Sydbank MasterCard Private Banking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sydbank MasterCard Private Banking"

Transkript

1 Kortservice Sydbank MasterCard Private Banking Forsikringsbetingelser Oktober 2013

2 Indholdsfortegnelse Forsikringsbetingelser Dækningsoversigter 6 Rejseforsikring 10 Forsikringen er tegnet i 10 Hvem er dækket af forsikringen? 10 Hvornår træder forsikringen i kraft? 11 Hvor dækker forsikringen? 12 Basisdækninger 14 Rejseservice 14 Sygdom og lægeudgifter 16 Hjemtransport 18 Sygeledsagelse og tilkald 19 Hjemkaldelse 20 Krisehjælp 21 Tilkaldelse ved kidnapning 22 Evakuering 23 Tilbageholdelse 24 Eftersøgning 24 Redning 25 Sikkerhedsstillelse og kaution 26 Privatansvar 26 Retshjælp 28 Ruteflyselskabs konkurs 28 Afbestillingsforsikring 30 Feriekompensation eller erstatningsrejse 33 Kompensation for mistet formål for fysiske aktiviteter 36 Bagage 37 Bagageforsinkelse 40 Indhentning af rejserute 42 Forsinket fremmøde 43 Flyforsinkelse 44 Overfald 46 Ulykke 47 Erstatningsbil 50 Kaskoforsikring 51 Selvrisiko ved leje af bil i udlandet 53 Erstatningsmedarbejder 53 Forsikringsbetingelser (fortsættelse) Generelle forsikringsbetingelser 55 Hvad er forsikringssummerne 55 Generelle undtagelser 55 Lovvalg og værneting 56 I tilfælde af skade 57 Dækning fra anden side 59 Regres 60 Hvilke selvrisici er der? 60 Hvilke muligheder er der for at klage? 60 Hvilke definitioner er anvendt? 61 Forsikringsbetingelser - Ungdomsrejseforsikring Dækningsoversigt 68 Ungdomsrejseforsikring 72 Forsikringen er tegnet i 72 Hvem er dækket af forsikringen? 72 Hvilke rejser er omfattet? 74 Hvor dækker forsikringen? 74 Hvor er dækningerne aktive? 75 Rejseservice 77 Sygdom og lægeudgifter 79 Hjemtransport 81 Sygeledsagelse og tilkald 82 Hjemkaldelse 83 Krisehjælp 84 Kidnapning 85 Evakuering 86 Tilbageholdelse 87 Eftersøgning 87 Redning 88 Sikkerhedsstillelse og kaution 89 Privatansvar 89 Retshjælp 90 Ruteflyselskabs konkurs Version 1.0 Gældende fra 1. juni 2013 Version 1.0 Gældende fra 1. juni 2013

3 Kortservice Forsikringsbetingelser - Ungdomsrejseforsikring (fortsættelse) forsikringsbetingelser rejseforsikring Koncert- og festivalforsikring 92 Afbestillingsforsikring 94 Feriekompensation og erstatningsrejse 96 Kompensation for mistet formål for fysiske aktiviteter 98 Bagage 99 Bagageforsinkelse 102 Indhentning af rejserute 103 Forsinket fremmøde 104 Flyforsinkelse 105 Overfald 106 Ulykke 107 Generelle forsikringsbetingelser 111 Forsikringssummerne 111 Generelle undtagelser 111 Lovvalg og værneting 112 Skade 113 Dækning fra anden side 115 Regres 116 Hvilke selvrisici er der? 116 Hvilke muligheder er der for at klage? 116 Hvilke definitioner er anvendt? 118 Vil du vide mere? Version 1.0 Gældende fra 1. juni 2013 Version 1.0 Gældende fra 1. juni

4 Forsikringsbetingelser Rejseforsikring Dækningsoversigt for MasterCard Private Banking (i DKK) Punkt Dækning Rejser i bopælslandet Rejsens varighed: 60 dage i hele verden Privatkort: Kun ferierejser Businesskort: Ferierejser for alle de sikrede, businessrejser kun for kortholder Bopælslandet defineres som lande i EU/EØS 2 Hvem er dækket af forsikringen: Kortholder, ægtefælle, reg. partner, samlever og børn. 3 Hvornår træder forsikringen i kraft: Når bestilling af kortet er registreret. 4 Hvor dækker forsikringen: Rejser i hele verden og i bopælslandet. 5 Rejseservice Før afrejseservice Medicinsk forhåndsvurdering Medicinservice Juridisk hjælp Fremskaffelse af kontanter Ja Nej 6 Sygdom & lægeudgifter Rimelige & nødv. Nej 7 Hjemtransport Rimelige & nødv. Nej 8 Sygeledsagelse & tilkald 2 personer & mindreårige børn Nej 9 Hjemkaldelse Rimelige & nødv. Nej 10 Krisehjælp 11 Tilkald ved kidnapning 10 konsultationer Transport: Medr. pårør.: Per person: Per kort: Ja Nej 12 Evakuering Rimelige & nødv. Nej 13 Ophold & transport ved tilbageholdelse 14 Eftersøgning Per person: Fortæring: 500 per døgn Tid: 3 mdr. Per person: Radius: 50 km Tid: 14 dage Nej Nej 15 Redning Per person: Nej 16 Sikkerhedsstillelse & kaution 17 Privatansvar Lånesum: Per person: Per år: Hotel: per rejse Selvrisiko: Nej Nej 18 Retshjælp Per skade Nej 19 Erstatning ved ruteflyselskabs konkurs (alene ferierejser og kun ferierejser udenfor bopælslandet) Per rejse Mad og hotel per skade Maks per person Nej 20 Afbestillingsforsikring Per rejse: Per person: Ja 6 Version 1.0 Gældende fra 1. juni 2013 Version 1.0 Gældende fra 1. juni

5 Forsikringsbetingelser Rejseforsikring Dækningsoversigt for MasterCard Private Banking (i DKK) Punkt Dækning Rejser i bopælslandet 21 Erstatningsrejse & feriekompensation (alene ferierejser) 22 Kompensation for mistet formål for fysiske aktiviteter (alene ferierejser) Per rejse: Per person: Per rejse: Selvrisiko: Ja Ja 23 Bagage Per rejse: Kontanter: 20 % En genstand: 50 % It & sport: 50 % Nej 24. a Bagageforsinkelse 24. b Bagageforsinkelse - kompensation 25 Indhentning af rejserute Per rejse: Per person: Tid: Efter 3 timer Per rejse: Per person: Tid: Efter 3 timer Transp.: Rimelige & nødv. Hotel: per dag Mad: 500 per pers./døgn Nej Nej Nej 26 Ophold & transport ved forsinket fremmøde Per skade: Transp.: Indenfor sum Hotel: Mad: 500 per pers./døgn Nej 27 Kompensation ved flyforsinkelse og indstillet fly Per rejse: Hotel: per dag Mad: 500 per pers./døgn Nødindkøb: per rejse Tid: Efter 4 timer Indstillet fly: per skade Nej 28 Overfald Per person: Ja 29 Ulykke Død: % mén: Per skade: Nej 30 Erstatningsbil Hotel: (3 dage) Mad: per person (3 døgn) Billeje: (30 dage) Selvrisiko: Nej 31 Tillæg til lejebils kaskoforsikring 32 Dækning af selvrisiko ved leje af bil Per rejse: Selvrisiko: Per rejse: Selvrisiko: Nej Nej 33 Erstatningsmedarbejder (Business kort) Per rejse: Nej IF REJSE applikation til smartphones IF REJSE giver dig tips til rejsen, konkret vejledning om skader samt en praktisk huskeliste. Du kan hente app en i App Store eller i Google Play. Vær opmærksom på, at det er Platinum-dækningerne, der er gældende for dit Sydbank MasterCard Private Banking. 8 Version 1.0 Gældende fra 1. juni 2013 Version 1.0 Gældende fra 1. juni

6 Forsikringsbetingelser Rejseforsikring forsikringsbetingelser Rejseforsikring Tilknyttet Sydbank MasterCard Private Banking (Private og Business) Forsikringsaftalen er indgået med If (Filial af If Skadeförsäkring AB (publ.), Sverige) Personforsikringer Vilkår nr A-MC Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra juni Forsikringen er tegnet i If (Filial af If Skadeförsäkring AB (publ.), Sverige) Stamholmen Hvidovre og formidles af: Sydbank A/S Peberlyk 4 Postboks Aabenraa. 2. Hvem er dækket af forsikringen? Medrejsende børn under 24 år (se pkt. 42.4) er ligeledes omfattet af forsikringen, når de rejser som ferierejsende sammen med kortholder eller sammen med kortholders ægtefælle eller registrerede partner eller samlever. Det er en betingelse for dækning, at: Samlever er tilmeldt samme folkeregisteradresse som kortholder, både ved bestilling af rejsen og på afrejsetidspunktet. Ægtefælle og registrerede partner skal have samme bopælsland som kortholder, både ved bestilling af rejsen og på afrejsetidspunktet. Børn under 24 år, der rejser uden forældre: Børn, der rejser uden kortholder eller kortholders ægtefælle eller registrerede partner eller samlever, er omfattet af den Ungdomsrejseforsikring, der er tilknyttet Sydbank MasterCard (69-12A-MC-UNG). Personer, der er omfattet af forsikringen, betegnes i det følgende som sikrede. Det er en betingelse, at sikrede har ret til den offentlige sygesikrings ydelser, som fastsat i sygesikringsloven i Danmark, eller har adgang til en lignende privat eller offentlig dækning i sikredes bopælsland. 3. Hvornår træder forsikringen i kraft, og hvilke rejser er omfattet? Forsikringen dækker i den periode, kortet er aktivt, dog tidligst fra det tidspunkt, hvor bestilling af Sydbank MasterCard er registreret. Når bestillingen af kortet er registreret, dækker forsikringen, fra det tidspunkt sikrede forlader sin bopæl, sit opholdssted eller sin arbejdsplads i bopælslandet for at begynde sin rejse i eller udenfor bopælslandet. Det fremgår af ovenstående dækningsskema, hvilke forsikringsdækninger sikrede er omfattet af på rejser i og udenfor bopælslandet. Forsikringen dækker den person, i hvis navn Sydbank Master- Card er udstedt (kortholder). Forsikringen dækker også kortholdere, der har bopælsland i EU- og EØS-lande (se pkt. 42.5). Forsikringen dækker også kortholders ægtefælle eller registrerede partner eller samlever, når de rejser som ferierejsende sammen med kortholder, og på ferierejser uden kortholder. 3.1 Rejser i bopælslandet Rejser i bopælslandet defineres som rejser i et EU-/EØS-land (se pkt. 42.5). Det er en betingelse, at: rejsen har to forudbestilte overnatninger, samt at rejsen 10 Version 1.0 Gældende fra 1. juni 2013 Version 1.0 Gældende fra 1. juni

7 Forsikringsbetingelser Rejseforsikring foretages til et sted, der ligger mere end 50 km fra sikredes bopæl ved ferierejser og mere end 50 km fra kortholders arbejdsplads ved erhvervsrejser. Hvilke rejser i bopælslandet er ikke omfattet? Forsikringen dækker ikke: Under transport mellem bopæl og arbejdsplads/skole, uddannelsesinstitutioner og det, der kan sidestilles hermed og omvendt, og Under transport til og fra fritidsaktiviteter og det, der kan sidestilles hermed, og ved transport til og fra sikredes feriebolig og under ophold i sikredes feriebolig i bopælslandet. Sydbank MasterCard Private Banking Private kort: Dækning Ferierejser* (alle de sikrede personer) Ja Erhvervsrejser** (kun kortholder) Nej Maksimal varighed i dage 60 Dækkes hele verden? Ja Dækkes rejser i bopælslandet?*** Ja 3.2 Hvornår ophører forsikringsdækningen? Efter en rejse ophører forsikringsdækningen på det tidligste af følgende tidspunkter: når sikrede kommer hjem til bopæl, opholdssted eller arbejdsplads. når sikrede er blevet hjemtransporteret til behandling i sikredes bopælsland. når sikrede har været bortrejst i mere end 60 dage, regnet fra den dag, forsikringsdækningen for den pågældende rejse træder i kraft. Fra den dag, hvor sikrede kunne have været hjemtransporteret, men har fravalgt dette. når forsikringsperioden udløber, hvis dette sker før sikredes hjemkomst. 3.3 Automatisk forlængelse af forsikringsdækningen ved ufrivilligt ophold Forsikringens dækninger forlænges automatisk udover de 60 dage ved sikredes ufrivillige ophold på destinationen, grundet en dækningsberettiget forsikringsbegivenhed i henhold til vilkår eller ved anden påbudt tilbageholdelse fra offentlig myndighed på ubestemt tid. 4. Hvor dækker forsikringen? Nedenstående tabel viser, hvilke rejseformål der er dækket, rejsens maksimale varighed, samt hvor forsikringen dækker geografisk: Sydbank MasterCard Private Banking Business-kort: Dækning Ferie-/studierejser (alle de sikrede personer) Ja Erhvervsrejser (kun kortholder) Ja Maksimal varighed i dage 60 Dækkes hele verden? Ja Dækkes rejser i bopælslandet?*** Ja *Definition på en ferierejse se pkt ** Definition på en erhvervsrejse se pkt *** Det fremgår af dækningsoversigten, hvilke dækninger der er omfattet på rejser i bopælslandet. Ved ferierejser på under en måned indenfor Europa* træder den offentlige rejsesygesikring forud for denne forsikrings dækninger. Rejsesygesikringen dækker udgifter i forbindelse med akut sygdom, tilskadekomst og dødsfald, som er opstået i den første måned af rejsen. *Se pkt for definition af det geografiske område, som er omfattet af den offentlige rejsesygesikring. 4.1 Tilkøb af flere rejsedage Er rejsens varighed længere end 60 dage, kan der mod betaling tilkøbes flere rejsedage. Bestillingsblanketten og vejledningen kan hentes på bankens hjemmeside. 12 Version 1.0 Gældende fra 1. juni 2013 Version 1.0 Gældende fra 1. juni

8 Forsikringsbetingelser Rejseforsikring dækninger for Sydbank MasterCard Private Banking 5. Rejseservice Rejseservice består af en række serviceydelser, som sikrede kan benytte sig af. 5.1 Før afrejse-service Sikrede kan af If Assistance få oplysninger om et rejsemåls sundhedsmæssige forhold, vaccinationsforhold, læger og hospitaler i området samt risikoforhold. 5.2 Eksisterende og kroniske lidelser Sikrede med kroniske og eksisterende lidelser skal inden afrejse få vurderet, om disse lidelser vil være omfattet af den for rejsen relevante sygesikring og/eller forsikringsdækning. Af nedenstående tabel ses det, hvordan sikrede skal forholde sig: Ved ferierejser på under en måned i Europa* Her skal sikrede kontakte den offentlige rejsesygesikring for at få oplyst, om udgifter til behandling af kroniske eller eksisterende sygdomme vil være dækket på rejsen. Adresse og telefonnummer står på bagsiden af sygesikringsbeviset. 1 Se pkt for definition af det geografiske område, som er omfattet af den offentlige rejsesygesikring. Fælles for alle rejser. (Også rejser, der er omfattet af den offentlige rejsesygesikring) Som udgangspunkt er behandling af kroniske og eksisterende sygdomme ikke omfattet af forsikringen, hvis sygdommen indenfor de sidste 2 måneder (6 måneder ved planlagt rejseperiode på over 30 dage) før afrejsen har medført: Hospitalsindlæggelse lægevurdering eller lægebehandling, der ikke er et led i kontrol Ændring i medicineringen (ændret dosis, nyt præparat eller lign.) Sikrede har dog mulighed for at kontakte If Assistance før en udlandsrejse for at få en medicinsk forhåndsvurdering. En medicinsk forhåndsvurdering er en ufravigelig beslutning om, hvorvidt en eksisterende eller kronisk lidelse er omfattet af forsikringen eller ej. If Assistance - Telefon: Vejledning om det blå EU-sygesikringsbevis: Ved ferierejser på over en måned samt ved erhvervsrejser til et EU-/EØS-land (se 42.5) bør sikrede med eksisterende eller kroniske lidelser medbringe det særlige blå EU-sygesikringsbevis. Det blå EU-sygesikringsbevis dækker udgifter til læge- og hospitalsbehandling, medicin, tandlægehjælp m.m., i det omfang der opstår et behov for behandling under ophold i indtil et år i et andet EU-/EØS-land. Udgifterne dækkes på samme vilkår som for offentligt syge- (for)sikrede i opholdslandet, og det kan betyde, at sikrede skal betale en egenandel for behandlingen, hvis det er normal procedure for borgerne i det pågældende land. Det blå kort udleveres ved henvendelse til sikredes bopælskommune. 5.3 Medicinservice Hvis sikrede mister sin receptpligtige medicin under rejsen, kan If Assistance hjælpe med at fremskaffe ny medicin eller med at finde alternativ medicin. 14 Version 1.0 Gældende fra 1. juni 2013 Version 1.0 Gældende fra 1. juni

9 Forsikringsbetingelser Rejseforsikring 5.4 Juridisk hjælp Under en rejse kan man blive gjort ansvarlig for skader på personer og ting eller blive beskyldt for at overtræde lokale love. Man kan også selv blive påført en skade, som man vil have erstatning for. Kulturelle og politiske forskelle samt sprogproblemer kan gøre situationen svær at gennemskue, og man kan føle sig presset til at efterkomme urimelige krav. Det er derfor vigtigt at kontakte: den lokale danske ambassade/det lokale danske konsulat på stedet. Rejselederen, hvis rejsen er arrangeret via et rejsebureau. if Assistance, hvor du oplyser navn, adresse og CPR-nr. på sikrede samt kortnummer på Sydbank MasterCard-kortet. 5.5 Fremskaffelse af penge Hvis sikrede under en udlandsrejse mister eller får stjålet kontanter, rejsechecks eller betalingskort, vil If Assistance sørge for fremsendelse af kontanter (dog maksimalt kr. per kort, per rejse). Hvis behovet for kontanter ikke skyldes en dækningsberettiget skade, vil det fremsendte beløb efterfølgende blive hævet på kortholders konto. 6. Sygdom og lægeudgifter I tilfælde af akut opstået sygdom eller tilskadekomst under en rejse, der er omfattet af denne forsikring, dækkes sikredes udgifter til behandling, som beskrevet under pkt Forsikringen dækker Forsikringen dækker sædvanlige, rimelige og nødvendige udgifter til: a. lægeordineret hospitalsophold for en- eller tosengsstue eller intensiv afdeling. b. Undersøgelser og behandlinger udført af autoriseret læge, sygeplejersker eller andet sundhedsfagligt personale samt lægeordineret medicin. c. lægeordineret behandling hos fysioterapeut og kiropraktor med indtil 10 behandlinger. d. ekstraudgifter til akut smertestillende tandbehandling, der udføres af autoriseret tandlæge, med indtil kr. per person per skade. e. lokal transport af sikrede med taxa eller ambulance til og fra hospital, behandlende læge eller apotek. Derudover dækkes udgifter til telefonopkald til If eller If Assistance. f. i tilfælde af utilstrækkelige behandlingsmuligheder på sikredes opholdssted, dækker forsikringen for overflytning til nærmeste egnede behandlingssted. Det er lægen hos If Assistance, der skal vurdere, at en overflytning til et egnet behandlingssted er nødvendig og forsvarlig. g. behandling af et ufødt eller for tidligt født barn/børn indtil 1 måned før lægeligt forventet fødselstidspunkt. h. behandling af kroniske og eksisterende sygdomme, medmindre sygdommen indenfor de sidste 2 måneder (6 måneder ved planlagt rejseperiode på over 30 dage) før afrejsen har medført hospitalsindlæggelse, lægevurdering eller lægebehandling, der ikke er et led i kontrol, samt hvis der indenfor samme periode er sket lægeligt begrundet ændring i medicineringen, se også pkt Desuden dækkes i. lokal transport til pårørendes besøg, læsestof med videre, hvis sikrede er hospitalsindlagt i mere end 24 timer med 500 kr. per uge, per person. j. ekstraudgifter til lægeordineret hotelophold og fortæring på hotel for skadelidte, hvis behandlingen kan foregå ambulant. Dækningen gælder også efter endt hospitalsbehandling, og indtil hjemrejse, hjemtransport eller indhentning af den forudplanlagte rejserute kan finde sted. 6.2 Forsikringen dækker ikke a. behandlingsudgifter, som sikrede selv skulle have afholdt ved behandling i bopælslandet. b. behandling af kroniske og eksisterende sygdomme, der ikke på forhånd er godkendt af If og/eller den offentlige rejsesygesikring 1, som sikrede er bekendt med, eller som sikrede burde være bekendt med. Dette gælder også behandlingsbehov, der skyldes, at sikrede har: 1. Undladt at søge læge for sygdommen, da denne blev, eller burde blive, bekendt for sikrede, eller ved forværring af sygdommen. 2. afslået eller har opgivet at få behandling, eller hvis sikrede er blevet opgivet eller har fået afslag på behandling for sygdommen. 3. Undladt at møde op til aftalt kontrolbesøg eller har opgivet normale kontrolbesøg. 1 Se pkt for definition af det geografiske område, som er omfattet af den offentlige rejsesygesikring. 16 Version 1.0 Gældende fra 1. juni 2013 Version 1.0 Gældende fra 1. juni

