BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD"

Transkript

1 BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD Ejendomskontor Damgården Albertslund Administration Kanalens Kvarter Albertslund Telefon: Telefon: Åbningstider Mandag til fredag 8-9 Onsdag tillige Åbningstider Mandag til torsdag Onsdag tillige 16-18

2 Indholdsfortegnelse Afdelingsbestyrelsen...4 Affaldssortering...4 Albertslund Boligselskab...5 Albertslund Boligselskab administrationen...forsiden Altaner og haver...5 B-ordning...30 Beboerblad...5 Beboerdemokrati...6 Beboerhus...6 Beboerhus, udlejningsregler og vejledning...8 Beboerrådgivning...10 Blandingsbatterier...11 Blomsterpassere...11 Brand...11 Campingvogne...12 Carporte...12 Ejendomskontoret... bagsiden El i hobby...12 Forord...3 Fryser...13 Fryseskab...13 Historien om AB Nord...33 Husdyrregler...14 Husorden for AB Nord...15 Hårde hvidevarer...17 Hobbyrum...12 Køleskab...18 Radio og TV...19 Råderetskatalog...20 Spiseklub...21 Storskrald...21 Toiletter...21 TV og Radio...19 Udlejningsregler for beboerhuset...7 Vand...22 Varme...22 Vaskeri...23 Vedligeholdelseskonto...24 Vedligeholdelsesreglement for AB Nord...30 Vedligeholdelsesstandard for AB Nord...25 Vejledning for beboerhus...8 2

3 Forord Velkommen til beboerhåndbogen for Albertslund Boligselskab afd. Nord, i daglig tale kaldet AB Nord eller DamKildeKær. Håndbogen skal være en hjælp til dig i din dagligdag her i bebyggelsen. Her kan du se, hvornår ejendomsmesteren træffes eller hvilke fritidsaktiviteter, der findes. Endvidere kan du her finde husordenen, regler for udlejning af beboerhuset og lignende regler. Du kan også finde en masse andre nyttige oplysninger, f.eks. en vejledning om hvordan du sorterer dit affald korrekt. Håndbogen er opbygget alfabetisk, så det er nemt at finde rundt i den. Vi vil gerne bilde os selv ind, at vi har fået det hele med i håndbogen, og at alle nødvendige informationer er opdaterede, men samtidigt må vi erkende at ingen er perfekte. Så falder du over noget der mangler, er forkert eller på anden måde skal forbedres, må du endelig sige til. Det er dig og dine naboer, der skal bruge håndbogen, og ikke os der har skrevet den, derfor er det vigtigt at den passer til dig. Vi håber, du får glæde af håndbogen, og at den bliver et uundværligt instrument for dig. Placer f.eks. håndbogen ved siden af telefonen, så ved du altid, hvor den er. Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen 3

4 Afdelingsbestyrelsen Hvem sidder i afdelingsbestyrelsen, hvor bor de, deres telefonnumre og eventuelle adresser kan du finde i beboerbladet, Os i Nord. Her vil du også indimellem kunne læse, hvilke udvalg der er nedsat, og hvem som tager del i de enkelte udvalgs arbejde. Affaldssortering 1. Affald a Generelt: Alt affald skal kildesorteres. b Farligt affald: Dvs. batterier, lysstofrør, medicinrester, rester af maling, rester af opløsningsmidler, brugt motorolie og lignende. Dette affald afleveres sammen med storskrald. c Glas: Dvs. tørt og rent glas og flasker uden låg og propper, men IKKE elpærer, porcelæn og lertøj. Afleveres i den opstillede flaskecontainer ved hver affaldsø. d Papir: Tørre aviser, blade, brevpapir og lignende. Afleveres i den opstillede papircontainer som findes ved hver affaldsø. e Pap: Kartoner, flyttekasser, møbelemballage og lignende skal afleveres til storskrald. f Organisk affald: Dvs. rester af mad, planter og afskårne blomster, husdyraffald og andet organisk affald. Anses for restaffald. g Restaffald: Dvs. emballage af plast og metal, bleer, tobaksrester og aske, mælke og juicekartoner, elpærer, rester af mad, planter og afskårne blomster, husdyraffald og andet organisk affald med videre. Afleveres i de opstillede containere som findes ved hver affaldsø. Affald i pap-/trækasser betragtes ikke som almindelig husholdningsaffald og skal derfor afleveres som storskrald. h STORT AFFALD Dvs. møbler og større metal- og trædele, afleveres som storskrald. i Storskrald: Afleveres p.t. i storskraldsordningen i Damgården d. 1 og 3. søndag i hver måned. j k Hver husstand skal selv sørge for, at affaldet afleveres som beskrevet oven over. Det er forbudt at stille affald ved siden af affaldsøerne og at stille storskrald i Damgården uden for åbningstiderne. Tilsidesættelse af sorteringspligten betragtes som grov misligholdelse af lejemålet og kan medføre, at lejeren skal betale for det usorterede affald. 4

5 Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab (AB) er en overordnet "hat", som dækker 2163 lejligheder fordelt på 14 afdelinger i Albertslund kommune. AB er dels: 1. Den daglige administration, hvor vore medarbejdere på administrationskontoret hjælper dig med spørgsmål om din bolig, opnotering, husleje, vedligeholdelseskonto m.m. 2. Den demokratiske del, hvor beboervalgte repræsentanter tager beslutninger om den daglige drift. De 14 afdelinger har hver valgt sin egen afdelingsbestyrelse. Disse 14 afdelingers afdelingsbestyrelsesmedlemmer danner tilsammen repræsentantskabet for Albertslund Boligselskab. Repræsentantskabet er AB øverste organ. Repræsentantskabet vælger 9 personer som sammen med en repræsentanter fra kommunalbestyrelsen og en repræsentant fra de ansatte udgør selskabsbestyrelsen. Tillidshvervene i afdelingsbestyrelse, selskabsbestyrelse og repræsentantskabet er ulønnet. Altaner og haver Både altan og haven er en del af lejligheden, det vil sige at andre skal respektere begrebet "privatlivets fred" (ønsket om at kunne sidde i fred og uforstyrret) i dette område. Endvidere henvises der til følgende ordlyd fra husordenen: Altanen må ikke indrettes sådan, at den indebærer fare eller gene for andre. Blomsterkasser skal hænge indvendig. Det er forbudt at tørre tøj på altanen over rækværkshøjde. Altaner og haver skal renholdes. Beboerblad Bebyggelsen har sit eget beboerblad kaldet "OS I NORD". Beboerbladet udkommer 4-5 gange om året og indeholder blandt mange ting, meddelelser fra afdelingsbestyrelsen, nyt fra byudvalget, oplysninger om kommende aktiviteter, læserbreve, referat fra afdelingsmødet, diverse kontaktlister, telefontavle, bytteplads og meget meget mere. Bladet er uafhængigt af afdelingsbestyrelsen, det vil sige at meninger og holdninger der kommer frem i bladet, ikke nødvendigvis afspejler den holdning afdelingsbestyrelsen har. Hvad der kommer i bladet, er altid afhængigt af, hvad redaktionen får i hænde eller selv skriver. Det er derfor vigtigt, for at sikre største mulig alsidighed, at så mange som muligt kommer med indlæg. Bladet er tilgængeligt for alle, der måtte have noget de vil frem med. Har man en mening eller et indlæg man vil have med i bladet, kan man henvende sig til et af redaktionsmedlemmerne, så vil de sørge for det kommer i. Man kan vælge at være anonym med sit indlæg, det vil sige ens navn kommer ikke i bladet, men det er nødvendigt at redaktionen kender navnet, det kræver lovgivningen. Modtager redaktionen et indlæg uden tilkendegivelse af, hvem man er, vil indlægget ikke blive bragt. Skulle man have lyst til at prøve at være med til at lave et nummer af beboerbladet er man meget velkommen til at være med, vi bruger 2 aftener á ca. 2 timer pr. nummer. Så, det er til at overkomme, og man er ikke mere bundet af et tilsagn, end man kan melde afbud de gange man ikke kan. Medlemmer af redaktionen for OS I Nord kan du finde i beboerbladet. 5

6 Beboerdemokrati Her i bebyggelsen har vi et bredt beboerdemokrati. I praksis giver det sig udslag i følgende begivenheder i løbet af et år. Afdelingsmødet: Finder sted i november. På afdelingsmødet aflægges beretning og regnskab for det år, der er gået. Ejendommens regnskabsår går fra 1.8 til Endvidere er der valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, kritiske revisorer og repræsentantskabsmedlemmer. Alle vælges af beboerne i ejendommen. Skulle du have lyst til at stille op til en af disse poster, er du meget velkommen. Bestyrelsen: Består af formanden og op til 6 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter. Formanden vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges også for 2 år ad gangen, således at halvdelen afgår lige år og den anden halvdel ulige år, suppleanterne, de kritiske revisorer samt repræsentantskabsmedlemmerne vælges for et år ad gangen. For alles vedkommende kan der ske genvalg. Budgetmøde: I april fremlægger bestyrelsen forslag til budget for det kommende regnskabsår. Det er dette budget, som er afgørende for, hvilken husleje der skal betales i den kommende periode. Har du tanker og idéer, som kan være en hjælp til at lave et fornuftigt budget, er det meget vigtigt, at du kommer frem med det her. Det er i alles interesse, at huslejen er så rigtig som mulig. Skriftlig beretning: Ca. 8 dage før afdelingsmødet i november udsendes den skriftlige beretning, hvor den siddende bestyrelse redegør for det forløbne år. Ved at gøre det skriftligt, giver vi dig muligheden for at forberede de spørgsmål, som du evt. har. Hvem kan komme, hvem kan stemme og hvor mange stemmer: Alle boligtagere i Dam-Kilde- Kær kan deltage. Hver lejlighed har 2 stemmer. Så bor der 4 over 18 år i en lejlighed, er det altså kun 2 af dem, der kan stemme, til gengæld har du også 2 stemmer, selvom du bor alene i din lejlighed. Beboerhus Beboerhuset ligger i Damgården 9. Huset ligger for enden af stien i østenden af den øst/vest vendte sti, der går midt igennem bebyggelsen. Beboerhuset indeholder: Festsal med plads til op til 100 spisende gæster. Borde og stole forefindes, bar med køle- og fryseskab samt et sofaarrangement. Til festsalen hører et køkken med service for 80 kuverter samt diverse hjælperedskaber, så som spækkebrætter - knive - skåle - kaffemaskiner - kander, og hvad der ellers skal være sådan et sted, to komfurer, en opvaskemaskine, køle- og fryseskab. 2 dame og 1 herretoilet. Vaskeri, nærmere information om dette finder du på side 23 Mødelokale for afdelingsbestyrelsen, bruges også af socialrådgiveren som kontor. Garage, hvor ejendommens traktorer, plæneklippere og lignende opbevares. Ønsker du at leje beboerhuset, skal du henvende sig til ejendomsmesteren i hans kontortid. Se i øvrigt udlejningsreglerne. Udlejningsregler for beboerhuset i AB Nord 1. Udlejning kan kun ske til lejere i AB Nord. 6

7 2. Udlejning kan kun ske til lejerens private fester samt foreninger, der primært henvender sig til beboere i AB Nord. Lejeren er moralsk og økonomisk forpligtet for eventuelle skader, der måtte opstå under lejemålet. 3. Udlejning kan kun ske ved henvendelse til ejendomsmesteren i kontortiden. 4. En udlejningsperiode er fra kl til 8.00 næste dag. (fredag-lørdag-søndag udlejes kun samlet = fredag til mandag 8.00) 5. Reservation er kun gældende ved indbetaling af lejen til ejendomsmesteren senest en måned før lejedato. Ved aflysning af reservationen senest 4 uger før benyttelsen, vil lejen blive tilbagebetalt. Sker aflysning senere, vil lejen kun blive tilbagebetalt, hvis huset lejes ud til anden side. 6. Den takst, der gælder på reservationstidspunktet er gældende ved udlejningen. 7. Ved udlevering af nøgle lægges et depositum, som bliver tilbagebetalt, såfremt der ikke er sket misligholdelse. Nøglen udleveres efter aftale med ejendomsmesteren. 8. Konstaterer lejer fejl eller mangler, skal dette meddeles udlejer (ejendomskontoret) før huset tages i brug. Udlejer afgør suverænt om, der er sket misligholdelse. Klager over udlejers afgørelser stiles skriftligt til afdelingsbestyrelsen senest 8 dage efter udlejningsdato. 9. Ved misligholdelse forstås: A. Skader på huset eller dets inventar. B. Manglende rengøring af service, gulve, toiletter, hårde hvidevarer, borde, stole, køkken, indgangsparti og udenoms områder. 10. Kontaktmandsordningen, klubber og lignende aktiviteter er fritaget for at betale leje af lokalerne ugens første fire dage. Udlejes lokalerne til private formål på en af disse dage, minimum 6 uger før, skal aktiviteterne vige for disse. Dispensation for betaling de øvrige dage, kan gives ved skriftlig ansøgning til afdelingsbestyrelsen. For ovennævnte gælder samme forpligtelser som for øvrige lejere. 11. Parkering skal ske i Damgården eller på P-pladsen ved Stensmosen. Kørsel med bil på flisearealet er forbudt og forbundet med erstatningspligt. 12. Vis hensyn til de omkringboende, hold døre og vinduer lukket efter kl Leje og depositum fastlægges på afdelingsmødet og kan kun ændres en gang årligt (01.01) Disse regler træder i kraft pr Takster: 1 dag... kr ,- 2 dage... kr ,- 3 dage... kr ,- weekend... kr ,- Depositum... kr. 400,- Disse priser er inkl. gulvvask, hvis man selv vælger at vaske gulvet, får man ved tilfredsstillende kvalitet refunderet et beløb svarende til ca. kr. 700,00. 7

8 Vejledning for beboerhuset i AB Nord Følgende skal rengøres efter brug af lokalerne: 1. Borde og stole rengøres, klisterbånd og lignende fjernes. 2. Gulvet fejes og vaskes med anviste rengøringsmidler. 3. Køkkenbord/vask og bardisk rengøres. 4. Ovn og komfur rengøres grundigt efter brug. 5. Service rengøres grundigt. Madrester på tallerkener, læbestift på glas og lignende vil blive betragtet som misligholdelse. 6. Opvaskemaskine rengøres efter brug. Se brugsanvisning. 7. Køleskab og fryser tømmes og rengøres, 8. Flasker, pynt o.l. fjernes. Affaldsposer puttes i containerne overfor huset. 9. Toiletterne efterses og rengøres. 10. Askebægre tømmes ud i askespanden og rengøres. 11. Lokalet udluftes. Lyset slukkes og lokalet forlades med aflåste vinduer og døre. Husk at lukke ovenlysvinduerne. Generelt: 1. Sofagruppe og bar må ikke flyttes fra deres pladser. 2. Stang til åbning og lukning af ovenlysvinduerne forefindes i depotrummet. 3. Rengøringsvogn med kost, spand, gulvklud og rengøringsmidler forefindes i regøringsrummet. 4. Det anbefales at holde indgangsdøren låst under hele lejeperioden. Der har været tilfælde af tyveri fra garderoben, selvom der har været gæster i selve salen. Det er under lejerens ansvar, at ovenstående bliver udført, og det er tillige lejeren, der skal sørge for, at fornøden ro og orden bliver opretholdt i og omkring beboerhuset under hele udlånsperioden. Desuden skal det bemærkes: At lejeren afleverer lokalet til aftalte tidspunkt. At lejeren meddeler udlejeren om fejl og mangler før huset tages i brug. At lejeren ved driftsforstyrrelser på husets tekniske installationer, straks tager kontakt med udlejer. Beboerhusets musikanlæg: Når du lejer beboerhuset, er der et musikanlæg. Det står i et aflåst skab i forbindelse med baren Tænd de dele af anlægget, som du skal bruge. Skru ned hvis lyden forvrænger i højtalerne. Det er ikke et diskoteksanlæg, der kan lave jordskælvsbas eller lignende, men et anlæg, der kan spille musik under spisningen og til en dans bagefter. Det er vigtigt: at behandle anlægget forsigtigt. Alle skader betales af DIG. at skrue ned hvis anlægget forvrænger. at omgående melde fejl til ejendomskontoret. Det er forbudt: 8

9 at pille ledninger ud bagpå forstærkeren, CD- og kassettebåndoptageren. at stille flasker, drinks og andre våde sager på rack,ét. Brug det i stedet som et sted, hvor dine kostbare CD-er og bånd er i sikkerhed. at skrue højere op end stoppilen på forstærkeren (med mindre du vil forære os nye højtalere og/eller forstærker). at tilslutte andet grej til systemet. Højtalerbeskyttelse: Anlægget er monteret med højtalerbeskyttelse. Det betyder, at du bliver hjulpet mod afbrænding af husets højtalere. Højtalerne slår automatisk fra ved risiko for overbelastning. De slår til igen efter ca. 1 minut, men inden de slår fra, fortæller en rød lysdiode, at de er tæt på grænsen. Skru ned, hvis du ser det. På grund af reparation eller andet kan anlægget være ude af drift. AB Nord er ikke forpligtiget til at skaffe et erstatningsanlæg. 9

10 Beboerrådgivningen Ved du?? - at der netop her, hvor du bor, er ansat en socialrådgiver, som gratis kan benyttes. Det er et tilbud Afdelingsbestyrelsen har ansat en beboerrådgiver til at bistå afdelingens beboere med råd og dåd. Det betyder, at du kan henvende dig til din beboerrådgiver og få hjælp til at løse problemer af den ene eller anden slags. Til hvad? Beboerrådgiveren, der er uddannet socialrådgiver, kan hjælpe dig med alle spørgsmål af social karakter. Lige fra rådgivning om samlivsproblemer, skilsmisse m.m. til ansøgning om boligstøtte og udfyldelse af selvangivelsen. Er din partner! Beboerrådgiveren er din partner i alle sager. Udover rådgivning og vejledning kan du også få hjælp til at klage over afgørelser truffet af f.eks. kommunen om sociale spørgsmål som boligtilskud, bistandshjælp, sygedagpenge, pensioner m.m. Beboerrådgiveren vil følge sagen og sørge for at alle nødvendige oplysninger er tilvejebragt inden anken/klagen afgøres. Sagen bliver fulgt helt til dørs. Du kan være anonym! Du kan selvfølgelig være anonym overfor beboerrådgiveren, ligesom beboerrådgiveren kan undersøge spørgsmål for dig uden du behøver oplyse, hvem du er. Ingen journaler! Der føres ingen journaler og eventuelle breve eller lignende er naturligvis din ejendom. Papirer i beboerrådgiverens besiddelse bliver opbevaret i aflåst skab, hvortil kun beboerrådgiveren har nøgle. Huslejen! Skulle du komme i den situation, at du ikke kan betale din husleje en måned, så henvend dig til din beboerrådgiver. Han vil, sammen med dig, gennemgå din økonomi og undersøge om du får den støtte, du er berettiget til samt om din økonomi kan bære den boligudgift, du har. I langt de fleste tilfælde ender det med, at vi aftaler en afdragsordning for den manglende husleje. Altså! Beboerrådgivningen: Beboerhuset Damgården Træffetid: tirsdag kl Uden for åbningstiden kan du lægge besked på telefonsvareren. 10

11 Blandingsbatterier Vandet i Albertslund er meget kalkholdigt, hvilket gør at brusere og vandhaner meget hurtigt kalker til. Det resulterer i, at det virker som om, der ikke er særligt meget tryk på vandet, afkalk derfor ofte, helst en gang om måneden og mindst hver anden måned. Her følger en række tips til, hvordan de forskellige tappesteder kan afkalkes. Som afkalkningsmiddel kan du anvende: eddike, citronsyre som begge er uskadelige for miljøet. Endvidere kan der købes en række midler så som: eddikesyre, saltsyre samt diverse afkalkningsmidler, men fælles for disse er, at de er skadelige for miljøet og skal ved bortskaffelse behandles som farligt affald. For alle vandhanerne gælder det at de afkalkes ved, at perlatoren (det er den vandet kommer ud af) skrues af og lægges i en afkalkende blanding et par timer, så skulle kalken være løsnet så meget at den lige er til at børste løs. Derefter skrues perlatoren på plads, kontroller at gummipakningen sidder ordentlig, ellers kan du risikere at vandet sprøjter ud af samlingen. Det er muligt at benytte vandhanen mens perlatoren er pillet af. Når du nu alligevel er i gang, er det smart lige at skrue bruseren løs fra slangen og lægge den med i blandingen. Blomsterpassere Hver opgang er udstyret med en blomsterkasse. Det er op til hver enkelt opgang selv at passe disse kasser. Til det formål kan der vælges en blomsterpasser. Hvordan dette gøres, er forskelligt i de enkelte opgange. I nogle opgange er det et enkelt lejemål, der står for det alene, i andre går det på skift imellem alle lejere, andre igen har et par stykker, der deles om det. Der findes ingen faste regler for, hvordan det skal gøres, man gør som det falder bedst, der hvor man bor. Afdelingen støtter alle opgange med en eller flere blomsterpassere. En gang årligt indkøbes der blomster til blomsterkasserne. Blomster i opgangen er med til at skabe et levende miljø uden for hoveddøren, og det giver besøgende et positivt indtryk af vores bebyggelse. SÅ VÆR MED TIL AT PASSE PÅ BLOMSTERNE! Der er mange steder opstillet ekstra blomsterkasser på trappen. Brandinspektøren har gjort opmærksom på, at det er forbudt at sætte dem på selve trappen og at de ved ophængning på gelænder kun må sidde på ydersiden af gelænderet ud mod vinduet. Trappen skal være passabel, således at den kan anvendes som flugtvej i tilfælde af brand, ligesom redningsfolk skal kunne komme til med en båre. Brand Af hensyn til sikkerheden er der visse forholdsregler, der skal tages hensyn til. Ifølge brandregulativet må der ikke findes brændbare materialer på trappen, det gælder både måtter, tæpper, billeder m.m., da alle disse kan bidrage til at sprede en eventuel brand fra en lejlighed til en anden, endvidere gør røg og flammer fra en brændende måtte eller et brændende billede på f.eks. 1. sal, det svært for beboere på 2. og 3. sal at komme ud. Trapper og døre skal holdes passable. Disse fungerer som flugtvej og må ikke være indrettet således, at det er svært at komme ud. Det betyder bl.a., at der kun må sættes blomster på ydersiden af gelænderet ud mod vinduet. Af samme årsag må der heller ikke forefindes barnevogne, klapvogne, cykler, fodtøj, legetøj m.m. i opgangene og foran dørene. Tryk 112 ved brand. 11

12 Campingvogne Campingvogne må ikke parkeres i området, dog er det tilladt at have den stående op til 24 timer før en afrejse. Carporte Bebyggelsen råder over ca. 190 carporte. Opnotering sker ved henvendelse til administrationskontoret, hvor man får opnoteringsskema udleveret/tilsendt. Man kan kun blive skrevet op, hvis man er bosiddende i AB Nord og ejer et indregistreret køretøj. Registreringsattest skal forevises ved opnotering og ved indgåelse af lejekontrakt. Registreringsattest skal i lejeperiode, på forlangende, forevises administrationen. Ved omregistrering eller anskaffelse af ny bil, sendes kopi af registreringsattest til AB s administration. 2 carporte kan tildeles såfremt der ingen andre ansøger er - og der er tale om tomgang. Tildeles man 2 carporte, vil den ene carport være udlejet med klausul om at carporten opsiges såfremt anden ansøgere i afdelingen måtte ønske en carport. Her betragtes hele AB Nord under et, d.v.s. at er der fuldt optaget i et afsnit og tomme pladser i et andet afsnit, opsige carport nr. 2 ikke, men ny ansøger henvises til det ledige afsnit. Man kan IKKE stå i bero ( være passiv ansøger ), man SKAL være aktiv søgende, og have ét indregistreret motorkøretøj. I lejeperioden kan en periode, på max. 3 måneder, uden bil accepteres (Overgang til en anden bil). Lejemålet kan opsiges skriftligt af såvel lejer som udlejer med én måneds varsel til den 1. i en måned. Udlejning, udlån eller overdragelse af brugsretten til en lejet carport må ikke finde sted, og betragtes som misligholdelse af lejemål. Misligholdelse af ovennævnte bestemmelser vil føre til ophævelse af lejemålet. El i hobbyrum Alt el i hobbyrummene går over den fælles drift, husk på det, når du bruger strøm i disse rum. For at dette ikke skal misbruges, er der indført en afgift for brug af apparater, der har et vedvarende forbrug af strøm. Uddrag af husordenen: Det er tilladt at benytte el-forbrugende apparater og installationer i hobbyrummet, dog skal der betales en månedlig afgift for opsatte faste installationer. Ved faste el-installationer forstås: el-forbrugende apparater (herunder tørretumblere), der ikke afbrydes når kælderrummet forlades. Installationer af ovennævnte karakter skal anmeldes til ejendomsmesteren. Overtrædelse heraf anses for misligholdelse af lejemålet.. Det vil sige har man frysere, akvarier, tørretumblere eller lignende i sit hobbyrum, skal man gå ned til ejendomsmesteren og tilmelde sig el-ordningen for hobbyrum. Da hobbymaskiner ikke vedvarende bruger el, men kun når de er i gang, er det tilladt at benytte disse i hobbyrummene, med mindre støjen er til gene for omgivelserne. 12

13 Fryseskab I hver lejlighed er der opsat en fryser og et køleskab af fabrikat Gram. Fryser Kontrolpanel: Er anbragt øverst til højre i skabet. Øverst sidder alarmlyset, der er synligt gennem en lille rude i døren. Alarmlyset lyser rødt så længe skabets temperatur er i orden. Passer skabets temperatur ikke med indstilling vil lampen blinke. Bemærk at når der lægges friske varer i skabet, vil temperaturen stige så meget at lampen begynder at blinke, men den stopper igen, når temperaturen kommer under -15C. Under alarmlampen findes indfrysningskontakten. Når den er slået til (trykket mod venstre) lyser den orange lampe i fryseren konstant og kompressoren (motoren) kører uafbrudt. Koster meget i strømforbrug. Hele fryserens område kan anvendes til indfrysning, men det er en god ide at anbringe det der skal fryses indpakket i kontakt med skabets pladehylder. Er der mere end der kan være i kontakt med hylderne, bør pakkerne byttes rundt under indfrysningen Under indfrysningsknappen findes temperaturreguleringen. Den mest optimale indstilling er omkring -18C. Den når du på følgende måde. Temperatureguleringsknappen indstilles ca. midt på skalaen. Når skabet er blevet koldt lægger du et termometer ind, og ser hvad det viser. Skal skabet være koldere drejer du knappen hen mod max., skal det være varmere drejer du hen mod 0. Hvis du drejer helt hen på 0 afbryder du kompressoren og fryseskabet går i stå. For at opretholde den korrekte temperatur i skabet må den nederste kurv ikke fjernes. Afrimning: For at sikre den bedste frysevirkning og det laveste strømforbrug bør rimen på pladehylderne fjernes, når rimlaget er over en 1/2 cm. Jo mere is/rim der sidder, jo mere strøm skal der til for at holde fryseren kold. Det lyder mærkeligt, men sådan er det. Total afrimning i forbindelse med rengøring foretages ca. 2 gange om året. Afrimning foregår med afbrudt strøm og åben dør og kan f.eks. fremskyndes ved at blæse varm luft ind i fryserummet. Rengøring: Rengøres bedst med en svag sæbeopløsning. Anvend ikke rengøringsmidler, der kan ridse. Tætningslisten skal rengøres jævnligt for at sikre lang holdbarhed. Skabets plastikdele tåler ikke kogende vand. Nyttige tips: Kører fryseskabet ikke? Er der strøm til? Står temperatur-reguleringskontakten på 0?. Er stikkontakten i orden? Bemærk i øvrigt at kompressorens startsystem ofte vil have brug for en pause, inden den kan starte igen. Pauselængden bestemmer den automatisk selv. Men er den ikke gået i gang igen inden for 1 times tid, bør du kontakte ejendomsmesteren. Funktionsstop: Hvis fryseren går helt i stå, er det vigtigt at holde døren helt lukket, da varerne så vil forblive frosne i flere timer. Hvor længe, afhænger af omgivelsernes temperatur, mængden af varer i fryseren m.m. men som vejledning gælder, at en fyldt fryser kan stå timer før den når op på frysepunktet. Er den kun halvt fyldt vil tiden være noget kortere. Raslen og brummen: Kan være rør, der støder mod hinanden eller mod yderbeklædningen. Kan skyldes at skabet ikke står vandret. Rislende lyde: Fremkommer ved cirkulerende kølervæske, og er helt normalt. Døren binder: Dette skyldes et vakuum som opstår en kort periode efter, man har haft skabet åbent. Afvent at trykket udlignes (høres ved en susen), hvorefter døren let åbnes igen. I øvrigt er det en god ide under længere tids bortrejse, at tømme skabet og afbryde strømmen på stikkontakten. Lad skabsdøren stå på klem for ventilation, så det ikke kommer til at lugte dårligt. 13

14 Husdyrregler Det er muligt at holde et husdyr(hund/kat) i bebyggelsen, men det kræver en tilladelse fra boligselskabet for at gøre det. Ansøgningsskemaet kan du få ved at henvende dig til ejendomsmesteren eller på kontoret i Kanalens Kvarter. Ansøgningen indeholder spørgsmål om, hvem der søger, og for hvilket dyr der søges tilladelse til. Endvidere indeholder ansøgningen følgende betingelser, som husstanden ved underskrivelsen af ansøgningen, forpligter sig til at overholde. 1. Dyret skal altid, når det færdes på ejendommen udenfor lejligheden, føres i snor. 2. Dyret må ikke være til ulempe for andre beboere eller for ejendommen som sådan. 3. Hvis tilladelsen vedrører en hund, skal denne til stadighed være forsikret, således at ejendommen holdes skadesløs for alle eventuelle skader, som hunden direkte eller indirekte måtte forvolde. 4. Dyret må ikke luftes på legepladser, og ejer er ansvarlig for, at det ikke forurener bebyggelsens friarealer og grønne områder. 5. I tilfælde af berettiget klage over husdyret vil tilladelsen umiddelbart blive ophævet. Hvis tilladelsen ophæves som nævnt i punkt 5, er ejer forpligtet til straks at sørge for, at dyret fjernes fra ejendommen. Ejer er hermed bekendt med, at overtrædelse af disse betingelser bevirker, at lejemålet betragtes som misligholdt jvf. lejelovens 93, stk.1, litra g, hvori der står: "Udlejeren kan hæve lejeaftalen, når lejeren trods udlejerens påmindelse tilsidesætter sine pligter til at iagttage god skik og orden i ejendommen eller hans forhold trods udlejerens påmindelse er til ulempe for ejendommen eller dens beboere". Endelig gøres der opmærksom på, at såfremt tilladelsen gives, gælder den kun for dette dyr, og tilladelsen kan ikke overføres på et andet husdyrhold i lejligheden. 14

15 Husorden for AB Nord 1. Affald A Generelt: Alt affald skal kildesorteres. B Farligt affald: Dvs. batterier, lysstofrør, medicinrester, elektronik, fjernsyn, computere, lavenergipærer, rester af maling, rester af opløsningsmidler, brugt motorolie og lignende. Dette affald afleveres sammen med storskrald. C Glas: Dvs. tørt og rent glas og flasker uden låg og propper, men IKKE elpærer, porcelæn og lertøj. Afleveres i den opstillede flaskecontainer ved hver affaldsø. D Papir: Tørre aviser, blade, brevpapir og lignende. Afleveres i den opstillede papircontainer som findes ved hver affaldsø e Pap: Kartoner, flyttekasser møbelemballage og lignende skal afleveres til storskrald. f Organisk affald: Dvs. rester af mad, planter og afskårne blomster, husdyraffald og andet organisk affald. Anses for restaffald. g Restaffald: Dvs. emballage af plast og metal, bleer, tobaksrester og aske, mælke- og juicekartoner, elpærer, rester af mad, planter og afskårne blomster, husdyraffald og andet organisk affald med videre. Afleveres i de opstillede containere som findes ved hver affaldsø. Affald i pap-/trækasser betragtes ikke som almindelig husholdningsaffald og skal derfor afleveres som storskrald. h STORT AFFALD Dvs. møbler og større metal- og trædele, afleveres som storskrald. i Storskrald: Afleveres p.t. i storskraldsordningen i Damgården d. 1 og 3. søndag i hver måned. j k Hver husstand skal selv sørge for, at affaldet afleveres som beskrevet oven over. Det er forbudt at stille affald ved siden af affaldsøerne og at stille storskrald i Damgården uden for åbningstiderne. Tilsidesættelse af sorteringspligten betragtes som grov misligholdelse af lejemålet og kan medføre, at lejeren skal betale for det usorterede affald. 2 Altaner og haver a Altanen må ikke indrettes sådan, at den indebærer fare eller gene for andre. Blomsterkasser skal hænge indvendig. Det er forbudt at tørre tøj på altanen over rækværkshøjde. Altaner og haver skal renholdes. 3 Opgange a b Barnevogne, cykler og legeredskaber må ikke henstilles i opgangene. Leg og længere tids ophold i opgangene bør undgås. Trapperne skal holdes passable. Henstilling af fodtøj, mindre møbler og affaldsposer er forbudt. 15

16 4 Hunde-/kattehold a Hunde- og kattehold må kun finde sted efter speciel tilladelse fra boligselskabet. Der må højst være 1 husdyr pr. lejemål. De skriftlige regler, som er påført tilladelsen, skal overholdes punktlig. Særligt fremhæves reglerne om, at hunde skal føres i snor, og at såfremt hundene besørger i afdelingens område, skal efterladenskaberne samles op og smides i restaffaldet. Overtrædelse af disse regler anses som grov misligholdelse af lejemålet. 5 Hærværk a 6 Knallert og cykler a Hærværk mod bygning, legepladser og beplantning er forbudt. Graffiti og tegning på væggene er ligeledes forbudt. Overtrædelse anses som grov misligholdelse og krav om erstatning for de skete skader må påregnes. Knallertkørsel er forbudt på alle stier i bebyggelsen. Overtrædelse af reglerne medfører anmeldelse til politiet. Cykling og rulleskøjteløb må finde sted på stierne, dog skal der tages hensyn til legende børn og fodgængere. 7 Stierne a Ligeledes er alle former for bilkørsel på stierne forbudt, det gælder også ved af- og pålæsning i f.eks. forbindelse med flytning. 8 Hobbyrum a b Brandfarlige stoffer i hobbyrummene må kun forefindes i små mængder (max. 5 liter) og skal være opbevaret forsvarligt i dertil egnede dunke. Der må ikke opbevares giftigt dampende stoffer i hobbyrummene. Det er tilladt at benytte el-forbrugende apparater og installationer i hobbyrummet, dog skal der betales en månedlig afgift for opsatte faste installationer (f.eks. frysere, køleskabe, akvarier mv.). Ved faste el-installationer forstås: el-forbrugende apparater (herunder tørretumblere), der ikke afbrydes når kælderrummet forlades. Installationer af ovennævnte karakter skal anmeldes til ejendomsmesteren. Overtrædelse heraf anses for misligholdelse af lejemålet.." 9 Boldspil Fodboldspil skal foregå på de anlagte fodboldbaner eller på fælleden. Øvrige boldspil kan foregå på områderne under hensyn til øvrige beboere, beplantning og vinduer. 10 Nabohensyn Alle skal vise hensyn til sine omkringboende, bl.a. med hensyn til støjende adfærd, høj musik og lignende. Boremaskiner må benyttes mandag-lørdag kl , men ikke søn- og helligdage Vaske- og tørremaskiner må ikke benyttes efter kl Stuelejlighedernes haver er en del af lejligheden og må respekteres som sådan. 16

17 11 Parkering Parkering af cykler og knallerter skal ske ved de eksisterende cykelstativer eller i cykelrum. Knallerter og motorcykler, der placeres i hobbyrum eller cykelrum og som medfører lugtgener, vil af ejendommen blive henvist til andre rum. Parkering af biler skal ske på parkeringspladserne eller i carporte. Lastbiler over 3500 kg må ikke henstilles på parkeringspladserne og de mindste lastbiler skal anbringes, så de ikke er til gene for den øvrige færdsel. Campingvogne må ikke parkeres i området, dog er det tilladt at have den stående op til 24 timer før en afrejse. Parkering i carporte må kun ske, hvis der er oprettet lejemål. Uindregistrerede biler må ikke hensættes på parkeringspladser eller i carporte. Af hensyn til især børns sikkerhed, må såvel knallertkørere som biler ikke køre mere end 20 km pr. time på området. 12 Fyrværkeri A 13 Vedtaget Det er ikke tilladt at fastgøre sole, heksehyl og andre fyrværkeriemner på carporte, døre, mure og andre bygningsemner. Det er forbudt at affyre fyrværkeri fra altanerne. Man bør rydde op efter sig. Vedtaget den Hårde hvidevarer Lejlighederne er som standard udstyret med køleskab, skabsfryser, komfur og emhætte. Endvidere kan der gives tilladelse til at opsætte f.eks. vaskemaskine, tørretumbler, opvaskemaskine o.l. Fælles for installering af sådanne egne hårde hvidevarer er, at der forudgående skal søges om tilladelse hos administrationen" Herefter sender administrationen en ansøgning af sted til lejer. Af denne vil det fremgå, hvilke krav der stilles til installationen. Kravene vil være justeret efter gældende lovgivning, samt efter ønske fra afdelingsbestyrelsen eller selskabsbestyrelsen. Opsætning skal ske for lejes egen regning og skal ske af en autoriseret installatør, ejendomskontoret henviser gerne. 17

18 Køleskab I hver lejlighed er der opsat henholdsvis en fryser og et køleskab af fabrikat Gram. Temperatur: Den mest optimale indstilling er omkring +5C. Den når du på følgende måde. Temperatureguleringsknappen indstilles ca. midt på skalaen (Temperaturreguleringsknappen sidder på den boks, hvor lyset også kommer fra). Når skabet er blevet koldt lægger du et termometer ind, og ser hvad det står på. Skal skabet være koldere drejer du knappen hen mod max., skal det være varmere drejer du hen mod 0. Hvis du drejer helt hen på 0 afbryder du kompressoren og køleskabet går i stå. Optimal anvendelse: Husk at temperaturen altid er højest i toppen af køleskabet. Smør æg og ost bør derfor altid anbringes der. Kød fisk, pålæg og lignende opbevares bedst i den nederste del af køleskabet. Døren er indrettet så man med fordel kan opbevare flasker, tuber, kartoner m.m. Bemærk at flaskekurvene kan indstilles til forskellige typer flasker/kartoner Vedligeholdelse: Skabet har fuldautomatisk afrimning, der styres af en termostat. Denne bevirker, at køling først sætter i gang, når køleelementet er helt afrimet. Skulle der på trods af dette alligevel vise sig en issamling, kan knappen drejes hen på 0 indtil denne issamling er væk. Danner der sig sådan en issamling, skyldes det formentligt at du har indstillet skabet for koldt. Rengøring: Rengøres bedst med en svag sæbeopløsning. Anvend ikke rengøringsmidler, der kan ridse. Tætningslisten skal rengøres jævnligt for at sikre lang holdbarhed. Skabets plastikdele tåler ikke kogende vand. Nyttige tips: Kører køleskabet ikke? Er der strøm til? Står temperaturreguleringskontakten på 0?. Er stikkontakten i orden? Bemærk i øvrigt at kompressorens startsystem ofte vil have brug for en pause, inden den kan starte igen. Pauselængden bestemmer den automatisk selv. Men er den ikke gået igang igen inden for 1 times tid, bør du kontakte ejendomsmesteren. Rislende lyde: Fremkommer ved cirkulerende kølevæske og er helt normalt. Udskiftning af pære: Tryk let på undersiden af skærmen og træk den ud mod dig selv og udskift pæren. Anvend en 15 watt pære med Mignon-sokkel. I øvrigt er det en god ide under længere tids bortrejse, at tømme skabet og afbryde strømmen på stikkontakten. Lad skabsdøren stå på klem for ventilation, så det ikke kommer til at lugte dårligt. 18

19 Radio og TV Bebyggelsen har installeret et antenneanlæg der leverer de mest almindelige radio og TV programmer. På din radio kan du modtage fra FM og AM båndet. Følgende fjernsynsprogrammer kan du modtage på fællesantenneanlægget: DR1, DR2, TV2, TV3, Tv Danmark 2, Sverige 1, Sverige 2, RTL og ZDF Endvidere har forskellige grupper af beboere fået tilladelse til og for egen regning, købt og opstillet adgang til deres etniske TV-stationer. Ønsker du at benytte sig af at se de kanaler, bør du henvende sig til dem, der har sat det i værk, således at du kan være med til at betale udgifterne. Det er vel klart, at hvis du vil nyde (se disse programmer), må du også yde (betale). Udgifterne til fællesantenneanlægget er en del af huslejen. Hybridnet: TDC har i alle opgange klargjort for kabel TV, så har du behov for yderligere programmer end ejendommen tilbyder, kan du kontakte TDC. Eventuel tilmelding til og installation af kabel TV sker for den enkelte lejers egen regning. Vær opmærksom på at TDC s lille pakke ikke adskiller sig ret meget fra udbuddet på vores fællesantenne. Parabol: Ønsker du at opsætte parabol skal du søge om det hos boligselskabet. Boligselskabet vil så oplyse dig om under hvilke betingelser du kan få lov, at opsætte en parabolmodtager. 19

20 Råderetskatalog FOR AB-NORD Forslaget til ændring af råderetskataloget har været til behandling i afdelingsbestyrelsen og blev efterfølgende godkendt på det ordinære afdelingsmøde torsdag den 18. november 1999, samt på selskabsbestyrelsesmødet mandag den 24. januar De ved lov givne rammer for lejers ret til ændringer: Følgende forbedringer har den enkelte lejer ret til at lade udføre og få økonomisk godtgørelse for ved evt. fraflytning forudsat, at forbedringerne ikke overstiger, hvad der må betragtes som et acceptabelt niveau for almennyttige boliger, samt er rimelige og hensigtsmæssige. Energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering, forsatsvinduer, termostatventiler og lignende. Andre ressourcebesparende foranstaltninger f.eks. vandbesparende foranstaltninger og lignende. Etablering, forbedring og renovering af bad, WC og køkkener samt flytning, fjernelse, opsætning af skillevægge, der nødvendiggøres heraf. Tekniske installationer, herunder elinstallationer. Sådan skal du gøre, hvis du ønsker at ændre din bolig efter råderetskataloget. Henvend dig på ejendomskontoret for at få udleveret et ansøgningsskema til din ønskede ændring. Udfyld og aflever din ansøgning på ejendomskontoret. Administrationen vil herefter vurdere forbedringerne, herunder om der skal søges tilladelse hos diverse myndigheder. Herefter vil du modtage tilladelse (eller afslag) samt oplysninger om, hvorvidt der kan ydes økonomisk godtgørelse. Når arbejdet er tilendebragt, kontakter du ejendomskontoret, som vil sørge for at det udførte arbejde bliver besigtiget og evt. godkendt. Således beregnes den økonomiske godtgørelse. Dokumenterede afholdte udgifter. Besigtigelse og godkendelse ved arbejdets afslutning. Reduceret grundlag for værdi af eksisterende installationer m.v. samt uforholdsmæssigt høje udgifter i øvrigt. Godtgørelsen beregnes af den del af udgifterne der overstiger kr ,- og kan højest andrage kr ,-. Godtgørelser under kr udbetales ikke. Alle satser er pr Kun udgifter til momsregistrerede entreprenører kan medtages i beregningen. Ovennævnte beløb bliver justeret hvert år ifølge statens prisindeks. Udbetaling sker kun ved fraflytning og med en værdinedskrivning på 10% pr. år. Dvs. efter 10 år udbetales der ikke godtgørelse for godkendte forbedringsarbejder. Se endvidere vedligeholdelseskonto 20

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1 Abz Trigeparken Afd. 20 Abz - marts 2008 - side 1 Abz - Indholdsfortegnelse Side Afdelingsbestyrelse.. 3+34 Side Haver / Haveråd..... 11+12+31 Side Skader / skadedyr... 5+13+17 Affald... 5+11 Husdyr...

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen udgives af: Rådskontoret Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4, 2020 5200 Odense V 66 16 91 62 14. reviderede udgave, november 2010

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

Information om Copyright 2005 2015 Ejerforeningen Frugtvangen og Bolignet Frugtvangen. Revision Februar 2015

Information om Copyright 2005 2015 Ejerforeningen Frugtvangen og Bolignet Frugtvangen. Revision Februar 2015 Information om Indhold Side 2 Indhold Velkommen 3 Adresser 4 Ejerforeningen Ejerforeningens bestyrelse Bolignettet Bolignettets bestyrelse Administrator Elektricitet Vand Varme Telefoner, internet mv.

Læs mere

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Hvem - Hvad - Hvornår HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Beboermappe ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE 2009 HVEM - HVAD - HVORNÅR Indeks 1.1 1.1 Indeks Indeks 1.1-1.4 Når du flytter ind 2.1-2.5 Du har

Læs mere

Beboerhæfte for Sandbakken/Lerdalen

Beboerhæfte for Sandbakken/Lerdalen Beboerhæfte for Sandbakken/Lerdalen 12.03.2015 Velkommen til PKA bebyggelsen Sandbakken/Lerdalen Højbjerg DEAS A/S har udarbejdet et beboerhæfte for Sandbakken/Lerdalen, 8270 Højbjerg. I dette hæfte finder

Læs mere

Velkommen til. Nordhavnsgården. -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen

Velkommen til. Nordhavnsgården. -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen Velkommen til Nordhavnsgården -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen Indholdsfortegnelse 1. Velkommen Velkommen til Nordhavnsgården! I denne mappe har vi

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Ejerforeningen Fjordstokkene

Ejerforeningen Fjordstokkene Ejerforeningen Fjordstokkene Beboerhåndbog og husorden Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Bestyrelse... side 3 Fjordstokkene... side 3 Fjordstokkenes vicevært... side 3 Husorden... side 3 Ansvar...

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4.

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4. Dagsorden 4. april 2013 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR 59645013 LmenBo Afdelingsbestyrelsen Med venlig hilsen Frydenlunds Allé 8 Postboks 1243 8210 Aarhus V Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938

Læs mere

Beboermappe. Postfunktionærernes Andelsboligforening Afdeling 6 - Vinkelhuse Vinkelhuse 45 2770 Kastrup

Beboermappe. Postfunktionærernes Andelsboligforening Afdeling 6 - Vinkelhuse Vinkelhuse 45 2770 Kastrup Beboermappe PAB Afdeling 6 - Vinkelhuse 2015 En boligforening med mange beboere er ligesom et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting - og derfor

Læs mere

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget Indholdsfortegnelse BOLIGSELSKABET... 2 BEBOERKLAGENÆVNET... 3 AFDELINGSBESTYRELSEN... 4 BEBOERINDSKUD, BOLIGSTØTTE og BOLIGSIKRING... 5 RÅDERET... 6 HUSORDEN... 7 TILBYGNINGER... 9 VEDLIGEHOLD... 10 HAVER,

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19 ABC for andelshavere Opdateret februar 2013 Hvad betyder det at bo i en andelsboligforening? Først vil vi gerne byde dig velkommen til vor andelsboligforening,

Læs mere

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9 BEBOERHÅNDBOG 1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5 2. Husorden Side 6 9 3. Beboerrådsbrev ver. 2. Side 10-11 4. Praktiske tips Side 12-15 5. Dørtelefon

Læs mere

Andelshaver i A/B Blåmejsegården. 2. udgave 2013

Andelshaver i A/B Blåmejsegården. 2. udgave 2013 Andelshaver i A/B Blåmejsegården 2. udgave 2013 I Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Håndbogens formål... 3 2 Foreningens historie... 3 3 Grøn andelsdrift... 4 3.1 Vandopsamling... 4 3.2 Solvarmeanlæg... 4

Læs mere

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Bakkebo Nord... 1 Bestyrelsen... 2 Bygninger og lejligheder i Bakkebo Nord... 3 Lejlighedstyper... 4 Låsesystem... 5 Festlokale... 6 Ordensregler for festlokale... 7 Gæsteværelser...

Læs mere

Lejligheden. Boliggarantibevis s. 14 På job med en varmemester s. 15 Nyt fra Energiudvalget s. 18 Fredericianer på Borgen s. 24

Lejligheden. Boliggarantibevis s. 14 På job med en varmemester s. 15 Nyt fra Energiudvalget s. 18 Fredericianer på Borgen s. 24 Lejligheden Beboerblad for boligkontoret i Fredericia 3 2011 AV min varmeregning! Kirsten Marie Nielsen undrer sig over sin store varmeregning. Fjernvarmeselskabets direktør giver hende en forklaring s.

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere