Instruktionsbog + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3. Nr DK.80E.0. Plov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Instruktionsbog + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3. Nr. 99 988.DK.80E.0. Plov"

Transkript

1 Instruktionsbog + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3 Nr E.0 SERVO SERVO 45 PLUS 45 NOVA PLUS Plov Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

2 Til den nye ejer Du har lige foretaget et fremragende valg. Naturligvis er vi meget glade for dette valg og vi vil ønske dig tillykke med valget Pöttinger. Som din partner indenfor landbrug vil vi tilbyde dig kvalitet og effektivitet kombineret med driftsikkerhed. For at kunne imødekomme behovet for slid- og reservedele til vores maskiner, og for at kunne tage dette behov i betragtning, når vi udvikler nye maskiner, vil vi bede Dem om at hjælpe os med nogle detaljer. Endvidere vil vi også være i stand til at informere Dem om nye tiltag/udviklinger. Vigtig information vedrørende pålidelighed Ifølge lov om produktpålidelighed, er producenten og forhandleren forpligtet til at udlevere en instruktionsbog til kunden, når maskinen er solgt og til at instruere dem i brug, vedligehold, og sikkerhedsforeskrifter. Bekræftelse herpå er nødvendig for at bevise, at maskin- og brugsanvisning er blevet overdraget. Til dette formål skal dokument A underskrives og sendes til Pöttinger. Dokument B tilhører forhandleren, der leverer maskinen, og kunden modtager dokument C. I henhold til loven om produktansvarsskade er hver landmand en erhvervsdrivende. Ved en skade, som opstår pga. en maskine og ikke direkte på denne, gælder iht. tingskadeloven en selvrisiko (Euro 500,-). Ved skader opstået ifb. med maskinstationsarbejde, er dækning iht. produktansvarsloven udelukket. OBS! Sælger kunden maskinen på et senere tidspunkt, skal instruktionsbogen overdrages til den nye ejer. Den nye ejer skal også have passende instruktioner i henhold til regulationerne omkring denne maskine. ALLG./BA SEITE 2 / 0000-

3 INSTRUKTIONER FOR LE- VERING AF MASKINER Dokument D ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik GmbH A-4710 Grieskirchen Tel. (07248) Telefax (07248) GEBR. PÖTTINGER GMBH D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 112 Telefax ( ) GEBR. PÖTTINGER GMBH Servicezentrum D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 231 Telefax ( ) I henhold til produktansvar bedes De venligst checke nedenstående: Sæt kryds X Maskinen er gennemgået iht. leveringssedlen. Alle vedlagte løse dele er fjernet. Alt sikkerhedsudstyr, kraftoverføringsaksel og alle betjeningsdele forefindes. Betjening og vedligeholdelse af maskinen og/eller udstyret er forklaret til kunden iht. instruktionsbogen. Dækkene er checket for korrekt tryk. Hjulmøtrikker er efterspændt for korrekt spænding. Kraftoverføringsakslen er afkortet til den korrekte længde. Korrekt power-take-off hastigheds indikation. Montage til traktor via tre-punkts-ophæng er foretaget. Testkørsel foretaget og der blev ikke fundet fejl og mangler. Funktionerne blev forklaret, mens testkørslen blev foretaget. Løft af redskab under transport og driftsposition blev gennemgået. Information om ekstraudstyr blev givet. Den absolutte nødvendighed af at læse instruktionsbogen blev påpeget. For at bevise, at maskinen og instruktionsbogen er blevet leveret korrekt, er en bekræftelse herpå nødvendig. Med henblik herpå, bedes De gøre følgende: - underskriv Dokument A og send det til firmaet Pöttinger (i tilfælde af Landsberg leveret udstyr: til firmaet i Landsberg) - Dokument B opbevares af forhandleren, der leverer maskinen. - Dokument C opbevares af kunden Dokum D Anbaugeräte - 3 -

4 INDHOLD Indholdsfortegnelse CE-mærket...5 Betydning af advarselsskilte...5 Forberedelse på traktor...6 Kontrol af liften...6 Tilkobling af hydraulik...7 Forberedelse af plov...7 Tilkobling af traktor...8 Lys og advarselsudstyr...9 Frakobling fra traktor...9 Henstilling, rengøring og vinteropbevaring af maskinen...9 Før kørsel i marken...10 Eksempel: Indstilling af spindlen Finjustering Tabel for 965 mm Tabel for 825 mm Tilpasning af ploven til traktoren gennem SERVOMATIC...12 Vending af ploven...13 Indstilling af plovens hældningsgrad (11)...13 Pløjning med hydraulisk kontrol...14 Hydraulisk furebreddejustering...14 Sikringsbolte...15 Fuldautomatisk Nonstop overbelastningssikring...16 Indstillingsområde...16 Tabel...16 Gasakkumulator (43):...17 Ændring af trykket i gasakkumulatoren...17 Bemærk...17 Generelle råd om vedligehold...18 Rengøring af maskindelene...18 Hydraulikken...18 Indstilling af plovens vendehoved...19 Basis indstilling af plovåsene...19 Indstilling af rulleskæret (*...20 Fjederaflastet rulleskær (*...20 Forplovetyper:...21 Transport-Følerhjul...22 Skift til arbejdsposition...22 Skift til transportposition...22 Defineret anvendelse af ploven jf. producentens instruktioner...23 Tekniske data...23 Redskabet ID-plade...23 Ekstra udstyr...24 Plovkrop forme...25 Smøringsdiagram...29 Kombinationen af traktor og tilkoblet redskab D.1 INHALT - 4 -

5 ADVARSELSMÆRKER CE-mærket CE-mærket, som er påsat af producenten, indikerer udelukkende at maskinen overholder gældende EU regulativer og bestemmelser. EU deklarationserklæring (se Tillægget) Ved underskrift af EU overensstemmelseserklæring erklærer producenten at maskinen imødekommer samtlige relevante sikkerheds- og sundhedsforeskrifter. Betydning af advarselsskilte Hold dig væk fra svingnings område af maskinerne. Ræk aldrig ind i områder med fare for knusning så længe der er dele i bevægelse AZB_

6 TILKOBLING TIL TRAKTOR Forberedelse på traktor Generelt - Vær opmærksom på at der bruges en passende størrelse traktor. Hjul - Dæktrykket i traktoren baghjul ved pløjning skal helst være 0,8 bar. - Under svære forhold kan ekstra hjulvægt med fordel monteres. Se også traktorens instruktionsbog Frontvægt Tilstrækkelig frontvægt skal placeres så langt foran som muligt for at overholde vægtgrænser til styre- og bremsehjul Mindst 20% af traktorens totalvægt skal være på forakslen Liften - Venstre og højre liftarm skal være præcis samme længde. For justering se traktorens instruktionsbog. - Hvis løftespindlerne kan flyttes i flere positioner, så vælg den bagerste position (H). Det vil medføre, at traktorens lift vil blive mindst muligt. - Position (2) topstangen (1) indstilles som foreskrevet af traktorproducenten. Indstilling til transport - Lås spindler til slingrestyret (5), så maskinen ikke kan svinge til siden under transport. - De hydrauliske komponenter skal sikres imod funktion. Indstilling til pløjning - Lås slingrestyret op (5) så den største frie svingning opnås. Kontrol af liften Kontrolposition: For montering og for afmontering af redskab og for transport. Den normale indstilling af liften er uden vægtoverføring. Det vil sige at stilling på lifthåndtaget og højde på lift hænger fuldstændig sammen. Vægtoverføring Pløjning med vægtoverføring Se afsnit om brug ANBAU_

7 TILKOBLING TIL TRAKTOR Tilkobling af hydraulik - Hvis traktoren kun har et enkeltvirkende udtag, er det nødvendigt at have en fri retur til tanken (T) - Pumpelinie (1) og tanklinie (2). 1 enkeltvirkende styreenhed med tilbageløbsledning eller 1 dobbeltvirkende styreenhed eller 1 dobbeltvirkende styreenhed med load sensing Vigtigt: - Pas på hydraulikoliens tilbageløbesretning (P/T)! - Ved fejl i det elektriske anlæg kan den ønskede hydraulikfunktion udføres ved hjælp af en nødbetjening. Detaljerede oplysninger findes i brugsanvisningen SERVO intelligent Fendt Vario-Terminal. Forberedelse af plov Montering af løftebom (965mm / 825 mm) - Brug den rigtige løftebom - se også reservedelslisten. - Find ud af den rigtige position i forhold til traktorens lift. - Begge monteringsplader til løftebommen kan monteres på 4 (P1, P2, P3, P4) forskellige måder. Topstangsbolt - Bolten placeres som vist på tegningen - og låses med splitten (K) ANBAU_

8 TILKOBLING TIL TRAKTOR Tilkobling af traktor Sikkerhedsråd: Se del A1, Pt. 8 a-h - Sæt traktorens hydraulik i neutral. - Påsæt først liftarme og derefter topstang, isæt spiller Note For nærmere oplysninger se venligst brugsanvisningen SERVO intelligent FENDT Vario-Terminal Vigtigt Støtteben i arbejdsposition 1. Placer hullet i foden på støttebenet på bolten (1) 2. Støttebenet sikres med låsesplit (2). Støttebenet må kun sikres i det første hul på støttebenet. Brug ikke hulposition ellers vil støttebenet blive ødelagt ved vending af ploven Topstang (1) - Topstangen (1) skal påsættes, så punktet (P1) på ploven er højere placeret end punktet P2 på traktoren. Dette kontrolleres første gang ploven er i jorden. P2 1 P1 TD65/92/27 Støtteben ved parkering Støttebent sikres med låsesplit (2). Vægtoverføring via liftarme Hvis traktorens vægtoverføring er kontrolleret gennem liftarmene, Så skal der bruges et langt hul f.eks. (LL) på ploven. V æ g t o v e r f ø r i n g v i a topstang Hvis traktorens vægtoverføring er kontrolleret gennem topstangen, skal der bruges et hul, hvor bolten er fikseret (RL). - Isæt hydraulikslangerne på traktoren ANBAU_

9 TILKOBLING TIL TRAKTOR Lys og advarselsudstyr Ved transport i tåge, tusmørke, eller nat, skal der være klar afmærkning monteret. Råd om dette kan findes i afsnit C der indeholder alt om lysmarkering og refleksafmærkning. PöTTINGER kan levere lygtesæt og advarselstavler ved forespørgsel. Vær altid opmærksom på hvilke regler, der gælder der gælder i landet. Frakobling fra traktor - Vend ploven i arbejdsposition og sæt støttebenet ned, hold på jævnt underlag. - Stil igen håndtaget i neutral - Hydraulikslangerne afkobles fra traktor. - Støttebenet svinges ned og sættes fast med låsesplit. - Afmonter topstang og derefter liftarme. Henstilling, rengøring og vinteropbevaring af maskinen se afsnittet om Vedligehold og service! ANBAU_

10 FORINDSTILLING AF PLOVEN Før kørsel i marken Indstilling af begge hydraulikcylindre (ZP, VF) Trækpunkt (ZP) Forreste fure (VF) Indstillingerne afhænger af afstanden mellem traktorens baghjul (RA) og furebredden. For yderligere oplysninger se venligst brugsanvisningen SERVO intelligent FENDT Vario-Terminal ZP VF TD65/92/35 - Detaljeret information kan ses i kap. Vedr. BRUG RA VOREINSTELLUNG_

11 FORINDSTILLING AF PLOVEN A TD65/92/39 B Finjustering - Tag målene (A) og (B) og afgør liftkategorien (825 eller 965), herefter kan målet for (F) findes i tabellen. Målene (A, B) er fra center bolt til center bolt. - Målet for F findes i skæringen af de to linier i diagrammet (som vist i eksempel). B Tabel for 965 mm 190 Nm (19 kpm) Eksempel: A = 512 mm B = 1030 mm Målet for (F) ligger mellem Linie 23 og 25. Derfor vælges 24 mm. F = 24 mm Indstilling af spindlen 1. Løsn møtrikkerne (SK). 2. Indstil spindlen til det rette mål (F) jf. tabellen. - Derefter spændes Møtrikkerne igen. 3. Efterspænd møtrikkerne (SK) Trækspunkt Nm (19 kpm) Tabel for 825 mm FEINEINSTELLUNG_

12 BRUG Tilpasning af ploven til traktoren gennem SERVOMATIC SERVOMATIC gør det muligt at tilpasse ploven fuldstændig til traktoren. De følgende indstillinger bør gøres i nævnte rækkefølge. Bevæg Dem aldrig i plovens område, så længe der kan opstå klemningsfare. Bevæg Dem aldrig ind i plovens svingningsområde Indstilling af trækpunkt For yderligere oplysninger se venligst brugsanvisningen SERVO intelligent FENDT Vario-Terminal. ZP VF 2. Forreste furebredde indstilling Forreste furebredde (S2) indstilles nemt ved hjælp af spindlen (VF). Furebredde (S1) er for smal - Forlænge hydraulikcylinderen (VF) Furebredde (S2) er for bred - Forkorte hydraulikcylinderen (VF) Furebredde (S2) er korrekt - Korrekt indstilling af hydraulikcylinder se kapitel FORINDSTILLING AF PLOV. 3. Indstilling af trækpunktet (Z) Korrekt indstilling Træklinien (ZL) går gennem midten (M) af traktorens bag aksel. Ingen sidetræk i traktoren. Ved pløjningen opstår ingen sidetræk. - Ploven er nem at trække. - Hydraulikcylinderen (ZP) er rigtigt indstillet. Forkert indstilling Træklinien (ZL) går ikke gennem midten (M) på bagakslen. a) Traktoren trækker mod det allerede pløjede. Dette kan ses ved, at traktoren skal styres mod det upløjede. - Forlænge hydraulikcylinderen (VF) b) Traktoren trækker mod det upløjede. - Forkorte hydraulikcylinderen (VF) EINSATZ_

13 BRUG Vending af ploven Giv agt! Ingen må stå indenfor plovens svingområde. Vending må kun foretages fra traktorens kabine. Ploven skal være helt hævet for at vende. Vendeploven er udstyret med en dobbeltvirkende cylinder og integreret automatisk reversgear. s 0 ST h TD 65/92/48 Vendeprocedure 1. Ploven hæves (med traktorens maskineri) Vigtigt: Hvis ploven ikke er helt hævet, kan vendingen ikke foretages. En sikkerhedsindretning forhindrer dette. 2. Tryk F1 på FENDT Vario-Terminalen eller brug tasten på joysticket. Yderligere oplysninger findes i brugsanvisningen SERVO intelligent FENDT Vario- Terminal. Indstilling af plovens hældningsgrad (11) Ploven skal være så vandret (90 ) som mulig i forhold til jordoverfladen under pløjningen. Denne position kan indstilles i løbet af pløjningen. - Drej den pågældende knap på FENDT Vario-Terminalen tilsvarende 90 TD 65/92/ EINSATZ_

14 BRUG Pløjning med hydraulisk kontrol - For at den hydrauliske kontrol virker korrekt, skal man være opmærksom på følgende: - Placer topstangen (1) således at tilkoblingspunktet (P1) på ploven under pløjningen er noget højere end tilkoblingspunktet (P2) på traktoren. P2 1 P1 Sæt split i topstangen LL, RL = Placering af splitten for sikring af liften RL = Placering af splitten for sikring af topstangen Se også afsnittet TILKOBLING TIL TRAKTOREN. TD65/92/27 - Under pløjningen skal plovens længderetning ligge så parallel med jordoverfladen som mulig. - Arbejdsdybden indstilles først og fremmest vha. liften. Afhængig af hydraulikkontroltypen, så varierer jordmodstanden, som tilføres servoventilen via topstangen under pløjningen (1) eller begge lifttapper. Den relevante impuls forårsager således, at liften enten hæver sig eller sænker sig. Et eksempel: Sikring af topstangen Ploven trænger dybere ned i jorden. Dette medfører, at trykket på kontrolventilen via topstangen bliver større. Konsekvensen heraf er, at kontrolventilen forbliver i hævepositionen indtil den indstillede arbejdsdybde igen er nået. Bemærk: Følg også altid traktorfabrikantens instruktioner. Hydraulisk furebreddejustering Ubegrænset furebreddejustering kan foretages under pløjningen. Træklinien påvirkes ikke af dette (se Indstilling af trækpunktet (Z) ). Fordele: - Præcis pløjning langs agerrender. - Pløjning rundt om objekter (master, træer, etc.). Furebreddejustering Se venligst brugsanvisningen SERVO intelligent FENDT Vario-Terminal EINSATZ_

15 OVERBELASTNINGSSIKRING Sikringsbolte Plovens dele er fastgjorte med sikringsbolte. Ved overbelastning vil sikringsboltene brække (30) og plovens dele vil svinge væk og op. - Fjern resterne af bolten. - Løsn møtrikken (31). - Sving plovdelen tilbage i arbejdspositionen. - Isæt nye sikringsbolte og efterspænd begge bolte. Bemærk venligst! Anvend altid kun originale sikringsbolte (se reservedelslisten) med den tilsvarende dimension og kvalitet. Anvend under ingen omstændigheder bolte med større eller mindre styrke SICHERUNG_

16 SERVO NOVA Fuldautomatisk Nonstop overbelastningssikring Den fuldautomatiske overbelastningssikring anbefales på jorde, som er svære at pløje pga. sten eller andre fremmedlegemer. Hver eneste plovdel er hydromekanisk beskyttet imod skader på SERVO-NOVA ploven. Ved kørsel over et fremmedlegeme svinger plovkroppen ud til en af siderne, hvorefter den automatisk svinger tilbage til arbejdspositionen. Der er ingen grund til at stoppe traktoren. U d o v e r d e n fuldautomatiske Nonstop overbelastningssikring har alle plovdeleholdere en sikringsbolt som ekstra beskyttelse. Se afsnittet OVERBELASTNINGSSIKRING for at få yderligere beskrivelse. Indstillingsområde Udløserkraften fra overbelastningssikringen kan tilpasses de forskellige jordtyper. Normal indstilling - Trykket på den hydrauliske cylinder (40) må højst være ca. 10 bar større end nitrogentrykket i gasakkumulatoren (43). N i t r o g e n t r y k k e t i g a s a k k u m u l a t o r e n ( 4 3 ) (fabriksindstillet) 80 bar Den hydrauliske cylinders trykjusteringsgrad (40) 90 til 160 bar Viser det sig i praksis, at overbelastningssikringen slår for ofte til, så kan trykket i den hydrauliske cylinder øges sammen med den medfølgende top-up anordning (se venligst tabel) (42). Tryk ( * udløsningskraft ( bar ) ( kp ) Tabel Øgning af trykket i de hydrauliske cylindre: Se venligst brugsanvisningen SERVO intelligent FENDT Vario- Terminal NOVA_

17 SERVO NOVA Gasakkumulator (43): Trykket i gasakkumulatoren kan også ændres. En reduktion eller øgning af gastrykket i akkumulatoren afhænger af de forskellige jordtyper. På meget lette jorder kan noget af gassen godt tages af. Vigtigt! Der må aldrig foretages svejsning, lodning eller mekanisk arbejde af nogen art på akkumulatoren. Ændring af trykket i gasakkumulatoren Dette arbejde må alene udføres af vor kundeservice eller på et autoriseret værksted. Der kræves et specielt påfyldnings og testapparatur for at øge eller reducere trykket i gasakkumulatoren. 1. Reducer trykket: a) Fjern plastiklåget. - Fjern påfyldningslåget (hvis der er et sådan) fra gaspåfyldningstappen (44) med et spids værktøj. b) Løsn gaspåfyldningstappen (44). c) Påskru fylde og testapparatet. d) Åbn let på udgangsventilen på påfyldningsapparatet. Lad langsomt nitrogenen komme ud (N) indtil manometeret viser, at det ønskede tryk er opnået. e) Luk for udgangsventilen, fjern påfyldningsapparatet, tilspænd gaspåfyldningstappen og slå beskyttelseshætten på igen (hvis det findes). 2. Øgning af trykket: Anvend kun nitrogen (N) til påfyldning af akkumulatoren, brug aldrig oxygen (eksplosionsfare). f) Forbind påfyldningsapparatet til nitrogenflasken. g) Fjern plastiklåget. - Fjern beskyttelseshætten (hvis den eksisterer) fra gaspåfyldningsstudsen (44) med et spids værktøj. - Løsn forsigtigt gaspåfyldningsstudsen (44). - Skru påfyldnings- og testapparatet. h) Skru testapparatet fast på nitrogenflasken. i) Åbn lidt for udgangsventilen på påfyldningsstudsen og fyld nitrogen på indtil manometeret viser det ønskede tryk. k) Luk for udgangsventilen, fjern påfyldningsapparatet, luk for gaspåfyldningsstudsen og smæk låget på igen (hvis det findes). Bemærk Alle gasakkumulatorer viser et lille fald i trykket efter en vis tid jf. HYDAC fabriks specifikationer. Gas tabet udgør ca. 2-3 % p.a. Det anbefales, at akkumulatortrykket checkes og om nødvendig reguleres efter 4-5 år NOVA_

18 VEDLIGEHOLD OG SERVICE Generelle råd om vedligehold For at holde en maskine i god stand selv efter mange års brug, bør følgende punkter efterses og følges: - Efter de første driftstimer skal alle skruer efterspændes. I løbet af arbejdssæsonen - Check jævnligt alle skruer og efterspænd om nødvendigt. - Smør de fire smørenipler i begge ender af svingboltene hver uge. - Smør alle andre nipler mindst to gange pr. sæson. På samme tid gives alle samlinger og justeringsspindler olie. Rengøring af maskindelene Bemærk venligst! Anvend aldrig en højtryksrenser til rengøring af lejer og hydrauliske dele. - Fare for rustdannelse! - Smør maskinen efter rengøring og foretag en kort testkørsel. - Rensning ved for højt tryk kan ødelægge lakken. Udendørs parkering Ved udendørs parkering i længere perioder renses stempler og de smøres. Udskiftelige dele - Udskift slidte, udskiftelige dele i tide for at forhindre at alle udsatte dele bliver ødelagte. Dæktryk - Vær opmærksom på korrekt dæktryk! - Check jævnligt dæktrykket! Fare for at dækket sprænger, hvis der er for lidt eller for stort dæktryk! Vinteropbevaring - Rens maskinen omhyggelig forinden den henstilles. - Opbevar maskinen, hvor den er beskyttet imod vejrlig. - Beskyt udsatte dele imod rustdannelse. FETT - Smør samtlige smørenipler Yderligere henvisning: se venligst kapitlet Henstilling af plov i brugsanvisningen SERVO intelligent FENDT Vario-Terminal Hydraulikken - Check hydraulikslangerne jævnligt for skader. Udskift omgående porøse og ødelagte hydraulikslanger. Pas på: Infektionsfare! Hvor der er utætheder i hydraulikken, må man ikke røre utætte områder. Forinden arbejde med hydraulikken - Sænk maskinen til jorden. - Når der foretages vedligehold på en hævet maskine, skal man altid sikre, at maskinen er sikkert understøttet. - Tag trykket af hydraulikenheden og sluk for motoren WARTUNG_

19 VEDLIGEHOLD OG SERVICE Indstilling af plovens vendehoved Hvis ikke ploven bryder jorden korrekt, kan der opnås en forbedring ved at vende den excentriske bøsning. Skærpunktet i området S skal enten stå højere eller lavere afhængig af den excentriske bøsnings placering (A eller B). Efter spænd samtlige skruer efter justeringen. På nogle modeller er der monteret en fangplade i stedet for en excentrisk bøsning. Se også Basis indstilling af plovåsene. Basis indstilling af plovåsene Check skal foretages i følgende rækkefølge og efter at slidte dele er udskiftet: 1. Placer ploven på et lige underlag. 2. Mellemrummet (A) imellem plovåse og skærkanter skal være den samme på samtlige plovåse. 3. Check afstanden (B1) på den sidste plovås. B1 = 0-5 mm for underplove* af W, UWS typerne mm for underplove* af UW, UWS, WSS typerne 4. Indstil samme mål for afstand (B) som for B1. * Underplovstypen er vist tydeligt på fabrikantens skilt WARTUNG_

20 EKSTRA UDSTYR Indstilling af rulleskæret (* Indstil rulleskærets skæredybde til en afstand på 5 cm fra plovskærets spids. Placeringen på plovlegemet er forvalgt ved at flytte på holderen på konsollen. Yderligere montagepositioner er mulige ved at svinge excenterakslen (50) 180. Afstanden i siden til plovskærets spids skal være 2-3 cm og indstilles ved at svinge excenterakslen (50). Fjederaflastet rulleskær (* ZUSÄTZE_ (* Giv agt! Risiko for at skære sig på de skarpe kanter.

21 EKSTRA UDSTYR Majsforplov, møgforplov Forplovetyper: Disse skær er designet med henblik på at nedmulde overflade snavs, strå eller møg i jorden. Indstil arbejdsdybden til 1/3 af den totale arbejdsdybde. Den længdemæssige monteringsposition bør ligge foran eller bagved plovens vingespids. Hvor der er meget ukrudt eller ved pløjning af stubmark, skal forploven altid placeres så langt tilbage som mulig. Afbøjeben (60) Afbøjeben, som er monteret på underploven, sørger for at stilkene bøjer mindre under pløjning af stub, hvorfor stråene bedre glider af. Møgforplov (61) For nedpløjning af møg eller andre former for gødning. Landside til plovtype UW, W og WSS. Ledeplade til plovtype UW, W og WSS. Disse kan anvendes i stedet for møgmuldplader (se ovenstående) men er ikke særlig effektive ved lave arbejdsdybder. Knivskær (62) (* Dette redskab kan anvendes i stedet for rulleskær (se ovenstående) Det er dog ikke justerbart ZUSÄTZE_ (* Giv agt! Risiko for at skære sig på de skarpe kanter.

22 FØLERHJU Dækmontering SERVO 45, SERVO / PR Dæktryk maks. 5,5 bar. SERVO 35 23x10, PR Dæktryk maks. 2 bar. Transport-Følerhjul Som følerhjul Fastsæt dybden For yderligere oplysninger se venligst brugsanvisningen SERVO intelligent FENDT Vario-Terminal. Som transporthjul Herved aflastes traktorens bagaksel og liften. Bemærk meget vigtigt: - Topstangen (1) må aldrig være monteret under transport. 1 Skift til arbejdsposition - Tilkobl topstangen og hæv ploven med traktorens lift. - Løsn låsene (af sikkerhedsmæssige årsager gøres dette fra traktorens førersæde vha. rebet (S) Herved svinges håndtaget 90 (position A1). - Vendeenheden placerer ploven opret. - Fjern boltene (3), sving støttehjulskonsollen ca. 90 til arbejdsposition og sæt boltene (3) i igen (A). Fastgør boltene med en låsesplit (5). - Furebredde justering: - For servo plus: hydraulisk - For standard ploven: placer akslen T3 i den position man ønsker. - Cylinderen i arbejdsposition (A2) Skift til transportposition - Indstil ploven til den mindste furebredde - For servo plus: hydraulisk - For standard ploven: placer akslen T3 i den ønskede position. - Cylinderen i transportposition (T2) isæt boltene - Fjern boltene (3), sving støttehjulskonsollen ca. 90 til transport position og isæt boltene (3) igen (T). Fastgør boltene med splitter (5). - Løsn låsene. Herved svinges kontrolhåndtaget (på tilkoblingsrammen) 90 (position T1). - Hæv ploven med traktorens lift. - Vendehovedet placerer langsomt ploven i vandret, indtil låseboltene på tilkoblingsrammen automatisk låses. - Fjern topstangen (1). TD65/92/75 - Afmonter altid topstangen (1) forinden vejtransport. A, A2 = arbejdsposition T, T2 = transportposition A1 = arbejdsposition T1 = transportposition Transportposition SERVO Standard TRANS-PENDELRAD_

23 TEKNISKE DATA Redskabet ID-plade Redskabets korrekte betegnelse og dets angivelser (rammehøjde, plovåsenes form,...) er anført i afsnittet Type. Fabrikkens nummer er præget på redskabets ID-plade (som vist overfor) og på tilkoblingsrammen. Garantisager og forespørgsler kan ikke behandles, med mindre at serienummeret oplyses. Indfør venligst nummeret på forsiden af denne manual øjeblikkeligt efter at maskinen er leveret. 1 Svarer til maskiner med standard udstyr Defineret anvendelse af ploven jf. producentens instruktioner Ploven må udelukkende anvendes til normal brug indenfor markarbejde. * Til pløjning af dyrkelig jord, marker og andre jordtyper. Enhver anden anvendelse udover de her nævnte er ikke i overensstemmelse med defineret anvendelse. Fabrikanten vil ikke holdes ansvarlig for skader opstået pga. misbrug. Risikoen bæres alene af brugeren. Betjening, service og vedligeholdelseskravene specificeret af fabrikanten henhører ligeledes under defineret anvendelse. Tekniske data Permanent støjniveau Maks. kraftbehov < 70 db(a) 125 kw / 170 hk SERVO 45 PLUS Kraftbehov Type Skær Plovås afstand Rammehøjde Furesnitbredde Vægt 1 (kw / HK) SERVO 45-P cm 80 cm cm 1340 kg 80 / 110 SERVO 45-P cm 80 cm cm 1340 kg 80 / 110 SERVO 45-P595 5 (4+1) 95 cm 80 cm cm 1540 kg 96 / 130 SERVO 45-P502 5 (4+1) 102 cm 80 cm cm 1540 kg 96 / 130 SERVO 45 NOVA PLUS Kraftbehov Type Skær Plovås afstand Rammehøjde Furesnitbredde Vægt 1 (kw / HK) SERVO 45-NP cm 80 cm cm 1650 kg 96 / 130 SERVO 45-NP595 5 (4+1) 95 cm 80 cm cm 1900 kg 110 / TECHN. DATEN Gælder for redskaber i standardudførelsen

24 TEKNISKE DATA Ekstra udstyr Landside UW, UWS, W, WSS. Afbøjeben U, UW, UWS, W, WSS. Ledeplade U, UW, UWS. Knivskær U, UW, W, WSS. Landside beskytter UW, UWS, W, WSS Majsforplov M1 / M2 Møgforplov - forplov DV Glat tallerkenrulleskær Takket rulleskær Undergrundsplov Advarselstrekant, Gul refleks på siden, Rød refleks til lygtesættet. Transport/Svinghjul TECHN. DATEN

25 UDSTYR Plovkrop forme Beskrivelse Betegnelse Arbejdsbredde Arbejdsdybde Nem at trække F r e m r a g e n d e t i l a t b r y d e jordklumper Passende til alle jordtyper 31 UW 36 UW 39 UW Især i kuperet terræn / lav pløjedybde 36 W Nem at trække 35 W Særdeles gode egenskaber i tidligere pløjede marker 41 W Den store risteunderplov Særdeles velegnet til tunge, klæbrige jordtyper 35 WSS Meget nem at trække Fabriksmonteret Mulige variationer til standardmodellen (uden merpris) - Ikke mulig X Ekstra udstyr imod en merpris AUSRÜSTUNGEN_

26 BILAG -Anhang Titelblatt _BA-Allgemein

27 Det originale kan ikke kopieres Det køre bedre med originale Pöttinger dele kvalitet og nemmere at montere - Større sikkerhed ved brug. Stabil i brug. Holder længere - Bedre økonomi Garanteret leveringssikkerhed gennem din lokale Pöttinger Salg og Service forretning. En beslutning skal tages, original eller uoriginal? Denne beslutning tages ofte på grundlag af pris og nogle gange kan billige priser være et meget dyrt valg. Vær sikker at du køber Original, dele med kløverblads symbolet stemplet i sliddelen! -Anhang Titelblatt _BA-Allgemein

28 Anbefalinger vedrørende arbejdssikkerhed BILAG-A Anbefalinger vedrørende arbejdssikkerhed Samtlige punkter i manualen, som vedrører arbejdssikkerhed vil være indikeret med dette symbol. 1.) Defineret anvendelse a. Se Tekniske data. b. Krav vedrørende betjening, service og vedligeholdelse, fastsat af fabrikanten, henhører ligeledes under overskriften Defineret anvendelse. 2.) Reservedele a. De originale reservedele og tilbehør er designet specielt til disse maskiner og anordninger. b. Vi ønsker at gøre det helt klart, at dele og udstyr, der ikke er leveret af os, ej heller er testet hos os. c. Montering og anvendelse af sådanne produkter kan derfor have en negativ effekt på maskinens konstruktion og egenskaber. Vi kan ikke gøres ansvarlig for skader forårsaget af brug af uorginale dele og udstyr, som ikke er leveret af os. d. Ændringer og anvendelse af uorginale dele, som ikke er tilladte af fabrikanten medfører, at garantien bortfalder. 3.) Beskyttelsesanordninger Alle beskyttelsesanordninger skal forblive på maskinen og skal holdes i god stand. Det er essentielt, at man udskifter slidte og ødelagte skærme o.l. 4.) Forinden arbejdet påbegyndes a. Forinden arbejdet påbegyndes, skal føreren være bekendt med alle funktioner og betjeningen. Indlæringen af disse er for sent, når maskinen er idrift! b. Redskabet skal checkes for traffik- og betjeningssikkerhed forinden hver arbejdsproces. 5.) Asbest - Visse komponenter fra underleverandører indeholder af tekniske årsager asbest. Bemærk advarslen på reservedelene. 6.) Persontransport er forbudt a. Persontransport på maskinen er forbudt. b. Maskinen må kun køres med på offentlige veje, når den er slået ind i transportposition. 7.) Køreegenskaber med redskaber a. Traktoren skal udstyres med tilstrækkelig vægt på fronten eller bagpå for at garantere optimal styre og bremsekapacitet (minimum 20% af køretøjets taravægt på være på forakslen). b. Køreegenskaberne er under indflydelse af underlaget og redskabet. Kørslen skal tilpasses forholdene - terræn og underlaget. Kg c. Ved kørsel gennem 20% sving med et bugseret redskab, skal man være opmærksom på hele køretøjets svingmasse. d. Ved kørsel gennem sving med et ophængt eller halvbugseret redskab, skal man være opmærksom på hele køretøjets svingmasse! 8.) Generelt a. Forinden et redskab tilkobles 3-pkt. ophænget, flyt lifthåndtaget til en position, hvor uhensigtsmæssig hævning eller sænkning ikke kan lade sig gøre! b. Tag dig i agt for skader, når redskabets kobles til traktoren! c. Fare for knusning for at skære sig kan opstå indenfor liftophængningsområdet! d. Stå aldrig imellem traktoren og redskabet, når liften hæves! e. Til-.og afkobling af kraftoverføringsakslen må kun ske, når motoren er stoppet. f. Ved transport med hævet redskab, sørg for at sikre liften imod sænkning! g. Forinden traktoren forlades, sænk redskabet og fjern traktorens nøgle! h. Der må aldrig stå personer imellem traktoren og redskabet, medmindre at traktoren er sikret imod at rulle vha. parkeringsbremsen eller/og hjulklodser! i. Gældende for alt vedligeholdelse, service og ombygningsarbejde sluk for motoren og fjern kraftoverføringen. 9.) Rensning af maskinen Anvend aldrig højtryksrenser til rengøring af lejer og hydrauliske dele. 9400_-Anhang A_Sicherheit - A 1 -

DK.80H.1 SERVO 25. (MaschNr ) SERVO 25 NOVA. (MaschNr ) Plov. Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

DK.80H.1 SERVO 25. (MaschNr ) SERVO 25 NOVA. (MaschNr ) Plov. Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 987..80H. SERVO 5 (MaschNr +.. 000) SERVO 5 NOVA (MaschNr +.. 000) Plov Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den nye ejer Du har lige foretaget et fremragende valg. Naturligvis

Læs mere

SERVO 35 SERVO 35 PLUS SERVO 35 NOVA SERVO 35 NOVA PLUS. Plov Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr DK.80H.

SERVO 35 SERVO 35 PLUS SERVO 35 NOVA SERVO 35 NOVA PLUS. Plov Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr DK.80H. 99 981..80H.0 SERVO 35 (MaschNr +.. 01001) SERVO 35 PLUS (MaschNr +.. 01001) SERVO 35 NOVA (MaschNr +.. 01001) SERVO 35 NOVA PLUS (MaschNr +.. 01001) Plov Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr.

Læs mere

Instruktionsbog + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3

Instruktionsbog + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3 Instruktionsbog + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3 Nr. 99 9762..80I.1 SYNKRO 3003 (Type 9762 : +.. 01001) Stub harver Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den nye ejer

Læs mere

SERVO 45 SERVO 45 PLUS SERVO 45 NOVA SERVO 45 NOVA PLUS SERVO 45 S SERVO 45 S PLUS SERVO 45 S NOVA SERVO 45 S NOVA PLUS. Plov DK.80H.

SERVO 45 SERVO 45 PLUS SERVO 45 NOVA SERVO 45 NOVA PLUS SERVO 45 S SERVO 45 S PLUS SERVO 45 S NOVA SERVO 45 S NOVA PLUS. Plov DK.80H. SERVO 45 SERVO 45 PLUS SERVO 45 NOVA SERVO 45 NOVA PLUS SERVO 45 S SERVO 45 S PLUS SERVO 45 S NOVA SERVO 45 S NOVA PLUS 99 983..80H.1 Plov Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

Læs mere

TERRADISC 4000 K +T (Type 9753 : ) TERRADISC 5000 K +T (Type 9754 : ) TERRADISC 6000 K +T

TERRADISC 4000 K +T (Type 9753 : ) TERRADISC 5000 K +T (Type 9754 : ) TERRADISC 6000 K +T 99 9755..80I.0 TERRADISC 4000 K +T (Type 9753 : +.. 01001) TERRADISC 5000 K +T (Type 9754 : +.. 01001) TERRADISC 6000 K +T (Type 9755 : +.. 01001) Tallerkenharve Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr.

Læs mere

HIT 69 N EUROHIT 69 N. Høvender 99 213.DK.80C.0. ( Type ZK 213 : +.. 01001 ) ( Type ZK 213 : +.. 01356 )

HIT 69 N EUROHIT 69 N. Høvender 99 213.DK.80C.0. ( Type ZK 213 : +.. 01001 ) ( Type ZK 213 : +.. 01356 ) 99 213..80C.0 HIT 69 N ( Type ZK 213 : +.. 01001 ) EUROHIT 69 N ( Type ZK 213 : +.. 01356 ) Høvender Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den nye ejer Du har lige foretaget

Læs mere

Instruktionsbog + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3

Instruktionsbog + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3 Instruktionsbog + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3 Nr. 99 9765..80I.1 SYNKRO 4003 K +T (Type 9763 : +.. 01001) SYNKRO 5003 K +T (Type 9764 : +.. 01001) SYNKRO 6003 T (Type 9765 :

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Page 3

BETJENINGSVEJLEDNING + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Page 3 BETJENINGSVEJLEDNING + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Page 3 Nr. 99 272..80G.0 TOP 650 multitast (Type SK 272 : +.. 01001) EUROTOP 650 multitast (Type SK 272 : +.. 01201) EUROTOP 651

Læs mere

99 250.DK.80I.0. EUROTOP 881 A (Type SK 250 : +.. 01001) Dobbelt rotorrive Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

99 250.DK.80I.0. EUROTOP 881 A (Type SK 250 : +.. 01001) Dobbelt rotorrive Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 250..80I.0 EUROTOP 881 A (Type SK 250 : +.. 01001) Dobbelt rotorrive Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den nye ejer Du har lige foretaget et fremragende valg. Naturligvis

Læs mere

HIT 69 AZ HIT 69 NZ EUROHIT 69 AZ EUROHIT 69 NZ. Høvender Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 209.DK.80H.

HIT 69 AZ HIT 69 NZ EUROHIT 69 AZ EUROHIT 69 NZ. Høvender Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 209.DK.80H. 99 209..80H.0 HIT 69 AZ ( Type ZK 209 : +.. 01001 ) HIT 69 NZ ( Type ZK 209 : +.. 01001 ) EUROHIT 69 AZ ( Type ZK 209 : +.. 04656 ) EUROHIT 69 NZ ( Type ZK 209 : +.. 04656 ) Høvender Ihre /Your / /Deres

Læs mere

EUROHIT 54 A / 54 N / 54 N-sp

EUROHIT 54 A / 54 N / 54 N-sp Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER FOR LEVERING AF MASKINER... PAGE 3 Nr. 99 203..80C.0 EUROHIT 40 A / 40 N / 40 H (Type ZK 203 : +.. 01001) EUROHIT 47 A / 47 N / 47 H (Type ZK 204 : +.. 01001) EUROHIT

Læs mere

99 288.DK.80I.0 EUROTOP 701 A. (Type SK 288 : +.. 01436) Dobbelt rotorrive Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

99 288.DK.80I.0 EUROTOP 701 A. (Type SK 288 : +.. 01436) Dobbelt rotorrive Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 288..80I.0 EUROTOP 701 A (Type SK 288 : +.. 01436) Dobbelt rotorrive Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den nye ejer Du har lige foretaget et fremragende valg. Naturligvis

Læs mere

TOP 800 multitast. EUROTOP 800 multitast EUROTOP 801 A. Dobbelt rotorrive Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

TOP 800 multitast. EUROTOP 800 multitast EUROTOP 801 A. Dobbelt rotorrive Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 286..80I.0 TOP 800 multitast (Type SK 286 : +.. 01001) EUROTOP 800 multitast (Type SK 286 : +.. 01441) EUROTOP 801 A (Type SK 286 : +.. 01541) Dobbelt rotorrive Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr.

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Brugsanvisning Knivslibemaskine

Brugsanvisning Knivslibemaskine Brugsanvisning Knivslibemaskine Side 1 af 12 Forord Kære Kunde Ved at købe en Pöttinger knivslibemaskine har De bestemt Dem for et produkt af høj kvalitet. Pöttinger knivslibemaskinen er kendetegnet ved

Læs mere

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER INTRODUKTION Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye PN Universal Målflytter og takker Dem fordi de valgte et af vores produkter. PN Universal

Læs mere

DK Brugsanvisning PARAGRUBBER ECO

DK Brugsanvisning PARAGRUBBER ECO DK Brugsanvisning PARAGRUBBER ECO Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Identifikation... 3 Sikkerhed... 4 Generelle sikkerhedsanvisninger... 4 Tilkobling og frakobling... 4 Trepunktsophæng... 4 Anvendelse...

Læs mere

Indhold. Traktorens hjulstilling (bag) Pløjedybde Topstangens længde Plovens vinkel Furebredde Forreste fures bredde

Indhold. Traktorens hjulstilling (bag) Pløjedybde Topstangens længde Plovens vinkel Furebredde Forreste fures bredde Indstilling af plov Indhold Justering inden brug Traktorens hjulstilling (bag) Traktorens hjulstilling (forrest) Dæktryk Liftarmene Plovens bæreaksel Forplove Muldplader Rulleskær Auto Reset System (udløsere)

Læs mere

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning.

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning. PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044852 Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning. Sikkerhed: Læs og forstå instruktionerne i denne manual. Stands

Læs mere

Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... SIDE 3 Oversættelse af den originale driftsvejledning

Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... SIDE 3 Oversættelse af den originale driftsvejledning Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... SIDE 3 Oversættelse af den originale driftsvejledning Nr. 99 2502..80K.0 TOP 852 C s-line (Type SK 2501 : 01001-01123) TOP 972 C

Læs mere

Indhold. Justering inden brug. Justering i marken. Pløjedybde Topstangens længde Plovens vinkel Furebredde Forreste fures bredde

Indhold. Justering inden brug. Justering i marken. Pløjedybde Topstangens længde Plovens vinkel Furebredde Forreste fures bredde Indstilling af plov Indhold Justering inden brug Justering i marken Traktorens hjulstilling (bag) Traktorens hjulstilling (forrest) Dæktryk Liftarmene Plovens bæreaksel Forplove Muldplader Rulleskær Auto

Læs mere

99 389.DK.80I.0. NOVADISC 400 (Type PSM 389 : +.. 01001) Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

99 389.DK.80I.0. NOVADISC 400 (Type PSM 389 : +.. 01001) Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 389..80I.0 NOVADISC 400 (Type PSM 389 : +.. 01001) Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den nye ejer Du har lige foretaget et fremragende valg. Naturligvis

Læs mere

LION 5000 LION Rotorharve Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr DK.80I.0. (Type 5000: +..

LION 5000 LION Rotorharve Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr DK.80I.0. (Type 5000: +.. 99 877..80I.0 LION 5000 (Type 5000: +.. 01001) LION 6000 (Type 6000: +.. 01001) Rotorharve Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den nye ejer Du har lige foretaget et fremragende

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING + INSTRUKTIONER VEDR. LEVERING... SIDE 3

BETJENINGSVEJLEDNING + INSTRUKTIONER VEDR. LEVERING... SIDE 3 BETJENINGSVEJLEDNING + INSTRUKTIONER VEDR. LEVERING... SIDE 3 Nr. 99 289..80D.0 EUROTOP 771 A (Type SK 289 : +.. 01461) Dobbelt rotorrive Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Kære landmand Du har

Læs mere

Instruktionsbog SERVO 65 SERVO 65 PLUS SERVO 65 NOVA SERVO 65 NOVA PLUS. Tilkoblet plov. Nr. 99 985.DK.80J.0

Instruktionsbog SERVO 65 SERVO 65 PLUS SERVO 65 NOVA SERVO 65 NOVA PLUS. Tilkoblet plov. Nr. 99 985.DK.80J.0 Instruktionsbog + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3 Nr. 99 985..80J.0 SERVO 65 (MaschNr +.. 01018) SERVO 65 PLUS (MaschNr +.. 01015) SERVO 65 NOVA (MaschNr +.. 01018) SERVO 65 NOVA

Læs mere

UT ET BRUGERVEJLEDNING

UT ET BRUGERVEJLEDNING SLAGLEKLIPPERE AT UT ET PT TT MT-MX KT XT YT HT MP ST BRUGERVEJLEDNING Manufacturer: CONCEPT PERUGINI S.R.L. Via Dell Artigianato, 11-13-15 47014 Meldola Italia +39.0543.494602 +39.0543.494727 www.conceptagri.com

Læs mere

NOVADISC 730 NOVADISC 900. Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 3904.DK.80I.0

NOVADISC 730 NOVADISC 900. Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 3904.DK.80I.0 99 3904..80I.0 NOVADISC 730 (Model PSM 3902 : +.. 01001) NOVADISC 900 (Model PSM 3904 : +.. 01001) Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den nye ejer Du har

Læs mere

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 175 cm bred slagleklipper. Sikkerhed:

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 175 cm bred slagleklipper. Sikkerhed: PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044854 Beskrivelse: 175 cm bred slagleklipper. Sikkerhed: Læs og forstå instruktionerne i denne manual. Stands altid traktorens motor inden kraftoverførselsakselen

Læs mere

TOP 420 N EUROTOP 420 N EUROTOP 421 N. Rotor rive Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 261.DK.80I.0

TOP 420 N EUROTOP 420 N EUROTOP 421 N. Rotor rive Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 261.DK.80I.0 99 261..80I.0 TOP 420 N (Type SK 261 : +.. 01001) EUROTOP 420 N (Type SK 261 : +.. 04591) EUROTOP 421 N (Type SK 261 : +.. 05211) Rotor rive Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

Læs mere

2Level 1600. Frontmonteret jordpakker. Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste

2Level 1600. Frontmonteret jordpakker. Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste 2Level 1600 Frontmonteret jordpakker Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste Vigtigt: Før maskinen tages i brug er det vigtigt at gennemlæse denne brugervejledning og forstå sikkerhedsanvisningerne.

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

SYNKRO 2200 SYNKRO 2600 SYNKRO 2600 S SYNKRO 3000 SYNKRO 3000 S SYNKRO 3800 S

SYNKRO 2200 SYNKRO 2600 SYNKRO 2600 S SYNKRO 3000 SYNKRO 3000 S SYNKRO 3800 S 99 965..80I.1 SYNKRO 2200 SYNKRO 2600 SYNKRO 2600 S SYNKRO 3000 SYNKRO 3000 S SYNKRO 3800 S Stub harver Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den nye ejer Du har lige foretaget

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Frontstrigle. DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX

Frontstrigle. DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX Type 300/400/500H/600H Tillykke med Deres nye Frontstrigle. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før

Læs mere

TOP 460 N EUROTOP 460 N EUROTOP 461 N. Rotor rive Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr DK.80I.0

TOP 460 N EUROTOP 460 N EUROTOP 461 N. Rotor rive Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr DK.80I.0 99 299..80I.0 TOP 460 N (Type SK 299 : +.. 01001) EUROTOP 460 N Type SK 299 : +.. 01491) EUROTOP 461 N Type SK 299 : +.. 01651) Rotor rive Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

Læs mere

Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... SIDE 3 Oversættelse af den originale driftsvejledning

Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... SIDE 3 Oversættelse af den originale driftsvejledning Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... SIDE 3 Oversættelse af den originale driftsvejledning Nr. 99 2861..80K.0 EUROTOP 851 A multitast (Type SK 2861 : +.. 01001) Dobbelt

Læs mere

Slagleklipper 180 svingbar

Slagleklipper 180 svingbar Brugsanvisning Varenr.: 9043011 Slagleklipper 180 svingbar Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9043011

Læs mere

140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret.

140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret. PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044851 Beskrivelse: 140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret. Sikkerhed:

Læs mere

Justering af vendeplov I maskinhus. Jens Iversen

Justering af vendeplov I maskinhus. Jens Iversen Justering af vendeplov I maskinhus Jens Iversen Verdensmester 1996 Traktor Sporvidde For en vendeplov er sporvidden ikke så vigtig idet de fleste vendeplove kan parallel forskyde bredden på forreste fure.

Læs mere

Kort vejledning. Joker 6 / 8 HD. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Udgave: 07/2013

Kort vejledning. Joker 6 / 8 HD. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Udgave: 07/2013 Kort vejledning Joker 6 / 8 HD Art.: 80740604 da Udgave: 07/2013 Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Kort vejledning Joker 6 / 8 HD Første idriftsættelse Tilpasning af slangetilkobling Ved første

Læs mere

PÖTTINGER SERVO. Vendeplove 97+210.07.0911. Alle oplysninger online

PÖTTINGER SERVO. Vendeplove 97+210.07.0911. Alle oplysninger online PÖTTINGER SERVO Vendeplove Alle oplysninger online 97+210.07.0911 SERVO Vendeplove pløjning uden stop I mange tilfælde er ploven stadig et passende redskab. I et godt sædskifte sikrer ploven gode betingelser

Læs mere

NOVACAT 305 ED NOVACAT 350. Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 379.DK.80I.0. (Type PSM 379 : +..

NOVACAT 305 ED NOVACAT 350. Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 379.DK.80I.0. (Type PSM 379 : +.. 99 379..80I.0 NOVACAT 305 ED (Type PSM 379 : +.. 01001) NOVACAT 350 (Type PSM 380 : +.. 01001) Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den nye ejer Du har lige

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

Lette liftmonterede vendeplove fra 2 til 5 furer

Lette liftmonterede vendeplove fra 2 til 5 furer Lette liftmonterede vendeplove fra 2 til 5 furer R 41 R 4 RW 4 til traktorer fra 60 til 110 hk Let liftmonteret vendeplov Enkelt, kompakt og økonomisk Grégoire Bessons know-how og erfaring gør R4 serien

Læs mere

Liftophængte vendeplove

Liftophængte vendeplove Liftophængte vendeplove Agrolux plove er skabt til moderne landmænd, der lægger vægt på et godt landmandskab, funktionelt udstyr og økonomisk drift. Det har vi gjort muligt med unikke konstruktioner og

Læs mere

HIT 910 N HIT 910 NZ HIT 910 A HIT 910 AZ. Høvender Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 2171.DK.80I.

HIT 910 N HIT 910 NZ HIT 910 A HIT 910 AZ. Høvender Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 2171.DK.80I. 99 2171..80I.0 HIT 910 N (Type 2171 : +.. 01001) HIT 910 NZ (Type 2171 : +.. 01001) HIT 910 A (Type 2171 : +.. 01001) HIT 910 AZ (Type 2171 : +.. 01001) Høvender Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr.

Læs mere

99 360.DK.80I.0 CAT NOVA 360 T. (Model PSM 360 : +..01001) Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

99 360.DK.80I.0 CAT NOVA 360 T. (Model PSM 360 : +..01001) Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 360..80I.0 CAT NOVA 360 T (Model PSM 360 : +..01001) Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den nye ejer Du har lige foretaget et fremragende valg. Naturligvis

Læs mere

D WD Betjeningsvejledning

D WD Betjeningsvejledning Copyright FSI power-tech, Erhvervsparken 2, DK-7160 Tørring D30-4702WD Betjeningsvejledning CE OVERNSSTEMMELSESERKLÆRING Producent:... FSI power-tech aps... Erhvervsparken 2... DK 7160 Tørring... Tlf.

Læs mere

Allrounder - classic -

Allrounder - classic - Allrounder - classic - Varitationsmuligheder Allrounder - classic - En allround harve til mange opgaver ALLROUNDER Classic uden valse For at opnå en optimal løsning og beluftning af jorden kan Allrounder

Læs mere

PÖTTINGER HIT. Bugseret rotorvender 97+025.07.0712. Alle oplysninger online

PÖTTINGER HIT. Bugseret rotorvender 97+025.07.0712. Alle oplysninger online PÖTTINGER HIT Bugseret rotorvender Alle oplysninger online 97+025.07.0712 HIT 10.11 T / HIT 12.14 T Bugseret rotorvender En tidssvarende landbrugsteknik skal svare til landbrugets voksende behov. Denne

Læs mere

Justering af vendeplov I maskinhus. Jens Iversen

Justering af vendeplov I maskinhus. Jens Iversen Justering af vendeplov I maskinhus Jens Iversen Verdensmester 1996 Traktor Sporvidde For en vendeplov er sporvidden ikke så vigtig idet de fleste vendeplove kan parallel forskyde bredden på forreste fure.

Læs mere

FLEX -LIFT NCH0 10 Brugsanvisning Version 2014

FLEX -LIFT NCH0 10 Brugsanvisning Version 2014 FLEX - LIFT NCH0 10 Brugsanvisning Version 2014 Indhold: 1. Sikkerhedsinformation 2. Symboler 3. Monteringsvejledning 4. Før brug 5. Anvendelse 6. Opbevaring 7. Genbrug 8. Garanti 9. CE-mærkning 10. Reservedelsliste

Læs mere

STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE

STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE DAIRON STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE Stony RD 100/130 RD 150/180/200 INSTRUKTIONSBOG Importør: Lyngager 5-11 2605 Brøndby Tlf. 4326 6611 Fax 4326 6626 www.hafog.dk FORORD: Vi ønsker dem tillykke med Deres nye

Læs mere

Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... SIDE 3 Oversættelse af den originale driftsvejledning

Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... SIDE 3 Oversættelse af den originale driftsvejledning Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... SIDE 3 Oversættelse af den originale driftsvejledning Nr. 99 3552..80M.1 EUROCAT 271 classic (Model PSM 3542 : +.. 01001) EUROCAT

Læs mere

UNICO - liftophængte plove

UNICO - liftophængte plove UNICO - liftophængte plove Prisliste februar 2017 Plovens bedste udstyr: Majs forplov Halm forplov Halm skræller MP4WD standard underplov Skrueformet skandinavisk underplov Pløjedybde fra 15 til 30 Arbejdsbredde

Læs mere

Slagleklipper 240 cm Sideforskydelig

Slagleklipper 240 cm Sideforskydelig Brugsanvisning Varenr.: 9047514 Slagleklipper 240 cm Sideforskydelig Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer:

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX Type 500/600/800 cm Tillykke med Deres nye Cultilift. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark.

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark. Eurodumper 700 Brugervejledning www.fl-i.dk 100 % made in Denmark FL Industries A/S Mimersvej 9 8722 Hedensted +45 7692 9092 +45 2492 9092 E-mail: ps@fl-i.dk Indholdsfortegnelse 1 Eurodumper 700 beskrivelse

Læs mere

Brugsanvisning FRONT TERRA-C

Brugsanvisning FRONT TERRA-C Brugsanvisning FRONT TERRA-C Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Identifikation....3 Sikkerhed...4 Generelle sikkerhedsvejledninger...4 Til- og frakobling...4 Trepunktsophæng...4 Betjening...4 Transport

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

99 873.DK.80I.0 LION 3000 LION 3001. (Type KR 3000: +.. 01001) Rotorharve Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

99 873.DK.80I.0 LION 3000 LION 3001. (Type KR 3000: +.. 01001) Rotorharve Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 873..80I.0 LION 3000 LION 3001 (Type KR 3000: +.. 01001) Rotorharve Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den nye ejer Du har lige foretaget et fremragende valg. Naturligvis

Læs mere

Farmer Disc. DK 300, 350, 400 cm

Farmer Disc. DK 300, 350, 400 cm DK 300, 350, 400 cm Type 300, 350, 400 cm Tillykke med Deres nye Farmer Disc. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen. Copyright

Læs mere

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Læs mere

PÖTTINGER TERRADISC. Tallerkenharver, ny serie 1001 97+236.07.0612. Alle oplysninger online

PÖTTINGER TERRADISC. Tallerkenharver, ny serie 1001 97+236.07.0612. Alle oplysninger online PÖTTINGER TERRADISC Tallerkenharver, ny serie 1001 Alle oplysninger online 97+236.07.0612 1 TERRADISC 3001 / 3501 / 4001 Allrounder indenfor jordbehandling Tallerkenharver fra 3,0 til 4,0 m arbejdsbredde

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.:

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Brugsanvisning Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start Varenr.: 90 Varenr.: 90 36 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fa 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

Liftophængte vendeplove

Liftophængte vendeplove Liftophængte vendeplove Agrolux tilbyder et bredt sortiment af lift vendeplove fra 2 til 6 furer. Gennem unikke konstruktioner og gennemtænkte detaljer er plovene fra Agrolux skabt til den moderne og effektive

Læs mere

99 353.DK.80I.0 CAT NOVA 310 T ED. (Type PSM 353 : +..01001) Slåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

99 353.DK.80I.0 CAT NOVA 310 T ED. (Type PSM 353 : +..01001) Slåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 353..80I.0 CAT NOVA 310 T ED (Type PSM 353 : +..01001) Slåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den nye ejer Du har lige foretaget et fremragende valg. Naturligvis

Læs mere

Vector - Stubharven. Optimal ydelse non-stop. Vectoren opfylder kravene til en moderne stubharve, med følgende fordele:

Vector - Stubharven. Optimal ydelse non-stop. Vectoren opfylder kravene til en moderne stubharve, med følgende fordele: Vector Vectoren opfylder kravene til en moderne stubharve, med følgende fordele: Optimal ydelse non-stop 4 rækket stubharve til øverlig samt dybde harvning. En optimal opblanding af jord og halm Med Topmix

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7 1 Indholdsfortegnelse Side: Brugsanvisning 2 Brugervejledning 3 Før du kører ud på din første tur 3 Din første tur 4 Tilpasning af din cykel 5 Justering af sadel 5 Justering af ryglæn 5 Justering af styr

Læs mere

fsi stubfræser ST 27 D Instruktionsbog fsi & Schmidt ApS, DK-7160 Tørring Tlf , fax

fsi stubfræser ST 27 D Instruktionsbog fsi & Schmidt ApS, DK-7160 Tørring Tlf , fax fsi stubfræser ST 27 D Instruktionsbog fsi & Schmidt ApS, DK-7160 Tørring Tlf. 75 80 55 58, fax 75 80 55 78 A EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivet 98/37/EF, Bilag II, A Fabrikant Adresse : FSI

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk TB-009D3 Manual Brugsanvisning Cykelplatform f/anhængertræk -Plads til 3 cykler. -Nem samling og montering. -Cyklerne anbringes nemt i holderne, grundet platformens lave højde. Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed.....

Læs mere

PLOVE NYHED. Prisliste 01.11.2014. XRWTOL Onland liftplov. Kan hurtigt omstilles til kørsel i furen.

PLOVE NYHED. Prisliste 01.11.2014. XRWTOL Onland liftplov. Kan hurtigt omstilles til kørsel i furen. PLOVE NYHED XRWTOL Onland liftplov Kan hurtigt omstilles til kørsel i furen. MRS - HRS - XRS Liftvendeplove Med sprængbolte og manuel indstillelig furebredde Vendeplove monteret med sprængbolte. Dette

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Instruktionsbog + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3

Instruktionsbog + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3 Instruktionsbog + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3 Nr. 99 873..80F.0 LION 3000 LION 3001 (Type KR 3000: +.. 01001) Rotorharve Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

KHV. Anvisninger til fører. 2,8/3,2/3,6/4,0m. Box 924 S Motala Sweden

KHV. Anvisninger til fører. 2,8/3,2/3,6/4,0m. Box 924 S Motala Sweden Anvisninger til fører KHV Vejplov 2,8/3,2/3,6/4,0m Gælder fra og med maskin-nr.: 10437. BEMÆRK! Gælder KHV 2,8 fra og med maskin-nr.: 10513 Box 924 S-591 29 Motala Sweden +46 141-22 41 00 +46 141-22 41

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

SAPHIR SNEPLOVE SP. QuALITy Made

SAPHIR SNEPLOVE SP. QuALITy Made SAPHIR SNEPLOVE SP NY MODEL Saphir sneplove model SP består af en to-delt plovkrop. Hver del er separat afsikret. Med den optimale plovform er sneploven egnet til arbejde i alle snehøjder. Standardudstyr

Læs mere

VIBRO MASTER 3000. Brugsanvisning

VIBRO MASTER 3000. Brugsanvisning VIBRO MASTER 3000 DK Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Identifikation... 3 Beskrivelse af symboler... 4 Sikkerhed... 5 Generelle sikkerhedsvejledninger... 5 Til- og frakobling... 5 3-punktsophæng...

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

River med 2 rotorer. Side- og midterskårsriver. Powered by Kongskilde

River med 2 rotorer. Side- og midterskårsriver. Powered by Kongskilde River med 2 rotorer Side- og midterskårsriver Powered by Kongskilde Midterskårsriver - 3-punktsophængt R 655 DS en 3-punktsophængt midterskårsrive. Artikuleret ophæng (3-punktsophæng). Bevægeligt rotorophæng

Læs mere

.R DK.80I.0 NOVADISC

.R DK.80I.0 NOVADISC 99 385..80I.0 NOVADISC 225 (Model PSM 385 : +.. 01001) NOVADISC 265 (Model PSM 386 : +.. 01001) NOVADISC 305 (Model PSM 387 : +.. 01001) NOVADISC 350 (Model PSM 388 : +.. 01001) Skiveslåmaskine Ihre /Your

Læs mere

Din brugermanual MASSEY FERGUSON 900 http://da.yourpdfguides.com/dref/2875549

Din brugermanual MASSEY FERGUSON 900 http://da.yourpdfguides.com/dref/2875549 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Nem udskiftning af skær Quadro - 4 Rækket stubharve

Nem udskiftning af skær Quadro - 4 Rækket stubharve Quadro Nem udskiftning af skær Quadro - 4 Rækket stubharve til øverlig og dyb stubharvning Alle komponenterne er kun monteret med en bolt, det gør at skæret passer nøjagtigt til stilken, og at en ændring

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 -

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 - - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14.

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14. S i d e 1 Montage vejledning for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Overensstemmelseserklæring... 4 Service

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.: 90 42 742 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

Verti-Groom 2000. Serienummer: Brugsanvisning og reservedelsbog. Redexim

Verti-Groom 2000. Serienummer: Brugsanvisning og reservedelsbog. Redexim Brugsanvisning og reservedelsbog Redexim Verti-Groom 2000 Serienummer: OBS: FOR AT BRUGEN AF MASKINEN KAN VÆRE SIKKER OG FOR AT OPNÅ DE BEDSTE RESULTATER ER DET MEGET VIGTIGT AT LÆSE DENNE BRUGSANVISNING

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere