Forebyggelse af Seksuelle overgreb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forebyggelse af Seksuelle overgreb"

Transkript

1 Center For Sexologisk Rådgivning Forebyggelse af Seksuelle overgreb E-bog af Tanja Rahm Januar 2012 Når grænser overskrides gennem seksuelle overgreb, så frarøves også følelsen af, at have ejerskab over sin egen krop. Copyright: Center For Sexologisk Rådgivning V/ Tanja Rahm

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Betegnelser... 5 Pædofili... 5 Grooming... 6 Infantofili... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Incest... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Unges introduktion til Internettet... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Det gode beredskab... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Bekymringsbarometeret... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Skadevirkninger af seksuelle overgreb... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tegn og reaktioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Børns naturlige seksualitet... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Samtaler med børn... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Det juridiske perspektiv... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Den unge krænker... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Arbejdet med skadevirkninger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Senfølger i voksenlivet... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Vejen videre... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Litteraturliste... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Afslutning... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1

3 Indledning Seksuelle overgreb er en bred betegnelse, som dækker over flere forskellige hændelser. Heriblandt incest, voldtægt, sexchikane og pædofili. Overgrebene kan både være verbale, fysiske og psykiske. De kan være alt fra små hentydninger til fuldbyrdede voldtægter. Det kan være masturbation, oralt, genitalt og analt samleje eller forsøg derpå. Det kan være synlige pornofilm eller blade og/eller tvang om at se disse med krænker. Det kan være upassende berøring eller blufærdighedskrænkelse. Det kan være stødende ord med seksuelle undertoner, manipulerende handlinger, hvor den krænkede føler sig forpligtet til at gengælde handlinger af seksuel karakter, for at føle accept, kærlighed eller samhørighed. Eller hvor den krænkede frygter for sin egen sikkerhed og derfor ikke modsætter sig krænkers handlinger. Men det kan også være af langt højere grad af voldelig karakter, hvor trusler, vold eller mordforsøg bliver en del af de seksuelle overgreb. Overgrebene kan ligeledes strække sig over en lang periode, hvor krænker, har opbygget en relation til den krænkede til mere umotiveret, hvor overgrebet begås af en som den krænkede ikke kender i forvejen. Seksuelle overgreb kan både ske i familien, mellem kærester, i institutionen, gennem fritidsinteresser, på arbejdspladsen, på diskoteket, på gaden, via internettet og andre steder, hvor især Grooming kan finde sted. Det kan også ske i svømmehallen, i bussen, biografen eller andre steder, hvor mennesker færdes. I forhold til børn forstås et seksuelt overgreb således: Når et barn eller en ung inddrages i enhver form for seksuel handling, som barnet ikke har modenhed til at forstå, og som han eller hun derfor ikke har mulighed for at give samtykke til. (Schechter & Roberge 1976 i Det Kriminalpræventive Råd, 2002) Hvert år anmeldes der cirka 500 seksuelle overgreb begået mod børn under 15 år. Ud af de 500 overgreb udgør incest cirka 10 % og 4 ud af 5 sager vedrører piger. Dog er det ikke uden betydning, at seksuelle overgreb stadig er et tabuiseret område, og at der derfor kan være mange mørketal, altså overgreb, som ikke bliver anmeldt. Det kan blandt andet bunde i loyalitet, hvis overgrebene begås i familien eller af andre, som har en relation til familien. Eller det kan bunde i uvidenhed, altså at barnet ikke er bevidst om overgrebets karakter. Det kan også bunde i, at overgrebene begås af jævnaldrende, og at den krænkede derfor ikke selv vurderer overgrebet som et overgreb, selvom det juridisk set ville blive defineret sådan. Overgrebene kan også finde sted, hvis man er beruset eller påvirket, og den krænkede kan i den situation være i tvivl om, om der blev givet samtykke, samtidig med at skyld og skam kan forhindre den krænkede i at fortælle om overgrebene. 2

4 Siden 1998 har der været større fokus på både vold og seksuelle overgreb begået mod børn og unge under 15 år, og inden for de senere år, har Barnets reform sat fokus på den skærpede underretningspligt, for personer der beskæftiger sig med børn, unge og familier. Ligesom den almindelige borger ligeledes har pligt til at indberette, hvis der er mistanke om at et barn mistrives eller forulempes. Der har været en forstærket indsats i forhold til oplysning og kampagner rettet mod de unge og det har åbnet op for lettilgængelig rådgivning blandt andet hotlines og hjemmesider hvor børn og unge kan få hjælp og anonym rådgivning. I 2002 lavede Statens Institut for Folkesundhed en undersøgelse Unges trivsel 2002, hvor der var fokus på de åriges seksuelle erfaringer før det fyldte 15. år. Undersøgelsen lagde vægt på de unges vurdering af seksuelle overgreb og vold både i og uden for familien. Og en stor del af de adspurgte havde efter deres egen vurdering været udsat for overgreb og anbefalede at skolerne lagde større vægt på undervisning der vedrørte børns rettigheder og respekten for børns grænser i kontakten med voksne. I 2008 lavede Instituttet endnu en undersøgelse, som skulle danne grundlag for en fortsat indsats mod overgreb på børn og unge. Undersøgelsen var landsdækkende og klasses elever deltog i undersøgelsen. Et betydeligt antal unge havde haft seksuelle erfaringer med voksne (i undersøgelsen dækker begrebet voksne, mennesker der er mindst 5 år ældre end den adspurgte) og flere piger end drenge havde oplevet det som et decideret overgreb. Juridisk set skal det nævnes, at et seksuelt forhold mellem en person under 15 år og en person over 15 år betegnes som et seksuelt overgreb, men på trods af det, var en del unge usikre på om de havde været udsat for et seksuelt overgreb. Du kan læse hele undersøgelsen på: Når jeg har valgt at skrive en E-bog om seksuelle overgreb, så handler det om flere ting. For det første blev min gode veninde uddannet folkeskolelærer for få år siden. På lærerseminariet havde der ikke været fokus på eller undervisning i omfanget af seksuelle overgreb. Der havde heller ikke været undervisning i typer af overgreb, børns adfærd ved mistanke om overgreb eller senfølger af overgreb. Dette fandt jeg bekymrende, da lærerne netop har den daglige kontakt med både børn og unge og derfor burde havde viden om, hvordan man spotter om der kan være adfærd der vidner om mistrivsel eller seksualiseret adfærd. Derudover er jeg selv i gang med en pædagoguddannelse, og heller ikke der er der undervisning i seksuelle overgreb, typer af seksuelle overgreb eller forebyggelse af seksuelle overgreb. Pædagoger, som dagligt beskæftiger sig med børn, både på institutioner, anbringelsessteder og andre steder, hvor børn og unge færdes. 3

5 Derudover har jeg gennem mit terapeutiske virke haft samtaler med mere end hundredvis af mænd og kvinder, der kommer i terapi på baggrund af de senfølger som overgreb i opvæksten har medvirket til. Her kan bla.a. nævnes selvværdsproblematikker, sex-, porno- og kærlighedsafhængighed, prostitution, angst og depressioner. Jeg fik til gengæld mulighed for at deltage på kurset Forebyggelse af seksuelle overgreb, som Servicestyrelsen i samarbejde med Professionshøjskolen Metropol havde udbudt. Et kursus der varede 5 dage, og som jeg personligt mener, burde være obligatorisk på alle lærerog pædagoguddannelser. På kurset var der en grundig gennemgang af seksuelle overgreb, set fra et juridisk, psykologisk, pædagogisk, sociologisk og samfundsmæssigt perspektiv. Et kursus, der blev varetaget af psykologer, jurister og eksperter på området, blandt andet undervisere fra SISO og fra JanusCentret, som dagligt beskæftiger sig med både de krænkede og dem der krænker. E-bogen her vil tage udgangspunkt i det materiale, som blev udleveret på kurset, samt mine personlige skildringer, definitioner og beskrivelser af typer af overgreb, adfærd der kan vise tegn på overgreb, senfølgerne af seksuelle overgreb og ikke mindst behandlingen af børn, unge og voksne som har været udsat for seksuelle overgreb. Jeg vil ligeledes bruge cases fra mit terapeutiske arbejde, selvom alle klienter naturligvis behandles med den største diskretion. Klienternes anonymitet vil altså blive prioriteret højt, hvorfor enkelte ting vil være ændret. Målet med E-bogen Forebyggelse af seksuelle overgreb er at oplyse og informere og samtidig nedbryde tabuer, der knytter sig til seksuelle overgreb og senfølgerne af seksuelle overgreb. Jeg håber derfor at du vil føle dig rustet til at tale om din nye viden, når du er færdig med at læse bogen. At bogen giver dig kendskab til typer af overgreb og at du dernæst vil hjælpe med at bryde de tabuer der fortsat er forbundet med seksuelle overgreb. Arbejder du med terapi, oplysning eller rådgivning, så håber jeg at du med bogen vil føle dig rustet til at gå ind i dialogen omkring overgreb og at du samtidig vil sætte fokus på emnet både privat og i arbejdsregi. Har du børn, så vil jeg anbefale dig at spørge ind til institutioners og skolers handleplaner, hvis de har mistanke om at børn er udsat for overgreb. Det er påkrævet, at de enkelte Kommuner har en handleplan, og har de det ikke, vil det hjælpe dem med at få sat fokus på området. God læselyst. 4

6 Betegnelser Mange har en bestemt opfattelse af seksuelle overgreb. Ofte baserer den sig på, at seksuelle overgreb primært begås af fremmede, altså én den krænkede ikke kender i forvejen og at overgrebene er fysiske og fuldbyrdede. Men virkeligheden er, at de fleste overgreb faktisk begås af nogen, som den krænkede kender i forvejen. Det kan være en bekendt, en ven, en kæreste, en ægtemand, et familiemedlem eller en autoritetsperson, som en træner, pædagog eller lærer. Seksuelle overgreb begås både mod drenge og piger, og overgrebenes karakter kan være vidt forskellige. Lige fra upassende sms-beskeder og verbale krænkelser med seksuelle undertoner til blufærdighedskrænkelse og fysiske krænkelser, hvor berøring, masturbation, oralt, genitalt og analt samleje eller forsøg herpå indgår. Seksuelle overgreb er en fællesbetegnelse, som dækker over forskellige begreber. Pædofili I daglig tale blandt befolkning og medier, bruges begrebet pædofil oftest som en fællesbetegnelse, for personer der krænker børn på forskellig vis. Men da Pædofili går ind under diagnosesystemet udredt af WHO, er det en diagnose, som tilhører hovedgruppen Forstyrrelser i personlighedsstruktur og adfærd i voksenalderen og som tilhører undergruppen Seksuelle afvigelser (F 65 4 Pædofili). Diagnosen stilles af fagpersoner efter en større udredning, og en af grundstenene i diagnosen er, at tiltrækningen til børn skal være stærkere end tiltrækningen til voksne. Seksuel aktivitet med voksne har altså ingen interesse for den pædofile. Men det er altså ikke tilstrækkeligt, at være tiltrukket af børn eller at kunne lide at se børneporno. I det tilfælde ville sandsynligheden for at blive dømt som sexforbryder være større, idet den seksuelle lavalder netop er fastsat, for at beskytte børn og unge mod mennesker, der manipulerer barnet eller udnytter at barnet ikke er i stand til at sige fra. I straffeloven findes der nemlig ingen regler mod pædofili. Det er altså ikke ulovligt, at være tiltrukket af børn. Men det er ulovligt, at have seksuel omgang med en mindreårig. I dette tilfælde, et barn under 15 år. Pædofili er ofte et misforstået begreb, hvorfor mange ikke-pædofile blive stemplet, uden at have udlevet seksuelle fantasier med børn og uden at have en decideret forkærlighed for børn. At se børneporno, kan for nogen være et udtryk for nysgerrighed eller fantasier, som vedkommende ikke havde nogen intention om at udleve, men som i situationen virkede ophidsende, uanset om vedkommende i virkeligheden tog dybt afstand til pædofili. Dog er det væsentligt, at det juridisk set er ulovligt at være i besiddelse af børneporno. 5

7 Både mænd og kvinder kan være pædofile, men flest mænd bliver dømt for seksuelle krænkelser. En af årsagerne, kan være, at drenge kan føle større skam ved seksuelle overgreb, hvis overgrebene har medført erektion og derfor i højere grad tier om overgrebene. Derudover ses der ofte en forskel på mænd og kvinders seksuelle tilbøjeligheder, hvilket kan have indflydelse på udviklingen af pædofili. Hvor omsorg og nærhed i højere grad kan gøre sig gældende hos kvinder, kan seksualiteten i højere grad dominere hos mændene. Det kan betyde, at kvinders pædofili kommer til udtryk på en måde, hvor den kan være sværere at gennemskue. Det kan være ved at barnet i højere grad skal dække behov som omsorg, fysisk nærhed og berøring. Dog skal det understreges, at også kvinder kan gennemføre seksuelle krænkelser, hvor barnet eller den unge skal udføre seksuelle handlinger som oralt, genitalt eller analt samleje. Undersøgelsen Unges trivsel 2008 viser dog, at flertallet af overgreb på både piger og drenge begås af mænd. Pædofile er som udgangspunkt ikke voldelige. De opbygger altså, i deres egne øjne, en nær relation til det barn de krænker, og har en forestilling om, at forholdet og relationen er gensidig, altså at forholdet bygger på et gensidigt ønske og behov. Dog har de fleste pædofile brugt lang tid på at Groome barnet, så barnet i en eller anden udstrækning føler, at det får opfyldt nogle behov. Det kan være behovet for samvær, samtale, opmærksomhed, ros eller oplevelser som ture i biografen, Tivoli eller i legetøjsforretningen. Der kan også indgå manipulerede byttehandler, hvor barnet har fået penge eller andre goder, som giver barnet en følelse af, at skulle gengælde med seksuelle ydelser. Grooming Grooming er et begreb der dækker over den pædofiles manipulation og magtanvendelse overfor barnet i relationsopbygningen hvor tillid spiller en betydelig rolle. Det er i Groomingen, at den pædofile arbejder sig ind på barnet eller den unge og opbygger et tillidsforhold, hvor den pædofile spotter den unges svaghedspunkter og begynder at udfylde disse. Det kan være ved at være den, som den unge kan søge tilflugt hos, kan tale med eller kan slappe af sammen med. Det kan være, at den pædofile sørger for mad eller hjælper med lektierne eller det kan være at den pædofile dækker nogle materialistiske behov, som den unge har. Det kan være at den pædofile henter og bringer, køber cigaretter eller smart tøj. Eller det kan være at den pædofile i en lang periode styrker barnets følelse af, at være ok og være noget værd. 6

8 Den pædofile har ofte en helt klar fornemmelse af, hvilke børn der kan groomes. Er det håndboldtræneren der er pædofil, så kan det være han spotter det barn, hvis forældre ikke kommer og ser kampene. Det kan også være anden adfærd hos barnet, som vidner om usikkerhed eller isolering, som gør at træneren langsomt arbejder sig ind på barnet. Er overgrebene IT-relaterede, så kan være at den pædofile spotter profilbilleder på Arto, Facebook eller andre sider, hvor børn og unge søger social kontakt. Pædofile ved, at chatrum og netmødesteder er oplagte steder at skabe kontakt til børn, og gennem kontakten opbygger de et venskab med det formål, at få barnet til at medvirke i seksuelle aktiviteter. Desværre hænger det ofte sådan sammen, at pædofile er ferme til at omgås børn. De ved hvad der skal til, for at opbygge en god kontakt og er særdeles omsorgsfulde, nærværende, tilgængelige, lyttende og støttende. Derfor kan det være svært, både for barnet og for omgivelserne, at tillægge kontakten negative hensigter. Fordi den pædofile ofte i begyndelsen udfylder en betydningsfuld rolle i barnets liv. Nogle pædofile har også en stor tålmodighed, og kan bruge flere måneder på at opbygge den nødvendige tillid til barnet. Men gradvist begynder den pædofile at stille krav til barnet. Det kan starte i det små, hvor barnet måske skal ligge sammen med den pædofile i sengen, og i en periode går Groomingen på, at teste hvor stærk relationen er. Der er altså ikke nødvendigvis nogen seksuelle krav i begyndelsen. Men jo stærkere relationen bliver, jo mere vil den pædofile begynde at manipulere med barnet. Det kan være ved at lægge vægt på, hvor meget den pædofile har gjort for barnet, og med trusler om, at hvis ikke kontakten bygger på gensidige tjenester og fornøjelser, så må kontakten brydes. Og for barnet, som måske føler stor tryghed ved den voksne, kan det være et stort tab, at give afkald på den støtte, som den pædofile har været i en lang periode. Når de seksuelle aktiviteter tager til, begynder krænker ofte at manipulere yderligere med barnet. Det kan bl.a. være ved at vise pornografiske billeder, hvor krænkeren normaliserer handlingerne og lægger vægt på, at andre børn også deltager i den form for aktiviteter og ikke har noget imod det. Samtidig kan der forekomme trusler, der har til hensigt at få barnet til at tie om overgrebene. Det kan være ved at gøre hemmeligheden til noget helt særligt mellem barnet og den pædofile og det kan være ved at true med at fratage barnet fra de oplevelser og muligheder, som den pædofile også giver barnet. Andre gange er det ved direkte trusler om, at både barnet og den pædofile kan komme i fængsel, eller at barnet vil blive sendt på børnehjem eller at forældrene måske vil dø eller afvise barnet. 7

9 Og ofte sker truslerne gennem manipulationer, der har til hensigt, at give barnet følelser af skyld, dårlig samvittighed eller ansvar og som samtidig forvirrer barnet, fordi den pædofile vil hentyde til, at barnet har deltaget af egen fri vilje og jo selv vælger at komme tilbage til krænkeren, når der er gode oplevelser i udsigt. Grooming er ulovligt og dermed strafbart. Også selvom der endnu ikke har fundet seksuelle handlinger sted. Og sms er, mails og chats kan bruges som dokumentation i en retssag. Når man som barn udsættes for Grooming kan det være svært, at gennemskue konsekvensen af den kontakt som krænkeren opbygger. For det barn, som måske ikke føler sig tilpas i skolen, i hjemmet eller i andre sociale sammenhænge, kan det være befriende at opleve et voksent menneske, med en særlig interesse for barnet. Barnet kan pludselig opleve at føle sig som noget specielt og måske oplever barnet for første gang i lang tid, at nogen har reelle og gode hensigter og ønsker om samvær med barnet. Men som barn mangler man desværre også en masse viden og erfaring, og troen på menneskets gode hensigter er endnu så udprægede, fordi den kritiske tilgang og indsigt endnu ikke er udbygget. Her spiller alder og udvikling en betydelig rolle, og som tidligere nævnt, så er det ofte børn der har det svært, enten socialt, i hjemmet eller i skolen, som lader sig manipulere af den pædofile. Derfor er det ikke uden betydning, at man oplyser og informerer barnet og gør det klart, at ikke alle mennesker har gode hensigter. Det er altså nødvendigt at være nysgerrig og interesseret i at finde ud af, hvad barnet eller den unge laver på Internettet, ligesom det bør vække bekymring, hvis en fremmed pludselig ønsker at tilbringe meget tid alene med ens barn. Eller hvis ens barn pludselig er kommet til penge eller modtager gaver, som ikke falder naturligt i forbindelse med fødselsdage eller i andre traditionsmæssige forbindelser. Her kunne det være en fordel, om skolerne i højere grad tog ansvar for denne form for oplysning, da nogle børn vokser op i ressourcesvage familier, som måske ikke i stand til at ruste barnet mod Grooming, seksuelle krænkelser og vold, eller selv er dem der udfører dem. Vil du vide mere om forebyggelse af seksuelle overgreb? Så kan du købe hele E-bogen på hjemmesiden 8

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? HVAD ER SEKSUELLE OVERGREB? DET ER JO OVERSTÅET,

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? DET ER JO OVERSTÅET, SÅ HVAD ER PROBLEMET? Seksuelle

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD 3 Beredskabsteamets medlemmer 3 FOREBYGGELSE 4 Hvad siger loven? 4 BEKYMRING - MISTANKE - KONKRET VIDEN 5 En bekymring 5 En mistanke 5 En konkret

Læs mere

OPLÆG FOR LÆR FOR LIVET JANUSCENTRET. Børn og unge, der kan være seksuelt grænseoverskridende 17 SEPTEMBER 2017 VANESSA A.

OPLÆG FOR LÆR FOR LIVET JANUSCENTRET. Børn og unge, der kan være seksuelt grænseoverskridende 17 SEPTEMBER 2017 VANESSA A. OPLÆG FOR LÆR FOR LIVET 17 SEPTEMBER 2017 VANESSA A. SCHMIDT-RASMUSSEN JANUSCENTRET Børn og unge, der kan være seksuelt grænseoverskridende JANUSCENTRETS FORMÅL Vidensformidling om børn og unge med bekymrende

Læs mere

Politik til forebyggelse og tidlig opsporing af vold, samt psykisk og fysisk overgreb

Politik til forebyggelse og tidlig opsporing af vold, samt psykisk og fysisk overgreb Politik til forebyggelse og tidlig opsporing af vold, samt psykisk og fysisk overgreb I Børnegården ønsker vi at hindre og/eller mindske seksuelle overgreb og vold mod børn, via forebyggelse, synlighed

Læs mere

Refleksionsspørgsmål

Refleksionsspørgsmål Refleksion Refleksionsspørgsmålene sætter fokus på, hvad I ved om forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb, hvordan I forholder jer til emnet, hvordan I taler om det, og hvad I gør ved det. Nogle arbejdspladser

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Nordisk Familieterapikongres

Nordisk Familieterapikongres Nordisk Familieterapikongres Familieterapeutiske udfordringer i arbejde med børn og unge, der har seksuelt krænket et andet barn i familien. Børn og seksualitet Baggrundsfaktorer for krænkelser Reaktioner

Læs mere

Hvordan definerer straffeloven seksuelle overgreb på børn (Anne Troelsen, SISO)

Hvordan definerer straffeloven seksuelle overgreb på børn (Anne Troelsen, SISO) Hvordan definerer straffeloven seksuelle overgreb på børn (Anne Troelsen, SISO) Denne artikel gennemgår straffelovens definitioner af de forskellige former for seksuelle overgreb på børn. Straffelovens

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven

Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven Greve Kommune September 2015 Revideres september 2018 1 Indhold

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik.

Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik. Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik. Baggrund: Alle mennesker har en seksualitet uanset handicap. På Levuk lægger vi derfor vægt på at have

Læs mere

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Begrebet vold... 5 Psykisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fysisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune.

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. INDLEDNING I oktober 2013 kom der en lovgivningsændring, der kaldes

Læs mere

Hvordan ser en pædofil ud?

Hvordan ser en pædofil ud? Hvordan ser en pædofil ud? Psykolog Kuno Sørensen Oplæg ved konferencen DEN STØRSTE FRYGT Januar 2014 Seksuelle overgreb Når børn og unge bliver involveret i seksuelle aktiviteter, som de, på grund af

Læs mere

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S.

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S. SAMVÆRSPOLITIK- INDHOLD INDHOLD S.03 S.05 S.07 S.08 S.09 S.10 Hvorfor have en samværspolitik? Grænser skal respekteres Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt Underretningspligt Hvad skal du

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

Internettet anno 2015 - udfordringer med overgreb, identitet og seksualitet hos børn og unge. Psykolog Kuno Sørensen

Internettet anno 2015 - udfordringer med overgreb, identitet og seksualitet hos børn og unge. Psykolog Kuno Sørensen Internettet anno 2015 - udfordringer med overgreb, identitet og seksualitet hos børn og unge Psykolog Kuno Sørensen Historisk tilbageblik 1993: WWW WideWorldWeb 2003: Skype lanceres 2010: Ipad lanceres

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn Skanderborg marts 2014 Børnehuset Babuska Forebyggelse af overgreb på børn Der indhentes en børneattest på alle fastansatte medarbejdere samt løst tilknyttet pædagogisk personale. I Børnehuset Babuska

Læs mere

Seksuelle overgreb og grooming - et strategisk arbejde

Seksuelle overgreb og grooming - et strategisk arbejde Seksuelle overgreb og grooming - et strategisk arbejde Kuno Sørensen & Gitte Jakobsen Århus kommune 8. juni 2016 Seksuelle overgreb Når børn og unge bliver involveret i seksuelle aktiviteter, som de, på

Læs mere

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11 Foto: Cathrine Søvang Mogensen Min far voldtog mig 200 gange Gerningsmænd slipper godt fra det, når seksuelle overgreb på børn ikke anmeldes. Line blev seksuelt misbrugt af sin far i hele sin opvækst.

Læs mere

Seminar. De Krænkede Børn. Hvordan vi leverer en effektiv hjælp. Den 16. november, 2015

Seminar. De Krænkede Børn. Hvordan vi leverer en effektiv hjælp. Den 16. november, 2015 Seminar De Krænkede Børn Hvordan vi leverer en effektiv hjælp Den 16. november, 2015 Dagens Program Kl. 13:00 Velkomst og introduktion Lisbeth Zornig Andersen, stifter af Huset Zornig, ordstyrer Hvad siger

Læs mere

Seksualpolitik i Ældre og Handicap. Langeland Kommune

Seksualpolitik i Ældre og Handicap. Langeland Kommune Seksualpolitik i Ældre og Handicap Langeland Kommune Baggrund Mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne har de samme grundlæggende behov og rettigheder som andre mennesker. Dette menneskesyn

Læs mere

Seksualpolitik for Sorgenfriskolen 01.09.14

Seksualpolitik for Sorgenfriskolen 01.09.14 Seksualpolitik for Sorgenfriskolen 01.09.14 Formål og målsætninger Vi ved, at børn med særlige behov kan være særligt udsatte for at blive seksuelt krænkede eller komme til at krænke andre. Formålet med

Læs mere

Beredskabsplan. i sager vedrørende seksuelle overgreb. Børne- Ungeforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Beredskabsplan. i sager vedrørende seksuelle overgreb. Børne- Ungeforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Børne- Ungeforvaltningen og Beredskabsplan i sager vedrørende seksuelle overgreb Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68

Læs mere

Som grundlag for vores arbejde med børnene, har vi udarbejdet nogle retningslinjer som vi bestræber os på at udleve.

Som grundlag for vores arbejde med børnene, har vi udarbejdet nogle retningslinjer som vi bestræber os på at udleve. Mariehønens politik for tidlig opsporing og forebyggelse af vold og seksuelle overgreb. 1. Værdigrundlag 2. Formål med politikken 3. Målgruppe 4. Definitioner af seksualitet, seksuelle overgreb og vold

Læs mere

Børneattester i foreningslivet

Børneattester i foreningslivet gladsaxe.dk Børneattester i foreningslivet Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge 1 Kontakt ved generelle spørgsmål: Idrætskonsulent Pia Bagger Telefon 39 57 53 38 Mobil: 23 60 94 44 bkfpba@gladsaxe.dk

Læs mere

Seksualpolitik 2014-2018. På det specialiserede voksenområde. i Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Seksualpolitik 2014-2018. På det specialiserede voksenområde. i Ishøj og Vallensbæk Kommuner Seksualpolitik På det specialiserede voksenområde i Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014-2018 1 På baggrund af Socialstyrelsens anbefalinger har Ishøj Kommune valgt at udarbejde en seksualpolitik. Seksualpolitikken

Læs mere

Seksuelle overgreb i 2015 5 udfordringer

Seksuelle overgreb i 2015 5 udfordringer Seksuelle overgreb i 2015 5 udfordringer Psykolog Kuno Sørensen Udfordring nummer 1 De fleste seksuelle overgreb mod børn begås af personer det nære miljø omkring barnet Med udviklingen af internettet

Læs mere

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Denne pjece henvender sig til alle fagpersoner, der er i direkte kontakt med børn under 18 år. - beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Hvad er overgreb? Overgreb defineres i dette

Læs mere

Maglebjergskolens seksualpolitik

Maglebjergskolens seksualpolitik Maglebjergskolens seksualpolitik Seksualpolitikken for Maglebjergskolen tager udgangspunkt i skolens målsætning og danner ramme om og udstikker retningslinjer for arbejdet med elevernes seksualitet. Derudover

Læs mere

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne 1 Hvordan undgår vi seksuelt misbrug af børn? I Gladsaxe ønsker vi et trygt foreningsliv, hvor børn og unge kan trives sammen med de voksne i foreningerne. Der

Læs mere

Inspirationsguide. Til arbejdet med primær forebyggelse af overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie

Inspirationsguide. Til arbejdet med primær forebyggelse af overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie Inspirationsguide Til arbejdet med primær forebyggelse af overgreb mod børn og unge Center for Børn og Familie Indhold Indledning... 3 Primær og sekundær forebyggelse... 3 Primær forebyggelse... 3 Forebyggelse

Læs mere

DIALOG ANBRINGELSESSTED

DIALOG ANBRINGELSESSTED DIALOG ANBRINGELSESSTED ANBRINGELSESSTED: Seksuelle overgreb Børn har ofte en god og livlig fantasi. De fortæller ofte i brudstykker om det, de har oplevet, set eller hørt. Børn tester de voksne, bl.a.

Læs mere

Grooming processer online. Kuno Sørensen Psykolog Seniorrådgiver Gitte Jakobsen Seniorrådgiver

Grooming processer online. Kuno Sørensen Psykolog Seniorrådgiver Gitte Jakobsen Seniorrådgiver Grooming processer online Kuno Sørensen Psykolog Seniorrådgiver Gitte Jakobsen Seniorrådgiver Online krænker strategier lige på og hårdt typen: Chauvinistisk skyder med spredehagl Er der en pige her der

Læs mere

Hvilke overvejelser gør du dig i forhold til det, Johanne har skrevet i stilen? Hvad siger du til drengene? Hvad er din handling efterfølgende?

Hvilke overvejelser gør du dig i forhold til det, Johanne har skrevet i stilen? Hvad siger du til drengene? Hvad er din handling efterfølgende? Johanne på 15 år er dårlig begavet. I en stil skriver hun en historie med meget konkrete beskrivelser af, hvordan historiens hovedperson skal sutte på sin fars tissemand, hvordan den smager etc. Johanne

Læs mere

En tryghedsvejledning til ledere i Det Danske Spejderkorps

En tryghedsvejledning til ledere i Det Danske Spejderkorps Trygge rammer for børn og unge En tryghedsvejledning til ledere i Det Danske Spejderkorps Introduktion Tryghed er en forudsætning for den udvikling, der er formålet med spejder. Denne vejledning er derfor

Læs mere

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal.

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Bremdal Dagtilbud, SFO og Skole. Indledning Dette beredskabs- skriv retter sig mod alle medarbejdere og ledere ansat på Bremdal

Læs mere

når alting bliver til sex på arbejdspladsen

når alting bliver til sex på arbejdspladsen når alting bliver til sex på arbejdspladsen Fagligt Fælles Forbund Udgivet af 3F Kampmannsgade 4 DK, 1790 København V Februar 2015 Ligestilling og Mangfoldighed Tegninger: Mette Ehlers Layout: zentens

Læs mere

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Som forældre er det vigtigt at du: Accepterer at medierne er kommet for at blive og er en del af børn og unges virkelighed. Så vis dem

Læs mere

Retningslinier vedr. seksuelle overgreb.

Retningslinier vedr. seksuelle overgreb. Retningslinier vedr. seksuelle overgreb. Forord For at sikre en ensartet og hurtig indsats ved såvel mistanke som begået overgreb skal alle medarbejdere være bekendt med retningslinjerne, som er beskrevet

Læs mere

- Forebyggelse og handlevejledning.

- Forebyggelse og handlevejledning. Børnehuset Karla Grøn Den 22.02.17 Vold og seksuelle overgreb af børn - Forebyggelse og handlevejledning. Med udgangspunkt i Vejle kommunes handleplan Forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og

Læs mere

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Appendix 1 November 2006 Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Disse retningslinier er udarbejdet i forbindelse med Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings politik

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

SAMVÆRSPOLITIK. Del I retningslinjer til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb

SAMVÆRSPOLITIK. Del I retningslinjer til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb SAMVÆRSPOLITIK Del I retningslinjer til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb på børn/unge i Ungdommens Røde Kors. Del II retningslinjer til forebyggelse af seksuelle overgreb på børn/unge i Ungdommens

Læs mere

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom sam- værspolitik Red Barnet Ungdom samværspolitik Red Barnet Ungdoms RED BARNET UNGDOMS SAMVÆRSPOLITIK Enhver borger, som får mistanke om at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller

Læs mere

OM ENSOMHED. Mangelfulde sociale relationer

OM ENSOMHED. Mangelfulde sociale relationer OM ENSOMHED Mellem 5 og 10 procent af danske unge mellem 13 og 25 år føler sig ensomme hver dag - og det kan have alvorlige konsekvenser for dem. Deres ensomhed har mange ansigter og kan være svær at genkende,

Læs mere

BRYD TAVSHEDEN OM SENFØLGER EFTER SEKSUELLE OVERGREB

BRYD TAVSHEDEN OM SENFØLGER EFTER SEKSUELLE OVERGREB BRYD TAVSHEDEN OM SENFØLGER EFTER SEKSUELLE OVERGREB Kontakt CSM Østs anonyme rådgivning på telefon eller chat Hvad er CSM Øst? Hvordan foregår rådgivningen? Hvem taler du med? VOKSNE MED SENFØLGER EFTER

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

TIKØB SKOLE MOBBEPOLITIK

TIKØB SKOLE MOBBEPOLITIK TIKØB SKOLE MOBBEPOLITIK HELSINGØR KOMMUNE VI ARBEJDER AKTIVT PÅ, AT TIKØB SKOLE ER EN SKOLE HVOR ALLE TRIVES VI ARBEJDER AKTIVT FOR EN MOBBEFRI SKOLE. ALLE BØRN HAR RET TIL GOD TRIVSEL TIKØB SKOLES MOBBEPOLITK

Læs mere

Inspiration til undervisning

Inspiration til undervisning Inspiration til undervisning Emner Det er meget individuelt fra klasse til klasse og elev til elev, hvilke emner de er motiveret for at arbejde med. Derfor er der samlet en palet med emner til alle elever

Læs mere

Hvordan hjælper vi seksuelt krænkede børn?

Hvordan hjælper vi seksuelt krænkede børn? Seminar Hvordan hjælper vi seksuelt krænkede børn? Den 9. maj, 2016 Dagens Program Kl. 13:00 Velkomst Kl. 13:05 Seksuelt krænkede børn hvad siger de? Lisbeth Zornig Andersen, stifter af Huset Zornig, ordstyrer

Læs mere

Hvad vil du sige til Jeppe? Hvordan forholder du dig til børn og unges nysgerrighed på porno?

Hvad vil du sige til Jeppe? Hvordan forholder du dig til børn og unges nysgerrighed på porno? Mariam på 14 år er anbragt uden for hjemmet. En dag fortæller hun dig, at Sara, som er en 13-årig pige, der også er anbragt på stedet, har fortalt hende, at hendes stedfar piller ved hende, når hun er

Læs mere

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n Seksualpolitik Jonstrupvang I denne vejledning har vi brugt ordene DU/VI. Det betyder, at man som personale på JV ikke kan fralægge sig sit ansvar i forhold til socialministeriets lov og WHO s anbefalinger

Læs mere

OPLÆG FOR LÆR FOR LIVET JANUSCENTRET. Arbejde med børn, der kan være seksuelt grænseoverskridende 14 JANUAR 2017 VANESSA SCHMIDT-RASMUSSEN

OPLÆG FOR LÆR FOR LIVET JANUSCENTRET. Arbejde med børn, der kan være seksuelt grænseoverskridende 14 JANUAR 2017 VANESSA SCHMIDT-RASMUSSEN OPLÆG FOR LÆR FOR LIVET 14 JANUAR 2017 VANESSA SCHMIDT-RASMUSSEN JANUSCENTRET Arbejde med børn, der kan være seksuelt grænseoverskridende DAGENS PROGRAM Præsentation af JanusCentret Karakteristik af børn

Læs mere

Dialogspørgsmålene er inddelt i to temaer: seksuelle overgreb og vold.

Dialogspørgsmålene er inddelt i to temaer: seksuelle overgreb og vold. Dialog SKOLE Dialogspørgsmålene er velegnede til at sætte temaet Overgreb på dagsordenen i en personalegruppe i forhold til, hvordan I bør handle, når der opstår viden eller mistanke om overgreb. De kan

Læs mere

Nordvangskolens. Mobbepolitik. Skoleåret 06/07

Nordvangskolens. Mobbepolitik. Skoleåret 06/07 Nordvangskolens Mobbepolitik Skoleåret 06/07 Skolebestyrelsen Det er Nordvangskolens politik og målsætning, at ingen på skolen må udsættes for mobning, og at alt tilløb til krænkelse aktivt bekæmpes. Vi

Læs mere

Grooming processer online. Psykolog Kuno Sørensen

Grooming processer online. Psykolog Kuno Sørensen Grooming processer online Psykolog Kuno Sørensen Konvergens Voksne opsøgende online typer De venskabssøgende (Hvor det vigtige er at opbygge og opretholde venskaber, de føler sig på bølgelængde med børn.

Læs mere

Samværspolitik. Del I - retningslinier til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb på børn og unge i Ungdommens Røde Kors

Samværspolitik. Del I - retningslinier til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb på børn og unge i Ungdommens Røde Kors Samværspolitik Del I - retningslinier til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb på børn og unge i Ungdommens Røde Kors Del II - retningslinier til forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Forslag til Vestermarkskolens trivselspolitik

Forslag til Vestermarkskolens trivselspolitik d. 14.02 2012 Forslag til Vestermarkskolens trivselspolitik Bestyrelsens Trivselsudvalg bestående af Emil fra elevrådet, Bente fra medarbejdergruppen og Svend fra forældregruppen har arbejdet med elementer

Læs mere

Seksuelle dysfunktioner E-bog af Tanja Rahm

Seksuelle dysfunktioner E-bog af Tanja Rahm Seksuelle dysfunktioner E-bog af Tanja Rahm Det er ingen skam at have et problem. Men det er en skam, ikke at arbejde med det. 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klientkontakt... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06. Den største frygt om pædofiliskræk og forebyggelse Konference Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Den største frygt om pædofiliskræk

Læs mere

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn.

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Maj 2016 1 Denne folder er lavet til medarbejdere i Bording Børnehave. Du kan finde vores kommunale beredskabsplan

Læs mere

OVERVEJER DU AT SENDE DIT BARN TIL UDLANDET? Har du tænkt over hvilke fordele og ulemper, der kan være for dit barn ved sådan en rejse?

OVERVEJER DU AT SENDE DIT BARN TIL UDLANDET? Har du tænkt over hvilke fordele og ulemper, der kan være for dit barn ved sådan en rejse? OVERVEJER DU AT SENDE DIT BARN TIL UDLANDET? Har du tænkt over hvilke fordele og ulemper, der kan være for dit barn ved sådan en rejse? 3 01 OVERVEJER DU AT SENDE DIT BARN TIL UDLANDET? Her kan du læse

Læs mere

DIALOGKORT. SISO Videnscentret for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle Overgreb mod børn. Myndighedsområdet. Seksuelle overgreb

DIALOGKORT. SISO Videnscentret for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle Overgreb mod børn. Myndighedsområdet. Seksuelle overgreb DIALOGKORT Myndighedsområdet Seksuelle overgreb SISO Videnscentret for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle Overgreb mod børn 12986 Dialogkort_Myndighed-Sex.indd 1 15/01/13 11.37 Du skal have en samtale

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

NÅR VOKSNE KRÆNKER. på, hvad andre børn mon tænker på mens. Sommetider kommer jeg også til at tænke. de ligger og venter

NÅR VOKSNE KRÆNKER. på, hvad andre børn mon tænker på mens. Sommetider kommer jeg også til at tænke. de ligger og venter 1 Sommetider kommer jeg også til at tænke på, hvad andre børn mon tænker på mens de ligger og venter NÅR VOKSNE KRÆNKER OM SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE 2 INDHOLD Hvad er et seksuelt overgreb? 3 Viden

Læs mere

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Ethvert seksuelt overgreb på børn og unge er et for meget Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget 1.udgave, 1. oplag 2004 Redaktion: Erik L. Würtzenfeld.

Læs mere

Du skal have en samtale med Pernille på 12 år. Pernille har flere gange skåret sig selv og har to gange forsøgt at tage sit eget liv.

Du skal have en samtale med Pernille på 12 år. Pernille har flere gange skåret sig selv og har to gange forsøgt at tage sit eget liv. Du skal have en samtale med Pernille på 12 år. Pernille har flere gange skåret sig selv og har to gange forsøgt at tage sit eget liv. 1 Du har modtaget en underretning vedr. Frederikke på 7 år. I den forbindelse

Læs mere

Informationsfolder. Randers KFUM håndbold og pædofilipolitik

Informationsfolder. Randers KFUM håndbold og pædofilipolitik Informationsfolder Randers KFUM håndbold og pædofilipolitik Randers KFUM håndbold vil med denne informationsfolder fortælle om pædofili og klubbens holdning til dette område, der kræver særlig opmærksomhed.

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Implementering af Seksualpolitikk i boligen. NFSS Årskonference Grand Terminus Hotel Bergen 25. marts 2010. Karsten Løt

Implementering af Seksualpolitikk i boligen. NFSS Årskonference Grand Terminus Hotel Bergen 25. marts 2010. Karsten Løt Implementering af Seksualpolitikk i boligen NFSS Årskonference Grand Terminus Hotel Bergen 25. marts 2010 Karsten Løt PRÆSENTATION Karsten Løt Uddannet Kgl. Dansk Folkeskolelærer Tidl. viceforstander v.

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Allerød kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om, hvordan overgreb og mistanke om overgreb

Læs mere

Sundhed og seksualitet:

Sundhed og seksualitet: Sundhed og seksualitet: Kompetencemål efter 9. klasse: Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne vurdere normer og rettigheder for krop, køn og seksualitet i et samfundsmæssigt perspektiv have

Læs mere

ANGST VIDEN OG GODE RÅD

ANGST VIDEN OG GODE RÅD ANGST VIDEN OG GODE RÅD HVAD ER ANGST? Hvad er angst? Angst er en helt naturlig reaktion på noget, der føles farligt. De fleste af os kender til at føle ængstelse eller frygt, hvis vi fx skal til eksamen,

Læs mere

Undervisning og dialog om seksuelle overgreb i grundskolens seksualundervisning

Undervisning og dialog om seksuelle overgreb i grundskolens seksualundervisning Undervisning og dialog om seksuelle overgreb i grundskolens seksualundervisning National Konference for seksuel sundhed 2015 Nyborg Strand Lone Smidt National projektleder Sex & Samfund ls@sexogsamfund.dk

Læs mere

FAKTA OM RETTIGHEDER

FAKTA OM RETTIGHEDER FAKTA OM RETTIGHEDER Børn og unge har ret til at bestemme over deres egen krop. De har ret til selv at bestemme, hvem der må give dem et knus, hvem de vil være kæreste med, og hvem der må se deres private

Læs mere

Sexologi og dermatologisk sygepleje. Fagligt selskab for dermatologiske sygeplejersker Comwell Roskilde d. 19. marts 2011 Kl. 10.45-12.

Sexologi og dermatologisk sygepleje. Fagligt selskab for dermatologiske sygeplejersker Comwell Roskilde d. 19. marts 2011 Kl. 10.45-12. Sexologi og dermatologisk sygepleje Fagligt selskab for dermatologiske sygeplejersker Comwell Roskilde d. 19. marts 2011 Kl. 10.45-12.15 Program Definitioner Sexologisk opmærksomhed Motiver til sex Dermatologiske

Læs mere

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb mod børn i dagtilbud, skoler, SFO, klub i Stevns kommune

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb mod børn i dagtilbud, skoler, SFO, klub i Stevns kommune Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb mod børn i dagtilbud, skoler, SFO, klub i Stevns kommune Indledning Disse retningslinjer er målrettet dagtilbud, skoler, SFO og klubber i Stevns

Læs mere

INDHOLD. Forord. Indledning. 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær

INDHOLD. Forord. Indledning. 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær INDHOLD Forord 11 Indledning 15 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær 19 19 21 21 2. Babyen og tumlingen 0-2 år Den ublufærdige tumling

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET VOLD I HJEMMET En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Udgivet af Børnerådet november

Læs mere

Forord. Dette er Vordingborg Kommunes beredskab.

Forord. Dette er Vordingborg Kommunes beredskab. Kommunalt beredskab Beredskab til opsporing, forebyggelse, og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i Vordingborg Kommune 1 Forord Der er igennem de sidste år kommet et større

Læs mere

SKOLE: Seksuelle overgreb

SKOLE: Seksuelle overgreb DIALOG SKOLE SKOLE: Seksuelle overgreb En mand har tidligere begået seksuelle overgreb mod børn. Ved retssagen bliver han dømt og har nu afsonet sin straf. Manden er for nylig flyttet ind hos sin nye kæreste,

Læs mere

POLITIK TIL FORBYGGELSE OG OPSPORING AF OVERGREB MOD BØRN

POLITIK TIL FORBYGGELSE OG OPSPORING AF OVERGREB MOD BØRN FORMÅL MED POLITIKKEN Med denne politik ønsker vi at sende et signal om, at forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb er en meget vigtig del af vores pædagogiske arbejde. Vi ønsker

Læs mere

Dialogkort vedrørende forebyggelse, opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn med handicap

Dialogkort vedrørende forebyggelse, opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn med handicap 1 Seksuelle overgreb Dialogkort vedrørende forebyggelse, opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn med handicap Brug kortene til at skabe dialog i medarbejdergruppen Du bliver ringet

Læs mere

Seksualpolitik for Bofællesskabet Birthe Marie

Seksualpolitik for Bofællesskabet Birthe Marie Seksualpolitik for Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indholdsfortegnelse. -Indledning -Rammer/metoder -Serviceloven -Tavshedspligt -Seksualitet på dagsordenen -Straffeloven -Samtykke -Overgreb/krænkelser -WHO

Læs mere

Hvad vil du gøre? Hvad tænker du, om det, Ida fortæller dig? Og hvad siger du til hende?

Hvad vil du gøre? Hvad tænker du, om det, Ida fortæller dig? Og hvad siger du til hende? Ida i 6. klasse har afleveret en stil, hvor hun beskriver, at hun hader, at faderen hver aften kommer ind på hendes værelse, når hun ligger i sin seng. Han stikker hånden ind under dynen. Ida lader, som

Læs mere

gode råd om at se og forebygge overgreb

gode råd om at se og forebygge overgreb En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om at se og forebygge overgreb 2 Seksuelle overgreb.

Læs mere

Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer?

Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer? Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer? Merete Bonde Jørgensen og Anette Hammershøi, SISO SISO Sociale Indsatser ved Seksuelle

Læs mere

Pårørende. Livet tæt på psykisk sygdom

Pårørende. Livet tæt på psykisk sygdom Pårørende Livet tæt på psykisk sygdom Livet som pårørende Det er afgørende, hvordan du som pårørende støtter op om den syge og tager del i det svære forløb, det er, at komme ud af svær krise eller psykisk

Læs mere

STOP DIGITALE OVERGREB NU!

STOP DIGITALE OVERGREB NU! STOP DIGITALE OVERGREB NU! KONFERENCE SCANDIC AARHUS CITY 04.05.2015 KURSEROGKONFERENCER.DK Foto:Mette Frandsen PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI STOP DIGITALE OVERGREB NU! Red Barnet har en unik viden om bekæmpelse

Læs mere

Tanja Glückstadt Heien Næstformand - CEST,CEPT, CSAT - specialistuddannet i porno- og sexafhængighed. Kvinderådet Ulrik Frost Formand

Tanja Glückstadt Heien Næstformand - CEST,CEPT, CSAT - specialistuddannet i porno- og sexafhængighed. Kvinderådet Ulrik Frost Formand Ligestillingsudvalget 2016-17 LIU Alm.del Bilag 7 Offentligt Porno & Samfund Tanja Glückstadt Heien Næstformand - CEST,CEPT, CSAT - specialistuddannet i porno- og sexafhængighed Kvinderådet Ulrik Frost

Læs mere

Handleguides til fagpersoner. - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

Handleguides til fagpersoner. - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Handleguides til fagpersoner - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Oktober 2013 Indhold Indledning... 3 Bekymring, mistanke og viden om overgreb... 4 Gode råd til samtalen

Læs mere

STOP DIGITALE OVERGREB NU!

STOP DIGITALE OVERGREB NU! STOP DIGITALE OVERGREB NU! KONFERENCE HOTEL PARK MIDDELFART 06.05.2015 KURSEROGKONFERENCER.DK Foto:Mette Frandsen PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI PROGRAM 09.00-09.25 Ankomst og registrering. Morgenmad 09.25-09.50

Læs mere