If Rejseforsikring tilknyttet Sydbank MasterCard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "If Rejseforsikring tilknyttet Sydbank MasterCard"

Transkript

1 Personforsikringer If Rejseforsikring tilknyttet Sydbank MasterCard Forsikringsaftalen er indgået med If (Filial af If Skadeförsäkring AB (publ.) Vilkår nr Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra maj 2007

2 Indhold INDLEDNING FORSIKRINGEN ER TEGNET I: HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN? HVORNÅR TRÆDER FORSIKRINGEN I KRAFT? HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN?... 3 BASISDÆKNINGER FOR CLASSIC, GOLD OG PLATINUM KORT REJSESERVICE SYGDOM OG LÆGEUDGIFTER HJEMTRANSPORT SYGELEDSAGELSE OG TILKALD HJEMKALDELSE KRISEHJÆLP KIDNAPNING EVAKUERING TILBAGEHOLDELSE EFTERSØGNING REDNING SIKKERHEDSSTILLELSE OG KAUTION PRIVATANSVAR RETSHJÆLP AFBESTILLINGSFORSIKRING ERSTATNINGSREJSE TILLÆGSDÆKNINGER FOR GOLD OG PLATINUM KORT BAGAGE BAGAGEFORSINKELSE INDHENTNING AF REJSERUTEN FORSINKET FREMMØDE FLYFORSINKELSE OVERFALD ULYKKE TILLÆGSDÆKNINGER FOR PLATINUM KORT ERSTATNINGSBIL SUPPLEMENT TIL KASKOFORSIKRING PÅ UDLEJNINGSBIL I UDLANDET DÆKNING AF SELVRISIKO VED LEJE AF BIL I UDLANDET ERSTATNINGSMEDARBEJDER (GÆLDER KUN FOR BUSINESS PLATINUM KORT) GENERELLE FORSIKRINGSBETINGELSER: HVAD ER FORSIKRINGSSUMMERNE? OVERORDNET DÆKNINGSBEGRÆNSNING UNDTAGELSER GÆLDENDE FOR HELE FORSIKRINGEN LOVVALG OG VÆRNETING SIKREDES OPLYSNINGSPLIGT IF ER BERETTIGET TIL LÆGEUNDERSØGELSE OG OBDUKTION UDBETALING OG ERSTATNING DÆKNING FRA ANDEN SIDE REGRES HVILKE SELVRISICI ER DER? HVAD GØR MAN, NÅR SKADEN ER SKET? HVILKE MULIGHEDER ER DER FOR AT KLAGE? HVILKE DEFINITIONER ER ANVENDT?

3 Indledning 1 Forsikringen er tegnet i: If (Filial af If Skadeförsäkring AB (publ.), Sverige), Stamholmen 159, 2650 Hvidovre og formidles af Sydbank A/S, Peberlyk 4, Postboks 1038, 6200 Aabenraa. 2 Hvem er dækket af forsikringen? Forsikringen dækker den person, i hvis navn Sydbank MasterCard er udstedt (Kortholder), dennes medrejsende ægtefælle eller registrerede partner med samme bopælsland som kortholder, samlever, som er tilmeldt folkeregisteret på kortholders adresse samt børn, adoptivbørn og særbørn under 24 år. Personer, der er omfattet af forsikringen, betegnes i det følgende som "sikrede". Forsikringen dækker kun ægtefælle, samlever eller registreret partner og børn, adoptivbørn og særbørn i de tilfælde, hvor de deltager i en rejse sammen med kortholder. Forsikringen dækker på samme vilkår for alle, der er omfattet af forsikringen. Det er en betingelse, at sikrede har ret til den offentlige sygesikrings ydelser som fastsat i sygesikringsloven i Danmark, eller har adgang til en lignende privat eller offentlig dækning i sikredes bopælsland. Forsikringen dækker ikke personer med bopælsland udenfor Europa. 3 Hvornår træder forsikringen i kraft? Forsikringen dækker i kortets gyldighedsperiode, dog tidligst fra det tidspunkt hvor bestilling af Sydbank MasterCard er registreret. Når bestillingen af kortet er registreret, dækker forsikringen fra det tidspunkt sikrede forlader sin bopæl, sit opholdssted eller sin arbejdsplads i bopælslandet for at rejse til udlandet. Forsikringen dækker ikke under transport mellem bopæl og arbejdsplads og omvendt. Efter en rejse, ophører rejseforsikringens dækning på det tidligste af følgende tidspunkter: Når sikrede kommer hjem til bopæl, opholdssted eller arbejdsplads. Når sikrede er blevet hjemtransporteret af forsikringen til videre behandling og undersøgelse under den offentlige sygesikrings ydelser eller lignende privat eller offentlig dækning i sikredes bopælsland. Når sikrede har været bortrejst i mere end 60 dage, regnet fra den dag sikrede forlader bopæl, opholdssted eller arbejdsplads i bopælslandet for at rejse til udlandet. Fra den dag, hvor sikrede kunne have været hjemtransporteret af forsikringen, men har fravalgt dette. Når forsikringsperioden udløber, hvis dette sker før sikredes hjemkomst. 4 Hvor dækker forsikringen? Af nedenstående tabel ses det hvilke rejseformål der er dækket, rejsens maksimale varighed samt om rejseforsikringen dækker i hele verden: Classic Gold Platinum Dækning Private Business Private Business Private Business Ferierejser Ja Ja Ja Ja Ja Ja Erhvervsrejser Nej Ja Nej Ja Nej Ja Maksimal varighed i dage Dækkes hele verden? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Er rejser i bopælslandet dækket? Nej Nej Nej Nej Nej Nej VED FERIEREJSER PÅ UNDER EN MÅNED INDENFOR EUROPA 1 træder Den Offentlige Rejsesygesikring forud for denne forsikrings dækninger. Rejsesygesikringen dækker udgifter i forbindelse med akut sygdom, tilskadekomst og dødsfald, som er opstået i den første måned af rejsen. 1 Herunder Estland, Letland, Litauen, Rusland indtil Uralbjergene, Hviderusland, Ukraine og Moldova, de asiatiske og afrikanske lande med kystlinie til Middelhavet, Jordan, De Kanariske Øer, Madeira, Azorerne samt Færøerne og Grønland. 3

4 Basisdækninger for Classic, Gold og Platinum kort 5 Rejseservice Rejseservice består af en række serviceydelser, som sikrede, kan benytte sig af. 5.1 Før afrejse service Sikrede kan af If Assistance få oplysninger om et rejsemåls sundhedsmæssige forhold, vaccinationsforhold, læger og hospitaler i området samt risikoforhold. 5.2 Medicinsk forhåndsvurdering Før en udlandsrejse, der ikke er omfattet af Den Offentlige Rejsesygesikring, har sikrede mulighed for, at kontakte If Assistance for at få afklaret, om en eksisterende lidelse vil være omfattet af forsikringen. Henvendelsen til If Assistance bør ske i god tid inden rejsen. Til brug for vurderingen skal sikrede indsende kopi af journal fra behandlende hospital eller en udtalelse fra egen læge med følgende indhold: Sikredes navn, adresse og CPR nr. Hovedkortholders navn samt kortnummer på MasterCard (ikke dobbelt-/familiekort) Rejsemål og rejseperiode (afrejsedato og rejsens varighed). Diagnose og sygdomsdebut. Sygdoms- og behandlingsforløb, samt eventuelle ændringer i medicineringen indenfor de sidste 6 måneder. Lægebesøg udover almindelige kontrolbesøg. Eventuel planlagt behandling. VED FERIEREJSER PÅ UNDER EN MÅNED INDENFOR EUROPA 2 skal sikrede kontakte Den Offentlige Rejsesygesikring for at få oplyst, om udgifter til behandling af kroniske eller eksisterende sygdomme vil være dækket på rejsen. Adresse og telefonnummer står på bagsiden af sygesikringsbeviset. 5.3 Medicinservice Hvis sikrede mister sin receptpligtige medicin under rejsen, kan If Assistance hjælpe med at fremskaffe ny medicin, eller sørge for at finde alternativ medicin. 5.4 Juridisk hjælp Også under rejser, kan man blive gjort ansvarlig for skader på personer og ting, eller blive beskyldt for at overtræde lokale love. Man kan også selv blive påført en skade, som man gerne vil have erstatning for. Sprogproblemer samt kulturelle og politiske forskelle vil ofte gøre det svært at gennemskue, hvad der foregår og hvordan man bør forholde sig og man kan føle sig presset til at efterkomme selv helt urimelige krav og indrømmelser. Det er derfor vigtigt, at man ikke underskriver erklæringer eller indgår aftaler uden forinden at have været i kontakt med: Den lokale danske ambassade/det lokale danske konsulat på stedet. Rejselederen, hvis rejsen er arrangeret via et rejsebureau. If Assistance Oplys: Navn, adresse og CPR nr. på den person, som har behov for hjælp, samt hovedkortholders navn og kortnummer på MasterCard (ikke dobbelt-/familiekort). 5.5 Fremskaffelse af penge Såfremt sikrede under en rejse uden for bopælslandet mister eller får stjålet kontanter, rejsechecks eller kreditkort, vil If Assistance sørge for fremsendelse af kontanter til sikrede (dog maksimalt kr. per kort, per rejse). Hvis behovet for kontanter ikke skyldes en dækningsberettiget skade, vil det fremsendte beløb efterfølgende blive hævet på kortholders konto. 2 Herunder Estland, Letland, Litauen, Rusland indtil Uralbjergene, Hviderusland, Ukraine og Moldova, de asiatiske og afrikanske lande med kystlinie til Middelhavet, Jordan, De Kanariske Øer, Madeira, Azorerne samt Færøerne og Grønland. 4

5 6 Sygdom og lægeudgifter I tilfælde af akut opstået sygdom eller tilskadekomst under en rejse, der er omfattet af denne forsikring, dækkes sikredes udgifter til behandling, som beskrevet under punkt Forsikringen dækker Forsikringen dækker sædvanlige, rimelige og nødvendige udgifter til: a. Lægeordineret hospitalsophold for 1- eller 2 sengs stue eller intensiv afdeling. b. Undersøgelser og behandlinger udført af autoriseret læge, sygeplejersker eller andet sundhedsfagligt personale samt lægeordineret medicin. c. Lægeordineret behandling hos fysioterapeut og kiropraktor med indtil 10 behandlinger. d. Ekstraudgifter til akut smertestillende tandbehandling der udføres af autoriseret tandlæge med indtil kr. per person per skade. e. Lokal transport af skadelidte med taxa eller ambulance til og fra hospital, behandlende læge, apotek eller lufthavn. Derudover dækkes udgifter til telefonopkald til If eller If Assistance. Der kræves dokumentation for de afholdte udgifter. f. I tilfælde af utilstrækkelige behandlingsmuligheder på sikredes opholdssted i udlandet, dækker forsikringen for overflytning til nærmeste egnede behandlingssted. Det er en betingelse for dækning, at lægen hos If Assistance vurderer, at en overflytning til et egnet behandlingssted er nødvendig og forsvarlig. g. Behandling af et ufødt eller for tidligt født barn/børn indtil 1 måned før lægeligt forventet fødselstidspunkt. I den forbindelse dækkes også lægeordineret hospitalsophold samt ekstraudgifter til hotelophold og fortæring i forbindelse hermed. h. Lokal transport til pårørendes besøg, læsestof med videre, hvis sikrede er hospitalsindlagt i mere end 24 timer. Der betales 500 kr. per uge, per hospitalsindlagt sikrede og der kræves ingen dokumentation for udgifterne. i. Lægeordineret hotelophold og fortæring på hotel for skadelidte, hvis behandling, der ellers ville kræve hospitalsindlæggelse, kan foregå ambulant. Dækningen gælder desuden efter endt hospitalsbehandling og indtil hjemrejse, hjemtransport, eller indhentning af den forud planlagte rejserute kan finde sted. j. Behandling af kroniske og eksisterende sygdomme medmindre sygdommen indenfor de sidste 6 måneder før afrejsen har medført hospitalsindlæggelse, lægevurdering eller lægebehandling, der ikke er et led i kontrol samt hvis der indenfor samme periode er sket lægeligt begrundet ændring i medicineringen. MEDICINSK FORHÅNDSVURDERING AF KRONISKE OG EKSISTERENDE SYGDOMME: Hvis rejsen ikke er omfattet af Den Offentlige Rejsesygesikring, og der er tvivl om hvorvidt en eksisterende eller kronisk sygdom vil være omfattet af forsikringen, kan If Assistance kontaktes for en medicinsk forhåndsvurdering af, om sygdommen vil være dækket, se punkt 5.2. VED FERIEREJSER PÅ UNDER EN MÅNED INDENFOR EUROPA 3 skal sikrede kontakte Den Offentlige Rejsesygesikring for at få oplyst, om udgifter til behandling af kroniske eller eksisterende sygdomme vil være dækket på rejsen. Adresse og telefonnummer står på bagsiden af sygesikringsbeviset. 6.2 Forsikringen dækker ikke a. Behandling af kroniske og eksisterende sygdomme som sikrede er bekendt med, eller som sikrede burde være bekendt med. Dette gælder også hvis sikrede har: 1. Undladt at søge læge for sygdommen da denne blev, eller burde blive, bekendt for sikrede eller ved forværring af sygdommen. 2. Afslået eller har opgivet at få behandling eller hvis sikrede er blevet opgivet eller har fået afslag på behandling for sygdommen. 3. Undladt at møde op til aftalt kontrolbesøg, eller har opgivet normale kontrolbesøg. 3 Herunder Estland, Letland, Litauen, Rusland indtil Uralbjergene, Hviderusland, Ukraine og Moldova, de asiatiske og afrikanske lande med kystlinie til Middelhavet, Jordan, De Kanariske Øer, Madeira, Azorerne samt Færøerne og Grønland 5

6 b. Tandlidelser, der ikke er opstået på rejsen, tandbehandling der ikke er begrænset til midlertidig smertestillende og tandbehandling der kan afvente hjemkomst til bopælslandet. c. Behandling der ikke er medicinsk betinget og berettiget for at bevare eller forbedre sikredes sundhed som følge af akut opstået sygdom eller tilskadekomst. d. Udskiftning eller reparation af tandproteser, briller, kontaktlinser, høreapparater, proteser eller andre hjælpemidler. e. Fortsat behandling eller ophold, såfremt sikrede nægter at lade sig overflytte eller hjemtransportere, når lægen hos If Assistance og den behandlende læge har vurderet, at overflytningen eller hjemtransporten er medicinsk forsvarlig. f. Behandling og ophold i udlandet, når lægen hos If Assistance og behandlende læge er enige om, at behandling kan afvente ankomst til eget hjemland. g. Udgifter som følge af, at sikrede ikke følger de anvisninger der gives af behandlende læge eller lægen hos If Assistance. h. Alternativ behandling såsom akupunktur, aromaterapi, biopati, ernæringsterapi, healing, kinesiologi, klassisk homøopati, kranio-sakral terapi, phytoterapi, zoneterapi, behandling hos naturlæger og lignende. i. Plastikkirurgiske eller kosmetiske operationer, medmindre indgrebet er en følge af en dækningsberettiget tilskadekomst og at indgrebet ikke kan afvente behandling til efter hjemkomst til eget hjemland. 6.3 Begrænsninger Det er en betingelse for at opnå erstatning, at sikrede: 1. Fra behandlende læge på stedet fremskaffer erklæring indeholdende diagnose. 2. Kan fremsende original dokumentation for afholdte udgifter 6.4 I tilfælde af skade I tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst, kan sikrede kontakte If Assistance, som kan garantere eller formidle betaling for de dækningsberettigede udgifter til f.eks. lægebehandling og medicin. I tilfælde af hospitalsophold, der formodes at ville vare, eller som har varet, over 3 dage, skal skaden anmeldes til If Assistance. If Assistance kan garantere eller formidle betaling for de dækningsberettigede udgifter. VED INDLÆGGELSE OVER 3 DAGES VARIGHED: I tilfælde af hospitalsophold der varer udover 3 dage, er det er en forudsætning for dækning, at anmeldelsen sker så snart som muligt efter indlæggelsen. 7 Hjemtransport I tilfælde af akut opstået sygdom eller tilskadekomst under en rejse, der er omfattet af denne forsikring, ydes dækning af ekstraomkostninger i relation til sikredes hjemtransport. 7.1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker sædvanlige, rimelige og nødvendige udgifter til: a. Sikredes transport til hjemlandet eller til andet egnet behandlingssted, når lægen fra If Assistance har vurderet, at transporten er nødvendig og forsvarlig. b. Indhentning af fastlagt rejserute efter endt behandling til det sted, hvor sikrede i henhold til den planlagte rejserute skulle befinde sig. c. Hjemrejse i de tilfælde, hvor planlagte rejseforløb må ændres af medicinske årsager. d. Sikredes medrejsende børn/adoptivbørn/særbørn under 24 år er berettiget til hjemtransport, når en sikret bliver hjemtransporteret på grund af sygdom, tilskadekomst eller død. Såfremt sikrede afgår ved døden under en rejse, der er omfattet af denne forsikring, ydes dækning af hjemtransport af afdøde samt lovbefalede foranstaltninger såsom balsamering og zinkkiste. Såfremt det er muligt, kan sikredes pårørende frit vælge om afdøde skal kremeres og hjemtransporteres i urne, eller om sikrede skal hjemtransporteres i kiste. 7.2 Forsikringen dækker ikke Forsikringen dækker ikke udgifter til ny udrejse eller indhentning af rejserute efter hjemkomsten til bopælslandet. 6

7 7.3 Begrænsninger Hvis hjemtransporten arrangeres af sikrede selv uden kontakt til If Assistance, dækker forsikringen maksimalt med et beløb svarende til de udgifter, If Assistance ville have haft, hvis If Assistance havde arrangeret hjemtransporten. Det er samtidigt en betingelse, at lægen hos If Assistance finder hjemtransporten nødvendig og forsvarlig. 7.4 I tilfælde af skade Ved alvorlig sygdom eller tilskadekomst, hvor hjemtransport kan blive aktuel, skal If Assistance straks underrettes. Lægen hos If Assistance vil sammen med behandlende læge træffe afgørelse om eventuel hjemtransport, herunder hvornår og hvordan transporten kan finde sted. 8 Sygeledsagelse og tilkald Hvis sikrede dør, bliver hospitalsindlagt eller hjemtransporteret som følge af alvorlig tilskadekomst eller akut sygdom, kan sikrede, eller sikredes nærmeste pårørende (se punkt 45.11), frit vælge op til i alt 2 personer som ledsagere eller som tilkaldes fra sikredes bopælsland. Ved tilkaldelse skal såvel behandlende læge som lægen hos If Assistance vurdere, at hospitalsopholdet vil vare mindst 3 døgn, eller at sikredes tilstand er livstruende. Denne rejseforsikrings dækninger omfatter også den eller de person(er), som tilkaldes til den sikrede. Det samme gør sig gældende for de personer der ledsager sikrede, men først fra det tidspunkt hvor den forud planlagte hjemkomstdato er overskredet. Dækningen ophører i samme øjeblik ledsagelsen/tilkaldelsen er tilendebragt. 8.1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker, mens man ledsager sikrede, rimelige og nødvendige udgifter til: a. Tilkaldte personer: Flybillet tur-retur samt rimelige og nødvendige ekstraudgifter til hotelophold, lokal transport og fortæring i op til 14 dage. b. Ledsagende personer: Dækning af returrejse samt rimelige og nødvendige ekstraudgifter til hotelophold, lokal transport og fortæring i op til 14 dage. 8.2 Begrænsninger Det er en betingelse for at opnå erstatning, at sikrede indsender original dokumentation for de afholdte ekstraudgifter for de personer, der har været ledsagende/tilkaldte, samt oplyser hvilke udgifter, der ville være afholdt, hvis sygeledsagelsen ikke havde fundet sted. 8.3 I tilfælde af skade Hvis sikrede ønsker at gøre brug af dækningen skal If Assistance straks underrettes, hvilket er en forudsætning for at opnå dækning. 9 Hjemkaldelse Forsikringen dækker sædvanlige, rimelige og nødvendige ekstraudgifter til sikredes fremskyndte hjemrejse i tilfælde af: a. At en af sikredes nærmeste pårørendes (se punkt 45.11), pludseligt og uventet afgår ved døden, får konstateret en alvorlig sygdom der medfører hospitalsindlæggelse eller kommer så alvorligt til skade at vedkommende bliver hospitalsindlagt. b. Brand, oversvømmelse eller indbrud i sikredes private bolig eller egen virksomhed, såfremt dokumentation foreligger. c. At der udøves bedrageriske handlinger i sikredes egen virksomhed af en medarbejder, såfremt politianmeldelse foreligger og hvis sikredes tilstedeværelse er påkrævet. d. Overenskomststridig arbejdsnedlæggelse eller uventet konkurs i sikredes egen virksomhed, hvis sikredes tilstedeværelse er påkrævet. 9.1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker sædvanlige, rimelige og nødvendige ekstraudgifter til: a. Sikredes fremskyndte hjemrejse med fly på samme klasse som den betalte billet på udrejsen. Foregår rejsen med andet transportmiddel end fly, dækker forsikringen sikredes fremskyndte hjemrejse med fly på økonomiklasse. Hvis transportmidlet er en personvogn (Under kg), dækker forsikringen også udgifter til hjemtransport af personbilen. b. Såfremt sikrede rejser sammen med andre der ikke er dækket af denne forsikring, dækkes tillige for én medrejsendes fremskyndte hjemrejse på samme vilkår som sikrede. 7

8 c. Hvis rejsen genoptages, dækkes rimelige ekstraudgifter til returrejse på samme klasse som den betalte billet på udrejsen. Det forudsættes dog, at der er mindst 15 dage tilbage af den oprindeligt planlagte rejseperiode. 9.2 Forsikringen dækker ikke a. Hjemkaldelse, hvis den begivenhed der er årsag til hjemkaldelsen er kendt, eller burde være kendt, af sikrede ved afrejsen. b. Hjemtransport af sikredes transportmiddel, medmindre dette er en personvogn (under kg.), samt andre genstande, der ikke kan medtages under en rejse med fly uden særlige foranstaltninger eller tilladelser. 9.3 Begrænsninger Forsikringen dækker kun for én hjemkaldelse i forbindelse med én hændelse, herunder ét sygdomsforløb. 9.4 I tilfælde af skade Hvis sikrede ønsker at gøre brug af dækningen skal If Assistance straks underrettes, hvilket er en forudsætning for at opnå dækning. 10 Krisehjælp Forsikringen dækker omkostninger til krisehjælp til de sikrede, som under en udlandsrejse oplever en livstruende hændelse der medfører akut psykisk krise, eksempelvis hvis sikrede udsættes for, oplever eller bliver vidne til røveri, overfald, trusler, ulykke, brand, eksplosion, indbrud eller kidnapning Forsikringen dækker a. Konsultation hos en psykolog eller psykiater. Der betales indtil 10 behandlinger for hver sikret person per skade. b. Transportudgifter til og fra behandlingsstedet, dog maksimalt kr. per skade. c. Krisehjælp til medrejsende nærmeste pårørende (se punkt 45.11) til sikrede, dog maksimalt kr. per pårørende, per sikrede Begrænsninger Udviklings- eller livskriser (til eksempel arbejdsløshed, jobskifte, skilsmisse, sygdom, dødsfald og lignende) er ikke dækket af forsikringen I tilfælde af skade I tilfælde af at sikrede ønsker at gøre brug af dækningen skal If Assistance straks underrettes, hvilket er en forudsætning for at opnå dækning 11 Kidnapning Hvis en sikret person bliver kidnappet, dækker forsikringen rimelige ekstraudgifter til de nærmeste pårørende (se punkt 45.11) Forsikringen dækker Forsikringssummen per skade er kr. for hver kidnappet person, dog maks kr. per kort, per skade. Forsikringen dækker rimelige og nødvendige rejse- og opholdsomkostninger til samling af sikredes familie et sted i nærheden af de/den kidnappede, samt tabt arbejdsfortjeneste til de nærmeste pårørende I tilfælde af skade Hvis sikrede eller sikredes nærmeste pårørende ønsker at bruge dækningen, skal If Assistance straks underrettes, hvilket er en forudsætning for at opnå dækning. 12 Evakuering Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstraudgifter til evakuering af sikrede i de tilfælde hvor sikrede uforvarende pludselig befinder sig i et område, hvor der er, eller hvor der er overhængende fare for: a. Krig, borgerlige uroligheder, terroraktiviteter, militær undtagelsestilstand eller anden lignende tilstand. b. Livstruende epidemier, såfremt tilstanden er bekræftet og dokumenteret af Udenrigsministeriet i Danmark. c. Naturkatastrofer Forsikringen dækker Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstraudgifter til evakuering og/eller hjemrejse. 8

9 Derudover yder forsikringen erstatning for beskadigelse på bagage eller for bagage der må efterlades som følge af en dækningsberettiget evakuering eller hjemrejse, forudsat at forsikringen omfatter bagage (kun Gold og Platinum kort) jf. punkt Begrænsninger Det er en forudsætning for dækning at: a. Tilstanden er uforudset og opstået efter sikredes indrejse til det område, der er omfattet af hændelsen. b. Udenrigsministeriet i Danmark, dansk ambassade, eller lignende institution anbefaler en evakuering eller hjemrejse, samt at sikrede ikke på et tidligere tidspunkt har undladt at følge det danske udenrigsministeriums eller Statens Serum Instituts opfordring til evakuering. c. Transporten finder sted ved først givne lejlighed. If kan ikke holdes ansvarlig for, i hvilket omfang en transport kan foregå, men vil samarbejde med Udenrigsministeriet i Danmark i de tilfælde, hvor hjælp er nødvendig I tilfælde af skade Hvis sikrede, eller sikredes nærmeste pårørende (se punkt 45.11), ønsker at gøre brug af dækningen skal If Assistance straks underrettes, hvilket er en forudsætning for at opnå dækning. 13 Tilbageholdelse Forsikringen dækker sædvanlige, rimelige og nødvendige ekstraudgifter, hvis sikrede bliver tilbageholdt af udenlandske myndigheder på grund af: a. Krig, borgerlige uroligheder, terroraktiviteter, militær undtagelsestilstand eller lignende. b. Livstruende epidemier, såfremt tilstanden er erklæret og dokumenteret af Udenrigsministeriet i Danmark. c. Naturkatastrofer Forsikringen dækker Forsikringssummen er kr. per person, per skade, til dækning af sædvanlige, rimelige og nødvendige ekstraudgifter til myndigheder og lignende, til ophold og hjemtransport, samt med op til 500 kr. per døgn til ekstraudgifter til fortæring. Forsikringen dækker mod rimelig dokumentation i op til 3 måneder fra tilbageholdelsens påbegyndelse Begrænsninger Det er en forudsætning for erstatning at: a. Forholdene (jf. punkt 13 a - c) er opstået efter sikredes indrejse til det område, der er omfattet af hændelsen. b. Sikrede ikke på et tidligere tidspunkt har undladt at følge udenrigsministeriet i Danmarks, dansk ambassades, eller lignende institutions anbefaling om evakuering eller hjemrejse I tilfælde af skade Hvis sikrede eller sikredes nærmeste pårørende (se punkt 45.11) ønsker at gøre brug af dækningen, skal If Assistance straks underrettes, hvilket er en forudsætning for at opnå dækning. 14 Eftersøgning Forsikringen dækker sædvanlige, rimelige og nødvendige udgifter, som lokale myndigheder finder nødvendige inden en eftersøgning sættes i gang. Udgifterne kan enten være til betaling af eller som garanti for udgifterne til eftersøgningen Forsikringen dækker: Forsikringssummen er kr. per person per skade og dækker rimelige og nødvendige udgifter til eftersøgning i op til 14 dage indenfor en radius af 50 km fra det sted, sikrede sidst blevet bekræftet set Begrænsninger Forsikringen dækker ikke udgifter til eftersøgning i forbindelse med kidnapning, bortførelse og kapring eller hvis offentlige myndigheder dækker lignende udgifter for personer uden forsikring I tilfælde af skade Hvis sikrede eller sikredes nærmeste pårørende (se punkt 45.11) ønsker at gøre brug af dækningen, skal If Assistance straks underrettes, hvilket er en forudsætning for at opnå dækning. 9

10 15 Redning Forsikringen dækker sædvanlige, rimelige og nødvendige udgifter, som lokale myndigheder finder nødvendige, inden en redningsaktion sættes i gang. Udgifterne kan enten være til betaling af eller som garanti for udgifterne til redningsaktionen Forsikringen dækker: Forsikringssummen er kr. per person, per skade og dækker rimelige og nødvendige udgifter til redning eller afhentning Begrænsninger Forsikringen dækker ikke udgifter til redning i forbindelse med kidnapning, bortførelse og kapring eller hvis offentlige myndigheder dækker lignende udgifter for personer uden forsikring I tilfælde af skade Hvis sikrede, eller sikredes nærmeste pårørende (se punkt 45.11) ønsker at gøre brug af dækningen, skal If Assistance straks underrettes, hvilket er en forudsætning for at opnå dækning. 16 Sikkerhedsstillelse og kaution Forsikringen yder et rentefrit lån til sikkerhedsstillelse eller kaution der, permanent eller midlertidigt, kan sikre frigivelse af sikrede, eller dennes personlige ejendele, fra tilbageholdelse af lokale myndigheder. Det rentefrie lån skal tilbagebetales til If straks efter de pågældende myndigheders frigivelse af sikkerhedsstillelsen. Det samme gør sig gældende, hvis sikkerhedsstillelsen beslaglægges som følge af: Sikredes manglende betaling af idømt bøde eller erstatning Sikredes manglende fremmøde til retsmøder Sikrede på anden måde er ansvarlig eller ansvarligt hæftende for den udeblevne tilbagebetaling Forsikringen dækker Forsikringssummen er kr. per person, per skade Begrænsninger Forsikringen dækker ikke sikkerhedsstillelse eller kaution i retssager, der i væsentligt omfang vedrører: a. Kontrakt-, erhvervs- og arbejdsforhold. b. Ansvar for benyttelse af motordrevne køretøjer. c. Straffesager I tilfælde af skade I tilfælde af at sikrede, eller hvis sikredes nærmeste pårørende (se punkt 45.11), ønsker at gøre brug af dækningen skal If Assistance straks underrettes, hvilket er en forudsætning for at opnå dækning. 17 Privatansvar Forsikringen yder erstatning, hvis sikrede under rejsen pådrager sig et juridisk erstatningsansvar for skade på personer eller ting i henhold til gældende ret i det land, hvor skaden indtræder Forsikringen dækker Forsikringssummen er kr. per år, per kort og dækker: a. Omkostninger i forbindelse med erstatningsspørgsmålets afgørelse. b. Skade på hotel eller lejet bolig samt indbo heri med op til kr. per rejse Forsikringen dækker ikke sikredes erstatningsansvar: 1. I kontrakts, erhvervs- eller arbejdsforhold. 2. Som følge af, at sikrede har pådraget sig et videregående ansvar, end hvad sikrede ville være underlagt efter dansk rets almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontrakt. 3. For skade på ting, som sikrede ejer, har til låns, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring, bearbejdning eller behandling, har sat sig i besiddelse af eller har i varetægt af anden grund. 4. For skade forvoldt af hunde. 5. For skade som følge af, at sikrede ved smitte eller på anden måde påfører andre sygdom. 10

11 6. For skade forvoldt eller opstået ved benyttelse af motordrevet køretøj, luftfartøj, søfartøjer på over 3 meters længde, eller søfartøjer hvis motorkraft overstiger 3 HK. 7. For skade forvoldt af sikrede som jæger Begrænsninger a. Der er en selvrisiko på kr. per forsikringsbegivenhed. b. Den under punkt 32 anførte forsikringssum danner øverste grænse for Ifs erstatningspligt efter ét skadetilfælde, uanset om ansvaret pålægges flere, og uanset om der er dækning på en eller flere policer i If. c. Sikrede kan ikke med bindende virkning for If helt eller delvist anerkende erstatningspligt for forvoldt skade I tilfælde af skade I tilfælde af skade skal sikrede øjeblikkeligt rette henvendelse til If Assistance, som træffer alle afgørelser i sagen. 18 Retshjælp Forsikringens formål er at dække udgifter til sagsomkostninger ved private retstvister, der: Er opstået på sikredes rejse. Kan indbringes for domstole eller voldgiftsretter. Ikke har forbindelse med sikredes erhvervsudøvelse. For retshjælpsdækningen gælder Forsikring og Pensions Almindelige Betingelser for Retshjælp og dækker endvidere også for rejseomkostninger, hvis sikrede skal afhøres som vidne eller part i forbindelse med en sag i udlandet Forsikringen dækker Forsikringssummen er kr. og dækker rimelige og nødvendige sagsomkostninger, samt rimelige og nødvendige rejseomkostninger i forbindelse med rets- og voldgiftssag i følgende tilfælde: a. Sikrede skal være til stede, for at sagen kan gennemføres og sikrede er indkaldt af retten for at afgive partsforklaring. b. Sikrede er indkaldt som vidne. Det er en forudsætning, at det ikke er muligt at give vidneforklaring i hjemlandet Forsikringen dækker ikke a. Udgifter i forbindelse med rets- og voldgiftssager mellem sikrede og rejsebureau, rejsearrangør eller rejseformidler samt mellem sikrede og If. b. Forsikringen dækker ikke udgifter til alm. advokatrådgivning eller klagenævnsbehandling, hvor der ikke er sket henvisning fra en domstol Begrænsninger a. Ved enhver skade omfattet af retshjælpsdækningen betaler den sikrede en selvrisiko. Selvrisikoen udgør 10 % af de samlede omkostninger, dog mindst kr. b. Forsikring og Pensions Almindelige Betingelser for Retshjælp er gældende for forsikringen og kan rekvireres hos If I tilfælde af skade I tilfælde af skade skal sikrede kontakte If eller If Assistance så snart det er muligt. Sikrede har pligt til at give If alle informationer, der kan belyse sagen og er forpligtiget til at udfylde en skadeanmeldelse og levere relevante, originale dokumenter, herunder skriftlig sagsfremstilling mv. samt oplyse om eventuel forsikring i andet selskab. 19 Afbestillingsforsikring Forsikringen dækker den del af rejsens pris, der af rejsearrangøren kan kræves betalt, hvis sikrede ikke kan, eller vil, påbegynde rejsen på grund af: a. Dødsfald eller akut opstået alvorlig sygdom eller tilskadekomst for sikrede eller en nærmeste pårørende (se punkt 45.11). b. Dødsfald eller akut opstået alvorlig sygdom eller tilskadekomst for en rejsedeltager, hvis mindre end 10 personer har forudsat at rejse sammen. Rejsedeltageren skal være anført på samme faktura/rejsebevis som sikrede, eller på anden vis dokumentere at have købt en rejse for at foretage den sammen med sikrede. 11

12 c. Alvorlig skade eller indbrud i sikredes private bolig eller egen virksomhed der opstår indenfor 10 dage inden planlagt afrejse. d. Omfattende bedrageriske handlinger begået af en medarbejder i sikredes egen virksomhed i bopælslandet umiddelbart inden afrejsen, der opdages indenfor 10 dage inden planlagt afrejse. e. Overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i sikredes egen virksomhed opstået umiddelbart inden afrejsen. f. At sikrede er omfattet af strejke eller lockout og derfor, jf. Ferielovens 13 stk. 3, ikke kan begynde sin ferie. g. At sikredes tilstedeværelse som vidne, nævning eller domsmand i retten er nødvendig, og udsættelse er søgt og nægtet af retten. h. At sikrede på grund af egne helbredsmæssige årsager ikke kan få de vaccinationer, der kræves for indrejse i et land, hvor der er planlagt ophold af minimum 3 dages varighed. i. At sikrede uventet opsiges fra sit job og ikke kan nå at gennemføre sin forud planlagte ferie i sikredes opsigelsesperiode. j. At sikrede får nyt arbejde, efter en uventet opsigelse, og derfor ikke kan gennemføre sin forud planlagte ferie inden tiltrædelse i den nye stilling. k. Kaskoskade, der sker indtil 10 dage inden afrejse, på egen bil, forudsat der er tale om forud planlagt bilferie i egen bil Forsikringen dækker Med indtil forsikringssummen på hvert udstedt MasterCard: Forsikringssum i kr. Classic Gold Platinum Private Business Private Business Private Business I alt per kort Forsikringen dækker ikke a. Hvis skadeårsagen - defineret som de årsager nævnt under punkt 19 a - k - er til stede, kendt eller burde være kendt før rejsens bestilling/betaling eller forsikringens ikrafttræden. b. Skadeårsager, der relaterer sig til stress, depression og andre sindslidelser, medmindre sikrede er sygemeldt i minimum 4 uger fra studie, arbejde eller arbejdsformidlingen. Hvis sikrede ikke kan være sygemeldt fra førnævnte, er det et krav at diagnosen skal have været til stede i minimum 4 uger inden afrejse. c. Erstatningskrav, der er dækket af anden forsikring. Forsikringen er subsidiær i forhold til andre forsikringer, hvilket vil sige at eventuelle dækninger fra andre forsikringer eller aftaler fratrækkes evt. erstatning fra denne forsikring Begrænsninger Det er en betingelse for at opnå erstatning, at sikrede fra behandlende læge i bopælslandet fremskaffer lægeerklæring indeholdende diagnose samt at sikrede på anmodning giver lægen fra If Assistance adgang til alle relevante sygejournaler, herunder oplysninger om tidligere sygdomsforløb I tilfælde af skade I tilfælde af skade under denne dækning skal sikrede straks rette henvendelse til If eller, uden for Ifs åbningstid, til If Assistance, samt fremskaffe følgende oplysninger: Skade anmeldt under Punkt 19 a og b Punkt 19 b Punkt 19 c og k Punkt 19 d Krav til dokumentation Dødsattest fra læge eller hospital eller lægeerklæring, der er udfyldt af behandlende læge tidligst 3 dage inden afrejsedagen. Lægeerklæringen skal dokumentere at det er medicinsk uforsvarligt at gennemføre den planlagte rejse. Ved skader der relaterer sig til punkt 19.2 b skal bekræftelse på sygemeldingen fra studie, arbejdsgiver eller arbejdsformidling vedlægges. Kopi af faktura/rejsebevis, eller anden form for dokumentation, der viser at rejsedeltageren har købt en rejse for at foretage den sammen med sikrede. Politirapport, kopi af anmeldelse til forsikringsselskab eller lign. Politirapport. 12

13 Punkt 19 e, f og g Punkt 19 h Punkt 19 i Punkt 19 j Punkt 19 k Kopi af kommunikation mellem parterne eller anden dokumentation. Dokumentation fra den læge der har vurderet tilfældet. Kopi af opsigelse fra arbejdsgiver. Kopi af opsigelse fra arbejdsgiver samt af ansættelseskontrakten. Dokumentation for den forud planlagte bilferie. 20 Erstatningsrejse I det tilfælde at sikrede får ødelagt mere end halvdelen af sin ferie, på grund af egen sygdom eller tilskadekomst, samt hvis sikrede hjemkaldes under denne forsikrings dækninger, yder forsikringen erstatning til nedenstående persongrupper under ferierejser: a. De personer der er omfattet af forsikringen, jf. punkt 2. b. Er en eller flere sikrede berettiget til erstatning jf. punkt 20.1, 1-2, yder forsikringen erstatning til alle sikrede. c. Rejser kortholder som eneste sikrede, yder forsikringen erstatning til kortholder samt op til 2 af kortholderen udpegede rejseledsagere, der er anført på samme faktura/rejsebevis som sikrede, eller som på anden vis kan dokumentere at have købt en rejse for at foretage den sammen med sikrede Forsikringen dækker a. Forsikringen dækker det beløb, de erstatningsberettigede har betalt for transport fra hjemlandet til rejsemålet og retur samt leje af feriebolig, udlejningsbil og lignende, forudsat at betalingerne er aftalt før skaden er opstået, kan dokumenteres samt at de ikke kan refunderes. b. Ved ferie i egen bil, dækkes transportudgifterne til og fra feriestedet ad nærmeste vej med 1,50 kr. per km. Hvis ikke alle i bilen er berettiget til erstatning, fordeles udgifterne forholdsmæssigt. Erstatning svarende til rejsens pris (inkl. ophold). Erstatningen udbetales, hvis sikredes påbegyndte rejse bliver helt eller delvist ødelagt som følge af, at sikrede: 1. Bliver hospitalsindlagt eller får lægeordineret sengeleje/indendørs ophold i ferieboligen i mere end halvdelen af den planlagte, dokumenterede rejseperiode på grund af akut opstået sygdom eller tilskadekomst. 2. Bliver hjemtransporteret af forsikringen eller Den Offentlige Rejsesygesikring i første halvdel af den planlagte, dokumenterede rejseperiode. Forsikringen dækker med op til nedenstående forsikringssummer: Forsikringssum i kr. Classic Gold Platinum Private Business Private Business Private Business Per skade per person I alt per kort Forsikringen dækker ikke a. Når der er tale om erhvervsrejser eller kombinerede erhvervs- og ferierejser. b. Erstatning eller kompensation for mistet formål med ferien. c. Udgifter til visum, vaccinationer og forsikringer Begrænsninger a. Skaden skal være omfattet af enten forsikringen eller Den Offentlige Rejsesygesikring. b. Det er en betingelse, at sikrede fremskaffer en lægeerklæring fra den behandlende læge i udlandet. Lægeerklæringen skal indeholde en diagnose og angive perioden for sygeperioden og/eller indendørsopholdet. c. I tvivltilfælde - eller såfremt der ikke foreligger tilstrækkelig dokumentation fra lægen i udlandet - vil afgørelsen blive truffet af If, som på baggrund af diagnosen vurderer om sikrede er erstatningsberettiget. d. For den erstatningsberettigede persongruppe, jf. punkt 20, ydes erstatning for samme periode som for den sikrede. Erstatningen opgøres individuelt I tilfælde af skade I tilfælde af skade under denne dækning skal sikrede rette henvendelse til If efter hjemkomst. 13

14 Tillægsdækninger for Gold og Platinum kort 21 Bagage Forsikringen dækker bortkomst og/eller beskadigelse af sikredes almindelige bagage som følge af: a. Røveri. b. Tyveri fra aflåst hotelværelse, bolig i udlandet (herunder aflåst campingvogn og mobilehome), safetybox samt tyveri fra aflåst bagagerum/handskerum i motorkøretøj, der bærer synligt tegn på indbrud. c. Tyveri af genstande, der bæres på eller af sikrede, forudsat at sikrede bemærker tyveriet i gerningsøjeblikket. d. Beskadigelse som følge af hændeligt uheld samt brand- eller vandskade. e. Bortkomst, beskadigelse og/eller forveksling af indskreven bagage (se punkt 45.10), dog undtaget rede penge, billetter, værdipapirer og pas. Bagagen anses først for bortkommet, når og hvis transportøren oplyser, at eftersøgning er tilendebragt og bagagen fortsat ikke fundet Forsikringen dækker a. Almindelig bagage tilhørende sikrede, herunder beklædningsgenstande, toiletting, pc-udstyr, mobiltelefon, kamera, rede penge og kreditkort, rejsebilletter, pas, værdipapirer, som den sikrede tager med på rejsen eller anskaffer under rejsen. b. Ski- og golfudstyr, der medbringes på rejsen eller købes på rejsemålet c. Omkostninger ved genanskaffelse af rejsebilletter, rejsechecks, kreditkort, værdipapirer og pas. Omkostningerne omfatter nødvendig transport, gebyrer, foto m.m., men ikke erstatning for den tid, det tager at genanskaffe effekterne. Forsikringen dækker med op til nedenstående forsikringssummer: Forsikringssum i kr. Classic Gold Platinum Private Business Private Business Private Business I alt per MasterCard Forsikringen dækker ikke a. Bagage til kommercielt brug, herunder vareprøver, handelsvarer og kollektioner. b. Sportsudstyr (bortset fra de under punkt 21.1 b nævnte), jagtudstyr, cykler, klapvogne, reservedele og tilbehør til motorkøretøjer, både og lignende. c. Genstande der sendes særskilt (som fragt eller lignende), idet disse ikke er omfattet af forsikringen under transporten, men først fra det tidspunkt, hvor de afhentes af sikrede. d. Slitage eller gradvis forringelse, ridser, skrammer samt ramponering af kufferter eller anden emballage, hvis brugsværdien efter skaden i væsentlig grad er uforandret. e. Skade på, eller forårsaget af, mad, flasker, glas og lignende nedpakket i bagagen, herunder bagageskader der skyldes dårlig emballering. f. Glemte, tabte eller forlagte genstande, samt tyveri af genstande der henstår uden opsyn, idet de sikrede genstande ikke må forlades af sikrede - heller ikke for et kort øjeblik - såfremt de ikke er låst inde i lokale, bagagerum i motorkøretøj, bagageboks eller lignende. g. Indirekte tab og følgeskader Begrænsninger For denne dækning gælder nedenstående begrænsninger i forsikringssummen for de nævnte effekter: Maksimal erstatning i kr. Classic Gold Platinum 14

15 Private Business Private Business Private Business Rede penge, kreditkort, værdipapirer: Erstatning for en enkelt genstand: Erstatning for PC-, foto-, andet teknisk udstyr, ski- og golfudstyr samt smykker Film, video, båndoptagelser, tegninger, manuskripter og lignende Endvidere er det en betingelse for at opnå erstatning at: Værdien af råmaterialet a. Sikredes almindelige bagage behandles og opbevares betryggende, og at den sikrede i øvrigt udviser påpasselighed. b. PC-udstyr, fotoudstyr, andet teknisk udstyr samt smykker opbevares i håndbagagen. Er førnævnte genstande placeret i indskreven bagage (se punkt 45.10) under transporten er genstandende ikke dækket. c. Sikrede ved bortkomst af indskreven bagage (se punkt 45.10) foretager anmeldelse til den ansvarlige transportør. Kvittering for anmeldelsen skal sendes til If i form af original skadesrapport, PIR (Property Irregularity Report) samt originale flybilletter. d. Sikrede ved tyveri/røveri anmelder det til den nærmeste politimyndighed og sender original kvittering for anmeldelsen til If. e. Genstande, der er under 2 år gamle, og hvor der ikke kan fremvises original købskvittering, erstattes som genstande der er 2 år gamle - Altså med fradrag for værdiforringelse som følge af alder Hvordan beregnes erstatningen? a. Genstande, der er under 2 år gamle, og hvor der kan fremvises original købskvittering, og som er ubeskadigede, når skaden sker, erstattes med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande. b. Genstande, der er mere end 2 år gamle, købt som brugte eller som i forvejen er beskadigede, erstattes med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande, men med fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. c. If kan vælge at lade den/de beskadigede genstande reparere eller udbetale et beløb svarende til reparationsprisen. If har ret, men ikke pligt til at erstatte in natura. d. De erstattede genstande er at betragte som Ifs ejendom og skal indsendes til If ved skadens opgørelse eller ved fremkomst I tilfælde af skade I tilfælde af akut pengenød, der er en følge af en dækningsberettiget skade, kan sikrede kontakte If Assistance. Skaden anmeldes til If straks efter hjemkomsten. 22 Bagageforsinkelse Hvis sikredes indskrevne bagage er forsinket i mere end 3 timer i forhold til sikredes ankomst til bestemmelsesstedet uden for bopælslandet, dækker forsikringen rimelige og nødvendige udgifter til erstatningskøb, svarende til de forsinkede genstande. Til eksempel livsnødvendig medicin, beklædningsgenstande og toiletartikler. Hvis sikredes indskrevne bagage i forhold til forventet hjemkomst til bopælslandet bliver forsinket med over 24 timer, og sikrede skal påbegynde ny udlandsrejse indenfor 72 timer efter hjemkomsten, dækker forsikringen rimelige køb af beklædningsgenstande og toiletartikler med op til kr. per person. I de tilfælde hvor der er tale om en erhvervsrejse, kan If kontakte arbejdsgiveren for at få rejsen og rejseplanen bekræftet. Erstatningskøb, skal altid ses i relation til den tid bagagen var forsinket og kan kun vedrøre livsnødvendig medicin, rimelige og nødvendige beklædningsgenstande, toiletartikler og lignende Forsikringen dækker Forsikringen dækker med op til nedenstående forsikringssummer: Forsikringssum i kr. Classic Gold Platinum 15

16 Private Business Private Business Private Business I alt per MasterCard Per skade, per person Forsikringen dækker ikke a. Hvis de anbefalede transfer-/ transit tider for flyselskab(er) og lufthavn(e) ikke overholdes. b. Hvis flyrejsen er købt hos forskellige flyselskaber, rejsebureauer eller lign. rejseudbydere og der er mindre end 1½ time mellem planlagt ankomst og planlagt afgang. c. Bagageforsinkelse på rejser under 24 timers varighed, som ikke omfatter mindst en forud planlagt overnatning. d. Erstatningskøb, der foretages efter bagagen er kommet frem til bestemmelsesstedet samt leje/køb af sportsudstyr, mobiltelefoner eller andet teknisk udstyr. e. Indirekte udgifter i forbindelse med bagageforsinkelsen, såsom transportudgifter, hotelophold, fortæring og telefonsamtaler, med mindre telefon opkaldet foretages til If eller If Assistance Begrænsninger a. Det er en betingelse for at få erstatning, at sikrede kan fremvise original dokumentation i form af en skadesrapport (PIR) fra det pågældende transportselskab på, at bagagen ikke er fremkommet til den planlagte tid samt dato for den faktiske fremkomst. b. De indkøbte genstande skal være indkøbt på destinationen og er at betragte som Ifs ejendom. I forbindelse med opgørelse af skaden, kan If forlange at få de indkøbte genstande tilsendt inden der udbetales erstatning. c. Sikrede skal fremsende originale flybilletter samt de originale bilag på de afholdte udgifter til erstatningskøb. d. I de tilfælde hvor sikrede på en ferierejse skal foretage rundrejse, og derfor fravælger at vente i op til 3 dage på den forsinkede bagage på ankomstdestinationen, reduceres forsikringssummen med 50%. e. Det er en betingelse, at sikrede i tilfælde af ny udlandsrejse kan dokumentere en i forvejen booket ny udlandsrejse forud for hjemkomsten I tilfælde af skade Skaden anmeldes til If straks efter hjemkomsten. I tilfælde af akut pengenød, der er en følge af en dækningsberettiget skade, kan sikrede kontakte If Assistance, som kan hjælpe med at fremskaffe økonomisk bistand. 23 Indhentning af rejseruten Såfremt sikrede bliver syg eller kommer til skade og derved ikke kan følge sin planlagte og forudbestilte rejserute, yder forsikringen erstatning af de rimelige og nødvendige ekstraudgifter som sikrede har til at indhente den i forvejen planlagte rejserute Forsikringen dækker Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter jf. nedenstående tabel: Forsikringssum i kr. Transport på samme klasse som oprindeligt Hotelophold, fortæring og lokal transport Classic Gold Platinum Private Business Private Business Private Business Rimelige og nødvendige Rimelige og nødvendige 0 0 ekstraudgifter ekstraudgifter 0 0 Op til kr. per dag, per person, per skade Op til kr. per dag, per person, per skade 23.2 Begrænsninger a. Det er en betingelse, at forsinkelsen skyldes sygdom/tilskadekomst og at den behandlende læge har ordineret sengeleje, hospitalsophold eller akut ambulant behandling. 16

17 b. Forsikringen dækker kun udgifter til indhentning af den i forvejen planlagte og fastlagte rejserute på samme klasse som ved den oprindelige udrejse, hvis sikredes rejse er påbegyndt og den dokumenterede planlagte rejserute ikke kan gennemføres I tilfælde af skade I tilfælde af skade skal sikrede kontakte If Assistance, der kan hjælpe med at arrangere en ny flybillet og eventuelt en overnatning, hvis det ikke er muligt at komme videre samme dag. 24 Forsinket fremmøde Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstraudgifter, som sikrede får til at indhente den oprindeligt planlagte rejserute, hvis sikrede efter at have forladt sin bopæl/arbejdsplads uforskyldt og uforudseeligt møder for sent frem til et offentligt eller et af rejsearrangøren arrangeret transportmiddel Forsikringen dækker Forsikringen dækker for følgende rimelige og nødvendige udgifter: a. Dokumenterede ekstraudgifter til transport, maksimalt på samme klasse som oprindeligt betalte rejsebillet. b. Ekstraudgifter til ophold på et af If Assistance godkendt hotel op til kr. per dag, per skade. c. Udgifter til fortæring og lokal transport op til 500 kr. per dag per person per skade. Forsikringen dækker med op til nedenstående forsikringssummer: Classic Gold Platinum Forsikringssum i kr. Private Business Private Business Private Business Per skade, per kort Forsikringen dækker ikke a. Hvis der på en udlandsrejse er skift mellem to transportmidler og der er mindre end 2 timer mellem planlagt ankomst og planlagt afgang. b. Hvis det kan bebrejdes sikrede, at han ikke når at checke ind i lufthavn, havn, tog, bus eller andet transportmiddel, i henhold til oplysningerne i rejseplanen Begrænsninger a. Det er betingelse for at opnå erstatning at sikrede kan dokumentere at forsinkelsen ikke kan bebrejdes sikrede. b. Det er en betingelse for dækning, at rejsen er bestilt og betalt senest 24 timer før planlagt afrejse I tilfælde af skade I tilfælde af skade skal sikrede kontakte If Assistance, der kan hjælpe med at arrangere en ny flybillet og eventuelt en overnatning, hvis det ikke er muligt at komme videre samme dag. 25 Flyforsinkelse Forsikringen dækker sikredes nødvendige udgifter til indkøb af måltider, forfriskninger, aviser og blade, hotelovernatning samt udgifter til omstigning/transit til eller fra lufthavnen, hvor en flyforsinkelse overstiger 4 timer. Forsikringen dækker desuden, hvis sikredes bagage er indskrevet og ikke kan udleveres, udgifter til indkøb af nødvendige og absolut påkrævede toiletartikler og beklædningsgenstande, hvis flyafgangen bliver forsinket i et sådan omfang, at ekstraordinær hotelovernatning finder sted Forsikringen dækker Forsikringssummen er kr. (For rejser til Grønland og Færøerne, samt rejser inden for disse 2 områder, er forsikringssummen dog begrænset til kr.) der i tilfælde af flyforsinkelse kan bruges til: a. Rimelige og nødvendige udgifter til dokumenterede nødindkøb (måltider, forfriskninger, aviser og blade) på op til kr. per skade, per kort. b. Ekstraudgifter til ophold på et af If Assistance godkendt hotel op til kr. per dag, per skade. 17

18 25.2 Forsikringen dækker ikke a. Hvis sikrede har fået erstatning fra flyselskabet, eller andre, i form af indkvartering på hotel, servering af mad eller udlevering af toiletartikler, ydes der ikke erstatning for tilsvarende ydelser under denne forsikring. b. Hvis den eller de sikrede personer undlader at checke ind i overensstemmelse med den udleverede rejseplan, og dette kan bebrejdes sikrede. c. Hvis forsinkelse skyldes strejke eller en faglig aktion, som eksisterede eller hvorom forudgående varsel var givet forud for den dato, på hvilken den berørte del af rejsen var påbegyndt. d. Hvis forsinkelsen sker på grund af, at flyvemaskiner er taget ud af driften midlertidigt eller permanent, efter henstilling fra lufthavnsmyndigheden, eller fra det civile flyvevæsen eller et lignende organ i noget andet land, hvorom forudgående varsel var givet før den dato, på hvilken rejsen påbegyndtes Begrænsninger a. En række flyforsinkelser, der alle har deres udspring i en og samme flyforsinkelse, betragtes erstatningsmæssigt som én forsinkelse. b. Alle indkøb skal dokumenteres i form af originale kvitteringer I tilfælde af skade Skal sikrede kontakte If Assistance, der kan hjælpe med at arrangere en ny flybillet og eventuelt en overnatning, hvis det ikke er muligt at komme videre samme dag. 26 Overfald Forsikringen yder økonomisk kompensation, hvis sikrede på rejsen bliver udsat for et overfald med personskade eller død til følge Forsikringen dækker Forsikringssummen er kr. per person, per skade og dækker: a. Hvis sikrede bliver overfaldet med påviselig personskade til følge, dækker forsikringen: 1. Tabt arbejdsfortjeneste. 2. Helbredsundersøgelser. 3. Andet økonomisk tab. 4. Godtgørelse for svie og smerte. Erstatningen i henhold til ovennævnte punkter beregnes i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler om erstatning udenfor kontrakt, herunder erstatningsansvarsloven, dog maksimalt kr. Hvis sikrede dør som følge af overfaldet, dækker forsikringen rimelige udgifter til begravelse samt tab af forsørger med et beløb svarende til det, en ansvarlig skadevolder efter erstatningsansvarsloven ville være forpligtet til at betale under tilsvarende omstændigheder i Danmark, dog maksimalt kr Forsikringen dækker ikke a. Skade, som tilføjes sikrede af en person, som rejser sammen med sikrede på hele rejsen. b. Skade, som tilføjes sikrede i forbindelse med sikredes deltagelse i en strafbar handling I tilfælde af skade Skal der fortages anmeldelse af overfaldet til nærmeste politimyndighed. Den originale politirapport indsendes til If. Sikrede skal konsultere en lokal læge, tandlæge eller hospital efter overfaldet for at få overfaldet dokumenteret i form af en lægeerklæring. 27 Ulykke Forsikringen dækker skade på den eller de sikrede personer, der under rejsen bliver udsat for en ulykke der forårsager sikredes død eller bevirker et varigt mén Forsikringen dækker: Ulykkestilfælde, som direkte, og uden medvirken af sygdom, forårsager sikredes død eller bevirker et varigt mén. Ved et ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der forårsager påviselig personskade. Derudover dækkes også: 18

19 1. Ulykkestilfælde, der skyldes besvimelse eller ildebefindende, når dette ikke skyldes en eksisterende eller latent sygdom. 2. Drukning og kulilteforgiftning uanset om dette er en følge af et ulykkestilfælde. 3. Legemsbeskadigelse som følge af forfrysning, hedeslag eller solstik. 4. Ulykkestilfælde, der sker under forsøg på at afværge skade på andre personer eller ejendom. Forsikringssum per person, per skade: Classic Gold Platinum Forsikringssum i kr. Private Business Private Business Private Business Død % invaliditet Forsikringen dækker ikke a. Overanstrengelse eller overbelastning b. Ulykkestilfælde der skyldes sygdom samt mén der kan relateres til sygdomme uanset sygdommens art. c. Sygdom og/eller udløsning af latente sygdomsanlæg, selvom sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde samt forværring af følgerne af et ulykkestilfælde, hvis forværringen skyldes sygdom. d. Følger af lægelig behandling eller kiropraktorbehandling, som ikke er nødvendiggjort af et ulykkestilfælde, der er omfattet af forsikringen. e. Når den sikrede kommer til skade under deltagelse eller træning i særlige sports- og fritidsaktiviteter. (Se liste over de sports- og fritidsaktiviteter, som ikke er dækket i punkt 45.7). f. Der udbetales ikke godtgørelse for mén, der var til stede før ulykkestilfældet. Et mén der var til stede før ulykkestilfældet kan derfor ikke bevirke, at méngraden fastsættes højere, end hvis et sådant mén ikke havde været til stede. g. Der udbetales ikke godtgørelse hvis skadelidte på skadetidspunktet er fyldt 80 år Godtgørelse ved død a. Når et ulykkestilfælde er direkte årsag til den sikredes død inden for et år efter ulykkestilfældet, udbetales forsikringssummen, der er fastsat for dødsfald. b. Er der i forbindelse med samme ulykkestilfælde udbetalt godtgørelse for varigt mén, fratrækkes dette beløb i forsikringssummen ved død. c. Medmindre andet skriftligt er meddelt If, udbetales forsikringssummen til afdødes nærmeste pårørende (se punkt 45.11) eller - hvis ingen af de her nævnte findes - til afdødes livsarvinger, eller, hvis der heller ingen livsarvinger efterlades, til afdødes arvinger i henhold til testamente eller efter arveloven. Efterlades hverken arvinger eller særligt begunstigede, udbetales kr. d. For personer under 18 år udbetales ved død kr. til den eller de personer, der har forældremyndigheden over det pågældende barn. Godtgørelse til umyndige betales efter reglerne om umyndiges midler Godtgørelse ved invaliditet a. Hvis et dækningsberettiget ulykkestilfælde har medført en méngrad på mindst 5 %, udbetales invaliditetsgodtgørelse til sikrede. Méngraden for følger af samme ulykkestilfælde kan sammenlagt ikke overstige 100 %. b. Godtgørelsen fastsættes så snart ulykkestilfældets endelige følger kan bestemmes eller når de egentlige helbredsforanstaltninger er ophørt, dog senest 3 år efter ulykkestilfældet. c. Méngraden fastsættes på grundlag af skadens medicinske art og omfang, ud fra de lægelige oplysninger og i overensstemmelse med den méntabel som Arbejdsskadestyrelsen benytter på skadetidspunktet. d. Fastsættelsen sker uden hensyntagen til sikredes erhverv eller andre individuelle forhold. 19

20 e. Er sikrede umyndig, tilfalder 10 % af godtgørelsen indehaveren af værgemålet ved en méngrad på 30 % eller derover. Resten af godtgørelsen tilfalder den umyndige og anbringes i overensstemmelse med reglerne for anbringelse af umyndiges midler. Ved en méngrad under 30 % tilfalder godtgørelsen indehaveren af værgemålet Begrænsninger i godtgørelsen a. Hvis den sikrede er fyldt 70 år på skadetidspunktet dækker forsikringen med halvdelen af den gældende forsikringssum. b. Rammer ulykkestilfældet en person under 25 år, der på ulykkestidspunktet var fører af, eller passager på, en motorcykel, EU-knallert eller scooter, dækker forsikringen med halvdelen af den gældende forsikringssum Forældelse a. Ved afvisning Har If afvist at betale godtgørelse, bortfalder sikredes krav, med mindre sikrede inden 6 måneder efter afvisningens modtagelse indbringer sagen for Ankenævnet for Forsikring, Arbejdsskadestyrelsen eller domstolene. Fristen løber først fra det tidspunkt, hvor sikrede har modtaget skriftlig meddelelse herom fra If. Meddelelsen vil indeholde oplysning om, hvornår fristen udløber, hvordan fristen afbrydes og konsekvensen såfremt fristen ikke afbrydes. b. Ved senfølger Forsikringen dækker ikke følger, herunder forværring af følger, der viser sig senere end 5 år efter, at ulykkestilfældet er indtrådt. c. Ved sen anmeldelse Godtgørelseskrav, der anmeldes senere end 6 måneder efter, at sikrede har eller burde have konstateret, at et ulykkestilfælde har medført varige følger, er ikke dækket af forsikringen I tilfælde af skade Tilskadekomne skal være under nødvendig behandling af læge og/eller tandlæge og skal følge dennes forskrifter. Ulykkestilfælde skal hurtigst muligt anmeldes skriftligt på en blanket, der kan bestilles hos If. Har ulykkestilfældet medført døden, skal dette meddeles If Assistance eller If inden 48 timer. Hvis anmeldelsesfristen for dødsfald overskrides, kan retten til godtgørelse bortfalde. 20

Personforsikringer. Forsikringsbetingelser

Personforsikringer. Forsikringsbetingelser Personforsikringer If Rejseforsikring tilknyttet Sydbank MasterCard Forsikringsaftalen er indgået med If (Filial af If Skadeförsäkring AB (publ.) Vilkår nr. 69-08 Almindelige vilkår gældende i tilknytning

Læs mere

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Sydbank MasterCard Sydbanks tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Ring til Sydbanks, når du har brug for din rejseforsikring enten til akut skadehjælp eller til skader efter hjemkomsten til Danmark

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Travel Ung. Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung

REJSEFORSIKRING. Travel Ung. Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung Travel Ung REJSEFORSIKRING Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. SP-15-MC-UNG Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Sydbank MasterCard. Forsikringsbetingelser. november 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

Sydbank MasterCard. Forsikringsbetingelser. november 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Sydbank MasterCard Forsikringsbetingelser november 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Forsikringsbetingelser Rejseforsikring Tilknyttet Sydbank MasterCard Classic, Gold & Platinum Forsikringsaftalen

Læs mere

Sydbank MasterCard. Forsikringsbetingelser. Januar 2009 6363.0309

Sydbank MasterCard. Forsikringsbetingelser. Januar 2009 6363.0309 Sydbank MasterCard Forsikringsbetingelser Januar 2009 Rejseforsikring Tilknyttet Sydbank MasterCard Classic, Gold & Platinum Forsikringsaftalen er indgået med If (Filial af If Skadeförsäkring AB (publ.)

Læs mere

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej Skal rejsen købes på kortet? Hvad dækker forsikringen? Kombinerede ferie- og Erhvervsrejser kun for AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Hvor dækker forsikringen?

Læs mere

Sydbank MasterCard. Ungdomsrejseforsikring. november 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

Sydbank MasterCard. Ungdomsrejseforsikring. november 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Sydbank MasterCard Ungdomsrejseforsikring november 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Forsikringsbetingelser Ungdomsrejseforsikring Tilknyttet Sydbank MasterCard Classic, Gold & Platinum

Læs mere

Visa Electron Ungdomsrejseforsikring

Visa Electron Ungdomsrejseforsikring Visa Electron Ungdomsrejseforsikring november 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Ungdomsrejseforsikring Tilknyttet Sydbank Visa Electron Forsikringsaftalen er indgået med If (Filial af If

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser Rejseforsikring Tilknyttet Sydbank MasterCard Business Debit Classic, Gold & Platinum Forsikringsaftalen er indgået med If (Filial af If Skadeförsäkring AB (publ.), Sverige Personforsikringer

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Sydbank MasterCard

Forsikringsbetingelser for Sydbank MasterCard Forsikringsbetingelser for Sydbank MasterCard April 2012 Forsikringsbetingelser Rejseforsikring 48 Version 2.0 gældende fra 1. april 2012 Version 2.0 gældende fra 1. april 2012 49 Dækningsoversigt for

Læs mere

Sydbank MasterCard Private Banking

Sydbank MasterCard Private Banking Sydbank MasterCard Private Banking Business Forsikringsbetingelser Oktober 2013 Indholdsfortegnelse Forsikringsbetingelser Dækningsoversigter 6 Rejseforsikring 10 Forsikringen er tegnet i 10 Hvem er dækket

Læs mere

Sydbank MasterCard Private Banking

Sydbank MasterCard Private Banking Kortservice Sydbank MasterCard Private Banking Forsikringsbetingelser Oktober 2013 Indholdsfortegnelse Forsikringsbetingelser Dækningsoversigter 6 Rejseforsikring 10 Forsikringen er tegnet i 10 Hvem er

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Tilknyttet Spar Nord Bank MasterCard Classic Plus, Gold Plus og Platinum Plus

REJSEFORSIKRING. Tilknyttet Spar Nord Bank MasterCard Classic Plus, Gold Plus og Platinum Plus REJSEFORSIKRING Tilknyttet Spar Nord Bank MasterCard Classic, Gold og PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. SP-15-MC-Private Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler Gældende fra

Læs mere

Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Standard, Gold og Platinum

Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Standard, Gold og Platinum Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Standard, Gold og Platinum PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. SP-15-MC-Private Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Rejseforsikring. Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ tættere på. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr.

Rejseforsikring. Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ tættere på. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. tættere på Rejseforsikring Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Ungdomsrejseforsikring

Ungdomsrejseforsikring tættere på Ungdomsrejseforsikring Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC-UNG Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov

Læs mere

Forsikringsbetingelser Ungdomsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser Ungdomsrejseforsikring

Forsikringsbetingelser Ungdomsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser Ungdomsrejseforsikring Forsikringsbetingelser Ungdomsrejseforsikring 116 117 Dækningsoversigt for MasterCard Ung i tilknytning til MasterCard Classic, Gold og Platinum (i DKK) Punkt Basisdækning for MasterCard Ung i tilknytning

Læs mere

Sydbank MasterCard Private Classic Ung Debit

Sydbank MasterCard Private Classic Ung Debit Sydbank MasterCard Private Classic Ung Debit Forsikringsbetingelser April 2012 Forsikringsbetingelser Ungdomsrejseforsikring 42 Version 2.0 gældende fra april 2012 Version 2.0 gældende fra april 2012 43

Læs mere

Travel Ung Rejseforsikring

Travel Ung Rejseforsikring tættere på Travel Ung Rejseforsikring Tilknyttet Stjerne MasterCard Travel Ung og Stjerne Debit Travel Ung PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC-UNG-DEBIT Police nr. 69-100038 Almindelige vilkår gældende

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016 Udvidet Rejse EuropaPlus er omfattet af forsikringsbetingelserne for Rejse EuropaPlus. Udvidet Rejse EuropaPlus er et tilvalg, der dækker som nævnt nedenfor. DÆKNINGSOVERSIGT EUROPAPLUS Rejser under 1

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Travel Ung. Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung

REJSEFORSIKRING. Travel Ung. Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung Travel Ung REJSEFORSIKRING Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. SP-15-MC-UNG Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING SENIORRE JSEFORSIKRING FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 1 måneds varighed S I K K E R H E D U D O V E R A L L E

Læs mere

Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank Mastercard Platinum Private Banking

Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank Mastercard Platinum Private Banking Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank Mastercard Platinum Private Banking PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. SP-17-Mastercard Platinum Private Banking Almindelige vilkår gældende i tilknytning til

Læs mere

Sydbank A/S Rejseforsikring

Sydbank A/S Rejseforsikring Sydbank A/S Rejseforsikring 1. 2. 3. 4. Hvem er dækket af forsikringen? Side 4 Hvornår træder forsikringen i kraft? Side 4 Hvor dækker forsikringen? Side 5 Rejseservice Side 6 Sydbank MasterCard Business

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

Sydbank A/S Rejseforsikring

Sydbank A/S Rejseforsikring Sydbank A/S Rejseforsikring 1. 2. 3. 4. Hvem er dækket af forsikringen? Side 4 Hvornår træder forsikringen i kraft? Side 4 Hvor dækker forsikringen? Side 5 Rejseservice Side 6 Sydbank MasterCard Private

Læs mere

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Skal rejsen købes på kortet? Hvad dækker forsikringen? Ferierejser Ferierejser Ferierejser Rejser i hele verden og i Hvor

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Tilknyttet Spar Nord MasterCard 1000

REJSEFORSIKRING. Tilknyttet Spar Nord MasterCard 1000 REJSEFORSIKRING Tilknyttet Spar Nord MasterCard 1000 PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. SP-17-MC1000 Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler Gældende fra 1. november 2016 Travel

Læs mere

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R RE JSEFORSIKRING ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 er S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R der omfatter USA. Vores rejseforsikringer

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOM Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R G O U D A R E J S E F O R S I K R I N G S I K

Læs mere

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

Tilknyttet Spar Nord Bank MasterCard Business Gold og Business Platinum

Tilknyttet Spar Nord Bank MasterCard Business Gold og Business Platinum REJSEFORSIKRING Tilknyttet Spar Nord Bank MasterCard Gold og PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. SP-17-MC- Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler Gældende fra 1. januar 2017

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Travel Ung. Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung

REJSEFORSIKRING. Travel Ung. Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung Travel Ung REJSEFORSIKRING Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. SP-17-MC-UNG Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda.

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda. 3 Gouda Rejseforsikring har egen alarmcentral, som har til huse i København. På Gouda Alarmcentral i Danmark sidder rutinerede, danske medarbejdere klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet. Alarmcentralen

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ÅRSREJSEFORSIKRING INCL. AFBESTILLINGSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche Rej Betingelser 010116 Side Dækningsoversigt...

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Tilknyttet Spar Nord Bank MasterCard Classic Plus, Gold Plus og Platinum Plus

REJSEFORSIKRING. Tilknyttet Spar Nord Bank MasterCard Classic Plus, Gold Plus og Platinum Plus REJSEFORSIKRING Tilknyttet Spar Nord Bank MasterCard Classic, Gold og Platinum PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. SP-17-MC-Private Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler Gældende

Læs mere

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed seniorre jseforsikring SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER årsrejseforsikring enkeltperson eller husstand Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER

LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER 1 Indledende betingelser Hvem kan købe rejseforsikringen? Rejseforsikringen kan tegnes af ferie- og studierejsende, som rejser med Lisa Sprogrejser. Rejsende kan

Læs mere

Sydbank A/S Rejseforsikring

Sydbank A/S Rejseforsikring Sydbank A/S Rejseforsikring Sydbank MasterCard Business Classic Police nr. 69-100005 Vilkår nr. 69-05 Gældende fra juli 2005 1. 2. 3. 4. Hvem er dækket af forsikringen? Side 4 Hvornår træder forsikringen

Læs mere

Rejseforsikring. Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Cash Standard, Guld & Platin. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC

Rejseforsikring. Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Cash Standard, Guld & Platin. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Cash Standard, Guld & Platin PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser 825 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Gouda-kunde 3 I. Vær opmærksom på 4 II. Hvad gør jeg, hvis når du får brug for din forsikring 4 III. Forsikringsbetingelser

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Dækningsoversigt MasterCard Ung Debit gældende fra januar 2015 (alle summer er i DKK og bliver ikke indeksreguleret)

Dækningsoversigt MasterCard Ung Debit gældende fra januar 2015 (alle summer er i DKK og bliver ikke indeksreguleret) 6696-1 Indhold 1. Forsikringen er tegnet i:... 4 2. Hvem er dækket af forsikringen?... 4 3. Hvornår dækker forsikringen, og hvilke rejser er omfattet?... 4 4. Tilkøb af flere dækninger... 5 5. Varighed,

Læs mere

Dækningsoversigt MasterCard Private, inkl. Familiekort,og Business gældende fra januar 2015 (alle summer er i DKK og bliver ikke indeksreguleret)

Dækningsoversigt MasterCard Private, inkl. Familiekort,og Business gældende fra januar 2015 (alle summer er i DKK og bliver ikke indeksreguleret) 6695-1 Indhold 1. Forsikringen er tegnet i:... 6 2. Hvem er dækket af forsikringen?... 6 3. Hvornår dækker forsikringen, og hvilke rejser er omfattet?... 6 4. Tilkøb af flere rejsedage eller højere dækningssummer...

Læs mere

Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER ungdomsrejseforsikring ungdom Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER ungdomsrejseforsikring

Læs mere

Lisa Sprogrejser forsikringsbetingelser

Lisa Sprogrejser forsikringsbetingelser Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 DK 1790 Copenhagen V CVR No. : 62940514 Lisa Sprogrejser forsikringsbetingelser Phone: +45 33 25 25 25 www.erv.dk Kapitel 1 Indledende betingelser Hvem

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 18. juni 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Anmeldelse Skade på lejet bil

Anmeldelse Skade på lejet bil Skade på lejet bil Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene Forsikringstager Skadenr. (udfyldes af Codan) Referencenummer: Tlf. arb/privat 581 544 677 3 E-mail CPR-nr. Underskrift Undertegnede

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Betingelser nr. 02 EP FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Afbestillingsforsikring Sektion A Fælles betingelser Police nr. 85.0.01.303-0000 1.0

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-35 med afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser for Årsrejseforsikring Indholdsfortegnelse Årsrejseforsikring...3 1 Hvem er sikret...3 2 Hvilke typer

Læs mere

Generelle forsikringsbetingelser rejseforsikring tilknyttet Sydbank MasterCard Private og Business Gældende fra 1. januar 2015

Generelle forsikringsbetingelser rejseforsikring tilknyttet Sydbank MasterCard Private og Business Gældende fra 1. januar 2015 6724-1 Generelle forsikringsbetingelser rejseforsikring tilknyttet Sydbank MasterCard Private og Business Gældende fra 1. januar 2015 De generelle forsikringsbetingelser er gældende for hele forsikringen.

Læs mere

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Generelt 1. Hvemerdækket? Dækningen omfatter den samme persongruppe, som er anført i Codan Boforsikring

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

Produkt- og forsikringsoversigt

Produkt- og forsikringsoversigt Produkt- og forsikringsoversigt I samarbejde med PenSam Forsikring har PenSam Bank sammensat en række forsikringsdækninger til dit MasterCard. I denne folder kan du finde en oversigt over alle forsikringsydelser,

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN BETINGELSER NR. 825 TILLÆG TIL INDBOFORSIKRING KÆRE GOUDA-KUNDE Betingelser består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring.

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade)

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING Policenummer: Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: CPR nr.: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SKADELIDTE Navn: CPR

Læs mere

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet).

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30.1. Sikrede. (Gælder kun, hvis det fremgår af din police). For ferierejsedækningen

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 036 Rejseforsikring Grønland og Færøerne

Forsikringsbetingelser nr. 036 Rejseforsikring Grønland og Færøerne Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr : 62940514 Forsikringsbetingelser nr. 036 Rejseforsikring Grønland og Færøerne Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den

Læs mere

ihi Bupa Årsrejse Gældende fra 2011 1

ihi Bupa Årsrejse Gældende fra 2011 1 ihi Bupa Årsrejse Gældende fra 2011 1 VIGTIGT! Hvis du rejser uden for Europa eller rejser mere end 1 måned i Europa eller lande som ikke er omfattede af Sundhedskortet. Hvis du har en kronisk sygdom En

Læs mere

FLEX Business. Erhvervsrejseforsikring. Betingelser nr. 770. Flex Business nr. 770-2008 1

FLEX Business. Erhvervsrejseforsikring. Betingelser nr. 770. Flex Business nr. 770-2008 1 FLEX Business Erhvervsrejseforsikring Betingelser nr. 770 Flex Business nr. 770-2008 1 FLEX BUSINESS Erhvervsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 770 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Indledende bestemmelser

Læs mere

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Forsikringstager Telefon privat/mobil Træffes bedst E-mail Rejseforsikring tilknyttet Nordea kreditkort

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 811 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Platinum. Nr. RPMP 1406. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Platinum. Nr. RPMP 1406. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 13 Rejseforsikring MasterCard Platinum Betingelser Nr. RPMP 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 af 13 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 825

ÅRSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 825 ÅRSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 825 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

UDSTATIONERINGSFORSIKRING

UDSTATIONERINGSFORSIKRING UDSTATIONERINGSFORSIKRING ÅRSAFTALE FOR VIRKSOMHEDER Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

Feriedækning Verden. Forsikringsbetingelser nr. 810 Ferie

Feriedækning Verden. Forsikringsbetingelser nr. 810 Ferie Feriedækning Verden Forsikringsbetingelser nr. 810 Ferie FERIEDÆKNING VERDEN Årsaftale for virksomheder FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 810-FERIE I henhold til dansk forsikringslovgivning Gyldig fra den 1.

Læs mere

REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 813

REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 813 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 813 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM Rejse Verden Risikoen er afdækket i: ihi Bupa Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers Alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61

Læs mere

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka Global Ekstra dækker dig og din familie i hele verden, inklusiv afbestillingsforsikring. Alka Global Ekstra giver dig mulighed for at rejse i hele verden

Læs mere

LEV-Forsikring. Verdensrejsedækningen. Forsikringsbetingelser. Verdensrejsedækning

LEV-Forsikring. Verdensrejsedækningen. Forsikringsbetingelser. Verdensrejsedækning Verdensrejsedækningen Verdensrejsedækning For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring 1 Hvem er dækket? Dækningen omfatter den samme personkreds,

Læs mere

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig skal opereres på et hospital

Læs mere

SPIES REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 890

SPIES REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 890 SPIES REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 890 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Nr. 03J Policenummer 5814260196 Gældende fra 1. juli 2013. SEKTION A FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringen 1.1 Hvem

Læs mere

Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring

Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring 1. Hvem er dækket? Dækningen omfatter den samme personkreds, som er anført i Indbodækningen

Læs mere

IHI STUDENTERFORSIKRING STIPENDIATER

IHI STUDENTERFORSIKRING STIPENDIATER IHI STUDENTERFORSIKRING STIPENDIATER FORSIKRINGSBETINGELSER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2006 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler INDHOLDSFORTEGNELSE DÆKNINGSOVERSIGT SÅDAN BRUGER DU FORSIKRINGEN

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. F 203507 Forsikringsbetingelser

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 812 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

ihi Bupa Forretningsrejse Gældende fra 2011

ihi Bupa Forretningsrejse Gældende fra 2011 ihi Bupa Forretningsrejse Gældende fra 2011 1 Sådan bruger du forsikringen Hospitalsindlæggelse Du skal altid straks kontakte ihi Bupa i tilfælde af hospitalsindlæggelse for at få behandlingen godkendt

Læs mere

Rejseforsikring. Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Standard, Guld & Platinum. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC

Rejseforsikring. Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Standard, Guld & Platinum. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Standard, Guld & Platinum PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler Gældende

Læs mere

Ungdomsrejseforsikring

Ungdomsrejseforsikring Ungdomsrejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Standard, Guld & Platinum PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC-UNG Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen.

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen. N O T A T Dækningsområdet for rejsesygesikringen pr.1. januar 2008 Den 1. januar 2008 træder de nye regler om rejsesygesikringen i kraft. Der sker 2 ændringer: Dækningsområdet indskrænkes og dækning af

Læs mere

Rejseforsikring. Forsikringsbetingelser 565

Rejseforsikring. Forsikringsbetingelser 565 Rejseforsikring Forsikringsbetingelser 565 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Limpopo/Diana -kunde 3 Afsnit A: forsikringssummer for rejser i EU/EØS 4 Afsnit B: forsikringssummer for rejser i

Læs mere

Fuldstændige betingelser PLUS, TOTAL OG TILLÆG FOR HJEMTRANSPORT. Gouda Rejseforsikring

Fuldstændige betingelser PLUS, TOTAL OG TILLÆG FOR HJEMTRANSPORT. Gouda Rejseforsikring Fuldstændige betingelser PLUS, TOTAL OG TILLÆG FOR HJEMTRANSPORT Gouda Rejseforsikring Dette er de fuldstændige betingelser for den Gouda Rejseforsikring, du har købt hos dit rejsebureau. Betingelserne

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring Afbestillingsforsikring 007 Familieforsikring Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 Tekst Sikrede Hvilke typer rejser er dækket Geografisk område Forsikringssum Forsikringsperiode Dækningsomfang Undtagelser Særlige forhold

Læs mere

ERHVERVS- REJSEFORSKRING

ERHVERVS- REJSEFORSKRING ERHVERVS- REJSEFORSKRING Erhvervs-Rejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks Erhvervs- Rejseforsikring sikrer

Læs mere