LEKTION 12 SIMPLE INDMELDINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEKTION 12 SIMPLE INDMELDINGER"

Transkript

1 LEKTION 12 SIMPLE INDMELDINGER Indtil nu har det været sådan, at den side, der åbnede meldingerne, meldte uden indblanding til den endelige kontrakt. Det er imidlertid ikke et realistisk billede af, hvordan det foregår i praktisk bridge. Ved at åbne bringer man sig selv og sin makker i offensiven og modstanderne i defensiven. Når den ene side har åbnet meldingerne, kræves der ikke længere HP for at melde. Til gengæld er der andre regler, man skal rette sig efter, når man afgiver en simpel indmelding, dvs. melder en ny farve i defensiven uden spring. KAPITEL 33. KRAV TIL INDMELDINGER Mindst en god 5-farve 8-17 honnørpoint Det er vigtigt at forstå, at man ikke skal melde ind, blot fordi man har mindst 8 HP og en 5-farve. Fremfor at fokusere på sine point skal man hellere vurdere, hvor mange stik der er på hånden. På nogle hænder er det let at tælle sine stik: K D B E Med spar som trumf har man fem sikre stik på ovenstående hånd, selv om der kun er 10 HP. B D B 7 K B 6 D B Denne hånd er langt sværere at opregne i stik, fordi 5-farven er så dårlig, og honnørkortene i sidefarverne er af tvivlsom værdi. Er man uheldig, får man ikke et eneste stik på trods af de 11 HP. En rimelig vurdering er dog at tælle hånden til 3-4 stik. Hvis man krævede, at man skulle have stik nok på sin egen hånd til at vinde den meldte kontrakt, kunne man stort set aldrig melde ind i bridge. Derfor benytter man sig af reglen om to og tre stik:

2 Makker sættes til to stik i zonen og tre udenfor zonen Når man skal være mere forsigtig i zonen, skyldes det, at undertrækkene koster 100 pr. stk. i zonen mod 50 pr. stk. udenfor zonen. Er modparten "ufine" nok til at doble, kan det for alvor blive dyrt! Taberberegning For at danne sig et hurtigt skøn over stikmulighederne på en hånd kan man også prøve at tælle sine tabere. Tabere defineres i denne sammenhæng som det antal af de tre tophonnører (es, konge og dame), man mangler i hver enkelt farve. Dog kan der ikke tælles flere tabere, end man har kort i farven. Eksempler: E 7 5 4: To tabere : Tre tabere D B 6: To tabere E: Ingen tabere 9 2: To tabere E D 4 2: En taber Når vi introducerer taberberegningen her, er det ikke fordi, vi synes, den er bedre end metoden med at tælle sine stik. På de fleste hænder er antal tabere talt på denne måde et optimistisk skøn. Hvem siger, at D432 ikke er fire tabere i stedet for de to, man tæller dem til? Men taberberegning kan bruges som et absolut minimumskrav til en indmelding. Man finder antallet af stik ved at trække det samlede antal tabere fra 13, og hvis dette ikke giver nok til en indmelding i den aktuelle zonestilling, kan man glemme alt om at melde ind! E 5 4 K B D 4 3 D B På denne hånd er der otte tabere. Hvis modparten åbner med 1, og man er i zonen, kan man altså droppe alle overvejelser om at indmelde 2. At man også bør melde pas udenfor zonen er en anden historie, men taberberegningen kan i hvert fald forhindre de mest risikable indmeldinger.

3 Taberberegning giver et meget realistisk billede på meget skæve, spillestærke hænder, eller hvis farverne er helt solide. En hånd som E D B E K E tælles til tre tabere, og det er et yderst rimeligt skøn. Den første hånd i dette kapitel indeholder otte tabere, som omregnet giver fem stik, hvilket på grund af den solide sparfarve er helt korrekt vurderet. KAPITEL 34. INDMELDINGER Hvad melder du på nedenstående hænder i anden hånd? Zonestillingen er angivet over og åbningsmeldingen under spillet: 1) i zonen 2) i zonen 3) u. zonen E K B K D 4 D K B 6 E B E K B 6 B 10 2 Eks. 1: 1Í. Med kun 8 HP har vi minimum til en indmelding, men hånden kan regnes til fem stik med spar som trumf. Med de to stik, som makker må sættes til i zonen, har vi lige nok til en indmelding på 1-trinnet. Eks. 2: PAS. Der er flere argumenter mod en indmelding på denne hånd. Farven er for dårlig, vi har langt fra fem sikre stik, og skulle makker komme i udspil, er vi ikke interesseret i ruderudspil. Eks. 3: 1Í. Sparfarven er ikke så god, men med maksimum i HP (14-17) er man tilbøjelig til at slække lidt på kravet til farvekvaliteten. Stikmæssigt er indmeldingen i orden, da der kan regnes med 2-3 stik i spar ved siden af de tre røde topstik.

4 4) u. zonen 5) i zonen 6) i zonen E K B 10 4 E K 7 6 K K B E K B 8 7 E D B K D 5 3 Eks. 4: 2Ê. Med en 1 -åbning foran kan K regnes som et stik, så sammen med 4-5 klørstik er der nok til at melde ind. En indmelding på 2-trinnet vil typisk indeholde mindst 10 HP udenfor zonen og mindst en åbningshånd i zonen. Ligeledes bør man have en god 6-farve for at melde ind på 2-trinnet, hvis hånden ikke har maksimum i HP. Eks. 5: 1Í. Reglen om to og tre stik er kun et minimumskrav for at kunne melde ind. Her har man 7-8 stik, men derfor skal man ikke lægge to til fra makker og springe til 3 eller 4! En sådan springindmelding har en helt anden betydning. Eks. 6: PAS. På trods af 16 HP kan vi ikke melde på denne hånd, da vi ikke har nogen 5-farve. Som vi skal se snart i Lektion 18, har vi en anden mulighed med sådan en hånd. 7) i zonen 8) u. zonen 9) u. zonen E B K B 4 E K 7 4 E D B E D B 5 2 D K K Eks. 7: 1Í. Med 5-5 fordeling indmelder man i den højeste farve først - præcis som i åbning og svar på åbning. Eks. 8: PAS. Der er 12 HP, men farven er for dårlig til en indmelding på 2-trinnet. Du må ganske vist sætte makker til tre stik udenfor zonen, men hvor er dine fem stik henne? Ligesom i Eks. 2 er taberberegningen ikke realistisk på sådan en hånd med

5 meget tynde farver. Eks. 9: PAS! Man kan ikke indmelde i en farve, som modstanderne har meldt, så prøv at bevare pokeransigtet og meld en afslappet pas. Har man 12 HP eller mere, åbner man altid, men bliver der åbnet foran en, er det langt fra sikkert, at man skal melde ind, selv om man har en åbningshånd. I Eks. 6, 8 og 9 så du tre forskellige typer hænder med åbningsstyrke, hvor pas var den eneste rigtige melding: - Ingen 5-farver. - For dårlig 5-farve. - Langfarve i åbningsfarven. Pas i defensiven benægter ikke en åbningshånd KAPITEL 35. INDMELDING 1UT Indmelding 1UT viser nøjagtigt det samme som åbning 1UT, dvs HP og jævn fordeling. Det eneste yderligere krav er, at man har godt hold i åbningsfarven. Eksempler: 1) ) ) E B 10 7 E D E D 4 E 7 K B 7 6 E K 3 K D 5 E B 5 4 K E B 8 4 Eks. 1: PAS. Uden hold i spar må man ikke melde sans, og vi kan ikke melde ind på en 4-farve. Eks. 2: 1UT. Den lille doubleton i spar er ligegyldig; der kræves kun hold i åbningsfarven. 1UT er en langt bedre beskrivelse af hånden end 2 på den dårlige 5- farve.

6 Eks. 3:?? For stærk til indmelding 1UT. Man skal dog ikke melde pas med så stærk en hånd; løsningen kommer i Lektion 18. KAPITEL 36. BETYDNING FOR OFFENSIVEN Når du skal svare på din makkers åbning, efter at modstanderen til højre har meldt ind, skal du i de fleste tilfælde overhøre indmeldingen og afgive dit normale svar. Der er tre vigtige undtagelser: 1) Sansmeldinger lover hold i den indmeldte farve. 2) Med 6-9 point kan du være udelukket fra din naturlige melding på 1-trinnet. Det må du acceptere og melde pas eller 1UT med hold i deres farve. 3) Springstøtte til 3 / lover nu ikke 2 FP. Emnet behandles indgående i lektion 34. Her følger tre eksempler: 1) ) E D 5 3) D 10 7 B B 5 K E D 5 K D B B ? 1 1? 1 1? Eks. 1: PAS. Vi ville have meldt 1, men vi har ikke de nødvendige 10 point til at melde 2. Uden hold i spar eller støtte til klør er vi tvunget til at melde pas på trods af 7 HP. Passen kan gå helt op til 9 HP. Eks. 2: 3Ë. Der må aldrig meldes sans uden hold i den indmeldte farve. I denne situation viser 3 altså blot med mindst fire ruder og ej 4-farve i spar. Eks. 3: 1UT. Der er spærret for begge de røde farver, men med sparhold kan vi melde 1UT, der som før viser 6-9 HP, men nu også garanterer hold i spar. 4) D B 6 4 5) 8 6 6) E K D 7 3 E 4 D E B K D B 8 1 1? 1 1? 1 1?

7 Eks. 4: 1Í. Uden indmelding ville du have svaret 1, men da denne melding nu er taget fra dig, melder du bare din 4-farve i spar. Ligesom man aldrig kan melde naturligt ind i åbningsfarven, kan svarhånden heller ikke melde naturligt i den indmeldte farve. Eks. 5: 2Ê. Her betyder indmeldingen ingenting for din melding. Du ville under alle omstændigheder have meldt 2. Eks. 6: 1Ì. Igen har indmeldingen ikke generet dig. Efter en indmelding kan man godt springstøtte i minor uden 2 FP, men man må aldrig gå forbi en 4-farve i en umeldt majorfarve. Farvekvaliteten har ingen betydning. Hvad nu hvis der var blevet indmeldt 1? I dette tilfælde skulle man have støttet til 3, fordi hjerterfarven er uinteressant for offensiven. Hvis vi skulle have en 4-4 tilpasning i hjerter, ved vi jo, at farven sidder 5-0 imod. ********** DET SKAL DU KUNNE ********** - Hvis man åbner meldingerne, er man pr. definition i offensiven, og det andet par er i defensiven. - Der er stor forskel på offensive og defensive meldinger. - En indmelding kan variere fra 8 til 17 HP. - Pas i defensiven benægter på ingen måde 12 HP. - En indmelding kræver mindst en god 5-farve på 1-trinnet og helst en god 6-farve på 2-trinnet. - Makker kan sættes til tre stik uden for zonen og to stik i zonen. - Tabere er defineret som det antal af de tre tophonnører, man mangler i hver enkelt farve. Der kan aldrig tælles flere tabere, end der er kort i farven. - Taberberegningen er en rettesnor for, hvornår man med sikkerhed har for lidt til en indmelding. - Man kan ikke melde ind i åbningsfarven i første melderunde. - Indmelding 1UT viser det samme som åbning 1UT. Dog skal man have sikkert hold i åbningsfarven.

8 QUIZ 12 A. Hvad vil du melde på nedenstående hænder i defensiven? Zonestillingen er angivet over spillet. 1) i zonen 2) i zonen 3) u. zonen K D D 6 2 E E B E D 2 K 4 2 E D B D B 5 3 4) u. zonen 5) u. zonen 6) i zonen E D K 5 E B 7 3 E D 8 D K D B E D 2 K 7 2 K ? 1? 1UT? 7) i zonen 8) i zonen 9) u. zonen E D 8 B E K 6 E D B 8 E K B K B 4 E K B 9

LEKTION 10 SVARMELDINGER I NY FARVE OG SANS EFTER ÅBNING 1Ê/Ë/Ì/Í

LEKTION 10 SVARMELDINGER I NY FARVE OG SANS EFTER ÅBNING 1Ê/Ë/Ì/Í LEKTION 10 SVARMELDINGER I NY FARVE OG SANS EFTER ÅBNING 1Ê/Ë/Ì/Í KAPITEL 31. SVAR I NY FARVE Lad os først definere nogle bridgeudtryk: 1-over-1: Melding i ny farve på 1-trinnet, f.eks: ÅBNER SVARER 1

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Trap ned. lær at takle konflikter

Trap ned. lær at takle konflikter Trap ned lær at takle konflikter Indholdsfortegnelse 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses Side

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Hesten skal altid arbejde i en holdning, hvor det er fysisk muligt for den at udføre det, vi forlanger af den. Hesten må altså ikke på nogen

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61 1. Hvad kendetegner den gode leder? Hvad er det, der gør nogle ledere særligt succesfulde? Det bliver diskuteret i mange kredse både til søs og på landjorden. "Ledere der lykkes 1) " er et projekt, hvor

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop 7 Cutting når unge snitter og skærer i egen krop Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 103 1. Indledning Selvskadende handlinger er ikke noget nyt fænomen. Man har længe kunnet

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege!

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege! Leg og læring i bevægelsesbåndet Kom lad os lege! Kom lad os lege! er en inspirationsplakat til børn i indskolingen. Dette hæfte indeholder gamle og nye lege samt reglerne på legene. Vi synes, at der er

Læs mere

Hvorfor er vi så forskellige? Cand. Psych Loney Skaaning

Hvorfor er vi så forskellige? Cand. Psych Loney Skaaning Hvorfor er vi så forskellige? Cand. Psych Loney Skaaning - en kort introduktion til Myers Briggs Type Indikator (MBTI) og til anerkendelse og anvendelse af vores medfødte forskellighed på konstruktive

Læs mere

opløsning - det om DPI, PPI og LPI » DPI - PPI - LPI? » Hvad er opløsning for noget? » Opløsning - i praksis S I D E 1

opløsning - det om DPI, PPI og LPI » DPI - PPI - LPI? » Hvad er opløsning for noget? » Opløsning - i praksis S I D E 1 KNL DtP s ARTIKLER Opløsning - det om DPI, PPI og LPI opløsning - det om DPI, PPI og LPI I takt med at flere og flere køber digitalkameraer, og begynder at bruge computeren til at redigere deres billeder

Læs mere

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 9 2008 Tema: MUS kom dybere i samtalen Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS Vi har tidligere peget på Medarbejder- Udviklings-Samtaler (MUS) som et dynamisk og kreativt redskab

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere