Invester i en børsnoteret ejendomsaktie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Invester i en børsnoteret ejendomsaktie"

Transkript

1 CMYK PMS 296 Invester i en børsnoteret ejendomsaktie - og få del i det tyske opsving PMS 296

2 Succesfaktorer - Prime Office Fokus på velbeliggende kontorejendomme i Tyskland stabilt afkast med gode vækstmuligheder en investering i et tysk opsving attraktivt afkast på kontorejendomme defensiv aktieinvestering med god inflationssikring en børsnoteret investering med omsættelighed og daglig værdiansættelse konkurrencedygtig omkostningsstruktur erfaren ledelse inden for ejendomsinvestering og formueforvaltning erfaren tysk ledelse med speciale i ejendomsinvestering og finansielle forhold køb af ejendomme gennem et veletableret netværk

3 Prime Office A/S investerer i velbeliggende tyske kontorejendomme. Selskabets aktier er søgt optaget til handel og officiel notering på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S. Der er allerede tegningsgaranti på DKK 100 mio. fra finansielle investorer. Hensigten er at notere selskabet på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S med et udbud på DKK mio. Selskabet vil investere i centralt beliggende kontorejendomme i byer med mere end indbyggere. Investors egenkapitalforrentning i 2010 forventes at udgøre op til 15 % efter skat. Hvorfor investere i Tyskland? Som det fremgår af nedenstående graf til venstre, har ejendomspriserne i Tyskland målt i realpriser klaret sig markant dårligere end de øvrige større lande i Europa. Derudover har særligt erhvervsejendomme klaret sig dårligere end boligejendomme, og de er direkte faldet i værdi siden 1994 jf. grafen til højre. Der vil blive lagt vægt på ejendomme med solide og bonitetsstærke lejere. Ejendomspriser i Europa Index: 2000 Index: = = 100 Tysk ejendomsmarked Index: 1992 Index: = = Tyskland TysklandFrankrigFrankrigEuro zone Euro zone Spanien SpanienSverige Sverige England England Erhvervsejendomme, Erhvervsejendomme, indeks indeks Boligejendomme Boligejendomme indeks indeks Kilde: Reuters Kilde: Reuters Ecowin Ecowin Kilde: BulwienGesa, Kilde: BulwienGesa,

4 Den økonomiske situation i Tyskland Efter den tyske genforening i 1989 fulgte en euforisk periode, der igen efterfulgtes af økonomisk stagnation. I denne periode steg arbejdsløsheden, og tyske virksomheder blev sat under pres. Nu er udviklingen vendt. Reformer og restruktureringer er blevet gennemført, og tyske virksomheder har på grund af lave lønstigninger genvundet deres konkurrenceevne. Den tyske vækst er steget markant siden 2002 og accelererer hurtigere end USA og Europa. Det tyske marked befinder sig i starten af et økonomisk opsving, og priserne på ejendomme må formodes at stige i takt med en bedre økonomi. De tyske virksomheder er derfor i stor stil begyndt at ansætte flere folk. Dette ses tydeligt af udviklingen i antal af arbejdsløse, som er faldet fra 5,2 mio. personer i marts 2005 til 3,4 mio. personer i december Arbejdsløsheden er faldet markant Tyskland accelererer fra EU som helhed og fra USA Persons (million) 4,5 5,75 5,75 13,0 13,0 4,5 5,75 5,75 13,0 13,0 4,5 4,0 4,5 5,50 12,5 4,0 5,50 12,5 USA USA 4,0 3,5 4,0 5,50 5,50 12,5 12,5 5,25 12,0 3,5 USA USA 5,25 12,0 3,5 3,0 3,5 5,25 5,25 12,0 12,0 5,00 11,5 3,0 5,00 11,5 3,0 2,5 3,0 5,00 5,00 11,5 11,5 4,75 11,0 2,5 4,75 11,0 2,5 2,0 2,5 EU-25 4,75 4,75 11,0 11,0 4,50 10,5 2,0 EU-25 4,50 10,5 2,0 1,5 2,0 EU-25 EU-25 4,50 4,25 4,50 10,5 10,0 10,5 1,5 4,25 10,0 1,5 1,0 1,5 4,25 4,25 10,0 10,0 4,00 9,5 1,0 1,0 0,5 1,0 4,00 9,5 4,00 4,00 9,5 9,5 3,75 9,0 0,5 0,5 Tyskland 0,0 0,5 3,75 9,0 3,75 3,75 9,0 9,0 Tyskland 3,50 8,5 0,0 Tyskland Tyskland 0,0 0,0-0,5 3,50 3,50 3,50 8,5 8,5 8,5 3,25 8,0-0,5-0,5 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q ,25 3,25 8,0 8,0 Q4 Q2Q4 Q4Q2 Q2Q4 Q4Q2 Q2Q4 Q4Q2 Q2Q4 Q4Q2 Q2Q4 Q Tyskland, 03 04Arbejdsløse BNP, Tyskland Tyskland, Arbejdsløshedsprocent BNP, USA Tyskland, Tyskland, Arbejdsløse Arbejdsløse BNP, Tyskland BNP, Tyskland BNP, EU-25 Tyskland, Tyskland, Arbejdsløshedsprocent BNP, USABNP, USA BNP, EU-25 BNP, EU-25 Source: Reuters EcoWin Source: Reuters EcoWin Persons Persons (million) (million) Percent Percent Percent Percent Percent Source: Reuters Source: EcoWin Reuters EcoWin Source: Reuters Source: EcoWin Reuters EcoWin

5 Hvorfor investere i kontorejendomme? Kontormarkedet er undervurderet ud fra en række forhold: Fokus fra udenlandske ejendomsinvestorer har primært rettet sig mod bolig- og strøgejendomme. F.eks. investerede større udenlandske kapitalfonde primært i boligsegmentet. Kontorejendomme har ikke oplevet samme efterspørgsel. erhvervslejekontrakter i Tyskland har ofte en løbetid på 5-10 år og reguleres typisk efter et inflationsindeks. Dette sikrer køberne af ejendommene et højt og konstant stigende afkast. Solid efterspørgsel efter attraktive lejemål som følge af et lavt nybyggeri. Efter genforeningen oplevede Tyskland et sandt byggeboom, særligt i byerne Berlin og Frankfurt. I årene begyndte en økonomisk opbremsning, hvilket medførte et kraftigt fald i nybyggeriet af kontorejendomme, og som markedet har været præget af i årevis. et stærkt opsving i Tyskland vil øge efterspørgslen efter kontorlejemål yderligere. Kontorejendomme har lavere vedligeholdelsesomkostninger end boligejendomme. Det skyldes lavere omsætning af lejere, og lejer betaler derudover typisk indvendige vedligeholdelsesomkostninger, ligesom lejer ofte betaler for administration af ejendommen.

6 Investeringsstrategi Prime Office A/S vil investere i tyske kontorejendomme af høj kvalitet, med solide lejere og med beliggenhed i større tyske byer med mere end indbyggere. Der lægges herudover stor vægt på, at ejendommene har en førsteklasses beliggenhed med gode parkeringsfaciliteter, hvilket giver gode betingelser for en positiv lejeudvikling og genudlejning. Hernæst lægges der stor vægt på, at ejendommene er fuldt udlejede, og at udskiftning af lejere er lav. Dette medfører lave omkostninger til genudlejning. Før udvælgelsen af kontorejendommene undersøges investeringsbyernes befolkningsudvikling, økonomi og markedet for kontorejendomme i området. Krav til den enkelte ejendomsinvestering: Investering foretages i områder med positiv befolkningsudvikling og økonomisk vækst ejendommene skal være beliggende i byer med mere end indbyggere Positiv likviditet Når selskabet er fuldt investeret, vil der i den samlede investering være en spredning på byer, enkeltejendomme, lejere og på forfaldstidspunkter af lejekontrakter, således at porteføljens overordnede risiko er reduceret. En grundig analyse før endeligt køb og efterfølgende due diligence er af stor betydning for en langfristet investering i ejendomme. Udvikling i nettoforrentning for A, B og C byer 7 6,5 6 I procent p.a. 5,5 5 4, A-byer: Düsseldorf, Hamborg, Frankfurt, Köln, München og Stuttgart B-byer: Bielefeld, Bochum, Dortmund, Duisburg, Essen og Hannover C-byer: Dresden, Freiburg, Halle, Kiel, Leipzig, Lübeck, Magdeburg og Rostock Byerne kategoriseres ud fra forhold som byens internationale betydning, betydning for regionen, og betydningen for oplandet. Kilde: BulwienGesa, 2007

7 Illustration af investors forventede egenkapitalforrentning i 2010 I 2010 forventes et afkast på en investering i Prime Office A/S som vist i nedenstående tabel. Beregningerne er foretaget under forudsætning af, at der i løbet af 2008 og 2009 erhverves ejendomme og ejendomsselskaber for ca. DKK 1 mia., til et bruttoafkast på 6,67 %. Baseret på ejendommenes regnskabsmæssige værdi udgør bruttoforrentningen 6,54 % i år Efter fradrag for omkostninger i forbindelse med en budgetteret tomgang og driften af selskabet er afkastet på 5,62 %. Efter værdiregulering på 2 % p.a. udgør forrentning før finansiering 7,62 %. I 2010 udgør selskabets gældsandel ca. 68 %, og finansieringen bidrager med et yderligere afkast, således at investors egenkapitalforrentning i 2010 udgør 11,33 % efter skat. Da det er selskabets opfattelse og erfaring, at ejendomsselskaber i Tyskland handles uden hensyntagen til udskudt skat, udgør den forventede forrentning i ,29 %. Da selskabets samlede portefølje af ejendomme og ejendomsselskaber på tidspunktet for udarbejdelse af budgettet endnu ikke er anskaffet, vil ejendomsafkastet og investors egenkapitalforrentning kunne afvige herfra. Det er ledelsen i Prime Office A/S opfattelse, at de udarbejdede budgetter giver en pålidelig beskrivelse af forventningerne til resultatet og selskabets samlede økonomiske stilling. Forventet egenkapitalforrentning i 2010 ved investering i Prime Office A/S på 13,29% Afkast beregnet på basis af Egenkapital kapital Egenkapital tillagt udskudt skat 13,29% 11,33% 2,00% 7,62% 6,54% 0,15% 0,76% 5,62% Bruttoforrentning (Bruttoleje/bogført ejendomsværdi) Tomgangs- omkostninger Drifts omkostninger Nettoforrentning (Nettoleje/købspris) Værdistigning 2,00% p.a. Forrentning før finansiering Egenkapitalforrentning efter skat Egenkapitalforrentning efter skat

8 Investors afkast ved investering i Prime Office A/S Markedsværdien for ejendommene i Prime Office A/S forventes at stige som følge af en løbende stigning i lejeindtægten på 2% p.a. Investors forventede egenkapitalforrentning efter skat er beregnet ved forskellige årlige stigninger i ejendommenes værdi som illustreret i nedenstående tabel. Da det er selskabets opfattelse og erfaring, at ejendomsselskaber i Tyskland handles uden hensyntagen til udskudt skat, er forrentningen af egenkapitalen beregnet både med og uden udskudt skat. Investors afkast efter skat ved en investering i Prime Office A/S Egenkapitalforrentningen er beregnet som et år til år afkast År Afkast beregnet Afkast beregnet Afkast beregnet Afkast beregnet Afkast beregnet på basis af på basis af på basis af på basis af på basis af Egenkapital Egenkapital Egenkapital Egenkapital Egenkapital Egenkapital Egenkapital Egenkapital Egenkapital Egenkapital tillagt ud- tillagt ud- tillagt ud- tillagt ud- tillagt udskudt skat skudt skat skudt skat skudt skat skudt skat Værdistigning i ejendomsporteføljen = - 2 % Egenkapitalforrentning efter skat -9,78% -10,70% 0,69% 0,84% 2,51% 2,47% 4,42% 4,41% 6,40% 6,48% Værdistigning i ejendomsporteføljen = 0 % Egenkapitalforrentning efter skat -8,35% -8,99% 6,40% 7,63% 7,11% 7,87% 7,68% 8,17% 8,62% 8,99% Værdistigning i ejendomsporteføljen = 2 % Egenkapitalforrentning efter skat -6,94% -7,31% 11,33% 13,29% 10,69% 11,82% 10,15% 10,81% 10,35% 10,79% Værdistigning i ejendomsporteføljen = 4 % Egenkapitalforrentning efter skat -5,55% -5,66% 15,66% 18,12% 13,65% 14,93% 12,21% 12,92% 11,87% 12,32% Værdistigning i ejendomsporteføljen = 6 % Egenkapitalforrentning efter skat -4,18% -4,03% 19,51% 22,30% 16,18% 17,53% 14,04% 14,74% 13,30% 13,73% Anm.: Niveauet for egenkapitalforrentningen i 2008 påvirkes tydeligt af det i IFRS (International Financial Reporting Standards) gældende opgørelsesprincip af ejendommenes dagsværdi, hvor det pågældende års erhvervelsesomkostninger skal udgiftsføres og modregnes i værdiregulering af ejendommene.

9 Ledelse Selskabet administreres af Moller & Company A/S, som er fond og asset manager for en række tyske ejendomsselskaber med en samlet balance på ca. DKK 2,5 mia. Moller & Company A/S deltager ofte som investor, hvilket også er tilfældet i dette selskab. Der er mange faldgruber i forbindelse med investering i tyske ejendomme. Moller & Company A/S og selskabets ledelse har investeret på det tyske ejendomsmarked siden 1989 og har derved et indgående kendskab til det tyske ejendomsmarked. Moller & Company A/S har egen tysk organisation med et stærkt team inden for fast ejendom, der har mere end 18 års erfaring fra den tyske ejendomsbranche. Rådgivere og samarbejdspartnere Vi har, baseret på vores erfaringer, sammensat et stærkt hold af rådgivere inden for alle aspekter af ejendomsinvesteringer. På det juridiske område har Moller & Company A/S et etableret samarbejde med internationale advokatkontorer med specialekspertise inden for alle aspekter af fast ejendom. Som revisorer anvender vi internationale revisionskontorer. Som rådgivende ingeniør samarbejder vi med flere lokale erfarne rådgivende ingeniørfirmaer. Kapitalforhold Selskabet forventes noteret på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S med et udbud på DKK mio. Der er allerede tegningsgaranti på DKK 100 mio. fra finansielle investorer. God selskabsledelse Som en del af god selskabsledelse er der kun én aktieklasse, og ingen aktionærer har nogen særstilling i forhold til øvrige aktionærer.

10 Gearing/Belåning Der forventes en egenkapitalandel på 30 %. Selskabet vil finansiere de købte ejendomme via optagelse af kreditforeningslån på 55 %, og herudover har en kreds af banker givet tilsagn om en kreditfacilitet på den resterende del. Forventet afkast Egenkapitalforrentningen for den enkelte investor er i 2010 beregnet til 13,29 % efter skat af den investerede kapital. Det budgetterede afkast er baseret på følgende forudsætninger: Lejestigning udgør 2 % På erhvervelsestidspunktet udgør bruttolejeindtægterne af ejendommene 6,67 % den gennemsnitlige lånerente i Euro udgør 5,12 % Især prisstigning på ejendommene er et vigtigt parameter og har en stor betydning for afkastet af investeringen. Moller & Company A/S har valgt en konservativ indstilling med en prisstigning på 2 %. Udbyttestrategi Prime Office A/S budgetterer med årlig udbyttebetalinger fra Udbyttebetalingerne vil afhænge af selskabets fremtidige drift og udgøre en tredjedel af nettolikviditeten fra driften, samtidig med opbygning af en likviditetsreserve. Udbyttebetaling til aktionærerne sker efter aktieselskabslovens regler og skal efter indstilling fra bestyrelsen godkendes af aktionærerne på den årlige generalforsamling. Selskabsstruktur Den juridiske struktur for Prime Office A/S er vist i nedenstående figur. Det tilstræbes at købe ejendommene i selskaber, således at der ved et fremtidigt salg er en valgmulighed mellem at sælge ejendommene enkeltvis eller som selskab. Investeringen kan foretages både med private midler og pensionsmidler. Der kan tillige købes i selskabsregi. Der kan ikke indskydes midler fra virksomhedsskatteordningen. Der kan ske ændringer i selskabsstrukturen foranlediget af skatteforhold. Prime Office A/S Selskabet PO Holding Germany GmbH PO Kohlmarkt GmbH MC Immobilieninvest II GmbH Ejendomsselskabet Køln Ejendomsselskab V GmbH Ejendomsselskab VI GmbH Office-kamp Immobilien GmbH

11 Bestyrelse/Direktion for Prime Office A/S Bestyrelse Flemming Lindeløv, formand Direktør, civilingeniør, Ph.d. Bestyrelsesformand og medlem af en række selskaber og bl.a. tidligere koncernchef i Carlsberg, Royal Scandinavia og Tulip International. Herudover er han bl.a. bestyrelsesformand for Deltaq og bestyrelsesmedlem i Parken Sport & Entertainment. Jesper Ørskov Nielsen, næstformand Advokat (H), Partner hos Interlex. Beskæftiget inden for følgende hovedarbejdsområder: fast ejendom, erhvervsret, selskabsret og bestyrelsesarbejde. Thomas Dietrich, direktør Direktør for Moller & Company GmbH, Kiel. Han er uddannet økonom med speciale i fast ejendom. Han arbejdede fra for et af Nordtysklands største ejendomsselskaber, og han har arbejdet med alle typer af fast ejendom. Carsten B. Madsen, økonomidirektør Økonomidirektør hos Moller & Company A/S. Statsaoturiseret revisor og har tidligere arbejdet hos Deloitte. Har arbejdet i udlandet i en årrække og har international erfaring med controlling og international skat. Direktion Mogens V. Møller Adm. direktør i Moller & Company A/S. Han er uddannet i finansiering på Handelshøjskolen i København, og etablerede i 2005 Moller & Company A/S, der har kontor i Kiel og i Århus. Selskabet har 6 medarbejdere. Han har stor erfaring i asset management, kapitalmarkedsforhold og finansiel ledelse. Han er i dag direktør for en række ejendomsselskaber i Tyskland indenfor bolig- og erhvervsejendomme. Fra var Mogens Møller chef for finansafdelingen hos Grundfos, og fra var han finansdirektør og chef for finansafdelingen hos Arla Foods amba.

12 Bestyrelse/Direktion for Moller & Company A/S Bestyrelse Per V. Møller, formand Cand.oecon og siden 2000 adm. direktør for Rose Poultry A/S. Fra 1986 til 2000 ansat hos Tulip Slagterierne, hvor han bl.a. har virket som koncerndirektør fra Knud Hjorth Finansøkonom, Group Treasurer i Kirkbi A/S og CIO i Kirkbi Invest A/S. Han var direktør for finansafdelingen hos Lego System A/S fra , chef for finansafdelingen hos Tulip fra og fra underdirektør hos Arla Foods amba. John Skovbjerg Advokat og ansat hos CRBE Richard Ellis som erhvervsmægler. Fra 1989 til 2007 var han ansat hos Arla Foods som ejendomsdirektør for koncernens ejendomme, og han har også været chef for selskabets juridiske afdeling. Direktion Mogens V. Møller Er uddannet i finansiering på Handelshøjskolen i København, og etablerede i 2005 Moller & Company A/S, der har kontor i Kiel og i Århus. Selskabet har 6 medarbejdere. Han har stor erfaring i asset management, kapitalmarkedsforhold og finansiel ledelse. Han er i dag direktør for en række ejendomsselskaber i Tyskland indenfor bolig- og erhvervsejendomme. Fra var Mogens Møller chef for finansafdelingen hos Grundfos, og fra var han finansdirektør og chef for finansafdelingen hos Arla Foods amba.

13 Investeringsoversigt Arrangør moller & Company A/S Organisering Dansk børsnoteret ejendomsselskab Aktiekapital mellem DKK 100 og 400 mio. Investorer Private, selskaber og institutionelle Tegningsgaranti DKK 100 mio. Investeringsstrategi Investering i tyske kontorejendomme Beliggenhed Større byer > indbyggere Bruttoforrentning Større end 6 % Egenkapital 30 % Finansiering Kreditforening og en kreds af pengeinstitutter Tegningskurs 103,75 Løbetid, seniorlån 10 år, hvoraf de første 5 år er afdragsfri Løbetid, juniorlån Kassekredit Hæftelse Ingen Gældsstruktur Kreditforeningslån på 55 % og 15 % banklån Manager moller & Company A/S Revisor PricewaterhouseCoopers Advokat i DK Kromann Reumert Notar i BRD Cornelius & Krage Byggesagkyndig Større lokale rådgivende ingeniørfirmaer

14 Tidsplan og tegningssteder Dato Begivenhed 4. juni 2008 Prospektmeddelelse 4. juni 2008 Offentliggørelse af prospekt 12. juni - 1. juli 2008 Tegningsperiode (begge dage inkl.) 21. juni 2008 Tidligst afslutning af tegningsperiode 4. juli 2008 Meddelelse om resultat af tegning (OMX) 4. juli 2008 Bestyrelsesmøde (Kapitalforhøjelse) 7. juli 2008 Betaling af aktier 7. juli 2008 Registrering af kapitalforhøjelse (E&S) 10. juli 2008 Første forventede noteringsdag 10. juli 2008 Offentliggørelse af finanskalender 25. marts 2009 Årsregnskabsmeddelelse (2008) 15. april 2009 Ordinær generalforsamling 20. maj 2009 Kvartalsmeddelelse (1. kvartal 2009) 19. august 2009 Halvårsmeddelelse ( ) Tegningssteder Aarhus Lokalbank A/S Att.: Underdirektør, Carsten Stenulm Toldkammeret Nordhavnsgade 1, DK-8000 Århus C Fax: Hvidbjerg Bank A/S Att.: Investeringschef, Michael Lynge Hansen Østergade 2, DK-7790 Thyholm Fax: Capinordic Bank A/S Att.: Projektleder, Kurt Martin Larsen Strandvejen 58, DK-2100 København Ø Fax: Sparekassen Østjylland Att.: Investeringschef, Ove Jensen Frankrigsvej 11, DK-8450 Hammel Fax: Lokalbanken i Nordsjælland A/S Att.: Formuedirektør, Thomas Beltner Slotsgade 36, DK-3400 Hillerød Fax: Sparekassen Himmerland A/S Att.: Rasmus Jensen Fonds- og Likviditetsafdelingen Himmerlandsgade 74, DK-9600 Aars Fax: Den Jyske Sparekasse Att.: Mogens Mortensen Borgergade 3, DK-7200 Grindsted Fax: Prime Office A/S Att.: Henrik Demant Fiskergade 41, 2, DK-8000 Århus C Fax:

15 Budgetforudsætninger Forudsætninger Erhvervelse, ejendomme Asset deal, andel af ejendomme der købes direkte 50% Share deal, andel af ejendomme der købes i selskaber 50% Procentuel stigning i ejendomsværdi p.a 2,00% Erhvervelssomkostninger, i % af købspris Tysk statsafgift, gennemsnit 1,75% Udbyderhonorar 3,00% Mæglerhonorar 1,25% Notar og advokat 1,15% Lejeindtægt Lejeindtægt, brutto Tomgang i procent af bruttolejeindtægt 2,30% Lejeindtægt, netto Procentuel stigning i lejeindtægt p.a. 2,00% Driftsomkostninger - Vedligeholdelse og modernisering Antal m Løbende vedligeholdelse i DKK pr. m 2 7,00 Modernisering i DKK pr. m 2 25,00 Procentuel stigning i omkostninger til vedligeholdelse/modernisering 2,00% Driftsomkostninger - øvrige Lån, etablering, i % af hovedstol 0,35% Regnskab og revision Selskabsledelse, Moller & Company A/S Forvalterhonorar p.a Øvrige Procentuel stigning i driftsomkostninger p.a. 2,00% Budgettet er opstillet for en 10-årig periode og tager udgangspunkt i en egenkapital på DKK 300 mio. efter emissionsomkostninger. Selskabet budgetteres til i gennemsnit at erhverve porteføljen til en lejefaktor, der modsvarer en bruttoforrentning på 6,67 %. Budgettet forudsætter, at ejendommenes værdi stiger med 2 % p.a., mens der efter to år budgetteres med en lejestigning på 2 % p.a. Porteføljen forventes finansieret med 70 % fremmedkapital i form af kreditforeningslån og banklån, mens det resterende kapitalbehov forventes dækket af egenkapital. Der budgetteres ligeledes med, at selskabet opbygger en likviditetsreserve. For yderligere specificering af budgetforudsætningerne henvises til det udarbejdede prospekt. Afskrivning på ejendom Afskrivningsgrundlag 77,98% Afskrivningsprocent 2,00% Finansiering Egenkapitalandel 30,00% Fremmedkapitalandel 70,00% Finansieringsrente, vægtet 5,12% Rente af likviditet 4,00% Nyerhvervelse af ejendomme Ved soliditetsgrad > 40% købes ny ejendomme for DKK Øvrige Udbytte starter fra år 2010, udgør i procent af nettolikviditet fra drift 33,33% Likviditetsreserve Tysk skatteprocent 15,825%

16 Budget for Prime Office A/S Budgettet er udarbejdet for en 10-årig periode, men selskabet etableres og drives med en i princippet uendelig tidshorisont. Projektet finansieres med 30 % i egenkapital og 70 % i fremmedkapital. Fremmedkapitalen optages med pant i ejendommene, som et første og anden prioritetslån på henholdsvis 55 % og 15 % af ejendommenes handelspris inkl. handelsomkostninger. Der budgetteres med en fast vægtet finansieringsrente på 5,12 %, hvor renten fastlåses for 5-10 år. I forbindelse med erhvervelse af ejendomme eller ejendomsselskaber til Prime Office A/S modtager Moller & Company A/S et honorar svarende til 3 % af ejendommenes eller ejendomsselskabernes handelspris. Hertil kommer handelsomkostninger til blandt andet mægler, statsafgift m.v. Desuden modtager Moller & Company A/S et løbende managementhonorar på 0,25 % p.a. af selskabets balanceværdi for at varetage ledelse og administration af selskabet. Da der i Tyskland skattemæssigt kan afskrives på kontorejendomme, betaler selskabet reelt først skat i Da dele af selskabets ejendomsportefølje på tidspunktet for udarbejdelse af budgettet endnu ikke er anskaffet, vil selskabets aktiver, passiver, resultat og pengestrømme kunne afvige fra det forventede. Det er imidlertid ledelsens klare forventning, at den opstillede forretningsplan kan gennemføres og de regnskabsmæssige resultater realiseres i overensstemmelse med de fastlagte forudsætninger.

17 Konsolideret resultatbudget for koncernen Tidslinie/År 1/2008 2/2009 3/2010 4/2011 5/2012 6/2013 7/2014 8/2015 9/ /2017 Lejeindtægt Lejeindtægt, brutto Tomgang Tomgangsrelaterede omkostninger Lejeindtægt, netto Omkostninger Forvalterhonorar Løbende vedligeholdelse/modernisering Selskabsledelse, Administrator Regnskab og revision Øvrige omkostninger Resultat før rente, værdireg. og skat Renteudgifter, netto Resultat før værdiregulering Værdiregulering, netto Årets resultat før skat Skat af årets resultat, netto Årets resultat Konsolideret likviditetsbudget for koncernen Tidslinie/År 1/2008 2/2009 3/2010 4/2011 5/2012 6/2013 7/2014 8/2015 9/ /2017 Indbetalinger Finansiering, netto Egenkapital (aktiekapital) Likviditet fra driften, netto Udbetalinger Ejendomsinvestering Lån, etablering Tysk selskabsskat Årets likviditet Udbytte Afdrag Minimumskrav til likviditetsreserve (DKK ) Akkumuleret likviditet Konsolideret balancebudget for koncernen Tidslinie/År 1/2008 2/2009 3/2010 4/2011 5/2012 6/2013 7/2014 8/2015 9/ /2017 Aktiver Ejendomsværdi Løbende ejendomserhvervelse Ejendomsværdi, total Værdiregulering af ejendom, netto Skatteaktiv Likvid beholdning Aktiver i alt Passiver Egenkapital Egenkapital, aktiekapital Op- og nedskrivning til dagsværdi, netto Overført periodens resultat Udbytte Egenkapital i alt Restgæld, netto Udskudt skat Passiver i alt

18 Risikofaktorer Der vil være en række risikofaktorer forbundet med investering i selskabets aktier. Selv om budgetterne er udarbejdet ud fra realistiske vurderinger, vil der være forhold, der gør, at de realiserede tal vil være anderledes, og det være sig både i positiv og negativ retning. Følgende risikofaktorer er ikke nødvendigvis udtømmende eller prioriteret efter sandsynlighed for, at de indtræffer, eller efter omfanget af de mulige konsekvenser for investorer i selskabet. Skulle nogle af de beskrevne risikofaktorer blive en realitet, vil det kunne få væsentlig negativ indflydelse på selskabets virksomhed, økonomiske stilling, resultat og på aktiernes værdi, samt selskabets mulighed for at udbetale udbytte. Der henvises i øvrigt til prospektets omtale af risikofaktorer samt prospektets øvrige oplysninger.

19 Risikofaktorer Risici ved erhvervelse af ejendomme I det omfang selskabet erhverver ejendomme til en højere pris end forudsat, vil det påvirke selskabets budget. Selskabet vurderer, at indkøbspriserne er realistiske, og at der på det tyske ejendomsmarked kan erhverves kontorejendomme til de budgetterede priser. Økonomiske udvikling Ejendomsmarkedet følger i et vist omfang den generelle økonomiske udvikling og udviklingen på de finansielle markeder, som aktie- og rentemarkeder. Ustabilitet og finansiel uro på disse markeder kan have en negativ påvirkning på selskabets samlede økonomiske stilling. For at imødegå de væsentligste risici har selskabet en likviditetsreserve, fast rente i min. 5 år på selskabets realkreditlån, en høj egenkapital, samt afdrag på selskabets gæld. Driftsrelaterede risici Risici ved lejeindtægt Selskabets lejeindtægt afhænger af de enkelte lejeres betalingsevne, forpligtelse til at efterleve kontraktmæssige forpligtelser i form af betaling af leje og evne til at betale for egne vedligeholdelsesomkostninger. Herudover kan der være risici tilknyttet indeksregulering af lejen. En lav inflation betyder længere tid, inden lejen reguleres. Lejeindtægter ved nyudlejning følger også markedsforhold, der kan påvirkes af udbud og efterspørgsel af lejemål og nybyggeri af kontorer. Vedligeholdelse og byggetekniske risici I budgettet er afsat midler til løbende vedligeholdelse, som vurderes at være tilstrækkelig. I forbindelse med den tekniske due diligence ved købet udarbejdes investeringsrapporter på kort og lang sigt, således at denne risiko minimeres. For nyopførte ejendomme gives der ofte bygningsgarantier over en årrække. Der kan være tilknyttet risici ved sådanne garantier, såfremt entreprenøren ikke kan efterleve dem. Herudover undersøges miljømæssige forhold omkring grund og materialevalg i bygningen, og der kan være risici forbundet med, at der senere konstateres miljøskader, som sælger ikke har haft kendskab til eller ikke garanterer, og som myndighederne senere kan pålægge ejeren af ejendommen ansvaret for uanset skyld eller kendskab. Der kan opstå investeringsbehov som følge af fraflytning, tekniske forhold og offentlige krav, der kan påvirke selskabets samlede økonomiske stilling. Risici ved forvaltning af ejendommene Administration af ejendommene aftales med erfarne administratorer, og der indgås selvstændige aftaler med disse. I det omfang de ud fra kommercielle hensyn ikke forvalter ejendommene kontraktligt, kan det påvirke selskabets samlede økonomiske stilling. Finansielle risici Renterisiko Selskabets renterisiko minimeres ved at optage kreditforeningslån med fast rente eller ved at indgå renteswaps, der fastlåser selskabets lange gæld. Da renten ikke er fastlåst på nuværende tidspunkt, er der renterisiko hermed. Stigende renter vil derfor kunne påvirke selskabets samlede økonomiske stilling. Refinansierings- og tilbagebetalingsrisiko Selskabet kreditforeningslån vil blive optaget med en løbetid på 10 år, hvorfor der vil være tilknyttet en risiko i forbindelse med en fremtidig refinansiering. Gæld herudover vil blive optaget med en løbetid på 7 år, hvorfor der også her vil være tilknyttet en refinansieringsrisiko. Såfremt værdien af ejendommene er faldet, eller såfremt refinansiering kun kan fortages på ugunstige vilkår, vil selskabets økonomiske situation blive påvirket negativt. Valutakursrisiko Ejendommene erhverves i EUR, og lånene optages i EUR, således at selskabets valutakursrisiko minimeres. Selskabets driftsindtægter og hovedparten af drift-og finansieringsudgifterne er også i EUR. Værdien af selskabets egenkapital, som er indbetalt i DKK, vil derfor kunne påvirkes ved et fald i EUR mod DKK. Selskabet har med Bestyrelsens godkendelse mulighed for at optage lån i udenlandsk valuta, som også vil kunne påvirke selskabets egenkapital og den samlede økonomiske stilling. Risici ved lovgivningsmæssige ændringer Ændring i regnskabslovgivningen Der aflægges regnskab i henhold til IFRS. Såfremt de nuværende regler ændres, og der i særdeleshed sker ændringer i reglerne vedrørende indregning og opgørelse af investeringsejendomme, skat, låneomkostninger etc., kan det have væsentlig effekt på den regnskabsmæssige behandling af disse regnskabsposter og den fremtidige bogførte værdi af egenkapitalen. Ændrede skatte- og afgiftsforhold i Danmark og Tyskland Aktionærernes økonomiske stilling kan påvirkes af ændringer i såvel dansk som tysk skattelovgivning og praksis for selskaber og personer. Selskabet modtager løbende rådgivning fra Pricewaterhouse- Coopers med henblik på overholdelse af lovgivning og praksis, samt om muligt at begrænse eventuel negativ effekt af ændringer heri. Likviditetsrisiko Udover den generelle markeds- og prisrisiko vil selskabets aktier følge de finansielle markeder, og i perioder med finansiel uro kan der være knyttet likviditetsrisiko til selskabets aktier i form af ringe likviditet.

20 Prime Office Moller Com pany Høj moral Åbenhed Analyse CMYK Købmandskab CMYK gennemsigtighed PMS 296 PMS 296 Kontakt os for mere information Mogens V. Møller Fiskergade 41, 2 DK-8000 Århus C Tlf: Carsten B. Madsen Fiskergade 41,2 DK-8000 Århus C Tlf: Prime Office A/S

Invester i en børsnoteret ejendomsaktie

Invester i en børsnoteret ejendomsaktie CMYK Invester i en børsnoteret ejendomsaktie PMS 296 - og få del i det tyske opsving PMS 296 Invester i en børsnoteret ejendomsaktie - og få del i det tyske opsving 1 Indledning 4 1 Indledning Dette

Læs mere

Invester i en børsnoteret ejendomsaktie

Invester i en børsnoteret ejendomsaktie CMYK Invester i en børsnoteret ejendomsaktie PMS 296 - og få del i det tyske opsving PMS 296 Invester i en børsnoteret ejendomsaktie - og få del i det tyske opsving 1 Indledning 4 1 Indledning Dette

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

Prime Office A/S Årsrapport 2008

Prime Office A/S Årsrapport 2008 Prime Office A/S Årsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2009 02. april 2009 Periode 10.12.2007 31.12. Årsrapport Om Prime Office A/S Prime Office A/S er et børsnoteret selskab, der giver dig mulighed for

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt 1 A/S Difko valuebuilding III ValueBuilding-projekt 2 Difko udbød i 2010 A/S Difko ValueBuilding I. I dag er flere af ejendommene steget i værdi, og én af ejendommene er allerede solgt med stor gevinst.

Læs mere

Nyhedsbrev 20. december 2011 Nummer 9

Nyhedsbrev 20. december 2011 Nummer 9 Core German Residential II 1 CORE GERMAN RESIDENTIAL INDHOLD: II Nyhedsbrev 20. december 2011 Nummer 9 INDHOLD: 1. Carl-Fried-Haus købt i Köln Læs om en stor dejlig ejendom i Köln, som vi har købt for

Læs mere

Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008

Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008 Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008 Agenda 1) Hvem er Victoria Properties? 2) Hvorfor Tyskland? 3) Sådan arbejder Victoria Properties 4) Hvad vil Victoria Properties?

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp K/S Mando 44 INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp Investering i attraktive solceller i Tyskland Produktionstal kendt og idriftsat i 2013 En andel på 10 % kræver indskud på DKK 366.756 Fradraget

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelsen for 2007

Årsregnskabsmeddelelsen for 2007 Til OMX Den Nordiske Børs København 26. marts 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 04-08 Årsregnskabsmeddelelsen for 2007 Resumé: Bestyrelsen for Deltaq a/s har i dag behandlet og godkendt selskabets årsrapport

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 13 25. marts 2014

Nyhedsbrev nr. 13 25. marts 2014 Nyhedsbrev nr. 13 25. marts 2014 1. Det går godt 2013 blev et godt år for ejendomsselskabet, bl.a. som følge af en værdiregulering af selskabets ejendomme på 9%. Afkastet målt som ændring i indre værdi

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed,

Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed, Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed, skattefordele og upside Solanlægget bliver bygget i 2013

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN BLIV MEDEJER AF GOD OG VELBELIGGENDE UDLEJNINGSEJENDOM I BERLIN. Nu får du mulighed for at blive medejer af en 16 anparter), hvor Andersen Development velbeliggende

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Introduktion til. Investeringsselskabet Rationel Aktieinvestering A/S

Introduktion til. Investeringsselskabet Rationel Aktieinvestering A/S Introduktion til Investeringsselskabet Velkommen til Rationel Aktieinvestering Hvorfor være afhængig af stigende aktiemarkeder? Vores strategi muliggør, at vi kan tjene penge uanset aktiemarkedets udvikling.

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Årsrapport 2014 for Prime Office A/S

Årsrapport 2014 for Prime Office A/S Årsrapport 2014 for Prime Office A/S (CVR-nr. 30558642) Nasdaq Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 DK-1007 København K Aarhus, den 25. marts 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 73/2015 Selskabsoplysninger Selskab

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011

BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011 BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning om anvendelse

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Prime Office A/S. (Periode: 1. januar 2013-31. december 2013) Selskabsmeddelelse fra Prime Office A/S (CVR-nr. 3055 8642)

Prime Office A/S. (Periode: 1. januar 2013-31. december 2013) Selskabsmeddelelse fra Prime Office A/S (CVR-nr. 3055 8642) Selskabsmeddelelse fra Prime Office A/S (CVR-nr. 3055 8642) Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 DK-1007 København K Aarhus, den 26. marts 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 62/2014 Prime Office A/S Årsrapport

Læs mere

Velkommen Ordinær generalforsamling, d. 17 april 2008 GERMAN HIGH STREET II A/S

Velkommen Ordinær generalforsamling, d. 17 april 2008 GERMAN HIGH STREET II A/S Velkommen Ordinær generalforsamling, d. 17 april 2008 Program 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport samt beslutning om godkendelse

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Berlin High End A/S Generalforsamling d. 1 nov. 2010

Berlin High End A/S Generalforsamling d. 1 nov. 2010 Moderselskabet: Berlin High End A/S. vs Koncernen: Berlin High End A/S og samtlige tyske datterselskaber konsolideret efter dansk praksis. 2009/2010 vs 2008/2009: 2008/2009 Fuld omsætning med oprindelige

Læs mere

Nyhedsbrev 1. juni 2012 Nummer 10

Nyhedsbrev 1. juni 2012 Nummer 10 Core German Residential II 1 CORE GERMAN RESIDENTIAL INDHOLD: II Nyhedsbrev 1. juni 2012 Nummer 10 INDHOLD: 1. Positivt ejendomsmarked Vi ser fortsat et positivt ejendomsmarked i de store vesttyske byer.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 12 20. marts 2014

Nyhedsbrev nr. 12 20. marts 2014 Nyhedsbrev nr. 12 20. marts 2014 1. Det går godt 2013 blev et godt år for ejendomsselskabet, bl.a. som følge af en værdiregulering af selskabets ejendomme på 10,5%. Afkastet målt som ændring i indre værdi

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Velkommen. Ekstraordinær generalforsamling, torsdag d. 4 oktober 2007 GERMAN HIGH STREET II A/S

Velkommen. Ekstraordinær generalforsamling, torsdag d. 4 oktober 2007 GERMAN HIGH STREET II A/S Velkommen Ekstraordinær generalforsamling, torsdag d. 4 oktober 2007 Ekstraordinær generalforsamling 4. oktober 2007 1. Valg af dirigent 2. Forslag om valg af medlemmer til bestyrelsen 3. Forslag om valg

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Fremtidens penge. Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013

Fremtidens penge. Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013 Fremtidens penge Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013 PensionDanmark den korte version 633.000 medlemmer 27.700 virksomheder 10,7 mia. kr. er indbetalt i 2012 4 mia. kr. er udbetalt i 2012 Formue 2012:

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Børsprospekt Investea German High Street II A/S GERMAN HIGH STREET II A/S

Børsprospekt Investea German High Street II A/S GERMAN HIGH STREET II A/S Børsprospekt Investea German High Street II A/S GERMAN HIGH STREET II A/S Børsprospekt for German High Street II A/S Udbud af 2.000.000 7.110.000 B-aktier á nominelt DKK 10 2 Investea A/S har indgået

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 european retail cvr nr: 27492797 Indhold 3 Bestyrelsens beretning 5 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsespåtegning 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 11 Opgørelse

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

INVESTEA GERMAN HIGH STREET II A/S. Velkommen. Ordinær generalforsamling i Investea German High Street II A/S Den 23. april 2009

INVESTEA GERMAN HIGH STREET II A/S. Velkommen. Ordinær generalforsamling i Investea German High Street II A/S Den 23. april 2009 Velkommen Ordinær generalforsamling i Investea German High Street II A/S Den 23. april 2009 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

Omsætning år til dato på DKK 371 mio., svarende til en stigning på 70% i forhold til samme periode sidste år.

Omsætning år til dato på DKK 371 mio., svarende til en stigning på 70% i forhold til samme periode sidste år. Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2008 Driftsresultatet steg 42% til DKK 180 mio. i første halvår Pr. aktie steg driftsresultatet med 16% Forventninger om fremgang i omsætning og resultat i 2008 fastholdes

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

PRIVATE BANKING AARHUS

PRIVATE BANKING AARHUS PRIVATE BANKING AARHUS Private Banking i Ringkjøbing Landbobank, Aarhus I Ringkjøbing Landbobank tilbyder vi et godt og afprøvet setup til erhvervs- og privatkunder, holdingselskaber, fonde og foreninger

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Driftsresultat (EBIT) på DKK 485 mio. i første til tredje kvartal 2014 mod DKK 477 mio. samme periode sidste år. God aktivitet omkring indgåelse og genforhandling af

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning November 2014

Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning November 2014 www.pwc.dk Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Finansiering & beregning af forrentning Den korte; hvem er vi Udenlandske investorer i Danmark

Læs mere

KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10

KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10 KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 10.05.2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2006 Århus Elite A/S foretager

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Prime Office A/S. (Periode: 1. januar - 30. juni 2015)

Prime Office A/S. (Periode: 1. januar - 30. juni 2015) Selskabsmeddelelse fra Prime Office A/S Aarhus, den 12. august 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 97/2015 Side 1 af 29 Prime Office A/S Delårsrapport for 1. halvår 2015 (Periode:

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

property acquisitions, development & management

property acquisitions, development & management property acquisitions, development & management Idegrundlag: Køb, salg, formidling og udvikling af bolig- og erhvervsejendomme hovedsageligt i Hamborg og nærmeste omegn til det professionelle, semiprofessionelle

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

mod børsnotering Webcast

mod børsnotering Webcast mod børsnotering Webcast Børsintroduktion 2006 Baggrund for børsnoteringen Investering hidtil forbeholdt mindre kreds af landbrugsinvestorer Stort udviklingspotentiale i østeuropæisk landbrug Unikt investeringskoncept

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering Berlin IV A/S. Dokumentet følger de punkter,

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (10. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2008 Side 1 Årsberetning

Læs mere

Torsdag den 26. april 2012 kl. 17.00, Deltaq, Agiltevej 19, 2970 Hørsholm. 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed for det forløbne år

Torsdag den 26. april 2012 kl. 17.00, Deltaq, Agiltevej 19, 2970 Hørsholm. 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed for det forløbne år Til NASDAQ OMX Copenhagen og pressen 22. marts 2011 Deltaq a/s Agiltegaard Agiltevej 19 DK-2970 Hørsholm www.deltaq.dk info@deltaq.dk T +45 7020 3534 F +45 7020 3533 Fondsbørsmeddelelse nr. 02-12 Indkaldelse

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug?

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 Mail: hcj@agrofond.dk Tel: +45 2165 0022 1 Danske

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere