Dansk ringmærkning 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk ringmærkning 2013"

Transkript

1 Dansk ringmærkning Statens Naturhistoriske Museums ringmærkningsaktiviteter i Danmark Af Jesper J. Madsen, Kjeld T. Pedersen, Mikkel Lausten og Kasper Thorup Kernebider, Gedser, 28. maj Foto: Ruben Oliver Tomàs 234

2 I 2013 blev ringmærket vildtlevende fugle i Danmark fordelt på 184 arter, inkl. én ny mærkningsart for landet: rustand. Der blev ringmærket rekord mange af arterne skarv, skestork, sortgrå ryle, sildemåge, huldue, stor flagspætte, kærsanger, munk, gransanger, skovspurv, kernebider, gråsisken og hvidsisken. En kærsanger ringmærket i Kenya blev fundet død ved Næstved, en dansk-mærket natravn blev aflæst på en ø nord for Sicilien og en blåmejse mærket ved Gedser fløj helt til Nordfrankrig. En gøg fra Nordsjælland med satellitsender viste at den tilbagelagde km om året mellem vinterkvarteret i Afrika og Danmark og at den var ca. 60 dage om året i Danmark. Ringmærkningscentralen og ringmærkerne deltog i en række nationale overvågningsprogrammer, f.eks. fugleinfluenza, West Nile Virus, CES, Hirsholmene m.v. Museet og Naturstyrelsen underskrev en ny treårige kontrakt om drift af Ringmærkningscentralen. Årets ringmærkede fugle I 2013 blev ringmærket i alt vildtlevende fugle med Statens Naturhistoriske Museums ringe, fordelt på i Danmark, på Færøerne og 591 i Grønland. På Færøerne er antallet på niveau med de seneste mange år. Det er dog lavt, grundet ti års fejlslagen yngleaktikvitet blandt de færøske havfugle såsom lunde, lomvie, ride og havterne (J-K Jensen prs. medd.). I alt 29 arter blev ringmærket på Færøerne i 2013, bl.a. Færøernes femte lille fluesnapper. Lille stormsvale udgør 86% af det samlede antal mærkninger. I Grønland er antallet faldet en smule igennem de sidste par år. I alt 20 arter blev ringmærket i Grønland i 2013, hvor sandløber og søkonge tilsammen udgjorde 62% af mærkningerne, med hhv. 267 og 102 fugle. I Danmark var 2013 et rigtig godt mærkningsår, på højde med 2012 ( ), og et godt stykke over gennemsnittet for de seneste 14 år, som ligger på fugle. I alt 184 arter blev ringmærket i Danmark i 2013, her iblandt rustand som ny mærkningsart for landet. Fuglen, en voksen han, blev fanget 18/6 i Utterslev Mose og var i par med en umærket hun. Året før, i sommeren 2012, dukkede fire fugle op i Københavnsområdet og de var nok undslupne fugle. I løbet af 2013 blev fuglene set flere steder i det storkøbenhavnske område, bl.a. i Utterslev Mose, men forsvandt tilsyneladende i midt-september (DOFbasen.dk). Sjældent arter Ringmærkningen bidrog i 2013 med dokumentation af flere SU-arter og andre fåtallige, sjældne arter. Blandt SU-arterne blev ringmærket høgeugle (13/10 Skagen, den 3. mærkede i Danmark), buskrørsanger (2, 8/5 Gedser, 29/5 Christiansø), hvidskægget sanger (2/5 Blåvand og 19. fund ved Blåvand), schwarz løvsanger (20/10 Blåvand, 23. fund i Danmark), pileværling (31/5 Skagen, 47. fund i Danmark) og dværgværling (19/10 Hanstholm). Blandt de fåtallige, sjældne arter blev i 2013 ringmærket middelhavssølvmåge (11, København 9, Køge 2), sydlig nattergal (1, Christiansø 18/5), flodsanger (5, Keldsnor 7/5 & 19/9, Gedser 28/7, Christiansø 19/5 & 21/5), savisanger (1, Blåvand 11/5), drosselrørsanger (2, Christiansø 9/5, Ishøj 24/8), høgesanger (10, 6 i perioden 28/5-16/6 & 4 i 27/8-13/9), lundsanger (6, 9/5-1/6 Christiansø 3 & Gedser 2 samt 11/8 Skagen), fuglekongesanger (4, 3/10-7/11, Christiansø 2, Blåvand 1, Skagen 1), hvidbrynet løvsanger (15, 26/9-17/10), lille fluesnapper (97, 3. højeste antal nogensinde, tidligere rekord er 110 i 1987), nøddekrige (1, Gedser 13/10), hvidsisken (30, 30/9-12/12, Gedser 1, Anholt 1, Vestjylland fra Fanø- Skagen 27 heraf 15 i Lild Klitplantage) og hvidvinget korsnæb (6, 20/7-5/8, Fanø 1, Blåvand 3, Skagen 2). Endelig skal ringmærkning af to rovterneunger fremhæves. De blev mærket 21/ i det sydfynske øhav i forbindelse med mærkning af mågeunger. Kun én gang før er der ringmærket rovterne i Danmark, det var tre unger tilbage i Høje antal mærkninger Blandt de fem talrigst ringmærkede arter i 2013 er fire spurvefuglearter musvit (7.700), rødhals (6.487), løvsanger (6.034) og landsvale (4.622) og som noget nyt en ikke-spurvefugl: skarv (6.453). Antal musvitter er det tredje højeste mærket nogensinde på et enkelt år, og skal formentligt ses i lyset af den massive invasion i efteråret Tidligere rekorder er og i hhv og Antal mærkede rødhalse er på vej op igen efter et fald til i For andet år i træk slår antal mærkede skarver alle rekorder. Bortset fra ét år er der siden år 2000 mærket over skarver årligt. I perioden er samlet mærket over skarver i Danmark og det skyldes en målrettet indsats som en del af det nationale overvågningsprogram under styring af Institut for Bioscience (IB), Århus Universitet. Hvad angår de to sidste top-fem arter, løvsanger og landsvale, var antal mærkede løvsangere på niveau med de forrige tre år, men samlet set dobbelt så mange som i bundårene (under fugle årligt). Langt de fleste løvsangere ringmærkes på træklokaliteter og størstedelen yngler formentlig i Skandinavien. Antal mærkede landsvaler lå lidt over gennemsnittet for de sidste 18 år. Blandt ikke-spurvefugle er de fem talrigst ringmærkede arter udover skarv: sølvmåge (3.294), hættemåge (2.877), stormmåge (1.725), sildemåge (1.027) og splitterne (986). Antal mærkede sildemåger er det næsthøjeste nogensinde, og skyldes målrettet indsats som en del af projekt kystfugle under IB. Rekordåret er 1973 med mærkede sildemåger. For de fire øvrige arter er niveauet omkring gennemsnittet for de seneste år. Igen i 2013 er der ringmærket rekord mange fugle af en række arter. Blandt spurvefuglene er ringmærket rekord mange af arterne kærsanger (900, tidl. rekord er 781 fra 2012), munk (3.297, tidl. rekord er fra 2012), gransanger (4.142, tidl. rekord er fra 2010), skovspurv (2.233, tidl. rekord er fra 2012), kernebider (266, tidl. rekorder er 150 og 149 fra hhv & 1970), gråsisken (2.138, tidl. rekord er fra 2005) samt hvidsisken (30, tidl. rekord er 11 fra 1965). 235

3 Drosselrørsanger, Christiansø, 9. maj Foto: Anton H. Liebermann Ud over skarv er der blandt ikke-spurvefuglene ringmærket rekord mange af arterne skestork (50, tidl. rekorder er 31 & 20 fra 2012 & 2009), sortgrå ryle (49, tidl. rekorder er 42 & 33 fra 1999 & 2012), huldue (307, tidl. rekorder er 239 & 217 fra 2011 & 2012) samt stor flagspætte (326, tidl. rekord er 247 fra 1972). For nogle arter skyldes de rekord mange mærkninger at der er tale om invasionslignende forekomst (f.eks. stor flagspætte, gråsisken og hvidsisken). For andre arter er der formentlig tale om en reel fremgang i bestandene, upåagtet den varierende årlige ringmærkningsindsats (f.eks. kærsanger, munk, gransanger og skovspurv). Endelig kan årsagen naturligvis også skyldes målrettet (projekt)-ringmærkning som f.eks. for skarv, skestork, sortgrå ryle og huldue. For andet år i træk lykkedes det at ringmærke et pænt antal skestorke-unger. Siden arten atter begyndte at yngle i Danmark er der nu mærket 188 unger, langt de fleste også med farveringe. I samarbejde med det internationale projekt indsamler vi aflæsninger og jo flere aflæsninger som registreres jo bedre indblik får vi af denne nye spændende danske ynglefugl. I øvrigt bør nævnes at der i 2013 blev ringmærket mange, uden at slå rekorder, af følgende arter: grågås (241), vandrefalk (10), plettet rørvagtel (5), brushane (10), kaspisk måge (11, alle i øst Danmark), natravn (39), vendehals (126), skovpiber (487), misteldrossel (14), solsort (3.719), gulbug (832), tornsanger (2.177), lille fluesnapper (97), fyrremejse (5), gråspurv (1.027), lille korsnæb (129), stor korsnæb (8), hvidvinget korsnæb (6), gulspurv (684) og bomlærke (40) Få mærkninger For nogle arter er der i 2013 ringmærket meget få fugle i forhold til tidligere år. Der blev mærket meget få fuglekonge (2.831), sortmejse (426) og blåmejse (4.167). Alle tre er arter, der optræder invasionsagtigt med tidligere rekorder på hhv (1989), (2008) og mærkninger (2008). Antal ringmærkede slørugler i 2013 er det laveste siden 1995, hvor 14 fugle blev ringmærket. Efter den fatale vinter er antal mærkede slørugler faldet til hhv. 96 fugle i 2010, 82 i 2011, 121 i 2012 og 47 i Siden 2004 er antal mærkede alke faldet fra 566 til nul mærkninger i 2012 og Arten har været projektmærket under ledelse af IB, men projektet ophørte i Ringmærkningen af fiskehejre gik næsten i stå efter omstruktureringen af den danske ringmærkning i Siden er mærket i alt 534 fugle fordelt på 8 år og altså ingen i Det vil være optimalt at få mærket fugle årligt for at kunne følge den danske bestand. Det samme gælder for hvepsevåge, hvor der ikke er ringmærket en eneste fugl i Danmark siden Mærkning af 10 hvepsevåger årligt ville være godt. Udover de allerede nævnte arter er der desværre kun mærket meget få eller slet ingen i 2013 af følgende almindelige danske arter: tre arter lappedykkere (0), sangsvane (0), gravand (0), skeand (0), taffeland (0), sortand (0), toppet skallesluger (2), fjeldvåge (1), vandrikse (9), tinksmed (1), grønspætte (0), sanglærke (9), skærpiber (1), ravn (0) og snespurv (1). Tilsyneladende er interessen for at ringmærke ænder og vadefugle øget, idet en svag stigning i antal mærkninger er konstateret i Hvem ringmærker? Museet udstedte ialt 189 personlige licenser i 2013 gældende til Danmark og/eller Færøerne samt 11 gruppelicenser, 7 stationslicenser og 12 vildtplejestationslicenser. Siden 1999 er gennemsnitligt udstedt 186 personlige licenser årligt, varierende mellem I 2013 var de personlige licenser fordelt på 100 A-licenser, 34 B-licenser, 20 C-licenser og 35 X-licenser. En licens er gældende for et år ad gangen og alle, der ringmærker fugle, skal have en gyldig, personlig licens. Yderligere information om retningslinjer og licenser findes på centralens hjemmeside ( Seks fugle- og ringmærkningsstationer stod for 31% af alle mærkninger i Danmark i 2013, mod 34% i 2012, 31% i 2011, 43% i 2010 og 37% i Flest fugle blev atter ringmærket på Gedser Fuglestation (11.177), efterfulgt af Skagen (7.092), Christiansø (6.138), Blåvand (4.863), Keldsnor (3.042) og Fanø (1.521). Især ved Skagen, Christiansø, Blåvand og Fanø blev mærket flere fugle i 2013 i forhold til tidligere år. I 2013 var syv ringmærkergrupper (RG) aktive i Danmark: Nordjysk RG (3.718 mærkninger), Nordvestjysk RG (11.666), Østjysk RG (2.978), Anholt RG (5.927), Fyns RG (7.786), Sydvestsjælland RG (1.866) og Lolland-Falster-Møn RG (12.832). Alle grupper har haft færre mærkninger i forhold til året før, hvor især Anholt, Fyn og Lolland-Falster-Møn grupperne oplevede et fald på hhv. 38, 19 og 22% i forhold til Flere af de mest aktive grupper er involveret i forskellige mærkningsprojekter, f.eks. CES-projektet og/eller har en fuglestation tilknyttet. Blandt de frivillige ringmærkere uden tilknytning til en fuglestation, en regional gruppe eller museet, har følgende personer ringmærket over fugle i 2013: Jesper Brinkmann (6.806), Lars Hansen (5.024), Kurt Klarborg (2.895) og William C. Aarestrup (2.841). To meget aktive ringmærkere afgik pludselig ved døden i 2013, Jan Egerod og Niels Odder. Begge har ringmærket for museet gennem mange år hhv. på Saltholm og i Thy området. Ære være deres minde.

4 Tabel 1. Genfund i udlandet, af fugle ringmærket i Danmark og behandlet af Ringmærkningscentralen i Norge Sverige Finland Rusland Estland Polen Tyskland Holland Belgien Storbritannien Toppet lappedykker 1 1 Skarv Hvid stork 7 7 Kortnæbbet gås Grågås Canadagås 1 1 Knarand 1 1 Krikand Gråand Ederfugl Hedehøg 1 1 Spurvehøg 3 3 Tårnfalk Blishøne 8 8 Strandskade 2 2 Rødben 1 1 Sorthovedet måge 1 1 Hættemåge Stormmåge Sildemåge Sølvmåge Middelhavssølvmåge 1 1 Svartbag Splitterne Fjordterne 2 2 Havterne Alk 1 1 Huldue 1 1 Slørugle 1 1 Natravn 1 1 Landsvale 2 2 Gul vipstjert 1 1 Vandstær 1 1 Gærdesmutte 1 1 Jernspurv Rødhals Rødstjert 1 1 Solsort Sangdrossel Vindrossel 1 1 Sivsanger Kærsanger Rørsanger Gulbug 1 1 Gærdesanger 1 1 Tornsanger Munk Gransanger Løvsanger Fuglekonge 1 1 Lille fluesnapper 1 1 Broget fluesnapper Blåmejse Musvit Pungmejse 1 1 Skovskade 1 1 Stær Skovspurv 1 1 Bogfinke Kvækerfinke Grønirisk Grønsisken Gråsisken Dompap Rørspurv Sum Irland Frankrig Schweiz Spanien Portugal Italien Tjekkiet Slovakiet Ukraine Marokko Algeriet Tunesien Senegal Ghana Sum 237

5 & tabel 1) og 809 genmeldinger i Danmark er af 712 fugle ringmærket i udlandet (figur 2) Figur 1. Den geografiske fordeling af genfundet i udlandet af fugle ringmærket i Danmark og behandlet af Ringmærkningscentralen i Årets genmeldinger Ringmærkningscentralen modtager flere tusind aflæsninger og genfund hvert år. En del ekspederes videre til forskellige nationale og internationale farvemærkningsprojekter og andre ekspederes direkte i udenlandske webbaserede databaser, hvorved de ikke registreres i museets database. I denne rapport er medtaget genmeldinger, alle behandlet i 2013 og fordelt på genmeldinger af fugle ringmærket i Danmark og 809 genmeldinger i Danmark af fugle ringmærket i udlandet. For Færøerne er desuden behandlet 122 genmeldinger. Tallene er eksklusive aflæsninger af farveringe fra de store og omfattende farvemærkningsprojekter, så som skarv, skestork, kortnæbbet gås, knopsvane og mågerne. Aflæsninger af disse arter videresendes normalt til de projektansvarlige. Endelig er heller ikke medregnet de mange aflæsninger som ringmærkerne foretager af fugle de selv har mærket. I 2013 modtog vi over af disse egen aflæsninger fra ringmærkerne. Blandt genfund af fugle ringmærket i Danmark er 910 genmeldinger i udlandet af i alt 771 fugle (figur Udvalgte genmeldinger fra syd til nord Blandt langdistance-genfundene syd for Sahara er tre splitterner genmeldt i Ghana (2) og Senegal (fig. 1). Fuglene blev mærket på Langli, Hirsholmene og Fiskeholm ved Fyn i hhv. 2012, 2012 og Syd for Sahara er ringmærket to fugle som er genmeldt i Danmark i 2013 (fig. 2). En fjordterne ringmærket 14/ ved Mile 4 Saltwork i Namibia, blev 10/ aflæst rastende ved Vejers Strand nord for Blåvand, svarende til ca km i lige linje mellem de to lokaliteter. Der er en del genfund fra Namibia og Sydafrika af fjordterner ringmærket i Danmark. Den anden fugl, en kærsanger ringmærket under sydtrækket 12/ som 1k ved Ngulia Lodge i Kenya, blev fundet frisk død 11/ i et drivhus i en sydlig forstad til Næstved. Det er tredje gang at en kærsanger mærket ved Ngulia er genmeldt i Danmark (tidl. fund er Christiansø i 1994 og Nordfyn i 2002). Ngulia-området er en flaskehals under sydtrækket for bl.a. europæiske kærsangere, hvor der omkring nymåne i november-december årligt ringmærkes tusindvis af kærsangere. Fra Nordafrika blev i 2013 modtaget flere genmeldinger end normalt: 6 fra Marokko, 1 fra Algeriet og 3 fra Tunesien (fig. 1). Det drejer sig om en sildemåge fra Hirsholmene (i Marokko) og om 9 skarver fra hhv. Nordjylland (2) samt fra øer ved Lolland (1) og Møn (6). Fra Den Iberiske Halvø blev i 2013 modtaget 53 genmeldinger fra Spanien og 5 fra Portugal (fig. 1), fordelt på 43 genfund af ikke-spurvefugle (skarv 36, grågås 2, hættemåge 1, sildemåge 2 og splitterne 2) og 15 genfund af spurvefugle (jernspurv 3, sangdrossel 5, rørsanger 2, tornsanger 1, munk 1 og gransanger 3). I alt 9 fugle mærket på Den Iberiske Halvø blev genmeldt i Danmark i 2013, alle fra Spanien og fordelt på grågås 1, splitterne 2, rødhals 1, blåhals 1, rødstjert 1, tornsanger 2 og gransanger 1). Blåhalsen, en 2k+ han, blev mærket 10/ nær Sevilla i det sydlige Spanien (fig. 2) og aflæst 1/ ved Emmerlev nær Tønder. Det er det første genfund i Danmark af en blåhals ringmærket syd for Danmark. Fra Italien er modtaget 5 genmeldinger (splitterne 3, rødhals 1 og natravn 1). De tre splitterner blev alle aflæst i det nordøstlige Italien ved Adriaterhavet (fig. 1), to i september og én i maj. Natravnen, en 2k+ han, blev mærket under efterårstrækket 1/ ved Gedser og aflæst under efterfølgende forårstræk 16/ på den lille ø Ustica, 50 km nord for Sicilien (fig. 1). Det er sjældent med udenlandske genfund af natravne, og frem til 2002 er der blot to i det danske materiale: én fra Norditalien under efterårstrækket og én fra Malta under forårstrækket. I alt 4 fugle mærket i Italien blev genmeldt i Danmark i 2013 (fig. 2), fordelt på havesanger (1) og munk (3). Mod nord er det nordligste genfund af en danskmærket fugl en kvækerfinke, som blev aflæst 30/ nær Andslia nord for Narvik i Norge (fig. 1). Fuglen

6 var mærket 31/ som 2k+ han på Anholt. En anden kvækerfinke, mærket 2/ som 1k hun ved Kandalaksja i det nordvestligste Rusland (fig. 2), blev aflæst 7 måneder senere, 29/3 2013, ved Neble Lyng på Sydvestsjælland. Det andet nordligste genfund i 2013, af en danskmærket fugl, var en broget fluesnapper fundet død 15/ ved Oppeid sydvest for Narvik i Norge (fig. 1). Fuglen var mærket 2½ måned tidligere, 2/5, som 2k han i Sønderho på Fanø. Blandt fugle mærket på det norske fastland og genfundet i Danmark, er de to nordlige ligeledes af broget fluesnappere (fig. 2), begge mærket som redeunger på Tromsø-egnen og aflæst i maj 2013 ved Brabrand Sø og på Christiansø. De øvrige nordligste genfund i Sverige, Finland og Rusland, af dansk-mærkede fugle (fig. 1), var alle, med undtagelse af én gråand, af hætte- eller stormmåger. Gråanden, en voksen han mærket 14/ i Margrethe Kog, blev skudt 2/ ved floden Soyana i det nordvestlige Rusland (fig. 1), svarende til en afstand på km mod nordøst fra Sønderjylland. Det længste en dansk-mærket gråand er fundet fra Danmark, er km og var nær Omsk i Sibirien. Mange af de gråænder der er i Danmark om efteråret og vinteren, er fugle der yngler i Sverige, Finland, De Baltiske Stater og det nordvestlige Rusland til Uralbjergene. I alt 9 genfund behandlet i 2013 var af fugle mærket på Svalbard (fig. 2), og de er fordelt på kortnæbbet gås (6), som alle blev skudt i Jylland mellem Ringkøbing Fjord og Vejlerne, samt sortgrå ryle (3) aflæst i Storebælt Øvrige udvalgte genmeldinger behandlet i 2013 I maj 2013 blev en dansk fuglering fundet på sydvestkysten af Krimøen i Sortehavet. Ringen har antageligt ligget der længe, for fuglen, en toppet lappedykker, var ringmærket 18/ i Indrefjord ved Nakskov. Fuglen har således fløjet mindst km mod østsydøst. I Danmark er ringmærket 76 toppede lappedykkere, 19 er genmeldt, heraf seks i udlandet. Genfundene antyder at toppede lappedykkere fra Danmark enten overvintrer i farvandene ved Holland og Den Engelske Kanal (3 fund) eller i Ukraine og Sortehavet (2 fund). Den 4/ blev en gøg fundet død ved Strødam i Nordsjælland. Fuglen var mærket som voksen han, tre år tidligere, 25/6 2010, ved Møllekrog, Esrum Sø. Samme gøg blev forsynet med en lille let satellitsender, da den blev fanget i I tre år har det været muligt at følge gøgen mellem vinterkvarteret og yngleområdet i Nordsjælland. Kort fortalt var dens trækcyklus således: Omkring 1. juli forlod den Danmark for at tilbringe 45 dage i Polen, herefter 10 dage i Sydøsteuropa, 65 dage i det sydlige Tchad, 80 dage i vinterkvarteret i det nordvestlige Angola, 25 dage i det østlige Gabon, 40 dage i Ghana og endelig 10 dage i Italien inden den vendte tilbage til Nordsjælland. Gøgen har således tilbagelagt omkring km om året for kun at tilbringe omkring 60 dage om året i Danmark. En blåmejse blev aflæst 30/ nær Calais i det nordvestlige Frankrig. Fuglen var ringmærket to måneder tidligere, 30/9, ved Gedser Fuglestation, Figur 2. Den geografiske fordeling af mærkningslokaliteter for fugle ringmærket i udlandet og genmeldt i Danmark og som er behandlet af Ringmærkningscentralen i godt 784 km fra Calais, i forbindelse med en massiv invasion af blåmejser i efteråret Det er første gang en dansk-mærket blåmejse er fundet i Frankrig og det er den længste distance en dansk-mærket blåmejse har tilbagelagt. Den tidligere rekord var på 639 km (Christiansø til Estland). En farvemærket skestork blev aflæst 17/ ved Balatonsøen i det vestlige Ungarn. Fuglen var mærket som unge 5/ i kolonien i Limfjorden. Der er km mellem de to lokaliteter og fuglen var hele 9 år gammel, da den blev set i Ungarn. En skestork i denne alder er yngledygtig, men der var ingen meldinger om at fuglen ynglede i Ungarn. I øvrigt er samme fugl aflæst flere gange i den mellemliggende tid, bl.a. 12/ i det nordlige Senegal. En sølvhejre blev aflæst 15/ i Bøtø reservatet på det sydlige Falster. Fuglen var mærket som rede- 239

7 unge 86 dage tidligere, 21/6, ved søen Jeziorsko i det centrale Polen, 552 km sydvest for Bøtø reservatet. Det er første gang en udenlandsk ringmærket sølvhejre er genmeldt i Danmark. En havterne ringmærket som redeunge 16/ på Mandø, blev fundet frisk død 24/ på Helmsand i Schleswig-Holstein, 138 km syd for Mandø. Fuglen blev således 29 år og 11 måneder gammel, og nærmer sig dermed rekorden for en dansk-mærket havterne på 30 år og 11 måneder, hvilket i øvrigt også er den ældste kendte i Europa. Danske havterner trækker hvert år til det sydligste Atlanterhav, og dermed har fuglen fra Mandø sandsynligvis trukket 30 gange frem og tilbage til den sydlige halvkugle. Det svarer til at den har tilbagelagt mindst km i sit lange liv! En hvid stork blev 7/ aflæst på taget af Barrit skole ved Juelsminde. Fuglen var ringmærket 29/ som redeunge i byen Bergenhusen i Schleswig- Holstein, 153 km syd for Barrit skole. Der var stor lokal interesse for storken, og der blev skrevet om den i bl.a. Horsens Folkeblad. Tidligt om morgenen, kl. 5.50, 6/ blev en grå fluesnapper ringmærket ved Blåvand Fuglestation. Næste morgen, kl. 9.45, blev samme fugl fanget på Grenen, Skagen. Der er 290 km mellem de to lokaliteter. Den grå fluesnapper har således fløjet i gennemsnit 10 km i timen det døgn. I aktiv flugt trækker småfugle normalt med en hastighed på omkring km i timen. En ung musvit-hun blev aflæst under efterårstrækket 25/ ved Blåvand Fuglestation. Fuglen var mærket 18 dage tidligere, 7/10, i Kaliningrad, svarende til en strækning på 805 km i lige linje, og det er langt for en musvit. Den 18/ blev en grågås aflæst i Utterslev Mose i København. Gåsen var en han og var mærket som unge 25/ samme sted. Grågåsen var således 25 år gammel da den blev set i Det er ny rekord for danske ringmærkede grågæs og tilmed den ældste i Europa. Den tidligere rekord var 24 år og var også en dansk fugl. En anden gammel gås blev også set flere gange i 2013 i Utterslev Mose og ved Damhus Søen. Den blev mærket som unge 24 år tidligere, 14/6 1989, i Utterslev Mose. Blandt grågæs ringmærket som unger eller ungfugle i Danmark og genmeldt som døde, er 50% indrapporteret i løbet af deres første leveår. Andelen er dog i nyere tid faldende, og det skyldes sandsynligvis at flere af grågæssene fra Danmark overvintrer i Holland hvor arten er fredet, mens den fortsat er jagtbar i Spanien, hvor arten tidligere overvintrede i store tal. Sluttelig skal nævnes at i en lade ved Sejstrup nær Bramming, blev den 29/ fundet en død ringmærket slørugle. Uglen var mærket som redeunge 6/ i Vittarp nær Blåbjerg. Sløruglen blev således næsten 12 år gammel. I vintrene 2009 og 2010 blev rekord mange ringmærkede slørugler fundet døde, henholdsvis 170 og 148 fugle. Årsagen hertil var sandsynligvis længerevarende og kraftigt snedække, hvilket havde fatale følger for arten formentlig pga. manglende fødetilgængelighed musene gemmer sig under sneen. Projekter og administration Ringmærkningscentralen varetager al administration vedrørende ringmærkning af vildtlevende fugle i Danmark, Færøerne og Grønland. I den daglige drift indebærer det udstedelse af ringmærkningslicenser, opretholdelse af en god ringbeholdning, udlevering af ringe, modtagelse af data på over mærkninger årligt, modtagelse af flere tusinde genmeldinger årligt via internet, s, breve og telefon, udlevering af data til forskere og andre interesserede samt formidling, og bistand til formidling, af ringmærkning. Herudover er tilknyttet kravet om forskning hvori ringmærkningsrelaterede data indgår. Sidst på året blev en ny struktur af museet iværksat. Ringmærkningscentralen er nu en af museets godt 14 Facilities, hvor centralen er tilknyttet Biodiversity sektionen. Her er også grundforskningscenteret, Center for Macroecology, Evolution and Climate tilknyttet. Dette har bevirket en øget fokus på trækfugleforskningen. Centralens forskningsleder, Kasper Thorup, fik i 2013 tildelt en Sapere Aude-bevilling på 7,5 mill. til trækfugleforskning. Bevillingen, som uddeles af forskningsrådet, løber over fire år og vil bl.a. betyde flere forskningsaktiviteter og flere trækfuglefolk tæt på centralen. Centralens medarbejdere deltog i en del feltarbejde i 2013, bl.a. med indsamling af prøver til test for West Nile Virus og med indsamling af sidste års lysloggere (og påsætning af nye) på nattergale og rødstjerte samt indfangning af gøge til forflytningsforsøg m.m. Centralen deltog endvidere med omfattende feltarbejde på Hirsholmene, hvor der blev ringmærket og aflæst hundredevis af bl.a. splitterner og svartbage. Det nationale overvågningsprogram for udbredelsen af fugleinfluenza forsatte på syvende år i samarbejde med Fødevarestyrelsen og DTU Veterinærinstituttet. Ringmærkere fra museet indsamlede i 2013 prøver fra i alt 501 fugle fordelt på 17 arter overvejende vandfuglearter. De hyppigste arter var knopsvane (160), gråand (140), krikand (64), hættemåge (40) og stormmåge (24). Over halvdelen af prøverne blev indsamlet i hovedstadsområdet (307), men også Sydvestjylland (152), Sydøstjylland (15) og Fyn (27) blev repræsenteret. I alt 58% af prøverne var fra ringmærkede fugle, resten fra nedlagte fugle. Prøverne undersøges af Veterinærinstituttet. Også undersøgelserne af forekomsten af West Nile Virus (WNV) i mellem- og langdistance trækkende småfugle fortsatte i 2013 i samarbejde med DTU Veterinærinstituttet (Lindholm). WNV er et myggebårent virus udbredt i Afrika og det er for nylig fundet i Sydøsteuropa. Trækfugle kan derfor være en potentiel kilde til indførsel af WNV til Danmark. Centralen bidrog i 2013 med blodprøver indsamlet på Christiansø og Blåvand. I alt 203 prøver blev indsamlet, flest (76%) fra rødstjert, havesanger, tornsanger, løvsanger og rødrygget tornskade. Tidligere er 2-4% af prøverne fundet positive for WNV antistoffer. Da WNV antistoffer forbliver i blodet i nogle år, kan eksponeringen have forekommet indenfor de seneste par år. 240

8 Centralens systematiske ringmærkningsprogram, CES-projektet (Constant Effort Site) fortsatte i 2013 i tæt samarbejde med Ringmærkerforeningen. I 12 ti-dags perioder fra april til august, ringmærkes standardiseret på seks lokaliteter: Ove Sø, Brabrand Sø, Tarup Grusgrave, Ravnstrup Sø og Vestamager og på forsøgsbasis Skagen. EURING den europæiske sammenslutning af ringmærkningscentraler afholdte i september 2013 generalforsamling i Helsingfors i Finland. Mødet afholdes hver andet år og i 2013 deltog godt 60 delegerede fra 30 europæiske ringmærkningscentraler, inkl. Israel, Tyrkiet og Hviderusland. EURING har en databank på over 10 millioner genfund af europæiskringmærkede fugle, fordelt på 485 arter. For over 87 arter er der mere end genfund i databanken. Næste alle europæiske ringmærkningscentraler har bidraget med data til EURINGs databank. På mødet i Helsingfors blev det bl.a. besluttet at fortsætte arbejdet med at opstarte et europæisk trækfugleatlas. Fra Danmark deltog Kjeld, Mikkel, Kasper og Jesper fra Ringmærkningscentralen. Kasper er medlem af EURINGs bestyrelse. Kasper var i 2013 på feltarbejde bl.a. i Ghana, Finland og i det sydøstlige Kenya i forbindelse med forskningsaktiviteter vedrørende europæiske trækfugle. De igangværende studier af nattergale med hjælp af lysloggere har vist, at det østlige Kenya er en vigtig trækkorridor under efterårstrækket. Her ligger det berømte Ngulia Lodge, hvor der i en kort periode fra slutningen af november til begyndelsen af december, og næsten udelukkende når det er diset og månen ikke er synlig, ringmærkes tusindvis af europæiske trækfugle hver nat, især mange nattergale og kærsangere. Styringsgruppen, som overvåger og godkender Ringmærkningscentralens aktiviteter, afholdte sit årlige møde i september. I gruppen sidder repræsentanter for Naturstyrelsen, Vildtforvaltningsrådet, det tidl. Danmarks Miljøundersøgelser og museet. På mødet fremlagde Ringmærkningscentralen en omfattende årsrapport og status for igangværende strategiplan. Udvalget var tilfreds med centralens arbejde. Statens Naturhistoriske Museum og Naturstyrelsen underskrev i 2013 en ny treårig kontrakt om drift af Ringmærkningscentralen. Til sidst vil Ringmærkningscentralen gerne benytte lejligheden til at takke alle vore ringmærkere for indsatsen i 2013, samt takke alle der på den ene eller anden måde har bistået ringmærkningen i Ringmærkning om natten ved Ngulia Lodge, 6. december Foto: Kasper Thorup 241

9 Tabel 2. Antal fugle ringmærket i Danmark i 2013 samt antal genmeldinger behandlet af Ringmærkningscentralen i * Ekskluderet i genfundstallene er et større antal aflæsninger af farveringe på skarv, kortnæbbet gås, knopsvane og måger, samt ringmærkernes lokale aflæsninger. Mærkninger Genfund* Art Latin Pull Andet Total af DK-ringe i DK af udenlandske ringe Rødstrubet lom Gavia stellata 1 Toppet lappedykker Podiceps cristatus 1 Skarv Phalacrocorax carbo Hvid stork Ciconia ciconia 7 13 Skestork Platalea leucorodia Knopsvane Cygnus olor Sædgås Anser fabalis 3 Kortnæbbet gås Anser brachyrhynchus 15 6 Grågås Anser anser Snegås Anser caerulescens 1 Canadagås Branta canadensis 2 2 Bramgås Branta leucopsis 2 Rustand Tadorna ferruginea 1 1 Pibeand Anas penelope Knarand Anas strepera 3 Krikand Anas crecca Gråand Anas platyrhynchos Taffeland Aythya ferina 1 Troldand Aythya fuligula Ederfugl Somateria mollissima Sortand Melanitta nigra 1 Toppet skallesluger Mergus serrator 2 2 Stor skallesluger Mergus merganser Rød glente Milvus milvus Havørn Haliaeetus albicilla Rørhøg Circus aeruginosus Hedehøg Circus pygargus Duehøg Accipiter gentilis Spurvehøg Accipiter nisus Musvåge Buteo buteo Fjeldvåge Buteo lagopus Kongeørn Aquila chrysaetos 2 2 Fiskeørn Pandion haliaetus 2 Tårnfalk Falco tinnunculus Vandrefalk Falco peregrinus Agerhøne Perdix perdix 3 3 Fasan Phasianus colchicus 4 4 Vandrikse Rallus aquaticus Plettet rørvagtel Porzana porzana 5 5 Grønbenet rørhøne Gallinula chloropus Blishøne Fulica atra Strandskade Haematopus ostralegus Klyde Recurvirostra avosetta Lille præstekrave Charadrius dubius Stor præstekrave Charadrius hiaticula Hjejle Pluvialis apricaria 3 3 Strandhjejle Pluvialis squatarola 1 1 Vibe Vanellus vanellus Islandsk ryle Calidris canutus Sandløber Calidris alba 7 7 Sortgrå ryle Calidris maritima Almindelig ryle Calidris alpina Brushane Philomachus pugnax Enkeltbekkasin Lymnocryptes minimus 8 8 Dobbeltbekkasin Gallinago gallinago Skovsneppe Scolopax rusticola Lille kobbersneppe Limosa lapponica 1 1 Storspove Numenius arquata 3 3 Rødben Tringa totanus Hvidklire Tringa nebularia 2 2 Tinksmed Tringa glareola 1 1 Mudderklire Actitis hypoleucos 7 7 Stenvender Arenaria interpres 9 9 Storkjove Stercorarius skua 2 Sorthovedet måge Larus melanocephalus Hættemåge Larus ridibundus

10 Mærkninger Genfund* Art Latin Pull Andet Total af DK-ringe i DK af udenlandske ringe Stormmåge Larus canus Sildemåge Larus fuscus Sølvmåge Larus argentatus Middelhavssølvmåge Larus michahellis Kaspisk måge Larus cachinnans Svartbag Larus marinus Ride Rissa tridactyla Rovterne Sterna caspia Splitterne Sterna sandvicensis Fjordterne Sterna hirundo Havterne Sterna paradisaea Dværgterne Sterna albifrons Lomvie Uria aalge 1 Alk Alca torda 2 1 Tejst Cepphus grylle Huldue Columba oenas Ringdue Columba palumbus Tyrkerdue Streptopelia decaocto Gøg Cuculus canorus Slørugle Tyto alba Stor hornugle Bubo bubo Høgeugle Surnia ulula 1 1 Kirkeugle Athene noctua Natugle Strix aluco Skovhornugle Asio otus Perleugle Aegolius funereus Natravn Caprimulgus europaeus Mursejler Apus apus Isfugl Alcedo atthis 2 Vendehals Jynx torquilla Sortspætte Dryocopus martius Stor flagspætte Picoides major Sanglærke Alauda arvensis Digesvale Riparia riparia Landsvale Hirundo rustica Bysvale Delichon urbica Skovpiber Anthus trivialis Engpiber Anthus pratensis Skærpiber Anthus petrosus 1 1 Gul vipstjert Motacilla flava Bjergvipstjert Motacilla cinerea 3 3 Hvid vipstjert Motacilla alba Silkehale Bombycilla garrulus Vandstær Cinclus cinclus Gærdesmutte Troglodytes troglodytes Jernspurv Prunella modularis Rødhals Erithacus rubecula Nattergal Luscinia luscinia Sydlig nattergal Luscinia megarhynchos 1 1 Blåhals Luscinia svecica Husrødstjert Phoenicurus ochruros Rødstjert Phoenicurus phoenicurus Bynkefugl Saxicola rubetra Sortstrubet bynkefugl Saxicola torquata Stenpikker Oenanthe oenanthe Ringdrossel Turdus torquatus 5 5 Solsort Turdus merula Sjagger Turdus pilaris Sangdrossel Turdus philomelos Vindrossel Turdus iliacus Misteldrossel Turdus viscivorus Græshoppesanger Locustella naevia Flodsanger Locustella fluviatilis 5 5 Savisanger Locustella luscinioides 1 1 Sivsanger Acrocephalus schoenobaenus Buskrørsanger Acrocephalus dumetorum 2 2 Kærsanger Acrocephalus palustris Rørsanger Acrocephalus scirpaceus Drosselrørsanger Acrocephalus arundinaceus

11 Mærkninger Genfund* Art Latin Pull Andet Total af DK-ringe i DK af udenlandske ringe Gulbug Hippolais icterina Hvidskægget sanger Sylvia cantillans 1 1 Høgesanger Sylvia nisoria Gærdesanger Sylvia curruca Tornsanger Sylvia communis Havesanger Sylvia borin Munk Sylvia atricapilla Lundsanger Phylloscopus trochiloides 6 6 Fuglekongesanger Phylloscopus proregulus 4 4 Hvidbrynet løvsanger Phylloscopus inornatus Schwarz' løvsanger Phylloscopus schwarzi 1 1 Skovsanger Phylloscopus sibilatrix Gransanger Phylloscopus collybita Løvsanger Phylloscopus trochilus Fuglekonge Regulus regulus Rødtoppet fuglekonge Regulus ignicapillus Grå fluesnapper Muscicapa striata Lille fluesnapper Ficedula parva Broget fluesnapper Ficedula hypoleuca Skægmejse Panurus biarmicus Halemejse Aegithalos caudatus Sumpmejse Parus palustris Fyrremejse Parus montanus 5 5 Topmejse Parus cristatus Sortmejse Parus ater Blåmejse Parus caeruleus Musvit Parus major Spætmejse Sitta europaea Træløber Certhia familiaris Korttået træløber Certhia brachydactyla Pungmejse Remiz pendulinus Pirol Oriolus oriolus 3 3 Rødrygget tornskade Lanius collurio Stor tornskade Lanius excubitor Skovskade Garrulus glandarius Husskade Pica pica Nøddekrige Nucifraga caryocatactes 1 1 Allike Corvus monedula Råge Corvus frugilegus Gråkrage Corvus corone cornix Ravn Corvus corax 1 Stær Sturnus vulgaris Gråspurv Passer domesticus Skovspurv Passer montanus Bogfinke Fringilla coelebs Kvækerfinke Fringilla montifringilla Gulirisk Serinus serinus Grønirisk Carduelis chloris Stillits Carduelis carduelis Grønsisken Carduelis spinus Tornirisk Carduelis cannabina Bjergirisk Carduelis flavirostris Gråsisken Carduelis flammea Hvidsisken Carduelis hornemanni Hvidvinget korsnæb Loxia leucoptera 6 6 Lille korsnæb Loxia curvirostra Stor korsnæb Loxia pytyopsittacus 8 8 Karmindompap Carpodacus erythrinus Dompap Pyrrhula pyrrhula Kernebider Coccothraustes coccothraustes Snespurv Plectrophenax nivalis 1 1 Gulspurv Emberiza citrinella Pileværling Emberiza rustica 1 1 Dværgværling Emberiza pusilla 1 1 Rørspurv Emberiza schoeniclus Bomlærke Miliaria calandra arter mærket, 128 arter genmeldt

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag.

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Arterne er primært set indenfor Tarup/Davinde I/S s område. Listen bliver løbende opdateret Rødstrubet Lom Sjælden trækgæst: 1 6/10-14.

Læs mere

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm)

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm) Mål og vægt Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane 4,2-8,5 kg 4,1-8,3

Læs mere

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ)

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane

Læs mere

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT YNGLEFUGLE I DE FREDEDE JORDBASSINER 2015 Den nyetablerede ø i bassin 15 marts 2015 Vordingborg kommune Afdeling for Land og Miljø Rapport for Vordingborg Kommune v/ Konsulent

Læs mere

Keldsnor Fuglestation 2006

Keldsnor Fuglestation 2006 Ringmærkningen på Keldsnor Fuglestation 2006 Hele syv Skovsangere blev mærket i 2006, denne er fra 20. august. Foto: Erhardt Ecklon. 2006 var 13. år i træk med ringmærkning i efterårsmånederne på Sydlangeland.

Læs mere

Oversigt over fuglearter til spillekort

Oversigt over fuglearter til spillekort Oversigt over fuglearter til spillekort 1. Drosselfugle - Smådrosler Rødhals Blåhals Husrødstjert Rødstjert Bynkefugl Sortstrubet bynkefugl Stenpikker - Egentlige drosler Ringdrossel Solsort Sjagger Sangdrossel

Læs mere

Alle fuglearter (173 i alt) set i Porsemosen Listen er fra samt Høje- Taastrup og Egedal Kommuners naturovervågning.

Alle fuglearter (173 i alt) set i Porsemosen Listen er fra  samt Høje- Taastrup og Egedal Kommuners naturovervågning. Alle fuglearter (173 i alt) set i Porsemosen 1966-2013. Listen er fra www.dofbasen.dk samt Høje- Taastrup og Egedal Kommuners naturovervågning. Dansk navn Latinsk navn Antal gange/antal individer Lille

Læs mere

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Torsdag den 25. april Sejltur fra Rønne til Neu Mukran kl. 8.00 11.30. Ederfugl 15 T, Sortand 9 T, Fløjlsand 1 T, Havlit 11 T + 30 R,

Læs mere

Dansk ringmærkning 2014

Dansk ringmærkning 2014 Dansk ringmærkning 2014 - Statens Naturhistoriske Museums ringmærkningsaktiviteter i Danmark Af Jesper J. Madsen, Kjeld T. Pedersen, Mikkel Lausten og Kasper Thorup I 2014 blev ringmærket 121.730 vildtlevende

Læs mere

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1.

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 30. juni Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 28. Juni Gøg 1, Tårnfalk 2, Musvåge 1, Ravn 1. Rød glente 1 R. Erik Ehmsen. [Snatur] Øster Hæsinge:

Læs mere

Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required

Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Species Picture Sounds Rødstrubet Lom 2 3 Sortstrubet Lom 2 3 Islom 3 Hvidnæbbet Lom 3 Lille

Læs mere

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Turdeltagere: Flemming Olsen, Gunnar Boelsmand Pedersen. Rene Christensen. Turbeskrivelse: Hovedformålet med turen var, at besøge nogle af de lokaliteter

Læs mere

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen 30. juni Brændegård Sø (12:40-14:00): Toppet Lappedykker 10 R, Skarv 400 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 12 R, Grågås 180 R, Gravand 8 AD R, Gravand 14 PUL R, Knarand 4 R, Krikand 3 R, Gråand 30 AD R, Gråand

Læs mere

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Fugleobservationer 2012 L Heltborg, 6091 Bjert. Dato Art Antal Sted Bemærk 24-02-12 Knopsvane Solkær enge Gråand Do Alm. skarv Do Krikand Do Grågæs Do

Læs mere

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland Fugle og blomster 16/6-23/6 2015 Lilly Sørensen og Niels Bomholt Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland ligger lige midt i Østersøen, og er Sveriges største ø. Den har været svensk siden

Læs mere

Fuglene omkring. Danfoss Universe. Februar - september 2008. af Bjarne Nielsen

Fuglene omkring. Danfoss Universe. Februar - september 2008. af Bjarne Nielsen Fuglene omkring Danfoss Universe Februar - september 2008 af Bjarne Nielsen Langesø, 1. oktober 2008 Euring-nr. dansk navn, latinsk navn (antal observationer, antal observerede individer, formodet antal

Læs mere

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015.

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Boligbirding i DOF København, 2015 Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Perioden startede 1. januar og sluttede den 15. marts. Der var ingen regler for, hvordan en

Læs mere

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde)

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Artsnavn (dansk) Sommerhalvåret (ynglesæsson)* Vinterhalvåret* Føde/Trofiske niveau** Knopsvane Pf/vand-sumpplanter/rodstængler/alger/vinterafgrøder/raps

Læs mere

Fuglelivet i Forsøgscenteret/Sagnlandet

Fuglelivet i Forsøgscenteret/Sagnlandet 1 Fuglelivet i Forsøgscenteret/Sagnlandet Dokumentation 1997-2015 Af Bent Bardtrum Indhold Baggrund Tællingerne En fugletur igennem Sagnlandet Redekasserne Artslisterne 1997-2015 Baggrund I efteråret 1997

Læs mere

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 Vænge Sø blev færdigretableret i løbet af 2013 og vandstanden i søen nåede det planlagte niveau omkring årsskiftet. Fuglene er blevet systematisk optalt gennem hele 2014 bortset

Læs mere

Ringmærkning og genmeldinger for Danmark (Eksklusiv Færøerne, Grønland & nødstedte fugle)

Ringmærkning og genmeldinger for Danmark (Eksklusiv Færøerne, Grønland & nødstedte fugle) Møde i Styringsgruppen september 2013 Bilag 1a, side 1 af 7 Ringmærkning og genmeldinger for Danmark - 2012 (Eksklusiv Færøerne, Grønland & nødstedte fugle) I 2012 er ringmærket 107.783 vildtlevende fugle

Læs mere

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Fugle-, patterdyr- og orkidéliste Foto: Stor Hornugle i Storke-koloni 30/4-15 Fugleliste Alle registrerede arter er nævnt og selvfølgelig ikke set af alle i gruppen.

Læs mere

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1.

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1. 30. november Snarup: Musvåge 2. Musvåge 1, Tårnfalk 1. 29. november Sollerup / Arreskov Sø (14:10-16:00): Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 R, Taffeland 1 R, Troldand 70 R,

Læs mere

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1.

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1. 30. september Gransanger 1, Hvid Vipstjert 1, Gråkrage 15, Solsort 7, Grønirisk 5. 29. september Brobyværk (10:30): Grågås 500 SØ. Peder Blommegård 28. september Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse

Læs mere

SPANIEN 17/9 5/10 2013

SPANIEN 17/9 5/10 2013 SPANIEN 17/9 5/10 2013 Forord Denne fugle-ferie blev gennemført som en ekstensiv fugle-tur, dvs. vi har ikke nødvendigvis noteret hver eneste fugl fra start til slut, men i stedet nydt fuglene og efterfølgende

Læs mere

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005.

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 2: Ejerforhold 4b 3d 5d 4i 8ac 1bc 5a 4ah 3b 1cx 1cu 5d 4ae 2ae 8at 3s 5i 5b 5h 1a 1h

Læs mere

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt Fotos: Finn Jensen FREDAG den 4. april var vi en flok på 36 personer, der satte kurs mod Sverige for at opleve bl.a. Tranerne ved Hornborgasjön.

Læs mere

FUGLE I BYEN. Guide til 25 fuglearter

FUGLE I BYEN. Guide til 25 fuglearter FUGLE I BYEN Guide til 25 fuglearter FUGLE I BYEN rummer 25 af de mest almindelige fuglearter i Botanisk Have i København. Hæftet er velegnet til bestemmelse af fuglearter i de fleste bymiljøer. Fuglene

Læs mere

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer:

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer: Rügen 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Orla havde i længere tid snakket om at lave en efterårstur til Rügen, for at se på Traner. Han har tidligere besøgt øen, og ville gerne vise den frem for andre.

Læs mere

Bekendtgørelse om æg fra vilde fugle og registrering af ægsamlinger 1)

Bekendtgørelse om æg fra vilde fugle og registrering af ægsamlinger 1) BEK nr 936 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Udvikling (DK) Udbredelse og kommentar til DK forhold Vinterkvarter

Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Udvikling (DK) Udbredelse og kommentar til DK forhold Vinterkvarter Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Knopsvane YS/VG 5700-6300 2013 (+/-) Hele landet dog mest på øerne, i spredning Nogle spredes til lidt syd for DK 200-300 Sangsvane YS/VG 3 2012 (+)Indvandring

Læs mere

Dansk ringmærkning 2015

Dansk ringmærkning 2015 Dansk ringmærkning 2015 - Statens Naturhistoriske Museums ringmærkningsaktiviteter i Danmark Af Jesper J. Madsen, Kjeld T. Pedersen, Mikkel Lausten og Kasper Thorup I 2015 blev ringmærket 93.716 vildtlevende

Læs mere

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Turen Vores tur til Østrig Ungarn i de sidste to uger af Maj måned. Var et længe næret ønske om at få et godt kendskab til den midteuropæiske natur typer, speciel at

Læs mere

DOF-Travel tur til Polen og Berlin

DOF-Travel tur til Polen og Berlin DOF-Travel tur til Polen og Berlin 8-11. juni 2017 Dansk Ornitologisk Forening Stefan Stürup og Alex Rosendal FORORD Turen blev gennemført med 14 deltagere og to ledere i to minibusser. Fly til Berlin,

Læs mere

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R.

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. 31. januar Silkehale Klik på billede for stor størrelse. 30. januar Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. Sangsvane Klik på billede for stor størrelse.

Læs mere

Det nordøstlige Polen

Det nordøstlige Polen Det nordøstlige Polen 15. maj 25. maj 2012 DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Leon Berthou 5 Forord DOFs Københavnsafdeling arrangerede stortur til det nordøstlige Polen i perioden

Læs mere

STØRRELSE OG UDVIKLING AF FUGLEBESTANDE I DANMARK

STØRRELSE OG UDVIKLING AF FUGLEBESTANDE I DANMARK STØRRELSE OG UDVIKLING AF FUGLEBESTANDE I DANMARK Artikel 12 rapportering til Fuglebeskyttelsesdirektivet Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 176 2015 AU AARHUS UNIVERSITET

Læs mere

Tyrkiet. Bosporus/Istanbul 19. - 27. september 2010. DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich

Tyrkiet. Bosporus/Istanbul 19. - 27. september 2010. DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich Tyrkiet Bosporus/Istanbul 19. - 27. september 2010 Steppevåge Foto: Arne DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich Forord Fra søndag den 19. - mandag den 27. september 2010 afholdt

Læs mere

IRLAND 24. 30. august 2009

IRLAND 24. 30. august 2009 IRLAND 24. 30. august 2009 Atlanterhavet i oprør. T. S. DOF-Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich og Ole Geertz-Hansen Forord Fra den 24 30/8 2009 afholdt DOF-Travel sin tredie

Læs mere

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm Indledning. Efter flere års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret

Læs mere

Bjarne Nielsen : Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift (DOFT), 1906-2006. Mindre meddelelser 1930-1939 1 / 1

Bjarne Nielsen : Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift (DOFT), 1906-2006. Mindre meddelelser 1930-1939 1 / 1 Mindre meddelelser Bjarne Nielsen : Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift (DOFT), 1906-2006 Årg. 25 1931 3-4 129 Pedersen, H. Stor Skallesluger, Mergus m. merganser L. 3-4 129 Petersen, E. Lille Skallesluger,

Læs mere

Udmøntning af fugleovervågningen i NOVANA-programmet for perioden

Udmøntning af fugleovervågningen i NOVANA-programmet for perioden Udmøntning af fugleovervågningen i NOVANA-programmet for perioden 2011-2015 Notat fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 19. april 2013 Stefan Pihl & Bjarne Søgaard Institut for Bioscience

Læs mere

IRLAND 26. august - 2. september 2012.

IRLAND 26. august - 2. september 2012. IRLAND 26. august - 2. september 2012. DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Leon Berthou og John Speich Forord Fra den 26/8-2/9 2012 afholdt DOF Travel sin fjerde tur til Kerry og Cork

Læs mere

Sønderjylland April 2011

Sønderjylland April 2011 Sønderjylland April 2011 LFR ved Sønderstrand, Rømø (foto: Frank Desting) Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra mandag den 18. april til tirsdag den 19. april 2011. Deltagere Leif Frederiksen (LFR).

Læs mere

28 februar. 27. februar. Espe: Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Klik på billede for stor størrelse.

28 februar. 27. februar. Espe: Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Klik på billede for stor størrelse. 28 februar Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Arreskov Sø: Grågås 17, Gravand 1. Erik Ehmsen. 27. februar Stor Skallesluger - Blishøns - Gråand Stor Flagspætte

Læs mere

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1 Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Marsken fra Esbjerg til den dansktyske grænse er i dag afvandet og intensivt dyrket med afgrøder som raps, majs, byg og wrapgræs. Tidligere tiders vidtstrakte

Læs mere

Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/

Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/ Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/6 1998. Deltagerliste. Rita Ploug, Amager Lean Jørgensen, Amager Inge Grete Hansen, Lyngby My Størup,

Læs mere

Polen 2009 En stortur med DOF-København

Polen 2009 En stortur med DOF-København Polen 2009 En stortur med DOF-København Af Leon Berthou Forord Fra den 23. april til den 3 maj 2009 afholdt DOF Travel forårstur til det nordøstlige Polen. Først besøgte vi Bialowieza skovene og den store

Læs mere

RUMÆNIEN. Karpaterne (Transsilvanske Alper), Dobrogea og Donaudeltaet 29.08 08.09 2009. DOF-Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark

RUMÆNIEN. Karpaterne (Transsilvanske Alper), Dobrogea og Donaudeltaet 29.08 08.09 2009. DOF-Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark RUMÆNIEN Karpaterne (Transsilvanske Alper), Dobrogea og Donaudeltaet 29.08 08.09 2009 DOF-Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Jan Hjort Christensen Indledning Der hersker næppe tvivl om,

Læs mere

U N G A R N OKTOBER 2009

U N G A R N OKTOBER 2009 U N G A R N 17. 24. OKTOBER 2009 Dansk Ornitologisk Forening DOF Travel Leon Berthou og Gerard Gorman 1 Forord Fra den 17. oktober til den 24. oktober 2009 afholdt DOFTravel tur til Ungarn. Først besøgte

Læs mere

Scanbird / Politiken Plus: Marokko

Scanbird / Politiken Plus: Marokko Scanbird / Politiken Plus: Marokko 11.3 18.3 2017 Audouinsmåger, sildemåger og ikke mindst eremitibisser ved Tinkertfloden 12.3. Fugleliste Alle registrerede arter er nævnt og flere af de mest bemærkelsesværdige

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

SPANIEN 31/3 16/4 2014

SPANIEN 31/3 16/4 2014 SPANIEN 31/3 16/4 2014 Forord Denne fugle-ferie blev gennemført som en ekstensiv fugle-tur, dvs. vi har ikke nødvendigvis noteret hver eneste fugl fra start til slut, men i stedet nydt fuglene og efterfølgende

Læs mere

Mågesøen i Hørby Plantage Kommune: Hobro Lokalitetsnr: 823130 Lokalitetstype: Sø Klassifikation: V3 Ejer: Dækning: Y2 UTM E: 545600 UTM N: 6277840 : Morten Nielsen 12/96 Lille sø i plantage. Sivbevoksning

Læs mere

Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark

Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-5 Punkttællingsprojektet - Årsrapport for 7 af Henning Heldbjerg Titel: Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-5. Forfatter: Henning

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport Filsøgruppen

Fuglene på Filsø. Årsrapport Filsøgruppen Fuglene på Filsø Årsrapport 2015 Filsøgruppen Forfattere: Jens Rye Larsen (red.), Ole Hansen, Peter Rasmussen, Sven Bødker, Søren Peder Nielsen Fotos og billedredaktion: Karin Gustausen (med mindre andet

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport Filsøgruppen

Fuglene på Filsø. Årsrapport Filsøgruppen Fuglene på Filsø Årsrapport 2015 Filsøgruppen Forfattere: Jens Rye Larsen (red.), Ole Hansen, Peter Rasmussen, Sven Bødker, Søren Peder Nielsen Fotos og billedredaktion: Karin Gustausen (med mindre andet

Læs mere

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken Billeddagbog Traner og gravænder ved Pulken Tranetur 31. marts 1. april 2012 med Naturhistorisk Forening for Nordsjælland Milturt ved Forsakarbäcken Lørdag den 31. marts Turen startede fra Hillerød Station

Læs mere

Målrettet fangst. ZM målsætning (ZM ønsker at gøre en aktiv indsats)

Målrettet fangst. ZM målsætning (ZM ønsker at gøre en aktiv indsats) Liste over fuglearter i Danmark og deres ringmærkningsstatus (vedr. rettet fangst) Tilfældig bifangst af sjældne fugle må ringmærkes ifm. igangværende anden ringmærkning. For visse rødliste arter må arten

Læs mere

Fuglelivet på Christianshavns Vold

Fuglelivet på Christianshavns Vold Fuglelivet på Christianshavns Vold Fugletælling 2000-2001 Vej & Park, Københavns Kommune Rapporten er udarbejdet af biolog Ayla S.N. Elkjær Fuglelivet på Christianshavns Vold Baggrund I efteråret 2000

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 I lighed med de foregående år er det især vandfuglene og fuglearter der er tilknyttet grusgravssøerne der er optalt. I år er der i forbindelse med Dansk Ornitologisk

Læs mere

Sydlige Portugal/østlige Algarve 14. 19. juli 2009

Sydlige Portugal/østlige Algarve 14. 19. juli 2009 Sydlige Portugal/østlige Algarve 14. 19. juli 2009 Torben Sebro, tse.bro@hotmail.com Indledning: Turen var en familieferie med kombination af almindelige turistaktiviteter og fuglekiggeri i daglige, men

Læs mere

UNGARN Oktober 2012

UNGARN Oktober 2012 UNGARN 19. 26. Oktober 2012 Traner (Foto: Torkild Kristensen) DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Leon Berthou 1 Forord Fra den 19. oktober til den 26. oktober 2012 afholdt DOFTravel

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

U N G A R N OKTOBER 2003

U N G A R N OKTOBER 2003 U N G A R N 18. 25. OKTOBER 2003 Dansk Ornitologisk Forening Københavnsafdelingen Leon Berthou og Svend Pettersson Forord Fra den 18. oktober til den 25. oktober 2003 afholdt Københavnsafdelingens ekskursionsudvalg

Læs mere

Ynglende fugle ved Storesø-Lyngen Statusopgørelse. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Storesø-Lyngen Statusopgørelse. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Statusopgørelse Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer 3621500038 Projektleder Erik

Læs mere

TYRKIET 18. 26. september 2011. Krüpers spætmejse (Eigil) DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich

TYRKIET 18. 26. september 2011. Krüpers spætmejse (Eigil) DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich TYRKIET 18. 26. september 2011 Krüpers spætmejse (Eigil) DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich Forord I perioden 18. til 26. september 2011 afholdt DOF-Travel atter stortur

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen Fuglene på Filsø Foto: Henning Simonsen Årsrapport 2012 01-10-2011 til 15-07-2012 Filsøgruppen Jens Rye Larsen Baggrund Den 1. oktober 2011 blev Filsø overtaget af Aage V. Jensen Naturfond. Formålet var

Læs mere

Ynglende fugle i Porsemosen 2013. Med forslag til naturpleje. Rapport til Egedal og Høje-Taastrup kommuner fra Orbicon A/S

Ynglende fugle i Porsemosen 2013. Med forslag til naturpleje. Rapport til Egedal og Høje-Taastrup kommuner fra Orbicon A/S Med forslag til naturpleje Rapport til Egedal og Høje-Taastrup kommuner fra Orbicon A/S Rekvirent Rådgiver Egedal og Høje-Taastrup kommuner v/rikke Storm-Ringström & Henriette Voigt Orbicon, Ringstedvej

Læs mere

Trækfugle ved Næsby Strand

Trækfugle ved Næsby Strand Trækfugle ved Næsby Strand Grønsisken Særligt om efteråret kan der være et fint fugletræk ved Næsby Strand. Det er oftest et træk mod vinden. Det vil sige, at jævn vind fra vestlige retninger giver det

Læs mere

Sydfrankrig Juni 1999

Sydfrankrig Juni 1999 Sydfrankrig Juni 1999 En tur med DOF København af John Andersen og Frands Jensen (internet-version) Forord DOF s Københavnsafdeling arrangerede en tur til Sydfrankrig i perioden 6. - 15. juni 1999 med

Læs mere

Felttræf Bornholm Oktober 2011

Felttræf Bornholm Oktober 2011 Felttræf Bornholm Oktober 2011 Hammerodde/Sandvig, 19-10-2011 (foto: Frank Desting) Turrapport fra en tur til Bornholm fra mandag den 17/10 til torsdag den 20/10 2011 Arrangeret af: Feltud (Feltornitologisk

Læs mere

Nordjylland Juli 2012

Nordjylland Juli 2012 Nordjylland Juli 2012 Bygholm Vejle 16-7-2012 Turrapport fra en Nordjyllandstur fra søndag den 15. juli til tirsdag den 17. juli 2012. Deltagere Leif Frederiksen (LFR). Frank Desting (FDE). Fotograf: Frank

Læs mere

SPA 3 Madum Sø Isfugl Y F3 Sortspætte Y F3

SPA 3 Madum Sø Isfugl Y F3 Sortspætte Y F3 SPA 1 Ulvedybet og Nibe Bredning Skestork Y F1 Blå kærhøg Tn F2 Hedehøg Y F1 Fiskeørn Tn F2 Hjejle T F2, F4 Splitterne Y F3 Dværgterne Y F3 Pibeand T F4 Krikand T F4 Hvinand T F4 Toppet skallesluger T

Læs mere

Vinterfugle ved foderbrættet

Vinterfugle ved foderbrættet Vinterfugle ved foderbrættet Vinteren 2010-2011 ved foderbrættet ved Benth Micho Møller Fra slutningen af november, hvor den første sne faldt og kulden satte ind, begyndte jeg at fodre på mine to foderbræt

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011 - det nye vådområdes betydning for ynglende fugle Kunde Rådgiver Egedal kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon: 72 59 73 15 Telefon 46 30 03 10 Telefax 46

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

En tur med glade og kompetente deltagere, flot vejr, storslåede landskaber og masser af fugle.

En tur med glade og kompetente deltagere, flot vejr, storslåede landskaber og masser af fugle. Anatolien Tyrkiet.. maj 0 Dof Travel. Turledere: Silas Olofson og Jens Ballegaard I maj 0 tog deltagere og ledere i minibusser rundt i Anatolien. Men start i Ankara og slut i Kayseri blev der på dage set

Læs mere

Lokalrapport Lolland Falster. Udarbejdet af Rene Christensen

Lokalrapport Lolland Falster. Udarbejdet af Rene Christensen Lokalrapport Lolland Falster 2001 Udarbejdet af Rene Christensen 1 Indledning Dette er rapport nummer 15 omhandlende fuglelivet på Lolland Falster. For at få et fuldstændigt billede af fuglelivet på Lolland

Læs mere

UNGARN september 2015

UNGARN september 2015 UNGARN 6. 13. september 2015 Foto s (Gerard Gorman) DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Leon Berthou 1 Forord Fra den 6. til den 13. september afholdt DOFTravel den 1. sensommertur

Læs mere

Rapport. Extremadura - Spanien. Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen

Rapport. Extremadura - Spanien. Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen Rapport Extremadura - Spanien Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen 26. april - 3. maj 2013 1 Fredag den 26. april 2013 Vi mødtes - Palle, Mogens og Jens - med afgang fra

Læs mere

KROATIEN 28.april til 5.maj 2014

KROATIEN 28.april til 5.maj 2014 KROATIEN.april til.maj 0 Fotos: Leon Berthou DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Leon Berthou Forord Fra den.april til den.maj 0 afholdt DOFTravel den første tur Kroatien på Balkan.

Læs mere

Turrapport Sønderjylland August 2010

Turrapport Sønderjylland August 2010 Turrapport Sønderjylland August 2010 Rudbøl Sø (foto: Frank Desting) Vands og Vadere 6.-8. august 2010 Denne måske lettere underlige overskrift dækker over et Feltudprojekt/-træf, hvor vi satser på at

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FUGLE I ØSTJYLLAND 2013 ISSN 1904-0288

INDHOLDSFORTEGNELSE FUGLE I ØSTJYLLAND 2013 ISSN 1904-0288 1 2 3 ISSN 1904-0288 INDHOLDSFORTEGNELSE FUGLE I ØSTJYLLAND 2013 Udgiver: Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdelingen i Østjylland v. Ole Jensen, Thorshøjvænget 54, 8361 Hasselager. Gironr.: reg.nr. 1551

Læs mere

Sønderjylland April 2010

Sønderjylland April 2010 Sønderjylland April 2010 Bramgæs ved Saltvandssøen (foto: Frank Desting) Deltagere: Leif Frederiksen (LFR), Frank Desting (FDE). Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra fredag den 16/4 til søndag den 18/4

Læs mere

Fugleferie på Mallorca

Fugleferie på Mallorca Fugleferie på Mallorca 23.-30. april 2005 Deltagere: Simon Berg Pedersen, Bo Berg og Kim Berg Fotograf: Simon Berg Pedersen Indledning ved Bo Berg Da jeg har været på Mallorca på kombineret fugle-/familieferie

Læs mere

DOF-VESTSJÆLLANDS stortur til UNGARN 26.maj til 6.juni 1993 INET-version

DOF-VESTSJÆLLANDS stortur til UNGARN 26.maj til 6.juni 1993 INET-version DOF-VESTSJÆLLANDS stortur til UNGARN 26.maj til 6.juni 1993 INET-version Af Benth Micho Møller I dagen 26.maj til 6.juni 1993 afholdt DOF-VESTSJÆLLAND en stortur til det østlige Ungarn. Der var 29 deltagere,

Læs mere

Naturens store comeback ved Ølundgårds Inddæmning

Naturens store comeback ved Ølundgårds Inddæmning Naturens store comeback ved Ølundgårds Inddæmning Alt har sin tid, også de fleste landvindingsprojekter. Ofte har landvindingssagens ingeniører slået deres folder på marginale jorder, hvor ellers kun dumdristige

Læs mere

Extremadura, Spanien. 11. - 19. april 2011. DOF Travel. Ledere: Frands Jensen og Jens Ballegaard

Extremadura, Spanien. 11. - 19. april 2011. DOF Travel. Ledere: Frands Jensen og Jens Ballegaard Extremadura, Spanien 11. - 19. april 2011 DOF Travel Ledere: Frands Jensen og Jens Ballegaard 1 Turprogram Udrejsedag Flyvning: Kastrup og Billund Madrid over Amsterdam Kørsel Madrid Torrejón el Rubio.

Læs mere

SKOTLAND. en DOF-ekskursion 26. juni 4. juli 2004. dansk ornitologisk forening lokalafdeling for københavnsområdet ekskursionsudvalget

SKOTLAND. en DOF-ekskursion 26. juni 4. juli 2004. dansk ornitologisk forening lokalafdeling for københavnsområdet ekskursionsudvalget SKOTLAND en DOF-ekskursion 26. juni 4. juli 2004 dansk ornitologisk forening lokalafdeling for københavnsområdet ekskursionsudvalget Indhold Indledning 2 Deltagerliste 3 Kort (turrute) 4 Kort dagbog 5-9

Læs mere

Duer og hønsefugle Agerhøne

Duer og hønsefugle Agerhøne Duer og hønsefugle Agerhøne Levesteder: Det åbne land Vingefang: 45-48 cm Længde: 28-32 cm Vægt: 350-450 g Maks. levealder: 5 år Kuldstørrelse: 10-20 æg Antal kuld: 1 Rugetid: 23-25 dage Ungetid: 90-100

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2013 16-7-2012 til 31-7-2013. Filsøgruppen. Foto: Eva Foss Henriksen

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2013 16-7-2012 til 31-7-2013. Filsøgruppen. Foto: Eva Foss Henriksen Fuglene på Filsø Foto: Eva Foss Henriksen Årsrapport 2013 16-7-2012 til 31-7-2013 Filsøgruppen Forfattere: Jens Rye Larsen (red.), Ole Hansen, Peter Rasmussen, Sven Bødker, Søren Peder Nielsen Forsidefoto

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Ynglesæsonen 2015 var præget af ret usædvanlig vejr, med kulde og megen regn i juni og juli. Hvilken påvirkning det har haft for ynglefuglene er ikke direkte blevet

Læs mere

Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2014

Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2014 Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2014 Årsrapport for Punkttællingsprogrammet DOF rapport 16 Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2014 x Titel: Overvågning af

Læs mere

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Rønde Kommune 739040... Troldkær vest for Stubbe Sø 739050... Langsø i Skramsø Plantage 739060, 737065... Øjesø og Lillesø i Skramsø

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T 2 Overvågning af fugle på Vejlerne 2001 Henrik Haaning Nielsen & Palle Rasmussen Vejlerne ligger nord for Limfjorden i Thy.

Læs mere

Ynglefuglene i Strødamreservatet i Nordsjælland

Ynglefuglene i Strødamreservatet i Nordsjælland Ynglefuglene i Strødamreservatet i Nordsjælland 1986-214 med en diskussion af danske skovfugles trivsel Hans Meltofte, Benny Gert Hansen, Frank Rigét og Torben Dabelsteen Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Ribe Amt. Bind 1-2. Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen

Fuglelokaliteterne i Ribe Amt. Bind 1-2. Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Ribe Amt Bind 1-2 Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Ribe Amt, bind 2 Af Keld Bakken og Morten Nielsen Forside: Tilde

Læs mere

BULGARIEN 14. 28. september 2002

BULGARIEN 14. 28. september 2002 BULGARIEN 14. 28. september 2002 INTERNETVERSION Dansk Ornitologisk Forening Københavnsafdelingen BirdLife Denmark Forord Fra den 14. 28. september 2002 afholdt Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere