Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Leverandører af hjemmehjælp Indkøbsordninger Madserviceleverandør

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Leverandører af hjemmehjælp Indkøbsordninger Madserviceleverandør"

Transkript

1 Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn 7 Leverandører af hjemmehjælp Indkøbsordninger Madserviceleverandør

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Indledning... Leverandører af hjemmehjælp/hjemmepleje...5 Sammenfattende konklusion vedrørende hjemmehjælpsleverandører, madserviceleverandører og indkøbsordninger...6 Uanmeldt tilsyn - Leverandører af hjemmehjælp og pleje...8 Omsorg Sjælland...9 P. Obel... Lions Park Birkerød og Lions Park Søllerød... Rudersdal Hjemmepleje... Indkøbsordninger...4 Madservice Udarbejdet af de kvalitetskonsulenter: Birgitte Funch Oppfeldt Lisbeth Hvass Hoffmann Sygeplejerske Sygeplejerske Årsrapport for kvalitetstilsyns 7- Hjemmehjælpsleverandører lhv/bop

3 Indledning I henhold til politisk beslutning udføres der i Rudersdal Kommune dialogbaseret tilsyn. Tilsynene tager udgangspunkt i en spørgeguide udarbejdet i henhold til Lov om Social Service. Hermed præsenteres Årsrapport for kvalitetstilsyn 7 hos leverandørerne af hjemmepleje i Rudersdal Kommune. Det kommunale tilsyn udføres af kommunens to kvalitetskonsulenter. Rudersdal Kommune udfører dialogbaseret tilsyn hos borgere, der modtager hjemmehjælp. Tilsynet udføres ifølge Lov om Social Service 5 og i henhold til Rudersdal Kommunes Tilsynspolitik. Til brug for tilsynene er der udarbejdet en spørgeguide med udgangspunkt i Rudersdal Kommunes Ældrepolitik og kvalitetsstandard. Kvalitetskonsulenterne kontakter borgerne telefonisk og aflægger derefter besøg i borgerens hjem. Borgeren interviewes, og kvalitetskonsulenten danner sig et samlet overblik over den leverede pleje/hjælp. Informationerne lagres elektronisk i en tilsynsdatabase. Der er i 7 udført 6 tilsyn, fordelt på de 4 leverandører. Udover tilsynene i hjemmet udføres supplerende telefoninterviews for at undersøge borgernes tilfredshed med de to indkøbsordninger og madleverandøren. Telefoninterviews gennemføres for at få et større borgergrundlag og giver samtidig mulighed for at stille mere uddybende spørgsmål til kvaliteten af ydelserne. Vægten på det kommunale tilsyn er således på borgerens oplevelse af tilfredshed og på de observationer, kvalitetskonsulenten foretager ved besøget i borgers lejlighed. Styrelsen for Patientsikkerhed Da de risikobaserede tilsyn er en nyskabelse, bringes styrelsens egen beskrivelse, således: Det risikobaserede tilsyn udføres af sygeplejersker eller læger fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen for Patientsikkerhed skal som en af sine hovedopgaver føre tilsyn på udvalgte behandlingssteder i både det offentlige og private sundhedsvæsen ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patienternes sikkerhed. Det sker blandt andet på baggrund af proaktive risikoanalyser, klagesager, henvendelser fra patienter, pårørende, fagpersoner og offentlige myndigheder samt ved at følge mediernes omtale af sundhedsfaglige problemstillinger. Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejder en tilsynsrapport efter hvert tilsyn, hvoraf det fremgår, om der er konstateret overtrædelser eller mangler af betydning for patientsikkerheden. Der laves desuden en årlig sammenfatning af observationer og vurderinger som følge af det risikobaserede tilsyn. Årsrapport for kvalitetstilsyns 7- Hjemmehjælpsleverandører lhv/bop

4 Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med alle typer af behandlingssteder i sundhedsvæsenet. I 7 fokuserer det risikobaserede tilsyn på medicinhåndtering og prøvesvar i patientforløb. De typer af behandlingssteder, der vil få besøg, er almen praksis, sygehuse, akuttilbud i kommunerne, hjemmesygepleje, hjemmepleje og plejehjem, bosteder, fysioterapeutiske klinikker, fodterapeuter og tandlæger. På baggrund af tilsynet kategoriseres behandlingsstederne i følgende kategorier:. Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden. Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden. Større problemer af betydning for patientsikkerheden. Kritiske forhold af betydning for patientsikkerheden Vægten på det risikobaserede tilsyn er således lagt på gennemgang af dokumentation, instrukser, patientsikkerhed og gennemgang af medicinhåndtering herunder også medicindokumentation. Årsrapport for kvalitetstilsyns 7- Hjemmehjælpsleverandører lhv/bop

5 Leverandører af hjemmehjælp/hjemmepleje Praktisk hjælp og personlig pleje: Hos kommunale og private leverandører af hjemmepleje er der med udgangspunkt i spørgeguiden gennemført i alt 6 uanmeldte tilsyn. Årets tilsyn omfatter Rudersdal Kommunes hjemmepleje og de private leverandører af hjemmepleje: P. Obel, Omsorg Sjælland og kollektivboligerne ved henholdsvis Lions Park Birkerød og Lions Park Søllerød. (P. Obel har ultimo 7 skiftet navn til Din Private Døgnpleje, navnet P. Obel anvendes dog i denne rapport). Madleverandører: Rudersdal Kommune har kontrakt med firma om madlevering. Borgerne har i 7 kunne benytte Det Danske Madhus som leverandør. Indkøbsordning: I størstedelen af året har Rudersdal Kommune haft leverandører. Den ene leverandør er Intervare, som leverer nemlig.coms produkter, og som Rudersdal Kommune har haft i adskillige år som leverandør. Den anden leverandør er Egebjerg Købmandsgård, som leverer SuperBrugsens produkter, og som blev leverandør i Rudersdal Kommune fra Årsrapport for kvalitetstilsyns 7- Hjemmehjælpsleverandører lhv/bop 5

6 Sammenfattende konklusion vedrørende hjemmehjælpsleverandører, madserviceleverandører og indkøbsordninger Nedenstående skemaer sammenfatter resultaterne for tilsynene for 7 vedrørende ydelser inden for 8 og 8a. Resultaterne vises i skemaerne sammen med resultaterne fra 6. Private leverandører af hjemmehjælp, i alt 7 adspurgte borgere 6 meget tilfredse 7 meget tilfredse Bemærkninger til 7 eller tilfredse eller tilfredse Personlig pleje % 95 % 9 borgere havde hjælp til personlig pleje Hjælp til ernæring % 9 % borgere havde hjælp til ernæring Rengøring 94 % 88 % 4 borgere havde hjælp til rengøring Tøjvask % % borgere havde hjælp til tøjvask Rudersdal Hjemmepleje, i alt 5 adspurgte borgere 6 meget tilfredse 7 meget tilfredse Bemærkninger til 7 eller tilfredse eller tilfredse Personlig pleje % % borgere havde hjælp til personlig pleje Hjælp til ernæring % 9 % 5 borgere havde hjælp til ernæring Rengøring 96 % 94 % 7 borgere havde hjælp til rengøring Tøjvask 94 % % 5 borgere havde hjælp til tøjvask Årsrapport for kvalitetstilsyns 7- Hjemmehjælpsleverandører lhv/bop

7 Vedrørende indkøbsordning Intervare Samlet ved tilsyn i hjemmet og ved telefoninterview* 6 meget tilfredse 7 meget tilfredse Bemærkninger til eller tilfredse eller tilfredse 7 96 % % Der er 45 adspurgte *tallene er fremkommet ved at lægge tallene fra tilsynene i hjemmene sammen med svarene i telefoninterviewene vedr. kvaliteten af varerne. Vedrørende indkøbsordning Egebjerg Købmandsgård. 7 meget tilfredse Bemærkninger eller tilfredse Ved telefoninterview* % Der er 5 adspurgte *tallene er fremkommet ved at lægge tallene fra tilsynene i hjemmene sammen med svarene i telefoninterviewene vedr. kvaliteten af varerne. Der er ingen tal for 6, fordi Egebjerg Købmandsgård endnu ikke var leverandør. Vedrørende madservice Det Danske Madhus 6 meget tilfredse eller tilfredse med kvaliteten af maden Samlet ved tilsyn i hjemmet og ved telefoninterview* 7 meget tilfredse eller tilfredse med kvaliteten af maden Bemærkninger til 7 94 % 88 % Der er 4 adspurgte borgere *tallene er fremkommet ved at lægge tallene fra tilsynene i hjemmene sammen med svarene i telefoninterviewene vedr. kvaliteten af maden. Årsrapport for kvalitetstilsyns 7- Hjemmehjælpsleverandører lhv/bop 7

8 Uanmeldt tilsyn - Leverandører af hjemmehjælp og pleje Der er foretaget tilsyn hos 5 borgere med hjælp fra Rudersdal Kommunes Hjemmepleje og 7 borgere med hjælp fra de private leverandører af hjemmehjælp. I de følgende skemaer ses først tilfredsheden med de enkelte private leverandører i 7. Der er leverandører; Omsorg Sjælland, P. Obel og de to Lions Park. Lions Park er samlet til én leverandør. Herefter ses tilfredsheden med Rudersdal Kommunes Hjemmepleje. Tilsynet er baseret på observationer og samtale med borgeren med udgangspunkt i en fastlagt spørgeguide, hvor borgerens vurdering og oplevelse af hjælpen afdækkes. Borgeren bliver bedt om at vurdere kvaliteten på en 5-trins skala: Meget tilfreds, tilfreds, hverken/eller, utilfreds eller meget utilfreds. I løbet af 7 er serviceniveauet for rengøring blevet reduceret fra hver. uge til hver. uge. Det præciseres derfor, at de adspurgte borgere har svaret på deres tilfredshed med rengøring per gang hjælpen er leveret, og ikke ud fra om de var tilfredse med, at der er reduceret i frekvensen på hjælp til rengøring. Der har været en tendens til, at borgere, der er blevet adspurgt, efter at serviceniveauet på hjælp til rengøring er reduceret til hver. uge, har givet udtryk for, at de ikke synes, rengøring hver. uge dækker deres behov for hjælp til rengøring. Dette har været gældende både for borgere, der er nystartet med hjælp til rengøring og for borgere, der er blevet reduceret i hjælp til rengøring efter det sidst vedtagne serviceniveau for hjemmehjælp. Årsrapport for kvalitetstilsyns 7- Hjemmehjælpsleverandører lhv/bop

9 Omsorg Sjælland Omsorg Sjælland Personlig pleje 5 Ernæring Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Tøjvask Utilfreds Meget Utilfreds Periodisk 8 Rengøring % % % % 4% 5% 6% 7% 8% 9% Samlet har der for denne leverandør af hjemmehjælp og pleje været: tilsyn med eller kun anbefaling tilsyn med eller flere anbefalinger tilsyn med flere anbefalinger afspejlende uacceptable forhold Årsrapport for kvalitetstilsyns 7- Hjemmehjælpsleverandører lhv/bop 9

10 P. Obel P. Obel Periodisk 6 Rengøring 8 Meget tilfreds Tøjvask Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ernæring Personlig Pleje 4 % % 4% 6% 8% % Samlet har der for denne leverandør af hjemmehjælp og pleje været: 5 tilsyn med eller kun anbefaling tilsyn med eller flere anbefalinger tilsyn med flere anbefalinger afspejlende uacceptable forhold Årsrapport for kvalitetstilsyns 7- Hjemmehjælpsleverandører lhv/bop

11 Lions Park Birkerød og Lions Park Søllerød Lions Park Birkerød og Lions Park Søllerød Tøjvask Periodiske 5 Meget tilfreds Rengøring 5 Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ernæring Personlig pleje % % % % 4% 5% 6% 7% 8% Samlet har der for denne leverandør af hjemmehjælp og pleje været: 7 tilsyn med eller kun anbefaling tilsyn med eller flere anbefalinger tilsyn med flere anbefalinger afspejlende uacceptable forhold Årsrapport for kvalitetstilsyns 7- Hjemmehjælpsleverandører lhv/bop

12 Rudersdal Hjemmepleje Rudersdal Kommunes hjemmepleje Tøjvask 5 Periodisk 5 6 Meget tilfreds Rengøring 5 7 Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Ernæring 6 8 Meget utilfreds Personlig pleje 9 % % % % 4% 5% 6% 7% 8% 9% % Samlet har der for Rudersdal Kommunes hjemmepleje været: 5 tilsyn med eller kun anbefaling tilsyn med eller flere anbefalinger tilsyn med flere anbefalinger afspejlende uacceptable forhold Risikobaseret tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed Ved tilsynet var styrelsens samlede konklusion: Større problemer af betydning for patientsikkerheden Styrelsen vurderer: Vurderingen af patientsikkerheden på behandlingsstedet er baseret på de forhold, der er gennemgået ved det aktuelle tilsyn. Styrelsen har ved vurderingen lagt vægt på at der, på trods af at behandlingsstedet overordnet set virkede veldrevet med gode procedurer og systematik i praksis og at en hel del af målepunkterne var opfyldt, fandtes fejl i medicinhåndteringen, som udgjorde en betydelig risiko for patientsikkerheden. Personalet havde, i en af de tre stikprøver, ikke fulgt den lokale instruks for medicinhåndteringen på flere områder, hverken ved dosering og ved udlevering af medicinen. Personalet havde manuelt ikke ført medicinlisten korrekt ifølge lægens ordination, for et enkelt hjertepræparat, idet der var angivet et forkert antal tabletter om morgenen. Årsrapport for kvalitetstilsyns 7- Hjemmehjælpsleverandører lhv/bop

13 Personalet havde heller ikke fulgt den lokale instruks for medicinhåndtering om at kontrollere medicinlisten og antal tabletter, hverken ved dosering eller ved udlevering af medicinen om morgenen. Konsekvensen var, at patienten kun havde modtaget en tredjedel af den ordinerede døgndosis for præparatet i de sidste fem døgn før tilsynet. Ved tilsynet blev medicinlisten straks rettet, medicindoseringen straks korrigeret, lægen blev kontaktet og hændelsen blev indberettet som utilsigtet. Det var dog Styrelsens vurdering at fejlen sandsynligvis ikke ville blive opdaget, før tidligst ved næste medicindosering, hvis ikke den var blevet opdaget ved tilsynet. Flere personaler havde overset fejlen, både ved den sidste 4 dages medicindoseringen fem dage før tilsynet, ved en efterfølgende efterdosering af et andet præparat, og ved udlevering af morgenmedicinen i fem dage. De øvrige uopfyldte målepunkter i medicinhåndteringen var af mindre betydning for patientsikkerheden, og blev straks korrigeret ved tilsynet. Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer dog, at manglende overholdelse af den lokale instruks for medicinhåndtering over flere dage og af flere personaler, udgør en så betydelig risiko for patientsikkerheden, at der skal gives påbud på alle uopfyldte målepunkter under medicinhåndteringen. Styrelsen har lagt vægt på, at der er tale om en skærpelse på baggrund af fejlmedicinering af meget potent medicin i form af tabl. Digoxin, og at det ikke blev opdaget ved de efterfølgende efterdoseringer af et andet potent medicinpræparat, tabl. Zolpidem samt ved de daglige morgenudleveringer af medicinen. Alle målepunkter der omhandlede patientrettigheder var opfyldt. Der var uopfyldte målepunkter i journalføringen hvoraf de fleste straks blev korrigeret under tilsynet, og ledelsen på behandlingsstedet var i en proces med at sikre kvaliteten i den sundhedsfaglige dokumentation. Nedenfor er henstillingerne fra Styrelsen for Patientsikkerhed sat ind i tabel fordelt efter hovedpunkter. Antal henstillinger afgivet Dokumentation for handleplan vedrørende krav er fremsendt til kommunen Sygeplejefaglig dokumentation 4 X Nedenfor er påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed sat ind i tabel fordelt efter hovedpunkter. Antal påbud afgivet Dokumentation for handleplan vedrørende krav er fremsendt til kommunen Medicinhåndtering X Årsrapport for kvalitetstilsyns 7- Hjemmehjælpsleverandører lhv/bop

14 Indkøbsordninger De to leverandører leverer varer bestil over nettet en gang ugentlig. Intervare-tilfredshed fra besøg i hjemmet Intervare Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds % % % % 4% 5% 6% 7% 8% 9% % Ud af de 6 borgere, der havde besøg i hjemmet, havde 4 borgere indkøbsordning; disse 4 borgere have alle valgt Intervare. Telefonisk kvalitetsundersøgelse af Intervare indkøb Samarbejde Levering Meget tilfreds Pris 7 8 Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Fødevarernes holdbarhed 4 Kvalitet 4 % % % % 4% 5% 6% 7% 8% 9% % Kvalitetstilsynsårsrapport Hjemmehjælpsleverandører, 7 lhv/bop

15 Telefonisk kvalitetsundersøgelse af Egebjerg Købmandsgård Samarbejde 5 Levering Meget tilfreds Pris 8 7 Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Fødevarernes holdbarhed 5 Meget utilfreds Kvalitet % % % % 4% 5% 6% 7% 8% 9% % Årsrapport for kvalitetstilsyns 7- Hjemmehjælpsleverandører lhv/bop 5

16 Madservice Det Danske Madhus leverer kølemad op til gange ugentligt til opvarmning i hjemmet til borgere, der er visiteret til dette tilbud. Ud af de 6 tilsyn, der er udført i hjemmene, havde borgere madserviceordning fra Det Danske Madhus. Tilsynet har desuden interviewet 5 borgere telefonisk for yderligere at klarlægge tilfredsheden med maden og stillet uddybende spørgsmål: Telefonisk kvalitetsundersøgelse af Det Danske Madhus Samarbejde 4 Levering 5 9 Variation 8 5 Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Kødets mørhed 9 Utilfreds Meget utilfreds Mængde 4 Kvalitet 9 % % % % 4% 5% 6% 7% 8% 9% % Årsrapport for kvalitetstilsyns 7- Hjemmehjælpsleverandører lhv/bop

17 RUDERSDAL KOMMUNE Ældreområdet Stationsvej 6 46 Birkerød Tlf Åbningstid Mandag-onsdag kl. -5 Torsdag kl. -7 Fredag kl. -

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Leverandører af hjemmehjælp Indkøbsordninger Madservice-leverandører

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Leverandører af hjemmehjælp Indkøbsordninger Madservice-leverandører Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn 6 Leverandører af hjemmehjælp Indkøbsordninger Madservice-leverandører Indholdstegnelse Indholdsfortegnelse... Indledning... 3 Sammenfattende konklusion vedrørende

Læs mere

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Leverandører af hjemmehjælp Indkøbsordninger Madservice-leverandører

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Leverandører af hjemmehjælp Indkøbsordninger Madservice-leverandører Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn 2016 Leverandører af hjemmehjælp Indkøbsordninger Madservice-leverandører Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...3 Sammenfattende konklusion

Læs mere

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Leverandører af hjemmehjælp Indkøbsordning Madserviceleverandør

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Leverandører af hjemmehjælp Indkøbsordning Madserviceleverandør Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn 2015 Leverandører af hjemmehjælp Indkøbsordning Madserviceleverandør Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Sammenfattende konklusion vedrørende

Læs mere

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Plejeboliger

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Plejeboliger Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn 2017 Plejeboliger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...3 Sammenfatning af kvalitetstilsyn på plejecentre/plejeboliger i 2017...5 Plejecentret

Læs mere

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Plejecentre

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Plejecentre Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn 2016 Plejecentre Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...3 Sammenfatning af kvalitetstilsyn på plejecentre/plejeboliger i 2016...5 Plejecenter

Læs mere

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Plejecentre

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Plejecentre Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn 2014 Plejecentre Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Sammenfatning af kvalitetstilsyn på plejecentre/plejeboliger i 2014... 5 Plejecenter

Læs mere

Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud til udeboende efter Servicelovens 83, 83a og

Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud til udeboende efter Servicelovens 83, 83a og Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud til udeboende efter Servicelovens 83, 83a og 86 19. januar 2018 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 Formål... 4 2. Samlet konklusion... 6 3. Oversigt over udførte

Læs mere

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Plejecentre Leverandører af hjemmehjælp

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Plejecentre Leverandører af hjemmehjælp Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn 2013 Plejecentre Leverandører af hjemmehjælp Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse...2 Indledning...3 Sammenfatning af kvalitetstilsyn på plejecentre/plejeboliger

Læs mere

Hjemmeplejen Brøndby Øster, Brøndby Kommune

Hjemmeplejen Brøndby Øster, Brøndby Kommune Hjemmeplejen Brøndby Øster, Brøndby Kommune Reaktivt tilsyn, 2018 Horsedammen 42A 2605 Brøndby CVR- eller P-nummer: 1003261708 Dato for tilsynet: 03-04-2018 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed,

Læs mere

1. Indledning. 2. Tilsynsforpligtelsen. 3. Formål. Tilsynspolitik

1. Indledning. 2. Tilsynsforpligtelsen. 3. Formål. Tilsynspolitik Udkast til tilsynspolitik 2019 1. Indledning Glostrup Kommune har ifølge Servicelovens 151c pligt til at udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af reglerne om

Læs mere

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn 2011. Plejecentre Leverandører af hjemmehjælp

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn 2011. Plejecentre Leverandører af hjemmehjælp Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn 2011 Plejecentre Leverandører af hjemmehjælp 01.02.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Sammenfatning af kvalitetstilsyn på plejecentre/plejeboliger

Læs mere

Koncept for anmeldte tilsyn på leverandørområdet for praktisk o personlig støtte i Frederiksberg Kommune 2019 Juli 2018

Koncept for anmeldte tilsyn på leverandørområdet for praktisk o personlig støtte i Frederiksberg Kommune 2019 Juli 2018 Koncept for anmeldte tilsyn på leverandørområdet for praktisk o personlig støtte i Frederiksberg Kommune 2019 Juli 2018 J.nr.: 27.12.16-K09-7-18 Implementeringskontoret Baggrund for kommunale tilsyn på

Læs mere

Årsberetning for Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn på seniorområdet 2018

Årsberetning for Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn på seniorområdet 2018 Årsberetning for Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn på seniorområdet 2018 April 2019, ID: 18/9021 Styrelsen for Patientsikkerheds risikobaserede og reaktive tilsyn Styrelsen for Patientsikkerhed fører

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 7. april 2014 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling. Journal

Læs mere

Tilsynsrapport Distrikt Præstø

Tilsynsrapport Distrikt Præstø Reaktivt tilsyn, 2017 Rosagervej 37 4720 Præstø CVR- eller P-nummer: 1003304331 Dato for tilsynet: 07-07-2017 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst Sagsnr.:

Læs mere

Risikobaserede tilsyn Tilsyn i Hedensted Kommune 2017

Risikobaserede tilsyn Tilsyn i Hedensted Kommune 2017 Risikobaserede tilsyn Tilsyn i Hedensted Kommune 2017 Februar 2017: Mette Hartvig, Mette Boelt, Gunnel Pedersen 1 Tilsyn generelt Kommunale tilsyn på plejecentre/plejeboliger: Udføres af kommunen som vanligt

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp 2017

Tilsyn med leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp 2017 RAPPORT Tilsyn med leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp 2017 Marts 2018 Resumé Visitationen i Frederikssund Kommune har i samarbejde med administrationen udført tilsyn med leverandører af

Læs mere

Tilsynsrapport Hemmet Plejehjem

Tilsynsrapport Hemmet Plejehjem Reaktivt tilsyn, 2017 Tarmvej 99 6893 Hemmet P-nummer: 1003344390 Dato for tilsynet: 20-11-2017 Ringkøbing-Skjern kommune Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-423/3 1.

Læs mere

Bosteder. Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017

Bosteder. Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Juni 2018 Kolofon Titel på udgivelsen: Bosteder - Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr /2.

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr /2. DRAGØR KOMMUNE Kirkevej 7 2791 Dragør Att. Ledelsen af hjemmesygeplejen Afgørelse om påbud til Dragør Kommunes Hjemmesygepleje Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med

Læs mere

Tilsynsrapport Hjemmeplejen Område Boeslunde

Tilsynsrapport Hjemmeplejen Område Boeslunde Reaktivt tilsyn, 2018 Borgergade 31F 4241 Vemmelev CVR- eller P-nummer: 1019937034 Dato for tilsynet: 28-05-2018 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst Sagsnr.:

Læs mere

Tilsynsrapport TT's Hjemmepleje ApS

Tilsynsrapport TT's Hjemmepleje ApS Reaktivt tilsyn, 2019 Østerled 28 4300 Holbæk CVR- eller P-nummer: 1021438207 Dato for tilsynsbesøget: 27. maj 2019 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst

Læs mere

Tilsynsrapport Afdeling Sygeplejen, Center for Sundhed og Forebyggelse, Bornholms Regionskommune

Tilsynsrapport Afdeling Sygeplejen, Center for Sundhed og Forebyggelse, Bornholms Regionskommune Afdeling Sygeplejen, Center for Sundhed og Forebyggelse, Bornholms Regionskommune Reaktivt tilsyn, 2019 Bornholms Regionskommune Lille Madsegade 34 3700 Rønne CVR- eller P-nummer: 1019503212 Dato for tilsynsbesøget:

Læs mere

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HJEMMEHJÆLPEN A/S SMALLEGADE 26A 2000 FREDERIKSBERG. Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HJEMMEHJÆLPEN A/S SMALLEGADE 26A 2000 FREDERIKSBERG. Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HJEMMEHJÆLPEN A/S SMALLEGADE 26A 2000 FREDERIKSBERG Tilsynet er udført i perioden d. 14. juni til d. 11. juli 2016 af tilsynsassistent

Læs mere

Den Selvejende Institution Birkebo

Den Selvejende Institution Birkebo Den Selvejende Institution Birkebo Reaktivt tilsyn, 2017 Hellebo Park 98 3000 Helsingør CVR- eller P-nummer: 1001584414 Dato for tilsynet: 30-06-2017 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed,

Læs mere

Tilsynsrapport - Specialcenter Slagelse Halsebyvænge. Reaktivt tilsyn, Halsebyvænget Korsør. CVR- eller P-nummer:

Tilsynsrapport - Specialcenter Slagelse Halsebyvænge. Reaktivt tilsyn, Halsebyvænget Korsør. CVR- eller P-nummer: Tilsynsrapport - Specialcenter Slagelse Halsebyvænge Reaktivt tilsyn, 2019 Specialcenter Slagelse Halsebyvænge Halsebyvænget 52 4220 Korsør CVR- eller P-nummer: 1018882074 Dato for tilsynsbesøget: 16.

Læs mere

Hjemmesygeplejen, Odder kommune

Hjemmesygeplejen, Odder kommune Hjemmesygeplejen, Odder kommune Reaktivt tilsyn, 2018 Ålykkecentret 5 8300 Odder CVR- eller P-nummer: 1007533000 Dato for tilsynet: 01-02-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.:

Læs mere

Tilsynsrapport S/I Breelteparken

Tilsynsrapport S/I Breelteparken Reaktivt tilsyn, 2018 Breeltevej 1 2970 Hørsholm CVR- eller P-nummer: 58528757 Dato for tilsynet: 29-05-2018 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst Sagsnr.:

Læs mere

Tilsynsrapport PLEJECENTRET SOLTERRASSERNE. Reaktivt tilsyn, Johan Krohns Vej Valby. CVR- eller P-nummer:

Tilsynsrapport PLEJECENTRET SOLTERRASSERNE. Reaktivt tilsyn, Johan Krohns Vej Valby. CVR- eller P-nummer: PLEJECENTRET SOLTERRASSERNE Reaktivt tilsyn, 2017 Johan Krohns Vej 8 2500 Valby CVR- eller P-nummer: 1006887164 Dato for tilsynet: 27-11-2017 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed,

Læs mere

Tilsyn hjemmeplejen 2017

Tilsyn hjemmeplejen 2017 inter Tilsyn hjemmeplejen 2017 Indhold 1. Rammen for tilsyn... 3 2. Tilsynets observerede rengøringsstandard... 3 3. Borgernes udtrykte tilfredshed... 6 4. Klager... 10 5. Leveringen af hjælpen... 10 6.

Læs mere

Tilsynspolitik. Sundhed, Handicap og Rehabilitering Kerteminde Kommune

Tilsynspolitik. Sundhed, Handicap og Rehabilitering Kerteminde Kommune Tilsynspolitik Sundhed, Handicap og Rehabilitering Kerteminde Kommune August 2018 Baggrund I henhold til 151c i Serviceloven skal Kommunalbestyrelsen udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp 2018

Tilsyn med leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp 2018 RAPPORT Tilsyn med leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp 2018 Oktober 2018 Resumé Afdelingen Myndighed i Frederikssund Kommune har i samarbejde med administrationen udført tilsyn med leverandører

Læs mere

Tilsynsrapport Myagergård

Tilsynsrapport Myagergård Behandlingsstedet anmodes om at fremsende eventuelle bemærkninger hertil og eventuel dokumentation for de ændringer, behandlingsstedet har foretaget efter tilsynet. Tilsynsrapport Reaktivt tilsyn, 2018

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE Samlet redegørelse for tilsyn vedr. tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2014

GLOSTRUP KOMMUNE Samlet redegørelse for tilsyn vedr. tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2014 GLOSTRUP KOMMUNE Samlet redegørelse for tilsyn vedr. tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2014 Center for Sundhed og Velfærd, 01.09.2014. 1 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Resultater fra de

Læs mere

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN DIAKONISSESTIFTELSENS HJEMMEPLEJE PETER BANGS VEJ FREDERIKSBERG. Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen.

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN DIAKONISSESTIFTELSENS HJEMMEPLEJE PETER BANGS VEJ FREDERIKSBERG. Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen. 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN DIAKONISSESTIFTELSENS HJEMMEPLEJE PETER BANGS VEJ 1 2000 FREDERIKSBERG Tilsynet er udført i perioden d. 9. maj - d. 9.

Læs mere

Tilsynsrapport Rosenlund Centret

Tilsynsrapport Rosenlund Centret Reaktivt tilsyn, 2017 Sydgaden 8 7400 Herning CVR- eller P-nummer: 1003345154 Dato for tilsynet: 29-01-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-769/3 1. Vurdering Konklusion

Læs mere

Tilsynsrapport KRISTRUP CENTRET

Tilsynsrapport KRISTRUP CENTRET Reaktivt tilsyn, 2018 Byvænget 12 8960 Randers SØ P-nummer: 1003357035 Randers kommune Dato for tilsynet: 11-01-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-1842/2 1. Vurdering

Læs mere

Tilsynsrapport Hjemmeplejegruppe Nord, Høje- Taastrup Kommune

Tilsynsrapport Hjemmeplejegruppe Nord, Høje- Taastrup Kommune Hjemmeplejegruppe Nord, Høje- Taastrup Kommune Reaktivt tilsyn, 2018 Valby Søndergade 2 2630 Taastrup CVR- eller P-nummer: 1015723412 Dato for tilsynet: 27-02-2018 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen

Læs mere

Hjemme- og Sygepleje Løgstør, Vesthimmerland kommune

Hjemme- og Sygepleje Løgstør, Vesthimmerland kommune Hjemme- og Sygepleje Løgstør, Vesthimmerland kommune Reaktivt tilsyn, 2018 Blindebomsgade 5A, st 9670 Løgstør CVR- eller P-nummer: 1008187483 Dato for tilsynet: 30-04-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport. DANSKE DIAKONHJEM Ringkøbing Plejehjem. Reaktivt tilsyn, Bellisvej Ringkøbing

Tilsynsrapport. DANSKE DIAKONHJEM Ringkøbing Plejehjem. Reaktivt tilsyn, Bellisvej Ringkøbing DANSKE DIAKONHJEM Ringkøbing Plejehjem Reaktivt tilsyn, 2017 Bellisvej 19 6950 Ringkøbing P-nummer: 1003057902 Ringkøbing-Skjern kommune Dato for tilsynet: 30-11-2017 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr /2.

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr /2. Plejehotel Stenhusvej 21 4300 Holbæk Afgørelse om påbud til Plejehotel Stenhusbakken Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr. 5-9011-1118/2. Styrelsen har den

Læs mere

Plejecentre. Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017

Plejecentre. Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Maj 2018 Kolofon Titel på udgivelsen: Plejecentre - Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere

Tilsynsrapport Hedevej, Hus 3, Aarhus

Tilsynsrapport Hedevej, Hus 3, Aarhus Reaktivt tilsyn, 2017 Hedevej 50 8240 Risskov P-nummer: 4932 Aarhus kommune Dato for tilsynet: 08-12-2017 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-427/3 1. Vurdering Konklusion

Læs mere

Hjemmesygeplejen i Egedal Kommune

Hjemmesygeplejen i Egedal Kommune Hjemmesygeplejen i Egedal Kommune Reaktivt tilsyn, 2018 Område Ølstykke Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke CVR- eller P-nummer: 29188386 Dato for tilsynet: 08-05-2018 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen

Læs mere

Hjemmepleje og hjemmesygepleje

Hjemmepleje og hjemmesygepleje Hjemmepleje og hjemmesygepleje Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Maj 2018 Kolofon Titel på udgivelsen: Hjemmepleje og hjemmesygepleje - Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp Indhold Indledning...2 Udvælgelse af borgere...2 Metodiske overvejelser...3 Vedrørende brugertilfredshedsmåling...4 Leverandørrapporter...5

Læs mere

Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 7. februar Tilsynspolitik

Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 7. februar Tilsynspolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 7. februar 2018 Tilsynspolitik Indhold 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål... 3 4. Metode... 4 5. Skærpet tilsyn... 5 6. Tilsynsresultater... 5 7. Kontaktoplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Enghaven Ældrecenter

Tilsynsrapport Enghaven Ældrecenter Reaktivt tilsyn, 2018 Mellemgade 8 6900 Skjern CVR- eller P-nummer: 1003348049 Dato for tilsynet: 15-01-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-701/3 1. Vurdering Konklusion

Læs mere

Center for Socialpsykiatri, ADHD og Autisme

Center for Socialpsykiatri, ADHD og Autisme Center for Socialpsykiatri, ADHD og Autisme Reaktivt tilsyn, 2019 Fredensgade 30 6900 Skjern P-nummer: 1016789603 Dato for tilsynsbesøget: 01-04-2019 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord

Læs mere

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!!

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!! Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp Fredensborg kommune 2013. Tilsynet er gennemført af Visitator Britta

Læs mere

Tilsynsrapport Boenheden Solbakken

Tilsynsrapport Boenheden Solbakken Reaktivt tilsyn, 2018 Randlevvej 4A 8300 Odder P-nummer: 1003351608 Aarhus Kommune Dato for tilsynet: 28-06-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-1573/3 1. Vurdering

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for Rehabilitering og Akutpleje Vissenbjerg. Reaktivt tilsyn, Østergade 7B Vissenbjerg

Tilsynsrapport. Center for Rehabilitering og Akutpleje Vissenbjerg. Reaktivt tilsyn, Østergade 7B Vissenbjerg Center for Rehabilitering og Akutpleje Vissenbjerg Reaktivt tilsyn, 2018 Østergade 7B 5492 Vissenbjerg CVR- eller P-nummer: 1013413017 Dato for tilsynet: 05-04-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og

Læs mere

Hjemmepleje Rudkøbing Centrum Langeland Kommune

Hjemmepleje Rudkøbing Centrum Langeland Kommune Hjemmepleje Rudkøbing Centrum Langeland Kommune Reaktivt tilsyn, 2018 Spodsbjergvej 129 5900 Rudkøbing CVR- eller P-nummer: 1014795843 Dato for tilsynet: 31-07-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og

Læs mere

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg Politik for tilsyn Uanmeldte tilsyn Center for Sundhed og Omsorg Baggrund og indledning Center for Sundhed og Omsorg i ønsker at udarbejde en ny politik for tilsyn på centrets områder. Behovet for det

Læs mere

Den Selvejende Institution Rørbæk Omsorgshjem

Den Selvejende Institution Rørbæk Omsorgshjem Den Selvejende Institution Rørbæk Omsorgshjem Reaktivt tilsyn, 2019 Aagade 52 9500 Hobro P-nummer: 27562809 Mariagerfjord kommune Dato for tilsynsbesøget: 14. januar 2019 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn

Læs mere

Tilsyn hjemmeplejen 2016

Tilsyn hjemmeplejen 2016 inter Tilsyn hjemmeplejen 2016 Indhold 1. Rammen for tilsyn... 3 2. Tilsynets observerede rengøringsstandard... 3 3. Borgernes udtrykte tilfredshed... 6 4. Klager... 8 5. Konklusion... 9 2 1. Rammen for

Læs mere

Tilsynsrapport Fremtidens Plejehjem

Tilsynsrapport Fremtidens Plejehjem Reaktivt tilsyn, Plejehjem, 2018 Carl Klitgaards Vej 5 9400 Nørresundby P-nummer: 1018953192 Aalborg kommune Dato for tilsynet: 08-01-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.:

Læs mere

Tilsynsrapport Gården

Tilsynsrapport Gården Behandlingsstedet anmodes om at fremsende eventuelle bemærkninger hertil og eventuel dokumentation for de ændringer, behandlingsstedet har foretaget efter tilsynet. Tilsynsrapport Reaktivt tilsyn, 2018

Læs mere

Tilsynsrapport Botilbuddet Lindelunden

Tilsynsrapport Botilbuddet Lindelunden Reaktivt tilsyn, 2017 Lindelunden 1 4000 Roskilde CVR- eller P-nummer: 1018198882 Dato for tilsynet: 01-12-2017 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst Sagsnr.:

Læs mere

Tilsynsrapport Bostedet Enggården

Tilsynsrapport Bostedet Enggården Reaktivt tilsyn, 2018 Riis Alle 31 7900 Nykøbing M CVR- eller P-nummer: 1003367442 Morsø kommune Dato for tilsynet: 01-02-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-1168/3

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr /2.

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr /2. Odder kommune Hjemmeplejen Ålykkecentret 5 8300 Odder Afgørelse om påbud til Hjemmesygeplejen, Odder Kommune. Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr. 5-9011-953/2.

Læs mere

Tilsynsrapport Sygeplejeklinikken, Samsø

Tilsynsrapport Sygeplejeklinikken, Samsø Reaktivt tilsyn, 2018 Søtofte 10 8305 Samsø P-nummer: 1003351153 Samsø kommune Dato for tilsynet: 01-10-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn- og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-825/4 1. Vurdering Konklusion

Læs mere

Tilsynsrapport Birkelund Plejecenter

Tilsynsrapport Birkelund Plejecenter Reaktivt tilsyn, 2017 Rousthøjs Alle 7 7130 Juelsminde P-nummer: 1003339040 Dato for tilsynet: 11-05-2017 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-972/2 1. Vurdering Konklusion

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 218 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF INDKØB EGEBJERG KØBMANDSGÅRD A/S [Tilsynet er udført d. 11. - 15. oktober 218 af tilsynsassistent Kirsten

Læs mere

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr.

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr. NOTAT SUOC - Team Udvikling 17. marts 2015 Uanmeldt kommunalt tilsyn Din Fleksible Service 1. december 2014 Tilsynsrapport Endelig version Indledning Kommunerne har efter Lov om Social Service (SEL) 151

Læs mere

Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016

Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016 Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016 Center for Sundhed og Velfærd, 12.08.2016 1 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Resultater fra de udførte tilsyn... 4 Samlet

Læs mere

Tilsynsrapport. Danske Diakonhjem, Birkelse Plejecenter. Reaktivt tilsyn, Islandsvej Vejle

Tilsynsrapport. Danske Diakonhjem, Birkelse Plejecenter. Reaktivt tilsyn, Islandsvej Vejle Danske Diakonhjem, Birkelse Plejecenter Reaktivt tilsyn, 2017 Islandsvej 5 7100 Vejle CVR-nummer: 38660918 Jammerbugt kommune Dato for tilsynet: 27-11-2017 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning

Læs mere

Hjemmeplejen Distrikt Vest, Nysted- og Vestgruppen

Hjemmeplejen Distrikt Vest, Nysted- og Vestgruppen Hjemmeplejen Distrikt Vest, Nysted- og Vestgruppen Reaktivt tilsyn, 2018 Adelgade 61 4880 Nysted CVR- eller P-nummer: 1015086250 Dato for tilsynsbesøget: 12-03-2019 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen

Læs mere

Tilsynsrapport Nordlien

Tilsynsrapport Nordlien Reaktivt tilsyn, 2018 c/o Hjorthøjgård, Vestkystvejen 45 9460 Brovst CVR- eller P-nummer: 1020937188 Dato for tilsynet: 09-07-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-2325/7

Læs mere

Indhold. Uanmeldt tilsyn i Fanø Kommunes hjemmepleje, fritvalgsområdet september - oktober 2016

Indhold. Uanmeldt tilsyn i Fanø Kommunes hjemmepleje, fritvalgsområdet september - oktober 2016 Indhold Forord... 2 1. SAMLET TILSYNSRESULTAT... 2 Anbefaling... 3 2. FORMALIA... 3 3. DATAGRUNDLAG... 3 3.1 Skriftligt grundlag... 3 3.2 Personlig pleje... 4 3.3 Praktisk hjælp... 4 3.4 Madservice...

Læs mere

Tilsynsrapport Grønnehaven

Tilsynsrapport Grønnehaven Reaktivt tilsyn, 2019 Annebergparken 37A 4500 Nykøbing Sj CVR- eller P-nummer: 1010637941 Dato for tilsynsbesøget: 19.3.2019 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning

Læs mere

Tilsynsrapport Attendo Gilleleje

Tilsynsrapport Attendo Gilleleje Reaktivt tilsyn, 2017 Stæremosen 55 3250 Gilleleje CVR- eller P-nummer: 1004594573 Dato for tilsynet: 31-10-2017 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst Sagsnr.:

Læs mere

Hermed fremsendes tilsynsrapporten for det kommunale tilsyn 2018 i hjemmeplejegruppen Vest. Rapport Det kommunale tilsyn 2018

Hermed fremsendes tilsynsrapporten for det kommunale tilsyn 2018 i hjemmeplejegruppen Vest. Rapport Det kommunale tilsyn 2018 NOTAT SUOC - Team Udvikling 21. september 2018 M-sag Ældre- og Sundhedsudvalget november 2018 Uanmeldt kommunalt tilsyn 2018 i hjemmeplejegruppen Vest Hermed fremsendes tilsynsrapporten for det kommunale

Læs mere

Tilsynsrapport Ældrecenter Holmbohjemmet

Tilsynsrapport Ældrecenter Holmbohjemmet Reaktivt tilsyn, 2017 Klostervej 39 6950 Ringkøbing P-nummer: 1003345324 Ringkøbing Skjern Kommune Dato for tilsynet: 01-12-2017 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-401/3

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

Afdeling Sygeplejen, Center for Sundhed og Forebyggelse, Bornholms Regionskommune

Afdeling Sygeplejen, Center for Sundhed og Forebyggelse, Bornholms Regionskommune Afdeling Sygeplejen, Center for Sundhed og Forebyggelse, Bornholms Regionskommune Lille Madsegade 34 3700 Rønne Afgørelse om påbud til Afdeling Sygeplejen, Center for Sundhed og Forebyggelse, Bornholms

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2017 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF INDKØB INTERVARE A/S [Tilsynet er udført d. 19. og 20. juni 2017 af tilsynsassistent Kirsten Bech, Sundheds

Læs mere

Tilsynsrapport Områdecenter Rosengården

Tilsynsrapport Områdecenter Rosengården Reaktivt tilsyn, 2017 Tingvej 22 8543 Hornslet P-nummer: 1003358390 Dato for tilsynet: 01-09-2017 Syddjurs kommune Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-1370/2 1. Vurdering

Læs mere

Tilsynsrapport Distrikt 15 - Rosenlunden

Tilsynsrapport Distrikt 15 - Rosenlunden Reaktivt tilsyn, 2017 Plejehjem Nørrebrogade 8 c/o Erritsø Bygade 85 A, 1.sal 7000 Fredericia CVR- eller P-nummer: 1010341635 Dato for tilsynet: 30-06-2017 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning

Læs mere

Tilsynsrapport. Reaktivt tilsyn, Sygeplejen Nord Rudkøbing. Spodsbjergvej Rudkøbing. CVR- eller P-nummer:

Tilsynsrapport. Reaktivt tilsyn, Sygeplejen Nord Rudkøbing. Spodsbjergvej Rudkøbing. CVR- eller P-nummer: Sygeplejen Nord Rudkøbing Reaktivt tilsyn, 2018 Sygeplejen Nord Rudkøbing Spodsbjergvej 129 5900 Rudkøbing CVR- eller P-nummer: 1023035002 Dato for tilsynet: 30-07-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn

Læs mere

Tandlægerne i Børkop v/mohammad Matini Seresht

Tandlægerne i Børkop v/mohammad Matini Seresht Tandlægerne i Børkop v/mohammad Matini Seresht Reaktivt tilsyn, 2017 Fodterapeutklinik Ny Boder 4 7080 Børkop CVR- eller P-nummer: 33091435 Dato for tilsynet: 21-06-2017 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen

Læs mere

Tilsynsrapport BOAS Taastrup ApS

Tilsynsrapport BOAS Taastrup ApS Reaktivt tilsyn, 2018 c/o Den Sociale Udviklingsfond, Gasværksvej 1, 1 2630 Taastrup CVR- eller P-nummer: 1021468696 Dato for tilsynsbesøget: 02-07-2019 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed,

Læs mere

Tilsynsrapport Nybrogård

Tilsynsrapport Nybrogård Reaktivt tilsyn, 2018 Nybrovej 321B 2800 Kongens Lyngby CVR- eller P-nummer: 1003258988 Dato for tilsynet: 14-08-2018 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst

Læs mere

Tilsyn med personlig og praktisk hjælp 2014

Tilsyn med personlig og praktisk hjælp 2014 Vinter Tilsyn med personlig og praktisk hjælp 2014 1. Rammerne for tilsynet Tilsynspolitikken omfatter retningslinjer og procedurer for, hvordan der føres tilsyn med kommunens leverandører og med hjælpens

Læs mere

Tilsynsrapport Bocenter Tranbjerg, Hus 2

Tilsynsrapport Bocenter Tranbjerg, Hus 2 Reaktivt tilsyn, 2018 Trankærgårdsvej 108-120 8310 Tranbjerg J CVR- eller P-nummer: 1003352252 Dato for tilsynet: 05-04-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-1207/3

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Vesthimmerland Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Vesthimmerland Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Vesthimmerland Kommune 9. april 2013 Sagsnr. 5-2210-10/1/ Reference DSP T 7222 7990 E nord@sst.dk 2012 Tilsynene i Vesthimmerland Kommune Sundhedsstyrelsen har

Læs mere

Hjemmesygepleje ved Attendo, Gribskov Kommune Helsinge

Hjemmesygepleje ved Attendo, Gribskov Kommune Helsinge Hjemmesygepleje ved Attendo, Gribskov Kommune Helsinge Reaktivt tilsyn, 2018 Frederiksborgvej 4, 1 3200 Helsinge CVR- eller P-nummer: 1019450690 Dato for tilsynet: 23-04-2018 Tilsynet blev foretaget af:

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

Bilag 1. Tilsynspolitik. - Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen

Bilag 1. Tilsynspolitik. - Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen Bilag 1 Tilsynspolitik - Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Aalborg 1 Baggrund I henhold til 151c i Serviceloven skal Kommunalbestyrelsen udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter

Læs mere

Årlig redegørelse for tilsyn med ældrecentre 2017

Årlig redegørelse for tilsyn med ældrecentre 2017 Årlig redegørelse for tilsyn med ældrecentre 2017 19. januar 2018 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Formål... 5 2. Samlet konklusion... 6 3. Beskrivelse af procedurer for tilsyn... 8 4. Resultater

Læs mere

Hjemmepleje Distrikt Midt & Fælles nat

Hjemmepleje Distrikt Midt & Fælles nat Hjemmepleje Distrikt Midt & Fælles nat Reaktivt tilsyn, 2018 Dronning Margrethes Vej 28 4000 Roskilde CVR- eller P-nummer: 1014807116 Dato for tilsynsbesøget: 23. november 2018 Tilsynet blev foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Lokalcenter Rosengård Odense. Reaktivt tilsyn, Ørbækvej Odense SØ. CVR- eller P-nummer:

Tilsynsrapport. Lokalcenter Rosengård Odense. Reaktivt tilsyn, Ørbækvej Odense SØ. CVR- eller P-nummer: Lokalcenter Rosengård Odense Reaktivt tilsyn, 2018 Ørbækvej 150 5220 Odense SØ CVR- eller P-nummer: 1001762454 Dato for tilsynet: 01-10-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Syd Sagsnr.:

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION "VÆDDERBO"

DEN SELVEJENDE INSTITUTION VÆDDERBO DEN SELVEJENDE INSTITUTION "VÆDDERBO" Reaktivt tilsyn, 2017 Karetmagervej 58 7900 Nykøbing M CVR- eller P-nummer: 10861284 Dato for tilsynet: 22-01-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning

Læs mere

SUOC - Team Sundhed og Udvikling 28. februar 2018

SUOC - Team Sundhed og Udvikling 28. februar 2018 NOTAT SUOC - Team Sundhed og Udvikling 28. februar 2018 M-sag ÆSU april 2018 Uanmeldt kommunalt tilsyn 2017 i Din Fleksible Service (DFS) På foranledning af Ældre- og Sundhedsudvalgets forespørgsel om

Læs mere

Tilsynsrapport KLINIK FOR ORTOPÆDKIRURGI VED SPECIALLÆGE JAN BECK MIKKELSEN ApS

Tilsynsrapport KLINIK FOR ORTOPÆDKIRURGI VED SPECIALLÆGE JAN BECK MIKKELSEN ApS KLINIK FOR ORTOPÆDKIRURGI VED SPECIALLÆGE JAN BECK MIKKELSEN ApS Reaktivt tilsyn, 2017 Fodterapeutklinik KLINIK FOR ORTOPÆDKIRURGI VED SPECIALLÆGE JAN BECK MIKKELSEN ApS Skt. Anne Plads 2 5000 Odense C

Læs mere

Oversigt over fund ved det risikobaserede tilsyn af Bostedet Nybrogård Dato: 25. juni 2018 Af: Katrine Stenild

Oversigt over fund ved det risikobaserede tilsyn af Bostedet Nybrogård Dato: 25. juni 2018 Af: Katrine Stenild GLADSAXE KOMMUNE Social- og Handicapafdelingen NOTAT Oversigt over fund ved det risikobaserede tilsyn af Bostedet Nybrogård Dato: 25. juni 2018 Af: Katrine Stenild Oversigten indeholder hovedpunkterne

Læs mere

Tilsynsrapport Hjemmeplejen, Solrød Center

Tilsynsrapport Hjemmeplejen, Solrød Center Reaktivt tilsyn, 2018 Solrød Center 4 2680 Solrød Strand CVR- eller P-nummer: 1010241584 Dato for tilsynet: 03-04-2018 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst

Læs mere

Tilsynsrapport Tre Ege, Kirkens Korshær

Tilsynsrapport Tre Ege, Kirkens Korshær Reaktivt tilsyn, 2019 Årslev Møllevej 15 8220 Brabrand P-nummer: 1003351992 Aarhus Dato for tilsynsbesøget: 17-01-2019 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-3179/1 1. Vurdering

Læs mere

Vinter Tilsyn med praktisk hjælp 2013 K O L D I N G K O M M U N E

Vinter Tilsyn med praktisk hjælp 2013 K O L D I N G K O M M U N E Vinter Tilsyn med praktisk hjælp 2013 KOLDING KOMMUNE 1. Rammerne for tilsynet Tilsynspolitikken omfatter retningslinjer og procedurer for, hvordan der føres tilsyn med kommunens leverandører og med hjælpens

Læs mere