Velkomst kfb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10.00 10.15 Velkomst kfb"

Transkript

1

2 Velkomst kfb Det Faglige udvalgs tanker om ny vvs-energiuddannelse tvo/kfb - Baggrund, formål og samlet struktur - Ny vvs-energiuddannelse - Præsentation og diskussion Frokost LUU opgaver rbb - Hvad er opgaverne i relation til den nye uddannelse - Hvad er opgaverne i øvrigt - praktikpladsopsøgning, rekruttering - Hvordan løses opgaverne helt konkret Orientering om AUB og den praktikpladsopsøgende indsats rbb AMU orientering hb - evukurser.dk Opsamling af dagen

3 Lige nu er fokus på: At rådgive endnu flere virksomheder At få skoler til at lokke de dygtigste og mest motiverede GF1-elever til vores uddannelse At få skoler til at optage kvalificerede +25 årige At få startet rigtigt op på GF2 At vejlede skoler

4 Tidspunkt August 2015 September 2015 Oktober 2015 Januar 2016 Januar 2016 Januar 2017 Januar 2017 Aktivitet Lokale undervisningsplaner GF1/2 færdige Nyt forlag åbner GF2-prøven HF-undervisningen starter Lokale undervisningsplaner HF færdige Undervisningsmaterialer til alle specialer skal være færdige Nye Svendeprøver færdige Aftal med skolen, at den på disse tidspunkter fortæller om hvordan det ser ud på skolen.

5

6

7 Kontrol og styring: Driftsfokus Bagudrettet Ikke udviklingsorienteret Ikke motiverende Derfor løftes rolle bedste ved: At vise nysgerrighed og engagement At stille spørgsmål At ville drøfte udviklingstendenser At drøfte status for at hjælpe

8

9 EUD-reformens elementer er trådt i kraft august Målet med EUD-reformen er at: 25% af en ungdomsårgang fra 9-10 klasse i 2020 (i dag 17%) 30% af en ungdomsårgang fra 9-10 klasse i 2025 Adgangskrav 02 i matematik og dansk eller en uddannelsesaftale Ungespor (9-10 klasse) 20 uger - GF1 Målrettet 20 ugers grundforløb rettet mod den enkelte uddannelse Grundforløbsprøve Mulighed for adgangskrav til hovedforløbet Voksenspor - skal kunne gennemføre uddannelsen på kortere tid Højniveaufag - niveau hævet et trin f.eks. fra avanceret til ekspert Talentspor (25% skal være højniveaufag) Flere EUX-spor Erhvervsuddannelser skal give adgang til videreuddannelse

10 De sidste uger har vi hørt i pressen, at der var nogle skoler, som syntes, at det var et problem, at reformen stillede for høje krav. Det er det ikke! Kommer det til diskussion i LUU, er det vigtigt, at I bakker op om reformen Adgangskrav er fornuftige, fordi de sikrer: At vi får dygtige unge på vores uddannelse At vi har kunnet hæve niveauet i uddannelsen At de kan gennemføre uddannelsen

11 Når elever tidligere ikke have de faglige forudsætningerne i orden, så forlængede skolen lærlingens grunduddannelse fx 20 ugers ekstra grundforløb Det går ikke længere! Nu skal eleverne have forudsætningerne før de går i gang der kan ikke forlænges.

12 Lærlingene skal være klar, når de begynder på grundforløbet Stort ansvar til skolernes vejledning og rekruttering om adgang- og indholdskrav EUD10, åbent hus, SKILLS, skolemesterskaber. Påvirker søgningen til vores uddannelse.

13 I kan nysgerrigt spørge ind til, skolens EUD10 eller åben hus-arrangementer: Hvordan det organiseres? Hvor mange elever, som er i EUD10 eller hvor mange skoler, der er inviteret til åben hus? Hvordan der er fokus på vvs-energiuddannelse?

14 Vvs-energiuddannelsen varer 3 år og 9 mdr. 4 år. Antallet af skoleuger uger Grundforløb på 20 uger 20 ugers vvs-faglig uddannelse Grundforløbsprøve Ved optagelsen på den ny vvs-energiuddannelses hovedforløb kræves: Matematik på D-niveau Certifikater førstehjælp, brandbekæmpelse, rulle-bukkestillads, 26 kursus De første 2½ år er fælles for alle det omfatter grundforløb og 80 % af H1 + de tilhørende praktikperioder Herefter 3 HF-skoleperioder med valgfrie specialefag.

15 20 ugers vvs-faglig undervisning, der samtidig opfylder grundfagskravene i matematik = integreret undervisning Uddannelsesspecifikt fag 12 uger Grundfag matematik 4 uger Valgfag støtte- og bonusfag 4 uger Grundforløb 2 for vvs-energiuddannelsen 20 uger Integreret undervisningsforløb rettet mod grundforløbsprøven Synergi mellem grundfag og vvs-faglighed i undervisningen Grundfagsprøve i matematik Undervisningsforløb/tematiske opdelinger på GF2, der integrerer fagene udvikles af skolerne

16 Skal ind i lokale undervisningsplaner Samme overgang gælder for EUX-elever

17 Kommer der en diskussion i LUU, kan I svare: Det er aftalt med alle skoler. Fagligt udvalg og skolerne har gennemgået de faglige mål og indholdet af det hidtidige grundforløb og vurderet, at en elev der har bestået grundforløbet på den hidtidige vvsenergiuddannelse lever op til overgangkravene. Den manglende matematikundervisning skal tilbydes i HF

18 Lærlinge over 25 skal have afkortet deres uddannelse, hvis de har en afsluttet uddannelse eller relevant erhvervserfaring. Det skal afklares inden de begynder på vvsenergiuddannelsen. Normalt er ca. 30% af vvslærlingene over 25 år.

19 3 forskellige veje EUV1: Uden grundforløb og uden praktik EUV2: Evt. med grundforløb og med praktik EUV3: Som EUD, men uden grundforløb 1 Adgang til de forskellige spor er fastsat i bilag til uddannelsesbekendtgørelsen man kan ikke få mindre afkortning, end der står der.

20 Hvis skolerne er usikre kan det betyde, at der kommer færre lærlinge og så mangler branchen vvs`ere. Der er ikke så kompliceret trods alt. Langt de fleste skal i kategori 3: de skal realkompetencevurderes som hidtil.

21 Pt. ved vi ikke noget om optaget på skolerne. I skal derfor bede om tal på: Antal elever på GF1 i vores indgang Antal elever på GF2 med udd.aftale Antal elever på GF2 uden udd.aftale Antal eux er med og uden udd.aftale Antal elever, der er +25 (EUV) I skal drøfte udviklingen på hvert LUU

22

23 Spørgsmål: Ophævelse af eux-aftale Kan en lærling springe fra en eux-aftale og i stedet fortsætte på EUD-uddannelsen uden at miste sin uddannelsesaftale? Svar Ja, det kan lærlingen godt. En virksomhed kan ikke ophæve en uddannelsesaftale med en lærling af den eneste grund, at lærlingen går fra en EUX til en EUD-uddannelse. 61, stk. 5. At en elev opgiver at gennemføre undervisning på gymnasialt niveau som forudsat i uddannelsesaftalen, kan ikke begrunde ophævelse efter stk. 1 eller 2.

24 Regler Virksomheden får refunderet udgifter til skolehjem fra 1. januar 2015 via AUB, hvis: Lærlingens transporttid til skolen er på mere end 5 kvarter med offentlig transport Virksomheden benytter retten til frit skolevalg og lærlingen derfor skal bo på skolehjem Fx hvis en lærling og en virksomhed vælger et modul på en anden skole Har skolehjem 1. TEC (i Valby og Bispebjerg) 2. Tech College Aalborg 3. SDE 4. Herningsholm 5. EUC Syd (i Sønderborg, Haderslev og Tønder) 6. Selandia 7. CELF 8. Erhvervsskolen Nordsjælland 9. Roskilde TS 10. Hansenberg 11. Rybners (Hermitage) 12. Aarhus TECH 13. EUC Sjælland 14. Hansenberg

25 Hjælpe skolerne med at fokusere deres udbud. Tale med skoler om at gøre sit til den skole, hvor virksomheder tager hen for at tage bestemte specialer De skal satse på specialer De skal satse på spydspidser De skal adskille sig fra deres konkurrenter

26

27 Virksomheder der ønsker godkendelse til vvs-installationstelnikerspecialet, skal ny godkendes til specialet Virksomheder der er godkendt til de øvrige specialer, godkendes når den eksisterende godkendelse udløber

28 I kunne interesseret og nysgerrigt spørger virksomheder i møder/kender om de er godkendte

29 Evuforlag.dk

30 Tidsplan GF HF 1 alle specialer HF 2 energi-, ventilations- og blikkenslagerspecialet HF 3 blikkenslagerspecialet HF 2,3,4 installationsteknikerspecialet HF 3,4 energi-, ventilations- og blikkenslagerspecialet

31

32 Tid Emne 10:00 Velkommen og dagens program 10:15 Oplæg ved Jørgen T. Møller, UVM 11:00 Drøftelse af UVM s oplæg og inspirationskatalog 11:30 Oplæg ved EVU om udfordringen i vores branche og vores opsamling fra vores videnindsamling 12:15 Frokost 13:00 Fortsat drøftelse 13:30 Tre inspirationsoplæg v/ DEF, TEKNIQ og B&R 14:00 Introduktion til gruppearbejde 14:05 6 grupper arbejder 14:45 3 high lights i plenum fra hver gruppe med diskussion 15:50 Afrunding og opsamling 16:00 Farvel & på gensyn

33 1 Her 2 Her 3 Teori 1 4 Kantine 5 Kantine 6 Stuen EUC Sjælland EUC Nord HANSENBERG CELF Herningsholm Tradium EUC Sjælland EUC Nord Learnmark CELF Herningsholm Tradium EUC Sjælland Skive SDE Selandia Herningsholm Videndjurs EUC Sjælland TCAA SDE Selandia Herningsholm Videndjurs Eucnordvestsjæll and TEC TCAA Uddannelses center Holstebro SDE Roskilde Tekniske Skole Herningsholm Aarhus TECH Svendborg Rybners DJH TEC Esnord Svendborg Rybners EUC Syd

34 1. Hav en klar strategi. 2. Etabler en proces med synlighed om roller, ansvar og konkrete arbejdsfunktioner for alle. 3. Gennemfør systematisk kompetenceudvikling af medarbejderne. 4. Opsæt produktionsmål for besøg og aftaler for de opsøgende medarbejdere. 5. Fokuser på udvikling af elevernes målrettethed og kompetencer som ansøgere. 6. Skab tætte relationer til virksomhederne. Søg virksomheder uden for vvs- og el-branchen, da de allerede tager mange lærlinge. Søg nye typer af virksomheder. 7. Opbyg netværk til aktører som ressource. Et citat: Praktikcentret er ikke en ø. Det er erhvervsskolen heller ikke. Derfor er kontakten til de faglige enheder afgørende. Og derfor er kontakten til branchen vigtig

35 René Bugge Bertramsen

36

37

38 Vejledningen siden 16: Etableringen af praktikcentre.. har ikke ændret på LUU s rolle i tilrettelæggelsen af skolepraktikken med den undtagelse, der følger af muligheden for oprettelse af et praktikcenterudvalg Være i dialog med skolen om tilrettelæggelse af skolepraktikken og medvirke ved beslutning om, at en elev før gennemførelse af den tilhørende praktikuddannelse skal gennemføre dele af en uddannelses skoleundervisning Samarbejde med det faglige udvalg og praktikvirksomhederne om løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsernes praktikdel, herunder følge udviklingen i større elevgruppers gennemførelse af praktikuddannelsen, jf. hovedbekendtgørelsens 5, stk. 2.

39

40 Der skal opdyrkes praktikpladser i andre virksomheder end dem, som traditionelt opsøges til vvs- og elektrikerlærlinge El-branchen Matche lærling til virksomheder med forskellige behov Vvs-branchen Flere til ventilation, færre til energi Flere til vvs-installationsteknik

41 Vækst på vej

42 Antal indgåede uddannelsesaftaler, , 1 kvartalt

43 Lærlinge pr. faglærte i installationsbranchen Installationsbranchen i top i undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Egne beregninger viser ca. 20 lærlinge pr. 100 faglærte (vi inkluderer små virksomheder)

44 Godkendte virksomheder til lærlinge I AE s undersøgelse er installationsbranchen også den branche, hvor den største andel af virksomheder har lærlinge. Udtræk fra EVU i august 2015 viser, at 84% af TEKNIQs godkendte el-virksomheder har lærlinge, og 78% af TEKNIQs godkendte vvs-virksomheder har lærlinge.

45 LUU 10 gode råd Nyhedsbrev Mail til alle elever Mail til alle virksomheder Referencegrupper Pjecer Skills Udlån af materialer Udsendelse via TEKNIQ, Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk El-Forbund

46 Rekruttering af lærlinge Ansættelsessamtal er Vælg den rigtige Lærling Virksomhedensansva r når man uddanner lærlinge Nu skal der indgås uddannelsesaftale Omkostninger - overenskomst Omkostninger overenskomst Omkostninger overenskomst Lærlingehåndbog Lærlingeansvarlig

47

48 Med afsæt i gode eksempler og eksisterende praksisser skulle projektet pege på modeller for godt samarbejde mellem hhv. hovedforløbs- og grundforløbsskoler og mellem hovedforløbsskoler med hver deres specialer. Til dette formål skulle AUB-projektet byde ind med konkrete værktøjer til brug af skolerne og af de lokale uddannelsesudvalg. Endelig skulle der foreslås løsningsmodeller for at forankre de nye processer på skolerne.

49 Besøgsrunde på skolerne, nov. 14-feb personlige interviews Desk research Opsamling i rapport Konference med praktikcenterchefer og uddannelsesleder Rapport og opsamling fra konferencen sendes ud til alle LUU er og til alle skoler

50

51 Systematisk arbejde med praktikpladsopsøgende arbejde Prioritere Overblik Forberede Plan Nådesløst at følge op Inddragelse af LUU i konkrete aktiviteter Kompetencer hos nøglemedarbejdere Stabsfunktion Samarbejde mellem forskellige områder på skolen Det praktikpladsopsøgende arbejde skal ikke begynde, når lærlingen begynder i skolepraktik Langsigtet forandringsledelse

52

53 1. Praktik+ 2. Ny typer virksomheder 3. Sambesøg hos virksomheder af faglærere og virksomhedskonsulenter 4. Praktikcentre i fokus 5. Indhold i dialog med virksomheder 6. Match mellem lærling og virksomhed 7. Forberedelse af elever 8. Strategi med langsigtet organisatorisk fokus på det praktikpladsopsøgende arbejde

54

55

56 Alle kurser har været gennemgået i 2015 og 16, med branchens referencegrupper og udviklerne fra skolerne Fagligt udvalg har godkendt at indenfor: Blikkenslagerområdet, beskrives en ny struktur, udvikles 10 nye kurser og 27 kurser nedlægges

57 Fagligt udvalg har godkendt at indenfor: Ventilationsområdet, nedlægge 3 eksisterende kurser og udvikle 5 nye kurser. Energiområdet, udvikles 9 nye kurser og revision af 8 kurser

58 https://evukurser.dk/

59

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsorg, Sundhed og Pædagogik: Frisør GF2 Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 5 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN (SEKTION

Læs mere

El-nyhedsbrev - september 2014

El-nyhedsbrev - september 2014 El-nyhedsbrev - september 2014 Tak, fordi du læser EVU s nyhedsbrev. De seneste tre måneder har Det Faglige Udvalg for Elektrikeruddannelsen knoklet løs med at foretage en masse af de mellemregninger,

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015 Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice 12. september 2014 Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker Nøgletal 2011 2012

Læs mere

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Fredag d. 28. marts 2014 kl. 10.00 hos Rockwool Rockwoolvej 2 9500 Hobro Christine B Henriksen, DI Organisation for erhvervslivet Erik Mortensen Value Stream

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 HANSENBERG Omsorg, Sundhed og Pædagogik: Fagretning Hår, Krop og Sundhed Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 5 DEN LOKALE

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice D. 16.september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler pr.

Læs mere

Vvs-nyhedsbrev - september 2014

Vvs-nyhedsbrev - september 2014 Vvs-nyhedsbrev - september 2014 Tak, fordi du læser EVU s nyhedsbrev. De seneste tre måneder har Det Faglige Udvalg for Vvs-energiuddannelsen arbejdet hårdt med at foretage en masse af de mellemregninger,

Læs mere

Notat BILAG 1. Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver. 29.april 2014

Notat BILAG 1. Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver. 29.april 2014 BILAG 1 29.april 2014 Notat csh Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver Udviklingsudvalg for overfladebehandling har på udvalgsmødet den 20. februar 2014 drøftet mulighederne

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 25. februar 2014 Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 24. februar 2014 indgik regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: EUC Syd Institutionsnummer: 537401 Journalnr.: 089.82K.391 www.eucsyd.dk/om EUC Syd/Åbenhed og kvalitet 1 1. Opnåede

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Nordjyllands Landbrugsskole Institutionsnummer: 831401 Journalnr.: 090.33K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Referat fra møde i Procesindustriens Udviklingsudvalg Tirsdag d. 10. marts 2015 hos DuPont, 7200 Grindsted

Referat fra møde i Procesindustriens Udviklingsudvalg Tirsdag d. 10. marts 2015 hos DuPont, 7200 Grindsted DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Kurt Thuesen AFBUD David Jensen AFBUD LEDIG 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Poul Erik Faarkrog Mogens Lassen Flemming Kristensen

Læs mere

Dagsorden. Metalindustriens uddannelsesudvalg 18. møde Den 21. juni kl. 13.30 16.00

Dagsorden. Metalindustriens uddannelsesudvalg 18. møde Den 21. juni kl. 13.30 16.00 Dagsorden Metalindustriens uddannelsesudvalg 18. møde Den 21. juni kl. 13.30 16.00 Mødested: Hindsgavl, Middelfart 1. Nyt fra Industriens Uddannelser og Metalindustriens Uddannelsesudvalg. Beslutninger

Læs mere

Verdens bedste erhvervsuddannelser

Verdens bedste erhvervsuddannelser Verdens bedste erhvervsuddannelser Indhold Forord 1 1 Elevernes valg af uddannelse 2 Garanti for at kunne fuldføre den ønskede uddannelse 2 Tættere samarbejde mellem erhvervsskoler, produktionsskoler og

Læs mere

Grundforløb. Hvilket skal jeg vælge?

Grundforløb. Hvilket skal jeg vælge? Grundforløb Hvilket skal jeg vælge? 1 Erhvervsuddannelse Trin 1 i en spændende karriere Indhold Dette lille hæfte er lavet til dig, der skal begynde en uddannelse på et af de 10 colleger, der hører under

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Fælles udviklingsredegørelse for industriens område

Fælles udviklingsredegørelse for industriens område 19. september 2012 ssk/mch Fælles udviklingsredegørelse for industriens område Industriens fælles udviklingsredegørelse beskriver en række generelle behov, tendenser, projekter og initiativer, som Industriens

Læs mere

Studievalg Nordjylland Årsrapport 2014

Studievalg Nordjylland Årsrapport 2014 Studievalg Nordjylland Årsrapport 2014 0. Indledende betragtninger Året 2014 har for Studievalg Nordjylland (SVN) været præget af stor travlhed. De kontraktbundne driftsopgaver, især på skolerne, fylder

Læs mere

Luft under vingerne og vind i sejlene

Luft under vingerne og vind i sejlene Nyhedsbrev September 2015 sektionen Luft under vingerne og vind i sejlene Det har været en lidt blæsende sommer. Om det er godt eller skidt afhænger jo af øjnene der ser, og hvilket fokus man lige har.

Læs mere

Virksomhedsplan 2014. Syddansk Erhvervsskole

Virksomhedsplan 2014. Syddansk Erhvervsskole Virksomhedsplan 2014 Syddansk Erhvervsskole Indhold Kapitel Side Syddansk Erhvervsskole, uddannelsesoversigt 3 1 Syddansk Erhvervsskole, overordnet virksomhedsplan 4 2 Byggeri & Automatik 14 3 Industri,

Læs mere

El-nyhedsbrev juni 2014

El-nyhedsbrev juni 2014 El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat El-nyhedsbrev juni 2014 Velkommen til EVU s nyhedsbrev Tak, fordi du læser EVU s nye nyhedsbrev. Nyhedsbrevet holder dig opdateret om nye initiativer, tjenester

Læs mere

Sagsnr.: 088.36K.391 1

Sagsnr.: 088.36K.391 1 1 2 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Handelsgymnasiet Vestfyn Institutionsnummer:421401 Journalnr.: 093.97K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Udviklingsredegørelser for 2015

Udviklingsredegørelser for 2015 Udviklingsredegørelser for 2015 DFFU Det faglige Fællesudvalg for Bager-, Konditor-, Møller- og Sukkervarefagene 11-08-2014 Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Bager & Konditor Nøgletal

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Anne Jensen Leif Kloster 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Anders Mortensen Flemming Kristensen Mogens Lassen Benedikte

Læs mere