Deltagere: Referat af 3. møde i Sektorstandardiseringsudvalget for e-handel den 8. november Referat. November IT- og Telestyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deltagere: Referat af 3. møde i Sektorstandardiseringsudvalget for e-handel den 8. november 2005. Referat. November 2005. IT- og Telestyrelsen"

Transkript

1 Referat Deltagere: Christian Christiansen, ITST (formand) Peter Larsen Borresen, ITST Helle Schade-Sørensen, VTU Stig Korsgaard, Finansrådet Carsten Pedersen, Finansrådet Carsten Balling, Økonomistyrelsen Henrik Stensbøl, Økonomistyrelsen Jens Peter Bjerg, Amtsrådsforeningen Medicoprojektet Michael Thelander, Københavns Amt Medicoprojektet Flemming Møller Christensen, Progrator (p.v.a. Anders K. Jørgensen) Jens Michael Jensen, IBM Danmark Bjarne Emig, Dansk standard Lars Rønholt, Århus Kommune Lars Kronwald, KMD, (pv.a. Kenneth Hansen) Mogens Christensen, WM-data Jens Meiland Hansen, KL Lene Laursen, brancheorganisationen for Medicoindustrien Michael Breuning, Odense Kommune Bernt Overmark, IKA Afbud: Mikkel Hippe Brun, Itst Vibeke Møller, PBS Bjarne Willingshøj, Dansk Postordre Handel Morten Brohoved, IBM Danmark Per Kiilsholm, GS1 Denmark Jan Søgaard, CSC Leif Hagen Christiansen, Københavns Amt Referat af 3. møde i Sektorstandardiseringsudvalget for e-handel den 8. november November 2005 Holsteinsgade København Ø Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Christian Christensen Telefon E-post Dagsorden 1. Velkomst 2. Godkendelse af dagsorden og referat 3. Meddelelser fra sekretariatet, herunder VTU s arbejde i UBL TC og CEN, orientering fra e-business kredsen 4. Rapporter fra relaterede grupper (DK/Udland) 5. Beslutning om vision, pejlemærker og forretningskrav for den elektroniske handelsproces om hvilke meddelelser, der bør indgå i en dansk UBL (B) udsendelse af vision mm. i offentlig høring (B) 6. Valg af meddelelser/dokumenter i en dansk UBL (D) 7. Scenariebeskrivelser - klassifikation af scenarier (D) 8. Opfølgning på katalog workshops (O) 9. Orientering om UBL 2.0 fremdrift og leveranceplan (O) 10. Evt. 11. Næste møde mødet d. 19. december afløses af møde ultimo januar 2006

2 Referatet er opdelt i hhv. en beslutningsdel og en del indeholdende et mere udtømmende referat af drøftelserne på mødet Beslutninger truffet på mødet punkt 5 Det blev under dagsordenens punkt 5 besluttet, at sekretariatet ville prioritere det endnu højere at få leverandørorganisationerne med samtidig med at sikre, at udvalget holdes i en passende størrelse. at visions- og høringspapiret ville blive udbygget med et oprids af konteksten, dvs. hvad er grundlaget og hvorfor har der været behov for at gøre det her, og hvor er der penge at hente og hvem gør hvad (fælles projekt), hvilke erfaringer bygger det på og hvilken lovmæssig baggrund har arbejdet. Samlet blev det konkluderet, at visionen, pejlemærkerne og forretningskravene skulle formuleres således: VISION Hjemtage gevinster Store såvel som små virksomheder og offentlige myndigheder høster fordelene af elektronisk udveksling af handelsdokumenter Udbredelse og proces Papirbaserede handelsprocesser med deraf følgende manuel genindtastning af data, er erstattet af elektronisk udveksling af data. Teknik og standarder Handel mellem den offentlige og private sektor er om 7 år fuldt gennemført via informationsteknologi og åbne standarder. Side 2 FORRETNINGSKRAV Virksomheder og offentlige myndigheder skal med færrest mulige teknologiske, administrative og økonomiske barrierer kunne håndtere basale elektroniske handelsdokumenter, som understøtter en basal indkøbsproces (den proces som forbinder ordre til regning jfr. udvalgets liste over dokumenter i en basal indkøbsproces). Samlingen af elektroniske forretningsdokumenter skal udvælges med henblik på at være netop det nødvendige og tilstrækkelige sæt af meddelelser, som understøtter den basale indkøbsproces i den offentlige og private sektor og mellem den offentlige og private sektor. Alle kendte og hyppigt forekommende samhandelsscenarier mellem den offentlige og private sektor skal være dækket af de udvalgte elektroniske handelsdokumenter. Den danske standard skal basere sig på åbne internationale standarder således, at grænseoverskridende handel er mulig. PEJLEMÆRKER 1. november 2006 skal der foreligge en færdig dansk lokalisering af UBL 2.0, som understøtter en basal indkøbsproces. Ultimo 2007 skal den basale indkøbsproces være implementeret i alle dele af samhandlen mellem den offentlige og private sektor Ultimo 2008 skal 35% af den private samhandel ske med udgangspunkt i en elektronisk udveksling af handelsdokumenter.

3 Beslutninger truffet på mødet punkt 6 Det blev under dagsordenens punkt 6 besluttet, at der for så vidt angår de valgte dokumenter i en basal indkøbsproces skal kunne stilles krav til en myndighed eller en leverandør på samme måde, som man i dag stiller krav om OIOXML elektronisk regning. Det offentlige skal således være i stand til at kunne modtage og sende de af udvalget udpegede handelsdokumenter i formatet, og det private er som følge heraf nødt til at sikre, at de tilsvarende kan sende/modtage dokumenterne. Den konkrete brug afhænger af leverandørens implementering. Det er sådanne tanker, der ligger bag formuleringen obligatorisk at udsende gruppe 1 s konklusion fra mødet d. 1. september 2005 (med fjernelse af Accounte Response) som udvalgets liste over dokumenter, som indgår i den basale indkøbsproces: Dokumenter Catalogue Request for quotation Quotation Offentlig myndighed at afsende at modtage X Privat virksomhed at afsende at modtage Order X X Order response Order response simple Order change Order cancellation X X Despatch advice Receipt advice Invoice X X X Credit note X X X Selfbilled Invoice Selfbilled Credit note Debit note AccountResponce AccountStatement Remittance advice X Side 3

4 Drøftelser på mødet 1. Velkomst CC bød særligt velkommen til Bernt Overmark som nyt medlem af udvalget og der var derefter en præsentationsrunde af alle. 2. Godkendelse af dagsorden og referat Dagsordenen og referat blev godkendt uden bemærkninger. 3. Meddelelser fra sekretariatet, herunder VTU s arbejde i UBL TC og CEN, orientering fra e-business kredsen Christian Christensen fortalte om sekretariatets arbejde i UBL TC, der hører til i organisationen OASIS. Der er initiativer i gang for at få UBL 2.0 tilbage i UN/CEFACT, hvor det oprindeligt var forsøgt placeret. Der er fra begge parter vilje til at få UBL 2.0 optaget som en ny TBG under UN/CEFACT i Fra dansk side kan vi få glæde af, at det bliver en FN-standard, og vi har derfor opfordret UN/CEFACT til at få UBL med tilbage i familien. CEN (det europæiske standardiseringsorgan) og IDABC (EU-Kommissionen) indgår også i arbejdet, og sekretariatet forsøger løbende at være opmærksom på hvad disse organisationer kan bidrage med. I den forbindelse er der afholdt møde med andre medlemslande om cross-border interoperabilitet. En UBL 2.0 implementering i Danmark kunne være et pilotprojekt for forsøg med international handel baseret på UBL 2.0. Englændere har taget initiativet, men svenskere, nordmænd støtter også op. Frankrig og Tyskland kan også være med senere. Der vil følge mere information herom i Side 4 E-business kredsen. Nedsat efter at e-kredsen, som havde et andet fokus. Både bredere og snævrere. Den består af repræsentanter fra handelslaget, mere end dem der er her. Mht. UBL 2.0 kan man med en vis føje sige, at udvalgets kunder er repræsenteret i den kreds. Standardisering kommer på dagsordenen der, og vi vil fortælle, hvad vi laver her. På sidste møde blev der i denne gruppe snakket om globalisering, og hvad der var af muligheder for at sætte e-business på dagsordenen i globaliseringsrådet, se for yderligere på Det forventes, at man venter med at flytte UBL til UNCEFACT, når UBL2.0 ligger klar, hvilket sker d. 11. september Rapporter fra relaterede grupper (DK/Udland) Der er taget en række initiativer i forhold til elektronisk regning: Økonomistyrelsen har taget initiativ til at adressere de særlige behov for håndtering af regninger i forbindelse med offentligt byggeri. En gruppe fra forsyningssektoren har under Dansk Standard, med Bjarne Emig som projektleder, udarbejdet et format for forbrugsafregninger. Økonomistyrelsen og vil frem til udgangen af marts 2006 sørge for informationskampagne mv. i samarbejde med denne forsyningssektorgruppe. Transportbranchen har - også i regi af Dansk Standard, men med Flemming Møller Hansen, Progrator som projektleder, kigget på særlige krav

5 for transportbranchen, og arbejdet vil ligge færdigt ved udgangen af første kvartal Der sker altså udvidelser af formatet til understøttelse af konkrete forretningsbehov. Udviklingen af formatet sker i grupper, som nyder en bred opbakning fra de pågældende brancher, hvilket er meget vigtigt. 5. Beslutning om vision, pejlemærker og forretningskrav for den elektroniske handelsproces om hvilke meddelelser, der bør indgå i en dansk UBL (B) udsendelse af vision mm. i offentlig høring (B) Til brug for er udsendt et indstillingsnotat. Der har været opfordringer til at udarbejde et notat om visionen, pejlemærkerne og forretningskravene og at udsende det i høring. Hensigten er, at en kommende leverance en UBL 2.0 DK ikke kommer til at stå alene. Formålet er også udvalget har store visioner for arbejdet. Men udvalget vil ikke alene udarbejde en standard. Standarden skal udvikles og implementeres på en måde, der har en retning, et mål - en vision for arbejdet er nødvendig. Michael Thelander spurgte, om det er hensigten, at der skal være en dansk UBL. Christian Christensen oplyste hertil, at det rettelig skulle fremgå, at der er tale om en dansk lokalisering af UBL 2.0. Side 5 Christian Christensen indledte herefter drøftelserne og oplyste kort baggrunden for drøftelsen i udvalget op, herunder om behandlingen i e-handelsgruppen og denne gruppes diskussion af hvilke dokumenter, der skal bruges i en udveksling med det offentlige. Det er nødvendigt, at udvalget tager stilling forinden ehandelsgruppen kommer på banen igen. På mødet d. 1. september 2005 i udvalget var der en første behandling af forslaget til forslaget, som udvalget på dette møde skal drøfte med henblik på en offentlig høring af oplægget. Jens Meiland Hansen anførte, at strukturen for papiret er udmærket, men der er brug for en ramme med baggrundsoplysninger om, hvorfor arbejdet er sat i gang, så høringsmodtagere bedre kan forholde sig til visionen, pejlemærkerne og forretningskravene,, hvor det kommer fra, og hvem der bakker op omkring det. Sporene skræmmer. Carsten Balling supplerede med, at motivationen om hvorfor det er så godt med e-handel mangler. Det ville være godt at have og det er ikke så klart, hvis man kommer udefra. Jens Peter Bjerg var enig i, at sporene skræmte og bemærkede, at det er vigtigt, at papiret klart tilkendegiver, at det er fælles projekt. Christian Christensen bemærkede, at idéen med visionspapiret egentlig var at holde det overskueligt og holde det på én side med gode statements. Christian Christensen samlede herefter op og oplyste, at papiret ville blive udbygget med et oprids af konteksten, dvs. hvad er grundlaget og hvorfor har der været behov for at gøre det her, og hvor er der penge at hente og hvem gør

6 hvad (fælles projekt), hvilke erfaringer bygger det på og hvilken lovmæssig baggrund har arbejdet. Derudover var der et par bemærkninger om udvalgets sammensætning og antal af medlemmer. Jes Peter Bjerg anførte, at udkastet til høringsbrevet indeholdt en opfordring til deltage. I betragtning af det store fremmøde nok skal være varsom med at opfordre flere til at deltage i det. Michael Breuning bemærkede, at udvalget med sit arbejde binder de private leverandører, men deres repræsentanter mangler på dette møde. Dansk Handel og Service. Vi savner den private sektor. Vi skal passe på med at forpligte nogen der ikke har været med her. Jens Peter bemærkede videre, at det trods dårlige erfaringer fra tidligere skal forsøges at få DHS, Håndværksrådet m.fl. med. Som supplement hertil oplyste Peter Larsen Borresen, at sekretariatet også har forsøgt at få flere ERP-leverandører med, men ikke mange har bidt på. Derfor forsøger vi bredere med denne høring at inddrage flere. Christian Christensen oplyste, at det er rigtigt, der burde være flere leverandører til det offentlige med i udvalget, men Dansk handel og Service er med og var således blot forhindret i at komme i dag, og han rundede derefter af med at sige, at sekretariatet ville prioritere det endnu højere at få leverandørorganisationerne med samtidig med at sikre at udvalget holdes i en passende størrelse. Side 6 Konkrete kommentarer til VISIONEN Drøftelsen om visionen, pejlemærkerne og forretningskravene tog udgangspunkt i en konkret gennemgang af det udsendte udkast: Handel i den offentlige og private sektor er om 7 år fuldt understøttet af informationsteknologi. Papirbaserede handelsprocesser med deraf følgende manuel genindtastning af data, er erstattet af elektronisk udveksling af data. Store såvel som små virksomheder og offentlige myndigheder høster fordelene af elektronisk udveksling af handelsdokumenter Der var en del drøftelser om den konkrete ordlyd af visionen, om informationsteknologi, åbne standarder, basal indkøbsproces, 7 år, handelsdokumenter/forretningsdokumenter, hvoraf følgende refereres: Indledningsvis gav Jens Michael Jensen udtryk for, at der burde være anført står åbne standarder i stedet for informationsteknologi. Mogens Christensen fandt hertil, at det er godt, at visionen ikke indeholder for meget om teknik. Den skal ikke bare være vedhæng til UBL 2.0, derfor må der heller ikke være for meget teknik i visionerne. Efter et par yderligere kommentarer blev åbne standarder skrevet ind i visionen.

7 Henrik Stensbøl spurgte herefter om, hvad er definitionen på fuldt ; hvor meget skal være understøttet? Bjarne Emig oplyste hertil, LEGO, Danfoss og andre vil måske syntes at det ikke er så visionært. De har allerede opfyldt en stor del. Mogens Christensen oplyste, at den første bullit i hans øjne skulle forstås sådan, at der ikke skal være processer i en handelsproces der ikke er understøttet af it. Lars Rønholt foreslog herefter, at den første bullit kunne : Måske erstatte med den samlede indkøbsproces. Er det den basale proces eller den samlede? Christian Christensen oplyste hertil, at der skal være en specifikation for den basale indkøbsproces om et år. 7 år Jens Meiland Hansen rettede derefter alles blikke mod 7 år. Han fandt, at det kaldte på opmærksomhed, at der var sat år på og spurgte til, om det er rimeligt at lægge sig fast på det. Jo længere tid ude i fremtiden, jo større usikkerhed. Mogens Christensen oplyste, at de syv år skal ses i sammenhæng med pejlemærkerne. 35% er et ambitiøst mål i 2008, derfor et delmål i Side 7 Christian Christensen foreslog, at visionen kunne være tidsuafhængig og at pejlemærkerne i stedet kunne indeholde de nødvendige årstal. Bernt Overmark bemærkede videre, at de syv år falder i øjnene og bliver fokus. Det er for langt ude i fremtiden til, at folk tager det alvorligt. Mogens Christensen pointerede, at det er overfor den lille leverandør, der stilles høje krav, og at det således er kommentarer fra ex. DHS, der skal definere hvor bunden ligger. Michael Thelander bredte diskussionen lidt mere ud og spurgte om pejlemærkerne strider mod noget af det andet. Hvad mener vi med det første pejlemærke; er det en ny fakturasituation? Hvis folk opfatter det på den måde, løber de skrigende bort, selvom der står noget andet i forretningskravene. Det er ikke så meget indholdet, det afgørende er hvordan folk læser det. Det er det signal, der ligger i bandt andet de 7 år. Christian Christensen bemærkede hertil, at det kan være nyttigt, at folk reagerer. på de 7 år. Det kan bruges til, at der er nogen, der tager stilling. Pointen er dog også, at der er både reaktionen i det offentlige og hos leverandører at tage i betragtning. Jens Meiland Hansen anbefalede heroverfor, at estimaterne bør være i pejlemærkerne, hvor vi kan forholde os til dem, og at der skal være de bredere rammer i visionerne. Jens Peter Bjerg bifaldt dette og bemærkede, at han dog ikke havde noget imod årstallet i starten, men det er rigtigt, det er det aviser og blade vil tage fat i. Problemet er, at det er 7 år.

8 Henrik Stensbøl tilsluttede sig Jens Meiland Hansens udlægning. Michael Breuning nuancerede diskussionen yderligere og bemærkede, at der er forskel på at kunne understøtte en proces og at gøre det. Et er at levere standarden, men en anden ting er, at anvendelsen af standarden også bliver udbredt. Det er penetrationen om 7 år vi skal forholde os til. Michael Thelander bemærkede hertil, at vi skal snakke om, hvad den første vision betyder: hvornår kan it-systemerne være færdige til at understøtte det her? Peter Larsen Borresen oplyste, at grunden til, at der står 7 år, er fordi vi har en trinvis implementering. Vi starter med en mindre del og udvider til en fuld implementering. Mogens Christensen foreslog, at der skal ikke stå fuldt understøttet, men gennemført via, da det var pointen i den førte diskussion. Forslaget blev indføjet i visionen. Jens Meiland Hansen kategoriserede derefter visionen, idet den første bullit handler om teknik, toeren handler om volumen, treeren handler om gevinster. Side 8 Christian Christensen foreslog på den baggrund, at det kunne tydeliggøres ved at sætte en overskrift på dem: Teknik og standarder, Udbredelse og volumen og Gevinster. Peter Andersen fandt, at det var en glimrende klassificering, men der skulle byttes om på dem. Gå efter gevinsterne først og teknikken til sidst. Bjarne Emig fandt, at syv år er fantastisk ambitiøst, og at man aldrig når 100%, og bemærkede at den ene pejlemærke skulle rettes til 1. november 2006, da UBL 2.0 foreligger i efteråret Der blev kort vendt muligheden for at stemme om 7 år og på trods af forskellige ønsker om at bibeholde eller fjerne tallet, blev det besluttet, at at fastholde tallet i visionen. Samlet blev det konkluderet, at VISIONEN skulle formuleres således: VISION Hjemtage gevinster Store såvel som små virksomheder og offentlige myndigheder høster fordelene af elektronisk udveksling af handelsdokumenter Udbredelse og proces Papirbaserede handelsprocesser med deraf følgende manuel genindtastning af data, er erstattet af elektronisk udveksling af data. Teknik og standarder Handel mellem den offentlige og private sektor er om 7 år fuldt gennemført via informationsteknologi og åbne standarder.

9 Forretningskravene Drøftelsen tog udgangspunkt i følgende forslag: FORRETNINGSKRAV Virksomheder og offentlige myndigheder skal med færrest mulige teknologiske, administrative og økonomiske barrierer kunne håndtere basale elektroniske forretningsdokumenter, som understøtter en basal indkøbsproces. Samlingen af elektroniske forretningsdokumenter skal udvælges med henblik på at være netop det nødvendige og tilstrækkelige sæt af meddelelser, som understøtter en basal og effektiv indkøbsproces i den offentlige og private sektor og mellem den offentlige og private sektor. Alle kendte og hyppigt forekommende samhandelsscenarier mellem den offentlige og private sektor skal være dækket af de udvalgte forretningsdokumenter. Den danske standard skal i videst muligt omfang basere sig på en international standard således, at grænseoverskridende handel er mulig. Side 9 Christian Christensen indledte med at understrege, at det er den basale indkøbsproces, som er det interessante i kravene. Hvordan defineres det? Er det de basale forretningsdokumenter, der udgør de basale forretningskrav eller er det den omvendte vej? Jens Michael Jensen spurgte om, der var en definition i UBL på en basal indkøbsproces? Peter Larsen Borresen oplyster hertil, at der er lavet noget indenfor UBL, der hedder small business subset vi har lavet noget der hedder simpelt i scenariearbejdet, men den er også kompliceret så svaret er nej, ingen klar definition af basal. Bernt Overmark foreslog, at forretningsdokumenter blev ændret til handelsdokumenter, og forslaget blev accepteret. Michael Thelander: I referatet fra det sidste møde var der indføjet en definition på basal indkøbsproces : Den proces som forbinder ordre til regning. Mogens Christensen pointerede i den forbindelse, at der skal være en forklaring på, hvorfor dokumenterne skal med. Det skal fremgå hvorfor, vi har dokumenterne med og hvorfor vi taget de valg. Derefter drøftede udvalget processen mere konkret fra katalog til ordre til regning, indkøb med og uden katalog, leverandørers anvendelse af kataloger, og om hvem, der skulle høste fordelene (offentlig/privat), og som resultat af denne drøftelse og drøtelsen vedrørende punkt 6 (forretningsdokumenterne) var der enighed om, at der skulle refereres til de valgte dokumenter, og at ordlyden af første bullit blev lagt fast, se nedenfor.

10 Bernt Overmark bemærkede, at fritekstordrer også er vigtige at have med. Det skal der tages højde for, ud over det der er i kataloget. Herefter blev spørgsmålet om en internationale standard drøftet. Michael Thelander fandt, at vi skal basere os på en international standard. Er den ikke god nok, må vi bygge videre på den. Christian Christensen var enig heri. Målet er UBL 2.0 i en dansk lokaliseret udgave. Det fremgår også af udvalgets kommissorium, og at der som drøftet tidligere på mødet vil blive sikret nogle formuleringer om konteksten, herunder om UBL. Carsten Pedersen bemærkede hertil, at UBL 2.0 er en international de-facto standard, men den er ikke officiel endnu. Efter lidt yderligere debat var der som følge heraf enighed om, at tilføje åbne til internationale standarder. Samlet blev det konkluderet, at forretningskravene skulle formuleres således: Side 10 Virksomheder og offentlige myndigheder skal med færrest mulige teknologiske, administrative og økonomiske barrierer kunne håndtere basale elektroniske handelsdokumenter, som understøtter en basal indkøbsproces (den proces som forbinder ordre til regning jfr. udvalgets liste over dokumenter i en basal indkøbsproces). Samlingen af elektroniske forretningsdokumenter skal udvælges med henblik på at være netop det nødvendige og tilstrækkelige sæt af meddelelser, som understøtter den basale indkøbsproces i den offentlige og private sektor og mellem den offentlige og private sektor. Alle kendte og hyppigt forekommende samhandelsscenarier mellem den offentlige og private sektor skal være dækket af de udvalgte elektroniske handelsdokumenter. Den danske standard skal basere sig på åbne internationale standarder således, at grænseoverskridende handel er mulig. Pejlemærkerne Drøftelsen tog udgangspunkt i følgende forslag: PEJLEMÆRKER 1. Oktober 2006 skal der foreligge en færdig dansk specifikation/oioxml standard, som understøtter en basal indkøbsproces Medio 2007 skal den basale indkøbsproces være implementeret i alle dele af samhandlen mellem den offentlige og private sektor Ultimo 2008 skal 35% af den private samhandel ske med udgangspunkt i en elektronisk udveksling af forretningsdokumenter.

11 Michael Thelander indledte med at spørge om, nogen kunne forklare præcist hvad punkt to betyder? Hvad er definitionen på en implementering? Christian Christensen sagde hertil, at alle skal være klar til at modtage de definerede dokumenter, og at første udgave af standarden ligger klar 1. marts næste år. Så der er passende med tid til at implementere derefter (medio 2007). Mogens foreslog på baggrund af justeringen af UBL s tidsplan, at den midterste bullit skulle ændres, da den afhænger af den øverste bullit, som blev ændret til 1. november 2006, jf. ovenfor. Jens Meiland Hansen oplyste til pejlemærkerne, at KL har et politisk udvalg, og at KL kun kan lade sit navn indgå i det her materiale efter en politisk behandling i KL. Han forbeholdt således sig retten til, at det skal behandles politisk i KL for at KL kan give oplægget en endelig opbakning. Jens Peter Bjerg tilføjede til den videre proces, at det i forbindelse med høring er vigtigt, at høringsperioden er tilpas lang. Samlet blev det konkluderet, at pejlemærkerne skulle formuleres således: Side 11 PEJLEMÆRKER 1. november 2006 skal der foreligge en færdig dansk lokalisering af UBL 2.0, som understøtter en basal indkøbsproces. Ultimo 2007 skal den basale indkøbsproces være implementeret i alle dele af samhandlen mellem den offentlige og private sektor Ultimo 2008 skal 35% af den private samhandel ske med udgangspunkt i en elektronisk udveksling af handelsdokumenter. 6. Valg af meddelelser/dokumenter i en dansk UBL (D) Christian Christensen fortalte om drøftelserne af forretningskravene og dokumenter på sidste møde. Debatten tog sit udgangspunkt i skemaerne, som fremgik af referatet fra mødet. De to grupper var næsten enige om valgene af dokumenter, se referatet fra mødet d. 1. september Der blev bl.a. spurgt om, hvorfor skemaet ikke ser ens ud for hhv. den offentlige sektor og den private sektor. Det afstedkom en længere debat om, hvad det vil sige at noget skal være obligatorisk at sende eller modtage (der var ikke mindst en diskussion om, hvorvidt man kunne pålægge en leverandør at modtage en ordre elektronisk), om der skulle være obligatorisk at handle med leverandører, der kunne sende elektroniske kataloger i den forstand, at handel alene kan ske med leverandører, der har et varekatalog bygget på standarden. Samlet set blev der enighed om, at der skal kunne stilles krav til en myndighed eller en leverandør på samme måde, som man i dag stiller krav om OIOXML elektronisk regning. Det offentlige skal således være i stand til at kunne modtage og sende de af udvalget udpegede handelsdokumenter i formatet, og det private er som følge heraf nødt til at sikre, at de tilsvarende kan sende/modtage dokumenterne. Den konkrete brug afhænger af leverandørens implementering. Det er sådanne tanker, der ligger bag formuleringen obligatorisk.

12 Jens Meiland Hansen supplerede med at sige, at det mao. skal være teknisk muligt, men det er ikke en pligt, at man skal gøre det. Michael Thelander supplerede ligeledes med at sige, at hvis der hos leverandøren findes et katalog, og det kan leveres elektronisk så skal det foregå elektronisk, ellers ikke. Som følge af diskussionen og Michael Brening m.fl. s ønsker om præciseringer forsikrede Christian Christensen, at der i det materiale, som udsendes, vil blive gjort nogle bemærkninger herom, og et par bemærkninger om, at skemaerne indeholder de UBL-dokumenter, som forelå pr. 1. september Endelig vil det også blive anført, at de valgte dokumenter får en dansk tilpasning pr. 1. november 2006, og at resten af lokaliseringen sker derefter. Sekretariatet vil således forsøge at illustrere hvorledes udrulningsprocessen skal se ud. Der var dernæst med reference til drøftelserne på ehandelsgruppens møde d. 24. oktober en kort snak om at rentenota og rykkere ikke er med som dokumenter, og at der i stedet er snakket om at vedlægge noget om bilag. Peter Larsen Borresen oplyste, at det ikke er omfattet af UBL 2.0, men vi kan vælge at lave en dansk version. Side 12 Trods fleres forbehold overfor at lade det være obligatorisk for en leverandør at modtage en ordre, blev det besluttet at udsende gruppe 1 s konklusion fra mødet d. 1. september 2005 (med fjernelse af Accounte Response) som udvalgets liste over dokumenter, som indgår i den basale indkøbsproces: Dokumenter Catalogue Request for quotation Quotation Offentlig myndighed at afsende at modtage X Privat virksomhed at afsende at modtage Order X X Order response Order response simple Order change Order cancellation X X Despatch advice Receipt advice Invoice X X X Credit note X X X Selfbilled Invoice Selfbilled Credit note Debit note AccountResponce AccountStatement Remittance advice X

13 7. Scenariebeskrivelser - klassifikation af scenarier (D) Peter Larsen Borresen præsenterede et dokument, der har til formål at få klassificeret indkøbsscenarier. Elektronisk regning bliver brugt rigtig mange steder i dag til alle typer indkøb. Formålet med dokumentet er at vise, hvordan handelsdokumenterne bruges i forskellige processer. Vi lært fra tidligere, at det er nødvendigt at have flere scenarier. Peter gennemgik herefter kategoriseringen af scenarierne og de enkelte scenariepakker. Christian Christensen afsluttede med at sige, at sekretariatet vil udsende mere information om arbejdet ved en senere lejlighed, og at alle er velkomne til at komme med input. Jens Peter Bjerg oplyste, at han som formand for regionale indkøbere gerne ville stille konkret viden til rådighed herfor. 8. Opfølgning på katalog workshops (O) Orienteringen gives i stedet i en mail fra sekretariatet. Side Orientering om UBL 2.0 fremdrift og leveranceplan (O) Orienteringen gives i stedet i en mail fra sekretariatet. 10. Evt. Ingen bemærkninger til punktet. 11. Næste møde mødet d. 19. december afløses af møde ultimo januar 2006 Det vil være fornuftigt for et kommende møde at sekretariatet har bearbejdet nogle høringssvar. 1. januar som deadline for høring + tid til bearbejdning. Derfor er næste møde i slutningen af januar. Christian Christensen meddelte afslutningsvis at sekretariatet udover at udsende nyt udkast til vision mm. til skriftlig høring i udvalget efterfølgende vil tage kontakt til medier med henblik på at promovere arbejdet.

UDKAST v.2. Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring)

UDKAST v.2. Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring) Sektorstandardiseringsudvalget for ehandel Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring) UDKAST v.2. Høring over vision, pejlemærker og forretningskrav til ehandel mellem den offentlige

Læs mere

Møde i. e- handel 1 0. Maj 2 0 0 6.

Møde i. e- handel 1 0. Maj 2 0 0 6. Møde i sektorstandardiseringsuvelaget for e- handel 1 0. Maj 2 0 0 6. 1. Velkom st Dagsorden 2. Godkendelse af dagsorden og referat 3. Meddelelser fra sekretariatet 4. Orientering om UBL 2.0 frem drift

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden og referat. Dagsordenens punkt 6. til og med 9. blev rykket frem i forlængelse af punkt 3.

1 Godkendelse af dagsorden og referat. Dagsordenens punkt 6. til og med 9. blev rykket frem i forlængelse af punkt 3. Referat af møde i sektorstandardiseringsudvalget for e-handel den 26. januar 2006 Tilstede: Carsten Pedersen, Finansrådet Mogens Christensen, WM-data Per Kiilsholm, GS1 Denmark Jesper Henkel, Civitas Lena

Læs mere

Møde i SSU for e-handel 24. oktober 2006

Møde i SSU for e-handel 24. oktober 2006 Dagsorden 12:30 Velkommen og bordrunde -Godkendelse af referat fra sidste møde 12:45 Status på UBL 2.0 og internationale aktiviteter 13:00 Tidsplan for OIOUBL og UBL konference 13:30 Status på OIO Serviceorienteret

Læs mere

Referat. OIO-udvalgsmøde for e-handel d. 26. august 2008

Referat. OIO-udvalgsmøde for e-handel d. 26. august 2008 Referat OIO-udvalgsmøde for e-handel d. 26. august 2008 Deltagere: Carsten Jensen, EDB Gruppen A/S Jens Christian Andersen, KMD Jesper Kervin Petersen, Danske Regioner Dorthe Gustavsen, Århus Kommune Søren

Læs mere

derved får adgang til en række yderligere funktionalitet og services, ligesom de vil kunne se egne data.

derved får adgang til en række yderligere funktionalitet og services, ligesom de vil kunne se egne data. Referat Møde i OIO-udvalget for e-handel Tilstede: Afbud: Søren Lauritsen, Århus kommune Flemming Møller, Progrator/gatetrade Thomas Mærsk Pedersen, Progrator/gatetrade Troels Mogensen, Medicoindustrien

Læs mere

Referat af møde i Sektorstandardiseringsudvalget for e- handel den 6. marts 2008

Referat af møde i Sektorstandardiseringsudvalget for e- handel den 6. marts 2008 Notat Referat af møde i Sektorstandardiseringsudvalget for e- handel den 6. marts 2008 Deltagere Peter Borresen, ITST Ole Ellerbæk Madsen, ITST Klaus Vilstrup Pedersen, ITST Cecile Christensen, ITST Ulrik

Læs mere

Møde i e-handelsgruppen 20. maj 2009

Møde i e-handelsgruppen 20. maj 2009 Referat Møde i e-handelsgruppen 20. maj 2009 Tilstede: Afbud: Flemming Beltoft, MySupply Peter Borresen, ebconnect Flemming Møller, Progator/gatetrade Sven Rasmussen, Preben Lauritsen, KMD Kasper Grøndahl

Læs mere

Referat af møde i Sektorstandardiseringsudvalget for e-handel den 28. februar 2007

Referat af møde i Sektorstandardiseringsudvalget for e-handel den 28. februar 2007 Referat af møde i Sektorstandardiseringsudvalget for e-handel den 28. februar 2007 Deltagere Per Kiilsholm, GS1 Jesper Kervin Petersen, Danske Regioner Søren Lauritzen, Århus Kommune Lene Laursen, MedicoIndustrien

Læs mere

Revisions- og opdateringsstrategi OIOUBL

Revisions- og opdateringsstrategi OIOUBL Notat Revisions- og opdateringsstrategi OIOUBL Indledning I henhold til erfaringerne med OIOXML elektronisk regning og de opdateringer, præciseringer mv. der har været, er det vurderingen, at der er behov

Læs mere

Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL. Finn Christensen finn.christensen@mysupply.dk. 4. november 2010

Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL. Finn Christensen finn.christensen@mysupply.dk. 4. november 2010 Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL Finn Christensen finn.christensen@mysupply.dk 4. november 2010 Agenda Introduktion til UBL og OIOUBL-2.02 Hvilke forretningsprocesser/profiler? Hvilke er krævet

Læs mere

Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL. Finn Christensen fch@tradeshift.com. 1. marts 2011

Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL. Finn Christensen fch@tradeshift.com. 1. marts 2011 Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL Finn Christensen fch@tradeshift.com 1. marts 2011 Agenda Introduktion til UBL og OIOUBL-2.02 Hvilke forretningsprocesser/profiler? Hvilke er krævet mod det offentlige?

Læs mere

IKA e-tænketank 10. marts 2016

IKA e-tænketank 10. marts 2016 IKA e-tænketank 10. 1 DAGENS TEKST EU-Direktiv om e-invoice Strategi for NemHandel og PEPPOL Digitaliseringsstrategien Digitalisering af udbudsprocessen 2 DIREKTIVFORSLAG OM ELEKTRONISK FAKTURERING Alle

Læs mere

Referat, OIO-Komitéens 1. møde, d. 21. februar - 2008. Til stede: Dagsorden

Referat, OIO-Komitéens 1. møde, d. 21. februar - 2008. Til stede: Dagsorden Referat, OIO-Komitéens 1. møde, d. 21. februar - 2008 Mødet afholdtes d. 21. februar - 2008 fra kl. 9:30 12:00 i Direktionens mødelokale, 4 sal,,. Til stede: Mette Jørgensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

B 103 - Bilag 6 Offentligt

B 103 - Bilag 6 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Bilag 6 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes

Læs mere

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 1 22.maj 2014 Kl. 17.00-19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab Sted: Milnersvej 48, Hillerød, Mødelokale 1 Afbud: Kirsten Jensen

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

Punkt 1 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøder nr. 2 d. 2. september 2013

Punkt 1 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøder nr. 2 d. 2. september 2013 Brøndby den 14. oktober 2013 Journal nr.2123-13-fs Referat af bestyrelsesmøde nr.3 2013-2014 Mandag d. 7. oktober 2013, kl. 17.30 på Hotel Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense Deltagere: Per Bertelsen

Læs mere

OIOUBL Intro. OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduktion I01 Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Intro. OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduktion I01 Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Intro OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduktion I01 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

Leif Luxhøj Pedersen, Gregers Christensen, Anette Holm (medarbejderrepræsentant),

Leif Luxhøj Pedersen, Gregers Christensen, Anette Holm (medarbejderrepræsentant), Til stede: Afbud: Andre deltagere: Bjarne Wahlgren, Thorkild Baltzer, Peter Kay Mortensen, Nedim Yasar (kursistrepræsentant), Jonas Reinwald Sørensen (kursistrådsrepræsentant) Niels Humble (medarbejderrepræsentant),

Læs mere

Tina Povlsen Henrik Hansen Mette Østergaard

Tina Povlsen Henrik Hansen Mette Østergaard BESTYRELSESSEMINAR Referat for møde i: Bestyrelsesseminar i Dansk Selskab for Fysioterapi For referat: Tina Povlsen/Mette Østergaard Dato for møde: Fra torsdag den 12. februar kl. 17.30 til lørdag den

Læs mere

Referat 10. møde i OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet den 13. april 2011

Referat 10. møde i OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet den 13. april 2011 Referat af 10. møde i OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet 13.04.2011 Referat 10. møde i OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet den 13. april 2011 Mødested:, Holsteinsgade 63, 2100 Kbh. Ø, kl.

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 10. september 2015 Kl.: 9:00-12:00 Sted: Deltagere: Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre lokale

Læs mere

INSPIRE Følgegruppen. Referat fra INSPIRE Følgegruppens møde torsdag den 7. juni

INSPIRE Følgegruppen. Referat fra INSPIRE Følgegruppens møde torsdag den 7. juni INSPIRE Følgegruppen Strategi & Sekretariat J.nr. Ref. dbl Den 24. september 2007 Referat fra INSPIRE Følgegruppens møde torsdag den 7. juni Deltagere: Afbud fra: Anne Kjølhede Revald, VD Erik Sommer,

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Møde i OIO-udvalget for e-handel 26. august 2008

Møde i OIO-udvalget for e-handel 26. august 2008 Møde i OIO-udvalget for e-handel 26. august 2008 Agenda 1. Velkommen og bordrunde 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 3. Status på NemHandel 4. Tidsplan og strategi for opdatering af bekendtgørelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Intro OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduction I01 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 21. januar 2016, kl. 18.30-20.30. For referat: Sted: Video - LifeSize Deltagere: Bente Andersen, Bjarne Rittig-Rasmussen, Anette Spence, Hans Stryger

Læs mere

Deltog ikke: Niels Johannessen, Ane Buch, Flemming Fink, Niels Arendt Nielsen, Torben Henriksen og Finn Lauritzen.

Deltog ikke: Niels Johannessen, Ane Buch, Flemming Fink, Niels Arendt Nielsen, Torben Henriksen og Finn Lauritzen. KØBENHAVN, D. 22. JANUAR 2014 REG LAB bestyrelsesmøde 22. januar 2014 Referat REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK Tidspunkt: 11-14.30 INFO@REGLAB.DK Sted: Region

Læs mere

Møde i Handicaprådet Torsdag, den 11. december 2014 kl m. efterfølgende julefrokost

Møde i Handicaprådet Torsdag, den 11. december 2014 kl m. efterfølgende julefrokost Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 16. december 2014 Sags id Sagsbehandler Birgit Kirk Coupar Telefon direkte 76 16 92 58 E-mail bkc@esbjergkommune.dk Referat Møde i Handicaprådet Torsdag, den 11. december

Læs mere

IKA e-tænketank 20. august 2015

IKA e-tænketank 20. august 2015 IKA e-tænketank 20. august 2015 august 2015 1 DAGENS TEKST Ny schematron og de 40 karakterer EU-Direktiv om e-invoice Migrering af NemHandel til PEPPOL Digitalisering af udbudsprocessen 2 august 2015 NY

Læs mere

Digitaliseringsudvalget Fredag den kl Aarhus Rådhus, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus REFERAT

Digitaliseringsudvalget Fredag den kl Aarhus Rådhus, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus REFERAT Digitaliseringsudvalget Fredag den 10.02 2012 kl 11.00 13.00 Aarhus Rådhus, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus REFERAT Til stede: Steen B. Andersen, Marc P. Christensen, Lars Bornæs, Claus Vesterager, Michel

Læs mere

Møde i Sektorstandardiseringsudvalget for e-handel den 10. oktober 2007

Møde i Sektorstandardiseringsudvalget for e-handel den 10. oktober 2007 Møde i Sektorstandardiseringsudvalget for e-handel den 10. oktober 2007 Deltagere Helle Schade Sørensen, Per Kiilsholm, GS1 Carina Priess Sørensen, Økonomistyrelsen Mogens Christensen, WM-Data Knud Jacobsen,

Læs mere

Notat. Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken.

Notat. Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken. Dato: 1. oktober 2009 Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken. Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødet fandt sted tirsdag den 25. august

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Ejerforeningen Tvillingegård 1 tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 19, hotel Lautruppark, Ballerup.

Referat af ekstraordinær generalforsamling Ejerforeningen Tvillingegård 1 tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 19, hotel Lautruppark, Ballerup. Referat af ekstraordinær generalforsamling Ejerforeningen Tvillingegård 1 tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 19, hotel Lautruppark, Ballerup. Der var 29 lejligheder repræsenteret, heraf en ved skriftlig fuldmagt

Læs mere

NOTAT Til Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradioog tv-ordning

NOTAT Til Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradioog tv-ordning RADIO- OG TV-NÆVNET NOTAT Til Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradioog tv-ordning 6. maj 2003 Referat af arbejdsgruppens 3. møde den 11. april 2003 MEDIE- OG TILSKUDSSEKRETARIATET Til stede:

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol

Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Det Lokale Beskæftigelsesråd sprotokol 10-11-2014 14:00 Rådhuset -Lokale C224 Afbud fra: Erik Amstrup Rohde Jens Christian Pedersen Jens Ejnar Mikkelsen Torben Vilsgaard Silkeborg Kommune Søvej 1 8600

Læs mere

Brancheforeningen for Genanvendelse af Organiske Restprodukter til Jordbrugsformål

Brancheforeningen for Genanvendelse af Organiske Restprodukter til Jordbrugsformål Brancheforeningen for Genanvendelse af Organiske Restprodukter til Jordbrugsformål www.genanvendbiomasse.dk Referat, Generalforsamling den 20. april 2007 kl. 10:00 Landbrugsraadet, Axeltorv 3, 1609 Kbh.

Læs mere

Referat fra OvergangsMEDudvalgsmøde nr. 3 2015. TEKNIK OG MILJØ Aarhus Brandvæsen Aarhus Kommune

Referat fra OvergangsMEDudvalgsmøde nr. 3 2015. TEKNIK OG MILJØ Aarhus Brandvæsen Aarhus Kommune Referat fra OvergangsMEDudvalgsmøde nr. 3 2015 Side 1 af 6 Mødedato: Onsdag, den 28. oktober 2015, kl. 13.00 Mødested: Beredskabscentret, K1 Deltagere: Lars Hviid (LH) Søren Rekly (SR) (Odder) Bent Rasmussen

Læs mere

REFERAT FRA SCHWEISSKOORDINATORMØDE 02-15

REFERAT FRA SCHWEISSKOORDINATORMØDE 02-15 REFERAT FRA SCHWEISSKOORDINATORMØDE 02-15 Tid: Lørdag den 22. august 2015 kl. 12.30 16.00 (internt møde kl. 10.00 12.00) Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Søren P.

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Att: Mads Ellehammer:

Att: Mads Ellehammer: KL Att: Mads Ellehammer: 27. august 2008 FESD-standardiseringsgruppen har nu færdigbehandlet de indkomne svar til høringen, som løb fra den 22. marts 2008 til 23. maj 2008, og ønsker med dette brev at

Læs mere

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 9.30-16. 2. maj 2011 Tilstede

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Hovedbestyrelsen (herefter HB) agerer i henhold til følgende forretningsorden:

Hovedbestyrelsen (herefter HB) agerer i henhold til følgende forretningsorden: Vedtaget d. 22. november 2014 Forretningsorden for CISV Danmarks Hovedbestyrelse CISV Danmark er etableret som en selvstændig organisation i Danmark. CISV Danmark er tilsluttet CISV International og agerer

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 22. maj 2013 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. Der forelå afbud fra: Torben Larsen Anders Gadegaard For mødet

Læs mere

Sag: Ekspertudvalget om åbne standarder: Indstilling af 23. marts 2011.

Sag: Ekspertudvalget om åbne standarder: Indstilling af 23. marts 2011. Til videnskabsministeren og Folketingets IT-ordførere Sag: Ekspertudvalget om åbne standarder: Indstilling af 23. marts 2011. Vedr. afgivelse af dissens Som anført i mit brev af 17. marts 2011 til ministeren

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I BOLIGKONTORET ÅRHUS DEN 07.01.2010

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I BOLIGKONTORET ÅRHUS DEN 07.01.2010 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I BOLIGKONTORET ÅRHUS DEN 07.01.2010 X Robert Thorsen bestyrelsesformand X Olav Bertelsen næstformand X Søren Høgsberg bestyrelsesmedlem X Chris Cully bestyrelsesmedlem X Lars

Læs mere

Skagen Rådhus, Byrådssalen

Skagen Rådhus, Byrådssalen Page 1 of 8 Referat Direktionsgruppen Ordinært møde Dato Tid Sted 13. januar 2005 09:00 Skagen Rådhus, Byrådssalen NB. Der serveres en let frokost i kantinen kl. 12.00. Sekretariatschef Henriette B. Wandborg

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd.

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 8. august 2016 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 2. sal, lokale 302 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Arne Bjørn Nielsen, Arvin

Læs mere

Notat. Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken

Notat. Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Dato:26. oktober 2009 Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Kirkeministeriet Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødet fandt sted torsdag den 8. oktober 2009

Læs mere

1. Godkendelse af referat og dagsorden Dagsordenens oprindelige punkt 3 rykkes op som nyt punkt 2

1. Godkendelse af referat og dagsorden Dagsordenens oprindelige punkt 3 rykkes op som nyt punkt 2 DB s Digitaliseringsudvalg Mandag den 6. december 2010 kl. 10.30 12.30 Hovedbiblioteket, Århus, Møllegade 1, 8000 Århus C lokale B på 2. sal Mødet startede ca. en time senere end planlagt pga. forsinket

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

Referat af møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse Den 30. marts kl i EPOS

Referat af møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse Den 30. marts kl i EPOS Dato: 4. april 2006 J. nr.: 7.01.02 Sagsbehandler: kol Referat af møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse Den 30. marts kl. 10 12. i EPOS Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2.

Læs mere

Referat 9. møde i OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet den 21. september 2010

Referat 9. møde i OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet den 21. september 2010 Referat af 9. møde i OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet 21.09.2010 Referat 9. møde i OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet den 21. september 2010 Mødested:, Holsteinsgade 63, 2100 Kbh. Ø, kl.

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe 10:

Kommissorium for arbejdsgruppe 10: Kommissorium for arbejdsgruppe 10: Digitalisering Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Dette materiale indeholder

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. www.jaernen.dk REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. Dagsorden (ifølge vedtægterne) A. Valg af dirigent. B. Bestyrelsens beretning. C. Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Tirsdag den 10. december 2013 kl Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Tirsdag den 10. december 2013 kl Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup 18.12.2013 Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Tirsdag den 10. december 2013 kl. 15.00 Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden... 4 2. Godkendelse af og opfølgning

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

F K G - B E S T Y R E L S E N

F K G - B E S T Y R E L S E N REFERAT F K G - B E S T Y R E L S E N Dato: 09-09-2014 13:00 16:00 Sted: KL-huset lokale S-09 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles

Læs mere

og versioneringsstrategi for OIOUBL - fælles standard for e-handelsdokumenter.

og versioneringsstrategi for OIOUBL - fælles standard for e-handelsdokumenter. Notat Opdaterings- og Versioneringsstrategi for OIOUBL fælles standard for e- handelsdokumenter Indledning I henhold til erfaringerne med OIOXML elektronisk regning samt de opdateringer og præciseringer,

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan

Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan Regionssekretariatet Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan Tel. 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat af 2. møde i styregruppen vedrørende evaluering af Region

Læs mere

Mårslet Fællesråd, Referat fra FU-møde

Mårslet Fællesråd, Referat fra FU-møde Mårslet Fællesråd, Referat fra FU-møde Dato: Tirsdag den 23. aug. 2016, kl. 19.00 Mødested: Tilstede: Afbud: Referent: TMG Halhuset Jens Thomsen, Anders Kjær, Troels Laursen, Lars Munk, Finn Larsen, Anette

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 4. maj 2015, kl. 10.30-15.30 i Kulturstyrelsen.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 4. maj 2015, kl. 10.30-15.30 i Kulturstyrelsen. Referat 18. maj 2015 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 4. maj 2015, kl. 10.30-15.30 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Erik Barfoed, Helle Kolind Mikkelsen, Jakob Heide Petersen, Jytte

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem 10-02- 2009 TILSYNET Du har som byrådsmedlem af Svendborg Byråd klaget over den proceduremæssige behandling af spørgsmålet om aflysning

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. nye samarbejdsformer 12. februar 2016 Kl Regionsgården, H5

Arbejdsgruppen vedr. nye samarbejdsformer 12. februar 2016 Kl Regionsgården, H5 Møde i: Arbejdsgruppen vedr. nye samarbejdsformer Dato: 12. februar 2016 Kl.: Kl. 10-12.00 Sted: Regionsgården, H5 Deltagere: Peter Mandrup Jensen Christian Bartholdy Anne Hertz Birte Sonnenborg Grothe

Læs mere

1.0 Rundvisning: Bygning F Praksis- og Innovationshuset og Agora i ny Bygning B 1.1 Kort orientering om SIG om- og tilbygning

1.0 Rundvisning: Bygning F Praksis- og Innovationshuset og Agora i ny Bygning B 1.1 Kort orientering om SIG om- og tilbygning Dato & tid 29. marts 2016 / kl. 16-19 SIG C211 Referent Afbud Deltagere Stine Hauge Nielsen Jens Elmelund, Charlotte Rønhof, Karsten Skawbo-Jensen, Randi Brinckmann; René van Laer, Henning Bach Christensen,

Læs mere

Ny Børne- og Ungepolitik I Aalborg Kommune

Ny Børne- og Ungepolitik I Aalborg Kommune Punkt 16. Ny Børne- og Ungepolitik I Aalborg Kommune 2013-45321 Familie- og Socialudvalget og udvalget indstiller, at byrådet godkender udkast til ny Børne- og Ungepolitik 2015-2017 i Aalborg Kommune Familie-

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn. REFERAT af møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn. REFERAT af møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn REFERAT af møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mandag den 23. november 2015 kl. 9.00-10.00 på Hotel Gl. Avernæs, Helnæsvej 9, 5631 Ebberup (i forbindelse med rådets strategiseminar) Deltagere: Jan

Læs mere

Hovedpunktsreferat fra møde den 5. oktober 2012 i VULA-forum

Hovedpunktsreferat fra møde den 5. oktober 2012 i VULA-forum 10. oktober 2012 Hovedpunktsreferat fra møde den 5. oktober 2012 i VULA-forum /timepe-erst Deltagere: Colt Telecom: John Frederiksen og Morten Føns Concepy: Stig Myken og Nicolai Lamborg Dong Energy Sales

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel 02. december 2014 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 STANDARDER... 4 OIOUBL e-handelsstandard... 4 OIORASP - transportprotokol... 5 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF

Læs mere

1B Status på e-fakturaområdet

1B Status på e-fakturaområdet Fakturahåndtering 1B Status på e-fakturaområdet Helle Schade-Sørensen IT-Telestyrelsen Status på efaktura Udfordringer og muligheder Helle Schade-Sørensen Dagens tekst De nye krav til elektronisk fakturering

Læs mere

Referat. Fællesmøde for koordinations- og styregruppen for DDB. Møde den 4. november 2013, kl i Kulturstyrelsen. Mødelokale 7.

Referat. Fællesmøde for koordinations- og styregruppen for DDB. Møde den 4. november 2013, kl i Kulturstyrelsen. Mødelokale 7. Referat 11. November 2013 DDB sekretariatet Fællesmøde for koordinations- og styregruppen for DDB Møde den 4. november 2013, kl. 14.00-18.00 i Kulturstyrelsen. Mødelokale 7. Deltagere: Rolf Hapel, Annette

Læs mere

Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05

Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05 REFERAT 2014 GEODANMARK BESTYRELSESMØDE Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser

Læs mere

Høringsvar til praksisplanen

Høringsvar til praksisplanen Dato: 6. september 2016 Brevid: 3045629 Primær Sundhed Høringsvar til praksisplanen Praksisplanen for Almen praksis har været sendt til rådgivning og vejledning hos Sundhedsstyrelsen samt til høring hos

Læs mere

NemHandel. Jens Jakob Andersen IT-arkitekt IT og Telestyrelsen

NemHandel. Jens Jakob Andersen IT-arkitekt IT og Telestyrelsen NemHandel Jens Jakob Andersen IT-arkitekt IT og Telestyrelsen jjan@itst.dk 2565 3212 Baggrunden for Nemhandel Visoner og potentiale for Nemhandel Rundt om Nemhandel Ind i Nemhandel Lov om elektronisk regning

Læs mere

Mikael Sjöberg Per Hansen Bjarne Pedersen Elisabeth Kjeldsen Lone Birgitte Christensen Kristian Jacobsen Birgitte Christensen Niels Ågesen

Mikael Sjöberg Per Hansen Bjarne Pedersen Elisabeth Kjeldsen Lone Birgitte Christensen Kristian Jacobsen Birgitte Christensen Niels Ågesen OFFENTLIGE CHEFER I DJØF BESTYRELSESMØDE DEN 25. NOVEMBER 2016 Sagsnr. 2016-156 Ref. tmb/- Til stede var: Afbud fra: Fra sekretariatet deltog: Henning Thiesen Mikael Sjöberg Per Hansen Bjarne Pedersen

Læs mere

Referat fra styregruppemøde 6

Referat fra styregruppemøde 6 Projekt Den administrative forandringsproces Emne Styregruppemøde Dato og sted Aarhus Universitet, bygning 1430 lokale 231 Tidspunkt Onsdag den 5. november 2008, kl. 10.00 til 12.00 Møde nr. 6 Referent

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002

Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002 Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002 Mødet afholdtes på DHI Institut for Vand og Miljø s adresse, Agern Alle 11, 2970 Hørsholm. Torkil Jønch-Clausen bød velkommen

Læs mere

Åben. Byrådsmedlemmers mulighed for at tilføje bemærkninger til beslutninger i beslutningsprotokollen

Åben. Byrådsmedlemmers mulighed for at tilføje bemærkninger til beslutninger i beslutningsprotokollen Beslutningsdokument Magistraten Mødet den 14.03.2016 Åben Punkt 8. Byrådsmedlemmers mulighed for at tilføje bemærkninger til beslutninger i beslutningsprotokollen 2016-007516 Borgmesterens Forvaltning

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 Mødereferat Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010 Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 l For referat: Stefan Kragh Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan Kragh. Afbud:

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00139 22. april 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 24. april 2014 kl. 1000-1200 (videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity har i brev af 2. august 2004 anmodet om at træffe afgørelse efter telelovens 65, fordi

Læs mere

KONKLUSIONER. Møde i: Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation

KONKLUSIONER. Møde i: Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation Center For Sundhed Enhed for tværsektorielt udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKLUSIONER Møde i: Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation Dato: Mandag den 31. august 2015 Kl.: 8:30-10:00

Læs mere

Social- og Handicapcentret 07-11-2012. Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen

Social- og Handicapcentret 07-11-2012. Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen REFERAT Social- og Handicapcentret 07-11-2012 Referat fra møde i Udsatterådet den 6. november 2012 Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen Ikke fremmødte med

Læs mere

Bestyrelsen. Østjyllands Brandvæsen. Referat. Dato: Tid: Sted:

Bestyrelsen. Østjyllands Brandvæsen. Referat. Dato: Tid: Sted: Østjyllands Brandvæsen Referat Bestyrelsen 18-11-2016 10:00 18-11-2016 12:00 Dato: Tid: Sted: Deltagere: 18. november 2016 10:00-18-11-2016 12:00 Aarhus Rådhus, mødelokale 381 Fung. rådmand Camilla Fabricius

Læs mere

Kommunal styregruppe for DUBU

Kommunal styregruppe for DUBU REFERAT Kommunal styregruppe for DUBU Referat af 1 møde med DUBUs kommunale styregruppe, 3. februar 2015 Deltagere: Tina Wahl, Kontorchef, Social og Sundhed, KL Hanne Gøttrup, Projektleder, Social og Sundhed,

Læs mere

F O T D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E

F O T D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E REFERAT 2014 F O T D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E Dato: 23-05-2014 09:15 Sted: Silkeborg Deltagerfortegnelse... 3 1. Godkendelse... 4 1.1. Godkendelse af dagsorden... 4 1.2. Godkendelse af

Læs mere

F K G - B E S T Y R E L S E N

F K G - B E S T Y R E L S E N REFERAT 2015 F K G - B E S T Y R E L S E N Dato: 30-04-2015 15:30 Sted: Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati.

Læs mere

G E O D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E

G E O D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E REFERAT 2016 G E O D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E Dato: 23-09-2016 10:30 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 København S, lokale S-09 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere