EVALUERING AF FORENINGS- EJEDE KUNSTGRÆSBANER I AARHUS KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERING AF FORENINGS- EJEDE KUNSTGRÆSBANER I AARHUS KOMMUNE"

Transkript

1 EVALUERING AF FORENINGS- EJEDE KUNSTGRÆSBANER I AARHUS KOMMUNE Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune Rapport kort version 12/03/2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA

2 INDHOLD 1. RESUMÉ 2 2. INDLEDNING 5 3. MÅLOPFYLDELSE 7 4. KONSEKVENSER FOR FORENINGER OG OMGIVELSER 8 5. ANBEFALINGER VEDRØRENDE KOMMENDE KUNSTGRÆSBANER 9 Forside: Your Rainbow Panorama på ARoS Aarhus Kunstmuseum. Foto gengivet med tilladelse fra ARoS og Claus Bang. 2 Evaluering af foreningsejede kunstgræsbaner i Aarhus Kommune

3 1. RESUMÉ Siden 2005 har Aarhus Kommune ydet tilskud til etablering af seks foreningsejede kunstgræsbaner samt truffet beslutning om etablering af yderligere tre kunstgræsbaner i kommunen. På den baggrund har kommunen bedt Epinion, Pluss Leadership og Orbicon om at gennemføre en evaluering, der opsamler de hidtidige erfaringer og giver anbefalinger til den fremtidige strategi i forhold til etablering af kunstgræsbaner. Evalueringen har til formål at besvare tre overordnede spørgsmål, nemlig: Er de strategiske mål for etablering af foreningsejede kunstgræsbaner i Aarhus Kommune opfyldt? Hvad er konsekvenserne og betydningen af foreningsejede kunstgræsbaner i Aarhus Kommune for omgivelserne? Hvilke anbefalinger kan man give i forhold til etablering og drift af evt. yderligere kunstgræsbaner i Aarhus Kommune? De strategiske mål med etableringen af de eksisterende kunstgræsbaner er: 1. At kunstgræsbanerne placeres, så børn og unge i videst mulige omfang får baner i deres nærområde. 2. At kunstgræsbanerne anvendes optimalt året rundt og dermed bidrager til en forbedring af boldbanesituationen generelt. 3. At understøtte udviklingen af attraktive faciliteter med stor efterspørgsel. 4. At medvirke til at fremme fodboldsporten i Aarhus Kommune. 5. At kunstgræsbanerne er tilgængelige for alle klubber. Disse mål må alle i et vist omfang siges at være opfyldt. Der er tale om mål, der kan være opfyldt i større eller mindre grad. Banerne opfattes som attraktive af brugerne og der er en stor efterspørgsel efter dem. Det gælder i særdeleshed i tidsrummet kl Banerne anvendes i høj grad af børn og unge (dvs. spillere under 25 år) og mange af foreningerne har iværksat forskellige initiativer, der kan medvirke til at fremme børn og unges adgang til og anvendelse af kunstgræsbanerne. Der er ikke belæg for, at kunstgræsbanerne medfører flere fodboldspillere, men de eksisterende medlemmer spiller flere timer om året, når der er kunstgræsbaner. Banerne er tilgængelige for alle klubber, selvom det i praksis kan være vanskeligt for de foreninger, der ikke selv ejer en kunstgræsbane, at leje en på de mest populære tidspunkter. Både foreninger, der ejer en kunstgræsbane, og foreninger, der lejer dem, er tilfredse med kunstgræsbanerne. Kunstgræsbanerne giver mere aktivitet og bedre baner. Samtidig medfører 3 Evaluering af foreningsejede kunstgræsbaner i Aarhus Kommune

4 etableringen af en kunstgræsbane dog højere kontingenter og kræver rigtig mange (frivillige) ressourcer i foreningerne, især i forbindelse med etableringen. Ved flere af de eksisterende kunstgræsbaner har der været sager i forhold til nabogener, men i de fleste tilfælde er disse afhjulpet ved hjælp af tekniske ændringer og dialog mellem foreninger og naboer. Særligt i et enkelt tilfælde er der fortsat betydelige uoverensstemmelser mellem ejerne af kunstgræsbanen og de nærmeste naboer. Derudover oplever mange kunstgræsbanerne som en gevinst for lokalsamfundet, da de kan være med til at styrke det lokale sammenhold og give mere liv i klubberne ved at udvide spillemulighederne til hele året og i mange timer hver dag og aften. Generelt opleves samarbejdet mellem foreningerne og kommunen som velfungerende, selvom flere foreninger efterspørger mere støtte og rådgivning fra kommunens side i forbindelse med etableringen af banen og et mere formaliseret samarbejde internt i kommunen, så indsatsen fokuseres overfor klubberne. Det foreslås blandt andet, at kommunen opretter en one-stop-shop for foreninger, der vil etablere en kunstgræsbane, stiller specialister eller en særlig kontaktperson til rådighed, etablerer en erfa-gruppe for nuværende og kommende baneejere samt eventuelt udarbejder en tjekliste over forhold, man som kommende baneejer skal være opmærksom på i etableringsfasen. Med enkelte undtagelser er der kun et begrænset samarbejde mellem foreningerne og de lokale skoler og institutioner. Samtidig kan Folkeskolereformen medføre øget behov og efterspørgsel fra skolernes side på arealer til idræt og bevægelse, herunder eventuelt kunstgræsbaner. Der er derfor et væsentligt potentiale både for idrætsforeningerne og skolerne - i at øge skolers og andre institutioners brug af banerne i dagtimerne, hvor de ofte står tomme. Der findes ikke ét objektivt mål for, hvor mange kunstgræsbaner, der er behov for, men vurderet ud fra dels den nuværende store efterspørgsel efter banerne særligt om eftermiddagen og aftenen og dels ud fra antallet af indbyggere og organiserede fodboldspillere pr. kunstgræsbane, vurderes behovet for kunstgræsbaner i Aarhus Kommune ikke at være dækket for nuværende. 4 Evaluering af foreningsejede kunstgræsbaner i Aarhus Kommune

5 2. INDLEDNING I 2005 vedtog byrådet i Aarhus Kommune at give tilskud til delvis finansiering af to foreningsejede kunstgræsbaner hos henholdsvis Idrætshøjskolen og AGF. I 2011 og 2012 blev der etableret yderligere fire foreningsejede kunstgræsbaner med kommunalt tilskud til VRI, IF Lyseng, tst og Aarhus Fremad. I forbindelse med vedtagelsen af kommunens budget for 2014 blev der desuden bevilget tilskud til yderligere to kunstgræsbaner. Det er besluttet at disse baner skal placeres hos henholdsvis BMI og HEI. Endelig besluttede Magistraten på et møde den 9. december 2013, at der skal etableres en kunstgræsbane i forbindelse med Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj, fordi der skal anlægges to nye veje, der hvor den eksisterende græsbane i Gellerupparken ligger. I Aarhus Kommune har man således gjort sig erfaringer med etablering og drift af kunstgræsbaner gennem otte år og man vil med anlæggelsen af de tre kommende baner nå op på ni kunstgræsbaner med kommunalt tilskud i kommunen. 1 De seks eksisterende og de tre planlagte kunstgræsbaner fremgår af nedenstående tabel: Forening/ejer Placering Ibrugtagning Idrætshøjskolen Vejlby Centervej, Risskov 2005 AGF Fredensvang, Terp Skovvej, Viby VRI Ved Bellevuehallerne, Vestre Strandallé, Risskov 2011 IF Lyseng Lysengvej, Højbjerg 2012 tst Ved Tilst Skole, Tåstumvænget, Tilst 2012 Aarhus Fremad Riisvang Stadion, Hans Egedes Vej, Aarhus N 2012 BMI Egelund Idrætscenter, Bredgade, Malling 2014 (forventet) HEI Skæring Skolevej, Egå 2014 (forventet) Gellerup (ACFC) Mellem Gellerupbadet og FU-klubberne Aarhus Kommune har på den baggrund bedt Epinion, Pluss Leadership og Orbicon om at gennemføre en evaluering, der opsamler de hidtidige erfaringer og giver anbefalinger til den fremtidige strategi i forhold til etablering af kunstgræsbaner. Der er tale om en 360 graders 1 Ejerskab, driftsansvar mv. for den kommende bane i Gellerup er ikke endeligt afklaret. 2 AGF har i 2014 fået lagt ny belægning på kunstgræsbanen. 5 Evaluering af foreningsejede kunstgræsbaner i Aarhus Kommune

6 evaluering, der skal følge op på kunstgræsbanernes betydning for alle, der er påvirket af dem. Det gælder spillere og frivillige i idrætsforeningerne både foreninger, der ejer eller lejer en kunstgræsbane, og foreninger, der anvender de kommunale baner borgere, institutioner mv. i kunstgræsbanernes lokalområder, interesseorganisationer og forskellige forvaltninger i Aarhus Kommune. Det fremgår af Aarhus Kommunes Sports- og fritidspolitik for , at: Århus Kommune, med udgangspunkt i nuværende antal brugere og den belastning, der er i dag på eksisterende boldbaner, mangler fodboldbaner. Dette bekræftes af en opgørelse foretaget af DBU Jylland i forbindelse med kåringen af Årets Jyske Fodboldkommune 2013, hvoraf det fremgår, at Aarhus er den jyske kommune, der har næstfærrest fodboldbaner (græs) pr. indbygger. 3 Dette faktum kombineret med målsætningen om, at kommunen skal tilbyde gode og attraktive idrætsfaciliteter til en bred vifte af formål med en god dækning og en høj udnyttelsesgrad 4, har været blandt de væsentligste argumenter for, at Aarhus Kommune siden 2005 har givet tilskud til i alt ni foreningsejede kunstgræsbaner. Især i de tættere beboede dele af Aarhus Kommune og i tilknytning til eksisterende baner er det vanskeligt og dyrt at finde arealer, hvor der kan anlægges nye fodboldbaner. I stedet kan kapaciteten udvides ved at omlægge eksisterende grus- eller græsbaner til kunstgræs, fordi kunstgræsbaner kan anvendes hele året (græsbaner må kun anvendes i sommerhalvåret og grusbaner anvendes primært om vinteren) og i mange flere timer om ugen end en græsbane uden at tage skade. Kunstgræsbaner kan med andre ord sikre en mere intensiv arealudnyttelse end både grus- og græsbaner. I modsætning til langt størstedelen af græsbanerne, der er kommunalt ejede, ejes og drives samtlige kunstgræsbaner i Aarhus Kommune af foreninger. 5 Kommunens rolle består hovedsagligt i, at den yder et anlægstilskud på typisk godt og vel 3 mio. kroner samt et årligt driftstilskud på kroner til hver bane. Der indgås en tilskudsaftale mellem kommunen og den forening, der ejer banen, samt en (gratis) areallejeaftale i de tilfælde, hvor banen ligger på et kommunalt areal. Foreningen ejer banen og bærer i den forbindelse det fulde ansvar for banen og de tilhørende faciliteter og afholder alle udgifter til drift og vedligeholdelse. Lejeindtægter tilfalder ligeledes foreningen Aarhus Kommunes Sports- og fritidspolitik : Forpligtende fællesskaber et fælles ansvar. 5 Kunstgræsbanen ved Idrætshøjskolen ejes/drives af skolen. Kunstgræsbanen i Tilst drives af idrætsforeningen tst i samarbejde med DBU Jylland Fodboldcenter og Langkær Gymnasium og HF. 6 Evaluering af foreningsejede kunstgræsbaner i Aarhus Kommune

7 Denne rapport er en sammenfatning af den samlede evalueringsrapport. For en uddybning af resultaterne og de anvendte metoder henvises til Evaluering af foreningsejede kunstgræsbaner i Aarhus Kommune lang version. 3. MÅLOPFYLDELSE Kommunens mål med etableringen af kunstgræsbanerne fremgår af bl.a. byrådsindstillingerne i forbindelse med beslutningerne om at yde tilskud til de eksisterende kunstgræsbaner, forlig om kvalitetsfondsmidler Idræt og bevægelse med kvalitet og mangfoldighed samt Sports- og fritidspolitikken. Der er imidlertid ikke tale om klare, operationelle mål med bestemte succeskriterier, men om mere strategiske mål, der kan vurderes subjektivt. De strategiske mål med etableringen af de eksisterende kunstgræsbaner er: 1. At kunstgræsbanerne placeres, så børn og unge i videst mulige omfang får baner i deres nærområde. 2. At kunstgræsbanerne anvendes optimalt året rundt og dermed bidrager til en forbedring af boldbanesituationen generelt. 3. At understøtte udviklingen af attraktive faciliteter med stor efterspørgsel. 4. At medvirke til at fremme fodboldsporten i Aarhus Kommune. 5. At kunstgræsbanerne er tilgængelige for alle klubber. Kommunens strategiske mål med etableringen af kunstgræsbaner må alle siges at være opfyldt i et vist omfang. Banerne anvendes i høj grad af børn og unge (dvs. spillere under 25 år) og mange af foreningerne har iværksat forskellige initiativer, der kan medvirke til at fremme børn og unges adgang til og anvendelse af kunstgræsbanerne. Der er dog ikke generelt belæg for at konkludere, at kunstgræsbanerne i højere grad er for børn og unge end andre brugere. Der er snarere tale om, at alle aldersgrupper har større adgang til at spille fodbold året rundt efter at kunstgræsbanerne er etableret som et tilbud. Banerne opfattes som attraktive af brugerne og der er en stor efterspørgsel efter dem. Især om vinteren i tidsrummet kl kunne man formentlig udleje væsentlig flere kunstgræsbaner. Banerne anvendes året rundt og har generelt en høj belægning, men på de fleste af banerne er det muligt at finde ledige tider på hverdage før kl. 16 samt enkelte tider om aftenen i løbet af sommeren. Der er ikke på baggrund af denne evaluering belæg for at konkludere, at en kunstgræsbane tiltrækker flere medlemmer til de foreninger, der ejer en kunstgræsbane, eller til fodbold generelt. Dertil er datagrundlaget for spinkelt. Til gengæld medvirker kunstgræsbanerne til, at man kan 7 Evaluering af foreningsejede kunstgræsbaner i Aarhus Kommune

8 forlænge sæsonen og at flere spiller fodbold om vinteren. Så selvom vi ikke kan konkludere, at kunstgræsbaner medfører flere fodboldspillere, medfører det et højere aktivitetsniveau i de foreninger, der ejer eller lejer kunstgræsbaner. Formelt set er kunstgræsbanerne tilgængelige for alle klubber, og rigtigt mange forskellige klubber har anvendt en eller flere af kunstgræsbanerne. I praksis kan det dog være vanskeligt for de foreninger, der ikke selv ejer en kunstgræsbane, at leje en på de mest populære tidspunkter. Her kan de foreninger, der ejer banerne, typisk selv udnytte dem fuldt ud. 4. KONSEKVENSER FOR FORENINGER OG OMGIVELSER I afsnit 3 ovenfor er det blevet vurderet, i hvilket omfang kommunens strategiske mål for kunstgræsbanerne er opfyldt. Kunstgræsbanerne har imidlertid også betydning for en lang række andre aktører og mål. Derfor drøftes i dette afsnit, hvilke positive og negative konsekvenser etableringen af kunstgræsbanerne har for alle de aktører, der er påvirket af banerne. Grundlæggende er alle baneejerne tilfredse med deres kunstgræsbane. Kunstgræsbanerne giver mere aktivitet og bedre baner at spille på. Det gælder såvel kunstgræsbanen, der kan benyttes hele året, som de øvrige grus- og græsbaner, der i perioder med dårligt vejr og stor belastning kan blive aflastet af kunstgræsbanen. Samtidig medfører etableringen af en kunstgræsbane dog højere kontingenter og kræver rigtig mange (frivillige) ressourcer i foreningerne, især i forbindelse med etableringen. Kunstgræsbanerne opleves som attraktive og populære blandt de foreninger, der lejer sig ind på banerne. Nogle af lejerne oplever dog, at det er svært at leje banerne på de mest attraktive tidspunkter. Kunstgræsbanerne har kun haft meget lille betydning for andre idrætsgrene end fodbold. Enkelte baner anvendes dog i begrænset omfang til amerikansk fodbold og hockey. Ved flere af de eksisterende kunstgræsbaner har der været sager i forhold til nabogener, men i de fleste tilfælde er disse afhjulpet ved hjælp af tekniske ændringer og dialog mellem foreninger og naboer. Særligt i forhold til banen ved VRI er der fortsat betydelige uoverensstemmelser mellem ejerne af kunstgræsbanen og de nærmeste naboer. Som en nabo til banen i VRI siger det: Det har store negative konsekvenser for os. Vi er meget kede af banen, fordi lys og larm har ødelagt meget for os. Alle kunstgræsbanerne er anlagt, hvor der i forvejen lå en grus-/jordbane, men der er mere aktivitet på kunstgræsbanerne, end der var på grusbanerne. Der er flere brugere og der bliver spillet mere, 8 Evaluering af foreningsejede kunstgræsbaner i Aarhus Kommune

9 hvilket medfører mere støj og flere timer med kunstig belysning, hvilket har givet nogle udfordringer i forhold til naboer. Aarhus Fremad og VRI er blevet pålagt begrænsninger i brugen af banen, så den ikke må anvendes efter kl. 20 på hverdage. Dette har reduceret generne for naboerne, men er omvendt en stor økonomisk udfordring for klubberne. Det klubberne i enkelte tilfælde i samarbejde med Aarhus Kommune primært har gjort for at reducere nabogenerne er dels at gå i dialog med naboerne og dels at etablere støjværn (lydmur eller jordvold) og boldnet til højtflyvende bolde samt justering eller dæmpning af lysanlæg. På den baggrund er forholdet mellem klubberne og deres naboer godt de fleste steder, selvom der altså også fortsat er naboer, der er utilfredse med kunstgræsbanerne. Samtidig opleves kunstgræsbanerne flere steder som en gevinst for lokalsamfundet, da de kan være med til at styrke det lokale sammenhold og give mere liv i klubberne. Med enkelte undtagelser er der kun et meget begrænset samarbejde mellem foreningerne og de lokale skoler og institutioner. Generelt opleves samarbejdet mellem foreningerne og kommunen som velfungerende, selvom flere foreninger efterspørger mere støtte og rådgivning fra kommunens side og et mere formaliseret samarbejde internt i kommunen i forbindelse med etableringen af kunstgræsbaner. 5. ANBEFALINGER VEDRØRENDE KOMMENDE KUNSTGRÆSBANER I dette afsnit rettes blikket fremad med henblik på at komme med anbefalinger og overvejelser i relation til etablering og drift af kunstgræsbaner fremover. Anbefalingerne er både møntet på Aarhus Kommune, nuværende og kommende baneejere samt andre relevante aktører i relation til kunstgræsbanerne. Der findes ikke ét objektivt mål for, hvor mange kunstgræsbaner, der er behov for, men vurderet ud fra dels den nuværende efterspørgsel efter banerne særligt om eftermiddagen og aftenen og dels ud fra antallet af indbyggere og organiserede fodboldspillere pr. kunstgræsbane, vurderes behovet for kunstgræsbaner i Aarhus Kommune ikke at være dækket på nuværende tidspunkt. Særligt når det ses i sammenhæng med antallet af græsbaner, hvor Aarhus med ca. 103 fodboldspillere pr. græsbane er den kommune i Jylland, der har næstflest fodboldspillere pr. græsbane, er vurderingen, at behovet for flere kunstgræs- eller græsbaner er relativt stort i Aarhus. Behovet for flere kunstgræsbaner i Aarhus Kommune i fremtiden skal også ses i lyset af den forventede befolkningstilvækst med forventet ca nye indbyggere inden Der er mange forhold, der bør indgå i vurderingen af, hvor eventuelle nye kunstgræsbaner skal placeres. Vurderet alene ud fra de rent geografiske og befolkningsmæssige forhold, viser analysen, 9 Evaluering af foreningsejede kunstgræsbaner i Aarhus Kommune

10 at der især er et stort potentiale i at placere en ny kunstgræsbane i et af de tre skraverede områder på kortet nedenfor: Figur 1. Placering af eksisterende og planlagte kunstgræsbaner. 10 Evaluering af foreningsejede kunstgræsbaner i Aarhus Kommune

11 Det blå område i den nordlige del af kommunen har de største afstande til eksisterende og planlagte baner. Her er samtidig et nogenlunde stort befolkningsgrundlag og en betydelig befolkningstilvækst i de kommende år. Det røde område i den sydvestlige del af kommunen har ligeledes forholdsvis store afstande til eksisterende og planlagte baner og et stort befolkningsgrundlag. En ny bane i dette område vil desuden primært aflaste AGF s bane og den kommende bane i Gellerup, hvor der i forvejen er et meget stort befolkningsgrundlag. Det lilla område i det centrale Aarhus har ikke specielt store afstande til de nærmeste kunstgræsbaner, men til gengæld et meget stort befolkningsgrundlag. En ny bane i dette område vil primært aflaste de tre baner, der i forvejen har det største befolkningsgrundlag, nemlig AGF, Aarhus Fremad og Gellerup (ACFC). Som nævnt bør placeringen dog også afhænge af en række øvrige faktorer, herunder: Organisatoriske forhold herunder især en eksisterende, større fodboldklub med en stærk organisation og økonomi De fysiske rammer (eksisterende anlæg, jordbund, omklædningsfaciliteter, osv.). Naboer Tilgængelighed og infrastruktur Efterspørgsel (banekapacitet og potentielle lejere i området) Som tidligere nævnt efterspørger flere foreninger mere støtte og rådgivning fra kommunens side og et mere formaliseret samarbejde internt i kommunen i forbindelse med etableringen af kunstgræsbaner. På en workshop blandt centrale interessenter blev der blandt andet peget på disse fire konkrete forslag til, hvordan kommunen kan facilitere processen: 1. Det blev foreslået, at kommunen opretter en one-stop-shop for foreninger, der vil etablere en kunstgræsbane. Dette vanskeliggøres dog formentlig af, at kommunen på samme tid har en bevilgende rolle og en myndighedsrolle. 2. Der blev også peget på, at kommunen kan lette arbejdet for de ansøgende foreninger ved at stille ekspertise til rådighed, som kan rådgive om arealtyper, støj, lys, ansøgningsprocedurer, etc. Det kan være et udvalg med specialister, som klubberne kunne henvende sig til, måske endda allerede, når de overvejer at ansøge om etablering af en kunstgræsbane. Eller det kan være i form af en kommunal kontaktperson eller koordinator. 3. En tredje forslag er at skabe mere vidensdeling og -overførsel omkring etablering og drift af kunstgræsbaner, fx ved at etablere et dialogforum eller en erfa-gruppe bestående af repræsentanter for de foreninger, der i dag har en bane. Erfa-gruppen kunne både hjælpe nye baneejere, og udgøre et forum for udveksling af erfaringer og viden om optimering af driften af banerne for de eksisterende baneejere. 4. Endelig blev der peget på, at erfaringerne måske kan samles i en drejebog eller en tjekliste for potentielle baneejere. Flere workshopdeltagere pegede på, at DBU optimalt set skulle stå 11 Evaluering af foreningsejede kunstgræsbaner i Aarhus Kommune

12 for en sådan drejebog, da erfaring og anbefalinger går på tværs af kommunegrænser. 6 Alternativt kan den udarbejdes af Aarhus Kommune. Uanset hvem, der skal stå i spidsen for udarbejdelse af og vedligeholdelse af en sådan drejebog, blev det på workshoppen understreget, at produkter og retningslinjer i forhold til kunstgræsbaner udvikler sig hurtigt, så anbefalinger og gode råd kan hurtigt blive forældede. Derfor skal materialet løbende opdateres og det er mere hensigtsmæssigt, at pege på forhold, som baneejerne skal være opmærksomme på, end at komme med konkrete anbefalinger i forhold til fx materialevalg osv. I bilag 3 er angivet en overordnet tjekliste over aspekter, som er vigtige at overveje i forbindelse med etableringen af en kunstgræsbane. Endelig er der fokus på, at Folkeskolereformen kan medføre øget behov og efterspørgsel fra skolernes side på arealer til idræt og bevægelse, herunder eventuelt kunstgræsbaner. Der er derfor et væsentligt potentiale både for idrætsforeningerne og skolerne - i at øge skolers og andre institutioners brug af banerne i dagtimerne, hvor de ofte står tomme. En mulig model kan eksempelvis være, hvor skoler primært medfinansierer banen ved hjælp af arbejdskraft, da skolerne i forvejen har tilknyttet teknisk personale. Denne model anvendes allerede ved tst/dbu s kunstgræsbane i Tilst. 6 DBU har udarbejdet en vejledning og beskrivelse om Anlæg af kunstgræsbaner fodbold fra 2012 samt en række anbefalinger og gode råd, som er tilgængelig på DBU s hjemmeside: raesbaner.aspx 12 Evaluering af foreningsejede kunstgræsbaner i Aarhus Kommune

Etablering af to foreningsejede kunstgræsbaner

Etablering af to foreningsejede kunstgræsbaner Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Etablering af to foreningsejede kunstgræsbaner Anlægstilskud på 6,28

Læs mere

Notat. drift af kunstgræsbaner i Aarhus Kommune. Kulturudvalgsmøde. Aarhus Kommune. Den 12. september 2013

Notat. drift af kunstgræsbaner i Aarhus Kommune. Kulturudvalgsmøde. Aarhus Kommune. Den 12. september 2013 Notat Emne: Til: Orientering til Kulturudvalget vedr. evaluering af anlæg og drift af kunstgræsbaner i Aarhus Kommune Kulturudvalgsmøde Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Den 12. september

Læs mere

Kunstgræsbane i Gellerup som del af den nye bypark

Kunstgræsbane i Gellerup som del af den nye bypark Indstilling Til Fra Dato Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling Dato for fremsendelse til MBA Åben dagsorden Kunstgræsbane i Gellerup som del af den nye bypark Til Aarhus Byråd via Magistraten

Læs mere

Notat. ved befolkningsvækst. Bilag til skema til anlægskonferencen. Kopi til: Kopi til Aarhus Kommune. Den 8. december 2011

Notat. ved befolkningsvækst. Bilag til skema til anlægskonferencen. Kopi til: Kopi til Aarhus Kommune. Den 8. december 2011 Notat Emne: Til: Anlægsbehov for boldbaner fastholdelse af serviceniveau ved befolkningsvækst Bilag til skema til anlægskonferencen Kopi til: Kopi til Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice

Læs mere

Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst

Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst 1. Baggrund og den forventede effekt Sport & Fritid har p.t. kendskab til 47 projektønsker i foreningsverdenen,

Læs mere

Mandag d. 21. marts 2011 kl. 19-21.30 Idrætshøjskolen Vejlby Centervej 51 82 8240 Risskov

Mandag d. 21. marts 2011 kl. 19-21.30 Idrætshøjskolen Vejlby Centervej 51 82 8240 Risskov Deltagere: Aarhus Kommune v. rådmand Marc Perera Christensen Aarhus Kommune v. driftsansvarlig for de udendørs anlæg Rikke Schultz Aarhus Kommune v. projektleder for U21 Aarhus Kommune Peter Vestergaard

Læs mere

Forslag til etablering af kunstgræsbane i Glamsbjerg

Forslag til etablering af kunstgræsbane i Glamsbjerg Forslag til etablering af kunstgræsbane i Glamsbjerg Indhold Baggrund...s. 4 Hvem har interesse i en kunstgræsbane?...s. 5 Et tidsperspektiv...s. 7 Projektet...s. 8 Finansiering og drift...s. 9 Placeringen...

Læs mere

Idræt og bevægelse med kvalitet og mangfoldighed

Idræt og bevægelse med kvalitet og mangfoldighed Århus, den 22. juni 2010 Idræt og bevægelse med kvalitet og mangfoldighed Indledning De samlede kvalitetsfondsmidler til Kultur og Borgerservice er afsat med det formål at forbedre idrætsfaciliteterne

Læs mere

Indstilling. Reduktion af nabo-gener fra kunstgræsbane ved Bellevue. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 14.

Indstilling. Reduktion af nabo-gener fra kunstgræsbane ved Bellevue. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 14. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 14. Maj 2013 Reduktion af nabo-gener fra kunstgræsbane ved Bellevue 1. Resume Aarhus Byråd vedtog den 25. august 2010 at yde tilskud til

Læs mere

Indstilling. Evaluering af Eliteidræt Århus. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 22. september 2008 Århus Kommune

Indstilling. Evaluering af Eliteidræt Århus. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 22. september 2008 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 22. september 2008 Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Evaluering af Eliteidræt Århus 1. Resume I forbindelse med

Læs mere

Frivillighed, foreningsliv og folkeoplysning Frivillighed og foreningsliv er et fundament og en af grundpillerne i dansk kultur- og idrætsliv.

Frivillighed, foreningsliv og folkeoplysning Frivillighed og foreningsliv er et fundament og en af grundpillerne i dansk kultur- og idrætsliv. Aarhus d. 10. oktober 2017 Sport & Fritid Fjordsgade 2 8000 Aarhus C. Høringssvar Idrætssamvirket Aarhus Idrættens Hus Vest Stadion Allé 70 8000 Aarhus C Tlf.: 8614 5252 E-Mail: info@isaarhus.dk www.isaarhus.dk

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til fælles klubhus projekt Valby Idrætspark

Ansøgning om økonomisk støtte til fælles klubhus projekt Valby Idrætspark Fælles klubhus som nabo til BK Frems gamle klubhus Ansøgning om økonomisk støtte til fælles klubhus projekt Valby Idrætspark Vi søger om tilskud til projektarbejde. Vi er syv klubber med fælles interesse

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Indstilling. Anlægstilskud på 3.14 mio. kr. til en kunstgræsbane i regi af Idrætsforeningen TST i samarbejde med DBU og Langkjær Gymnasium og HF

Indstilling. Anlægstilskud på 3.14 mio. kr. til en kunstgræsbane i regi af Idrætsforeningen TST i samarbejde med DBU og Langkjær Gymnasium og HF Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 19. oktober 2010 Anlægstilskud på 3.14 mio. kr. til en kunstgræsbane i regi af Idrætsforeningen TST i samarbejde med DBU og Langkjær

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Til rådmandsmødet 30. oktober Notat vedrørende status på analysen af Globus og Dialogmøde i Globus1. Status på Globus1 efteråret 2014

Til rådmandsmødet 30. oktober Notat vedrørende status på analysen af Globus og Dialogmøde i Globus1. Status på Globus1 efteråret 2014 Status på Globus1 efteråret 1. Resume I efteråret 2013 blev der udarbejdet en analyse af Globus1, hvor Kultur og Borgerservice var i dialog med væsentlige interessenter og brugere af Globus1. Analysen

Læs mere

Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget.

Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget. Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget. Kultur og Fritid udsendte ultimo august 2017 et spørgeskema pr. e-mail til fodboldklubberne og foreninger

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Konklusion side 2. Baggrund side 5. Kunstgræs side 7. Erfaringer fra Aalborg side 9

Indholdsfortegnelse. Konklusion side 2. Baggrund side 5. Kunstgræs side 7. Erfaringer fra Aalborg side 9 Indholdsfortegnelse Konklusion side 2 Baggrund side 5 Kunstgræs side 7 Erfaringer fra Aalborg side 9 Organisering og erfaringer fra andre byer side 15 København side 15 Århus side 17 Esbjerg side 23 Randers

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Sport & Fritid Aarhus Kommune. Temadrøftelse om idrætsfaciliteter. Kulturudvalget via rådmanden Drøftelse Kopi til

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Sport & Fritid Aarhus Kommune. Temadrøftelse om idrætsfaciliteter. Kulturudvalget via rådmanden Drøftelse Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Kulturudvalget via rådmanden Til Drøftelse Kopi til Temadrøftelse om idrætsfaciliteter 1. Baggrund Befolkningstallet i Aarhus Kommune forventes at stige med ca. 60.000 indbyggere

Læs mere

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten)

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Notat Til Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Den Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 1. Resume

Læs mere

Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne

Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 12. august 2015 Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at finansiere

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 14. maj 2014 Fonden Erhvervsdrivende Fond (herefter Fonden ) om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til

Læs mere

Bilag 3 - Besvarelse af høringssvar til forslag til lokalplan nr TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune

Bilag 3 - Besvarelse af høringssvar til forslag til lokalplan nr TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Bilag 3 - Besvarelse af høringssvar til forslag til lokalplan nr. 1060. Forslag til lokalplan nr. 1060 Idrætsanlæg og rekreativt område ved Vidtskuevej i Viby samt kommuneplantillæg nr. 107 har været fremlagt

Læs mere

Til kamp om Årets Jyske Fodboldkommune

Til kamp om Årets Jyske Fodboldkommune Til kamp om Årets Jyske Fodboldkommune Kommunalvalget står for døren, og i den forbindelse har DBU Jylland inviteret de jyske kommuner til stævne og kårer Årets Jyske Fodboldkommune. Dommerne er de jyske

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

Planerne om det nye fodboldcenter blev præsenteret på et pressemøde i Tilst 23. juni. Her er det fra venstre: Anders Østergaard, rektor for Langkær

Planerne om det nye fodboldcenter blev præsenteret på et pressemøde i Tilst 23. juni. Her er det fra venstre: Anders Østergaard, rektor for Langkær Planerne om det nye fodboldcenter blev præsenteret på et pressemøde i Tilst 23. juni. Her er det fra venstre: Anders Østergaard, rektor for Langkær Gymnasium og HF, Hans Mogensen, kasserer i JBU og Nicolai

Læs mere

Til rette vedkommende, Skanderborg Kommune. Argumentation for placering af kunstgræsbane i Ry. Argumentation fra Ry Fodbold

Til rette vedkommende, Skanderborg Kommune. Argumentation for placering af kunstgræsbane i Ry. Argumentation fra Ry Fodbold Til rette vedkommende, Skanderborg Kommune Argumentation for placering af kunstgræsbane i Ry Ry Fodbold er en af de største udbydere af fritidsaktiviteter i Ry. Ry Fodbold er en klub i vækst. Klubbens

Læs mere

ANALYSE AF IDRÆTS- OG BEVÆGELSESFACILITETER I GLADSAXE KOMMUNE

ANALYSE AF IDRÆTS- OG BEVÆGELSESFACILITETER I GLADSAXE KOMMUNE Hovedpointer fra rapporten: ANALYSE AF IDRÆTS- OG BEVÆGELSESFACILITETER I GLADSAXE KOMMUNE Rapport / September Idrætsområdet, Gladsaxe Kommune Indhold Indledning... 2 Idrætsdeltagelsen i Gladsaxe Kommune...

Læs mere

Byrådet 26. juni Placering(er) af kunstgræsbane Sagsnr: P Sagen afgøres i: Byrådet

Byrådet 26. juni Placering(er) af kunstgræsbane Sagsnr: P Sagen afgøres i: Byrådet 134 Placering(er) af kunstgræsbane Sagsnr: 04.00.00-P20-2-13 Sagen afgøres i: Sagsresume Søren Søe har på vegne af Oplandslisten anmodet om at pkt 84 på KFU's dagsorden, "Placeringer af kunstgræsbaner",

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Viborg Nordbyen Ansøger Viborg Nørremarkens initiativgruppe Nordbyen i bevægelse Kontaktperson: Erik Ejlersen Adresse: Hermodsvej 23 Telefon: 21778811 Mail: erik.ejlersen@mail.dk

Læs mere

Projekt kunstgræsbane i Bælum-Solbjerg IF

Projekt kunstgræsbane i Bælum-Solbjerg IF Projekt kunstgræsbane i Bælum-Solbjerg IF Indhold: 1. Motivation 2. Målgruppe 3. Placering af banen 4. Økonomi ved etablering 5. Drift 6. Rebild kommunes tilskud og hjælp til projektet 7. Tidsplan 1 Motivation:

Læs mere

Projekt kunstgræsbane i Bælum Solbjerg IF

Projekt kunstgræsbane i Bælum Solbjerg IF Projekt kunstgræsbane i Bælum Solbjerg IF Indhold Behov... 2 Motivation... 2 Banens placering... 2 Økonomi ved etablering... 5 Drift... 5 Rebild kommunes tilskud og hjælp til projektet... 6 Tidsplan...

Læs mere

Grundsalg i samt salgspriser i 2016

Grundsalg i samt salgspriser i 2016 Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Byrådet traf den 20. januar 2016 beslutning om at fremsende indstilling om Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 til Teknisk Udvalg. Byrådet rejste

Læs mere

Åbningsoversigt. sæson 2014-2015. Spørgsmål om lokaleudlån kan rettes til LokaleBooking, Sport & Fritid, Vestergade 55, 2. sal, 8000 Aarhus C

Åbningsoversigt. sæson 2014-2015. Spørgsmål om lokaleudlån kan rettes til LokaleBooking, Sport & Fritid, Vestergade 55, 2. sal, 8000 Aarhus C Aarhus Kommunes LokaleBooking Lån Kommunens lokaler og anlæg til fritids- og idrætsaktiviteter Åbningsoversigt sæson 2014-2015 Spørgsmål om lokaleudlån kan rettes til LokaleBooking, Sport & Fritid, Vestergade

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 16. april 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 16. april 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 16. april 2014 Etablering af to foreningsejede kunstgræsbaner Anlægstilskud på 6,28 mio. kr. samt

Læs mere

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. juni 2010 Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden 2011-2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune 1.

Læs mere

Indsendelse #2821 Roskilde Kommune

Indsendelse #2821 Roskilde Kommune Indsendelse #2821 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/2413/submission/2821 Side 1 af 1 20-01-2015 Forening Jyllinge FC Foreningens CVR nummer 27462510 Hvad søger du til? Midler til Multibane og udendørs

Læs mere

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 2. september 2014 Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at lave fire

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Skrivelse vedr. fordeling af kvalitetsfondsmidler

Skrivelse vedr. fordeling af kvalitetsfondsmidler Følgende ansøgning er sendt til Rådmand for K&B, Marc Perera Christensen samt Sport og Fritid i forbindelse med fordelingen af de sidste 16,5 millioner kroner af kvalitetsfondsmidlerne til idrætsområdet.

Læs mere

Analyse af drift og vedligehold af Herning Kommunes fodboldbaner.

Analyse af drift og vedligehold af Herning Kommunes fodboldbaner. Dato: 5. april 2016. Analyse af drift og vedligehold af Herning Kommunes fodboldbaner. - 1 - Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis du vil se de oplysninger,

Læs mere

Masterplaner - idrætsfaciliteter. Fra knopskydning til udviklingsplaner

Masterplaner - idrætsfaciliteter. Fra knopskydning til udviklingsplaner Masterplaner - idrætsfaciliteter Fra knopskydning til udviklingsplaner Et historisk tilbageblik Politikere med interesse for bestemte idrætsgrene Klubledere med drive, visioner og politiske kontakter Selvejende

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune Notat Emne: Proces for Højbjerg Bibliotek Til: Kulturudvalget den Kopi til: Forslag til proces for Højbjerg Bibliotek Side 1 af 5 KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune 1.

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Indstilling. Visionsoplæg for Forenings- og fritidshus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Visionsoplæg for Forenings- og fritidshus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 9. januar 2012 Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 1. Resume Aarhus byråd vedtog den 16. marts 2011 en indstilling

Læs mere

Én for alle - alle for tre

Én for alle - alle for tre Én for alle - alle for tre Denne lettere omskrivning af de folkekære heltes motto i den franske forfatter Alexandre Dumas' "De tre musketerer" kan måske være en passende overskrift på, at fodboldklubberne

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

Notat. Kunstgræsbanen i Glamsbjerg

Notat. Kunstgræsbanen i Glamsbjerg Notat Til: KFU Kopi til: Fra: Peter Nielsen Kunstgræsbanen i Glamsbjerg 1. Indledning Drøftelsen af pkt. 562 og 563 på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 4. marts 2013, gav anledning til en række spørgsmål.

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE MAD- LEVERANDØRER Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet på madområdet af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp, personlige

Læs mere

Referat. Tid Onsdag den 11. marts 2015, kl. 19-21. Aarup Fritidscenter

Referat. Tid Onsdag den 11. marts 2015, kl. 19-21. Aarup Fritidscenter Referat AcadreUserId Forum Dialogmøde Tid Onsdag den 11. marts 2015, kl. 19-21 Sted Deltager Referent Fritidscenter Repræsentanter fra hallerne i Assens, Brylle, Ebberup, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup,

Læs mere

Fælles udbud af areal i Toveshøj i samarbejde med Brabrand Boligforening samt anvendelse af salgsindtægt.

Fælles udbud af areal i Toveshøj i samarbejde med Brabrand Boligforening samt anvendelse af salgsindtægt. Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 26. november 2017 Udbud af kommunalt areal i Toveshøj Fælles udbud af areal i Toveshøj i samarbejde med Brabrand Boligforening

Læs mere

Bilag vedr. uddybning af organisering af det boligsociale samarbejde i Gellerup Toveshøj.

Bilag vedr. uddybning af organisering af det boligsociale samarbejde i Gellerup Toveshøj. (sendt til LBF april 2009) Bilag vedr. uddybning af organisering af det boligsociale samarbejde i Gellerup Toveshøj. Formålet med dette notat er at indfri Landsbyggefondens forudsætninger om en mere fyldestgørende

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 890 8 - Epost mag@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 1. marts 00 via Magistraten Tlf. nr.: 890 800 Jour. nr.:

Læs mere

Faciliteter og frivillighed

Faciliteter og frivillighed Faciliteter og frivillighed Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet Forsamles og forenes om idræt Foreningsfrihed og forsamlingsfrihed

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder Beskæftigelsesregionerne i Danmark - Case fra Jobcenter Slagelse AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA JOBCENTER

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Forslag 70 MKB s udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om samlingssteder i lokalområderne

Forslag 70 MKB s udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om samlingssteder i lokalområderne Forslag 70 MKB s udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om samlingssteder i lokalområderne Resume af beslutningsforslaget: Venstre foreslår, at MKB udarbejder en liste over kendte projektforslag omkring

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Notat. Anlæg af boldbaner ved Paludan-Müllers Vej. 1. Resume. Kulturudvalget. Aarhus Kommune. Dato 10. juni 2013

Notat. Anlæg af boldbaner ved Paludan-Müllers Vej. 1. Resume. Kulturudvalget. Aarhus Kommune. Dato 10. juni 2013 Notat Emne: Anlæg af boldbaner ved Paludan-Müllers Vej Til: Kulturudvalget Dato 10. juni 2013 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Anlæg af boldbaner ved Paludan-Müllers Vej 1. Resume Af udvalgserklæringen

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE OMRÅDE VEJLBY- Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet på områdeniveau af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp og personlige

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 BENCHMARK-RAPPORT AARHUS KOMMUNE OFFENTLIG OG PRIVAT LEVERANDØR Rapportens opbygning Denne rapport dækker resultaterne for offentlige og private leverandører af hjemmehjælp

Læs mere

IRH-konference 20. november Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG

IRH-konference 20. november Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG IRH-konference 20. november 2015 Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG john@sxrensen.dk 20. november 2015 Erfaringer Facilitetsanalyse - Gladsaxe Baggrund for analysen Processen

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

Salg af Dalgas Avenue 12 til international skole

Salg af Dalgas Avenue 12 til international skole Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MBA, MTM, MKB Dato 7. maj 2015 Salg af Dalgas Avenue 12 til international skole 1. Resume Aarhus Byråd har med vedtagelsen af Aarhus Kommunes erhvervsplan

Læs mere

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 29. april 2016 Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj 1. Resume Aarhus Kommune er i vækst, og indbyggertallet forventes at stige

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE NAT OMRÅDE HASLE-ÅBYHØJ Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet på teamniveau af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp og

Læs mere

Opsamling på workshops

Opsamling på workshops S i d e 1 Opsamling på workshops Formål Idrætsgruppen under FOU i København har gennem 2 workshops med udvalgte repræsentanter fra idrætten i København ønsket at diskutere følgende spørgsmål: Hvordan kan

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Indstilling. Århus Gymnastik- og Motorikhal i Vejlby yderligere anlægstilskud og midlertidig kommunegaranti. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Århus Gymnastik- og Motorikhal i Vejlby yderligere anlægstilskud og midlertidig kommunegaranti. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 11.1.2010 Århus Gymnastik- og Motorikhal i Vejlby yderligere anlægstilskud og midlertidig kommunegaranti Århus Kommune Sport & Fritid

Læs mere

- XV - Bilag 17. Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område

- XV - Bilag 17. Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område Regnskab 2012 - XV - Generelle Bemærkninger Bilag 17 Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område Regnskab 2014 Opfølgning på business case Korrekt CPR-registrering på

Læs mere

17. STEPPING Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Skoledistrikt: Stepping Skole

17. STEPPING Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Skoledistrikt: Stepping Skole Kolding Kommune 17. STEPPING Skoledistrikt: Stepping Skole Stepping er beliggende i kommunens sydvestlige hjørne ca. 23 km fra Kolding by. Den gamle del af landsbyens bebyggelse er anlagt som forteby,

Læs mere

Danboat. 27. november 2015

Danboat. 27. november 2015 Danboat 27. november 2015 Hvorfor projekt Vild med Vand? Dansk Sejlunion Færre og ældre medlemmer 1/3-del af klubberne mister medlemmer 1/3-del har status quo Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID)

Læs mere

En enkelt borger er kommet med konkrete forslag til brugstiden i sommerperioden fra 1. maj til 1. september:

En enkelt borger er kommet med konkrete forslag til brugstiden i sommerperioden fra 1. maj til 1. september: Notat Den 7. december 2016 Journal nr. 163-2015-51535 Dokument nr. 163-2016-152559 Til Sagen Fra Lone Randi Bruhn Samlet notat om bemærkninger til varsel af påbud Der er kommet 7 breve fra 16 borgere med

Læs mere

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011.

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten 27. april 2011 Aarhus Kommune Børn og Unge 1. Resume Efterspørgslen på specialpædagogiske indsatser i dag-, fritids- og skoletilbud har været stigende over

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2016 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler................................... 3 2 Guide 10 gode råd til kommuner, som

Læs mere

Åbningsseminar Fremtidens Idrætsfaciliteter 29/ Evald Bundgaard Iversen. Offentlig styring af selvejende idrætsfaciliteter

Åbningsseminar Fremtidens Idrætsfaciliteter 29/ Evald Bundgaard Iversen. Offentlig styring af selvejende idrætsfaciliteter Åbningsseminar Fremtidens Idrætsfaciliteter 29/09-2015 Evald Bundgaard Iversen Offentlig styring af selvejende idrætsfaciliteter Menu Hvad er relevansen af offentlig styring af idrætsfaciliteter? Hvilken

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune Notat Emne: Proces for politik for Borgerservice og Biblioteker skitse for borgermøder i foråret 2014 Til: Kulturudvalgsmødet d. 1. april 2014 Kopi til: Side 1 af 5 Proces for politik for Borgerservice

Læs mere

Nye kunstgræsbaner i København

Nye kunstgræsbaner i København Kultur- og Fritidsforvaltningen Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Nye kunstgræsbaner i København Baggrund Fodbolden fylder meget i det københavnske fritidsliv og er med til at skabe

Læs mere

Fodbold som frirum. IF Lysengs målrettede mangel på målrettethed

Fodbold som frirum. IF Lysengs målrettede mangel på målrettethed Fodbold som frirum IF Lysengs målrettede mangel på målrettethed MORTEN BRUUN CV Ti år som ungdomstræner i IF Lysengs fodboldafdeling fra 2006 og frem efter. Har trænet aldersgrupper fra U10-U19. Har trænet

Læs mere

Ansøgningsskema til udviklingspuljen

Ansøgningsskema til udviklingspuljen Ansøgningsskema til udviklingspuljen 71153c4d-2904-440c-9c61-025b17826794 Dato 07-09-2014 09:52:29 Blanket ID FO907_766 KLE 18.14.00G01 Side 1 af 6 Ansøger Ansøgningens titel Projekt: Landsbyens nye samlingssted.

Læs mere

Bilag 11. Business case - Korrekt cpr-registrering på det sociale område. Brug i Magistratens budgetforslag. Den 20. august 2013.

Bilag 11. Business case - Korrekt cpr-registrering på det sociale område. Brug i Magistratens budgetforslag. Den 20. august 2013. Bilag 11 Til: Brug i Magistratens budgetforslag Den 20. august 2013 Business case - Korrekt cpr-registrering på det sociale område Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Baggrund Før sommerferien

Læs mere

Talent, bevægelse og samarbejde

Talent, bevægelse og samarbejde Talent, bevægelse og samarbejde Skoler og lokale idrætsforeninger går sammen om at styrke børnenes udvikling og trivsel Baggrund Idrætsskolerne skal gøre det sjovt, sundt, udfordrende og lærerigt at bevæge

Læs mere

Kriterier for tildeling af timer

Kriterier for tildeling af timer d. 4.3.2010 (rev. Sommer 2010) Kriterier for tildeling af timer Fordelingsmodel Der tildeles træningstider i Fredericia Kommunes indendørs idrætsfaciliteter (dog ikke svømmefaciliteter eller skydefaciliteter)

Læs mere

Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016

Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 1 Indholdsfortegnelse Overblik over handleplanerne s. 4 Tema 1: Frivilligt lederskab. s. 5 Handleplan 1: Styrke

Læs mere

Nøglen til det danske samfund for expats

Nøglen til det danske samfund for expats Nøglen til det danske samfund for expats De lokale idrætsforeninger er nøglen til at lære danskerne bedre at kende. DGI SportsGuides guider expats godt ud i foreningslivet. Expats bidrager med nyt syn

Læs mere

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune.

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. 1. Baggrund. Der er på finansloven for 2014 afsat 200 mio. kr. i statsstøtte til kommunerne med henblik på byfornyelse

Læs mere

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune » Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune Baggrund Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune godkendte den 19. december 2013 en revideret idrætspolitik. Idrætspolitikken præciserer hvilke fokusområder

Læs mere

150140 CIF, Århus Udskrevet den 02.11.2007 - Side 1 DatoInterval: 01.09.2007-01.05.2008

150140 CIF, Århus Udskrevet den 02.11.2007 - Side 1 DatoInterval: 01.09.2007-01.05.2008 150140 CIF, Århus Udskrevet den 02.11.2007 - Side 1 Lør. 08.09.07 494871 11:20 Pige Elite 1. runde, Pulje 657 Hornslet IF - CIF, Århus HEI-hallen 16-15 494867 14:40 Pige Elite 1. runde, Pulje 657 CIF,

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Etablering af en borgerrådgiverfunktion i Aalborg Kommune..

Etablering af en borgerrådgiverfunktion i Aalborg Kommune.. Punkt 13. Etablering af en borgerrådgiverfunktion i Aalborg Kommune.. 2014-8348. Borgmesterens Forvaltning indstiller, efter drøftelse i Direktørgruppen, at byrådet godkender, at der oprettes en borgerrådgiverfunktion

Læs mere