10 Forsikringsbetingelser Rejseforsikring c. tandlidelser, der ikke er opstået på rejsen, tandbehandling, der ikke er begrænset til midlertidig smertestillende, og tandbehandling, der kan afvente hjemkomst til bopælslandet. d. behandling, der ikke er medicinsk betinget og berettiget for at bevare eller forbedre sikredes sundhed som følge af akut opstået sygdom eller tilskadekomst. e. Udskiftning eller reparation af tandproteser, briller, kontaktlinser, høreapparater, proteser eller andre hjælpemidler. f. Fortsat behandling eller ophold, hvis sikrede nægter at lade sig overflytte eller hjemtransportere, når lægen hos If Assistance og den behandlende læge har vurderet, at overflytningen eller hjemtransporten er medicinsk forsvarlig. g. behandling og ophold i udlandet, når lægen hos If Assistance og behandlende læge er enige om, at behandling kan afvente ankomst til bopælslandet. h. Udgifter som følge af, at sikrede ikke følger de anvisninger, der gives af behandlende læge eller lægen hos If Assistance. i. alternativ behandling, såsom akupunktur, biopati, ernæringsterapi, kinesiologi, klassisk homøopati, kraniosakral terapi, phytoterapi, zoneterapi, behandling hos naturlæger og lignende. j. Plastikkirurgiske eller kosmetiske operationer, medmindre indgrebet er nødvendigt som følge af en dækningsberettiget tilskadekomst og ikke kan afvente ankomst til bopælslandet. 6.3 Begrænsninger I tilfælde af hospitalsophold, der varer udover 3 dage, skal anmeldelse ske til If Assistance så snart som muligt efter indlæggelsen. Undlades dette, kan sikredes ret til erstatning bortfalde. 7. Hjemtransport I tilfælde af akut opstået sygdom eller tilskadekomst under en rejse, der er omfattet af denne forsikring, ydes dækning af ekstraomkostninger til sikredes hjemtransport til bopælslandet. 7.1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker sædvanlige, rimelige og nødvendige udgifter til sikredes transport til bopælslandet eller til andet egnet behandlingssted, når lægen fra If Assistance har vurderet, at transporten er nødvendig og forsvarlig, eller hvis det planlagte rejseforløb ændres af medicinske årsager. Hvis sikrede afgår ved døden under en rejse, der er omfattet af denne forsikring, ydes dækning af hjemtransport af afdøde samt lovbefalede foranstaltninger såsom balsamering og zinkkiste. Hvis muligt, kan sikredes pårørende vælge, om afdøde skal kremeres og hjemtransporteres i urne, eller om sikrede skal hjemtransporteres i kiste. 7.2 Forsikringen dækker ikke Hjemtransport som følge af kroniske og eksisterende sygdomme, hvis sygdommen indenfor de sidste 2 måneder (6 måneder ved planlagt rejseperiode på over 30 dage) før afrejsen har medført hospitalsindlæggelse, lægevurdering eller lægebehandling, der ikke er et led i kontrol, samt hvis der indenfor samme periode er ordineret anden medicinering, se endvidere pkt Begrænsninger a. Hvis hjemtransport arrangeres uden at involvere If Assistance, er erstatningen begrænset til det beløb, det ville have kostet, hvis If Assistance havde været involveret. b. det er lægen hos If Assistance, der sammen med behandlende læge træffer afgørelse om eventuel hjemtransport, herunder hvornår og hvordan transporten kan finde sted. 8. Sygeledsagelse og tilkald Hvis sikrede dør, bliver hospitalsindlagt eller hjemtransporteret som følge af alvorlig tilskadekomst eller akut sygdom, kan sikrede, eller sikredes nærmeste pårørende (se pkt ), frit vælge op til i alt 2 personer samt sikredes mindreårige børn under 18 år som ledsagere, eller som kan tilkaldes fra sikredes bopælsland. Ved tilkaldelse skal såvel behandlende læge som lægen hos If Assistance vurdere, at hospitalsopholdet vil vare mindst 3 døgn, eller at sikredes tilstand er livstruende. Denne forsikrings dækninger omfatter også den eller de person(er), som tilkaldes til den sikrede. Det samme gør sig gældende for de personer, der ledsager sikrede, men først fra det tidspunkt, hvor den forud planlagte hjemkomstdato er overskredet. Dækningen ophører i samme øjeblik, ledsagelsen/ tilkaldelsen er tilendebragt. 8.1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker, mens man ledsager sikrede, rimelige og nødvendige udgifter til: a. tilkaldte personer: Flybillet tur-retur samt rimelige og nødvendige ekstraudgifter til hotelophold, lokal transport og fortæring i op til 14 dage. 18 Version 1.0 Gældende fra 1. juni 2013 Version 1.0 Gældende fra 1. juni

11 Forsikringsbetingelser Rejseforsikring b. ledsagende personer: Dækning af returrejse samt rimelige og nødvendige ekstraudgifter til hotelophold, lokal transport og fortæring i op til 14 dage. 8.2 Forsikringen dækker ikke Sygeledsagelse og tilkald på mere end et betalingskort med forsikring fra If. Er sikrede omfattet af flere betalingskort med forsikring fra If, kan sikrede frit vælge, hvilket betalingskort der skal dække skaden. 8.3 Begrænsninger Hvis sygeledsagelse og tilkald arrangeres uden at involvere If Assistance, er erstatningen begrænset til det beløb, det ville have kostet, hvis If Assistance havde været involveret. 9. Hjemkaldelse Forsikringen dækker sædvanlige, rimelige og nødvendige ekstraudgifter til sikredes fremskyndte hjemrejse til bopælslandet, i tilfælde af: a. at en af sikredes nærmeste pårørende (se pkt ), pludseligt og uventet afgår ved døden, får konstateret en alvorlig sygdom, der medfører hospitalsindlæggelse, eller kommer så alvorligt til skade, at vedkommende bliver hospitalsindlagt. b. brand, oversvømmelse eller indbrud i sikredes private bolig eller egen virksomhed, hvis dokumentation foreligger. c. at der udøves bedrageriske handlinger i sikredes egen virksomhed af en medarbejder, hvis politianmeldelse foreligger. d. Overenskomststridig arbejdsnedlæggelse eller uventet konkurs i sikredes egen virksomhed. Tidspunktet for hjemrejse aftales med sikrede ved anmeldelse af skaden og arrangeres så vidt muligt i overensstemmelse hermed. 9.1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker sædvanlige, rimelige og nødvendige ekstraudgifter til: a. Sikredes fremskyndte hjemrejse med ordinært fly på samme klasse som den betalte billet på udrejsen. Foregår rejsen med andet transportmiddel end fly, dækker forsikringen sikredes fremskyndte hjemrejse med fly på økonomiklasse. Hvis transportmidlet er en personvogn (under kg), dækker forsikringen også udgifter til hjemtransport af personbilen. b. Hvis sikrede kun rejser sammen med andre, der ikke er dækket af denne forsikring, dækkes tillige for én medrejsendes fremskyndte hjemrejse på samme vilkår som sikrede. c. Hvis rejsen genoptages, dækkes rimelige ekstraudgifter til returrejse på samme klasse som den betalte billet på udrejsen. Det forudsættes dog, at der er mindst 15 dage tilbage af den oprindeligt planlagte rejseperiode. 9.2 Forsikringen dækker ikke a. Hjemkaldelse, hvis den begivenhed, der er årsag til hjemkaldelsen, er kendt eller burde være kendt, af sikrede ved afrejsen. b. Hjemtransport af sikredes transportmiddel, medmindre dette er en personvogn (under kg.), samt andre genstande, der ikke kan medtages uden særlige foranstaltninger eller tilladelser. c. Hjemkaldelse på mere end et betalingskort med forsikring fra If. Er sikrede omfattet af flere betalingskort med forsikring fra If, kan sikrede frit vælge, hvilket betalingskort der skal dække hjemkaldelsen. 9.3 Begrænsninger Hvis hjemkaldelse arrangeres uden at involvere If Assistance, er erstatningen begrænset til det beløb, det ville have kostet, hvis If Assistance havde været involveret. 10. Krisehjælp Forsikringen dækker omkostninger til krisehjælp, hvis sikrede under en rejse oplever en livstruende hændelse, der medfører akut psykisk krise. Dette kan være, hvis sikrede udsættes for, oplever eller bliver vidne til røveri, overfald, trusler, ulykke, brand, eksplosion, indbrud eller kidnapning Forsikringen dækker a. konsultation hos en psykolog eller psykiater. Der betales indtil 10 behandlinger for hver sikret person per skade. b. transportudgifter til og fra behandlingsstedet, dog maksimalt kr. per skade. c. krisehjælp til medrejsendes nærmeste pårørende (se pkt ) til sikrede, dog maksimalt kr. per pårørende, per sikrede. 20 Version 1.0 Gældende fra 1. juni 2013 Version 1.0 Gældende fra 1. juni

12 Forsikringsbetingelser Rejseforsikring 10.2 Forsikringen dækker ikke Krisehjælp på mere end et betalingskort med forsikring fra If. Er sikrede omfattet af flere betalingskort med forsikring fra If, kan sikrede frit vælge, hvilket betalingskort der skal dække krisehjælp Begrænsninger Hvis krisehjælp arrangeres uden at involvere If Assistance, er erstatningen begrænset til det beløb, det ville have kostet, hvis If Assistance havde været involveret. 11. Tilkaldelse ved kidnapning Hvis sikrede under en rejse bliver kidnappet, dækker forsikringen rimelige ekstraudgifter til sikredes nærmeste pårørende (se pkt ) Forsikringen dækker Forsikringssummen per skade er kr. for hver kidnappet person, dog maks kr. per kort. Forsikringen dækker rimelige og nødvendige rejse- og opholdsomkostninger til samling af sikredes familie et sted i nærheden af sikrede samt tabt arbejdsfortjeneste til de nærmeste pårørende Forsikringen dækker ikke Tilkaldelse ved kidnapning på mere end et betalingskort med forsikring fra If. Er sikrede omfattet af flere betalingskort med forsikring fra If, kan sikrede frit vælge, hvilket betalingskort der skal dække skaden Begrænsninger a. Hændelsen skal kunne dokumenteres ved politianmeldelse og af udenrigsministeriet i det land, hvor sikrede har statsborgerskab. b. Hvis tilkaldelse ved kidnapning arrangeres uden at involvere If eller If Assistance, er erstatningen begrænset til det beløb, det ville have kostet, hvis If eller If Assistance havde været involveret. 12. Evakuering Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstraudgifter til evakuering af sikrede, i de tilfælde hvor sikrede under en rejse uforvarende pludselig befinder sig i et område, hvor der er, eller hvor der er overhængende fare for: a. krig, borgerlige uroligheder, terroraktiviteter, militær undtagelsestilstand eller lignende tilstand. b. livstruende epidemier, hvis det er bekræftet og dokumenteret af Udenrigsministeriet i Danmark. c. Naturkatastrofer Forsikringen dækker Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstraudgifter til evakuering og/eller hjemrejse. Derudover yder forsikringen erstatning for beskadigelse på bagage eller for bagage, der må efterlades som følge af en dækningsberettiget evakuering eller hjemrejse Forsikringen dækker ikke Evakuering på mere end et betalingskort med forsikring fra If. Er sikrede omfattet af flere betalingskort med forsikring fra If, kan sikrede frit vælge, hvilket betalingskort der skal dække skaden Begrænsninger Det er en forudsætning for dækning, at: a. tilstanden er uforudset og opstået efter sikredes indrejse til området. b. Udenrigsministeriet i Danmark, dansk ambassade eller lignende institution anbefaler evakuering eller hjemrejse, samt at sikrede ikke tidligere på rejsen har undladt at følge det danske udenrigsministeriums eller Statens Serum Instituts opfordring til evakuering. c. transporten finder sted ved først givne lejlighed. If kan ikke holdes ansvarlig for, i hvilket omfang en transport kan foregå, men vil samarbejde med myndighederne, hvis hjælp er nødvendig. d. anmeldelsen sker inden evakuering. Undlades dette, er erstatningen begrænset til det beløb, det ville have kostet, hvis If Assistance havde været involveret. 22 Version 1.0 Gældende fra 1. juni 2013 Version 1.0 Gældende fra 1. juni

13 Forsikringsbetingelser Rejseforsikring 13. Ophold og transport ved tilbageholdelse Forsikringen dækker sædvanlige, rimelige og nødvendige ekstraudgifter, hvis sikrede under en rejse bliver tilbageholdt af myndighederne på grund af: a. krig, borgerlige uroligheder, terroraktiviteter, militær undtagelsestilstand eller lignende. b. livstruende epidemier, hvis det er erklæret og dokumenteret af Udenrigsministeriet i Danmark. c. Naturkatastrofer Forsikringen dækker Forsikringssummen er kr. per person, per skade, til dækning af sædvanlige, rimelige og nødvendige ekstraudgifter til myndigheder og lignende, til ophold og hjemtransport, samt med op til 500 kr. per døgn til ekstraudgifter til fortæring. Forsikringen dækker mod rimelig dokumentation i op til 3 måneder fra tilbageholdelsens start Forsikringen dækker ikke Ophold og hjemtransport ved tilbageholdelse på mere end et betalingskort med forsikring fra If. Er sikrede omfattet af flere betalingskort med forsikring fra If, kan sikrede frit vælge, hvilket betalingskort der skal dække ophold og hjemtransport ved tilbageholdelse Begrænsninger Det er en forudsætning for erstatning, at: a. Forholdene (jf. pkt. 13a-c) er opstået efter sikredes indrejse. b. Sikrede ikke på et tidligere tidspunkt på rejsen har undladt at følge det danske udenrigsministeriums, dansk ambassades eller lignende institutions anbefaling om evakuering eller hjemrejse. c. Hvis ophold og hjemtransport ved tilbageholdelse arrangeres uden at involvere If Assistance, er erstatningen begrænset til det beløb, det ville have kostet, hvis If Assistance havde været involveret. 14. Eftersøgning Forsikringen dækker sædvanlige, rimelige og nødvendige udgifter, som lokale myndigheder under en rejse finder nødvendige, inden en eftersøgning af sikrede sættes i gang. Udgifterne kan enten være til betaling af, eller som garanti for, udgifterne til eftersøgningen Forsikringen dækker Forsikringssummen er kr. per person per skade og dækker rimelige og nødvendige udgifter til eftersøgning i op til 14 dage indenfor en radius af 50 km fra det sted, sikrede sidst er blevet set Forsikringen dækker ikke Eftersøgning på mere end et betalingskort med forsikring fra If. Er sikrede omfattet af flere betalingskort med forsikring fra If, kan sikrede frit vælge, hvilket betalingskort der skal dække skaden Begrænsninger a. Forsikringen dækker ikke udgifter til eftersøgning i forbindelse med kidnapning, bortførelse og kapring, eller hvis offentlige myndigheder dækker lignende udgifter for personer uden forsikring. b. Hvis eftersøgning arrangeres uden at involvere If Assistance, er erstatningen begrænset til det beløb, det ville have kostet, hvis If Assistance havde været involveret. 15. Redning Forsikringen dækker sædvanlige, rimelige og nødvendige udgifter, som lokale myndigheder under en rejse finder nødvendige, inden en redningsaktion sættes i gang. Udgifterne kan enten være til betaling af eller som garanti for udgifterne til redningsaktionen Forsikringen dækker Forsikringssummen er kr. per person, per skade, og dækker rimelige og nødvendige udgifter til redning eller afhentning Forsikringen dækker ikke Redning på mere end et betalingskort med forsikring fra If. Er sikrede omfattet af flere betalingskort med forsikring fra If, kan sikrede frit vælge, hvilket betalingskort der skal dække skaden Begrænsninger a. Forsikringen dækker ikke udgifter til redning i forbindelse med kidnapning, bortførelse og kapring, eller hvis offentlige myndigheder dækker lignende udgifter for personer uden forsikring. 24 Version 1.0 Gældende fra 1. juni 2013 Version 1.0 Gældende fra 1. juni

14 Forsikringsbetingelser Rejseforsikring b. Hvis redning arrangeres uden at involvere If Assistance, er erstatningen begrænset til det beløb, det ville have kostet, hvis If Assistance havde været involveret. 16. Sikkerhedsstillelse og kaution Forsikringen yder et rentefrit lån til sikkerhedsstillelse eller kaution, der, permanent eller midlertidigt, kan sikre frigivelse af sikrede eller dennes personlige ejendele fra tilbageholdelse af lokale myndigheder under en rejse. Det rentefrie lån skal tilbagebetales til If straks efter de pågældende myndigheders frigivelse af sikkerhedsstillelsen. Det samme gør sig gældende, hvis sikkerhedsstillelsen beslaglægges som følge af, at sikrede: Ikke betaler idømt bøde eller erstatning Ikke møder frem til retsmøder På anden måde er ansvarlig eller ansvarligt hæftende for den udeblevne tilbagebetaling Forsikringen dækker Forsikringen yder et rentefrit lån på op til kr. per person, per skade Forsikringen dækker ikke Sikkerhedsstillelse og kaution på mere end et betalingskort med forsikring fra If. Er sikrede omfattet af flere betalingskort med forsikring fra If, kan sikrede frit vælge, hvilket betalingskort der skal dække skaden Begrænsninger Forsikringen dækker ikke sikkerhedsstillelse eller kaution i retssager, der i væsentligt omfang vedrører kontrakt-, erhvervs- og arbejdsforhold, ansvar for benyttelse af motordrevne køretøjer samt strafferetslige sager. 17. Privatansvar Forsikringen yder erstatning, hvis sikrede under en rejse pådrager sig et juridisk erstatningsansvar for skade på personer eller ting i henhold til gældende ret i det land, hvor skaden indtræder Forsikringen dækker Forsikringssummen er kr. per år og dækker: a. den erstatning, som sikrede idømmes at betale b. Omkostninger i forbindelse med erstatningsspørgsmålets afgørelse. c. Skade på hotel eller lejet bolig samt indbo heri med op til kr. per rejse Forsikringen dækker ikke a. Sikredes erstatningsansvar: 1. I kontrakts-, erhvervs- eller arbejdsforhold. 2. Som følge af, at sikrede har pådraget sig et videregående ansvar, end hvad sikrede ville være underlagt efter dansk rets almindelige regler om erstatningsansvar udenfor kontrakt. 3. For skade på ting, som sikrede ejer, har til låns, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring, bearbejdning eller behandling, har sat sig i besiddelse af eller har i varetægt af anden grund. 4. For skade forvoldt af hunde. 5. For skade som følge af, at sikrede ved smitte eller på anden vis påfører andre sygdom. 6. For skade forvoldt eller opstået ved benyttelse af motordrevet køretøj, luftfartøj, søfartøjer på over 3 meters længde eller søfartøjer, hvis motorkraft overstiger 3 HK. 7. For skade forvoldt af sikrede som jæger. b. Privatansvar på mere end et betalingskort med forsikring fra If. Er sikrede omfattet af flere betalingskort med forsikring fra If, kan sikrede frit vælge, hvilket betalingskort der skal dække skaden Begrænsninger a. den under pkt anførte forsikringssum danner øverste grænse for Ifs erstatningspligt efter ét skadetilfælde, uanset om ansvaret pålægges flere, og uanset om der er dækning på en eller flere policer i If. b. Sikrede kan ikke med bindende virkning for If helt eller delvist anerkende erstatningspligt for forvoldt skade Selvrisiko Selvrisiko udgør kr. per skade. 26 Version 1.0 Gældende fra 1. juni 2013 Version 1.0 Gældende fra 1. juni

15 Forsikringsbetingelser Rejseforsikring 18. Retshjælp Forsikringen dækker udgifter til sagsomkostninger ved private retstvister, der er opstået på en rejse, og som: Kan indbringes for domstole eller voldgiftsretter. Ikke har forbindelse med sikredes erhvervsudøvelse. For retshjælpsdækningen gælder endvidere Forsikring og Pensions Almindelige Betingelser for Retshjælp, og den dækker tillige rejseomkostninger, hvis sikrede skal afhøres som vidne eller part i forbindelse med en sag i udlandet Forsikringen dækker Forsikringssummen er kr. per skade og dækker rimelige og nødvendige sagsomkostninger samt rejseomkostninger i forbindelse med rets- og voldgiftssager, hvor sikrede: a. Skal være til stede, for at sagen kan gennemføres, og er indkaldt for at afgive partsforklaring. b. er indkaldt som vidne, hvis ikke det er muligt at afgive vidneforklaring i bopælslandet Forsikringen dækker ikke a. Udgifter i forbindelse med rets- og voldgiftssager mellem sikrede og rejsebureau, rejsearrangør eller rejseformidler samt mellem sikrede og If. b. Forsikringen dækker ikke udgifter til advokatrådgivning eller klagenævnsbehandling, hvor der ikke er sket henvisning fra en domstol. c. retshjælp på mere end et betalingskort med forsikring fra If. Er sikrede omfattet af flere betalingskort med forsikring fra If, kan sikrede frit vælge, hvilket betalingskort der skal dække skaden Selvrisiko Ved enhver skade omfattet af retshjælpsdækningen betaler sikrede en selvrisiko. Selvrisikoen udgør 10 % af de samlede omkostninger, dog mindst kr. per skade. 19. Erstatning ved ruteflyselskabs konkurs Forsikringen dækker, hvis ferierejsen aflyses, afbrydes eller ændres som følge af et ruteflyselskabs insolvens (konkurs og/ eller rekonstruktion) Forsikringen dækker Forsikringen dækker med op til forsikringssummen på kr. per rejse for alle de sikrede personer. Før afrejse dækkes: a. den del af flybillettens pris, som ikke refunderes fra anden side, eller b. rimelige og nødvendige ekstraudgifter med op til forsikringssummen til indhentning af den oprindeligt planlagte rejserute til transportudgifter og ophold. Efter afrejse dækkes: a. rimelige og nødvendige ekstraudgifter til erstatningsflybilletter på samme klasse som de oprindeligt bookede flybilletter til hjemrejsen. b. rimelige og nødvendige ekstraudgifter til ophold og fortæring med op til kr. pr. døgn pr. sikrede, dog maksimalt kr. pr. skade for alle de sikrede personer, i det tidsrum, hvor sikredes hjemkomst er forsinket i forhold til oprindelig rejseplan Forsikringen dækker ikke a. erhvervsrejser og kombinerede erhvervs- og ferierejser. b. rejser i bopælslandet, medmindre der er tilknyttet en indenrigsflyrejse for at komme på en udenrigsflyrejse. c. Flybilletter, der er købt ved ruteflyselskaber, der ikke er selskabsregistreret i Norden eller i et EU-/EØS-land. d. Udgifter, der refunderes af konkursboet eller andre erstatningspligtige. e. Flybilletter, der er betalt med betalingskort, hvis sikrede kan gøre indsigelse gennem betalingskortsselskabet. f. erstatning for et ruteflyselskabs insolvens, hvis sikrede med rette burde vide, at insolvens var fastslået eller nært foranstående på købstidspunktet. g. indbetalinger til ruteflyselskabet, efter at insolvens er bekendtgjort. h. Erstatning, for hvilke tredjepart kan gøres ansvarlig Begrænsninger Det er en betingelse for at opnå erstatning, at a. Flybilletten er købt direkte hos et flyselskab eller købt hos et rejsebureau, som er medlem af Rejsegarantifonden eller lign. organisation. b. Flyrejsen ikke er en del af en pakkerejse. Ved pakkerejse forstås et arrangement, der købes samlet, og som består af transport, indkvartering m.v., jf. lov om pakkerejser 2 (Lov nr. 472 af ). 28 Version 1.0 Gældende fra 1. juni 2013 Version 1.0 Gældende fra 1. juni

16 Forsikringsbetingelser Rejseforsikring 20. Afbestillingsforsikring Forsikringen dækker i perioden, hvor rejsens depositum betales og indtil afrejsen. Forsikringen dækker, hvis sikrede ikke kan gennemføre rejsen på grund af: a. dødsfald eller akut opstået alvorlig sygdom (se pkt. 42.2) eller alvorlig tilskadekomst (se pkt. 42.3) for sikrede eller en af sikredes nærmeste pårørende (se pkt ). b. dødsfald eller akut opstået alvorlig sygdom eller alvorlig tilskadekomst for en rejsedeltager, hvis mindre end 10 personer har forudsat at rejse sammen. Rejsedeltageren skal være anført på samme faktura/rejsebevis som sikrede eller skal på anden vis dokumentere at have købt en rejse for at foretage rejsen sammen med sikrede. c. egen sygdom eller tilskadekomst, der gør, at sikrede af medicinske årsager (se pkt 42.15) ikke kan gennemføre de forudbestilte eller forudplanlagte fysiske aktiviteter, som er hovedformålet (se pkt ) med ferierejsen. Sikrede skal dokumentere, at hovedformålet med rejsen er deltagelse i den/de fysiske aktiviteter. Dette kan for eksempel være beskrevet i rejsebeviset eller i reservationer. d. alvorlig skade eller indbrud i sikredes private bolig eller egen virksomhed, der opstår indenfor 10 dage inden planlagt afrejse. e. Omfattende bedrageriske handlinger, begået af en medarbejder i sikredes egen virksomhed i bopælslandet umiddelbart inden afrejsen, der opdages indenfor 10 dage inden planlagt afrejse. f. Overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i sikredes egen virksomhed, opstået umiddelbart inden afrejsen. g. at sikrede er omfattet af strejke eller lockout og derfor, jf. Ferielovens 13 stk. 3, ikke kan begynde sin ferie. h. at sikredes tilstedeværelse som vidne, nævning eller domsmand i retten er nødvendig, og udsættelse er søgt og nægtet af retten. i. at sikrede på grund af egne helbredsmæssige årsager ikke kan få de vaccinationer, der kræves for indrejse i et land, hvor der er planlagt ophold af minimum 3 dages varighed. j. at sikrede uventet opsiges fra sit job og ikke kan nå at gennemføre sin forud planlagte ferie i sikredes opsigelsesperiode. k. at sikrede får nyt arbejde, efter en uventet opsigelse, og derfor ikke kan gennemføre sin forudplanlagte ferie inden tiltrædelse i den nye stilling. l. kaskoskade, der sker indtil 10 dage inden afrejse, på egen bil, forudsat der er tale om forudplanlagt bilferie i egen bil Forsikringen dækker Den del af rejsens pris, der ikke kan refunderes, og som af rejsearrangøren kan kræves betalt, efter at skaden er opstået. Forsikringen yder erstatning for afbestilling, jf. nedenstående: Forsikringen dækker Korttype: MasterCard Private Banking Erstatningen er i DKK Sum per rejse Maks. per person Tilkøb af forhøjelse af forsikringssum på afbestilling Forsikringssummen på afbestillingsforsikringen kan mod betaling forhøjes med yderligere kr. per rejse. Bestillingsblanketten og vejledningen kan hentes på bankens hjemmeside Forsikringen dækker ikke a. Hvis rejsen afbestilles, fordi sikrede ikke kan gennemføre aktiviteter på rejsen på grund af forkølelse, snue, diarre, mindre forstuvning eller lignende lettere sygdom eller tilskadekomst. b. Hvis skadeårsagen er til stede, kendt eller burde være kendt før rejsens bestilling/betaling eller forsikringens ikrafttræden. c. indbetalinger til rejsearrangøren, efter at skaden er opstået, uanset om skadens omfang er bekræftet af læge eller lignende, medmindre sikrede kontraktuelt er forpligtet hertil. d. Skadeårsager, der relaterer sig til stress, depression og andre sindslidelser, medmindre sikrede er sygemeldt i minimum 4 uger fra studie, arbejde eller arbejdsformidlingen. Hvis sikrede ikke kan være sygemeldt fra førnævnte, er det et krav, at diagnosen skal have været lægeligt vurderet minimum 4 uger inden afrejse. e. erstatningskrav, der er dækket af anden forsikring. Forsikringen er subsidiær i forhold til andre forsikringer, hvilket vil sige, at eventuelle dækninger fra andre forsikringer eller aftaler fratrækkes evt. erstatning fra denne forsikring Begrænsninger Det er en betingelse for at opnå erstatning, at a. Sikrede afbestiller, senest første hverdag efter at skaden er sket. Undlades dette, vil erstatningen blive reduceret, hvis forsinkelsen medfører større erstatning end ved rettidig afbestilling. b. Sikrede fremskaffer den dokumentation, der er beskrevet i tabellen på næste side: 30 Version 1.0 Gældende fra 1. juni 2013 Version 1.0 Gældende fra 1. juni

17 Forsikringsbetingelser Rejseforsikring Dokumentation Pkt. 20 i Dokumentation fra den læge, der har vurderet tilfældet. Skade anmeldt under Krav til dokumentation Pkt. 20 j Kopi af opsigelse fra arbejdsgiver. Pkt. 20 a og b Pkt. 20 b Pkt. 20 c Pkt. 20 d og l Pkt. 20 e Pkt. 19 f, g og h Pkt. 20 f, g og h Ved dødsfald: Dødsattest fra læge eller hospital. Ved sygdom eller tilskadekomst: Lægeerklæring, der er udfyldt af behandlende læge tidligst 3 dage inden afrejsedagen og senest første hverdag efter planlagt afrejse. Lægeerklæringen skal dokumentere, at det er medicinsk uforsvarligt at gennemføre den planlagte rejse. Ved skader, der relaterer sig til pkt d, skal bekræftelse på sygemeldingen fra studie, arbejdsgiver eller arbejdsformidling vedlægges. Kopi af faktura/rejsebevis eller anden form for dokumentation, der viser, at rejsedeltageren har købt en rejse for at foretage den sammen med sikrede. Lægeerklæring, der er udfyldt af egen læge eller behandlende læge på hospital, så snart skaden er konstateret, og når det kan forudses, at skaden vil forhindre udøvelse af de aktiviteter, som sportsferien omfatter. Lægeerklæringen skal dokumentere, at det ikke er muligt at deltage i de aktiviteter, som sportsferien/aktivferien omfatter. Det skal også dokumenteres, at der i mere end halvdelen af rejsens varighed er planlagt udøvelse af den aktivitet, som sportsferien/aktivferien omfatter. Dette kan fx være beskrevet i rejsebeviset eller i reservationer. Politirapport, kopi af anmeldelse til forsikringsselskab eller lign. Politirapport Kopi af kommunikation mellem parterne eller anden dokumentation. Dokumentation fra den læge, der har vurderet tilfældet. Pkt. 20 k Pkt. 20 l Kopi af opsigelse fra arbejdsgiver samt af ansættelseskontrakten. Dokumentation for den forudplanlagte bilferie. Bemærk: Kan sikrede ikke fremskaffe den krævede dokumentation, vil årsagen til afbestillingen blive vurderet af If, som også vil vurdere, om sikrede har ret til erstatning. 21. Feriekompensation eller erstatningsrejse I det tilfælde, at sikrede får ødelagt hele eller en del af en ferierejse på grund af akut opstået sygdom eller tilskadekomst, eller hvis sikrede hjemtransporteres under denne forsikrings dækninger eller den offentlige rejsesygesikring, yder forsikringen enten en feriekompensation eller erstatningsrejse til en af følgende persongrupper: a. gruppe af sikrede (jf. pkt. 2), der er forsikret under samme Sydbank MasterCard-kort. Er en eller flere sikrede berettiget til erstatning, yder forsikringen feriekompensation eller erstatningsrejse til hele gruppen af sikrede, eller b. Sikrede selv samt op til 2 rejseledsagere, der er anført på samme faktura/rejsebevis som sikrede, eller som på anden vis kan dokumentere at have købt en rejse for at rejse sammen med sikrede Forsikringen dækker Forsikringen yder erstatning, jf. nedenstående forsikringssummer for private ferierejser: Forsikringen dækker Korttype: MasterCard Private Banking Erstatningen er i DKK Sum per rejse Maks. per person Version 1.0 Gældende fra 1. juni 2013 Version 1.0 Gældende fra 1. juni

18 Forsikringsbetingelser Rejseforsikring Forsikringen yder erstatning enten som en feriekompensation eller erstatningsrejse, hvis sikredes påbegyndte ferierejse bliver helt eller delvist ødelagt som følge af, at sikrede enten bliver: a. Hospitalsindlagt eller får lægeordineret sengeleje/indendørs ophold i ferieboligen på grund af akut opstået sygdom eller tilskadekomst, som er omfattet af denne forsikring eller af den offentlige rejsesygeforsikring, eller b. transporteret hjem som følge af en dækningsberettiget skade, eller c. Syg eller kommer til skade, så sikrede af medicinske årsager (se pkt ) ikke kan gennemføre de forudbestilte, eller forudplanlagte, fysiske aktiviteter, som er hovedformålet (se pkt ) med ferierejsen. Sikrede skal dokumentere, at hovedformålet med rejsen er deltagelse i den/de fysiske aktiviteter, som ferierejsen indeholder. Dette kan for eksempel være beskrevet i rejsebeviset eller i reservationer. Endvidere skal det lægeligt dokumenteres, at sikrede er forhindret i at udføre de forudbestilte, eller de forudplanlagte, fysiske aktiviteter, som er hovedformålet (se pkt ) med ferierejsen. Tilkøb af forhøjelse af forsikringssum på erstatningsrejse Forsikringssummen på erstatningsrejse kan mod betaling forhøjes med yderligere kr. per rejse. Bestillingsblanketten og vejledningen kan hentes på bankens hjemmeside Forsikringen dækker ikke a. når der er tale om erhvervsrejser eller kombinerede erhvervsog ferierejser. b. Udgifter til visum, vaccinationer og forsikringer. c. Syg eller kommer til skade, så sikrede af medicinske årsager (se pkt ) ikke kan gennemføre de forudbestilte, eller forudplanlagte, fysiske aktiviteter, som er hovedformålet (se pkt ) med ferierejsen. Sikrede skal dokumentere, at hovedformålet med rejsen er deltagelse i den/de fysiske aktiviteter, som ferierejsen indeholder. Dette kan for eksempel være beskrevet i rejsebeviset eller i reservationer. Endvidere skal det lægeligt dokumenteres, at sikrede er forhindret i at udføre de forudbestilte, eller de forudplanlagte, fysiske aktiviteter, som er hovedformålet (se pkt ) med ferierejsen Sikrede skal fremsende følgende Det er en betingelse for forsikringens dækning, at sikrede fremskaffer lægeerklæring fra den behandlende læge i udlandet. Lægeerklæringen skal som minimum indeholde diagnose og angive sygeperioden eller perioden for indendørsophold eller bekræfte, at sikrede ikke kan udøve sin forudbestilte eller forudplanlagte fysiske aktivitet, samt i hvor mange dage sikrede er forhindret i dette på grund af sin sygdom/tilskadekomst. Hvis der ikke foreligger tilstrækkelig dokumentation fra lægen i udlandet, afgøres erstatningen af If på baggrund af den dokumentation, der foreligger. På den baggrund vurderer Ifs læge, om sikrede er erstatningsberettiget, samt i hvilken periode sikrede er erstatningsberettiget Fastsættelse af erstatningen Perioden regnes fra kl. 00:00 efter 1. dokumenterede lægebesøg, eller fra kl. 00:00 efter sikredes hjemtransport påbegyndes og frem til kl. 00:00 på den planlagte hjemrejsedag. Hvis hændelsen sker i første halvdel af ferien og varer længere end halvdelen af ferien, dækker forsikringen med en erstatningsrejse, der opgøres som følger: a. Forsikringen dækker det beløb, som er betalt for transport, samt leje af feriebolig, udlejningsbil, sportsudstyr og lignende, forudsat at udgifterne er betalingspligtige, før skaden er opstået, kan dokumenteres i form af originale kvitteringer for udgiften, samt at de ikke kan refunderes, på trods af sikredes afbestilling hurtigst muligt efter at skaden er sket. b. rimelige afholdte ekstraudgifter til fortæring. c. ved ferie i egen bil dækkes transportudgifterne til og fra feriestedet ad nærmeste vej med statens laveste takster for tjenestekørsel i egen bil over km. per år per km. Hvis ikke alle i bilen er berettiget til erstatning, fordeles udgifterne forholdsmæssigt. Hvis hændelsen sker i anden halvdel af ferien eller varer kortere end halvdelen af ferien, ydes der feriekompensation, der opgøres som følger: d. Feriekompensationen er et beløb per dag, der fastsættes ud fra rejsens samlede pris, som beskrevet jf. pkt a-c, fordelt på den planlagte, dokumenterede rejseperiode. Feriekompensation udbetales for det antal dage, hvor hændelsen kan dokumenteres at være til stede. 34 Version 1.0 Gældende fra 1. juni 2013 Version 1.0 Gældende fra 1. juni

19 Forsikringsbetingelser Rejseforsikring Eksempel på udregning: Rejsens samlede pris Rejsens samlede periode X antal ødelagte rejsedøgn Forsikringen yder erstatning, jf. nedenstående forsikringssummer for private ferierejser: Forsikringen dækker e. For den erstatningsberettigede gruppe af sikrede, jf. pkt. 21 a og b, ydes erstatning for samme periode som for sikrede, og erstatningen opgøres individuelt. 22. kompensation for mistet formål for fysiske aktiviteter bestilt efter afrejsen Forsikringen yder kompensation, hvis sikrede pga. sygdom eller skade, som er omfattet af denne forsikring eller af den offentlige rejsesygeforsikring, ikke af medicinske årsager (se pkt 42.15) kan gennemføre de fysiske aktiviteter, der købes efter afrejse fra bopælslandet. Forsikringen yder kompensation til en af følgende persongrupper: a. gruppe af sikrede (jf. pkt. 2), der er forsikret under samme Sydbank MasterCard-kort. Er en eller flere sikrede berettiget til erstatning, yder forsikringen feriekompensation eller erstatningsrejse til hele gruppen af sikrede, eller b. Sikrede selv samt op til 2 rejseledsagere, der er anført på samme faktura/rejsebevis som sikrede, eller som på anden vis kan dokumentere at have købt en rejse for at rejse sammen med sikrede Forsikringen dækker De udgifter, sikrede har afholdt for den/de fysiske aktiviteter, der er købt efter afrejse fra bopælslandet. Der erstattes for de udgifter til aktiviteter, som er ubenyttede, og som ikke kan refunderes af arrangøren, efter at skaden er opstået. Korttype Erstatning i DKK MasterCard Private Banking Sum per rejse Selvrisiko Sikrede skal fremsende følgende Det er en betingelse for forsikringens dækning, at sikrede fremskaffer lægeerklæring fra den behandlende læge i udlandet. Lægeerklæringen skal som minimum indeholde diagnose og angive sygeperioden eller perioden for indendørsophold eller bekræfte, at sikrede ikke kan udøve sin forudbestilte eller forudplanlagte fysiske aktivitet, og angive, i hvor mange dage sikrede er forhindret i dette på grund af sin sygdom/tilskadekomst. Hvis der ikke foreligger tilstrækkelig dokumentation fra lægen i udlandet, afgøres erstatningen af If på baggrund af den dokumentation, der foreligger. På den baggrund vurderer Ifs læge, om sikrede er erstatningsberettiget, samt i hvilken periode sikrede er erstatningsberettiget Forsikringen dækker ikke a. Erhvervsrejser eller kombinerede erhvervs- og ferierejser. b. Udgifter til visum, vaccinationer og forsikringer. 23. Bagage Forsikringen dækker under en rejse bortkomst og/eller beskadigelse af sikredes almindelige bagage som følge af: a. Røveri. b. tyveri fra aflåst hotelværelse, feriebolig (herunder campingvogn og mobilhome), safetybox, bagagerum/handskerum i motorkøretøj, hvis der er synlige tegn på indbrud. c. tyveri af genstande, der bæres på, eller af, sikrede, forudsat at sikrede bemærker tyveriet i gerningsøjeblikket. d. beskadigelse som følge af hændeligt uheld samt brand- eller vandskade sket på udlandsrejsen. 36 Version 1.0 Gældende fra 1. juni 2013 Version 1.0 Gældende fra 1. juni

20 Forsikringsbetingelser Rejseforsikring e. bortkomst, beskadigelse eller forveksling af indskreven bagage (se pkt ), dog ikke rede penge, rejsedokumenter, værdipapirer, pc, fotoudstyr og andet teknisk udstyr samt smykker. Bagagen anses først for bortkommet, når transportøren oplyser, at eftersøgningen er opgivet Forsikringen dækker Forsikringen dækker med indtil forsikringssummen, der er gældende for det pågældende Sydbank MasterCard: Forsikringen dækker Korttype Erstatning i DKK MasterCard Private Banking I alt per rejse Indenfor forsikringssummen yder forsikringen erstatning for: a. almindelig bagage tilhørende sikrede, herunder beklædningsgenstande, toiletting, pc-udstyr, mobiltelefon, kamera, rede penge og betalingskort, rejsebilletter, pas, værdipapirer, som den sikrede tager med på rejsen eller anskaffer under rejsen. b. Sportsudstyr, der anvendes i forbindelse med fysiske aktiviteter på ferierejser (se pkt ). Se pkt c for sportsudstyr, der er undtaget på forsikringen. c. Omkostninger til genanskaffelse af rejsebilletter, rejsechecks, betalingskort, værdipapirer og pas. Omkostningerne omfatter nødvendig transport, gebyrer, foto m.m., men ikke erstatning for den tid, det tager at genanskaffe effekterne. f. Skade på, eller forårsaget af, mad, flasker, glas og lignende nedpakket i bagagen, herunder bagageskader, der skyldes dårlig emballering. g. glemte, tabte eller forlagte genstande samt tyveri af genstande, der henstår uden opsyn, medmindre de er låst inde i lokale, bagagerum/handskerum (ikke synligt udefra) i motorkøretøj, bagageboks eller lignende. h. Indirekte tab og følgeskader. i. erstatning for bagage fra mere end et betalingskort med forsikring fra If. Er sikrede omfattet af flere betalingskort med forsikring fra If, kan sikrede frit vælge, hvilket betalingskort der skal dække skaden Begrænsninger For denne dækning gælder nedenstående begrænsninger i procent af forsikringssummen (se pkt. 23.1) for følgende type af effekter: Begrænsninger Effekttype i % Rede penge, betalingskort, værdipapirer: 20 % Erstatning for en enkelt genstand: 50 % Erstatning for pc- og fotoudstyr, andet elektronisk udstyr, mobiltelefoner, tablet, sportsudstyr samt 50 % værdigenstande, briller og proteser: Film, video, båndoptagelser, tegninger, manuskripter og lignende: Værdien af råmaterialet 23.2 Forsikringen dækker ikke a. Simpelt tyveri. b. genstande til kommerciel eller erhvervsmæssig brug, herunder værktøj, vareprøver, handelsvarer og kollektioner. c. Sportsudstyr (bortset fra de under pkt b nævnte), jagtudstyr, cykler, klapvogne, reservedele og tilbehør til motorkøretøjer, både og lignende. d. genstande, der sendes særskilt (som fragt eller lignende), idet disse ikke er omfattet af forsikringen under transporten, men først fra det tidspunkt, hvor de afhentes af sikrede. e. Slitage eller gradvis forringelse, ridser, skrammer samt ramponering af kufferter eller anden emballage, hvis brugsværdien efter skaden i væsentlig grad er uforandret. Endvidere er det en betingelse for at opnå erstatning, at: a. Sikredes bagage behandles og opbevares betryggende, og at sikrede udviser påpasselighed. b. Pc-udstyr, fotoudstyr, tablet, andet elektronisk udstyr, mobiltelefoner, briller, proteser samt alle former for værdigenstande opbevares i håndbagagen. Er disse genstande placeret i indskreven bagage (se pkt ), er genstandene ikke dækket. c. Sikrede ved bortkomst af indskreven bagage (se pkt ) foretager anmeldelse til den ansvarlige transportør. Original kvittering for anmeldelsen skal sendes til If i form af skadesrapport, PIR (Property Irregularity Report) samt originale flybilletter. d. Sikrede ved tyveri/røveri anmelder det til nærmeste politimyndighed og sender original kvittering for anmeldelsen til If. 38 Version 1.0 Gældende fra 1. juni 2013 Version 1.0 Gældende fra 1. juni

Sydbank MasterCard Private Banking

Sydbank MasterCard Private Banking Sydbank MasterCard Private Banking Business Forsikringsbetingelser Oktober 2013 Indholdsfortegnelse Forsikringsbetingelser Dækningsoversigter 6 Rejseforsikring 10 Forsikringen er tegnet i 10 Hvem er dækket

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Travel Ung. Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung

REJSEFORSIKRING. Travel Ung. Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung Travel Ung REJSEFORSIKRING Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. SP-15-MC-UNG Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Sydbank MasterCard

Forsikringsbetingelser for Sydbank MasterCard Forsikringsbetingelser for Sydbank MasterCard April 2012 Forsikringsbetingelser Rejseforsikring 48 Version 2.0 gældende fra 1. april 2012 Version 2.0 gældende fra 1. april 2012 49 Dækningsoversigt for

Læs mere

Ungdomsrejseforsikring

Ungdomsrejseforsikring tættere på Ungdomsrejseforsikring Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC-UNG Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Tilknyttet Spar Nord Bank MasterCard Classic Plus, Gold Plus og Platinum Plus

REJSEFORSIKRING. Tilknyttet Spar Nord Bank MasterCard Classic Plus, Gold Plus og Platinum Plus REJSEFORSIKRING Tilknyttet Spar Nord Bank MasterCard Classic, Gold og PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. SP-15-MC-Private Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler Gældende fra

Læs mere

Rejseforsikring. Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ tættere på. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr.

Rejseforsikring. Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ tættere på. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. tættere på Rejseforsikring Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Standard, Gold og Platinum

Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Standard, Gold og Platinum Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Standard, Gold og Platinum PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. SP-15-MC-Private Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Sydbank MasterCard Private Classic Ung Debit

Sydbank MasterCard Private Classic Ung Debit Sydbank MasterCard Private Classic Ung Debit Forsikringsbetingelser April 2012 Forsikringsbetingelser Ungdomsrejseforsikring 42 Version 2.0 gældende fra april 2012 Version 2.0 gældende fra april 2012 43

Læs mere

Forsikringsbetingelser Ungdomsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser Ungdomsrejseforsikring

Forsikringsbetingelser Ungdomsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser Ungdomsrejseforsikring Forsikringsbetingelser Ungdomsrejseforsikring 116 117 Dækningsoversigt for MasterCard Ung i tilknytning til MasterCard Classic, Gold og Platinum (i DKK) Punkt Basisdækning for MasterCard Ung i tilknytning

Læs mere

Travel Ung Rejseforsikring

Travel Ung Rejseforsikring tættere på Travel Ung Rejseforsikring Tilknyttet Stjerne MasterCard Travel Ung og Stjerne Debit Travel Ung PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC-UNG-DEBIT Police nr. 69-100038 Almindelige vilkår gældende

Læs mere

Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank Mastercard Platinum Private Banking

Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank Mastercard Platinum Private Banking Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank Mastercard Platinum Private Banking PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. SP-17-Mastercard Platinum Private Banking Almindelige vilkår gældende i tilknytning til

Læs mere

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej Skal rejsen købes på kortet? Hvad dækker forsikringen? Kombinerede ferie- og Erhvervsrejser kun for AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Hvor dækker forsikringen?

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Travel Ung. Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung

REJSEFORSIKRING. Travel Ung. Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung Travel Ung REJSEFORSIKRING Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. SP-15-MC-UNG Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Sydbank MasterCard Sydbanks tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Ring til Sydbanks, når du har brug for din rejseforsikring enten til akut skadehjælp eller til skader efter hjemkomsten til Danmark

Læs mere

Sydbank MasterCard. Forsikringsbetingelser. november 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

Sydbank MasterCard. Forsikringsbetingelser. november 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Sydbank MasterCard Forsikringsbetingelser november 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Forsikringsbetingelser Rejseforsikring Tilknyttet Sydbank MasterCard Classic, Gold & Platinum Forsikringsaftalen

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Tilknyttet Spar Nord MasterCard 1000

REJSEFORSIKRING. Tilknyttet Spar Nord MasterCard 1000 REJSEFORSIKRING Tilknyttet Spar Nord MasterCard 1000 PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. SP-17-MC1000 Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler Gældende fra 1. november 2016 Travel

Læs mere

Visa Electron Ungdomsrejseforsikring

Visa Electron Ungdomsrejseforsikring Visa Electron Ungdomsrejseforsikring november 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Ungdomsrejseforsikring Tilknyttet Sydbank Visa Electron Forsikringsaftalen er indgået med If (Filial af If

Læs mere

Sydbank MasterCard. Ungdomsrejseforsikring. november 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

Sydbank MasterCard. Ungdomsrejseforsikring. november 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Sydbank MasterCard Ungdomsrejseforsikring november 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Forsikringsbetingelser Ungdomsrejseforsikring Tilknyttet Sydbank MasterCard Classic, Gold & Platinum

Læs mere

Sydbank MasterCard. Forsikringsbetingelser. Januar 2009 6363.0309

Sydbank MasterCard. Forsikringsbetingelser. Januar 2009 6363.0309 Sydbank MasterCard Forsikringsbetingelser Januar 2009 Rejseforsikring Tilknyttet Sydbank MasterCard Classic, Gold & Platinum Forsikringsaftalen er indgået med If (Filial af If Skadeförsäkring AB (publ.)

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser Rejseforsikring Tilknyttet Sydbank MasterCard Business Debit Classic, Gold & Platinum Forsikringsaftalen er indgået med If (Filial af If Skadeförsäkring AB (publ.), Sverige Personforsikringer

Læs mere

Tilknyttet Spar Nord Bank MasterCard Business Gold og Business Platinum

Tilknyttet Spar Nord Bank MasterCard Business Gold og Business Platinum REJSEFORSIKRING Tilknyttet Spar Nord Bank MasterCard Gold og PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. SP-17-MC- Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler Gældende fra 1. januar 2017

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Travel Ung. Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung

REJSEFORSIKRING. Travel Ung. Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung Travel Ung REJSEFORSIKRING Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. SP-17-MC-UNG Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Tilknyttet Spar Nord Bank MasterCard Classic Plus, Gold Plus og Platinum Plus

REJSEFORSIKRING. Tilknyttet Spar Nord Bank MasterCard Classic Plus, Gold Plus og Platinum Plus REJSEFORSIKRING Tilknyttet Spar Nord Bank MasterCard Classic, Gold og Platinum PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. SP-17-MC-Private Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler Gældende

Læs mere

Rejseforsikring. Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Cash Standard, Guld & Platin. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC

Rejseforsikring. Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Cash Standard, Guld & Platin. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Cash Standard, Guld & Platin PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Personforsikringer. Forsikringsbetingelser

Personforsikringer. Forsikringsbetingelser Personforsikringer If Rejseforsikring tilknyttet Sydbank MasterCard Forsikringsaftalen er indgået med If (Filial af If Skadeförsäkring AB (publ.) Vilkår nr. 69-08 Almindelige vilkår gældende i tilknytning

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Skal rejsen købes på kortet? Hvad dækker forsikringen? Ferierejser Ferierejser Ferierejser Rejser i hele verden og i Hvor

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

Dækningsoversigt MasterCard Private, inkl. Familiekort,og Business gældende fra januar 2015 (alle summer er i DKK og bliver ikke indeksreguleret)

Dækningsoversigt MasterCard Private, inkl. Familiekort,og Business gældende fra januar 2015 (alle summer er i DKK og bliver ikke indeksreguleret) 6695-1 Indhold 1. Forsikringen er tegnet i:... 6 2. Hvem er dækket af forsikringen?... 6 3. Hvornår dækker forsikringen, og hvilke rejser er omfattet?... 6 4. Tilkøb af flere rejsedage eller højere dækningssummer...

Læs mere

Generelle forsikringsbetingelser rejseforsikring tilknyttet Sydbank MasterCard Private og Business Gældende fra 1. januar 2015

Generelle forsikringsbetingelser rejseforsikring tilknyttet Sydbank MasterCard Private og Business Gældende fra 1. januar 2015 6724-1 Generelle forsikringsbetingelser rejseforsikring tilknyttet Sydbank MasterCard Private og Business Gældende fra 1. januar 2015 De generelle forsikringsbetingelser er gældende for hele forsikringen.

Læs mere

Rejseforsikring. Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Standard, Guld & Platinum. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC

Rejseforsikring. Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Standard, Guld & Platinum. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Standard, Guld & Platinum PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler Gældende

Læs mere

Dækningsoversigt MasterCard Ung Debit gældende fra januar 2015 (alle summer er i DKK og bliver ikke indeksreguleret)

Dækningsoversigt MasterCard Ung Debit gældende fra januar 2015 (alle summer er i DKK og bliver ikke indeksreguleret) 6696-1 Indhold 1. Forsikringen er tegnet i:... 4 2. Hvem er dækket af forsikringen?... 4 3. Hvornår dækker forsikringen, og hvilke rejser er omfattet?... 4 4. Tilkøb af flere dækninger... 5 5. Varighed,

Læs mere

Ungdomsrejseforsikring

Ungdomsrejseforsikring Ungdomsrejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Standard, Guld & Platinum PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC-UNG Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Generelt 1. Hvemerdækket? Dækningen omfatter den samme persongruppe, som er anført i Codan Boforsikring

Læs mere

If Rejseforsikring tilknyttet Sydbank MasterCard

If Rejseforsikring tilknyttet Sydbank MasterCard Personforsikringer If Rejseforsikring tilknyttet Sydbank MasterCard Forsikringsaftalen er indgået med If (Filial af If Skadeförsäkring AB (publ.) Vilkår nr. 69-07 Almindelige vilkår gældende i tilknytning

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

MasterCard Private Banking og MasterCard Private Banking Business gældende fra januar 2015 (alle summer er i DKK og bliver ikke indeksreguleret)

MasterCard Private Banking og MasterCard Private Banking Business gældende fra januar 2015 (alle summer er i DKK og bliver ikke indeksreguleret) Indhold 1. Forsikringen er tegnet i:...6 2. Hvem er dækket af forsikringen?...6 3. Hvornår dækker forsikringen, og hvilke rejser er omfattet?...6 4. Tilkøb af flere rejsedage eller højere summer...7 5.

Læs mere

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING SENIORRE JSEFORSIKRING FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 1 måneds varighed S I K K E R H E D U D O V E R A L L E

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

Forskelsbilag - Rejseforsikring

Forskelsbilag - Rejseforsikring Forskelsbilag - Rejseforsikring Vilkår nr. RE-8 - juni 2017 Hvem dækker forsikringen Afsnit 1.B Dækning for delebørn og andre børn. Andre familiemedlemmer. Har dine og din nuværende ægtefælles/ samlevers

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-35 med afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser for Årsrejseforsikring Indholdsfortegnelse Årsrejseforsikring...3 1 Hvem er sikret...3 2 Hvilke typer

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Betingelser nr. 02 EP FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Afbestillingsforsikring Sektion A Fælles betingelser Police nr. 85.0.01.303-0000 1.0

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda.

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda. 3 Gouda Rejseforsikring har egen alarmcentral, som har til huse i København. På Gouda Alarmcentral i Danmark sidder rutinerede, danske medarbejdere klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet. Alarmcentralen

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 18. juni 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Forsikringstager Telefon privat/mobil Træffes bedst E-mail Rejseforsikring tilknyttet Nordea kreditkort

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ÅRSREJSEFORSIKRING INCL. AFBESTILLINGSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche Rej Betingelser 010116 Side Dækningsoversigt...

Læs mere

Produkt- og forsikringsoversigt

Produkt- og forsikringsoversigt Produkt- og forsikringsoversigt I samarbejde med PenSam Forsikring har PenSam Bank sammensat en række forsikringsdækninger til dit MasterCard. I denne folder kan du finde en oversigt over alle forsikringsydelser,

Læs mere

Dækninger MasterCard Ung Debit Rejser i bopælsland*

Dækninger MasterCard Ung Debit Rejser i bopælsland* Indhold Dækningsoversigt...2 Generelle forsikringsbetingelser...3 1. Forsikringen er tegnet i:...5 2. Hvem er dækket af forsikringen?...5 3. Hvornår dækker forsikringen, og hvilke rejser er omfattet?...5

Læs mere

ERHVERVS- REJSEFORSKRING

ERHVERVS- REJSEFORSKRING ERHVERVS- REJSEFORSKRING Erhvervs-Rejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks Erhvervs- Rejseforsikring sikrer

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring Afbestillingsforsikring 007 Familieforsikring Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 Tekst Sikrede Hvilke typer rejser er dækket Geografisk område Forsikringssum Forsikringsperiode Dækningsomfang Undtagelser Særlige forhold

Læs mere

Sydbank A/S Rejseforsikring

Sydbank A/S Rejseforsikring Sydbank A/S Rejseforsikring Sydbank MasterCard Business Classic Police nr. 69-100005 Vilkår nr. 69-05 Gældende fra juli 2005 1. 2. 3. 4. Hvem er dækket af forsikringen? Side 4 Hvornår træder forsikringen

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOM Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R G O U D A R E J S E F O R S I K R I N G S I K

Læs mere

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig skal opereres på et hospital

Læs mere

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka Global Ekstra dækker dig og din familie i hele verden, inklusiv afbestillingsforsikring. Alka Global Ekstra giver dig mulighed for at rejse i hele verden

Læs mere

Police Idrætsrejseforsikring Police nr.: Dato: 1. januar 2016

Police Idrætsrejseforsikring Police nr.: Dato: 1. januar 2016 DGI og DIF c/o DIF, Att. Willy Rasmussen Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Ikrafttrædelse: 1. januar 2016 Policen er ændret og afløser samtidig tidligere police med samme policenr. i Tryg. Forfald: 1. januar.

Læs mere

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R RE JSEFORSIKRING ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 er S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R der omfatter USA. Vores rejseforsikringer

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser 825 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Gouda-kunde 3 I. Vær opmærksom på 4 II. Hvad gør jeg, hvis når du får brug for din forsikring 4 III. Forsikringsbetingelser

Læs mere

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER årsrejseforsikring enkeltperson eller husstand Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

Police Idrætsrejseforsikring Police nr.: Dato: 1. januar 2017

Police Idrætsrejseforsikring Police nr.: Dato: 1. januar 2017 DIF og DGI Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Policen gælder fra: 1. januar 2017. Policen er ændret og afløser samtidig tidligere policer med samme policenr. i Tryg. Præmien forfalder: 1. januar. Dækningsomfang:

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 HVORDAN ER DU FORSIKRET?... 2 1. Hvem dækker forsikringen?... 2 2. Hvad dækkes?... 2 3. Hvordan kan forsikringen købes?... 2 4. Hvornår

Læs mere

UDSTATIONERINGSFORSIKRING

UDSTATIONERINGSFORSIKRING UDSTATIONERINGSFORSIKRING ÅRSAFTALE FOR VIRKSOMHEDER Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Betingelser Nr. 04101 Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring

Erhvervsrejseforsikring Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks

Læs mere

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed seniorre jseforsikring SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

Rejseforsikring 2013

Rejseforsikring 2013 Rejseforsikring 2013 Information fra Sygeforsikringen "danmark" Tag trygheden med på ferie Vælg den rigtige dækning Som medlem af "danmark" har du mulighed for at tegne en rejsefor - sik ring, der dækker

Læs mere

Sydbank A/S Rejseforsikring

Sydbank A/S Rejseforsikring Sydbank A/S Rejseforsikring 1. 2. 3. 4. Hvem er dækket af forsikringen? Side 4 Hvornår træder forsikringen i kraft? Side 4 Hvor dækker forsikringen? Side 5 Rejseservice Side 6 Sydbank MasterCard Business

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN BETINGELSER NR. 825 TILLÆG TIL INDBOFORSIKRING KÆRE GOUDA-KUNDE Betingelser består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring.

Læs mere

Sydbank A/S Rejseforsikring

Sydbank A/S Rejseforsikring Sydbank A/S Rejseforsikring 1. 2. 3. 4. Hvem er dækket af forsikringen? Side 4 Hvornår træder forsikringen i kraft? Side 4 Hvor dækker forsikringen? Side 5 Rejseservice Side 6 Sydbank MasterCard Private

Læs mere

Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER ungdomsrejseforsikring ungdom Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER ungdomsrejseforsikring

Læs mere

Betingelser nr. 31-1 Rejseforsikring ferie og fritid

Betingelser nr. 31-1 Rejseforsikring ferie og fritid Betingelser nr. 31-1 Rejseforsikring ferie og fritid Indhold Grundlaget for forsikringsaftalen er dansk lov, herunder lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed. Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. F 203507 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Nr. 03J Policenummer 5814260196 Gældende fra 1. juli 2013. SEKTION A FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringen 1.1 Hvem

Læs mere

LEV-Forsikring. RejsePlus. Generelt. Forsikringsbetingelser

LEV-Forsikring. RejsePlus. Generelt. Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Generelt 1. Hvem er dækket? Dækningen omfatter den samme persongruppe, som er anført i Codan Boforsikring

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

LEV-Forsikring. Verdensrejsedækningen. Forsikringsbetingelser. Verdensrejsedækning

LEV-Forsikring. Verdensrejsedækningen. Forsikringsbetingelser. Verdensrejsedækning Verdensrejsedækningen Verdensrejsedækning For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring 1 Hvem er dækket? Dækningen omfatter den samme personkreds,

Læs mere

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet).

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30.1. Sikrede. (Gælder kun, hvis det fremgår af din police). For ferierejsedækningen

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring DFDS Seaways Travel Guard Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring TRAVEL GUARD Afbestillingsforsikring DFDS Seaways afbestillingsforsikring, gældende fra 1.

Læs mere

01-2007-ÅRS Side 1 af 10

01-2007-ÅRS Side 1 af 10 Årsrejseforsikring Tilvalg til Familiens Basisforsikring 1. Hvem hører til gruppen af sikrede?...2 2. Hvad gælder dækningen?...2 2.1 Er der valgt Europadækning...2 2.2 Er der valgt Verdensdækning....2

Læs mere

Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring

Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring 1. Hvem er dækket? Dækningen omfatter den samme personkreds, som er anført i Indbodækningen

Læs mere

Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Gold Basic

Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Gold Basic Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Gold Basic PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. SP-15-MC-Gold Basic Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler Gældende

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING Betingelser nr. 722

AFBESTILLINGSFORSIKRING Betingelser nr. 722 AFBESTILLINGSFORSIKRING Betingelser nr. 722 INDHOLDSFORTEGNELSE I VÆR OPMÆRKSOM PÅ... 2 II HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN FORSIKRING... 2 III FORSIKRINGSBETINGELSER... 3 1. HVORDAN ER DU FORSIKRET?...

Læs mere

Rejseforsikring ferie og fritid

Rejseforsikring ferie og fritid Rejseforsikring ferie og fritid Betingelser nr. 31-1 maj 2016 GF Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 70 13 80 80 gf@gfforsikring.dk www.gfforsikring.dk CVR: 26 23 14 18 Aftalegrundlag Grundlaget

Læs mere

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(WaterCircles Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse

Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse Sygdom, tilskadekomst, ulykke, hjemtransport, personassistance Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Firmanavn CVR-nr. Firmaadresse Postnr. By Firma e-mail Firmatelefon

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING. NYHED Nu også mulighed for årsafbestillingsforsikring. Sikkerhed ud over alle grænser

ÅRSREJSEFORSIKRING. NYHED Nu også mulighed for årsafbestillingsforsikring. Sikkerhed ud over alle grænser ENKELTPERSON, HUSSTAND ELLER SENIOR Hver enkelt ferierejse må maksimalt vare 1 måned Gælder i 1 år på alle ferierejser Husk skitillæg, hvis du skal på skiferie ÅRSREJSEFORSIKRING NYHED Nu også mulighed

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade)

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING Policenummer: Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: CPR nr.: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SKADELIDTE Navn: CPR

Læs mere

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 5108 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1 INDLEDENDE

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 825

ÅRSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 825 ÅRSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 825 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere