El-nyhedsbrev - september 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "El-nyhedsbrev - september 2014"

Transkript

1 El-nyhedsbrev - september 2014 Tak, fordi du læser EVU s nyhedsbrev. De seneste tre måneder har Det Faglige Udvalg for Elektrikeruddannelsen knoklet løs med at foretage en masse af de mellemregninger, som i sidste ende resulterer i implementeringen af EUD-reformen og ikke mindst en ny elektrikeruddannelse. Det kan du læse mere om i dette nyhedsbrev, der også hand ler om faglærernes efteruddannelsesuge, nye AMU-kurser og ny kursusportal samt en række tiltag for Elektrikeruddannelsens skuemestre. Hvis du har kommentarer, forslag, ris eller ros til nyhedsbrevet, vil vi meget gerne høre fra dig. Vi hører ligeledes gerne fra dig, hvis du har forslag til nyhedsbrevets indhold, eller hvis der f.eks. er områder, du gerne vil have mere information om. På evu.dk kan du udfylde vores tilfredshedsundersøgelse og skrive et par linjer om, hvad du synes. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte os direkte pr. mail på Indhold: Evaluering af uge 26 Statistik for Elektrikeruddannelsen Digital skuemesterportal Ny instruktionsvideo til skuemestre NY AMU-portal og nye kurser Nyt fra kompetencefonden Nyt om EUD-reformen og den nye elek trikeruddannelse Projekt om praktikpladsopsøgende arbejde Deltagerrekord til faglæreruddannelsen Årets faglæreruddannelse i uge 26 slog deltager rekord. I følge evalueringen var programmet spækket med faglige udfordringer til stor glæde for de fremmødte deltagere. Tilgangen til Elektrikeruddannelsen fortsætter I første halvdel af 2014 er der indgået 23 % flere uddannelsesaftaler end i samme periode i Tilgangen i denne periode er den største siden Ny kursusportal og app Snart bliver det nemmere for el-virksomheder og elektrikere at planlægge efteruddannelse. EVU er ved at lægge sidste hånd på en ny kursusportal og web-app, der gør det lettere at navigere i AMU-junglen og finde relevante kurser.

2 Rekordmange el-faglærere deltog i uge 26 Årets efteruddannelsesuge for faglærere på Elektrikeruddannelsen blev en stor succes. Rekordmange faglærere var med til at styrke fagligheden på Elektrikeruddannelsen igennem kursusforløb og workshops. Der er store forandringer i sigte for landets el-faglærere. Det blev hurtigt slået fast, da Det Faglige Udvalg og TEC bød velkommen til årets uddannelsesuge 2014 på Elektrikeruddannelsen. Med en EUD-reform lige om hjørnet og en helt ny elektriker uddannelse på tegnebrættet kommer det til at gå meget stærkt og det i et fag, der i forvejen er i konstant forandring. Det blev også slået fast, at elbranchen står over for udfordringer, der kun kan blive løst, hvis flere dygtige unge tager en elektrikeruddannelse. Blandt andet derfor er det vigtigt, at EUD-reformen og den nye elektrikeruddannelse bli ver succesfuldt implementeret. Rekordhøj deltagelse og tilfredshed Uddannelsesugen i uge 26 var i år arrangeret af Det Faglige Udvalg for elektrikeruddannelsen, TEC samt en række andre erhvervsskoler. Og i år var der deltagerrekord. Godt 200 havde meldt sig til at deltage i uddannelsesugen, der blandt andet indeholdt længere kursusforløb i klasserumsledelse, Cleantech, Fiberinstallationer samt sty ring og regulering. Og det tyder på, at de 200 ikke gik forgæves. I hvert fald er programmet og indholdet af kurserne blevet evalueret særdeles positivt. Godt og vel 70 procent har angivet i evalu eringen, at de havde et højt eller meget højt samlet udbytte af efteruddannelsesugen. Ligeledes var der bred enighed om, at ugens indhold var relevant både i forhold til branchens behov og erhvervs skolernes behov. 2 Mere end 80 procent synes således, at udbuddet af kurser og workshops i nogen til meget høj grad matcher branchens behov og udfordringer. Næsten 90 procent mener i nogen til meget høj grad, at uddannelsesugen svarer til skolernes behov for komptenceudvikling. Godt og vel 70% har an givet i evalueringen, at de havde et højt eller meget højt samlet udbytte af efteruddannelses ugen Fakta om uge 26 Elbranchens efteruddannelsesuge for faglærere på Elektrikeruddannelsen afholdes hvert år i uge 26. Uddannelsesugen arrangeres af Det Faglige Udvalg med henblik på at holde uddannelsens faglærere opdaterede med viden om de nyeste teknologier og arbejds metoder samt branchens kompetencebehov. I 2014 deltog mere end 200 faglærere i uddannelsesugen, der blev afholdt på Teknisk Erhvervs skolecenter (TEC) på Frederiksberg. Du kan se billeder fra uge 26 på evu.dk eller via følgende link: EL-NYHEDSBREV NR. 2 EVU SEPTEMBER 2014

3 Tilgangen til Elektrikeruddannelsen fortsætter I de første syv måneder af 2014 er der indgået 23 procent flere uddannelsesaftaler end i samme periode i Det viser EVU s seneste statistik for EUD-Elektrikeruddannelsen. I årets første syv måneder blev der indgået 827 uddannelsesaftaler. Det er den største tilgang i denne periode siden Med udgangen af juli er den samlede bestand af lærlinge på Elektrikeruddannelsen 3.343, hvilket er to procent mere end på samme tidspunkt i Den markante tilgang kan endnu ikke aflæses i bestanden. Det skyldes, at de små årgange fra tidligere år fortsat vejer tungt i statistikken. Stigning i korte aftaler og skolepraktik Det er ikke kun det samlede antal nye uddannelsesaftaler, der er steget. Antallet af korte aftaler er ligeledes på vej op. Til og med juli 2014 var det således 29% af alle ind gåede aftaler på Elektrikeruddannelsen i 2014, der var korte. I juli måned 2014 var der 292 praktikpladssøgende elever i skolepraktik, hvilket er en anelse mere end året før, hvor tallet var 271. Se hele statistikken på evu.dk. 3 EL-NYHEDSBREV NR. 2 EVU SEPTEMBER 2014

4 Digital skuemesterportal Ny portal til skuemestre samler alle oplysninger om fremtidige og gennemførte skueninger, notater og skuemesterrapporter. I mange år har skuemesterens (censor på Elektrikeruddannelsen) vigtigste redskab været pennen og papiret. Det blev benyttet til at tage noter og til at udfærdige en skuemesterapport, der sidenhen blev sendt med post til EVU. Den tid er nu snart ovre, hvilket betyder, at skuemestre i nær fremtid kan udskifte pen og papir med en computer, smartphone eller tablet. I stedet for de gammeldags redskaber kan skuemestre fremover gøre brug af en nyudviklet skuemesterportal. Din personlige skueassistent Portalen gør det muligt at udfylde samtlige dokumenter vedrørende en skuening direkte fra computeren eller mobilen inklusiv skuemesterrapport, notatskema og honorarskema. Derudover er alle relevante oplysninger om kommende skueninger som f.eks. opgave og løsning samlet, så de let kan frembringes med et enkelt klik på skærmen. Det bliver også lettere at holde styr på, hvor og hvornår der skal skues. Portalen indeholder nemlig en ka lender og en liste over alle kommende skueninger samt en liste over gennemførte skueninger. Klar efter nytår De næste par måneder bliver skuemsterportalen afprøvet af EVU og en lille håndfuld skuemstre. Formålet et at få finpudset funktionaliteten, så overgangen til det nye system bliver en god oplevel se for alle. Ifølge planen er systemet klar til brug for alle skuemestre efter nytår. 4 EL-NYHEDSBREV NR. 2 EVU SEPTEMBER 2014

5 Sådan spørger en skuemester Ny instruktionsvideo sætter fokus på den gode skuening. Det Faglige Udvalg for Elektrikeruddannelsen har produceret en instruktionsvideo for skuemestre. Filmen sætter fokus på skuemesterens spørgsmål og opgaver under en eksamination. I filmen bliver der vist flere eksempler på, hvordan skuemesteren kan stille uddybende spørgsmål til eleven under en eksamen. Formålet med filmen er at vise nye skuemestre, hvordan de skal agere i en eksamenssituation. Samtidig kan filmen bruges af erfarne skuemestre som inspiration til, hvilke spørgsmål der kan stilles for at efter prøve elevens viden. Filmen vil være tilgængelig på EVU s hjemmeside i løbet af efter året. Over tre scener giver filmen en realistisk fremstilling af, hvordan en eksamination forløber. Foto: Skærmbilleder fra instruktions videoen. 5 EL-NYHEDSBREV NR. 2 EVU SEPTEMBER 2014

6 Ny AMU-portal og mobil-app Ny AMU-portal og mobil-app tilfører et væld af nye muligheder for at søge efter kurser og holde styr på kursusaktivitet. Det er altafgørende for el-branchen, at dens medarbejdere har kompetencer, der svarer til branchens behov. Derfor bør efteruddannelse være en høj prioritet både for virksomheder og medarbejdere. Det kan imidlertid være lidt af en jungle at finde rundt i AMU-udbuddet, der hvert år tæller tusindvis af kurser, der afholdes forskellige steder i hele landet. For at gøre det lettere for alle at gøre brug af de mange efteruddannelsestilbud har Det Faglige Udvalg udarbejdet en ny AMU-portal og mobil-app. Hvor og hvornår vil du på kursus? På den nye AMU-portal bliver det muligt at søge efer kurser, der bliver afholdt inden for en bestemt periode. Søgningen kan samtidig kombineres med geografisk placering og jobområde. På den måde bliver det nemt at finde relevante kurser, der afholdes, når det passer ind i kalenderen. Samtidig forenkler portalen og app en tilmeldingsproceduren, så man med et enkelt klik havner på den rigtige tilmeldingsside på efteruddannelse.dk. En bruger, der er logget ind, kan også se, hvilke kurser han mangler for at kunne få tillæg til sit svendebrev. Din personlige efteruddannelsescoach Foruden de avancerede søgemuligheder har portalen indbygget en ny spændende funktion, hvor AMU-kursister kan oprette en personlig brugerkonto, der giver adgang til en personlig AMU-side. Her kan brugeren se aktuelle kursustilmeldinger, samt hvilke kurser vedkommende har gennemført. Han kan hente undervisningsmaterialer og opgavesamlinger til brug i forbindelse med kurset. En bruger, der er logget ind, kan også se, hvilke kurser han mangler for at kunne få tillæg til sit svendebrev. Klar efter nytår Udviklingen af portal og app er i fuld gang og vil inden længe være så langt, at EVU og Det Faglige Udvalg kan begynde at teste funktionaliteten og udbedre eventuelle fejl og mangler. Den endelige og færdige version forventes klar til brug i januar Den nye AMU-portal virker både på PC, Mac, mobil og tablet. 6 EL-NYHEDSBREV NR. 2 EVU SEPTEMBER 2014

7 Massiv oprydning i AMUudbuddet for elektrikere 14 nye AMU-kurser bliver udbudt i løbet af efteråret. Der er spændende nyt i horisonten for elektrikere, der ønsker at blive efteruddannet inden for blandt andet PLC og procesregulering. Til efteråret bliver der nemlig udbudt i alt 14 nye AMU-kurser for elektrikere. De nye kurser afløser 26 gamle kurser, der således udgår. Det seneste nummer af Elbranchens efteruddannelseskatalog kan altid hentes på evu.dk/efteruddannelse Udskiftningen er et vigtigt led i Det Faglige Udvalgs arbejde med at fokusere AMU-udbuddet på branchens behov. Med de nye kurser er målet, at efteruddannelsesudbuddet bliver mere relevant for flere elektrikere. Du kan læse mere om de enkelte kurser på efteruddannelse.dk eller ug.dk. Hold desuden øje med Elbranchens efteruddannelseskatalog, der kan hentes på evu.dk. Kataloget indeholder det aktuelle kursusudbud og udgives hvert kvartal. De nye kurser er: Robotteknik, idriftsættelse Innovativ anvendelse af robot teknik Procesregulering, enkle reguleringssløjfer Procesregulering, avancerede reguleringssløjfer PLC Grundlæggende PLC analog PLC Sekventiel PLC Opsætning af PLC regulator PLC Industrielle bussystemer Grundlæggende styringsteknik PLC Implementering af operatørpanel PLC Implementering SCADA L-AUS for el-sagkyndige L-AUS-opfølgning og førstehjælp for el-sagkyndige 7 EL-NYHEDSBREV NR. 2 EVU SEPTEMBER 2014

8 Flere muligheder for tilskud fra kompetencefonden Virksomheder kan få refunderet udgifter til lærlinges ophold på skolehjem, og lærlinge kan få tilskud til undervisning i fritiden Kompetenceudviklingsfonden refunderer virksomhedernes udgifter til lærlinges ophold på skolehjem Som led i overenskomstforhandlingerne er det aftalt, at Kompetenceudviklingsfonden mellem TEKNIQ og Dansk El-Forbund refunderer de udgifter, virksomhederne har til lærlinges ophold på skolehjem, når opholdet er nødvendigt for lærlingenes gennemførelse af uddannelsen. Kompetenceudviklingsfonden refunderer udgiften til nødvendige ophold på skole hjem, som er påbegyndt den 1. marts 2014 eller senere. Betaling for ophold på skolehjem fra Kompetenceudviklingsfonden kan ske i følgende to situationer: Virksomheden benytter muligheden for frit at vælge, hvilken skole lærlingen skal gå på. Uddannelsen kan alene gennemføres på en skole, hvor lærlingen er berettiget til optagelse på skolehjem, dvs. si tuationer, hvor lærlingen har over fem kvarters transporttid mellem bopæl og skolen. Kompetenceudviklingsfonden refunderer ikke udgifterne, hvis opholdet på skolehjemmet skyldes lærlingens eget ønske om at gå på en skole, der kræver ophold på skolehjem. Lærlingen betaler i givet fald selv udgifterne til skolehjemmet. Eventuelle udgifter afholdt af virksomheden til opholdet kan trækkes i lærlingens løn. Sådan får du refunderet din udgift til skolehjem Send en mail til vedhæftet en kopi af lærlingens uddannelsesaftale, dokumentation for de udgifter, virksomheden har afholdt til skolehjemsopholdet samt en udskrift fra der viser afstanden mellem lærlingens bopæl og skolen. Husk at skrive det konto- og registreringsnummer, som du ønsker refusionen indbetalt på. EVU udbetaler refusionen senest fem hverdage efter modtagelsen af din mail. Eventuel nærmere information kan fås ved henvendelse til EVU, Camilla Sander, telefon eller Lærlinge kan nu få støtte til fritidsuddan nelser fra Elbranchens kompetenceudviklingsfond Som led i overenskomstforhandlingerne er det aftalt, at lærlinge, der er ansat i virksomheder, der er medlem af TEKNIQ eller har tiltrædelsesaftale med Dansk El-Forbund, kan få tilskud fra Elbranchens kompetenceudviklingsfond til fri tidsuddannelse. For at være berettiget til tilskud skal lærlingen have været ansat i den samme virksomhed i mindst seks måneder. Retten til tilskud gælder, så længe uddannelsesaftalen er gældende i virksomheden. Fonden yder tilskud til op til 10 dages fritidsuddannelse årligt. Hvilke kurser kan lærlingen deltage i og få tilskud til? Lærlinge kan søge om tilskud til de samme uddannelsesaktiviteter, som udlærte svende kan. Kravet er, at det skal være el-branche relevant. El-brancherelevante kurser kan både være almene kurser som for eksempel engelsk så vel som personlige og faglige kurser. Fonden giver et tilskud på op til kr. pr. dag til kursusgebyr, materialer og evt. transport. I særlige tilfælde kan fonden yde et større tilskud pr. dag, hvis der er en særlig begrundelse for at søge netop dette kursus. Uddannelsen skal foregå i fritiden. Fonden yder derfor ikke støtte til løntab, men alene til betaling af kursusafgift og evt. kursusmaterialer. På evu.dk under El -> Kompetencefond kan du læse mere om, hvordan lærlinge kan søge om støtte til fritidsuddannelse. 8 EL-NYHEDSBREV NR. 2 EVU SEPTEMBER 2014

9 Nyt om EUD-reformen og den ny elektrikeruddannelse Det Faglige Udvalg har hen over sommeren lagt sidste hånd på beskrivelsen af de overgangskompetencer, som elever skal besidde, inden de kan fortsætte fra grundforløbet til hovedforløbet. Forslaget er afleveret til Undervisningsministeriet, der er enig i de overgangskrav, Det Faglige Udvalg har opstillet. Forslaget indeholder blandt andet krav om, at elever skal have bestået matematik på D-niveau, fysik på E-niveau og dansk på E-niveau. I skrivende stund har Undervisningsministeriet netop sendt et udkast til en bekendtgørelse i høring, som indeholder overgangskompetencerne. Da dette nyhedsbrev blev skrevet, var der stadig drøftelser mellem Undervisningsministeriet og Det Faglige Udvalg om EUX-uddannelsen. Forventningen er, at et forslag til en EUX-bekendt gørelse sendes i høring sidst i september. Den ny elektrikeruddannelse Sideløbende med arbejdet omkring EUD-reformen arbejder Det Faglige Udvalg på at skabe en helt ny elektrikeruddannelse. I samarbejde med en god håndfuld erhvervsskoler er der blevet udarbejdet et oplæg, der blandt andet skitserer et modulbaseret hovedforløb 2 og 3, hvor der kan vælges mellem i alt 28 moduler. Den ny elektrikeruddannelse var temaet på årets skolelederkonference, der blev afholdt fra den 8. til den 9. september. Her blev de overordnede principper og rammer for uddannelsen drøftet med landets skoleledere for Elektrikeruddannelsen. I forlængelse heraf blev der planlagt en række møder mellem Det Faglige Udvalg og skolelederne med henblik på at skabe de bedste rammer for en succesfuld implementering af den nye udddannelse. Der bliver afholdt et møde i november 2014 samt i januar og juni De to møder i 2015 afholdes henholdsvis i forbindelse med Skills og i forbindelse med faglærernes efteruddannelsesuge i uge 26. Optagelse i 2015 Der bliver arbejdet med en tidsplan, der følger implementeringen af EUD-reformen. Det betyder, at man kan blive optaget på den nye uddannelse fra august 2015, hvor reformen træder i kraft. Undervisningsministeriet godkender den nye elektrikeruddannelse i de tempi, der er lagt for EUD-reformens implementering. Det forventes derfor, at ministeriet vil godkende uddannelsen endeligt i starten af I februar 2015 vil der blive arrangeret et road show bestående af møder om den nye elektrikeruddannelse over hele landet, hvor den relevante hovedforløbsskole deltager med lærere og administrativt personale. Elbranchens uddannelsesportal I forbindelse med EUD-reformen og den nye elektrikeruddannelse er der planer om at etablere Elbranchens uddannelsesportal. Den skal indeholde oplysninger om elek trikeruddannelsen, om uddannelsens opbygning/struktur, moduler, og om hvilke skoler der udbyder uddannelsen, herunder skolernes udbud af moduler m.v. Desuden skal der oprettes en brugerportal til virksomheder og lærlinge, hvor den enkelte virksomhed kan se, hvilke moduler virksomheden er godkendt til. Det vil også være muligt at se alle relevante data om alle virksomhedens lærlinge, deres uddannelsesaftaler, modulvalg, slutdato, skoleophold og så videre. Efter planen åbner portalen i juni EL-NYHEDSBREV NR. 2 EVU SEPTEMBER 2014

10 Nyt projekt om praktikplads opsøgende arbejde En koordineret indsats mellem landets el-skoler skal skabe flere praktikpladser til elektrikerlærlinge. AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) har bevilliget et tilskud på samlet kroner til praktikpladsopsøgende arbej de. Tilskuddet er givet til et fælles projekt, der skal sikre flere praktik pladser til elektrikerlærlinge. Selve projektet er inddelt i fire fa ser. Fase 1 handler om at indsamle viden med henblik på at finde frem til, hvilke metoder og samarbejdsformer der skaber de bedste resultater i forhold til at få flere praktikpladser. I fase 2 skal den indsamlede viden omsættes til konkrete værktøjer og Elbranchen er i vækst, og der er behov for flere lærlinge. Bedre red samarbejdsmodeller. skaber til at matche de rigtige elever til den rigtige praktikplads vil På bag grund af arbejdet i fase 1 skal der udvikles modeller til systematiseret koordination og godt samarbejde om det praktikplads opsøgende arbej de mellem hovedforløbsskoler og grundforløbs skoler. Det sker for at finde og dække praktikpladsbehovet blandt virksomheder i hele hovedforløbs skolernes opland. forventeligt skabe flere praktikpladser. Arkivfoto. elektrikeruddannelsen. Fase 3 består derfor blandt andet af et pilotprojekt, hvor ideerne afprøves og efterfølgende vurderes og drøftes af de involverede skoler. Implementeres sommer 2015 I den fjerde og sidste fase vil fo kus være på at omsætte erfaringerne og de udviklede værktøjer til kon Udvikling af konkrete værkkret handling hos de praktikplads tøjer opsøgende medarbejdere på sko Det er meningen, at der i fase 2 skal lerne og på at involvere LUU er. udvikles en værktøjs kasse med konkrete redskaber til de lokale Herefter skal der løbende udvekuddannelsesudvalg, sko lerne og de sles erfaringer, så værktøjerne lokale virksomheder til at forbedre bliver integreret og implementeret kontakten og skabe flere uddan- i praksis og videreført på skolerne nelsesaftaler fremover. under hensyn til de lokale forhold på den enkelte skole. I den tredje fase skal resultaterne og værktøjerne afprøves og se- Hele projektet skal være afsluttet nere bredes ud til alle praktik 31. august pladsopsøgende medarbejdere på Behov for flere lærlinge 10 EL-NYHEDSBREV NR. 2 Forventningen til projektet er, at der netto kan skabes nye praktik pladser. Det skyldes, at Det Faglige Udvalgs organisationer oplever, at behovet for elektrikerlærlinge er stigende, men at mange virksomheder er usikre på valget af lærling. Derfor vil en koordineret indsats for at matche de rigtige elever til den rigtige praktikplads skabe større sikkerhed blandt virksomhederne og dermed flere praktikpladser. EVU SEPTEMBER 2014

11 Nyt på evu.dk Ny sektion om love og regler til LUU og erhvervsskoler På årets LUU-konference blev der udtrykt ønske om mere og bedre information om love og regler med relevans for LUU s arbejde. Det har resulteret i, at EVU har oprettet en sektion på hjemmesiden, hvor der løbende vil blive publiceret notater om relevante afsnit i love og bekendtgørelser. Blandt andet indeholder sektionen et notat om klagemulighederne for elever i skolepraktik. Der er også et notat, der beskriver, hvad loven siger om konkurrenceforvridning i forhold til det arbejde, der udføres i praktikcentre, og om LUU s rolle i forbindelse med dette. Ligeledes er der en gennemgang af reglerne om eksamen og skuening samt skuemesterens rolle i forbindelse med eksaminationen. Sektionen findes på EVU s hjemmeside under menupunktet Til LUU eller menupunktet Til erhvervsskoler. Selve sektionen hedder EVU-Notater om love og regler Ny pjece om tilskud til lærlinges fritidsuddannelse Som led i overenskomstforhandlingerne er det aftalt, at lærlinge, der er ansat i virksomheder, der er medlem af TEKNIQ eller har tiltrædelsesaftale med Dansk El-Forbund, kan få tilskud fra Elbranchens Kompetenceudviklingsfond til fri tidsuddannelse. Nyhedsbrev Husk, at du kan tilmelde dig EVU s nyhedsbrev (som du læser nu) på evu.dk. Tilmeldingsfeltet finder du på forsiden af evu.dk. I den forbindelse har Det Faglige Udvalg udarbejdet en pjece, der beskriver, hvad der gives tilskud til samt hvordan. Pjecen findes under El Kompetencefond. 11 EL-NYHEDSBREV NR. 2 EVU SEPTEMBER 2014

12 341 elektrikersvende udlært siden sidste nyhedsbrev Næste nummer af el-nyhedsbrevet udkommer første uge i december Kontakt: EVU - El og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat Højnæsvej 71, 2610 Rødovre Telefon: Eller tag kontakt direkte til: Torben Jørgensen, chefkonsulent el Telefon: Morten Cassander, el-konsulent Telefon: EL-NYHEDSBREV NR. 2 EVU SEPTEMBER 2014

Vvs-nyhedsbrev - september 2014

Vvs-nyhedsbrev - september 2014 Vvs-nyhedsbrev - september 2014 Tak, fordi du læser EVU s nyhedsbrev. De seneste tre måneder har Det Faglige Udvalg for Vvs-energiuddannelsen arbejdet hårdt med at foretage en masse af de mellemregninger,

Læs mere

El-nyhedsbrev juni 2014

El-nyhedsbrev juni 2014 El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat El-nyhedsbrev juni 2014 Velkommen til EVU s nyhedsbrev Tak, fordi du læser EVU s nye nyhedsbrev. Nyhedsbrevet holder dig opdateret om nye initiativer, tjenester

Læs mere

El-nyhedsbrev marts 2015

El-nyhedsbrev marts 2015 El-nyhedsbrev marts 2015 Indhold: Vinderen af DM i Skills Statistik for Elektrikeruddannelsen Nyt om den nye Møder i hele landet om den nye Lancering af skuemesterportal Nyt fra kompetence udviklingsfonden

Læs mere

Den nye elektrikeruddannelse. Vejledning til virksomhedsgodkendelse og uddannelses aftaler på elektrikeruddannelsen.dk

Den nye elektrikeruddannelse. Vejledning til virksomhedsgodkendelse og uddannelses aftaler på elektrikeruddannelsen.dk Den nye elektrikeruddannelse Vejledning til virksomhedsgodkendelse og uddannelses aftaler på elektrikeruddannelsen.dk Den nye elektrikeruddannelse trådte i kraft 1. august 2015. Det er en 4-4½-årig erhvervsuddannelse,

Læs mere

Elektrikeruddannelsen Information til virksomheder

Elektrikeruddannelsen Information til virksomheder Elektrikeruddannelsen Information til virksomheder Elektrikeruddannelsen opbygning Den 1. august 2015 lanceres en ny elektrikeruddannelse. Ny elektrikeruddannelse: En uddannelse flere målgrupper Den nye

Læs mere

Vvs-nyhedsbrev marts 2015

Vvs-nyhedsbrev marts 2015 Vvs-nyhedsbrev marts 2015 Indhold: Danmarks bedste vvs-energilærling Nyt om den nye vvs-energiuddannelse Vvs-branchens efteruddannelse Nye ventilationsspecialister i Aalborg Statistik Fødselsdagsreception

Læs mere

El-nyhedsbrev december 2014

El-nyhedsbrev december 2014 El-nyhedsbrev december 2014 Indhold: Misvisende udtalelser om Elektrikeruddannelsen Statistik for Elektrikeruddannelsen Nyt AMU-årskatalog DM i Skills 2015 Nyt om EUD-reformen og den nye elek trikeruddannelse

Læs mere

Vvs-nyhedsbrev december 2014

Vvs-nyhedsbrev december 2014 Vvs-nyhedsbrev december 2014 Indhold: Ny vvs-energiuddannelse på vej Statistik for Vvs-energiuddannelsen Misvisende udtalelser om ny elektrikeruddannelse DM i Skills 2015 Nyt AMU-overblik Det nye evukurser.dk

Læs mere

EUC Syd 17. september 2013

EUC Syd 17. september 2013 Referat fra møde i Det Lokale Uddannelsesudvalg for Elektrikere Dagsorden: EUC Syd 17. september 2013 1. Praktikopgaver. 2. Meddelelser fra formanden. 3. Meddelelser fra EVU 4. Orientering fra skolen.

Læs mere

10.00 10.15 Velkomst kfb

10.00 10.15 Velkomst kfb 10.00 10.15 Velkomst kfb 10.15 12.00 Det Faglige udvalgs tanker om ny vvs-energiuddannelse tvo/kfb - Baggrund, formål og samlet struktur - Ny vvs-energiuddannelse - Præsentation og diskussion 12.00 13.00

Læs mere

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende.

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende. Til de lokale uddannelsesudvalgsmedlemmer for elektrikeruddannelsen August 2009 Debatoplæg Flere praktikpladser i elbranchen Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen ønsker, at det lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud.

BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud. BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud. INDHOLD 4 RET TIL EFTERUDDANNELSE 6 INDUSTRIENS OVERENSKOMST OG INDUSTRIENS FUNKTIONÆROVERENSKOMST

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? En EUX Elektriker giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes verden med gymnasiets

Læs mere

UGE 26 2015 ELBRANCHENS EFTER- UDDANNELSESUGE FOR FAGLÆRERE PÅ ELEKTRIKERUDDANNELSEN. Aalborg d. 23. - 25. juni 2015

UGE 26 2015 ELBRANCHENS EFTER- UDDANNELSESUGE FOR FAGLÆRERE PÅ ELEKTRIKERUDDANNELSEN. Aalborg d. 23. - 25. juni 2015 ELBRANCHENS EFTER- UDDANNELSESUGE FOR FAGLÆRERE PÅ ELEKTRIKERUDDANNELSEN UGE 26 2015 Aalborg d. 23. - 25. juni 2015 Ny elektrikeruddannelse Erhvervsrettet innovation...iso 12100......Ny forlagsportal......eud-reform......maskindirektivet......nyt

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

En karriere som elektriker......en elektrikeruddannelse kan opfylde dine drømme

En karriere som elektriker......en elektrikeruddannelse kan opfylde dine drømme En karriere som elektriker......en elektrikeruddannelse kan opfylde dine drømme Stolthed Fra praktisk håndværk til nørd -teori Elbranchen er stolt af sine unge elektrikere. De er nemlig højt kvalificerede,

Læs mere

BRUGER DU DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE? Du bestemmer selv kurserne og kan få dækket løn og udgifter.

BRUGER DU DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE? Du bestemmer selv kurserne og kan få dækket løn og udgifter. BRUGER DU DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE? Du bestemmer selv kurserne og kan få dækket løn og udgifter. INDHOLD 4 RET TIL EFTERUDDANNELSE HVEM KAN FÅ TILSKUD? 5 SÅDAN GØR DU 6 HVIS JEG GERNE VIL

Læs mere

UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE

UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE Der er 35 tekniske skoler over hele landet, hvor du kan tage grundforløbet til elektrikeruddannelsen. Der findes 19 skoler, hvor du kan tage hele elektrikeruddannelsen inden

Læs mere

VVS-BRANCHENS FAGLÆRERUDDANNELSE. EUC Sjælland

VVS-BRANCHENS FAGLÆRERUDDANNELSE. EUC Sjælland VVS-BRANCHENS FAGLÆRERUDDANNELSE 2015 Uge 26 24. - 25. juni 2015 EUC Sjælland Vvs-branchens faglæreruddannelse Velkommen til vvs-branchens læreruddannelsesuge i dagene den 24. og 25. juni 2015 på EUC Sjælland

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 0 Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 03-04-2014 Selandia Til stede / afbud / fraværende uden afbud Til stede: Charlotte Haslund Pet Vedel Helle Lemvig Ellis Jørgensen Niels

Læs mere

August 2008. Debatoplæg - Valgfri specialefag og studie-/erhvervsrettet påbygning

August 2008. Debatoplæg - Valgfri specialefag og studie-/erhvervsrettet påbygning August 2008 Debatoplæg - Valgfri specialefag og studie-/erhvervsrettet påbygning Det faglige udvalg ønsker, at de lokale uddannelsesudvalg drøfter, hvilke valgfrie specialefag der skal udbydes på skolen,

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

VENTILATIONSTEKNIKER UDDANNELSE TIL VENTILATIONSBRANCHEN BLIK OG RØR

VENTILATIONSTEKNIKER UDDANNELSE TIL VENTILATIONSBRANCHEN BLIK OG RØR BLIK OG RØR VENTILATIONSTEKNIKER UDDANNELSE TIL VENTILATIONSBRANCHEN Uddannelse til VENTILATIONSBRANCHEN Uddannelsen til ventilationstekniker er et speciale på vvs-energiuddannelsen - og er det rigtige

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ERNÆRINGSASSISTENT VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ERNÆRINGSASSISTENT VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ERNÆRINGSASSISTENT VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? En EUX Ernæringsassistent giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

Ta' praktik i udlandet (PIU)

Ta' praktik i udlandet (PIU) Ta' praktik i udlandet (PIU) OM... Praktik I Udlandet Som elev på en erhvervsuddannelse har du mulighed for, at gennemføre hele eller dele af din uddannelse i udlandet med PIUordningen. Man kan godt gennemføre

Læs mere

Kompetenceudviklings fonde. - et fagligt værktøj

Kompetenceudviklings fonde. - et fagligt værktøj Kompetenceudviklings fonde - et fagligt værktøj 2 Indhold Kompetenceudviklingsfonde et fagligt og personligt værktøj s. 5 Kompetenceudviklingsfonde i din overenskomst s. 7 Kompetenceudviklingsfonde: IKUF

Læs mere

Bliv håndværker og student på én gang med EUX

Bliv håndværker og student på én gang med EUX Bliv håndværker og student på én gang med EUX hvis du vil være murer eller tømrer EUX er til dig, der vil kunne læse videre efter en erhvervsuddannelse. Tager du en EUX, får du både svendebrev og studenterhue.

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1 EUD-reform - med fokus på kvalitet Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet Side 1 Den smeltende isflage Faldende søgning fra 9./10. kl.: Fra 29 pct. i 2006 til 19 pct. i 2012 Højt frafald:

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Din profil og dine fordele

Din profil og dine fordele Din profil og dine fordele Det en fordel, at du har gode faglige forudsætninger, interesse og modenhed til at gennemføre en elektrikeruddannelse og en gymnasial uddannelse på næsten samme tid. Til gengæld

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER PERSONVOGNSMEKANIKER LASTVOGNSMEKANIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER PERSONVOGNSMEKANIKER LASTVOGNSMEKANIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER PERSONVOGNSMEKANIKER LASTVOGNSMEKANIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? EUX Personvognsmekaniker og EUX Lastvognsmekaniker

Læs mere

Jørgen T. Møller fra Undervisningsministeriet havde 8 gode råd, som han uddybede i sit oplæg

Jørgen T. Møller fra Undervisningsministeriet havde 8 gode råd, som han uddybede i sit oplæg AUB konference 1. september 2015 I forbindelse med AUB-projektet blev der afholdt en konference i Odense den 1. september om det praktikpladsopsøgende arbejde på erhvervsskolerne. Jørgen T. Møller fra

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser bestående af en kombination af teoretiske og praktiske forløb.

Læs mere

BLIKKENSLAGERBRANCHEN

BLIKKENSLAGERBRANCHEN AT VÆRE EN PRAKTIKPLADS I BLIKKENSLAGERBRANCHEN BLIK OG RØR Ansættelse af lærlinge inden for Vvs og blikkenslagerspecialet Virksomheder, der beskæftiger sig med blikkenslagerarbejde, laver typisk uddannelsesaftaler

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 9.45-10.00 Velkomst 10.00-10.45 Status og regler v. UVM 11.00-12.30 Workshop 1. 12.30-13.15 Frokost 13.15-14.50 Workshop 2 14.50-15.30 Skolepraktik resultater og udviklingsmuligheder

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER DATATEKNIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER DATATEKNIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER DATATEKNIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? EUX Datatekniker giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes verden med gymnasiets

Læs mere

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Det skal indledningsvist præciseres, at når en euv gennemføres med eux, så vil skoleundervisningen i hovedforløbet ikke være et afkortet for

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Brugervejledning til elever

Brugervejledning til elever Brugervejledning til elever Velkommen til praktikpladsen.dk Indholdsfortegnelse: 1 Denne vejledning... 2 2 Rediger profil... 2 2.1 Sådan redigerer du din personlige profil... 3 2.2 Synlighed (over for

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

Sådan bliver du elektriker...

Sådan bliver du elektriker... Sådan bliver du elektriker... For at blive elektriker skal du have en uddannelsesaftale med en virksomhed. Du skal skrive en ansøgning, hvor du fortæller om dig selv og din skolegang og om, hvorfor du

Læs mere

Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK

Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK Program Hvad er Skolepraktik Uddannelser i skolepraktik Optagelse EMMA-kriterierne Skolepraktikelevers retslige stilling Økonomi Ferie Om Praktikcentret Hvad er skolepraktik?

Læs mere

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Målrettet efteruddannelse til ufaglærte og faglærte skal modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet Ny chance for skolepraktik kvalificeret arbejdskraft til

Læs mere

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Kl. 9.30 10.00 Velkomst, dagens program - Ejendomsserviceteknikeruddannelsen, status v/ Formand Chefkonsulent Niels Henning Holm Jørgensen, DI Kl.

Læs mere

CELF - din lokale fagskole

CELF - din lokale fagskole CELF - din lokale fagskole Uddannelsesbog for virksomheder 5 gode grunde til at uddanne elever 1 2 3 4 5 I sikrer et højt fagligt niveau i jeres virksomhed I skræddersyr jeres medarbejdere til virksomheden

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole Den jydske Haandværkerskole Skolepraktikelev DjH Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale. Udgave 2 / 2011 www.hadstents.dk

Læs mere

Ansæt en lærling hvorfor og hvordan

Ansæt en lærling hvorfor og hvordan Ansæt en lærling hvorfor og hvordan Hvorfor skal jeres virksomhed have en lærling? Ved at ansætte en lærling får jeres virksomhed en unik mulighed for at uddanne de faglærte medarbejdere, som I får brug

Læs mere

SLAGTEHUSNYT april 2012-2

SLAGTEHUSNYT april 2012-2 SLAGTEHUSNYT april 2012-2 Indhold BSE aftale Kursus HACCP/egenkontrol Honorarlønnede dyrlæger Printeropsætning, slagteriweb Videnkuponer BSE aftale På grund af konkurrencemæssige hensyn har Eurofins meddelt,

Læs mere

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels ABC 1234 5678 Selvvalgt uddannels ne u Selvvalgt ud uddannelse else 1 ABC ne Selvvalgt u ddannelse ud 9 234 678 Selvvalgt u lse Udgivet af CO-industri 2. udgave November 2009 Tekst: Linda Hansen Layout:

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål V (stillet af Nanna Westerby (SF)): Ministeren bedes redegøre for, hvilke initiativer ministeren

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til:

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til: Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK, april 2015 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Læs mere

Foreløbig tidsplan for implementering af erhvervsuddannelsesreformen. Opdateret 30. oktober 2014

Foreløbig tidsplan for implementering af erhvervsuddannelsesreformen. Opdateret 30. oktober 2014 Foreløbig tidsplan for implementering af erhvervsuddannelsesreformen Opdateret 30. oktober 2014 Side 1 Foreløbig tidsplan EUD-reform (1/5) 1. Klare mål 2. Ungdomsuddannelsesmiljø, herunder regler om motion

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK... 1

Læs mere

EUD-statistik Vvs-energiuddannelsen

EUD-statistik Vvs-energiuddannelsen 2013 EUD-statistik Vvs-energiuddannelsen Technology College Aalborg Campus Bornholm Herningsholm Erhvervsskole Aarhus TECH Learnmark Horsens Erhvervsskolen Nordsjælland SDE - Vejle KTS TEC EUC Vest Hansenberg

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

i el- og vvs-energiuddannelserne BLIK RØR

i el- og vvs-energiuddannelserne BLIK RØR i el- og vvs-energiuddannelserne BLIK OG RØR Aftalen om forpraktik er indgået mellem TEKNIQ Installatørernes Organisation og henholdsvis Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk EI-Forbund. Spørgsmål til

Læs mere

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Manglen på praktikpladser er massiv på de store fag. Næsten en tredjedel af antallet af elever, der mangler en praktikplads i en virksomhed, er inden

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi nu kan benytte

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

EUD-reformen i EASY-P v/ Inger Riber, Styrelsen for It og Læring. 17-03-2015 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

EUD-reformen i EASY-P v/ Inger Riber, Styrelsen for It og Læring. 17-03-2015 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 EUD-reformen i EASY-P v/ Inger Riber, Styrelsen for It og Læring Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Emner i denne workshop 1. Elevtyper på aftaler 2. Udlagt skole på skolepraktik

Læs mere

Scan koden og besøg os på nettet. Lærling en god forretning. www.def.dk/ungdom

Scan koden og besøg os på nettet. Lærling en god forretning. www.def.dk/ungdom Scan koden og besøg os på nettet Lærling en god forretning www.def.dk/ungdom ...en god forretning Forord Et værktøj til dig Lærling - en god forretning som du nu sidder med i hånden, er et værktøj til

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

EUC SJÆLLAND ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE. Praktikcenter EUC Sjælland

EUC SJÆLLAND ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE. Praktikcenter EUC Sjælland EUC SJÆLLAND ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE 1 Praktikcenter EUC Sjælland Hvad er et pratikcenter? Et praktikcenter er med til at sikre, at unge der består et grundforløb på en erhvervsuddannelse,

Læs mere

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 Juli 2013 UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 - Aktiviteter siden UG 3 møde 4. april 2013 Jsn, les Cykel- og motorcykelområdet Cykel-, knallert- og MC nye svendeprøveopgaver Som en MI-udviklingsopgave har CELF udarbejdet

Læs mere

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK HVEM ER VI? PraktikCentret Køge er et af de største praktikcentre i Danmark på kontorområdet og har siden

Læs mere

28-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

28-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Plan for dagen 1. Hvorfor laver vi ændringer i EfterUddannelse.dk? 2. Den nye type ansøgning Hvordan opretter jeg en ansøgning (et ansøgningsgrundlag)?

Læs mere

EUX. en hue, to uddannelser

EUX. en hue, to uddannelser EUX en hue, to uddannelser Hvad er EUX? EUX er en ungdomsuddannelse ligesom STX, HTX og HHX. Men EUX er speciel, fordi den kombinerer en erhvervsuddannelse med gymnasiefag. Tager du en EUX, får du altså

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Murerarbejdsmand FÅ EN GOD OG ANERKENDT UDDANNELSE

Murerarbejdsmand FÅ EN GOD OG ANERKENDT UDDANNELSE Murerarbejdsmand FÅ EN GOD OG ANERKENDT UDDANNELSE Murerarbejdsmandsuddannelsen Er det kun for de nye i branchen? Nej alle kan deltage! I dag skal alle have certifikater og papir på de kvalifikationer

Læs mere

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Vejledning som kollektivt arrangement Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Roskilde Kongres & Idrætscenter Torsdag d. 7. maj 2015 Rådgiver, Mette Frans Thorsted, meth03@frederiksberg.dk

Læs mere

MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG. Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR:

MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG. Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR: MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny lærling på Maskinsnedker

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

InfoNyt. Efterår 2013. Uddannelserne til mediegrafiker og grafisk tekniker

InfoNyt. Efterår 2013. Uddannelserne til mediegrafiker og grafisk tekniker InfoNyt Efterår 2013 Uddannelserne til mediegrafiker og grafisk tekniker Jeres praktikpladskonsulent Skolen har praktikpladskonsulenter, der varetager kontakten og dialogen med virksomhederne. De bistår

Læs mere

Peter Rimfort CO-industri

Peter Rimfort CO-industri Peter Rimfort CO-industri e Ved forhandlingerne på det private arbejdsmarked i 2007 blev der i mange overenskomster etableret kompetenceudviklingsfonde Fondene blev etableret 2 efter oplevelser med lukning

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond RENGØRING OG UDDANNELSE Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Udviklingsfondens formål er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? 2 ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at

Læs mere

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 1 1. INDLEDNING 3 2. HVEM KAN ANMODE OM DRIFTSLIGNENDE TILSKUD 3 3. KRAV TIL ANMODNINGENS FORM OG INDHOLD 3 4. DET ELEKTRONISKE

Læs mere

Side 1 af 9 10/10/2013 infonyt Tømreruddannelsen Efterår 2013 På tømreruddannelsen vil vi gerne knytte tættere kontakt til branchen, derfor udsender vi et nyhedsbrev op til fire gange om året. Nyhedsbrevet

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere

Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling!

Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling! Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling! Har du råd til at lade være med at ansætte en elev? Sådan kommer din virksomhed i gang med en elev Hvad er en uddannelsesaftale? Januar 2014 Døesvej 70-76

Læs mere

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer 2004 Dansk Byggeri 2004, 1. udgave Omslag: Accelloprint Oplag: 5.000 DTP/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Repro og tryk: Elbo Grafisk

Læs mere

1. Indledning. Indledning Godkendelse af dagsorden Program for workshoppen

1. Indledning. Indledning Godkendelse af dagsorden Program for workshoppen REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN Onsdag den 12. januar 2011 fra kl. 10:00 til ca. 14:00 i Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 5. sal, 1780 København V Afbud:

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1.

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1. Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve 1. juli 2012 1. juli 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Johnny Wichmann København den 22.juni 2015 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Tilforordnede: Karin Jespersen, EUC

Læs mere