Nyhedsbrev 20. december 2011 Nummer 9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev 20. december 2011 Nummer 9"

Transkript

1 Core German Residential II 1 CORE GERMAN RESIDENTIAL INDHOLD: II Nyhedsbrev 20. december 2011 Nummer 9 INDHOLD: 1. Carl-Fried-Haus købt i Köln Læs om en stor dejlig ejendom i Köln, som vi har købt for nylig og sat til salg som ejerlejligheder. Se også udkast til bannerreklamer i tidens ånd med teksten Ich kaufe Wohngold i forsøget på at henvende sig til investorer der ikke tør investere i andet end guld og fast ejendom. Side 1 1. Carl-Fried-Haus købt i Köln Core German Residential II (CGRII) har i slutningen af oktober overtaget ejendommen Carl- Fried-Haus som ligger på adresserne Sachsenring 67 og Lothringer Straße 32 i Köln. 2. Salg af ejendomme Vi har solgt ejendommen i Alsterdorfer Straße i Hamborg for 6,45 mio. EUR med en fortjeneste på 61% og et egenkapitalafkast på 300%. Side 3 3. Ejendomsmarkedet i Tyskland Interessen for at købe ejerlejligheder og mindre boligejendomme er nu så stor i de vesttyske byer, at både lejligheder og ejendomme med god beliggenhed kan sælges til høje priser. Side 3 4. Lejemarkedet Boliglejen stiger i de store byer og selskabets tomgang er lav. Til gengæld er konkurrencen betydelig på erhvervslejemålene, og det har resulteret i en nedadgående leje ved genudlejning. Side 3 Ejendommen består af 3 fløje. Den ene ligger ud mod Ringvejen, som går rundt om Altstadt, de to øvrige fløje er vender ud mod rolige boligområder. 5. Igangværende arbejder I 2011 investeres knap 7 mio. EUR i modernisering og vedligeholdelse af selskabets 108 ejendomme. Side 4 6. Regnskab for 3. kvartal og budget 2012 Det ordinære overskud før værdireguleringer på ejendomme, lån og renteafdækninger var 3,2 mio. EUR for årets første tre kvartaler. Det svarer til 4,4% af den oprindeligt investerede kapital mod budgetteret 4,7%. Side 5 Tabel, regnskab for 3. kvartal Side 6 Tabel, budget for 2012 Side 7. Carl-Fried-Haus er en tidligere kontorejendom der nu er bygget om til 100 mindre boliger. Ejendommen er totalt renoveret af sælger for et beløb tæt på 12 mio. EUR. Ejendommen er købt for 12,1 mio. EUR, svarende til faktor 14,5 eller et bruttoafkast på 6,9%.

2 Core German Residential II 2 Vi forventer at sælge ejendommen som ejerlejligheder til EUR pr. kvadratmeter for boligdelen ekskl. p-pladser. Der er 64 parkeringspladser, og dem forventer vi at sælge til EUR pr. plads. Ejendommen var halvtom ved overtagelsen og da salget af ejerlejligheder formentlig kommer til at strække sig over nogle år, vil 70 af de 102 lejligheder blive lejet ud. I øjeblikket mangler vi at leje de sidste 20 lejligheder ud og så er dette mål nået. De resterende 32 tomme lejligheder er sat til salg. I forbindelse hermed laver vi en ombygning af 9 af lejlighederne, som enten udvides med ikkeudnyttede arealer eller ombygges fra erhverv. Samtidig laver vi også en renovering af gangarealerne, som bærer præg af ejendommens tidligere funktion som ældreboliger. Der var meget orangefarvet linoleum, støttehåndtag på væggene og i det hele taget et utidssvarende og ikke særligt moderne ejerlejlighedsagtigt førstehåndsindtryk. Den første lejlighed er ved at blive solgt til en pris på EUR/m2 til den nuværende lejer. Målet er at sælge boligdelen med 50% gevinst målt i forhold til købsprisen og at sælge erhvervsdelen til købsprisen. I forbindelse med salget er der lavet store bannere der skal sidde på bygningen ud mod den store vej for at tiltrække opmærksomme købere. I tidens ånd reklameres der for at investere Wohngold, boligguld:

3 Core German Residential II 3 2. Salg af ejendomme Vi har valgt at sælge ejendommen Alsterdorfer Straße i Hamborg. Ejendommen blev i sin tid købt for 4 mio. EUR og er nu solgt for 6,45 mio. EUR, dvs. med en fortjeneste på 61%. Ejendommen var belånt med 3,2 mio. EUR, hvilket giver en egenkapitalandel ved købet på EUR. Med en fortjeneste på EUR svarer det til et egenkapitalafkast på 300%. Ejendommen har 102 lejligheder og er beliggende tæt ved lufthavnen. Bygningen er opført med offentlig støtte, og selvom de offentlige lån blev indfriet af sælger ved vores køb, kan lejen ikke hæves de næste 7 år. Ejendommen er solgt for dels at udnytte en virkelig god salgspris og dels for at forbedre likviditeten efter købet af Sachsenring i Köln og de store ombygningsarbejder der er gennemført på ejendommene Högerdamm og Herrengraben i Hamborg. 3. Ejendomsmarkedet i Tyskland Private tyskere køber for tiden fast (bolig)ejendom i et omfang som ikke er set i mange år. De private investorer tør ikke anbringe penge i aktier, og med udsigten til en fortsat finanskrise er afkastet på obligationer meget lavt, ligesom mange private er usikre på bankernes soliditet. Derfor købes der ejerlejligheder og de mere velhavende tyskere anbringer penge i hele boligudlejningsejendomme. Også professionelle investorer i Tyskland har indset, at i krisetider øges risikoen på erhvervsejendomme markant. Derfor køber de institutionelle investorer igen boligejendomme. Prisudviklingen for ejerlejligheder Kilde: Jones Lang Lasalle, Wohnungsmarketbericht Deutschland Herbst 2011 Som det fremgår af ovenstående figur er det især ejerlejlighedspriserne i de stærke byer som München og Hamborg, der er steget kraftigt. Alsterdorfer Straße, Hamborg Udover ovennævnte ejendom arbejder vi også på bl.a. at sælge ejendommen i Weddestrasse i Hamborg. 4. Lejemarkedet Boliglejen stiger især i Hamborg, Frankfurt og Düsseldorf som følge af stigende efterspørgsel. I grafen nedenfor er vist lejeudviklingen ved nyudlejning i en række større byer. Lejeudviklingen i udvalgte byer München Frankfurt Stuttgart (lys grå) Hamburg (mørk grå) Köln Düsseldorf Berlin Leipzig Kilde: Jones Lang Lasalle, Wohnungsmarketbericht Deutschland Herbst 2011 Weddestrasse i Hamborg

4 Core German Residential II 4 Over 2 år er lejen ved nyudlejning f.eks. steget 11% i Hamborg. På grund af den kraftige efterspørgsel på lejeboliger er tomgangen faldet til et ganske lavt niveau. Bagsiden af mønten er dog, at der er et kraftigt fald i lejeromsætningen i de byer, som har oplevet de største stigninger i markedslejen. Det gør det svært at realisere den potentielle lejestigning. ændres til fjernvarme. Investering i alt 2,8 mio. EUR. I Woltmannstrasse 20 i Hamborg erstattes den nuværende el-varme med ny fjernvarme og radiatorer. Investering: Euro. Det er ikke alle byerne som oplever de nævnte kraftige lejestigninger. I byer som Hannover og Wiesbaden er udviklingen meget mere behersket. Vi kan se, at der er meget store forskelle mellem vores lokale ejendomsforvaltere. Nogle af forvalterne er dygtige til at få lejen op, og tjener gode penge på den nye performancefee-aftale, som vi har lavet med dem. Andre forvaltere formår ikke at få lejen op. Her øger vi kontrollen med prissætningen af alle genudlejninger. Erhvervslejemål er derimod en anden historie. Der har i kølvandet på finanskrisen i 2008 og 2009 været en betydelig omsætning af vores erhvervslejemål. Ofte med den følge, at den nye lejer har fået lejemålet til nedsat leje. Dette er en vigtig årsag til at lejestigningen ikke har været specielt høj. Der er rigtigt mange kvadratmeter tomme kontor- og erhvervslokaler i og omkring de store tyske byer, og det presser lejen. Woltmannstrasse 20 i Hamborg I Schwarzer Bär 6 i Hannover er tag- og facadearbejdet afsluttet. Arbejdet blev påbegyndt i Investering: EUR. 5. Igangværende arbejder I 2011 investeres knap 7 mio. EUR i modernisering og vedligeholdelse af selskabets 108 ejendomme. Nogle af de største investeringer er: Totalrenovering af Högerdamm i Hamborg. Projektet er blevet forsinket ½ år som følge af for det første problemer med et par lejere der har nægtet os adgang til deres lejligheder, og for det andet at mur og fundamenter var i dårligere stand end ventet. Der er således udført ekstra pælefundering under to af væggene i ejendommen. Investering: 2.3 mio. EUR. Schwarzer Bär 6 i Hannover Nyt tag på Kruppstrasse 113 i Düsseldorf. Samlet investering: EUR. Renovering af betongavle og trappeopgange i Füllenbachstrasse i Düsseldorf. Investering: EUR (billede næste side). Etablering af taglejligheder i Herrengraben, Hamborg. De første lejligheder nu udlejet til 13 EUR/m2 og resten ventes færdige i de kommende måneder. Herudover etableres i øvrige lejligheder varmeisolering af facade og nye altaner mod gårdsiden. Varmeforsyningen

5 Core German Residential II 5 6. Regnskab Q3 og budget 2012 Det ordinære overskud før værdireguleringer på ejendomme, lån og renteafdækninger var 3,2 mio. EUR for årets første tre kvartaler. Det svarer til 4,4% af den oprindeligt investerede kapital mod budgetteret 4,7%. Lejeindtægterne er 10,5 mio. EUR, hvilket er EUR under det budgetterede. Det skyldes blandt andet forsinkelser i ombygningsprojektet Högerdamm. I kvartalet er 12 mindre ejendomme i Hannover taget i drift, lejen herfra har først fuld effekt i 4. kvartal. Tab på leje, hensættelser til tab og advokatomkostninger udgør 0,4 mio. EUR. De samlede lejetilgodehavender udgør 0,3 mio. EUR, hvilket er 2,3% af årslejen. Dette tal er tilfredsstillende lavt. Füllenbachstrasse i Düsseldorf På Höniger Weg 218 i Köln fornyes vinduesfacaden i et erhvervsareal i forbindelse med åbning af en ny butik. Og en eksisterende aflåst Tiefgarage klargøres til brug. Investering: EUR. Etablering af taglejlighed i Petersstraße 2 i Frankfurt. Investering: EUR. Administrationsomkostningerne som rummer fee til Core Property Management, regnskab, revision m.m. er 1,1 mio. EUR, hvilket er på niveau med budgettet. Nettorenteudgifterne er 4,3 mio. EUR, hvilket er EUR mere end det budgetterede. Merudgiften skyldes udgifter til valutaafdækning af egenkapitalen. Urealiserede tab på renteafdækning De urealiserede tab på renteafdækningen er ultimo 3. kvartal 7,9 mio. EUR, hvilket er 1,9 mio. EUR højere end ultimo I forhold til ultimo 2. kvartal 2011 er der tale om en stigning på 3,7 mio. EUR som følge af faldende rente. De urealiserede tab vil - over tid og i takt med at der betales renter på renteswaps - blive reduceret til 0. Petersstraße 2 i Frankfurt Yderligere køb af ejendomme Ejendommen i Sachsenring i Köln er overtaget 1. november 2011 til en købspris på 12,1 mio. EUR. Denne ejendom blev overtaget udstykket i ejerlejligheder og salg af disse påbegyndes straks. En del af ejendommen udlejes. Salg af ejerlejligheder og enkeltejendomme. Ejendommen i Alsterdorfer Strasse i Hamborg er blevet solgt. Derudover koncentreres salgsbestræbelserne primært omkring salg af lejlighederne i Sachsenring i Køln. Herudover kan der ske salg af enkelte ejendomme, ligesom der arbejdes på at klargøre nogle ejendomme til salg som ejerlejligheder.

6 Core German Residential II 6 Forventninger til 2011 Der forventes et ordinært årsresultat før skat og værdiregulering af ejendomme på 4,2 mio. EUR for Dette svarer til et afkast på 5,8% af den investerede kapital. Budget 2012 Lejeindtægterne forventes at blive 15,7 mio. EUR mod 14,2 mio. EUR i Lejen forventes generelt at stige 2%. Hertil kommer yderligere lejeindtægter når de større moderniseringsarbejder i Högerdamm i Hamborg og de nyetablerede taglejligheder i Herrengraben i Hamborg er afsluttede og lejlighederne udlejet. For den nye ejendom i Sachsensring i Köln kommer der lejeindtægter fra de lejligheder der ikke bliver solgt med det samme. Modsat fragår indtægter på Hamborg-ejendommen Alsterdorfer Strasse som er blevet solgt. Selskabet forsætter med at udstykke ejerlejligheder og vil ligeledes sælge enkeltejendomme, hvis der kan opnås en fornuftig fortjeneste. Yderligere information Regnskaber og anden information vedrørende Core German Residential II kan hentes fra vores hjemmeside hvor der kan logges ind på selskabets ekstranet. Ønsker du yderligere informationer end dem du finder i nyhedsbrevet og på vores hjemmeside er du altid velkommen til at kontakte direktionen. Da der ikke har kunnet opnås enighed med Hamborg kommune om at ombygge mandehjemmet i Herrengraben, intensiverer vi udlejningen af værelserne med en lettere modernisering. Der er som følge heraf medregnet en højere lejeindtægt for denne ejendom. Driftsomkostningerne forventes at udgøre 2,8 mio. EUR mod 2,5 mio. EUR i Der budgetteres i 2012 med en højere ejerandel på de såkaldte Nebenkosten. Det sker som følge af den intensiverede udlejning i Herrengraben i Hamborg og i Sachsenring i Köln, hvor der i 2012 forventes en større ejerandel af udgifterne indtil udlejning og salg er fuldt gennemført. Administrationsomkostninger stiger fra 1,6 mio. EUR i 2011 til 1,7 mio. EUR i De finansielle omkostninger forventes i 2012 at udgøre 6,9 mio. EUR. Det ordinære resultat før særlige poster (værdiregulering af ejendommene) og skat forventes i 2012 at udgøre 4,3 mio. EUR svarende til 6% af den investerede kapital. Salg af ejerlejligheder og enkeltejendomme I 1. kvartal 2012 effektueres salg af ejendommen i Alsterdorfer Straße, men ejendommene forventes først betalt og overdraget senere i Gevinsten er indregnet i 2011 som en opskrivning af ejendomsværdien til salgspris. Salget påvirker derfor ikke resultatet i Derudover budgetteres med et overskud ved salg af ejerlejligheder på 0,9 mio. EUR i 2012.

7 Core German Residential II 7 Regnskab for 3. kvartal 2011

8 Core German Residential II 8 Budget for 2012

Nyhedsbrev nr. 13 25. marts 2014

Nyhedsbrev nr. 13 25. marts 2014 Nyhedsbrev nr. 13 25. marts 2014 1. Det går godt 2013 blev et godt år for ejendomsselskabet, bl.a. som følge af en værdiregulering af selskabets ejendomme på 9%. Afkastet målt som ændring i indre værdi

Læs mere

OFFERING MEMORANDUM. Core Bolig IV & V. Investering i danske boligejendomme. Udbudt af

OFFERING MEMORANDUM. Core Bolig IV & V. Investering i danske boligejendomme. Udbudt af OFFERING MEMORANDUM Core Bolig IV & V Investering i danske boligejendomme Udbudt af 16. juni 2014 DISCLAIMER Vi skal gøre opmærksom på, at en Investering i Core Bolig IV & V indebærer en række risici.

Læs mere

Core German Residential II Kommanditaktieselskab

Core German Residential II Kommanditaktieselskab Core German Residential II Kommanditaktieselskab Årsrapport for 2014 CVR-nr. 31 05 15 17 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Investering i danske boligejendomme

Investering i danske boligejendomme Investering i danske boligejendomme En langsigtet investering med stabilt afkast Unoteret ejendomsaktie udbudt af: Core Property Management A/S 1 Resume Core Bolig VI giver dig mulighed for at investere

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2008

Årsregnskabsmeddelelse 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 93 1 af 22 Årsregnskabsmeddelelse 2008 Resume I overensstemmelse med selskabets forventninger som angivet i delårsrapporten for 3. kvartal 2008 blev årets resultat før skat samt

Læs mere

NR. 1/2011 - ÅRGANG 1. To nye toptrimmede. ejendomme. i porteføljen

NR. 1/2011 - ÅRGANG 1. To nye toptrimmede. ejendomme. i porteføljen NR. 1/2011 - ÅRGANG 1 To nye toptrimmede ejendomme i porteføljen Aktionærinformation FRA EgnsINVEST EjD., Tyskland A/S Forår i Berlin Du sidder med det første nummer af BERL!N, EgnsINVEST Ejd., Tyskland

Læs mere

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010 Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. Victoria Properties Årsrapport 2010 INDHOLD LEDELSESBERETNING Til vores aktionærer Regnskabsåret kort Koncernens

Læs mere

Jeudans2010. årsrapport

Jeudans2010. årsrapport Jeudans2010 årsrapport Jeudans årsrapport 2010 Indhold Til aktionærerne 9 Hoved- og nøgletal 10 Jeudan i 2010 12 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn 18 Mål og strategi 26 Ejendomsporteføljen 38 Aktionærforhold

Læs mere

Investea German High Street II A/S Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2008

Investea German High Street II A/S Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2008 Investea German High Street II A/S Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2008 Selskabets ejendom i Passau, hvor der arbejdes på færdiggørelsen af et nyt stort indkøbscenter, der får indgang ud til byens

Læs mere

Victoria Properties 3. juni 2009

Victoria Properties 3. juni 2009 Sektor non grata! Ejendomssektoren er gået fra at være investorernes darling til non grata på rekordtid. Sektoren er da også hårdt ramt af bl.a. manglen på lånefinansiering, hvilket dog giver lukrative

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 Til aktionærerne 9 Hoved- og nøgletal 10 Jeudan i 2009 12 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn 18 Mål og strategi 24 Ejendomsporteføljen 34 Aktionærforhold 39 Corporate Governance

Læs mere

KUN TOPPEN AF BERLIN INVESTER I EJENDOMME MED ABSOLUT BEDSTE BELIGGENHED I EN AF EUROPAS NYE METROPOLER - BERLIN

KUN TOPPEN AF BERLIN INVESTER I EJENDOMME MED ABSOLUT BEDSTE BELIGGENHED I EN AF EUROPAS NYE METROPOLER - BERLIN KUN TOPPEN AF BERLIN INVESTER I EJENDOMME MED ABSOLUT BEDSTE BELIGGENHED I EN AF EUROPAS NYE METROPOLER - BERLIN G R I F F I N B E R L I N H I G H E N D A / S 2 Griffin Berlin High End A/S Griffin Berlin

Læs mere

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 7 Til aktionærene. 8 Hoved- og nøgletal. 10 Jeudan i 2012. 14 Regnskabsberetning.

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 7 Til aktionærene. 8 Hoved- og nøgletal. 10 Jeudan i 2012. 14 Regnskabsberetning. INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING 7 Til aktionærene 8 Hoved- og nøgletal 10 Jeudan i 2012 14 Regnskabsberetning 22 Risikofaktorer VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE M.M. 36 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn 42

Læs mere

Invester i en børsnoteret ejendomsaktie

Invester i en børsnoteret ejendomsaktie CMYK PMS 296 Invester i en børsnoteret ejendomsaktie - og få del i det tyske opsving PMS 296 Succesfaktorer - Prime Office Fokus på velbeliggende kontorejendomme i Tyskland stabilt afkast med gode vækstmuligheder

Læs mere

Offering Memorandum Core Bolig VI Investering i danske boligejendomme Core Property Management OFFERING MEMORANDUM. Core Bolig VI

Offering Memorandum Core Bolig VI Investering i danske boligejendomme Core Property Management OFFERING MEMORANDUM. Core Bolig VI Offering Memorandum Core Bolig VI Investering i danske boligejendomme Core Property Management OFFERING MEMORANDUM Core Bolig VI Investering i danske boligejendomme Udbudt af 15. maj 2015 OFFERING MEMORANDUM

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Egnsinvest Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51 CMYK: 60-30-5-30. Webfarve: 116-132-150

ÅRSRAPPORT 2014. Egnsinvest Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51 CMYK: 60-30-5-30. Webfarve: 116-132-150 ÅRSRAPPORT Egnsinvest Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51 CMYK: 60-30-5-30 Webfarve: 116-132-150 ÅRSRAPPORTENS FOTOS Motiverne i årsrapporten viser broer i Berlin. Alle fotos er egen produktion.

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Årsrapport // 2012 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes mandag d. 11. oktober kl. 9.00.

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes mandag d. 11. oktober kl. 9.00. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr.52 / 2010 Hellerup, 28. september 2010 CVR. nr. 29 14 98 60 www.berlin4.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 Bestyrelsen

Læs mere

Nyhedsbrev. Kære Aktionær / Læser

Nyhedsbrev. Kære Aktionær / Læser Kære Aktionær / Læser Velkommen til første udgave af Berlin IV s nyhedsbrev. Som diskuteret på generalforsamlingen og omtalt i seneste kvartalsmeddelelse, er der behov for at højne informationsniveauet

Læs mere

Afrapporteringen sker i EURO, idet dette er selskabets operationelle og funktionelle valuta.

Afrapporteringen sker i EURO, idet dette er selskabets operationelle og funktionelle valuta. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 79 / 2011 Hellerup, 19. september 2011 CVR. nr. 29 14 98 60 www.berlin4.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Bestyrelsen

Læs mere

Økonomiske beregninger og tekst EjendomsInvest. Udbudsdato: 3. juni 2008. Advokaterklæring Rønne og Lundgren

Økonomiske beregninger og tekst EjendomsInvest. Udbudsdato: 3. juni 2008. Advokaterklæring Rønne og Lundgren EJENDOMSINVEST 1 Prospektudarbejdelse Økonomiske beregninger og tekst EjendomsInvest Udbudsdato: 3. juni 2008 Rådgivere og samarbejdspartnere Revisorerklæring Theill Andersen Revisionsaktieselskab Advokaterklæring

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 1. kvartal 1 Økonomi Langsom vækst Der er fremgang i den danske økonomi, men væksten er lav. Danmarks Statistik har endnu ikke opgjort BNP-væksten for hele 1, men den årlige vækst for årets

Læs mere

Huldæk. Regnskabsberetning på ordinær generalforsamling den 27. april 2005

Huldæk. Regnskabsberetning på ordinær generalforsamling den 27. april 2005 Huldæk Inden gennemgangen af NTR koncernens regnskab for 2004 vil jeg gerne bruge et par minutter på at forklare, hvad det er for betonelementer, vi egentlig producerer på vore fabrikker i BPC. Vi har

Læs mere

2007/08. Investeringer i rette gear. Ejendomsmarkedet i Berlin. SVANEN Gruppen udvikler ny bydel. Fred Astaires Mercedes

2007/08. Investeringer i rette gear. Ejendomsmarkedet i Berlin. SVANEN Gruppen udvikler ny bydel. Fred Astaires Mercedes 2007/08 Investeringer i rette gear Ejendomsmarkedet i Berlin SVANEN Gruppen udvikler ny bydel Fred Astaires Mercedes Indhold SVANEN Gruppens mål: Seriøs, sikker og stabil 1 Forsiden: Med tid kommer råd

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Vurderingsrapport vedr. ejendommen: A/B Duegården

Vurderingsrapport vedr. ejendommen: A/B Duegården Vurderingsrapport vedr. ejendommen: A/B Duegården Godthåbsvej 74 / Duevej 4-28 Matr. nr. 15 c Frederiksberg Ref.: V.3974 Rekvirent: advokat Torben Winnerskjold på vegne Andelsboligforeningen Duegården

Læs mere

VIL DU SÆLGE DINE ANPARTER?

VIL DU SÆLGE DINE ANPARTER? GODE EJENDOMSKØB I STORBRITANNIEN GANG I EJENDOMSSALGET VIL DU SÆLGE DINE ANPARTER? Nr. 4 Oktober 2014 www.habrofinansgruppen.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER Finanskrisen er afblæst... Side 3 INVESTERING

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr.: 30 55 77 51

ÅRSRAPPORT 2011. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr.: 30 55 77 51 ÅRSRAPPORT 2011 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr.: 30 55 77 51 Indhold 03 Selskabets profil 04 Oplysninger om selskabet 05 Hoved og nøgletal 06 Ledelsespåtegning 07 Revisors påtegning 08 Ledelsesberetning

Læs mere

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 9 Til aktionærerne. 10 Hoved- og nøgletal. 12 Jeudan i 2013. 16 Regnskabsberetning.

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 9 Til aktionærerne. 10 Hoved- og nøgletal. 12 Jeudan i 2013. 16 Regnskabsberetning. INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING 9 Til aktionærerne 10 Hoved- og nøgletal 12 Jeudan i 2013 16 Regnskabsberetning 24 Risikofaktorer VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE M. M. 38 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn

Læs mere