Pactum - en app til afklaring mellem lærer & elev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pactum - en app til afklaring mellem lærer & elev"

Transkript

1 Pactum - en app til afklaring mellem lærer & elev Hvert år tager et hold elever fra Teknisk Gymnasium Silkeborg til Australien. Dernede følger de undervisningen i et semester. Undervisningen foretages af de lokale undervisere fra Wide Bay TAFE, men der er undtagelser. Gennem snart ti år, hvor eleverne har gæstet det australske gymnasie, har en lærer fra Silkeborg været ansvarlig for undervisningen i dansk. Det er som på alle andre gymnasier undervisning på A-niveau, så det drejer sig om en hel del timer. Den undervisning er de seneste år foregået ved hjælp af et konference-system med bredskærm, mikrofon og højtalere, der skal hjælpe med at krydse de km mellem lærer og elever. Som underviser i faget Kommunikation og IT er dette semester særligt spændende for mig. For første gang har vi en studieretning med faget på A-niveau. Og den studieretning er netop den Internationale Studieretning, som 6. juli forlod Silkeborg for at bruge det næste halve år i Australien. Det betyder, at vi skal få faget Kommunikation og IT-A til at spille sammen med de lidt særlige, virtuelle omstændigheder. Det er afgørende, at forløbet bliver en succes. Forløbet skal både give de nuværende elever den bedst mulige faglige ballast - og sikre fremtidig søgning på studieretningen. At foretage virtuel undervisning er sjældent problemfrit. Det er ikke denne opgaves formål at analysere de mange muligheder for fiasko, eller beskrive metoder til succes. Men i den nærværende opgave vil jeg forsøge at skitsere en lille webapplikation, der måske kan bedre muligheden for succes i det virtuelle undervisningsforløb. Idéen til app en tager udgangspunkt i én af de mange udfordringer, man kan møde som underviser i virtuelle forløb: Fejlvurderingen. Det er ikke sjældent, at en elev fejlvurderer sin egen indsats og kunnen. Det er heller ikke ualmindeligt, at en underviser fejlvurder en elev i et virtuelt forløb. Særlig svært er det med de længere virtuelle forløb. Det skyldes tre forhold: Underviseren har i det begrænsede og konstruerede samvær sværere ved at danne sig et fyldestgørende indtryk af elevens evner og indsats. Eleven har sværere ved at finde ud af, hvordan underviseren vurderer den enkelte elev i forløbet. Og endelig er det sværere at samstemme underviserens og elevens indtryk af elevens evner og indsats. Det er her, denne opgaves app skal forsøge at ændre forholdet til det positive. Hvorfor i det hele taget interessere sig for, hvorvidt eleven er enig med underviseren i dennes vurdering? Det er der flere gode grunde til: 1. Det bør undgås, at eleven mister motivationen efter et forløb, hvor eleven har fejlvurderet sig selv og overraskes af lavere karakter end forventet. 2. Hvis underviseren ikke interesserer sig for, hvor eleven selv mener at befinde sig i ADRESSE (ARB.) POSTNUMMER (ARB.) BY (ARB.) URL (ARB.)

2 forhold til evner og kunnen, bliver det fælles resultat temmelig fattigt. 3. Skyder elev og lærer ved siden af hinanden over et helt semester, kan det efterfølgende give anledning til en hel del animositet. Det vil være en alvorlig hindring for fremtidig læring såvel som undervisning. Det er med andre ord ikke en detalje i undervisningen, men et centralt forhold, som en app muligvis kan medvirke til at bedre. Når det er sagt, bilder jeg mig ikke ind, at systemet her vil virke som en mirakel-kur. Men det er en idé, der virkelig tiltaler mig. Den er virkelighedsnær, beskæftiger sig med en daglig udfordring i mit arbejdsliv og kan umiddelbart tages i brug. Derudover lader det til, at den besvarer de krav, der stilles på: https://services.brics.dk/java/courseadmin/wau/pages/exam+assignme nt Opgavens ordlyd: I beskrivelsen af opgaven på CourseAdmin ønskes det, at nærværende opgave beskriver et system, der lever op til følgende: 1. solves a non-trivial task 2. is interactive 3. applies some form of persistence 4. allows users to add / modify / structure content 5. can be tested by others 6. is not broader than what you can manage to implement 7. is interesting enough that you can write a project work on it! I det følgende beskrives det system, der skal honorere opgavens krav såvel som opfylde mine personlige behov i den kommende undervisningssituation. Først en mere detaljeret beskrivelse af behov og løsning. Behovet er enkelt: Afstem vurderingen af en elevs evner og indsats mellem lærer og elev. Systemet skal hjælpe med at opstille enkelte parametre, som både lærer og elev skal udfylde og derefter se, om de stemmer overens. Stemmer de ikke overens, kan der være grund til at ændre undervisningen, samtale eller skifte materiale. I det følgende skitseres enkelte overvejelser bag systemet. Brugere: I systemet vil der være to bruger-grupper. Den ene gruppe består af den eller de undervisere, der kommer til at bruge app en. Den anden gruppe består af de elever, der skal modtage undervisningen. Den ene gruppe, der består af undervisere, skal have mulighed for at oprette den anden gruppe af brugere. Det kommer til at ske enkeltvis, en bruger ad gangen. Underviserne kan oprette nye parametre per bruger, fylde eksisterende parametre med værdier eller tjekke om eleven har udfyldt sin del. Eleverne kan det samme med den undtagelse, at de ikke kan oprette nye brugere. Indtil jeg finder på en bedre løsning vil underviseren være nødt til at sende eleven dennes adgangsoplysninger per mail. SIDE 2

3 Admin: Da det formentlig vil være for omfattende i forhold til efterårssemesterets opgaver tillige at udforme en egentlig back-end, tænkes det, at den ene brugergruppe, underviserne, oprettes via phpmyadmin - med alt hvad dertil hører af brugernavne og passwords. Til at begynde med, er der kun én underviser til at teste systemet. Tilføjes for mange undervisere, bør det overvejes at lave en superbruger, der kan invitere flere undervisere til gruppen. I nærværende opgave skitseres den løsning ikke. Platform: Det er ikke planen at udforme et system, der kan bruges af flest mulige. Snarere drejer det sig i denne opgave om at løse en helt specifikt udfordring. Og i denne sammenhæng er platformen allerede givet, idet eleverne forventes næste år at medbringe ipads indkøbt af skolen. Man kunne løse opgaven ved at forberede et system til forskellige browsere, måske endda til forskellige mobile enheder. Men eftersom vi med sikkerhed kan sige, at eleverne i det kommende vil bruge en ipad og den tilhørende browser Safari, bliver opgaven på det punkt langt mere entydig. Og en hel del lettere. Kodning: Safari er en af mest html5- og css3-forberedte browsere på markedet. Med det forhold in mente, vil det være naturligt, at designet kommer til at ligge på en flade af html5 med css3 som design-sproget. Det giver blandt andet mulighed for enkelte animationer og selektorer såvel som en semantisk struktur, der vil gøre hele affæren let-overskuelig (her tænkes på overgangen fra div-suppen til de nye tags som fx header, nav og footer). Selve den dynamiske del af systemet vil skrives på php. Back-end delen vil være standard MySql, som tilgåes via phpmyadmin. Brugerfladen: Da systemet bygger på en fortolkning af en enkelt browser på en enkelt mobil enhed, bliver overvejelserne omkring brugerfladen heldigvis noget enklere - og lægger måske endda op til at forfølge den simplicitet, der kendetegner mange Apple-produkter. Det er samtidig min erfaring, at elever, der opholder sig kilometer fra deres underviser, ikke kan tvinges til at bruge unødigt tid på opgaver, der synes at være mere til fordel for deres underviser, end for dem selv. Brugerfladen skal altså være ualmindelig simpel, hurtig og kunne anvendes med minimal forudgående instruktion. Elevens muligheder: I et af opgavens krav lyder det: allows users to add / modify / structure content. Eleven kan, foruden at udfylde parametrerne med værdier, selv tilføje parametre. Næste gang underviseren tjekker den pågældende elev, vil de af eleven tilføjede parametrer være tilgængelige - og skal udfyldes. SIDE 3

4 Sikkerhed: Da systemet vil rumme personfølsomme oplysninger, er det bedst om systemet kun tillader et en-til-en forhold. Det er ikke sikkert, at en elev ville bryde sig om, at en anden elev kunne tilgå hans eller hendes oplysninger. Kun login-siden er tilgængelig for brugerne indtil bruger-navn og password matcher databasens oplysninger. Systemet i sig selv bør tillige rumme forskellige sikkerhedsanordninger. Det gælder både mulige tegn i formularene, en.htaccess-fil og en robot.txt til at sikre sig mod typiske angreb. Der er helt sikkert flere i den sorte ende af php-verdenen, men min erfaring er også på det område meget begrænset. Udvidelser: Man kan tænke sig et væld af udvidelser. Fx kunne oplysningerne bruges i et andet databasesæt. Heri kunne man fx forestille, at undervisningen sigtede ikke kun mod gennemgået materiale, men mod overensstemmelse mellem lærer og elev på et vist niveau. På den måde ville et undervisningsforløb ende på det tidspunkt, hvor systemet viser, at lærer og elev er enige om, at eleven er nået til, lad os sige mindst 7 ud af ti på en skala for kunnen i et vist stof. Og ikke når læreren havde gennemgået et undervisningsmateriale, som det typisk er tilfældet. Det burde ikke være værre end at indføre end if-sætning til at afgøre, om begge har nået samme høje værdi - for herefter at tillade en særlig farve, tekst eller url-adgang. I så fald vil det i forbindelse med differentieret undervisning, gøre det sikkert for underviseren at tillade den enkelte elev at tage hul på et andet forløb. Test: Ingen app kan tænkes at ramme helt rigtigt i forhold til forventningerne uden test. Som førstegangs-producent af en selvstændig webapplikation kan det derimod snildt forestilles, at systemet indeholder op til flere fejl. Det gælder ikke mindst de fejl, der har at gøre med bruger-interaktionen. Til alt held er der i skrivende stund et helt hold elever fra Teknisk Gymnasium Silkeborg i Australien. De har dog ikke ipads med (pga lidt tekniske forhindringer), men kan til fulde anvende og kritisere systemet fra de medbragte maskiner. Hvad angår test af usability kunne det være en fordel at afprøve nogle af de omkostningsfrie tiltag som de skitseres af Steve Krug (forfatteren til blandt andet Rocket Surgery Made Easy ) på dennes hjemmeside: Da en af det omtalte australiens-holds elever af forskellige forhold er tvunget til at blive i Danmark, vil det desuden være muligt at lave test, hvor man kan iagttage brugerens aktiviteter undervejs. SIDE 4

5 Konstruktion: Hele webapp en kommer til at køre over et domæne. Her skal app en hostes og url en kunne tænkes at minde om det site, jeg i år har lavet til eleverne ovenpå en WordPress-kerne: Backend-delen kunne med fordel benytte samme phpmyadmin-adgang. Her kunne man konstruere en database-del, der blandt andet rummer den ene brugeregruppes - undervisernes - passwords. En anden del af databasen skal kunne rumme parametre og værdier. Hele systemet kan bedst beskrives ved følgende struktur, hvor hver af de følgende lommer rummer en tilstand: Eksempler på brugerfladen: De følgende skitser har til formål at beskrive funktionaliteten. De er ikke ment som retvisende og endeligt design. Enkelte af funktionaliteterne kunne også skifte placering i det endelige produkt. Eksempelvis kunne det tænkes at give mere mening, hvis brugeroprettelsen sker på menu-siden og ikke - som her - på siden med parametrer og værdier. Det vil en iterativ test-design-proces kunne give det bedste svar på. Indtil da ser skitsen ud som følger: SIDE 5

6 Underviser og elev logger ind (på samme side): Undervisers menu tillader derefter tre handlinger: Vælg elev, opret ny eller log ud (hvorved brugeren returnerer til log-ind) SIDE 6

7 Elevens menu vil om muligt se endnu mere simpel ud, hvor farven på knappen til oversigten kunne angive, om alle parametre var udfyldt af begge: Medmindre brugeren logger ud vil, underviseren blive ført til dette billede, hvor han eller hun kan oprette ny bruger og indtaste parametre og værdier: SIDE 7

8 For eleven vil det således ud: Fælles for dem begge er plustegnet, der skal angive mulighed for at tilføje parametrer. Fluebenet angiver udført arbejde og vil returnere begge brugertyper til menu. Logud fra menu vil ligeledes føre begge brugertyper til login-siden. Til slut bør det bemærkes, at selve navnet Pactum peger på den bærende funktion i applikationen: Enighed. App en kunne tænkes at indgå i et netværk af data-brug til fx planlægning, oversigter over hvordan en hel klasse udvikler sig eller grafer til illustration af pædagogiske pointer. App en kunne endda tænkes anvendt med eleven som afsender. Men da et af kravene til opgaven lyder not broader than what you can manage to implement, tillader jeg mig at lade de muligheder stå til et senere virke. Endelig vil det også være på sin plads, at henvise til dette kurset i webapplikationers indledende materiale, der blandt andet dækkede Vannevar Bush s tankevækkende artikel As We May Think. I denne og i de følgende artikler opridses en forestilling om fremtiden, som et rum for et forstærket brug af menneskets evner gennem relationer. Lykkes denne lillebitte webapplikation, vil det for mig være netop det: En forbedring af elevers udviklingsmuligheder gennem relationer medieret af et digitalt produkt. Det bliver en kæmpe udfordring for en ikke-programmør, men også vanvittigt spændende. Michael Hanson // juli 2011 // Masterkursus i Webapplikationer SIDE 8

System til vagtplanlægning

System til vagtplanlægning System til vagtplanlægning Virkelighed og modeller Gruppe A312, Software Det Teknisk- Naturvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet 19. december 2005 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Software

Læs mere

SkoleParlamentet. - Folketinget for begyndere. Lærervejledning

SkoleParlamentet. - Folketinget for begyndere. Lærervejledning SkoleParlamentet - Folketinget for begyndere Lærervejledning 1 Lærervejledning til onlinespillet SkoleParlamentet Folketinget for begyndere www.skoleparlamentet.gyldendal.dk (ISBN 978-87-6250578-0) Af

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

PROCESRAPPORT KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Procesrapport om

PROCESRAPPORT KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Procesrapport om Procesrapport om 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING Problemfelt Problemformulering Metodisk tilgang OPSAMLENDE ANALYSE Markedsanalyse Konkurrentanalyse Målgruppeanalyse Delkonklusion Idégenerering Test Visuel

Læs mere

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Rimmer på Eksperimentarium...6 Bilag 5 Spørgeguide til

Læs mere

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 Indholdsfortegnelse Synopsis ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Abstract -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Viborg Gymnasium og Hf Sprog og Turisme - om anvendelsesorientering og motivation i spanskundervisningen på Hf Projekt og rapport af Helle Fraes Dittmann og Dorthe Hove Sørensen

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq Indholdsfortegnelse Indledning - Ditte, Signe Problemformulering Metode og valg Hvilken udviklingsmetode har vi valgt og hvorfor? - Simone Design Thinking - Ditte Work Breakdown Structure - Ditte Projektstyringsværktøj

Læs mere

Evaluering af Junior-TAMU

Evaluering af Junior-TAMU Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Rambøll Management A/S Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus

Læs mere

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 PROBLEMSTILLING 4 SKIVE EDB CENTERETS KRAV/ØNSKER 4 PROBLEMFORMULERING 4 PROBLEMDISKUSSION 5 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 HVORDAN ER WORLD WIDE WEB

Læs mere

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis Ledelse i praksis Erhvervscase Bente Sørensen er skoleleder på Østersø Lilleskole og har netop været til det halvårlige dialogmøde med sin overordnede, Bør ne- og Ungedirektøren Dorthe Pedersen. Ud over

Læs mere

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet?

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Strategisk Udvikling af Medarbejdere Redigeret af Søren Carøe og Tine Sørensen Strategisk

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE abcdef ijklmno rstuvxy æøå Inspiration og vejledning Testen i dansk, læsning De nationale test i dansk, læsning er it-baserede test, der tegner et billede

Læs mere

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen SØGEORDSANALYSE EBOGEN Side 1 af 43 EBOGEN OM SØGEORDSANALYSE Det er efterhånden mange år siden, at jeg første gang hørte om begrebet søgeordsanalyse. Disciplinen søgeordsanalyse hænger tæt sammen med

Læs mere

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy Dette er procesrapporten til Bacheloropgaven på University College Nordjylland, omhandlende udviklingen af et Administrationssystem til Driving Academy. Opgaven indeholder alt information og dokumentation

Læs mere

UNI C 2009 Pædagogisk IT-kørekort. Digitale læremidler. kan man lære det med it?

UNI C 2009 Pædagogisk IT-kørekort. Digitale læremidler. kan man lære det med it? Digitale læremidler kan man lære det med it? Indledning... 3 Kendskab til digitale læremidler... 4 Vurdering af digitale læremidler... 5 Køb af og adgang til digitale læremidler... 12 Skolens læremiddelpolitik...

Læs mere

Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien

Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien Peter Sejersen (20031122), Tue Toft Nørgård (20042377) og Asger Norskov Bak (20053831) Samlet opgave i Menneske-maskine

Læs mere

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort Altså egentlig et kæmpestort bibliotek, hvor man kan finde en hulens masse oplysninger og man kan også finde sjove ting og sager derinde. Jeg tror nemlig, det er England, der er svar på internettet Jeg

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER 1 FORORD I Danmark har vi en lang tradition for at samles lokalt til oplysende, underholdende eller politiske sammenkomster.

Læs mere