LEKTION 10 SVARMELDINGER I NY FARVE OG SANS EFTER ÅBNING 1Ê/Ë/Ì/Í

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEKTION 10 SVARMELDINGER I NY FARVE OG SANS EFTER ÅBNING 1Ê/Ë/Ì/Í"

Transkript

1 LEKTION 10 SVARMELDINGER I NY FARVE OG SANS EFTER ÅBNING 1Ê/Ë/Ì/Í KAPITEL 31. SVAR I NY FARVE Lad os først definere nogle bridgeudtryk: 1-over-1: Melding i ny farve på 1-trinnet, f.eks: ÅBNER SVARER over-1: Melding i ny farve på 2-trinnet uden spring, f.eks: ÅBNER SVARER 1 2 Spring i ny farve: Melding i ny farve med enkelt spring, f.eks: ÅBNER SVARER 1 2 eller 1 3 I denne tabel kan du se, hvor mange point der kræves til de enkelte meldinger: Pas : 0-5 point Ny farve : 1-over-1: Mindst 6 point, ubegrænset opefter 2-over-1: Mindst 10 point, ubegrænset opefter Spring : Mindst 16 point 1UT : 6-9 HP, lover ikke jævn fordeling! 2UT : HP med jævn fordeling; bruges kun efter 1 / og viser primær støtte 3UT : HP og fordeling som 2UT

2 Som det ses af tabellen og af forrige kapitel, skal man melde noget med 6 point eller mere. Årsagen er naturligvis, at en 1-åbning kan gå helt op til ca. 21 HP, så for ikke at risikere at "brænde" en udgang og dermed den store bonus skal man altid holde liv i meldingerne med mindst 6 point. Det vigtigste ved svarene i ny farve er, at når meldingerne er ubegrænsede opefter i styrke, må det logisk være krav til åbner om at melde igen - ellers risikerer man jo igen at miste en udgang eller en slem. Ny farve fra svarhånden er rundekrav Rundekrav vil altså sige, at meldingen er krav for mindst en runde, og makker må derfor ikke melde pas. Spring i ny farve er meget stærkt. Meldingen er udgangskrav, dvs. meldingerne skal fortsætte til mindst udgang. Spring i ny farve benyttes ikke automatisk, blot fordi man har mindst 16 point, men bruges kun på følgende to håndtyper: 1) En enfarvet hånd med stærk langfarve. At hånden er enfarvet betyder, at den ikke indeholder andre farver med mindst fire kort. 2) En tofarvet hånd, hvor en af farverne er åbningsfarven. Her ses altså, hvordan man melder en hånd med støtte og mindst 16 point - i sidste lektion så vi jo kun på støttehænder med Eksempler: 1) E D B ) 4 3) E K K 4 E K 5 2 D E K 4 2 E K B E K 5 3 Hånd 1 er enfarvet, mens hånd 2 er tofarvet ( + ), og hånd 3 er trefarvet. Hånd 1 kan altså springe til 2 efter åbning 1 / /. Hånd 2 kan springe til 2 efter åbning 1 (eller til 3 efter åbning 1 ), mens den ikke må springe efter åbning 1 eller 1, idet den så har to umeldte farver. Overvej selv, efter hvilke åbninger hånd 3 vil springe i ny farve! Ideen med at springe i ny farve er altså, at man garanterer, at enten åbningsfarven eller svarfarven kan bruges som trumf, mens de to sidste farver nærmest er

3 udelukkede. Med flere mulige trumffarver er der ingen grund til at springe selv med 20 point. Et spring tager blot meldeplads fra en selv, og melding i ny farve er som bekendt ubetinget rundekrav. F.eks: E K B 6 E K D 5 E B Efter åbning 1 fra makker nøjes man i første omgang med 1 - men det er tilladt at spørge modparten om, hvilken takst der spilles! KAPITEL 32. SVAR I SANS Svarene i sans er noget specielle, selv om de styrkemæssigt følger 3-trins raketten fra Kapitel 30. Da det altid er bedre at melde en ny farve fra svarhånden i første runde, er sansmeldingerne reserveret til de hænder, hvor man enten 1) Ikke er stærk nok til at melde sin farve. 2) Ikke har andre farver at melde. Man melder kun sans, når man ikke har andet at melde i første runde. Ad 1: Dette sker udelukkende ved svaret 1UT. Eftersom man skal melde med 6 point, og da der skal mindst 10 til for at melde ny farve på 2-trinnet, kan svarer efter åbning 1 f.eks. have: 1) 5 2) - 3) 5 4 E B D K B E B B D B D 3 Der skal meldes noget, og når der kræves 10 point for at melde 2-over-1, må alle tre hænder melde 1UT! Nogle omtaler også denne melding som en "nødsans". Svaret 1UT på åbning 1 træk i farve lover på ingen måde jævn fordeling. Svarmeldingen 1UT benægter 4-farve i åbningsfarven eller i højere farver

4 Ad 2: Meldingerne 2UT og 3UT dækker hænder med henholdsvis og HP, dvs. at man i begge tilfælde har mindst 10 point, og dermed er der automatisk styrke til at melde en ny farve - hvis man har en! Hvis håndens eneste 4-farve (eller længere) er i åbningsfarven, og man har sansfordeling, kan man hverken melde en ny farve (man har ikke nogen) eller støtte til 3 eller 4 i minor, da man herved lover mindst to fordelingspoint. Efter åbning 1 /1 kan man blot støtte til 3/4 med 10-12/13-15 p, men efter åbning 1 /1 er man altså tvunget til at melde 2UT/3UT med 10-12/13-15 HP med fordelingerne eller med længde i åbningsfarven - se senere eksempler. Følgende regler gælder for svarers første melding: 1) Med mindst 10 point svares altid i den længste farve først 2) Med to eller tre 4-farver meldes den laveste meldemæssigt set 3) Med to 5-farver meldes den højeste Læg mærke til, hvordan ovenstående melderegler minder om reglerne for åbningsmeldinger. Disse regler skal kombineres med reglerne fra Kapitel 30 (gentaget nedenunder). 1) Med majorstøtte skal der støttes direkte med 6-15 point 2) Der skal meldes en eventuel majorfarve før man støtter i minor 3) Støtte til 3 eller 4 træk i minor skal indeholde mindst 2 FP - i begge tilfælde benægtes 4-farve(r) i major Nu ved du stort set alt om svarers første melding, men lad os hellere belyse teorien med en masse hænder. I eksemplerne veksler vi mellem svar i sans og ny farve.

5 Makker åbner med 1. Din melding? 4) K ) 6 5 6) E E D B 7 K D K D E D Eks. 4: 1Ë. 4-farver skal meldes fra neden, og der stilles overhovedet ingen krav til kvaliteten af farven (kvantitet før kvalitet). Hvorfor ikke 2UT med HP og jævn fordeling? Fordi man aldrig må melde sans med en umeldt 4-farve i major - husk, at 4-4 tilpasninger i major er meget vigtige at finde! Eks. 5: 1Ì. Der er 11 HP + 4 FP = 15 point (husk at tælle FP med støtte til åbningsfarven), men det er forkert at støtte til 4, da man altid skal melde en eventuel majorfarve, før man støtter i minor - uanset hvor god minorstøtten er, og uanset hvor dårlig majorfarven er. Eks. 6: 1Í. Den højeste af to 5-farver. Makker åbner med 1. Din melding? 7) ) E 7 6 9) D 4 2 E K D 3 E K D E K E E 2 6 E K Eks. 7: 1Í. Altid længste farve først. Spring aldrig i ny farve med en tofarvet hånd uden åbningsfarven! Husk altså, at 1-over-1 viser mindst 6 point, er ubegrænset opefter, og at makker derfor ikke må melde pas. Eks. 8: 2Ì. Med mindst 16 p (her er 17 gode HP) og en stærk langfarve springes i farven. Meldingen er udgangskrav og fører ofte til slem. Eks. 9: 3Ë. Glem ikke støttemeldingerne fra sidste lektion. Her er 9 HP + 3 FP = 12 point; perfekt til en springstøtte til 3. Hvis klørfarven havde været hjerter eller spar, skulle man have meldt denne farve først, da man ikke må springe en majorfarve over for at støtte i minor.

6 Makker åbner med 1. Din melding? 10) E D 4 11) D 9 12) K E B 4 2 E B B D E E B 8 Eks. 10: 1UT. Der skal meldes noget med 8 HP, og da der ikke er nogen 4-farve i major eller ruderstøtte, må man melde 1UT. Der kan altså ikke meldes 1, blot fordi man har gode honnørkort i farven - man skal have mindst fire kort i en farve for at melde den. Eks. 11: 2Ê. Med mindst 10 point svares altid i den længste farve først. Eks. 12: 3UT HP og jævn fordeling uden andre farver at melde - og dermed loves altså fire ruder med fordelingen eller fem ruder med fordelingen Her har man godt hold i alle de andre farver, men dette er ikke en betingelse. Åbningshånden ved jo, at man har ruderstøtte, så åbner accepterer kun en sanskontrakt, hvis han selv har nogenlunde jævn fordeling. Makker åbner med 1. Din melding? 13) E ) K ) E D 4 K B B B D B K B 5 3 Eks. 13: 1Í. 4-farver fra neden. Spar er meldemæssigt set lavere end klør, idet klør billigst muligt kan meldes på 2-trinnet efter åbning 1 - og i øvrigt er man ikke stærk nok til at melde 2. Eks. 14: 1Í. Med kun 6-9 point kan man ofte være nødt til at melde en 4-farve i major fremfor en længere minorfarve, da 2-over-1 jo viser mindst 10. 1UT ville benægte 4-farve i spar og er derfor forkert. Eks. 15: 2Ê. Der må aldrig meldes 2UT som svar på åbning 1 eller 1. Men hvad nu, hvis man gør det alligevel!? Ja, da man ikke kan have andre farver at melde, må det logisk vise samme fordeling som 2UT efter åbning 1 /1, dvs eller med HP og støtte til åbningsfarven. Med disse hænder bør man imidlertid støtte til 3 eller 4 i major ifølge reglen om otte trumfer, så meldingen eksisterer principielt ikke.

7 Makker åbner med 1 i de næste seks eksempler. Din melding? 16) 8 17) ) - E K 8 5 E D 6 K B K D 5 3 K D 3 D 7 3 E K 9 6 D B 5 3 D Eks. 16: 2Ê. 4-farver fra neden - og ikke spring, blot fordi der er 19 point. Et spring garanterer, at man kan spille med enten åbningsfarven eller springfarven som trumf. Eks. 17: 2Ê. Ligesom i eksempel 15 på forrige side må man aldrig melde sans, hvis man har en anden farve at vise. Hvis du har venner/bekendte, der spiller bridge, vil du garanteret få at vide, at du skal melde sans på denne type hånd, men lyt ikke til dem! De har lært det sådan, men den måde, du lærer det på nu, er selvfølgelig bedre! Hvad nu hvis 3 flyttes op som 3? Bogmeldingen er nu 4, men 3UT er en mulighed, hvis din makker har den samme gode opfattelse af meldingerne som du selv! Eks. 18: 1UT. "Nødsansen". Med E i stedet for damen meldes 2. 19) E ) 5 21) E K K D E D D Eks. 19: 2Í. Med 6-9 og 3-kortstøtte foretrækker vi ofte at støtte makker til 2-trinnet fremfor at melde 1UT, når vi har en trumfningsmulighed i en af sidefarverne. Især efter åbning 1 støtter vi meget ofte til 2 med kun tre trumfer, da åbner typisk har en 5-farve - hvorfor? Eks. 20: PAS. Kun 5 point. Eks. 21: 3Ë: Der er fin sparstøtte, men da 4 kun viser 13-15, og vi har 17 (13 HP + 4 FP), må vi først gå omvejen over et spring i ny farve, der viser mindst 16 point. I næste melderunde støtter vi i spar for at vise, at springet til 3 var baseret på primær sparstøtte.

8 ********** DET SKAL DU KUNNE ********** - Med 0-5 point melder svarhånden pas. - Ny farve på 1-trinnet (1-over-1) viser mindst 6 point. - Ny farve på 2-trinnet (2-over-1) viser mindst 10 point. - Spring i ny farve viser mindst 16 point. - 1/2/3UT følger 3-trins-raketten: 6-9/10-12/13-15 HP. - 2UT/3UT eksisterer principielt kun efter åbning 1 /1. - Der meldes altid hellere en farve end sans. - Svar i ny farve er rundekrav. - Svarer melder længste farve først (dog ikke altid med 6-9). - Laveste af to eller tre 4-farver. - Højeste af to 5-farver.

9 QUIZ 10 A. Hvad svarer du med nedenstående hænder efter åbningerne 1, 1, 1 og 1 (skriv svar på åbning 1 ud for nr. 1 osv.)? Start med at tælle point - eventuelt inklusiv fordelingspoint. 1) E D 4 2 1) 2) 9 4 1) 7 2) D 3 2 2) D ) 8 6 3) B ) K D ) 3) 6 3 1) 4) E ) K ) E K D 7 2) E 5 3) E D B 5 2 3) K D ) - 4) 5) K 8 5 1) 6) 5 1) K ) K D ) D ) E D ) E B 4 4) 3 4) 7) 5 1) 8) K 9 2 1) D 8 2 2) D 5 3 2) E ) E D 8 5 3) B ) ) 9) E D B ) 10) D ) D 4 2) D ) 7 2 3) 7 3) E K 5 4) )

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal?

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Det er ret let at svare på: arealet af en trekant, husker vi fra vor kære folkeskole, findes ved at gange

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Trap ned. lær at takle konflikter

Trap ned. lær at takle konflikter Trap ned lær at takle konflikter Indholdsfortegnelse 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses Side

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

De Seks Befriende Handlinger

De Seks Befriende Handlinger De Seks Befriende Handlinger Af lama Ole Nydahl De seks befriende handlinger er en motiverende belæring, man kan bruge direkte i sit liv. Det er almindeligt kendt, at buddhismens mål er meget praktisk,

Læs mere

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege!

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege! Leg og læring i bevægelsesbåndet Kom lad os lege! Kom lad os lege! er en inspirationsplakat til børn i indskolingen. Dette hæfte indeholder gamle og nye lege samt reglerne på legene. Vi synes, at der er

Læs mere

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET!

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! En fortælling om at arbejde med psykisk og fysisk handicappede

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD Lectio Spørgeskema 1. udgave august 2007 OD Indledning Lectio kan anvendes til mere end notering af fravær, studieplan, studierapport og undervisningsbeskrivelse. Det kan også bruges til at lave spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Den gode oplevelse hos dyrlægen

Den gode oplevelse hos dyrlægen Den gode oplevelse hos dyrlægen Trygge dyrlægebesøg Din hund skal besøge dyrlægen/dyreklinikken mange gange i sin levetid. Ofte i forbindelse med sundhedstjek og vaccination, men også hvis den skulle gå

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Hesten skal altid arbejde i en holdning, hvor det er fysisk muligt for den at udføre det, vi forlanger af den. Hesten må altså ikke på nogen

Læs mere

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER?

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? Tillid er som at tage hinanden i hånden og gå ud på isen sammen. Skridt for skridt ser man, om isen kan bære. Tina Øllgaard Bentzen skriver ph.d.-afhandling om tillid

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

DARTREGLER. Ikke alle darts scorer

DARTREGLER. Ikke alle darts scorer DARTREGLER Hvem skal starte? Almindeligt træningsspil kan afgøres ved, at hver spiller kaster en dart. Den, der rammer nærmest bull, starter. Denne form for afgørelse kaldes»middle for diddle«. I nogle

Læs mere