LEKTION 14 ÅBNERS ANDEN MELDING MED MINIMUM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEKTION 14 ÅBNERS ANDEN MELDING MED MINIMUM"

Transkript

1 LEKTION 14 ÅBNERS ANDEN MELDING MED MINIMUM Åbningsmeldingen 1 træk i farve viser blot ca point og kan indeholde mange forskellige fordelinger. Derfor er det meget vigtigt, at åbner i anden melderunde tegner et mere præcist billede af sin hånd. KAPITEL 40. STYRKEINDDELING OG PRIORITERING AF MELDIN- GER Åbningshånden inddeles styrkemæssigt i tre intervaller: Minimum = Medium = Maksimum = 19- Det vigtigste for åbner er at vise den rigtige styrke. Derfor inddeles åbners anden melding i tre lektioner, hvor vi i hver enkelt lektion ser på åbners meldemuligheder med de tre styrkeinddelinger. På de enkelte hænder skal åbner huske at medregne fordelingspoint, hvis der er støtte til svarers farve, eller hvis man selv har fået støtte til åbningsfarven. Åbningshånden kan således nemt vokse i værdi, hvis der findes en trumftilpasning. Eksempler: 1) E ) K D ) E E D 8 3 E D K E 8 2 K D E

2 Eks. 1. I åbning var der 14 HP. Nu er hånden vokset til 19 point. Renoncen i ruder kan tælles til 5 FP, når vi har 4-farve støtte i hjerter. Eks. 2. Her var der 15 HP og en fin fordeling. Når makker ikke melder en af vores farver, er hånden stadig kun 15 point værd. Eks. 3. Der er kun 3-kortstøtte i hjerter, så vi kan ikke tælle 3 point for singletonen i klør. Det kan først ske, hvis åbner senere viser, at han har 5-farve. Det er dog rimeligt at tælle hånden til point, da det er bedre, at svarer melder hjerter, hvor vi har honnør tredje, end klør til vores singleton. Uanset styrken kan åbners melding i anden runde prioriteres således: 1. Støt makkers farve - især i major (meld om muligt en majorfarve før der støttes i minor) 2. Meld ny farve. Ny farve på 2-trinnet viser mindst fem i åbningsfarven 3. Meld sans 4. Genmeld egen farve Lektionen inddeles i tre kapitler, hvor svarhånden har meldt ny farve, støttet åbningsfarven og meldt sans. KAPITEL 41. ÅBNERS GENMELDING EFTER SVAR I NY FARVE En meget væsentlig ting at huske er, at melding i ny farve fra svarhånden er ubegrænset opefter og derfor rundekrav. Eneste undtagelse er, hvis svarhånden har passet i forhånd (åbnet med pas); i dette tilfælde er der højst 11 HP, og derfor kan åbner melde pas i denne ene situation.

3 Ad 1. Støt makkers farve billigst muligt 1) E D 7 3 2) K ) E B 3 E B 6 2 K 8 D E B 6 2 K K K Eks. 1: 2Í. 12 HP + 2 FP = 14 p. Eks. 2: 3Ê. Her er 13 HP og 3 FP for singletonen i ruder, men hvad med D? I Kapitel 29 fortalte vi, at der ikke må tælles FP i farver med ugarderede honnører. Er der således kun 13 point på hånden? Nej! En singleton tæller 3 FP, mens damen kun giver 2 HP, så netop med bonden eller damen blank foretrækker vi at tælle fordelingspoint fremfor honnørpoint. Hånden har derfor 14 point. Eks. 3: 1Ì. Bemærk, at man som sædvanlig melder en majorfarve fremfor at støtte med det samme i minor (med 18 point er hånden også for stærk til at støtte til 2 ). 4) K 6 5 5) E K ) E K E D 3 7 E B E D E Eks. 4: 2. Med en god 3-kortstøtte kan man altid afgive en minimumsstøtte, hvis hånden er uegnet til andre meldinger. Dette vil fremgå klarere efter de næste kapitler, men lad os her sige, at meldingen 1UT ikke er så god med to små hjerter, og at genmelding 2 lover mindst en 6-farve. Eks. 5: 3Ì. Samme argumenter som i Eks. 4. Læg mærke til, at svarhånden i begge tilfælde er favorit til at have mindst en 5-farve i sin meldte farve. Hvorfor? Fordi svarhånden skal melde den laveste af to eller flere 4-farver, så når han springer to farver over, vil han typisk have mindst fem i sin farve! Eks. 6: 2Í. Her er alternativet at vise sin ruderfarve, men med en stærk 3-farve og minimum er det bedre at støtte straks.

4 Både svarhånden og åbningshånden kan afgive en minimumsstøtte med kun tre kort, hvis hånden er uegnet til andre meldinger Ad 2. Meld ny farve billigst muligt på 1- eller 2-trinnet Denne melding er den eneste, der ikke lover præcis Uden støtte til makkers farve meldes en eventuel sidefarve (en "farve" består af mindst fire kort, men kvaliteten af farven er normalt underordnet). Eks: 7) E D 6 3 8) E D ) D E 9 K D 8 4 K B E D E B Eks. 7: 1Í. Man må aldrig springe en majorfarve over for at melde 1UT (hånden passer styrke- og fordelingsmæssigt til at melde 1UT - se senere). Når man som her melder ny farve på 1-trinnet, lover man ikke mere end 4-4 i sine to farver. Eks. 8: 2Ë. Selv om man har seks kort i åbningsfarven og kun fire i sin sidefarve, skal man melde 4-farven - ellers risikerer man at miste en 4-4 tilpasning. Når man melder ny farve på 2-trinnet lover man mindst 5-farve i åbningsfarven Dette er en meget vigtig regel, der hænger sammen med, at man melder 4-farver fra neden: Med 4-4 i ruder og spar ville man jo have åbnet med 1. Det viser altså mindst 5-4 i de to farver, men der kan også være 6-4 eller 5-5 eller mere ekstreme fordelinger som 7-4 eller 6-5.

5 Eks. 9: 2Ì. Det vigtigste er igen, at man lover mindst 5-farve i åbningsfarven ved at melde en ny farve på 2-trinnet. Hvad så hvis en af de små ruder sad i sparfarven? Så måtte man melde 2UT - se næste afsnit. Husk, at det kun er ny farve på 1- eller 2-trinnet, der viser Ny farve på 3- trinnet uden spring: 1-2 3Ê/3Ë 1-2 3Ê er udgangskrav og viser mindst 16 point - altså en medium eller maksimumhånd. Ad 3. Meld sans billigst muligt Genmelding i sans billigst muligt efter ny farve fra svarer viser HP og jævn fordeling. Fordelingen skal altså være, som når man åbner med 1UT - styrken er blot lidt mindre. Man benægter 4-kortstøtte til svarers farve. Der kan godt være en anden 4-farve i en højere farve end åbningsfarven, idet vi med 4-4 ikke kan melde ny farve på 2- trinnet uden at vise fem i åbningsfarven. Eksempler: 10) ) D 6 12) K 10 3 E 5 K D 10 6 E B D 6 4 E B 10 6 K B 4 K D B Eks. 10: 1Í. Man springer ikke en farve over for at melde sans - melding i ny farve har højere prioritet. Eks. 11: 1UT. Man kan ikke melde 2, da det viser 5-farve i åbningsfarven at melde en ny farve på 2-trinnet, så man må melde 1UT. Kan man herved miste en 4-4 tilpasning i hjerter? Nej, for hvis svarer har 4-farve i hjerter, har han mindst 5-farve i spar (4-farver fra neden), og med 5-4 i major vil svarer selv melde hjerter næste gang. Eks. 12: 2UT: Det er ingen hindring at have en 5-farve i hjerter. Genmelding af åbningsfarven lover normalt mindst 6-farve - kommer i næste afsnit.

6 13) ) K 2 15) E K 8 6 E D 8 K D E D K E E Eks. 13: 2Ì. Som vi så tidligere, kan man altid støtte billigst muligt med kun tre trumfer, hvis hånden ikke egner sig til andet, og med to små spar og gode topkort foretrækkes 2. Esser og konger er alt andet lige mere værd i farve end i sans. Det er dog ikke en stor fejl at melde 1UT. Eks. 14: 1UT/2Ê. Der kan til nød være en meget dårlig 6-farve i minor med fordelingen , når man genmelder 1UT. Valget er dit! Eks. 15: 2Í er ikke sansfordelilng. Med 2 vises mindst 5-4 i major (med 4-4 må man melde 2UT). Ad 4. Genmelding af åbningsfarven billigst muligt Med en 1-farvet hånd kan man genmelde sin åbningsfarve. Dette viser altid mindst en 6-farve, da man ellers melder sans eller støtter makkers farve. 16) D 5 17) D ) E K D B 4 2 K 7 3 K B B 5 E K E K B Eks. 16: 2Ë Eks. 17: 2Í. Genmelding af egen farve har laveste prioritet. Det medfører, at man benægter andre 4-farver, når man genmelder sin åbningsfarve. Eks. 18: 2Í(2Ë). Ved at melde 2 benægter man principielt 4-farve i andre farver, men når sparfarven er så stærk, og ruderfarven er så dårlig, kan man "glemme" ruderfarven i meldingerne. Vi kan dog også acceptere 2.

7 KAPITEL 42. ÅBNERS GENMELDING EFTER STØTTE FRA MAKKER Grundregel: Uden mulighed for udgang meldes pas Efter en støtte fra makker er situationen forholdsvis let at bedømme, idet man kender makkers omtrentlige styrke (husker du "raketten": 6-9/10-12/13-15). Åbner kan derfor altid se, om det er udelukket, at man har point nok til udgang. I så fald meldes altid pas, da man nu har fundet en farve at spille med som trumf. Man får som bekendt ikke flere point for at spille eksempelvis 3 end 2 med de samme ni stik. 1) E K ) E D 7 4 3) E D 9 B 7 2 K D 5 2 K D 7 2 E D 8 4 D K B Eks. 1: PAS giver ikke mulighed for 26 point. Eks. 2: PAS. Selv om hånden med singleton i ruder er steget til 18 point, er der ingen mulighed for at nå de 29, der normalt kræves for at vinde udgang i minor (11 stik). Og man behøver ikke være nervøs for at brænde en majortilpasning, idet svarhånden har benægtet en 4-farve i major ved at støtte direkte i minor. Eks. 3: PAS. Makkers 3 viser og er dermed stærkt inviterende til udgang, men med absolut flad fordeling kan der ikke blive mere end 13 point, hvilket ikke sammen med de kan give 26. Med maksimum i minimumsintervallet (dvs point) kan man melde udgang efter en springstøtte i major eller et dobbeltspring i minor. Eksempler følger på næste side:

8 4) E B 9 2 5) K ) B 9 6 E K E B 5 E D E D E B Eks. 4: 4Ì. Der er 14 med fordeling, så da der kan være 26, forsøges udgangen normalt. Den femte trumf og de gode topkort taler for at melde udgang. Det er dog ikke en stor fejl at melde pas. Eks. 5: PAS. Der er 15 point med fordeling, men der kan ikke blive 29 med makkers Hvad så med 3UT? Denne kontrakt er en dårlig chance, når der højst er 24 HP. Hvorfor? Fordi svarers springstøtter i minor lover mindst 2 FP. Eks. 6: 5Ê. Vores 15 og makkers giver 28-30, hvilket er godt nok til at prøve udgang. Vi ved ganske vist ikke, om der er 29, men tallet 29 er også kun en rettesnor, og vi kan desværre ikke melde 4½! Der er ingen grund til at melde 4, fordi svarer har benægtet 4-farve i major ved at støtte direkte i minor. Hvis makker støtter til udgang melder man pas med minimum KAPITEL 43. ÅBNERS GENMELDING EFTER SANSMELDINGER Efter en sansmelding fra svarer er det igen relativt let at melde, eftersom svarhånden er meget begrænset både styrke- og fordelingsmæssigt (det sidste gælder dog ikke efter 1UT). Husk at 2UT/3UT lover støtte til åbningsfarven og principielt kun meldes efter åbning 1 /1 jvnf. Kapitel 32. 1) E 7 2) E ) E 9 4 D B D 10 2 D 6 4 K D 7 2 E K B 7 2 K B 3 E UT 1-3UT 1-2UT

9 Eks. 1: PAS. Med sansfordeling er det blot et spørgsmål om at tælle. 13 HP overfor 6-9 giver i hvert fald ikke 26. Eks. 2: 5Ê (PAS). Makker viser HP med eller fordeling. Med en singleton i hjerter vil det normalt være bedst at spille med klør som trumf -og da hånden har 16 point, er der nok til udgang (29 - husker du det?) overfor makkers Det er ikke decideret forkert at melde pas. Hvis makker har mange point i hjerter, er 3UT sikkert lettere at vinde end 5, men i det lange løb vil 5 være bedre. Eks. 3: 3UT er kun i heldigste fald 26, men hånden er mere værd end 14 HP på grund af den gode 5-farve i ruder. Hvis hånden havde været for svag til at prøve udgang i sans (f.eks. uden D), ville man gå tilbage til 3, da svarer jo har lovet tilpasning her. Med skæv fordeling meldes stort set som efter svar i ny farve. Der er dog en væsentlig undtagelse jvnf. eksemplerne: 4) 5 4 5) E 8 2 6) D 4 E D B 7 2 E K E K 4 2 K D 6 2 D 7 2 D K 5 1-1UT 1-1UT 1-1UT Eks. 4: 2Ë. Melding i ny farve viser som før blot mindst 5-4 i de to farver. Med en skæv hånd vil man normalt forsøge at spille i farve i stedet for sans. Denne melding i ny farve kan som før være helt op til 18 point, idet mediumhænderne også blot melder ny farve uden spring (jvnf. næste lektion). Eks. 5: 2Ì. Genmelding af egen farve viser det samme som før: 6-farve og Eks. 6: PAS! Hvis makker havde svaret 1, havde vi meldt 2 for at vise mindst 5-4 i de røde farver, men når makker med 1UT benægter 4-farve i major, er der ingen grund til at lede efter en hjertertilpasning. Dette vil blot bringe meldingerne for højt op. Når vi ikke kan genmelde ruder med kun en 5-farve, bliver pas den eneste mulighed.

10 ********** DET SKAL DU KUNNE ********** - Åbner skal i anden runde vise, om han har minimum (12-15), medium (16-18) eller maksimum (19+). - Følgende meldinger viser minimum efter svar i ny farve: Enkeltstøtte, sans billigst muligt og genmelding af åbningsfarven billigst muligt (6-farve). - Åbners melding i ny farve viser minimum eller medium. - Ny farve på 2-trinnet fra åbner viser mindst fem kort i åbningsfarven. - Åbner kan enkeltstøtte med kun tre trumfer, hvis hånden er uegnet til andre meldinger.

11 QUIZ 14 A. Hvad melder du på nedenstående åbningshænder efter samtlige de angivne meldeforløb? 1) D 4 1-1,? 1-2,? K ,? 1-3,? E UT,? 1-4,? K B 4 1-2,? 1-2UT,? 2) E K UT,? 1-2,? ,? 1-2UT,? E D ,? 1-3,? ,? 1-4,? 3) K 5 1-1,? 1-2,? D B ,? 1-2UT,? ,? 1-3,? E K UT,? 1-4,? 4) ,? 1-2,? E D ,? 1-3,? K 2 1-2,? 1-4,? K ,? 1-3,? 5) E D ,? 1-3,? D ,? 1-1UT,? - 1-2,? 1-4,? K B ,? 1-3UT,?

LEKTION 10 SVARMELDINGER I NY FARVE OG SANS EFTER ÅBNING 1Ê/Ë/Ì/Í

LEKTION 10 SVARMELDINGER I NY FARVE OG SANS EFTER ÅBNING 1Ê/Ë/Ì/Í LEKTION 10 SVARMELDINGER I NY FARVE OG SANS EFTER ÅBNING 1Ê/Ë/Ì/Í KAPITEL 31. SVAR I NY FARVE Lad os først definere nogle bridgeudtryk: 1-over-1: Melding i ny farve på 1-trinnet, f.eks: ÅBNER SVARER 1

Læs mere

LEKTION 12 SIMPLE INDMELDINGER

LEKTION 12 SIMPLE INDMELDINGER LEKTION 12 SIMPLE INDMELDINGER Indtil nu har det været sådan, at den side, der åbnede meldingerne, meldte uden indblanding til den endelige kontrakt. Det er imidlertid ikke et realistisk billede af, hvordan

Læs mere

Dansk Bridge Standard

Dansk Bridge Standard 1 Dansk Bridge Standard af Torben Erlandsson januar 2000 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Kort introduktion... 4 Basisregler... 5 Grundregler... 6 Åbningshånd... 8 Honnørpoint... 8 Støttepoint... 8 Har

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Trap ned. lær at takle konflikter

Trap ned. lær at takle konflikter Trap ned lær at takle konflikter Indholdsfortegnelse 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses Side

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

TURNERINGSFORMER. Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1

TURNERINGSFORMER. Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1 TURNERINGSFORMER Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 2 Bondeskak 3 Arm & hjerne skak 3 Lynskak 4 Nedtrapning 4 De tapre riddere 5 Alle-mod-alle turnering 5 Handicapturnering

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

HELENS BOG OM Børn & Søvn

HELENS BOG OM Børn & Søvn HELENS BOG OM Børn & Søvn Sådan får du dit barn til at sove H e l e n L y n g H a n s e n KAPITEL 3 Du skal lære dit barns søvnrytme at kende Barnets søvn hænger sammen med dets døgnrytme. Derfor er det

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Shamata og Vipassana

Shamata og Vipassana Shamata og Vipassana Meditations-instruktioner Kommentar v. Geshe Pema Samten 10. - 11. maj 2008 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK Kopiering af denne publikation, eller dele af

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

Steen Bonde: Ud af skammen

Steen Bonde: Ud af skammen Steen Bonde: Ud af skammen Som jeg beskrev i kapitlet Skam, er både skyld og skam særdeles relevante størrelser i forbindelse med at have en kronisk sygdom eller et handicap. Selvom begreberne er almenmenneskelige,

Læs mere

Mellem hjem og børnehave

Mellem hjem og børnehave Mellem hjem og børnehave En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Mellem hjem og børnehave 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3 Resultater af undersøgelsen

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER?

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? Tillid er som at tage hinanden i hånden og gå ud på isen sammen. Skridt for skridt ser man, om isen kan bære. Tina Øllgaard Bentzen skriver ph.d.-afhandling om tillid

Læs mere