JUNI ÅRGANG NR. 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JUNI 2007 18. ÅRGANG NR. 2"

Transkript

1 JUNI ÅRGANG NR. 2

2 REDAKTØRENS LEDER BESTYRELSEN Formand: Sune Blinkenberg Tlf Næstformand: Mads Gadegaard Olsen Tlf Kasserer: Marcelo Kristensen Tlf PR minister: Mads Sander Tlf Sportsminister: Rune G. Henvig Tlf Bådformand: Christian Liebergren Barformand: Jonas Nørgaard Tlf Barnæstformand: Gorm Knudsen Tlf Redaktør: Maja Lourenco Tlf Annoncer, kontakt: Mads Sander Mobil Forsidebillede: HF 2. års elever på togt med Fylla. Der bliver skejet ud ved bovspydet. Foto af: Dan Sørensen HF 2. Så skulle vi igen være klar til læseferien og eksaminerne efter dette semester. Desværre er vejret så godt lige for tiden, at det nok ikke er det fedeste man kunne lave, men det skal jo gøres. I elevforeningen ønsker vi alle rigtig meget held og lykke til alle der skal til prøve og eksamen. Vi håber også, at alle får en god sommerferie, og at dem, der er færdige her på skolen, får rigtig meget held og lykke fremover. Til alle dem, der starter op igen efter den dejlig lange sommerferie, er vi allerede klar med den halvårlige bustur øen rundt. Kort tid efter er vi også klar med en elevfesten og en maritim 3-kamp i Svendborg, så der skal nok ske noget. Husk, at hvis I oplever noget i sommerferien som I har lyst til at dele, så husk at aflevere det til elevforeningen. Maja Krarup Lourenco Redaktør INDHOLD Fra rektors kontor, juni Nyt fra elevforeningen Ny Liquid Cargo Handling Simulator på Marnav Pensionisten på job i Vietnam Så blev det min tur til at prøve de lyseblå med stjerner på Fyraftensmøde med Søfartens Ledere Nyt fra Kursusafdelingen på Marstal Navigationsskole Ærøflaget Da danerne drog til Estland Århusturen Foredrag: Sejlads til Antarktis års HF på togt med skonnerten»fylla« På besøg i London-filialen Ny gammel lærer Nyt fra IT-fronten Dreymanns erindringer MARITIM LITTERATUR Foreningen har træffetid tirsdag og torsdag fra kl til Al stof til næste nummer skal være re - daktionen i hænde senest den 1. september Al gengivelse fra bladet, hvadenten det er i uddrag eller i fuld længde, er kun tilladt med redaktionens tilladelse. Indlæg i bladet dækker ikke nødvendigvis redaktionens holdning. Spørg os vi har erfaringen OPLAG: 1300 EKSEMPLARER ÆRØ UGEAVIS BOGTRYKKERI ApS IVER C. WEILBACH & CO. A/S Toldbodgade København K Tlf Fax MARNAV METROPOLITAN

3 FRA REKTORS KONTOR, JUNI 2007 Siden sidst har vi næsten fået bugt med endnu et semester. De fleste af de studerende er så småt ved at gå i gang med deres eksaminer og vi håber da, at vi igen den 21. juni kan sende et hold navigatører tilbage til handelsflåden. I løbet af foråret har vi færdiggjort det projekt som vi startede i Vietnam for flere år siden og også en hel del nyindretning på skolen er kommet på plads. Panoramarummet mangler endnu, men er formodentlig klar til næste semesterstart. Der har været licitation på det nye kollegium ved Skonnertvej og byggeriet skal udføres i løbet af efterårssemesteret. Værelsessituationen bliver nok lidt trængt i efteråret, men vi har fået lov at beholde Minors Minde så med lidt hiv og sving går det nok. Tilmeldingerne til efteråret er OK. Der bliver et par rigtig store skibsførerklasser med en ret stor andel af»delvist fjernstuderende«. Vi får en pæn startklasse på Kyst/Sætteskipperuddannelsen og der er tilmeldt 51 nye til HF-søfart. Så alt i alt bliver vi lidt flere end nu. Vores koncept med mulighed for delvist fjernstudie i skibsførerklasserne er kommet ind i mere faste rammer efterhånden som vi har lært af erfaringerne. Det er en undervisningsform, som har vist sig at stille store krav til de studerende, men sandelig også til skolen. Der er ingen tvivl om, at der ofres betydelig flere ressourcer pr studerende ved denne undervisningsform, men til gengæld kommer rigtig mange igennem og det var egentlig hele formålet med det. I forbindelse med den nye lov om tonnageskat blev der aftalt at den mindre skibsfart skulle stille praktikpladser til rådighed for ubefarne som vil læse til kyst- eller sætteskipper, og vi er i øjeblikket i dialog med rederiforeningen for at se om vi kan være behjælpelige med noget i den forbindelse. Navigatørerne starter igen den juli og HF et par uger senere. God sommer. ÆRØ BOGHANDEL ApS Kongensgade 31 A 5960 Marstal Tlf Fax tele.dk BØGER PAPIRVARER MARNAV METROPOLITAN 3

4 EBBES BÅDEBYGGERI DUSØR: Gamle elever, som skaffer en ny, kan opnå en dusør på kr. EBBES BÅDEBYGGERI OG SEJLLOFT MARSTAL DANMARK NYBYGNING SEJLMAGERI REPARATION KRAN 32 T BÅDHALLER YACHT SERVICE STOR MEGIN DIESEL - BENZIN Ebbes Bådebyggeri H. C. Christensensvej 5 - Marstal - Tlf Fax DU KAN LIGE NÅ DET! Kystskipper, Styrmand, Sætteskipper, Skibsfører Uddannelserne starter 30. juli 2007 Maritim forberedelse (10. kl.) Starter 17. september 2007 MARSTAL NAVIGATIONSSKOLE TLF NYT FRA ELEVFORENINGEN Af Christian Hey Mortensen I foreningen er det blevet skiftedag, jeg kan forhåbentlig snart lægge bø - gerne bag mig og tage ud at sejle, derfor vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak for godt 1 1 /2 år som formand. For mig har det været en meget positiv oplevelse som jeg kan se tilbage på i dag. Jeg har mødt stor tillid og velvilje blandt jer alle sammen her på skolen såvel blandt studerende som medarbejdere og i Marstal som helhed. Som en af mine sidste gerninger som formand har det været en stor fornøjelse, at kunne bestille en ny motorbåd til foreningen, som vil være til rådighed for foreningens medlemmer efter sommerferien. Vi er i den heldige situation, at vi netop har modtaget et tilsagn om ,- kr. i støtte fra D/S Norden som gør at vi er lykkedes med at samle de godt ,- kr. sammen som båden koster. Jeg vil derfor gerne sende en stor tak til følgende virksomheder og fonde, der med deres bidrag har gjort det muligt for os at købe den nye båd: Rederiet D/S Norden Marstal Skipperforening Støtteforeningen for Marstal Navigationsskole Marstal Navigationsskole Fionia Banks Aktiefond Ærø Brand Fonden Fabricius Marine A/S Rise Bryggeri Søfartens Ledere Danmarks Rederiforening Tuborgs Grønne Fond Butterflyboats I/S Til bestyrelsen og skolen skal der lyde stort tak for godt samarbejde i de forløbne 1 1 /2 år! Til slut vil jeg gerne ønske såvel Marstal Navigatørforening som Marstal Navigationsskole god vind fremover! Kort uddannelse Marstal Navigationsskole Vælg sætteskipperuddannelsen. 4 MARNAV METROPOLITAN

5 NY LIQUID CARGO HANDLING SIMULATOR PÅ MARNAV Marstal Navigationsskole har med støtte fra Den Danske Maritime Fond opgraderet skolens Liquid Cargo Handling Simulator. Opgradering? ja, der er faktisk lavet en helt ny simulator. Den nye simulator kan i grund - træk det samme som skolens tidligere Cargo Handling Simulator, men meget smartere og med opdaterede skibe og systemer. Simulatoren bruges primært i skolens efteruddannelsesafdeling og kan i princippet simulere alle lastopera - tio ner på Olietankskibe både Crude og Product, Kemikalietankskibe og Gastanskibe. I gasbranchen er der både mulighed for at køre med en LPG-tanker samt med LNG-tankere både med kugle- og membrantanke. Udstyret, som er leveret af Kongsberg/Norcontrol omfatter 8 elevsta - tioner med dobbelte skærme + in - struktørstation. Instruktøren kan køre de enkelte elevstationer individuelt i hver sin øvelse eller køre samme øvelse for alle. Alle skibenes systemer kan vises på skærmene. Der er således mulighed for både at lave komplette operationer og deloperationer som f.eks. opstart af inertgas, og samtlige ventiler m.m. kan selvfølgelig åbnes og lukkes fuldstændig som i et virkeligt skib. Bortset fra at systemet er en simulator er det de facto det samme system som kan bruges i et rigtigt skib. Billeder fra en hvilken som helst af skærmene kan sættes op på et såkaldt smartboard, som er en tavle der ikke bare viser et computerbillede, men hvor man også kan udføre funktioner direkte på tavlen så som åbning/lukning af ventiler og start/ stop af diverse udstyr pumper, blæ - sere o.s.v. Udstyret bruges på specialkurser for Olie-, Gas- og Kemikalietankere samt til Crude Oil Wash, og giver ifølge kursisternes samstemmende vurdering et virkelig godt og realistisk billede af de forskellige Cargohandlingsitiuationer. Ud over at køre i Real Time kan simulatoren også speedes op, så de mere kedelige perioder i operationerne kan overstås. Det kan f. eks dreje sig om den lange periode under en lastning, hvor man bare er i gang med at fylde de store mængder i tankene, men hvor der endnu ikke er noget der skal toppes af. Simulatoren har uden tvivl givet et boost til forståelsen af de nogen gange komplicerede årsagssammenhænge under operation af diverse tank - skibe, og udstyrets fleksibilitet gør, at vi i langt højere grad end på det gamle udstyr, kan indbygge mindre øvelser i kurserne lige på det tidspunkt hvor det er relevant for det enkelte emne. LÆRER til Kursusafdelingen på Marstal Navigationsskole Er du til et spændende, udfordrende job, hvor den ene uge aldrig ligner den anden? Som lærer ved kursusafdelingen deltager du i undervisning på mangfoldige forskellige kurser, samt i udviklingen af nyt materiale. Desuden er du med ved faglige møder i branchen og rådgiver store dele af dansk søfart om specielle problemstillinger. Vi forestiller os at du er skibsføreruddannet med nogle års erfaring som styrmand. Du skal være parat til at undervise såvel på dansk som på engelsk. Marstal Navigationsskole vil sørge for din pædagogiske uddannelse og du vil naturligvis få en grundig indføring i dit meget specielle arbejdsområde. Løn efter kvalifikationer og gældende aftaler. Tiltrædelse 1. august 2007 eller efter aftale. Yderligere oplysninger: Rektor Søren Vestergaard. Ansøgning til skolens kontor senest 29. juni. MARSTAL NAVIGATIONSSKOLE ELLENET MARSTAL TLF MARNAV METROPOLITAN 5

6 PENSIONISTEN PÅ JOB I VIETNAM Af Leif Rosendahl Som omtalt i en notits i SØFART nr. 13 havde Marstal Navigationsskole på grund af omstændighederne genansat undertegnede nu pensionerede navigationslærer/inspektør for en kort bemærkning til et job i Vietnam. Et job, som jeg med stor glæde havde sagt ja tak til at påtage mig. I det efterfølgende er der nogle spredte refleksioner over opholdet i Vietnam. Efter 25 timers rejse sammen med en anden underviser fra Sønderborg ankom vi til Ho Chi Minh City (det tidligere Saigon) midt på aftenen fredag den 2. marts. Da jeg aldrig har lært at sove i en flyver, var mine batterier meget flade, da vi landede. Efter at have overlevet den absolut forfærdelige trafik fra lufthavnen ind til vort hotel i det kendte Dong Koi kvarter i downtown Saigon, fik vi blot et let måltid, inden det var på hovedet i køjen. De tre første nætter på Hotel Bong Sen (det betyder lotusblomst på vietnamesisk) boede jeg på grund af de mange turister på en suite, mens jeg resten af tiden havde et fint dobbeltværelse med egen balkon ud til gaden. På trods af trætheden vågnede jeg alligevel klokken 3 om morgenen. Det var nok jetlag en, der plagede. Der var meget varmt i byen og jeg var rejst hjemmefra i 5 graders varme med en temperatur på grader midt på dagen, og da byen var ekstremt støjende fra trafikken, tog det nogle dage inden jeg var HUSK Maritimløbet Ærø September 2007 Hold en aktiv ferie for hele familien. Et hyggeligt motionsløb i mari - time omgivelser, hvor alle kan være med. Kapacitetsudnyttelse. vænnet til forholdende, og det på trods af, at jeg havde været derude en 4-5 gange før. Mit job i Vietnam var, som substitut for lærer Nis Kørner, at undervise i 3 uger på et sted, der benævntes Transport Universitetet, for at op - gra dere vietnamesiske søfolk. Projektet var finansieret af DANIDA og dermed af det danske udenrigsministerium. Jeg havde op til afrejsen forberedt mig godt til opgaven, syntes jeg, så stor var min overraskelse, da jeg på hotellet fik udleveret en stor taske fyldt med overheads, øvelser og andet underviskningsmateriale, som jeg ikke anede omfanget af. Jeg kunne så starte forfra med at planlægge undervisningen og forberede mig. Lørdag tog vi for en kort bemærkning ud til universitetet, og fra da af og indtil jeg sluttede 3 uger senere var det stort set kun forberedelse, undervisning, forberedelse og planlægning. Vi gik selvfølgelig ud at spise hver aften, men bortset fra det, var det arbejde, arbejde og atter ar bejde. Men det blev jeg selvfølgelig betalt for, så det var helt fint for mig. Jeg havde også fået at vide, at min klasse skulle bestå af halvt søfarende med kortere eller længere sejltid og halvt studerende fra universitetet. Stor var min overraskelse mandag morgen, da jeg erfarede at klassen udelukkende bestod af sidsteårs studerende fra universitetet, og at de aldrig havde sat deres ben om bord i et skib! Så igen måtte jeg justere mine undervisningsplaner. Men det gik nu rigtig godt alt sammen. De unge men nesker var gode til engelsk og meget videbegærlige, og da vi havde lært hinanden at kende, blev de også yderst frimodige og meget nysgerrige om danske forhold. Universitetet, som jeg underviste på, havde ikke meget at gøre med et universitet i vores forstand, men var primitivt og snavset, men de unge mennesker skulle gå der i 5 år, før de kunne mønstre ud som ubefarne skibs assistenter. Men så var de også blevet undervist på et meget højt teoretisk niveau samt i kommunisme i almindelighed og stalinisme og leninisme i særdeleshed. En dag havde vi fået at vide, at der skulle komme et filmhold, som skulle tage nogle scener fra undervisningen. Der blev da også filmet på livet løs. En aften nogle dage senere skulle resultatet så vises på næsten landsdækkende TV, men desværre (eller måske heldigvis) var indslaget fra min klasse klippet ud!! Som nævnt gik min kollega og jeg ud at spise hver aften, og vi prøvede hver dag at finde et nyt sted at stille sulten. Og selv om vort hotel lå midt i det dyre Dong Koi område, var det nemt at finde en glimrende restaurant og få en udmærket vietnamesisk middag inkl. en god øl for kroner. Jeg havde også danske bekendte, som boede i Ho Chi Minh City, så jeg var også ude at spise rigtig»dyrt«. En aften prøvede vi den berømte buffet på Hotel Sheraton. Der var fri vin, fremragende omgivelser og enorme mængder af de mest velsmagende retter. Jeg skal blot i flæng nævne østers, forskellige slags muslinger, mange slags sushi for ikke at nævne kæmperejer, hummer og an - det seafood samt mange slags kød og salater. Og der var meget jeg ikke smagte. Man kunne så slutte af med frisklavede pandekager med is og andet tilbehør. Og for alle herlighederne betalte man omkring 300 kroner! Efter middagene tog vi så som regel en night cap på en af de mange tagterrassebarer, hvor man kunne sidde på 10. etage i»kun«25 grader varme og slappe af. Trafikken i Vietnam var et kapitel for sig. Den er vanskelig at beskrive, men hvis man forestiller sig en by med 8-10 millioner indbyggere og ser for sig, at op mod en fjerdedel af dem skal på arbejde hver morgen på små motorcykler, får man måske en fornemmelse af mængden af trafikanter. Set med vore øjne er der absolut ingen trafikregler. De kører i begge retninger i begge sider af ga - den, hvis den da ikke undtagelsesvis 6 MARNAV METROPOLITAN

7 er ensrettet og så gør de det alligevel. Ved gadekryds fletter man sig mellem hinanden på kryds og tværs og trafikken stopper aldrig helt. Der findes kryds med trafiklys, men der er altid nogen som kører over for rødt. Og krydse en gade som fodgænger synes første gang, man prø - ver det, at være direkte selvmord. Men tricket er, at man går ud i mylderet med konstant fart og håber det bedste. Alternativet er, at man aldrig kommer over. Men er man ude i det, skal man blot gå roligt med konstant tempo. Der bliver dyttet fra alle sider, men kun for at fortælle, at man er observeret. Og så drøner der ellers Honda er om ørerne på en. Jeg så meget få ulykker, men byen er berygtet for at have det største antal trafikuheld i verden. En aften var jeg inviteret ud at spise af nogle af de studerende, og jeg blev efter aftale afhentet på mit hotel. Og selvfølgelig på motorcykel. Så klamrende mig til bagsædet blev jeg kørt i ca. en halv time ud af byen til en stor restaurant, som lå ned til Saigon River. Et par af drengene spurgte, om jeg havde været nervøs for køreturen, for de kunne se ved ankomsten, at mine knoer var helt hvide af at holde fast. Og jeg måtte da tilstå, at jeg ikke var helt afslappet under turen. Nå, men maden var rigtig god og vi havde en hyggelig Sidste dag med klassen. aften. Selvom drengene alle var omkring 23 år, måtte de ikke drikke øl for deres forældre, så de fik en enkelt øl som konstant blev fyldt op med is, så det efterhånden kun lugtede af øl. De var meget videbegærlige og spurgte, hvordan de var som studerende sammenlignet med studerende i Danmark og hvordan forholdene var i Danmark. Da de hørte om lønningerne, troede de næsten ikke på mig. En lærer på universitetet tjente højst 150 US$ om måneden vel at mærke! Efter middagen og en spændende aften som kun varede til klokken ni blev jeg kørt tilbage til mit hotel på motorcykel og overlevede også tilbageturen. De tre uger i Vietnam gik så hurtigt, som havde det kun været en uge, og jeg måtte jeg returnere til Marstal, som blev nået søndag den 25. marts efter en ny rejse på 25 timer. Min del af projektet var vel overstået og der var desværre ikke indlagt en uge til rekreation i et særdeles spændende land. Men at få en sådan chance og oplevelse som pensionist var også i sig selv en belønning. Drømmer du stadig? eller ta r du udfordringen op? Siunissat qanoq takorloorpiuk? qanoq iliuuseqarfigerusuppiuk? MARNAV METROPOLITAN 7

8 VÆLG EN LEDERUDDANNELSE Bliv officer og få flere karrieremuligheder SØG NU Læs mere om uddannelserne i Hvad kan du blive i Forsvaret Hvis du har ambitioner og lederpotentiale, er officersuddannelsen i Forsvaret et oplagt valg. Officersuddannelsen er en alsidig, videregående lederuddannelse, hvor du får et solidt teoretisk fundament og rige muligheder for at afprøve dine lederkompetencer i praksis. Officersuddannelsen er i høj grad et springbræt til en spændende karriere i Forsvaret, men samtidig en blåstempling til et lederjob i erhvervslivet. Forsvaret er en af landets største arbejdspladser og samtidigt et unikt og spændende uddannelsessted med masser af studievalg og karriereperspektiver på alle niveauer. Læs mere om de mange muligheder i Hvad kan du blive i Forsvaret. Bestil bogen på forsvaretsuddannelser.dk eller SMS Forsvaret2 til 1277.

9 SÅ BLEV DET MIN TUR TIL AT PRØVE DE LYSEBLÅ MED STJERNER PÅ Efter at have bestået skibsførereksamen, gik det op for mig, at jeg teoretisk set havde fået kvalifikationer, der gjorde, at jeg opfyldte kravene til at kunne udmønstre på et stort skib som styrmand. Så efter 15 år i coasterflåden som ubefaren skibsassistent, befaren skibsassistent/enemester og styrmand, tænkte jeg, at jeg ville prøve en af de»store«. Så jeg sendte en ansøgning til Mærsk, og svaret herpå kom hurtigt og en aftale om jobsamtale kom på plads. Jeg mødte op på Esplanaden 50 den aftalte torsdag kl ny - klippet og iført jakke og slips, som er foreskreven påklædning på den adresse. Efter kort ventetid blev jeg hentet i receptionen af en sød og smilende kontorpige HR marine afdelingen, som også skulle stå for jobsamtale og den obligatoriske test. Efter halvanden time, to kopper kaffe, en række såvel skriftlige som mundtlige spørgsmål/test var mødet forbi, der blev sagt farvel og jeg fik besked på, at jeg ville høre nærmere i løbet af kort tid. Og kort tid gik der, jeg forlod kontoret kl og kl samme dag ringede den søde kontorpige og med delte, at jeg var indstillet og godkendt til ansættelse og jeg kunne komme ud på»karen Mærsk«med afrejse til Busan i Korea om 4 dage. Heldigvis var jeg ikke taget hjem endnu, så vi aftalte, at jeg kunne komme ind på kontoret igen næste dag kl for at få papirer og kontrakt på plads, så jeg måtte finde det fine tøj frem igen. Så det var med nogen spænding jeg stod på flyveren i Kastrup den følgende tirsdag med kurs mod Busan og skulle ud på et skib, der kunne laste 6000 teu, når jeg var vant til max 83 teu i 7 Bay. Efter en nat på et fint hotel samt besøg i Taxas Street, blev jeg afhentet af agenten kl den følgende morgen og kørt ned til skibet, som skulle komme langs kaj kl og ikke 09.05!! Efter fortøjningsarbejdet var til - endebragt blev landgangen sat med net og det hele og det var tid at gå om bord. Her blev jeg mødt af Bjarne, som skulle høre, hvem jeg var? og jeg skulle skrives ind i ISPS loggen, efter denne formalitet var bragt på plads gik turen til dækskontoret. Her blev jeg mødt at overstyrmanden, der allerede havde travlt med losseoperation og ballastpumpning, så det blev kun til et kort»dav«. Andenstyrmanden som jeg skulle afløse var også travlt optaget med ankomstprocedurerne, men disse blev gjort færdige, og i mellemtiden fik jeg ordnet hvad jeg skulle med skipperen mht. personlige papirer og certifikater. Efter 7 timers overlevering, hvor jeg blev vist og fortalt oceaner af nye ting, hvoraf jeg måske kunne huske 10% skulle jeg have dæksvagten med tilsyn med kraner, containerbays og en masse andre ting som jeg stort set ikke havde spor styr på, men det gik. De næste 11 dage havde vi 6 havneanløb, så der var nok at se til, og jeg følte egentlig ikke jeg kunne finde ud af noget som helst og jeg var dybt afhængig af hjælp fra alle sider ikke mindst fra 1st. styrmand, overstyrmand og skipper som var utro - lige hjælpsomme også meget mere end man kan forvente, så tak for det!. En anden positiv overraskelse om bord var at se 4 danske matroser/ skibsassistenter på mellem 57 og 63 år med bådsmanden Hans (med cigaren) på 63 som Boss, en praktisk sømand til fingerspidserne og en fornøjelse at have mødt. Efter at have sejlet med filippinske såkaldte OS eller AB vil jeg ikke undlade at give udtryk for min re spekt for danske skibsassistenter af den gamle skole, der sætter en ære i at praktisk sømandsarbejde er ud - ført korrekt d.v.s. splejsninger er lavet korrekt, tovværksender er taklet, fortøjninger er altid klar til an - komst, kastelinen ligger klar, knuder og knob bliver lavet korrekt første gang og en skovl bliver kaldt en skovl. Disse ting mener jeg desværre forsvinder mere og mere i takt med overgang til OS og AB fra bl.a. Filippinerne, Vietnam o.s.v. og det er absolut ikke noget at være stolt af!! Det er også prisværdigt, at der stadigvæk er rederier, der benytter sig af danske matroser/assistenter i den ældre aldersgruppe og ikke kun ser på hyreomkostningerne, men også lever op til deres moralske forpligtelser over for medarbejdere, der har tjent rederiet i år. Efter 4 uger syntes jeg, det gik rimelig godt med de forskellige ting, der var specielle for netop dette skib, men efter 6 uger med masser af utrolig god mad tilrettet af skibets dyg - tige hovmester og mange nye input skulle jeg efter aftalen hjem, da jeg ikke havde visa til USA og det var lidt trist, for det var et godt skib med en god stemning om bord. Efter hjemkomst var beskeden, at jeg var planlagt til at skulle ud på»majestic Mærsk«også et containerskib, men lidt mindre og ældre. Jeg skulle mønstre i Newmark USA efter endt afspadsering, nå ja tænkte jeg,»det kan vel ikke være så MARSTAL TLF FAX MARNAV METROPOLITAN 9

10 meget anderledes end det forrige skib«. Her skulle jeg mønstre sammen med 1st mester samt skipper og maskinchef som havde sejlet flere år med dette skib og som tydeligvis var meget stolte af deres skib/skibstype. Efter at være kommet om bord fik jeg den foreskrevende overlevering, og jeg kunne forstå, at det blev forventet, at jeg kunne varetage jobbet fuldt ud i løbet af et par dage, så jeg tænkte»det skal nok blive sjovt«. Allerede efter de første 2 havneanløb Miami og Balboa, måtte jeg smide håndklædet i ringen, da jeg måtte indse, at jeg ikke var i stand til at overskue alle styrmandsjobbets mange facetter på tilfredsstillende vis, hverken for mig selv eller i forhold til kollegaerne. Så det var en meget lille 2nd styrmand, der mødte op på skipperens kontor en morgen efter Balboa for at bede, om at blive afløst i næst mulige havn (Hong Kong om 3 uger.) Skipperen, der var meget flink, kompetent, myndig og professionel, (som en skipper nu skal være efter min mening) sagde, det måtte jo være min egen beslutning og hvis jeg mente det, ville han kontakte rede - riet og jeg ville høre nærmere. Næste dag var der svar fra rede - riet, at jeg ville blive afløst som øn - sket, og mere var der ikke i det. Så de næste 3 uger gik med at krydse Stillehavet til Yokohama og så til Hong Kong en rigtig god tur, hvor jeg gik mine søvagter og lavede mine ting m.h.t. håndbøger, brand og redningsudstyr osv. Så det var en, skuffet, glad og meget klogere 2nd styrmand, det gik ned af landgangen for sidste gang i Hong Hong d. 21 marts. Skuffet over mig selv, fordi jeg ikke kunne overskue alle jobbets facetter på tilfredsstillende vis og der ved ikke leve op til de stillede krav og egentlig havde en følelse af at have været mere til besvær end til gavn. Glad fordi jeg vidste, at jeg skulle hjem til en hyre som enestyrmand under vante forhold, hvor jeg kunne være mig selv, gå i sutsko, gamle shorts, udslidte T-shirts og spise på broen, hvis lysten dertil skulle melde sig. Glad for ikke at være moralsk forpligtet til at møde op til lørdagsmiddag i omklædt tilstand, hvor dem, der kunne have lyst til et glas rødvin eller en øl, ikke har muligheden herfor, men må nøjes med en kop vand også til både Jul og Nytår (MEGET TRIST). (Ja det kan egentlig undre, at dygtige, kompetente, erfarne skibsførere, der har ansvaret for et skib til flere 100 millioner og ladning til måske 1 milliard ikke kan betros et par kasser øl og en flaske vin til brug ved særlige lejligheder). Klogere fordi jeg nu havde prøvet at stå på broen på et stort skib der bare drøner af sted med over 25 knobs fart og hvad det indebærer af ALT I ANTENNER OG PARABOLER & TV CENTER ApS EGET SERVICEVÆRKSTED KONGENSGADE MARSTAL brug af instrumenter og agtpågivenhed overfor anden trafik, da man stort set altid er overhalende i forhold til den medgående trafik. Jeg har også fået indblik i, hvordan man på et stort skib, tager forbehold for en given trafiksituation og hvordan man ser på den lille coaster, der kommer futtende med 8-10 knobs fart, hvis det går godt. Derudover har jeg fundet ud af, at de fleste Mærsk senior skibsofficerer og menige danske søfolk er næsten ligesom vi andre»coaster sejlere«som de kalder os. De er flinke omgængelige og imødekommende (minus en enkel fra sidste skib, som nok hører hjemme i militæret!!) snakker om damer, biler, motorcykler og ikke mindst arbejde, mad og Martha. Jeg har også fundet ud af, at selvom naboens græsplæne er meget større og finere, er den nødvendigvis ikke mere grøn. Hvad hyren, arbejdsforhold og pension angår, kan jeg kun sige, at det er særdeles attraktivt i forhold til den lille coaster, men den lille coaster har noget særligt over sig, som et stort skib med 25 mands besætning fra 6 nationer naturligvis ikke kan have, hvad det er, kan jeg desværre ikke forklare. Så nu sidder jeg her på en lille coaster på vej fra Europa til Korea med anløb af 15 havne undervejs, går 2 skiftet vagt, spiser på broen, er glad både når jeg står op og går til køjs og jeg er her af lyst og ikke nød og tager det sure med det søde. Er der en læser og eller en snarlig færdiguddannet skibsfører, der har lyst til at prøve en af de»store«så send en ansøgning, man bliver behandlet godt, forholdene er gode og har man ambitioner om at komme op af rangstigen (som nogen kalder det) få masser af ansvar og 2-3 eller 4 guldstriber på skuldrene så er der masser af muligheder, men det kommer ikke af sig selv. Er du mere til coastere er der da heldigvis stadigvæk coasterrederier der har brug for sådan nogle som os, selv om der desværre bliver færre og færre af dem, næsten dag for dag, og jeg er sikker på, at de bare venter på en ansøgning fra netop dig. Så uanset om du vil køre, motorcykel, Puch Maxi, Fiat eller 4 hjulstrækker, så er der masser af muligheder, det er bare et spørgsmål om, hvilken hylde man føler sig bedst tilpas på. Med venlig hilsen Jesper Jensen 10 MARNAV METROPOLITAN

11 FYRAFTENSMØDE MED SØFARTENS LEDERE Af Christian H. Mortensen Onsdag den 9. maj 2007 afholdt vi sammen med Søfartens Ledere et fyraftensmøde, hvor vi havde besøg af job- og karrierekonsulent Peter Friis Jespersen fra Søfartens Ledere. Indledningsvis orienterede Peter Friis om Søfartens Lederes arbejde og hvad foreningen kan tilbyde os som studerende, med særlig vægt på jobsøgning og karriereplanlægning. Herunder orienterede Peter om»job2sea«som er Søfartens Lederes internetbaserede CV database, der kan matche medlemmernes CV ere med stillingsopslag fra rederier og maritime virksomheder. Stillingsopslagene omhandler maritime stillinger til søs og på land såvel i Danmark som i udlandet. Siden databasens opstart har der været stor interesse fra arbejdsgiverside, men foreningen ser gerne at der bliver oprettet flere CV ere i databasen. For at gøre databasen endnu bedre, arbejder Søfartens Ledere for tiden på at etablere et samarbejde med forskellige udenlandske organisationer, ligesom der generelt arbejdes på at få flere udenlandske rederier med i databasen, således at der kommer så mange forskellige job som muligt med. Udover selve fyraftensmødet, der henvendte sig bredt til medlemmerne i Marstal Navigatørforening, havde 5 medlemmer af Søfartens Ledere taget imod tilbuddet om at få en individuel snak med Peter om kar - riereplanlægning, udformning af et godt CV samt råd og vejledning om jobsøgning. Hele arrangementet henvendte sig naturligt nok mest til de studerende, som forhåbentlig snart kan lægge bøgerne bag sig, men kunne du godt tænke dig at høre mere om Søfartens Ledere samt job- og karriereplanlægning bliver der mu - lighed for det igen i løbet af efterårssemesteret. Besøg MARSTAL SØFARTS- MUSEUM en maritim oplevelse i søstærke omgivelser! M. H. Simonsen I GÅR, I DAG, I MORGEN. Har du lysten, har vi skibet. MARNAV METROPOLITAN 11

JUNI 2009 20. ÅRGANG NR. 2

JUNI 2009 20. ÅRGANG NR. 2 JUNI 2009 20. ÅRGANG NR. 2 REDAKTØRENS LEDER BESTYRELSEN Formand: Bitten Hollænder Bram Næstformand: Rasmus Hachmann Kasserer: Pia Brix PR minister: Mike Pedersen Redaktør: Karina Skovgaard Så er det endelig

Læs mere

DEC. 2007 18. ÅRGANG NR. 4

DEC. 2007 18. ÅRGANG NR. 4 DEC. 2007 18. ÅRGANG NR. 4 INDHOLD BESTYRELSEN Formand: Sune Blinkenberg Næstformand: Jacob Melsted Thomsem Kasserer: Inge Ø. Jensen PR minister: Mads Sander Sportsminister: Rune G. Henvig Bådformand:

Læs mere

REDAKTØRENS LEDER INDHOLD

REDAKTØRENS LEDER INDHOLD SIRIUS BESTYRELSEN Formand: Mads Grundvad Nielsen, 2. sem. Næstformand: Sofia Buono Stamer, 4. sem. Barformand: Marie Kristine Thomsen Redaktør: Randi Andersen, 4. sem. Bådformand: Jimmi Vile, 2. sem.

Læs mere

REDAKTØRENS LEDER INDHOLD. Vær med til en hyggelig stund på Skipperen! 15. AUGUST 2014. BESTYRELSEN Formand: Mike Leonhart Pedersen 2 SIRIUS

REDAKTØRENS LEDER INDHOLD. Vær med til en hyggelig stund på Skipperen! 15. AUGUST 2014. BESTYRELSEN Formand: Mike Leonhart Pedersen 2 SIRIUS SIRIUS BESTYRELSEN Formand: Mike Leonhart Pedersen Næstformand: Atli Reginsson Mikkelsen Kasserer: Casper Østergaard Barformand: Andreas Alsgren Bådformand: Kim Pedersen Redaktør: Dennis Petersen Redaktør

Læs mere

Foredrag for klassen af De Blå Ambassadører

Foredrag for klassen af De Blå Ambassadører UDDANNELSER 2013 Foredrag for klassen af De Blå Ambassadører Bladet Søfart Foreningen til Søfartens Fremme udgiver bladet Søfart. Det er det maritime Danmarks brancheblad og udkommer 43 gange om året.

Læs mere

DANMARK UDDANNELSER 2015

DANMARK UDDANNELSER 2015 DANMARK UDDANNELSER 2015 Det blå Danmark UddannelseR 2015 Det Blå Danmark - uddannelse 2015 ISSN 1395-4466 Oplag: 15.000 DANMARK UDDANNELSER 2015 Foto: Niels Winther Shipping Ansvarshavende redaktør René

Læs mere

PIRATKURVEN ER KNÆKKET

PIRATKURVEN ER KNÆKKET PIRATKURVEN ER KNÆKKET antallet AF KAPRINGER ER HALVERET Generalforsamling Indkaldelse og årsberetning Torm Gertrud Vi var om bord i Zhuhai Fuldt hus på SIMAC 42 er tilmeldt dualen Nr. 1 2012 LEDER Udsigt

Læs mere

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 28 5. december 2011 Malaria ombord s. 8 Første udmønstring s. 15 Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Lederne Jesper Bernhardt Direktør SPECIALIST

Læs mere

TEMAER. Uddannelse El-installatør, Færøerne og MSSM. El-installatør eller ej? s. 7. Firmaet Greensteam s. 18

TEMAER. Uddannelse El-installatør, Færøerne og MSSM. El-installatør eller ej? s. 7. Firmaet Greensteam s. 18 Nummer 27 19. september 2011 TEMAER Uddannelse El-installatør, Færøerne og MSSM El-installatør eller ej? s. 7 Firmaet Greensteam s. 18 Engelsk som fællessprog - fordele eller ulempe s. 22 Skoleblad for

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

Guldtemplet i Koyto. Godt Nytår! Læs om en kollegas Japan-tur inde i bladet. ...men selv julemanden er blind for, hvad det nye vil bringe!

Guldtemplet i Koyto. Godt Nytår! Læs om en kollegas Japan-tur inde i bladet. ...men selv julemanden er blind for, hvad det nye vil bringe! MEDLEM LEMSBL BLAD FOR PSYK YKIA IATRIK RIKLUBBE UBBEN FOA ÅRHUS NUMMER 1 - JANUAR 2001 Guldtemplet i Koyto Læs om en kollegas Japan-tur inde i bladet Det gamle år er gået bort - og et nyt må begynde......men

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Den maritime havarikommission s. 10. Kristian bor om bord s. 14. Den blå konference s. 22. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Den maritime havarikommission s. 10. Kristian bor om bord s. 14. Den blå konference s. 22. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 29 27. februar 2012 Den maritime havarikommission s. 10 Kristian bor om bord s. 14 Den blå konference s. 22 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Lederne Jesper Bernhardt Direktør Netværk,

Læs mere

TEMA: 10 procent. Søfartens Ledere. Michael Meisel. Sådan tilpasser du din pension. flere pladser på maritime uddannelser

TEMA: 10 procent. Søfartens Ledere. Michael Meisel. Sådan tilpasser du din pension. flere pladser på maritime uddannelser PFA s nye pensionsordning Sådan tilpasser du din pension Søfartens Ledere nr. 3 2014 CEO Søren Thomsen, Esvagt: Dansk besætning er en god forretning Michael Meisel Gjorde linjehavne klar til Triple E Læs

Læs mere

PENGENYT BRUG NETTET X FACTOR: 45 Storebæltsbroer 1001 TEHUSE. og få mere ferie for pengene! Når knægten har. Vi har talt med MARTINs far

PENGENYT BRUG NETTET X FACTOR: 45 Storebæltsbroer 1001 TEHUSE. og få mere ferie for pengene! Når knægten har. Vi har talt med MARTINs far 2 PENGENYT 2008 Når knægten har X FACTOR: Vi har talt med MARTINs far 1001 TEHUSE Bliv hjemme, det er det sikreste. Ellers: HUSK REJSE- FORSIKRINGEN 45 Storebæltsbroer styrtet i havet INDLÅN så godt som

Læs mere

Dansk Vestindisk Selskab s nye emblem (i farver).

Dansk Vestindisk Selskab s nye emblem (i farver). ISSN 0909-4391 November 2007 42. årgang nr. 5 Danish Westindian Society Protektor: Hendes Majestæt Dronningen Dansk Vestindisk Selskab s nye emblem (i farver). Kan købes: Se side 29 for neden! Så er det

Læs mere

Himalayan Project. Nr.30. - 15. årgang - Himalayan Project - September 2013. www.nepalhelp.dk

Himalayan Project. Nr.30. - 15. årgang - Himalayan Project - September 2013. www.nepalhelp.dk Himalayan Project Nr.30. - 15. årgang - Himalayan Project - September 2013 www.nepalhelp.dk formand: næstformand: kasserer: sekretær: medlem: medlem: medlem: Bestyrelsen Himalayan Project Det var så enkelt,

Læs mere

Nummer 3 December 2012 www.aalestrupclassic.dk

Nummer 3 December 2012 www.aalestrupclassic.dk Tændrøret Nummer 3 December 2012 www.aalestrupclassic.dk Aalestrup Classic Bil & MC Klub Klubbens idé og formål er at samle de klassiske- og veterankøretøjer, der er i området. Kravet for at man kan optages

Læs mere

Jacob. Søfartens Ledere. Er du synlig. Christensen ny velfærdsmand i Rotterdam ONSHORE: jobbet skal plejes. - headhunter giver gode råd

Jacob. Søfartens Ledere. Er du synlig. Christensen ny velfærdsmand i Rotterdam ONSHORE: jobbet skal plejes. - headhunter giver gode råd ONSHORE: Er du synlig på LinkedIn? - headhunter giver gode råd Mellemleder jobbet skal plejes - med eftertanke, kurser, sparring og omhu Søfartens Ledere nr. 6 2014 Jacob Christensen ny velfærdsmand i

Læs mere

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8 Redderen Nr. 1 Januar 2015 38. årgang Glæde på Sjælland s.8 Kolofon Indhold Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved

Læs mere

Brev 18/8-98: Last Stop in Greece

Brev 18/8-98: Last Stop in Greece Brev 18/8-98: Last Stop in Greece Hej derhjemme! I dag har jeg været ude på egen hånd i 1 måned og 8 dage og jeg har stadig ikke tænk mig at komme hjem endnu, men jeg har tænkt mig at rejse videre ud i

Læs mere

Leder: Anerkendelse af civile søfarende

Leder: Anerkendelse af civile søfarende nummer 4 august 2014 Fagbladet CO-Søfart Leder: Anerkendelse af civile søfarende > 3 Esvagt: Ubefarne skibsassistenter en vigtig del af strategien > 8-9 Nyansat ubefaren: -Det er lige mig det her... >

Læs mere

TEMA: praktik. Søfartens Ledere. alternativ OPSAGT. oliebranchen i knæ. fra sø til land og tilbage igen Kim Steentoft tog turen.

TEMA: praktik. Søfartens Ledere. alternativ OPSAGT. oliebranchen i knæ. fra sø til land og tilbage igen Kim Steentoft tog turen. ONSHORE: OPSAGT sådan kommer du videre Søfartens Ledere nr. 2 2015 Offshore oliebranchen i knæ TEMA: fra sø til land og tilbage igen Kim Steentoft tog turen Karriere-barriere: Alt for få praktikpladser

Læs mere

Nyhedsbrev. Foto: Bjarne Stæhr. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød

Nyhedsbrev. Foto: Bjarne Stæhr. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød Nyhedsbrev Nr. 64 Oktober 2007 Foto: Bjarne Stæhr Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød Indhold: Kære medlemmer... 3 Projektet At være ung med Marfan

Læs mere

ÅRSSKRIFT. UdgIveT af elevforeningen. Nordjyllands Landbrugsskole

ÅRSSKRIFT. UdgIveT af elevforeningen. Nordjyllands Landbrugsskole ÅRSSKRIFT UdgIveT af elevforeningen Nordjyllands Landbrugsskole LUNdbæK 2011 ÅRSSKRIFT Udgivet af elevforeningen Nordjyllands Landbrugsskole Lundbæk 2011 Sats og tryk: degngrafisk.dk 1 2 Året i billeder

Læs mere

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014 BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Det delvist foryngede revy-hold leverede en forrygende indsats, som sent vil blive glemt! Mange berømtheder»gæstede«vores sommerfest og særligt Hansi Hinterseer

Læs mere

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015.

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. NYHEDSBLADET - for Stærmosegården Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. 1 Hvorfor dette blad? Vi har lavet denne særudgave af nyhedsbladet for at give jer et indblik i, hvordan trivslen er i jeres boligområde

Læs mere