Introduktion til ActionScript

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til ActionScript"

Transkript

1 Introduktion til ActionScript Kaspar Rosengreen Nielsen i n t e r a c t i v e s p a c e s. n e t Kaspar Nielsen, 1

2 Dagens program Opsamling på sidste forelæsning og øvelserne. Introduktion til ActionScript som er Flash programmeringssprog. Herunder hvordan mus og keyboard kan bruges som input i Flashfilm. Undervejs vil der blive liveprogrammering så kod gerne med på jeres egne maskiner. 2

3 Opsamling Sidste gang lærte vi om de forskellige typer for animation: Tweening animation Guided animation Shape animation Flash kunne gøre en stor del af arbejdet for os, bare vi specificerede en startframe og en slutframe. En vigtig pointe var, at det er muligt at lave animationer i animationer, da symboler har deres egen tidslinie. I dag vil vi bl.a. kigge på, hvordan vi kan styre afspilningen af animation vha. ActionScript. Ellers nogle spørgsmål til emnet sidste gang? 3

4 Slideshow Det er nemt at lave et slideshow af billeder i Flash, som I også prøvede til øvelserne. Importer billeder til biblioteket og placer billederne strategisk på tidslinien. Publicer filmen. Vi kan også vælge af sætte lyd på. Hvad hvis vi gerne vil tilføje interaktivitet til filmen? F.eks. at navigere i billederne vha. museklik eller piletasterne? Til dette skal vi anvende ActionScript! Dette bliver emnet for opgaverne til øvelserne næste gang. 4

5 Hvad er ActionScript? ActionScript er Flash indbyggede programmeringssprog. ActionScript kan bruges til at kontrollere tidslinien, lytte efter mus- og keyboardinput samt lave almindelig beregning. Det er forholdsvis nemt at komme i gang med, da man kan arbejde på flere niveauer. Det kan dog også en række avancerede ting og understøtter bl.a. ting fra objektorienteret programmering (som f.eks. Java). Den bedste strategi er en kombination af tidslinien og ActionScript. 5

6 ActionScript versioner Der har været tre versioner af ActionScript. I dag bruges 2.0 og 3.0 primært. 1.0 blev brugt en overgang til mobiludvikling men de nye version af Flash Lite understøtter 2.0 nu. ActionScript 1.0 Flash Player 5+ Flash Lite ActionScript 2.0 Flash Player 7+ Flash Lite 2.1 ActionScript 3.0 Flash Player 9 6

7 ActionScript 3.0 Vi vil bruge ActionScript 3.0 i dette kursus, da det er den nyeste version samt at der sket en række væsentlige forbedringer i forhold til tidligere versioner: Bedre performance Mere robust programmeringsmodel Større modularisering i objektmodellen Understøttelse af pakker Bedre event håndteringssystem Flash Player 9 er installeret på omkring 90-94% af maskiner i verden. Så der er god mulighed for at bruge de nye muligheder på nettet: version_penetration.html 7

8 ActionScript 3.0 forts. Der er dog den ulempe, at indlæringskurven er blevet lidt stejlere, da ActionScript er blevet mere som et rigtigt programmeringssprog end et scriptingsprog. Det er en fordel at kende lidt til følgende begreber: Pakker Importering af pakker Eventhåndtering Funktioner Det kender I allerede i nogen grad, og jeg vil gennemgå eksempler på alle dele. 8

9 Udviklingsværktøjer Udvikling af ActionScript sker primært vha. tre vinduer i Flash CS3: Actions Output Compiler Errors Der eksisterer også en række open source programmer, der kan anvendes i kombination med Flash. Primært relevant for erfarne udviklere: FlashDevelop ( Flere værktøjer her ( 9

10 Actions vindue Vælges under Window > Actions eller F9. Her skrives jeres kode ind. 10

11 Output vindue Her kan der udskrives undervejs for at teste om filmen virker. F.eks. om et museklik bliver registreret rigtigt. Svarer til konsollen når et program kører i Java. 11

12 Compiler Errors vindue Dette vindue viser fejl i din ActionScript kode på en liste. Kan findes under Windows > Compiler Errors eller Alt+F2. 12

13 Sproget Jeg vil på de følgende slides præsentere de vigtigste sprogkonstruktioner i ActionScript. Følgende emner vil blive dækket: variabler if-sætninger while- og for-løkker funktioner Undervejs vil jeg komme ind på de vigtigste variabler og funktioner i Flash. 13

14 Variabler Variabler er det samme, som I kender fra Java. Variabler er kasser, der kan gemmes en værdi i, man kan hente igen senere i programmet. Variabler kan være heltal, kommatal, strenge, booleans, lister osv. Java: type navn = værdi; ActionScript: var navn:type = værdi; De næste slides vil give nogle konkrete eksempler. 14

15 Heltalsvariabler Java: int value = 0; System.out.println( Værdi: +value); ActionScript var value:number = 0; trace( Værdi: +value); 15

16 Strengvariabler Java: String value = ; System.out.println( Værdi: +value); ActionScript: var value:string = ; trace( Værdi: +value); 16

17 Boolean-variabler Java: Boolean value = true; System.out.println( Værdi: +value); ActionScript: var value:boolean = true; trace( Værdi: +value); 17

18 Listevariabler Java: String[] value = new String[3]; System.out.println( Værdier: +value[0]+, +value[1]+, +value[2]); ActionScript: var value:array = new Array(3); trace( Værdier: +value[0]+, +value[1]+, +value[2]); 18

19 Vigtige variabler i Flash Flash har indbygget en række variabler til alle filmklip, som det er godt at kende. Når vi har fat i et filmklip har det en række forskellige egenskaber: x angiver x-koordinaten y angiver y-koordinaten rotation angiver rotationen width angiver bredden height angiver højden alpha angiver gennemsigtighed visible angiver om filmklippet er synligt eller ej text indeholder tekststrengen i en tekst. Næste slide vil illustrere med et eksempel. 19

20 Eksempel: Sætte variabler for firkant Tegn en firkant vha. tegneværktøjet og marker den og konverter til et symbol (F8). I property-boksen kan der angives det navn, firkanten kan tilgås med vha. ActionScript. Giv f.eks. firkanten navnet box1_mc i boksen. Dette filmklip kan nu tilgåes som box1_mc i en frame da firkanten befinder sig på scenen. Nu kan værdier ændres for klippet: box1_mc.x = 100; // Flyt til x-koordinat 100 box1_mc.rotation = 45; // Roter 45 grader box1_mc.width = 200; // Gør 200 pixels bred box1_mc.visible = false; // Skjul filmklip på scenen 20

21 If-sætninger If-sætninger anvendes til at lave en betingelse som skal være opfyldt for at indholdet skal udføres. Java: int value = 6; if (value>5) { System.out.println( Variablen value er større end 5. ); ActionScript: var value:number = 6; if (value>5) { trace( Variablen value er større end 5. ); 21

22 While-løkker Kan bruges til at løbe igennem en liste af værdier. Java: String[] value = new String[3]; value[0] = Test ; int i = 0; while (i<1) { System.out.println(value[i]); i++; // Tæl værdien en op (i+1) ActionScript: var value:array = new Array(3); // opret liste med tre pladser value[0] = Test ; var i:number = 0; while (i<1) { trace(value[i]); i++; // Tæl værdien en op (i+1) 22

23 For-løkker For-løkker er en mere kompakt udgave af while-løkker. Java: for (int i=0; i<value.length; i++) { System.out.println(value[i]); ActionScript: for (var i:number=0; i<value.length; i++) { trace(value[i]); 23

24 Funktioner Funktioner er en handling, der skal udføres. Også kaldet metoder i Java. En funktion kan tage en eller flere parametre og returnere en værdi. Java eksempel der udskriver liste: public void printlist(string[] value) { for (int i=0; i<value.length; i++) { System.out.println(value[i]); ActionScript eksempel der udskriver liste function tracelist(var value:array):void { for (var i:number=0; i<value.length; i++) { trace(value[i]); 24

25 Funktioner fortsat Funktion kan nu kaldes i programmet (ActionScript): var value:array = new Array(3); // opret liste med tre pladser value[0] = Lad ; value[1] = os ; value[2] = teste... ; tracelist(value); 25

26 Eksempel: Simpel lommeregner Vi kan nemt lave en enkel lommeregner vha. funktioner. Lad os lave en lommeregner der lægger to tal sammen hver gang vi starter filmen. Kan skrives på fire linier: function addnumbers(value1:number, value2:number):number { return value1+value2; trace(addnumbers(2, 2)); Her kan vi naturligvis nemt udvide med funktioner til minus, gange og dividering. Disse funktioner vil nemt kunne kaldes, når vi trykker på knapper i en Flashfilm og derved lave en grafisk lommeregner. 26

27 Vigtige funktioner i Flash Stop afspilning af film stop(); Start afspilning af film play(); Afspil bestemt frame eller ved frame marker gotoandplay(1); eller gotoandplay( StartFrame ); gotoandstop(1); eller gotoandstop( StartFrame ); Udskriv tekst i output vinduet (som vi har brugt flere gange allerede) trace( Udskriv denne tekst... ); 27

28 Funktioner i Flash (på frames) Man kan også lægge funktioner på filmklip. F.eks. noget der skal udføres hver gang filmen går ind i en ny frame: function enterframehandler(event:event) { event.target.rotation = event.target.rotation +5; box1_mc.addeventlistener(event.enter_frame, enterframehandler); Denne måde at lave funktioner der bliver udført på en bestemt event er meget almindelig i Flash. 28

29 Indsæt symboler fra biblioteket Symboler kan indsættes dynamisk fra biblioteket vha. ActionScript. For at kunne det skal symbolet eksporteres til ActionScript. Højreklik på symbolet i biblioteket og vælg Linkage. Flash genererer nu en klasse for objektet, der kan instantieres. 29

30 Indsæt symboler fra biblioteket forts. Der kan nu laves en ny instans af klassen Box i en frame: var box1_mc:box = new Box(); this.addchild(box1_mc); Der kan nu sættes egenskaber for boksen som før: box1_mc.x = 100; box1_mc.y = 100; Og tilføjes event listeners: function enterframehandler(event:event) { event.target.rotation = event.target.rotation+5; box1_mc.addeventlistener(event.enter_frame, enterframehandler); 30

31 Mus som input Nu hvor vi har basiskoncepterne på plads, kan vi begynde at lytte efter museinput. På scenen på boksen fra før: function mouseclickhandler(event:event) { event.target.rotation = event.target.rotation+5; box1_mc.addeventlistener(mouseevent.click, mouseclickhandler); event.target angiver det klip vi har tilføjet en event listener på. Drag n drop af klip startes og stoppes med funktionerne: startdrag(false); stopdrag(); Jeg vil nu give et par eksempler. 31

32 Keyboard som input Vi kan også lytte efter keyboardinput. Keyboard events føjes til scenen og ikke til enkelt klip. function keydownhandler(event:keyboardevent) { if (event.keycode == 37) { // left box1_mc.x = box1_mc.x-5; else if (event.keycode == 39) { // right box1_mc.x = box1_mc.x+5; else if (event.keycode == 38) { // up box1_mc.y = box1_mc.y-5; else if (event.keycode == 40) { // down box1_mc.y = box1_mc.y+5; stage.addeventlistener(keyboardevent.key_down, keydownhandler); Jeg vil nu give et par eksempler. 32

33 Eksempel: Afspilning af lyd Lyd kan også startes vha. ActionScript. var sound:sound = new Sound(new URLRequest("Musik/ 01.mp3")); sound.play(); Musik/01.mp3 er en mp3-fil, der befinder sig i folderen Musik i forhold til der, hvor Flash-filen er gemt. Man kan også starte på en bestemt position (1000 ms) og loope et antal gange (3): var snd:sound = new Sound(new URLRequest( Musik/02.mp3")); snd.play(1000, 3); Lyden kan også pauses. var snd:sound = new Sound(new URLRequest( Musik/03.mp3")); var channel:soundchannel = snd.play(); var pauseposition:int = channel.position; channel.stop(); channel = snd.play(pauseposition); 33

34 Eksempel: Kontrol vha. knapper Med teknikkerne vist på de forrige slides kan vi nu styre filmen vha. nogle knapper vi selv laver Knapperne kan f.eks. kalde de funktioner, der kan styre tidslinien. F.eks. kan mus og keyboard bruge funktionen gotoandplay. button1_mc.addeventlistener(mouseevent.mouse_down, backbuttonmousedownhandler); function backbuttonmousedownhandler(event:mouseevent) { if (currentframe>1) { gotoandplay(currentframe-1); else { gotoandplay(2); Knapper kan også bruges til at indsætte klip fra biblioteket dynamisk. Der kan også lægges lydeffekter på knapperne. 34

35 Opsamling I dag har vi set hvordan ActionScript fungerer. Minder på mange måder om Java, som I kender. Kræver dog ikke at man skriver så meget kode i nogle tilfælde. Klips fra biblioteket kan indsættes dynamisk på scenen. Egenskaber såsom position, rotation, alpha osv. kan sættes/animeres. Det er muligt at lytte på mus og keyboard, så film kan gøres interaktive. Er der nogle spørgsmål til dagens emne? 35

36 Næste gang Næste gang vil vi komme ind på brugen af klasser og interfaces til objektorienteret programmering, som I kender det fra Java. En række nyttige teknikker i forhold til bl.a. timere og kollisionstjek. Hvordan vi læser indhold ind fra en XML-fil. 36

37 Ugens opgave Slideshow! I skal i denne opgave fortsætte jeres slideshow implementation fra sidste gang. Denne opgave skal I bruge til at blive fortrolige med at tilføje interaktion til jeres Flash film. Opgave 1 Føj navigationsknapper (f.eks. frem, tilbage, første billede, sidste billede, pause) til jeres slideshow. Opgave 2 Gør det muligt at trykke på navigationsknapperne med musen. Opgave 3 Gør det muligt at styre slideshowet med tastaturet. 37

Introduktion til ActionScript

Introduktion til ActionScript Introduktion til ActionScript Kaspar Rosengreen Nielsen kaspar@interactivespaces.net HUSK: Studentermøde for datalogistuderende Torsdag d. 11/2 kl. 15 - i lokale Ada 333 Har du en mening om dit studie?

Læs mere

Introduktion til Flash

Introduktion til Flash Introduktion til Flash Kaspar Rosengreen Nielsen kaspar@interactivespaces.net Om mig Kaspar Rosengreen Nielsen. Uddannet datalog med sidefag i multimedier i 2005. Ansat på Interactive Spaces under Alexandra

Læs mere

Introduktion til ActionScript, fortsat

Introduktion til ActionScript, fortsat Introduktion til ActionScript, fortsat Kaspar Rosengreen Nielsen kaspar@interactivespaces.net i n t e r a c t i v e s p a c e s. n e t Kaspar Nielsen, kaspar@interactivespaces.net 1 Dagens program Opsamling

Læs mere

Introduktion til Flash, fortsat

Introduktion til Flash, fortsat Introduktion til Flash, fortsat Kaspar Rosengreen Nielsen kaspar@interactivespaces.net Dagens program Opsamling på sidste forelæsning. Vi vil beskæftige os med følgende emner i dagens forelæsning: Komponenter

Læs mere

Introduktion til Flash

Introduktion til Flash Introduktion til Flash Kaspar Rosengreen Nielsen kaspar@interactivespaces.net Kaspar Rosengreen Nielsen, kaspar@interactivespaces.net 1 Om mig Kaspar Rosengreen Nielsen. Uddannet datalog med sidefag i

Læs mere

Introduktion til Flash

Introduktion til Flash Introduktion til Flash Kaspar Rosengreen Nielsen kaspar@interactivespaces.net Om mig Kaspar Rosengreen Nielsen. Uddannet datalog med sidefag i multimedier. Arbejder på Interactive Spaces under Alexandra

Læs mere

Introduktion. Properties (egenskaber) Timeline (Tidslinien) Stage (hovedscenen) kan redigeres.

Introduktion. Properties (egenskaber) Timeline (Tidslinien) Stage (hovedscenen) kan redigeres. Flash er et program der bruges til at fremstille animation og interaktion i - især til Internettet. I forhold til andre tilgængelige teknologier er Flash-filer meget små rent datamæssigt. Årsagen er, at

Læs mere

Emner. Baggrund Flash s historie, udbredelse, scene og anvendelse.

Emner. Baggrund Flash s historie, udbredelse, scene og anvendelse. Flash crash course Emner Baggrund Flash s historie, udbredelse, scene og anvendelse. Flash IDE Et kig på Flash udviklingsmiljøet. (stage, timeline, symboler, paneler, tools) Demo: Textfields Demo: Animation

Læs mere

Eksempel: Skat i år 2000

Eksempel: Skat i år 2000 Kursus 02199: Programmering afsnit 2.1-2.7 Anne Haxthausen IMM, DTU 1. Værdier og typer (bl.a. char, boolean, int, double) (afsnit 2.4) 2. Variable og konstanter (afsnit 2.3) 3. Sætninger (bl.a. assignments)

Læs mere

Indledning. Hvorfor det forholder sig sådan har jeg en masse idéer om, men det bliver for meget at komme ind på her. God fornøjelse med læsningen.

Indledning. Hvorfor det forholder sig sådan har jeg en masse idéer om, men det bliver for meget at komme ind på her. God fornøjelse med læsningen. Indledning...2 Variabler...13 Eksempel: 1...13 Eksempel 2:...13 Eksempel 3:...15 Eksempel 4:...16 Metoder...17 Metode (intet ind og intet ud)...17 Metode (tekst ind)...18 Metode (tekst ind og tekst ud)...19

Læs mere

Programmering I Java/C#

Programmering I Java/C# Programmering I Java/C# Dit første projekt Datatekniker Intro to C# C# (C Sharp) Et enkelt, moderne, generelt anvendeligt, objektorienteret programmeringssprog Udviklet af Microsoft, ledet af danskeren

Læs mere

Kommunikation/IT Multimedie

Kommunikation/IT Multimedie Specielle effekter med musen Musen er en god måde at få interaktion med Flash på, da man kan lave mange gode ting med musen ved at bruge Actionscript. Opgave 16a Tegn en flot baggrund landskab. Tegn et

Læs mere

//Udskriver System.out.println("Hej " + ditfornavn + " " + ditefternavn + "."); System.out.println("Du er " + dinalder + " aar gammel!

//Udskriver System.out.println(Hej  + ditfornavn +   + ditefternavn + .); System.out.println(Du er  + dinalder +  aar gammel! Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Brugerinput i Java Denne her artikel gennemgår diverse ting ved brug af brugerinput i Java. Den starter med det simple og fortæller derefter skridt for

Læs mere

University of Southern Denmark Syddansk Universitet. DM502 Forelæsning 2

University of Southern Denmark Syddansk Universitet. DM502 Forelæsning 2 DM502 Forelæsning 2 Repetition Kompilere og køre Java program javac HelloWorld.java java HeloWorld.java Debugge Java program javac -g HelloWorld.java jswat Det basale Java program public class HelloWorld

Læs mere

Sådan laver du en animationsfilm

Sådan laver du en animationsfilm Sådan laver du en animationsfilm i Animtoon Først skal du åbne Animtoon. I start menuen trykker du på Film Værkstedetikonet, som er billedet af et ben der går, se figur 1. Figur 1: Film Værkstedetikonet.

Læs mere

Greenfoot En kort introduktion til Programmering og Objekt-Orientering

Greenfoot En kort introduktion til Programmering og Objekt-Orientering Greenfoot En kort introduktion til Programmering og Objekt-Orientering Greenfoot er et computer-program, som kan benyttes til at skrive andre computer-programmer, i et programmeringssprog kaldet Java.

Læs mere

Kursus i OOP og Java. Kursus i Objektorienteret programmering i Java

Kursus i OOP og Java. Kursus i Objektorienteret programmering i Java Kursus i OOP og Java Kursus i Objektorienteret programmering i Java Åben Dokumentlicens Dette foredragsmateriale er under Åben Dokumentlicens (ÅDL) Du har derfor lov til frit at kopiere dette værk Bruger

Læs mere

Ide med Diff. Mål. Tidsplan. 1.uge: 2.uge:

Ide med Diff. Mål. Tidsplan. 1.uge: 2.uge: Side 1 af 5 Ide med Diff. Min ide med differenertierings modulet er at lave et program som kan vise 3d objekter, og få lavede en konverter som kan konventer 3ds filer over til noget som flash kan bruge.

Læs mere

Kameratracking og hacket-keyboard

Kameratracking og hacket-keyboard Kameratracking og hacket-keyboard Kaspar Rosengreen Nielsen kaspar@interactivespaces.net Kameratracking Vi skal nu se på, hvordan vi kan lave simpel kameratracking med Flash. Først tager vi lige et par

Læs mere

Kom godt i gang med Fable-robotten

Kom godt i gang med Fable-robotten Kom godt i gang med Fable-robotten 1. Først skal du installere programmet på din computer. Gå ind på shaperobotics.com og under support vælger du download: Her vælger du, under PC App om du kører Windows

Læs mere

Databaseadgang fra Java

Databaseadgang fra Java Databaseadgang fra Java Grundlæggende Programmering med Projekt Peter Sestoft Fredag 2007-11-23 Relationsdatabasesystemer Der er mange databaseservere Microsoft Access del af Microsoft Office MySQL god,

Læs mere

Abstrakte datatyper C#-version

Abstrakte datatyper C#-version Note til Programmeringsteknologi Akademiuddannelsen i Informationsteknologi Abstrakte datatyper C#-version Finn Nordbjerg 1/9 Abstrakte Datatyper Denne note introducerer kort begrebet abstrakt datatype

Læs mere

Arbejde med Regioner Lister, Playlists, og Cutlists i Sound Forge Pro

Arbejde med Regioner Lister, Playlists, og Cutlists i Sound Forge Pro Arbejde med Regioner Lister, Playlists, og Cutlists i Sound Forge Pro Gary Rebholz Du har sikkert allerede ved, at Sound Forge Pro software kan bruges til en imponerende række af audio opgaver. Alt fra

Læs mere

MS Visual Studio Basic 2010. En kort vejledning

MS Visual Studio Basic 2010. En kort vejledning Du kan hente programmet gratis her: MS Visual Studio Basic 2010 Express http://www.microsoft.com/visualstudio/eng/downloads#d-2010-express Tryk på Install Now og følg vejledningen. Indholdsfortegnelse

Læs mere

class Time { int hours, min; } } Time t1; // Erklær variabel af type Time class Time1 { public static void main(string[] args) { Time t1; t1.

class Time { int hours, min; } } Time t1; // Erklær variabel af type Time class Time1 { public static void main(string[] args) { Time t1; t1. Programmering 1999 Forelæsning 4, fredag 10. september 1999 Klasser og objekter Felter, konstruktorer, this Eksempler på klasser: Time, Appointment Eksempler på metoder i Time og Appointment Klassefelter:

Læs mere

Fable Kom godt i gang

Fable Kom godt i gang Fable Kom godt i gang Opdateret: 26-03-2018 Indholdsfortegnelse 1. Først skal du installere programmet på din computer 3 2. Når programmet er installeret er du klar til at pakke robotten ud 4 3. Nu er

Læs mere

DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET

DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Skriftlig prøve, 14. december 2018, 4 timer Side 1 af 18 Kursus navn: 02101 Indledende Programmering Kursus : 02101 Tilladte hjælpemidler: Ikke-digitale skriftlige hjælpemidler

Læs mere

Under 'Microsoft Block Editor', klik 'New project' for at åbne block editor-værktøjet.

Under 'Microsoft Block Editor', klik 'New project' for at åbne block editor-værktøjet. 8 3. Nedtælling Nu skal du lave en nedtæller. Det er en god måde at lære variabler på og hvordan du skal kode micro:bit til at gøre dét, du vil have, at den skal vise. Du skal bruge: 1 x BBC micro:bit

Læs mere

DM507 Algoritmer og datastrukturer

DM507 Algoritmer og datastrukturer DM507 Algoritmer og datastrukturer Forår 2018 Projekt, del II Institut for matematik og datalogi Syddansk Universitet 20. marts, 2019 Dette projekt udleveres i tre dele. Hver del har sin deadline, således

Læs mere

Classic Tween. Navigationsseddel. Fase Forklaring Navigation. Åbn en ny Flash File. Åbn Flash, vælg symbolet ud for ActionScript 3.0.

Classic Tween. Navigationsseddel. Fase Forklaring Navigation. Åbn en ny Flash File. Åbn Flash, vælg symbolet ud for ActionScript 3.0. 1 Classic Tween Åbn en ny Flash File Åbn Flash, vælg symbolet ud for ActionScript 3.0 Navgiv laget Navngiv laget kugle Tegn en udfyldt cirkel Vælg Oval Tool, vælg rød farve, træk en cirkel på Stage Indsæt

Læs mere

Tree klassen fra sidste forelæsning

Tree klassen fra sidste forelæsning Programmering 1999 Forelæsning 12, fredag 8. oktober 1999 Oversigt Abstrakte klasser. Grænseflader. Programmering 1999 KVL Side 12-1 Tree klassen fra sidste forelæsning class Tree { int age; // in years

Læs mere

Studiepraktik. Thomas Bøgholm Mikkel Hansen Jacob Elefsen

Studiepraktik. Thomas Bøgholm Mikkel Hansen Jacob Elefsen Studiepraktik Thomas Bøgholm boegholm@cs.aau.dk Mikkel Hansen mhan@cs.aau.dk Jacob Elefsen jelefs12@student.aau.dk 1 Studiepraktik -- program Program onsdag 10.00 10.15 Registrering af fremmøde og gennemgang

Læs mere

Forelæsning Uge 2 Torsdag

Forelæsning Uge 2 Torsdag Forelæsning Uge 2 Torsdag Niveauer af programbeskrivelser Statiske / dynamiske beskrivelser Klassevariabler og klassemetoder Variabler og metoder der et tilknyttet klassen (i stedet for at være tilknyttet

Læs mere

Forelæsning Uge 3 Torsdag

Forelæsning Uge 3 Torsdag Forelæsning Uge 3 Torsdag Billedredigering (bl.a. brug af for-løkker) Gråtonebilleder (som er lidt simplere end farvebilleder) Arrays Kan "opbevare" et antal objekter (som ArrayList) Fast (på forhånd kendt)

Læs mere

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL Uge 1 & 2 Det basale: Det primære mål efter uge 1 og 2, er at få forståelse for hvordan AMP miljøet fungerer i praksis, og hvordan man bruger PHP kodesproget til at

Læs mere

Forelæsning Uge 3 Torsdag

Forelæsning Uge 3 Torsdag Forelæsning Uge 3 Torsdag Billedredigering Gråtonebilleder (som er lidt simplere end farvebilleder) Arrays Kan "opbevare" et antal objekter (som ArrayList) Fast (på forhånd kendt) antal elementer Afleveringsopgave:

Læs mere

Fase Forklaring Navigation. Åbn Flash, vælg symbolet ud for Actions Script 3.0. Markér frame 15, højreklik og vælg F6

Fase Forklaring Navigation. Åbn Flash, vælg symbolet ud for Actions Script 3.0. Markér frame 15, højreklik og vælg F6 Classic Tween Åbn en ny Flash Film Åbn Flash, vælg symbolet ud for Actions Script 3.0 Navgiv laget Navngiv laget kugle Tegn en udfyldt cirkel Vælg Oval Tool, vælg rød farve, træk en cirkel inde på Stage

Læs mere

Skriftlig eksamen i Datalogi

Skriftlig eksamen i Datalogi Roskilde Universitetscenter side 1 af 11 sider Skriftlig eksamen i Datalogi Modul 1 Sommer 2000 Opgavesættet består af 6 opgaver, der ved bedømmelsen tillægges følgende vægte: Opgave 1 10% Opgave 2 10%

Læs mere

Fable Kom godt i gang

Fable Kom godt i gang Fable Kom godt i gang Vers. 1.3.1 Opdateret: 29-08-2018 Indholdsfortegnelse 1. Installer programmet 3 2. Pak robotten ud 5 3. I gang med at programmere 6 4. Programmér Fable til at køre fra 90 til -90

Læs mere

University of Southern Denmark Syddansk Universitet. DM502 Forelæsning 3

University of Southern Denmark Syddansk Universitet. DM502 Forelæsning 3 DM502 Forelæsning 3 Indlæsning fra tastatur Udskrift til skærm Repetition Beregning af middelværdi Gentagelse med stop-betingelse (while) Heltalsdivision Division med nul Type-casting ( (double) ) Betinget

Læs mere

Emne: Brug af billedserier på DVD i undervisningen. (udviklet i faget billedkunst)

Emne: Brug af billedserier på DVD i undervisningen. (udviklet i faget billedkunst) Emne: Brug af billedserier på DVD i undervisningen. (udviklet i faget billedkunst) Problemstilling: Jeg ønskede at bruge slideshow til at vise mange forskellige billeder i undervisningen. Jeg har i lokalet

Læs mere

Lær Python dag 1 - modul 1

Lær Python dag 1 - modul 1 Lær Python dag 1 - modul 1 Introduktion, basis python Steffen Berg Klenow Jonas Bamse Andersen Syddansk Universitet Indhold 1. Velkommen 2. Programmering i python 3. Typer, variabler og udtryk 1 Velkommen

Læs mere

Video obligatorisk øvelse

Video obligatorisk øvelse Video obligatorisk øvelse Denne obligatoriske øvelse går ud på at bearbejde en video og lægge den ud på jeres hjemmeside. Arbejdet med videoen laves i Windows Movie Maker, der findes i start-menuen under

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

JSP, Tomcat. Tutorial lavet af Jákup W. Hansen TSU semester 10.october 2007

JSP, Tomcat. Tutorial lavet af Jákup W. Hansen TSU semester 10.october 2007 JSP, Tomcat Tutorial lavet af Jákup W. Hansen TSU 2006 3.semester 10.october 2007 Hvad er JSP(Java Server Pages): Det er en teknik som er bygget ovenover Servlets teknikken, men fidusen er at det skal

Læs mere

Koden i denne guide vil kun virke i Flash MX 2003 og MX ikke ældre versioner!

Koden i denne guide vil kun virke i Flash MX 2003 og MX ikke ældre versioner! Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Slideshow - Guide Denne guide gennemgår grundigt og forklarende hvordan man i Flash laver et slideshow med simpel fade-effekt med billeder hentet dynamisk.

Læs mere

ibooks Author Introduktion

ibooks Author Introduktion ibooks Author Introduktion Velkommen til ibooks Author, som giver dig en fantastisk måde at oprette flotte, interaktive Multi-Touch-bøger til ipad og Mac på. Du kan starte med de flotte skabeloner, der

Læs mere

Kursusgang 11. Oversigt: Sidste kursusgang Værktøjer til udvikling og implementering af HCI-design Oversigt over Java Swing

Kursusgang 11. Oversigt: Sidste kursusgang Værktøjer til udvikling og implementering af HCI-design Oversigt over Java Swing Kursusgang 11 Oversigt: Sidste kursusgang Værktøjer til udvikling og implementering af HCI-design Oversigt over Java Swing Design af brugerflader 11.1 Samme sted Forskellige steder Sidste kursusgang Samtidigt

Læs mere

Tracking af YouTube i Google Tag Manager og Universal Analytics (Seneste version)

Tracking af YouTube i Google Tag Manager og Universal Analytics (Seneste version) Tracking af YouTube i Google Tag Manager og Universal Analytics (Seneste version) Introduktion til Google Tag Manager og Youtube... 1 Opsæt Tags, Variabler og Triggers... 4 A) Variabler (variables)...

Læs mere

University of Southern Denmark Syddansk Universitet. DM502 Forelæsning 4

University of Southern Denmark Syddansk Universitet. DM502 Forelæsning 4 DM502 Forelæsning 4 Flere kontrolstrukturer for-løkke switch-case Metoder Indhold Arrays og sortering af arrays String-funktioner for-løkke Ofte har man brug for at udføre det samme kode, for en sekvens

Læs mere

DM507 Algoritmer og datastrukturer

DM507 Algoritmer og datastrukturer DM507 Algoritmer og datastrukturer Forår 2018 Projekt, del II Institut for matematik og datalogi Syddansk Universitet 13. marts, 2018 Dette projekt udleveres i tre dele. Hver del har sin deadline, således

Læs mere

DRONNINGER (QUEENS) Opgave 1

DRONNINGER (QUEENS) Opgave 1 DRONNINGER (QUEENS) I denne opgave vil vi beskæftige os med det såkaldte 8-dronningeproblem, hvor man skal placerede 8 dronninger på et 8 x 8 skakbræt, således at ingen af dronningerne kan slå hinanden.

Læs mere

Mircobit Kursus Lektion 3 (Du skal her vælge Lets Code Og nederst Microsoft Block Editor.)

Mircobit Kursus Lektion 3   (Du skal her vælge Lets Code Og nederst Microsoft Block Editor.) Mircobit Kursus Lektion 3 http://microbit.org/ (Du skal her vælge Lets Code Og nederst Microsoft Block Editor.) I sidste lektion var der en opgave man selv skulle prøve at løse. Man skulle lave et tabel

Læs mere

Test af It-komponent

Test af It-komponent Test af It-komponent I programmeringssproget Java Programmet Login service Elev: Mads Funch Klasse 2.4 Mat, It, Programmering Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium HTX Underviser: Karl Dato: 31-08-2016 Side

Læs mere

import java.awt.event.*; import java.awt.*; Container <- Panel <- Applet Component <- Button <- Checkbox <- ScrollPane <- Label

import java.awt.event.*; import java.awt.*; Container <- Panel <- Applet Component <- Button <- Checkbox <- ScrollPane <- Label Programmering 1999 Forelæsning 13, tirsdag 12. oktober 1999 Oversigt Grafiske brugergrænseflader. Komponenter: Knapper, tekstfelter, checkbokse... Vinduer (containere). Hændelser, hændelsesstyret programmering.

Læs mere

Forelæsning Uge 4 Mandag

Forelæsning Uge 4 Mandag Forelæsning Uge 4 Mandag Algoritmeskabeloner Kan (ved simple tilretningerne) bruges til at implementere metoder, der gennemsøger en arrayliste (eller anden objektsamling) og finder objekter, der opfylder

Læs mere

DM507 Algoritmer og datastrukturer

DM507 Algoritmer og datastrukturer DM507 Algoritmer og datastrukturer Forår 2019 Projekt, del I Institut for matematik og datalogi Syddansk Universitet 27. februar, 2019 Dette projekt udleveres i tre dele. Hver del har sin deadline, således

Læs mere

Bits DM534. Rolf Fagerberg, 2012

Bits DM534. Rolf Fagerberg, 2012 Bits DM534 Rolf Fagerberg, 2012 Resume af sidst Overblik over kursus Introduktion. Tre pointer: Datalogi er menneskeskabt og dynamisk. Tidslinie over fremskridt mht. ideer og hardware. Algoritme er et

Læs mere

Bemærk! Et PHP script har kun brug for at forbinde én gang til databaseserveren. Det kan så sagtens udføre flere kommandoer vha. denne forbindelse.

Bemærk! Et PHP script har kun brug for at forbinde én gang til databaseserveren. Det kan så sagtens udføre flere kommandoer vha. denne forbindelse. Mysqli Webintegrator Når vi arbejder med server-side scripting ( i vort tilfælde PHP), har vi ofte behov for at kunne tilgå data, som vi opbevarer i en database. Det kan f.eks. dreje sig om nyhederne i

Læs mere

Prezi. Aldrig mere gammeldaws slideshows!? Version: December 2012

Prezi. Aldrig mere gammeldaws slideshows!? Version: December 2012 Prezi Aldrig mere gammeldaws slideshows!? Version: December 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Prezi?...4 Hvordan finder jeg Prezi?...5 Skoletube og Prezi...5 Lav din første Prezi-præsentation...5 Indtast

Læs mere

Skriftlig eksamen i Datalogi

Skriftlig eksamen i Datalogi Roskilde Universitetscenter side 1 af 9 sider Skriftlig eksamen i Datalogi Modul 1 Vinter 1999/2000 Opgavesættet består af 6 opgaver, der ved bedømmelsen tillægges følgende vægte: Opgave 1 5% Opgave 2

Læs mere

Michael Jokil 11-05-2012

Michael Jokil 11-05-2012 HTX, RTG Det skrå kast Informationsteknologi B Michael Jokil 11-05-2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Teori... 3 Kravspecifikationer... 4 Design... 4 Funktionalitet... 4 Brugerflade... 4 Implementering...

Læs mere

Sådan redigerer du med Audacity. Pædagogisk IT-kørekort - Mentorforløb

Sådan redigerer du med Audacity. Pædagogisk IT-kørekort - Mentorforløb Sådan redigerer du med Audacity Pædagogisk IT-kørekort - Mentorforløb 1 Hvad kan Audacity? Audacity er et freeware lydredigeringsprogram. Programmet kan: fungere som lydoptager (ex optage fra mikrofonindgangen

Læs mere

Kapitel 3 Betinget logik i C#

Kapitel 3 Betinget logik i C# Kapitel 3 i C# er udelukkende et spørgsmål om ordet IF. Det er faktisk umuligt at programmere effektivt uden at gøre brug af IF. Du kan skrive små simple programmer. Men når det bliver mere kompliceret

Læs mere

DM507 Algoritmer og datastrukturer

DM507 Algoritmer og datastrukturer DM507 Algoritmer og datastrukturer Forår 2013 Projekt, del I Institut for matematik og datalogi Syddansk Universitet 5. marts, 2013 Dette projekt udleveres i to dele. Hver del har sin deadline, således

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 - juni 2010 Institution HTX Sukkertoppen/Københavns Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Forelæsning Uge 2 Torsdag

Forelæsning Uge 2 Torsdag Forelæsning Uge 2 Torsdag Niveauer af programbeskrivelser Statiske / dynamiske beskrivelser Klassevariabler og klassemetoder Variabler og metoder der et tilknyttet klassen (i stedet for at være tilknyttet

Læs mere

DM507 Algoritmer og datastrukturer

DM507 Algoritmer og datastrukturer DM507 Algoritmer og datastrukturer Forår 2016 Projekt, del I Institut for matematik og datalogi Syddansk Universitet 29. februar, 2016 Dette projekt udleveres i tre dele. Hver del har sin deadline, således

Læs mere

Minikursus i videoredigering med Pinnacle 11

Minikursus i videoredigering med Pinnacle 11 Minikursus i videoredigering med Pinnacle 11 Videoredigering for begyndere 2 Kære kolleger Denne lille vejledning er lavet i forbindelse med et kursus i video-redigering for begyndere på PMC i Horsens

Læs mere

Objects First with Java A Practical Introduction Using BlueJ

Objects First with Java A Practical Introduction Using BlueJ Objects First with Java A Practical Introduction Using BlueJ En introduktion til objektorienteret programmering for begyndere ud fra et software engineering aspekt Om at programmere i Java, ikke om værktøjet

Læs mere

Videregående programmering i Java

Videregående programmering i Java Videregående programmering i Java Dag 6 Komponenter (og lidt Swing og MVC) Læsning: VP 4, evt. VP 6 Dette materiale er under Åben Dokumentlicens, se http://www.sslug.dk/linuxbog/licens.html Grafiske komponenter

Læs mere

Forelæsning Uge 4 Torsdag

Forelæsning Uge 4 Torsdag Forelæsning Uge 4 Torsdag Algoritmeskabeloner findone, findall, findnoof, findsumof (i mandags) findbest Levetid for variabler og parametre Virkefeltsregler Hvor kan man bruge de forskellige variabler?

Læs mere

Start af Smart PSS 1. Hent af optagelser fra valgte kamera 2. Tidslinjen 4. Afspilning af optagelser 4

Start af Smart PSS 1. Hent af optagelser fra valgte kamera 2. Tidslinjen 4. Afspilning af optagelser 4 Indhold Start af Smart PSS 1 Hent af optagelser fra valgte kamera 2 Tidslinjen 4 Afspilning af optagelser 4 Zoom, se detaljer og tag snapshots på optagelser 5 Snapshot/billede 5 Zoom ind 5 Udtræk af video

Læs mere

DMX styring med USB-interface

DMX styring med USB-interface DMX styring med USB-interface Introduktion...2 DMX bibliotek...3 Programmering af kanaler...7 Sådan skabes et show/en lyssekvens...11 Introduktion DMX LightPlayer er en avanceret men meget brugervenlig

Læs mere

Crash Course i Programmering. HumTek, RUC

Crash Course i Programmering. HumTek, RUC Crash Course i Programmering HumTek, RUC Kursus mål At give en basal introduktion til programmering i sproget Processing At give et overblik over sprogets potentiale At have det sjovt :-) Kursus form Meget

Læs mere

Hjernetræning. Introduktion. Scratch

Hjernetræning. Introduktion. Scratch Scratch 2 Hjernetræning All Code Clubs must be registered. By registering your club we can measure our impact, and we can continue to provide free resources that help children learn to code. You can register

Læs mere

Forelæsning Uge 2 Torsdag

Forelæsning Uge 2 Torsdag Forelæsning Uge 2 Torsdag Niveauer af programbeskrivelser Statiske / dynamiske beskrivelser Klassevariabler og klassemetoder Variabler og metoder der et tilknyttet klassen (i stedet for at være tilknyttet

Læs mere

Rapport. Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen. Skole login: knmape68. E-mail: mypedersen@gmail.com

Rapport. Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen. Skole login: knmape68. E-mail: mypedersen@gmail.com Rapport Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen Skole login: knmape68 E-mail: mypedersen@gmail.com URL til brugerundersøgelsen: http://web328.webkn.dk/hjemmeside/image/laering/sem2brugerundersogelse/brugerundersogelse/

Læs mere

HTML, PHP, SQL, webserver, hvad er hvad??

HTML, PHP, SQL, webserver, hvad er hvad?? Dagens menu HTML og PHP: Baglæs fra output til input PHP: Variable, strenge og arrays Funktioner, oprettelse og kald (og variable på tværs af funktioner) echo vs return? if-else konstruktioner MySQL: Hvad

Læs mere

DM01 DM01. 3. Obl. Afl. Jacob Christiansen, 130282, jacob.ch@mail.tdcadsl.dk. D12, Elias 18/3-2003. Side 1 af 11

DM01 DM01. 3. Obl. Afl. Jacob Christiansen, 130282, jacob.ch@mail.tdcadsl.dk. D12, Elias 18/3-2003. Side 1 af 11 DM01 DM01 3. Obl. Afl. Jacob Christiansen, 130282, jacob.ch@mail.tdcadsl.dk D12, Elias 18/3-2003 Side 1 af 11 DM01 Indholdsfortegnelse: BILAG:...2 1 FORMÅL:...3 2 KLASSER:...4 2.1 DILEMMA:...4 2.1.1 METODER:...4

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 HTX

Læs mere

AFTER EFFECTS DET GRUNDLÆGGENDE INTERFACE

AFTER EFFECTS DET GRUNDLÆGGENDE INTERFACE AFTER EFFECTS DET GRUNDLÆGGENDE INTERFACE PROJEKT VINDUE KOMPOSITIONS OMRÅDE TIDS KONTROL EFFEKTER LAGSTRUKTUR TIDSLINJE AFTER EFFECTS PROJEKT VINDUET Når filerne er importeret, kan de frit omdøbes og

Læs mere

Civilingeniøreksamen 49104 12. januar 2001. Skriftelig prøve den 12. januar 2001 Kursusnummer 49104

Civilingeniøreksamen 49104 12. januar 2001. Skriftelig prøve den 12. januar 2001 Kursusnummer 49104 Skriftelig prøve den 12. januar 2001 Kursusnummer 49104 Kursusnavn: Programmering. Tilladte hjælpemidler: Alle skriftlige hjælpemidler Opgavesættet består af fire opgaver, der har følgende vægtning: Opgave

Læs mere

Introduktion til TI-Interactive!

Introduktion til TI-Interactive! Introduktion til TI-Interactive! TI-Interactive! er et program, som befinder sig i grænseområdet mellem almindelig tekstbehandling, regneark og egentlige tunge matematikprogrammer. Man kan gøre mange af

Læs mere

Table of Contents. Prøveværktøj

Table of Contents. Prøveværktøj PRØVEVÆRKTØJ Table of Contents Opret prøve og tilpas dit fronter-rum... 3 Opret prøve... 4 Tilføj prøveværktøj... 6 Fanen "Indstillinger"... 11 Indstillinger for vindue... 15 Mappe til billeder/multimedier...

Læs mere

Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010

Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010 HTX I ROSKILDE Afsluttende opgave Kommunikation og IT Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Planlægning... 4 Kommunikationsplan... 4 Kanylemodellen... 4 Teknisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord...8 Makroer samt aktivere Udvikler-fanen...10 Makrosikkerhed (Sikkerhedsindstillinger)...13

Indholdsfortegnelse Forord...8 Makroer samt aktivere Udvikler-fanen...10 Makrosikkerhed (Sikkerhedsindstillinger)...13 1 Indholdsfortegnelse Forord...8 Makroer samt aktivere Udvikler-fanen...10 Hvad er en makro... 10 Hvad kan du bruge en makro til... 10 Hvad en makro er (Visual Basic for Applications)... 11 Det hele sker

Læs mere

Kursusarbejde 3 Grundlæggende Programmering

Kursusarbejde 3 Grundlæggende Programmering Kursusarbejde 3 Grundlæggende Programmering Arne Jørgensen, 300473-2919 klasse dm032-1a 21. november 2003 Indhold 1. Kode 2 1.1. forestillinger.h............................................. 2 1.2. forestillinger.cc.............................................

Læs mere

Unity Guide 1 CONTENTS

Unity Guide 1 CONTENTS Unity Guide 1 CONTENTS Unity interface... 2 Components... 4 Materials... 7 Scripts opbygning... 8 Terrain... 8 Animations... 9 Particle system... 11 Audio... 11 Sprites... 12 GUI... 14 UNITY INTERFACE

Læs mere

Opret prøve og tilpas dit fronter-rum Spørgsmålstyper og justering Oversigt over spørgsmålstyper...20 Justering af spørgsmål og sider...

Opret prøve og tilpas dit fronter-rum Spørgsmålstyper og justering Oversigt over spørgsmålstyper...20 Justering af spørgsmål og sider... PRØVEVÆRKTØJ Table of Contents Opret prøve og tilpas dit fronter-rum... 3 Opret prøve... 4 Tilføj prøveværktøj... 6 Fanen "Indstillinger"...11 Indstillinger for vindue...15 Mappe til billeder/multimedier...17

Læs mere

Intro til Windows Live Movie Maker

Intro til Windows Live Movie Maker Intro til Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker er efterfølgeren til Windows Movie Maker. I denne version er der blevet tilføjet slideshow-funktion, altså en funktion hvor du kan lave et lysbilledshow

Læs mere

AAU, Programmering i Java Intern skriftlig prøve 18. maj 2007

AAU, Programmering i Java Intern skriftlig prøve 18. maj 2007 AAU, Programmering i Java Intern skriftlig prøve 18. maj 2007 Opgavebesvarelsen skal afleveres som enten en printerudskrift eller som et passende dokument sendt via email til fjj@noea.dk. Besvarelsen skal

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 HTX

Læs mere

DM507 Algoritmer og datastrukturer

DM507 Algoritmer og datastrukturer DM507 Algoritmer og datastrukturer Forår 2019 Projekt, del III Institut for matematik og datalogi Syddansk Universitet 10. april, 2019 Dette projekt udleveres i tre dele. Hver del har sin deadline, således

Læs mere

Programmering 1999 KVL Side 5-4. Klassen Time: metoder. Metoder i objektet giver mulighed for at ændre tilstanden, eller kigge på tilstanden.

Programmering 1999 KVL Side 5-4. Klassen Time: metoder. Metoder i objektet giver mulighed for at ændre tilstanden, eller kigge på tilstanden. Programmering 1999 Forelæsning 5, tirsdag 14. september 1999 Oversigt Mere om klasser og objekter Klassefelter: static Konstante felter: final Indkapsling og synlighed: private og public Overlæsning af

Læs mere

Konverter og rip med FormatFactory

Konverter og rip med FormatFactory Konverter og rip med FormatFactory Side 1 Konverter og rip med FormatFactory http://www.formatoz.com/ FormatFactory er et fremragende lille gratisprogram der kan konvertere lyd og videoformater fra et

Læs mere

Hvad er Objekter - Programmering

Hvad er Objekter - Programmering Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Hvad er Objekter - Programmering En rigtig god gennemgang af hvad objekter er! Hvordan de oprettes og anvendes! Det er helt klart til nybegyndere, som

Læs mere

Indhold Ide:... 1 Udviklingsmiljø:.. 1

Indhold Ide:... 1 Udviklingsmiljø:.. 1 Navne: Anton Christiansen, Mads Nysom og Mikki Karlsen Klasse: 3.3 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Informationsteknologi B Dato: 15/5 2014 Indhold Ide:... 1 Udviklingsmiljø:.. 1 Kravspecifikation:.

Læs mere

Velkommen til Stifikseren!

Velkommen til Stifikseren! Powered by Velkommen til Stifikseren! Du har nu fået et meget effektivt værktøj til på én gang at lette dit arbejde og kvalificere dine elevers udbytte af deres og din indsats i forhold til deres skriftlige

Læs mere