Invester i en børsnoteret ejendomsaktie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Invester i en børsnoteret ejendomsaktie"

Transkript

1 CMYK PMS 296 Invester i en børsnoteret ejendomsaktie - og få del i det tyske opsving PMS 296

2 Succesfaktorer - Prime Office Fokus på velbeliggende kontorejendomme i Tyskland stabilt afkast med gode vækstmuligheder en investering i et tysk opsving attraktivt afkast på kontorejendomme defensiv aktieinvestering med god inflationssikring en børsnoteret investering med omsættelighed og daglig værdiansættelse konkurrencedygtig omkostningsstruktur erfaren ledelse inden for ejendomsinvestering og formueforvaltning erfaren tysk ledelse med speciale i ejendomsinvestering og finansielle forhold køb af ejendomme gennem et veletableret netværk

3 Prime Office A/S investerer i velbeliggende tyske kontorejendomme. Selskabets aktier er søgt optaget til handel og officiel notering på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S. Der er allerede tegningsgaranti på DKK 100 mio. fra finansielle investorer. Hensigten er at notere selskabet på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S med et udbud på DKK mio. Selskabet vil investere i centralt beliggende kontorejendomme i byer med mere end indbyggere. Investors egenkapitalforrentning i 2010 forventes at udgøre op til 15 % efter skat. Hvorfor investere i Tyskland? Som det fremgår af nedenstående graf til venstre, har ejendomspriserne i Tyskland målt i realpriser klaret sig markant dårligere end de øvrige større lande i Europa. Derudover har særligt erhvervsejendomme klaret sig dårligere end boligejendomme, og de er direkte faldet i værdi siden 1994 jf. grafen til højre. Der vil blive lagt vægt på ejendomme med solide og bonitetsstærke lejere. Ejendomspriser i Europa Index: 2000 Index: = = 100 Tysk ejendomsmarked Index: 1992 Index: = = Tyskland TysklandFrankrigFrankrigEuro zone Euro zone Spanien SpanienSverige Sverige England England Erhvervsejendomme, Erhvervsejendomme, indeks indeks Boligejendomme Boligejendomme indeks indeks Kilde: Reuters Kilde: Reuters Ecowin Ecowin Kilde: BulwienGesa, Kilde: BulwienGesa,

4 Den økonomiske situation i Tyskland Efter den tyske genforening i 1989 fulgte en euforisk periode, der igen efterfulgtes af økonomisk stagnation. I denne periode steg arbejdsløsheden, og tyske virksomheder blev sat under pres. Nu er udviklingen vendt. Reformer og restruktureringer er blevet gennemført, og tyske virksomheder har på grund af lave lønstigninger genvundet deres konkurrenceevne. Den tyske vækst er steget markant siden 2002 og accelererer hurtigere end USA og Europa. Det tyske marked befinder sig i starten af et økonomisk opsving, og priserne på ejendomme må formodes at stige i takt med en bedre økonomi. De tyske virksomheder er derfor i stor stil begyndt at ansætte flere folk. Dette ses tydeligt af udviklingen i antal af arbejdsløse, som er faldet fra 5,2 mio. personer i marts 2005 til 3,4 mio. personer i december Arbejdsløsheden er faldet markant Tyskland accelererer fra EU som helhed og fra USA Persons (million) 4,5 5,75 5,75 13,0 13,0 4,5 5,75 5,75 13,0 13,0 4,5 4,0 4,5 5,50 12,5 4,0 5,50 12,5 USA USA 4,0 3,5 4,0 5,50 5,50 12,5 12,5 5,25 12,0 3,5 USA USA 5,25 12,0 3,5 3,0 3,5 5,25 5,25 12,0 12,0 5,00 11,5 3,0 5,00 11,5 3,0 2,5 3,0 5,00 5,00 11,5 11,5 4,75 11,0 2,5 4,75 11,0 2,5 2,0 2,5 EU-25 4,75 4,75 11,0 11,0 4,50 10,5 2,0 EU-25 4,50 10,5 2,0 1,5 2,0 EU-25 EU-25 4,50 4,25 4,50 10,5 10,0 10,5 1,5 4,25 10,0 1,5 1,0 1,5 4,25 4,25 10,0 10,0 4,00 9,5 1,0 1,0 0,5 1,0 4,00 9,5 4,00 4,00 9,5 9,5 3,75 9,0 0,5 0,5 Tyskland 0,0 0,5 3,75 9,0 3,75 3,75 9,0 9,0 Tyskland 3,50 8,5 0,0 Tyskland Tyskland 0,0 0,0-0,5 3,50 3,50 3,50 8,5 8,5 8,5 3,25 8,0-0,5-0,5 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q ,25 3,25 8,0 8,0 Q4 Q2Q4 Q4Q2 Q2Q4 Q4Q2 Q2Q4 Q4Q2 Q2Q4 Q4Q2 Q2Q4 Q Tyskland, 03 04Arbejdsløse BNP, Tyskland Tyskland, Arbejdsløshedsprocent BNP, USA Tyskland, Tyskland, Arbejdsløse Arbejdsløse BNP, Tyskland BNP, Tyskland BNP, EU-25 Tyskland, Tyskland, Arbejdsløshedsprocent BNP, USABNP, USA BNP, EU-25 BNP, EU-25 Source: Reuters EcoWin Source: Reuters EcoWin Persons Persons (million) (million) Percent Percent Percent Percent Percent Source: Reuters Source: EcoWin Reuters EcoWin Source: Reuters Source: EcoWin Reuters EcoWin

5 Hvorfor investere i kontorejendomme? Kontormarkedet er undervurderet ud fra en række forhold: Fokus fra udenlandske ejendomsinvestorer har primært rettet sig mod bolig- og strøgejendomme. F.eks. investerede større udenlandske kapitalfonde primært i boligsegmentet. Kontorejendomme har ikke oplevet samme efterspørgsel. erhvervslejekontrakter i Tyskland har ofte en løbetid på 5-10 år og reguleres typisk efter et inflationsindeks. Dette sikrer køberne af ejendommene et højt og konstant stigende afkast. Solid efterspørgsel efter attraktive lejemål som følge af et lavt nybyggeri. Efter genforeningen oplevede Tyskland et sandt byggeboom, særligt i byerne Berlin og Frankfurt. I årene begyndte en økonomisk opbremsning, hvilket medførte et kraftigt fald i nybyggeriet af kontorejendomme, og som markedet har været præget af i årevis. et stærkt opsving i Tyskland vil øge efterspørgslen efter kontorlejemål yderligere. Kontorejendomme har lavere vedligeholdelsesomkostninger end boligejendomme. Det skyldes lavere omsætning af lejere, og lejer betaler derudover typisk indvendige vedligeholdelsesomkostninger, ligesom lejer ofte betaler for administration af ejendommen.

6 Investeringsstrategi Prime Office A/S vil investere i tyske kontorejendomme af høj kvalitet, med solide lejere og med beliggenhed i større tyske byer med mere end indbyggere. Der lægges herudover stor vægt på, at ejendommene har en førsteklasses beliggenhed med gode parkeringsfaciliteter, hvilket giver gode betingelser for en positiv lejeudvikling og genudlejning. Hernæst lægges der stor vægt på, at ejendommene er fuldt udlejede, og at udskiftning af lejere er lav. Dette medfører lave omkostninger til genudlejning. Før udvælgelsen af kontorejendommene undersøges investeringsbyernes befolkningsudvikling, økonomi og markedet for kontorejendomme i området. Krav til den enkelte ejendomsinvestering: Investering foretages i områder med positiv befolkningsudvikling og økonomisk vækst ejendommene skal være beliggende i byer med mere end indbyggere Positiv likviditet Når selskabet er fuldt investeret, vil der i den samlede investering være en spredning på byer, enkeltejendomme, lejere og på forfaldstidspunkter af lejekontrakter, således at porteføljens overordnede risiko er reduceret. En grundig analyse før endeligt køb og efterfølgende due diligence er af stor betydning for en langfristet investering i ejendomme. Udvikling i nettoforrentning for A, B og C byer 7 6,5 6 I procent p.a. 5,5 5 4, A-byer: Düsseldorf, Hamborg, Frankfurt, Köln, München og Stuttgart B-byer: Bielefeld, Bochum, Dortmund, Duisburg, Essen og Hannover C-byer: Dresden, Freiburg, Halle, Kiel, Leipzig, Lübeck, Magdeburg og Rostock Byerne kategoriseres ud fra forhold som byens internationale betydning, betydning for regionen, og betydningen for oplandet. Kilde: BulwienGesa, 2007

7 Illustration af investors forventede egenkapitalforrentning i 2010 I 2010 forventes et afkast på en investering i Prime Office A/S som vist i nedenstående tabel. Beregningerne er foretaget under forudsætning af, at der i løbet af 2008 og 2009 erhverves ejendomme og ejendomsselskaber for ca. DKK 1 mia., til et bruttoafkast på 6,67 %. Baseret på ejendommenes regnskabsmæssige værdi udgør bruttoforrentningen 6,54 % i år Efter fradrag for omkostninger i forbindelse med en budgetteret tomgang og driften af selskabet er afkastet på 5,62 %. Efter værdiregulering på 2 % p.a. udgør forrentning før finansiering 7,62 %. I 2010 udgør selskabets gældsandel ca. 68 %, og finansieringen bidrager med et yderligere afkast, således at investors egenkapitalforrentning i 2010 udgør 11,33 % efter skat. Da det er selskabets opfattelse og erfaring, at ejendomsselskaber i Tyskland handles uden hensyntagen til udskudt skat, udgør den forventede forrentning i ,29 %. Da selskabets samlede portefølje af ejendomme og ejendomsselskaber på tidspunktet for udarbejdelse af budgettet endnu ikke er anskaffet, vil ejendomsafkastet og investors egenkapitalforrentning kunne afvige herfra. Det er ledelsen i Prime Office A/S opfattelse, at de udarbejdede budgetter giver en pålidelig beskrivelse af forventningerne til resultatet og selskabets samlede økonomiske stilling. Forventet egenkapitalforrentning i 2010 ved investering i Prime Office A/S på 13,29% Afkast beregnet på basis af Egenkapital kapital Egenkapital tillagt udskudt skat 13,29% 11,33% 2,00% 7,62% 6,54% 0,15% 0,76% 5,62% Bruttoforrentning (Bruttoleje/bogført ejendomsværdi) Tomgangs- omkostninger Drifts omkostninger Nettoforrentning (Nettoleje/købspris) Værdistigning 2,00% p.a. Forrentning før finansiering Egenkapitalforrentning efter skat Egenkapitalforrentning efter skat

8 Investors afkast ved investering i Prime Office A/S Markedsværdien for ejendommene i Prime Office A/S forventes at stige som følge af en løbende stigning i lejeindtægten på 2% p.a. Investors forventede egenkapitalforrentning efter skat er beregnet ved forskellige årlige stigninger i ejendommenes værdi som illustreret i nedenstående tabel. Da det er selskabets opfattelse og erfaring, at ejendomsselskaber i Tyskland handles uden hensyntagen til udskudt skat, er forrentningen af egenkapitalen beregnet både med og uden udskudt skat. Investors afkast efter skat ved en investering i Prime Office A/S Egenkapitalforrentningen er beregnet som et år til år afkast År Afkast beregnet Afkast beregnet Afkast beregnet Afkast beregnet Afkast beregnet på basis af på basis af på basis af på basis af på basis af Egenkapital Egenkapital Egenkapital Egenkapital Egenkapital Egenkapital Egenkapital Egenkapital Egenkapital Egenkapital tillagt ud- tillagt ud- tillagt ud- tillagt ud- tillagt udskudt skat skudt skat skudt skat skudt skat skudt skat Værdistigning i ejendomsporteføljen = - 2 % Egenkapitalforrentning efter skat -9,78% -10,70% 0,69% 0,84% 2,51% 2,47% 4,42% 4,41% 6,40% 6,48% Værdistigning i ejendomsporteføljen = 0 % Egenkapitalforrentning efter skat -8,35% -8,99% 6,40% 7,63% 7,11% 7,87% 7,68% 8,17% 8,62% 8,99% Værdistigning i ejendomsporteføljen = 2 % Egenkapitalforrentning efter skat -6,94% -7,31% 11,33% 13,29% 10,69% 11,82% 10,15% 10,81% 10,35% 10,79% Værdistigning i ejendomsporteføljen = 4 % Egenkapitalforrentning efter skat -5,55% -5,66% 15,66% 18,12% 13,65% 14,93% 12,21% 12,92% 11,87% 12,32% Værdistigning i ejendomsporteføljen = 6 % Egenkapitalforrentning efter skat -4,18% -4,03% 19,51% 22,30% 16,18% 17,53% 14,04% 14,74% 13,30% 13,73% Anm.: Niveauet for egenkapitalforrentningen i 2008 påvirkes tydeligt af det i IFRS (International Financial Reporting Standards) gældende opgørelsesprincip af ejendommenes dagsværdi, hvor det pågældende års erhvervelsesomkostninger skal udgiftsføres og modregnes i værdiregulering af ejendommene.

9 Ledelse Selskabet administreres af Moller & Company A/S, som er fond og asset manager for en række tyske ejendomsselskaber med en samlet balance på ca. DKK 2,5 mia. Moller & Company A/S deltager ofte som investor, hvilket også er tilfældet i dette selskab. Der er mange faldgruber i forbindelse med investering i tyske ejendomme. Moller & Company A/S og selskabets ledelse har investeret på det tyske ejendomsmarked siden 1989 og har derved et indgående kendskab til det tyske ejendomsmarked. Moller & Company A/S har egen tysk organisation med et stærkt team inden for fast ejendom, der har mere end 18 års erfaring fra den tyske ejendomsbranche. Rådgivere og samarbejdspartnere Vi har, baseret på vores erfaringer, sammensat et stærkt hold af rådgivere inden for alle aspekter af ejendomsinvesteringer. På det juridiske område har Moller & Company A/S et etableret samarbejde med internationale advokatkontorer med specialekspertise inden for alle aspekter af fast ejendom. Som revisorer anvender vi internationale revisionskontorer. Som rådgivende ingeniør samarbejder vi med flere lokale erfarne rådgivende ingeniørfirmaer. Kapitalforhold Selskabet forventes noteret på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S med et udbud på DKK mio. Der er allerede tegningsgaranti på DKK 100 mio. fra finansielle investorer. God selskabsledelse Som en del af god selskabsledelse er der kun én aktieklasse, og ingen aktionærer har nogen særstilling i forhold til øvrige aktionærer.

10 Gearing/Belåning Der forventes en egenkapitalandel på 30 %. Selskabet vil finansiere de købte ejendomme via optagelse af kreditforeningslån på 55 %, og herudover har en kreds af banker givet tilsagn om en kreditfacilitet på den resterende del. Forventet afkast Egenkapitalforrentningen for den enkelte investor er i 2010 beregnet til 13,29 % efter skat af den investerede kapital. Det budgetterede afkast er baseret på følgende forudsætninger: Lejestigning udgør 2 % På erhvervelsestidspunktet udgør bruttolejeindtægterne af ejendommene 6,67 % den gennemsnitlige lånerente i Euro udgør 5,12 % Især prisstigning på ejendommene er et vigtigt parameter og har en stor betydning for afkastet af investeringen. Moller & Company A/S har valgt en konservativ indstilling med en prisstigning på 2 %. Udbyttestrategi Prime Office A/S budgetterer med årlig udbyttebetalinger fra Udbyttebetalingerne vil afhænge af selskabets fremtidige drift og udgøre en tredjedel af nettolikviditeten fra driften, samtidig med opbygning af en likviditetsreserve. Udbyttebetaling til aktionærerne sker efter aktieselskabslovens regler og skal efter indstilling fra bestyrelsen godkendes af aktionærerne på den årlige generalforsamling. Selskabsstruktur Den juridiske struktur for Prime Office A/S er vist i nedenstående figur. Det tilstræbes at købe ejendommene i selskaber, således at der ved et fremtidigt salg er en valgmulighed mellem at sælge ejendommene enkeltvis eller som selskab. Investeringen kan foretages både med private midler og pensionsmidler. Der kan tillige købes i selskabsregi. Der kan ikke indskydes midler fra virksomhedsskatteordningen. Der kan ske ændringer i selskabsstrukturen foranlediget af skatteforhold. Prime Office A/S Selskabet PO Holding Germany GmbH PO Kohlmarkt GmbH MC Immobilieninvest II GmbH Ejendomsselskabet Køln Ejendomsselskab V GmbH Ejendomsselskab VI GmbH Office-kamp Immobilien GmbH

11 Bestyrelse/Direktion for Prime Office A/S Bestyrelse Flemming Lindeløv, formand Direktør, civilingeniør, Ph.d. Bestyrelsesformand og medlem af en række selskaber og bl.a. tidligere koncernchef i Carlsberg, Royal Scandinavia og Tulip International. Herudover er han bl.a. bestyrelsesformand for Deltaq og bestyrelsesmedlem i Parken Sport & Entertainment. Jesper Ørskov Nielsen, næstformand Advokat (H), Partner hos Interlex. Beskæftiget inden for følgende hovedarbejdsområder: fast ejendom, erhvervsret, selskabsret og bestyrelsesarbejde. Thomas Dietrich, direktør Direktør for Moller & Company GmbH, Kiel. Han er uddannet økonom med speciale i fast ejendom. Han arbejdede fra for et af Nordtysklands største ejendomsselskaber, og han har arbejdet med alle typer af fast ejendom. Carsten B. Madsen, økonomidirektør Økonomidirektør hos Moller & Company A/S. Statsaoturiseret revisor og har tidligere arbejdet hos Deloitte. Har arbejdet i udlandet i en årrække og har international erfaring med controlling og international skat. Direktion Mogens V. Møller Adm. direktør i Moller & Company A/S. Han er uddannet i finansiering på Handelshøjskolen i København, og etablerede i 2005 Moller & Company A/S, der har kontor i Kiel og i Århus. Selskabet har 6 medarbejdere. Han har stor erfaring i asset management, kapitalmarkedsforhold og finansiel ledelse. Han er i dag direktør for en række ejendomsselskaber i Tyskland indenfor bolig- og erhvervsejendomme. Fra var Mogens Møller chef for finansafdelingen hos Grundfos, og fra var han finansdirektør og chef for finansafdelingen hos Arla Foods amba.

12 Bestyrelse/Direktion for Moller & Company A/S Bestyrelse Per V. Møller, formand Cand.oecon og siden 2000 adm. direktør for Rose Poultry A/S. Fra 1986 til 2000 ansat hos Tulip Slagterierne, hvor han bl.a. har virket som koncerndirektør fra Knud Hjorth Finansøkonom, Group Treasurer i Kirkbi A/S og CIO i Kirkbi Invest A/S. Han var direktør for finansafdelingen hos Lego System A/S fra , chef for finansafdelingen hos Tulip fra og fra underdirektør hos Arla Foods amba. John Skovbjerg Advokat og ansat hos CRBE Richard Ellis som erhvervsmægler. Fra 1989 til 2007 var han ansat hos Arla Foods som ejendomsdirektør for koncernens ejendomme, og han har også været chef for selskabets juridiske afdeling. Direktion Mogens V. Møller Er uddannet i finansiering på Handelshøjskolen i København, og etablerede i 2005 Moller & Company A/S, der har kontor i Kiel og i Århus. Selskabet har 6 medarbejdere. Han har stor erfaring i asset management, kapitalmarkedsforhold og finansiel ledelse. Han er i dag direktør for en række ejendomsselskaber i Tyskland indenfor bolig- og erhvervsejendomme. Fra var Mogens Møller chef for finansafdelingen hos Grundfos, og fra var han finansdirektør og chef for finansafdelingen hos Arla Foods amba.

13 Investeringsoversigt Arrangør moller & Company A/S Organisering Dansk børsnoteret ejendomsselskab Aktiekapital mellem DKK 100 og 400 mio. Investorer Private, selskaber og institutionelle Tegningsgaranti DKK 100 mio. Investeringsstrategi Investering i tyske kontorejendomme Beliggenhed Større byer > indbyggere Bruttoforrentning Større end 6 % Egenkapital 30 % Finansiering Kreditforening og en kreds af pengeinstitutter Tegningskurs 103,75 Løbetid, seniorlån 10 år, hvoraf de første 5 år er afdragsfri Løbetid, juniorlån Kassekredit Hæftelse Ingen Gældsstruktur Kreditforeningslån på 55 % og 15 % banklån Manager moller & Company A/S Revisor PricewaterhouseCoopers Advokat i DK Kromann Reumert Notar i BRD Cornelius & Krage Byggesagkyndig Større lokale rådgivende ingeniørfirmaer

14 Tidsplan og tegningssteder Dato Begivenhed 4. juni 2008 Prospektmeddelelse 4. juni 2008 Offentliggørelse af prospekt 12. juni - 1. juli 2008 Tegningsperiode (begge dage inkl.) 21. juni 2008 Tidligst afslutning af tegningsperiode 4. juli 2008 Meddelelse om resultat af tegning (OMX) 4. juli 2008 Bestyrelsesmøde (Kapitalforhøjelse) 7. juli 2008 Betaling af aktier 7. juli 2008 Registrering af kapitalforhøjelse (E&S) 10. juli 2008 Første forventede noteringsdag 10. juli 2008 Offentliggørelse af finanskalender 25. marts 2009 Årsregnskabsmeddelelse (2008) 15. april 2009 Ordinær generalforsamling 20. maj 2009 Kvartalsmeddelelse (1. kvartal 2009) 19. august 2009 Halvårsmeddelelse ( ) Tegningssteder Aarhus Lokalbank A/S Att.: Underdirektør, Carsten Stenulm Toldkammeret Nordhavnsgade 1, DK-8000 Århus C Fax: Hvidbjerg Bank A/S Att.: Investeringschef, Michael Lynge Hansen Østergade 2, DK-7790 Thyholm Fax: Capinordic Bank A/S Att.: Projektleder, Kurt Martin Larsen Strandvejen 58, DK-2100 København Ø Fax: Sparekassen Østjylland Att.: Investeringschef, Ove Jensen Frankrigsvej 11, DK-8450 Hammel Fax: Lokalbanken i Nordsjælland A/S Att.: Formuedirektør, Thomas Beltner Slotsgade 36, DK-3400 Hillerød Fax: Sparekassen Himmerland A/S Att.: Rasmus Jensen Fonds- og Likviditetsafdelingen Himmerlandsgade 74, DK-9600 Aars Fax: Den Jyske Sparekasse Att.: Mogens Mortensen Borgergade 3, DK-7200 Grindsted Fax: Prime Office A/S Att.: Henrik Demant Fiskergade 41, 2, DK-8000 Århus C Fax:

15 Budgetforudsætninger Forudsætninger Erhvervelse, ejendomme Asset deal, andel af ejendomme der købes direkte 50% Share deal, andel af ejendomme der købes i selskaber 50% Procentuel stigning i ejendomsværdi p.a 2,00% Erhvervelssomkostninger, i % af købspris Tysk statsafgift, gennemsnit 1,75% Udbyderhonorar 3,00% Mæglerhonorar 1,25% Notar og advokat 1,15% Lejeindtægt Lejeindtægt, brutto Tomgang i procent af bruttolejeindtægt 2,30% Lejeindtægt, netto Procentuel stigning i lejeindtægt p.a. 2,00% Driftsomkostninger - Vedligeholdelse og modernisering Antal m Løbende vedligeholdelse i DKK pr. m 2 7,00 Modernisering i DKK pr. m 2 25,00 Procentuel stigning i omkostninger til vedligeholdelse/modernisering 2,00% Driftsomkostninger - øvrige Lån, etablering, i % af hovedstol 0,35% Regnskab og revision Selskabsledelse, Moller & Company A/S Forvalterhonorar p.a Øvrige Procentuel stigning i driftsomkostninger p.a. 2,00% Budgettet er opstillet for en 10-årig periode og tager udgangspunkt i en egenkapital på DKK 300 mio. efter emissionsomkostninger. Selskabet budgetteres til i gennemsnit at erhverve porteføljen til en lejefaktor, der modsvarer en bruttoforrentning på 6,67 %. Budgettet forudsætter, at ejendommenes værdi stiger med 2 % p.a., mens der efter to år budgetteres med en lejestigning på 2 % p.a. Porteføljen forventes finansieret med 70 % fremmedkapital i form af kreditforeningslån og banklån, mens det resterende kapitalbehov forventes dækket af egenkapital. Der budgetteres ligeledes med, at selskabet opbygger en likviditetsreserve. For yderligere specificering af budgetforudsætningerne henvises til det udarbejdede prospekt. Afskrivning på ejendom Afskrivningsgrundlag 77,98% Afskrivningsprocent 2,00% Finansiering Egenkapitalandel 30,00% Fremmedkapitalandel 70,00% Finansieringsrente, vægtet 5,12% Rente af likviditet 4,00% Nyerhvervelse af ejendomme Ved soliditetsgrad > 40% købes ny ejendomme for DKK Øvrige Udbytte starter fra år 2010, udgør i procent af nettolikviditet fra drift 33,33% Likviditetsreserve Tysk skatteprocent 15,825%

16 Budget for Prime Office A/S Budgettet er udarbejdet for en 10-årig periode, men selskabet etableres og drives med en i princippet uendelig tidshorisont. Projektet finansieres med 30 % i egenkapital og 70 % i fremmedkapital. Fremmedkapitalen optages med pant i ejendommene, som et første og anden prioritetslån på henholdsvis 55 % og 15 % af ejendommenes handelspris inkl. handelsomkostninger. Der budgetteres med en fast vægtet finansieringsrente på 5,12 %, hvor renten fastlåses for 5-10 år. I forbindelse med erhvervelse af ejendomme eller ejendomsselskaber til Prime Office A/S modtager Moller & Company A/S et honorar svarende til 3 % af ejendommenes eller ejendomsselskabernes handelspris. Hertil kommer handelsomkostninger til blandt andet mægler, statsafgift m.v. Desuden modtager Moller & Company A/S et løbende managementhonorar på 0,25 % p.a. af selskabets balanceværdi for at varetage ledelse og administration af selskabet. Da der i Tyskland skattemæssigt kan afskrives på kontorejendomme, betaler selskabet reelt først skat i Da dele af selskabets ejendomsportefølje på tidspunktet for udarbejdelse af budgettet endnu ikke er anskaffet, vil selskabets aktiver, passiver, resultat og pengestrømme kunne afvige fra det forventede. Det er imidlertid ledelsens klare forventning, at den opstillede forretningsplan kan gennemføres og de regnskabsmæssige resultater realiseres i overensstemmelse med de fastlagte forudsætninger.

17 Konsolideret resultatbudget for koncernen Tidslinie/År 1/2008 2/2009 3/2010 4/2011 5/2012 6/2013 7/2014 8/2015 9/ /2017 Lejeindtægt Lejeindtægt, brutto Tomgang Tomgangsrelaterede omkostninger Lejeindtægt, netto Omkostninger Forvalterhonorar Løbende vedligeholdelse/modernisering Selskabsledelse, Administrator Regnskab og revision Øvrige omkostninger Resultat før rente, værdireg. og skat Renteudgifter, netto Resultat før værdiregulering Værdiregulering, netto Årets resultat før skat Skat af årets resultat, netto Årets resultat Konsolideret likviditetsbudget for koncernen Tidslinie/År 1/2008 2/2009 3/2010 4/2011 5/2012 6/2013 7/2014 8/2015 9/ /2017 Indbetalinger Finansiering, netto Egenkapital (aktiekapital) Likviditet fra driften, netto Udbetalinger Ejendomsinvestering Lån, etablering Tysk selskabsskat Årets likviditet Udbytte Afdrag Minimumskrav til likviditetsreserve (DKK ) Akkumuleret likviditet Konsolideret balancebudget for koncernen Tidslinie/År 1/2008 2/2009 3/2010 4/2011 5/2012 6/2013 7/2014 8/2015 9/ /2017 Aktiver Ejendomsværdi Løbende ejendomserhvervelse Ejendomsværdi, total Værdiregulering af ejendom, netto Skatteaktiv Likvid beholdning Aktiver i alt Passiver Egenkapital Egenkapital, aktiekapital Op- og nedskrivning til dagsværdi, netto Overført periodens resultat Udbytte Egenkapital i alt Restgæld, netto Udskudt skat Passiver i alt

18 Risikofaktorer Der vil være en række risikofaktorer forbundet med investering i selskabets aktier. Selv om budgetterne er udarbejdet ud fra realistiske vurderinger, vil der være forhold, der gør, at de realiserede tal vil være anderledes, og det være sig både i positiv og negativ retning. Følgende risikofaktorer er ikke nødvendigvis udtømmende eller prioriteret efter sandsynlighed for, at de indtræffer, eller efter omfanget af de mulige konsekvenser for investorer i selskabet. Skulle nogle af de beskrevne risikofaktorer blive en realitet, vil det kunne få væsentlig negativ indflydelse på selskabets virksomhed, økonomiske stilling, resultat og på aktiernes værdi, samt selskabets mulighed for at udbetale udbytte. Der henvises i øvrigt til prospektets omtale af risikofaktorer samt prospektets øvrige oplysninger.

19 Risikofaktorer Risici ved erhvervelse af ejendomme I det omfang selskabet erhverver ejendomme til en højere pris end forudsat, vil det påvirke selskabets budget. Selskabet vurderer, at indkøbspriserne er realistiske, og at der på det tyske ejendomsmarked kan erhverves kontorejendomme til de budgetterede priser. Økonomiske udvikling Ejendomsmarkedet følger i et vist omfang den generelle økonomiske udvikling og udviklingen på de finansielle markeder, som aktie- og rentemarkeder. Ustabilitet og finansiel uro på disse markeder kan have en negativ påvirkning på selskabets samlede økonomiske stilling. For at imødegå de væsentligste risici har selskabet en likviditetsreserve, fast rente i min. 5 år på selskabets realkreditlån, en høj egenkapital, samt afdrag på selskabets gæld. Driftsrelaterede risici Risici ved lejeindtægt Selskabets lejeindtægt afhænger af de enkelte lejeres betalingsevne, forpligtelse til at efterleve kontraktmæssige forpligtelser i form af betaling af leje og evne til at betale for egne vedligeholdelsesomkostninger. Herudover kan der være risici tilknyttet indeksregulering af lejen. En lav inflation betyder længere tid, inden lejen reguleres. Lejeindtægter ved nyudlejning følger også markedsforhold, der kan påvirkes af udbud og efterspørgsel af lejemål og nybyggeri af kontorer. Vedligeholdelse og byggetekniske risici I budgettet er afsat midler til løbende vedligeholdelse, som vurderes at være tilstrækkelig. I forbindelse med den tekniske due diligence ved købet udarbejdes investeringsrapporter på kort og lang sigt, således at denne risiko minimeres. For nyopførte ejendomme gives der ofte bygningsgarantier over en årrække. Der kan være tilknyttet risici ved sådanne garantier, såfremt entreprenøren ikke kan efterleve dem. Herudover undersøges miljømæssige forhold omkring grund og materialevalg i bygningen, og der kan være risici forbundet med, at der senere konstateres miljøskader, som sælger ikke har haft kendskab til eller ikke garanterer, og som myndighederne senere kan pålægge ejeren af ejendommen ansvaret for uanset skyld eller kendskab. Der kan opstå investeringsbehov som følge af fraflytning, tekniske forhold og offentlige krav, der kan påvirke selskabets samlede økonomiske stilling. Risici ved forvaltning af ejendommene Administration af ejendommene aftales med erfarne administratorer, og der indgås selvstændige aftaler med disse. I det omfang de ud fra kommercielle hensyn ikke forvalter ejendommene kontraktligt, kan det påvirke selskabets samlede økonomiske stilling. Finansielle risici Renterisiko Selskabets renterisiko minimeres ved at optage kreditforeningslån med fast rente eller ved at indgå renteswaps, der fastlåser selskabets lange gæld. Da renten ikke er fastlåst på nuværende tidspunkt, er der renterisiko hermed. Stigende renter vil derfor kunne påvirke selskabets samlede økonomiske stilling. Refinansierings- og tilbagebetalingsrisiko Selskabet kreditforeningslån vil blive optaget med en løbetid på 10 år, hvorfor der vil være tilknyttet en risiko i forbindelse med en fremtidig refinansiering. Gæld herudover vil blive optaget med en løbetid på 7 år, hvorfor der også her vil være tilknyttet en refinansieringsrisiko. Såfremt værdien af ejendommene er faldet, eller såfremt refinansiering kun kan fortages på ugunstige vilkår, vil selskabets økonomiske situation blive påvirket negativt. Valutakursrisiko Ejendommene erhverves i EUR, og lånene optages i EUR, således at selskabets valutakursrisiko minimeres. Selskabets driftsindtægter og hovedparten af drift-og finansieringsudgifterne er også i EUR. Værdien af selskabets egenkapital, som er indbetalt i DKK, vil derfor kunne påvirkes ved et fald i EUR mod DKK. Selskabet har med Bestyrelsens godkendelse mulighed for at optage lån i udenlandsk valuta, som også vil kunne påvirke selskabets egenkapital og den samlede økonomiske stilling. Risici ved lovgivningsmæssige ændringer Ændring i regnskabslovgivningen Der aflægges regnskab i henhold til IFRS. Såfremt de nuværende regler ændres, og der i særdeleshed sker ændringer i reglerne vedrørende indregning og opgørelse af investeringsejendomme, skat, låneomkostninger etc., kan det have væsentlig effekt på den regnskabsmæssige behandling af disse regnskabsposter og den fremtidige bogførte værdi af egenkapitalen. Ændrede skatte- og afgiftsforhold i Danmark og Tyskland Aktionærernes økonomiske stilling kan påvirkes af ændringer i såvel dansk som tysk skattelovgivning og praksis for selskaber og personer. Selskabet modtager løbende rådgivning fra Pricewaterhouse- Coopers med henblik på overholdelse af lovgivning og praksis, samt om muligt at begrænse eventuel negativ effekt af ændringer heri. Likviditetsrisiko Udover den generelle markeds- og prisrisiko vil selskabets aktier følge de finansielle markeder, og i perioder med finansiel uro kan der være knyttet likviditetsrisiko til selskabets aktier i form af ringe likviditet.

20 Prime Office Moller Com pany Høj moral Åbenhed Analyse CMYK Købmandskab CMYK gennemsigtighed PMS 296 PMS 296 Kontakt os for mere information Mogens V. Møller Fiskergade 41, 2 DK-8000 Århus C Tlf: Carsten B. Madsen Fiskergade 41,2 DK-8000 Århus C Tlf: Prime Office A/S

Halvårsrapport for Prime Office A/S, 1. halvår 2008

Halvårsrapport for Prime Office A/S, 1. halvår 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2008 OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, 25. august 2008 Halvårsrapport for Prime Office A/S, 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Prime Office

Læs mere

Invester i en børsnoteret ejendomsaktie

Invester i en børsnoteret ejendomsaktie CMYK Invester i en børsnoteret ejendomsaktie PMS 296 - og få del i det tyske opsving PMS 296 Invester i en børsnoteret ejendomsaktie - og få del i det tyske opsving 1 Indledning 4 1 Indledning Dette

Læs mere

Invester i en børsnoteret ejendomsaktie

Invester i en børsnoteret ejendomsaktie CMYK Invester i en børsnoteret ejendomsaktie PMS 296 - og få del i det tyske opsving PMS 296 Invester i en børsnoteret ejendomsaktie - og få del i det tyske opsving 1 Indledning 4 1 Indledning Dette

Læs mere

Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C

Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C INDLEDNING Budgettet er opstillet på grundlag af salgsopstillinger og oplysninger fra ejendomsmæglere, samt de indgåede lejekontrakter. Det forudsættes,

Læs mere

Ejendomsmarkedet i Berlin

Ejendomsmarkedet i Berlin Ejendomsmarkedet i Berlin Introduktion Victoria Properties A/S Børsnoteret ejendomsselskab etableret medio 2006 Forretningsområdet er investeringer i velbeliggende erhvervs- og boligejendomme i større

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Velkommen til. Velkommen til Generalforsamling i Prime Office A/S

Velkommen til. Velkommen til Generalforsamling i Prime Office A/S Velkommen til Velkommen til Generalforsamling i Prime Office A/S Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning v/bestyrelsesformand Flemming Lindeløv. 3. Fremlæggelse af årsregnskab

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008.

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Landic Property Bonds I A/S Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Resume: Tilfredsstillende halvårsresultat

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Åbningsbalance pr. 18. november 2013 Aktiver DKK Bankindestående 500.000 Aktiver i alt 500.000 Passiver Selskabskapital 500.000 Gæld 0 Passiver i alt 500.000 Portefølje AVO XV A/S Samlet investeringsvolumen:

Læs mere

Deltaq gør det nu muligt for alle at investere direkte i et børsnoteret dansk selskab, der er indrettet og arbejder på samme måde som kapitalfonde.

Deltaq gør det nu muligt for alle at investere direkte i et børsnoteret dansk selskab, der er indrettet og arbejder på samme måde som kapitalfonde. Børsnotering 2007 02 Deltaq Deltaq gør det nu muligt for alle at investere direkte i et børsnoteret dansk selskab, der er indrettet og arbejder på samme måde som kapitalfonde. Det er Deltaqs mission at

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger OPLYSNINGER I HENHOLD TIL FAIF-LOVENS 62 Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering i Prime Office A/S. Dokumentet følger punkter, som disse er oplistet i 62 i lov om

Læs mere

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp K/S Mando 44 INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp Investering i attraktive solceller i Tyskland Produktionstal kendt og idriftsat i 2013 En andel på 10 % kræver indskud på DKK 366.756 Fradraget

Læs mere

Salgsdirektør Jesper Damborg. Ejendomsinvestering. 6. december 2005

Salgsdirektør Jesper Damborg. Ejendomsinvestering. 6. december 2005 Salgsdirektør Jesper Damborg Ejendomsinvestering 6. december 2005 Penge alene gør ingen lykkelig. Man må også have aktier, guld og fast ejendom Danny Kaye Proark Koncern Michael Kaa Andersen ei invest

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008

Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008 Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008 Agenda 1) Hvem er Victoria Properties? 2) Hvorfor Tyskland? 3) Sådan arbejder Victoria Properties 4) Hvad vil Victoria Properties?

Læs mere

Prime Office A/S Årsrapport 2008

Prime Office A/S Årsrapport 2008 Prime Office A/S Årsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2009 02. april 2009 Periode 10.12.2007 31.12. Årsrapport Om Prime Office A/S Prime Office A/S er et børsnoteret selskab, der giver dig mulighed for

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed,

Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed, Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed, skattefordele og upside Solanlægget bliver bygget i 2013

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 29 78 40 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt 1 A/S Difko valuebuilding III ValueBuilding-projekt 2 Difko udbød i 2010 A/S Difko ValueBuilding I. I dag er flere af ejendommene steget i værdi, og én af ejendommene er allerede solgt med stor gevinst.

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling i Prime Office A/S

Velkommen til Generalforsamling i Prime Office A/S Velkommen til Generalforsamling i Prime Office A/S Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning v/bestyrelsesformand Flemming Lindeløv. 3. Fremlæggelse af årsregnskab v/ adm. direktør

Læs mere

Halvårsrapport 2007 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a.

Halvårsrapport 2007 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2007 Halvårsrapport Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Tlf.

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

K/S MANDO 47. Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud

K/S MANDO 47. Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud K/S MANDO 47 Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud Investering i attraktive solceller lokaliseret i midten af Tyskland Taganlæg opført i 2012 og fuldt tilsluttet i 2013 En andel på 11,11 %

Læs mere

Nyhedsbrev 20. december 2011 Nummer 9

Nyhedsbrev 20. december 2011 Nummer 9 Core German Residential II 1 CORE GERMAN RESIDENTIAL INDHOLD: II Nyhedsbrev 20. december 2011 Nummer 9 INDHOLD: 1. Carl-Fried-Haus købt i Köln Læs om en stor dejlig ejendom i Köln, som vi har købt for

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S's resultat for 2008 er et overskud før skat på 482 tkr. og et overskud efter

Læs mere

EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S

EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S Investér i fast ejendom i Tyskland og få del i det økonomiske opsving Tysklands turnaround har dette en meget fokuseret strategi, da der investeres i boligejendomme på attraktive

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Tegningsforhold på 5:1 (en ny aktie for hver fem eksisterende aktier) Udbud på op til 1.155.014 stk. nye aktier af nominelt DKK 100

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN BLIV MEDEJER AF GOD OG VELBELIGGENDE UDLEJNINGSEJENDOM I BERLIN. Nu får du mulighed for at blive medejer af en 16 anparter), hvor Andersen Development velbeliggende

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl. 11.00 Velkommen Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Victoria Properties Investorpræsentation

Victoria Properties Investorpræsentation Victoria Properties Investorpræsentation 21. November 2011 Kontakt: Peter Westphal Administrerende direktør Telefon: +45 4547 7500 E-mail: pw@victoriaproperties.dk Yderligere information: www.victoriaproperties.dk

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelsen for 2007

Årsregnskabsmeddelelsen for 2007 Til OMX Den Nordiske Børs København 26. marts 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 04-08 Årsregnskabsmeddelelsen for 2007 Resumé: Bestyrelsen for Deltaq a/s har i dag behandlet og godkendt selskabets årsrapport

Læs mere

EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010. Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010

EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010. Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2011 EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010 Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010 Omsætning på DKK 272 mio. mod

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E

F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E Den 31. maj 1999 Københavns Fondsbørs Telefax nr. 33 12 86 13 F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E EjendomsSelskabet Norden A/S udvider aktiekapitalen med fortegningsret for de nuværende aktionærer i

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011

BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011 BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning om anvendelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Fremtidens penge. Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013

Fremtidens penge. Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013 Fremtidens penge Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013 PensionDanmark den korte version 633.000 medlemmer 27.700 virksomheder 10,7 mia. kr. er indbetalt i 2012 4 mia. kr. er udbetalt i 2012 Formue 2012:

Læs mere

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia.

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia. Ikke til offentliggørelse eller distribution i Australien, Canada, Japan eller USA Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Jeudan A/S ( Værdipapirer ) i Australien, Canada,

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 13 25. marts 2014

Nyhedsbrev nr. 13 25. marts 2014 Nyhedsbrev nr. 13 25. marts 2014 1. Det går godt 2013 blev et godt år for ejendomsselskabet, bl.a. som følge af en værdiregulering af selskabets ejendomme på 9%. Afkastet målt som ændring i indre værdi

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2007

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2007 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2007 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S's resultat for 2007 er et overskud før skat på 419 tkr. og et overskud efter

Læs mere

PRIVATE BANKING AARHUS

PRIVATE BANKING AARHUS PRIVATE BANKING AARHUS Private Banking i Ringkjøbing Landbobank, Aarhus I Ringkjøbing Landbobank tilbyder vi et godt og afprøvet setup til erhvervs- og privatkunder, holdingselskaber, fonde og foreninger

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 39 39 40 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/11 2014 Ole Kjeldsen Dirigent

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 6 Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side

Læs mere

Berlin High End A/S Generalforsamling d. 1 nov. 2010

Berlin High End A/S Generalforsamling d. 1 nov. 2010 Moderselskabet: Berlin High End A/S. vs Koncernen: Berlin High End A/S og samtlige tyske datterselskaber konsolideret efter dansk praksis. 2009/2010 vs 2008/2009: 2008/2009 Fuld omsætning med oprindelige

Læs mere

PRIME OFFICE A/S ÅRSRAPPORT 2012

PRIME OFFICE A/S ÅRSRAPPORT 2012 PRIME OFFICE A/S ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse fra Prime Office A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 DK-1007 København K Aarhus, den 21. marts 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 47/2013 (PERIODE:

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROFILEPERFORMANCE GROUP ApS

PROFILEPERFORMANCE GROUP ApS PROFILEPERFORMANCE GROUP ApS Herstedvang 7C, 2 sal 2620 Albertslund Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse 29/2007. Silkeborg, den 19. november 2007

Selskabsmeddelelse 29/2007. Silkeborg, den 19. november 2007 Selskabsmeddelelse 29/2007 Silkeborg, den 19. november 2007 Bestyrelsen i ITH Industri Invest A/S har i dag indgået en aftale om erhvervelse af DKA Renewable Energy A/S samt 19,4 % af aktierne i det børsnoterede

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere