UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM"

Transkript

1 - GIA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. juni 2009 V S. Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG. (advokat Lars A. Karnøe) mod Komma I/S v/bo Schaltz Hansen og Marie Bügel Hartmann (advokat Jeppe Brinck-Jensen) Sagens hovedspørgsmål er, om sagsøgte, Komma I/S v/bo Schaltz Hansen og Marie Bügel Hartmann, ved at bruge varemærket og firmanavnet KOMMA krænker sagsøgeren, S. Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG s rettigheder til varemærket comma. Påstande Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande: 1. Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at sagsøgtes brug af varemærket og firmanavnet KOMMA er i strid med sagsøgerens rettigheder samt til at ophøre med enhver

2 - 2 - krænkende brug af varemærket og firmanavnet KOMMA, subsidiært at ophøre med enhver brug af varemærket og firmanavnet KOMMA i forbindelse med produktion, salg og markedsføring af varer klassificeret i klasse 9, 14, 18 eller 25 efter Niceklassifikationen og/eller detailhandel med disse varer klassificeret i klasse 35 efter Nice-klassifikationen. 2. Sagsøgte tilpligtes at trække varemærkeansøgning nr. VA , KOMMA <figur>, tilbage fra Patent- og Varemærkestyrelsen, subsidiært at trække sin varemærkeansøgning nr. VA , KOMMA <figur>, i klasse 35 tilbage fra Patent- og Varemærkestyrelsen. 3. Sagsøgte tilpligtes at slette domænenavnene komma-randers.dk og kommaaarhus.dk, subsidiært at ophøre med enhver brug af domænenavnene kommaranders.dk og komma-aarhus.dk i forbindelse med produktion, salg og markedsføring af varer klassificeret i klasse 9, 14, 18 eller 25 efter Niceklassifikationen eller detailhandel med disse varer klassificeret i klasse 35 efter Niceklassifikationen. 4. Sagsøgte tilpligtes at slette firmanavnet KOMMA I/S hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 5. Sagsøgte tilpligtes til sagsøger at betale kr. som erstatning og/eller vederlag for sagsøgtes uberettigede brug af sagsøgerens kendetegn og den skade, brugen har påført sagsøgeren, subsidiært et af retten fastsat mindre beløb, med rente fra sagens anlæg den 17. april 2008 til betaling sker. Sagsøgte har nedlagt følgende påstande: 1. Frifindelse. 2. Sagsøger skal lade varemærkeregistrering CTM COMMA udslette for så vidt angår detailhandel (klasse 35). 3. Sagsøger skal lade varemærkeregistrering MP COMMA <w> i Danmark udslette for så vidt angår klasse 25. Overfor sagsøgtes selvstændige påstande har sagsøgeren nedlagt påstand om frifindelse.

3 - 3 - Oplysningerne i sagen Sagsøgeren har oplyst, at sagsøgerens virksomhed blev grundlagt i 1969 i Tyskland, og at sagsøgeren er indehaver af forskellige varemærker, herunder mærket S. Oliver, samt en række butikker, der sælger tøj, accessories, sko m.v., til dels under navnet comma, i Tyskland og andre lande, herunder Østrig og Schweiz. Sagsøgeren har endvidere oplyst at være i færd med at etablere sig på det danske marked. Sagsøgte har bestridt sagsøgerens oplysninger som udokumenterede. Som relevante for nærværende sag har sagsøgeren dokumenteret at være indehaver af fire registrerede varemærker, tre figurmærker og et ordmærke. Figurmærkerne ser således ud: Varemærket til venstre (bilag 11) er et internationalt mærke (MP611635), registreret den 21. september 1999 og med designeringsdato den 8. maj Mærket er registreret i vareklasserne (Nice) 3, 9, 14 ( Jewellery, particularly costume jewellery watches ), 18 ( Leather and imitation leather; trunks and suitcases; handbags and attaché cases; umbrellas and parasols; furskins ), 24, 25 ( Clothes for women and men footwear, headgear, gloves ), 26 og 34. Varemærket i midten (bilag 1) er et EF-varemærke (nr ). Ansøgningsdatoen var den 14. juni 2005 og registreringsdatoen den 21. august Mærket er registreret i vareklasserne (Nice) 3, 6, 9, 14 ( Jewellery, horological and chronometric instruments ), 20, 25 ( clothing, footwear, headgear ) og 28. Varemærket til højre (bilag 2) er et EF-varemærke (nr ). Ansøgningsdatoen var den 14. juni 2005 og registreringsdatoen den 3. juli Mærket er registreret i vareklasserne (Nice) 3, 6, 9, 14 ( Jewellery, horological and chronometric instruments ), 18 ( Leather and imitations of leather; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols ), 20, 25 ( clothing, footwear, headgear ) og 35 ( retail sales ).

4 - 4 - Sagsøgerens ordmærke comma, er et internationalt mærke (MP770249), registreret den 18. oktober 2001, som også er designeringsdatoen. Prioritetsdatoen er den 26. juni Mærket er registreret i vareklasserne 3, 6, 9, 14 ( Jewellery horological and chronometric instruments ), 18 ( Products made of leather and imitation leather in particular travelling bags and trunks purses, umbrellas, parasols ), 20, 25 ( Clothing for women and men headgear, gloves shoes ) og 26. Sagsøgte er indehaver af to butikker, en i Århus Midtby og en i Randers Storcenter, med salg af dametøj, smykker, accessories, sko etc. Den 5. september 2006 ansøgte sagsøgte om registrering af den figur, der er vist nedenfor, som varemærke: Varemærket er foreløbigt registreret (VR ) i vareklasse 35 ( Detailhandel med beklædningsgenstande, fodtøj, hovedbeklædning, guldsmede- og juvelerarbejder, ure, læder og læderimitationer, skind, huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller ) og 43. Ifølge registrering i Det Centrale Virksomhedsregister startede sagsøgtes virksomhed den 1. juli 2006 inden for branche Detailhandel med brugte varer i forretninger. Sagsøgte er indehaver af domænenavnene og der bruges i forbindelse med de to butikker.

5 - 5 - Der er fremlagt et print af sagsøgtes hjemmeside, hvor det foreløbigt registrerede figurmærke ses anvendt i forbindelse med markedsføring af sagsøgtes to butikker i henholdsvis Århus og Randers. På printet ses også sagsøgtes to adresser til henholdsvis Århus- og Randers-butikken. Tvisten I forbindelse med en varemærkeundersøgelse i foråret 2007 blev sagsøgeren opmærksom på sagsøgtes virksomhed. Sagsøgeren sendte påkravsskrivelse den 24. juli 2007 til sagsøgte og nedlagde den 30. juli 2007 indsigelse imod registrering af sagsøgtes varemærke overfor Patent- og Varemærkestyrelsen. Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse afventer udfaldet af nærværende sag. Øvrige rettighedsforhold Ifølge registreringsudskrift af 11. september 2008 fra Patent- og Varemærkestyrelsen er AH Viborg Holdning ApS, Skovbrynet 21, Viborg, indehaver af varemærket komma <w> i vareklasse 35 ( Annonce- og reklamevirksomhed, detail forretning ). Mærket blev registreret den 13. november 2002 efter en ansøgning den 18. oktober 2002 og er fornyet indtil den 13. november Der er fremlagt en udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister, hvoraf fremgår, at Komma v/søren Søgaard & Torben Haaning startede virksomhed (tøjforretning) den 1. november 2002 og ophørte den 31. december Af et overdragelsesdokument af 24. september 2007 fremgår, at Torben Haaning overdrog varemærkeretten til komma i klasse 35 til AH holding APS, Skovbrynet 21, Viborg. Af en Fuldstændig rapport fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vedr. selskabet KOMMA VIBORG ApS, Skovbrynet 21, Viborg, fremgår, at selskabet blev stiftet den 19. september 2007 af AH VIBORG HOLDING ApS. Ifølge registreringsudskrift af 5. januar 2009 fra Patent- og Varemærkestyrelsen er Rex & Holm A/S indehaver af varemærket COMMA <w> i vareklasse 25 ( Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning ). Mærket er registreret den 6. september 2001 efter en ansøgning den 14. juni 2001 og er fornyet indtil den 6. september 2011.

6 - 6 - Sagsøgeren har i skrivelser af 14. april 2009 til Patent- og Varemærkestyrelsen begæret registreringen af begge de ovennævnte mærker ophævet. Ifølge registreringsudskrift af 5. januar 2009 fik Comma Data Service A/S den 29. juli 1994 registreret ordmærket COMMA i klasserne 09, 16, 37, 41, 42. Registreringen er udløbet. Ifølge udskrift af 5. januar 2009 fra OHIM (CTM-ONLINE) er Stephan Huthmacher indehaver af EF-varemærket comma <w>, registreret den 22. januar 1999 og med udløbsdato den 18. oktober 2016 i klasserne 9 ( data processing programs ), 35 ( activities of a full service advertising agency ) og 42 ( professional consulting ). Af en udskrift af 6. januar 2009 vedr. en søgning på Google og aktiverede links fremgår, at Comma er benyttet som mærke i forbindelse med bl.a. bilplejeprodukter, isfjerningsmidler, køkkenrulleholdere og internetprodukter. Forklaringer Dan Kjær Rasmussen har forklaret, at han er sagsøgerens repræsentant på det danske marked. Han har haft kontakt med sagsøgeren siden 2006 og indgik kontrakt med virksomheden den 1. juli Han har titel af area manager. Comma er et varemærke, der anvendes i forbindelse med salg af tøj til kvinder på 35 år og derover. Der køres med 12 leverancer om året efter et moderne systemstyret koncept. Sagsøgeren driver i dag ca. 50 egne butikker i Tyskland. Butikkerne hedder comma. Derudover findes franchise-butikker og et antal kunder, der kun sælger sagsøgerens varer. Sagsøgeren er størst i Tyskland, hvor sagsøgeren også har afdelinger i stormagasiner. Sagsøgeren er også fremme i Østrig, Schweiz, Belgien og Holland. Sagsøgerens årlige omsætning på comma-varer er lige godt 50 mio..

7 - 7 - Der findes ikke comma-butikker i Danmark. En enkelt butik, Fridoline i Silkeborg, er indrettet efter sagsøgerens system med sagsøgerens comma-varer og sagsøgerens inventar. Første leverance til Fridoline var op til 1. december 2008, hvor salget startede. Kontrakten vedr. disse varer blev indgået ca. 5 måneder tidligere. Butikken sælger kun comma-varer. Omsætningen for 2009 er planlagt til kr., men det er muligt, at dette mål ikke nås pga. markedet generelt. Der er kun sket lokal markedsføring af comma i Silkeborg. Vidnet blev opmærksom på sagsøgte, da han så butikken på Store Torv i Århus i Han blev bekendt med, at sagsøgte agtede at åbne en butik i Randers Storcenter, og han gjorde Storcenteret opmærksom på, at dette kunne være uheldigt på grund af sagsøgerens Commavaremærkerettigheder, fordi sagsøgeren havde efterspurgt lokaler samme sted. Der sker hyppigt forvekslinger. Comma-tøjvarer sælges i egen emballage, på egne bøjler etc. Der gøres brug af både figurmærket i bilag 1 og bilag 2. Mærkerne bruges også på hængemærker på tøjet, prismærker osv. Bo Schaltz Hansen har forklaret, at sagsøgte sælger tøj til kvinder over 25 år, accessories, tørklæder, smykker og sko. Sagsøgte startede den 1. september 2006 i Århus. Omsætningen i Århus er på 1,5 mio. kr. om året og lidt mere i Randers. De ansøgte selv om registrering af deres varemærke i Patent- og Varemærkestyrelsen, og via søgningsrapporten var de opmærksomme på sagsøgerens varemærker. Parternes argumenter Sagsøgeren har anført, at påstand 1 er klar og opfylder retsplejelovens betingelser til en påstand. Påstanden er derfor egnet til at blive taget under pådømmelse. Sagsøgerens varemærke comma har nok en kendt betydning, men er ikke deskriptivt for sagsøgerens varer. Mærket har derfor særpræg. Ingen af sagsøgerens fire varemærker er

8 - 8 - blevet afvist på grund af manglende særpræg. Særlig med hensyn til ordmærket comma, henvises til First Board of Appeal s afgørelse af 1. oktober 2008 i en sag mellem sagsøgeren og et italiensk firma, Palc Mic, der var indehaver af et figurmærket commaone. Af afgørelsen fremgik det bl.a.: The text element, commaone, is the most eye-catching element of the contested CTM application. These comprehensive documents indicate that the mark comma, either used as a word mark or with a figurative, as in the following example - is extensively used, and not only in Germany. Therefore, the earlier mark is considered to have an enhanced distinctive character due to its use, at least in Germany and consequently entitled to at broader protection. Sagsøgerens varemærker bruges også i Danmark, og sagsøgte har da heller ikke gjort gældende, at sagsøgers varemærker skal udslettes på grund af manglende brug. De to EFvaremærker (bilag 1 og 2) blev endeligt registreret i 2006, og brugspligten indtræder så først i At comma ses brugt for forskellige varer og tjenesteydelser, f.eks. IT-virksomhed, bilplejemidler mv. understreger, at comma generelt set har særpræg. Parternes mærker er forvekslelige. Der foreligger både varelighed og mærkelighed. Sagsøgte sælger dametøj, accessories, sko mv. fra sine butikker. Der er derfor direkte sammenfald i vareklasse 35 (detailhandel) i forhold til sagsøgerens figurmærke bilag 2. Der er endvidere varelighed for så vidt angår klasserne 14, 18 og 25, for hvilke klasser sagsøgerens mærker er registreret. Der henvises til dom af 24. september 2008 (Retten i 1. instans) i sag T-116/06 (O STORE), præmis 61 62, Sø- og Handelsrettens dom af 18. marts 2002 i sag V (UNO), OHIM s afgørelse (Fourth Board og Appeal) af 28. oktober 2008 (Solid), præmis 12 13, samt OHIM s afgørelse (Second Board of Appeal) af 8. januar 2009 (Bloom Clothes), præmis 29. Den påberåbte praksis viser, at der i forvekslingsmæssig henseende er varelighed mellem de varer, som man handler med i klasse 35 (detailhandel), og de vareklasser, hvor der er registrerede rettigheder til de pågældende varer. Der

9 - 9 - foreligger ikke varelighed i forhold til vareklasse 43, men det gøres i den henseende gældende, at sagsøgerens varemærke nyder en udvidet beskyttelse. Med hensyn til mærkelighed bemærkes, at der auditivt ikke er forskel på mærkerne, som udtalte lyder helt ens. Der er endvidere - uanset stavemåde med c eller k - begrebsmæssig lighed. Det eneste punkt, hvor mærkerne adskiller sig, er visuelt, når man ser mærkerne ved siden af hinanden. Sagsøgerens comma-mærke står vandret, sagsøgtes komma-mærke lodret. Sagsøgerens mærke har kommategnet efter ordet, sagsøgtes kommategn står før ordet. Men sagsøgeren er også indehaver af ordmærket comma,, så der foreligger også i den henseende forvekslelighed, grænsende til quasi-identitet. Efter det anførte, og når OHIM s afgørelse i sagen mellem Comma og Commaone tages i betragtning, er der ikke tvivl om, at der foreligger forvekslelighed. Der henvises endvidere til præmis i den ovennævnte OHIM-afgørelse af 28. oktober 2008 (solid), samt til præmis i OHIM s afgørelse af 8. januar 2009 (Bloom Clothes). Det bemærkes, at Patent- og Varemærkestyrelsen, der oplistede sagsøgerens varemærker, da sagsøgte indgav sin ansøgning, er enig i, at mærkerne er forvekslelige. Af de samme grunde skal sagsøgerens påstand 3 om sletning af sagsøgtes domænenavne, der består af komma i forbindelse med nogle ikke-særprægede geografiske betegnelser, tages til følge, jf. domæneloven 12. Herudover overtræder sagsøgte lov om visse erhvervsvirksomheder 6 ved at bruge kendetegnet KOMMA som en del af sit virksomhedsnavn. Der skal i denne henseende foretages samme forvekslelighedsvurdering som med hensyn til varemærker. Parterne er i samme branche.

10 Med hensyn til sagsøgtes selvstædige påstande 2 og 3 gøres det gældende, at det - såvel i dansk som i EF-retlig sammenhæng - er nødvendigt at være indehaver af varemærkeretten eller licenshaver eller særskilt bemyndiget for at kunne rejse indsigelse mod eller påstå ophævelse af andres registrerede varemærkerettigheder. Denne position har sagsøgte ikke i relation til de to selvstændige påstande. I forhold til sagsøgerens ordmærke comma, er der endvidere indtrådt præklusion, jf. varemærkelovens 8, idet sagsøgerens mærke er registreret den 18. oktober Endvidere er varemærkeregistreringen i henhold til begge de rettigheder, som sagsøgte påberåber sig, begæret ophævet af sagsøgeren. Selv hvis sagsøgte fik medhold i påstandene, ville der være varelighed på de to angrebne varemærker i de klasser, som efter en sletning ville være tilbage. Sagsøgeren er, selvom der ikke er dokumentation for et tab, berettiget til et rimeligt vederlag jf. varemærkeloven 43, stk. 1. Sagsøgte, der var opmærksom på sagsøgerens rettigheder, har handlet uagtsomt. Når det tages i betragtning, at 5 % af omsætningen i sagsøgtes to butikker på omkring 3 mio. kr. giver kr., er et vederlag på kr. rimeligt. Sagsøgte har anført, at sagsøgerens påstand 1 ikke er egnet til at indgå i en domskonklusion. Retten kan ikke træffe afgørelse om, at sagsøgte skal ophøre med enhver brug af sit varemærke, og udtrykket enhver krænkende brug afhjælper ikke problemet. Retten kan kun tage stilling til den foreliggende, konkrete situation. Med hensyn til det subsidiære led i påstanden gøres det gældende, at påstanden også i materiel henseende er for bred. Sagsøgeren har ikke mulighed for at forbyde sagsøgte at bruge et varemærke erhvervsmæssigt for alle de utroligt mange og forskelligartede varer, som er omfattet af de i påstanden nævnte vareklasser. Dette ville kræve, at sagsøgerens mærker var velkendte, hvilket der ikke er dokumentation for. Sagsøgeren har oplyst, at man endnu ikke har etableret sig med egne butikker i Danmark, men at sagsøgerens varemærker allerede benyttes i Danmark. Vidnet Dan Kjær Rasmussen forklarede, at der var solgt comma-tøj fra en butik i Silkeborg siden december 2008, men der

11 er på trods af, at der i relation til dette spørgsmål har været fremsat provokationer af sagsøgte i svarskriftet ikke fremlagt nogen dokumentation herfor. Vidnets forklaring er ikke tilstrækkelig dokumentation for brug, og det må ved sagens afgørelse lægges til grund, at sagsøgeren ikke har gjort brug af nogle af sine varemærker i Danmark. Mærkernes beskyttelsesomfang er derfor meget snævert. Den administrative afgørelse fra OHIM, som påberåbes af sagsøgeren, og hvor det ansås for dokumenteret, at sagsøgerens mærke var extensively used i Tyskland, kan ikke uden nogen form for selvstændig dokumentation lægges til grund i Danmark. Særlig med hensyn til sagsøgerens internationale comma-mærke (bilag 11) bemærkes, at dette ikke er blevet taget i brug inden for 5 år efter registreringsprocedurens afslutning den 19. januar 2004, hvorfor sagsøgeren ikke bør kunne støtte ret på registreringen. Ved forvekslelighedsvurderingen, hvor der, som sagsøgerens påstand 1 er affattet, skal tages udgangspunkt i sagsøgtes brug af sit varemærke, skal det tages i betragtning, at de mærker, som skal sammenholdes, er figurmærker, der indeholder ord. Retspraksis viser, at der skal meget til, før forvekslelighed antages. Sagsøgerens kommategn, som anvendes almindeligt i tegnsætning, har ikke i sig selv nævneværdigt særpræg. Hertil kommer, at Comma er et mærke, der, som de fremlagte resultater af Google-søgningen og de øvrige varemærkeregistreringer illustrerer, hyppigt anvendes af erhvervsdrivende, i visse tilfælde også indenfor tøj. Med hensyn til forvekslingsrisikoen er udgangspunktet, når der er tale om figurmærker, en visuel vurdering. Parternes figurmærker fremtræder visuelt med iøjnefaldende forskelle, og der er ikke tilstrækkelig synsmæssig lighed til at fastslå forvekslelighed. Sagsøgerens figurmærke starter med et lille c, hvilket i sig selv er distinktivt, og slutter med et forholdsmæssigt meget stort stiliseret, firkantet kommategn. Sagsøgtes mærke står lodret, og mærkets orddel er med store, hvide bogstaver i en sort kasse alt med et kommategn uden grammatisk funktion placeret på toppen.

12 Med hensyn til spørgsmålet om varelighed må det bemærkes, at sagsøgerens comma-mærke er registreret i klasse 25 for tøj, men dertil helt generelt i klasse 35 for detailhandel uden nogen nærmere specifikation. Som det kan udledes af Retten i 1.instans dom af 24. september 2008 (O STORE), præmis 44, er det op til en varemærkeansøger at angive, hvilke varer indenfor detailhandel varemærket ønskes registreret for. Sagsøgerens konkrete varemærkeansøgning for klasse 35 burde således ikke være imødekommet. Efter dansk varemærkepraksis er der den sammenhæng mellem begreberne varelighed og mærkelighed, at hvis varemærkerne ligner hinanden rigtig meget, så slækker man på kravene til varelighed - og omvendt. Der kan endvidere efter praksis tænkes tilfælde, hvor to ellers ens varer ikke nødvendigvis fører til, at varelighed antages, hvis distributionsforholdene er forskellige. Da der mellem parternes varemærker foreligger en meget lille mærkelighed, bør forvekslelighedsvurderingen være streng. Det må således tillægges afgørende betydning, at sagsøgte ikke sælger comma-tøj. Man sælger blot tøj fra en butik, som hedder KOMMA, og et tøjmærke, der hedder KOMMA, findes ikke. Kunder i Danmark, der måtte kende tøjmærket comma, ville ikke opsøge en butik, der hedder KOMMA for at finde dette tøjmærke, og hvis de alligevel gjorde det, ville de gå forgæves. Navnet på en butik, der sælger tøj, og et tøjmærke er ikke forvekslelige. Søog Handelsrettens dom af 18. marts 2002 i sagenv (UNO) støtter ikke på afgørende måde sagsøgerens synspunkter Sagsøgte skal af de anførte grunde frifindes for sagsøgerens påstand 1 og af de samme grunde ligeledes for påstand 2. Da sagsøgte ikke har overtrådt varemærkeloven, skal sagsøgte også frifindes for påstand 3 vedr. domænenavn og påstand 4 vedr. firmanavn. Vedrørende sagsøgerens påstand 5 gøres gældende, at også tilkendelse af vederlag forudsætter ansvarsgrundlag. Når forskellene mellem parternes varemærkes tages i betragtning, bestrides det, at sagsøgte har handlet uagtsomt.

13 Sagsøgtes selvstændige påstande skal ikke forstås som indsigelser imod sagsøgerens varemærkeregistreringer i relation til Patent- og Varemærkestyrelsen eller OHIM, men alene som modpåstande med det sigte at forsvare sig overfor sagsøgerens påstande. Der henvises til varemærkeforordningens art. 92, litra d, art.96, 1. og art. 52, 1. Forordningen omtaler ikke, hvem der kan rejse sådanne indsigelser, men sagsøgte har en retlig interesse i sit standpunkt. Og hvem andre end sagsøgte skulle kunne rejse indsigelse i en krænkelsessag, anlagt mod sagsøgte. Under en registreringssag kan enhver rejse indsigelse, jf. varemærkelovens 23. Det må have formodningen imod sig, at Sø- og Handelsretten vil tiltræde en håndhævelse af et ugyldigt varemærke. Der henvises endvidere til varemærkelovens 29. Særlig med hensyn til sagsøgtes første selvstændige påstand (påstand 2) gøres det gældende, at hvis sagsøgeren har ret i, at sagsøgerens varemærke comma kan hindre registrering af sagsøgtes KOMMA, så må det registrerede ordmærke komma med AH VIBORG HOLDING ApS som indehaver (bilag B), som er før i tid, udgøre en registreringshindring for sagsøgerens comma -mærke (bilag 2) vedr. klasse 35. Særlig med hensyn til sagsøgtes anden selvstændige påstand (påstand 3) henvises til Rex & Holm A/S i klasse 25 registrerede varemærke COMMA <w>, som var før i tid i forhold til sagsøgerens internationale varemærke comma, <w>. Eneste forskel mellem mærkerne er tilføjelsen, i sagsøgerens mærke. Varemærkelovens 8 om præklusion, som sagsøgeren har henvist til, kan ikke finde anvendelse, da sagsøgerens ansøgning ikke er indgivet i god tro. Betingelsen om brug igennem 5 år er heller ikke opfyldt. Rettens bemærkninger Sagsøgtes KOMMA -figurvaremærke, hvis lodretstående orddel, KOMMA, fremstår som en dominerende mærkebestanddel, er foreløbigt registreret i bl.a. vareklasse 35 (detailhandel) for så vidt angår varer, som i alt væsentligt også dækker de varer, som sagsøgte efter det oplyste sælger i sine KOMMA -butikker i Århus og Randers.

14 Varerne - såvel de, der er omfattet af den foreløbige registrering i klasse 35, som de, der sælges i de to butikker - er endvidere for så godt som alles vedkommende direkte sammenfaldende med varer, som sagsøgeren for alle sine fire comma -varemærkers vedkommende har registrerede varemærkerettigheder til i vareklasserne 14, 18 og 25. Der foreligger endvidere vareklassesammenfald for så vidt angår vareklasse 35 i relation til sagsøgerens EF-figurmærke, registreret den 14. juni 2005 (bilag 2). Mærkerne er auditivt og begrebsmæssigt identiske. I visuel henseende fremstår det fremtrædende ordelement KOMMA i sagsøgtes mærke og sagsøgerens ordmærke, comma, samt de fremtrædende ordelementer comma i to af sagsøgerens figurmærker meget lig hinanden. Under de anførte omstændigheder foreligger der varelighed mellem sagsøgtes mærke og alle sagsøgerens mærker og mærkelighed mellem sagsøgtes mærke og i hvert fald de tre af sagsøgerens mærker, der indeholder ordet comma. Mærkerne er herefter forvekslelige. Sagsøgtes selvstændige påstande, der udtrykkeligt er nedlagt som modpåstande som et led i sagsøgtes argumentation, angår (påstand 2) sletning af sagsøgerens ordmærke for så vidt angår vareklasse 25 og (påstand 3) sletning af sagsøgerens EF-figurmærke, bilag 2, for så vidt angår vareklasse 35. Allerede fordi en imødekommelse af disse modpåstande ikke ville ændre sagens udfald, der ikke har en registrering af de pågældende varemærker i de vareklasser, som påstås slettet, som forudsætning, finder retten ikke anledning til at tage påstandene under påkendelse. Særlig med hensyn til sagsøgerens påstand 1 bemærkes, at retten, når de to led i påstandens principale del læses i sammenhæng, ikke finder denne del af påstanden for ubestemt til at kunne tages under påkendelse. Som en følge af de anførte grunde, og idet det bemærkes, at det for sagens udfald ikke har afgørende betydning, om sagsøgeren har taget et eller flere af sine varemærker i brug i Danmark, tages sagsøgerens påstande 1 og 2, for så vidt angår påstandenes principale led,

15 samt 3 og 4 til følge, idet det bemærkes, at sagsøgte ikke har fremført anbringender, der specifikt angår sagsøgerens påstande 2-4. Efter sagens omstændigheder findes sagsøgte, der har handlet uagtsomt, at skulle betale et vederlag til sagsøgeren. Vederlaget kan passende bestemmes til kr. Efter sagens udfald skal sagsøgte betale kr. i sagsomkostninger til sagsøgeren, heraf kr. til delvis dækning af sagsøgerens udlæg til retsafgift. Thi kendes for ret: Sagsøgte, Komma I/S v/bo Schaltz Hansen og Marie Bügel Hartmann tilpligtes at anerkende, at sagsøgtes brug af varemærket og firmanavnet KOMMA er i strid med sagsøgeren, S.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG. s rettigheder samt til at ophøre med enhver krænkende brug af varemærket og firmanavnet KOMMA. Sagsøgte tilpligtes at trække varemærkeansøgning nr. VA , KOMMA <figur> tilbage fra Patent- og Varemærkestyrelsen. Sagsøgte tilpligtes at slette domænenavnene komma-randers.dk og komma-aarhus.dk. Sagsøgte tilpligtes at slette firmanavnet KOMMA I/S hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Sagsøgte tilpligtes til sagsøgeren at betale kr. med tillæg af procesrente fra den 17. april Sagsøgeren frifindes for sagsøgtes modpåstande, påstand 2 og 3. Sagsøgte skal inden 14 dage betale kr. i sagsomkostninger til sagsøgeren. Beløbet forrentes efter rentelovens 8a.

16 Ole Lundsgaard Andersen Claus Forum Petersen Kai Wöldike Bested (Sign.) Udskriftens rigtighed bekræftes P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 7. marts 2008 blev af retten i sagen V 146 06 Novartis Medical Nutrition (Sweden) AB (Advokat Susanne Mark) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Advokat

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V002000A - LBH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-20-04 1) Spirits International N.V. (Advokat Christian Akhøj) 2) Spirits Product International Intellectual

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0253 og 2013-0254 Klager: Motel One GmbH Theatinerstrasse 16 80333 München Tyskland Indklagede: LAB Ejendomme ApS (LABJ Consulting ApS) Lynggårdsvej 28 F 8600 Silkeborg

Læs mere

Afgørelse i indsigelse

Afgørelse i indsigelse Den 10. oktober 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende Afgørelse i indsigelse i sagen VR 2011 02147, AMANI BY KAPUKA COPENHAGEN mellem: Indsiger: v/ fuldmægtig: Chas. Hude A/S GIORGIO ARMANI

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM Afsagt den 21. januar 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, direktør Peter G.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 Sag 112/2015 Evonik Degussa GmbH (advokat Lars Karnøe) mod Protectos A/S og Keld Axelsen (advokat Karsten Cronwald for begge) I tidligere instans er

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0111 Klager: Vi Køber Guld v/matthew James Alexander Tapsell c/o Postboks 2641 Øster Allé 1 2100 København Ø v/advokat Claus Hastrup Knudsen Indklagede: Nyfortuna

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012 Sag 241/2010 (1. afdeling) Guccio Gucci S.p.A. (advokat Jeppe Brogaard Clausen) mod Handelsselskabet Rudi & Harald Nielsen A/S (advokat Frank Bøggild)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1508 Klager: Koch Hair Cut Skindergade 37 1159 København K v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: shampooshop.dk Søndergade 5 5000 Odense v/advokat Jørgen Dreyer Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere,

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, - JEN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, direktør Torben Svanberg og direktør Per Sjøqvist

Læs mere

AN VR WEST WIND <w> - Indsigelse - Forveksling

AN VR WEST WIND <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00026 VR 2014 00362 WEST WIND - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2014 00362 WEST WIND . Indsigelsen blev begrundet med, at varemærket

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 4. december 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Thorkild Juul Jensen og Jan

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN <w> - Forvekslelighed

AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN <w> - Forvekslelighed 1 RESUMÉ: AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN - Forvekslelighed Indehaveren af varemærket DREAMS begærede ordmærket DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN administrativt ophævet under

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 29. maj 2009 af Sø og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer og de sagkyndige medlemmer, Jens Zimmer Christensen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - LDH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 3. april 2007 blev af retten i sagen V-160-05 Diesel Denmark ApS (Advokat Robin Philip) mod 1) 2F Silkeborg ApS 2) Outlet Kolding ApS 3) Fabric Esbjerg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014 Sag 228/2013 (1. afdeling) Danske Familierestauranter A/S og Jensen s Bøfhus A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen for begge) mod Sæby Fiskehal

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 991 Klager: Klager 1: J.E. Marketing v/jørgen Enkrog Buksager 23 7860 Spøttrup og Klager 2: Mogens Bo Birch Knortegåsvej 3 2720 Vanløse v/advokat Peter Nørring Indklagede: Tom Alex Christensen Nemovej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-177 Klager: Star Tour A/S H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V v/advokat Preben Kønig Indklagede: Carsten Thomsen Islandsgade 3, 1. sal 6700 Esbjerg Parternes påstande: Klagerens principale

Læs mere

DOM. SKA-DAN v/ Jørn Solgaard Andersen. (Advokat Henrik Mansfeldt Witt) Bredenoord A/S. (Advokat Mads Marstrand-Jørgensen)

DOM. SKA-DAN v/ Jørn Solgaard Andersen. (Advokat Henrik Mansfeldt Witt) Bredenoord A/S. (Advokat Mads Marstrand-Jørgensen) - MSL UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 24. oktober 2012 V-52-11 SKA-DAN v/ Jørn Solgaard Andersen (Advokat Henrik Mansfeldt Witt) mod Bredenoord A/S (Advokat Mads Marstrand-Jørgensen)

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 885 Klager: Populair A/S Egegårdsvej 57 2610 Rødovre v/ advokat Niels Schiersing Indklagede: Marlene Mark Frederiksberg Allé 13 A, 3.tv 1621 København V Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-163/164 Klager: Scandinavian Airlines System v/advokat Jeppe Skadshauge Bredgade 38 1260 København K Indklagede: Callnet ApS Strandmarksvej 63 2650 Hvidovre Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0103 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Mogens Maul Kjærsgaard Vestertorp 33A Gjellerup 7400 Herning Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0104 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Jinyi Yuan Qingshan Road no. 169-33 room 301 200336 Shanghai City

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V0163000 - KRE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 7.april 2006 blev af retten i sagen V-163-04 Lidl Stiftung & Co. KG (Advokat Susie P. Arnesen) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker ( Kammeradvokaten

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - JGC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 12. oktober 2010 V-87-08 Dansk Supermarked A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) mod Net2 Maleren v/frederik Tuemand (advokat Claus Bonnez)

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0186 Klager: Rene Ruder v/bjarke Fuglsang Ketting Parkvej 14 8462 Harlev J v/advokat Torben Høholt Jensen Indklagede: Aars/Solbakken Vinduespolering Solbakken 85

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-280 Klager: Unite2help Holding A/S Svanemøllevej 11 2100 København Ø v/advokat Lone Prehn, Zacco Danmark A/S Indklagede: Daniel Andersen Kochsgade 117, 1. tv., 5000

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015 Sag 317/2013 (1. afdeling) Stormwear ApS (advokat Claus Barrett Christiansen) mod Yakkay A/S (advokat Christian L. Bardenfleth) I tidligere instans er

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CAL UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 26. maj 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer og de sagkyndige medlemmer, direktør Aksel Gybel og industriel

Læs mere

AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town <fig> - Indsigelse Forvekslelighed

AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town <fig> - Indsigelse Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town - Indsigelse Forvekslelighed Indehaveren af VR 1989 02704 IN TOWN gjorde indsigelse mod endelig designering af MP 967683 Best in Town med henvisning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0115 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/advokat Stig H. Ekmann Indklagede: Faleh Hassan Møllebjergvej 13 4330 Hvalsø Parternes påstande:

Læs mere

Afgørelse i indsigelse

Afgørelse i indsigelse Den 2. november 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende Afgørelse i indsigelse i sagen VR 2011 02900, mellem: Indsiger: Markant Handels und Service GmbH v/ fuldmægtig: Sandel, Løje & Partnere

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 962 Klager: The Milk ApS Nyhavn 6, 3. th. 1051 København K v/cand.jur. Lone Prehn Indklagede: In2media Sankt Peders Stræde 30 C, 2 1453 København K Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1168, 1169 og 1244 Klager: De Gule Sider A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/cand.merc.jur. Niels Lund-Johansen Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Vietnam

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 404 Klager: Basse J. T. Bergqvist Villa Foresta, Skodborg Strandvej 83 2942 Skodsborg Indklagede: Frank Jensen Nordre Fasanvej 184 2000 Frederiksberg Parternes påstande: Klagerens principale påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0006 Klager: VIVOBAREFOOT Ltd. 28 Britton Street Farringdon EC1M 5UE London United Kingdom v/advokat Bjarke G. Jochumsen Indklagede: Malkhaz Kapanadze 16 Metechi

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 857 Klager: John Martin Sebastian Kollegiebakken 9, 3405, 1. 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Sebastian Design Søndergade 56, Hyllinge 4700 Næstved v/advokat Thomas Colstrup Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 343 og 344 Klager: VVS Grossisten Børkop ApS Industrivej 61 7080 Børkop Indklagede: Profil Web Design ApS Søvej 5 3100 Hornbæk Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 Sag 127/2016 og 128/2016 A (advokat Peter Schradieck) mod Teoplyy dom LRS (advokat Jakob Rosing) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI <fig> - Indsigelse Forvekslelighed

AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI <fig> - Indsigelse Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI - Indsigelse Forvekslelighed Indehaveren af det ældre CTM-ordmærke 332874 JOHN DEERE nedlagde indsigelse mod endelig registrering af MP 1089949 DEERE

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0004 Klager: Københavns Dødsbo ApS Sankt Nikolaj Vej 13, st. 1953 Frederiksberg C. v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: 1. Totalrydning ApS Damhusvænget

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. november 2013 T-9-13 1) DuPont Nutrition Biosciences ApS 2) Danisco US Inc. (Advokat Nicolai Lindgreen for begge) mod Novozymes A/S (Advokat Sture

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 288/2013 (1. afdeling) A og B (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 9. marts 2007 afsagde retten i sagen V 20/06 Kraft Foods AS (Advokat Jeppe Brinck-Jensen) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Kammeradvokaten ved

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-208 Klager: Skandinavisk Motor A/S Park Allé 355 2605 Brøndby v/advokat Christian Bojsen-Møller Indklagede: Per Gribb Vigerslev vænge 66 2500 Valby Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 25. august 2009 V 15 08 Cykelexperten v/henrik Dambo Nielsen (advokat Frank Iburg) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Kammeradvokaten v/advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 303/2007 (2. afdeling) Prestige Tool-Plast ved Jens Fenger Eriksen (selv) mod Bent Reipur (advokat Bjørn von Ryberg, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

MARKWATCH. Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information.

MARKWATCH. Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information. MARKWATCH Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information. Vi foretager ikke vurdering og anbefaling i den forbindelse.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 Sag 85/2013 (2. afdeling) A, Glerup Teknik ApS, Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o. (advokat Hanne Weywardt for alle) mod JW Industri A/S (advokat Arne

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0017 og 2017-0018 Klager: Mercedes-Benz Danmark A/S Digevej 114 2300 København S. v/advokatfuldmægtig Mona Stenstrup Rosenlund Indklagede: CM CARPARTS ApS Margrethehåbsvej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 252, 253, 254 og 255 Klager: Nykredit A/S Kalvebod Brygge 1-3 1780 København V Indklagede: Reach.dk ApS Østergade 60, 5. 1100 København K v/advokat Lars Stoltze Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1)

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede. København, den 28. april 2014 J.nr. 2012-2520/JSC 6. advokkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advok A på vegne foreningen X klaget over indklagede. Sagens tema: Advok A har på vegne foreningen

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - IDI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 21. juni 2012 V-23-11 Converse Inc. a corporation of the State of Delaware (advokat Lars Karnøe) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Kammeradvokaten

Læs mere

AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL <w> - Administrativ ophævelse - Brugspligt

AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL <w> - Administrativ ophævelse - Brugspligt 1 RESUMÉ: AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL - Administrativ ophævelse - Brugspligt Indehaveren af figurmærket SMILEY begærede figurmærket SMIL administrativt ophævet under henvisning til varemærkelovens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 692 Klager: Fritz Hansen A/S Allerødvej 8 3450 Allerød v/advokat Erling Borcher Indklagede: 7eren Rorupvej 19 4320 Lejre Parternes påstande: Klagerens principale påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0068 Klager: multi-channel v/birger T. Nielsen Kratvej 18 3660 Stenløse v/advokat Stefan Borup-Nielsen Indklagede: Antenne & Satellit Gruppen Bregnerødvej 148 C 3460 Birkerød Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. december 2014 Sag 152/2013 (1. afdeling) Stokke AS og Peter Opsvik (advokat Peter-Ulrik Plesner for begge) mod Jysk A/S og HP Schou A/S (tidligere Schou Company A/S)

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 979 Klager: JS Erhvervs Consult ApS Tunøvej 5 7000 Fredericia Indklagede: Ole Jakobsen Agerstien 2 5591 Gelsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 396 Klager: IT- og Telestyrelsen, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Holsteinsgade 63 2100 København Ø Kammeradvokaten v/advokat Marlene C. Hannibal Indklagede: Peter Lauge Sct. Olai

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. december 2013 Sag 197/2012 (1. afdeling) Homeenter AB (advokat Jane Frederikke Land) mod Noma af 2003 ApS (advokat Johan Løje) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 293 Klager: Balkan Holidays A/S v/advokat Christina Prince Pilestræde 58, 4. 1112 København K Indklagede: Susanne Iversen Bondtvedvej 36 5700 Svendborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

TO NYE DOMME OM RETSHJÆLPSFORSIKRING

TO NYE DOMME OM RETSHJÆLPSFORSIKRING 21. APRIL 2010 TO NYE DOMME OM RETSHJÆLPSFORSIKRING I betragtning af, at retshjælpsforsikringen giver liv til tusindvis af retssager, er det paradoksalt, at der næsten ingen retssager føres om retshjælpsforsikringen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1392-1395 Klager: Den Blå Avis A/S Generatorvej 8 D 2730 Herlev v/advokat Bastian Rankløve Indklagede: Peter Larsen Rådmansgatan 1 SE-26132 Landskrona Sverige Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0183 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/ advokat Lone Prehn Indklagede: DI S.A 12 Route De Longwy 8080 Bertrange Luxembourg Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1093 Klager: Enfant Terrible ApS v/ advokat Joachim Ørum Petersen Sirius advokater Holmens Kanal 7 1060 København K Indklagede: Thomas Gade Andersen Ellebrinken 72 8520 Lystrup Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0139 Klager: Kvik Trafik v//claus Verner Nielsen Godthåbsvej 4 8600 Silkeborg v/advokat Torben Krath Indklagede: Kvik Trafikskole v/masood Ahmad Blegdamsvej 42 2200

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 Sag 152/2015 Kurator, advokat Michael Serring, kærer Østre Landsrets afgørelse om afvisning af kære af Sø- og Handelsrettens skifterets afgørelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 Sag 103/2012 Hvam Maskinstation ved Peter Ardahl Jørgensen (advokat Torben F. Pedersen) mod

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1604 Klager: Bodyrepair I/S Ro's Torv, 1. sal, butik 49 Københavnsvej 29 4000 Roskilde Indklagede: Body Repair v/ Shirley Nicole Lausen Norgesvej 10b 6100 Haderslev v/advokat Stephan Ravn Berg Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1) BEK nr 364 af 21/05/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-05-2008 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1350 af 03/12/2010 Ændrer i/ophæver BEK nr 787 af 09/09/2003 Oversigt

Læs mere

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 512 Offentligt Patent- og Varemærkestyrelsen NOTAT 4 juli 2011 /MFR Sags. nr: 296/11 Notat til Folketingets Europaudvalg Afgivelse af skriftligt indlæg vedrørende

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 563 Klager: Louis Poulsen Lighting A/S v/advokat Kjeld Fruensgaard Indklagede: Adolph A/S Klostervej 10 5000 Odense C Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at slette registreringen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 309 Klager: TV 2/Danmark TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Indklagede: Reach.dk ApS Østergade 60, 5. 1100 København L v/advokat Lars Stoltze Parternes påstande: Klagerens principale påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0018 og 0019 (tidl. j.nr. 1789 og 1790) Klager: Canal Digital Danmark A/S Stationsparken 25 2600 Glostrup Indklagede: Vestegnens Parabol & Antenne Service v/johnny

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0212 Klager: SPAMfighter ApS Nattergalevej 6, 2 sal 2400 København NV Indklagede: Download Central ApS Wichmandsgade 11, 1 sal 5000 Odense C Parternes påstande:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0002 Klager: Jubii A/S Bredgade 33A 1260 København K v/ advokat Jens Dam Indklagede: Vikar Match A/S Østerbrogade 125, 2. sal 2100 København Ø v/ advokat Søren Locher

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 109/2013 Dansk InkassoBrancheforening som mandatar for KGS Europe ApS (tidligere KGS Europe A/S) ved advokat Jane Frederikke Land kærer Sø-

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2012 Sag 227/2009 (1. afdeling) Hermès International S.A. (advokat Jeppe Brogaard Clausen) mod Handelsselskabet Rudi og Harald Nielsen A/S (advokat Frank Bøggild)

Læs mere