DK.80I.0 LION 3000 LION (Type KR 3000: ) Rotorharve Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "99 873.DK.80I.0 LION 3000 LION 3001. (Type KR 3000: +.. 01001) Rotorharve Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr."

Transkript

1 I.0 LION 3000 LION 3001 (Type KR 3000: ) Rotorharve Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

2 Til den nye ejer Du har lige foretaget et fremragende valg. Naturligvis er vi meget glade for dette valg og vi vil ønske dig tillykke med valget Pöttinger. Som din partner indenfor landbrug vil vi tilbyde dig kvalitet og effektivitet kombineret med driftsikkerhed. For at kunne imødekomme behovet for slid- og reservedele til vores maskiner, og for at kunne tage dette behov i betragtning, når vi udvikler nye maskiner, vil vi bede Dem om at hjælpe os med nogle detaljer. Endvidere vil vi også være i stand til at informere Dem om nye tiltag/udviklinger. Vigtig information vedrørende pålidelighed Ifølge lov om produktpålidelighed, er producenten og forhandleren forpligtet til at udlevere en instruktionsbog til kunden, når maskinen er solgt og til at instruere dem i brug, vedligehold, og sikkerhedsforeskrifter. Bekræftelse herpå er nødvendig for at bevise, at maskin- og brugsanvisning er blevet overdraget. Til dette formål skal dokument A underskrives og sendes til Pöttinger. Dokument B tilhører forhandleren, der leverer maskinen, og kunden modtager dokument C. I henhold til loven om produktansvarsskade er hver landmand en erhvervsdrivende. Ved en skade, som opstår pga. en maskine og ikke direkte på denne, gælder iht. tingskadeloven en selvrisiko (Euro 500,-). Ved skader opstået ifb. med maskinstationsarbejde, er dækning iht. produktansvarsloven udelukket. OBS! Sælger kunden maskinen på et senere tidspunkt, skal instruktionsbogen overdrages til den nye ejer. Den nye ejer skal også have passende instruktioner i henhold til regulationerne omkring denne maskine. ALLG./BA SEITE 2 / 0000-

3 I N S T R U K T I O N E R F O R LEVERING AF MASKINER Dokument D ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik GmbH A-4710 Grieskirchen Tel. (07248) Telefax (07248) GEBR. PÖTTINGER GMBH D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 112 Telefax ( ) GEBR. PÖTTINGER GMBH Servicezentrum D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 231 Telefax ( ) I henhold til produktansvar bedes De venligst checke nedenstående: Sæt kryds X Maskinen er gennemgået iht. leveringssedlen. Alle vedlagte løse dele er fjernet. Alt sikkerhedsudstyr, kraftoverføringsaksel og alle betjeningsdele forefindes. Betjening og vedligeholdelse af maskinen og/eller udstyret er forklaret til kunden iht. instruktionsbogen. Dækkene er checket for korrekt tryk. Hjulmøtrikker er efterspændt for korrekt spænding. Kraftoverføringsakslen er afkortet til den korrekte længde. Korrekt power-take-off hastigheds indikation. Montage til traktor via tre-punkts-ophæng er foretaget. Testkørsel foretaget og der blev ikke fundet fejl og mangler. Funktionerne blev forklaret, mens testkørslen blev foretaget. Løft af redskab under transport og driftsposition blev gennemgået. Information om ekstraudstyr blev givet. Den absolutte nødvendighed af at læse instruktionsbogen blev påpeget. For at bevise, at maskinen og instruktionsbogen er blevet leveret korrekt, er en bekræftelse herpå nødvendig. Med henblik herpå, bedes De gøre følgende: - underskriv Dokument A og send det til firmaet Pöttinger (i tilfælde af Landsberg leveret udstyr: til firmaet i Landsberg) - Dokument B opbevares af forhandleren, der leverer maskinen. - Dokument C opbevares af kunden Dokum D Anbaugeräte - -

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Advarselssymboler CE-symbolet... 5 Anbefalinger for arbejdssikkerhed... 5 PÅBYGNING PÅ TRAKTOREN Forberedelser på traktoren... 6 Løfteanordning... 6 Forberedelser på redskabet... 6 Sporløsner (ekstra udstyr)... 6 Quickkoblere... 7 Påbygning på traktoren... 7 Afmontering fra traktoren... 7 drift Transportstilling ved kørsel på vej... 8 Lys ved kørsel på vej... 8 Kontrol før idriftsættelse... 8 Sikkerhedsanvisning!... 8 Omskiftning af udvekslingshjulene... 8 Rotorens omdrejningshastighed ved redskab med standardgear... 9 Rotorens omdrejningshastighed ved redskab med gear med flere udvekslingstrin Indstilling af arbejdsdybden Afstrygerplader Sideskjold Sikkerhedsanvisning! HYDRAULISK AFLASTNING Den hydrauliske aflastnings funktion Indstilling af spændingen OVERBELASTNINGSSIKRING Kamkoblingens funktionsmåde Indstilling af kamkoblingen Adskillelse af kamkoblingen PÅBYGNINGSSÅMASKINER Trepunktsophæng til påbygningssåmaskine ACCORD Trepunktsophæng til påbygningssåmaskine AEROSEM Montage af kileremsskiven Påbygning af en ACCORD såmaskine Afmontering af ACCORD såmaskinen Hydrolift til såmaskiner Påbygningsdele Løftebegrænsning til hydrolift Sikkerhedsindretning ved transportkørsler VEDLIGEHOLDELSE OG ISTANDSÆTTELSE Generelle tips til vedligeholdelse Udskiftning af tænder Kraftoverføringsaksler Rengøring af maskindelene Vinter parkering Ligefortandet vinkeldrev Gear med flere udvekslingstrin Smøreplan Tekniske Data Tekniske Data Defineret anvendelse af rotorharven Placering af maskinens ID-plade BILAG Anbefalinger vedrørende arbejdssikkerhed Kraftoverføringsaksel Smøringsdiagram Kombinationen af traktor og tilkoblet redskab _-Inhalt_

5 Advarselssymboler CE-symbolet CE-symbolet påsættes af producenten og indikerer, at maskinen lever op til konstruktionsforskrifter og andre relevante EU-direktiver. EU-Overensstemmelseserklæring (se bilag) Ved underskrivelse af EU-overensstemmelseserklæringen erklærer producenten, at maskinen, der tages ibrug, imødekommer samtlige relevante sikkerheds- og sundhedsforskrifter. Anbefalinger for arbejdssikkerhed Alle punkter, der referer til sikkerhed, er vist med dette symbol. Anbefalinger for arbejdssikkerhed Fare hold dig væk fra de roterende maskindele. Fare flyvende objekter; Hold en sikker afstand til maskinen så længe motoren kører. bsb 10 Ræk aldrig ind i maskineriet, så længe der er dele, der bevæger sig. G å i k k e o p p å m a s k i n e n, n å r kraftoverføringsakslen er tilsluttet og motoren kører AZB_

6 PÅBYGNING PÅ TRAKTOREN Forberedelser på traktoren Ballastvægte Bemærk sikkerhedsanvisningerne i bilagene! Løfteanordning - Liftarmene (4) skal være lige lange i venstre og højre side. Indstilles ved hjælp af justeringsanordningen (3). - Hvis liftarmene (4) på de nederste styrearme kan tages af i forskellige stillinger, skal den bageste position (H) vælges. Derved belastes traktorens hydrauliske anlæg ikke så stærkt. - Den øverste styrearm (1) skal tages af i overensstemmelse med traktorproducentens angivelser (2). - Fastgør de nederste styrearme med støtterne (5) sådan at det påbyggede redskab ikke kan svinge ud under transportkørsler. Monteringsaksel Forberedelser på redskabet Monteringsakslen på det redskab, der skal monteres, skal vælges så det passer til tilslutningsstørrelsen (kategori II eller III) på traktorens løfteanordning. Se også reservedelslisten. Bolt i øverste styrearm - Hæng sikringssnoren (6) ind i det hul, der ikke benyttes. Sporløsner (ekstra udstyr) Brug kun sporløsneren under arbejde på pløjede marker! Anbau_

7 PÅBYGNING PÅ TRAKTOREN Quickkoblere De to quickkoblere kan stikkes i med bolten (B) i fire positioner. Redskabet bør tilkobles så tæt på traktoren som muligt. - Stik bolten (B) i den passende position og sikr den med den udklappelige sikringsstift. Variante Påbygning på traktoren Sæt monteringsakslen (kat. II/kat. III) fast på de nederste styrearme og sikr den med den udklappelige sikringsstift. Variant: Quickkoblere - Løsn låsekrogene ved at trække i tovet (S). - Slip tovet igen. Låsekrogene er fortsat løsnet. - Sving monteringsakslen ind i quickkoblerne ved at aktivere styreventilen. Derved låser låsekrogene automatisk. Sæt den øverste styrearm (1) fast og indstil redskabet til vandret stilling. Tilkobling af kardanakslen - Check kraftoverføringsakslens længde forinden maskinen tages i brug første gang og tilpas den om nødvendig. Se af- snittet KRAFTOVERFØRINGSAKSEL ligeledes i bilag B, Montering af den ene del af kardanakslen på rotorharven - Afmontér beskyttelsespladen (60). - Sæt den ene del af kardanakslen sammen med overbelastningssikringen fast på drivtappen og klem den fast med skruen. - Montér beskyttelsespladen (60) igen. Afmontering fra traktoren - Stil redskabet på fast og plan jord. - Kobl kardanakslen af traktoren. - Tag den øverste styrearm af redskabet. Variant: Quickkoblere - Løsn låsekrogene ved at trække i tovet (S) og sving monteringsakslen ud af quickkoblerne. - Tag tovet (S) ud af traktorkabinen Anbau_

8 drift Transportstilling ved kørsel på vej LION 4000, 4001, LION 4500: se side 21. LION 300, LION 301, LION 3000, LION 3001: Sidedelene skal vippes op, så redskabets samlede bredde er under 3 m. Sikkerhedsanvisning! Roterende maskindele kan være en fare. Vær derfor opmærksom på at overholde den korrekte sikkerhedsafstand, når motoren kører med tilsluttet kraftoverføringsaksel. Kraftoverføringsakslens omdrejningshastighed 1000 min 1 (o/min) Denne omdrejningshastighed skal fortrinsvist benyttes, så diverse drivdele på traktoren og på redskabet ikke udsættes for øget belastning. Lys ved kørsel på vej Der kan efter ønske leveres lys. Mht. til de enkelte dele henvises der til reservedelslisten. Kraftoverføringsakslens omdrejningshastighed 540 min- 1/750 min-1 (o/min) Disse omdrejningshastigheder for kraftoverføringsakslen bør kun anvendes til bearbejdning af lette jordbunde og med traktorer med mindre end 90 hk (66 kw). Omskiftning af udvekslingshjulene - Vip redskabet fremover for at forhindre at gearolien løber ud. - Afmontér geardækslet (7). Kontrol før idriftsættelse - Redskab monteret vandret. - Øverste styrearm indstillet rigtigt. - Nederste styrearme (4) fikseret i siden. - Sæt udvekslingshjulene (Z1 og Z2) på i henhold til tabellen. - Montér geardækslet (7) igen. LION 251, LION 301 LION 3001, LION Kardanakslen er korrekt afkortet. - Rotorens omdrejningshastighed forvalgt i overensstemmelse med tabellen. LION 251, LION 301 LION 3001, LION EINSATZ_

9 drift LION 3000 Rotorens omdrejningshastighed ved redskab med standardgear LION 3000 maskinnr.: Rotorens omdrejningshastighed skal forvælges i henhold til anvendelsesforholdene og traktorens styrke. Efter ønske kan der til standardgearet leveres udvekslingshjulene Z 17/Z 23 og Z16/Z 24. Se også reservedelslisten. LION 250, LION 300, LION 3000 Rotorens omdrejningshastighed ved redskab med standardgear LION 250 maskinnr.: LION 300 maskinnr.: LION 3000 maskinnr.: Rotorens omdrejningshastighed skal forvælges i henhold til anvendelsesforholdene og traktorens styrke. Efter ønske kan der til standardgearet leveres udvekslingshjulene Z 17 / Z 23 Z16 / Z 24 Z 18 / Z 22 Z 19 / Z 21. Se også reservedelslisten EINSATZ_

10 drift Rotorens omdrejningshastighed ved redskab med gear med flere udvekslingstrin (Leveres efter ønske til LION 3000 indtil årgang 1998) Rotorens omdrejningshastighed skal forvælges i henhold til anvendelsesforholdene og traktorens styrke. Med gear med flere udvekslingstrin er det ikke nødvendigt ekstra udvekslingshjul. Rotorens omdrejningshastighed forvælges vha. udvekslingshjulenes (Z1 og Z2) pågældende position og gearstangens (H) koblingsstilling (I, II, III). m e d LION 251, LION 301, LION 3001 Rotorens omdrejningshastighed ved redskab med standardgear Rotorens omdrejningshastighed skal forvælges i henhold til anvendelsesforholdene og traktorens styrke. Efter ønske kan der til standardgearet leveres udvekslingshjulene, Z 26 / Z 39, Z 29 / Z 36, Z 31 / Z 34. Se også reservedelslisten EINSATZ_

11 drift Indstilling af arbejdsdybden Arbejdsdybden (T) bestemmes af den påmonterede valses pendulområde. De to bolte til venstre og højre fungerer som anslag, når de er sat i det passende hul i hulbilledet. Sideskjold Sideskjoldene (20) kan skrues fast i forskellige huller. Positionen skal være tilpasset til arbejdsdybden. Frontskinne Frontskinnen (30) kan indstilles i højden og skal derfor tilpasses til den pågældende arbejdsdybde. D e r v e d f o r d e l e s jordklumper jævnt til de efterfølgende rotorer. Af sikkerhedsgrunde skal redskabet stå på jorden under indstillingen. - Drej boltene og træk dem ud. - Sæt boltene ind i samme hul i venstre og højre side og sikr dem igen ved at dreje dem. Afstrygerholderen justeres ved at dreje de to møtrikker (11) yderst til venstre og højre. Forinden skal det kontrolleres, om de enkelte afstrygerplader (10) har samme afstand til valsen. I n d s t i l l i n g a f afstrygerpladerne - Drej valserne og kontrollér samtidig afstrygerpladernes (10) afstand. - Løsn sekskantskruen (SK) og indstil afstrygerpladen rigtigt. - Drej valsen rundt en ekstra gang som kontrol. Afstrygerplader Bagskinne (ekstra udstyr) Bagskinnen (31) kan indstilles i højden og skal derfor tilpasses til den pågældende arbejdsdybde. Desuden kan afstanden (X) til rotorerne indstilles. En lille afstand giver en god knusning af jordklumper i tør jord. Dette kræver en lidt højere ydelse af drivmaskinen end ved en større afstand. I fugtig og klæbende jord skal bagskinnen sættes fast i højeste position eller afmonteres. Sikkerhedsanvisning! Maskinen må kun sættes i drift, når følgende betingelser er opfyldt: 1. Frontskinnen (30) og/eller - begge beskyttelsesrør ( 3 0 a ) s k a l v æ r e monteret. 2. Bagskinnen (31) eller et efterfølgende redskab (stangvalse, pakkervalse etc.) skal være monteret. 3. De to sideskjolde (20) skal være vippet ned og arbejdsdybden skal være indstillet så den passer. Hold afstand, når motoren kører. Send personer ud af fareområdet, da der kan være fare pga. fremmedlegemer, der slynges ud. Man skal være særligt forsigtig på stenede marker og i nærheden af veje. N å r m a s k i n e n bsb 10 hæves, skal drevet til kraftoverføringsakslen kobles fra EINSATZ_

12 HYDRAULISK AFLASTNING Den hydrauliske aflastnings funktion - De to hydrauliske cylindre aflaster rotorenhederne ved at sørge for belastning i den hydrauliske akkumulator. - Trykket fra rotorharven (som følge af rotorharvernes og såmaskinens vægt) overføres til pakkervalsen. - Rotorharven løftes lettere og mere skånsomt over forhindringer. - Trykket i det centrale hydrauliksystem indstilles via traktoren. Indstilling af spændingen 1. Åbn afspærringshanen (pos. 1) 2. Aktivér styreventilen på traktoren 3. Forbelast den hydrauliske akkumulator med bar. 4. Luk afspærringshanen (pos. 0) Aflastningstabel Tryk (bar) Aflastning kg ca Bemærk! Der må ikke foretages nogen former for svejseeller loddearbejde eller nogen form for mekanisk bearbejdning på den hydrauliske akkumulator _-Hydr-Entlastung_

13 OVERBELASTNINGSSIKRING Kamkoblingens funktionsmåde Kamkoblingen slår drevet fra i tilfælde af overbelastning. Den frakoblede kobling kan kobles til igen ved at koble kraftoverføringsakslens drev til igen. BEMÆRK! Med en fornuftig kørsel undgår du at koblingen reagerer hyppigt og du kan derved beskytte den mod unødigt slid. Indstilling af kamkoblingen Grundindstillingen fra fabrikken er på 180 danm. Det svarer til et indstillingsmål på L = 126,5 mm. Adskillelse af kamkoblingen - Skil kun koblingen ad, når spærrekammene er faldet i hak (E). - Husk spærrekammenes (SN) monteringsstilling under adskillelsen. - Afmontér fjederbolten (F). Bemærk! De to trykfjedre på fjederbolten (F) skal være spændt lige kraftigt GWSicherung_

14 PÅBYGNINGSSÅMASKINER Trepunktsophæng til påbygningssåmaskine ACCORD - Montér trepunktsophænget ifølge skitsen. - Montér kileremsskiven med en afstand på 137 mm til trepunktsophænget. - se næste side. Bemærk Overhold også montage- og betjeningsvejledningen til påbygningssåmaskinen. Trepunktsophæng til påbygningssåmaskine AEROSEM - Montér trepunktsophænget ifølge skitsen. - Montér kileremsskiven med en afstand på 115 mm til trepunktsophænget. - se næste side. Bemærk Overhold også montage- og betjeningsvejledningen til påbygningssåmaskinen Dk Satteldreieck_

15 PÅBYGNINGSSÅMASKINER Montage af kileremsskiven AEROSEM: 115 mm afstand til trepunktsophænget (se forrige side) - Kileremsskiven spændes fast på kraftoverføringsakslens tap ved hjælp af en klemskrue (72). Billederne viser de mulige montagepositioner (P1, P2, P3 og P4) for kileremsskiven med flangekobling. - I montageposition P5 kan ringen (RI) også skrues på. - Flangekoblingen skal skubbes langt nok (0 mm) op på kraftoverføringsakslens profil. ACCORD: Afstand til trepunktsophænget 137 mm - Kileremsskiven spændes fast på kraftoverføringsakslens tap ved hjælp af en konus (71). - Stram sekskkantskruerne (SK) med 3,3 danm (kpm). Billederne viser de mulige montagepositioner (P1, P2, P3 og P4) for kileremsskiven med flangekobling. - I montageposition P4 kan der opnås en afstand på 137 mm til trepunktsophænget. - Flangekoblingen skal skubbes langt nok (min. 15 mm) op på kraftoverføringsakslens profil Dk Satteldreieck_

16 PÅBYGNINGSSÅMASKINER Påbygning af en ACCORD såmaskine Ballastvægte: Bemærk sikkerhedsanvisningerne i bilagene! - Stil såmaskinen på støtter. - Tilkobl maskinen med rotorharvens trepunktsophæng. - Lås trepunktsophænget med bolte (78). Afmontering af ACCORD såmaskinen - Aktivér armen (76) og læg de to drivkileremme på. - Sæt de to afskærmningsplader (51 og 52) i og fastgør dem med vingeskruen (75). - Montér støttebenene og sænk såmaskinen ned til jorden. - Afmontér afskærmningspladerne (51 og 52). - Aktivér armen (76) og tag de to drivkileremme af. - Løsn trepunktsophænget med bolte (78). - Kobl maskinen fra. Transportstilling 0100-Dk Satteldreieck_

17 PÅBYGNINGSSÅMASKINER Ekstra udstyr: Hydrolift til såmaskiner Ekstra udstyr Løftebegrænsning til hydrolift Fangkrogens (80) stilling skal tilpasses til den såmaskine, der skal påbygges. Drivkardanakslen til det påbyggede redskab kobles til på gearets drivaksel. For at undgå at overskride den maksimalt tilladte kardanakselvinkel ved løft af det påbyggede redskab, anbefales det at benytte ekstraudstyret løftebegrænsning. Når såmaskinen er blevet koblet til, skal sikringslasken (81) sættes på bæretappen og sikres med den udklappelige sikringsstift. 81 TD65/92/40 Alternativ til hydrolift: Påbygningsdele (kun til LION 300; LION 3000; L 25; L 30) Fangkrogens (80) stilling skal tilpasses til den såmaskine, der skal Indstilling af løftebegrænsningen - Åbn afspærringshanen (stilling E) - Løft den påbyggede såmaskine op til den maksimalt tilladte kardanakselvinkel ved hjælp af hydroliften. - Sæt bolten (85) i det nærmeste hul efter begrænsningsstangens ende (86). Bolten fungerer nu som anslag og begrænser dermed løftehøjden. Sikkerhedsindretning ved transportkørsler 81 TD65/92/40 påbygges. Drivkardanakslen til det påbyggede redskab kobles til på gearets drivaksel. Når såmaskinen er blevet koblet til, skal sikringslasken (81) sættes på bæretappen og sikres med den udklappelige sikringsstift. - Under transport skal den påbyggede såmaskine løftes ved hjælp af hydroliften. - Luk afspærringshanen (stilling A) Dermed forhindres det, at den påbyggede såmaskine sænkes ned til jorden i tilfælde af en defekt i de hydrauliske ledninger. Som en ekstra sikring kan begrænsningsstangen (86) fikseres med bolten (85). - Sæt bolten i begrænsningsstangens (86) aflange hul (L). Hvis denne ekstra sikring ikke ønskes - Sæt bolten i det sidste hul (X). Bemærk Overhold også montage- og betjeningsvejledningen til påbygningssåmaskinen Dk Satteldreieck_

18 VEDLIGEHOLDELSE OG ISTANDSÆTTELSE Generelle tips til vedligeholdelse For at holde maskinen i god stand, bør følgende punkter nøje efterleves: Sikkerhedsforskrifter Sluk maskinen, når der skal justeres, foretages service eller reparationsarbejde. Arbejde under maskinen må ikke gennemføres uden sikker støtte. - Efter de første driftstimer skal samtlige skruer strammes efter. - Overhold servicehenvisningerne til det ligefortandede vinkeldrev. - Den ligefortandede tandhjulsudveksling er servicefri. Ligefortandet vinkeldrev - Første olieskift efter 50 driftstimer. - Yderligere olieskift efter 100 driftstimer. Oliemængde: 6 liter SAE 90 - Stil maskinen vandret. - Drej olieaftapningsskruen (90), lad den brugte olie løbe ud og bortskaf den på forskriftsmæssig vis. - Drej olieaftapningsskruen (90) i igen. - Drej oliepåfyldningsskruen ud med oliemålepinden (91) og fyld olie på indtil området A på oliemålepinden. - Kontrollér oliestanden inden idriftsættelse. Udskiftning af tænder Beskadigede eller slidte rotortænder skal udskiftes. Vær opmærksom på de enkelte rotortænders rigtige monteringsstilling (se reservedelslisten). De to skruer (SK) skal klæbes fast med Loctite 243 eller med et tilsvarende produkt og strammes med 290 Nm (29 kpm). Kraftoverføringsaksler - Kardanakslen skal smøres hver 8. driftstime. - Skil skubbeprofilerne ad og smør dem godt med fedt. Rengøring af maskindelene OBS! Anvend ikke højtryksrenser til rengøring af lejer og hydrauliske dele. - Fare for rust! - Efter rengøringen smøres maskinen iht. smørediagram-met og en kort test gennemføres. - Rengøring med for stort tryk kan skade lakken. Gear med flere udvekslingstrin (LION 3000, LION 4000) - Første olieskift efter 50 driftstimer. - Yderligere olieskift efter 100 driftstimer. Oliemængde: 4 liter SAE 90 L = udluftningsskrue, drejes ud for at kunne påfylde olie. N = niveauskrue. Oliestanden er korrekt, når olien når op til denne skrue. A = Aftapningsskrue. Vinter parkering - Rens maskinen grundigt forinden den stilles ind. - Sørg for presenning eller tag. - Skift eller påfyld olie på gearkasse. - Beskyt udsatte dele mod rust - Smør alle nipler iht. smøringsdiagram dk WARTUNG_

19 FETT D Schmierplan 8 h alle 8 Betriebsstunden 20 h alle 20 Betriebsstunden 40 F alle 40 Fuhren 80 F alle 80 Fuhren 1 J 1 x jährlich 100 ha alle 100 Hektar FETT FETT = Anzahl der Schmiernippel (IV) Siehe Anhang "Betriebsstoffe" Liter Liter * Variante Siehe Anleitung des Herstellers F Plan de graissage 8 h Toutes les 8 heures de service 20 h Toutes les 20 heures de service 40 F Tous les 40 voyages 80 F Tous les 80 voyages 1 J 1 fois par an 100 ha tous les 100 hectares FETT GRAISSE = Nombre de graisseurs (IV) Voir annexe "Lubrifiants" Liter Litre * Variante Voir le guide du constructeur GB Lubrication chart 8 h after every 8 hours operation 20 h after every 20 hours operation 40 F all 40 loads 80 F all 80 loads 1 J once a year 100 ha every 100 hectares FETT GREASE = Number of grease nipples (IV) see supplement "Lubrificants" Liter Litre * Variation See manufacturer s instructions Smeerschema 8 h alle 8 bedrijfsuren 20 h alle 20 bedrijfsuren 40 F alle 40 wagenladingen 80 F alle 80 wagenladingen 1 J 1 x jaarlijks 100 ha alle 100 hectaren FETT VET = Aantal smeernippels (IV) Zie aanhangsel "Smeermiddelen" Liter Liter * Varianten zie gebruiksaanwijzing van de fabrikant Smörjschema NL S N 8 h Varje 8:e driftstimme 20 h Varje 20:e driftstimme 40 F Varje 40: e lass 80 F Varje 80: e lass 1 J 1 x årligen 100 ha Varje 100:e ha FETT FETT = Antal smörjnipplar (IV) Se avsnitt Drivmedel Liter liter * Utrustningsvariant Se tillverkarens anvisningar Smøreplan 8 h Hver 8. arbeidstime 20 h Hver 20. arbeidstime 40 F Hvert 40. lass 80 F Hvert 80. lass 1 J 1 x årlig 100 ha Totalt 100 Hektar FETT FETT = Antall smørenipler (IV) Se vedlegg "Betriebsstoffe" Liter Liter * Unntak Se instruksjon fra produsent I Schema di lubrificazione 8 h ogni 8 ore di esercizio 20 h ogni 20 ore di esercizio 40 F ogni 40 viaggi 80 F ogni 80 viaggi 1 J volta all'anno 100 ha ogni 100 ettari FETT GRASSO = Numero degli ingrassatori (IV) vedi capitolo materiali di esercizio Liter litri * variante FIN vedi istruzioni del fabbricante Voitelukaavio 8 h 8 käyttötunnin välein 20 h 20 käyttötunnin välein 40 F 40 kuorman välein 80 F 80 kuorman välein 1 J kerran vuodessa 100 ha 100 ha:n välein FETT RASVA = Voitelunippojen lukumäärä (IV) Katso liite Polttoaineet Liter Litraa * Versio Katso valmistajan ohjeet E Esquema de lubricación 8 h Cada 8 horas de servicio 20 h Cada 20 horas de servicio 40 F Cada 40 viajes 80 F Cada 80 viajes 1 J 1 vez al año 100 ha Cada 100 hectáreas FETT LUBRICANTE = Número de boquillas de engrase (IV) Véase anexo Lubrificantes Liter Litros * Variante Véanse instrucciones del fabricante Smøreplan 8 h Hver 8. driftstime 20 h Hver 20. driftstime 40 F Hvert 40. læs 80 F Hvert 80. læs 1 J 1 gang årligt 100 ha For hver 100 hektar FETT Fedt = Antal smørenipler (IV) Se smørediagrammet Liter Liter * Udstyrsvariant Se producentens anvisninger P Plano de lubrificação 8 h Em cada 8 horas de serviço 20 h Em cada 20 horas de serviço 40 F Em cada 40 transportes 80 F Em cada 80 transportes 1 J 1x por ano 100 ha Em cada100 hectares FETT Lubrificante = Número dos bocais de lubrificação (IV) Ver anexo Lubrificantes" Liter Litro * Variante Ver instruções do fabricante 9900 Legende-Schmierpl / BA/EL Allg / Betriebsstoffvorschrift

20 0000 SCHMIERPLAN_

21 Tekniske Data Tekniske Data Der tages forbehold for afvigelser med henblik på teknisk videreudvikling. LION 300 / 301 (Type 8731) LION 3000 / 3001 (Type 873) LION 4000 / 4001 (Type 874) Længde: Med pakkervalse Med stangvalse Med spiralvalse 1,4 m 1,2 m 1,4 m 1,4 m 1,2 m 1,4 m 1,4 m - - Højde (ca.) 1,3 m 1,3 m 1,3 m Arbejdsbredde Transportbredde Antal rotorer Arbejdsdybde/tandlængde 3,0 m < 3 m / 29 cm 3,0 m < 3 m / 32 cm 4,0 m < 3 m / 32 cm Kraftbehov: min. maks. 50 kw (68 PS) 134 kw (180 PS) 60 kw (82 PS) 156kW (210 PS) 80 kw (110 PS) 186kW (250 PS) Omdrejningshastighed 1000 / 750 / 540 min -1 (U/min) 1000 / 750 / 540 min -1 (U/min) 1000 min -1 (U/min) Vægt - Grundmaskine komplet med pakkervalse 500 mm ø (ca.) komplet med pakkervalse 420 mm ø (ca.) komplet med stangvalse 370 mm ø (ca.) komplet med stangvalse 420 mm ø (ca.) komplet med stangvalse 540 mm ø (ca.) Komplet med spiralvalse (ca.) 894 kg 1325 kg 1195 kg 1035 kg 1090 kg kg 980 kg 1455 kg 1325 kg 1165 kg 1220 kg 1260 kg 1315 kg 1290 kg 1750 kg Konstant lydniveau <70 db(a) <70 db(a) <70 db(a) Technische Daten_

22 Tekniske Data Placering af maskinens ID-plade Fabrikkens fremstillingsnummer (Masch.Nr.) er præget i den medfølgende maskin-idplade (som vist til venstre) og på rammen. Garantiforhold og yderligere forespørgsler kan ikke behandles uden opgivelse af fabrikationsnummeret Anfør venligst nummeret på forreste side af instruktionsbogen umiddelbart forinden maskinen leveres. Defineret anvendelse af rotorharven Rotorharven LION er udelukkende beregnet til sædvanlig brug i forbindelse med landbrugsarbejde. Til bearbejdning af markjordens øverste lag til efterfølgende såning. Anvendelse herudover må anses for udefineret. Fabrikanten kan ikke tage ansvar for skader opstået under udefineret brug. Risikoen påhviler alene brugeren. Overholdelse af drifts-, service og vedligeholdelsesforskrifterne fra producenten henhører under overskriften Defineret anvendelse Supplerende udstyr Prelskinne Sporløsnere (4 stk.) Hydrolift til såmaskiner Løftebegrænsning til hydrolift Trepunktsophæng til pneumatisk påbygningssåmaskine LION 300 LION 3000 LION 4000 LION 301 LION 3001 LION 4001 Gearets drivaksel LION 301 LION 3001 LION 4001 Udvekslingshjul (Z1, Z2) - Se kapitlet DRIFT Technische Daten_

23 BILAG -Anhang Titelblatt _BA-Allgemein

24 Det originale kan ikke kopieres Det køre bedre med originale Pöttinger dele kvalitet og nemmere at montere - Større sikkerhed ved brug. Stabil i brug. Holder længere - Bedre økonomi Garanteret leveringssikkerhed gennem din lokale Pöttinger Salg og Service forretning. En beslutning skal tages, original eller uoriginal? Denne beslutning tages ofte på grundlag af pris og nogle gange kan billige priser være et meget dyrt valg. Vær sikker at du køber Original, dele med kløverblads symbolet stemplet i sliddelen! -Anhang Titelblatt _BA-Allgemein

25 Anbefalinger vedrørende arbejdssikkerhed BILAG-A Anbefalinger vedrørende arbejdssikkerhed Samtlige punkter i manualen, som vedrører arbejdssikkerhed vil være indikeret med dette symbol. 1.) Defineret anvendelse a. Se Tekniske data. b. Krav vedrørende betjening, service og vedligeholdelse, fastsat af fabrikanten, henhører ligeledes under overskriften Defineret anvendelse. 2.) Reservedele a. De originale reservedele og tilbehør er designet specielt til disse maskiner og anordninger. b. Vi ønsker at gøre det helt klart, at dele og udstyr, der ikke er leveret af os, ej heller er testet hos os. 6.) Persontransport er forbudt a. Persontransport på maskinen er forbudt. b. Maskinen må kun køres med på offentlige veje, når den er slået ind i transportposition. 7.) Køreegenskaber med redskaber a. Traktoren skal udstyres med tilstrækkelig vægt på fronten eller bagpå for at garantere optimal styre og bremsekapacitet (minimum 20% af køretøjets taravægt på være på forakslen). b. Køreegenskaberne er under indflydelse af underlaget og redskabet. Kørslen skal tilpasses forholdene - terræn og underlaget. c. Ved kørsel gennem sving med et bugseret redskab, skal man være opmærksom på hele køretøjets svingmasse. Kg 20% d. Ved kørsel gennem sving med et ophængt eller halvbugseret redskab, skal man være opmærksom på hele køretøjets svingmasse! c. Montering og anvendelse af sådanne produkter kan derfor have en negativ effekt på maskinens konstruktion og egenskaber. Vi kan ikke gøres ansvarlig for skader forårsaget af brug af uorginale dele og udstyr, som ikke er leveret af os. d. Ændringer og anvendelse af uorginale dele, som ikke er tilladte af fabrikanten medfører, at garantien bortfalder. 3.) Beskyttelsesanordninger Alle beskyttelsesanordninger skal forblive på maskinen og skal holdes i god stand. Det er essentielt, at man udskifter slidte og ødelagte skærme o.l. 4.) Forinden arbejdet påbegyndes a. Forinden arbejdet påbegyndes, skal føreren være bekendt med alle funktioner og betjeningen. Indlæringen af disse er for sent, når maskinen er idrift! b. Redskabet skal checkes for traffik- og betjeningssikkerhed forinden hver arbejdsproces. 5.) Asbest - Visse komponenter fra underleverandører indeholder af tekniske årsager asbest. Bemærk advarslen på reservedelene. 8.) Generelt a. Forinden et redskab tilkobles 3-pkt. ophænget, flyt lifthåndtaget til en position, hvor uhensigtsmæssig hævning eller sænkning ikke kan lade sig gøre! b. Tag dig i agt for skader, når redskabets kobles til traktoren! c. Fare for knusning for at skære sig kan opstå indenfor liftophængningsområdet! d. Stå aldrig imellem traktoren og redskabet, når liften hæves! e. Til-.og afkobling af kraftoverføringsakslen må kun ske, når motoren er stoppet. f. Ved transport med hævet redskab, sørg for at sikre liften imod sænkning! g. Forinden traktoren forlades, sænk redskabet og fjern traktorens nøgle! h. Der må aldrig stå personer imellem traktoren og redskabet, medmindre at traktoren er sikret imod at rulle vha. parkeringsbremsen eller/og hjulklodser! i. Gældende for alt vedligeholdelse, service og ombygningsarbejde sluk for motoren og fjern kraftoverføringen. 9.) Rensning af maskinen Anvend aldrig højtryksrenser til rengøring af lejer og hydrauliske dele. 9400_-Anhang A_Sicherheit - A 1 -

TOP 420 N EUROTOP 420 N EUROTOP 421 N. Rotor rive Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 261.DK.80I.0

TOP 420 N EUROTOP 420 N EUROTOP 421 N. Rotor rive Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 261.DK.80I.0 99 261..80I.0 TOP 420 N (Type SK 261 : +.. 01001) EUROTOP 420 N (Type SK 261 : +.. 04591) EUROTOP 421 N (Type SK 261 : +.. 05211) Rotor rive Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

Læs mere

Instruktionsbog + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3. Nr. 99 988.DK.80E.0. Plov

Instruktionsbog + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3. Nr. 99 988.DK.80E.0. Plov Instruktionsbog + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3 Nr. 99 988..80E.0 SERVO SERVO 45 PLUS 45 NOVA PLUS Plov Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den nye ejer Du har lige

Læs mere

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! SA 250/360/601/WB 250 5900703bda1204 Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

ATV 150 cc. LO150 Gepard

ATV 150 cc. LO150 Gepard Brugsanvisning Varenr.: 9027281 ATV 150 cc. LO150 Gepard Rødlersvej 9 4733 Tappernøje Tlf + Fax 55 96 96 16 Mobil 30 23 20 90 npmotor@mail.dk ATV Model: Gepard - LO150 Varenummer: 9027281 Beskrivelse:

Læs mere

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND 1 INDLEDNING TILLYKKE og TAK for dit køb af dette Tempo Fitness Løbebånd! Uanset om dit mål er at vinde et løb eller blot at nyde en sundere livsstil,

Læs mere

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series arbejde med motorsav del 2 arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Skov & Have. Tlf. 70 26 47 70. Fax 45 87 72 25. www.husqvarna.dk Copyright

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 10 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS 64812949 www.hytorc.dk Sjællandsvej 3 5400 Bogense Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel :

Læs mere

OPEL CORSA. Instruktionsbog

OPEL CORSA. Instruktionsbog OPEL CORSA Instruktionsbog Indhold Introduktion... 2 Kort og godt... 6 Nøgler, døre og ruder... 19 Sæder, sikkerhed... 33 Opbevaring... 50 Instrumenter og betjening... 66 Lygter... 93 Klimastyring... 101

Læs mere

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori C. Version 7.07

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori C. Version 7.07 Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C Version 7.07 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lastbil (kategori C) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5825 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 494 010 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

NEPTUNE 5 FA Operating Instructions

NEPTUNE 5 FA Operating Instructions Operating Instructions 107400337 C psi bar NEPTUNE 5 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 Indhold Mærkning af henvisninger 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger

Læs mere

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140469 D Indhold Mærkning af henvisninger 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger 2 Beskrivelse 3 Før idriftsættelse 4 Betjening / drift 5 Anvendelsesområder og arbejdsmetoder 6 Efter

Læs mere

Kompendium til sikkerhedskursus

Kompendium til sikkerhedskursus Kompendium til sikkerhedskursus Indhold 1 Indledning 1 2 Klatring med topsikring 4 2.1 Påtagning og tilspænding af klatresele................... 5 2.2 Syning af dobbelt ottetalsknude i selen...................

Læs mere

Supplerende monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning. Eksplosionssikre trefasede asynkronmotorer med kortslutningsrotor til lavspænding

Supplerende monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning. Eksplosionssikre trefasede asynkronmotorer med kortslutningsrotor til lavspænding Supplerende monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning Eksplosionssikre trefasede asynkronmotorer med kortslutningsrotor til lavspænding Tændingsbeskyttelse Øget sikkerhed e Tændingsbeskyttelse

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3. Maskiner og maskinanlæg

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3. Maskiner og maskinanlæg At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3 Maskiner og maskinanlæg Vejledning om konstruktion og opstilling af maskiner og maskinanlæg, der ikke er omfattet af Maskindirektivet Maj 2004 Erstatter At-anvisning

Læs mere

gør det rigtigt guide

gør det rigtigt guide gør det rigtigt guide Vordroffsvej 26 1900 Frederiksberg C Tlf. 33 29 70 00 www.def.dk Paul Bergsøesvej 6 2600 Glostrup Tlf. 43 43 60 00 www.tekniq.dk gør det rigtigt guide Tekst Dansk El-Forbund og TEKNIQ

Læs mere

Hvor længe holder en vindmølle?

Hvor længe holder en vindmølle? for mølleejere drift & vedligeholdelse Hvor længe holder en vindmølle? Af Strange Skriver Teknisk konsulent i Danmarks Vindmølleforening Hvor længe holder en vindmølle? Det korte svar er: Lige så længe

Læs mere

Hækkeklipper GT5627 HN1617

Hækkeklipper GT5627 HN1617 Hækkeklipper GT5627 HN1617 Advarsel: Læs denne brugervejledning grundigt og forstå den, før hækkeklipperen tages i brug. Hav altid denne brugervejledning ved hånden. 1 2 INDHOLD Symbolforklaring... 4 Generelle

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Traktorfører. Færdselsregler og arbejdsmiljø 05

Traktorfører. Færdselsregler og arbejdsmiljø 05 Traktorfører Færdselsregler og arbejdsmiljø 05 Indhold Side Forord..........................................4 Traktorer........................................6 Hvad er en traktor?...........................6

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Cobra 40-10. Udgave 10/2013. Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Cobra 40-10. Udgave 10/2013. Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234 Oversættelse af den originale driftsvejledning Cobra 40-10 Udgave 10/2013 Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234 Indholdsfortegnelse 1 OM DENNE VEJLEDNING 5 1.1 Forord 5 1.2 Advarsler, informationer og

Læs mere

Spørgsmål og svar. Teknisk Information

Spørgsmål og svar. Teknisk Information Spørgsmål og svar 1. Hvad er amperetimer (Ah) og reservekapacitet? Amperetimer (Ah) er måleenheden for batteriets totale strømreserve. Oftest måles denne ved 20 timers afladningstid. Batteriet belastes

Læs mere

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Indhold InDhold 4 Indledning... 4 5 Projekterings- og kontraheringsfasen Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivendes

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Hesten skal altid arbejde i en holdning, hvor det er fysisk muligt for den at udføre det, vi forlanger af den. Hesten må altså ikke på nogen

Læs mere

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 2014-05 DK LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211

Læs mere

Om rengøring af våben

Om rengøring af våben Om rengøring af våben Hele Artiklen eller dele her af må ikke anvendes uden tydelig kilde angivelse Udstyr venligt udlånt af De Danske Skytteforeningers salgsafdeling 26-11-2003 21:33 Ejnar Askholm Hvordan

Læs mere

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Quick start guide Snabbstartsguide Veiledning til hurtig oppstart Pika-aloitusopas Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Hurtig start

Læs mere

Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2

Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2 Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2 Brugsvejledning Copyright 2011 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S Indhold Nilfisk E 130.2 / E 140.2 / E 145.2 1 Sikkerhedsforanstaltninger og advarsler...3

Læs mere