Sundhedsaftalen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsaftalen"

Transkript

1 Sundhedsaftalen It-handlingsplan 20. januar 2014 Overordnet status Initiativ/Projekt Overordnede mål 1 Sygehus/kommune-adviser At automatiske advis om ind- og udskrivning samt kontaktinformation kvalitetssikres. Initiativet afsluttes, da det erstattes af indlæggelses- og udskrivningsrapporten jævnfør initiativ nr. 3 2 Korrespondancer Kommuner og sygehuse anvender Med- Com s fritekst korrespondancemeddelelse. Inden udgangen af første kvartal Forløbsunderstøttelse At kommuner og sygehuse anvender de fire nye forløbsmeddelelser for indlæggelsesrapport, forløbsplan, melding om færdigbehandling og udskrivningsrapport Inden / Initiativet er genåbnet grundet manglende tværsektoriel forankring i driftsorganisation. 4 Fødselsanmeldelse At sygehusene kan sende elektroniske fødselsanmeldelser til kommunerne Inden / Initiativet er afsluttet og indfriet. 5 Videokonferencer At kommuner og sygehuse anvender videokonferencer som led i kommunikation og visitation ved patientoverførsler. Re-vitalisering af projektet i gang 6 Telemedicinsk Sårvurdering Udbrede regionens eksisterende pilotløsning til alle sår specialer og alle kommuner samt omforme projektet til et nationalt tiltag. 7 FMK, Fælles elektronisk medicinkort 8 Elektroniske henvisninger med bilag At både sygehuse og praksislæger anvender det Fælles elektroniske Medicin Kort Inden At sygehusene bliver i stand til at også at modtage bilagsmaterialer med de elektroniske henvisninger fra lægerne. Inden Kommunale rammeaftaler At kommunerne indgår lokale rammeaftaler med praksislægerne og anvender korrespondancemeddelelse i forhold til lægerne Inden Helbredsprofil og kommuner At gennemføre foranalyse og kravspecifikation til kommunal deltagelse omkring borgerne Helbredsprofil Inden Elektronisk genoptrænings- At alle kommuner modtager elektroniske

2 plan 12 Rettidig og klar tværsektoriel kommunikation med de elektroniske hjemmeplejesygehusmeddelelser 13 Model for organisatorisk understøttelse af tværsektorielt samarbejde 14 Anvendelse af Telepsykiatri til afholdelse af udskrivningskonferencer. genoptræningsplaner Med udgangspunkt i Sundhedsaftalen, det allerede udarbejdede arbejdsflow, samt MedComs faglige guide for hjemmeplejesygehusstandarder skal nærværende initiativ afdække og beskrive hvorledes man udveksler rettidige, fyldestgørende og forståelige patientinformationer ved hjælp af de elektroniske meddelelser. USDA har sat ny deadline til Indarbejdelse af model for tværsektorielt samarbejde i eksisterende sundhedsaftale mellem Region Sjælland og KKR Sjælland. Inden Afprøvning af relevans og anvendelighed ved anvendelse af videokonference mellem psykiatriske afdelinger og kommunale bosteder Inden forklaring Tidsplan skrider I gang bagud I gang - OK ennemført Samlede statusangivelser sættes efter laveste fællesnævner Alle skal være med på obligatoriske initiativer. Frivillige initiativer kan ikke give værdien rød. Side 2

3 Sygehus/kommune-adviser Initiativ/Projekt - 1 At automatiske advis om ind- og udskrivning samt kontaktinformation kvalitetssikres Inden Initiativet afsluttes, da det erstattes af indlæggelses- og udskrivningsrapporten jævnfør initiativ nr. 3 Regionen: Michael Bjørn Kraft, IT Kommunerne: Pia Munk Lundgren, Lejre Korrespondancer Arbejdsgruppe: Kommuner og sygehuse anvender Med- Com s korrespondancemeddelelse. Inden udgangen af første kvartal 2014 Initiativ/Projekt - 2 Regionen: Projektleder Jan H Madsen, Koncern IT Kommuner: Pia Munk Lundgren, Lejre Regionen: Inge Paamejer, Trine Leksø, Kommuner: Helle Kristensen, Kirsten Bek Aktiviteter/milepæle Bemærkning Nedsættelse af arbejdsgruppe ennemført Pilotforsøg på udvalgte steder Under planlægning Fælles regler for anvendelsen Under udarbejdelse Bred åbning af anvendelsen Evaluering Risici At leverandøren ikke får gennemført de nødvendige testforberedende aktiviteter Opfølgning på leverandøren Region Sjælland Faxe reve uldborgsund Holbæk Kalundborg Køge Lejre Lolland Næstved Odsherred Ringsted Roskilde Slagelse Solrød Sorø enkeltvis Teknik Pilotgrupper Pilotdrift Regler Start Side 3

4 Stevns Vordingborg Initiativet igangsættes efter beslutning i Den Administrative Styregruppe 26. august Hjemmepleje Sygehus Kommunikationen indeholder 4 klart identificerede kommunikationsmeddelelser, som forventes at dække grundbehovene for den tværgående kommunikation mellem kommuner og sygehuse omkring fælles klient-/patientgrupper. Den supplerende korrespondance-kommunikation indsættes som supplement til dette. Der etableres et mere formaliseret samarbejde omkring den elektroniske korrespondancemeddelelse og dennes anvendelse, så forventninger er afstemt i forhold til, hvad der sendes mellem parterne, hvem der sender, hvornår kan man forvente, at meddelelserne bliver læst og handlet på, hvordan der gives besked ved systemnedbrud eller ferielukning etc., samt prædefinerede overskrifter, der er anvendelige i praksis. Projektgruppen gennemførte endnu et møde i december og har planlagt et nyt møde i januar, hvor plan og testforløb står på dagsordenen. Der er etableret kontakt til leverandøren og drøftet hvorledes den praktiske test kan gennemføres fra et teknisk synspunkt. Forløbsunderstøttelse Initiativ/Projekt 3 At kommuner og sygehuse anvender de fire nye forløbsmeddelelser for indlæggelsesrapport, forløbsplan, melding om færdigbehandling og udskrivningsrapport Inden Initiativet er genåbnet grundet manglende tværsektoriel forankring i driftsorganisation. Michael Dehn er genindsat som projektleder og har med øjeblikkelig virkning ansvar for al fejl- og ændringshåndtering.. Regionen: Michael Dehn, projektleder Koncern IT Kommuner: Pia Munk Lundgren, Lejre Projektet er sat i gul grundet manglende tværsektoriel forankring i driftsorganisation. Michael Dehn er genindsat som projektleder og har med øjeblikkelig virkning ansvar for al fejl- og ændringshåndtering. Side 4

5 Fødselsanmeldelse Initiativ/Projekt 4 At sygehusene kan sende elektroniske fødselsanmeldelser til kommunerne Inden Initiativet er afsluttet og indfriet Regionen: Michael Dehn, IT Kommunerne: Pia Munk Lundgren, Lejre Initiativet er afsluttet og indfriet. Videokonferencer At kommuner og sygehuse anvender videokonferencer som led i kommunikation og visitation ved patientoverførsler Der skal fastsættes en ny deadline Regionen: Jan H Madsen, Koncern IT Kommunerne: Pia Munk Lundgren, Lejre Aktiviteter/milepæle Bemærkning Kommunal tilkendegivelse Løbende Indtil Support til kommuner - start Support til kommuner - slut Rapportering om anvendelse Løbende Ikke påbegyndt Risici At teknologien bliver svær at indpasse i de fysiske rammer og praktiske arbejdsgange Projektet tilbyder supportbesøg ved igangsætning for de regionale deltagende afdelinger enkeltvis Aftaler Bestilling Klarmelding Region Sjælland Brugere oprettede Afventer pilottest Faxe Brugere oprettede Afventer pilottest reve Brugere oprettede Afventer pilottest uldborgsund Brugere oprettede Afventer pilottest Holbæk Brugere oprettede Pilottest gennemført Kalundborg Viderefører telefonordning indtil videre Køge Brugere oprettede Afventer pilottest Lejre Brugere oprettede Afventer pilottest Lolland Brugere oprettede Afventer pilottest Næstved Brugere oprettede Afventer pilottest Odsherred Brugere oprettede Afventer pilottest Brugere oprettede Afventer pilottest Ringsted Roskilde Brugere oprettede Afventer pilottest Side 5

6 Slagelse Brugere oprettede Afventer pilottest Solrød Brugere oprettede Afventer pilottest Sorø Brugere oprettede Afventer pilottest Stevns Brugere oprettede Afventer pilottest Vordingborg Brugere oprettede Afventer pilottest Jan H Madsen ny projektleder. Tværsektoriel projektstyregruppe under etablering. Behov for drøftelse af projektets succeskriterier og plan for gennemførelse. Ny deadline skal aftales Økonomi for færdiggørelse af projektet skal aftales Projektet holdes i rødt indtil projektstyregruppe og ny tidsplan er godkendt i styregruppen Telemedicinsk Sårvurdering Initiativ/Projekt 6 At regionens eksisterende pilotløsning udbredes til alle sårspecialer og alle kommuner Inden (ny deadline som konsekvens af skift til nationalt tiltag) Regionen: Jan H Madsen Koncern IT/Britta Ortiz, KU Kommunerne: Pia Munk Lundgren, Lejre Aktiviteter/milepæle Bemærkning Kommunal tilkendegivelse Løbende Tilbud indtil Regional forberedelse Organisatoriske aftaler Udbredelse påbegyndes Tekniske forberedelser i gang Uddannelse af kommuner Aktivitet og deadline indsat af projektleder Uddannelse i regionen Aktivitet og deadline indsat af projektleder Afslutning Ændret som følge af at projektet er ændret til et nationalt tiltag Risici enkeltvis Region Sjælland Faxe reve uldborgsund Holbæk Kalundborg Køge Forberedelse Aftaler Tilslutning Klarmelding Side 6

7 Lejre Lolland Næstved Odsherred Ringsted Roskilde Slagelse Solrød Sorø Stevns Vordingborg Jan H Madsen ny projektleder. Ny tværsektoriel projektstyregruppe under etablering. Ny styregruppeformand Susanne Lønborg Friis er udpeget Behov for drøftelse af det regionale projekts videreførelse i nationale projekt. Udarbejdelse af businesscase som udgangspunkt herfor er i gang. Uddannelse er gennemført i 11 af 17 kommuner Kommuner, som står med gult ovenfor har endnu ikke indgået databehandler aftale med Danske Telemedicin og meldt kontaktpersoner til samme. Planlægning af uddannelse på regionens sår behandlende afdelinger er i gang Projektet holdes i rødt indtil projektstyregruppe og ny tidsplan er godkendt i styregruppen FMK Fælles elektronisk Medicin Kort At både sygehuse og praksislæger anvender det Fælles elektroniske Medicin Kort Inden 31. december 2013 Regionen: Karina Reimer Hansen, IT PLO: Karsten Wenningsted-Torgaard, Slagelse Aktiviteter/milepæle Bemærkning Regionen udbreder FMK Praksislægerne udbreder FMK Løbende målinger via Med- MedCom monitorerer området Com Kommuner teknisk implementering af FMK Kommuner organisatorisk implementering af FMK Risici At praksislægerne ikke fuldt ud får ibrugtaget FMK Emnet håndteres på overordnet niveau mellem Danske Regioner og PLO samt mellem de enkelte regioner og lægekredsforeningerne. Side 7

8 enkeltvis Region Sjælland Udbredelse 2011 Udbredelse 2012 Udbredelse 2013 Praksislæger Dette projekt udgøres af det nationale og tilhørende regionale FMK-projekt og disses projektstyring. Praktiserende læger: Alle lægepraksissystemer(lps) er forberedt til FMK og hovedparten af LPS har installeret hos praktiserende læger. LPS XMO, Medwin & Novax har stadig en større opgave ifht at udrulle FMK til deres kunder. Der er pr. december 2013 ca. 75% af de praktiserende læger (målt ved ydernumre), som har installeret FMK i RS. Regionens datakonsulenter laver løbende opfølgning ifht kontakt til de praksis, som endnu ikke har installeret FMK. Der er afholdt informationsmøder pr LPS og deres kunder mhp at flere får installeret FMK. Tilsvarende er der ca. 44% af de specialpraktiserende læger som har installeret FMK i RS. Sygehusene: FMK er indført i driftsaftalen med sygehusene og ligeledes er medicinafstemning via FMK i OPUS Medicin ført ind i Værdi for borgeren. Dette har skabt det nødvendige fokus på opgaven med at få implementeret FMK, og der ses stigende kurver for denne måling for alle regionens sygehuse. pr 30/ er, at der medicinafstemmes via FMK ved udskrivelse i ca. 72%, hvilket ses at være en stigning fra januar 2013, hvor 36% af de udskrevne patienter var medicinafstemt via FMK. Kommunerne: KL s FMK projektleder har afholdt FMK mobiliseringsmøde for alle kommunerne i regionen d. 10/6. FMK projektet afsluttes i regionen ved udgangen af 1. kvartal I forbindelse med at kommunerne skal implementere FMK skal der igangsættes initiativer til at gennemføre dette. Elektroniske henvisninger med bilag Side 8 Initiativ/Projekt - 8 At sygehusene bliver i stand til at også at modtage bilagsmaterialer med de elektroniske henvisninger fra lægerne. Inden Regionen: Michael Dehn, IT PLO: Karsten Wenningsted- Torgaard, Slagelse Aktiviteter/milepæle Bemærkning

9 Leverandøraftale indgået Pilotforsøg startet Starter Pilotforsøg afsluttet Afsluttes Udrulning påbegyndt Starter Udrulning ennemført På sygehussiden Risici At regionen ikke får systemet klar til tiden Der forhandles med leverandøren enkeltvis Aftale Pilot start Pilot slut Udrulning Region Sjælland Praksislæger Der er tale om et MedCom-projekt for sygehusene og samtidig et RSI-pejlemærke for Praksissektorens IT-systemer er ikke alle opdateret til at kunne afsende henvisninger med E-bilag. Region Sjællands IT-system kan nu modetage henvisninger med bilag. Der er siden sidste halvdel af december 2012 testet med et par udvalgte lægepraksis og løsningen forekommer at virke efter hensigten på enkelte af systemerne Fremover vil dette initiativ bestå i at praksislægerne begynder at anvende løsningen - dvs. vedhæfter bilag til henvisningerne i stedt for at sende disse på papir. Der udestår Rtg henvisninger med bilag fra de to leverandører, Carestream og E. Regionen er i færd med at indhente tilbud. Initiativ/Projekt - 9 Kommunale rammeaftaler med praksislæger At kommunerne indgår lokale rammeaftaler med praksislægerne og anvender Korrespondancemeddelelse i forhold til lægerne Inden Kommunerne: Pia Munk Lundgren, Lejre Aktiviteter/milepæle Bemærkning Registrering af aftaler Løbende Indtil Side 9

10 Risici enkeltvis Aftale A B C KM LÆ henvisn Receptfornyelse Faxe X X / X reve X / / X uldborgsund X / / X Holbæk X X X X Kalundborg X X / X Køge OK X X X X Lejre X / / X Lolland X X X X Næstved X X X X Odsherred OK X X X X Ringsted X / X X Roskilde OK X X X X Slagelse OK X X X X Solrød X X / X Sorø OK X X X X Stevns X X / X Vordingborg OK X X X X Markering: X = det anvendes allerede / = anvendes ikke 5 kommuner mangler aftale på område A- alle kommuner anvender KM og receptfornyelse 7 kommuner mangler aftale på område B- 4 kommuner mangler anvendelse 8 kommuner mangler aftale på område C-7 kommuner mangler anvendelse Mangler LÆ udbredelse: reve, uldborgsund, Lejre, Ringsted Mangler henvisning: Faxe, reve, uldborgsund, Kalundborg, Lejre, Solrød, Stevns Aftaletyper: A. e-konsultation mellem læge og kommunalt plejepersonale B. Dynamiske LÆ-blanketter C. Elektronisk henvisning til kommunale tilbud 11 kommuner har indgået aftaler med praksislægerne - i forskelligt omfang. 4 kommuner er aktuelt i færd med at indgå aftaler 2 kommuner har ingen aftaler. Angivelser for elektronisk receptfornyelse er baseret på Med- Com s edi-statistik for august Side 10

11 Helbredsprofilen og kommunerne Initiativ/Projekt - 10 At gennemføre foranalyse og kravspecifikation til kommunal deltagelse omkring borgerne Helbredsprofil Inden Regionen: Søren Thaulov, Kvalitet og Udvikling (Kommunerne: Pia Munk Lundgren, Lejre) Dette initiativ er besluttet af Regionen som tillæg til IThandlingsplanen. Der er tale om en konsulentundersøgelse for behovsafdækning og nærmere målretning af fremtidig indsats. Undersøgelsen er blevet forsinket af flere årsager - herunder kalenderproblemer m.h.t. aftaler med relevante nøglepersoner indenfor både sygehuse og kommuner. Rapporten foreligger pr. den 18. februar 2013 i en færdig version 1.2. Elektronisk genoptræningsplan Initiativ/Projekt - 11 At alle kommuner modtager genoptræningsplanerne elektronisk. Dette projekt blev egentlig afsluttet i Regionen: Michael Bjørn Kraft, IT Kommunerne: Pia Munk Lundgren, Lejre Alle kommuner er nu med i modtagelsen af de elektroniske enoptræningsplaner. Initiativet er afsluttet og indfriet. Initiativ/Projekt - 12 Rettidig og klar tværsektoriel kommunikation med de elektroniske hjemmepleje-sygehusmeddelelser Med udgangspunkt i Sundhedsaftalen, det allerede udarbejdede arbejdsflow, samt MedComs faglige guide for hjemmeplejesygehusstandarder skal nærværende initiativ afdække og beskrive hvorledes man udveksler rettidige, fyldestgørende og forståelige patientinformationer ved hjælp af de elektroniske meddelelser. Side 11

12 USDA har sat ny deadline til Regionen: Anne Kathrine Leksø (it-koordinator på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse) Kommunerne: Ulla Frostholm (systemadministrator i Sorø Kommune) Aktiviteter/milepæle Bemærkning Udarbejdelse af udkast til Workshop program Juni 2013 oktober 2013: Ulla og Trine har afholdt en række møder og gennemgået alle meddelelserne felt for felt. Resultatet er en liste over kendte issues omkring anvendelsen af meddelelserne, og hvorledes de bør debatteres på Workshops ene. Udkastet er færdigt, Nedsættelse af arbejdsgruppe, som skal behandle forslaget til programmet og arrangere Workshops ene på alle sygehusmatrikler Udarbejdelse af endeligt program Udsendelse af Workshopinvitationer, booking af lokaler og forplejning Afholdelse af Workshops på Holbæk, Roskilde, Køge, Nykøbing, Næstved, Slagelse Sygehus. Beskrivelse/opsamling af inputs fra Workshops Inkorporering af Workshop inputs i retningslinjer, brugerflade-hjælpetekster og andre relevante former for informationsmaterialer hos kommuner og sygehuse Informationskampagne ud til alle relevante fagpersoner på sygehuse og hos kommunerne om nye/ændrede retningslinjer og skal nu behandles i arbejdsgruppen. November 2013: Der er fundet repræsentanter til arbejdsgruppen fra alle fire sygehusområder. Ulla er i gang med at finde kommunale repræsentanter, og indkaldelsen til første møde vil herefter ske snarest. Der blev samlet en arbejdsgruppe med repræsentanter fra sygehuse og kommuner d. 9/12, hvor programudkastet blev gennemgået og godkendt med enkelte tilføjelser. Invitationer er udsendt lige før og efter jul til alle sygehuse og alle kommuner. Der tilmeldes pr. mail til Trine, som samler sammen i lister sidst i januar. Trine, Ulla og Tove Tobiesen mødes d. 3/2 mhp. at lave PP præsentationer med afsæt i programmet. Roskilde Sygehus afholder workshop med Lejre, Roskilde og reve kommune d. 26/2. Køge Sygehus afholder workshop med Solrød, Køge og Stevns kommune d. 27/2. Næstved Sygehus afholder workshop med Næstved, Faxe og Vordingborg kommune d. 5/3. Slagelse Sygehus afholder workshop med Slagelse, Ringsted og Sorø kommune d.6/3. Nykøbing Sygehus afholder workshop med Lolland og uldborgssund kommune d. 4/3. De respektive sygehusledelser har indvilliget i at lægge lokaler til og betale for forplejning. Side 12

13 Risici enkeltvis Projektstart Aftale Midtvejs Foranalyse Region Sjælland 7/ Kommunerne 7/ Initiativets oprindelige deadline (31. december 2013) er overskredet. USDA har sat en ny deadline for initiativet til 30. juni 2014, da der ikke er afhængigheder til andre initiativer eller projekter. Initiativ/Projekt - 13 Model for organisatorisk understøttelse af tværsektorielt samarbejde Indarbejdelse af model for tværsektorielt samarbejde i eksisterende sundhedsaftale mellem Region Sjælland og KKR Sjælland. USDA har sat ny deadline for initiativet til 31. august Regionen: Michael Bjørn Kraft Kommunerne: Pia Munk Lundgren, Lejre Aktiviteter/milepæle Bemærkning Nedsættelse af arbejdsgruppe Pågår forventes gennemført primo februar Risici enkeltvis Region Sjælland Kommunerne Praksissektoren Projektstart Aftale Midtvejs Foranalyse Initiativets oprindelige deadline (31. december 2013) er overskredet. USDA har sat en ny deadline, der bringer det regionale initiativ tidsmæssigt på linje med nationalt initiativ fra National Strategi for Digitalisering af Sundhedsvæsenet Fastsættelse af ny deadline er endvidere sket under hensyn til, at initiativet ikke har afhængigheder til andre initiativer eller projekter. Side 13

14 Forslag til tværsektorielt samarbejde fra national arbejdsgruppe skal inddrages i gruppens arbejde. Initiativ/Projekt - 14 Anvendelse af Telepsykiatri til afholdelse af udskrivningskonferencer. Afprøvning af relevans og anvendelighed ved anvendelse af videokonference mellem psykiatriske afdelinger og kommunale bosteder. Inden Regionen: Ulla Maegaard, psykiatrien. Kommunerne: X Aktiviteter/milepæle Bemærkning Risici enkeltvis Region Sjælland Kommunerne Praksissektoren Projektstart Aftale Midtvejs Foranalyse Side 14

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Sundhedsaftalen 2010-2014 Den fælles It-handlingsplan 12. september 2013 Overordnet status Initiativ/Projekt Overordnede mål Status 1 Sygehus/kommune-adviser At automatiske advis om ind- og udskrivning

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Sundhedsaftalen 2010-2014 Den fælles IT-handlingsplan Overordnet status 24. maj 2013 Initiativ/Projekt Overordnede mål Status 1 Sygehus/kommune-adviser At automatiske advis om ind- og udskrivning samt

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Sundhedsaftalen 2010-2014 Den fælles IT-handlingsplan Overordnet status April 2012 Iniativ/Projekt Overordnede mål 1 Sygehus/kommune-adviser At de automatiske advis er om ind- og udskrivning samt kontaktinformation

Læs mere

Sundhedsaftalen 2010-2014

Sundhedsaftalen 2010-2014 Sundhedsaftalen 2010-2014 It-handlingsplan 24. oktober 2014 forklaring Tidsplan skrider Bagud OK Gennemført Samlede statusangivelser sættes efter laveste fællesnævner Alle skal være med på obligatoriske

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Sundhedsaftalen 2010-2014 Den fælles IT-handlingsplan Overordnet status 23.11. 2012 Iniativ/Projekt Overordnede mål 1 Sygehus/kommune-adviser At de automatiske advis er om ind- og udskrivning samt kontaktinformation

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Sundhedsaftalen 2010-2014 Den fælles IT-handlingsplan Overordnet status 15.3. 2013 Intiativ/Projekt Overordnede mål 1 Sygehus/kommune-adviser At de automatiske advis er om ind- og udskrivning samt kontaktinformation

Læs mere

De godkendte initiativer vil blive indarbejdet i en samlet revideret handlingsplan for understøttelse af Sundhedsaftalen

De godkendte initiativer vil blive indarbejdet i en samlet revideret handlingsplan for understøttelse af Sundhedsaftalen Notat Nye initiativer på handlingsplan for it-understøttelsen af Sundhedsaftalen 2010 2014 Indledning Den eksisterende handlingsplan for it-understøttelsen af Sundhedsaftalen 2010 2014 rummer en række

Læs mere

Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland 5. februar 2013 Torben Gaarskær 1 Kommunerne sætter dagsordenen 5. februar 2013 Torben Gaarskær 2 Det nære sundhedsvæsen Ambitiøst udviklingsprojekt

Læs mere

MedComs indflytningsreception i Forskerparken, 13. september 2012

MedComs indflytningsreception i Forskerparken, 13. september 2012 MedComs indflytningsreception i Forskerparken, 13. september 2012 TAK FOR GAVERNE Flere billeder på Facebook MedCom8 koordineringsgruppe 4. oktober 2012, CSC Aarhus 10.15 11.30 11.45 12.45 14.45 Status

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland 14. januar 2013 Torben Gaarskær 1 Sundhedsaftalen 2010-2014 14. januar 2013 Torben Gaarskær 2 Målsætninger inden for 5 hovedområder Styrke

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

IT-strategi til understøttelse af samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praksissektoren i Region Syddanmark. Det digitale sundhedsvæsen i Region

IT-strategi til understøttelse af samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praksissektoren i Region Syddanmark. Det digitale sundhedsvæsen i Region IT-strategi til understøttelse af samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praksissektoren i Region Syddanmark. Det digitale sundhedsvæsen i Region Syddanmark Afdelingen for Kommunesamarbejde September

Læs mere

RSI statusrapport for pejlemærke MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehus MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse

RSI statusrapport for pejlemærke MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehus MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Projekt id Projekt titel 3.6 MedCom standarder MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse Version 1.0 Dato 010212/Lars Hulbæk-Ib Johansen-Dorthe Skou

Læs mere

Mandag, den 23. april 2007

Mandag, den 23. april 2007 Mandag, den 23. april 2007 IT-strategi for tværsektoriel kommunikation i Region Syddanmark mellem sygehuse, kommuner og almen Kick off læger møde for IT-strategi for Chefkonsulent tværsektoriel Tove Lehrmann

Læs mere

Kommune projekter Dorthe Skou Lassen

Kommune projekter Dorthe Skou Lassen MedCom Danish Centre for Health Telematics Kommune projekter Dorthe Skou Lassen dsl@medcom.dk MedCom8 (2012-2013) 1. Kronikerunderstøttelse 1.1. Fælles Kroniker Data 1.2. Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Læs mere

Styregruppe for tværsektoriel sundheds-it

Styregruppe for tværsektoriel sundheds-it IT Projekt Referat Styregruppe for tværsektoriel sundheds-it 11. april. 2016 kl 14.00-16.00 i mødelokale CPU, Koncern IT, Hadsundvej 190, 9000 Aalborg Mødedeltagere - Morgen Kahr Frederikshavn Kommune

Læs mere

Projektkommissorium for den elektroniske genoptræningsplan.

Projektkommissorium for den elektroniske genoptræningsplan. Afdeling: Kommunesamarbejde Udarbejdet af: Tove Charlotte Nielsen Journal nr.: 1.01.72./07/801 E-mail: Tove.C.Nielsen@regionsyddanmark.dk Dato: 21. juni 2007 Telefon: 76631321 Projektkommissorium for den

Læs mere

MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Region Sjælland - december 2018

MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Region Sjælland - december 2018 MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Region Sjælland - december 2018 Kommunestatistikken er en oversigt over hvilke meddelelser kommunerne udveksler og med hvem. Opdeling af parter (f.eks.

Læs mere

RSI statusrapport for pejlemærke MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehus MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse

RSI statusrapport for pejlemærke MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehus MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Projekt id Projekt titel 3.6 MedCom standarder MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse Version 1.0 Dato 24111/Lars Hulbæk-Ib Johansen-Dorthe Skou

Læs mere

1. Kommunikation vedr. hjælpemidler via korrespondancemeddelelser (sygehuse og kommuner)

1. Kommunikation vedr. hjælpemidler via korrespondancemeddelelser (sygehuse og kommuner) Referat fra mødet den 16. januar i Forum for elektronisk kommunikation Deltagere: Peter Bræum, Aalborg Kommune Grethe Nielsen, Frederikshavn Kommune Karina Eriksen, Hjørring Kommune Hanne Rasmussen, Brønderslev

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

1. møde national sygehuskommune. Dorthe Skou Lassen MedCom

1. møde national sygehuskommune. Dorthe Skou Lassen MedCom 1. møde national sygehuskommune arbejdsgruppe Dorthe Skou Lassen MedCom dsl@medcom.dk Elektronisk kommunikation Hjemmepleje/Sundhedscenter Lægepraksis - Sygehus Apotek Korrespondance Henvisning forebyggelse

Læs mere

5. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus. Torsdag d. 6. juni 2011

5. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus. Torsdag d. 6. juni 2011 5. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus Torsdag d. 6. juni 2011 Dagsorden 1. Velkomst, præsentation, meddelelser, dagsorden og godkendelse af referat fra sidste møde 2. Kort status MedCom, kommuner

Læs mere

Analysen giver et overblik over, hvor det tværsektorielle samarbejde kan it-understøttes med de allerede eksisterende standarder.

Analysen giver et overblik over, hvor det tværsektorielle samarbejde kan it-understøttes med de allerede eksisterende standarder. Projekt 1 Analyse af udbredelse af MedCom standarder (7.2.1.f) Målet med analyseprojektet er at skabe et overblik over anvendelsesgraden af MedCom-standarder samt at komme med input til en mulig udbredelse

Læs mere

NOTAT. Eksempel på organisering af kommunernes regional IT-strategi på sundhedsområdet Region Syd

NOTAT. Eksempel på organisering af kommunernes regional IT-strategi på sundhedsområdet Region Syd NOTAT Eksempel på organisering af kommunernes regional IT-strategi på sundhedsområdet Region Syd Den 13. december 2007 Jnr 09.06.00 A09 Sagsid 000185087 Indledning Der stilles i dag i stigende krav til,

Læs mere

Status Hjemmepleje-sygehus, MedCom10, juli 2017

Status Hjemmepleje-sygehus, MedCom10, juli 2017 Status Hjemmepleje-sygehus, MedCom10, juli 2017 Dette er et statusnotat om MedCom10 hjemmepleje-sygehusprojektet, som er udarbejdet juli 2017, i forbindelse med at MedCom10 hjemmepleje-sygehusprojektet

Læs mere

Projektbeskrivelse Kortlægning Psykiatri og MedCom standarder Udkast september 2012

Projektbeskrivelse Kortlægning Psykiatri og MedCom standarder Udkast september 2012 Projektbeskrivelse Kortlægning Psykiatri og MedCom standarder Udkast september 2012 Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse Projektgrundlag... 3 Baggrund... 3 Forventet potentiale... 3 Mål... 4 Omfang... 4 Afgrænsning...

Læs mere

Status for hjemmeplejesygehusstandarder. Møde i koordinationsgruppen 10. Oktober 2013 Jeanette Jensen

Status for hjemmeplejesygehusstandarder. Møde i koordinationsgruppen 10. Oktober 2013 Jeanette Jensen Status for hjemmeplejesygehusstandarder Møde i koordinationsgruppen 10. Oktober 2013 Jeanette Jensen jej@medcom.dk Indhold Udbredelsen Danmark rundt Status for versionsopdatering Fokuspunkter i MedCom8

Læs mere

KKR-digitaliseringsmøde

KKR-digitaliseringsmøde KKR-digitaliseringsmøde Onsdag den 1. marts 2017 KL & MedCom Agenda 10.00-10.30 Kommunal udstilling af sundhedsoplysninger til borgere og pårørende via Sundhedsjournal 2.0 i regi af Sundhed.dk v. Bente

Læs mere

VelfærdsInnovation Sjælland

VelfærdsInnovation Sjælland VelfærdsInnovation Sjælland VIS Velfærdsteknologikonference 2015 Sørup Herregård, d. 4. marts 2015 Hasse Petersen, VelfærdsInnovation Sjælland www.vi-s.dk Udvælgelse og implementering af velfærdsteknologi

Læs mere

Kommune projekter Rikke Viggers Dorthe Skou Lassen

Kommune projekter Rikke Viggers Dorthe Skou Lassen MedCom Danish Centre for Health Telematics Kommune projekter Rikke Viggers riv@medcom.dk Dorthe Skou Lassen dsl@medcom.dk Intro til MedCom8 kommune LÆ-blanketter Fødselsanmeldelse projekter Genoptræningsplan

Læs mere

Elektronisk kommunikation på sundhedsområdet set fra kommunerne. Status og udfordringer

Elektronisk kommunikation på sundhedsområdet set fra kommunerne. Status og udfordringer Elektronisk kommunikation på sundhedsområdet set fra kommunerne. Status og udfordringer Kommunikation mellem hospitaler og Indlæggelses- og udskrivningsadvis. Ofte omtalt som automatiske beskeder, men

Læs mere

Projektkommissorium for Sygehus-hjemmeplejeprojektet.

Projektkommissorium for Sygehus-hjemmeplejeprojektet. Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Udarbejdet af: Rikke Viggers Journal nr.: E-mail: Rikke.Viggers@regionsyddanmark.dk Dato: 26. februar Telefon: 29201214 Projektkommissorium for Sygehus-hjemmeplejeprojektet.

Læs mere

Funktionsevne Sundhedsaftaler

Funktionsevne Sundhedsaftaler Plejepersonale E-kommunikation strategier Funktionsevne Sundhedsaftaler Hvem er MedCom MedCom er etableret i 1995 som et offentligt finansieret, non profit samarbejde mellem myndigheder, organisationer

Læs mere

National FMKfølgegruppemøde. Velkommen

National FMKfølgegruppemøde. Velkommen National FMKfølgegruppemøde Velkommen Velkomst og beskeder Dagsorden Status på udrulning af ny-certificerede versioner Præsentation af udsendt roadmap fra NSI Se bilag Statuslister til PLO og FAPS Bestilt

Læs mere

Sundhedsaftaler har fokus på Sundheds-IT v. Lone Kaalund Thiel. 10. April 2014

Sundhedsaftaler har fokus på Sundheds-IT v. Lone Kaalund Thiel. 10. April 2014 Sundhedsaftaler har fokus på Sundheds-IT v. Lone Kaalund Thiel 10. April 2014 Begrebet Sundheds-IT Hvad mon det gavner med de sundhedsaftaler? SUNDHEDSAFTALER Formålet med sundhedsaftalerne er at bidrage

Læs mere

MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Region Sjælland - december 2016

MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Region Sjælland - december 2016 MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Region Sjælland - december 2016 Kommunestatistikken er en oversigt over hvilke meddelelser kommunerne udveksler og med hvem. Opdeling af parter (f.eks.

Læs mere

Telemedicin Sårbehandling Telesår - præsentation af status for medcom

Telemedicin Sårbehandling Telesår - præsentation af status for medcom Telemedicin Sårbehandling Telesår - præsentation af status for medcom - 01.06.2015 Status Telesår RS 01.06.2015 1 Aktører i Telesårsløsningen Kar P A T I E N T Kommunal hjemmepleje Praksis læge Central

Læs mere

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Trondheim 22. september 2010 Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Disposition Præsentation Region Syddanmark Sundhedsdatanettet i Region Syddanmark IT-strategi for tværsektoriel sundhedskommunikation

Læs mere

Kommune projekter i MedCom /MedCom7

Kommune projekter i MedCom /MedCom7 Kommune projekter i MedCom 2010-2011/MedCom7 Projektlinjer Hjemmepleje-sygehus Udbredelse standard for genoptræningsplaner Udbredelse elektroniske lægeblanketter Fødselsanmeldelse, børnedatabase Konsolidering

Læs mere

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Opmærksomhedspunkt Overordnet Forebyggelse (organisatorisk placering) Nedsat udviklingsgrupper

Læs mere

Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland

Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland Region Sjælland Koncern Økonomi, Analyse og afregning 20. januar 2013 Kommunal Medfinansiering (KMF) i løbende priser. Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland 2007-2012

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Implementering af det Fælles Medicinkort. Foreningen for kommunale IT-chefer, 7. marts 2013 Poul Erik Kristensen Center for social og sundhed, KL

Implementering af det Fælles Medicinkort. Foreningen for kommunale IT-chefer, 7. marts 2013 Poul Erik Kristensen Center for social og sundhed, KL Implementering af det Fælles Medicinkort Foreningen for kommunale IT-chefer, 7. marts 2013 Poul Erik Kristensen Center for social og sundhed, KL Hvad betyder det for en kommune at komme på FMK? Når en

Læs mere

Informationsmøde om genoptræning SUM SST MC. fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse

Informationsmøde om genoptræning SUM SST MC. fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse Informationsmøde om genoptræning SUM SST MC fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse Ny bekendtgørelse for GOP Bekendtgørelsen træder i kraft d. 1. januar 2015 Sundhedsfaglige

Læs mere

Status DAP projekter. 20. december 2018

Status DAP projekter. 20. december 2018 Status DAP projekter 20. december 2018 2 Status Hurtigt patientoverblik og Bedre forberedelse Aktiviteter nu og i næste periode A-data har sat nyansat projektleder (dog med titel som kundechef) på begge

Læs mere

Funktionsevne Sundhedsaftaler

Funktionsevne Sundhedsaftaler Plejepersonale E-kommunikation strategier Funktionsevne Sundhedsaftaler Hvem er MedCom MedCom er etableret i 1995 som et offentligt finansieret, non profit samarbejde mellem myndigheder, organisationer

Læs mere

National hjemmepleje sygehusgruppe møde. CPH Conference, DGI byen 26. September 2012 MedCom Jeanette Jensen og Dorthe Skou Lassen

National hjemmepleje sygehusgruppe møde. CPH Conference, DGI byen 26. September 2012 MedCom Jeanette Jensen og Dorthe Skou Lassen National hjemmepleje sygehusgruppe møde CPH Conference, DGI byen 26. September 2012 MedCom Jeanette Jensen og Dorthe Skou Lassen Praktiske oplysninger WiFi: DGI Konf Kode: Gu3st@Konf Frokost på Østerbro

Læs mere

Velkommen. MC8CO møde

Velkommen. MC8CO møde Velkommen MC8CO møde 10-10-13 Dagsorden MC8CO møde 10/12 13 1. Velkomst, præsentation og referat fra sidst 2. It-strategi for sundhedsvæsenet 2013-2017 v. Tine Ohm Laursen, NSI 3. MedCom9 Status på indhold

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR IT-UNDERSTØTTELSE AF SUNDHEDSAFTALERNE I REGION SJÆLLAND - 2011-2012

HANDLINGSPLAN FOR IT-UNDERSTØTTELSE AF SUNDHEDSAFTALERNE I REGION SJÆLLAND - 2011-2012 Udkast: HANDLINGSPLAN FOR IT-UNDERSTØTTELSE AF SUNDHEDSAFTALERNE I REGION SJÆLLAND - 2011-2012 Indhold: Indledning 1. Overordnede mål og principper for IT-samarbejdet 2011-2014 2. Organisation 3. Handlingsplan

Læs mere

Analyse af udbredelse af hjemmepleje-sygehusstandarderne i psykiatrien/socialområdet.

Analyse af udbredelse af hjemmepleje-sygehusstandarderne i psykiatrien/socialområdet. Analyse af udbredelse af hjemmepleje-sygehusstandarderne i psykiatrien/socialområdet. 1. Baggrund MedCom hjemmepleje-sygehusstandarderne benyttes i dag i kommunikationen mellem kommunens hjemmepleje/hjemmesygepleje

Læs mere

Projektgruppemøde #5 Forbedring af epikriser. Alice Kristensen, MedCom 20. Maj 2019

Projektgruppemøde #5 Forbedring af epikriser. Alice Kristensen, MedCom 20. Maj 2019 1 Projektgruppemøde #5 Forbedring af epikriser Alice Kristensen, MedCom 20. Maj 2019 2 Dagsorden Velkomst og beskeder Information fra møde ml. PLO og RLTN 30. april 2019 Status siden sidste møde LPS Testcamp

Læs mere

Klyngesamarbejdet på voksenspecialundervisningsområdet Februar Årsrapport 2015

Klyngesamarbejdet på voksenspecialundervisningsområdet Februar Årsrapport 2015 Klyngesamarbejdet på voksenspecialundervisningsområdet Februar 2016 Årsrapport 2015 Udvikling, efterspørgsel og kapacitet i region Sjælland på voksenspecialundervisningsområde Resumé Klyngerne på voksenspecialundervisningsområdet

Læs mere

4. møde i styregruppen for MedCom VI torsdag d. 27. november Ad Nationalt program for telemedicin og hjemmemonitorering

4. møde i styregruppen for MedCom VI torsdag d. 27. november Ad Nationalt program for telemedicin og hjemmemonitorering Indstillinger 17-11-2008 4. møde i styregruppen for MedCom VI torsdag d. 27. november 2008 Ad Nationalt program for telemedicin og hjemmemonitorering Status på arbejdet med det nationale program for telemedicin

Læs mere

Projektgruppemøde #1 Forbedring af epikriser. Alice Kristensen, MedCom 23. Maj 2018

Projektgruppemøde #1 Forbedring af epikriser. Alice Kristensen, MedCom 23. Maj 2018 1 Projektgruppemøde #1 Forbedring af epikriser Alice Kristensen, MedCom 23. Maj 2018 2 Dagsorden 1. Velkomst og præsentation af mødedeltagere 2. Digital Almen praksis programmet v. Tom Sørensen 3. Projekt

Læs mere

Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger

Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i Region Hovedstaden om indlæggelser og udskrivninger September 2012 31. august 2012 Aftale om tværsektoriel kommunikation

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK REGION SJÆLLAND MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet i regionens kommuner... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktive

Læs mere

Spørgeskema til effektmåling projekt Apovideo

Spørgeskema til effektmåling projekt Apovideo Spørgeskema til effektmåling projekt Apovideo Indledning: Dette spørgeskema har til formål at indhente input til vurdering af effekterne af Projekt Apovideo. Projekt Apovideo er et projekt der har deltagelse

Læs mere

Understøttelse af elektronisk kommunikation på psykiatri- og socialområdet

Understøttelse af elektronisk kommunikation på psykiatri- og socialområdet Understøttelse af elektronisk kommunikation på psykiatri- og socialområdet Samlet projekt med mål på kort og lang sigt implementeret via flere tiltag = Program 2 Understøttelse af elektronisk kommunikation

Læs mere

MedCom leverandørmøde Kommune-sygehus

MedCom leverandørmøde Kommune-sygehus MedCom leverandørmøde Kommune-sygehus Onsdag den 14. januar 2015 MedCom Forskerparken 10, Odense Jeanette Jensen jej@medcom.dk Dagorden 1. Velkommen og meddelelser (kort opfølgning fra sidst) 2. Aftalen

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

4. Møde hjemmepleje-sygehus pilotgruppen MedCom7. IT-Strategi og Sam:Bo i Region Syddanmark

4. Møde hjemmepleje-sygehus pilotgruppen MedCom7. IT-Strategi og Sam:Bo i Region Syddanmark 4. Møde hjemmepleje-sygehus pilotgruppen MedCom7 IT-Strategi og Sam:Bo i Region Syddanmark Det danske sundhedsdatanet - i Syddanmark Almen læger 300 lægepraksis Ca. 16 forskellige journalsystemer Apoteker

Læs mere

It kommunikation mellem sygehus, kommune og almen praksis. Mette Brøsted Nielsen

It kommunikation mellem sygehus, kommune og almen praksis. Mette Brøsted Nielsen It kommunikation mellem sygehus, kommune og almen praksis Mette Brøsted Nielsen Agenda 1. Baggrund 2. Hvor er vi nu? 3. Hvad har vi fået ud af det? 4. Fremtiden, hvad skal der arbejdes med? 5. Konklusion

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og

KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger i Region Hovedstaden Godkendt i den administrative

Læs mere

IT strategi for kommunesamarbejdet

IT strategi for kommunesamarbejdet Område: Udarbejdet af: Afdeling: E-mail: Journal nr.: 1.15.1.72-07/4629 Telefon: Dato: 7. august 2007 Statusnotat august 2007 IT strategi for kommunesamarbejdet Status på implementering af projekter i

Læs mere

Dagsorden til 1. møde i styregruppen for pilotafprøvning af forløbsplaner

Dagsorden til 1. møde i styregruppen for pilotafprøvning af forløbsplaner Sundheds og Ældreministeriet Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMPMJ Koordineret med: Sagsnr.: 1601025 Dok. nr.: 185130 Dato: 28. september 2016 Dagsorden til 1. møde i styregruppen for pilotafprøvning

Læs mere

Referat fra 9. FMK Klinikerforummøde

Referat fra 9. FMK Klinikerforummøde Referat fra 9. FMK Klinikerforummøde Møde afholdt: Onsdag d. 12. juni 2013 kl. 10:00 14:30 hos National Sundheds it, Artillerivej 5, 2300 København S Deltagere: Overlæge Lars Kristian Munck (RSJ) Overlæge

Læs mere

fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse

fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse Ny bekendtgørelse for GOP Bekendtgørelsen trådte i kraft d. 1. januar 2015 Sundhedsfaglige indhold defineret af Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Styregruppe for tværsektoriel sundheds-it

Styregruppe for tværsektoriel sundheds-it IT Projekt Dagsorden Styregruppe for tværsektoriel sundheds-it 14. dec. 2015 kl 15.30-17.30 i mødelokale SAN, IT, Hadsundvej 190, 9000 Aalborg Mødedeltagere - Morgen Kahr Frederikshavn Kommune (kommunal

Læs mere

4. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus. Onsdag d. 30. marts 2011

4. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus. Onsdag d. 30. marts 2011 4. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus Onsdag d. 30. marts 2011 Dagsorden 1. Velkomst, præsentation, dagsorden og godkendelse af referat fra sidste møde 2. Kort opfølgning på de rettelser som er

Læs mere

MedCom hjemmepleje-sygehus projekt

MedCom hjemmepleje-sygehus projekt MedCom hjemmepleje-sygehus projekt 2010-2011 Understøttelse af sundhedsaftaler Patient plejeforløb - informations flow H O S P I T A L Indlæggelses advis Indlæggelsessvar Indlæggelsesrapport Korrespondance

Læs mere

Udbredelse af MedCom beskeder på det psykiatriske og sociale område

Udbredelse af MedCom beskeder på det psykiatriske og sociale område Udbredelse af MedCom beskeder på det psykiatriske og sociale område E-sundhedsobservatoriet 3. oktober 2014 Jeanette Jensen, MedCom Susanne Heinrich, Psykiatrien, region Syddanmark Psykiatri er på den

Læs mere

Psykiatri og MedCom standarder

Psykiatri og MedCom standarder Psykiatri og MedCom standarder MedCom: http://www.medcom.dk/wm112506 Koordineringsgruppemøde d. 4. december 2014 v/jeanette Jensen & Lone Høiberg jej@medcom.dk lho@medcom.dk Psykiatri er på den politiske

Læs mere

MedCom. PL- Leverandørforum. Danish Centre for. Health Telematics

MedCom. PL- Leverandørforum. Danish Centre for. Health Telematics PL- Leverandørforum PL- Leverandørforum PL leverandør / MC møde 10 1. Referat fra sidste møde d. 20 september 2. Siden sidst herunder status på RSI Pejlemærker, telemedicinprojekterne, kroniker og KIH

Læs mere

2. møde national sygehuskommune. Dorthe Skou Lassen MedCom dsl@medcom.dk

2. møde national sygehuskommune. Dorthe Skou Lassen MedCom dsl@medcom.dk 2. møde national sygehuskommune arbejdsgruppe Dorthe Skou Lassen MedCom dsl@medcom.dk lektronisk kommunikation Hjemmepleje/Sundhedscenter Lægepraksis - Sygehus Apotek Korrespondance Henvisning forebyggelse

Læs mere

KKR digitaliseringsnetværksmøde den 11. marts 2015

KKR digitaliseringsnetværksmøde den 11. marts 2015 KKR digitaliseringsnetværksmøde den 11. marts 2015 1. Status for hjemmepleje-sygehusstandarder, version 1.0.3 2. Status vedr. beslutning om medicinoplysninger i indlæggelses og udskrivningsrapport i forhold

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Hjælp til selvmordstruede borgere Der er udarbejdet en oversigt over, hvor sundhedspersonale på tværs af sektorer kan få hjælp til en selvmordtruet

Læs mere

Opsamling på bilaterale dialogmøder om MedCom10

Opsamling på bilaterale dialogmøder om MedCom10 MedComs formandskab Klar skelnen mellem allerede vedtagne projekter og boblere, herunder FMK cave/beslutningsstøtte (Lægepraksis og kommuner) Svangre/vandrejournal (RSI) Fælles Sprog III implementering

Læs mere

Fra DGOP til EGOP Kommuner - regioner praktiserende læger privat hospitaler

Fra DGOP til EGOP Kommuner - regioner praktiserende læger privat hospitaler Fra DGOP til EGOP 2015 Kommuner - regioner praktiserende læger privat hospitaler Ny version skal implementeres i løbet af år 2015 Ny bekendtgørelse for GOP Bekendtgørelsen træder i kraft d. 1. januar

Læs mere

Det er projektets formål at sikre fuld udbredelse af Fælles Medicinkort i alle kommuner i 2014 og fuld anvendelse i alle kommuner medio 2015.

Det er projektets formål at sikre fuld udbredelse af Fælles Medicinkort i alle kommuner i 2014 og fuld anvendelse i alle kommuner medio 2015. U D K A S T T I L R E SULTATKONTRAKT Den 23. august 2013 Ref XX Weidekampsgade 10 Implementering af FMK i kommunerne Projekt 4.2 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Det er

Læs mere

Hovedfokus for FMK er nu at nå fuld og korrekt anvendelse af FMK hvilket har resulteret i en udvidelse af handlingsplanen.

Hovedfokus for FMK er nu at nå fuld og korrekt anvendelse af FMK hvilket har resulteret i en udvidelse af handlingsplanen. Bilag 2 Handlingsplan for Fælles Medicinkort (FMK) Version 2.0 Problemstilling Version 1.0 af handlingsplanen for Fælles Medicinkort blev udarbejdet for at understøttelse af forpligtende aftale i den nationale

Læs mere

Udskrivningskonferencer via video er en genvej til samarbejde og styrker netværket omkring patienten

Udskrivningskonferencer via video er en genvej til samarbejde og styrker netværket omkring patienten Udskrivningskonferencer via video er en genvej til samarbejde og styrker netværket omkring patienten MedCom: http://www.medcom.dk/wm111505 Telepsykiatri via video v/lone Høiberg lho@medcom.dk Gruppens

Læs mere

MedCom Fælles hjemmepleje-sygehus & leverandørmøde. DGI byen 23. oktober 2013 Jeanette Jensen

MedCom Fælles hjemmepleje-sygehus & leverandørmøde. DGI byen 23. oktober 2013 Jeanette Jensen MedCom Fælles hjemmepleje-sygehus & leverandørmøde DGI byen 23. oktober 2013 Jeanette Jensen jej@medcom.dk Program før frokost 1. Velkomst og meddelelser ca. kl.9.30-10.30 Kort pause 10.30.-10.45 2. Fremtidige

Læs mere

3.6: MedCom-standarder er fuldt udbredt i regionernes sygehuse. Godkendelse Forventes indstillet til godkendelse i RSI s styregruppe den 27.

3.6: MedCom-standarder er fuldt udbredt i regionernes sygehuse. Godkendelse Forventes indstillet til godkendelse i RSI s styregruppe den 27. RSI KOMMISSORIUM 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Dato + version 26-04-2011 0.4 (se dokumenthistorik i appendiks). RSI pejlemærke RSI tema 3.6: MedCom-standarder er fuldt udbredt i regionernes

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

ARBEJDSPLAN og status 2015 for arbejdsgruppen: Sundheds it og elektronisk kommunikation. Godkendt i DAS den 8 juni 2016

ARBEJDSPLAN og status 2015 for arbejdsgruppen: Sundheds it og elektronisk kommunikation. Godkendt i DAS den 8 juni 2016 ARBEJDSPLAN og status 2015 for arbejdsgruppen: Sundheds it og elektronisk kommunikation. Godkendt i DAS den 8 juni 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere

Læs mere

Lægesystemleverandørmøde. 27. januar 2011

Lægesystemleverandørmøde. 27. januar 2011 Lægesystemleverandørmøde 1. Velkomst 27. januar 2011 2. Referat fra sidste møde 3. Meddelelser 4. PLO overenskomsten 5. Regioner skal kunne MC standarder inden udgangen af 2012 6. FMK udrulning hvordan

Læs mere

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

MEDICINHÅNDTERING. Elektroniske meddelelser i INSTRUKS Sundhed og Omsorg (Medcom) INSTRUKS

MEDICINHÅNDTERING. Elektroniske meddelelser i INSTRUKS Sundhed og Omsorg (Medcom) INSTRUKS MEDICINHÅNDTERING Elektroniske meddelelser i INSTRUKS Sundhed og Omsorg (Medcom) INSTRUKS INDHOLDFORTEGNELSE: Elektroniske meddelelser (MedCom) i Sundhed og Omsorg - Instruks... 2 Formål:... 2 Hvem gælder

Læs mere

Hvad kræver det at komme i gang?

Hvad kræver det at komme i gang? Implementering Hvad kræver at det at komme i gang Kort om KL og MedCom redskaber Opgave: Klargøring af data Funktionsevne og ydelsesoplysninger Afklaring af nye arbejdsgange Hjælp som før - kompliceret/ej

Læs mere

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere fremdriften til den administrative styregruppe.

Læs mere

MEDICINHÅNDTERING. INSTRUKS Elektroniske meddelelser i Sundhed og Omsorg (Medcom) INSTRUKS Sundhed og Omsorg

MEDICINHÅNDTERING. INSTRUKS Elektroniske meddelelser i Sundhed og Omsorg (Medcom) INSTRUKS Sundhed og Omsorg MEDICINHÅNDTERING INSTRUKS Elektroniske meddelelser i Sundhed og Omsorg (Medcom) INSTRUKS 2019 Sundhed og Omsorg INDHOLDFORTEGNELSE: Elektroniske meddelelser (MedCom) i Sundhed og Omsorg - Instruks...

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Implementering af FMK i 98 kommuner vi gjorde det!

Implementering af FMK i 98 kommuner vi gjorde det! Implementering af FMK i 98 kommuner vi gjorde det! E-sundhedsobservatoriet, tirsdag den 6. oktober 2015 Nanna Skovgaard, Sundheds- og ældreministeriet Poul Erik Kristensen, KL Aftaleophæng Økonomiaftale

Læs mere

Sammenhæng mellem sundhedsaftalerne og e-kommunikation

Sammenhæng mellem sundhedsaftalerne og e-kommunikation Sammenhæng mellem sundhedsaftalerne og e-kommunikation 27. februar 2013 Sundhedsaftalerne Sundhedskoordinationsudvalg udarbejder generelt udkast til sundhedsaftalerne Sundhedsaftaler fastsætter rammerne

Læs mere