OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles G26. Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles G26. Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2."

Transkript

1 OIOUBL Guideline OIOUBL Profiler UBL 2.0 Profiles G26 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Profiler Version 1.2 Side 1

2 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen OIOUBL Version 2.02 Juli 2009 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 DK-2100 København Ø Phone Fax Ophavsrettigheder for denne udgivelse, jf. Creative Common, Navngivning 2.5: Det er tilladt at: fremstille bearbejdede værker ud fra dette dokument at fremstille eksemplarer og gøre dokumentet tilgængeligt for almenheden at benytte dokumentet i kommerciel henseende under betingelse af tydelig kildehenvisning til denne udgivelse fra IT- og Telestyrelsen. Læs mere om rettighederne på OIOUBL Profiler Version 1.2 Side 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Forord Formål Hovedkonklusioner Relevante UBL klasser og elementer Beskrivelse Overordnet forretningsmodel Generelt om beskrivelsen af profiler i OIOUBL Processer i OIOUBL profilerne Konkrete profiler i OIOUBL Profiler for Northern European Subset (NES) Minimumsprofiler Frivillige profiler Frivillige profiler med tvungen kvittering Aftalte profiler Oversigt over profiler og tilhørende dokumenter Registrering af profiler Profilbeskrivelser NES Profile 5 Basic Billing Procurement-BilSim Anvendelse Procurement-PayBas Anvendelse Procurement-OrdSim-BilSim Anvendelse Procurement-OrdAdv-BilSim Anvendelse Procurement-OrdSel-BilSim Anvendelse Catalogue-CatBas Anvendelse Catalogue-CatSim Anvendelse Catalogue-CatExt Anvendelse Catalogue-CatAdv Anvendelse...27 OIOUBL Profiler Version 1.2 Side 3

4 3.4 Processer i OIOUBL System Process: Document Receiving System Process: Application Business Process: Ordering Simple Dokument specifikationer Business Process: Ordering Simple With Dokument specifikationer Business Process: Ordering Advanced Dokument specifikationer Business Process: Ordering Advanced with Business Process: Ordering Seller Initiated Dokument specifikationer Business Process: Billing Simple Dokument specifikationer Business Process: Billing Simple With Dokument specifikationer Business Process: Payment Basic Dokument specifikationer Business Process: Payment Basic With Dokument specifikationer Business Process: Catalogue Basic Business Process: Catalogue Basic With Business Process: Catalogue Simple Business Process: Catalogue Simple With Business Process: Catalogue Extended Business Process: Catalogue Extended With Business Process: Catalogue Advanced Business Process: Catalogue Advanced With Relevante kodelister Termer og forkortelser...62 OIOUBL Profiler Version 1.2 Side 4

5 Forord 1. Forord Denne guideline er ét af en række dokumenter, der beskriver formålet med og anvendelsen af de forretningsdokumenter, der udgør den danske lokalisering af UBL 2.0 kaldet OIOUBL. Der er udarbejdet en guideline for hvert af forretningsdokumenterne. Derudover er der lavet generelle guidelines, som beskriver brugen af de elementer, der går på tværs af dokumenterne. 1.1 Formål Formålet med denne guideline er at beskrive de profiler, der anvendes ved den danske lokalisering af UBL 2.0 (OIOUBL). En profil er en overordnet beskrivelse af en eller flere sammenhørende forretningsprocesser, hvor der i hver proces indgår et eller flere dokumenter. En profil fastlægger rammerne for gennemførelse af en forretningstransaktion, herunder: Hvilken rolle en part (party) indtager i forretningsprocessen Hvilke dokumenter en given part skal kunne henholdsvis sende og modtage Hvilke processer parterne skal understøtte 1.2 Hovedkonklusioner Profilerne er udarbejdet på grundlag af den overordnede forretningsmodel for UBL 2.0. Profilerne tager udgangspunkt i en logisk afgrænsning af, hvilke dokumenter og processer, der er naturligt sammenhørende, og hvilke der skal kunne understøttes på et givet niveau. Opdelingen i niveauer er givet ud fra, at den elektroniske forretningsproces skal kunne understøtte såvel den simple forretningsproces som den mere avancerede. Dokumenterne i processen skal kunne indgå i en sammenhængende forretningsproces, hvor de udvalgte processer skal være fuldt understøttet af elektroniske dokumenter. For at anvende en given profil skal parten kunne understøtte alle dokumenter i profilen. Han skal således både kunne modtage og afsende de dokumenter, der indgår i profilen for denne part (dvs. enten kunde eller leverandør). Hvis der modtages et dokument med angivelse af et ProfilID, som den modtagende part ikke understøtter, skal dokumentet afvises med Application dokumentet med angivelse af Code ProfileReject. Der kan komme nye profiler fx. i forbindelse med branchetilpasning eller udvidelse med nye typer af dokumenter. Disse profiler vil blive beskrevet i særskilte profil guidelines. OIOUBL Profiler Version 1.2 Side 5

6 Relevante UBL klasser og elementer 2. Relevante UBL klasser og elementer Denne beskrivelse omfatter beskrivelse af følgende felter i UBL 2.0 dokumenterne. Feltnavn DK-navn Felttype Feltformat Kardinalitet UBLVersionID UBLVersionID Identifier Se udfaldsrum 1 CustomizationID SpecialtilpasningsID Identifier Se udfaldsrum 1 ProfileID ProfilID Identifier Se udfaldsrum 1 Code Kode Code Se udfaldsrum 1 UBLVersionID SpecialtilpasningsID ProfileID Kode Forklaring til feltet DK-navn Beskrivelse Udfaldsrum Angiver hvilken UBL version dokumentet er udarbejdet i forhold til. Angiver hvilken lokalisering dokumentet er udarbejdet i forhold til. Det er blandt andet denne lokalisering, der er afgørende for validering af semantik og syntaks for dokumentet. Angiver navnet på den profil, som dokumentet relaterer sig til. For alle profiler gælder det, at såfremt afsender ønsker en forretningsmæssig kvittering, når modtageren har behandlet dokumentet, skal dette angives i forbindelse med ProfilID et. Det angives med et R. Kode til angivelse af om modtagelsen af et dokument er afvist eller accepteret og årsag til denne afvisning eller accept. 2.0 OIOUBL-2.01 og OIOUBL-2.02 Se kodeliste for ProfileID urn:oioubl:id:profileid-1.2 f.eks. Procurement-BilSim-1.0 Se kodeliste for Code urn:oioubl:codelist: responsecode-1.1 og urn:oioubl:codelist:lineresponsecode-1.1 OIOUBL Profiler Version 1.2 Side 6

7 Beskrivelse 3. Beskrivelse 3.1 Overordnet forretningsmodel Den overordnede forretningsmodel for UBL 2.0 er beskrevet i OASIS's publikation Universal Business Language 2.0, jf. figur 1. Af hensyn til læsning af denne guideline som et selvstændigt dokument, gennemgås forretningsmodellen i forhold til den danske lokalisering. Nedenstående model viser den danske lokalisering med udgangspunkt i UBL 2.0's forretningsmodel. act OIOUBL-2.02 Party Model Catalogue Basic Catalogue Simple Catalogue Extended Catalogue Advanced Sourcing ReceiverParty ProviderParty Ordering Simple Ordering Extended Ordering Advanced Ordering Seller initiated Ordering Customer BuyerCustomerParty SellerSupplierParty Supplier Billing Simple Billing AccountingCustomerParty AccountingSupplierParty Payment Simple Payment Figur 1. Overordnet OIOUBL 2.0 OIOUBL Profiler Version 1.2 Side 7

8 Overordnet forretningsmodel Som det ses af figur 1, er der fem overordnede processer i UBL 2.0, nemlig: Sourcing Ordering Fulfilment Billing Payment Disse overordnede processer danner grundlag for definering af bestemte OIOUBL profiler, der hver især indeholder et sæt af principper for, hvilke processer og dokumenter der indgår i den enkelte profil. I den nordeuropæiske UBL 2.0 lokalisering (NES) er der defineret et sæt af profiler med specielt fokus på ensartethed mellem de involverede lande. Mere herom i afsnit Profiler for Northern European Subset Generelt om beskrivelsen af profiler i OIOUBL En profil er en tilpasning af en forretningsproces, der dækker en transaktion, bestående af én eller flere processer. En profil kan både være en tilpasning i forhold til, hvilke dokumenter der udveksles, og indholdet i disse. Ud fra de krav, der stilles til systemer, som skal håndtere OIOUBL, er der opstillet et fælles princip for beskrivelsen af niveauet for de processer, der indgår i profilerne. Basic processer, der indeholder et eller to dokumenter, anvendes på dokumentniveau, og indgår i delvis manuelle forretningsprocesser. Simple processer indeholder et sæt af dokumenter, der som minimum skal understøttes for at opnå en fuld automatisering af en forretningsproces. Extended (udvidede) processer indeholder en større mængde dokumenter end de simple processer, og understøtter en mere avanceret automatisering af en forretningsproces. Advanced (avanceret) processer er et udtryk for det højeste niveau, der kan understøttes i en given forretningsproces. Blandt avancerede processer er også dem, som ikke starter på normal vis, f.eks. en sælgerinitieret ordreproces. Profilerne er sammensat af én eller flere processer ud fra et byggeklodsprincip. Profilen Procurement-BilSim (simpel fakturering) består f.eks. udelukkende af udveksling af faktura, kreditnotaer og rykkere, hvorimod profilen Procurement-OrdSim-BilSim-1.0 (Simpel ordre til simpel fakturering) er en sammensat profil og består af to delprocesser, nemlig en simpel ordreproces og en simpel fakturering. En profil er et udtryk for, hvad den enkelte part som minimum skal kunne understøtte i den elektroniske forretningsproces. En part, der ikke kan afsende f.eks. dokumentet Reminder, understøtter f.eks. ikke den simple faktureringsprofil. Af hensyn til den tekniske anvendelse af profiler, er alle profiler tildelt et ProfilID, f.eks. Procurement-OrdSim-BilSim-1.0. Der anvendes en bestemt metodik ved fastlæggelsen af ProfilID til OIOUBL profilerne, som forklares i det følgende. Bemærk, at navngivningen af NES profilerne ikke følger denne metodik. OIOUBL Profiler Version 1.2 Side 8

9 Overordnet forretningsmodel ProfilID et til en OIOUBL profil - er sammensat af navnet på et forretningsprocesområde f.eks. Procurement eller Catalogue + identifikation af de processer, der indgår i profilen f.eks. OrdSim (simpel ordre) og BilSim (simpel fakturering) adskilt ved en bindestreg + versionsnummer f.eks Såfremt der ønskes en kvittering () for den forretningsmæssige behandling af dokumentet inden for en given proces, angives dette i profilid et med et R. Det kan f.eks. være et ønske om en ordrebekræftelse. Til eksempel skal den simple ordreproces med simpel fakturering benævnes Procurement- OrdSimR-BilSim-1.0. Hvis der også ønskes en kvittering for behandling af faktura/kreditnota vil profilen skulle benævnes Procurement-OrdSimR-BilSimR. Procurement-OrdSimR-BilSim-1.0 Procurement Ord Sim R Bil Sim 1.0 profilområde proces procesvariant profilens versionsnr. kvittering ønskes Figur 2: Procurement-OrdSimR-BILSIM Processer i OIOUBL profilerne Som nævnt består en profil af én eller flere logisk sammenhørende forretningsprocesser. En proces består af ét eller flere dokumenter, der indgår i en indbyrdes forretningsmæssig sammenhæng. En proces beskriver også, hvilke parter der indgår i processen, hvilke dokumenter der henholdsvis kan sendes og modtages, samt hvilke dokumenter der er sammenhørende i processen. En leverandør (AccountingSupplierParty) kan f.eks. sende en faktura til en kunde (AccountingBuyerParty). Kunden kan godkende eller afvise fakturaen ved hjælp af dokumentet Application og dermed afslutte den simple faktureringsproces. En nærmere beskrivelse af de processer, som indgår i profilerne, kan ses i afsnit 3.4 Processer i OIOUBL. 3.2 Konkrete profiler i OIOUBL Profiler definerer de forretningsmæssige krav, der opstår i løbet af en transaktion. Ved at definere, hvilke profiler man understøtter, kan to parter handle elektronisk uden forudgående bilaterale aftaler. Der oplyses blot, hvilke profiler man ønsker at understøtte som leverandør, og hvilke man ønsker at understøtte som kunde. For at sikre, at så mange som muligt kan handle med hinanden, har IT- og Telestyrelsen valgt at OIOUBL Profiler Version 1.2 Side 9

10 Konkrete profiler i OIOUBL kategorisere profilerne i tre hovedtyper: 1. Minimums profiler: Profiler, som skal understøttes, når man anvender OIOUBL. Der er fastlagt tre minimumsprofiler, som både den offentlige organisation, og leverandører til den offentlige sektor skal understøtte, hvis de ønsker at benytte OIOUBL til henholdsvis fakturering, ordre kombineret med fakturering og kataloger. Endelig er der en minimumsprofil, som kun den offentlige organisation skal tilbyde at understøtte, hvis deres leverandører angiver, at de ønsker at modtage katalogforespørgsler elektronisk. 2. Frivillige profiler: Profiler, som det skønnes, at der er et bredt behov for, og derfor defineret i OIOUBL 3. Aftalte profiler: Profiler, som aftales bilateralt eller inden for en given branche. Disse indgår ikke i OIOUBL's officielle kodeliste over profiler. Såvel den offentlige organisation som leverandørerne skal registrere, hvilke profiler de understøtter for elektroniske dokumenter. Det gælder såvel minimums profiler, som de frivillige og aftalte profiler. Det er altid den part, der starter processen, der beslutter hvilket ProfilID, der anvendes i den pågældende proces. Hvis en kunde f.eks. sender en ordre med ProfilID Procurement-OrdAdv- BilSim-1.0, men leverandøren kun understøtter profilen Procurement-OrdSim-BilSim-1.0 skal ordren afvises, og der skal fremsendes en ny ordre med angivelse af et ProfilID, som modtageren (her leverandøren) understøtter. Afsenderen skal altid vælge den mest avancerede profil, som begge parter understøtter. Hvis begge parter understøtter profilen Procurement-OrdSim-BilSim-1.0 og Procurement-OrdAdv-BilSim- 1.0 er det således profilen Procurement-OrdAdv-BilSim-1.0, der skal anvendes Profiler for Northern European Subset (NES) OIOUBL er udviklet sideløbende med NES (Northern European Subset). NES er et initiativ, hvor en række nordeuropæiske lande samarbejder omkring indhold og brug af elektroniske forretningsdokumenter, baseret på UBL 2.0 standarden. For at fremme udvekslingen over landegrænser er fire af profilerne i NES blevet adopteret i OIOUBL. Dette betyder, at disse kan benyttes som supplement til profilerne i OIOUBL. NES Profile5 består af faktura og kreditnota og er den profil, der kommer nærmest på formatet for OIOXML elektronisk regning. NES profilerne adskiller sig fra OIOUBL profilerne ved, at bilaterale aftalte felter ikke er tilladt. I de NES profiler, der er medtaget i OIOUBL, benyttes danske kodelister. De adopterede NES profiler er primært tiltænkt til brug ved en-til-en konvertering mellem dokumenter oprettet under henholdsvis NES tilpasningen og OIOUBL tilpasningen. Når NES profilerne anvendes under OIOUBL tilpasningen (CustomizationID = OIOUBL-2.xx) gælder forretningsreglerne fra NES med den undtagelse, at kodelisterne fra OIOUBL anvendes Minimumsprofiler Profiler, som både den offentlige organisation (kunden) og leverandører skal kunne understøtte, jf. tabel 1. Tabel 1. Oversigt over minimumsprofiler OIOUBL Profiler Version 1.2 Side 10

11 Konkrete profiler i OIOUBL Procurement-BilSim-1.0 (simpel fakturaproces) Minimumsprofiler Dokumenter Kunde (Offentlig organisation) Leverandør Afsende Modtage Afsende Modtage Invoice (Faktura) X X CreditNote (Kreditnota) X X Reminder (Rykker) X X Application (Kvittering) X X Procurement-OrdSimR-BilSim-1.0 (Simpel Ordre til Fakturaproces) Order (Ordre) X X OrderSimple (Simpel ordrebekræftelse) Invoice (Faktura) X X CreditNote (Kreditnota) X X Reminder (Rykker) X X Application (Kvittering) X X X X Catalogue-CatBas-1.0 (Basal Katalogudveksling) Catalogue (Katalog) X X CatalogueDeletion (Katalogsletning) X X Application (Kvittering) X X Catalogue-CatSim-1.0 (Katalogforespørgsel og Udveksling) CatalogueRequest (Katalog forespørgsel) X X Catalogue (Katalog) X X CatalogueDeletion (Katalogsletning) X X Application (Kvittering) X X X X X X Note: Profiler markeret med gråt er frivillige for leverandører, men skal, som nævnt i afsnit 3.2, understøttes af de offentlige myndigheder, hvis leverandøren efterspørger det. Fælles for alle minimumsprofilerne er, at de kan udbygges til også at omfatte positive forretningskvitteringer. Dette markeres med R i profilnavnet, se afsnit for en forklaring af profiler med brug af R. Når disse profiler tilføjes R, er de ikke længere at opfatte som minimumsprofiler, men kan bruges på linjen med de øvrige frivillige profiler. OIOUBL Profiler Version 1.2 Side 11

12 Konkrete profiler i OIOUBL Yderligere beskrivelser af profilerne fremgår af afsnit Frivillige profiler Udover minimumsprofiler, er der defineret en række andre profiler, som henholdsvis kunder og leverandører kan vælge at understøtte. Disse profiler er opdelt i to forskellige typer. En type uden tvungen kvittering og en med tvungen kvittering. Typen med tvungen kvittering betyder, at afsenderen af et dokument kræver en kvittering for, at modtageren har behandlet dokumentet. Der er altså tale om en forretningsmæssig godkendelse, der betyder at modtageren har modtaget og behandlet dokumentet til forskel fra en teknisk godkendelse af, at modtager har modtaget dokumentet. OIOUBL Profiler Version 1.2 Side 12

13 Konkrete profiler i OIOUBL Tabel 2. Oversigt over frivillige profiler uden tvungen kvittering Frivillig Profiler uden tvungen kvittering Kunde Leverandør Procurement-PayBas-1.0 (Kontoudtog) Dokumenter (Offentlig organisation) Afsende Modtage Afsende Modtage Statement (Kontoudtog) X X Application (Kvittering) X X Procurement-OrdSim.BilSim-1.0 (Simpel Ordre til Simpel Fakturasproces) Order (Ordre) X X OrderSimple (Simpel X X Ordrebekræftelse) Invoice (Faktura) X X CreditNote (Kreditnota) X X Reminder (Rykker) X X Procurement-OrdAdv-BilSim-1.0 (Avanceret Ordre til Fakturaproces) Order (Ordre) X X Order (Ordrebekræftelse) X X OrderSimple (Simpel X X Ordrebekræftelse) OrderChange (Ordreændring) X X OrderCancellation (Ordreannullering) X X Invoice (Faktura) X X CreditNote (Kreditnota) X X Reminder (Rykker) X X Application (Kvittering) X X X X Procurement-OrdSel-BilSim-1.0 (Sælgerinitieret ordre til fakturaproces) Order (Ordrebekræftelse) X X OrderSimple (Simpel X X Ordrebekræftelse) OrderChange (Ordreændring) X X OrderCancellation (Ordreannullering) X X Invoice (Faktura) X X CreditNote (Kreditnota) X X Reminder (Rykker) X X OIOUBL Profiler Version 1.2 Side 13

14 Konkrete profiler i OIOUBL Application (Kvittering) X X X X Catalogue-CatExt-1.0 (Udvidet Katalogudveksling og opdatering) Catalogue (Katalog) X X CatalogueltemSpecificationUpdate (Opdatering X X af Katalogelement) CataloguePricingUpdate (Opdatering af X X Katalogpriser) CatalogueDeletion (Sletning af Katalog) X X Application (Kvittering) X X Catalogue-CatAdv-1.0 (Avanceret katalogforespørgsel, udveksling og opdatering) CatalogueRequest (Katalogforespørgsel) X X Catalogue (Katalog) X X CatalogueltemSpecificationUpdate (Opdatering af Katalogelement) X X CataloguePricingUpdate (Opdatering af Katalogpriser) CatalogueDeletion (Sletning af Katalog) X X Application (Kvittering) X X X X NES profiler Kunde Leverandør (offentlig organisation) Afsende Modtage Afsende Modtage urn:www.nesubl.eu:profiles:profile8:ver2.0 (Billing Basic with dispute) Invoice (Faktura) X X CreditNote (Kreditnota) X X Application (Kvittering) X X urn:www.nesubl.eu:profiles:profile5:ver2.0 (Billing Basic) Invoice (Faktura) X X CreditNote (Kreditnota) X X urn:www.nesubl.eu:profiles:profile1:ver2.0 (Catalogue Establish) Catalogue (Katalog) X X Application (Kvittering) X X urn:www.nesubl.eu:profiles:profile2:ver2.0 (Catalogue with update) Catalogue (Katalog) X X CatalogueItemSpecificationUpdate (Opdatering X X af Katalogelementer) CataloguePricingUpdate (Opdatering af X X X X OIOUBL Profiler Version 1.2 Side 14

15 Konkrete profiler i OIOUBL Katalogpriser) Beskrivelser af de frivillige profiler uden tvungen kvittering fremgår af afsnit Frivillige profiler med tvungen kvittering Fælles for alle profiler er, at der er mulighed for at sende en kvittering for behandling af det modtagne dokument. De to kvittingsmuligheder er OrderSimple i ordreprocesser og Application i andre processer. Alle parter skal kunne afsende dokumentet Application af typen Reject. Derimod er det frivilligt om, der afsendes en Application af typen Accept. Afsenderen skal derfor altid angive, hvis der ønskes en positiv kvittering for den forretningsmæssige behandling af et fremsendt dokument. Det gøres ved at anvende en af de angivne profilid'er med tvungen positiv kvittering. Hvis afsenderen af en ordre angiver profilen Procurement-OrdSimR-BilSim-1.0 betyder det, at afsenderen af ordren OrdSimR ønsker en kvittering, men at modtageren BilSim ikke kræver det. Hvis der derimod anvendes profilen Procurement-OrdSimR-BilSimR-1.0 betyder det, at begge parter kræver en positiv kvittering. Tabel 3. Oversigt over frivillige profiler med tvungen kvittering Frivillige profiler med tvungen kvittering Dokumenter Procurement-BilSimR-1.0 (Simpel Fakturaproces med Kvittering) Kunde Leverandør (Offentlig organisation) Afsende Modtage Afsende Modtage Invoice (Faktura) X X Creditnote (Kreditnota) X X Reminder (Rykker) X X Application (Kvittering) X X Procurement-PayBasR-1.0 (Kontoudtog med Kvittering) Statement (Kontoudtog) X X Application (Kvittering) X X Procurement-OrdSim-BilSimR-1.0 (Simpel Ordre til Fakturaproces med Kvittering) Order (Ordre) X X OrderSimple (Simpel X X Ordrebekræftelse) Invoice (Faktura) X X CreditNote (Kreditnota) X X Reminder (Rykker) X X OIOUBL Profiler Version 1.2 Side 15

16 Konkrete profiler i OIOUBL Application (Kvittering) X X X X Procurement-OrdSimR-BilSimR-1.0 (Simpel Ordre Proces med Tvungen Kvittering til Fakturaproces med Tvungen Kvittering) Order (Ordre) X X OrderSimple (Simpel X X Ordrebekræftelse) Invoice (Faktura) X X CreditNote (Kreditnota) X X Reminder (Rykker) X X Application (Kvittering) X X X X Procurement-OrdAdv-BilSimR-1.0 (Avanceret Ordre til Fakturaproces med Kvittering) Order (Ordre) X X Order (Ordrebekræftelse) X X OrderSimple (Simpel X X Ordrebekræftelse) OrderChange (Ordreændring) X X OrderCancellation (Ordreannullering) X X Invoice (Faktura) X X CreditNote(Kreditnota) X X Reminder (Rykker) X X Application (Kvittering) X X X X Procurement-OrdAdvR-BilSim-1.0 (Avanceret Ordre med Kvittering til Fakturaproces) Order (Ordre) X X Order (Ordrebekræftelse) X X OrderSimple (Simpel X X Ordrebekræftelse) OrderChange (Ordreændring) X X OrderCancellation (Ordreannullering) X X Invoice (Faktura) X X CreditNote (Kreditnota) X X Reminder (Rykker) X X Application (Kvittering) X X X X Procurement-OrdAdvR-BilSimR-1.0 (Avanceret Ordre med Kvittering til Fakturaproces med Kvittering) Order (Ordre) X X Order (Ordrebekræftelse) X X OrderSimple (Simpel X X Ordrebekræftelse) OrderChange (Ordreændring) X X OIOUBL Profiler Version 1.2 Side 16

