El-nyhedsbrev - september 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "El-nyhedsbrev - september 2014"

Transkript

1 El-nyhedsbrev - september 2014 Tak, fordi du læser EVU s nyhedsbrev. De seneste tre måneder har Det Faglige Udvalg for Elektrikeruddannelsen knoklet løs med at foretage en masse af de mellemregninger, som i sidste ende resulterer i implementeringen af EUD-reformen og ikke mindst en ny elektrikeruddannelse. Det kan du læse mere om i dette nyhedsbrev, der også hand ler om faglærernes efteruddannelsesuge, nye AMU-kurser og ny kursusportal samt en række tiltag for Elektrikeruddannelsens skuemestre. Hvis du har kommentarer, forslag, ris eller ros til nyhedsbrevet, vil vi meget gerne høre fra dig. Vi hører ligeledes gerne fra dig, hvis du har forslag til nyhedsbrevets indhold, eller hvis der f.eks. er områder, du gerne vil have mere information om. På evu.dk kan du udfylde vores tilfredshedsundersøgelse og skrive et par linjer om, hvad du synes. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte os direkte pr. mail på Indhold: Evaluering af uge 26 Statistik for Elektrikeruddannelsen Digital skuemesterportal Ny instruktionsvideo til skuemestre NY AMU-portal og nye kurser Nyt fra kompetencefonden Nyt om EUD-reformen og den nye elek trikeruddannelse Projekt om praktikpladsopsøgende arbejde Deltagerrekord til faglæreruddannelsen Årets faglæreruddannelse i uge 26 slog deltager rekord. I følge evalueringen var programmet spækket med faglige udfordringer til stor glæde for de fremmødte deltagere. Tilgangen til Elektrikeruddannelsen fortsætter I første halvdel af 2014 er der indgået 23 % flere uddannelsesaftaler end i samme periode i Tilgangen i denne periode er den største siden Ny kursusportal og app Snart bliver det nemmere for el-virksomheder og elektrikere at planlægge efteruddannelse. EVU er ved at lægge sidste hånd på en ny kursusportal og web-app, der gør det lettere at navigere i AMU-junglen og finde relevante kurser.

2 Rekordmange el-faglærere deltog i uge 26 Årets efteruddannelsesuge for faglærere på Elektrikeruddannelsen blev en stor succes. Rekordmange faglærere var med til at styrke fagligheden på Elektrikeruddannelsen igennem kursusforløb og workshops. Der er store forandringer i sigte for landets el-faglærere. Det blev hurtigt slået fast, da Det Faglige Udvalg og TEC bød velkommen til årets uddannelsesuge 2014 på Elektrikeruddannelsen. Med en EUD-reform lige om hjørnet og en helt ny elektriker uddannelse på tegnebrættet kommer det til at gå meget stærkt og det i et fag, der i forvejen er i konstant forandring. Det blev også slået fast, at elbranchen står over for udfordringer, der kun kan blive løst, hvis flere dygtige unge tager en elektrikeruddannelse. Blandt andet derfor er det vigtigt, at EUD-reformen og den nye elektrikeruddannelse bli ver succesfuldt implementeret. Rekordhøj deltagelse og tilfredshed Uddannelsesugen i uge 26 var i år arrangeret af Det Faglige Udvalg for elektrikeruddannelsen, TEC samt en række andre erhvervsskoler. Og i år var der deltagerrekord. Godt 200 havde meldt sig til at deltage i uddannelsesugen, der blandt andet indeholdt længere kursusforløb i klasserumsledelse, Cleantech, Fiberinstallationer samt sty ring og regulering. Og det tyder på, at de 200 ikke gik forgæves. I hvert fald er programmet og indholdet af kurserne blevet evalueret særdeles positivt. Godt og vel 70 procent har angivet i evalu eringen, at de havde et højt eller meget højt samlet udbytte af efteruddannelsesugen. Ligeledes var der bred enighed om, at ugens indhold var relevant både i forhold til branchens behov og erhvervs skolernes behov. 2 Mere end 80 procent synes således, at udbuddet af kurser og workshops i nogen til meget høj grad matcher branchens behov og udfordringer. Næsten 90 procent mener i nogen til meget høj grad, at uddannelsesugen svarer til skolernes behov for komptenceudvikling. Godt og vel 70% har an givet i evalueringen, at de havde et højt eller meget højt samlet udbytte af efteruddannelses ugen Fakta om uge 26 Elbranchens efteruddannelsesuge for faglærere på Elektrikeruddannelsen afholdes hvert år i uge 26. Uddannelsesugen arrangeres af Det Faglige Udvalg med henblik på at holde uddannelsens faglærere opdaterede med viden om de nyeste teknologier og arbejds metoder samt branchens kompetencebehov. I 2014 deltog mere end 200 faglærere i uddannelsesugen, der blev afholdt på Teknisk Erhvervs skolecenter (TEC) på Frederiksberg. Du kan se billeder fra uge 26 på evu.dk eller via følgende link: EL-NYHEDSBREV NR. 2 EVU SEPTEMBER 2014

3 Tilgangen til Elektrikeruddannelsen fortsætter I de første syv måneder af 2014 er der indgået 23 procent flere uddannelsesaftaler end i samme periode i Det viser EVU s seneste statistik for EUD-Elektrikeruddannelsen. I årets første syv måneder blev der indgået 827 uddannelsesaftaler. Det er den største tilgang i denne periode siden Med udgangen af juli er den samlede bestand af lærlinge på Elektrikeruddannelsen 3.343, hvilket er to procent mere end på samme tidspunkt i Den markante tilgang kan endnu ikke aflæses i bestanden. Det skyldes, at de små årgange fra tidligere år fortsat vejer tungt i statistikken. Stigning i korte aftaler og skolepraktik Det er ikke kun det samlede antal nye uddannelsesaftaler, der er steget. Antallet af korte aftaler er ligeledes på vej op. Til og med juli 2014 var det således 29% af alle ind gåede aftaler på Elektrikeruddannelsen i 2014, der var korte. I juli måned 2014 var der 292 praktikpladssøgende elever i skolepraktik, hvilket er en anelse mere end året før, hvor tallet var 271. Se hele statistikken på evu.dk. 3 EL-NYHEDSBREV NR. 2 EVU SEPTEMBER 2014

