Ringmærkning og genmeldinger for Danmark (Eksklusiv Færøerne, Grønland & nødstedte fugle)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ringmærkning og genmeldinger for Danmark (Eksklusiv Færøerne, Grønland & nødstedte fugle)"

Transkript

1 Møde i Styringsgruppen september 2013 Bilag 1a, side 1 af 7 Ringmærkning og genmeldinger for Danmark (Eksklusiv Færøerne, Grønland & nødstedte fugle) I 2012 er ringmærket vildtlevende fugle i Danmark, inkl. to nye mærkningsarter for landet: Manchurernattergal og Olivenskovdrossel. Der er ringmærket rekord mange Skarv, Bramgås, Vandreflak, Perleugle, Stor Hornugle, Natravn, Jernspurv, Tornsanger, Gulbug, pmejse, Spætmejse, Skovskade, Kernebider og Bogfinke. En ung Sort Stork, ringmærket i Tjekkiet, aflæses på Langeland, blot 56 dage efter mærkningen i reden. En Sangsvane aflæses i Finland i en alder på mindst 28 år og dermed den ældste. Ringmærkninger I 2012 er ringmærket i alt vildtlevende fugle med Statens Naturhistoriske Museums ringe, fordelt på i Danmark, på Færøerne og 768 i Grønland. For Danmark var 2012 et rigtig godt mærkningsår, og ligger et godt stykke over som er gennemsnittet for de seneste 13 år. Der er i 2012 ringmærket i alt 185 forskellige fuglearter i Danmark, her i blandt Manchurernattergal og Olivenskovdrossel som nye mærkningsarter for landet, arter der også er nye for Danmark. Sjældent ringmærkede arter Ringmærkningen bidrog i 2012 med dokumentation af en lang række SU-arter. Ud over de to nye arter for landet, er de mest sjældne SU-arter fanget i 2012 en 1k Nordsanger (15-16/9 Gedser, 5. fund i Danmark og første fund uden for Vestjylland), en 2k+ Spottesanger (18/6 Blåvand, 4. fund for Blåvand og 7. i Danmark), samt fire 1k Krognæb (en 7/11 og tre 12/11, Grenen) der blot er anden og tredje gang krognæb er ringmærket i Danmark (første var i 1981). Herudover blev fanget følgende SU-arter: Blåstjert (1k, 21/10 Hanstholm, 4. fund i Hanstholm og 14. i Danmark), Buskrørsanger (28/5 Blåvand, første forårsfund for Blåvand), Hvidskægget Sanger (2k han, 18/5 Blåvand, 18. fund for Blåvand), Schwarz Løvsanger (1k, 11/10 Blåvand, 22. fund i Danmark) og Brun Løvsanger (13/11 Blåvand, 47. fund i Danmark). Af mere fåtallige, sjældne arter er Kaspisk Måge (17) og Middelhavssølvmåge (24). Disse to arter har mål og fjerdragt som med stor sandsynlighed tyder på de pågældende arter. Bestemmelse af disse to arter skaber dog fortsat debat på de diverse forummer på internettet. Endvidere bør nævnes Bjergpiber (1), Sydlig Nattergal (2), Flodsanger (3), Drosselrørsanger (1), Høgesanger (14), Lundsanger (7), Fuglekongesanger (1), Hvidbrynet Løvsanger (12), Sibirisk Gransanger (7), Pirol (1) og Hortulan (2). Høje antal mærkninger Blandt de fem talrigst ringmærkede arter i 2012 er som normalt fem spurvefuglearter: Blåmejse (9.654), Musvit (8.823), Løvsanger (5.923), Fuglekonge (5.318) og Rødhals (5.223). Både antal Blåmejser og Musvitter er det næsthøjeste mærket nogen siden på et enkelt år, og skal ses i lyste af massiv invasion i efteråret Antallet af Fuglekonger fluktuere meget fra år til år, hvor 2012 var et godt år og ligger lidt over som er gennemsnittet de sidste 17 år. Derimod er Rødhalse fortsat lavt, hvor gennemsnittet de sidste 17 år er 7.098, med det laveste på i Blandt ikke-spurvefugle er de fem talrigst ringmærkede arter, ligeledes gamle kendinge med Skarv (5.219), Sølvmåge (2.589), Hættemåge (2.301), Splitterne (1.286) og Stormmåge (1.141). Antal mærkede Skarver er det højeste nogen siden, og skyldes en målrettet indsats som en del af kystfugle projektet under ledelse af Institut for Bioscience, Århus Universitet. Igen i 2012 er der ringmærket rekord mange fugle af en række arter. Blandt spurvefuglene drejer det sig mest markant om Bogfinke med mærkede fugle, hvor antallet har været stigende siden Tidligere rekord er fra Antal mærkede Jernspurve har været i fremgang siden 1998 og i 2012 blev rekord mange mærket med fugle. Tidligere rekord er og er fra Blandt øvrige spurvefugle er mærket rekord mange Tornsanger med fugle (tidligere rekord: fra 2009), Gulbug med 888 fugle (tidligere rekord: 812 fra 2010), pmejse med 233 fugle, hvor antal mærkninger har været i fremgang siden 2000 (tidligere rekord: 229 fra 1971), Spætmejse med 252 fugle (tidligere rekord: 150 fra 2010), Skovskade er med 126 ekstraordinært mange (tidligere rekord: 101 fra 1976) og Kernebider, hvor antal mærkninger fluktuerer fra år til år, men med 150 fugle i 2012 som rekord (tidligere rekord: 143 fra 1987).

2 Møde i Styringsgruppen september 2013 Bilag 1a, side 2 af 7 Blandt ikke-spurvefuglene er, udover Skarv, mærket rekord mange Bramgæs, hvor alle 157 fugle er fanget i forbindelse med fangst af Kortnæbbet Gås (tidligere rekord: 137 fra 2011). Perleugle er med 46 fugle rekord mange. De er fordelt på 29 redeunger (12 i Jylland & 17 Bornholm) og 17 voksne fugle hvoraf 4 er mærket i redekasse. De mange perleugler skyldes dels en målrettet projektmærkning og dels invasion af Perleugler i efteråret (tidligere rekord er 15 fugle i 2011). Projektmærkning er også en del af årsagen til at rekord mange Natravne (44) mærkes (tidligere rekord: 24 fra 2011), Store hornugler med 19 fugle (tidligere rekord: 17 fra 2008) og Vandrefalke med 12 fugle (tidligere rekord: 10 fra 2009 og 2010). Efter flere års tiltag lykkedes det i 2012 at få ringmærket et pænt antal skestorke-unger. Siden arten atter begyndte at yngle i Danmark er mærket 37 fugle fordelt på fire år. Derfor er 31 unger mærket i 2012 rekord mange. 29 af fuglene er, som de tidligere år, også farvemærket. Få mærkninger For nogle arter er der i 2012 ringmærket meget få fugle i forhold til tidligere år. Udover Rødhals, er ringmærket få Broget Fluesnappere. Efter nogle relative gode år i , med et årligt antal mærkninger på fluesnappere, nærmer 2012-tallet (466) sig det lavest antal i nyere tid, som er 421 fugle i Antal mærkede Sivsangere er tilsyneladende i en generel tilbagegang. Arten fluktuere fra år til år, men tendensen er faldende og i 2012 mærkes det lavest antal i nyere tid, med blot 124 fugle. Det er ikke hvert år der ringmærkes Kortnæbbet gæs og når det sker, er det i forbindelse med projektmærkning under Arctic Research Centre, Århus Universitet. Når der fanges, ligger antallet normalt på fugle, og derfor er fangsten i 2012 på 38 fugle meget lavet og skyldes bl.a. et øget antal Bramgæs på fangststedet. I 2012 er blot mærket 59 Duehøge, det laveste antal i nyere tid. Siden sidst i 1970 erne og frem til 2003 er årligt mærket Duehøge, men siden 2004 har niveauet ligget på lidt under 100 fugle. Blandt de almindelige danske ynglefugle er der desværre kun mærket meget få eller slet ingen af f.eks. lappedykkere (0), Gravand (1), Krikand (0), Skeand (0), Taffeland (0), Toppet Skallesluger (0), Hvepsevåge (0), Agerhøne (0), Grønspætte (0), Sanglærke (8) og Ravn (0). Generel ringmærkes meget få ænder og vadefugle, og det ville være ønskeligt med en øget interesse for fangst disse arter. Hvem ringmærker Seks fugle- og ringmærkningsstationer står for 34% af alle mærkninger i Danmark i 2012, mod 31% i 2011, 43% i 2010 og 37% i Flest fugle er igen i år ringmærket på Gedser Fuglestation (15.291), efterfulgt af Keldsnor (6.531), Skagen (5.944), Blåvand (4.455), Christiansø (3.574) og Fanø (1.233). I sær ved Keldsnor, Skagen og Gedser er der er mærket flere fugle i forhold til tidligere år. I 2012 var syv ringmærkergrupper (RG) aktive i Danmark: Nordjysk RG (4.037 mærkninger), Nordvestjysk RG (13.435), Østjysk RG (3.165), Anholt RG (9.577), Fyns RG (9.722), Sydvestsjælland RG (1.935) og Lolland-Falster- Møn RG (16.525). Alle grupper har haft en stigning i antal mærkninger i forhold til året før, men især Nordvestjysk og Anholdt har i 2012 mærket ekstra mange fugle. Flere af de mest aktive grupper er involveret i forskellige mærkningsprojekter, f.eks. CES-projektet og/eller har en fuglestation tilknyttet. Genmeldinger Ringmærkningscentralen behandlede i 2012 mindst genmeldinger, fordelt på genfund af fugle ringmærket i Danmark, genfund i Danmark af fugle mærket i udlandet samt 30 genfund vedrørende Færøerne. Tallene er eksklusive aflæsninger af farveringe fra de mange store farvemærkningsprojekter så som Skarv, Skestork, Kortnæbbet Gås, Knopsvane og mågerne. Aflæsninger af disse arter videresendes normalt til de projektansvarlige. Endvidere ekspederes flere og flere genfund, af de udenlandske mærkede fugle, direkte på de udenlandske centralernes hjemmesider, hvorved de ikke registreres i museets database. Endelig er heller ikke medregnet de mange aflæsninger som ringmærkerne foretager af fugle de selv har mærket. I 2012 modtog vi over af disse egen aflæsninger fra ringmærkerne. Blandt genfund af fugle ringmærket i Danmark, er omkring 591 genmeldinger i udlandet (figur 1), og genmeldinger i Danmark er af 881 fugle ringmærket i udlandet (figur 2).

3 Møde i Styringsgruppen september 2013 Bilag 1a, side 3 af 7 Figur 1. Den geografiske fordeling af genfundet i udlandet af fugle ringmærket i Danmark og behandlet af Ringmærkningscentralen i Figur 2. Den geografiske fordeling af mærkningslokaliteter for fugle ringmærket i udlandet og genmeldt i Danmark og som er behandlet af Ringmærkningscentralen i 2012.

4 Møde i Styringsgruppen september 2013 Bilag 1a, side 4 af 7 Oversigt: Antal fugle ringmærket i Danmark i 2012 samt antal genfund behandlet af SNM i 2012 fordelt på fugle ringmærket i Danmark og på fugle ringmærket i udlandet og genmeldt i Danmark. Genfund er eksklusiv aflæsninger af farveringe fra de store farvemærkningsprojekter, som projekterne selv varetager. I genfund er heller ikke medtaget de fleste egne aflæsninger (ringmærkernes aflæsninger af egne ringe). Art Mærkninger Genfund* Sule Sula bassana Skarv Phalacrocorax carbo Topskarv Phalacrocorax aristotelis 1 1 Fiskehejre Ardea cinerea Sort Stork Ciconia nigra 1 1 Hvid Stork Ciconia ciconia Skestork Platalea leucorodia Knopsvane Cygnus olor Sædgås Anser fabalis 2 2 Kortnæbbet Gås Anser brachyrhynchus Blisgås Anser albifrons 2 2 Grågås Anser anser Canadagås Branta canadensis Bramgås Branta leucopsis Knortegås Branta bernicla Nilgås Alopochen aegyptiacus 1 1 Gravand Tadorna tadorna 1 1 Mandarinand Aix galericulata 4 4 Pibeand Anas penelope 5 5 Knarand Anas strepera Krikand Anas crecca Gråand Anas platyrhynchos Spidsand Anas acuta Troldand Aythya fuligula Ederfugl Somateria mollissima Sortand Melanitta nigra 1 1 Fløjlsand Melanitta fusca 1 1 Hvinand Bucephala clangula 5 5 Rød Glente Milvus milvus Havørn Haliaeetus albicilla Rørhøg Circus aeruginosus Hedehøg Circus pygargus Duehøg Accipiter gentilis Spurvehøg Accipiter nisus Musvåge Buteo buteo Fjeldvåge Buteo lagopus 1 1 Stor Skrigeørn Aquila clanga 1 1 Kongeørn Aquila chrysaetos Tårnfalk Falco tinnunculus Vandrefalk Falco peregrinus Fasan Phasianus colchicus 3 3 Vandrikse Rallus aquaticus 7 7 Grønbenet Rørhøne Gallinula chloropus Blishøne Fulica atra Strandskade Haematopus ostralegus Klyde Recurvirostra avosetta Lille Præstekrave Charadrius dubius 2 2

5 Møde i Styringsgruppen september 2013 Bilag 1a, side 5 af 7 Stor Præstekrave Charadrius hiaticula Strandhjejle Pluvialis squatarola 1 1 Vibe Vanellus vanellus Islandsk Ryle Calidris canutus 5 5 Sandløber Calidris alba Dværgryle Calidris minuta Temmincksryle Calidris temminckii 1 1 Sortgrå Ryle Calidris maritima Almindelig Ryle Calidris alpina Brushane Philomachus pugnax Dobbeltbekkasin Gallinago gallinago Skovsneppe Scolopax rusticola Stor Kobbersneppe Limosa limosa 2 2 Storspove Numenius arquata 2 2 Rødben Tringa totanus Hvidklire Tringa nebularia 1 1 Mudderklire Actitis hypoleucos Stenvender Arenaria interpres 7 7 Sorthovedet Måge Larus melanocephalus Hættemåge Larus ridibundus Stormmåge Larus canus Sildemåge Larus fuscus Sølvmåge Larus argentatus Middelhavssølvmåge Larus michahellis Kaspisk Måge Larus cachinnans Gråmåge Larus hyperboreus Svartbag Larus marinus Ride Rissa tridactyla Splitterne Sterna sandvicensis Fjordterne Sterna hirundo Havterne Sterna paradisaea Dværgterne Sterna albifrons Lomvie Uria aalge 6 6 Alk Alca torda Tejst Cepphus grylle Huldue Columba oenas Ringdue Columba palumbus Tyrkerdue Streptopelia decaocto Gøg Cuculus canorus 5 5 Slørugle Tyto alba Stor Hornugle Bubo bubo Kirkeugle Athene noctua Natugle Strix aluco Skovhornugle Asio otus Perleugle Aegolius funereus Natravn Caprimulgus europaeus Mursejler Apus apus Isfugl Alcedo atthis Vendehals Jynx torquilla Sortspætte Dryocopus martius Stor Flagspætte Picoides major Lille Flagspætte Picoides minor 2 2 Hedelærke Lullula arborea 1 1

6 Møde i Styringsgruppen september 2013 Bilag 1a, side 6 af 7 Sanglærke Alauda arvensis Digesvale Riparia riparia Landsvale Hirundo rustica Bysvale Delichon urbica Skovpiber Anthus trivialis Engpiber Anthus pratensis Bjergpiber Anthus spinoletta 1 1 Gul Vipstjert Motacilla flava Bjergvipstjert Motacilla cinerea 6 6 Hvid Vipstjert Motacilla alba Silkehale Bombycilla garrulus Vandstær Cinclus cinclus Gærdesmutte Troglodytes troglodytes Jernspurv Prunella modularis Rødhals Erithacus rubecula Manchurernattergal Luscinia sibilans 1 1 Nattergal Luscinia luscinia Sydlig Nattergal Luscinia megarhynchos 2 2 Blåhals Luscinia svecica Blåstjert Tarsiger cyanurus 1 1 Husrødstjert Phoenicurus ochruros Rødstjert Phoenicurus phoenicurus Bynkefugl Saxicola rubetra Sortstrubet Bynkefugl Saxicola torquata 9 9 Stenpikker Oenanthe oenanthe Olivenskovdrossel Catharus ustulatus 1 1 Ringdrossel Turdus torquatus 7 7 Solsort Turdus merula Sjagger Turdus pilaris Sangdrossel Turdus philomelos Vindrossel Turdus iliacus Misteldrossel Turdus viscivorus Græshoppesanger Locustella naevia Flodsanger Locustella fluviatilis 3 3 Sivsanger Acrocephalus schoenobaenus Buskrørsanger Acrocephalus dumetorum 1 1 Kærsanger Acrocephalus palustris Rørsanger Acrocephalus scirpaceus Drosselrørsanger Acrocephalus arundinaceus 1 1 Gulbug Hippolais icterina Spottesanger Hippolais polyglotta 1 1 Hvidskægget Sanger Sylvia cantillans 1 1 Høgesanger Sylvia nisoria Gærdesanger Sylvia curruca Tornsanger Sylvia communis Havesanger Sylvia borin Munk Sylvia atricapilla Lundsanger Phylloscopus trochiloides 7 7 Nordsanger Phylloscopus borealis 1 1 Fuglekongesanger Phylloscopus proregulus 1 1 Hvidbrynet Løvsanger Phylloscopus inornatus Schwarz' Løvsanger Phylloscopus schwarzi 1 1 Brun Løvsanger Phylloscopus fuscatus 1 1

7 Møde i Styringsgruppen september 2013 Bilag 1a, side 7 af 7 Skovsanger Phylloscopus sibilatrix Gransanger Phylloscopus collybita Løvsanger Phylloscopus trochilus Fuglekonge Regulus regulus Rødtoppet Fuglekonge Regulus ignicapillus Grå Fluesnapper Muscicapa striata Lille Fluesnapper Ficedula parva Broget Fluesnapper Ficedula hypoleuca Skægmejse Panurus biarmicus Halemejse Aegithalos caudatus pmejse Parus palustris Fyrremejse Parus montanus 2 2 Topmejse Parus cristatus Sortmejse Parus ater Blåmejse Parus caeruleus Musvit Parus major Spætmejse Sitta europaea Træløber Certhia familiaris Korttået Træløber Certhia brachydactyla Pungmejse Remiz pendulinus 1 1 Pirol Oriolus oriolus Rødrygget Tornskade Lanius collurio Stor Tornskade Lanius excubitor 2 2 Skovskade Garrulus glandarius Husskade Pica pica Allike Corvus monedula Råge Corvus frugilegus Krage Corvus corone Stær Sturnus vulgaris Gråspurv Passer domesticus Skovspurv Passer montanus Bogfinke Fringilla coelebs Kvækerfinke Fringilla montifringilla Grønirisk Carduelis chloris Stillits Carduelis carduelis Grønsisken Carduelis spinus Tornirisk Carduelis cannabina Bjergirisk Carduelis flavirostris 5 5 Gråsisken Carduelis flammea Lille Korsnæb Loxia curvirostra 7 7 Karmindompap Carpodacus erythrinus Krognæb Pinicola enucleator 4 4 Dompap Pyrrhula pyrrhula Kernebider Coccothraustes coccothraustes Snespurv Plectrophenax nivalis Gulspurv Emberiza citrinella Hortulan Emberiza hortulana 2 2 Rørspurv Emberiza schoeniclus Bomlærke Miliaria calandra (185 arter mærket, 132 arter genmeldt)

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT YNGLEFUGLE I DE FREDEDE JORDBASSINER 2015 Den nyetablerede ø i bassin 15 marts 2015 Vordingborg kommune Afdeling for Land og Miljø Rapport for Vordingborg Kommune v/ Konsulent

Læs mere

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag.

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Arterne er primært set indenfor Tarup/Davinde I/S s område. Listen bliver løbende opdateret Rødstrubet Lom Sjælden trækgæst: 1 6/10-14.

Læs mere

Keldsnor Fuglestation 2006

Keldsnor Fuglestation 2006 Ringmærkningen på Keldsnor Fuglestation 2006 Hele syv Skovsangere blev mærket i 2006, denne er fra 20. august. Foto: Erhardt Ecklon. 2006 var 13. år i træk med ringmærkning i efterårsmånederne på Sydlangeland.

Læs mere

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm)

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm) Mål og vægt Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane 4,2-8,5 kg 4,1-8,3

Læs mere

Oversigt over fuglearter til spillekort

Oversigt over fuglearter til spillekort Oversigt over fuglearter til spillekort 1. Drosselfugle - Smådrosler Rødhals Blåhals Husrødstjert Rødstjert Bynkefugl Sortstrubet bynkefugl Stenpikker - Egentlige drosler Ringdrossel Solsort Sjagger Sangdrossel

Læs mere

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ)

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane

Læs mere

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Torsdag den 25. april Sejltur fra Rønne til Neu Mukran kl. 8.00 11.30. Ederfugl 15 T, Sortand 9 T, Fløjlsand 1 T, Havlit 11 T + 30 R,

Læs mere

Alle fuglearter (173 i alt) set i Porsemosen Listen er fra samt Høje- Taastrup og Egedal Kommuners naturovervågning.

Alle fuglearter (173 i alt) set i Porsemosen Listen er fra  samt Høje- Taastrup og Egedal Kommuners naturovervågning. Alle fuglearter (173 i alt) set i Porsemosen 1966-2013. Listen er fra www.dofbasen.dk samt Høje- Taastrup og Egedal Kommuners naturovervågning. Dansk navn Latinsk navn Antal gange/antal individer Lille

Læs mere

Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required

Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Species Picture Sounds Rødstrubet Lom 2 3 Sortstrubet Lom 2 3 Islom 3 Hvidnæbbet Lom 3 Lille

Læs mere

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland Fugle og blomster 16/6-23/6 2015 Lilly Sørensen og Niels Bomholt Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland ligger lige midt i Østersøen, og er Sveriges største ø. Den har været svensk siden

Læs mere

Dansk ringmærkning 2014

Dansk ringmærkning 2014 Dansk ringmærkning 2014 - Statens Naturhistoriske Museums ringmærkningsaktiviteter i Danmark Af Jesper J. Madsen, Kjeld T. Pedersen, Mikkel Lausten og Kasper Thorup I 2014 blev ringmærket 121.730 vildtlevende

Læs mere

Fuglene omkring. Danfoss Universe. Februar - september 2008. af Bjarne Nielsen

Fuglene omkring. Danfoss Universe. Februar - september 2008. af Bjarne Nielsen Fuglene omkring Danfoss Universe Februar - september 2008 af Bjarne Nielsen Langesø, 1. oktober 2008 Euring-nr. dansk navn, latinsk navn (antal observationer, antal observerede individer, formodet antal

Læs mere

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen 30. juni Brændegård Sø (12:40-14:00): Toppet Lappedykker 10 R, Skarv 400 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 12 R, Grågås 180 R, Gravand 8 AD R, Gravand 14 PUL R, Knarand 4 R, Krikand 3 R, Gråand 30 AD R, Gråand

Læs mere

Fuglelivet i Forsøgscenteret/Sagnlandet

Fuglelivet i Forsøgscenteret/Sagnlandet 1 Fuglelivet i Forsøgscenteret/Sagnlandet Dokumentation 1997-2015 Af Bent Bardtrum Indhold Baggrund Tællingerne En fugletur igennem Sagnlandet Redekasserne Artslisterne 1997-2015 Baggrund I efteråret 1997

Læs mere

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015.

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Boligbirding i DOF København, 2015 Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Perioden startede 1. januar og sluttede den 15. marts. Der var ingen regler for, hvordan en

Læs mere

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde)

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Artsnavn (dansk) Sommerhalvåret (ynglesæsson)* Vinterhalvåret* Føde/Trofiske niveau** Knopsvane Pf/vand-sumpplanter/rodstængler/alger/vinterafgrøder/raps

Læs mere

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Fugleobservationer 2012 L Heltborg, 6091 Bjert. Dato Art Antal Sted Bemærk 24-02-12 Knopsvane Solkær enge Gråand Do Alm. skarv Do Krikand Do Grågæs Do

Læs mere

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1.

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 30. juni Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 28. Juni Gøg 1, Tårnfalk 2, Musvåge 1, Ravn 1. Rød glente 1 R. Erik Ehmsen. [Snatur] Øster Hæsinge:

Læs mere

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Turdeltagere: Flemming Olsen, Gunnar Boelsmand Pedersen. Rene Christensen. Turbeskrivelse: Hovedformålet med turen var, at besøge nogle af de lokaliteter

Læs mere

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Fugle-, patterdyr- og orkidéliste Foto: Stor Hornugle i Storke-koloni 30/4-15 Fugleliste Alle registrerede arter er nævnt og selvfølgelig ikke set af alle i gruppen.

Læs mere

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 Vænge Sø blev færdigretableret i løbet af 2013 og vandstanden i søen nåede det planlagte niveau omkring årsskiftet. Fuglene er blevet systematisk optalt gennem hele 2014 bortset

Læs mere

Dansk ringmærkning 2013

Dansk ringmærkning 2013 Dansk ringmærkning 2013 - Statens Naturhistoriske Museums ringmærkningsaktiviteter i Danmark Af Jesper J. Madsen, Kjeld T. Pedersen, Mikkel Lausten og Kasper Thorup Kernebider, Gedser, 28. maj 2013. Foto:

Læs mere

FUGLE I BYEN. Guide til 25 fuglearter

FUGLE I BYEN. Guide til 25 fuglearter FUGLE I BYEN Guide til 25 fuglearter FUGLE I BYEN rummer 25 af de mest almindelige fuglearter i Botanisk Have i København. Hæftet er velegnet til bestemmelse af fuglearter i de fleste bymiljøer. Fuglene

Læs mere

Dansk ringmærkning 2015

Dansk ringmærkning 2015 Dansk ringmærkning 2015 - Statens Naturhistoriske Museums ringmærkningsaktiviteter i Danmark Af Jesper J. Madsen, Kjeld T. Pedersen, Mikkel Lausten og Kasper Thorup I 2015 blev ringmærket 93.716 vildtlevende

Læs mere

SPANIEN 17/9 5/10 2013

SPANIEN 17/9 5/10 2013 SPANIEN 17/9 5/10 2013 Forord Denne fugle-ferie blev gennemført som en ekstensiv fugle-tur, dvs. vi har ikke nødvendigvis noteret hver eneste fugl fra start til slut, men i stedet nydt fuglene og efterfølgende

Læs mere

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1.

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1. 30. september Gransanger 1, Hvid Vipstjert 1, Gråkrage 15, Solsort 7, Grønirisk 5. 29. september Brobyværk (10:30): Grågås 500 SØ. Peder Blommegård 28. september Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse

Læs mere

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt Fotos: Finn Jensen FREDAG den 4. april var vi en flok på 36 personer, der satte kurs mod Sverige for at opleve bl.a. Tranerne ved Hornborgasjön.

Læs mere

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1.

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1. 30. november Snarup: Musvåge 2. Musvåge 1, Tårnfalk 1. 29. november Sollerup / Arreskov Sø (14:10-16:00): Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 R, Taffeland 1 R, Troldand 70 R,

Læs mere

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer:

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer: Rügen 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Orla havde i længere tid snakket om at lave en efterårstur til Rügen, for at se på Traner. Han har tidligere besøgt øen, og ville gerne vise den frem for andre.

Læs mere

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005.

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 2: Ejerforhold 4b 3d 5d 4i 8ac 1bc 5a 4ah 3b 1cx 1cu 5d 4ae 2ae 8at 3s 5i 5b 5h 1a 1h

Læs mere

DOF-Travel tur til Polen og Berlin

DOF-Travel tur til Polen og Berlin DOF-Travel tur til Polen og Berlin 8-11. juni 2017 Dansk Ornitologisk Forening Stefan Stürup og Alex Rosendal FORORD Turen blev gennemført med 14 deltagere og to ledere i to minibusser. Fly til Berlin,

Læs mere

Bekendtgørelse om æg fra vilde fugle og registrering af ægsamlinger 1)

Bekendtgørelse om æg fra vilde fugle og registrering af ægsamlinger 1) BEK nr 936 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Turen Vores tur til Østrig Ungarn i de sidste to uger af Maj måned. Var et længe næret ønske om at få et godt kendskab til den midteuropæiske natur typer, speciel at

Læs mere

STØRRELSE OG UDVIKLING AF FUGLEBESTANDE I DANMARK

STØRRELSE OG UDVIKLING AF FUGLEBESTANDE I DANMARK STØRRELSE OG UDVIKLING AF FUGLEBESTANDE I DANMARK Artikel 12 rapportering til Fuglebeskyttelsesdirektivet Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 176 2015 AU AARHUS UNIVERSITET

Læs mere

Tyrkiet. Bosporus/Istanbul 19. - 27. september 2010. DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich

Tyrkiet. Bosporus/Istanbul 19. - 27. september 2010. DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich Tyrkiet Bosporus/Istanbul 19. - 27. september 2010 Steppevåge Foto: Arne DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich Forord Fra søndag den 19. - mandag den 27. september 2010 afholdt

Læs mere

Det nordøstlige Polen

Det nordøstlige Polen Det nordøstlige Polen 15. maj 25. maj 2012 DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Leon Berthou 5 Forord DOFs Københavnsafdeling arrangerede stortur til det nordøstlige Polen i perioden

Læs mere

IRLAND 24. 30. august 2009

IRLAND 24. 30. august 2009 IRLAND 24. 30. august 2009 Atlanterhavet i oprør. T. S. DOF-Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich og Ole Geertz-Hansen Forord Fra den 24 30/8 2009 afholdt DOF-Travel sin tredie

Læs mere

IRLAND 26. august - 2. september 2012.

IRLAND 26. august - 2. september 2012. IRLAND 26. august - 2. september 2012. DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Leon Berthou og John Speich Forord Fra den 26/8-2/9 2012 afholdt DOF Travel sin fjerde tur til Kerry og Cork

Læs mere

Bjarne Nielsen : Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift (DOFT), 1906-2006. Mindre meddelelser 1930-1939 1 / 1

Bjarne Nielsen : Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift (DOFT), 1906-2006. Mindre meddelelser 1930-1939 1 / 1 Mindre meddelelser Bjarne Nielsen : Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift (DOFT), 1906-2006 Årg. 25 1931 3-4 129 Pedersen, H. Stor Skallesluger, Mergus m. merganser L. 3-4 129 Petersen, E. Lille Skallesluger,

Læs mere

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R.

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. 31. januar Silkehale Klik på billede for stor størrelse. 30. januar Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. Sangsvane Klik på billede for stor størrelse.

Læs mere

Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Udvikling (DK) Udbredelse og kommentar til DK forhold Vinterkvarter

Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Udvikling (DK) Udbredelse og kommentar til DK forhold Vinterkvarter Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Knopsvane YS/VG 5700-6300 2013 (+/-) Hele landet dog mest på øerne, i spredning Nogle spredes til lidt syd for DK 200-300 Sangsvane YS/VG 3 2012 (+)Indvandring

Læs mere

Polen 2009 En stortur med DOF-København

Polen 2009 En stortur med DOF-København Polen 2009 En stortur med DOF-København Af Leon Berthou Forord Fra den 23. april til den 3 maj 2009 afholdt DOF Travel forårstur til det nordøstlige Polen. Først besøgte vi Bialowieza skovene og den store

Læs mere

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm Indledning. Efter flere års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret

Læs mere

U N G A R N OKTOBER 2009

U N G A R N OKTOBER 2009 U N G A R N 17. 24. OKTOBER 2009 Dansk Ornitologisk Forening DOF Travel Leon Berthou og Gerard Gorman 1 Forord Fra den 17. oktober til den 24. oktober 2009 afholdt DOFTravel tur til Ungarn. Først besøgte

Læs mere

Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/

Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/ Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/6 1998. Deltagerliste. Rita Ploug, Amager Lean Jørgensen, Amager Inge Grete Hansen, Lyngby My Størup,

Læs mere

SPANIEN 31/3 16/4 2014

SPANIEN 31/3 16/4 2014 SPANIEN 31/3 16/4 2014 Forord Denne fugle-ferie blev gennemført som en ekstensiv fugle-tur, dvs. vi har ikke nødvendigvis noteret hver eneste fugl fra start til slut, men i stedet nydt fuglene og efterfølgende

Læs mere

Udmøntning af fugleovervågningen i NOVANA-programmet for perioden

Udmøntning af fugleovervågningen i NOVANA-programmet for perioden Udmøntning af fugleovervågningen i NOVANA-programmet for perioden 2011-2015 Notat fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 19. april 2013 Stefan Pihl & Bjarne Søgaard Institut for Bioscience

Læs mere

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1 Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Marsken fra Esbjerg til den dansktyske grænse er i dag afvandet og intensivt dyrket med afgrøder som raps, majs, byg og wrapgræs. Tidligere tiders vidtstrakte

Læs mere

Sydlige Portugal/østlige Algarve 14. 19. juli 2009

Sydlige Portugal/østlige Algarve 14. 19. juli 2009 Sydlige Portugal/østlige Algarve 14. 19. juli 2009 Torben Sebro, tse.bro@hotmail.com Indledning: Turen var en familieferie med kombination af almindelige turistaktiviteter og fuglekiggeri i daglige, men

Læs mere

Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark

Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-5 Punkttællingsprojektet - Årsrapport for 7 af Henning Heldbjerg Titel: Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-5. Forfatter: Henning

Læs mere

Mågesøen i Hørby Plantage Kommune: Hobro Lokalitetsnr: 823130 Lokalitetstype: Sø Klassifikation: V3 Ejer: Dækning: Y2 UTM E: 545600 UTM N: 6277840 : Morten Nielsen 12/96 Lille sø i plantage. Sivbevoksning

Læs mere

RUMÆNIEN. Karpaterne (Transsilvanske Alper), Dobrogea og Donaudeltaet 29.08 08.09 2009. DOF-Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark

RUMÆNIEN. Karpaterne (Transsilvanske Alper), Dobrogea og Donaudeltaet 29.08 08.09 2009. DOF-Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark RUMÆNIEN Karpaterne (Transsilvanske Alper), Dobrogea og Donaudeltaet 29.08 08.09 2009 DOF-Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Jan Hjort Christensen Indledning Der hersker næppe tvivl om,

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport Filsøgruppen

Fuglene på Filsø. Årsrapport Filsøgruppen Fuglene på Filsø Årsrapport 2015 Filsøgruppen Forfattere: Jens Rye Larsen (red.), Ole Hansen, Peter Rasmussen, Sven Bødker, Søren Peder Nielsen Fotos og billedredaktion: Karin Gustausen (med mindre andet

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport Filsøgruppen

Fuglene på Filsø. Årsrapport Filsøgruppen Fuglene på Filsø Årsrapport 2015 Filsøgruppen Forfattere: Jens Rye Larsen (red.), Ole Hansen, Peter Rasmussen, Sven Bødker, Søren Peder Nielsen Fotos og billedredaktion: Karin Gustausen (med mindre andet

Læs mere

TYRKIET 18. 26. september 2011. Krüpers spætmejse (Eigil) DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich

TYRKIET 18. 26. september 2011. Krüpers spætmejse (Eigil) DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich TYRKIET 18. 26. september 2011 Krüpers spætmejse (Eigil) DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich Forord I perioden 18. til 26. september 2011 afholdt DOF-Travel atter stortur

Læs mere

Scanbird / Politiken Plus: Marokko

Scanbird / Politiken Plus: Marokko Scanbird / Politiken Plus: Marokko 11.3 18.3 2017 Audouinsmåger, sildemåger og ikke mindst eremitibisser ved Tinkertfloden 12.3. Fugleliste Alle registrerede arter er nævnt og flere af de mest bemærkelsesværdige

Læs mere

UNGARN Oktober 2012

UNGARN Oktober 2012 UNGARN 19. 26. Oktober 2012 Traner (Foto: Torkild Kristensen) DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Leon Berthou 1 Forord Fra den 19. oktober til den 26. oktober 2012 afholdt DOFTravel

Læs mere

Sønderjylland April 2011

Sønderjylland April 2011 Sønderjylland April 2011 LFR ved Sønderstrand, Rømø (foto: Frank Desting) Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra mandag den 18. april til tirsdag den 19. april 2011. Deltagere Leif Frederiksen (LFR).

Læs mere

Målrettet fangst. ZM målsætning (ZM ønsker at gøre en aktiv indsats)

Målrettet fangst. ZM målsætning (ZM ønsker at gøre en aktiv indsats) Liste over fuglearter i Danmark og deres ringmærkningsstatus (vedr. rettet fangst) Tilfældig bifangst af sjældne fugle må ringmærkes ifm. igangværende anden ringmærkning. For visse rødliste arter må arten

Læs mere

U N G A R N OKTOBER 2003

U N G A R N OKTOBER 2003 U N G A R N 18. 25. OKTOBER 2003 Dansk Ornitologisk Forening Københavnsafdelingen Leon Berthou og Svend Pettersson Forord Fra den 18. oktober til den 25. oktober 2003 afholdt Københavnsafdelingens ekskursionsudvalg

Læs mere

28 februar. 27. februar. Espe: Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Klik på billede for stor størrelse.

28 februar. 27. februar. Espe: Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Klik på billede for stor størrelse. 28 februar Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Arreskov Sø: Grågås 17, Gravand 1. Erik Ehmsen. 27. februar Stor Skallesluger - Blishøns - Gråand Stor Flagspætte

Læs mere

Sydfrankrig Juni 1999

Sydfrankrig Juni 1999 Sydfrankrig Juni 1999 En tur med DOF København af John Andersen og Frands Jensen (internet-version) Forord DOF s Københavnsafdeling arrangerede en tur til Sydfrankrig i perioden 6. - 15. juni 1999 med

Læs mere

Extremadura, Spanien. 11. - 19. april 2011. DOF Travel. Ledere: Frands Jensen og Jens Ballegaard

Extremadura, Spanien. 11. - 19. april 2011. DOF Travel. Ledere: Frands Jensen og Jens Ballegaard Extremadura, Spanien 11. - 19. april 2011 DOF Travel Ledere: Frands Jensen og Jens Ballegaard 1 Turprogram Udrejsedag Flyvning: Kastrup og Billund Madrid over Amsterdam Kørsel Madrid Torrejón el Rubio.

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen Fuglene på Filsø Foto: Henning Simonsen Årsrapport 2012 01-10-2011 til 15-07-2012 Filsøgruppen Jens Rye Larsen Baggrund Den 1. oktober 2011 blev Filsø overtaget af Aage V. Jensen Naturfond. Formålet var

Læs mere

Felttræf Bornholm Oktober 2011

Felttræf Bornholm Oktober 2011 Felttræf Bornholm Oktober 2011 Hammerodde/Sandvig, 19-10-2011 (foto: Frank Desting) Turrapport fra en tur til Bornholm fra mandag den 17/10 til torsdag den 20/10 2011 Arrangeret af: Feltud (Feltornitologisk

Læs mere

Rapport. Extremadura - Spanien. Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen

Rapport. Extremadura - Spanien. Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen Rapport Extremadura - Spanien Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen 26. april - 3. maj 2013 1 Fredag den 26. april 2013 Vi mødtes - Palle, Mogens og Jens - med afgang fra

Læs mere

Extremadura, Spanien

Extremadura, Spanien Extremadura, Spanien 25. april 3. maj 2010 DOF Travel Ledere: Jørgen Ballegaard og Jens Ballegaard Foto: Per Frydenlund Nielsen Turprogram: Søndag 25. april: Flyvning København 08.35 Madrid 11.50 Kørsel

Læs mere

UNGARN september 2015

UNGARN september 2015 UNGARN 6. 13. september 2015 Foto s (Gerard Gorman) DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Leon Berthou 1 Forord Fra den 6. til den 13. september afholdt DOFTravel den 1. sensommertur

Læs mere

Ynglefuglene i Strødamreservatet i Nordsjælland

Ynglefuglene i Strødamreservatet i Nordsjælland Ynglefuglene i Strødamreservatet i Nordsjælland 1986-214 med en diskussion af danske skovfugles trivsel Hans Meltofte, Benny Gert Hansen, Frank Rigét og Torben Dabelsteen Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift

Læs mere

Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark

Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2015 Årsrapport for Punkttællingsprogrammet DOF rapport 19 Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2015 Titel: Overvågning af de

Læs mere

En tur med glade og kompetente deltagere, flot vejr, storslåede landskaber og masser af fugle.

En tur med glade og kompetente deltagere, flot vejr, storslåede landskaber og masser af fugle. Anatolien Tyrkiet.. maj 0 Dof Travel. Turledere: Silas Olofson og Jens Ballegaard I maj 0 tog deltagere og ledere i minibusser rundt i Anatolien. Men start i Ankara og slut i Kayseri blev der på dage set

Læs mere

Ynglende fugle ved Storesø-Lyngen Statusopgørelse. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Storesø-Lyngen Statusopgørelse. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Statusopgørelse Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer 3621500038 Projektleder Erik

Læs mere

Fugleferie på Mallorca

Fugleferie på Mallorca Fugleferie på Mallorca 23.-30. april 2005 Deltagere: Simon Berg Pedersen, Bo Berg og Kim Berg Fotograf: Simon Berg Pedersen Indledning ved Bo Berg Da jeg har været på Mallorca på kombineret fugle-/familieferie

Læs mere

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken Billeddagbog Traner og gravænder ved Pulken Tranetur 31. marts 1. april 2012 med Naturhistorisk Forening for Nordsjælland Milturt ved Forsakarbäcken Lørdag den 31. marts Turen startede fra Hillerød Station

Læs mere

Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2014

Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2014 Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2014 Årsrapport for Punkttællingsprogrammet DOF rapport 16 Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2014 x Titel: Overvågning af

Læs mere

KROATIEN 28.april til 5.maj 2014

KROATIEN 28.april til 5.maj 2014 KROATIEN.april til.maj 0 Fotos: Leon Berthou DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Leon Berthou Forord Fra den.april til den.maj 0 afholdt DOFTravel den første tur Kroatien på Balkan.

Læs mere

Nordjylland Juli 2012

Nordjylland Juli 2012 Nordjylland Juli 2012 Bygholm Vejle 16-7-2012 Turrapport fra en Nordjyllandstur fra søndag den 15. juli til tirsdag den 17. juli 2012. Deltagere Leif Frederiksen (LFR). Frank Desting (FDE). Fotograf: Frank

Læs mere

Ynglende fugle i Porsemosen 2013. Med forslag til naturpleje. Rapport til Egedal og Høje-Taastrup kommuner fra Orbicon A/S

Ynglende fugle i Porsemosen 2013. Med forslag til naturpleje. Rapport til Egedal og Høje-Taastrup kommuner fra Orbicon A/S Med forslag til naturpleje Rapport til Egedal og Høje-Taastrup kommuner fra Orbicon A/S Rekvirent Rådgiver Egedal og Høje-Taastrup kommuner v/rikke Storm-Ringström & Henriette Voigt Orbicon, Ringstedvej

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FUGLE I ØSTJYLLAND 2013 ISSN 1904-0288

INDHOLDSFORTEGNELSE FUGLE I ØSTJYLLAND 2013 ISSN 1904-0288 1 2 3 ISSN 1904-0288 INDHOLDSFORTEGNELSE FUGLE I ØSTJYLLAND 2013 Udgiver: Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdelingen i Østjylland v. Ole Jensen, Thorshøjvænget 54, 8361 Hasselager. Gironr.: reg.nr. 1551

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2013 16-7-2012 til 31-7-2013. Filsøgruppen. Foto: Eva Foss Henriksen

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2013 16-7-2012 til 31-7-2013. Filsøgruppen. Foto: Eva Foss Henriksen Fuglene på Filsø Foto: Eva Foss Henriksen Årsrapport 2013 16-7-2012 til 31-7-2013 Filsøgruppen Forfattere: Jens Rye Larsen (red.), Ole Hansen, Peter Rasmussen, Sven Bødker, Søren Peder Nielsen Forsidefoto

Læs mere

SKOTLAND. en DOF-ekskursion 26. juni 4. juli 2004. dansk ornitologisk forening lokalafdeling for københavnsområdet ekskursionsudvalget

SKOTLAND. en DOF-ekskursion 26. juni 4. juli 2004. dansk ornitologisk forening lokalafdeling for københavnsområdet ekskursionsudvalget SKOTLAND en DOF-ekskursion 26. juni 4. juli 2004 dansk ornitologisk forening lokalafdeling for københavnsområdet ekskursionsudvalget Indhold Indledning 2 Deltagerliste 3 Kort (turrute) 4 Kort dagbog 5-9

Læs mere

LESBOS Den 11. 18. maj 2008.

LESBOS Den 11. 18. maj 2008. LESBOS Den 11. 18. maj 2008. krüpers spætmejse DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Ole Geertz-Hansen og John Speich Forord Fra den 11. 18. maj 2008 afholdt DOF Travel atter en tur

Læs mere

(Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren. Bd. 104.) S7de Aarsberetning om danske Fugle. R. Hørring.

(Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren. Bd. 104.) S7de Aarsberetning om danske Fugle. R. Hørring. (Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren. Bd. 104.) Fuglene ved de danske Fyr i 1939. S7de Aarsberetning om danske Fugle. Af R. Hørring. I 1939 indsendtes fra 29 af de danske Fyr og Fyrskibe til Universitetets

Læs mere

Fuglelivet på Christianshavns Vold

Fuglelivet på Christianshavns Vold Fuglelivet på Christianshavns Vold Fugletælling 2000-2001 Vej & Park, Københavns Kommune Rapporten er udarbejdet af biolog Ayla S.N. Elkjær Fuglelivet på Christianshavns Vold Baggrund I efteråret 2000

Læs mere

Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark Årsrapport for Punkttællingsprojektet

Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark Årsrapport for Punkttællingsprojektet Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2007 Årsrapport for Punkttællingsprojektet DOF rapport 2 Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2007 Titel: Overvågning af de almindelige

Læs mere

BULGARIEN 14. 28. september 2002

BULGARIEN 14. 28. september 2002 BULGARIEN 14. 28. september 2002 INTERNETVERSION Dansk Ornitologisk Forening Københavnsafdelingen BirdLife Denmark Forord Fra den 14. 28. september 2002 afholdt Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg

Læs mere

DOF-VESTSJÆLLANDS stortur til UNGARN 26.maj til 6.juni 1993 INET-version

DOF-VESTSJÆLLANDS stortur til UNGARN 26.maj til 6.juni 1993 INET-version DOF-VESTSJÆLLANDS stortur til UNGARN 26.maj til 6.juni 1993 INET-version Af Benth Micho Møller I dagen 26.maj til 6.juni 1993 afholdt DOF-VESTSJÆLLAND en stortur til det østlige Ungarn. Der var 29 deltagere,

Læs mere

Kuusamo og Liminka. Finland. Juni En tur med DOFTravel. Dansk Ornitologisk Forening BirdLife Denmark Vesterbrogade København V

Kuusamo og Liminka. Finland. Juni En tur med DOFTravel. Dansk Ornitologisk Forening BirdLife Denmark Vesterbrogade København V Finland Kuusamo og Liminka Juni 2010 En tur med DOFTravel Dansk Ornitologisk Forening BirdLife Denmark Vesterbrogade 138-140 1600 København V Forord DOFTravel arrangerede en tur til Nordøstfinland i perioden

Læs mere

Naturens store comeback ved Ølundgårds Inddæmning

Naturens store comeback ved Ølundgårds Inddæmning Naturens store comeback ved Ølundgårds Inddæmning Alt har sin tid, også de fleste landvindingsprojekter. Ofte har landvindingssagens ingeniører slået deres folder på marginale jorder, hvor ellers kun dumdristige

Læs mere

Bulgarien 13/9 28/ Erik Kramshøj, Stig E. B. Jensen & Erik Mølgaard DOF TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark

Bulgarien 13/9 28/ Erik Kramshøj, Stig E. B. Jensen & Erik Mølgaard DOF TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Bulgarien 13/9 28/9 2008 Erik Kramshøj, Stig E. B. Jensen & Erik Mølgaard DOF TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Forord Fra den 13. 28. september 2008 afholdt DOF Travel atter tur til

Læs mere

Ungarn 4-11 maj-2014.

Ungarn 4-11 maj-2014. DOF-Travel Turrapport Ungarn 4-11 maj-2014. Lille Hortobagy. Lars Mogensen. Forord. Fugleuren til Ungarn gennem DOF-Travel blev afholdt i perioden fra den 4 maj og til den 11 maj 2014. Vi ankom til Budapest

Læs mere

Polen En stortur med DOF-København. Af Svend Pettersson og Leon Berthou. Foto:Carl-Erik Mabeck

Polen En stortur med DOF-København. Af Svend Pettersson og Leon Berthou. Foto:Carl-Erik Mabeck Polen 2007 Foto:Carl-Erik Mabeck En stortur med DOF-København Af Svend Pettersson og Leon Berthou 1 Polen april-maj 2007 En DOF Travel tur Forord Fra den 26. april til den 6 maj 2007 afholdt DOF Travel

Læs mere

Ynglefugletællinger 2010

Ynglefugletællinger 2010 Ynglefugletællinger 2010 Borris Skydeterræn og Flyvestation Karup Ole Olesen og Egon Østergaard August 2010. Indhold Baggrund og fokusarter... 2 Optællinger... 3 Artsgennemgang... 5 Flyvestation Karup...

Læs mere

Vinterfugle ved foderbrættet

Vinterfugle ved foderbrættet Vinterfugle ved foderbrættet Vinteren 2010-2011 ved foderbrættet ved Benth Micho Møller Fra slutningen af november, hvor den første sne faldt og kulden satte ind, begyndte jeg at fodre på mine to foderbræt

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011 - det nye vådområdes betydning for ynglende fugle Kunde Rådgiver Egedal kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon: 72 59 73 15 Telefon 46 30 03 10 Telefax 46

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 I lighed med de foregående år er det især vandfuglene og fuglearter der er tilknyttet grusgravssøerne der er optalt. I år er der i forbindelse med Dansk Ornitologisk

Læs mere

Letland maj 2005. DOF Travel. Peter Lafrenz Thomas W. Johansen

Letland maj 2005. DOF Travel. Peter Lafrenz Thomas W. Johansen Letland maj 2005 DOF Travel med Peter Lafrenz Thomas W. Johansen Forord DOF-Travel foretog i perioden 21. 29. maj 2005 en fugletur til Letland. Sidst DOF-København havde tur til Letland var i maj 1998.

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport Filsøgruppen

Fuglene på Filsø. Årsrapport Filsøgruppen Fuglene på Filsø Årsrapport 2014 Filsøgruppen Forfattere: Jens Rye Larsen (red.), Ole Hansen, Peter Rasmussen, Sven Bødker, Søren Peder Nielsen Fotos: Karin Gustausen (med mindre andet er nævnt under foto)

Læs mere

Turrapport Sønderjylland August 2010

Turrapport Sønderjylland August 2010 Turrapport Sønderjylland August 2010 Rudbøl Sø (foto: Frank Desting) Vands og Vadere 6.-8. august 2010 Denne måske lettere underlige overskrift dækker over et Feltudprojekt/-træf, hvor vi satser på at

Læs mere