K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp"

Transkript

1 K/S Mando 44 INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp

2 Investering i attraktive solceller i Tyskland Produktionstal kendt og idriftsat i 2013 En andel på 10 % kræver indskud på DKK Fradraget i 2015 er DKK Privat investor opnår en bruttobesparing på DKK En investering uafhængig af konjunkturudsving Udlodning allerede fra første år Indskud er tilbagebetalt på kun 48 måneder 2

3 K/S MANDO 44 Side 4 K/S Mando 44 5 Nøgletal 6 Budgetforudsætninger 7 Balance 8 Personlig investor 9 Selskabsinvestor 10 Hæftelsen 3

4 K/S MANDO 44 AFREGNINGSPRIS Da parkerne er opført forskudt i 2012 modtager de forskellige afregningspriser. Derfor har Dansk OTC udregnet en gennemsnitlig afregningspris på de to parker svarende til 12,27 eurocent/kwh i 20 år. Denne aftale er sikret og ubrydelig ifølge tysk lovgivning. EJERSTRUKTUREN Solcelleparkerne er placeret i det tyske Mando 44 KG, der svare til et ganske almindeligt dansk K/Sprojekt, som ejes 95 % af det danske K/S Mando 44. FINANSIERINGEN Der er indgået en, for banken, uopsigelig finansieringsaftale med Sparkasse Rhein-Nahe AG, med fast rente på 2,45 % de første 10 år ud af en låneperiode på 16 år, og variabel rente de resterende 6 år. GARANTERET AFSÆTNING AF STRØM Den producerede strøm fra projektets solcelleparker er garanteret afsat gennem en aftale med Westnetz AG Vesttyskland største energiselskab. INVERTERE Parkernes invertere består af mærkerne Sinvert (Siemens), som entreprenøren har god erfaring med fra tidligere projekter. Invertere leveres med en garanti på 5 år, samt en tillægsforsikring der dækker i 20 år. JORDLEJE Der er indgået en 20-årig jordlejeaftale med ejerne af jorden med en option på forlængelse i 2 x 5 år. MODULERNE På parkerne er monteret moduler fra Siliken, som giver produktgaranti på 10 år, der dækker alle fejl og skader på modulerne. Ydereligere har modulerne en ydeevnegaranti på 97 % efter 10 år og 90% efter 25 år. SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE Solcelleparkerne er bygget af en stor tysk entreprenør, der har erfaring med flere tilsvarende projekter i Tyskland. Der er indgået en service- og vedligeholdelsesaftale med et lokalt ingeniørfirma som O&Mansvarlige, hvilket betyder stor sikkerhed for driften af parkerne. INVESTERINGEN Solcelleparkerne erhverves til DKK inkl. købsomkostninger og finansieres med et lån på DKK og egenkapital på DKK FINANSIERINGEN ER SOM FØLGER: Non-recourse banklån på DKK Fast rente på 2,45 % de første 10 år, variabel rente de resterende seks år I de resterende seks år er renten budgetteret med 2,45 % Løbetid 16 år 4

5 NØGLETAL ved 10 % ejerandel BUDGETFORUDSÆTNINGER EUR DKK Personliginvestors bruttoopsparing og afkast Efter 20 (udover returnering af indskud) Selskabsinvestors opsparing og afkast efter selskabsskat Efter 20 (udover returnering af indskud) Personlig investors indskud og fradrag Investors kontant indskud Skattemæssigt fradrag Samlet skattemæssigt fradrag Samlet investering Købspris med udvikler og aktiverede omkostninger Likvidemidler Investering i alt Finansieringsstruktur Egenkapital indskud Banklån Finansiering i alt EUR DKK Drift af parken (2015 beløb) Producerede kwh (2015) Forsikring O&M (Operating & Maintenance) Deloitte (dansk revisor) Eksterne omk./tysk revisor Administration Danmark Jordleje Afskrivningsgrundlag Afskrivningsgrundlag Øvrige forudsætninger Overtagelse af produktionen juni 2015 Årlig stigning i elpriser 2,00% Gns. omkostningsstigning p.a. 2,00% IRR - Intern rente 14,51% Nettoafkast 6,57% Årlig degression på solpanler 0,25% Valutakurs DKK/EUR 745 *Årlige beløb ved projektets start ** IRR = Interne rente på investorbudget *** Definition af nettoafkast: Indtægter minus driftsomkostninger / købssum 5

6 BUDGETFORUDSÆTNINGER Fra modtager selskabet den garanteret faste tarif på 12,27 eurocent/kwh. Det betyder at, i det sidste år af projektets levetid afregnes produktionen med den gældende markedspris. Udgangspunktet for markedsprisen er sat konservativt til 0,06 eurocent/kwh i 2015, og er sat til at stige med inflation på 2,00 %. Parken har en garanteret tarif på 12,27 eurocent/ kwh i 19 år samt et tillæg på 0,23 eurocent/kwh i alle projektets år. Scrap-værdien på solcelleparkerne efter 20 år er sat konservativt til 10 % af købsprisen i 2015, det svare til DKK Grundlaget for finansieringen er en samlet kapacitet på kwh. Der kan forekomme årlige udsving i den faktiske produktion af kwh, men produktionen forventes at være stabil over projektets periode. Selskabet har en finansieringsaftale med den tyske bank Sparkasse Rhein-Nahe, som indeholder to banklån. Det første er på 10 år med fast rente på 2,45 %, og det andet er på 15 år med fast rente på 2,45 % de første 10 år og derefter variabel rente de resterende 5 år. DRIFTSBUDGET År Omsætning Driftsomkostninger Resultat før renter og afskrivninger Renteudgifter Renteindtægter Afskrivninger Resultat (88.388) (80.716) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 82 ( ) ( ) ( ) 783 ( ) ( ) ( ) 761 ( ) ( ) ( ) 735 ( ) ( ) ( ) 708 ( ) ( ) (89.773) 682 ( ) ( ) (78.465) 655 ( ) ( ) (83.281) 628 ( ) ( ) ( ) 683 ( ) ( ) (97.846) 868 ( ) ( ) (78.003) 849 ( ) ( ) (57.138) 933 ( ) ( ) (35.215) 905 ( ) ( ) (12.166) 876 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (60.278) 6

7 BALANCE År Solcellepark Sikringskonto Aktiver i alt Lån Egenkapital primo Indskud Udlodning Årets resultat Egenkpital ultimo Passiver i alt Primo ( ) ( ) (16.348) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (60.278) 7

8 PERSONLIG INVESTOR INVESTERINGSVILKÅR Ved køb af en andel på 10 % af projektet kræves der en kontant indbetaling på DKK Beløbet indskydes i K/S Mando 44. Likviditetsbudgettet for hele projektets periode kan ses af nedenstående tabel. Ved anvendelse af virksomhedsskatteordningen, gives der ret til at modregne skattemæssigt underskud i K/S Mando 44 i anden personlig indkomst efter AM bidrag. Der kan maksimalt opnås en fradragsværdi på 52,20 %, hvis man er i stand til at rumme fradragsbeløbet inden for den højeste marginalbeskatning. For 2015 vil det betyde et skattefradrag, ved 10 % ejerandel, på DKK Samlet giver investeringen investor, med forsættende virksomhedsskatteordning en bruttoopsparing på DKK LIKVIDITETSBUDGET FOR PERSONLIG INVESTOR I DKK (10 % ejerandel) År Resultat før afskrivninger Renteudgifter Skattemæssige afskrivninger Skattemæssigt resultat Netto skat Indbetaling fra investor Udlodning Forrent Akkumuleret likvidi- Likviditet p.a. likvidi- -ning af tet tet (8.072) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (15.209) ( ) ( ) ( ) (14.225) ( ) (96.638) (80.221) (13.154) ( ) (59.838) (32.343) (12.133) (79.132) (31.933) (11.084) (59.349) (10.574) (10.009) (44.512) (1.472) (8.909) (33.384) (4.671) (7.781) (25.038) (7.187) (8.265) (18.778) (8.375) (11.752) (14.084) (7.668) (9.698) (10.563) (9.436) (7.715) (7.922) (10.948) (5.621) (5.942) (12.349) (3.431) (4.456) (13.671) (1.129) (3.342) (14.956) (2.507) (15.700) (1.880) (15.754) (1.410) (15.720) (1.057) (9.823)

9 SELSKABSINVESTOR Det forudsættes af likviditetsbudgettet herunder, at selskabsinvestor kan udnytte underskuddet de første år i anden positiv indkomst, samt har valgt international sambeskatning. Samlet giver investeringen investor, med forsættende virksomhedsskatteordning en bruttoopsparing på DKK Denne K/S-investering er attraktiv for en investor, som investere på vegne af et selskab, der kan fratrække K/S ets skattemæssige underskud i den positive indtjening fra driften af investors selskab. LIKVIDITETSBUDGET FOR PERSONLIG INVESTOR I DKK (10 % ejerandel) År Resultat før afskrivninger Renteudgifter Skattemæssige afskrivninger Skattemæssigt resultat Netto skat Indbetaling fra investor Udlodning Forrent Akkumuleret likvidi- Likviditet p.a. likvidi- -ning af tet tet (8.072) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (15.209) ( ) ( ) ( ) (14.225) ( ) (96.638) ( ) (13.154) ( ) (59.838) ( ) (12.133) (79.132) (31.933) ( ) (11.084) (59.349) (10.574) ( ) (10.009) (44.512) (1.472) ( ) (8.909) (33.384) (4.671) ( ) (7.781) (25.038) (7.187) ( ) (8.265) (18.778) (8.375) ( ) (11.752) (14.084) (7.668) (89.694) (9.698) (10.563) (9.436) (80.813) (7.715) (7.922) (10.948) (71.731) (5.621) (5.942) (12.349) (64.570) (3.431) (4.456) (13.671) (59.279) (1.129) (3.342) (14.956) (25.979) (2.507) (15.700) (1.880) (15.754) (1.410) (15.720) (1.057) (9.823)

10 HÆFTELSEN TEGNING Investor køber en andel i K/S Mando 44, der ejer 100 % af det tyske selskab Mando 44. En 10 % ejerandel i K/S Mando 44 udgør DKK HÆFTELSE Finansieringen af projektet optages som et nonrecourse lån. Hvilket betyder, at det er tilstrækkelig for banken at have pant i selve solcelleparken og i selskabets driftskonti. Banken kan derfor ikke rette krav imod investor personligt. K/S Mando 44 oprettes en samlet stamkapital på DKK , hvoraf den indskudte kapital udgør DKK De resterende hæfter investor for i forhold til den tegnede andel. Det betyder at en investor med 10 % ejerandel hæfter ud over indskuddet for DKK Resthæftelsen kan kræves indbetalt af selskabet, hvis dette skulle blive nødvendigt. 10

Grundlæggende. sol, vind og ejendomme

Grundlæggende. sol, vind og ejendomme Grundlæggende Investeringsguide sol, vind og ejendomme 1 2 Sol, vind og ejendomme kan styrke din formue Har du en ambition om at optimere din formues positive udvikling, kan denne investeringsguide hjælpe

Læs mere

Hvad er et K/S? Obton A/S investering i en bæredygtig fremtid

Hvad er et K/S? Obton A/S investering i en bæredygtig fremtid Hvad er et K/S? Obton A/S investering i en bæredygtig fremtid Investér i et solcelleanlæg igennem et K/S fordi: Høje afregningspriser på grøn strøm sikrer attraktivt udbytte Solid og overskudsgivende drift

Læs mere

Investeringsredegørelse Enercon Projekt 2012-2

Investeringsredegørelse Enercon Projekt 2012-2 Investeringsredegørelse Enercon Projekt 2012-2 1 stk. Enercon E82-2,3 MW 82 m rotordiameter 138 m tårnhøjde Thinking green... 6. juni 2012 International Wind Energy A/S Marselisborg Havnevej 22 8000 Århus

Læs mere

Sølund Invest A/S indbyder Dem til tegning af anparter i K/S VindInvest 27

Sølund Invest A/S indbyder Dem til tegning af anparter i K/S VindInvest 27 Sølund Invest A/S indbyder Dem til tegning af anparter i K/S VindInvest 27 Sølund Invest A/S Hovedgaden 8 DK-3460 Birkerød Telefon +45 44 85 22 10 Telefax +45 44 85 18 10 E-mail: info@soelund-invest.dk

Læs mere

Investeringsredegørelse for Vestas Projekt 2010-1

Investeringsredegørelse for Vestas Projekt 2010-1 Investeringsredegørelse for Vestas Projekt 2010-1 15.03.2010 side 1 af 17 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVEM ER INTERNATIONAL WIND ENERGY A/S... 3 GENERELT OM INVESTERING I VINDMØLLER... 4 NØGLETAL...

Læs mere

Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed,

Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed, Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed, skattefordele og upside Solanlægget bliver bygget i 2013

Læs mere

Økonomiske beregninger og tekst EjendomsInvest. Udbudsdato: 3. juni 2008. Advokaterklæring Rønne og Lundgren

Økonomiske beregninger og tekst EjendomsInvest. Udbudsdato: 3. juni 2008. Advokaterklæring Rønne og Lundgren EJENDOMSINVEST 1 Prospektudarbejdelse Økonomiske beregninger og tekst EjendomsInvest Udbudsdato: 3. juni 2008 Rådgivere og samarbejdspartnere Revisorerklæring Theill Andersen Revisionsaktieselskab Advokaterklæring

Læs mere

Tegningsmateriale for. Paludans Flak I/S. Samsø Danmarks Vedvarende Energi-Ø. 10 stk. 2,3 MW Bonus på monopæl. 3,5 kilometer syd for Samsø

Tegningsmateriale for. Paludans Flak I/S. Samsø Danmarks Vedvarende Energi-Ø. 10 stk. 2,3 MW Bonus på monopæl. 3,5 kilometer syd for Samsø Tegningsmateriale for Paludans Flak I/S Samsø Danmarks Vedvarende Energi-Ø 10 stk. 2,3 MW Bonus på monopæl. 3,5 kilometer syd for Samsø Paludans Flak I/S er 1 af 10 havvindmøller syd for Samsø. Projektet

Læs mere

HD Finansiering Hovedopgave nr. 51, foråret 2010. Hovedopgave. Finansiering af internationale solenergi projekter. Copenhagen Business School

HD Finansiering Hovedopgave nr. 51, foråret 2010. Hovedopgave. Finansiering af internationale solenergi projekter. Copenhagen Business School HD Finansiering Hovedopgave nr. 51, foråret 2010 Opgaveløser: Vejleder: Joachim Lahav Leif Hasager Hovedopgave Finansiering af internationale solenergi projekter Copenhagen Business School Joachim Lahav

Læs mere

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Stigende energipriser for private gjort det attraktivt at investere i vedvarende energi (VE) herunder solceller. Samtidig har nedbringelse af miljøbelastningerne

Læs mere

PROSPEKTERKLÆRING. Vi byder Dem velkommen som investor. København, den 8. december 2009 Habro Finans a/s

PROSPEKTERKLÆRING. Vi byder Dem velkommen som investor. København, den 8. december 2009 Habro Finans a/s Habro Gruppen K/S Habro-Stoke PROSPEKTERKLÆRING Habro Finans a/s indbyder hermed til deltagelse i et veltilrettelagt investeringsprojekt. Der er tale om en samlet investeringspakke bestående af en velbeliggende

Læs mere

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER 04 OBTON GLOBAL SELSKABSINVESTOR P/S Investering i attraktive solcelleparker Udover tilbagebetalingen

Læs mere

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN BLIV MEDEJER AF GOD OG VELBELIGGENDE UDLEJNINGSEJENDOM I BERLIN. Nu får du mulighed for at blive medejer af en 16 anparter), hvor Andersen Development velbeliggende

Læs mere

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder HD Regnskab og Økonomistyring, Handelshøjskolecenteret Valg af virksomhedsform og beskatning En analyse af mindre virksomheders muligheder Afsluttende specialeafhandling fra HD Regnskab og Økonomistyring

Læs mere

Samsø Havvindmøllepark. Nøgletal for projektøkonomi. Marts 2001

Samsø Havvindmøllepark. Nøgletal for projektøkonomi. Marts 2001 Green Globe International I/S BILAG 1 BJ J/2-3-1 Samsø Havvindmøllepark Nøgletal for projektøkonomi Marts 21 Baggrund for projektet Samsø Energiselskab Smba forbereder for øjeblikket opførelsen af en hawindmøllepark

Læs mere

K/S DIFKO LVII (57) CVR-nr. 24 25 10 71. Årsrapport for perioden 01.10.2012-31.12.2012

K/S DIFKO LVII (57) CVR-nr. 24 25 10 71. Årsrapport for perioden 01.10.2012-31.12.2012 K/S DIFKO LVII (57) CVR-nr. 24 25 10 71 Årsrapport for perioden 01.10.2012-31.12.2012 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 4 Side Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 7 Hoved- og

Læs mere

OKTOBER 2013 BIOGAS TASKFORCE BUSINESS CASE FOR BIOGASANLÆG MED AFSÆTNING TIL NATURGASNETTET

OKTOBER 2013 BIOGAS TASKFORCE BUSINESS CASE FOR BIOGASANLÆG MED AFSÆTNING TIL NATURGASNETTET OKTOBER 2013 BIOGAS TASKFORCE BUSINESS CASE FOR BIOGASANLÆG MED AFSÆTNING TIL NATURGASNETTET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER

Læs mere

A/S Kirkebjerg Allé 1

A/S Kirkebjerg Allé 1 A/S Kirkebjerg Allé 1 PRÆSENTATION AF A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 Hovedtal Projektnavn A/S Kirkebjerg Allé 1 Overtagelsesdato 1. december 2014 Købesum Erhverv/uopsigelighed lejer Kr. 42,6

Læs mere

Indledende bemærkninger 1. Ledelsen 1. K/S Glamorgan i hovedtræk 2. Samarbejdspartnere i K/S Glamorgan 3. Præsentation 6

Indledende bemærkninger 1. Ledelsen 1. K/S Glamorgan i hovedtræk 2. Samarbejdspartnere i K/S Glamorgan 3. Præsentation 6 K/S Glamorgan Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger 1 Ledelsen 1 K/S Glamorgan i hovedtræk 2 Samarbejdspartnere i K/S Glamorgan 3 Præsentation 6 Den begunstigede opsparing i fast ejendom 7 Derfor

Læs mere

Evostate Kastanjehaven, Lystrup ApS

Evostate Kastanjehaven, Lystrup ApS Evostate Kastanjehaven, Lystrup ApS Ejendommens pris Inklusiv handelsomkostninger Kr. 160.853.726 Kvadratmeterpris: Kr. 15.111 Ejendommens startafkast: 5,92% - 6,04 % Selskabskapital: Kr. 30.000.000 Investor

Læs mere

Investering i Windpark Hilgermissen 1 stk. Vestas V80 2 MW vindmølle i Tyskland. Projektet er udbudt af:

Investering i Windpark Hilgermissen 1 stk. Vestas V80 2 MW vindmølle i Tyskland. Projektet er udbudt af: Investering i Windpark Hilgermissen 1 stk. Vestas V80 2 MW vindmølle i Tyskland. Projektet er udbudt af: 1 Kære investor, Jeg har hermed fornøjelsen af, at invitere dig til at deltage i en yderst spændende

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

G r i f f i n B o n d s I I N R W A / S

G r i f f i n B o n d s I I N R W A / S G r i f f i n B o n d s I I N R W A / S Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 / 2 0 0 7 B o n d s I I N R W A / S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2006/2007 Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 5 Beretning Hovedaktivitet

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. European Energy A/S.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. European Energy A/S. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Socialministeriet ØSK-bolig J.nr. 5215-5 avr 24. marts 2006 Notat om Sammenligning af boligomkostninger mellem boligtyperne til brug for besvarelsen

Læs mere

Invester i en børsnoteret ejendomsaktie

Invester i en børsnoteret ejendomsaktie CMYK PMS 296 Invester i en børsnoteret ejendomsaktie - og få del i det tyske opsving PMS 296 Succesfaktorer - Prime Office Fokus på velbeliggende kontorejendomme i Tyskland stabilt afkast med gode vækstmuligheder

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

Investeringsejendom Evostate Tronne Allé ApS

Investeringsejendom Evostate Tronne Allé ApS Investeringsejendom Evostate Tronne Allé ApS Ejendommens pris excl. handelsomkostninger Kr. 27.000.000 Kvadratmeterpris: Kr. 11.523 Ejendommens startafkast: 5,84% Selskabskapital: Kr. 4.500.000 Investor

Læs mere

OFFERING MEMORANDUM. Core Bolig IV & V. Investering i danske boligejendomme. Udbudt af

OFFERING MEMORANDUM. Core Bolig IV & V. Investering i danske boligejendomme. Udbudt af OFFERING MEMORANDUM Core Bolig IV & V Investering i danske boligejendomme Udbudt af 16. juni 2014 DISCLAIMER Vi skal gøre opmærksom på, at en Investering i Core Bolig IV & V indebærer en række risici.

Læs mere

Invester i en børsnoteret ejendomsaktie

Invester i en børsnoteret ejendomsaktie CMYK Invester i en børsnoteret ejendomsaktie PMS 296 - og få del i det tyske opsving PMS 296 Invester i en børsnoteret ejendomsaktie - og få del i det tyske opsving 1 Indledning 4 1 Indledning Dette

Læs mere