELSER TIL HAVS. Maj 2017

STANDARDVILKÅR FOR FORUNDERSØGELSER TIL HAVS. Maj 2017 STANDARDVILKÅR FOR FORUNDERSØGELSER TIL HAVS Maj 2017 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K T: +45 3392 6700 E: ens@ens.dk Indhold Indledning 2 1. Generelle vilkår 3 2. Afværgeforanstaltninger

Læs mere

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001 Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave Godkendt:2001-05-18 Digitalt lydbåndoptagersystem med flere kanaler (DATR), spoletil-spolesystem, til professionelt brug Del 3: 24-bits funktion til 16-bits medier

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning 2016-66296 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 08-11-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 27. august 2016 anmodet Vejle Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt 2016-48256 Statsforvaltningens brev til en borger Klage over afslag på aktindsigt Du har den 8. juni 2016 klaget over Region Syddanmarks afgørelse truffet samme dag om afslag på aktindsigt i oplysninger

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af x. [måned] 2013 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi (Helhedsbaseret forvaltning af vandkrafttilladelser og præcisering af hjemmel til modelaftaler

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K. Virksomheder J.nr. MST Ref. hebec/emibm 16. december 2016

Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K. Virksomheder J.nr. MST Ref. hebec/emibm 16. december 2016 Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K Virksomheder J.nr. MST-400-00011 Ref. hebec/emibm 16. december 2016 Generel tilladelse for Hess Danmark til anvendelse, udledning og anden bortskaffelse af

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi.

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi. Inatsisartutlov nr. 12 af 1. december 2009 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi Historisk Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Regelgrundlag. Ansøgningsvejledning for forundersøgelser til havs

Regelgrundlag. Ansøgningsvejledning for forundersøgelser til havs Ansøgningsvejledning for forundersøgelser til havs Kontor/afdeling Center for Energiressourcer Undergrundsenheden Dato 16. maj 2017 J nr. 2016-1174 Dette dokument beskriver Energistyrelsens baggrund for

Læs mere

N AALA KK ERSUISUT.~ Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne C/O Bureau for Inatsisartut /Her. Besvarelse af 37 spm.

N AALA KK ERSUISUT.~ Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne C/O Bureau for Inatsisartut /Her. Besvarelse af 37 spm. Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfia Formandens Departement N AALA KK ERSUISUT.~ GOVERNMENT OF GREENLAND I) Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne C/O Bureau for Inatsisartut

Læs mere

Ansøgningen vedrører udstedelse af

Ansøgningen vedrører udstedelse af Ansøgning om Aero-medical examiner Certificate Ansøgningen vedrører udstedelse af class 2, LAPL og CC rettigheder class 1 rettigheder (kræver to års erfaring som class 2 undersøger samt advanced flymedicinsk

Læs mere

ANSØGNINGSPROCEDURER OG STANDARDVILKÅR FOR EFTERFORSKNINGS- OG FORUNDERSØGELSESTILLADELSER FOR MINERALER I GRØNLAND

ANSØGNINGSPROCEDURER OG STANDARDVILKÅR FOR EFTERFORSKNINGS- OG FORUNDERSØGELSESTILLADELSER FOR MINERALER I GRØNLAND ANSØGNINGSPROCEDURER OG STANDARDVILKÅR FOR EFTERFORSKNINGS- OG FORUNDERSØGELSESTILLADELSER FOR MINERALER I GRØNLAND Grønlands Selvstyre Råstofstyrelsen 25. juni 2013 Indhold Ansøgningsprocedurer og standardvilkår

Læs mere

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER FASE 2 - INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Vi behandler de indkomne ansøgninger hurtigst

Læs mere

Aktindsigt i udbudssager

Aktindsigt i udbudssager fremtiden starter her... Gode råd om... Aktindsigt i udbudssager INDHOLD Indledning 3 Forskellige regler om aktindsigt 4 Udbudsloven 4 Forvaltningsloven 5 Offentlighedsloven 5 Øvrige regler om aktindsigt

Læs mere

Helbredsundersøgelsen af søfarende

Helbredsundersøgelsen af søfarende Helbredsundersøgelsen af søfarende Sundhed i nationalt og internationalt perspektiv Mette Gabriel, Søfartslæge Leder af Lægekontoret Danmarks Rederiforening Lægekontoret, Danmarks Rederiforening Ca. 1.600

Læs mere

Udgående Vedr.: Vedr. sagsnr P Jakob Nøddesbo. Mail indhold: Hej Jakob. Tak for din henvendelse.

Udgående   Vedr.: Vedr. sagsnr P Jakob Nøddesbo. Mail indhold: Hej Jakob. Tak for din henvendelse. Fra: 1 - Bemærkning Sussi til naboorientering Munch Jensen [Sussi Munch Jensen/TFV/Herning Kommune] Til: Jakob Nøddesbo [Jakob Nøddesbo ] Sendt dato: 30-06-2016 10:14 Modtaget Dato: 30-06-2016 10:14 Vedrørende:

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Fortrolighedspolitik Medicinrådet

Fortrolighedspolitik Medicinrådet Fortrolighedspolitik Medicinrådet Formål Transparens er vigtigt for Medicinrådet. Ifølge princippapir om prioritering for sygehusmidler fra Sundhedsog Ældreministeriet af marts 2016 fremgår det, at der

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN I LAND & LEISURE A/S 1 Indledning 1.1 Nærværende

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Rigspolitiet har imidlertid fundet anledning til at begrænse din adgang til aktindsigt i oplysningerne, som anført nedenfor.

Rigspolitiet har imidlertid fundet anledning til at begrænse din adgang til aktindsigt i oplysningerne, som anført nedenfor. Christian Panton Fremsendt via e-mail (christian@panton.org) 15. april 2016 Sagsbehandler: SQU J.nr.: 2016-042-335 KONCERNSTYRING KONCERNSERVICE SEKRETARIATET Polititorvet 14 1780 København V Telefon:

Læs mere

Greenland Petroleum Services A/S

Greenland Petroleum Services A/S Greenland Petroleum Services A/S Workshop Offshore Center Danmarks Internationaliseringskonference 20. maj 2010 Martin Ben Shalmi, CEO martin@greenlandpetroleum.com www.greenlandpetroleum.com Hvem er jeg

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt [XXX] Afgørelsen er fremsendt pr. e-mail til adressen: [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte:

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte: Kendelse af 13. april 1999. 98-97.064 og 98-140.221. Aktindsigt nægtet. Bank- og sparekasselovens 50. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Tidligere direktør i A-bank K har ved skrivelser af

Læs mere

Informationsteknologi Åben distribueret databehandling Referencemodel: Arkitektonisk semantik Tillæg 1: Computerbaserede formler

Informationsteknologi Åben distribueret databehandling Referencemodel: Arkitektonisk semantik Tillæg 1: Computerbaserede formler Dansk Standard Tillæg DS/ISO/IEC 10746-4/Amd.1 1. udgave 2002-06-04 Informationsteknologi Åben distribueret databehandling Referencemodel: Arkitektonisk semantik Tillæg 1: Computerbaserede formler Information

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA Kort om Rambøll Vores udgangspunkt Rekruttering og kompetencer i forhold Til Ramboll Fundamentals og værdier Om projektledelse i Rambøll Project Excellence Jobfamilier;

Læs mere