Det strategiske forskningsråd nye projekter 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det strategiske forskningsråd nye projekter 2011"

Transkript

1 Det strategiske forskningsråd nye projekter 2011 BIORESOURCE - Forøgelse af biomasseresourcen, dens kvalitet og bæredygtighed Projektets formål er at forske i optimering af produktionen af biomasse samt konverteringen af biomasse til energi. En stor andel af den forøgede produktion af vedvarende energi forventes at skulle dækkes af bioenergi i fremtiden. Forskningsteamet vil fordoble energiudbyttet og CO2- fortrængningen pr. areal ved at forsøge at effektivisere både omdannelsen af solenergi til biomasse samt udnyttelsen af biomasse til biobrændstof, el, varme og foder i såkaldte bioraffinaderier. De vil udvikle omkostningseffektive biomasseproduktionssystemer på jord, som er miljøfølsom, eller som ikke ellers kan benyttes til fødevareproduktion, og derved komme miljøet og samfundet til gavn, uden at fortrænge fødevareproduktionen. RESAB - Rationelt design af cellulaser til forbedredt saccharificering af biomasse Forskning i de enzymer, som indgår i fremstillingen af bioethanol. Anden generations bioethanol er et lovende bæredygtigt alternativ til flydende fossile brændstoffer i transportsektoren. Produktionen indebærer brug af enzymer til at nedbryde biomasse, f.eks. rester fra skov- og landbrug eller husholdningsaffald, til sukkerarter som forgæres i sprit. Projektet vil udvikle nye enzymer for at optimere produktionen af bioethanol. Arbejdet indebærer at kortlægge de eksisterende enzymers egenskaber og begrænsninger, og på baggrund af denne viden at producere nye mutantenzymer, med egenskaber som er skræddersyede til produktion af bioethanol. A N S V A R L I G : Aarhus Universitet K O N T A K T : Olesen, Jørgen Eivind- P E R I O D E : 2012/3-2016/2 B U D G E T I A L T : 23,50 mio.kr T I L S K U D : 17,60 mio.kr I D : ENMI A N S V A R L I G : Roskilde Universitet K O N T A K T : Westh-Andersen, P E R I O D E : 2012/7-2016/12 B U D G E T I A L T : 25,16 mio.kr T I L S K U D : 11,78 mio.kr I D : ENMI E N E R G I 1 2 Å R S R A P P O R T F O R D E D A N S K E E N E R G I F O R S K N I N G S P R O G R A M M E R E N E R G I 1 2. E N E R G I F O R S K N I N G. D K 1 / 6

2 IRMAR - Integreret ressourcehåndtering og genanvendelse Forskning i genanvendelse af affald. Der eksisterer et kritisk behov i Danmark for værktøjer til at kunne vurdere kvalitet og miljømæssige konsekvenser ved genvinding af ressourcer i affald, som er nødvendige for at Danmark kan nå sine mål for genanvendelse og energibesparelse samt bevare sin førende position på affalds- og miljøteknologiområdet. Forskningsholdet vil imødegå dette problem ved at udvikle en indikator for ressourcekvalitet, som kan assistere i prioriteringen af affaldstyper og affaldsstrømme. SET4Future - Bæredygtige enzymteknologier til fremtidens bioenergi Nedbrydningen af biomasse foregår mest effektivt ved enzymatiske reaktioner, og det er derfor essentielt at udbygge viden om enzymer på dette område for at optimere bioethanolproduktionen. Dette forskningsprojekt vil introducere et særligt robotsystem, som hurtigt kan opdage og analysere de tre typer centrale enzymer involveret i nedbrydningen af biomasse, og dermed forbedre studiet af enzymer og produktionen af bioethanol. Projektet foregår i tæt sparring med Novozymes samt med andre virksomheder og universiteter i Danmark og i udlandet. K O N T A K T : Christensen, Thomas Højlund, - P E R I O D E : 2012/1-2016/12 B U D G E T I A L T : 35,60 mio.kr T I L S K U D : 18,49 mio.kr I D : ENMI K O N T A K T : Madsen, Robert- P E R I O D E : 2012/4-2016/3 B U D G E T I A L T : 28,68 mio.kr T I L S K U D : 18,00 mio.kr I D : ENMI E N E R G I 1 2 Å R S R A P P O R T F O R D E D A N S K E E N E R G I F O R S K N I N G S P R O G R A M M E R E N E R G I 1 2. E N E R G I F O R S K N I N G. D K 2 / 6

3 MycoFuelChem - Konsolideret behandling af biomasse til avancerede brændsler og værdifulde bestanddele i svampecelle-fabrikker Forskningsteamets ide går ud på udvikle svampestammer, som kan omdanne planterester fra haver og parker samt husholdningsaffald og andet biomasse til biobrændstoffer, der har samme sammensætning som konventionelt brændstof, og organiske syrer som kan erstatte oliebaserede kemikalier, plastik og lignende. Forhåbningen er, at de nye svampestammer kan bidrage til at forbedre miljøet ved at reducere behovet for at benytte olie og andre fossile brændstoffer. MAB3 - Bioraffinaderi på makroalger med produktion af biobrændstof og fiskefoder Forskningsholdets vision er at kunne skabe økonomisk rentable bioraffinaderier med makroalger (tang), som kan komme miljøet til gavn ved at indgå i grøn energiproduktion uden at optage landbrugsareal, som er hårdt presset på verdensplan. Algerne i raffinaderierne vokser ved at optage CO2 fra luften samt kvælstof og fosfor fra vandmiljøet, og producerer biobrændstof, som kan erstatte fossile brændstoffer, mens restproduktet kan benyttes som fiskefoder. HyFill-Fast - Hurtig, effektiv brinttankning og -lagring med høj kapacitet på køretøjer Projektet vil udvikle nye koncepter for energiopbevaring i brint, hvor den opbevares som gas ved højt tryk og som fast stof, samt nye metoder til brintkomprimering som er mere effektiv og opvarmer gassen i mindre grad. Forskningen vil foregå i et internationalt netværk samt i sparring med verdens førende bilproducenter. A N S V A R L I G : Aalborg Universitet K O N T A K T : Ahring, Birgitte P E R I O D E : 2012/4-2016/6 B U D G E T I A L T : 30,57 mio.kr T I L S K U D : 19,90 mio.kr I D : ENMI A N S V A R L I G : Teknologisk Institut K O N T A K T : Bjerre, Anne-Belinda- P E R I O D E : 2012/3-2016/2 B U D G E T I A L T : 23,67 mio.kr T I L S K U D : 20,41 mio.kr I D : ENMI O M R Å D E : Brint og brændselsceller A N S V A R L I G : Aarhus Universitet K O N T A K T : Jensen, Torben P E R I O D E : 2012/1-2016/12 B U D G E T I A L T : 39,39 mio.kr T I L S K U D : 21,97 mio.kr I D : ENMI E N E R G I 1 2 Å R S R A P P O R T F O R D E D A N S K E E N E R G I F O R S K N I N G S P R O G R A M M E R E N E R G I 1 2. E N E R G I F O R S K N I N G. D K 3 / 6

4 ENEFOX - Energivenlig iltproduktion til et bæredygtigt energisystem Reducerer energisektorens CO2-udledning via keramiske membraner til fremstilling af rent ilt. Membranerne effektiviserer forgasningen af biomasse samt reducerer omkostningerne ved fremstilling af transportbrændsler ud fra biomassen, hvilket gør CO2-neutral transport mere konkurrencedygtig. LowE-CEM - Lavenergicementproduktion til bæredygtig beton Visionen er at kunne udvikle bæredygtige cementtyper, som kan fremstilles ved lavere temperaturer, og dermed gavne miljøet ved at reducere behovet for fossile brændstoffer. Cement er den sammenbindende komponent i beton. Cementfremstilling foregår ved 1450 C, og kræver derfor store mængder af primært fossilt brændstof. Superskarpe lysdioder vha. nanofotonik Dioder til erstatning af glødepærer. Projektet vil øge lysstyrken i dioder vha. fremskridt inden for nanofotonik. Desuden udvikles en prisbillig metode til at fabrikere materialerne. WAPART - Miljøvenlige, organiske solceller med kontrolleret nanostruktur, baseret på partikler i vandig dispersion Miljøvenlig produktion af plastsolceller i Danmark. Plastsolceller er næsten konkurrencedygtige med kommercielle solceller. I storskalaproduktion er der miljømæssige konsekvenser ved fremstillingsmetoden, som undgås ved vandbaserede materialer. O M R Å D E : Brint og brændselsceller K O N T A K T : Hendriksen, Peter P E R I O D E : 2012/4-2015/3 B U D G E T I A L T : 7,74 mio.kr T I L S K U D : 6,50 mio.kr I D : ENMI O M R Å D E : Energieffektivitet A N S V A R L I G : Aarhus Universitet K O N T A K T : Skibsted, Jørgen B.- P E R I O D E : 2012/4-2017/3 B U D G E T I A L T : 22,60 mio.kr T I L S K U D : 12,26 mio.kr I D : ENMI O M R Å D E : Energieffektivitet K O N T A K T : Ou, Haiyan- P E R I O D E : 2012/7-2015/6 B U D G E T I A L T : 5,01 mio.kr T I L S K U D : 4,20 mio.kr I D : ENMI O M R Å D E : Sol K O N T A K T : Andreasen, Jens P E R I O D E : 2012/1-2014/12 B U D G E T I A L T : 5,28 mio.kr T I L S K U D : 4,74 mio.kr I D : ENMI E N E R G I 1 2 Å R S R A P P O R T F O R D E D A N S K E E N E R G I F O R S K N I N G S P R O G R A M M E R E N E R G I 1 2. E N E R G I F O R S K N I N G. D K 4 / 6

5 4DH - Strategisk forskningscenter for 4. generations fjernvarmeteknologi og -systemer Forbedret fjernvarmeteknologi er vigtig for at kunne udnytte f.eks. kraftvarme, geotermi, affald, biomasse, sol og vind og bidrage til at gøre Danmarks energiforsyning fossilfri inden Centeret vil foretage tværfaglig forskning inden for bl.a. lav-temperatur fjernvarme-systemer, opvarmning af lavenergiboliger og planlægningsredskaber og har deltagelse af en række aktører fra fjernvarmesektoren. INCAP - Forbrugernes villighed til automatisk forbrugsstyring efter eltariffer Forskning i forbrugernes holdninger til variable elpriser og husholdningsapparater, som reguleres af variable elpriser. Vindenergi vil i fremtiden udgøre en større del af danskernes elforbrug. Udbuddet af vindenergi, og dermed prisen på el, fluktuerer naturligt, og dette kan der kompenseres for, ved at lade husholdningsapparater reagere (slukke) automatisk, når prisen er høj. Projektet vil undersøge, i hvilket omfang forbrugerne vil acceptere, at deres apparater styres automatisk af elpriserne. Det forventes, at mere viden på dette område kan lette integrationen af vindenergi i fremtiden EDGE - Effektiv distribution af vedvarende energi Forskningsholdet vil forske i et selvregulerende elnet, hvis enkelte enheder reagerer individuelt på skiftende driftsforhold. Et mere fleksibelt og responsivt elsystem af denne type vil kunne håndtere mere fluktuerende kilder til el som vind og sol på tilfredsstillende vis, og kan dermed imødegå en af de større udfordringer ved samfundets overgang fra fossile til vedvarende energikilder. A N S V A R L I G : Aalborg Universitet K O N T A K T : Lund, Henrik- P E R I O D E : 2012/1-2017/12 B U D G E T I A L T : 63,90 mio.kr T I L S K U D : 37,00 mio.kr I D : ENMI A N S V A R L I G : Københavns Universitet K O N T A K T : Andersen, Peder- P E R I O D E : 2012/1-2016/6 B U D G E T I A L T : 22,75 mio.kr T I L S K U D : 17,94 mio.kr I D : ENMI A N S V A R L I G : Aalborg Universitet K O N T A K T : Wisniewski, Rafael- P E R I O D E : 2012/4-2016/3 B U D G E T I A L T : 22,22 mio.kr T I L S K U D : 17,07 mio.kr I D : ENMI E N E R G I 1 2 Å R S R A P P O R T F O R D E D A N S K E E N E R G I F O R S K N I N G S P R O G R A M M E R E N E R G I 1 2. E N E R G I F O R S K N I N G. D K 5 / 6

6 ReLiable - Genopladelige lithiumluft batterier Skal samfundet i fremtiden være baseret på vedvarende energi fra fluktuerende energikilder så som sol og vind, er det nødvendigt at opfinde nye energibærere til transportsektoren. Eksisterende batteriteknologier kan kun indeholde ca. 1/10 af den energi som en tilsvarende mængde benzin eller diesel er i stand til, og er derfor ikke egnede til f.eks. godstransport eller flytrafik. Projektet vil udvikle genopladelige såkaldte litium-luft (Li-luft) batterier, som udnytter luftens ilt til at producere elektricitet. De er op til 10 gange mere effektive end eksisterende batterier, og udgør derfor et realistisk alternativ til benzin og diesel i transportmidler. SOSPO - Sikker drift af vedvarende energisystemer Projektet vil udvikle metoder, der sikrer driftssikkerheden i fremtidens el-systemer. Eksisterende offline metoder til at vurdere driftssikkerhed er ikke tilstrækkelig hurtige til at håndtere fremtidens fluktuerende energikilder så som sol og vind. Derfor er det nødvendigt med nye og hurtigere metoder og kontrolsystemer, som konstant overvåger el-systemets tilstand og regulerer produktions- og forbrugsmønstre når det er nødvendigt. Målet er at kunne undgå ustabilitet og nedbrud som følge af en stor belastning af el-systemet, f.eks. når vinden blæser kraftigt K O N T A K T : Vegge, Tejs- P E R I O D E : 2012/1-2015/12 B U D G E T I A L T : 26,68 mio.kr T I L S K U D : 18,87 mio.kr I D : ENMI K O N T A K T : Østergaard, P E R I O D E : 2012/1-2015/12 B U D G E T I A L T : 32,19 mio.kr T I L S K U D : 20,23 mio.kr I D : ENMI E N E R G I 1 2 Å R S R A P P O R T F O R D E D A N S K E E N E R G I F O R S K N I N G S P R O G R A M M E R E N E R G I 1 2. E N E R G I F O R S K N I N G. D K 6 / 6

Havets grønne guld skal blive til bioenergi og fiskefoder

Havets grønne guld skal blive til bioenergi og fiskefoder Havets grønne guld skal blive til bioenergi og fiskefoder Teknologisk Institut har med seniorforsker, ph.d. Anne-Belinda Bjerre i spidsen fået lidt over 20 millioner kroner til at omdanne de to algearter

Læs mere

EUDP: Energiteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram

EUDP: Energiteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram EUDP: Energiteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram EUDP investerer i udvikling og demonstration af nye energiteknologier, der kan gøre Danmark uafhængig af fossil energi i 2050 EUDP støtter danske

Læs mere

Energi opbevaring nøglen til en fossilfri fremtid

Energi opbevaring nøglen til en fossilfri fremtid 20 ENERGITEKNOLOGI Energi opbevaring nøglen til en fossilfri fremtid I Danmark har vi sandsynligvis tilstrækkelig vedvarende energi til at kunne undvære fossilt brændsel. Men det kræver, at vi kan opbevare

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

Brint og brændselsceller i fremtidens energisystem

Brint og brændselsceller i fremtidens energisystem Brint og brændselsceller i fremtidens energisystem + PARTNERSKABET FOR BRINT OG BRÆNDSELSCELLER Brint og brændselsceller bidrager til at løse Danmarks store udfordringer Brint og brændselsceller i fremtidens

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

Anders Eldrup som leder af biomassekonferencen i Bella Center

Anders Eldrup som leder af biomassekonferencen i Bella Center Anders Eldrup som leder af biomassekonferencen i Bella Center Fra biomasse til råolie Hos Center for Energimaterialer har man siden 2008 forsket i fremstilling af råolie via en lovende proces, der kaldes

Læs mere

Indhold NYT BILLED. Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg 24 Need to know 26

Indhold NYT BILLED. Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg 24 Need to know 26 SMART GRIDS CPH Summer School 2012 Fremtidens energiforsyning 2 NYT BILLED Indhold Intro 4 Summer School 2012 4 Bæredygtig energiforsyning og Smart Grid i København i 2050 5 Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg

Læs mere

Miljøvurdering af ForskEL-program 2013

Miljøvurdering af ForskEL-program 2013 Miljøvurdering af ForskEL-program 2013 Indhold Indledning 2 ForskEL-programmets mål og udmøntningen af ForskEL 13 3 Vurdering af projekternes direkte miljøpåvirkninger 4 Vurdering af projekternes bidrag

Læs mere

Brintpiller som energilager

Brintpiller som energilager Brintpiller som energilager Af phd studerende Rasmus Zink Sørensen, lektor Tue Johannessen og professor Claus Hviid Christensen Brintsamfundet er en vision for, hvordan adgangen til energi i fremtiden

Læs mere

KØBENHAVN SOM BRINTBY 2012-2018

KØBENHAVN SOM BRINTBY 2012-2018 KØBENHAVN SOM BRINTBY 2012-2018 VISION KØBENHAVN VIL VÆRE FØRENDE INDEN FOR BRINT OG BRÆNDSELSCELLER. VISION VI VIL VÆRE BEDRE TIL AT UDNYTTE VEDVARENDE ENERGIKILDER VED AT OMDANNE STRØM TIL BRINT. PÅ

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING STATUSNOTAT August 2014 14.08.2014 1/29 1. Resumé og hovedpointer... 3 2. Projekter om strategisk energiplanlægning...

Læs mere

strategisk energiplan 2015-2025

strategisk energiplan 2015-2025 strategisk energiplan 2015-2025 Vision: Bornholm er et CO2-neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi i 2025 e i b ENERGY INNOVATION BORNHOLM 1 Forord e i b ENERGY INNOVATION BORNHOLM

Læs mere

Træaske kan bruges til opgradering af biogas

Træaske kan bruges til opgradering af biogas F orskning i Bioenergi, Brint og Brændselsceller Nr. 32 Februar 2013 Træaske kan bruges til opgradering af biogas Forskere ved Sveriges Landbrugsuniversitet har fundet frem til, at aske fra forbrænding

Læs mere

Smart Grid i Danmark

Smart Grid i Danmark Smart Grid i Danmark Indhold Forord... 4 Resume...5 Rammer og forudsætninger for rapporten... 8 1. Energisystemet står ved en skillevej... 9 1.1 Danmarks klima- og energimål vil ændre vilkårene... for

Læs mere

#SMART ENERGI. Fremtidens energilandskab er elektrificeret NR. 3 2015 SIDE 08

#SMART ENERGI. Fremtidens energilandskab er elektrificeret NR. 3 2015 SIDE 08 MAGASIN UDSENDT AF ENERGINET.DK OG DANSK ENERGI NR. 3 2015 #SMART ENERGI Fremtidens energilandskab er elektrificeret SIDE 08 03 Smartgrid er en evolution, ikke en revolution. Ifølge international ekspert

Læs mere

Energi med Vækst Energi med Vækst...1

Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Side 1 af 15 Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Energi med vækst 13 anbefalinger...2 3 overordnede anbefalinger...3 1. Ny national strategi for biomasse og det biobaserede samfund...3 2. Effektive energimarkeder

Læs mere

Taxibranchen på vej mod grønnere tider

Taxibranchen på vej mod grønnere tider Taxibranchen på vej mod grønnere tider Fremme af klima- og energieffektive løsninger i taxibranchen. Indhold Forord 3 Kommissionens sammensætning 3 Taxikommissionens konklusioner 4 Derfor skal taxien være

Læs mere

side 4-5 Hvad kan Danmark gøre forslag og visioner Sådan kan vi nå Kyotomålet Vi kan gå langt videre Nul CO 2

side 4-5 Hvad kan Danmark gøre forslag og visioner Sådan kan vi nå Kyotomålet Vi kan gå langt videre Nul CO 2 Klimakatastrofe eller bare tidligere forår... Hvad vi kan og bør gøre for at bremse klimaændringerne side 2 Klimanyt udvalgte korte nyheder side 3 Klimaproblemerne kort fortalt side 45 Hvad kan Danmark

Læs mere

Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi

Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Det Nationale Bioøkonomipanel Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Udtalelse fra Det Nationale Bioøkonomipanel September 2014 Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Udtalelse

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

Grønne veje til vækst

Grønne veje til vækst Grønne veje til vækst Bud der skaber vækst og beskæftigelse Grønne veje til vækst Bud der skaber vækst og beskæftigelse Indhold Indledning Bud der skaber vækst og beskæftigelse Indledning... 3 Bud der

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEMA Sol og biomasse for lavenergibyggeri Green Solar Cities Medlemsblad for foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger juni 2011 nr. 1 årgang 14 Forord Medlemsblad for foreningen

Læs mere

Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken

Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken 11. marts 2014 HOVEDRAPPORT Denne hovedrapport er det endelige resultat af et flerårigt projekt om brug af skatter og afgifter i klimapolitikken gennemført

Læs mere

Fremtiden er lige om hjørnet. Skal vi følges? energi til livet

Fremtiden er lige om hjørnet. Skal vi følges? energi til livet Fremtiden er lige om hjørnet. Skal vi følges? energi til livet Godt på vej mod fremtiden TREFOR er en dynamisk energikoncern. Vi er i konstant bevægelse for at tilpasse os markedsforhold og kundernes behov,

Læs mere

1. Det grønne område. Tema: Vand. LER: Naturlig vandbehandling. Innovation. Spildevandsrensning med ozonbobler. Genbrug af vaskeriers vaskevand

1. Det grønne område. Tema: Vand. LER: Naturlig vandbehandling. Innovation. Spildevandsrensning med ozonbobler. Genbrug af vaskeriers vaskevand Fornyelsesfondens støttede projekter: Fornyelsesfonden uddeler 760 mio. kr. i perioden 2010 2012. Fornyelsesfonden har i alt støttet 148 projekter med i alt 637 mio.kr. Der er i alt støttet 75 projekter

Læs mere

Seje elbiler Flotte firehjulstrækkere kan godt være klimavenlige

Seje elbiler Flotte firehjulstrækkere kan godt være klimavenlige Grønne løsninger Answers for the environment. Stormster den sidste nye generation elbil, er parat til at indtage landskabet Seje elbiler Flotte firehjulstrækkere kan godt være klimavenlige Det københavnske

Læs mere

energi - grøn regional vækst

energi - grøn regional vækst energi - grøn regional vækst Energi i fem regioner Grønne ideer, teknologier og markeder er vigtige for Danmarks fremtidige vækst og velfærd. Vi skal både imødegå presset på klimaet og vores nære miljø.

Læs mere