Instruktionsbog + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3. Nr DK.80E.0. Plov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Instruktionsbog + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3. Nr. 99 988.DK.80E.0. Plov"

Transkript

1 Instruktionsbog + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3 Nr E.0 SERVO SERVO 45 PLUS 45 NOVA PLUS Plov Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

2 Til den nye ejer Du har lige foretaget et fremragende valg. Naturligvis er vi meget glade for dette valg og vi vil ønske dig tillykke med valget Pöttinger. Som din partner indenfor landbrug vil vi tilbyde dig kvalitet og effektivitet kombineret med driftsikkerhed. For at kunne imødekomme behovet for slid- og reservedele til vores maskiner, og for at kunne tage dette behov i betragtning, når vi udvikler nye maskiner, vil vi bede Dem om at hjælpe os med nogle detaljer. Endvidere vil vi også være i stand til at informere Dem om nye tiltag/udviklinger. Vigtig information vedrørende pålidelighed Ifølge lov om produktpålidelighed, er producenten og forhandleren forpligtet til at udlevere en instruktionsbog til kunden, når maskinen er solgt og til at instruere dem i brug, vedligehold, og sikkerhedsforeskrifter. Bekræftelse herpå er nødvendig for at bevise, at maskin- og brugsanvisning er blevet overdraget. Til dette formål skal dokument A underskrives og sendes til Pöttinger. Dokument B tilhører forhandleren, der leverer maskinen, og kunden modtager dokument C. I henhold til loven om produktansvarsskade er hver landmand en erhvervsdrivende. Ved en skade, som opstår pga. en maskine og ikke direkte på denne, gælder iht. tingskadeloven en selvrisiko (Euro 500,-). Ved skader opstået ifb. med maskinstationsarbejde, er dækning iht. produktansvarsloven udelukket. OBS! Sælger kunden maskinen på et senere tidspunkt, skal instruktionsbogen overdrages til den nye ejer. Den nye ejer skal også have passende instruktioner i henhold til regulationerne omkring denne maskine. ALLG./BA SEITE 2 / 0000-

3 INSTRUKTIONER FOR LE- VERING AF MASKINER Dokument D ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik GmbH A-4710 Grieskirchen Tel. (07248) Telefax (07248) GEBR. PÖTTINGER GMBH D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 112 Telefax ( ) GEBR. PÖTTINGER GMBH Servicezentrum D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 231 Telefax ( ) I henhold til produktansvar bedes De venligst checke nedenstående: Sæt kryds X Maskinen er gennemgået iht. leveringssedlen. Alle vedlagte løse dele er fjernet. Alt sikkerhedsudstyr, kraftoverføringsaksel og alle betjeningsdele forefindes. Betjening og vedligeholdelse af maskinen og/eller udstyret er forklaret til kunden iht. instruktionsbogen. Dækkene er checket for korrekt tryk. Hjulmøtrikker er efterspændt for korrekt spænding. Kraftoverføringsakslen er afkortet til den korrekte længde. Korrekt power-take-off hastigheds indikation. Montage til traktor via tre-punkts-ophæng er foretaget. Testkørsel foretaget og der blev ikke fundet fejl og mangler. Funktionerne blev forklaret, mens testkørslen blev foretaget. Løft af redskab under transport og driftsposition blev gennemgået. Information om ekstraudstyr blev givet. Den absolutte nødvendighed af at læse instruktionsbogen blev påpeget. For at bevise, at maskinen og instruktionsbogen er blevet leveret korrekt, er en bekræftelse herpå nødvendig. Med henblik herpå, bedes De gøre følgende: - underskriv Dokument A og send det til firmaet Pöttinger (i tilfælde af Landsberg leveret udstyr: til firmaet i Landsberg) - Dokument B opbevares af forhandleren, der leverer maskinen. - Dokument C opbevares af kunden Dokum D Anbaugeräte - 3 -

4 INDHOLD Indholdsfortegnelse CE-mærket...5 Betydning af advarselsskilte...5 Forberedelse på traktor...6 Kontrol af liften...6 Tilkobling af hydraulik...7 Forberedelse af plov...7 Tilkobling af traktor...8 Lys og advarselsudstyr...9 Frakobling fra traktor...9 Henstilling, rengøring og vinteropbevaring af maskinen...9 Før kørsel i marken...10 Eksempel: Indstilling af spindlen Finjustering Tabel for 965 mm Tabel for 825 mm Tilpasning af ploven til traktoren gennem SERVOMATIC...12 Vending af ploven...13 Indstilling af plovens hældningsgrad (11)...13 Pløjning med hydraulisk kontrol...14 Hydraulisk furebreddejustering...14 Sikringsbolte...15 Fuldautomatisk Nonstop overbelastningssikring...16 Indstillingsområde...16 Tabel...16 Gasakkumulator (43):...17 Ændring af trykket i gasakkumulatoren...17 Bemærk...17 Generelle råd om vedligehold...18 Rengøring af maskindelene...18 Hydraulikken...18 Indstilling af plovens vendehoved...19 Basis indstilling af plovåsene...19 Indstilling af rulleskæret (*...20 Fjederaflastet rulleskær (*...20 Forplovetyper:...21 Transport-Følerhjul...22 Skift til arbejdsposition...22 Skift til transportposition...22 Defineret anvendelse af ploven jf. producentens instruktioner...23 Tekniske data...23 Redskabet ID-plade...23 Ekstra udstyr...24 Plovkrop forme...25 Smøringsdiagram...29 Kombinationen af traktor og tilkoblet redskab D.1 INHALT - 4 -

5 ADVARSELSMÆRKER CE-mærket CE-mærket, som er påsat af producenten, indikerer udelukkende at maskinen overholder gældende EU regulativer og bestemmelser. EU deklarationserklæring (se Tillægget) Ved underskrift af EU overensstemmelseserklæring erklærer producenten at maskinen imødekommer samtlige relevante sikkerheds- og sundhedsforeskrifter. Betydning af advarselsskilte Hold dig væk fra svingnings område af maskinerne. Ræk aldrig ind i områder med fare for knusning så længe der er dele i bevægelse AZB_

6 TILKOBLING TIL TRAKTOR Forberedelse på traktor Generelt - Vær opmærksom på at der bruges en passende størrelse traktor. Hjul - Dæktrykket i traktoren baghjul ved pløjning skal helst være 0,8 bar. - Under svære forhold kan ekstra hjulvægt med fordel monteres. Se også traktorens instruktionsbog Frontvægt Tilstrækkelig frontvægt skal placeres så langt foran som muligt for at overholde vægtgrænser til styre- og bremsehjul Mindst 20% af traktorens totalvægt skal være på forakslen Liften - Venstre og højre liftarm skal være præcis samme længde. For justering se traktorens instruktionsbog. - Hvis løftespindlerne kan flyttes i flere positioner, så vælg den bagerste position (H). Det vil medføre, at traktorens lift vil blive mindst muligt. - Position (2) topstangen (1) indstilles som foreskrevet af traktorproducenten. Indstilling til transport - Lås spindler til slingrestyret (5), så maskinen ikke kan svinge til siden under transport. - De hydrauliske komponenter skal sikres imod funktion. Indstilling til pløjning - Lås slingrestyret op (5) så den største frie svingning opnås. Kontrol af liften Kontrolposition: For montering og for afmontering af redskab og for transport. Den normale indstilling af liften er uden vægtoverføring. Det vil sige at stilling på lifthåndtaget og højde på lift hænger fuldstændig sammen. Vægtoverføring Pløjning med vægtoverføring Se afsnit om brug ANBAU_

7 TILKOBLING TIL TRAKTOR Tilkobling af hydraulik - Hvis traktoren kun har et enkeltvirkende udtag, er det nødvendigt at have en fri retur til tanken (T) - Pumpelinie (1) og tanklinie (2). 1 enkeltvirkende styreenhed med tilbageløbsledning eller 1 dobbeltvirkende styreenhed eller 1 dobbeltvirkende styreenhed med load sensing Vigtigt: - Pas på hydraulikoliens tilbageløbesretning (P/T)! - Ved fejl i det elektriske anlæg kan den ønskede hydraulikfunktion udføres ved hjælp af en nødbetjening. Detaljerede oplysninger findes i brugsanvisningen SERVO intelligent Fendt Vario-Terminal. Forberedelse af plov Montering af løftebom (965mm / 825 mm) - Brug den rigtige løftebom - se også reservedelslisten. - Find ud af den rigtige position i forhold til traktorens lift. - Begge monteringsplader til løftebommen kan monteres på 4 (P1, P2, P3, P4) forskellige måder. Topstangsbolt - Bolten placeres som vist på tegningen - og låses med splitten (K) ANBAU_

8 TILKOBLING TIL TRAKTOR Tilkobling af traktor Sikkerhedsråd: Se del A1, Pt. 8 a-h - Sæt traktorens hydraulik i neutral. - Påsæt først liftarme og derefter topstang, isæt spiller Note For nærmere oplysninger se venligst brugsanvisningen SERVO intelligent FENDT Vario-Terminal Vigtigt Støtteben i arbejdsposition 1. Placer hullet i foden på støttebenet på bolten (1) 2. Støttebenet sikres med låsesplit (2). Støttebenet må kun sikres i det første hul på støttebenet. Brug ikke hulposition ellers vil støttebenet blive ødelagt ved vending af ploven Topstang (1) - Topstangen (1) skal påsættes, så punktet (P1) på ploven er højere placeret end punktet P2 på traktoren. Dette kontrolleres første gang ploven er i jorden. P2 1 P1 TD65/92/27 Støtteben ved parkering Støttebent sikres med låsesplit (2). Vægtoverføring via liftarme Hvis traktorens vægtoverføring er kontrolleret gennem liftarmene, Så skal der bruges et langt hul f.eks. (LL) på ploven. V æ g t o v e r f ø r i n g v i a topstang Hvis traktorens vægtoverføring er kontrolleret gennem topstangen, skal der bruges et hul, hvor bolten er fikseret (RL). - Isæt hydraulikslangerne på traktoren ANBAU_

9 TILKOBLING TIL TRAKTOR Lys og advarselsudstyr Ved transport i tåge, tusmørke, eller nat, skal der være klar afmærkning monteret. Råd om dette kan findes i afsnit C der indeholder alt om lysmarkering og refleksafmærkning. PöTTINGER kan levere lygtesæt og advarselstavler ved forespørgsel. Vær altid opmærksom på hvilke regler, der gælder der gælder i landet. Frakobling fra traktor - Vend ploven i arbejdsposition og sæt støttebenet ned, hold på jævnt underlag. - Stil igen håndtaget i neutral - Hydraulikslangerne afkobles fra traktor. - Støttebenet svinges ned og sættes fast med låsesplit. - Afmonter topstang og derefter liftarme. Henstilling, rengøring og vinteropbevaring af maskinen se afsnittet om Vedligehold og service! ANBAU_

10 FORINDSTILLING AF PLOVEN Før kørsel i marken Indstilling af begge hydraulikcylindre (ZP, VF) Trækpunkt (ZP) Forreste fure (VF) Indstillingerne afhænger af afstanden mellem traktorens baghjul (RA) og furebredden. For yderligere oplysninger se venligst brugsanvisningen SERVO intelligent FENDT Vario-Terminal ZP VF TD65/92/35 - Detaljeret information kan ses i kap. Vedr. BRUG RA VOREINSTELLUNG_

11 FORINDSTILLING AF PLOVEN A TD65/92/39 B Finjustering - Tag målene (A) og (B) og afgør liftkategorien (825 eller 965), herefter kan målet for (F) findes i tabellen. Målene (A, B) er fra center bolt til center bolt. - Målet for F findes i skæringen af de to linier i diagrammet (som vist i eksempel). B Tabel for 965 mm 190 Nm (19 kpm) Eksempel: A = 512 mm B = 1030 mm Målet for (F) ligger mellem Linie 23 og 25. Derfor vælges 24 mm. F = 24 mm Indstilling af spindlen 1. Løsn møtrikkerne (SK). 2. Indstil spindlen til det rette mål (F) jf. tabellen. - Derefter spændes Møtrikkerne igen. 3. Efterspænd møtrikkerne (SK) Trækspunkt Nm (19 kpm) Tabel for 825 mm FEINEINSTELLUNG_

12 BRUG Tilpasning af ploven til traktoren gennem SERVOMATIC SERVOMATIC gør det muligt at tilpasse ploven fuldstændig til traktoren. De følgende indstillinger bør gøres i nævnte rækkefølge. Bevæg Dem aldrig i plovens område, så længe der kan opstå klemningsfare. Bevæg Dem aldrig ind i plovens svingningsområde Indstilling af trækpunkt For yderligere oplysninger se venligst brugsanvisningen SERVO intelligent FENDT Vario-Terminal. ZP VF 2. Forreste furebredde indstilling Forreste furebredde (S2) indstilles nemt ved hjælp af spindlen (VF). Furebredde (S1) er for smal - Forlænge hydraulikcylinderen (VF) Furebredde (S2) er for bred - Forkorte hydraulikcylinderen (VF) Furebredde (S2) er korrekt - Korrekt indstilling af hydraulikcylinder se kapitel FORINDSTILLING AF PLOV. 3. Indstilling af trækpunktet (Z) Korrekt indstilling Træklinien (ZL) går gennem midten (M) af traktorens bag aksel. Ingen sidetræk i traktoren. Ved pløjningen opstår ingen sidetræk. - Ploven er nem at trække. - Hydraulikcylinderen (ZP) er rigtigt indstillet. Forkert indstilling Træklinien (ZL) går ikke gennem midten (M) på bagakslen. a) Traktoren trækker mod det allerede pløjede. Dette kan ses ved, at traktoren skal styres mod det upløjede. - Forlænge hydraulikcylinderen (VF) b) Traktoren trækker mod det upløjede. - Forkorte hydraulikcylinderen (VF) EINSATZ_

13 BRUG Vending af ploven Giv agt! Ingen må stå indenfor plovens svingområde. Vending må kun foretages fra traktorens kabine. Ploven skal være helt hævet for at vende. Vendeploven er udstyret med en dobbeltvirkende cylinder og integreret automatisk reversgear. s 0 ST h TD 65/92/48 Vendeprocedure 1. Ploven hæves (med traktorens maskineri) Vigtigt: Hvis ploven ikke er helt hævet, kan vendingen ikke foretages. En sikkerhedsindretning forhindrer dette. 2. Tryk F1 på FENDT Vario-Terminalen eller brug tasten på joysticket. Yderligere oplysninger findes i brugsanvisningen SERVO intelligent FENDT Vario- Terminal. Indstilling af plovens hældningsgrad (11) Ploven skal være så vandret (90 ) som mulig i forhold til jordoverfladen under pløjningen. Denne position kan indstilles i løbet af pløjningen. - Drej den pågældende knap på FENDT Vario-Terminalen tilsvarende 90 TD 65/92/ EINSATZ_

14 BRUG Pløjning med hydraulisk kontrol - For at den hydrauliske kontrol virker korrekt, skal man være opmærksom på følgende: - Placer topstangen (1) således at tilkoblingspunktet (P1) på ploven under pløjningen er noget højere end tilkoblingspunktet (P2) på traktoren. P2 1 P1 Sæt split i topstangen LL, RL = Placering af splitten for sikring af liften RL = Placering af splitten for sikring af topstangen Se også afsnittet TILKOBLING TIL TRAKTOREN. TD65/92/27 - Under pløjningen skal plovens længderetning ligge så parallel med jordoverfladen som mulig. - Arbejdsdybden indstilles først og fremmest vha. liften. Afhængig af hydraulikkontroltypen, så varierer jordmodstanden, som tilføres servoventilen via topstangen under pløjningen (1) eller begge lifttapper. Den relevante impuls forårsager således, at liften enten hæver sig eller sænker sig. Et eksempel: Sikring af topstangen Ploven trænger dybere ned i jorden. Dette medfører, at trykket på kontrolventilen via topstangen bliver større. Konsekvensen heraf er, at kontrolventilen forbliver i hævepositionen indtil den indstillede arbejdsdybde igen er nået. Bemærk: Følg også altid traktorfabrikantens instruktioner. Hydraulisk furebreddejustering Ubegrænset furebreddejustering kan foretages under pløjningen. Træklinien påvirkes ikke af dette (se Indstilling af trækpunktet (Z) ). Fordele: - Præcis pløjning langs agerrender. - Pløjning rundt om objekter (master, træer, etc.). Furebreddejustering Se venligst brugsanvisningen SERVO intelligent FENDT Vario-Terminal EINSATZ_

15 OVERBELASTNINGSSIKRING Sikringsbolte Plovens dele er fastgjorte med sikringsbolte. Ved overbelastning vil sikringsboltene brække (30) og plovens dele vil svinge væk og op. - Fjern resterne af bolten. - Løsn møtrikken (31). - Sving plovdelen tilbage i arbejdspositionen. - Isæt nye sikringsbolte og efterspænd begge bolte. Bemærk venligst! Anvend altid kun originale sikringsbolte (se reservedelslisten) med den tilsvarende dimension og kvalitet. Anvend under ingen omstændigheder bolte med større eller mindre styrke SICHERUNG_

16 SERVO NOVA Fuldautomatisk Nonstop overbelastningssikring Den fuldautomatiske overbelastningssikring anbefales på jorde, som er svære at pløje pga. sten eller andre fremmedlegemer. Hver eneste plovdel er hydromekanisk beskyttet imod skader på SERVO-NOVA ploven. Ved kørsel over et fremmedlegeme svinger plovkroppen ud til en af siderne, hvorefter den automatisk svinger tilbage til arbejdspositionen. Der er ingen grund til at stoppe traktoren. U d o v e r d e n fuldautomatiske Nonstop overbelastningssikring har alle plovdeleholdere en sikringsbolt som ekstra beskyttelse. Se afsnittet OVERBELASTNINGSSIKRING for at få yderligere beskrivelse. Indstillingsområde Udløserkraften fra overbelastningssikringen kan tilpasses de forskellige jordtyper. Normal indstilling - Trykket på den hydrauliske cylinder (40) må højst være ca. 10 bar større end nitrogentrykket i gasakkumulatoren (43). N i t r o g e n t r y k k e t i g a s a k k u m u l a t o r e n ( 4 3 ) (fabriksindstillet) 80 bar Den hydrauliske cylinders trykjusteringsgrad (40) 90 til 160 bar Viser det sig i praksis, at overbelastningssikringen slår for ofte til, så kan trykket i den hydrauliske cylinder øges sammen med den medfølgende top-up anordning (se venligst tabel) (42). Tryk ( * udløsningskraft ( bar ) ( kp ) Tabel Øgning af trykket i de hydrauliske cylindre: Se venligst brugsanvisningen SERVO intelligent FENDT Vario- Terminal NOVA_

17 SERVO NOVA Gasakkumulator (43): Trykket i gasakkumulatoren kan også ændres. En reduktion eller øgning af gastrykket i akkumulatoren afhænger af de forskellige jordtyper. På meget lette jorder kan noget af gassen godt tages af. Vigtigt! Der må aldrig foretages svejsning, lodning eller mekanisk arbejde af nogen art på akkumulatoren. Ændring af trykket i gasakkumulatoren Dette arbejde må alene udføres af vor kundeservice eller på et autoriseret værksted. Der kræves et specielt påfyldnings og testapparatur for at øge eller reducere trykket i gasakkumulatoren. 1. Reducer trykket: a) Fjern plastiklåget. - Fjern påfyldningslåget (hvis der er et sådan) fra gaspåfyldningstappen (44) med et spids værktøj. b) Løsn gaspåfyldningstappen (44). c) Påskru fylde og testapparatet. d) Åbn let på udgangsventilen på påfyldningsapparatet. Lad langsomt nitrogenen komme ud (N) indtil manometeret viser, at det ønskede tryk er opnået. e) Luk for udgangsventilen, fjern påfyldningsapparatet, tilspænd gaspåfyldningstappen og slå beskyttelseshætten på igen (hvis det findes). 2. Øgning af trykket: Anvend kun nitrogen (N) til påfyldning af akkumulatoren, brug aldrig oxygen (eksplosionsfare). f) Forbind påfyldningsapparatet til nitrogenflasken. g) Fjern plastiklåget. - Fjern beskyttelseshætten (hvis den eksisterer) fra gaspåfyldningsstudsen (44) med et spids værktøj. - Løsn forsigtigt gaspåfyldningsstudsen (44). - Skru påfyldnings- og testapparatet. h) Skru testapparatet fast på nitrogenflasken. i) Åbn lidt for udgangsventilen på påfyldningsstudsen og fyld nitrogen på indtil manometeret viser det ønskede tryk. k) Luk for udgangsventilen, fjern påfyldningsapparatet, luk for gaspåfyldningsstudsen og smæk låget på igen (hvis det findes). Bemærk Alle gasakkumulatorer viser et lille fald i trykket efter en vis tid jf. HYDAC fabriks specifikationer. Gas tabet udgør ca. 2-3 % p.a. Det anbefales, at akkumulatortrykket checkes og om nødvendig reguleres efter 4-5 år NOVA_

18 VEDLIGEHOLD OG SERVICE Generelle råd om vedligehold For at holde en maskine i god stand selv efter mange års brug, bør følgende punkter efterses og følges: - Efter de første driftstimer skal alle skruer efterspændes. I løbet af arbejdssæsonen - Check jævnligt alle skruer og efterspænd om nødvendigt. - Smør de fire smørenipler i begge ender af svingboltene hver uge. - Smør alle andre nipler mindst to gange pr. sæson. På samme tid gives alle samlinger og justeringsspindler olie. Rengøring af maskindelene Bemærk venligst! Anvend aldrig en højtryksrenser til rengøring af lejer og hydrauliske dele. - Fare for rustdannelse! - Smør maskinen efter rengøring og foretag en kort testkørsel. - Rensning ved for højt tryk kan ødelægge lakken. Udendørs parkering Ved udendørs parkering i længere perioder renses stempler og de smøres. Udskiftelige dele - Udskift slidte, udskiftelige dele i tide for at forhindre at alle udsatte dele bliver ødelagte. Dæktryk - Vær opmærksom på korrekt dæktryk! - Check jævnligt dæktrykket! Fare for at dækket sprænger, hvis der er for lidt eller for stort dæktryk! Vinteropbevaring - Rens maskinen omhyggelig forinden den henstilles. - Opbevar maskinen, hvor den er beskyttet imod vejrlig. - Beskyt udsatte dele imod rustdannelse. FETT - Smør samtlige smørenipler Yderligere henvisning: se venligst kapitlet Henstilling af plov i brugsanvisningen SERVO intelligent FENDT Vario-Terminal Hydraulikken - Check hydraulikslangerne jævnligt for skader. Udskift omgående porøse og ødelagte hydraulikslanger. Pas på: Infektionsfare! Hvor der er utætheder i hydraulikken, må man ikke røre utætte områder. Forinden arbejde med hydraulikken - Sænk maskinen til jorden. - Når der foretages vedligehold på en hævet maskine, skal man altid sikre, at maskinen er sikkert understøttet. - Tag trykket af hydraulikenheden og sluk for motoren WARTUNG_

19 VEDLIGEHOLD OG SERVICE Indstilling af plovens vendehoved Hvis ikke ploven bryder jorden korrekt, kan der opnås en forbedring ved at vende den excentriske bøsning. Skærpunktet i området S skal enten stå højere eller lavere afhængig af den excentriske bøsnings placering (A eller B). Efter spænd samtlige skruer efter justeringen. På nogle modeller er der monteret en fangplade i stedet for en excentrisk bøsning. Se også Basis indstilling af plovåsene. Basis indstilling af plovåsene Check skal foretages i følgende rækkefølge og efter at slidte dele er udskiftet: 1. Placer ploven på et lige underlag. 2. Mellemrummet (A) imellem plovåse og skærkanter skal være den samme på samtlige plovåse. 3. Check afstanden (B1) på den sidste plovås. B1 = 0-5 mm for underplove* af W, UWS typerne mm for underplove* af UW, UWS, WSS typerne 4. Indstil samme mål for afstand (B) som for B1. * Underplovstypen er vist tydeligt på fabrikantens skilt WARTUNG_

20 EKSTRA UDSTYR Indstilling af rulleskæret (* Indstil rulleskærets skæredybde til en afstand på 5 cm fra plovskærets spids. Placeringen på plovlegemet er forvalgt ved at flytte på holderen på konsollen. Yderligere montagepositioner er mulige ved at svinge excenterakslen (50) 180. Afstanden i siden til plovskærets spids skal være 2-3 cm og indstilles ved at svinge excenterakslen (50). Fjederaflastet rulleskær (* ZUSÄTZE_ (* Giv agt! Risiko for at skære sig på de skarpe kanter.

21 EKSTRA UDSTYR Majsforplov, møgforplov Forplovetyper: Disse skær er designet med henblik på at nedmulde overflade snavs, strå eller møg i jorden. Indstil arbejdsdybden til 1/3 af den totale arbejdsdybde. Den længdemæssige monteringsposition bør ligge foran eller bagved plovens vingespids. Hvor der er meget ukrudt eller ved pløjning af stubmark, skal forploven altid placeres så langt tilbage som mulig. Afbøjeben (60) Afbøjeben, som er monteret på underploven, sørger for at stilkene bøjer mindre under pløjning af stub, hvorfor stråene bedre glider af. Møgforplov (61) For nedpløjning af møg eller andre former for gødning. Landside til plovtype UW, W og WSS. Ledeplade til plovtype UW, W og WSS. Disse kan anvendes i stedet for møgmuldplader (se ovenstående) men er ikke særlig effektive ved lave arbejdsdybder. Knivskær (62) (* Dette redskab kan anvendes i stedet for rulleskær (se ovenstående) Det er dog ikke justerbart ZUSÄTZE_ (* Giv agt! Risiko for at skære sig på de skarpe kanter.

22 FØLERHJU Dækmontering SERVO 45, SERVO / PR Dæktryk maks. 5,5 bar. SERVO 35 23x10, PR Dæktryk maks. 2 bar. Transport-Følerhjul Som følerhjul Fastsæt dybden For yderligere oplysninger se venligst brugsanvisningen SERVO intelligent FENDT Vario-Terminal. Som transporthjul Herved aflastes traktorens bagaksel og liften. Bemærk meget vigtigt: - Topstangen (1) må aldrig være monteret under transport. 1 Skift til arbejdsposition - Tilkobl topstangen og hæv ploven med traktorens lift. - Løsn låsene (af sikkerhedsmæssige årsager gøres dette fra traktorens førersæde vha. rebet (S) Herved svinges håndtaget 90 (position A1). - Vendeenheden placerer ploven opret. - Fjern boltene (3), sving støttehjulskonsollen ca. 90 til arbejdsposition og sæt boltene (3) i igen (A). Fastgør boltene med en låsesplit (5). - Furebredde justering: - For servo plus: hydraulisk - For standard ploven: placer akslen T3 i den position man ønsker. - Cylinderen i arbejdsposition (A2) Skift til transportposition - Indstil ploven til den mindste furebredde - For servo plus: hydraulisk - For standard ploven: placer akslen T3 i den ønskede position. - Cylinderen i transportposition (T2) isæt boltene - Fjern boltene (3), sving støttehjulskonsollen ca. 90 til transport position og isæt boltene (3) igen (T). Fastgør boltene med splitter (5). - Løsn låsene. Herved svinges kontrolhåndtaget (på tilkoblingsrammen) 90 (position T1). - Hæv ploven med traktorens lift. - Vendehovedet placerer langsomt ploven i vandret, indtil låseboltene på tilkoblingsrammen automatisk låses. - Fjern topstangen (1). TD65/92/75 - Afmonter altid topstangen (1) forinden vejtransport. A, A2 = arbejdsposition T, T2 = transportposition A1 = arbejdsposition T1 = transportposition Transportposition SERVO Standard TRANS-PENDELRAD_

23 TEKNISKE DATA Redskabet ID-plade Redskabets korrekte betegnelse og dets angivelser (rammehøjde, plovåsenes form,...) er anført i afsnittet Type. Fabrikkens nummer er præget på redskabets ID-plade (som vist overfor) og på tilkoblingsrammen. Garantisager og forespørgsler kan ikke behandles, med mindre at serienummeret oplyses. Indfør venligst nummeret på forsiden af denne manual øjeblikkeligt efter at maskinen er leveret. 1 Svarer til maskiner med standard udstyr Defineret anvendelse af ploven jf. producentens instruktioner Ploven må udelukkende anvendes til normal brug indenfor markarbejde. * Til pløjning af dyrkelig jord, marker og andre jordtyper. Enhver anden anvendelse udover de her nævnte er ikke i overensstemmelse med defineret anvendelse. Fabrikanten vil ikke holdes ansvarlig for skader opstået pga. misbrug. Risikoen bæres alene af brugeren. Betjening, service og vedligeholdelseskravene specificeret af fabrikanten henhører ligeledes under defineret anvendelse. Tekniske data Permanent støjniveau Maks. kraftbehov < 70 db(a) 125 kw / 170 hk SERVO 45 PLUS Kraftbehov Type Skær Plovås afstand Rammehøjde Furesnitbredde Vægt 1 (kw / HK) SERVO 45-P cm 80 cm cm 1340 kg 80 / 110 SERVO 45-P cm 80 cm cm 1340 kg 80 / 110 SERVO 45-P595 5 (4+1) 95 cm 80 cm cm 1540 kg 96 / 130 SERVO 45-P502 5 (4+1) 102 cm 80 cm cm 1540 kg 96 / 130 SERVO 45 NOVA PLUS Kraftbehov Type Skær Plovås afstand Rammehøjde Furesnitbredde Vægt 1 (kw / HK) SERVO 45-NP cm 80 cm cm 1650 kg 96 / 130 SERVO 45-NP595 5 (4+1) 95 cm 80 cm cm 1900 kg 110 / TECHN. DATEN Gælder for redskaber i standardudførelsen

24 TEKNISKE DATA Ekstra udstyr Landside UW, UWS, W, WSS. Afbøjeben U, UW, UWS, W, WSS. Ledeplade U, UW, UWS. Knivskær U, UW, W, WSS. Landside beskytter UW, UWS, W, WSS Majsforplov M1 / M2 Møgforplov - forplov DV Glat tallerkenrulleskær Takket rulleskær Undergrundsplov Advarselstrekant, Gul refleks på siden, Rød refleks til lygtesættet. Transport/Svinghjul TECHN. DATEN

25 UDSTYR Plovkrop forme Beskrivelse Betegnelse Arbejdsbredde Arbejdsdybde Nem at trække F r e m r a g e n d e t i l a t b r y d e jordklumper Passende til alle jordtyper 31 UW 36 UW 39 UW Især i kuperet terræn / lav pløjedybde 36 W Nem at trække 35 W Særdeles gode egenskaber i tidligere pløjede marker 41 W Den store risteunderplov Særdeles velegnet til tunge, klæbrige jordtyper 35 WSS Meget nem at trække Fabriksmonteret Mulige variationer til standardmodellen (uden merpris) - Ikke mulig X Ekstra udstyr imod en merpris AUSRÜSTUNGEN_

26 BILAG -Anhang Titelblatt _BA-Allgemein

27 Det originale kan ikke kopieres Det køre bedre med originale Pöttinger dele kvalitet og nemmere at montere - Større sikkerhed ved brug. Stabil i brug. Holder længere - Bedre økonomi Garanteret leveringssikkerhed gennem din lokale Pöttinger Salg og Service forretning. En beslutning skal tages, original eller uoriginal? Denne beslutning tages ofte på grundlag af pris og nogle gange kan billige priser være et meget dyrt valg. Vær sikker at du køber Original, dele med kløverblads symbolet stemplet i sliddelen! -Anhang Titelblatt _BA-Allgemein

28 Anbefalinger vedrørende arbejdssikkerhed BILAG-A Anbefalinger vedrørende arbejdssikkerhed Samtlige punkter i manualen, som vedrører arbejdssikkerhed vil være indikeret med dette symbol. 1.) Defineret anvendelse a. Se Tekniske data. b. Krav vedrørende betjening, service og vedligeholdelse, fastsat af fabrikanten, henhører ligeledes under overskriften Defineret anvendelse. 2.) Reservedele a. De originale reservedele og tilbehør er designet specielt til disse maskiner og anordninger. b. Vi ønsker at gøre det helt klart, at dele og udstyr, der ikke er leveret af os, ej heller er testet hos os. c. Montering og anvendelse af sådanne produkter kan derfor have en negativ effekt på maskinens konstruktion og egenskaber. Vi kan ikke gøres ansvarlig for skader forårsaget af brug af uorginale dele og udstyr, som ikke er leveret af os. d. Ændringer og anvendelse af uorginale dele, som ikke er tilladte af fabrikanten medfører, at garantien bortfalder. 3.) Beskyttelsesanordninger Alle beskyttelsesanordninger skal forblive på maskinen og skal holdes i god stand. Det er essentielt, at man udskifter slidte og ødelagte skærme o.l. 4.) Forinden arbejdet påbegyndes a. Forinden arbejdet påbegyndes, skal føreren være bekendt med alle funktioner og betjeningen. Indlæringen af disse er for sent, når maskinen er idrift! b. Redskabet skal checkes for traffik- og betjeningssikkerhed forinden hver arbejdsproces. 5.) Asbest - Visse komponenter fra underleverandører indeholder af tekniske årsager asbest. Bemærk advarslen på reservedelene. 6.) Persontransport er forbudt a. Persontransport på maskinen er forbudt. b. Maskinen må kun køres med på offentlige veje, når den er slået ind i transportposition. 7.) Køreegenskaber med redskaber a. Traktoren skal udstyres med tilstrækkelig vægt på fronten eller bagpå for at garantere optimal styre og bremsekapacitet (minimum 20% af køretøjets taravægt på være på forakslen). b. Køreegenskaberne er under indflydelse af underlaget og redskabet. Kørslen skal tilpasses forholdene - terræn og underlaget. Kg c. Ved kørsel gennem 20% sving med et bugseret redskab, skal man være opmærksom på hele køretøjets svingmasse. d. Ved kørsel gennem sving med et ophængt eller halvbugseret redskab, skal man være opmærksom på hele køretøjets svingmasse! 8.) Generelt a. Forinden et redskab tilkobles 3-pkt. ophænget, flyt lifthåndtaget til en position, hvor uhensigtsmæssig hævning eller sænkning ikke kan lade sig gøre! b. Tag dig i agt for skader, når redskabets kobles til traktoren! c. Fare for knusning for at skære sig kan opstå indenfor liftophængningsområdet! d. Stå aldrig imellem traktoren og redskabet, når liften hæves! e. Til-.og afkobling af kraftoverføringsakslen må kun ske, når motoren er stoppet. f. Ved transport med hævet redskab, sørg for at sikre liften imod sænkning! g. Forinden traktoren forlades, sænk redskabet og fjern traktorens nøgle! h. Der må aldrig stå personer imellem traktoren og redskabet, medmindre at traktoren er sikret imod at rulle vha. parkeringsbremsen eller/og hjulklodser! i. Gældende for alt vedligeholdelse, service og ombygningsarbejde sluk for motoren og fjern kraftoverføringen. 9.) Rensning af maskinen Anvend aldrig højtryksrenser til rengøring af lejer og hydrauliske dele. 9400_-Anhang A_Sicherheit - A 1 -

99 288.DK.80I.0 EUROTOP 701 A. (Type SK 288 : +.. 01436) Dobbelt rotorrive Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

99 288.DK.80I.0 EUROTOP 701 A. (Type SK 288 : +.. 01436) Dobbelt rotorrive Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 288..80I.0 EUROTOP 701 A (Type SK 288 : +.. 01436) Dobbelt rotorrive Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den nye ejer Du har lige foretaget et fremragende valg. Naturligvis

Læs mere

TOP 420 N EUROTOP 420 N EUROTOP 421 N. Rotor rive Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 261.DK.80I.0

TOP 420 N EUROTOP 420 N EUROTOP 421 N. Rotor rive Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 261.DK.80I.0 99 261..80I.0 TOP 420 N (Type SK 261 : +.. 01001) EUROTOP 420 N (Type SK 261 : +.. 04591) EUROTOP 421 N (Type SK 261 : +.. 05211) Rotor rive Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

Læs mere

NOVADISC 730 NOVADISC 900. Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 3904.DK.80I.0

NOVADISC 730 NOVADISC 900. Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 3904.DK.80I.0 99 3904..80I.0 NOVADISC 730 (Model PSM 3902 : +.. 01001) NOVADISC 900 (Model PSM 3904 : +.. 01001) Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den nye ejer Du har

Læs mere

Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... SIDE 3 Oversættelse af den originale driftsvejledning

Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... SIDE 3 Oversættelse af den originale driftsvejledning Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... SIDE 3 Oversættelse af den originale driftsvejledning Nr. 99 2861..80K.0 EUROTOP 851 A multitast (Type SK 2861 : +.. 01001) Dobbelt

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

NOVACAT 305 ED NOVACAT 350. Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 379.DK.80I.0. (Type PSM 379 : +..

NOVACAT 305 ED NOVACAT 350. Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 379.DK.80I.0. (Type PSM 379 : +.. 99 379..80I.0 NOVACAT 305 ED (Type PSM 379 : +.. 01001) NOVACAT 350 (Type PSM 380 : +.. 01001) Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den nye ejer Du har lige

Læs mere

Liftophængte vendeplove

Liftophængte vendeplove Liftophængte vendeplove Agrolux plove er skabt til moderne landmænd, der lægger vægt på et godt landmandskab, funktionelt udstyr og økonomisk drift. Det har vi gjort muligt med unikke konstruktioner og

Læs mere

99 873.DK.80I.0 LION 3000 LION 3001. (Type KR 3000: +.. 01001) Rotorharve Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

99 873.DK.80I.0 LION 3000 LION 3001. (Type KR 3000: +.. 01001) Rotorharve Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 873..80I.0 LION 3000 LION 3001 (Type KR 3000: +.. 01001) Rotorharve Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den nye ejer Du har lige foretaget et fremragende valg. Naturligvis

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX Type 500/600/800 cm Tillykke med Deres nye Cultilift. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX

SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX DK 250/300 Serie nr: 100-XXX Type 250/300 Tillykke med Deres nye SuperMax. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen. Copyright

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig Trio TrioT Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig og dyb stubharvning Nem udskiftning af skær Alle komponenterne er kun monteret med en bolt, det gør at skæret passer nøjagtigt til stilken, og at en ændring

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

JINMA TRAKTOR DK Aps. Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk. www.jinma-traktor.dk

JINMA TRAKTOR DK Aps. Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk. www.jinma-traktor.dk JINMA TRAKTOR DK Aps Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk www.jinma-traktor.dk JINMA Jinma traktorerne udfylder springet mellem havetraktorer og de store landbrugstraktorer.takket

Læs mere

FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER

FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER FERRARI SERIE 300 tohjulede traktorer. En FERRARI maskine er udviklet med et mål for øje, at lave en maskine til kunden. Derfor er det et kendetegn for FERRARI tohjulede traktorer

Læs mere

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5 NIBBI BRIK1 og 3 NIBBI BRIK1 er med 1 gear frem og bak, hjulstørrelse 400-8 NIBBI BRIK3 er med 2 gear frem og bak, desuden har den brede hjul 600-6 og motorhjelm. Begge modeller har gearuafhængigt kraftudtag.

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

BCS TOHJULEDE TRAKTORER

BCS TOHJULEDE TRAKTORER BCS TOHJULEDE TRAKTORER BCS SERIE 700 tohjulede traktorer. En BCS maskine er udviklet med et mål for øje, at lave en maskine til kunden. Derfor er det et kendetegn for BCS tohjulede traktorer at de er

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Maxiroll 2008. DK 1030 1230 Serie nr: 100-XXX

Maxiroll 2008. DK 1030 1230 Serie nr: 100-XXX DK 1030 1230 Serie nr: 100-XXX Type 1030-1230 Tillykke med Deres nye Maxiroll. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

Forord. Denne vejledning giver oplysninger om plove og pløjeteknik med henblik på såvel praktisk pløjearbejde som pløjekonkurrencer.

Forord. Denne vejledning giver oplysninger om plove og pløjeteknik med henblik på såvel praktisk pløjearbejde som pløjekonkurrencer. Forord Denne vejledning giver oplysninger om plove og pløjeteknik med henblik på såvel praktisk pløjearbejde som pløjekonkurrencer. Første udgave udkom i 1973 og var udarbejdet af Landskontoret for Bygninger

Læs mere

Traktorer EU TYPE- GOD- KENDT. www.onjtractors.com

Traktorer EU TYPE- GOD- KENDT. www.onjtractors.com Traktorer Traktorer EU TYPE- GOD- KENDT www.onjtractors.com Traktorer ONJ traktoren er meget fleksibel og er optimal for alle der har et behov for den store traktors anvendelse og muligheder, men ikke

Læs mere

Strukturskader markbrugets store problem

Strukturskader markbrugets store problem Strukturskader markbrugets store problem Planteavlsafdelingen afholder demonstration på Bramstrup Videncenter, Bramstrup 1, 5792 Årslev tirsdag den 8. oktober 2013. Kl. 13.00 bydes der velkommen, og de

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B Trin 1: Brakpudseren må kun transporteres opretstående. Trin 2: Læg Brakpudseren forsigtigt ned på 2 paller. Bemærk at brakpudseren er meget tung. Du skal være 2 eller 3 mand til dette atv@roedkilde.com

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

Brugsanvisning for aftagelig kugle

Brugsanvisning for aftagelig kugle Brugsanvisning for aftagelig kugle DK Kære kunde: Bosal vil gerne sige tak for den tillid til vores produkter, De har udvist ved købet at dette anhængertræk med aftagelig krogarm. Bosal ønsker hermed at

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc epoulsem@youseepost.dk Mig bekendt er alle Regal Raptor baghjul ens, i hvert fald på dem vi kender fra 2005 og indtil 2007, det gælder således DD125-DD150-DD250 luft

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE november 2010 1 Thyregod A/S Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 1400 EL - PUMPER 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår INDHOLDS

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

ÅBNING AF MOTORHJELM DONKRAFT OG HJULNØGLER. Donkraften er placeret i motorrummet ved siden af akkumulatoren.

ÅBNING AF MOTORHJELM DONKRAFT OG HJULNØGLER. Donkraften er placeret i motorrummet ved siden af akkumulatoren. II TD5 HS ÅBNING AF MOTORHJELM DONKRAFT OG HJULNØGLER Donkraften er placeret i motorrummet ved siden af akkumulatoren. Løsn og fjern beskyttelsesdækslet, og udtag donkraften. På indersiden af varerummets

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk Teoribog til Trailer - En praktisk håndbog til kørsel med trailer Her er alt det du skal vide for at køre trailer, såkaldt B/E. Når du vil tage trailerkørekort er der 2 forskellige typer af kort efter

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

TRILLE NOA Brugsanvisning DK

TRILLE NOA Brugsanvisning DK * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt igennem før du anvender kombivognen og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

En ny generation rollatorer

En ny generation rollatorer En ny generasjon rullator En ny generation rollatorer 1 1. INDHOLD 1. Indhold 2. Introduktion 3. Produktbeskrivelse 4. Personlig sikkerhed 5. Tilpasning af rollatoren 6. Transport og klargøring 7. Vedligeholdelse

Læs mere

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 BEMÆRK Venligst læs disse instruktioner før maskinen transporteres og benyttes i brug. Med købet af denne maskine har De erhvervet

Læs mere

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500 www.bredal.com Dansk SG & SGS Indholdsfortegnelse: Opstart Sikkerhed Side Tilkobling... 3 Montage af computer og hastighedssensor... 3 Kalibrering af hastighedssensor...

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Lægger fra GL 40 T-serien

Lægger fra GL 40 T-serien Lægger fra GL 40 T-serien Bugseret - og 4-rækket Båndlægger GL 4 T / GL 44 T Begynd bare at lægge! De kompakte læggere fra GL 40 T- serien er et godt valg, hvis du vil lægge kartoflerne tæt. Også ved lægning

Læs mere

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions GD 000, GDP 000, HDS 000, GDS 000 Operating Instructions 0740568 A English... 8 Deutsch... 0 Français... Nederlands... 4 Italiano... 6 Norsk... 8 Svenska... 0 Dansk... Suomi... 4 Español... 6 Português...

Læs mere

Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE. City Ranger 2250

Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE. City Ranger 2250 Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE City Ranger 50 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk Outdoor produkt. City Ranger 50 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

1. Sådan færdigsamler du din HELIO.

1. Sådan færdigsamler du din HELIO. DSR Scandinavia Frederiksborgvej 521 4000 Roskilde www.el-knallert.dk dsr@genfinder.com ver.25-01 Brugermanual HELIO 25 fra ego Vehicles Inc. Tillykke med din nye el-knallert HELIO, og tak fordi du valgte

Læs mere

Armstrong-serien installationsmanual ver.1.0

Armstrong-serien installationsmanual ver.1.0 Armstrong-serien installationsmanual ver.1.0 JB Medico Armstrong gasarm +45 70205826 kontakt@jbmedico.com Samlingsvejledning Indholdsfortegnelse Nomenklatur... 4 Nødvendigt værktøj til installationen...

Læs mere

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Inden første cykeltur

Læs mere

force strength intelligence

force strength intelligence KNOW-HOW factory force strength intelligence Dag og nat altid klar til brug Nr. 1 i modeller og power Adskillige grunde til at stubfræse En stub tiltrækker affald Indholdsfortegnelse Traktor pto drevet

Læs mere

SLIDDELSKATALOG 01.12.2005. Hvidemøllevej 9 11. 8900 Randers. Telefon 89 14 14 89. Telefax 89 14 14 90. Cvr nr. 12 51 67 70. www.flextradingonline.

SLIDDELSKATALOG 01.12.2005. Hvidemøllevej 9 11. 8900 Randers. Telefon 89 14 14 89. Telefax 89 14 14 90. Cvr nr. 12 51 67 70. www.flextradingonline. SLIDDELSKATALOG 01.12.2005 Hvidemøllevej 9 11. 8900 Randers. Telefon 89 14 14 89. Telefax 89 14 14 90. Cvr nr. 12 51 67 70. www.flextradingonline.dk. online@flextrading.dk Indholdsfortegnelse Markerer

Læs mere

E user manual. D betriebsanleitung. F notice d utilisation. Nl handleiding. Dk brugsanvisning. Sv bruksanvisning. DualDrive December 2002 1

E user manual. D betriebsanleitung. F notice d utilisation. Nl handleiding. Dk brugsanvisning. Sv bruksanvisning. DualDrive December 2002 1 E user manual D betriebsanleitung F notice d utilisation Nl handleiding Dk brugsanvisning Sv bruksanvisning DualDrive December 2002 1 Denne instruktion indeholder vigtige informationer om dit SRAM i-motion

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3

BETJENINGSVEJLEDNING + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3 BETJENINGSVEJLEDNING + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3 Nr. 99 8439..80F.0 ROLLPROFI MB 60 Miniballepresser Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den nye ejer Du har lige

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER Bruger manual MX 19 SIKKERHEDS REGLER Fare for fald Fare for at liften Fare for at liften Fare for vælter vælter elektrisk stød Kollisionsfare Fare for elektrisk stød ADVARSLER, FORBUD OG PÅMINDELSER BRUG

Læs mere

Buskrydder / Brush cutter

Buskrydder / Brush cutter 2005/1 Buskrydder / Brush cutter CG 364 DK Betjeningsvejledning Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

FERIELIVETS GLOBETROTTER

FERIELIVETS GLOBETROTTER FERIELIVETS GLOBETROTTER - et dansk kvalitetsprodukt BRUGSVEJLEDNING APOLLO / LUX, CONCORDE & SAVANNE Indholdsfortegnelse: Indledning...3 Tilkobling...4 Opstilling...5 Køkkensektion...10 Tekniske specifikationer...11

Læs mere

BALL-TIK. Skydeportbeslag

BALL-TIK. Skydeportbeslag BALL-TIK Skydeportbeslag Produktoversigt A/S Tobias Jensen Production Februar 2012 BALL-TIK Skydeportbeslag Februar 2012 Forord BALL-TIK Styrke 0 BALL-TIK Styrke 1 BALL-TIK Styrke 1 Rustfri BALL-TIK Styrke

Læs mere

DISCOVER Bugserede tallerkenharver DISCOVER XS, XM, XL

DISCOVER Bugserede tallerkenharver DISCOVER XS, XM, XL DISCOVER Bugserede tallerkenharver DISCOVER XS, XM, XL JORDBEARBEJDNING I TOPKLASSE! En ny generation af KUHN tallerkenharver med ekstremt kraftig centralramme. Konkurrenceevne og rentabilitet er nøgleordene

Læs mere

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne Gode råd om bremser Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne 2012 Loven siger: at mindst 50 pct. af vogntogets samlede vægt skal hvile på de bremsende hjul at bremserne på vognen skal kunne præstere

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

Dørlukkere, dørtillukkere, spiraler og fjeder

Dørlukkere, dørtillukkere, spiraler og fjeder Dørlukkere, dørtillukkere, spiraler og fjeder www.svalk.dk Dørlukker Dørlukker, Gr. 101. Inklusiv standard arm. Pumpehuset er produceret i aluminium og er udstyret med 2 skruer, en til justering af lukkehastighed

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Liftophængte skiveslåmaskiner

Liftophængte skiveslåmaskiner Liftophængte skiveslåmaskiner SB SM SMF SB-skiveslåmaskiner SB-skiveslåmaskiner er udstyret med den glatte JF knivbjælke. JF knivbjælken er kendetegnet ved: Egenskaber: Helt glat underside: JF knivbjælken

Læs mere

SM 6. Betjeningsvejledning. >> Før vibratoren tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning Staring SM 6 1 <<

SM 6. Betjeningsvejledning. >> Før vibratoren tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning Staring SM 6 1 << SM 6 Betjeningsvejledning >> Før vibratoren tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring SM 6 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring SM 6 >> Staring SM 6 Kære STARING-kunde

Læs mere

AL 140 AL 240 / AL 340

AL 140 AL 240 / AL 340 AL 140 - Hydrostatisk fremdrift - Differential spærre 45% låsning (begge aksler) - Hurtigskifte (SAE) - Flydestilling på læsser - Let trin-løs tilkobling af hydraulikslanger til ekstern hydraulik - Mulighed

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Produktinfo Monteringsoversigt Mover 01.2015

Produktinfo Monteringsoversigt Mover 01.2015 Produktinfo Monteringsoversigt 01.2015 Montering af Truma på chassiser fra forskellige producenter XT, XT2 og XT4 XT L RANGERSYSTEMER SE R, TE R og TE R4 SR Monteringssættet medfølger. Der fås forskellige

Læs mere

Indholdsfortegnelse: GMR maskiner a/s Saturnvej 17 DK-8700 Horsens www.gmr.dk

Indholdsfortegnelse: GMR maskiner a/s Saturnvej 17 DK-8700 Horsens www.gmr.dk Indholdsfortegnelse: Tokvam traktorskær TS Pro Prisliste nr. 2013-1 Tokvam Kunstgræsskær KGS Prisliste nr. 2013-2 Tokvam sneslynge V 140 MS / 225 HS Prisliste nr. 2013-3 Tokvam sneslynge F / THS Prisliste

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere