Formidlingsovervejelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formidlingsovervejelser"

Transkript

1 Formidlingsovervejelser I forbindelse med arbejdet med vores projekt har vi løbende overvejet hvordan vi bedst muligt ville kunne videreformidle de tanker og diskussioner vi gør os i projektet, til en ikke-akademisk modtagergruppe. Disse overvejelser har ledt til et tankeeksempel, hvor projektets felt; britisk kulturhistorie og identiet, og dets rolle for den nuværende EU-debat i Storbritannien; bliver formidlet som en dokumentarisk programserie på TV. Årsagen til, at vi mener at vores projekt er både interessant og relevant, skal blandt andet findes i den nuværende britiske situation med en kommende folkeafstemning om fortsat medlemskab af EU. At forstå forløbet omkring David Camerons tale i januar 2013, og de efterfølgende debatter, er relevant ikke blot for briterne selv, men også for resten af Europa, da den fremhæver et vigtigt punkt, hvor uenigheden mellem EU-landene kommer til udtryk. Derudover kan situationen også bruges til at forstå et langt bredere felt omkring den britiske historie som helhed, og være med til at sætte den britiske kultur i perspektiv. Med udgangspunkt i en søgen efter at forstå baggrunden for den kommende EU-afstemning, kan man påbegynde en rejse tilbage i tiden, og undersøge Storbritanniens relationer med kontinental-europa gennem tiden. Hvordan har britiske herskere, monarker såvel som ministre, handlet, og hvordan kommer den britiske selvforståelse til udtryk, gennem Englands relationer til resten af verden. Hvilke gennemgående træk kan der spores gennem den britiske historie, og hvilke særlige forestillinger gør sig i særlig grad gældende for briterne frem for resten af kontinentet. Hvordan kan England og Storbritanniens historie have været med til at skabe de to kulturelle identiteter vi i projektet gør rede for, og hvordan kommer disse identiteter sig til udtryk, i den nutidige situation, med genforhandling af Storbritanniens forhold til EU? Med inspiration fra lignende historiske dokumentarudsendelser på TV, ville de historiske perioder vi finder relevant for dannelsen af den britiske kulturelle identitet, blive genskabt og genindført, for på bedste visuelle facon, at lede seeren tilbage til en tid, hvor England og Storbritannien dominerede verden. En lang række perioder og situationer igennem tiden, ville med rette kunne være med til at belyse hvordan den engelske exceptionalisme, og den særlige britiske identitet, kunne være opstået og kommer til udtryk. For at fremhæve blot nogle få eksempler kan nævnes; frigørelsen fra Romerriget i det begyndelsen af det 5. århundrede; skabelsen af Magna Carta i det 12. århundrede, og dets senere betydning; det britiske imperium og dets rolle for såvel kolonierne, som borgerne hjemme i de britiske lande, for ikke nævne de to verdenskrige, hvor Storbritannien spillede en væsentlig rolle.

2 Disse historiske tilbageblik skal naturligvis kombineres med en nutidig analyse af de britiske relationer til kontinental-europa, det nuværende britiske politiske klima, og de dominerende diskurser for Britisk og Engelsk selvforståelse. Således bliver der trukket en rød tråd fra Englands fortid som center for et imperium, og frem til nutiden, hvor imperiet er forsvundet, og England således er nødt til at redefinere eller genfinde, deres rolle i verden. Målgruppen for en sådan programserie, vil være helt almindelige historieinteresserede mennesker, på tværs af landegrænser. For borgere inden for landende i Storbritannien, vil udsendelserne kunne problematisere den britiske selvopfattelse, og vil kunne tilbyde et kritisk syn på, hvad britisk kultur er og indebærer. Således skal programmet give Briterne, og måske i højere grad Englænderne, en mulighed for at være kritiske over for de eksisterende fordomme om deres egen kultur og identitet. For borgere der ingen relationer har til Storbritannien, vil serien kunne give et anderledes indblik i, dels den britiske historie siden forrige årtusinde, dels i det nutidige politiske spil om den kommende EU-afstemning.

3 Fælles studieforløbsbeskrivelse Asger Pedersen og Peter Arto Sørensen har under vejledning af Henrik Jensen (CUID) Skrevet denne projektrapport. Projektet opfylder periodekravet Moderne tid efter 1750 og områdekravet Europa/Verden. Projektets titel er Storbritannien og EU og er skrevet på første modul af Kandidaten på Historie på RUC I forbindelse med udarbejdelsen af indeværende projekt har vi haft en række vanskeligheder vedrørende indsamlingen af empiri, som har haft betydning for processen med at skrive projektrapporten. Vi havde ønsket at kunne inddrage yderligere empiri fra perioden 1960 og frem til i dag, men indhentningen af den specifikke empiri har desværre ikke været mulig. Havde vi haft ressourcerne og tiden til det, ville arkivarbejde på British Library og indhentning af ekstra empiri her have været ønskeligt. Studieforløbsbeskrivelse for Asger Pedersen (Studienummer: 46993) Jeg færdiggjorde den Samfundsvidenskabelige basisuddannelse på RUC i foråret Semester Grundkursus i Sociologi; Politologi og metode Projekt: I vores første projekt undersøgte vi det overordnede spørgsmål hvorfor straffer man?. Projektet tog udgangspunkt i en undersøgelse af hvorfor det danske retssystem er indrette efter at straffe folk frem for at søge rehabilitering. Herudover undersøgte vi befolkningens holdning til straf. Hvorfor straffer man? 2. Semester Grundkursus i økonomi; Planlægning, rum og ressourcer og i videregående metode Projekt: Vi valgte i projektet at undersøge mediernes omtale af regeringens forslag om indførelse af en betalingsring omkring København. Vi foretog empiriske undersøgelser af en række avisers omtale af ringen, og konkluderede at der overvejende havde været en negativ omtale af betalingsringen, på trods af at eksperter og kilder overvejende var positive når de blev citeret eller anvendt i artiklerne. Betalingsringen i medierne

4 3. Semester Specialiseringskursus i Videregående sociologi Projekt: Vor tredje semester-projekt omhandlede en analyse af det danske Svanemærke. Vi undersøgte dels fordele og ulemper ved den nuværende ordning, og forsøgte at komme med et bud på hvordan svanemærket i fremtiden kunne udvikle sig, således at den kunne følge med den hurtigere udvikling der skete af produkter særligt på elektronikmarkedet. Den svanemærkede computer 4. Semester Specialiseringskursus i Filosofi Projekt: I dette projekt undersøgte vi hvordan EU påvirker og kan påvirke den danske finanspolitik med udgangspunkt i finanspagten. Projektet havde dels et politologisk perspektiv, hvor vi undersøgte de konkrete strukturer der gjorde sig gældende, dels et finanspolitisk perspektiv hvor vi undersøgte omfanget af EU s påvirkning gennem finanspagten. EU s indflydelse på den danske finanspolitik 5. Semester bachelormodul på Politik og Administration Offentlig administration og styring og offentlig ret Projekt: I dette projekt undersøgte vi forholdende i det danske overenskomstsystem med særligt fokus på lærerkonflikten i Vores formål var at belyse nogle af de forskelle der er i overenskomstforhandlingerne på henholdsvis det private og offentlige marked, og hvordan arbejdsgiverne på det offentlige ofte har en stærkere magtposition end deres ditto på det private marked. Overenskomstforhandlingerne på det offentlige arbejdsmarked 6. Semester Historie Breddekursus i historie (før 1750 Danmark/Norden); Specialkursus i historie; Historisk kildekritik og metode og intern prøve i informationssøgning Projekt: I projektet skrev vi om Kong Valdemar 1. den Stores konsolidering i af magten og skabelsen af det valdemarske dynasti. Fokus i projektet var i særlig grad på betydningen af Valdemars fader Knud Lavard, hans helgenkåring og hvordan Valdemar senere udnyttede dette til sin fordel. Skabelsen af det valdemarske dynasti 7. Semester Historie

5 Eksamener frameldt, og studietidsforlænget. Der er på dette semester kun skrevet projekt, og kurserne tages på 8. semester. Projekt: Vi arbejdede i dette projekt med den britiske premierminister David Camerons ønske om at sende Storbritanniens fortsatte medlemskab af EU til folkeafstemning. Vi undersøge Camerons argumenter for dette, og diskuterede hvordan Storbritanniens historie havde skabt en særlig britisk kulturel identitet, samt hvilken betydning denne havde for beslutningen om afstemningen. Storbritannien og EU Studieforløbsbeskrivelse for Peter Arto Sørensen (Studienummer: 44106) Historie K1 efterårssemester 2014 Jeg har gennem dette semester fulgt kurset historisk teori og metode. Det har været meget brugbart i forhold til projektskrivningen, da jeg er blevet bevidst om de mange bagved liggende årsager til hvorfor historien skrives som den gør. Emnet for dette projektet har været Storbritanniens forhold til Europa og det har været givende at kunne gennemgå kilderne til projektet velvidende at kilderne er præget af en form for historisk tilgang der har, skulle passe ind i lige netop deres optik. Netop vores projekt har handlet om kulturel identitet og jeg har følt mig godt klædt på til at kunne vurdere kilderne i forhold til hvor brugbare de har været til at beskrive den udvikling som britisk national karakter har undergået fra imperie til medlemskab af EU. Studieforløbsbeskrivelse Studieforløbsbeskrivelse for Peter Sørensen Jeg færdiggjorde den Humanistiske videnskabelige basisuddannelse på RUC i foråret Semester Projekt: Grundkursus i Tegn og tekst, Videnskab og Filosofi piger og drenge i det danske uddannelssystem 2. Semester Projekt: Grundkursus Kultur og sprøgmødestudier, Historie, Udsatte på vesterbro

6 3. Semester Projekt: Virksomhedsstudier,, kommunikations planlægning Utøya i medierne 4. Semester historie Parisermanuskripterne ( Marx) 5. Semester Historie Bachelor Ældretid før 1750 breddekursus Sagaer i Island 6. Semester Kommunikation workshops kommunikation Projekt: RUC hjemmeside 7. Semester Historie (ingen projektskrivning) 8. Semester - Kommunikation Workshops (journalistiks formidling) og politisk kommunikation og krisekommunikation Projekt: Spørgetimer i dansk politik. Virker de? 9. Semester - Historie historisk teori og metode Projekt: Vi arbejdede i dette projekt med den britiske premierminister David Camerons ønske om at sende Storbritanniens fortsatte medlemskab af EU til folkeafstemning. Vi undersøge Camerons argumenter for dette, og diskuterede hvordan Storbritanniens historie havde skabt en særlig britisk kulturel identitet, samt hvilken betydning denne havde for beslutningen om afstemningen. Storbritannien og EU

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Sygeplejersker i udvikling

Sygeplejersker i udvikling Sygeplejersker i udvikling fra diplomuddannelse til praksis Cecilie Bisgggard Nøhr Luiza Szajda Sanne Jensen Stine Gry Hansen Vejleder: Camilla Schmidt Roskilde Universitet BA, Pædagogik & Uddannelsesstudier

Læs mere

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Anna Ingemann Jensen Bjarke Skjødt Frederik Teige Jakob Sejrup Villadsen Vejleder: Thomas Bisballe 2. semester, foråret 2007 Roskilde Universitetscenter,

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise?

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise? Organizerstrategien løsningen på fagbevægelsens krise? Grith Fouchard Sylvest Andersen, Mia Holm Andreasen, Mikkel Nilas Ølund Dankert, Matilde Boldt Jørgensen og Stefan Larsen, 5.semester 2009 Vejleder:

Læs mere

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Af: Marie Silbye Hansen Monica Loan Kim Nguyen Nanna Cecilie Schack Telling Sarah Kristine Skou Andersen Sidsel Margrethe Rasmussen

Læs mere

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

! & Roskilde Universitetscenter, Efteråret 2006. Forvaltning, Ledelse og Organisation, 3. modul. Vejleder: Anne Hatting. Af: Signe Nørgaard Haagensen.

! & Roskilde Universitetscenter, Efteråret 2006. Forvaltning, Ledelse og Organisation, 3. modul. Vejleder: Anne Hatting. Af: Signe Nørgaard Haagensen. ! "#" $# #%"! & Roskilde Universitetscenter, Efteråret 2006 Forvaltning, Ledelse og Organisation, 3. modul. Vejleder: Anne Hatting. Af: Signe Nørgaard Haagensen. 1. PROBLEMSTILLING 1 1.1 PROBLEMFELT 1

Læs mere

Beskrivende, analyserende og vurderende,præsentation af teori:

Beskrivende, analyserende og vurderende,præsentation af teori: Indholdsfortegnelse: Indledning-----------------------------------------------------------------------------------------------2 Problemformulering--------------------------------------------------------------------------------3

Læs mere

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Sociologisk speciale, 10. semester Aalborg Universitet August 2012 Forfatter: Johanne Ravnås Lang-Stobbe Vejleder: Inger Glavind Bo Forside:

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering... 2 Metode... 3 Teori... 4 Hvad skal skolen danne til?... 4 Material dannelse... 4 Formal dannelse... 5 Kategorial dannelse... 6 Hvordan opstår læring?...

Læs mere

3.1 Massemedier og samfund

3.1 Massemedier og samfund 3.1 Massemedier og samfund Af Rune Valentin Gregersen, adjunkt i samfundsfag og dansk, Egå Gymnasium Medierne spiller en meget stor rolle for såvel det politiske liv som for borgernes hverdag. Medierne

Læs mere

Anholt. - et projekt om Anholts fremtidige udviklingsmuligheder i et demokratisk perspektiv

Anholt. - et projekt om Anholts fremtidige udviklingsmuligheder i et demokratisk perspektiv Anholt - et projekt om Anholts fremtidige udviklingsmuligheder i et demokratisk perspektiv Projektgruppe: Guilla J. Ridgewell, Mille Jensen, Søren Lerche Mørck, Jens Peter Houe Vejleder: Michael Haldrup

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Indledning... 2 Problemformulering:... 2. Læsevejledning... 3. Del 1: Det moderne samfund... 3

Indledning... 2 Problemformulering:... 2. Læsevejledning... 3. Del 1: Det moderne samfund... 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering:... 2 Læsevejledning... 3 Del 1: Det moderne samfund... 3 Det moderne samfund... 3 Overgangen til velfærdsstaten... 4 Overgangen mod konkurrencestaten

Læs mere

Forord... 3 1. Kapitel: Problemfelt... 6 1.2 Problemformulering... 8 1.2.1 Arbejdsspørgsmål... 8 1.3 Afgrænsning... 9 1.4 Kapitelstruktur... 10 2.

Forord... 3 1. Kapitel: Problemfelt... 6 1.2 Problemformulering... 8 1.2.1 Arbejdsspørgsmål... 8 1.3 Afgrænsning... 9 1.4 Kapitelstruktur... 10 2. Forord... 3 1. Kapitel: Problemfelt... 6 1.2 Problemformulering... 8 1.2.1 Arbejdsspørgsmål... 8 1.3 Afgrænsning... 9 1.4 Kapitelstruktur... 10 2. Kapitel: Metode... 13 2.1 Videnskabsteoriens konsekvenser

Læs mere

Teorier om betydningen af social baggrund og chance ulighed Niels Ploug, Socialforskningsinstituttet

Teorier om betydningen af social baggrund og chance ulighed Niels Ploug, Socialforskningsinstituttet Nedenstående kapitel er publiceret i antologien Niels Ploug (red) Social arv og social ulighed, Hans Reitzels forlag (2007) Kapitel 2 Teorier om betydningen af social baggrund og chance ulighed Niels Ploug,

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Tema: Dem og os Vores Fælles Fremtid

Tema: Dem og os Vores Fælles Fremtid FÆLLES: FREMTID Tema: Dem og os Vores Fælles Fremtid Målgruppe 7. - 9. klasse Tema: Dem og os FÆLLES: FREMTID 1. RETORIKKEN OMKRING DEM OG OS Når vi skaber en fælles identitet spejler vi os ofte i de andre.

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Evalueringsrapport om integrationprojektet: BørneJunglens Forældreakademi. Når de voksne mødes. skabes muligheder for børnene

Evalueringsrapport om integrationprojektet: BørneJunglens Forældreakademi. Når de voksne mødes. skabes muligheder for børnene Evalueringsrapport om integrationprojektet: BørneJunglens Forældreakademi Når de voksne mødes skabes muligheder for børnene Skrevet af: Hanne Karkov, Psykotraumecentret ved Dansk Røde Kors Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

Forside til projektrapport 1. semester, BP1:

Forside til projektrapport 1. semester, BP1: Forside til projektrapport 1. semester, BP1: År: 2013 Semester: 1. semester Hus: 22 Dansk projekttitel: Control Orders vs. Menneskerettigheder Engelsk projekttitel: Control Orders vs. Human Rights Projektvejleder:

Læs mere

En ny verdensforståelse

En ny verdensforståelse Juni 2013 - www.stikimod.dk En ny verdensforståelse Af Katrine Ingemann Nielsen og Mikkel Mattsson Green Konspirationsteorier er på én gang vidtfavnende, allestedsværende, mystiske og fascinerende. Men

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5. 1.1 Problemfelt... 6. 1.3 Afgrænsning... 9. 1.4 Projektets design... 9. 2 Metode... 13

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5. 1.1 Problemfelt... 6. 1.3 Afgrænsning... 9. 1.4 Projektets design... 9. 2 Metode... 13 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Problemfelt... 6 1.2 Problemformulering... 8 1.2.1 Arbejdsspørgsmål... 9 1.3 Afgrænsning... 9 1.4 Projektets design... 9 1.5 Virksomhedsbeskrivelse af Arla...

Læs mere