Jeudans2010. årsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeudans2010. årsrapport"

Transkript

1 Jeudans2010 årsrapport

2 Jeudans årsrapport 2010

3

4 Indhold Til aktionærerne 9 Hoved- og nøgletal 10 Jeudan i Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn 18 Mål og strategi 26 Ejendomsporteføljen 38 Aktionærforhold 46 Selskabsledelse 50 Redegørelse for samfundsansvar 58 Ledelse og organisation 64 Regnskabsberetning 72 Risikofaktorer 82 Ledelses- og revisionspåtegning 92 Regnskab og noter 95

5

6 Når noget er gjort godt, betyder det bare, at det kan gøres lidt bedre. Hos Jeudan forsøger vi at leve efter, at alt, der er gjort godt, er værd at prøve at forbedre. Det gælder den ejendom vi sætter i stand, den trappe vi rengør, eller det økonomiske resultat vi fremlægger. Godt er godt. Men som regel ikke godt nok. Den lille forbedring er ofte det, som gør forskellen. Skeptikeren vil mene, at med sådan en holdning lukker man aldrig tilfredsheden ind i sit hus. Men sådan anskuer vi ikke verden. For jagten på det perfekte er måske en jagt, der aldrig kommer helt i mål. Men vejen giver mening. Man flytter og forbedrer sig hele tiden. Man bliver dygtigere. Hos Jeudan glæder vi os over, når noget går godt. Men vi glæder os bare endnu mere til at gøre det endnu bedre.

7 8 Jeudan Årsrapport 2010 I Til aktionærene Jeudans UDVIKLING fortsætter

8 Til aktionærene I Jeudan Årsrapport Jeudan nåede i 2010 et driftsresultat på DKK 255 mio. før kurs- og værdireguleringer (EBVAT), en fremgang på 40%. For 2011 forventes en yderligere stigning i driftsresultatet til mindst DKK 300 mio., svarende til ca. 20%. Efter en periode med urolige forhold på ejendomsmarkedet kom der atter gang i Jeudans investeringer i sidste del af 2009, i det forløbne år og de første måneder af 2011, hvor der er foretaget investeringer for omkring DKK 4,5 mia. Med de senere års investeringer og med Jeudans koncentration i København er Jeudan blevet en ganske synlig virksomhed i hovedstaden. Jeudan ønsker at udfylde denne rolle aktivt, konstruktivt og ansvarligt over for hovedstaden og dens mange hundrede tusinde indbyggere og gæster. Vi er gerne med, når vigtige opgaver skal løftes. Denne holdning kom blandt andet til udtryk ved sommerens opgradering af havnefronten (Ofelia Beach) ved Det Kongelige Skuespilhus og med opførelsen af Torvehallerne på Israels Plads, som ventes at åbne i sensommeren Tilsvarende projekter er på vej. Jeudan-aktiens afkast var på 4,4% i 2010, opgjort som summen af udbytte, værdi af tegningsretter og ændring i aktieprisen. De fleste af Jeudans aktionærer har antageligt investeret langsigtet i overensstemmelse med Jeudans strategi og har derfor haft et afkast på over 15% om året i gennemsnit over de seneste ti år en periode, der som bekendt har budt på både op- og nedture i økonomien, finansiel krise samt udsving på aktiemarkedet generelt og ejendomssektoren i særdeleshed. At aktien er attraktiv for investorerne kom til udtryk i marts, hvor Selskabet udbød nye aktier for knap DKK 1,0 mia. Både hidtidige og nye aktionærer bakkede op om emissionen, og de udbudte aktier blev tegnet i fuldt omfang. Baggrunden var investeringer i 2009 på samlet DKK 3,2 mia. og bestyrelsens ønske om at sikre et fortsat robust kapitalgrundlag og dermed et passende beredskab til en fortsættelse af væksten. Jeudans investeringer skal passe til virksomhedens langsigtede strategi. Samtidig lægger vi til stadighed vægt på lønsomheden i den løbende drift og på kundebetjeningen. Denne forretningsmodel er overskuelig og har vist sig at være holdbar. Linjen blev lagt midt i 1990 erne og er fulgt siden. Ultimo 1995 havde Jeudan ejendomme for DKK 370 mio., og Selskabets markedsværdi var DKK 77 mio. Driftsresultatet (EBVAT) var knap DKK 2 mio. Femten år senere, ultimo 2010, var investeringerne nået op på DKK 14,0 mia. (40 gange højere), markedsværdien var DKK 4,3 mia. (55 gange højere), og driftsresultatet nåede DKK 255 mio., 130 gange niveauet i Jeudans fokus er investering i og drift af velbeliggende ejendomme, primært i Københavnsområdet. Lige som hovedstæderne i andre lande udvikler København sig positivt og er en attraktiv placering for virksomheder, organisationer og privatpersoner. Dermed er hovedstaden også et attraktivt marked for en ejendomsvirksomhed som Jeudan. Vores kunder og andre ved, hvor de har os: Jeudan udlejer velbeliggende og velholdte lokaler til virksomheder og organisationer, der værdsætter ordentlige og velfungerende forhold. Udlejningen suppleres med en bred vifte af serviceydelser i relation til ejendommene, leveret af vore egne medarbejdere. I alle aktiviteter lægger vi vægt på ordentlighed, dygtighed og tilgængelighed. Jeudans overordnede mål har i mange år været at skabe værdi for aktionærerne. Målet skal nås med konstant fokus på lønsomheden i driften, kontrolleret vækst, effektiv kapitaludnyttelse, begrænset finansiel risiko, ordentlighed i alle aktiviteter, engagerede medarbejdere samt åben og redelig information. Denne linje har gennem årene givet gode resultater, og med aktionærernes opbakning vil vi fortsætte ad den vej også i de kommende år. 1. marts 2011 Niels Heering Formand for bestyrelsen Per W. Hallgren Adm. direktør

9 10 Jeudan Årsrapport 2010 I Hoved- og nøgletal Hovedog nøgletal Nettoomsætning samt bruttomargin EBIT og EBIT pr. aktie % 75% 70% 65% 60% 55% 50% 0 40% % % 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% Nettoomsætning Bruttomargin EBIT EBIT pr. aktie Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) Investeringsejendomme og egenkapitalandel % % 28% 26% 24% 22% % % 40% 35% 30% 25% 20% 15% Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) EBVAT pr. aktie Investeringsejendomme Egenkapitalandel

10 Hoved- og nøgletal I Jeudan Årsrapport Resultatopgørelse Nettoomsætning dkk mio Bruttoresultat dkk mio Resultat før finansielle poster (EBIT) dkk mio Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) dkk mio Resultat før skat dkk mio Årets resultat dkk mio Balance Investeringsejendomme inkl. igangværende projekter dkk mio Aktiver i alt dkk mio Egenkapital i alt dkk mio Forpligtelser i alt dkk mio Pengestrømme Driftsaktiviteter dkk mio Investeringsaktiviteter dkk mio Finansieringsaktiviteter dkk mio I alt dkk mio Regnskabsrelaterede nøgletal Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) / gns. egenkapital % 6,5 5,7 5,9 6,0 6,3 Forrentning af egenkapital (ROE) % 15,8 10,3-12,6 6,7 5,7 Egenkapitalandel % 41,0 38,8 31,3 25,1 30,9 Rentedækning x 2,32 2,00 2,01 1,76 1,86 Bruttoresultat / nettoomsætning % 63,9 63,6 55,9 62,4 60,2 Administrationsomkostninger / nettoomsætning % 6,5 6,3 6,0 6,7 6,5 Resultat før finansielle poster (EBIT) / nettoomsætning % 57,5 57,3 50,0 55,7 53,6 Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) / nettoomsætning % 34,3 29,4 25,2 24,4 25,1 Resultat før skat / nettoomsætning % 114,8 59,8-71,6 36,0 30,1 Årets resultat / nettoomsætning % 82,7 52,9-53,9 27,2 22,5 Aktierelaterede nøgletal Aktiepris (P) dkk Indre værdi (BV) dkk Kurs/indre værdi (P/BV) x 1,66 1,24 1,10 1,02 0,99 EBIT pr. aktie dkk 43,9 50,0 52,0 57,8 55,4 EBVAT pr. aktie dkk 26,2 25,6 26,2 25,3 25,9 Resultat pr. aktie (EPS) dkk 63,2 46,1-56,1 28,2 23,3 Price Earnings (PE) x 11,3 13,0-8,1 15,6 17,5 Pengestrøm pr. aktie (CFPS) dkk 19,6 22,8 12,7 22,3 20,3 Udbytte pr. aktie (DPS) dkk 10,0 11,0 11,0 11,0 11,0 Markedsværdi dkk mio Definitioner på de beregnede nøgletal fremgår af anvendt regnskabspraksis.

11 12 Jeudan Årsrapport 2010 I Jeudan i 2010 Kapitaludvidelse og yderligere vækst i investeringerne 2010 var kendetegnet ved yderligere vækst i investeringerne på tilsammen DKK 0,8 mia. og en kapitaludvidelse på DKK 1 mia. med henblik på fortsat vækst. Forventningerne til året ved dettes begyndelse blev indfriet med en omsætning på DKK mio. og et driftsresultat (EBVAT) på DKK 255 mio., en stigning på 40% i forhold til året før. Kurs- og værdireguleringer blev netto DKK 51 mio., hvorefter resultat før skat blev DKK 306 mio. Bestyrelsen vurderer resultatet som tilfredsstillende. Investeringer for DKK 0,8 mia. Jeudans investeringsstrategi fokuserer primært på velbeliggende kontorejendomme i København, og i 2010 fortsatte Jeudan investeringerne. Allerede i januar købte Jeudan kontorejendommen Amaliegade 27, København K. Den har et areal på m 2 og blev købt for DKK 48 mio., svarende til godt DKK pr. m 2. Ejendommen var ejet og blev anvendt af Finanssektorens Pensionskasse, der fraflyttede ejendommen i forbindelse med Jeudans erhvervelse. Senere blev der indgået aftale med en kunde om leje af hele ejendommen. I juni købte Jeudan kontorejendommene Holmens Kanal 7 og Pilestræde 52/Møntergade 2, begge i København K. Ejendommene blev erhvervet for i alt DKK 260 mio., svarende til ca. DKK pr. m 2. Jeudan udbyggede hermed sin ejendomsportefølje ved Holmens Kanal, hvor Jeudan i forvejen ejer karréen bestående af Holbergsgade 2-4, Tordenskjoldsgade 20-24/Holbergsgade 6 samt Niels Juels Gade 5. Det samlede etageareal udgør herefter ca m 2 i dette område. I Pilestræde, hvor Jeudan blandt andet ejer Berlingske Karré, omfatter Jeudans investeringer med købet af Pilestræde 52/ Møntergade 2 et samlet etageareal på ca m 2 og mere end 200 P-pladser. Sælgeren af ejendommene købte i samme forbindelse ejendommen Strandvejen 56-58, Hellerup, af Jeudan for DKK 300 mio. I november købte Jeudan ejendommene Søtorvet 5/Vendersgade 33 og Axel Heides Gade 1-3/Islands Brygge 69, begge København. Førstnævnte ejendom er fredet og har et areal på ca m 2 fordelt på fem etager med udsigt over søerne. Sælger forestår og bekoster renovering af facader og vinduer. Ejendommens anskaffelsessum udgør DKK 81 mio., svarende til ca. DKK pr. m 2. Ejendommen er tvilling til ejendommen Gothersgade 160, der tillige ejes af Jeudan. Den anden ejendom, Axel Heides Gade 1-3/Islands Brygge 69, er en kontor- og laboratorieejendom og indeholder ca m 2. Den er udlejet til Lægemiddelstyrelsen og blev erhvervet for DKK 316 mio., svarende til DKK pr. m 2.

12 Yderligere har Jeudan erhvervet kontorejendommen Skindergade 45-47, København K, og detailejendommen Kirke Værløse vej 8, Værløse, samt solgt kontorejendommen Smedeholm 12-14, Herlev. De samlede nyinvesteringer i 2010 udgjorde DKK 796 mio. og salg udgjorde tilsammen DKK 339 mio. Netto blev der således investeret DKK 457 mio. Kapitaludvidelse på DKK 1 mia. I efteråret 2009 foretog Jeudan investeringer for DKK 3,2 mia., hvorefter egenkapitalandelen udgjorde 25%. For at sikre et fortsat robust kapitalgrundlag og et beredskab til at kunne fortsætte væksten i investeringerne med udgangspunkt i Jeudans fokuserede strategi besluttede bestyrelsen at gennemføre en kapitaludvidelse gennem et udbud af nye aktier i 1. kvartal Tabel 1 Investeringer og salg Overtagelse Køb Salg Amaliegade 27, Kbh Skindergade 45-47, Kbh Smedeholm 12-14, Herlev Holmens Kanal 7, Kbh Pilestræde 52, Kbh Strandvejen 56-58, Hellerup Kirke Værløsevej 8, Værløse Søtorvet 5, Kbh Axel Heides Gade 1-3, Kbh Investeringer i I marts gennemførte Jeudan således en fortegningsretsemission i forholdet 5 til 2, hvor hver eksisterende aktie fik tildelt to tegningsretter, og der skulle anvendes fem tegning s retter for at tegne en ny aktie. Tegningskursen var DKK 325 pr. aktie. Såvel hidtidige som nye aktionærer bakkede op omkring kapitaludvidelsen, der medførte fuldtegning af de godt 3 mio. udbudte aktier, hvorved Jeudan opnåede et bruttoprovenu på DKK 983 mio. Med kapitaludvidelsen sikrede Jeudan et kapitalberedskab til at kunne fortsætte væksten i investeringerne i størrelsesordenen DKK 2-3 mia.

13 14 Jeudan Årsrapport 2010 I Jeudan i 2010 Fokus på København København vokser i disse år og tiltrækker både virksomheder, organisationer og privatpersoner, der ønsker at drive virksomhed fra eller bo i landets hovedstad. Hovedstadens fremgang næres af udviklingen på vigtige områder som infrastruktur, miljø, tryghed, uddannelse og kultur. Med sin stadige vækst, kombineret med fokuseringen på København, er Jeudans tilstedeværelse i hovedstaden mere og mere markant. Det er derfor naturligt for Jeudan at tage aktiv del i hovedstadens udvikling og i fastholdelsen af de værdier, der gør hovedstaden attraktiv. Dette er baggrunden for, at Jeudan i stigende grad tager del i initiativer, der er til gavn ikke blot for Selskabets egne kunder, men for hovedstadens borgere i almindelighed. Et eksempel herpå er Jeudans medvirken til renoveringen og opgraderingen af havnefronten ved Sankt Annæ Plads, der har en central placering, en nærhed til en pæn og harmonisk bydel, som har en stor betydning for hele byen. Et andet eksempel er opførelsen af byens nye Torvehaller på Israels Plads, tæt ved den trafikerede Nørreport Station. Torvehallerne vil tilføre området og byen nyt liv og vil være et godt supplement til detailhandelen, når de åbner for publikum i sensommeren For Jeudan er der tale om en naturlig forening af kommercielle interesser med en aktiv, konstruktiv og ansvarlig indsats i forhold til den by, som Jeudan har valgt at fokusere på, og hvor Selskabet ønsker at være en opmærksom, pålidelig og langsigtet samarbejdspartner. God vækst i nye lejeaftaler Jeudans fokus er først og fremmest kundebetjeningen, hvor forretningsgrundlaget er at betjene kunderne med velfungerende rammer omkring deres aktiviteter. Det er Jeudans vurdering, at efterspørgslen på velfungerende kontorarealer i Københavns centrum fortsat er robust, og at en placering i City er den naturlige præference for mange virksomheder. Jeudan har i gennem 2010 haft en god aktivitet i forhandlinger og udlejninger af erhvervslejemål. For hele 2010 har Jeudan forhandlet og udlejet erhvervslejemål svarende til en årlig leje på DKK 85 mio. I 2009 var det tilsvarende tal DKK 35 mio., hvilket var på niveau med tidligere år. Der er dermed tale om mere end en fordobling i udlejning erne i De indgåede kontrakter har en løbetid på 3-10 år og har hermed en trecifret millionværdi. Fraflytningen fra erhvervslejemål var i 2010 på niveau med 2009, og svarer til en årsleje på DKK 45 mio. mod DKK 40 mio. i På boligsiden indgik Jeudan i 2010 lejekontrakter med en samlet årsleje på DKK 12 mio. mod DKK 8 mio. i I 2010 har der været en afgang på DKK 7 mio. mod DKK 6 mio. året før. Udlejningsprocenten i Jeudans ejendomsportefølje udgjorde 95,9 pr. 31. december 2010 (opgjort efter lejeværdi). Ved indgangen til 2010 bortfaldt nogle lejegarantier, hvorved udlejningsprocenten primo året udgjorde 95,0. Medregnes projektejendomme var den 94,1. Den samlede udlejningsprocent for kontormarkedet i Storkøbenhavn var 91,5 ved udgangen af 2010 mod 90,9 året før. Udnyttelsen af Jeudans portefølje er således bedre end markedets. Udlejningsprocenten i Storkøbenhavn er uensartet, idet udviklingsområder som Ørestad og Sydhavn er mere ramt af tomgang end Københavns centrum. Omskiftelige renteforhold Jeudans finansieringsstrategi sigter mod optagelse af størst mulig realkreditbelåning med 30-årige realkreditlån med fast rente på annuitetsvilkår eller realkreditlån med variabel rente. Risikoen på realkreditlån med variabel rente afdækkes helt eller delvist med renteswaps. Denne finansieringsstruktur understreger Jeudans holdning om, at værditilvæksten skal fremkomme gennem en effektiv drift af ejendommene. Der skal være tillid til, at Koncernens finansielle omkostninger kun i beskedent omfang påvirkes af eventuelle renteændringer. Ved indgangen til 2010 havde Jeudans realkreditfinansiering faste renteaftaler med en gennemsnitlig løbetid på ca. 10 år, og en gennemsnitlig effektiv rente på 4,1%. I årets første seks til ni måneder oplevede de mellemlange og lange renter generelt et fald, hvilket medførte urealiserede kurstab på Jeudans finansielle gældsforpligtelser. Pr. 30. september blev kurstabet opgjort til DKK 562 mio.

14 Jeudan i 2010 I Jeudan Årsrapport I tråd med finansieringsstrategien valgte Jeudan, som følge af det fortsat historisk lave renteniveau, i oktober og november at omlægge renteaftaler for i alt DKK 6,5 mia. Omlægningen medførte et realiseret kurstab i 4. kvartal på DKK 369 mio. De nye renteaftaler har en vægtet løbetid på mere end 10 år og sikrer, at Jeudans fremtidige finansieringsomkostninger i ren te aftalernes løbetid er fastlåst til de lave rentesatser på omlægningstidspunktet. Efter indgåelsen af de nye renteaftaler er renten steget, og på baggrund af renteforholdene pr. 31. december 2010 er opgjort en samlet urealiseret kursgevinst på Koncernens fi nansielle forpligtelser på ca. DKK 227 mio. Ved udgangen af 2010 havde Jeudans realkreditfinansiering faste renteaftaler med en gennemsnitlig løbetid på ca år, og en gennemsnitlig effektiv rente på 3,3%. Følsomheden ved kursregulering af de finansielle forpligtelsers kapitalværdi udgør ca. DKK 60 mio. ved en ændring i renten på 0,1 procentpoint. Forventninger 2011 Jeudans fokusering på rentable investeringer og løbende driftsforbedringer i den eksisterende ejendomsportefølje vil fortsætte i 2011, og den løbende tætte opfølgning på eksisterende kundeforhold vil blive fastholdt. På baggrund af Jeudans ejendomsportefølje samt aktiviteterne i Jeudan Servicepartner forventes en nettoomsætning på niveauet DKK 1,1 mia. (2010: DKK mio.). Jeudans finansiering består dels af realkreditfinansiering med renteloft, dels af realkredit- og bankfinansiering med fast rente i en årrække. Derfor er den samlede finansieringsudgift forholdsvis forudsigelig. Ledelsen forventer på denne baggrund et driftsresultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på mere end DKK 300 mio. i 2011, svarende til en stigning på ca. 20% i forhold til 2010 (DKK 255 mio.). Jeudan vil fortsætte bestræbelserne på at øge ejendommenes værdi gennem bygningsforbedringer og effektivisering af driften. Herved dannes grundlag for positive værdireguleringer af ejendommenes værdi. Hertil kan komme værdireguleringer af såvel ejendomme som finansielle forpligtelser positive som negative som følge af udviklingen i priserne på ejendomsmarkedet og på de finansielle markeder. Jeudan har kapitalmæssig styrke til at fortsætte investeringerne, når de rette muligheder foreligger og fører løbende drøftelser herom. Drøftelserne kan resultere i yderligere investeringer i De her beskrevne forventninger indeholder udsagn om forventninger til omsætning og driftsresultat (EBVAT), der i deres natur er forbundet med risici og usikkerhedsfaktorer, hvilket kan medføre væsentlige afvigelser i forhold til det forventede. Usikkerhedsfaktorerne udgøres blandt andet af manglende leje- og serviceindtægter, forøgede omkostninger til drift og vedligeholdelse og i mindre grad renteudviklingen. For uddybning af disse og andre faktorer henvises til afsnittet om risikofaktorer i nærværende årsrapport. Udbytte og generalforsamling Bestyrelsen vil på generalforsamlingen stille forslag om udbetaling af udbytte på DKK 11,00 pr. aktie (uændret i forhold til året før). Det svarer til en udlodning på DKK 116 mio., hvilket udgør 46% af driftsresultatet (EBVAT). Den resterende del af årets resultat foreslås overført til reserverne. På generalforsamlingen vil bestyrelsen endvidere stille forslag om godkendelse af Jeudans vederlagspolitik for bestyrelse og direktion samt retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen, og den vil foreslå en ændring af vedtægternes 10, stk. 1, hvorved rammen for størrelsen af bestyrelsen udvides til fire-seks medlemmer. Jeudans ordinære generalforsamling afholdes 6. april 2011, kl , i Moltkes Palæ, Dr. Tværgade 2, København K.

15 Når 16 Jeudan Årsrapport 2010 I Til aktionærene noget er gjort godt, betyder det bare

16 Til aktionærene I Jeudan Årsrapport at det kan gøres lidt bedre

17 18 Jeudan Årsrapport 2010 I Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn De større byer i Danmark konstaterer i disse år en befolkningstilvækst, ikke mindst i København. Prognoser fra Danmarks Statistik viser således, at indbyggertallet i hovedstadsområdet er steget mere end i andre områder, hvilket er en tendens, der forventes at fortsætte på længere sigt. Den gennemsnitlige husstandsindkomst er nord for København og i hovedstadsområdet steget med godt 20% indenfor de seneste fem år, hvor tendensen for de øvrige områder omkring København ligger på 10-15%. Det er således Jeudans vurdering, at det i et vist omfang er de relativt højtlønnede og veluddannede, der flytter mod hovedstaden. Det er en befolkningsgruppe, som lægger vægt på et højt serviceniveau, og at fritids- og kulturlivet, undervisningsinstitutioner og indkøbsmuligheder er beliggende i nærmiljøet. København byder på et attraktivt miljø, et varieret kulturliv, en bred vifte af tilbud til turister samt et betydeligt antal uddannelses- og forskningsinstitutioner koncentreret på et snævert geografisk område. Hovedstadens liv og udvikling understøttes af en veludbyg get og en generelt velfungerende infrastruktur i form af bl.a. vejnettet, Øresundsbron, Metroen, togforbindelser nationalt og internationalt samt ikke mindst Københavns Lufthavn, som har hyppige forbindelser med en lang række byer i hele verden. Københavns Kommune planlægger store offentlige anlægsinvesteringer i bygninger og infrastruktur i de kommende år og har allokeret ca. DKK 10 mia. frem til 2015 til byudvikling. Hertil kommer en investering i Metroen på minimum DKK 20 mia. Derfor vil mange danske og udenlandske virksomheder, offentlige organisationer og kulturinstitutioner naturligt søge placering i landets hovedstad, hvor arbejdskraften er koncentreret. Det er Jeudans vurdering, at der gennem de senere år har været en tendens i retning af, at virksomheder vælger at koncentrere ressourceindsatsen og opmærksomheden om deres kerneforretninger, og i stigende omfang lader virksomheder som Jeudan stå for ejendomsforholdene. Jeudan forventer, at denne tendens, måske endda med forstærket kraft, fortsætter i de kommende år. Samlet set er det Jeudans opfattelse, at København giver gode betingelser for virksomheder og organisationer og disses medarbejdere, hvilket indebærer en stadig rimelig efterspørgsel efter kontor-, bolig og butiksarealer. Det medvirker efter Jeudans opfattelse til en vis stabilitet i lejeniveau og dermed en forholdsvis høj grad af værdifasthed ved investering i ejendomme i området. Erhvervsejendomsmarkedets størrelse Storkøbenhavn er det største og mest likvide marked for erhvervsejendomme i Danmark. Godt 40% af alle etagemeter til kontorformål er beliggende i Storkøbenhavn, hvilket gør markedet næsten tre gange så stort som det samlede marked i de fire øvrige hovedmarkeder, Århus, Aalborg, Odense og Trekantområdet. På markedet for detailejendomme har Storkøbenhavn stort set samme andel som det samlede marked i de fire øvrige hovedmarkeder, hvilket er ca. 20%. Jeudans samlede ejendomsportefølje udgør ultimo 2010 i alt ca m 2, hvoraf ca. 87%, svarende til ca m 2 er beliggende i Storkøbenhavn.

18 19 Figur 1 Geografisk inddeling af erhvervsejendomme i Danmark 41% 44% Kontor 15% 18% Detail Markedet for investeringsejendomme Markedet for investeringsejendomme i Danmark lå i det meste af 2010 til at få en lige så lav om muligt lavere transaktionsvolumen som i 2009, hvor niveauet var meget lavt. Hen mod slutningen af 2010 gennemførtes flere større ejendomshandler, der bevirkede, at transaktionsvolumen blev marginalt højere end i % 21% 33% Efter en periode med større prisstigninger og høj omsætning ( ) har markedet generelt været præget af stagnerende til faldende priser på investeringsejendomme, særligt sekundære ejendomme, samt lav omsætning. Jeudan vurderer, at årsagen til den lave omsætning dels har været manglende investeringslyst grundet usikkerhed og reduceret adgang til finansiering, dels at potentielle sælgere, herunder realkreditinstitutter og finansieringsinstitutter, som har overtaget ejendomme i forbindelse med afvikling af nødlidende engagementer, ikke har ønsket at sælge til de priser, der kunne opnås for sekundære ejendomme. De potentielle sælgere har formentlig ønsket at forædle ejendommene med henblik på at reducere eventuelle tab, hvilket synes ganske fornuftigt. 50% Kontor og detail Storkøbenhavn Øvrige hovedmarkeder Resten af Danmark Kilde: Oline-Lokalebørs Statistikken/Sadolin & Albæk 17% Som det fremgår af figur 2, var omsætningen af investeringsejendomme i Danmark i meget høj i forhold til den langsigtede tendens. Siden slutningen af 2008, hvor finanskrisen intensiveredes efterfulgt af en recession, er der sket et fald i transaktionsaktiviteten, som overordnet set faldt tilbage på niveauet før år 2000-skiftet. Først i slutningen af 2010 fornemmes der en lille bedring i aktiviteten. Selvom det kan have været vanskeligere at opnå fremmedfinansiering af ejendomsinvesteringer end i perioden før 2008, skyldes den lave omsætning efter Jeudans vurdering ikke manglende efterspørgsel. Figur 2 Estimeret omsætning af investeringsejendomme (DKK mia.) Danmark totalt Hovedstadsområdet 2009 E2010 Kilde: Skat, Danmarks Statistik, Sadolin & Albæk

19 20 Figur 3 Startafkastet på primære ejendomme i hhv. København CBD og Storkøbenhavn og renten på en 10-årig statsobligation 7,00% 6,50% 6,00% 5,50% 5,00% 4,50% 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% Storkøbenhavn København CBD 10 årig statsobligation K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K Kilde: Sadolin & Albæk, Nationalbanken Figur 4 Nettostartafkast for kontorejendomme i København 7,00% 6,50% 6,00% 5,50% 5,00% 4,50% 4,00% 3,50% 3,00% K1 K2 K3 K Primær K1 K2 K3 K Sekundær K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K K1 K2 K3 K Det nuværende lave renteniveau har medført, at investorernes efterspørgsel efter ejendomme med en høj likviditetssikkerhed er stor. Dette gælder ikke mindst de store institutionelle investorer og pensionskasser, ligesom udenlandske investorer igen er blandt efterspørgerne. 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% ,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Kilde: Sadolin & Albæk Figur 5 Tomgangsprocent for kontorer i Storkøbenhavn K K1 K2 K3 K K1 K2 K3 K Kilde: Oline Lokalebørs Statistikken 2004 Primær K1 K2 K3 K K1 K2 K3 K4 Sekundær 2009 Figur 6 Udviklingen i lejeniveauer til kontorformål i Storkøbenhavn (DKK pr. m 2 pr. år) K1 K2 K3 K K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K Kilde: Sadolin & Albæk Figur 7 Tomgangen for detailejendomme i Storkøbenhavn 2010 Den fortsat store forskel mellem afkastet på primære ejendomme og renten på et sikkert 10-årigt cashflow (statsobligation) registreret i de sidste to år vil sandsynligt betyde, at efterspørgslen vil være stigende, og Jeudan forventer en større trans aktionsvolumen i 2011 sammenlignet med Det er således Jeudans vurdering, at den voksende efterspørgsel primært vil være relateret til primære ejendomme med et stabilt cashflow, hvorimod efterspørgslen efter sekundære ejendomme og projektejendomme vil være begrænset. Det lave udbud af primære ejendomme har dog påvirket efterspørgs len efter sekundære ejendomme positivt. Jeudan vurderer, at nettostartafkastkravet for de primære ejendomme, blandt andet henset til den pæne efterspørgsel, vil ligge på nuværende niveau med en mulig tendens til at bryde 5%-grænsen i Med udsigt til relativt stabile startafkast er mulighederne for værdiskabelse på fast ejendom, både på kort og mellemlang sigt, i høj grad relateret til kompetencer inden for administration, drift, udvikling og optimering. Jeudan vurderer, at ejendomspriserne på lang sigt vil stige, men den afgørende forudsætning for, at værdien af investeringsejendomme på kort og mellemlang sigt stiger, er ejerens evner og kompetencer inden for aktiv management. Som det fremgår af figur 4, er spændet mellem nettostartafkast for primære ejendomme og sekundære ejendomme steget siden primo 2008, dog med en tendens til en mindre indsnævring i 4. kvartal Dette skyldes formentlig det manglende udbud af primære ejendomme, hvorved nogle investorer har valgt at efterspørge ejendomme i den bedre halvdel af det sekundære segment. Priserne på primære ejendomme vil efter Jeudans vurdering være stabile til svagt stigende på kort og mellemlang sigt. Sekundære ejendomme vil for den bedre halvdel opleve sta- K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K Kilde: Oline-Lokalebørs Statistikken

20 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn I Jeudan Årsrapport bile til svagt stigende priser, mens den øvrige del af de sekundære ejendomme har en risiko for yderligere prisfald. Udlejningsmarkedet Det seneste års realøkonomiske udvikling har medført både produktions- og omsætningsnedgang i en lang række virksomheder, hvilket har medført en nedgang i efterspørgslen efter erhvervslokaler. Yderligere har virksomheder generelt iværksat en række omkostningsminimerende tiltag for at imødekomme den generelle økonomiske afmatning, hvilket har betydet øget fokus på størrelsen af samt kvadratmeterlejen på lokaler. Kontorejendomme Kontorudlejningsmarkedet i Storkøbenhavn har således i det meste af 2010 oplevet et yderligere fald i efterspørgslen, hvilket har været tendensen siden starten af Fra primo 2010 til ultimo 2010 er udlejningsprocenten for kontorejendomme i Storkøbenhavn samlet set faldet fra 90,9 til 90,5, svarende til en tomgang for kontorer på 9,5%. Med udgangen af andet kvartal 2010 var udlejningsprocenten faldet til 89,8, hvorefter specielt fjerde kvartal udviste bedring. Udlejningsprocenten for Jeudans ejendomsportefølje var ultimo 2010 på 95,9. Som det fremgår af figur 5, passerede tomgangen 10% i løbet af 2010 men faldt i slutningen af året til 9,5%. Det er Jeudans forventning, at niveauet i 2011 vil være 9-10%. Et større fald er konstateret i visse mindre centralt beliggende kontorområder, der aktuelt er præget af et stort udbud af ledige kontorer. Det gælder både nogle af de mere sekundære kontorområder fra 1970 erne og 1980 erne, herunder f.eks. Glostrup, Albertslund, Høje-Taastrup og Birkerød, men det gælder også Ørestad og Sydhavn, hvor en stor koncentration af nybyggeri har betydet, at konkurrencen om at tiltrække kunder er stor. En stigende eller stagnerende tomgang vil alt andet lige resultere i stagnerende eller faldende lejepriser, hvilket har kunnet observeres i markedet. Efter et faldende lejeniveau siden 2008 ser det ud til, at den faldende tendens er stoppet i løbet af Detailejendomme På linje med markedet for kontorejendomme har detailmarkedet været præget af store ændringer siden primo 2008 som følge af den realøkonomiske udvikling. Specielt nedgangen i privatforbruget har påvirket omsætningen negativt og dermed indtjeningen i detailhandlen generelt, hvilket har medvirket til en stigning i tomgangen. I 2009 og 2010 virker tomgangsniveauet til at have stabiliseret sig på niveauet 3%, dog med en svagt faldende tendens i andet halvår af Det er Jeudans vurdering, at dette niveau også vil være gældende for Vurderingen baseres på forventninger til forbedringer i visse makroøkonomiske faktorer, herunder en gradvis bedring af privatforbruget i Overordnet set er det Jeudans vurdering, at detailhandlen i et vist omfang allerede har indkalkuleret en bedring af de økonomiske forhold i sine forventninger, og der registreres en fornuftig efterspørgsel efter butikker på de mest attraktive adresser. Specielt de kapitalstærke danske og internationale kæder forsøger at udnytte det nuværende marked til til konkurrencedygtige huslejer og uden betydelige nøglepenge at sikre sig attraktive butikslejemål på velbeliggende adresser. På trods af den nuværende efterspørgsel efter primært beliggende detaillejemål har lejeniveauet på Strøget i det cen trale København gennem 2009 og 2010 været under et svagt pres. Dette har medført stagnerende lejeniveauer generelt, men der registreres dog stadig store forskelle alt afhængig af beliggenhed. Det er Jeudans vurdering, at lejeniveauet på detaillejemål med en attraktiv beliggenhed vil være stabilt i 2011, mens lejeniveauet på sekundære beliggenheder vil være under pres.

Jeudans2010. årsrapport

Jeudans2010. årsrapport Jeudans2010 årsrapport Jeudans årsrapport 2010 Indhold Til aktionærerne 9 Hoved- og nøgletal 10 Jeudan i 2010 12 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn 18 Mål og strategi 26 Ejendomsporteføljen 38 Aktionærforhold

Læs mere

Jeudan A/S ÅRSRAPPORT 2011

Jeudan A/S ÅRSRAPPORT 2011 Jeudan A/S ÅRSRAPPORT 2011 JEUDANS ÅRSRAPPORT 2011 Indhold 5 Til aktionærerne 6 Hoved- og nøgletal 8 Jeudan i 2011 14 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn 20 Mål og strategi 32 Ejendomsporteføljen 40 Aktionærforhold

Læs mere

EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010. Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010

EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010. Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2011 EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010 Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010 Omsætning på DKK 272 mio. mod

Læs mere

Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 183 mio. en stigning på 12% i forhold til 1. halvår 2011

Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 183 mio. en stigning på 12% i forhold til 1. halvår 2011 Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2012 Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 183 mio. en stigning på 12% i forhold til 1. halvår 2011 Omsætning på DKK 577 mio. mod DKK 583 mio. samme periode

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2016

Delårsrapport for 1. kvartal 2016 Meddelelse nr. 281 26. maj 2016 Delårsrapport for 1. kvartal 2016 Omsætning på DKK 298 mio. i første kvartal 2016svarende til niveauet for samme periode sidste år. Driftsresultat (EBIT) på DKK 182 mio.

Læs mere

30 Ejendomsporteføljen 89% af ejendomsporteføljen er beliggende i Region Hovedstaden. Ejendomsporteføljen genererer et gennemsnitligt afkast på 5,3%.

30 Ejendomsporteføljen 89% af ejendomsporteføljen er beliggende i Region Hovedstaden. Ejendomsporteføljen genererer et gennemsnitligt afkast på 5,3%. ÅRSRAPPORT 2008 Letter to shareholders I den nedtur, som aktiemarkedet havde i 2008, har Jeudan-aktien været rimelig modstandsdygtig sammenlignet med gennemsnittet for branchen og markedet som helhed.

Læs mere

Omsætning år til dato på DKK 371 mio., svarende til en stigning på 70% i forhold til samme periode sidste år.

Omsætning år til dato på DKK 371 mio., svarende til en stigning på 70% i forhold til samme periode sidste år. Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2008 Driftsresultatet steg 42% til DKK 180 mio. i første halvår Pr. aktie steg driftsresultatet med 16% Forventninger om fremgang i omsætning og resultat i 2008 fastholdes

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 Til aktionærerne 9 Hoved- og nøgletal 10 Jeudan i 2009 12 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn 18 Mål og strategi 24 Ejendomsporteføljen 34 Aktionærforhold 39 Corporate Governance

Læs mere

VIRKSOMHEDSDAG 2013 DEN DANSKE FINANSANALYTIKERFORENING

VIRKSOMHEDSDAG 2013 DEN DANSKE FINANSANALYTIKERFORENING VIRKSOMHEDSDAG 2013 DEN DANSKE FINANSANALYTIKERFORENING Danmarks største børsnoterede ejendoms- og servicevirksomhed Ejer og driver 200 kontor-, bolig- og detailejendomme Samlet værdi DKK 16,6 mia. og

Læs mere

Resultat før kurs- og værdireguleringer på DKK 183 mio. en stigning på 33% i forhold til 2009. Forventninger for hele året fastholdes

Resultat før kurs- og værdireguleringer på DKK 183 mio. en stigning på 33% i forhold til 2009. Forventninger for hele året fastholdes Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2010 Resultat før kurs- og værdireguleringer på DKK 183 mio. en stigning på 33% i forhold til 2009. Forventninger for hele året fastholdes Fortsat god vækst i indgåelse

Læs mere

Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2015

Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2015 Meddelelse nr. 273 19. august 2015 Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2015 Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) udgjorde DKK 299 mio. for første halvår 2015 mod DKK 218 mio. for samme periode sidste

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Meddelelse nr. 272 20. maj 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Driftsresultat (EBIT) på DKK 173 mio. i første kvartal 2015 mod DKK 150 mio. samme periode sidste år, svarende til en stigning på 15%.

Læs mere

Ejendomsinvesteringer i 2014 på DKK 1.149 mio., hvorefter Koncernens samlede ejendomsværdier

Ejendomsinvesteringer i 2014 på DKK 1.149 mio., hvorefter Koncernens samlede ejendomsværdier Årsregnskabsmeddelelse 2014 Driftsresultat (EBIT) på DKK 640 mio. mod DKK 631 mio. i 2013. God aktivitet omkring indgåelse af nye lejekontrakter, der i 2014 svarede til en årsleje på DKK 103 mio. mod DKK

Læs mere

Resultat før kurs- og værdireguleringer på DKK 236 mio. en stigning på 29% i forhold til 2010. Forventninger for hele året fastholdes

Resultat før kurs- og værdireguleringer på DKK 236 mio. en stigning på 29% i forhold til 2010. Forventninger for hele året fastholdes Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2011 Resultat før kurs- og værdireguleringer på DKK 236 mio. en stigning på 29% i forhold til 2010. Forventninger for hele året fastholdes Kursreguleringer som følge af

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Driftsresultat (EBIT) på DKK 485 mio. i første til tredje kvartal 2014 mod DKK 477 mio. samme periode sidste år. God aktivitet omkring indgåelse og genforhandling af

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Driftsresultat (EBIT) på DKK 631 mio. en stigning på 5% i forhold 2012

Driftsresultat (EBIT) på DKK 631 mio. en stigning på 5% i forhold 2012 Årsregnskabsmeddelelse 2013 Driftsresultat (EBIT) på DKK 631 mio. en stigning på 5% i forhold 2012 Resultat før skat på DKK 605 mio. For 2014 forventes et driftsresultat (EBIT) på DKK 635-675 mio. Omsætning

Læs mere

Resultat før kurs- og værdireguleringer steg 34% til DKK 145 mio. i årets tre første kvartaler

Resultat før kurs- og værdireguleringer steg 34% til DKK 145 mio. i årets tre første kvartaler Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008 Resultat før kurs- og værdireguleringer steg 34% til DKK 145 mio. i årets tre første kvartaler Forventninger om fremgang i resultat for 2008 fastholdes Omsætning år

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2017

Delårsrapport for 1. kvartal 2017 Meddelelse nr. 289 24. maj 2017 Delårsrapport for 1. kvartal 2017 Omsætning på DKK 312 mio. i første kvartal 2017 (Q1 2016: DKK 298 mio.) Driftsresultat (EBIT) på DKK 181 mio. (Q1 2016: DKK 182 mio.) Resultat

Læs mere

Driftsresultat (EBVAT) på DKK 84 mio. en stigning på 15% i forhold til 1. kvartal 2011

Driftsresultat (EBVAT) på DKK 84 mio. en stigning på 15% i forhold til 1. kvartal 2011 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Driftsresultat (EBVAT) på DKK 84 mio. en stigning på 15% i forhold til 1. kvartal 2011 Resultat før skat på DKK 244 mio. Omsætning på DKK 285 mio. mod DKK 272 mio. samme

Læs mere

F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E

F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E Den 31. maj 1999 Københavns Fondsbørs Telefax nr. 33 12 86 13 F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E EjendomsSelskabet Norden A/S udvider aktiekapitalen med fortegningsret for de nuværende aktionærer i

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Driftsresultat (EBVAT) på DKK 101 mio. en stigning på 21% i forhold til 1. kvartal 2012

Driftsresultat (EBVAT) på DKK 101 mio. en stigning på 21% i forhold til 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Driftsresultat (EBVAT) på DKK 101 mio. en stigning på 21% i forhold til 1. kvartal 2012 Resultat før skat på DKK 232 mio. Omsætning på DKK 284 mio., svarende til niveauet

Læs mere

Indhold. Ledelses- og regnskabsberetning. 7 Til aktionærene. 8 Hoved- og nøgletal. 10 Jeudan i 2012. 14 Regnskabsberetning.

Indhold. Ledelses- og regnskabsberetning. 7 Til aktionærene. 8 Hoved- og nøgletal. 10 Jeudan i 2012. 14 Regnskabsberetning. Indhold Ledelses- og regnskabsberetning 7 Til aktionærene 8 Hoved- og nøgletal 10 Jeudan i 2012 14 Regnskabsberetning 22 Risikofaktorer Virksomhedsbeskrivelse m.m. 36 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn 42

Læs mere

Driftsresultat for 2009 på DKK 181 mio. som forventet Forventning til driftsresultat i 2010 på DKK mio.

Driftsresultat for 2009 på DKK 181 mio. som forventet Forventning til driftsresultat i 2010 på DKK mio. Årsregnskabsmeddelelse 2009 Driftsresultat for 2009 på DKK 181 mio. som forventet Forventning til driftsresultat i 2010 på DKK 240-265 mio. Vækst i EBIT på 12% til DKK 414 mio., svarende til DKK 57,8 pr.

Læs mere

Driftsresultat (EBVAT) som forventet

Driftsresultat (EBVAT) som forventet Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2009 Driftsresultat (EBVAT) som forventet Omsætning på DKK 366 mio. mod DKK 371 mio. samme periode sidste år. Resultat før finansielle poster (EBIT) DKK 200 mio. mod DKK

Læs mere

Driftsresultat (EBIT) på DKK 150 mio. på niveau med samme periode sidste

Driftsresultat (EBIT) på DKK 150 mio. på niveau med samme periode sidste Delårsrapport for 1. kvartal 2014 Driftsresultat (EBIT) på DKK 150 mio. på niveau med samme periode sidste år Omsætning på DKK 281 mio. mod DKK 284 mio. i samme periode sidste år. Resultat før renter (EBIT)

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl. 11.00 Velkommen Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse

Læs mere

Driftsresultat (EBVAT) på DKK 231 mio. en stigning på 26% i forhold til 1. halvår 2012

Driftsresultat (EBVAT) på DKK 231 mio. en stigning på 26% i forhold til 1. halvår 2012 Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2013 Driftsresultat (EBVAT) på DKK 231 mio. en stigning på 26% i forhold til 1. halvår 2012 Resultat før skat på DKK 566 mio. Omsætning på DKK 587 mio. mod DKK 577 mio.

Læs mere

JEUDAN A/S CVR-nr. 14 24 60 45

JEUDAN A/S CVR-nr. 14 24 60 45 JEUDAN A/S CVR-nr. 14 24 60 45 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING 5 Til aktionærerne 6 Hoved- og nøgletal 8 Jeudan i 2014 12 Regnskabsberetning 20 Risikofaktorer VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE

Læs mere

Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 559 mio. mod DKK 453 mio. i 2014.

Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 559 mio. mod DKK 453 mio. i 2014. Årsregnskabsmeddelelse 2015 Omsætning på DKK 1.208 mio. mod DKK 1.153 mio. i 2014. Driftsresultat (EBIT) på DKK 710 mio. mod DKK 640 mio. i 2014. Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Driftsresultat (EBVAT) på DKK 348 mio. en stigning på 25% i forhold til kvartal 2012

Driftsresultat (EBVAT) på DKK 348 mio. en stigning på 25% i forhold til kvartal 2012 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2013 Driftsresultat (EBVAT) på DKK 348 mio. en stigning på 25% i forhold til 1.- 3. kvartal 2012 Resultat før skat på DKK 755 mio. Omsætning på DKK 855 mio. mod DKK 862

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Halvårsrapport 2007 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a.

Halvårsrapport 2007 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2007 Halvårsrapport Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Tlf.

Læs mere

Delårsrapport for kvartal 2017

Delårsrapport for kvartal 2017 Meddelelse nr. 290 24. august 2017 Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2017 Omsætning på DKK 629 mio. i første halvår 2017 (H1 2016: DKK 631 mio.) Driftsresultat (EBIT) på DKK 381 mio. (H1 2016: DKK 382 mio.)

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

EjendomsSelskabet Norden A/S

EjendomsSelskabet Norden A/S Den 15. maj 2000 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 EjendomsSelskabet Norden A/S Kvartalsmeddelelse for perioden 1. januar 31. marts 2000 Resultat før skat

Læs mere

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 7 Til aktionærene. 8 Hoved- og nøgletal. 10 Jeudan i 2012. 14 Regnskabsberetning.

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 7 Til aktionærene. 8 Hoved- og nøgletal. 10 Jeudan i 2012. 14 Regnskabsberetning. INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING 7 Til aktionærene 8 Hoved- og nøgletal 10 Jeudan i 2012 14 Regnskabsberetning 22 Risikofaktorer VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE M.M. 36 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn 42

Læs mere

JEUDAN A/S CVR-nr. 14 24 60 45

JEUDAN A/S CVR-nr. 14 24 60 45 JEUDAN A/S CVR-nr. 14 24 60 45 ÅRSRAPPORT 2015 Omslaget til denne årsrapport fristede os over evne. Det har opnået sin særegne struktur ved at indeholde elementer af pulveriseret cement. Vi så symbolikken.

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

J E U D A N A / S Å R S R A P P O R T

J E U D A N A / S Å R S R A P P O R T CD-ROM PRÆSENTATION AF JEUDAN A/S: INDHOLD HOVED- OG NØGLETAL 2 1. LEDELSENS BERETNING 4 2. EJENDOMSMARKEDET I KØBENHAVN 12 3. MÅL OG STRATEGI 16 4. EJENDOMSPORTEFØLJEN 26 5. AKTIONÆRFORHOLD 30 6. CORPORATE

Læs mere

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Tegningsforhold på 5:1 (en ny aktie for hver fem eksisterende aktier) Udbud på op til 1.155.014 stk. nye aktier af nominelt DKK 100

Læs mere

Delårsrapport for kvartal 2016

Delårsrapport for kvartal 2016 Meddelelse nr. 282 24. august 2016 Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2016 Omsætning på DKK 631 mio. i første halvår 2016 svarende til niveauet for samme periode sidste år. Driftsresultat (EBIT) på DKK 382

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S

EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S Investér i fast ejendom i Tyskland og få del i det økonomiske opsving Tysklands turnaround har dette en meget fokuseret strategi, da der investeres i boligejendomme på attraktive

Læs mere

Delårsrapport for kvartal 2016

Delårsrapport for kvartal 2016 Meddelelse nr. 284 16. november 2016 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2016 Omsætning på DKK 936 mio. i første til tredje kvartal 2016 mod DKK 921 mio. for samme periode sidste år. Driftsresultat (EBIT)

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 9 Til aktionærerne. 10 Hoved- og nøgletal. 12 Jeudan i 2013. 16 Regnskabsberetning.

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 9 Til aktionærerne. 10 Hoved- og nøgletal. 12 Jeudan i 2013. 16 Regnskabsberetning. INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING 9 Til aktionærerne 10 Hoved- og nøgletal 12 Jeudan i 2013 16 Regnskabsberetning 24 Risikofaktorer VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE M. M. 38 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal 2015. Opsvinget har bidt sig fast. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal 2015. Opsvinget har bidt sig fast. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 3. kvartal 15 Økonomi Opsvinget har bidt sig fast Den danske økonomi er vokset de seneste syv kvartaler i træk, hvilket afspejler, at opsvinget i den danske økonomi nu for alvor har bidt

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 København, den 23. marts 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Rella Holding A/S årsregnskab 2011 Bestyrelsen for Rella Holding A/S har i dag

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVED- OG NØGLETAL 2 1. LEDELSENS BERETNING 4 2. EJENDOMSMARKEDET I KØBENHAVN MÅL OG STRATEGI EJENDOMSPORTEFØLJEN 26

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVED- OG NØGLETAL 2 1. LEDELSENS BERETNING 4 2. EJENDOMSMARKEDET I KØBENHAVN MÅL OG STRATEGI EJENDOMSPORTEFØLJEN 26 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVED- OG NØGLETAL 2 1. LEDELSENS BERETNING 4 2. EJENDOMSMARKEDET I KØBENHAVN 10 3. MÅL OG STRATEGI 16 4. EJENDOMSPORTEFØLJEN 26 5. AKTIONÆRFORHOLD 32 6. CORPORATE GOVERNANCE 37 7.

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK WEBRAPPORT på knap 10 procent I denne første udgivelse af Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik

Læs mere

Direktionen godkendt af selskabets bestyrelse

Direktionen godkendt af selskabets bestyrelse NOTAT Til: Fra: Ejerne Direktionen godkendt af selskabets bestyrelse Emne: Forventet udvikling i gæld og egenkapital frem til 2019 1. Økonomiske nøgletal By & Havn blev stiftet med regnskabsmæssig virkning

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Halvårsrapport per 30. juni Dansk Skovselskab A/S Tlf: Fax:

Halvårsrapport per 30. juni Dansk Skovselskab A/S Tlf: Fax: Halvårsrapport per 30. juni 2009 Dansk Skovselskab A/S Tlf: 4399 9802 Fax: 4399 9702 sekr@danskskovselskab.dk www.danskskovselskab.dk Kære aktionær Hermed fremsendes halvårsrapport for første halvår 2009

Læs mere

Delårsrapport for perioden 7. juli 2006 til 30. juni 2007.

Delårsrapport for perioden 7. juli 2006 til 30. juni 2007. Side 1 af 7 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 København K. Hellerup, den 31. august 2007 Schaumann Østerfælled A/S fondsbørsmeddelelse nr. 3 / 2007. Delårsrapport for perioden 7. juli 2006 til 30. juni

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling 2011

Velkommen til ordinær generalforsamling 2011 Velkommen til ordinær generalforsamling 2011 Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. 26. april 2011 Dirigent Som generalforsamlingens dirigent har bestyrelsen udpeget Michael Budtz advokat

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

MarkedsPULS 4. KVARTAL 2012. MarkedsPULS > 4. kvartal 2012

MarkedsPULS 4. KVARTAL 2012. MarkedsPULS > 4. kvartal 2012 MarkedsPULS 4. KVARTAL 2012 MarkedsPULS > 4. kvartal 2012 COLLIERS MARKEDSPULS er et redskab, der på delområder og ejendomstyper angiver et interval for forventet afkastkrav og markedsleje. De angivne

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2014 for Fast Ejendom Danmark A/S.

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2014 for Fast Ejendom Danmark A/S. Side 1 af 15 Børsmeddelelse nr. 5/2014 26. august 2014 Delårsrapport, 2. kvartal 2014 Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2014 for. Resultatet af ejendommenes drift pr. 30.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere