Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane"

Transkript

1 Appendix 1 November 2006 Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Disse retningslinier er udarbejdet i forbindelse med Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings politik for studenternes sikkerhed. Definitioner Misbrug benyttes for fysisk, seksuel eller følelsesmæssig misbrug a) Ved fysisk misbrug forstås bevidst brug af vold, som resulterer i skade på offeret. b) Ved seksuel misbrug forstås upassende og uønsket udsættelse for seksuel kontakt, aktivitet eller adfærd. Det omfatter enhver form for seksuel berøring, samleje eller udnyttelse. c) Ved følelsesmæssig misbrug forstås en kronisk udsættelse for alkohol eller stoffer, verbale angreb på en person, gentagen afvisning eller ydmygelse. Isolation eller et liv i frygt og angst. Ved Chikane forstås enhver personlig anstødelig kontakt rettet mod en anden person eller andre personer, som man forventes at kende. Chikane omfatter enhver stødende handling eller kommentar, som virker nedsættende, og som forårsager personlig ydmygelse. Chikane omfatter, men er ikke begrænset til: a) En opførsel, som nedbryder ofrets værdighed, f.eks. baseret på farve, race, etnisk oprindelse, alder, sex, fysiske eller mentale handicaps. b) Nedværdigende bemærkninger, practical jokes, hentydninger til race, religion, alder, nationalitet, farve eller handicaps. c) Brug af eller udbredelse af racistisk, pornografisk eller andet nedsættende skriftligt materiale. d) Verbale trusler. e) Upassende eller anstødelige fagter. Ved Seksuel chikane forstås en enhver uønsket og ikke velkommen adfærd af seksuel karakter, som kan få en person til at føle sig krænket eller truet. 1

2 Seksuel chikane omfatter, men er ikke begrænset til: a) Uønsket berøring. b) Uønsket omfavnelse eller kys. c) Grove og seksuelle jokes eller kommentarer. d) Seksuelt baserede fornærmelser, hån eller drilleri. e) Foretage seksuelt uanstændige eller obskøne fagter. f) Intens stirren på en person eller på dele af en person. g) Give løfter eller udstede trusler for seksuelle ydelser. h) Spørger om sex. i) Gentagne invitationer til sex trods afslag. j) Uønsket seksuel flirt eller uanstændigt tilbud. k) Vedholdende spørgsmål, antydninger og tilbud samt kommentarer til en persons privatliv. l) Anstødelige telefonopringninger. m) Seksuel vold. Hvorledes modtages en anklage for misbrug eller chikane? Når en forurettet person henvender sig om et tilfælde af mulig misbrug eller chikane, bør man reagere efter følgende retningslinier: 1. Modtage en rapport fra den forurettede a) Lyt opmærksomt og roligt. Accepter, at det kræver stort mod at anmelde misbrug. Lyt og vær opmuntrende. Udtryk ikke forargelse, afsky eller tvivl. b) Lov ikke fortrolighed. Forklar, at du må fortælle andre om forholdet for at sikre, det ikke sker over for andre personer. c) Få facts frem men ikke som i et forhør. Spørg den forurettede om, hvad der skete, og hvem der gjorde det. Overbevis den forurettede om, at han/hun gjorde det rigtige ved at fortælle det til dig. Undgå at stille spørgsmål med hvorfor. Husk, at det er dit ansvar at videregive den forurettedes historie til de rette myndigheder. d) Vær ikke dømmende. Vær ikke kritisk over for noget som skete, og over for nogen som kan være involveret. 2

3 Det er vigtigt ikke at kritisere den forurettede. Fortæl den forurettede, at det ikke er hans/hendes fejl, og at han/hun har været modig og voksen ved at komme til dig. e) Skriftlig rapport. Skriv en rapport over samtalen med den forurettede så hurtigt som muligt. Husk tid og sted for samtalen. Benyt den forurettedes egne ord, og skriv kun hvad du er blevet fortalt. 2. Beskyt den forurettede. Sørg for, at den forurettede er i sikkerhed og har det godt. Fjern eventuelt den forurettede fra situationen og fra al kontakt med den anklagede. Fortæl den forurettede, at det sker for hans/hendes sikkerhed, og at det ikke er en straf. Hvis der ikke er nogen betænkelighed, hvad angår sikkerhed, kan den forurettede bestemme, om han/ hun foretrækker at blive hos den anklagede. 3. Rapport til distriktscounsellor (DC). Afgiv rapport om anklagen så hurtigt som muligt og senest 3 dage efter hændelsen. DC vil holde guvernøren orienteret og vil overgive anklagen til behandling ved offentlig myndighed. 4. Vær diskret. Undgå sladder og bebrejdelser. Fortæl kun om anklagen til de personer, der har krav på at kende til sagen. Al information om anklagen må holdes strengt fortroligt for beskyttelse af såvel den forurettede som den anklagede. 5. Opfølgning. Når du har rapporteret til DC, er din rolle afsluttet. Du kan være interesseret i at følge op for at sikre, at de nødvendige skridt bliver taget, men du må ikke tage kontakt med den anklagede om beskyldningerne. Procedurer vedrørende behandling af anklagen. 3

4 DC, som modtager rapporten med anklagen, er den første som skal reagere i henhold til følgende retningslinier. DC skal sikre, at guvernøren er fuldt informeret om de skridt, der tages ved behandling af anklagen. Guvernøren kan ønske at blive direkte involveret i nogle skridt eller i alle. DC skal holde den forurettedes counsellor fuldt orienteret om alle skridt, der tages. Hvis ikke andet er angivet, skal følgende skridt tages umiddelbart efter modtagelsen af rapporten over anklagen og ikke mere end tre dage efter. 1. Det skal sikres, at den forurettede straks fjernes fra enhver kontakt med den anklagede, såfremt dette er ønsket. 2. DC og guvernøren skal straks rapportere til rette myndighed (politiet). Ansvaret for undersøgelsen af klagen ligger herefter hos politiet. Distriktet skal samarbejde omkring undersøgelsen. DC skal anmode politiet om at blive holdt underrettet om undersøgelsens forløb. 3. Hvis politiet afviser at undersøge klagen skal DC selv udarbejde en plan for en undersøgelse. Afhængig af anklagens natur, dens strenghed og de kendsgerninger, der ligger i sagen, kan en eller flere af følgende muligheder drøftes med den anklagede. Husk, at hvis et ungt menneske er impliceret, har han/hun ret til at have en voksen ved sin side. x) Find en uformel løsning på klagen. y) Gå videre med en formel undersøgelse. z) Udnyt rådgivning, mægling eller andre ressourcer. u) Undersøge andre fremgangsmåder. 4. Vær sikker på, at den forurettede straks har fået den nødvendige hjælp. 5. Tilbyd den forurettede en uafhængig ikke-rotarianer som counsellor til at tjene hans/hendes interesser. Bed de sociale eller juridiske myndigheder fore slå en person, som ikke er rotarianer eller på anden måde er involveret i programmet. 6. Afgør sammen med den forurettedes counsellor, om der skal tages kontakt til forældrene, og om den forurettede skal have et valg mellem at blive i landet eller at vende hjem. 7. Fjern den anklagede fra ethvert Rotary-program mens undersøgelsen står på. 4

5 8. DC eller guvernøren skal informere Rotary International om anklagen senest 72 timer efter den er kommet til DC s kendskab og senere fremsende en rapport over de skridt, der er taget, resultatet af undersøgelsen samt hvilken afgørelse, der er truffet. 9. Gennemfør undersøgelsen efter den lagte plan så hurtigt som muligt og giv den anklagede, den forurettede og guvernøren en rapport med resultatet. Forståelse for den forurettedes behov. Efter anmeldelse af klagen vil der være behov for en sammenhængende holdindsats til støtte for den forurettede. Den forurettede vil sikkert føle sig flov og forvirret og vil måske blive trukket hjem. Den forurettede vil dertil søge at undgå værtsfamilien eller Rotary-klubben. Efter en rapport om misbrug eller chikane kan den forurettede ønske at afbryde opholdet eller at blive. Hvis han/hun ønsker at blive kan det ske såvel hos værtsklubben som hos en anden klub i landet alt efter forholdene. Det kan være vanskeligt for klubmedlemmer, frivillige eller værtsfamilier at forstå, hvorledes den forurettede føler, men det vil være en hjælp for den forurettede at vide, at klubben fortsat støtter. Klubmedlemmer, frivillige og værtsfamilier kan føle sig usikre på deres roller og deres grænser. De bør imidlertid gøre, hvad der er nødvendigt for at sikre den forurettede den fulde støtte. Andres adfærd. Når der tages fat på en anklage om misbrug eller chikane, er det vigtigste at sikre den forurettede. Klubmedlemmer, som bliver bekendt med anklagen, skal ikke spekulere over sagen, give kommentarer hertil eller udtrykke en personlig mening herom. Dette vil kunne vanskeliggøre undersøgelsen. Klubmedlemmer, som bliver bekendt med anklagen, skal advares mod at kommentere undersøgelsen. Kommentarer om en forurettet til fordel for den anklagede eller om en anklaget til fordel for en forurettet er ikke i overensstemmelse med Rotary s idealer. 5

6 Endvidere kan sådanne negative kommentarer føre til en sag om ærekrænkelse mod rotarianere eller klubber. Sanktioner Hvis en anklage viser sig at være sand, vil følgende - ud over de lovmæssige sanktioner være gældende: a) En rotarianer som har misbrugt eller chikaneret en beskyttet person kan ikke være medlem af Rotary. b) En ikke-rotarianer, som findes at have misbrugt eller chikaneret en beskyttet person, vil ikke kunne medvirke i Rotary s programmer og vil ikke kunne optages som medlem af en Rotary klub i distriktet. 6

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Adfærdskodeks for virksomheden

Adfærdskodeks for virksomheden Adfærdskodeks for virksomheden Kære kollega: Hver dag hjælper vores beslutninger og handlinger med at skabe vores virksomheds omdømme og fremtidige succes. Det er op til os, som AbbVie medarbejdere, at

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten

det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten Seksuelle krænkelser Seksuel krænkelse af børn og unge kan spænde fra ubevidste krænkelser grundet tankeløshed til bevidste

Læs mere

Vestas Code of Conduct

Vestas Code of Conduct Vestas Code of Conduct Vestas Code of Conduct 02 Code of Conduct er udarbejdet på engelsk og oversat til forskellige sprog. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem versionerne, vil den engelske version

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Hvordan takler du seksuelle overgreb?

Hvordan takler du seksuelle overgreb? Som fagperson er det uhyre vigtigt, man er godt klædt på. Det er en kæmpe mental udfordring at takle seksuelt misbrug, og er man helt uforberedt, når barnet dukker op, så kan det være svært at opfylde

Læs mere

Man skal altid reagere!

Man skal altid reagere! Man skal altid reagere! - en materialesamling til dvd en Man skal altid reagere! - om forebyggelse og håndtering af seksuelle overgreb Denne materialesamling indeholder: Tommefingerregler for medarbejder

Læs mere

I tilfælde af et seksuelt overgreb...

I tilfælde af et seksuelt overgreb... I tilfælde af et seksuelt overgreb... Seksuelle overgreb forekommer alle vegne i samfundet. Som vi har set i de senere år, forekommer de også i Den katolske Kirke. De er også forekommet i vort eget bispedømme

Læs mere

Handlevejledning. Børn i familier med alkoholproblemer. 1 Illustration: Pia Thaulovs

Handlevejledning. Børn i familier med alkoholproblemer. 1 Illustration: Pia Thaulovs Handlevejledning Børn i familier med alkoholproblemer 1 Illustration: Pia Thaulovs Indholdsfortegnelse Indledning 03 Alkoholproblemer 04 Omsorgssvigt 6 Fra bekymring til handling 08 Oversigt - Handleveje

Læs mere

NÅR MISTANKEN OPSTÅR. ke lig, uden man får sådan nogle tanker. en mand skal have lov til at være mær. Tankerne er der - men for fanden,

NÅR MISTANKEN OPSTÅR. ke lig, uden man får sådan nogle tanker. en mand skal have lov til at være mær. Tankerne er der - men for fanden, 1 Tankerne er der - men for fanden, en mand skal have lov til at være mær ke lig, uden man får sådan nogle tanker NÅR MISTANKEN OPSTÅR OM SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE 2 INDHOLD Langt fra tanke til

Læs mere

FOR MEDLEMMER - medlemsforside Etiske Retningslinjer for Praktiserende Akupunktører.

FOR MEDLEMMER - medlemsforside Etiske Retningslinjer for Praktiserende Akupunktører. FOR MEDLEMMER - medlemsforside Etiske Retningslinjer for Praktiserende Akupunktører. Formål De etiske retningslinjer skal tjene til at styrke god akupunktørpraksis og fremme et tillidsfuldt samarbejde

Læs mere

Standarder for forretningsførelse. Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches

Standarder for forretningsførelse. Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches Standarder for forretningsførelse Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches Grundlaget for hele vor virksomhed er, at vi er etiske, ærlige og pålidelige. Det tager tid at opbygge et godt ry. Vi skal

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Adfærdskodeks for god forretningsførelse og etik

Adfærdskodeks for god forretningsførelse og etik Adfærdskodeks for god forretningsførelse og etik Alle teammedlemmer MEDDELELSE FRA CEO EN På vegne af os alle hos Black Box vil jeg gerne udtrykke min glæde over, at du er en del af vores team. Vores dokumenterede

Læs mere

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Forord... 2 Definitioner... 3 Forebyggelse af overgreb mod børn og unge... 4 Det direkte forebyggende arbejde... 4 Forældresamarbejde...

Læs mere

Hvordan Et nyt hjem kommer vi den voldsramte familie i møde?

Hvordan Et nyt hjem kommer vi den voldsramte familie i møde? Hvordan Et nyt hjem kommer vi den voldsramte familie i møde? Formidlingscentret for socialt Arbejde 2002 Indhold Internationale fællesholdninger................ 4 Danmarks handlingsplan....................

Læs mere

Erklæring om global forretningspraksis for Viacom

Erklæring om global forretningspraksis for Viacom Erklæring om global forretningspraksis for Viacom 1 2 Indholdsfortegnelse Meddelelse fra bestyrelsesformanden og grundlæggeren 4 Forståelse og brug af erklæringen 6 Overholdelse af love, regler og bestemmelser

Læs mere

Chikane af medarbejdere på sociale medier. et idékatalog fra FTF

Chikane af medarbejdere på sociale medier. et idékatalog fra FTF Chikane af medarbejdere på sociale medier et idékatalog fra FTF Krænkelse af medarbejdere på sociale medier et idékatalog fra FTF Side 2 Forord Sammen mod chikane på sociale medier Internettet og sociale

Læs mere

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter Del 1: Hvad er æresrelateret vold? 1 Mellem ære og skam En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter 2 mellem Ære og skam / 2014 Rådgivning til fagfolk: alle hverdage 9-15 på telefon 32 95 90

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Brev fra vores CEO...1. Oversigt over vores kerneværdier...2. Ledende forretningsprincipper...2. Introduktion...4. Hvad er adfærdskodeksen?...

Brev fra vores CEO...1. Oversigt over vores kerneværdier...2. Ledende forretningsprincipper...2. Introduktion...4. Hvad er adfærdskodeksen?... Adfærdskodeks 1 Indholdsfortegnelse Brev fra vores CEO...1 Oversigt over vores kerneværdier...2 Ledende forretningsprincipper...2 Introduktion...4 Hvad er adfærdskodeksen?... 4 Hvem skal bruge kodeksen?...

Læs mere

Arbejdsgruppens medlemmer:

Arbejdsgruppens medlemmer: Dummebøder Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal 2600 Glostrup Tlf. 43 44 88 88 Fax 33 43 01 39 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Arbejdsgruppens medlemmer: Politimester Henrik Andersen, Nyborg Politi Politifuldmægtig

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge

Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge Bornholms Regionskommune i samarbejde med Bornholms Politi 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Definition

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

Børns rettigheder, som de opleves af børn

Børns rettigheder, som de opleves af børn Børns rettigheder, som de opleves af børn Denne undersøgelse er bestilt af Generaldirektoratet for Retlige Anliggender og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Dette dokument er ikke udtryk

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan

Læs mere

Spørgsmål og svar. til dig, der er ny i fællesskabet. Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier.

Spørgsmål og svar. til dig, der er ny i fællesskabet. Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier. Spørgsmål og svar Adult Children of Alcoholics Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier til dig, der er ny i fællesskabet Genoptryk må kun foretages med henblik på uddeling inden for

Læs mere

Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning

Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning - en vejledning Marts 2006 Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning Indholdsfortegnelse Forord... 3 Trusler og vold mod kommunalpolitikere i Danmark... 4 Hvordan skal du forholde dig før,

Læs mere