BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD"

Transkript

1 BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD Ejendomskontor Damgården Albertslund Administration Kanalens Kvarter Albertslund Telefon: Telefon: Åbningstider Mandag til fredag 8-9 Onsdag tillige Åbningstider Mandag til torsdag Onsdag tillige 16-18

2 Indholdsfortegnelse Afdelingsbestyrelsen...4 Affaldssortering...4 Albertslund Boligselskab...5 Albertslund Boligselskab administrationen...forsiden Altaner og haver...5 B-ordning...30 Beboerblad...5 Beboerdemokrati...6 Beboerhus...6 Beboerhus, udlejningsregler og vejledning...8 Beboerrådgivning...10 Blandingsbatterier...11 Blomsterpassere...11 Brand...11 Campingvogne...12 Carporte...12 Ejendomskontoret... bagsiden El i hobby...12 Forord...3 Fryser...13 Fryseskab...13 Historien om AB Nord...33 Husdyrregler...14 Husorden for AB Nord...15 Hårde hvidevarer...17 Hobbyrum...12 Køleskab...18 Radio og TV...19 Råderetskatalog...20 Spiseklub...21 Storskrald...21 Toiletter...21 TV og Radio...19 Udlejningsregler for beboerhuset...7 Vand...22 Varme...22 Vaskeri...23 Vedligeholdelseskonto...24 Vedligeholdelsesreglement for AB Nord...30 Vedligeholdelsesstandard for AB Nord...25 Vejledning for beboerhus...8 2

3 Forord Velkommen til beboerhåndbogen for Albertslund Boligselskab afd. Nord, i daglig tale kaldet AB Nord eller DamKildeKær. Håndbogen skal være en hjælp til dig i din dagligdag her i bebyggelsen. Her kan du se, hvornår ejendomsmesteren træffes eller hvilke fritidsaktiviteter, der findes. Endvidere kan du her finde husordenen, regler for udlejning af beboerhuset og lignende regler. Du kan også finde en masse andre nyttige oplysninger, f.eks. en vejledning om hvordan du sorterer dit affald korrekt. Håndbogen er opbygget alfabetisk, så det er nemt at finde rundt i den. Vi vil gerne bilde os selv ind, at vi har fået det hele med i håndbogen, og at alle nødvendige informationer er opdaterede, men samtidigt må vi erkende at ingen er perfekte. Så falder du over noget der mangler, er forkert eller på anden måde skal forbedres, må du endelig sige til. Det er dig og dine naboer, der skal bruge håndbogen, og ikke os der har skrevet den, derfor er det vigtigt at den passer til dig. Vi håber, du får glæde af håndbogen, og at den bliver et uundværligt instrument for dig. Placer f.eks. håndbogen ved siden af telefonen, så ved du altid, hvor den er. Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen 3

4 Afdelingsbestyrelsen Hvem sidder i afdelingsbestyrelsen, hvor bor de, deres telefonnumre og eventuelle adresser kan du finde i beboerbladet, Os i Nord. Her vil du også indimellem kunne læse, hvilke udvalg der er nedsat, og hvem som tager del i de enkelte udvalgs arbejde. Affaldssortering 1. Affald a Generelt: Alt affald skal kildesorteres. b Farligt affald: Dvs. batterier, lysstofrør, medicinrester, rester af maling, rester af opløsningsmidler, brugt motorolie og lignende. Dette affald afleveres sammen med storskrald. c Glas: Dvs. tørt og rent glas og flasker uden låg og propper, men IKKE elpærer, porcelæn og lertøj. Afleveres i den opstillede flaskecontainer ved hver affaldsø. d Papir: Tørre aviser, blade, brevpapir og lignende. Afleveres i den opstillede papircontainer som findes ved hver affaldsø. e Pap: Kartoner, flyttekasser, møbelemballage og lignende skal afleveres til storskrald. f Organisk affald: Dvs. rester af mad, planter og afskårne blomster, husdyraffald og andet organisk affald. Anses for restaffald. g Restaffald: Dvs. emballage af plast og metal, bleer, tobaksrester og aske, mælke og juicekartoner, elpærer, rester af mad, planter og afskårne blomster, husdyraffald og andet organisk affald med videre. Afleveres i de opstillede containere som findes ved hver affaldsø. Affald i pap-/trækasser betragtes ikke som almindelig husholdningsaffald og skal derfor afleveres som storskrald. h STORT AFFALD Dvs. møbler og større metal- og trædele, afleveres som storskrald. i Storskrald: Afleveres p.t. i storskraldsordningen i Damgården d. 1 og 3. søndag i hver måned. j k Hver husstand skal selv sørge for, at affaldet afleveres som beskrevet oven over. Det er forbudt at stille affald ved siden af affaldsøerne og at stille storskrald i Damgården uden for åbningstiderne. Tilsidesættelse af sorteringspligten betragtes som grov misligholdelse af lejemålet og kan medføre, at lejeren skal betale for det usorterede affald. 4

5 Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab (AB) er en overordnet "hat", som dækker 2163 lejligheder fordelt på 14 afdelinger i Albertslund kommune. AB er dels: 1. Den daglige administration, hvor vore medarbejdere på administrationskontoret hjælper dig med spørgsmål om din bolig, opnotering, husleje, vedligeholdelseskonto m.m. 2. Den demokratiske del, hvor beboervalgte repræsentanter tager beslutninger om den daglige drift. De 14 afdelinger har hver valgt sin egen afdelingsbestyrelse. Disse 14 afdelingers afdelingsbestyrelsesmedlemmer danner tilsammen repræsentantskabet for Albertslund Boligselskab. Repræsentantskabet er AB øverste organ. Repræsentantskabet vælger 9 personer som sammen med en repræsentanter fra kommunalbestyrelsen og en repræsentant fra de ansatte udgør selskabsbestyrelsen. Tillidshvervene i afdelingsbestyrelse, selskabsbestyrelse og repræsentantskabet er ulønnet. Altaner og haver Både altan og haven er en del af lejligheden, det vil sige at andre skal respektere begrebet "privatlivets fred" (ønsket om at kunne sidde i fred og uforstyrret) i dette område. Endvidere henvises der til følgende ordlyd fra husordenen: Altanen må ikke indrettes sådan, at den indebærer fare eller gene for andre. Blomsterkasser skal hænge indvendig. Det er forbudt at tørre tøj på altanen over rækværkshøjde. Altaner og haver skal renholdes. Beboerblad Bebyggelsen har sit eget beboerblad kaldet "OS I NORD". Beboerbladet udkommer 4-5 gange om året og indeholder blandt mange ting, meddelelser fra afdelingsbestyrelsen, nyt fra byudvalget, oplysninger om kommende aktiviteter, læserbreve, referat fra afdelingsmødet, diverse kontaktlister, telefontavle, bytteplads og meget meget mere. Bladet er uafhængigt af afdelingsbestyrelsen, det vil sige at meninger og holdninger der kommer frem i bladet, ikke nødvendigvis afspejler den holdning afdelingsbestyrelsen har. Hvad der kommer i bladet, er altid afhængigt af, hvad redaktionen får i hænde eller selv skriver. Det er derfor vigtigt, for at sikre største mulig alsidighed, at så mange som muligt kommer med indlæg. Bladet er tilgængeligt for alle, der måtte have noget de vil frem med. Har man en mening eller et indlæg man vil have med i bladet, kan man henvende sig til et af redaktionsmedlemmerne, så vil de sørge for det kommer i. Man kan vælge at være anonym med sit indlæg, det vil sige ens navn kommer ikke i bladet, men det er nødvendigt at redaktionen kender navnet, det kræver lovgivningen. Modtager redaktionen et indlæg uden tilkendegivelse af, hvem man er, vil indlægget ikke blive bragt. Skulle man have lyst til at prøve at være med til at lave et nummer af beboerbladet er man meget velkommen til at være med, vi bruger 2 aftener á ca. 2 timer pr. nummer. Så, det er til at overkomme, og man er ikke mere bundet af et tilsagn, end man kan melde afbud de gange man ikke kan. Medlemmer af redaktionen for OS I Nord kan du finde i beboerbladet. 5

6 Beboerdemokrati Her i bebyggelsen har vi et bredt beboerdemokrati. I praksis giver det sig udslag i følgende begivenheder i løbet af et år. Afdelingsmødet: Finder sted i november. På afdelingsmødet aflægges beretning og regnskab for det år, der er gået. Ejendommens regnskabsår går fra 1.8 til Endvidere er der valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, kritiske revisorer og repræsentantskabsmedlemmer. Alle vælges af beboerne i ejendommen. Skulle du have lyst til at stille op til en af disse poster, er du meget velkommen. Bestyrelsen: Består af formanden og op til 6 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter. Formanden vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges også for 2 år ad gangen, således at halvdelen afgår lige år og den anden halvdel ulige år, suppleanterne, de kritiske revisorer samt repræsentantskabsmedlemmerne vælges for et år ad gangen. For alles vedkommende kan der ske genvalg. Budgetmøde: I april fremlægger bestyrelsen forslag til budget for det kommende regnskabsår. Det er dette budget, som er afgørende for, hvilken husleje der skal betales i den kommende periode. Har du tanker og idéer, som kan være en hjælp til at lave et fornuftigt budget, er det meget vigtigt, at du kommer frem med det her. Det er i alles interesse, at huslejen er så rigtig som mulig. Skriftlig beretning: Ca. 8 dage før afdelingsmødet i november udsendes den skriftlige beretning, hvor den siddende bestyrelse redegør for det forløbne år. Ved at gøre det skriftligt, giver vi dig muligheden for at forberede de spørgsmål, som du evt. har. Hvem kan komme, hvem kan stemme og hvor mange stemmer: Alle boligtagere i Dam-Kilde- Kær kan deltage. Hver lejlighed har 2 stemmer. Så bor der 4 over 18 år i en lejlighed, er det altså kun 2 af dem, der kan stemme, til gengæld har du også 2 stemmer, selvom du bor alene i din lejlighed. Beboerhus Beboerhuset ligger i Damgården 9. Huset ligger for enden af stien i østenden af den øst/vest vendte sti, der går midt igennem bebyggelsen. Beboerhuset indeholder: Festsal med plads til op til 100 spisende gæster. Borde og stole forefindes, bar med køle- og fryseskab samt et sofaarrangement. Til festsalen hører et køkken med service for 80 kuverter samt diverse hjælperedskaber, så som spækkebrætter - knive - skåle - kaffemaskiner - kander, og hvad der ellers skal være sådan et sted, to komfurer, en opvaskemaskine, køle- og fryseskab. 2 dame og 1 herretoilet. Vaskeri, nærmere information om dette finder du på side 23 Mødelokale for afdelingsbestyrelsen, bruges også af socialrådgiveren som kontor. Garage, hvor ejendommens traktorer, plæneklippere og lignende opbevares. Ønsker du at leje beboerhuset, skal du henvende sig til ejendomsmesteren i hans kontortid. Se i øvrigt udlejningsreglerne. Udlejningsregler for beboerhuset i AB Nord 1. Udlejning kan kun ske til lejere i AB Nord. 6

7 2. Udlejning kan kun ske til lejerens private fester samt foreninger, der primært henvender sig til beboere i AB Nord. Lejeren er moralsk og økonomisk forpligtet for eventuelle skader, der måtte opstå under lejemålet. 3. Udlejning kan kun ske ved henvendelse til ejendomsmesteren i kontortiden. 4. En udlejningsperiode er fra kl til 8.00 næste dag. (fredag-lørdag-søndag udlejes kun samlet = fredag til mandag 8.00) 5. Reservation er kun gældende ved indbetaling af lejen til ejendomsmesteren senest en måned før lejedato. Ved aflysning af reservationen senest 4 uger før benyttelsen, vil lejen blive tilbagebetalt. Sker aflysning senere, vil lejen kun blive tilbagebetalt, hvis huset lejes ud til anden side. 6. Den takst, der gælder på reservationstidspunktet er gældende ved udlejningen. 7. Ved udlevering af nøgle lægges et depositum, som bliver tilbagebetalt, såfremt der ikke er sket misligholdelse. Nøglen udleveres efter aftale med ejendomsmesteren. 8. Konstaterer lejer fejl eller mangler, skal dette meddeles udlejer (ejendomskontoret) før huset tages i brug. Udlejer afgør suverænt om, der er sket misligholdelse. Klager over udlejers afgørelser stiles skriftligt til afdelingsbestyrelsen senest 8 dage efter udlejningsdato. 9. Ved misligholdelse forstås: A. Skader på huset eller dets inventar. B. Manglende rengøring af service, gulve, toiletter, hårde hvidevarer, borde, stole, køkken, indgangsparti og udenoms områder. 10. Kontaktmandsordningen, klubber og lignende aktiviteter er fritaget for at betale leje af lokalerne ugens første fire dage. Udlejes lokalerne til private formål på en af disse dage, minimum 6 uger før, skal aktiviteterne vige for disse. Dispensation for betaling de øvrige dage, kan gives ved skriftlig ansøgning til afdelingsbestyrelsen. For ovennævnte gælder samme forpligtelser som for øvrige lejere. 11. Parkering skal ske i Damgården eller på P-pladsen ved Stensmosen. Kørsel med bil på flisearealet er forbudt og forbundet med erstatningspligt. 12. Vis hensyn til de omkringboende, hold døre og vinduer lukket efter kl Leje og depositum fastlægges på afdelingsmødet og kan kun ændres en gang årligt (01.01) Disse regler træder i kraft pr Takster: 1 dag... kr ,- 2 dage... kr ,- 3 dage... kr ,- weekend... kr ,- Depositum... kr. 400,- Disse priser er inkl. gulvvask, hvis man selv vælger at vaske gulvet, får man ved tilfredsstillende kvalitet refunderet et beløb svarende til ca. kr. 700,00. 7

8 Vejledning for beboerhuset i AB Nord Følgende skal rengøres efter brug af lokalerne: 1. Borde og stole rengøres, klisterbånd og lignende fjernes. 2. Gulvet fejes og vaskes med anviste rengøringsmidler. 3. Køkkenbord/vask og bardisk rengøres. 4. Ovn og komfur rengøres grundigt efter brug. 5. Service rengøres grundigt. Madrester på tallerkener, læbestift på glas og lignende vil blive betragtet som misligholdelse. 6. Opvaskemaskine rengøres efter brug. Se brugsanvisning. 7. Køleskab og fryser tømmes og rengøres, 8. Flasker, pynt o.l. fjernes. Affaldsposer puttes i containerne overfor huset. 9. Toiletterne efterses og rengøres. 10. Askebægre tømmes ud i askespanden og rengøres. 11. Lokalet udluftes. Lyset slukkes og lokalet forlades med aflåste vinduer og døre. Husk at lukke ovenlysvinduerne. Generelt: 1. Sofagruppe og bar må ikke flyttes fra deres pladser. 2. Stang til åbning og lukning af ovenlysvinduerne forefindes i depotrummet. 3. Rengøringsvogn med kost, spand, gulvklud og rengøringsmidler forefindes i regøringsrummet. 4. Det anbefales at holde indgangsdøren låst under hele lejeperioden. Der har været tilfælde af tyveri fra garderoben, selvom der har været gæster i selve salen. Det er under lejerens ansvar, at ovenstående bliver udført, og det er tillige lejeren, der skal sørge for, at fornøden ro og orden bliver opretholdt i og omkring beboerhuset under hele udlånsperioden. Desuden skal det bemærkes: At lejeren afleverer lokalet til aftalte tidspunkt. At lejeren meddeler udlejeren om fejl og mangler før huset tages i brug. At lejeren ved driftsforstyrrelser på husets tekniske installationer, straks tager kontakt med udlejer. Beboerhusets musikanlæg: Når du lejer beboerhuset, er der et musikanlæg. Det står i et aflåst skab i forbindelse med baren Tænd de dele af anlægget, som du skal bruge. Skru ned hvis lyden forvrænger i højtalerne. Det er ikke et diskoteksanlæg, der kan lave jordskælvsbas eller lignende, men et anlæg, der kan spille musik under spisningen og til en dans bagefter. Det er vigtigt: at behandle anlægget forsigtigt. Alle skader betales af DIG. at skrue ned hvis anlægget forvrænger. at omgående melde fejl til ejendomskontoret. Det er forbudt: 8

9 at pille ledninger ud bagpå forstærkeren, CD- og kassettebåndoptageren. at stille flasker, drinks og andre våde sager på rack,ét. Brug det i stedet som et sted, hvor dine kostbare CD-er og bånd er i sikkerhed. at skrue højere op end stoppilen på forstærkeren (med mindre du vil forære os nye højtalere og/eller forstærker). at tilslutte andet grej til systemet. Højtalerbeskyttelse: Anlægget er monteret med højtalerbeskyttelse. Det betyder, at du bliver hjulpet mod afbrænding af husets højtalere. Højtalerne slår automatisk fra ved risiko for overbelastning. De slår til igen efter ca. 1 minut, men inden de slår fra, fortæller en rød lysdiode, at de er tæt på grænsen. Skru ned, hvis du ser det. På grund af reparation eller andet kan anlægget være ude af drift. AB Nord er ikke forpligtiget til at skaffe et erstatningsanlæg. 9

10 Beboerrådgivningen Ved du?? - at der netop her, hvor du bor, er ansat en socialrådgiver, som gratis kan benyttes. Det er et tilbud Afdelingsbestyrelsen har ansat en beboerrådgiver til at bistå afdelingens beboere med råd og dåd. Det betyder, at du kan henvende dig til din beboerrådgiver og få hjælp til at løse problemer af den ene eller anden slags. Til hvad? Beboerrådgiveren, der er uddannet socialrådgiver, kan hjælpe dig med alle spørgsmål af social karakter. Lige fra rådgivning om samlivsproblemer, skilsmisse m.m. til ansøgning om boligstøtte og udfyldelse af selvangivelsen. Er din partner! Beboerrådgiveren er din partner i alle sager. Udover rådgivning og vejledning kan du også få hjælp til at klage over afgørelser truffet af f.eks. kommunen om sociale spørgsmål som boligtilskud, bistandshjælp, sygedagpenge, pensioner m.m. Beboerrådgiveren vil følge sagen og sørge for at alle nødvendige oplysninger er tilvejebragt inden anken/klagen afgøres. Sagen bliver fulgt helt til dørs. Du kan være anonym! Du kan selvfølgelig være anonym overfor beboerrådgiveren, ligesom beboerrådgiveren kan undersøge spørgsmål for dig uden du behøver oplyse, hvem du er. Ingen journaler! Der føres ingen journaler og eventuelle breve eller lignende er naturligvis din ejendom. Papirer i beboerrådgiverens besiddelse bliver opbevaret i aflåst skab, hvortil kun beboerrådgiveren har nøgle. Huslejen! Skulle du komme i den situation, at du ikke kan betale din husleje en måned, så henvend dig til din beboerrådgiver. Han vil, sammen med dig, gennemgå din økonomi og undersøge om du får den støtte, du er berettiget til samt om din økonomi kan bære den boligudgift, du har. I langt de fleste tilfælde ender det med, at vi aftaler en afdragsordning for den manglende husleje. Altså! Beboerrådgivningen: Beboerhuset Damgården Træffetid: tirsdag kl Uden for åbningstiden kan du lægge besked på telefonsvareren. 10

11 Blandingsbatterier Vandet i Albertslund er meget kalkholdigt, hvilket gør at brusere og vandhaner meget hurtigt kalker til. Det resulterer i, at det virker som om, der ikke er særligt meget tryk på vandet, afkalk derfor ofte, helst en gang om måneden og mindst hver anden måned. Her følger en række tips til, hvordan de forskellige tappesteder kan afkalkes. Som afkalkningsmiddel kan du anvende: eddike, citronsyre som begge er uskadelige for miljøet. Endvidere kan der købes en række midler så som: eddikesyre, saltsyre samt diverse afkalkningsmidler, men fælles for disse er, at de er skadelige for miljøet og skal ved bortskaffelse behandles som farligt affald. For alle vandhanerne gælder det at de afkalkes ved, at perlatoren (det er den vandet kommer ud af) skrues af og lægges i en afkalkende blanding et par timer, så skulle kalken være løsnet så meget at den lige er til at børste løs. Derefter skrues perlatoren på plads, kontroller at gummipakningen sidder ordentlig, ellers kan du risikere at vandet sprøjter ud af samlingen. Det er muligt at benytte vandhanen mens perlatoren er pillet af. Når du nu alligevel er i gang, er det smart lige at skrue bruseren løs fra slangen og lægge den med i blandingen. Blomsterpassere Hver opgang er udstyret med en blomsterkasse. Det er op til hver enkelt opgang selv at passe disse kasser. Til det formål kan der vælges en blomsterpasser. Hvordan dette gøres, er forskelligt i de enkelte opgange. I nogle opgange er det et enkelt lejemål, der står for det alene, i andre går det på skift imellem alle lejere, andre igen har et par stykker, der deles om det. Der findes ingen faste regler for, hvordan det skal gøres, man gør som det falder bedst, der hvor man bor. Afdelingen støtter alle opgange med en eller flere blomsterpassere. En gang årligt indkøbes der blomster til blomsterkasserne. Blomster i opgangen er med til at skabe et levende miljø uden for hoveddøren, og det giver besøgende et positivt indtryk af vores bebyggelse. SÅ VÆR MED TIL AT PASSE PÅ BLOMSTERNE! Der er mange steder opstillet ekstra blomsterkasser på trappen. Brandinspektøren har gjort opmærksom på, at det er forbudt at sætte dem på selve trappen og at de ved ophængning på gelænder kun må sidde på ydersiden af gelænderet ud mod vinduet. Trappen skal være passabel, således at den kan anvendes som flugtvej i tilfælde af brand, ligesom redningsfolk skal kunne komme til med en båre. Brand Af hensyn til sikkerheden er der visse forholdsregler, der skal tages hensyn til. Ifølge brandregulativet må der ikke findes brændbare materialer på trappen, det gælder både måtter, tæpper, billeder m.m., da alle disse kan bidrage til at sprede en eventuel brand fra en lejlighed til en anden, endvidere gør røg og flammer fra en brændende måtte eller et brændende billede på f.eks. 1. sal, det svært for beboere på 2. og 3. sal at komme ud. Trapper og døre skal holdes passable. Disse fungerer som flugtvej og må ikke være indrettet således, at det er svært at komme ud. Det betyder bl.a., at der kun må sættes blomster på ydersiden af gelænderet ud mod vinduet. Af samme årsag må der heller ikke forefindes barnevogne, klapvogne, cykler, fodtøj, legetøj m.m. i opgangene og foran dørene. Tryk 112 ved brand. 11

12 Campingvogne Campingvogne må ikke parkeres i området, dog er det tilladt at have den stående op til 24 timer før en afrejse. Carporte Bebyggelsen råder over ca. 190 carporte. Opnotering sker ved henvendelse til administrationskontoret, hvor man får opnoteringsskema udleveret/tilsendt. Man kan kun blive skrevet op, hvis man er bosiddende i AB Nord og ejer et indregistreret køretøj. Registreringsattest skal forevises ved opnotering og ved indgåelse af lejekontrakt. Registreringsattest skal i lejeperiode, på forlangende, forevises administrationen. Ved omregistrering eller anskaffelse af ny bil, sendes kopi af registreringsattest til AB s administration. 2 carporte kan tildeles såfremt der ingen andre ansøger er - og der er tale om tomgang. Tildeles man 2 carporte, vil den ene carport være udlejet med klausul om at carporten opsiges såfremt anden ansøgere i afdelingen måtte ønske en carport. Her betragtes hele AB Nord under et, d.v.s. at er der fuldt optaget i et afsnit og tomme pladser i et andet afsnit, opsige carport nr. 2 ikke, men ny ansøger henvises til det ledige afsnit. Man kan IKKE stå i bero ( være passiv ansøger ), man SKAL være aktiv søgende, og have ét indregistreret motorkøretøj. I lejeperioden kan en periode, på max. 3 måneder, uden bil accepteres (Overgang til en anden bil). Lejemålet kan opsiges skriftligt af såvel lejer som udlejer med én måneds varsel til den 1. i en måned. Udlejning, udlån eller overdragelse af brugsretten til en lejet carport må ikke finde sted, og betragtes som misligholdelse af lejemål. Misligholdelse af ovennævnte bestemmelser vil føre til ophævelse af lejemålet. El i hobbyrum Alt el i hobbyrummene går over den fælles drift, husk på det, når du bruger strøm i disse rum. For at dette ikke skal misbruges, er der indført en afgift for brug af apparater, der har et vedvarende forbrug af strøm. Uddrag af husordenen: Det er tilladt at benytte el-forbrugende apparater og installationer i hobbyrummet, dog skal der betales en månedlig afgift for opsatte faste installationer. Ved faste el-installationer forstås: el-forbrugende apparater (herunder tørretumblere), der ikke afbrydes når kælderrummet forlades. Installationer af ovennævnte karakter skal anmeldes til ejendomsmesteren. Overtrædelse heraf anses for misligholdelse af lejemålet.. Det vil sige har man frysere, akvarier, tørretumblere eller lignende i sit hobbyrum, skal man gå ned til ejendomsmesteren og tilmelde sig el-ordningen for hobbyrum. Da hobbymaskiner ikke vedvarende bruger el, men kun når de er i gang, er det tilladt at benytte disse i hobbyrummene, med mindre støjen er til gene for omgivelserne. 12

13 Fryseskab I hver lejlighed er der opsat en fryser og et køleskab af fabrikat Gram. Fryser Kontrolpanel: Er anbragt øverst til højre i skabet. Øverst sidder alarmlyset, der er synligt gennem en lille rude i døren. Alarmlyset lyser rødt så længe skabets temperatur er i orden. Passer skabets temperatur ikke med indstilling vil lampen blinke. Bemærk at når der lægges friske varer i skabet, vil temperaturen stige så meget at lampen begynder at blinke, men den stopper igen, når temperaturen kommer under -15C. Under alarmlampen findes indfrysningskontakten. Når den er slået til (trykket mod venstre) lyser den orange lampe i fryseren konstant og kompressoren (motoren) kører uafbrudt. Koster meget i strømforbrug. Hele fryserens område kan anvendes til indfrysning, men det er en god ide at anbringe det der skal fryses indpakket i kontakt med skabets pladehylder. Er der mere end der kan være i kontakt med hylderne, bør pakkerne byttes rundt under indfrysningen Under indfrysningsknappen findes temperaturreguleringen. Den mest optimale indstilling er omkring -18C. Den når du på følgende måde. Temperatureguleringsknappen indstilles ca. midt på skalaen. Når skabet er blevet koldt lægger du et termometer ind, og ser hvad det viser. Skal skabet være koldere drejer du knappen hen mod max., skal det være varmere drejer du hen mod 0. Hvis du drejer helt hen på 0 afbryder du kompressoren og fryseskabet går i stå. For at opretholde den korrekte temperatur i skabet må den nederste kurv ikke fjernes. Afrimning: For at sikre den bedste frysevirkning og det laveste strømforbrug bør rimen på pladehylderne fjernes, når rimlaget er over en 1/2 cm. Jo mere is/rim der sidder, jo mere strøm skal der til for at holde fryseren kold. Det lyder mærkeligt, men sådan er det. Total afrimning i forbindelse med rengøring foretages ca. 2 gange om året. Afrimning foregår med afbrudt strøm og åben dør og kan f.eks. fremskyndes ved at blæse varm luft ind i fryserummet. Rengøring: Rengøres bedst med en svag sæbeopløsning. Anvend ikke rengøringsmidler, der kan ridse. Tætningslisten skal rengøres jævnligt for at sikre lang holdbarhed. Skabets plastikdele tåler ikke kogende vand. Nyttige tips: Kører fryseskabet ikke? Er der strøm til? Står temperatur-reguleringskontakten på 0?. Er stikkontakten i orden? Bemærk i øvrigt at kompressorens startsystem ofte vil have brug for en pause, inden den kan starte igen. Pauselængden bestemmer den automatisk selv. Men er den ikke gået i gang igen inden for 1 times tid, bør du kontakte ejendomsmesteren. Funktionsstop: Hvis fryseren går helt i stå, er det vigtigt at holde døren helt lukket, da varerne så vil forblive frosne i flere timer. Hvor længe, afhænger af omgivelsernes temperatur, mængden af varer i fryseren m.m. men som vejledning gælder, at en fyldt fryser kan stå timer før den når op på frysepunktet. Er den kun halvt fyldt vil tiden være noget kortere. Raslen og brummen: Kan være rør, der støder mod hinanden eller mod yderbeklædningen. Kan skyldes at skabet ikke står vandret. Rislende lyde: Fremkommer ved cirkulerende kølervæske, og er helt normalt. Døren binder: Dette skyldes et vakuum som opstår en kort periode efter, man har haft skabet åbent. Afvent at trykket udlignes (høres ved en susen), hvorefter døren let åbnes igen. I øvrigt er det en god ide under længere tids bortrejse, at tømme skabet og afbryde strømmen på stikkontakten. Lad skabsdøren stå på klem for ventilation, så det ikke kommer til at lugte dårligt. 13

14 Husdyrregler Det er muligt at holde et husdyr(hund/kat) i bebyggelsen, men det kræver en tilladelse fra boligselskabet for at gøre det. Ansøgningsskemaet kan du få ved at henvende dig til ejendomsmesteren eller på kontoret i Kanalens Kvarter. Ansøgningen indeholder spørgsmål om, hvem der søger, og for hvilket dyr der søges tilladelse til. Endvidere indeholder ansøgningen følgende betingelser, som husstanden ved underskrivelsen af ansøgningen, forpligter sig til at overholde. 1. Dyret skal altid, når det færdes på ejendommen udenfor lejligheden, føres i snor. 2. Dyret må ikke være til ulempe for andre beboere eller for ejendommen som sådan. 3. Hvis tilladelsen vedrører en hund, skal denne til stadighed være forsikret, således at ejendommen holdes skadesløs for alle eventuelle skader, som hunden direkte eller indirekte måtte forvolde. 4. Dyret må ikke luftes på legepladser, og ejer er ansvarlig for, at det ikke forurener bebyggelsens friarealer og grønne områder. 5. I tilfælde af berettiget klage over husdyret vil tilladelsen umiddelbart blive ophævet. Hvis tilladelsen ophæves som nævnt i punkt 5, er ejer forpligtet til straks at sørge for, at dyret fjernes fra ejendommen. Ejer er hermed bekendt med, at overtrædelse af disse betingelser bevirker, at lejemålet betragtes som misligholdt jvf. lejelovens 93, stk.1, litra g, hvori der står: "Udlejeren kan hæve lejeaftalen, når lejeren trods udlejerens påmindelse tilsidesætter sine pligter til at iagttage god skik og orden i ejendommen eller hans forhold trods udlejerens påmindelse er til ulempe for ejendommen eller dens beboere". Endelig gøres der opmærksom på, at såfremt tilladelsen gives, gælder den kun for dette dyr, og tilladelsen kan ikke overføres på et andet husdyrhold i lejligheden. 14

15 Husorden for AB Nord 1. Affald A Generelt: Alt affald skal kildesorteres. B Farligt affald: Dvs. batterier, lysstofrør, medicinrester, elektronik, fjernsyn, computere, lavenergipærer, rester af maling, rester af opløsningsmidler, brugt motorolie og lignende. Dette affald afleveres sammen med storskrald. C Glas: Dvs. tørt og rent glas og flasker uden låg og propper, men IKKE elpærer, porcelæn og lertøj. Afleveres i den opstillede flaskecontainer ved hver affaldsø. D Papir: Tørre aviser, blade, brevpapir og lignende. Afleveres i den opstillede papircontainer som findes ved hver affaldsø e Pap: Kartoner, flyttekasser møbelemballage og lignende skal afleveres til storskrald. f Organisk affald: Dvs. rester af mad, planter og afskårne blomster, husdyraffald og andet organisk affald. Anses for restaffald. g Restaffald: Dvs. emballage af plast og metal, bleer, tobaksrester og aske, mælke- og juicekartoner, elpærer, rester af mad, planter og afskårne blomster, husdyraffald og andet organisk affald med videre. Afleveres i de opstillede containere som findes ved hver affaldsø. Affald i pap-/trækasser betragtes ikke som almindelig husholdningsaffald og skal derfor afleveres som storskrald. h STORT AFFALD Dvs. møbler og større metal- og trædele, afleveres som storskrald. i Storskrald: Afleveres p.t. i storskraldsordningen i Damgården d. 1 og 3. søndag i hver måned. j k Hver husstand skal selv sørge for, at affaldet afleveres som beskrevet oven over. Det er forbudt at stille affald ved siden af affaldsøerne og at stille storskrald i Damgården uden for åbningstiderne. Tilsidesættelse af sorteringspligten betragtes som grov misligholdelse af lejemålet og kan medføre, at lejeren skal betale for det usorterede affald. 2 Altaner og haver a Altanen må ikke indrettes sådan, at den indebærer fare eller gene for andre. Blomsterkasser skal hænge indvendig. Det er forbudt at tørre tøj på altanen over rækværkshøjde. Altaner og haver skal renholdes. 3 Opgange a b Barnevogne, cykler og legeredskaber må ikke henstilles i opgangene. Leg og længere tids ophold i opgangene bør undgås. Trapperne skal holdes passable. Henstilling af fodtøj, mindre møbler og affaldsposer er forbudt. 15

16 4 Hunde-/kattehold a Hunde- og kattehold må kun finde sted efter speciel tilladelse fra boligselskabet. Der må højst være 1 husdyr pr. lejemål. De skriftlige regler, som er påført tilladelsen, skal overholdes punktlig. Særligt fremhæves reglerne om, at hunde skal føres i snor, og at såfremt hundene besørger i afdelingens område, skal efterladenskaberne samles op og smides i restaffaldet. Overtrædelse af disse regler anses som grov misligholdelse af lejemålet. 5 Hærværk a 6 Knallert og cykler a Hærværk mod bygning, legepladser og beplantning er forbudt. Graffiti og tegning på væggene er ligeledes forbudt. Overtrædelse anses som grov misligholdelse og krav om erstatning for de skete skader må påregnes. Knallertkørsel er forbudt på alle stier i bebyggelsen. Overtrædelse af reglerne medfører anmeldelse til politiet. Cykling og rulleskøjteløb må finde sted på stierne, dog skal der tages hensyn til legende børn og fodgængere. 7 Stierne a Ligeledes er alle former for bilkørsel på stierne forbudt, det gælder også ved af- og pålæsning i f.eks. forbindelse med flytning. 8 Hobbyrum a b Brandfarlige stoffer i hobbyrummene må kun forefindes i små mængder (max. 5 liter) og skal være opbevaret forsvarligt i dertil egnede dunke. Der må ikke opbevares giftigt dampende stoffer i hobbyrummene. Det er tilladt at benytte el-forbrugende apparater og installationer i hobbyrummet, dog skal der betales en månedlig afgift for opsatte faste installationer (f.eks. frysere, køleskabe, akvarier mv.). Ved faste el-installationer forstås: el-forbrugende apparater (herunder tørretumblere), der ikke afbrydes når kælderrummet forlades. Installationer af ovennævnte karakter skal anmeldes til ejendomsmesteren. Overtrædelse heraf anses for misligholdelse af lejemålet.." 9 Boldspil Fodboldspil skal foregå på de anlagte fodboldbaner eller på fælleden. Øvrige boldspil kan foregå på områderne under hensyn til øvrige beboere, beplantning og vinduer. 10 Nabohensyn Alle skal vise hensyn til sine omkringboende, bl.a. med hensyn til støjende adfærd, høj musik og lignende. Boremaskiner må benyttes mandag-lørdag kl , men ikke søn- og helligdage Vaske- og tørremaskiner må ikke benyttes efter kl Stuelejlighedernes haver er en del af lejligheden og må respekteres som sådan. 16

17 11 Parkering Parkering af cykler og knallerter skal ske ved de eksisterende cykelstativer eller i cykelrum. Knallerter og motorcykler, der placeres i hobbyrum eller cykelrum og som medfører lugtgener, vil af ejendommen blive henvist til andre rum. Parkering af biler skal ske på parkeringspladserne eller i carporte. Lastbiler over 3500 kg må ikke henstilles på parkeringspladserne og de mindste lastbiler skal anbringes, så de ikke er til gene for den øvrige færdsel. Campingvogne må ikke parkeres i området, dog er det tilladt at have den stående op til 24 timer før en afrejse. Parkering i carporte må kun ske, hvis der er oprettet lejemål. Uindregistrerede biler må ikke hensættes på parkeringspladser eller i carporte. Af hensyn til især børns sikkerhed, må såvel knallertkørere som biler ikke køre mere end 20 km pr. time på området. 12 Fyrværkeri A 13 Vedtaget Det er ikke tilladt at fastgøre sole, heksehyl og andre fyrværkeriemner på carporte, døre, mure og andre bygningsemner. Det er forbudt at affyre fyrværkeri fra altanerne. Man bør rydde op efter sig. Vedtaget den Hårde hvidevarer Lejlighederne er som standard udstyret med køleskab, skabsfryser, komfur og emhætte. Endvidere kan der gives tilladelse til at opsætte f.eks. vaskemaskine, tørretumbler, opvaskemaskine o.l. Fælles for installering af sådanne egne hårde hvidevarer er, at der forudgående skal søges om tilladelse hos administrationen" Herefter sender administrationen en ansøgning af sted til lejer. Af denne vil det fremgå, hvilke krav der stilles til installationen. Kravene vil være justeret efter gældende lovgivning, samt efter ønske fra afdelingsbestyrelsen eller selskabsbestyrelsen. Opsætning skal ske for lejes egen regning og skal ske af en autoriseret installatør, ejendomskontoret henviser gerne. 17

18 Køleskab I hver lejlighed er der opsat henholdsvis en fryser og et køleskab af fabrikat Gram. Temperatur: Den mest optimale indstilling er omkring +5C. Den når du på følgende måde. Temperatureguleringsknappen indstilles ca. midt på skalaen (Temperaturreguleringsknappen sidder på den boks, hvor lyset også kommer fra). Når skabet er blevet koldt lægger du et termometer ind, og ser hvad det står på. Skal skabet være koldere drejer du knappen hen mod max., skal det være varmere drejer du hen mod 0. Hvis du drejer helt hen på 0 afbryder du kompressoren og køleskabet går i stå. Optimal anvendelse: Husk at temperaturen altid er højest i toppen af køleskabet. Smør æg og ost bør derfor altid anbringes der. Kød fisk, pålæg og lignende opbevares bedst i den nederste del af køleskabet. Døren er indrettet så man med fordel kan opbevare flasker, tuber, kartoner m.m. Bemærk at flaskekurvene kan indstilles til forskellige typer flasker/kartoner Vedligeholdelse: Skabet har fuldautomatisk afrimning, der styres af en termostat. Denne bevirker, at køling først sætter i gang, når køleelementet er helt afrimet. Skulle der på trods af dette alligevel vise sig en issamling, kan knappen drejes hen på 0 indtil denne issamling er væk. Danner der sig sådan en issamling, skyldes det formentligt at du har indstillet skabet for koldt. Rengøring: Rengøres bedst med en svag sæbeopløsning. Anvend ikke rengøringsmidler, der kan ridse. Tætningslisten skal rengøres jævnligt for at sikre lang holdbarhed. Skabets plastikdele tåler ikke kogende vand. Nyttige tips: Kører køleskabet ikke? Er der strøm til? Står temperaturreguleringskontakten på 0?. Er stikkontakten i orden? Bemærk i øvrigt at kompressorens startsystem ofte vil have brug for en pause, inden den kan starte igen. Pauselængden bestemmer den automatisk selv. Men er den ikke gået igang igen inden for 1 times tid, bør du kontakte ejendomsmesteren. Rislende lyde: Fremkommer ved cirkulerende kølevæske og er helt normalt. Udskiftning af pære: Tryk let på undersiden af skærmen og træk den ud mod dig selv og udskift pæren. Anvend en 15 watt pære med Mignon-sokkel. I øvrigt er det en god ide under længere tids bortrejse, at tømme skabet og afbryde strømmen på stikkontakten. Lad skabsdøren stå på klem for ventilation, så det ikke kommer til at lugte dårligt. 18

19 Radio og TV Bebyggelsen har installeret et antenneanlæg der leverer de mest almindelige radio og TV programmer. På din radio kan du modtage fra FM og AM båndet. Følgende fjernsynsprogrammer kan du modtage på fællesantenneanlægget: DR1, DR2, TV2, TV3, Tv Danmark 2, Sverige 1, Sverige 2, RTL og ZDF Endvidere har forskellige grupper af beboere fået tilladelse til og for egen regning, købt og opstillet adgang til deres etniske TV-stationer. Ønsker du at benytte sig af at se de kanaler, bør du henvende sig til dem, der har sat det i værk, således at du kan være med til at betale udgifterne. Det er vel klart, at hvis du vil nyde (se disse programmer), må du også yde (betale). Udgifterne til fællesantenneanlægget er en del af huslejen. Hybridnet: TDC har i alle opgange klargjort for kabel TV, så har du behov for yderligere programmer end ejendommen tilbyder, kan du kontakte TDC. Eventuel tilmelding til og installation af kabel TV sker for den enkelte lejers egen regning. Vær opmærksom på at TDC s lille pakke ikke adskiller sig ret meget fra udbuddet på vores fællesantenne. Parabol: Ønsker du at opsætte parabol skal du søge om det hos boligselskabet. Boligselskabet vil så oplyse dig om under hvilke betingelser du kan få lov, at opsætte en parabolmodtager. 19

20 Råderetskatalog FOR AB-NORD Forslaget til ændring af råderetskataloget har været til behandling i afdelingsbestyrelsen og blev efterfølgende godkendt på det ordinære afdelingsmøde torsdag den 18. november 1999, samt på selskabsbestyrelsesmødet mandag den 24. januar De ved lov givne rammer for lejers ret til ændringer: Følgende forbedringer har den enkelte lejer ret til at lade udføre og få økonomisk godtgørelse for ved evt. fraflytning forudsat, at forbedringerne ikke overstiger, hvad der må betragtes som et acceptabelt niveau for almennyttige boliger, samt er rimelige og hensigtsmæssige. Energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering, forsatsvinduer, termostatventiler og lignende. Andre ressourcebesparende foranstaltninger f.eks. vandbesparende foranstaltninger og lignende. Etablering, forbedring og renovering af bad, WC og køkkener samt flytning, fjernelse, opsætning af skillevægge, der nødvendiggøres heraf. Tekniske installationer, herunder elinstallationer. Sådan skal du gøre, hvis du ønsker at ændre din bolig efter råderetskataloget. Henvend dig på ejendomskontoret for at få udleveret et ansøgningsskema til din ønskede ændring. Udfyld og aflever din ansøgning på ejendomskontoret. Administrationen vil herefter vurdere forbedringerne, herunder om der skal søges tilladelse hos diverse myndigheder. Herefter vil du modtage tilladelse (eller afslag) samt oplysninger om, hvorvidt der kan ydes økonomisk godtgørelse. Når arbejdet er tilendebragt, kontakter du ejendomskontoret, som vil sørge for at det udførte arbejde bliver besigtiget og evt. godkendt. Således beregnes den økonomiske godtgørelse. Dokumenterede afholdte udgifter. Besigtigelse og godkendelse ved arbejdets afslutning. Reduceret grundlag for værdi af eksisterende installationer m.v. samt uforholdsmæssigt høje udgifter i øvrigt. Godtgørelsen beregnes af den del af udgifterne der overstiger kr ,- og kan højest andrage kr ,-. Godtgørelser under kr udbetales ikke. Alle satser er pr Kun udgifter til momsregistrerede entreprenører kan medtages i beregningen. Ovennævnte beløb bliver justeret hvert år ifølge statens prisindeks. Udbetaling sker kun ved fraflytning og med en værdinedskrivning på 10% pr. år. Dvs. efter 10 år udbetales der ikke godtgørelse for godkendte forbedringsarbejder. Se endvidere vedligeholdelseskonto 20

Vedligeholdelses- standard

Vedligeholdelses- standard Sorgenfrivang II Side 16 af 32 Vedligeholdelses- standard Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Side 1 af 12 sider Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? DAB Side 2 af 12 sider Afdelingens

Læs mere

Vedligeholdelses- standard

Vedligeholdelses- standard Grønnehaven Side 1 af 9 sider Vedligeholdelses- standard Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard 2. juli 2001 Side 1 af 11 sider Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? DAB 2. juli 2001

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Side 1 af 13 sider Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? DAB Side 2 af 13 sider Afdelingens

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Side 1 af 13 sider Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? DAB Side 2 af 13 sider Afdelingens

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT for Østergade

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT for Østergade Ved fraflytning fra et boliglejemål bedømmes vedligeholdelsesstandarden, og der tages stilling til, hvilken istandsættelse, der skal etages og hvem der skal betale det. Bedømmelsen sker på grundlag af

Læs mere

Udvendig vedligeholdelse

Udvendig vedligeholdelse ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Afd. 48 Stengården Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken - 1 - Oktober 2007 HUSORDENSREGLEMENT For Afdeling 15 Næsbyparken Funktionærens kontor: Næsbyvej 15-17. tlf. 36 41 22 25 Kontortid: Man fredag kl. 07.30 08.00. Samt torsdag 17.00 17.30 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLGSELSKAB GLADSAXE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (N-beløb) for Afd. 24 Pileparken 7 Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLGSELSKAB

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? Senest ændret på afdelingsmødet den 21. januar DAB

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Afd. 46 Søborgparken Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES

Læs mere

Om kravene til. vedligeholdelse. af din bolig

Om kravene til. vedligeholdelse. af din bolig Afsnit 10 - Vedligeholdelses standard Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? Vedtaget på

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE gældende vedligeholdelsesreglement vedrørende:

Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE gældende vedligeholdelsesreglement vedrørende: ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Pileparken 6 Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

Læs mere

Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE gældende vedligeholdelsesreglement vedrørende:

Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE gældende vedligeholdelsesreglement vedrørende: ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Pileparken 4 Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Side 1 af 11 sider Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? Side 2 af 11 sider Afdelingens

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Udvendig vedligeholdelse

Udvendig vedligeholdelse ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Tinghøjparken Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Lyngby almennyttige Boligselskab side 17 af 33 Vedligeholdelsesstandard Fra 16.09.1993 Med ændringer godkendt på afdelingsmøde torsdag den 26. november 1998 Ved flytning fra et boliglejemål bedømmes vedligeholdelsesstandarden,

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Carlshøj afd. D 3304 Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? Side 1 af 10 Carlshøj afd.

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Afd. 22 Torveparken. Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Afd. 05 Pileparken 1. Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Afd. 06 Hulegårdsparken Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig. Vedligeholdelsesreglement B. Boligafdelingens navn:

Vedligeholdelse af din bolig. Vedligeholdelsesreglement B. Boligafdelingens navn: Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement B Boligafdelingens navn: Gillesager/ Lindeager Afdelingsmødet har vedtaget reglerne for standard for vedligehold på afdelingsmødet den: 31/ 3 2016

Læs mere

Husorden for afd. 4 Kagshusene

Husorden for afd. 4 Kagshusene Husorden for afd. 4 Kagshusene Afdelingen består af nedenstående blokke, der hver er tildelt et bogstav internt i afdelingen. Der gøres opmærksom på, der kan være små afvigelser i husordenen imellem boligblokkene

Læs mere

Andelsboligforeningen FREDERIK

Andelsboligforeningen FREDERIK Andelsboligforeningen FREDERIK Vedligeholdelsesstandard for boligandel Standard ved indflytning? Standard når du flytter? Hvad skal du betale for? Andelsboligforeningen FREDERIK Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN Varmemesterkontor : Valhøjs Alle 121 i gavlen, telefon 3670 0317 Kontortid : Mandag og torsdag personlig henvendelse mellem kl.

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT. for TOFTEGÅRDEN. Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT. for TOFTEGÅRDEN. Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT for TOFTEGÅRDEN Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) Følgende er et tillæg til det

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN

HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 13. SEPTEMBER 2004 REV. PÅ BEBOERMØDET DEN 26. FEBRUAR 2013 1. Anlægget Skån de grønne områder - alle vil gerne

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

Udvendig vedligeholdelse

Udvendig vedligeholdelse ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Kildeparken 2 Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

Læs mere

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9.

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Husorden En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Ordensreglementet medvirker til at skabe et godt boligmiljø. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig ind i det og efterlever det. Emnerne står i

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere

HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13

HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13 HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13 Vi vil gerne med denne lille folder ønske dig/jer velkommen til afd. 6. og håber du/i vil falde godt til. I denne folder vil du finde de fleste oplysninger, der er brug

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8

Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8 Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8 B-ordning godkendt ved urafstemning iht. beslutning på beboermøde september 2013 Sidst redigeret efter beboermødebeslutning den 10. september 2014 Indhold

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Afd. 48 Stengården Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES

Læs mere

Udvendig vedligeholdelse

Udvendig vedligeholdelse ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Tinghøjparken Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

Læs mere

Husorden. For Lejerbo afdeling 123-0. Agervang 1 til 31 Og Havevang 2 til 32

Husorden. For Lejerbo afdeling 123-0. Agervang 1 til 31 Og Havevang 2 til 32 Husorden For Lejerbo afdeling 123-0 Agervang 1 til 31 Og Havevang 2 til 32 Varmemester: Bjarne V. Christensen e-mail: Afdeling.007-0@net.lejerbo.dk VARMEMESTERKONTORET Engvang 7-9 Telefon: 59430909 Kontoret

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Udvendig vedligeholdelse

Udvendig vedligeholdelse ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Kildeparken 1 Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Side 1 af 17 sider Vedligeholdelsesstandard Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? DAB

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE...3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Udvendig vedligeholdelse

Udvendig vedligeholdelse ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Lykkeparken Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING HUSORDEN AFDELING 405 LANGBJERG PARK BØR OPBEVARES SAMMEN MED LEJEKONTRAKT SEPTEMBER 2000 REV. 9. SEPTEMBER 2013 Skik og orden Enhver beboer forpligter sig til at iagttage

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39 Ranunkelvej 241-323 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er

Læs mere

Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE gældende vedligeholdelsesreglement vedrørende:

Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE gældende vedligeholdelsesreglement vedrørende: ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Stengårdsparken Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

fsb bellahøj husorden for bellahøj

fsb bellahøj husorden for bellahøj fsb bellahøj husorden for bellahøj Rådhuspladsen 59 1550 København V tel 3313 2144 fax 3314 1260 www.fsb.dk februar 2014 HUSORDEN FOR BELLAHØJ Afdelingsbestyrelsen og ejendomskontoret byder dig velkommen

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. FEBRUAR 2014 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere nuværende

Læs mere

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M.

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 830 ENGELHOLM ALLE VEDTAGET PÅ ORDINÆRE BOERMØDER: 5/3/02, 3/9/02 & 10/3/05 1. Færdsel på trapper, brug af elevator samt færdsel på de til

Læs mere

HUSORDEN: Hensyn til andre beboere Tobaksrygning Affald

HUSORDEN: Hensyn til andre beboere Tobaksrygning Affald Husorden afd.3 HUSORDEN: Husordenen er et sæt regler, der er vedtaget af afdelingens beboere. Husordenen handler blandt andet om, hvordan vi beboere skal opføre os for ikke at genere vore naboer eller

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

Udvendig vedligeholdelse

Udvendig vedligeholdelse ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Kiplingsgården Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2 Husorden Indledning. Husordenen er en del af lejekontrakten. Misligholdelse af husordenen, kan medføre opsigelse/ophævelse af lejekontrakten jf. gældende regler herom. Beboerne opfordres til at anvende

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider Fælles leveregler En boligafdeling udgør

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig April 2013 Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig Opsigelse 3 måneders varsel Den nemmeste måde at opsige

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Afd. 33 Egeparken 2 Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26 Husorden Afdeling 21 Fjordparken 4-26 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING AFFALD BAD OG TOILET DØRE/VINDUER EL EMHÆTTER HAVER 5 HUSDYR (HUND/KAT) 6 MUSIK -

Læs mere

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE. Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE. Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Afd. 36 KILDEPARKEN Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

Husorden. Afd. 26 - Himmerlandsparken

Husorden. Afd. 26 - Himmerlandsparken Husorden Afd. 26 - Himmerlandsparken Administration: Kirkegade 3 9600 Aars Kontortid: Mandag Onsdag 09.00 16.00 Torsdag 10.00 17.00 Fredag 09.00 12.00 En boligafdeling med flere beboere er et miniaturesamfund.

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider ORDENSREGLEMENT I en bebyggelse som

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

Husorden 1-1015 Egeløvparken

Husorden 1-1015 Egeløvparken Husorden 1-1015 Egeløvparken Vedtaget på afdelingsmødet den 19. maj 2014 Husorden for afdeling 1015 Egeløvparken En boligafdeling som»egeløvparken«kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej Frederiksberg, den 1. juli 2009 Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej 1 Beboerne må under deres udfoldelser i afdelingen respektere de rammer, som hensynet til de øvrige beboeres trivsel og til

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Husorden. for. Vedtaget på på afdelingsmødet den: HUSORDEN 1

Husorden. for. Vedtaget på på afdelingsmødet den: HUSORDEN 1 Husorden for Vedtaget på på afdelingsmødet den: HUSORDEN 1 Formål med husordenen Formålet med denne husorden er at sikre, at alle lejere kender de regler, der er vedtaget på beboermødet, så alle ved, hvordan

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Vedtaget den 15. marts 2006. Det er vigtigt, du som beboer kender dine rettigheder og pligter, som de fremgår af lejekontrakten, denne HUSORDEN, vedligeholdelsesreglementet

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Afd. 11 PILEPARKEN 3 Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afd. 3, Henning Smiths Vej 8-40, Poul Buaas Vej 11-17 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden

Læs mere

Sådan passer du på din lejlighed

Sådan passer du på din lejlighed Sådan passer du på din lejlighed Kære beboer Som beboer har du ansvaret for at passe godt på din lejlighed. Når du flytter, skal den være i samme stand, som da du flyttede ind (bortset fra almindeligt

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO 2010 DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 225 AHORNVÆNGET GODKENDT PÅ BEBOERMØDE DEN 15. JANUAR 2002 REV. 2. FEBRUAR 2010 1) Affald Affaldsposerne må kun benyttes til affald,

Læs mere

Maltahus IV. Praktiske Informationer. Forbehold for gentagelser og fejl Mappen gemmes og følger med lejligheden. D. 18/09-2012 Rev.

Maltahus IV. Praktiske Informationer. Forbehold for gentagelser og fejl Mappen gemmes og følger med lejligheden. D. 18/09-2012 Rev. 2012 Maltahus IV Praktiske Informationer Forbehold for gentagelser og fejl Mappen gemmes og følger med lejligheden D. 18/09-2012 Rev. 1 Indholdsfortegnelse 1. Ordensreglement for Andelsboligforeningen

Læs mere

Bestyrelsens forslag til ny husorden

Bestyrelsens forslag til ny husorden Bestyrelsens forslag til ny husorden Generelt er forslaget til ny husorden en justering af den nuværende suppleret med tilføjelse af regler vedr. dørtelefon og adgangskontrol samt tørring af tøj, som blev

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BRANDØRE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afd. 39, Danagården 2-88 / 11-139 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement B-ordning

Vedligeholdelsesreglement B-ordning Afd. Benediktegården 1 og 2 Godkendt på afdelingsmøde (dato) Klik her for at angive tekst. Ved fraflytning fra et boliglejemål bedømmes vedligeholdelsesstandarden, og der tages stilling til, hvilken istandsættelse,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 6, Filstedvej 45-139, Liselund 1-83 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

HUSORDEN REGLER OG RETNINGSLINIER FOR AFDELING 007 MERN GAMLE SKOLE

HUSORDEN REGLER OG RETNINGSLINIER FOR AFDELING 007 MERN GAMLE SKOLE HUSORDEN REGLER OG RETNINGSLINIER FOR AFDELING 007 MERN GAMLE SKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 GENERELT HUSDYRHOLD... 3 FORSIKRINGER... 3 ANTENNER... 4 SKILTNING... 4 I LEJLIGHEDEN KØLESKABE,

Læs mere

Husorden gældende for afd. 4 Umanakvej

Husorden gældende for afd. 4 Umanakvej Husorden gældende for afd. 4 Umanakvej Til overholdelse af god orden i ejendommen påhviler det enhver lejer at overholde de bestemmelser, som boligselskabet og afdelingsbestyrelsen træffer, herunder nedenstående

Læs mere

Om hvordan du skal. vedligeholde og renholde. din bolig

Om hvordan du skal. vedligeholde og renholde. din bolig Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning?

Læs mere