SSU for e-handel 13. Juni 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SSU for e-handel 13. Juni 2007"

Transkript

1 SSU for e-handel 13. Juni 2007

2 Agenda Velkommen og bordrunde Status på OIO serviceorienteret infrastruktur Status på OIOUBL; ny release og værktøjer Status på internationale aktiviteter Sektortilpasninger af OIOUBL OIOUBL udvidet indkøbsproces Revisions- og opdateringsstrategi for OIOUBL Status på visioner og pejlemærker Evt.

3 Værktøjer til OIOUBL dokumenterne Er udkommet Guidelines til alle dokumenter Scenariebeskrivelser Vejledninger på specifikke områder f.eks. rabat og priser Stylesheets til alle dokumenter på nær kataloger Officiel mapning mellem OIOXML og OIOUBL On-line version af alle dokumentguidelines og kodelister XML eksempler for alle guideline klasser Alt materiale på engelsk Er på trapperne Indtastningsformularer faktura og katalog Validering til alle dokumenter Udbyggede testeksempler

4 Strategisk samarbejde med Danske Regioner om e-handel Bygger på et tæt samarbejde omkring udvikling af OIOUBL Udspringer af et ønske om at skubbe på udbredelsen af e-handel udover fakturaen dvs. ordrer og kataloger og minimere antallet af læs-ind regninger. Samarbejdet udgør en væsentlig del af ITSTs arbejde med at etablere en fælles offentlig serviceinfrastruktur (OIOSI) og udrulle e-handel baseret på én fælles standard. Samarbejdet er et led i regionernes samlede strategi på indkøbsområdet.

5 Samarbejdsområde VTU og Danske Regioner samarbejder om at udbrede de ny fællesoffentlige standarder for e-handel (OIOUBL) i alle regioner VTU og Danske Regioner samarbejder om anvendelse af den fælles offentlige serviceinfrastruktur til e-handel i regionerne (OIOSI) VTU og Danske Regioner samarbejder om at implementere den elektroniske ordre i regionerne VTU og Danske Regioner samarbejder om, at udbrede den elektroniske katalogstandard i regionerne

6 Konkrete initiativer Regionerne vil i deres udbudsmateriale indarbejde kriterier for anvendelse af e-handel. Alle leverandører vil blive tilbudt at modtage regionernes ordrer elektronisk. En region vil deltage i pilotfasen for OIOSI. Dette skal bane vej for at nedbringe andelen af LÆS-IND faktura ved at få leverandørerne til at anvende OIOSI og OIOUBL. Danske Regioner, VTU og relevante systemleverandører gennemfører et offentligt-privat samarbejde om at udbrede den nationale elektroniske katalogstandard i regionerne (OIOUBL)

7 Konkrete initiativer, fortsat VTU og Danske Regioner vil i samarbejde med bl.a. fødevarebranchen analysere mulighederne for at etablere en punch-out standard med udgangspunkt i eksisterende OIOUBLkatalogdokumenter Danske Regioner og VTU vil i fællesskab markedsføre anvendelsen af e-handel overfor leverandører og andre relevante samarbejdspartnere VTU og Danske Regioner vil gennemføre en analyse af investeringsomfang og forventede besparelser i forbindelse med implementering af fuld elektronisk handel i regionerne

8 Implementering af B103 Folketingsbeslutning om anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige Regeringen bør senest den 1. januar 2008, eller så snart det er teknisk muligt, indføre og vedligeholde et sæt af åbne standarder, der kan tjene til inspiration for øvrige offentlige myndigheder. Åbne standarder bør herefter være en del af grundlaget for det offentliges udvikling og indkøb af it-software med henblik på at fremme konkurrencen. B 103 gennemføres gradvist ved, at en række åbne standarder bliver obligatoriske at anvende for den offentlige sektor i takt med, at det bliver teknisk muligt. Der er lagt op til at første sæt af åbne standarder, bliver obligatoriske at anvende fra den 1. januar 2008, hvis en økonomisk konsekvensvurdering viser, at dette ikke vil medføre meromkostninger for den offentlige sektor.

9 Første sæt af åbne standarder Område Standard Sæt af standarder for dataudveksling mellem offentlige myndigheder Sæt af standarder til elektronisk sags- og dokumenthåndtering Sæt af standarder til udveksling af dokumenter mellem offentlige myndigheder Sæt af standarder til elektronisk katalogudveksling og ordreafgivelse i det offentlige Sæt af standarder for digital signatur Sæt af standarder for offentlige netsteder og hjemmesider Sæt af standarder for it-sikkerhed (gældende for staten) OIOXML FESD ODF og OpenXML OIOUBL OCES XHTLM, CSS, WAI DS484 Tabel 1.1: Første sæt af obligatoriske, åbne standarder

10 Kravene til implementering af B103 Fra den 1. januar 2008 skal alle nye offentlige it-løsninger anvende de obligatoriske, åbne standarder, der er relevante for it-løsningen, med mindre der er væsentlige grunde til ikke at overholde disse standarder. Hvis der er væsentlige grunde til ikke at overholde de relevante obligatoriske, åbne standarder, skal der ved kontraktunderskrivelse udarbejdes rapportering med begrundelse for anvendelse af undtagelsesbestemmelserne. For it-løsninger, hvor den tekniske anskaffelse ligger over EU s udbudsgrænse, skal begrundelserne indberettes til IT- og Telestyrelsen med henblik på offentliggørelse. Alle ministre skal sikre, at der udarbejdes obligatoriske standarder inden for egne ressortområder, hvor det er relevant. Dette skal ske i samarbejde med de kommunale parter i forlængelse af det eksisterende fællesoffentlige samarbejde på digitaliseringsområdet.

11 International corporation Corporation between a group of countries and organisations Denmark Danish Ministry of Science, Technology and Innovation (VTU), Danish IT and Telecom Agency (ITST) Sweden Single Face To Industry (SFTI), the public sector initiative in Sweden to promote e-business by the Swedish National Financial Management Authority (ESV), Swedish Association of Local Authorities and Regions (Sveriges Kommuner och Landsting), and Swedish Administrative Development Agency (Verva) Norway Norwegian Ministry of Government Administration and Reform eprocurement Secretariat (www.ehandel.no) Norstella Finland State Treasury Tieke Finnish Information Society Development Centre England OGC buying solutions under Office of Government Commerce Island The Financial Management Authority (Fjársýsla Ríkisins). Iceland Committtee on e-business and Trade Procedures" ICEPRO NES To facilitate practical use of electronic collaboration based on available international standards Focusing on basic e-procurement functions

12 NES OIOUBL content alignment UBL 2.0 Transport documents OIOUBL NES Alligned use in NES and OIOUBL (order, order response simpel, invoice, etc.) Additional content in OIOUBL (order response, statement etc.)

13 CEN/ISSS Workshop on Business Interoperability interfaces for public procurement in Europe (CEN/ISSS WS/BII)

14 Objectives of the workshop Provide a basic framework for interoperability in pan- European electronic transactions related to public procurement, Expressed as a set of technical specifications that crossrefer to relevant activities, in particular with the current and future UN/CEFACT specifications in order to ensure global interoperability The requirements and final specifications will be input into UN/CEFACT to contribute to the achievement of a single set of global standards for eprocurement.

15 Activities in the CEN workshop Specification of message content and business processes (profiles) based on, but not restricted to NES and CODICE specifications Recommendations for use of tools that will ease the software vendors adoption of the specifications, help technical interoperability and look at solutions for an SME friendly infrastructure. UBL-UN/CEFACT convergence Test plans and project templates for Pilot support

16 Organisation Plenary Chair Secretariat Project Team 1 Message content and business processes Project Team 2 UN/CEFACT-UBL Convergence Project Team 3 Toolbox Project Team 4 Pilot support

17 Forventede deltagere Danmark Island Norge Sverige Finland Skotland Spanien Østrig Rumænien Frankrig Italien Danske Regioner WM-data/Logica Unisys Just Systems IBM SAP Innovasion Microsoft Basware

18 CWA s as outcome of the workshop Deliverable 1. Report on the convergence process with gap analysis and recommendations on resolutions for the differences between the standards Deliverable 2. Technical specifications (business requirement specifications, guidelines and content descriptions) on the message content (business documents) and the business process. Deliverable 3 Approved UN/CEFACT BRS (business requirement specification) or change requests and Schemas for the unified business documents that fulfil the workshop requirements and aligned with the appropriate UN/CAFACT and UBL specifications Deliverable 4. Report on recommended tools and specifications that ensure interoperability Deliverable 5. Report on the multipart cross border pilot projects.

19 Status Kick off meeting held on May 11th Next meeting in Vienna on June 18th and 19th Our main purpose is still to create usefull specifications and tools for the whole procurement chain - assuring they can be used by both the public and private sector and be customised to SME

20 Dokumenter i OIOUBL Basal proces 13/11-06 Katalogforespørgsel Katalog Sletning af katalog Opdatering af katalogelement Opdatering af katalogpriser Ordre Ordrebekræftelse Ordreændring Simpel Orderbekræftelse Ordreannullering Udvidet proces 1/5-08 Køberinitieret Faktura Køberinitieret Kreditnota Selvstændigt bilag Forespørgsel på tilbud Tilbud Følgeseddel? Udbudsdokumenter? Faktura Kreditnota Rykker og kontoudtog Applikations Meddelelse

21 Revision og opdateringsstrategi for OIOUBL Oplæg til SSU for e-handelsmødet den 13. juni 2007

22 Typer af opdateringer Udgivelse Revision Mindre version (minor) Større version (major)

23 Faser i en version Varsling Under udvikling Sendt til høring I høring Offentliggørelse (min 3 måneder efter) Tilgængelig /Frigivet 6-12 måneder Obligatorisk 1-3 måneder Bemyndiget Under afvikling

24 Tidslige bindinger (minimum) Fase navn Revision Minor Major Under udvikling (starter med en varsling) 1 mdr 1 mdr 2 mdr I høring 2 mdr 4 mdr Tilgængelig/Frigivet 6 mdr 9 mdr 12 mdr Obligatorisk 1 mdr 3 mdr 3 mdr Bemyndiget Under afvikling 3 mdr 3 mdr 9 mdr??? Udgået

25 Forløb af versioner (eksempel) Juni OIOUB L 2.00 Tilgæng elig Under afvikling OIOUB L 2.01 Tilgængelig obl Bemyndigende Under afvikling OIOUB L 2.1 Tilgængelig obl Bemyndigende

26 Sektorudvalgets pejlemærker Primo november 2006 skal der foreligge en færdig dansk tilpasning af UBL 2.0, som understøtter en basal indkøbsproces (OIOUBL). Ultimo 2007 skal den basale indkøbsproces være implementeret i alle dele af samhandlen mellem den offentlige og private sektor Ultimo 2008 skal 50 % af samhandlen mellem den offentlige og private sektor ske med udgangspunkt i en elektronisk udveksling af handelsdokumenterne i den basale indkøbsproces. Ultimo 2012 skal 95 % af samhandlen mellem den offentlige og private sektor ske med udgangspunkt i en elektronisk udveksling af handelsdokumenterne i den udvidede indkøbsproces.

1B Status på e-fakturaområdet

1B Status på e-fakturaområdet Fakturahåndtering 1B Status på e-fakturaområdet Helle Schade-Sørensen IT-Telestyrelsen Status på efaktura Udfordringer og muligheder Helle Schade-Sørensen Dagens tekst De nye krav til elektronisk fakturering

Læs mere

Landerapport Danmark: Adresser 2014-2015

Landerapport Danmark: Adresser 2014-2015 NOTAT Dato: 27. april 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2012-3566 Sagsbehandler: THJ/MLI Landerapport Danmark: Adresser 2014-2015 Country report, Denmark: Addressing 2014-2015 For English version see

Læs mere

Dokumentation af offentlige grønne indkøb

Dokumentation af offentlige grønne indkøb Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 20 2001 Dokumentation af offentlige grønne indkøb Christian Honoré KPMG Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings-

Læs mere

Økonomisk konsekvensvurdering af anvendelse af obligatoriske, åbne standarder for software i den offentlige sektor

Økonomisk konsekvensvurdering af anvendelse af obligatoriske, åbne standarder for software i den offentlige sektor Rambøll Management af anvendelse af obligatoriske, åbne standarder for software i den offentlige sektor Modelopstilling og anvendelse på seks specifikke standardforslag April 2007 af anvendelse af obligatoriske,

Læs mere

OIOUBL Guideline. Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline. Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Profiler Version 1.0 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen

Læs mere

1997-06-06: Danske virksomheders muligheder ved offentlige EU-udbud i udlandet

1997-06-06: Danske virksomheders muligheder ved offentlige EU-udbud i udlandet 1997-06-06: Danske virksomheders muligheder ved offentlige EU-udbud i udlandet Konkurrencestyrelsen: Danske virksomheders muligheder ved offentlige EU-udbud i udlandet Indholdsfortegnelse Executive Summary

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Referat af NemHandelaktørmøde

Referat af NemHandelaktørmøde Referat af NemHandelaktørmøde 4. juni 2014 SOK/MSH Tilstede: Mikkel Hempel, Tricom Simon Pedersen, Tricom Allan Jensen, Digital CAB Bjørn Rasmussen, IBM Kaj Andersen, IBM Mogens Christensen, CGI Dan Overgaard,

Læs mere

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION Årsberetning 2010 Annual report 2010 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre 2 Årsberetning Annual report 2010 DGC Hvem er vi? Who are

Læs mere

Long term strategic collaboration in the construction industry

Long term strategic collaboration in the construction industry Long term strategic collaboration in the construction industry Case studies from Denmark and Sweden A pre-study Long term strategic collaboration in the construction industry case studies from Denmark

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger

Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger Miljøprojekt Nr. 900 2004 Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger Lis Thodberg et. al. Birch & Krogboe, Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives,

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 26. marts 2010. Nr. 354. Bekendtgørelse om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder

Læs mere

Sammenfattende notat om teknisk dialog med markedet om IT-system til Bygningsstyrelsen, jf. vejledende forhåndsmeddelelse nr.

Sammenfattende notat om teknisk dialog med markedet om IT-system til Bygningsstyrelsen, jf. vejledende forhåndsmeddelelse nr. SAMMENFATTENDE NOTAT Sammenfattende notat om teknisk dialog med markedet om IT-system til Bygningsstyrelsen, jf. vejledende forhåndsmeddelelse nr. 2014/S 025-039537 18. september 2014 Jura - maral It og

Læs mere

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk 1 Tak til Vi vil gerne takke Ashley Hanna (HP)

Læs mere

Implementering af ERP system i Region Hovedstadens Psykiatri ERP Implementation in the Capital Region of Denmark - Mental Health Services

Implementering af ERP system i Region Hovedstadens Psykiatri ERP Implementation in the Capital Region of Denmark - Mental Health Services Implementering af ERP system i Region Hovedstadens Psykiatri ERP Implementation in the Capital Region of Denmark - Mental Health Services Forfatter: Andreas Humledal Olsen 07-01-2011 Studium: Eksamenstermin:

Læs mere

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk Dette glosar kan downloades gratis. Se yderligere

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2013

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2013 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2013 Maj 2013 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2013 Maj 2013 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Det digitale vækstpotentiale: Danske styrker og udfordringer 3 2. IKT-erhvervene:

Læs mere

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk...

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk... e -BUSINESS - Guide til elektronisk drift og handel DECEMBER 2006 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE VÆLG DET RIGTIGE NIVEAU E-business er for mange virksomheder tæt knyttet

Læs mere

Erfaringer fra Danmark om innføring av standard efaktura til det offentlige,

Erfaringer fra Danmark om innføring av standard efaktura til det offentlige, Erfaringer fra Danmark om innføring av standard efaktura til det offentlige, PM_11002_DK Page 1 Agenda Evenex Citater fra verden Erfaring med OIOXML i Danmark Nye offentlige krav 1. maj 2011 NemHandel

Læs mere

Virtuelle bygninger... 2 1.1 Exercise A... 2 1.2 Exercise B... 3 1.3 Exercise C... 6 1.4 Exercise D... 13 1.5 Exercise E... 14 1.6 Exercise F...

Virtuelle bygninger... 2 1.1 Exercise A... 2 1.2 Exercise B... 3 1.3 Exercise C... 6 1.4 Exercise D... 13 1.5 Exercise E... 14 1.6 Exercise F... Virtuelle bygninger... 2 1.1 Exercise A... 2 1.2 Exercise B... 3 1.3 Exercise C... 6 1.4 Exercise D... 13 1.5 Exercise E... 14 1.6 Exercise F... 20 1 VIRTUELLE BYGNINGER 1.1 Exercise A 1.1.1 Opgavetekst

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021019 (Michael Ellehauge, Kaj Kjærsgaard, Suzanne Helsteen) 7. juni 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021019 (Michael Ellehauge, Kaj Kjærsgaard, Suzanne Helsteen) 7. juni 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021019 (Michael Ellehauge, Kaj Kjærsgaard, Suzanne Helsteen) 7. juni 2010 K E N D E L S E PlayTech Limited (advokat Martin André Dittmer, København) mod Danske Spil A/S

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden og referat. Dagsordenens punkt 6. til og med 9. blev rykket frem i forlængelse af punkt 3.

1 Godkendelse af dagsorden og referat. Dagsordenens punkt 6. til og med 9. blev rykket frem i forlængelse af punkt 3. Referat af møde i sektorstandardiseringsudvalget for e-handel den 26. januar 2006 Tilstede: Carsten Pedersen, Finansrådet Mogens Christensen, WM-data Per Kiilsholm, GS1 Denmark Jesper Henkel, Civitas Lena

Læs mere

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 Evalueringsrapport Side i 1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 2. EXECUTIVE SUMMARY... 5 2.1 Overall conclusion... 5 2.2 Data collection... 8 2.2.1 Quantitative

Læs mere

Årsberetning Annual report 2011

Årsberetning Annual report 2011 Årsberetning Annual report 2011 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre Tema Theme The theme of this annual report is Creative energy. Creative energy means the renewable energy of the

Læs mere

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53.

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. 1. 10.00-10:05 Approval of Agenda 2. 10.05-10:15 CBS Strategy 3. 10:15-10:50 CBS s Education Strategy

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Sammenhæng for vækst og innovation

Sammenhæng for vækst og innovation April 2014 Sammenhæng for vækst og innovation En databaseret kortlægning af sammenhænge i udbud og efterspørgsel i det danske innovations- og erhvervsfremmesystem For information on obtaining additional

Læs mere

Beslutningstagerens overblik ved BIM implementering. Kandidatspeciale

Beslutningstagerens overblik ved BIM implementering. Kandidatspeciale Beslutningstagerens overblik ved BIM implementering Kandidatspeciale af Palle Bisgaard 12-01-2012 TITELBLAD Speciale af Palle Bisgaard ved Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg, med speciale

Læs mere