4 Digital skuemesterportal Ny portal til skuemestre samler alle oplysninger om fremtidige og gennemførte skueninger, notater og skuemesterrapporter. I mange år har skuemesterens (censor på Elektrikeruddannelsen) vigtigste redskab været pennen og papiret. Det blev benyttet til at tage noter og til at udfærdige en skuemesterapport, der sidenhen blev sendt med post til EVU. Den tid er nu snart ovre, hvilket betyder, at skuemestre i nær fremtid kan udskifte pen og papir med en computer, smartphone eller tablet. I stedet for de gammeldags redskaber kan skuemestre fremover gøre brug af en nyudviklet skuemesterportal. Din personlige skueassistent Portalen gør det muligt at udfylde samtlige dokumenter vedrørende en skuening direkte fra computeren eller mobilen inklusiv skuemesterrapport, notatskema og honorarskema. Derudover er alle relevante oplysninger om kommende skueninger som f.eks. opgave og løsning samlet, så de let kan frembringes med et enkelt klik på skærmen. Det bliver også lettere at holde styr på, hvor og hvornår der skal skues. Portalen indeholder nemlig en ka lender og en liste over alle kommende skueninger samt en liste over gennemførte skueninger. Klar efter nytår De næste par måneder bliver skuemsterportalen afprøvet af EVU og en lille håndfuld skuemstre. Formålet et at få finpudset funktionaliteten, så overgangen til det nye system bliver en god oplevel se for alle. Ifølge planen er systemet klar til brug for alle skuemestre efter nytår. 4 EL-NYHEDSBREV NR. 2 EVU SEPTEMBER 2014

5 Sådan spørger en skuemester Ny instruktionsvideo sætter fokus på den gode skuening. Det Faglige Udvalg for Elektrikeruddannelsen har produceret en instruktionsvideo for skuemestre. Filmen sætter fokus på skuemesterens spørgsmål og opgaver under en eksamination. I filmen bliver der vist flere eksempler på, hvordan skuemesteren kan stille uddybende spørgsmål til eleven under en eksamen. Formålet med filmen er at vise nye skuemestre, hvordan de skal agere i en eksamenssituation. Samtidig kan filmen bruges af erfarne skuemestre som inspiration til, hvilke spørgsmål der kan stilles for at efter prøve elevens viden. Filmen vil være tilgængelig på EVU s hjemmeside i løbet af efter året. Over tre scener giver filmen en realistisk fremstilling af, hvordan en eksamination forløber. Foto: Skærmbilleder fra instruktions videoen. 5 EL-NYHEDSBREV NR. 2 EVU SEPTEMBER 2014

6 Ny AMU-portal og mobil-app Ny AMU-portal og mobil-app tilfører et væld af nye muligheder for at søge efter kurser og holde styr på kursusaktivitet. Det er altafgørende for el-branchen, at dens medarbejdere har kompetencer, der svarer til branchens behov. Derfor bør efteruddannelse være en høj prioritet både for virksomheder og medarbejdere. Det kan imidlertid være lidt af en jungle at finde rundt i AMU-udbuddet, der hvert år tæller tusindvis af kurser, der afholdes forskellige steder i hele landet. For at gøre det lettere for alle at gøre brug af de mange efteruddannelsestilbud har Det Faglige Udvalg udarbejdet en ny AMU-portal og mobil-app. Hvor og hvornår vil du på kursus? På den nye AMU-portal bliver det muligt at søge efer kurser, der bliver afholdt inden for en bestemt periode. Søgningen kan samtidig kombineres med geografisk placering og jobområde. På den måde bliver det nemt at finde relevante kurser, der afholdes, når det passer ind i kalenderen. Samtidig forenkler portalen og app en tilmeldingsproceduren, så man med et enkelt klik havner på den rigtige tilmeldingsside på efteruddannelse.dk. En bruger, der er logget ind, kan også se, hvilke kurser han mangler for at kunne få tillæg til sit svendebrev. Din personlige efteruddannelsescoach Foruden de avancerede søgemuligheder har portalen indbygget en ny spændende funktion, hvor AMU-kursister kan oprette en personlig brugerkonto, der giver adgang til en personlig AMU-side. Her kan brugeren se aktuelle kursustilmeldinger, samt hvilke kurser vedkommende har gennemført. Han kan hente undervisningsmaterialer og opgavesamlinger til brug i forbindelse med kurset. En bruger, der er logget ind, kan også se, hvilke kurser han mangler for at kunne få tillæg til sit svendebrev. Klar efter nytår Udviklingen af portal og app er i fuld gang og vil inden længe være så langt, at EVU og Det Faglige Udvalg kan begynde at teste funktionaliteten og udbedre eventuelle fejl og mangler. Den endelige og færdige version forventes klar til brug i januar Den nye AMU-portal virker både på PC, Mac, mobil og tablet. 6 EL-NYHEDSBREV NR. 2 EVU SEPTEMBER 2014

7 Massiv oprydning i AMUudbuddet for elektrikere 14 nye AMU-kurser bliver udbudt i løbet af efteråret. Der er spændende nyt i horisonten for elektrikere, der ønsker at blive efteruddannet inden for blandt andet PLC og procesregulering. Til efteråret bliver der nemlig udbudt i alt 14 nye AMU-kurser for elektrikere. De nye kurser afløser 26 gamle kurser, der således udgår. Det seneste nummer af Elbranchens efteruddannelseskatalog kan altid hentes på evu.dk/efteruddannelse Udskiftningen er et vigtigt led i Det Faglige Udvalgs arbejde med at fokusere AMU-udbuddet på branchens behov. Med de nye kurser er målet, at efteruddannelsesudbuddet bliver mere relevant for flere elektrikere. Du kan læse mere om de enkelte kurser på efteruddannelse.dk eller ug.dk. Hold desuden øje med Elbranchens efteruddannelseskatalog, der kan hentes på evu.dk. Kataloget indeholder det aktuelle kursusudbud og udgives hvert kvartal. De nye kurser er: Robotteknik, idriftsættelse Innovativ anvendelse af robot teknik Procesregulering, enkle reguleringssløjfer Procesregulering, avancerede reguleringssløjfer PLC Grundlæggende PLC analog PLC Sekventiel PLC Opsætning af PLC regulator PLC Industrielle bussystemer Grundlæggende styringsteknik PLC Implementering af operatørpanel PLC Implementering SCADA L-AUS for el-sagkyndige L-AUS-opfølgning og førstehjælp for el-sagkyndige 7 EL-NYHEDSBREV NR. 2 EVU SEPTEMBER 2014

8 Flere muligheder for tilskud fra kompetencefonden Virksomheder kan få refunderet udgifter til lærlinges ophold på skolehjem, og lærlinge kan få tilskud til undervisning i fritiden Kompetenceudviklingsfonden refunderer virksomhedernes udgifter til lærlinges ophold på skolehjem Som led i overenskomstforhandlingerne er det aftalt, at Kompetenceudviklingsfonden mellem TEKNIQ og Dansk El-Forbund refunderer de udgifter, virksomhederne har til lærlinges ophold på skolehjem, når opholdet er nødvendigt for lærlingenes gennemførelse af uddannelsen. Kompetenceudviklingsfonden refunderer udgiften til nødvendige ophold på skole hjem, som er påbegyndt den 1. marts 2014 eller senere. Betaling for ophold på skolehjem fra Kompetenceudviklingsfonden kan ske i følgende to situationer: Virksomheden benytter muligheden for frit at vælge, hvilken skole lærlingen skal gå på. Uddannelsen kan alene gennemføres på en skole, hvor lærlingen er berettiget til optagelse på skolehjem, dvs. si tuationer, hvor lærlingen har over fem kvarters transporttid mellem bopæl og skolen. Kompetenceudviklingsfonden refunderer ikke udgifterne, hvis opholdet på skolehjemmet skyldes lærlingens eget ønske om at gå på en skole, der kræver ophold på skolehjem. Lærlingen betaler i givet fald selv udgifterne til skolehjemmet. Eventuelle udgifter afholdt af virksomheden til opholdet kan trækkes i lærlingens løn. Sådan får du refunderet din udgift til skolehjem Send en mail til vedhæftet en kopi af lærlingens uddannelsesaftale, dokumentation for de udgifter, virksomheden har afholdt til skolehjemsopholdet samt en udskrift fra der viser afstanden mellem lærlingens bopæl og skolen. Husk at skrive det konto- og registreringsnummer, som du ønsker refusionen indbetalt på. EVU udbetaler refusionen senest fem hverdage efter modtagelsen af din mail. Eventuel nærmere information kan fås ved henvendelse til EVU, Camilla Sander, telefon eller Lærlinge kan nu få støtte til fritidsuddan nelser fra Elbranchens kompetenceudviklingsfond Som led i overenskomstforhandlingerne er det aftalt, at lærlinge, der er ansat i virksomheder, der er medlem af TEKNIQ eller har tiltrædelsesaftale med Dansk El-Forbund, kan få tilskud fra Elbranchens kompetenceudviklingsfond til fri tidsuddannelse. For at være berettiget til tilskud skal lærlingen have været ansat i den samme virksomhed i mindst seks måneder. Retten til tilskud gælder, så længe uddannelsesaftalen er gældende i virksomheden. Fonden yder tilskud til op til 10 dages fritidsuddannelse årligt. Hvilke kurser kan lærlingen deltage i og få tilskud til? Lærlinge kan søge om tilskud til de samme uddannelsesaktiviteter, som udlærte svende kan. Kravet er, at det skal være el-branche relevant. El-brancherelevante kurser kan både være almene kurser som for eksempel engelsk så vel som personlige og faglige kurser. Fonden giver et tilskud på op til kr. pr. dag til kursusgebyr, materialer og evt. transport. I særlige tilfælde kan fonden yde et større tilskud pr. dag, hvis der er en særlig begrundelse for at søge netop dette kursus. Uddannelsen skal foregå i fritiden. Fonden yder derfor ikke støtte til løntab, men alene til betaling af kursusafgift og evt. kursusmaterialer. På evu.dk under El -> Kompetencefond kan du læse mere om, hvordan lærlinge kan søge om støtte til fritidsuddannelse. 8 EL-NYHEDSBREV NR. 2 EVU SEPTEMBER 2014

9 Nyt om EUD-reformen og den ny elektrikeruddannelse Det Faglige Udvalg har hen over sommeren lagt sidste hånd på beskrivelsen af de overgangskompetencer, som elever skal besidde, inden de kan fortsætte fra grundforløbet til hovedforløbet. Forslaget er afleveret til Undervisningsministeriet, der er enig i de overgangskrav, Det Faglige Udvalg har opstillet. Forslaget indeholder blandt andet krav om, at elever skal have bestået matematik på D-niveau, fysik på E-niveau og dansk på E-niveau. I skrivende stund har Undervisningsministeriet netop sendt et udkast til en bekendtgørelse i høring, som indeholder overgangskompetencerne. Da dette nyhedsbrev blev skrevet, var der stadig drøftelser mellem Undervisningsministeriet og Det Faglige Udvalg om EUX-uddannelsen. Forventningen er, at et forslag til en EUX-bekendt gørelse sendes i høring sidst i september. Den ny elektrikeruddannelse Sideløbende med arbejdet omkring EUD-reformen arbejder Det Faglige Udvalg på at skabe en helt ny elektrikeruddannelse. I samarbejde med en god håndfuld erhvervsskoler er der blevet udarbejdet et oplæg, der blandt andet skitserer et modulbaseret hovedforløb 2 og 3, hvor der kan vælges mellem i alt 28 moduler. Den ny elektrikeruddannelse var temaet på årets skolelederkonference, der blev afholdt fra den 8. til den 9. september. Her blev de overordnede principper og rammer for uddannelsen drøftet med landets skoleledere for Elektrikeruddannelsen. I forlængelse heraf blev der planlagt en række møder mellem Det Faglige Udvalg og skolelederne med henblik på at skabe de bedste rammer for en succesfuld implementering af den nye udddannelse. Der bliver afholdt et møde i november 2014 samt i januar og juni De to møder i 2015 afholdes henholdsvis i forbindelse med Skills og i forbindelse med faglærernes efteruddannelsesuge i uge 26. Optagelse i 2015 Der bliver arbejdet med en tidsplan, der følger implementeringen af EUD-reformen. Det betyder, at man kan blive optaget på den nye uddannelse fra august 2015, hvor reformen træder i kraft. Undervisningsministeriet godkender den nye elektrikeruddannelse i de tempi, der er lagt for EUD-reformens implementering. Det forventes derfor, at ministeriet vil godkende uddannelsen endeligt i starten af I februar 2015 vil der blive arrangeret et road show bestående af møder om den nye elektrikeruddannelse over hele landet, hvor den relevante hovedforløbsskole deltager med lærere og administrativt personale. Elbranchens uddannelsesportal I forbindelse med EUD-reformen og den nye elektrikeruddannelse er der planer om at etablere Elbranchens uddannelsesportal. Den skal indeholde oplysninger om elek trikeruddannelsen, om uddannelsens opbygning/struktur, moduler, og om hvilke skoler der udbyder uddannelsen, herunder skolernes udbud af moduler m.v. Desuden skal der oprettes en brugerportal til virksomheder og lærlinge, hvor den enkelte virksomhed kan se, hvilke moduler virksomheden er godkendt til. Det vil også være muligt at se alle relevante data om alle virksomhedens lærlinge, deres uddannelsesaftaler, modulvalg, slutdato, skoleophold og så videre. Efter planen åbner portalen i juni EL-NYHEDSBREV NR. 2 EVU SEPTEMBER 2014

10 Nyt projekt om praktikplads opsøgende arbejde En koordineret indsats mellem landets el-skoler skal skabe flere praktikpladser til elektrikerlærlinge. AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) har bevilliget et tilskud på samlet kroner til praktikpladsopsøgende arbej de. Tilskuddet er givet til et fælles projekt, der skal sikre flere praktik pladser til elektrikerlærlinge. Selve projektet er inddelt i fire fa ser. Fase 1 handler om at indsamle viden med henblik på at finde frem til, hvilke metoder og samarbejdsformer der skaber de bedste resultater i forhold til at få flere praktikpladser. I fase 2 skal den indsamlede viden omsættes til konkrete værktøjer og Elbranchen er i vækst, og der er behov for flere lærlinge. Bedre red samarbejdsmodeller. skaber til at matche de rigtige elever til den rigtige praktikplads vil På bag grund af arbejdet i fase 1 skal der udvikles modeller til systematiseret koordination og godt samarbejde om det praktikplads opsøgende arbej de mellem hovedforløbsskoler og grundforløbs skoler. Det sker for at finde og dække praktikpladsbehovet blandt virksomheder i hele hovedforløbs skolernes opland. forventeligt skabe flere praktikpladser. Arkivfoto. elektrikeruddannelsen. Fase 3 består derfor blandt andet af et pilotprojekt, hvor ideerne afprøves og efterfølgende vurderes og drøftes af de involverede skoler. Implementeres sommer 2015 I den fjerde og sidste fase vil fo kus være på at omsætte erfaringerne og de udviklede værktøjer til kon Udvikling af konkrete værkkret handling hos de praktikplads tøjer opsøgende medarbejdere på sko Det er meningen, at der i fase 2 skal lerne og på at involvere LUU er. udvikles en værktøjs kasse med konkrete redskaber til de lokale Herefter skal der løbende udvekuddannelsesudvalg, sko lerne og de sles erfaringer, så værktøjerne lokale virksomheder til at forbedre bliver integreret og implementeret kontakten og skabe flere uddan- i praksis og videreført på skolerne nelsesaftaler fremover. under hensyn til de lokale forhold på den enkelte skole. I den tredje fase skal resultaterne og værktøjerne afprøves og se- Hele projektet skal være afsluttet nere bredes ud til alle praktik 31. august pladsopsøgende medarbejdere på Behov for flere lærlinge 10 EL-NYHEDSBREV NR. 2 Forventningen til projektet er, at der netto kan skabes nye praktik pladser. Det skyldes, at Det Faglige Udvalgs organisationer oplever, at behovet for elektrikerlærlinge er stigende, men at mange virksomheder er usikre på valget af lærling. Derfor vil en koordineret indsats for at matche de rigtige elever til den rigtige praktikplads skabe større sikkerhed blandt virksomhederne og dermed flere praktikpladser. EVU SEPTEMBER 2014

11 Nyt på evu.dk Ny sektion om love og regler til LUU og erhvervsskoler På årets LUU-konference blev der udtrykt ønske om mere og bedre information om love og regler med relevans for LUU s arbejde. Det har resulteret i, at EVU har oprettet en sektion på hjemmesiden, hvor der løbende vil blive publiceret notater om relevante afsnit i love og bekendtgørelser. Blandt andet indeholder sektionen et notat om klagemulighederne for elever i skolepraktik. Der er også et notat, der beskriver, hvad loven siger om konkurrenceforvridning i forhold til det arbejde, der udføres i praktikcentre, og om LUU s rolle i forbindelse med dette. Ligeledes er der en gennemgang af reglerne om eksamen og skuening samt skuemesterens rolle i forbindelse med eksaminationen. Sektionen findes på EVU s hjemmeside under menupunktet Til LUU eller menupunktet Til erhvervsskoler. Selve sektionen hedder EVU-Notater om love og regler Ny pjece om tilskud til lærlinges fritidsuddannelse Som led i overenskomstforhandlingerne er det aftalt, at lærlinge, der er ansat i virksomheder, der er medlem af TEKNIQ eller har tiltrædelsesaftale med Dansk El-Forbund, kan få tilskud fra Elbranchens Kompetenceudviklingsfond til fri tidsuddannelse. Nyhedsbrev Husk, at du kan tilmelde dig EVU s nyhedsbrev (som du læser nu) på evu.dk. Tilmeldingsfeltet finder du på forsiden af evu.dk. I den forbindelse har Det Faglige Udvalg udarbejdet en pjece, der beskriver, hvad der gives tilskud til samt hvordan. Pjecen findes under El Kompetencefond. 11 EL-NYHEDSBREV NR. 2 EVU SEPTEMBER 2014

12 341 elektrikersvende udlært siden sidste nyhedsbrev Næste nummer af el-nyhedsbrevet udkommer første uge i december Kontakt: EVU - El og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat Højnæsvej 71, 2610 Rødovre Telefon: Eller tag kontakt direkte til: Torben Jørgensen, chefkonsulent el Telefon: Morten Cassander, el-konsulent Telefon: EL-NYHEDSBREV NR. 2 EVU SEPTEMBER 2014

Vvs-nyhedsbrev - september 2014

Vvs-nyhedsbrev - september 2014 Vvs-nyhedsbrev - september 2014 Tak, fordi du læser EVU s nyhedsbrev. De seneste tre måneder har Det Faglige Udvalg for Vvs-energiuddannelsen arbejdet hårdt med at foretage en masse af de mellemregninger,

Læs mere

El-nyhedsbrev juni 2014

El-nyhedsbrev juni 2014 El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat El-nyhedsbrev juni 2014 Velkommen til EVU s nyhedsbrev Tak, fordi du læser EVU s nye nyhedsbrev. Nyhedsbrevet holder dig opdateret om nye initiativer, tjenester

Læs mere

El-nyhedsbrev juli 2016

El-nyhedsbrev juli 2016 El-nyhedsbrev juli 2016 Indhold: El-faglærernes uddannelsesuge i Uge 27 Fortsat høj tilgang til elektrikeruddannelsen Udvikling af undervisningsmaterialer Velfærd bliver en del af elektrikeruddannelsen

Læs mere

El-nyhedsbrev marts 2015

El-nyhedsbrev marts 2015 El-nyhedsbrev marts 2015 Indhold: Vinderen af DM i Skills Statistik for Elektrikeruddannelsen Nyt om den nye Møder i hele landet om den nye Lancering af skuemesterportal Nyt fra kompetence udviklingsfonden

Læs mere

Elektrikeruddannelsen. Information til ambitiøse unge om en uddannelse i en teknisk branche i konstant udvikling

Elektrikeruddannelsen. Information til ambitiøse unge om en uddannelse i en teknisk branche i konstant udvikling Elektrikeruddannelsen Information til ambitiøse unge om en uddannelse i en teknisk branche i konstant udvikling Elektrikeruddannelsen en teknisk uddannelse i en branche i rivende udvikling Derfor skal

Læs mere

Den nye elektrikeruddannelse. Vejledning til virksomhedsgodkendelse og uddannelses aftaler på elektrikeruddannelsen.dk

Den nye elektrikeruddannelse. Vejledning til virksomhedsgodkendelse og uddannelses aftaler på elektrikeruddannelsen.dk Den nye elektrikeruddannelse Vejledning til virksomhedsgodkendelse og uddannelses aftaler på elektrikeruddannelsen.dk Den nye elektrikeruddannelse trådte i kraft 1. august 2015. Det er en 4-4½-årig erhvervsuddannelse,

Læs mere

Vvs-nyhedsbrev - juni 2014

Vvs-nyhedsbrev - juni 2014 El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat Vvs-nyhedsbrev - juni 2014 Velkommen til EVU s nyhedsbrev Tak, fordi du læser EVU s nye nyhedsbrev. Nyhedsbrevet holder dig opdateret om nye initiativer, tjenester

Læs mere

AT VÆRE EN LÆREPLADS I ELBRANCHEN

AT VÆRE EN LÆREPLADS I ELBRANCHEN AT VÆRE EN LÆREPLADS I ELBRANCHEN Det er en god investering at uddanne elektrikerlærlinge Når du deltager i uddannelse af en lærling, bidrager du til, at elbranchen i fremtiden er sikret den fornødne kvalificerede

Læs mere

Elektrikeruddannelsen Information til virksomheder

Elektrikeruddannelsen Information til virksomheder Elektrikeruddannelsen Information til virksomheder Elektrikeruddannelsen opbygning Den 1. august 2015 lanceres en ny elektrikeruddannelse. Ny elektrikeruddannelse: En uddannelse flere målgrupper Den nye

Læs mere

Ansøgning om tilskud til uddannelse for medarbejdere, der er omfattet af overenskomsten mellem TEKNIQ og HK/Privat

Ansøgning om tilskud til uddannelse for medarbejdere, der er omfattet af overenskomsten mellem TEKNIQ og HK/Privat Ansøgningen udfyldes og indsendes inden kursusstart Selvvalgt uddannelse (sæt X): Virksomhedsansøgt uddannelse (sæt X): Firmanavn: Adresse: CVR-nr.: Tlf.nr.: Postnr.: By: E-mail Registreringsnr.: Kontonr.:

Læs mere

BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud.

BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud. BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud. INDHOLD 4 RET TIL EFTERUDDANNELSE 6 INDUSTRIENS OVERENSKOMST OG INDUSTRIENS FUNKTIONÆROVERENSKOMST

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER VVS- OG ENERGISPECIALIST VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER VVS- OG ENERGISPECIALIST VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER VVS- OG ENERGISPECIALIST VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE Hvor kan jeg tage uddannelsen? Syddansk Erhvervsskole, Risingsvej 60, 5000 Odense

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER VVS- OG ENERGISPECIALIST VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER VVS- OG ENERGISPECIALIST VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER VVS- OG ENERGISPECIALIST VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE Hvor kan jeg tage uddannelsen? Syddansk Erhvervsskole, Risingsvej 60, 5000 Odense

Læs mere

UGE 26 2015 ELBRANCHENS EFTER- UDDANNELSESUGE FOR FAGLÆRERE PÅ ELEKTRIKERUDDANNELSEN. Aalborg d. 23. - 25. juni 2015

UGE 26 2015 ELBRANCHENS EFTER- UDDANNELSESUGE FOR FAGLÆRERE PÅ ELEKTRIKERUDDANNELSEN. Aalborg d. 23. - 25. juni 2015 ELBRANCHENS EFTER- UDDANNELSESUGE FOR FAGLÆRERE PÅ ELEKTRIKERUDDANNELSEN UGE 26 2015 Aalborg d. 23. - 25. juni 2015 Ny elektrikeruddannelse Erhvervsrettet innovation...iso 12100......Ny forlagsportal......eud-reform......maskindirektivet......nyt

Læs mere

Efteruddannelse. planlægning

Efteruddannelse. planlægning Lærlingedannelse Efteruddannelse planlægning Nye Mulighederne i overenskomsterne. TR og AMR konference 2017 Lærlinge og efteruddannelseplanlægning samt overenskomst med uddannelse indenfor elbranchen Benny

Læs mere

Vvs-nyhedsbrev marts 2015

Vvs-nyhedsbrev marts 2015 Vvs-nyhedsbrev marts 2015 Indhold: Danmarks bedste vvs-energilærling Nyt om den nye vvs-energiuddannelse Vvs-branchens efteruddannelse Nye ventilationsspecialister i Aalborg Statistik Fødselsdagsreception

Læs mere

Vvs-nyhedsbrev december 2014

Vvs-nyhedsbrev december 2014 Vvs-nyhedsbrev december 2014 Indhold: Ny vvs-energiuddannelse på vej Statistik for Vvs-energiuddannelsen Misvisende udtalelser om ny elektrikeruddannelse DM i Skills 2015 Nyt AMU-overblik Det nye evukurser.dk

Læs mere

BRUGER DU DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE? Du bestemmer selv kurserne og kan få dækket løn og udgifter.

BRUGER DU DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE? Du bestemmer selv kurserne og kan få dækket løn og udgifter. BRUGER DU DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE? Du bestemmer selv kurserne og kan få dækket løn og udgifter. INDHOLD 4 RET TIL EFTERUDDANNELSE HVEM KAN FÅ TILSKUD? 5 SÅDAN GØR DU 6 HVIS JEG GERNE VIL

Læs mere

El-nyhedsbrev december 2014

El-nyhedsbrev december 2014 El-nyhedsbrev december 2014 Indhold: Misvisende udtalelser om Elektrikeruddannelsen Statistik for Elektrikeruddannelsen Nyt AMU-årskatalog DM i Skills 2015 Nyt om EUD-reformen og den nye elek trikeruddannelse

Læs mere

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende.

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende. Til de lokale uddannelsesudvalgsmedlemmer for elektrikeruddannelsen August 2009 Debatoplæg Flere praktikpladser i elbranchen Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen ønsker, at det lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

10.00 10.15 Velkomst kfb

10.00 10.15 Velkomst kfb 10.00 10.15 Velkomst kfb 10.15 12.00 Det Faglige udvalgs tanker om ny vvs-energiuddannelse tvo/kfb - Baggrund, formål og samlet struktur - Ny vvs-energiuddannelse - Præsentation og diskussion 12.00 13.00

Læs mere

En karriere som elektriker......en elektrikeruddannelse kan opfylde dine drømme

En karriere som elektriker......en elektrikeruddannelse kan opfylde dine drømme En karriere som elektriker......en elektrikeruddannelse kan opfylde dine drømme Stolthed Fra praktisk håndværk til nørd -teori Elbranchen er stolt af sine unge elektrikere. De er nemlig højt kvalificerede,

Læs mere

Workshop 14 TR/AMR topmøde Nyborg strand Flemming Warth

Workshop 14 TR/AMR topmøde Nyborg strand Flemming Warth Workshop 14 TR/AMR topmøde Nyborg strand 2016 Flemming Warth Trådte i kraft 1 augst 2015 EUD-reform Vision 2022 EUD-reformens mange elementer skal implementeres i elektrikeruddannelsen. Derfor overvejelse

Læs mere

Diskussion og drøftelse af jeres erfaringer

Diskussion og drøftelse af jeres erfaringer 27-08-2015 Tid Emne 11:00 Velkomst ved faglig udvalg 11:15 Den ny elektrikeruddannelse og gode råd til hvordan LUU hjælper så, der er kvalitet i uddannelsen, og at uddannelsen matcher virksomhedernes kompetencebehov

Læs mere

Installationsbranchen vi har brug for dygtige lærlinge

Installationsbranchen vi har brug for dygtige lærlinge Installationsbranchen vi har brug for dygtige lærlinge Installationsbranchen Installationsbranchen har en samlet årlig omsætning på 43,1 milliarder kroner og beskæftiger 40.000 medarbejdere Vvs-branchen

Læs mere

KOM VIDERE MED AMUKURS.DK Sådan finder og tilmelder du dig kurser på amukurs.dk

KOM VIDERE MED AMUKURS.DK Sådan finder og tilmelder du dig kurser på amukurs.dk KOM VIDERE MED AMUKURS.DK Sådan finder og tilmelder du dig kurser på amukurs.dk AMUKURS.DK DANSK METAL 1 INDHOLD 3 HVAD ER AMUKURS.DK HVAD KAN JEG PÅ AMUKURS.DK? SÅDAN BRUGER DU AMUKURS.DK 4 SØG EFTER

Læs mere

August 2008. Debatoplæg - Valgfri specialefag og studie-/erhvervsrettet påbygning

August 2008. Debatoplæg - Valgfri specialefag og studie-/erhvervsrettet påbygning August 2008 Debatoplæg - Valgfri specialefag og studie-/erhvervsrettet påbygning Det faglige udvalg ønsker, at de lokale uddannelsesudvalg drøfter, hvilke valgfrie specialefag der skal udbydes på skolen,

Læs mere

Mesterskaber i Skills for unge elektrikere

Mesterskaber i Skills for unge elektrikere Mesterskaber i Skills for unge elektrikere i elbranchen I forbindelse med udvælgelsen af kandidater til DM i Skills for unge elektrikere fastholder Dansk El Forbund og TEKNIQ, at der afholdes udtagelseskonkurrencer

Læs mere

El-nyhedsbrev december 2015

El-nyhedsbrev december 2015 El-nyhedsbrev december 2015 Indhold: Velfærdsteknologi Statistik Praktikpladsopsøgning LUU Nye medarbejdere Nyt på elektrikeruddannelsen.dk DM i Skills EVU-forlag Faglige udvalg på besøg i fremtidens velfærdsteknologiske

Læs mere

Flere praktikpladser flere faglærte Voksen- og efteruddannelse

Flere praktikpladser flere faglærte Voksen- og efteruddannelse 6 regionsmestre til DM Ved regionsmesterskaberne og skolemesterskaberne i de enkelte fag, der har været afviklet her i efteråret har Svendborg Erhvervsskole hele 6 lærlinge, som har vundet deres respektive

Læs mere

VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSESUDVALG. e lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekter

VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSESUDVALG. e lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekter VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSESUDVALG D e lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekter Marts 2017 De lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekter AUB er en forkortelse for Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag.

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? En EUX Elektriker giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes verden med gymnasiets

Læs mere

EUC Syd 17. september 2013

EUC Syd 17. september 2013 Referat fra møde i Det Lokale Uddannelsesudvalg for Elektrikere Dagsorden: EUC Syd 17. september 2013 1. Praktikopgaver. 2. Meddelelser fra formanden. 3. Meddelelser fra EVU 4. Orientering fra skolen.

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? En EUX Elektriker giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes verden med gymnasiets

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE

UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE Der er 35 tekniske skoler over hele landet, hvor du kan tage grundforløbet til elektrikeruddannelsen. Der findes 19 skoler, hvor du kan tage hele elektrikeruddannelsen inden

Læs mere

Kompetenceudviklings fonde. - et fagligt værktøj

Kompetenceudviklings fonde. - et fagligt værktøj Kompetenceudviklings fonde - et fagligt værktøj 2 Indhold Kompetenceudviklingsfonde et fagligt og personligt værktøj s. 5 Kompetenceudviklingsfonde i din overenskomst s. 7 Kompetenceudviklingsfonde: IKUF

Læs mere

EUX-elektrikeruddannelsen en attraktiv uddannelse

EUX-elektrikeruddannelsen en attraktiv uddannelse EUX-elektrikeruddannelsen en attraktiv uddannelse EUX-elektrikeruddannelsen er en forholdsvis ny uddannelse, der havde sit første optag i august 2011. Dansk El-Forbund og TEKNIQ har med en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Vvs-nyhedsbrev December 2015

Vvs-nyhedsbrev December 2015 Vvs-nyhedsbrev December 2015 Indhold: Velfærdsteknologi Statistik Praktikpladsopsøgning DM i Skills EVU-forlag Faglige udvalg på besøg i fremtidens velfærdsteknologiske lejlighed De faglige udvalg for

Læs mere

STYRK DIN VIRKSOMHED MED SKARPE ELEVER TIL VIRKSOMHEDER OM. grafisk teknikeruddannelsen

STYRK DIN VIRKSOMHED MED SKARPE ELEVER TIL VIRKSOMHEDER OM. grafisk teknikeruddannelsen STYRK DIN VIRKSOMHED MED SKARPE ELEVER TIL VIRKSOMHEDER OM grafisk teknikeruddannelsen Stå stærkere med elever ombord Hvor kan praktikken foregå? Praktikuddannelsen kan finde sted inden for alle områder

Læs mere

VENTILATIONSTEKNIKER UDDANNELSE TIL VENTILATIONSBRANCHEN BLIK OG RØR

VENTILATIONSTEKNIKER UDDANNELSE TIL VENTILATIONSBRANCHEN BLIK OG RØR BLIK OG RØR VENTILATIONSTEKNIKER UDDANNELSE TIL VENTILATIONSBRANCHEN Uddannelse til VENTILATIONSBRANCHEN Uddannelsen til ventilationstekniker er et speciale på vvs-energiuddannelsen - og er det rigtige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. 18/00097 Vejledning til erhvervsskoler, faglige udvalg, lokale uddannelsesudvalg og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

Læs mere

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1)

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Etablering af praktikcentre Praktikcentre er koordinerende enheder på erhvervsskoler. Centrene får ansvar for at sikre den samlede uddannelse for elever,

Læs mere

Brugervejledning til de offentligt tilgængelige sider på praktikpladsen.dk

Brugervejledning til de offentligt tilgængelige sider på praktikpladsen.dk Brugervejledning til de offentligt tilgængelige sider på praktikpladsen.dk Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 2 2 Søg praktikplads... 2 2.1 Ledige praktikpladser... 2 2.2 Godkendte virksomheder... 3 2.3

Læs mere

INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser Denne folder har til formål at oplyse virksomheder

Læs mere

EUC Syd 27. september 2011

EUC Syd 27. september 2011 Referat fra møde i Det Lokale Uddannelsesudvalg for Elektrikere EUC Syd 27. september 2011 Dagsorden: 1. Praktikopgaver. 2. Meddelelser fra formanden. 3. Meddelelser fra EVU 4. Orientering fra skolen.

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 0 Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 03-04-2014 Selandia Til stede / afbud / fraværende uden afbud Til stede: Charlotte Haslund Pet Vedel Helle Lemvig Ellis Jørgensen Niels

Læs mere

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Orientering nr. 10/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelsen 2014 - Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER BYGGERI OG HÅNDVÆRK VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER BYGGERI OG HÅNDVÆRK VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER BYGGERI OG HÅNDVÆRK VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE Hvilke uddannelser gælder det for? EUX BYGNINGSMALER (Odense og Vejle) EUX MURER (Odense

Læs mere

Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU

Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU Indholdsfortegnelse Nye veje i arbejdet med synliggørelse af AMU s styrker, projektnummer 135798 omtales i publikationen som

Læs mere

FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT

FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT Til stede: Afbud: Claus Agø Hansen, Jannie Arge, Søren Bach-Petersen, Bonnie Blirup, Kirsten Møller Christensen, Henrik Lytsen,

Læs mere

GRAFISK TEKNIKER. Er du vild med. tryksager. af alle slags?

GRAFISK TEKNIKER. Er du vild med. tryksager. af alle slags? GRAFISK TEKNIKER Er du vild med tryksager af alle slags? I brochuren kan du læse om grafisk teknikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted

Læs mere

EUC-Syd 26. november 2013

EUC-Syd 26. november 2013 Referat fra møde i Det Lokale Uddannelsesudvalg for Elektrikere Dagsorden: EUC-Syd 26. november 2013 1. Praktikopgaver. 2. Meddelelser fra formanden. 3. Meddelelser fra EVU 4. Orientering fra skolen. Kvalitetssikring

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser bestående af en kombination af teoretiske og praktiske forløb.

Læs mere

Behov for justeringer i erhvervsuddannelsesreformen

Behov for justeringer i erhvervsuddannelsesreformen Til erhvervsuddannelsesordførerne 4. december 2015 Behov for justeringer i erhvervsuddannelsesreformen Forligskredsen om erhvervsuddannelsesreformen mødes den 8. december for bl.a. at drøfte status på

Læs mere

HAR DU OVERBLIK OG TEKNISK SANS?

HAR DU OVERBLIK OG TEKNISK SANS? GRAFISK TEKNIKERUDDANNELSEN HAR DU OVERBLIK OG TEKNISK SANS? SÅ VIS DET SOM Du får det til at ske Som grafisk tekniker står du for produktionen af alle former for trykte og printede produkter. Det er dig,

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg inden for elektrikere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg inden for elektrikere 0 Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg inden for elektrikere 27-05-2014, kl. 13:00 15:00 Selandia, Willemoesvej 4, Slagelse (caféen) Jeanette Kloster Nielsen Til stede / afbud / fraværende uden

Læs mere

Store virksomheder tager ikke nok ansvar for fremtidens faglærte

Store virksomheder tager ikke nok ansvar for fremtidens faglærte Praktikpladser Store virksomheder tager ikke nok ansvar for fremtidens faglærte Det er især de store virksomheder, der kryber uden om praktikpladsansvaret. Mens mindre virksomheder med højst ansatte tager

Læs mere

Ta' praktik i udlandet (PIU)

Ta' praktik i udlandet (PIU) Ta' praktik i udlandet (PIU) OM... Praktik I Udlandet Som elev på en erhvervsuddannelse har du mulighed for, at gennemføre hele eller dele af din uddannelse i udlandet med PIUordningen. Man kan godt gennemføre

Læs mere

mediegrafikeruddannelsen Til virksomheder om Styrk din virksomhed elever

mediegrafikeruddannelsen Til virksomheder om Styrk din virksomhed elever Styrk din virksomhed med skarpe elever Til virksomheder om mediegrafikeruddannelsen Stå stærkere med elever ombord Hvor kan praktikken foregå? Praktikuddannelsen kan finde sted inden for alle områder med

Læs mere

Samarbejdet mellem praktikcentre og LUU. Samarbejdet mellem praktikcentrets og fagafdelingernes opsøgende medarbejdere

Samarbejdet mellem praktikcentre og LUU. Samarbejdet mellem praktikcentrets og fagafdelingernes opsøgende medarbejdere 27-08-2015 Samarbejdet mellem praktikcentre og LUU Samarbejdet mellem praktikcentrets og fagafdelingernes opsøgende medarbejdere Det strategiske perspektiv på det praktikpladsopsøgende arbejde, hvor der

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Bliv håndværker og student på én gang med EUX

Bliv håndværker og student på én gang med EUX Bliv håndværker og student på én gang med EUX hvis du vil være murer eller tømrer EUX er til dig, der vil kunne læse videre efter en erhvervsuddannelse. Tager du en EUX, får du både svendebrev og studenterhue.

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen er der opstillet

Læs mere

OPFØLGNINGSPLAN HANSENBERG. Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionsnummer:

OPFØLGNINGSPLAN HANSENBERG. Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionsnummer: OPFØLGNINGSPLAN HANSENBERG Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionsnummer: 621401 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Opfølgning på arbejdet med skolens fælles pædagogiske og didaktiske grundlag (FPDG) 4 4

Læs mere

elfaget - hvad kendetegner den gode håndværker? - et debatoplæg med fokus på uddannelse

elfaget - hvad kendetegner den gode håndværker? - et debatoplæg med fokus på uddannelse elfaget - hvad kendetegner den gode håndværker? - et debatoplæg med fokus på uddannelse Indhold Indledning side 3 Den gode el-håndværker side 4 Lærlingen i centrum side 6 Krav til branchens interessenter

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi nu kan benytte

Læs mere

Styrk virksomheden med

Styrk virksomheden med Til virksomheder om grafisk teknikeruddannelsen Styrk virksomheden med en faglig bredt funderet elev Stå stærkere med elever ombord Uddannelsesmodel (I alt 3 år og 6 måneder) 1.år 2.år 3.år 4.år Elever

Læs mere

Inspiration til erhvervsuddannelserne

Inspiration til erhvervsuddannelserne emu.dk/erhverv Inspiration til erhvervsuddannelserne Til undervisere, praktikpladsopsøgere og ledere Velkommen til emu.dk/erhverv På Danmarks undervisningsportal emu.dk har erhvervsuddannelserne deres

Læs mere

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne)

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) Vejledningen er udarbejdet med baggrund i de regelændringer, som følger af den nye erhvervsuddannelseslov, der træder i kraft den 1. august 2015.

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

Det danske erhvervsuddannelsessystem og EUD-reform 2015

Det danske erhvervsuddannelsessystem og EUD-reform 2015 Det danske erhvervsuddannelsessystem og EUD-reform 2015 Politisk styring af EUD Regeringen Undervisningsministeriet Erhvervsskolerne Arbejdsmarkedets parter Lokale uddannelsesudvalg Rollefordeling UVMhar

Læs mere

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond RENGØRING OG UDDANNELSE Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Udviklingsfondens formål er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet

Læs mere

STYRK DIN VIRKSOMHED MED SKARPE ELEVER TIL VIRKSOMHEDER OM. mediegrafikeruddannelsen

STYRK DIN VIRKSOMHED MED SKARPE ELEVER TIL VIRKSOMHEDER OM. mediegrafikeruddannelsen STYRK DIN VIRKSOMHED MED SKARPE ELEVER TIL VIRKSOMHEDER OM mediegrafikeruddannelsen Stå stærkere med elever ombord Hvor kan praktikken foregå? Praktikuddannelsen kan finde sted inden for alle områder med

Læs mere

VVS-BRANCHENS FAGLÆRERUDDANNELSE. EUC Sjælland

VVS-BRANCHENS FAGLÆRERUDDANNELSE. EUC Sjælland VVS-BRANCHENS FAGLÆRERUDDANNELSE 2015 Uge 26 24. - 25. juni 2015 EUC Sjælland Vvs-branchens faglæreruddannelse Velkommen til vvs-branchens læreruddannelsesuge i dagene den 24. og 25. juni 2015 på EUC Sjælland

Læs mere

TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK

TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK N I N G g praktik N Y O P BrgYi G mellem teori o mere syne TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK ER SVENDEBREV OG GYMNASIALT NIVEAU I EN UDDANNELSE HVAD ER EN EUX?

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag BEK nr 1274 af 13/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Arbejdsgivernes

Læs mere

NY OPBYGNING. mere synergi mellem teori og praktik TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK

NY OPBYGNING. mere synergi mellem teori og praktik TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK NY OPBYGNING mere synergi mellem teori og praktik TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK HVAD ER EN EUX? EUX Byggeri og håndværk er en uddannelse, der kombinerer håndværk

Læs mere

Godkendelse af praktiksteder. Vejledning til besigtigere for Metalindustriens Uddannelsesudvalg

Godkendelse af praktiksteder. Vejledning til besigtigere for Metalindustriens Uddannelsesudvalg Godkendelse af praktiksteder Vejledning til besigtigere for Metalindustriens Uddannelsesudvalg Indhold Til dig, der besigtiger praktiksteder... 3 Hvem godkender praktiksteder?... 4 Hvilke ansøgninger sender

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER PERSONVOGNSMEKANIKER LASTVOGNSMEKANIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER PERSONVOGNSMEKANIKER LASTVOGNSMEKANIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER PERSONVOGNSMEKANIKER LASTVOGNSMEKANIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? EUX Personvognsmekaniker og EUX Lastvognsmekaniker

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER INDUSTRITEKNIKER KLEJNSMED VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER INDUSTRITEKNIKER KLEJNSMED VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER INDUSTRITEKNIKER KLEJNSMED VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? EUX Industritekniker og EUX Klejnsmed kombinerer det bedste fra

Læs mere

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Orientering nr. 9/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

EUD-reformen i EASY-P v/ Inger Riber, Styrelsen for It og Læring. 17-03-2015 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

EUD-reformen i EASY-P v/ Inger Riber, Styrelsen for It og Læring. 17-03-2015 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 EUD-reformen i EASY-P v/ Inger Riber, Styrelsen for It og Læring Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Emner i denne workshop 1. Elevtyper på aftaler 2. Udlagt skole på skolepraktik

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn]

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn] Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 [Skolens navn] 1 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: Institutionsnummer: Dato: Bestyrelsesformandens underskrift: 2 Indledning Handlingsplanen

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Vvs-nyhedsbrev juli 2016

Vvs-nyhedsbrev juli 2016 Vvs-nyhedsbrev juli 2016 Indhold: Vvs-kampagne Statistik AMU DM i Skills Uge 26 Nye medarbejdere Velfærdsteknologi Storstilet rekrutteringskampagne skal tiltrække flere unge til vvs-energiuddannelsen Blik-

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

EUX HÅNDVÆRKER ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN

EUX HÅNDVÆRKER ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN EUX åbner mange nye veje for mig. Jeg vil gerne læse til maskinmester og starter med mekanikeruddannelsen. Jeg har hele tiden gerne villet have en erhvervsuddannelse, og det er fint, at jeg har mulighed

Læs mere

Beretning til Træsektionen for 2010 Uddannelse

Beretning til Træsektionen for 2010 Uddannelse Beretning til Træsektionen for 2010 Uddannelse Praktikpladser Det markante fald i beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen som følge af den økonomiske krise har ikke medført, at antallet af indgåede uddannelsesaftaler

Læs mere

Brugervejledning til elever

Brugervejledning til elever Brugervejledning til elever Velkommen til praktikpladsen.dk Indholdsfortegnelse: 1 Denne vejledning... 2 2 Rediger profil... 2 2.1 Sådan redigerer du din personlige profil... 3 2.2 Synlighed (over for

Læs mere

ERHVERVSFAGLIG STUDENTEREKSAMEN AUTOMATIKTEKNIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

ERHVERVSFAGLIG STUDENTEREKSAMEN AUTOMATIKTEKNIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? ERHVERVSFAGLIG STUDENTEREKSAMEN AUTOMATIKTEKNIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? En EUX Automatiktekniker giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes verden med gymnasiets

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet december 2014 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnet

Læs mere