17 Konkrete profiler i OIOUBL OrderCancellation (Ordreannullering) X X Invoice (Faktura) X X CreditNote (Kreditnota) X X Reminder (Rykker) X X Application (Kvittering) X X X X Procurement-OrdSel-BilSimR-1.0 (Sælgerinitieret ordre til fakturaproces med kvittering) Order (Ordrebekræftelse) X X OrderSimple (Simpel X X Ordrebekræftelse) OrderChange (Ordreændring) X X OrderCancellation (Ordreannulering) X X Invoice (Faktura) X X CreditNote (Kreditnota) X X Reminder (Rykker) X X Application (Kvittering) X X X X Catalogue-CatExtR-1.0 (Katalogudveksling og Opdatering med Kvittering) Catalogue (Katalog) X X CatalogueltemSpecificationUpdate (Opdatering af Katalogelement) X X CataloguePricingUpdate (Opdatering af Katalogpriser) CatalogueDeletion (Sletning af Katalog) X X Application (Kvittering) X X Catalogue-CatAdvR-1.0 (Avanceret Katalogforespørgsel, Udveksling og Opdatering med Kvittering) CatalogueRequest (Katalogforespørgsel) X X Catalogue (Katalog) X X CatalogueltemSpecificationUpdate (Opdatering af Katalogelement) CataloguePricingUpdate (Opdatering af Katalogpriser) CatalogueDeletion (Sletning af Katalog) X X Application (Kvittering) X X X X NES Profiler Kunde Leverandør (Offentlig organisation) Afsende Modtage Afsende Modtage OIOUBL Profiler Version 1.2 Side 17 X X X X X X

18 Konkrete profiler i OIOUBL (Simple procurement) Order (ordre) X X OrderSimple (simpel X X ordrebekræftelse) Invoice (faktura) X X CreditNote (kreditnota) X X Application (kvittering) X X Beskrivelser af profilerne samt afsender og modtager fremgår af afsnit 3.3 Profilbeskrivelser Aftalte profiler Såfremt der er behov for at anvende OIOUBL dokumenterne i en anden sammenhæng end dem, der er defineret i dette dokument, har parterne mulighed for selv af sammensætte og definere profiler i forhold til deres individuelle behov. Kravet til sådanne aftalte profiler er, at der anvendes samme navngivningssyntax for ProfilID, som der er anvendt for OIOUBL-profiler. Parterne skal kvalificere ProfilID et med en URI (Unique Ressource Identifier), som indsættes i attributten schemeid Oversigt over profiler og tilhørende dokumenter Herunder er illustreret en oversigt over de anvendte profiler og de respektive dokumenter, som er tilknyttet den enkelte profil. OIOUBL Profiler Version 1.2 Side 18

19 Konkrete profiler i OIOUBL Order Order OrderSimple Document Profile urn:www.nesubl.eu:profiles:profile8:ver2.0 X X X urn:www.nesubl.eu:profiles:profile5:ver2.0 X X Procurement-BilSim-1.0 X X X X Procurement-PayBas-1.0 X X urn:www.nesubl.eu:profiles:profile7:ver2.0 X X X X X Procurement-OrdSim-BilSim-1.0 X X X X X X Procurement-OrdAdv-BilSim-1.0 X X X X X X X X X Procurement-OrdSel-BilSim-1.0 X X X X X X X X urn:www.nesubl.eu:profiles:profile1:ver2.0 X X Catalogue-CatBas-1.0 X X X Catalogue-CatSim-1.0 X X X X urn:www.nesubl.eu:profiles:profile2:ver2.0 X X X Catalogue-CatExt-1.0 X X X X X Catalogue-CatAdv-1.0 X X X X X X OrderChange OrderCancellation Invoice CreditNote Reminder Statement CatalogueRequest Catalogue CatalogueItemSpecificationUpdate CataloguePricingUpdate CatalogueDeletion Application Note: Profiler med R er af overskueligheds hensyn ikke medtaget på listen Registrering af profiler De virksomheder og offentlig myndigheder, som ønsker at udveksle forretningsdokumenter baseret på OIOUBL og uden forudgående bilaterale aftaler, skal registrere sig selv og de profiler de understøtter i det centrale UDDI register, som er en del af IT- og Telestyrelsen Serviceorienterede Infrastruktur. Læs mere om det på: Bemærk, at ved registrering i UDDI anvendes begrebet proces synonymt med profil. 3.3 Profilbeskrivelser I dette afsnit er de enkelte profiler illustreret ved at vise, hvilke dokumenter der indgår i hver enkelt profil, samt hvilke parter der henholdsvis sender og modtager dokumenterne. Herudover er der for hver profil angivet de tilhørende profilid er, der er defineret af OIOUBL. De profiler, der er adopteret fra NES, er ikke beskrevet her, men kan findes på En undtagelse er NES Profile 5, som skal bruges i de tilfælde, hvor afsender af en faktura/kreditnota ikke har teknisk mulighed for at modtage en Applikation elektronisk. OIOUBL Profiler Version 1.2 Side 19

20 Profilbeskrivelser NES Profile 5 Basic Billing NES Profile 5 er den profil, der kommer nærmest på OIOXML elektronisk regning i og med, at der kun udveksles en faktura og en kreditnota. Dokumenterne er begrænset, idet der i denne profil kun må benyttes felter, som afløftes. I et NES dokument, der benyttes med CustomizationID (specialtilpasnigsid) OIOUBL-2.01 eller OIOUBL-2.02 benyttes danske kodelister. Figur 3 viser udvekslingen af dokumenter for NES profile 5: act NES Profile 5 AccountingCustom erparty AccountingSupplierParty Goods Receipt Goods Delivered Process Invoice Inv oice Create Invoice Process CreditNote CreditNote Create CreditNote Accept or Rej ect Invoicing Docum ent [Accept] [Not accepted] Report descrenpency Decrepency recieved Processing Invoicing Invoicing P rocessed Procurement-BilSim -1.0 Figur 3. NES profile 5 Profilen Procurement-BilSim-1.0 understøtter den simple faktureringsproces uden forudgående ordre. Der kan udveksles følgende dokumenter: Faktura (Invoice) og kreditnota (CreditNote) samt rykker (Reminder) mellem kreditor (AccountingSupplierParty) og debitor (AccountingCustomerParty) samt Application mellem afsender (Sender) og modtager (Receiver). Se figur Anvendelse Procurement-BilSim-1.0 anvendes i de tilfælde, hvor der udveksles faktura, kreditnotaer og rykkere, der ikke indgår i et sammenhængende flow med ordre-til-faktura. Faktura og kreditnota vil derfor normalt ikke have nogen reference til en ordre. Derimod vil der normalt være reference til andre ting, såsom personreference og evt. FinansKontoNummer. OIOUBL Profiler Version 1.2 Side 20

21 Profilbeskrivelser act Procurement-BilSim-1.0 Invoice CreditNote Reminder Billing Simple Process Application Figur 4. Procurement-BilSim-1.0 Procurement-BilSim-1.0 Procurement-BilSimR-1.0 ProfilID Minimum Frivillig Anvendelse Procurement-PayBas-1.0 Profilen Procurement-PayBas-1.0 understøtter den basale betalingsproces. Der kan udveksles dokumentet kontoudtog (Statement) mellem kreditor (AccountingSupplierParty) og debitor (AccountingCustomerParty) samt Application mellem afsender (Sender) og modtager (Receiver). Se figur Anvendelse Procurement-PayBas-1.0 anvendes i de tilfælde, hvor der udveksles kontoudtog. act Procurement-PayBas-1.0 Statement Payment Basic Process Application Figur 5. Procurement-PayBas-1.0 ProfilID Anvendelse OIOUBL Profiler Version 1.2 Side 21

22 Profilbeskrivelser Procurement-PayBas-1.0 Procurement-PayBasR-1.0 Frivillig Frivillig Procurement-OrdSim-BilSim-1.0 Profilen Procurement-OrdSim-BilSim-1.0 understøtter den simple ordreproces efterfulgt af den simple faktureringsproces. Der kan udveksles følgende dokumenter: Ordre (Order) og ordrebekræftelse (OrderSimple) mellem en kunde (BuyerCustomerParty) og en leverandør (SellerSupplierParty) samt faktura (Invoice), kreditnota (CreditNote) og rykker (Reminder) mellem kreditor (AccountingSupplierParty) og debitor (AccountingCustomerParty) samt Application mellem afsender (Sender) og modtager (Receiver). Se figur Anvendelse Procurement-OrdSim-BilSim-1.0 anvendes i de tilfælde, hvor der udveksles ordrer og ordrebekræftelse samt faktura, kreditnotaer og rykkere, der indgår i et sammenhængende ordre-tilfaktura flow. Faktura og kreditnota vil derfor have reference til en ordre. Figur 6. Procurement-OrdSim-BilSim-1.0 ProfilID Procurement-OrdSim-BilSim-1.0 Procurement-OrdSim-BilSimR-1.0 Procurement-OrdSimR-BilSim-1.0 Procurement-OrdSimR-BilSimR-1.0 Frivillig Frivillig Minimum Frivillig Anvendelse Procurement-OrdAdv-BilSim-1.0 Profilen Procurement-OrdAdv-BilSim-1.0 understøtter den avancerede ordreproces og den simple faktureringsproces. OIOUBL Profiler Version 1.2 Side 22

OIOUBL Guideline. Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline. Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Profiler Version 1.0 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26. Version 1.3

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26. Version 1.3 OIOUBL Guideline OIOUBL Profiler UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Profiler (UTS) Version 1.3 Side 2 Kolofon

Læs mere

OIOUBL Intro. OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduktion I01 Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Intro. OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduktion I01 Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Intro OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduktion I01 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Simpel ordrebekræftelse UBL 2.0 OrdreResponseSimple G10 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces Scenariepakke: BASPRO S03 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1 08. November 2005

Læs mere

OIOUBL Parter. UBL 2.0 Parties G23. Version 1.3. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

OIOUBL Parter. UBL 2.0 Parties G23. Version 1.3. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Parter UBL 2.0 Parties G23 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 26. marts 2010. Nr. 354. Bekendtgørelse om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Kompleks Betalingsproces

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Kompleks Betalingsproces OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Kompleks Betalingsproces Scenariepakke: COMPAY S07 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1 06. April

Læs mere

OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf viser den fejlagtige titel "OIOUBL Guideline Datatyper" i Adobe Reader.

OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf viser den fejlagtige titel OIOUBL Guideline Datatyper i Adobe Reader. Bilag til Høringsnotat vedr. Forslag til ændring af Bekendtgørelse nr 1075 om elektronisk regning Tekniske høringssvar vedr. standarderne i bekendtgørelsens bilag 1-4 Ændringsforslag fra høring Status

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse. OIOUBL Indkøbsproces for Komplekse Organisationer Scenariepakke: COMORG S06 Version 1.1 UBL 2.0

OIOUBL Scenariebeskrivelse. OIOUBL Indkøbsproces for Komplekse Organisationer Scenariepakke: COMORG S06 Version 1.1 UBL 2.0 OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Komplekse Organisationer Scenariepakke: COMORG S06 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering

Læs mere

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser UBL 2.0 Payments means and payment terms G24 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning

Læs mere

Vejledning i at implementere OIOUBL

Vejledning i at implementere OIOUBL Version 1.4 VEJLEDNING I AT IMPLEMENTERE OIOUBL v1.4 Indholdsfortegnelse 1 Ændrings-log... 3 2 Formål med vejledningen... 4 2.1 Målgrupperne... 4 2.2 Support... 4 3 Introduktion til NemHandel... 5 3.1

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Pris og mængde i kataloger UBL 2.0 Catalogue price and quantity G40 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Udvidet Indkøbsproces for selvstændige bilag Scenariepakke: SIMATT S08 Version 1.0 UBL 2.0 Published under Creative Commons license, attribution 2.5 Dokumenthistorik Revisioner

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Kontakt UBL 2.0 Contact G34 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OUOUBL Kontakt Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Valutakurser og -koder UBL 2.0 Currency Exchange Rates G18 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Valutakurser og -koder Version

Læs mere

Hvorfor skal jeg NemHandel?

Hvorfor skal jeg NemHandel? Flemming Beltoft mysupply, 2007 Betalt LæsInd ophører Kommer i lovgivningen Nye dokumenter er bedre Flere muligheder for optimeringer Hvorfor skal jeg NemHandel? Gratis forsendelse fra dag 1 Del af fremtidens

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Varebeskrivelser og kategorisering i kataloger UBL 2.0 Catalogue item description and categorization G38 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Priser UBL 2.0 Prices G25 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering

november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering November 2013 Best Practice Processer for Digital Indkøbsog Fakturahåndtering november 2013 Side 2 af 32 1 Indledning 3 1.1

Læs mere

Kravspecifikation - IFS

Kravspecifikation - IFS 2A Kravspecifikation - IFS 2A.1 INTRODUKTION TIL DET ØNSKEDE SYSTEM... 3 2A.2 ARBEJDSGANGE I IFS... 4 2A.3 INTRODUKTION TIL INTEGRATIONER... 5 2A.4 FUNKTIONELLE KRAV... 5 2A.4.1 Overordnede krav... 5 2A.4.2

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Microsoft Dynamics C5 Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Opdateret pr. 20.03.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opsætning af OIOUBL... 4 1. XML skema... 4 2. Opsætning af

Læs mere

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet November 2013 Høringsudgave Version 4.0 Træder i kraft den 1.10.2014 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 DATE CCO HBK LRO LRO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL UUID UBL 2.0 UUID G32 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL UUID Version 1.1 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 DKAL Snitflader 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 3 2 SNITFLADEOVERSIGT 3 2.1 REST 5 2.1.1 HTTP RETURKODER OG FEJLKODER 6 2.1.2 WEBSERVICE 6 2.2 AFSENDELSE

Læs mere

Møde i OIO-udvalget for e-handel 26. august 2008

Møde i OIO-udvalget for e-handel 26. august 2008 Møde i OIO-udvalget for e-handel 26. august 2008 Agenda 1. Velkommen og bordrunde 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 3. Status på NemHandel 4. Tidsplan og strategi for opdatering af bekendtgørelsen

Læs mere

FAQ OIOXML elektronisk regning

FAQ OIOXML elektronisk regning Side 1 af 24 FAQ OIOXML elektronisk regning 10. september 2012 1 Indledning Denne FAQ samler svarene på de spørgsmål der oftest er blevet stillet i forbindelse med OIOXML elektronisk regning. Alle spørgsmål

Læs mere

FESD Arkivstruktur. Standard. FESD-standardisering Arkivstruktur. Datamodel Version 1.1. IT- og Telestyrelsen København den 10. december 2008.

FESD Arkivstruktur. Standard. FESD-standardisering Arkivstruktur. Datamodel Version 1.1. IT- og Telestyrelsen København den 10. december 2008. FESD Arkivstruktur Standard IT- og Telestyrelsen København den 10. december 2008. FESD-standardisering Arkivstruktur. Datamodel Version 1.1 Kolofon: FESD-standardisering. Arkivstruktur. Datamodel. Version

Læs mere

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader 1 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 2 Læsevejledning...6 3 Interessenter...7 4 Begrebsmodel...8 5 Overordnede processer...11 5.1 Rettighedsstyring...11

Læs mere

Forskrift F: EDI-kommunikation

Forskrift F: EDI-kommunikation Forskrift F: EDI-kommunikation September 2009 Rev. 2 Jan. 2007 Feb. 2007 Apr. 2007 Apr. 2007 DATE CCO HEP CCO LSO NAME Aug. 2009 Sep. 2009 Sep. 2009 Sep. 2009 DATE CCO HEP CCO LSO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere