Noget om brug af kort og luftfotos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Noget om brug af kort og luftfotos"

Transkript

1 Noget om brug af kort og luftfotos i slægtsforskningen John Buch Larsen Vejleegnens Slægtshistoriske Forening

2 Introduktion I slægtsforskningen har vi ofte brug for geografiske oplysninger, når vi skal finde frem til vore aners opholdssteder. Til forskellige tider og gerne med mulighed for at sammenholde med nutiden. Det kan f.eks. være matrikelkort, topografiske kort, landkort eller luftfotos. Jeg har i det følgende samlet noget materiale, der er tænkt som vejledning i brug af disse kilder. April 2014 John Buch Larsen 2

3 Indeks Geodatastyrelsen = tidligere Kort og Matrikelstyrelsen (KMS) COWI s luftfotos Slægt & data: Amt-Herred-Sogne portalen Historisk atlas WORLDMapFinder Hent og print sognekort (Øst for Storebælt) Gader og sogne i København Vis kort Borger DK Krak Det kongelige bibliotek Digitaliserede kort Historiske kort Efter Politikens historiske atlas Historiske kort over Europa William Shepherd: Historical atlas IEG-maps fra Institut für Europäische Geschichte - Mainz Historiske Danmarkskort Dansk Center for Byhistorie Historisk samling af kort og tegninger Københavns Stadsarkiv Historic Map Works Ca. 1,5 mill, kort Historiske kort Københavns biblioteker Kortinfo Odense Flyfotoarkivet Vejle Luftfotos m.m. Google Maps og Google Earth April 2014 John Buch Larsen 3

4 Geodatastyrelsen Kort og Matrikelstyrelsen har ændret navn til Geodatastyrelsen under Miljøministeriet med internetadressen Via Geodatastyrelsens hjemmeside ( se næste dias ) kan jeg klikke mig frem til Find et sted. Jeg kan også anvende dette link som fører mig direkte til Find et sted. Jeg kan også tilgå historiske kort via linket Se på kort på Geodatastyrelsens forside. Se også Den Danske Havnelods April 2014 John Buch Larsen 4 Retur til Indeks

5 Geodatastyrelsen Klik på Indgange for og vælg Borgere Dette er Geodatastyrelsens hjemmeside. Som den kan se ud, hvis jeg har valgt zoomniveau>/= 200 % for min skærm. Klik her April 2014 John Buch Larsen 5

6 Geodatastyrelsen Klik på Indgange for og vælg Borgere April 2014 John Buch Larsen 6

7 Geodatastyrelsen Klik her Dette er Geodatastyrelsens hjemmeside. Som den ser ud, hvis jeg har valgt zoomniveau < 200 % for min skærm. April 2014 John Buch Larsen 7

8 Klik på Find et sted April 2014 John Buch Larsen 8

9 Find et sted Det aktuelle kort er vist i målestoksforholdet 1: Som søgefunktion kan jeg vælge adresse, stednavn eller koordinater I eksemplet neden for har jeg valgt at søge på Stednavn og Vejle. På listen vælger jeg Vejle (Vejle). Se næste dias. April 2014 John Buch Larsen 9

10 Find et sted Her har jeg valgt Vejle og har centreret på hjørnet af Enghavevej og Flegmade (Arkivet) Herefter klikker jeg på Matrikelkort April 2014 John Buch Larsen 10

11 Find et sted Her er søgningen indstillet på matrikel nummer 107e (Arkivet). Hvis jeg ønsker en anden matrikel, skal jeg blot klikke på det ønskede matrikelnummer på kortet. Hvis jeg ønsker yderligere matrikeloplysninger, f.eks. om opførelsesår eller bygningsoplysninger, kan jeg gå ind på (Din genvej til ejendomsdata) ved brug af min nem- ID. Til venstre ses et udsnit af de foreliggende ejendomsoplysninger Ved klik på Vis oplysninger om matrikelnummer 107e fremkommer ovenstående vindue med matrikeloplysninger. De samme oplysninger kan jeg få via hvor jeg vælger kommune og anfører enten ejerlav og matrikel-nummer eller vejnavn og husnr, April 2014 John Buch Larsen 11

12 Find et sted Her har jeg på søgt på Enghavevej 2 i Vejle (Arkivet). Ved at klikke på Skærmkort ude til venstre, fremkommer billedet til højre med matrikelnumre og indtegning af aktuelle bygninger. April 2014 John Buch Larsen 12

13 Find et sted Jeg vil nu se de historiske matrikelkort, der findes for denne matrikel. Klik på linket Find stedet i historiske matrikelkort April 2014 John Buch Larsen 13

14 Find et sted Her finder jeg information om og vejledning i brug af matrikelkort Jeg ønsker at se matrikelkortet for perioden og klikker på vis Her ses en fortegnelse over foreliggende matrikelkort fra forskellige tidsperioder. April 2014 John Buch Larsen 14

15 Find et sted Kortet tilpasser sig størrelsen på vinduet. Det bliver mindre, hvis jeg minimerer vinduet via den viste ikon eller manuelt, og større, når jeg igen maksimerer vinduet. Vær opmærksom på, at der evt. kan være nogen forsinkelse i visning af kortet, afhængig af kapaciteten på internetopkoblingen. 1. Zoom ind (Forstørre) 2. Zoom ud (Formindske) 3. Værktøj til at panorere rundt på kortet 4. Værktøj til at rotere kortet 5. Klik for at få vist hele kortet Jeg vil nu zoome ind på centrum af kortet, og klikker på Zoom ind ikonet. Se næste dias April 2014 John Buch Larsen 15

16 Find et sted Markøren har nu ændret sig til ovenstående zoom ind ikon. Jeg placerer markøren på kortet sv.t. øverste venstre hjørne af det udsnit af kortet, som jeg ønsker at få vist. Jeg holder venstre musetast nede, mens jeg trækker musen sv.t. den del af kortet jeg ønsker forstørret (som vist på kortet til venstre). Afslutter ved at slippe musetasten. Jo mindre udsnit, jo større forstørrelse får jeg. April 2014 John Buch Larsen 16

17 Find et sted Her ses det forstørrede udsnit af matrikelkortet Hvis jeg f.eks. ønsker at se den del af kortet lige nord for det aktuelle udsnit, klikker jeg på panorér ikonet, placerer markøren opadtil på kortet, holder venstre musetast nede, mens jeg trækker kortet nedad, så langt jeg ønsker. Jeg slipper herefter venstre musetast og afventer at billedet gendanner sig. April 2014 John Buch Larsen 17

18 Find et sted Hvis jeg ønsker at udskrive en større eller mindre del af kortet, klikker jeg på Kopi, hvorefter billedet til højre fremkommer. Jeg kan vælge A3 eller A4 format samt stående eller liggende. Jeg vælger hvilket måleforhold, jeg ønsker udskrevet i. Måleforhold markeret med en asterix kan ikke vælges. Når jeg har markeret det ønskede måleforhold, klikker jeg på knappen Vælg udsnit. Se næste dias. April 2014 John Buch Larsen 18

19 Find et sted I det viste eksempel har jeg valgt måleforholdet 1 : Idet jeg fører markøren ud på kortet, omdannes det til en rød rektangulær figur, der viser størrelsen af udsnittet. Placér figuren sv.t. den ønskede del af kortet og afslut ved at klikke på venstre musetast. Herved dannes en pdf fil, som jeg kan åbne, gemme og / eller udskrive. April 2014 John Buch Larsen 19

20 Find et sted Ved at klikke på Ejerlav får jeg vist ejerlavet i stregtegning og med angivelse af nabolavene. April 2014 John Buch Larsen 20

21 Find et sted Her har jeg i stedet valgt sognekort. Vejle sogn ligger i 2 herreder, Nørvang og Tørrild herreder. Udstrækningen er vist på kortet til højre. Ved at klikke på et af de andre sogne på kortet fremkommer de tilhørende sognekort. Fremgangsmåden er i øvrigt den samme som for matrikelkort. April 2014 John Buch Larsen 21

22 Historiske kort Her har jeg valgt Danmark før og nu og får herved vist 2 kort: Til venstre vises et nutidigt kort og til højre et historisk kort. Der er tre muligheder: Historisk kort fra enten , eller Hvordan manøvrerer jeg? Jeg kan klikke på det grønne Danmarks kort, eller, mere præcist, indtaste vejnavnet og vælge den ønskede by på listen, der fremkommer. Og herefter evt. husnr. April 2014 John Buch Larsen 22

23 Oplysninger om højde og koordinater fremgår ikke længere. Historiske kort Jeg klikker her hvis jeg ønsker at fjerne tegnestiften eller omvendt ønsker den vist. Jeg har nu forskudt skillelinien mellem de to kort ud mod venstre, således at det historiske kort fylder hovedparten. Jeg placerede markøren på ringen mærket med en rød pil, holdt venstre musetast nede, mens jeg trak skillelinien så langt mod venstre eller højre som jeg ønskede. April 2014 John Buch Larsen 23

24 Se på kort April 2014 John Buch Larsen 24

25 Se på kort Her har jeg på Geodatastyrelsens hjemmeside klikket på linket Se på kort Når jeg klikker på billedet til højre, fremkommer Find et sted, som er gennemgået i det foregående. Når jeg klikker på pilen der viser mod højre, fremkommer billedet Historiske kort (se næste dias) April 2014 John Buch Larsen 25

26 Se på kort Når jeg klikker på Historiske kort, se næste dias April 2014 John Buch Larsen 26

27 Historiske kort på nettet - Matrikelkort Når jeg skal søge efter matrikelkort er der 2 søgemuligheder: 1. Via ejerlav 2. Via kort / stednavn Se de følgende dias April 2014 John Buch Larsen 27

28 Søge matrikelkort via ejerlav April 2014 John Buch Larsen 28

29 Her har jeg via ejerlav søgt matrikelkort for Ågård By, Øster Starup Sogn. Allerede mens jeg indtaster, fremkommer forslag til ejerlav. Her vises de tilgængelige matrikelkort. Fremgangsmåde for visning af matrikelkort m.m. er gennemgået tidligere. April 2014 John Buch Larsen 29

30 Søge matrikelkort via kort / stednavn April 2014 John Buch Larsen 30

31 Jeg kan enten skrive det ønskede stednavn her Her har jeg valgt Kort / stednavn, klikket på Danmarkskortet, hvorefter kortet til højre fremkommer. April 2014 John Buch Larsen 31

32 Jeg kan enten skrive det ønskede stednavn her April 2014 John Buch Larsen 32

33 Jeg kan enten skrive det ønskede stednavn her Jeg venstreklikker det ønskede sted på kortet, og en blinkende nål bliver indsat. Herefter klikker jeg på Søg knappen, og en oversigt over de tilhørende matrikelkort fremkommer. April 2014 John Buch Larsen 33

34 I stedet for at skrive stednavnet, kan jeg bruge zoom og panorér funktionerne, indtil jeg har fundet f.eks. Ågård, klikke det ønskede sted på kortet og afslutte med Søg. Jeg kan enten skrive det ønskede stednavn her April 2014 John Buch Larsen 34

35 Sogne- og herredskort Her har jeg søgt på Amt, Herred og Sogn. Jeg kunne også have søgt på kun Sogn eller på Stednavn. I sidstnævnte tilfælde vises et Danmarkskort, som jeg kan klikke på og herefter indtaste det ønskede stednavn. Hvis jeg klikker på linket Vis sogne og matrikelkort til venstre, se næste dias Der findes et enkelt sognekort for Øster Starup Sogn April 2014 John Buch Larsen 35

36 Jeg har klikket på Korttemaer i øverste venstre hjørne, og vinduet Tema vises. Jeg har vinget af for såvel Sogn, Skærmkort som Matrikelkort. Matrikelnumre vises først, når jeg har forstørret kortet passende. Hvis jeg kun vinger af for Sogn og klikker Opdatér, vises kun sognenavn og grænser. Sogne- og matrikelkort I øverste højre hjørne vises navigationsværktøj: Zoom ind, Zoom ud, Panorér og Vis hele kortet. Disse funktioner er tidligere gennemgået. April 2014 John Buch Larsen 36

37 Topografiske kort April 2014 John Buch Larsen 37

38 Topografiske kort Her har jeg valgt topografiske kort for Vejle. Som det ses neden for med udgivelsesår fra 1887 til Retur til Indeks for Geodatastyrelsen April 2014 John Buch Larsen 38

39 Kortforsyningen Når jeg klikker på pilen der viser mod venstre, fremkommer billedet Kortforsyningens kort Klik på kortet og se næste dias April 2014 John Buch Larsen 39

40 Jeg har klikket på Kort og vinduet med Skærmkort m.m. er fremkommet. Hvis jeg også vil have vist matrikler og tærræn, vinger jeg af for det. I stedet for Skærmkort kan jeg vælge Flyfoto. Ved klik på GPS vises min aktuelle position. Kortforsyningen Jeg kan søge på såvel adresse, stednavn og matrikel nummer, så længe disse er vinget af. April 2014 John Buch Larsen 40

41 Den danske havnelods Den Danske Havnelods finder jeg på Geodatastyrelsens hjemmeside via stien vist til venstre, eller ved i stedet at indtaste Den Danske Havnelods i søgefeltet på forsiden. Her finder jeg placering af og oplysninger om broer og havne i Danmark. Ved at klikke på et andet sted på Danmarkskortet, kan jeg få flyttet udsnittet. Før markøren hen på en af de røde eller grønne prikker, og jeg får navnet på havnen eller broen. Klik på prikken, og jeg får oplysninger samt billeder om det valgte. Retur til Indeks for Geodatastyrelsen Jeg kan også vælge på listen her til venstre eller selv skrive navnet på det ønskede. Herefter kan jeg klikke på Vis på kort eller på Vis oplysninger April 2014 John Buch Larsen 41

42 COWI s luftfotos Det er muligt, at man ikke længere har gratis adgang til COWI s luftfotos. I flg. hjemmesiden skulle det fortsat være muligt, efter k. 17, at få adgang til luftfotos fra 1954, men linket fungerer tilsyneladende ikke. COWI har indgået aftale med Google om at levere fotomateriale til Google Earth. På denne hjemmeside kan jeg se luftfotos af Danmark fra årene og April 2014 John Buch Larsen 42

43 COWI`s luftfotos Her har jeg valgt at sammenligne kortene fra 2010 og 1954 Ved at indstille på ca. 50% gennemsigtighed kan jeg få vist begge kort. Kortet fra 1954 viser kun dele af Danmark. På det følgende dias har jeg zoomet ind på området omkring arkivet i Vejle, ligesom jeg varierer graden af gennemsigtighed. April 2014 John Buch Larsen 43

44 COWI`s luftfotos Ved at variere graden af gennemsigtighed kan jeg tydeligere se de forandringer, der er sket fra 1954 til Luftfoto med Vejle Kunstmuseum i midten af fotoet. April 2014 John Buch Larsen 44

45 COWI`s luftfotos Mens jeg gradvist øger gennemsigtigheden, kan jeg se de forandringer, der er sket i perioden 1954 til Her har jeg sat på 100 % gennemsigtighed, og kan nu se luftfotoet fra April 2014 John Buch Larsen 45

46 Jeg kan manøvrere rundt på kortet ved at klikke på de 4 grønne pile. Når jeg klikker på det grønne kryds i midten, vender jeg tilbage til billedet, der er vist her. Altså zoomet helt ud og centreret. COWI`s luftfotos Her har jeg valgt kortet fra 2010 Jeg kan zoome ind og ud på kortet ved at klikke på de 2 forstørrelsesglas symboler Hvis jeg ønsker at sammenligne med et andet kort, skal jeg klikke i feltet Sammenlign m. Jeg kan også zoome v.h.a. markøren. Hvis jeg f.eks. ønsker at zoome ind på Vejle området, placerer jeg markøren der, klikker et antal gange med venstre museknap, indtil jeg har opnået den ønskede forstørrelse. Hvis jeg samtidig holder shift-tasten nede, zoomer jeg ud. Jeg kan manøvrere rundt på kortet ved at holde venstre museknap nede, samtidig med at jeg flytter markøren i den ønskede retning. Retur til indeks April 2014 John Buch Larsen 46

47 Amt-Herred-Sogne portalen På Slægt & Data s forside indtaster jeg Sogn herred, i søgefeltet, hvorefter linket til siden fremkommer. Her har jeg valgt kortet over Vejle amt. Link til Amt-Herred-Sogne Portalen April 2014 John Buch Larsen 47

48 Amt-Herred-Sogne portalen Her er hele amtet i stor forstørrelse Retur til indeks April 2014 John Buch Larsen 48

49 Historisk atlas For nærmere beskrivelse, se næste dias Jeg kan manøvrere rundt på kortet ved at holde venstre musetast nede, mens jeg trækker markøren i den ønskede retning Her kan jeg indtaste navnet, på det jeg søger Her vises det aktuelle målestoksforhold Link til hjemmesiden historiskatlas.dk Zoom værktøjer April 2014 John Buch Larsen 49

50 Her vises indholdet af menulinien øverst på hjemmesiden. M.h.t. kort og værktøjer henviser jeg til de følgende dias. Ellers er det blot at prøve sig frem. April 2014 John Buch Larsen 50

51 Jeg vælger Emner og Personer April 2014 John Buch Larsen 51

52 Her har jeg zoomet ind på Vejle by, og har placeret markøren på Den Smidtske gård. Herved vises et lille diasshow med billeder af den Smidtske gård. Hvis jeg klikker på ikonet for den Smidtske gård, vises vinduet herover. Her kan jeg læse om gården og se billeder i større forstørrelse. April 2014 John Buch Larsen 52

53 Værktøjer Klik her April 2014 John Buch Larsen 53

54 Værktøjer Klik på krydset for at lukke tidsluppen. Og en liste over tilgængelige kort i tidsluppen fremkommer. Klik på det ønskede kort. April 2014 John Buch Larsen 54

55 Værktøjer Her findes et udvalg af billeder, videoer og pdf filer Her findes et udvalg af animerede hjælp-filer. Før markøren hen på den enkelte fil, hvorved en tekst oplyser om indholdet. April 2014 John Buch Larsen 55

56 April 2014 John Buch Larsen 56

57 April 2014 John Buch Larsen 57

58 April 2014 John Buch Larsen 58

59 April 2014 John Buch Larsen 59

60 April 2014 John Buch Larsen 60

61 April 2014 John Buch Larsen 61

62 WORLDMapFinder Her har jeg adgang til et stort antal forskellige verdenskort April 2014 John Buch Larsen 62

63 Hent og print sognekort Link til hjemmesiden April 2014 John Buch Larsen 63

64 Gader og sogne i København Link til hjemmesiden April 2014 John Buch Larsen 64

65 Vis kort Borger DK Link til hjemmesiden April 2014 John Buch Larsen 65

66 KRAK Link til kort over Danmark, Norge, Sverige, Finland og Polen Link til luftfoto og hybrid (Luftfoto med indtegning af gader, veje og navne) over Danmark, Norge, Sverige og Finland Link til skråfoto af udvalgte byer. Klik på linket og vælg på listen. Link til gadefoto fra Kbh., Århus og Odense. Link til 3D-foto fra Kbh. Udover til Når GPS jeg klikker findes på her værktøjer pilen sker til måling der flg.: af afstand og areal, ligesom man kan afmærke et punkt på kortet. Evt. suppleret med en tekst. Til venstre en vejledning i brugen af værktøjerne. Det lille firkantede kort i nederste ve. hjørne (markeret med rød ramme) viser i hvilken retning, fotoet er taget. Klik på et af de andre øjne for at skifte retning. Skråfotoet viser området omkring arkivet i Vejle April 2014 John Buch Larsen 66

67 Link til hjemmesiden På dette foto har jeg målt længden af arkivbygningen, målt arealet af Maria Plads og angivet GPS koordinater for indgangen til Kunstmuseet April 2014 John Buch Larsen 67

68 Det kongelige bibliotek Link til hjemmesiden April 2014 John Buch Larsen 68

69 Politikens historiske atlas Link til hjemmesiden April 2014 John Buch Larsen 69

70 Historiske kort over Europa Link til hjemmeside April 2014 John Buch Larsen 70

71 W. Shepherd: Historical atlas Link til hjemmeside April 2014 John Buch Larsen 71

72 IEG-maps Link til hjemmeside April 2014 John Buch Larsen 72

73 Historiske Danmarkskort Link til hjemmeside April 2014 John Buch Larsen 73

74 Historisk samling af kort og tegninger Link til hjemmeside April 2014 John Buch Larsen 74

75 Historic Map Works Link til hjemmeside April 2014 John Buch Larsen 75

76 Historiske kort Kbh. s biblioteker Link til hjemmeside April 2014 John Buch Larsen 76

77 Kortinfo - Odense Oplysende kort med mange funktioner, bl.a. ejerlav, matrikelnumre, sogne og kirker. Endvidere forskellige korttyper og luftfotos fra 1954 til 2011 Link til hjemmeside April 2014 John Buch Larsen 77

78 Flyfotoarkivet Link til Region Syddanmark Link til hjemmeside April 2014 John Buch Larsen 78

79 Vejle- Luftfotos m.m. April 2014 Link til hjemmeside John Buch Larsen 79

80 Her kan jeg søge på f.eks. stednavn eller adresse. Her kan jeg også få vist trafikhastighed på vejnettet, cykelstier og cykelvenlige veje samt terrænforhold. Google Maps Klik for at angive min aktuelle position Skift til satellitbillede Placér markøren på Street View ikonet, hold venstre museknap nede og anbring ikonet f.eks. på Vejlefjordbroen (se næste dias) Zoom ind og ud Klik og jeg får vist fotos fra April 2014 John Buch Larsen den viste del af landet 80

81 Street View Hvis jeg vil bevæge mig fremad i billedet, skal jeg placere markøren et stykke fremme på vejen og venstreklikke. For hvert klik på kanten af kompasnålen drejes kameraet 90 grader, den ene eller anden vej. Klik her for at komme tilbage til kortet April 2014 John Buch Larsen 81

82 Google Earth Programmet kan hentes via nedenstående link April 2014 John Buch Larsen Retur til Indeks 82

83 April 2014 John Buch Larsen 83

Matrikelkortene på Internettet

Matrikelkortene på Internettet Matrikelkortene på Internettet Ulrich Alster Klug - 01.03.2015 - ulrich@dannebrog.biz www.dannebrog.biz I november 2008 blev alle Geodatastyrelsens matrikelkort (den tidl. Kort- og MatrikelStyrelses (KMS))

Læs mere

Matrikelkortene på Internettet

Matrikelkortene på Internettet Matrikelkortene på Internettet Ulrich Alster Klug, 11.04.2014, ulrich@dannebrog.biz I november 2008 blev alle Geodatastyrelsens matrikelkort (den tidl. Kort- og MatrikelStyrelses (KMS)) tilgængelige på

Læs mere

Vejledning til brug af KortVordingborg

Vejledning til brug af KortVordingborg Vejledning til brug af KortVordingborg På Vordingborg Kommunes interaktive kort har du mulighed for at se en række af de oplysninger kommunen registrerer på kort. Denne vejledning giver en kort introduktion

Læs mere

Om brug af kort i slægtshistorie! - Find ud af, hvor anerne har boet.

Om brug af kort i slægtshistorie! - Find ud af, hvor anerne har boet. Om brug af kort i slægtshistorie! - Find ud af, hvor anerne har boet. Igennem de sidste år er der blevet udviklet en lang række hjælpemidler, hvis basis er kort over Danmark. Der er gennem de sidste år

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Vejledning Bilindretning

Vejledning Bilindretning http://vanconfig.raaco.com Klik for at acceptere installation af TurnTool værktøj. Start med at lave en ny konfiguration ved at klikke på Start indretning. Du har mulighed for at vælge disse sprog og valuta

Læs mere

Introduktion. Som eksempel er her vist det sted, hvor Seniorhus Odense vil få sit fremtidige værested. Som kort. Via satellitbillede.

Introduktion. Som eksempel er her vist det sted, hvor Seniorhus Odense vil få sit fremtidige værested. Som kort. Via satellitbillede. Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Start Google maps...3 Find et sted...4 Brug af kortet...4 Korttyper...4 Forskydning af kortene...5 Knappen Mere...5 Brug af oversigtskortet...6 Angiv fast stedsangivelse...6

Læs mere

Vejledning i brug af Kommunen på kort

Vejledning i brug af Kommunen på kort Vejledning i brug af Kommunen på kort Indhold Adgang til Kommunen på kort... 2 Kortvindue og infolinje... 2 Målforhold... 2 Zoom... 3 Signaturforklaring... 3 Værktøjslinjen den øverste sorte del... 3 Navn...

Læs mere

Opdateret: Vejledning i WebKort. Gennemgang af basale funktioner i Esbjerg kommunes WebKort

Opdateret: Vejledning i WebKort. Gennemgang af basale funktioner i Esbjerg kommunes WebKort Vejledning i WebKort Gennemgang af basale funktioner i Esbjerg kommunes WebKort 1 Indhold Zoom og panorér mm.... 3 Temavælger... 5 Gennemsigtighed (transparents)... 6 Menu-bjælken... 7 Søg... 7 Søg en

Læs mere

Hjælp til visning af planer i PlansystemDK

Hjælp til visning af planer i PlansystemDK Hjælp til visning af planer i PlansystemDK Spørgsmål og kommentarer rettes til Miljøministeriets hotline: 72544804 eller plansystemdk@blst.dk 1. Indledning - Panorér --hvad gælder for arealet 2. Visning

Læs mere

Hjælp til visning af planer i PlansystemDK

Hjælp til visning af planer i PlansystemDK Hjælp til visning af planer i PlansystemDK Opdateret 05-03-2010 Indhold 1. Indledning...2 2. Visning af planer...3 3. Baggrundskort...5 4. Oversigtskort...5 5. Målestok...5 6. Funktioner (Trykknapper)...6

Læs mere

WebKort, hvordan? Indholdsfortegnelse

WebKort, hvordan? Indholdsfortegnelse WebKort, hvordan? Indholdsfortegnelse Hvor finder jeg kort på Horsens Kommunes hjemmeside?... 2 Hvordan finder jeg en bestemt adresse i kortet?... 4 Hvordan finder jeg en matrikel eller ejendom?... 5 Jeg

Læs mere

Vejledning i brug af MiljøGIS.

Vejledning i brug af MiljøGIS. NOTAT Naturplanlægning, naturprojekter og skov J.nr. NST-3379-00005 Ref. MOBKI/TRDIP/KINIE Den 11. februar 2014 Vejledning i brug af MiljøGIS. Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1. Fremsøgning af lokalitet...

Læs mere

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud.

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. NOTAT Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. Denne vejledning beskriver, hvordan der kan tegnes kort til brug for ansøgning om privat skovtilskud. Naturplanlægning, naturprojekter

Læs mere

Copyright L. K. Bjerregaard Side 1 af 8

Copyright L. K. Bjerregaard  Side 1 af 8 Ud over at kigge på Geodata styrelsens hjemmeside med flere nutidige kort, så kan man gå direkte til Historiske kort via dette link. http://hkpn.gst.dk/ Eksempel på Matrikelkort Eksempel på sognekort Økonomiske

Læs mere

Råstoffer på Havet - WebGIS - Hjælp

Råstoffer på Havet - WebGIS - Hjælp Råstoffer på Havet - WebGIS - Hjælp 1. Indledning - dynamisk zoom 9. Værktøjer 2. Råstoffer på havet WebGIS opbygning - zoom til udsnit - tilpas kort 3. Baggrundskort - panorér kort - download af data

Læs mere

Alars den 17. november 2014 Tilskud og Projekter Naturstyrelsen Version 1.0 Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen

Alars den 17. november 2014 Tilskud og Projekter Naturstyrelsen Version 1.0 Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen Indhold Indledning... 1 Find lokalitet og baggrundskort... 1 Opret arbejdsområdet og tegn arealer m.v.... 4 Mål areal eller længde...

Læs mere

Klik på ovenstående billede eller brug dette link: http://webkort.regionsjaelland.dk/

Klik på ovenstående billede eller brug dette link: http://webkort.regionsjaelland.dk/ Vejledning til Søgning på oplysning om en matrikel er forurenet På Region Sjællands hjemmeside Informationer på kort er det muligt at søge oplysninger om en matrikel er forurenet eller der er mistanke

Læs mere

Vejledning til kortløsning

Vejledning til kortløsning Vejledning til kortløsning Indholdsfortegnelse 1. Programmel og systemkrav... 1 2. Om kortløsningen... 2 3. Datakvalitet og ansvar... 2 4. Sidens opbygning... 3 5. Navigationsbjælken... 3 6. Kortvinduet...

Læs mere

Vejledning i brug af Natur-GIS - vildtreservater, fredninger, matrikelafgrænsning, skov, m.m.

Vejledning i brug af Natur-GIS - vildtreservater, fredninger, matrikelafgrænsning, skov, m.m. Vejledning i brug af Natur-GIS - vildtreservater, fredninger, matrikelafgrænsning, skov, m.m. Biodiversitet og arter Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 1. Brug info -knappen.2 2. Zoom ind på kortet...

Læs mere

Vejledning til. KORT fra COWI. Version 30-10-2009

Vejledning til. KORT fra COWI. Version 30-10-2009 Vejledning til KORT fra COWI Version 30-10-2009 Indhold 1. Indledning... 3 2. Hvad er KORT fra COWI?... 3 3. Hvordan installeres KORT fra COWI?... 3 4. HJÆLP, jeg kan ikke få KORT fra COWI til at virke

Læs mere

Generelt om data: Når man søger oplysninger om en matrikel er forurenet så resultere søgningen i 3 forskellige typer resultater.

Generelt om data: Når man søger oplysninger om en matrikel er forurenet så resultere søgningen i 3 forskellige typer resultater. Vejledning til Søgning på oplysning om en matrikel er forurenet Region Sjællands har et Jordforureningskort, hvor du kan søge oplysninger om en grund er forurenet eller muligt forurenet. Søgning på oplysninger

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Billeder og tegninger i Writer Indhold

Billeder og tegninger i Writer Indhold Billeder og tegninger i Writer Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Indsætte billeder...2 Formater billedet...3 Layout...3 Beskære billedet...4 Størrelse...5 Streger/ramme...6 Skygge...7 Justering af billedet...8

Læs mere

WebGIS. Adresseopslag, og andre opslag (MR Stationer, stik m.m.) er ikke ændret. Dog kan du ikke

WebGIS. Adresseopslag, og andre opslag (MR Stationer, stik m.m.) er ikke ændret. Dog kan du ikke WebGIS September 2014 WebGIS er en webside, der viser HMN Naturgas gasledninger. Private kan se hvor gas stikledningen ligger på deres egen grund. Visse samarbejdspartnere har fået lidt udvidet adgang

Læs mere

Vejledning til brug af digitale kort på Ringsted Kommunes hjemmeside

Vejledning til brug af digitale kort på Ringsted Kommunes hjemmeside Vejledning til brug af digitale kort på Ringsted Kommunes hjemmeside Indledning Digitale kort er en mulighed til alle borgere om at se en række af de oplysninger, som Ringsted Kommune har registreret på

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Vejledning til Din natur

Vejledning til Din natur Vejledning til Din natur Indhold DIN NATUR ER FOR LANDMÆND OG LODSEJERE 3 SÅDAN VIRKER DIN NATUR 3 ADGANG OG LOG IND 4 NemID 4 Accept af vilkår 4 OVERSIGTSKORT 5 Find adresse 5 DE FIRE KORT I DIN NATUR

Læs mere

I det følgende er der en detaljeret beskrivelse af Miljøministeriets tjeneste MiljøGIS, hvordan det er bygget op og hvordan det bruges.

I det følgende er der en detaljeret beskrivelse af Miljøministeriets tjeneste MiljøGIS, hvordan det er bygget op og hvordan det bruges. MiljøGIS vejledning I det følgende er der en detaljeret beskrivelse af Miljøministeriets tjeneste MiljøGIS, hvordan det er bygget op og hvordan det bruges. Der findes mange versioner af MiljøGIS, derfor

Læs mere

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen Opret og vedligehold af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen Mine, og tryk på Tilføj Tryk

Læs mere

Et oplæg med PowerPoint bliver til.

Et oplæg med PowerPoint bliver til. Risskov Gymnasium feb. 2007 PowerPoint 2002 Side 1 af 5 Et oplæg med PowerPoint bliver til. Det gode mundtlige oplæg Gode præsentationer sætter fokus på vigtige punkter, kontrollerer informationsstrømmen

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Introduktion...2 Retouchere dine billeder...2 Oprettelse af film...3 Tilføj tekst eller vandmærker til dine billeder...6 Samme tekst på flere

Introduktion...2 Retouchere dine billeder...2 Oprettelse af film...3 Tilføj tekst eller vandmærker til dine billeder...6 Samme tekst på flere Introduktion...2 Retouchere dine billeder...2 Oprettelse af film...3 Tilføj tekst eller vandmærker til dine billeder...6 Samme tekst på flere billeder...6 Collage...7 Etiketter (tags)...9 Importer...10

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL MOVIA WEBGIS

BRUGERVEJLEDNING TIL MOVIA WEBGIS BRUGERVEJLEDNING TIL MOVIA WEBGIS 12 8 2 7 9 3 10 4 1 5 6 11 Brugergrænsefladen 1. Kortvindue 2. Værktøjslinje med 4 forskellige faner 3. Knap til at skjule eller åbne værktøjslinje 4. Lagoversigt/symboloversigt/resultatoversigt

Læs mere

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen.

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen. Hvad sker der, når der tændes for PC en? Når computeren tændes, kontrolleres en række funktioner, bl.a. ram, harddisk, mus, tastatur, diskettedrev og lignende, før det rigtige Windows- billede vises på

Læs mere

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere.

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. VEJLEDNING TIL ANETAVLE Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. Anetavlen består af en forside, der fortæller hvem anetavlen er opstillet for. 3 sider med aneoversigt i alt 63 personer, samt sider

Læs mere

Brugsanvisning til SyreN ph Rapport.

Brugsanvisning til SyreN ph Rapport. Brugsanvisning til SyreN ph Rapport. For at installere SyreN ph Rapport, indsæt BioCover USB stik i computer. Nedenstående program forefindes på USB: Ved at klikke på SyreN ph Rapport mappen åbnes mappen

Læs mere

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Opslag af område via oversigtskort... 6 Zoom funktioner.. 7 Panorere på skærmen. 8 Information

Læs mere

Sådan søger du boliger på Findbolig.nu

Sådan søger du boliger på Findbolig.nu Sådan søger du boliger på Findbolig.nu 1 Sådan søger du boliger på Findbolig.nu Denne vejledning viser de forskellige søgemuligheder, du har på Findbolig.nu. I vejledningen kan du se, hvordan du - søger

Læs mere

IMK vejledning til Natura 2000 ordningerne 2016

IMK vejledning til Natura 2000 ordningerne 2016 IMK vejledning til Natura 2000 ordningerne 2016 Tilknyt markkort og tegn projektområder til din ansøgning om tilskud til Rydning og forberedelse til afgræsning, forundersøgelser og etablering af naturlige

Læs mere

Anvendelse af favoritliste på markedspladsen

Anvendelse af favoritliste på markedspladsen Anvendelse af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen mine, og tryk på Tilføj Tryk på Skriv

Læs mere

Vejledning i Powerpoint

Vejledning i Powerpoint Indholdsfortegnelse Startdias Startdias... 1 Indsætte nyt dias... 1 Tekst... 1 Links til web... 2 Indsæt et billede... 2 Lyd... 3 Baggrund... 3 Animation... 3 Handlingsknapper... 4 Redigering... 6 Overgange...

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. maj 2016 Version 1.2 JobManager supporten

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. maj 2016 Version 1.2 JobManager supporten DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. maj 2016 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 INDRAPPORTERING INDRAPPORTØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Picasa Brugerflade Den øverste linie kaldes for menulinien eller kommandolinien. Alle menuer kan man finde her

Picasa Brugerflade Den øverste linie kaldes for menulinien eller kommandolinien. Alle menuer kan man finde her Picasa Brugerflade Den øverste linie kaldes for menulinien eller kommandolinien. Alle menuer kan man finde her Linien er bygget op på samme måde som i andre Windows programmer f.eks. Word, Excel Klik på

Læs mere

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Revision 1.14, 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Kom godt i gang... 3 2.1. Opstart

Læs mere

Vejledning i brug af dinnatur

Vejledning i brug af dinnatur Vejledning i brug af dinnatur Indhold Formålet med din natur.dk... 2 Adgang og log ind... 2 Oversigtskort... 4 De forskellige kortlag... 5 Oprettelse af et observationsområde... 8 Redigering/ sletning

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Winformatik

Betjeningsvejledning. Winformatik Betjeningsvejledning Winformatik Udgivet af: KIMIK it A/S Industrivej 1 3900 Nuuk Grønland Sidst opdateret den 12. maj 2009 af Kenneth Skovbjerg Blomgren Andre steder du også kan finde hjælp: http://support.kimik-it.gl/

Læs mere

Vejledning til Mastra Kort-modul

Vejledning til Mastra Kort-modul Vejledning til Mastra Kort-modul Mastra kortmodul er udviklet for at kunne vise trafik-informationer på kort, så der opnås en mere forståelig sammenhæng mellem den talte trafik og der, hvor den er talt.

Læs mere

Kom godt i gang med Fronter

Kom godt i gang med Fronter 1 Kom godt i gang med Fronter. Introduktion for studerende på diplomuddannelserne Kom godt i gang med Fronter Introduktion for studerende på diplomuddannelserne Sådan logger du på Først skal du hente dit

Læs mere

VEJLEDNING TIL KORT FRA COWI VERSION MAJ 2013

VEJLEDNING TIL KORT FRA COWI VERSION MAJ 2013 VERSION MAJ 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 2 HVAD ER?... 1 3 HVORDAN INSTALLERES?... 1 4 HJÆLP, JEG KAN IKKE FÅ TIL AT VIRKE HVAD SKAL JEG GØRE?... 1 5 HVILKE KORT VISES I? GEM OG HENT KORTOPSÆTNING...

Læs mere

Windows Live Movie Maker-alle funktioner.

Windows Live Movie Maker-alle funktioner. Windows Live Movie Maker-alle funktioner. Her vises brugen af funktionerne i programmet til at lave en film bestående af dine billeder og video/film klip. Læg egen tale og/eller musik på filmen. 1: Åbn

Læs mere

I. SMART Board. I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2. IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4

I. SMART Board. I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2. IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4 I. SMART Board I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2 A. Tastatur... 3 B. Optager... 3 C. Kontrolpanel... 3 IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4 A. En Notebookside

Læs mere

Photo Story 3. Photo Story 3

Photo Story 3. Photo Story 3 Side 1 af 8 Photo Story 3 Introduktion Når jeg tager på ferie, tager jeg altid en masse videoer og billeder, som jeg så efter hjemkomsten redigerer, så jeg selv og andre kan have glæde af at se indtryk

Læs mere

WebLager brugervejledning. Version 2.00

WebLager brugervejledning. Version 2.00 WebLager brugervejledning Version 2.00 Opdateret 2016-05-17 af Solveig Ketelsen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Log på WebLager.dk... 4 3 Mit hus... 5 3.1 Visning af søgeresultater... 5 4 Hjælp...

Læs mere

Nogle tips til Explorer 7

Nogle tips til Explorer 7 Side 1 af 12 Nogle tips til Explorer 7 Indhold Nogle tips til Explorer 7...1 Indhold...1 Benytter du den sidste udgave af programmet?...2 Ændre standardindstillinger...2 Bestem selv din startside...2 Ændre

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual - Mac

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual - Mac EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual - Mac Indhold Log på EasyIQ ConnectAnywhere... 2 Log af EasyIQ ConnectAnywhere... 4 Mulighederne i EasyIQ ConnectAnywhere... 5 Print via EasyIQ ConnectAnywhere... 8

Læs mere

Borgerguide til at bruge Kortinfo

Borgerguide til at bruge Kortinfo Borgerguide til at bruge Kortinfo KortInfo giver Brønderslev Kommunens borgere adgang til at kigge kommunen i kortene. På Kortinfo kan du se en stor del af de digitale grundkort og temaer der anvendes

Læs mere

Vejledning til Photo Story 3

Vejledning til Photo Story 3 Vejledning til Photo Story 3 Start på billedfortælling Når du har startet programmet, får du dette vindue. Du får 3 valg: 1. Opret en ny fortælling. 2. Redigere et projekt 3. Afspille en fortælling. Den

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA

BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA FOR ALMENE BOLIGER Indledning... 1 Overblik... 1 Brug af søgefunktionaliteten... 3 A - Gruppering af data... 3 B - Søgning... 4 C - Begrænsning på organisationstyper...

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Greenshot. Indhold Greenshot Klik på det ønskede emne for at springe direkte til emnet.

Greenshot. Indhold Greenshot Klik på det ønskede emne for at springe direkte til emnet. Greenshot Programmet Greenshot kan bruges til at lave skærmklip, dvs. kopiere hele eller dele af et skærmbillede og bruge det et andet sted. Derudover indeholder Greenshot en billededitor, hvor man kan

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Åbn Word 2003 Skriv: Blomsterhuset A/S - tryk enter en gang Skriv: Blomster for alle - tryk enter 5 gange Skriv: I anledning af at - tryk

Læs mere

Vejledning til Geokoderen.dk 16. JANUAR 2017

Vejledning til Geokoderen.dk 16. JANUAR 2017 Vejledning til Geokoderen.dk 16. JANUAR 2017 Indhold Fremsøgning af ejendom... 2 Hvad betyder farven på bygningspolygonen og på BBR-punktet... 2 Forklaring af lister og BBR-ikoner... 5 Sådan gemmer du

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Brugervejledning for avancerede KortInfo-brugere. Generelt

Brugervejledning for avancerede KortInfo-brugere. Generelt Brugervejledning for avancerede KortInfo-brugere Generelt Generelt Websitet er delt op i et venstrepanel, et kortvindue med en værktøjslinie over, og et højrepanel. Højrepanelet er i mange tilfælde foldet

Læs mere

Guide til Condes. Indhold:

Guide til Condes. Indhold: Guide til Condes Udarbejdet af Kim Højmark i 2008 Revideret december 2012 / Nicolaj Nielsen Denne vejledning guider dig igennem de mest basale elementer af Condes, så du bliver i stand til at anvende Condes

Læs mere

Vejledning til. Opus Personalemappe

Vejledning til. Opus Personalemappe Vejledning til Opus Personalemappe 1 Som leder/stedfortræder har du mulighed for at gemme (journalisere) personalerelaterede dokumenter i Opus Personalemappe. Der findes to hovedmapper : Personalemappe

Læs mere

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og formål... 3 Systemets indhold... 3 1. Opslag via adresse... 4 2. Informationer fra ejendomsregistrene... 5 3. Vurdering af bevaringsværdi... 6 4. Fotos...

Læs mere

Vejledning til indtastning af overnatningspladser for skarv, samt tællinger af disse på hjemmesiden Cormorant counts in the Western Palearctic

Vejledning til indtastning af overnatningspladser for skarv, samt tællinger af disse på hjemmesiden Cormorant counts in the Western Palearctic Vejledning til indtastning af overnatningspladser for skarv, samt tællinger af disse på hjemmesiden Cormorant counts in the Western Palearctic Denne vejledning forklarer, hvordan man definerer en overnatningsplads

Læs mere

Dette er en vejledning til hvordan nye skarvkolonier oprettes og hvordan resultater fra optællinger af kolonier indtastes.

Dette er en vejledning til hvordan nye skarvkolonier oprettes og hvordan resultater fra optællinger af kolonier indtastes. Dette er en vejledning til hvordan nye skarvkolonier oprettes og hvordan resultater fra optællinger af kolonier indtastes. De tre trin Trin 1 Opret ny bruger Som optæller af skarvkolonier får du her mulighed

Læs mere

Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation

Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation Redigeringsfunktioner i Danmarks Arealinformation Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en kort introduktion til de mest brugte

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2010

Microsoft PowerPoint 2010 Microsoft PowerPoint 2010 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

JAR-nyhedsbrev fra Region Nordjylland

JAR-nyhedsbrev fra Region Nordjylland JAR-nyhedsbrev fra Region Nordjylland februar 2016 Den nyeste version af tjeklisten kan altid findes i vores kvalitetshåndbog: www.rn.dk/regional-udvikling/jordforurening/kvalitetshaandbog under IT-værktøjer.

Læs mere

Vejledning SC 12.20. Per Dahl Johansen GEOTEAM A/S. pdj@geoteam.dk

Vejledning SC 12.20. Per Dahl Johansen GEOTEAM A/S. pdj@geoteam.dk Vejledning SC 12.20. Per Dahl Johansen GEOTEAM A/S pdj@geoteam.dk Indhold: OPRET NYT JOB...4 JOBNAVN OG STIFINDER...4 DK SYSTEM2000 - UTM OG KP2000...5 DK SYSTEM 34...5 ØVRIGE JOB EGENSKABER...6 KOPIER

Læs mere

Guide til Google Earth

Guide til Google Earth Hvad er Google Earth Google Earth består af en kæmpe database med sattelitbilleder og luftfotos af alle egne af jorden i høj opløsning. Det hele er sammensat, så jorden optræder som en virtuel globus,

Læs mere

Vejledning hvidbjergvinduet-designer.dk

Vejledning hvidbjergvinduet-designer.dk Vejledning hvidbjergvinduet-designer.dk INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 3 Få adgang til systemet side 5 Opload dine billeder side 6 Sådan bruges systemet side 9 Gem dine eksempler side

Læs mere

Matrikelnumre, en nøgle til ejendomshistorien. Hvad er en matrikel og et matrikelnummer?

Matrikelnumre, en nøgle til ejendomshistorien. Hvad er en matrikel og et matrikelnummer? Matrikelnumre, en nøgle til ejendomshistorien. Hvad er en matrikel og et matrikelnummer? I dag ligger mange ejendomshistoriske kilder på nettet. Matrikelnumrene er nøglen til dem, men hvordan kommer man

Læs mere

FastStone Image Viewer Indhold

FastStone Image Viewer Indhold FastStone Image Viewer Indhold FastStone Image Viewer...1 Indhold...1 Introduktion...2 Oversigt...3 Indstilling...3 Hente billeder, der skal vises og redigeres...4 Ændre visning af billeder i Billedgalleriet...5

Læs mere

Windows Vista 1. Side 1 af 10

Windows Vista 1. Side 1 af 10 Windows vista...2 Lukke for PC,en...3 Velkomstcenter...3 Finde/starte et program...4 Alle programmer...5 Menuen Start...5 Stifinder...6 Windows Sidepanel og gadgets...7 Dokumenter...7 Tilbehør...8 Windows

Læs mere

Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation

Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation Redigeringsfunktioner i Danmarks Arealinformation Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en kort introduktion til de mest brugte

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Introduktion. Installation. En kort oversigt

Introduktion. Installation. En kort oversigt Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Installation...2 En kort oversigt...2 Biblioteksoversigt...3 Liste over mapper...3 Miniatureportrætter...4 Flytte et billede...4 Slette et billede...4 Det nederste

Læs mere

Se Billeder i Picasa.

Se Billeder i Picasa. Se Billeder i Picasa. Selvom det er vigtigt at organisere, redigere og udskrive sine billeder, er det også vigtigt, at man ønsker at lære om de forskellige måder man kan se sine billeder på. Visning af

Læs mere

Slægtsforskning og stednavne

Slægtsforskning og stednavne Hvor ligger Holme? Slægtsforskning og stednavne Stednavne kan blive noget rod, hvis man ikke vedtager en orden i sin database. Jeg vil gerne fortælle om hvordan man får styr på sine stednavne, og hvor

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 2 Log ind... 2 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 3 Opret ny artikel... 6 a) Skriv direkte i tekstfelt... 7 b) Indsæt tekst

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

BESKRIV VERDEN sådan kommer du godt i gang

BESKRIV VERDEN sådan kommer du godt i gang 1 BESKRIV VERDEN sådan kommer du godt i gang BESKRIV VERDEN er en app, hvor du kan tilføje informationer direkte på dine mobilfotos lige efter du har taget dem. Appen er et værktøj, der hjælper dig til

Læs mere

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot?

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot? 5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab 1 5.1 Introduktion til kanalen 1 5.2 HTML-grab kanalside 1 5.2.1 Hvad er et spot? 2 5.2.2 Opret et nyt spot 2 5.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 5.2.4 Rediger

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

Vejledning i at undersøge, om der er udstedt frekvenstilladelser til radiokædeforbindelser i et givet geografisk område.

Vejledning i at undersøge, om der er udstedt frekvenstilladelser til radiokædeforbindelser i et givet geografisk område. Vejledning i at undersøge, om der er udstedt frekvenstilladelser til radiokædeforbindelser i et givet geografisk område. I forbindelse med planlægning af vindmølleparker eller andre byggeprojekter er det

Læs mere

Webmail Gmail Generelt Side 1

Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 2 Indholdsfortegnelse Oprette en Gmail...... Side 4 Indbakken Oversigt...... Side 9 Skriv en mail...... Side 11 Formateringsværktøjer...... Side

Læs mere

Kom i gang med regneark:

Kom i gang med regneark: Kendte og nye værktøjs ikoner på værktøjslinien. Det er de samme værktøjs ikoner der går igen i mange af programmerne, men der er dog også nogle nye. Autosum Formel regner Sortering Diagrammer Flet og

Læs mere

Manual til Thvilum WebGIS

Manual til Thvilum WebGIS Manual til Thvilum WebGIS Thvilum A/S, Rønhøjvej 12, 8300 Odder, Tlf. 86 54 62 33, www.thvilum.dk Indledning. Denne manual er en vejledning i nogle af de grundlæggende funktioner i programmet. Den kan

Læs mere

Information om SpeedMap

Information om SpeedMap september 2012 Information om SpeedMap Præsentation Speedmap anvender GPS målinger fra flåder af køretøjer i trafikken til at beregne hvilke hastigheder, der typisk køres med på vejene. Værktøjet giver

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Introduktion PowerPoint.

Introduktion PowerPoint. Præsenter dig selv en diasserie med design skabelon, tekst og grafik. Øvelsen handler om at lave en diasserie, hvori du præsenterer dig selv. Øvelsen gennemgår hovedprincipperne for anvendelse af design,

Læs mere

Gadwin PrintScreen Version 3,5

Gadwin PrintScreen Version 3,5 Side 1 af 6 Gadwin PrintScreen Version 3,5 Indhold: Introduktion...1 Properties (indstillinger)...2 Preferences...2 Source...3 Destination....3 Image...4 About...4 Brug af programmet...5 Introduktion Når

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere