Instruktionsbog + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3. Nr DK.80E.0. Plov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Instruktionsbog + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3. Nr. 99 988.DK.80E.0. Plov"

Transkript

1 Instruktionsbog + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3 Nr E.0 SERVO SERVO 45 PLUS 45 NOVA PLUS Plov Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

2 Til den nye ejer Du har lige foretaget et fremragende valg. Naturligvis er vi meget glade for dette valg og vi vil ønske dig tillykke med valget Pöttinger. Som din partner indenfor landbrug vil vi tilbyde dig kvalitet og effektivitet kombineret med driftsikkerhed. For at kunne imødekomme behovet for slid- og reservedele til vores maskiner, og for at kunne tage dette behov i betragtning, når vi udvikler nye maskiner, vil vi bede Dem om at hjælpe os med nogle detaljer. Endvidere vil vi også være i stand til at informere Dem om nye tiltag/udviklinger. Vigtig information vedrørende pålidelighed Ifølge lov om produktpålidelighed, er producenten og forhandleren forpligtet til at udlevere en instruktionsbog til kunden, når maskinen er solgt og til at instruere dem i brug, vedligehold, og sikkerhedsforeskrifter. Bekræftelse herpå er nødvendig for at bevise, at maskin- og brugsanvisning er blevet overdraget. Til dette formål skal dokument A underskrives og sendes til Pöttinger. Dokument B tilhører forhandleren, der leverer maskinen, og kunden modtager dokument C. I henhold til loven om produktansvarsskade er hver landmand en erhvervsdrivende. Ved en skade, som opstår pga. en maskine og ikke direkte på denne, gælder iht. tingskadeloven en selvrisiko (Euro 500,-). Ved skader opstået ifb. med maskinstationsarbejde, er dækning iht. produktansvarsloven udelukket. OBS! Sælger kunden maskinen på et senere tidspunkt, skal instruktionsbogen overdrages til den nye ejer. Den nye ejer skal også have passende instruktioner i henhold til regulationerne omkring denne maskine. ALLG./BA SEITE 2 / 0000-

3 INSTRUKTIONER FOR LE- VERING AF MASKINER Dokument D ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik GmbH A-4710 Grieskirchen Tel. (07248) Telefax (07248) GEBR. PÖTTINGER GMBH D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 112 Telefax ( ) GEBR. PÖTTINGER GMBH Servicezentrum D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 231 Telefax ( ) I henhold til produktansvar bedes De venligst checke nedenstående: Sæt kryds X Maskinen er gennemgået iht. leveringssedlen. Alle vedlagte løse dele er fjernet. Alt sikkerhedsudstyr, kraftoverføringsaksel og alle betjeningsdele forefindes. Betjening og vedligeholdelse af maskinen og/eller udstyret er forklaret til kunden iht. instruktionsbogen. Dækkene er checket for korrekt tryk. Hjulmøtrikker er efterspændt for korrekt spænding. Kraftoverføringsakslen er afkortet til den korrekte længde. Korrekt power-take-off hastigheds indikation. Montage til traktor via tre-punkts-ophæng er foretaget. Testkørsel foretaget og der blev ikke fundet fejl og mangler. Funktionerne blev forklaret, mens testkørslen blev foretaget. Løft af redskab under transport og driftsposition blev gennemgået. Information om ekstraudstyr blev givet. Den absolutte nødvendighed af at læse instruktionsbogen blev påpeget. For at bevise, at maskinen og instruktionsbogen er blevet leveret korrekt, er en bekræftelse herpå nødvendig. Med henblik herpå, bedes De gøre følgende: - underskriv Dokument A og send det til firmaet Pöttinger (i tilfælde af Landsberg leveret udstyr: til firmaet i Landsberg) - Dokument B opbevares af forhandleren, der leverer maskinen. - Dokument C opbevares af kunden Dokum D Anbaugeräte - 3 -

4 INDHOLD Indholdsfortegnelse CE-mærket...5 Betydning af advarselsskilte...5 Forberedelse på traktor...6 Kontrol af liften...6 Tilkobling af hydraulik...7 Forberedelse af plov...7 Tilkobling af traktor...8 Lys og advarselsudstyr...9 Frakobling fra traktor...9 Henstilling, rengøring og vinteropbevaring af maskinen...9 Før kørsel i marken...10 Eksempel: Indstilling af spindlen Finjustering Tabel for 965 mm Tabel for 825 mm Tilpasning af ploven til traktoren gennem SERVOMATIC...12 Vending af ploven...13 Indstilling af plovens hældningsgrad (11)...13 Pløjning med hydraulisk kontrol...14 Hydraulisk furebreddejustering...14 Sikringsbolte...15 Fuldautomatisk Nonstop overbelastningssikring...16 Indstillingsområde...16 Tabel...16 Gasakkumulator (43):...17 Ændring af trykket i gasakkumulatoren...17 Bemærk...17 Generelle råd om vedligehold...18 Rengøring af maskindelene...18 Hydraulikken...18 Indstilling af plovens vendehoved...19 Basis indstilling af plovåsene...19 Indstilling af rulleskæret (*...20 Fjederaflastet rulleskær (*...20 Forplovetyper:...21 Transport-Følerhjul...22 Skift til arbejdsposition...22 Skift til transportposition...22 Defineret anvendelse af ploven jf. producentens instruktioner...23 Tekniske data...23 Redskabet ID-plade...23 Ekstra udstyr...24 Plovkrop forme...25 Smøringsdiagram...29 Kombinationen af traktor og tilkoblet redskab D.1 INHALT - 4 -

5 ADVARSELSMÆRKER CE-mærket CE-mærket, som er påsat af producenten, indikerer udelukkende at maskinen overholder gældende EU regulativer og bestemmelser. EU deklarationserklæring (se Tillægget) Ved underskrift af EU overensstemmelseserklæring erklærer producenten at maskinen imødekommer samtlige relevante sikkerheds- og sundhedsforeskrifter. Betydning af advarselsskilte Hold dig væk fra svingnings område af maskinerne. Ræk aldrig ind i områder med fare for knusning så længe der er dele i bevægelse AZB_

6 TILKOBLING TIL TRAKTOR Forberedelse på traktor Generelt - Vær opmærksom på at der bruges en passende størrelse traktor. Hjul - Dæktrykket i traktoren baghjul ved pløjning skal helst være 0,8 bar. - Under svære forhold kan ekstra hjulvægt med fordel monteres. Se også traktorens instruktionsbog Frontvægt Tilstrækkelig frontvægt skal placeres så langt foran som muligt for at overholde vægtgrænser til styre- og bremsehjul Mindst 20% af traktorens totalvægt skal være på forakslen Liften - Venstre og højre liftarm skal være præcis samme længde. For justering se traktorens instruktionsbog. - Hvis løftespindlerne kan flyttes i flere positioner, så vælg den bagerste position (H). Det vil medføre, at traktorens lift vil blive mindst muligt. - Position (2) topstangen (1) indstilles som foreskrevet af traktorproducenten. Indstilling til transport - Lås spindler til slingrestyret (5), så maskinen ikke kan svinge til siden under transport. - De hydrauliske komponenter skal sikres imod funktion. Indstilling til pløjning - Lås slingrestyret op (5) så den største frie svingning opnås. Kontrol af liften Kontrolposition: For montering og for afmontering af redskab og for transport. Den normale indstilling af liften er uden vægtoverføring. Det vil sige at stilling på lifthåndtaget og højde på lift hænger fuldstændig sammen. Vægtoverføring Pløjning med vægtoverføring Se afsnit om brug ANBAU_

7 TILKOBLING TIL TRAKTOR Tilkobling af hydraulik - Hvis traktoren kun har et enkeltvirkende udtag, er det nødvendigt at have en fri retur til tanken (T) - Pumpelinie (1) og tanklinie (2). 1 enkeltvirkende styreenhed med tilbageløbsledning eller 1 dobbeltvirkende styreenhed eller 1 dobbeltvirkende styreenhed med load sensing Vigtigt: - Pas på hydraulikoliens tilbageløbesretning (P/T)! - Ved fejl i det elektriske anlæg kan den ønskede hydraulikfunktion udføres ved hjælp af en nødbetjening. Detaljerede oplysninger findes i brugsanvisningen SERVO intelligent Fendt Vario-Terminal. Forberedelse af plov Montering af løftebom (965mm / 825 mm) - Brug den rigtige løftebom - se også reservedelslisten. - Find ud af den rigtige position i forhold til traktorens lift. - Begge monteringsplader til løftebommen kan monteres på 4 (P1, P2, P3, P4) forskellige måder. Topstangsbolt - Bolten placeres som vist på tegningen - og låses med splitten (K) ANBAU_

8 TILKOBLING TIL TRAKTOR Tilkobling af traktor Sikkerhedsråd: Se del A1, Pt. 8 a-h - Sæt traktorens hydraulik i neutral. - Påsæt først liftarme og derefter topstang, isæt spiller Note For nærmere oplysninger se venligst brugsanvisningen SERVO intelligent FENDT Vario-Terminal Vigtigt Støtteben i arbejdsposition 1. Placer hullet i foden på støttebenet på bolten (1) 2. Støttebenet sikres med låsesplit (2). Støttebenet må kun sikres i det første hul på støttebenet. Brug ikke hulposition ellers vil støttebenet blive ødelagt ved vending af ploven Topstang (1) - Topstangen (1) skal påsættes, så punktet (P1) på ploven er højere placeret end punktet P2 på traktoren. Dette kontrolleres første gang ploven er i jorden. P2 1 P1 TD65/92/27 Støtteben ved parkering Støttebent sikres med låsesplit (2). Vægtoverføring via liftarme Hvis traktorens vægtoverføring er kontrolleret gennem liftarmene, Så skal der bruges et langt hul f.eks. (LL) på ploven. V æ g t o v e r f ø r i n g v i a topstang Hvis traktorens vægtoverføring er kontrolleret gennem topstangen, skal der bruges et hul, hvor bolten er fikseret (RL). - Isæt hydraulikslangerne på traktoren ANBAU_

9 TILKOBLING TIL TRAKTOR Lys og advarselsudstyr Ved transport i tåge, tusmørke, eller nat, skal der være klar afmærkning monteret. Råd om dette kan findes i afsnit C der indeholder alt om lysmarkering og refleksafmærkning. PöTTINGER kan levere lygtesæt og advarselstavler ved forespørgsel. Vær altid opmærksom på hvilke regler, der gælder der gælder i landet. Frakobling fra traktor - Vend ploven i arbejdsposition og sæt støttebenet ned, hold på jævnt underlag. - Stil igen håndtaget i neutral - Hydraulikslangerne afkobles fra traktor. - Støttebenet svinges ned og sættes fast med låsesplit. - Afmonter topstang og derefter liftarme. Henstilling, rengøring og vinteropbevaring af maskinen se afsnittet om Vedligehold og service! ANBAU_

10 FORINDSTILLING AF PLOVEN Før kørsel i marken Indstilling af begge hydraulikcylindre (ZP, VF) Trækpunkt (ZP) Forreste fure (VF) Indstillingerne afhænger af afstanden mellem traktorens baghjul (RA) og furebredden. For yderligere oplysninger se venligst brugsanvisningen SERVO intelligent FENDT Vario-Terminal ZP VF TD65/92/35 - Detaljeret information kan ses i kap. Vedr. BRUG RA VOREINSTELLUNG_

11 FORINDSTILLING AF PLOVEN A TD65/92/39 B Finjustering - Tag målene (A) og (B) og afgør liftkategorien (825 eller 965), herefter kan målet for (F) findes i tabellen. Målene (A, B) er fra center bolt til center bolt. - Målet for F findes i skæringen af de to linier i diagrammet (som vist i eksempel). B Tabel for 965 mm 190 Nm (19 kpm) Eksempel: A = 512 mm B = 1030 mm Målet for (F) ligger mellem Linie 23 og 25. Derfor vælges 24 mm. F = 24 mm Indstilling af spindlen 1. Løsn møtrikkerne (SK). 2. Indstil spindlen til det rette mål (F) jf. tabellen. - Derefter spændes Møtrikkerne igen. 3. Efterspænd møtrikkerne (SK) Trækspunkt Nm (19 kpm) Tabel for 825 mm FEINEINSTELLUNG_

12 BRUG Tilpasning af ploven til traktoren gennem SERVOMATIC SERVOMATIC gør det muligt at tilpasse ploven fuldstændig til traktoren. De følgende indstillinger bør gøres i nævnte rækkefølge. Bevæg Dem aldrig i plovens område, så længe der kan opstå klemningsfare. Bevæg Dem aldrig ind i plovens svingningsområde Indstilling af trækpunkt For yderligere oplysninger se venligst brugsanvisningen SERVO intelligent FENDT Vario-Terminal. ZP VF 2. Forreste furebredde indstilling Forreste furebredde (S2) indstilles nemt ved hjælp af spindlen (VF). Furebredde (S1) er for smal - Forlænge hydraulikcylinderen (VF) Furebredde (S2) er for bred - Forkorte hydraulikcylinderen (VF) Furebredde (S2) er korrekt - Korrekt indstilling af hydraulikcylinder se kapitel FORINDSTILLING AF PLOV. 3. Indstilling af trækpunktet (Z) Korrekt indstilling Træklinien (ZL) går gennem midten (M) af traktorens bag aksel. Ingen sidetræk i traktoren. Ved pløjningen opstår ingen sidetræk. - Ploven er nem at trække. - Hydraulikcylinderen (ZP) er rigtigt indstillet. Forkert indstilling Træklinien (ZL) går ikke gennem midten (M) på bagakslen. a) Traktoren trækker mod det allerede pløjede. Dette kan ses ved, at traktoren skal styres mod det upløjede. - Forlænge hydraulikcylinderen (VF) b) Traktoren trækker mod det upløjede. - Forkorte hydraulikcylinderen (VF) EINSATZ_

13 BRUG Vending af ploven Giv agt! Ingen må stå indenfor plovens svingområde. Vending må kun foretages fra traktorens kabine. Ploven skal være helt hævet for at vende. Vendeploven er udstyret med en dobbeltvirkende cylinder og integreret automatisk reversgear. s 0 ST h TD 65/92/48 Vendeprocedure 1. Ploven hæves (med traktorens maskineri) Vigtigt: Hvis ploven ikke er helt hævet, kan vendingen ikke foretages. En sikkerhedsindretning forhindrer dette. 2. Tryk F1 på FENDT Vario-Terminalen eller brug tasten på joysticket. Yderligere oplysninger findes i brugsanvisningen SERVO intelligent FENDT Vario- Terminal. Indstilling af plovens hældningsgrad (11) Ploven skal være så vandret (90 ) som mulig i forhold til jordoverfladen under pløjningen. Denne position kan indstilles i løbet af pløjningen. - Drej den pågældende knap på FENDT Vario-Terminalen tilsvarende 90 TD 65/92/ EINSATZ_

14 BRUG Pløjning med hydraulisk kontrol - For at den hydrauliske kontrol virker korrekt, skal man være opmærksom på følgende: - Placer topstangen (1) således at tilkoblingspunktet (P1) på ploven under pløjningen er noget højere end tilkoblingspunktet (P2) på traktoren. P2 1 P1 Sæt split i topstangen LL, RL = Placering af splitten for sikring af liften RL = Placering af splitten for sikring af topstangen Se også afsnittet TILKOBLING TIL TRAKTOREN. TD65/92/27 - Under pløjningen skal plovens længderetning ligge så parallel med jordoverfladen som mulig. - Arbejdsdybden indstilles først og fremmest vha. liften. Afhængig af hydraulikkontroltypen, så varierer jordmodstanden, som tilføres servoventilen via topstangen under pløjningen (1) eller begge lifttapper. Den relevante impuls forårsager således, at liften enten hæver sig eller sænker sig. Et eksempel: Sikring af topstangen Ploven trænger dybere ned i jorden. Dette medfører, at trykket på kontrolventilen via topstangen bliver større. Konsekvensen heraf er, at kontrolventilen forbliver i hævepositionen indtil den indstillede arbejdsdybde igen er nået. Bemærk: Følg også altid traktorfabrikantens instruktioner. Hydraulisk furebreddejustering Ubegrænset furebreddejustering kan foretages under pløjningen. Træklinien påvirkes ikke af dette (se Indstilling af trækpunktet (Z) ). Fordele: - Præcis pløjning langs agerrender. - Pløjning rundt om objekter (master, træer, etc.). Furebreddejustering Se venligst brugsanvisningen SERVO intelligent FENDT Vario-Terminal EINSATZ_

15 OVERBELASTNINGSSIKRING Sikringsbolte Plovens dele er fastgjorte med sikringsbolte. Ved overbelastning vil sikringsboltene brække (30) og plovens dele vil svinge væk og op. - Fjern resterne af bolten. - Løsn møtrikken (31). - Sving plovdelen tilbage i arbejdspositionen. - Isæt nye sikringsbolte og efterspænd begge bolte. Bemærk venligst! Anvend altid kun originale sikringsbolte (se reservedelslisten) med den tilsvarende dimension og kvalitet. Anvend under ingen omstændigheder bolte med større eller mindre styrke SICHERUNG_

16 SERVO NOVA Fuldautomatisk Nonstop overbelastningssikring Den fuldautomatiske overbelastningssikring anbefales på jorde, som er svære at pløje pga. sten eller andre fremmedlegemer. Hver eneste plovdel er hydromekanisk beskyttet imod skader på SERVO-NOVA ploven. Ved kørsel over et fremmedlegeme svinger plovkroppen ud til en af siderne, hvorefter den automatisk svinger tilbage til arbejdspositionen. Der er ingen grund til at stoppe traktoren. U d o v e r d e n fuldautomatiske Nonstop overbelastningssikring har alle plovdeleholdere en sikringsbolt som ekstra beskyttelse. Se afsnittet OVERBELASTNINGSSIKRING for at få yderligere beskrivelse. Indstillingsområde Udløserkraften fra overbelastningssikringen kan tilpasses de forskellige jordtyper. Normal indstilling - Trykket på den hydrauliske cylinder (40) må højst være ca. 10 bar større end nitrogentrykket i gasakkumulatoren (43). N i t r o g e n t r y k k e t i g a s a k k u m u l a t o r e n ( 4 3 ) (fabriksindstillet) 80 bar Den hydrauliske cylinders trykjusteringsgrad (40) 90 til 160 bar Viser det sig i praksis, at overbelastningssikringen slår for ofte til, så kan trykket i den hydrauliske cylinder øges sammen med den medfølgende top-up anordning (se venligst tabel) (42). Tryk ( * udløsningskraft ( bar ) ( kp ) Tabel Øgning af trykket i de hydrauliske cylindre: Se venligst brugsanvisningen SERVO intelligent FENDT Vario- Terminal NOVA_

17 SERVO NOVA Gasakkumulator (43): Trykket i gasakkumulatoren kan også ændres. En reduktion eller øgning af gastrykket i akkumulatoren afhænger af de forskellige jordtyper. På meget lette jorder kan noget af gassen godt tages af. Vigtigt! Der må aldrig foretages svejsning, lodning eller mekanisk arbejde af nogen art på akkumulatoren. Ændring af trykket i gasakkumulatoren Dette arbejde må alene udføres af vor kundeservice eller på et autoriseret værksted. Der kræves et specielt påfyldnings og testapparatur for at øge eller reducere trykket i gasakkumulatoren. 1. Reducer trykket: a) Fjern plastiklåget. - Fjern påfyldningslåget (hvis der er et sådan) fra gaspåfyldningstappen (44) med et spids værktøj. b) Løsn gaspåfyldningstappen (44). c) Påskru fylde og testapparatet. d) Åbn let på udgangsventilen på påfyldningsapparatet. Lad langsomt nitrogenen komme ud (N) indtil manometeret viser, at det ønskede tryk er opnået. e) Luk for udgangsventilen, fjern påfyldningsapparatet, tilspænd gaspåfyldningstappen og slå beskyttelseshætten på igen (hvis det findes). 2. Øgning af trykket: Anvend kun nitrogen (N) til påfyldning af akkumulatoren, brug aldrig oxygen (eksplosionsfare). f) Forbind påfyldningsapparatet til nitrogenflasken. g) Fjern plastiklåget. - Fjern beskyttelseshætten (hvis den eksisterer) fra gaspåfyldningsstudsen (44) med et spids værktøj. - Løsn forsigtigt gaspåfyldningsstudsen (44). - Skru påfyldnings- og testapparatet. h) Skru testapparatet fast på nitrogenflasken. i) Åbn lidt for udgangsventilen på påfyldningsstudsen og fyld nitrogen på indtil manometeret viser det ønskede tryk. k) Luk for udgangsventilen, fjern påfyldningsapparatet, luk for gaspåfyldningsstudsen og smæk låget på igen (hvis det findes). Bemærk Alle gasakkumulatorer viser et lille fald i trykket efter en vis tid jf. HYDAC fabriks specifikationer. Gas tabet udgør ca. 2-3 % p.a. Det anbefales, at akkumulatortrykket checkes og om nødvendig reguleres efter 4-5 år NOVA_

18 VEDLIGEHOLD OG SERVICE Generelle råd om vedligehold For at holde en maskine i god stand selv efter mange års brug, bør følgende punkter efterses og følges: - Efter de første driftstimer skal alle skruer efterspændes. I løbet af arbejdssæsonen - Check jævnligt alle skruer og efterspænd om nødvendigt. - Smør de fire smørenipler i begge ender af svingboltene hver uge. - Smør alle andre nipler mindst to gange pr. sæson. På samme tid gives alle samlinger og justeringsspindler olie. Rengøring af maskindelene Bemærk venligst! Anvend aldrig en højtryksrenser til rengøring af lejer og hydrauliske dele. - Fare for rustdannelse! - Smør maskinen efter rengøring og foretag en kort testkørsel. - Rensning ved for højt tryk kan ødelægge lakken. Udendørs parkering Ved udendørs parkering i længere perioder renses stempler og de smøres. Udskiftelige dele - Udskift slidte, udskiftelige dele i tide for at forhindre at alle udsatte dele bliver ødelagte. Dæktryk - Vær opmærksom på korrekt dæktryk! - Check jævnligt dæktrykket! Fare for at dækket sprænger, hvis der er for lidt eller for stort dæktryk! Vinteropbevaring - Rens maskinen omhyggelig forinden den henstilles. - Opbevar maskinen, hvor den er beskyttet imod vejrlig. - Beskyt udsatte dele imod rustdannelse. FETT - Smør samtlige smørenipler Yderligere henvisning: se venligst kapitlet Henstilling af plov i brugsanvisningen SERVO intelligent FENDT Vario-Terminal Hydraulikken - Check hydraulikslangerne jævnligt for skader. Udskift omgående porøse og ødelagte hydraulikslanger. Pas på: Infektionsfare! Hvor der er utætheder i hydraulikken, må man ikke røre utætte områder. Forinden arbejde med hydraulikken - Sænk maskinen til jorden. - Når der foretages vedligehold på en hævet maskine, skal man altid sikre, at maskinen er sikkert understøttet. - Tag trykket af hydraulikenheden og sluk for motoren WARTUNG_

19 VEDLIGEHOLD OG SERVICE Indstilling af plovens vendehoved Hvis ikke ploven bryder jorden korrekt, kan der opnås en forbedring ved at vende den excentriske bøsning. Skærpunktet i området S skal enten stå højere eller lavere afhængig af den excentriske bøsnings placering (A eller B). Efter spænd samtlige skruer efter justeringen. På nogle modeller er der monteret en fangplade i stedet for en excentrisk bøsning. Se også Basis indstilling af plovåsene. Basis indstilling af plovåsene Check skal foretages i følgende rækkefølge og efter at slidte dele er udskiftet: 1. Placer ploven på et lige underlag. 2. Mellemrummet (A) imellem plovåse og skærkanter skal være den samme på samtlige plovåse. 3. Check afstanden (B1) på den sidste plovås. B1 = 0-5 mm for underplove* af W, UWS typerne mm for underplove* af UW, UWS, WSS typerne 4. Indstil samme mål for afstand (B) som for B1. * Underplovstypen er vist tydeligt på fabrikantens skilt WARTUNG_

20 EKSTRA UDSTYR Indstilling af rulleskæret (* Indstil rulleskærets skæredybde til en afstand på 5 cm fra plovskærets spids. Placeringen på plovlegemet er forvalgt ved at flytte på holderen på konsollen. Yderligere montagepositioner er mulige ved at svinge excenterakslen (50) 180. Afstanden i siden til plovskærets spids skal være 2-3 cm og indstilles ved at svinge excenterakslen (50). Fjederaflastet rulleskær (* ZUSÄTZE_ (* Giv agt! Risiko for at skære sig på de skarpe kanter.

21 EKSTRA UDSTYR Majsforplov, møgforplov Forplovetyper: Disse skær er designet med henblik på at nedmulde overflade snavs, strå eller møg i jorden. Indstil arbejdsdybden til 1/3 af den totale arbejdsdybde. Den længdemæssige monteringsposition bør ligge foran eller bagved plovens vingespids. Hvor der er meget ukrudt eller ved pløjning af stubmark, skal forploven altid placeres så langt tilbage som mulig. Afbøjeben (60) Afbøjeben, som er monteret på underploven, sørger for at stilkene bøjer mindre under pløjning af stub, hvorfor stråene bedre glider af. Møgforplov (61) For nedpløjning af møg eller andre former for gødning. Landside til plovtype UW, W og WSS. Ledeplade til plovtype UW, W og WSS. Disse kan anvendes i stedet for møgmuldplader (se ovenstående) men er ikke særlig effektive ved lave arbejdsdybder. Knivskær (62) (* Dette redskab kan anvendes i stedet for rulleskær (se ovenstående) Det er dog ikke justerbart ZUSÄTZE_ (* Giv agt! Risiko for at skære sig på de skarpe kanter.

22 FØLERHJU Dækmontering SERVO 45, SERVO / PR Dæktryk maks. 5,5 bar. SERVO 35 23x10, PR Dæktryk maks. 2 bar. Transport-Følerhjul Som følerhjul Fastsæt dybden For yderligere oplysninger se venligst brugsanvisningen SERVO intelligent FENDT Vario-Terminal. Som transporthjul Herved aflastes traktorens bagaksel og liften. Bemærk meget vigtigt: - Topstangen (1) må aldrig være monteret under transport. 1 Skift til arbejdsposition - Tilkobl topstangen og hæv ploven med traktorens lift. - Løsn låsene (af sikkerhedsmæssige årsager gøres dette fra traktorens førersæde vha. rebet (S) Herved svinges håndtaget 90 (position A1). - Vendeenheden placerer ploven opret. - Fjern boltene (3), sving støttehjulskonsollen ca. 90 til arbejdsposition og sæt boltene (3) i igen (A). Fastgør boltene med en låsesplit (5). - Furebredde justering: - For servo plus: hydraulisk - For standard ploven: placer akslen T3 i den position man ønsker. - Cylinderen i arbejdsposition (A2) Skift til transportposition - Indstil ploven til den mindste furebredde - For servo plus: hydraulisk - For standard ploven: placer akslen T3 i den ønskede position. - Cylinderen i transportposition (T2) isæt boltene - Fjern boltene (3), sving støttehjulskonsollen ca. 90 til transport position og isæt boltene (3) igen (T). Fastgør boltene med splitter (5). - Løsn låsene. Herved svinges kontrolhåndtaget (på tilkoblingsrammen) 90 (position T1). - Hæv ploven med traktorens lift. - Vendehovedet placerer langsomt ploven i vandret, indtil låseboltene på tilkoblingsrammen automatisk låses. - Fjern topstangen (1). TD65/92/75 - Afmonter altid topstangen (1) forinden vejtransport. A, A2 = arbejdsposition T, T2 = transportposition A1 = arbejdsposition T1 = transportposition Transportposition SERVO Standard TRANS-PENDELRAD_

23 TEKNISKE DATA Redskabet ID-plade Redskabets korrekte betegnelse og dets angivelser (rammehøjde, plovåsenes form,...) er anført i afsnittet Type. Fabrikkens nummer er præget på redskabets ID-plade (som vist overfor) og på tilkoblingsrammen. Garantisager og forespørgsler kan ikke behandles, med mindre at serienummeret oplyses. Indfør venligst nummeret på forsiden af denne manual øjeblikkeligt efter at maskinen er leveret. 1 Svarer til maskiner med standard udstyr Defineret anvendelse af ploven jf. producentens instruktioner Ploven må udelukkende anvendes til normal brug indenfor markarbejde. * Til pløjning af dyrkelig jord, marker og andre jordtyper. Enhver anden anvendelse udover de her nævnte er ikke i overensstemmelse med defineret anvendelse. Fabrikanten vil ikke holdes ansvarlig for skader opstået pga. misbrug. Risikoen bæres alene af brugeren. Betjening, service og vedligeholdelseskravene specificeret af fabrikanten henhører ligeledes under defineret anvendelse. Tekniske data Permanent støjniveau Maks. kraftbehov < 70 db(a) 125 kw / 170 hk SERVO 45 PLUS Kraftbehov Type Skær Plovås afstand Rammehøjde Furesnitbredde Vægt 1 (kw / HK) SERVO 45-P cm 80 cm cm 1340 kg 80 / 110 SERVO 45-P cm 80 cm cm 1340 kg 80 / 110 SERVO 45-P595 5 (4+1) 95 cm 80 cm cm 1540 kg 96 / 130 SERVO 45-P502 5 (4+1) 102 cm 80 cm cm 1540 kg 96 / 130 SERVO 45 NOVA PLUS Kraftbehov Type Skær Plovås afstand Rammehøjde Furesnitbredde Vægt 1 (kw / HK) SERVO 45-NP cm 80 cm cm 1650 kg 96 / 130 SERVO 45-NP595 5 (4+1) 95 cm 80 cm cm 1900 kg 110 / TECHN. DATEN Gælder for redskaber i standardudførelsen

24 TEKNISKE DATA Ekstra udstyr Landside UW, UWS, W, WSS. Afbøjeben U, UW, UWS, W, WSS. Ledeplade U, UW, UWS. Knivskær U, UW, W, WSS. Landside beskytter UW, UWS, W, WSS Majsforplov M1 / M2 Møgforplov - forplov DV Glat tallerkenrulleskær Takket rulleskær Undergrundsplov Advarselstrekant, Gul refleks på siden, Rød refleks til lygtesættet. Transport/Svinghjul TECHN. DATEN

25 UDSTYR Plovkrop forme Beskrivelse Betegnelse Arbejdsbredde Arbejdsdybde Nem at trække F r e m r a g e n d e t i l a t b r y d e jordklumper Passende til alle jordtyper 31 UW 36 UW 39 UW Især i kuperet terræn / lav pløjedybde 36 W Nem at trække 35 W Særdeles gode egenskaber i tidligere pløjede marker 41 W Den store risteunderplov Særdeles velegnet til tunge, klæbrige jordtyper 35 WSS Meget nem at trække Fabriksmonteret Mulige variationer til standardmodellen (uden merpris) - Ikke mulig X Ekstra udstyr imod en merpris AUSRÜSTUNGEN_

26 BILAG -Anhang Titelblatt _BA-Allgemein

27 Det originale kan ikke kopieres Det køre bedre med originale Pöttinger dele kvalitet og nemmere at montere - Større sikkerhed ved brug. Stabil i brug. Holder længere - Bedre økonomi Garanteret leveringssikkerhed gennem din lokale Pöttinger Salg og Service forretning. En beslutning skal tages, original eller uoriginal? Denne beslutning tages ofte på grundlag af pris og nogle gange kan billige priser være et meget dyrt valg. Vær sikker at du køber Original, dele med kløverblads symbolet stemplet i sliddelen! -Anhang Titelblatt _BA-Allgemein

28 Anbefalinger vedrørende arbejdssikkerhed BILAG-A Anbefalinger vedrørende arbejdssikkerhed Samtlige punkter i manualen, som vedrører arbejdssikkerhed vil være indikeret med dette symbol. 1.) Defineret anvendelse a. Se Tekniske data. b. Krav vedrørende betjening, service og vedligeholdelse, fastsat af fabrikanten, henhører ligeledes under overskriften Defineret anvendelse. 2.) Reservedele a. De originale reservedele og tilbehør er designet specielt til disse maskiner og anordninger. b. Vi ønsker at gøre det helt klart, at dele og udstyr, der ikke er leveret af os, ej heller er testet hos os. c. Montering og anvendelse af sådanne produkter kan derfor have en negativ effekt på maskinens konstruktion og egenskaber. Vi kan ikke gøres ansvarlig for skader forårsaget af brug af uorginale dele og udstyr, som ikke er leveret af os. d. Ændringer og anvendelse af uorginale dele, som ikke er tilladte af fabrikanten medfører, at garantien bortfalder. 3.) Beskyttelsesanordninger Alle beskyttelsesanordninger skal forblive på maskinen og skal holdes i god stand. Det er essentielt, at man udskifter slidte og ødelagte skærme o.l. 4.) Forinden arbejdet påbegyndes a. Forinden arbejdet påbegyndes, skal føreren være bekendt med alle funktioner og betjeningen. Indlæringen af disse er for sent, når maskinen er idrift! b. Redskabet skal checkes for traffik- og betjeningssikkerhed forinden hver arbejdsproces. 5.) Asbest - Visse komponenter fra underleverandører indeholder af tekniske årsager asbest. Bemærk advarslen på reservedelene. 6.) Persontransport er forbudt a. Persontransport på maskinen er forbudt. b. Maskinen må kun køres med på offentlige veje, når den er slået ind i transportposition. 7.) Køreegenskaber med redskaber a. Traktoren skal udstyres med tilstrækkelig vægt på fronten eller bagpå for at garantere optimal styre og bremsekapacitet (minimum 20% af køretøjets taravægt på være på forakslen). b. Køreegenskaberne er under indflydelse af underlaget og redskabet. Kørslen skal tilpasses forholdene - terræn og underlaget. Kg c. Ved kørsel gennem 20% sving med et bugseret redskab, skal man være opmærksom på hele køretøjets svingmasse. d. Ved kørsel gennem sving med et ophængt eller halvbugseret redskab, skal man være opmærksom på hele køretøjets svingmasse! 8.) Generelt a. Forinden et redskab tilkobles 3-pkt. ophænget, flyt lifthåndtaget til en position, hvor uhensigtsmæssig hævning eller sænkning ikke kan lade sig gøre! b. Tag dig i agt for skader, når redskabets kobles til traktoren! c. Fare for knusning for at skære sig kan opstå indenfor liftophængningsområdet! d. Stå aldrig imellem traktoren og redskabet, når liften hæves! e. Til-.og afkobling af kraftoverføringsakslen må kun ske, når motoren er stoppet. f. Ved transport med hævet redskab, sørg for at sikre liften imod sænkning! g. Forinden traktoren forlades, sænk redskabet og fjern traktorens nøgle! h. Der må aldrig stå personer imellem traktoren og redskabet, medmindre at traktoren er sikret imod at rulle vha. parkeringsbremsen eller/og hjulklodser! i. Gældende for alt vedligeholdelse, service og ombygningsarbejde sluk for motoren og fjern kraftoverføringen. 9.) Rensning af maskinen Anvend aldrig højtryksrenser til rengøring af lejer og hydrauliske dele. 9400_-Anhang A_Sicherheit - A 1 -

99 873.DK.80I.0 LION 3000 LION 3001. (Type KR 3000: +.. 01001) Rotorharve Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

99 873.DK.80I.0 LION 3000 LION 3001. (Type KR 3000: +.. 01001) Rotorharve Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 873..80I.0 LION 3000 LION 3001 (Type KR 3000: +.. 01001) Rotorharve Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den nye ejer Du har lige foretaget et fremragende valg. Naturligvis

Læs mere

TOP 420 N EUROTOP 420 N EUROTOP 421 N. Rotor rive Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 261.DK.80I.0

TOP 420 N EUROTOP 420 N EUROTOP 421 N. Rotor rive Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 261.DK.80I.0 99 261..80I.0 TOP 420 N (Type SK 261 : +.. 01001) EUROTOP 420 N (Type SK 261 : +.. 04591) EUROTOP 421 N (Type SK 261 : +.. 05211) Rotor rive Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

Læs mere

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! SA 250/360/601/WB 250 5900703bda1204 Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

ATV 150 cc. LO150 Gepard

ATV 150 cc. LO150 Gepard Brugsanvisning Varenr.: 9027281 ATV 150 cc. LO150 Gepard Rødlersvej 9 4733 Tappernøje Tlf + Fax 55 96 96 16 Mobil 30 23 20 90 npmotor@mail.dk ATV Model: Gepard - LO150 Varenummer: 9027281 Beskrivelse:

Læs mere

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series arbejde med motorsav del 2 arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Skov & Have. Tlf. 70 26 47 70. Fax 45 87 72 25. www.husqvarna.dk Copyright

Læs mere

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND 1 INDLEDNING TILLYKKE og TAK for dit køb af dette Tempo Fitness Løbebånd! Uanset om dit mål er at vinde et løb eller blot at nyde en sundere livsstil,

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 10 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS 64812949 www.hytorc.dk Sjællandsvej 3 5400 Bogense Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel :

Læs mere

Traktorfører. Færdselsregler og arbejdsmiljø 05

Traktorfører. Færdselsregler og arbejdsmiljø 05 Traktorfører Færdselsregler og arbejdsmiljø 05 Indhold Side Forord..........................................4 Traktorer........................................6 Hvad er en traktor?...........................6

Læs mere

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori C. Version 7.07

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori C. Version 7.07 Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C Version 7.07 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lastbil (kategori C) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3. Maskiner og maskinanlæg

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3. Maskiner og maskinanlæg At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3 Maskiner og maskinanlæg Vejledning om konstruktion og opstilling af maskiner og maskinanlæg, der ikke er omfattet af Maskindirektivet Maj 2004 Erstatter At-anvisning

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5825 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 494 010 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

OPEL CORSA. Instruktionsbog

OPEL CORSA. Instruktionsbog OPEL CORSA Instruktionsbog Indhold Introduktion... 2 Kort og godt... 6 Nøgler, døre og ruder... 19 Sæder, sikkerhed... 33 Opbevaring... 50 Instrumenter og betjening... 66 Lygter... 93 Klimastyring... 101

Læs mere

Kompendium til sikkerhedskursus

Kompendium til sikkerhedskursus Kompendium til sikkerhedskursus Indhold 1 Indledning 1 2 Klatring med topsikring 4 2.1 Påtagning og tilspænding af klatresele................... 5 2.2 Syning af dobbelt ottetalsknude i selen...................

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Hesten skal altid arbejde i en holdning, hvor det er fysisk muligt for den at udføre det, vi forlanger af den. Hesten må altså ikke på nogen

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Cobra 40-10. Udgave 10/2013. Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Cobra 40-10. Udgave 10/2013. Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234 Oversættelse af den originale driftsvejledning Cobra 40-10 Udgave 10/2013 Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234 Indholdsfortegnelse 1 OM DENNE VEJLEDNING 5 1.1 Forord 5 1.2 Advarsler, informationer og

Læs mere

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning Arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning Arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning Ved Jens Johnsen Høy, AgroTech og Helle Birk Domino, Videncentret for Landbrug Det Europæiske Fællesskab og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spørgsmål og svar. Teknisk Information

Spørgsmål og svar. Teknisk Information Spørgsmål og svar 1. Hvad er amperetimer (Ah) og reservekapacitet? Amperetimer (Ah) er måleenheden for batteriets totale strømreserve. Oftest måles denne ved 20 timers afladningstid. Batteriet belastes

Læs mere

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret. Ophavsret og licens Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B

Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B 0-1 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a

Læs mere

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Planlægning af nye arbejdspladser Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

Hækkeklipper GT5627 HN1617

Hækkeklipper GT5627 HN1617 Hækkeklipper GT5627 HN1617 Advarsel: Læs denne brugervejledning grundigt og forstå den, før hækkeklipperen tages i brug. Hav altid denne brugervejledning ved hånden. 1 2 INDHOLD Symbolforklaring... 4 Generelle

Læs mere

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Indhold InDhold 4 Indledning... 4 5 Projekterings- og kontraheringsfasen Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivendes

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

NEPTUNE 5 FA Operating Instructions

NEPTUNE 5 FA Operating Instructions Operating Instructions 107400337 C psi bar NEPTUNE 5 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 Indhold Mærkning af henvisninger 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger

Læs mere

The International Powerlifting Federation Tekniske regler

The International Powerlifting Federation Tekniske regler Det internationale Styrkeløftforbunds tekniske regler The International Powerlifting Federation Tekniske regler 2012 29. december 2011 Klaus Broström IPF er ansvarlig for indholdet af de tekniske regler,

Læs mere