JUNI ÅRGANG NR. 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JUNI 2007 18. ÅRGANG NR. 2"

Transkript

1 JUNI ÅRGANG NR. 2

2 REDAKTØRENS LEDER BESTYRELSEN Formand: Sune Blinkenberg Tlf Næstformand: Mads Gadegaard Olsen Tlf Kasserer: Marcelo Kristensen Tlf PR minister: Mads Sander Tlf Sportsminister: Rune G. Henvig Tlf Bådformand: Christian Liebergren Barformand: Jonas Nørgaard Tlf Barnæstformand: Gorm Knudsen Tlf Redaktør: Maja Lourenco Tlf Annoncer, kontakt: Mads Sander Mobil Forsidebillede: HF 2. års elever på togt med Fylla. Der bliver skejet ud ved bovspydet. Foto af: Dan Sørensen HF 2. Så skulle vi igen være klar til læseferien og eksaminerne efter dette semester. Desværre er vejret så godt lige for tiden, at det nok ikke er det fedeste man kunne lave, men det skal jo gøres. I elevforeningen ønsker vi alle rigtig meget held og lykke til alle der skal til prøve og eksamen. Vi håber også, at alle får en god sommerferie, og at dem, der er færdige her på skolen, får rigtig meget held og lykke fremover. Til alle dem, der starter op igen efter den dejlig lange sommerferie, er vi allerede klar med den halvårlige bustur øen rundt. Kort tid efter er vi også klar med en elevfesten og en maritim 3-kamp i Svendborg, så der skal nok ske noget. Husk, at hvis I oplever noget i sommerferien som I har lyst til at dele, så husk at aflevere det til elevforeningen. Maja Krarup Lourenco Redaktør INDHOLD Fra rektors kontor, juni Nyt fra elevforeningen Ny Liquid Cargo Handling Simulator på Marnav Pensionisten på job i Vietnam Så blev det min tur til at prøve de lyseblå med stjerner på Fyraftensmøde med Søfartens Ledere Nyt fra Kursusafdelingen på Marstal Navigationsskole Ærøflaget Da danerne drog til Estland Århusturen Foredrag: Sejlads til Antarktis års HF på togt med skonnerten»fylla« På besøg i London-filialen Ny gammel lærer Nyt fra IT-fronten Dreymanns erindringer MARITIM LITTERATUR Foreningen har træffetid tirsdag og torsdag fra kl til Al stof til næste nummer skal være re - daktionen i hænde senest den 1. september Al gengivelse fra bladet, hvadenten det er i uddrag eller i fuld længde, er kun tilladt med redaktionens tilladelse. Indlæg i bladet dækker ikke nødvendigvis redaktionens holdning. Spørg os vi har erfaringen OPLAG: 1300 EKSEMPLARER ÆRØ UGEAVIS BOGTRYKKERI ApS IVER C. WEILBACH & CO. A/S Toldbodgade København K Tlf Fax MARNAV METROPOLITAN

3 FRA REKTORS KONTOR, JUNI 2007 Siden sidst har vi næsten fået bugt med endnu et semester. De fleste af de studerende er så småt ved at gå i gang med deres eksaminer og vi håber da, at vi igen den 21. juni kan sende et hold navigatører tilbage til handelsflåden. I løbet af foråret har vi færdiggjort det projekt som vi startede i Vietnam for flere år siden og også en hel del nyindretning på skolen er kommet på plads. Panoramarummet mangler endnu, men er formodentlig klar til næste semesterstart. Der har været licitation på det nye kollegium ved Skonnertvej og byggeriet skal udføres i løbet af efterårssemesteret. Værelsessituationen bliver nok lidt trængt i efteråret, men vi har fået lov at beholde Minors Minde så med lidt hiv og sving går det nok. Tilmeldingerne til efteråret er OK. Der bliver et par rigtig store skibsførerklasser med en ret stor andel af»delvist fjernstuderende«. Vi får en pæn startklasse på Kyst/Sætteskipperuddannelsen og der er tilmeldt 51 nye til HF-søfart. Så alt i alt bliver vi lidt flere end nu. Vores koncept med mulighed for delvist fjernstudie i skibsførerklasserne er kommet ind i mere faste rammer efterhånden som vi har lært af erfaringerne. Det er en undervisningsform, som har vist sig at stille store krav til de studerende, men sandelig også til skolen. Der er ingen tvivl om, at der ofres betydelig flere ressourcer pr studerende ved denne undervisningsform, men til gengæld kommer rigtig mange igennem og det var egentlig hele formålet med det. I forbindelse med den nye lov om tonnageskat blev der aftalt at den mindre skibsfart skulle stille praktikpladser til rådighed for ubefarne som vil læse til kyst- eller sætteskipper, og vi er i øjeblikket i dialog med rederiforeningen for at se om vi kan være behjælpelige med noget i den forbindelse. Navigatørerne starter igen den juli og HF et par uger senere. God sommer. ÆRØ BOGHANDEL ApS Kongensgade 31 A 5960 Marstal Tlf Fax tele.dk BØGER PAPIRVARER MARNAV METROPOLITAN 3

4 EBBES BÅDEBYGGERI DUSØR: Gamle elever, som skaffer en ny, kan opnå en dusør på kr. EBBES BÅDEBYGGERI OG SEJLLOFT MARSTAL DANMARK NYBYGNING SEJLMAGERI REPARATION KRAN 32 T BÅDHALLER YACHT SERVICE STOR MEGIN DIESEL - BENZIN Ebbes Bådebyggeri H. C. Christensensvej 5 - Marstal - Tlf Fax DU KAN LIGE NÅ DET! Kystskipper, Styrmand, Sætteskipper, Skibsfører Uddannelserne starter 30. juli 2007 Maritim forberedelse (10. kl.) Starter 17. september 2007 MARSTAL NAVIGATIONSSKOLE TLF NYT FRA ELEVFORENINGEN Af Christian Hey Mortensen I foreningen er det blevet skiftedag, jeg kan forhåbentlig snart lægge bø - gerne bag mig og tage ud at sejle, derfor vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak for godt 1 1 /2 år som formand. For mig har det været en meget positiv oplevelse som jeg kan se tilbage på i dag. Jeg har mødt stor tillid og velvilje blandt jer alle sammen her på skolen såvel blandt studerende som medarbejdere og i Marstal som helhed. Som en af mine sidste gerninger som formand har det været en stor fornøjelse, at kunne bestille en ny motorbåd til foreningen, som vil være til rådighed for foreningens medlemmer efter sommerferien. Vi er i den heldige situation, at vi netop har modtaget et tilsagn om ,- kr. i støtte fra D/S Norden som gør at vi er lykkedes med at samle de godt ,- kr. sammen som båden koster. Jeg vil derfor gerne sende en stor tak til følgende virksomheder og fonde, der med deres bidrag har gjort det muligt for os at købe den nye båd: Rederiet D/S Norden Marstal Skipperforening Støtteforeningen for Marstal Navigationsskole Marstal Navigationsskole Fionia Banks Aktiefond Ærø Brand Fonden Fabricius Marine A/S Rise Bryggeri Søfartens Ledere Danmarks Rederiforening Tuborgs Grønne Fond Butterflyboats I/S Til bestyrelsen og skolen skal der lyde stort tak for godt samarbejde i de forløbne 1 1 /2 år! Til slut vil jeg gerne ønske såvel Marstal Navigatørforening som Marstal Navigationsskole god vind fremover! Kort uddannelse Marstal Navigationsskole Vælg sætteskipperuddannelsen. 4 MARNAV METROPOLITAN

5 NY LIQUID CARGO HANDLING SIMULATOR PÅ MARNAV Marstal Navigationsskole har med støtte fra Den Danske Maritime Fond opgraderet skolens Liquid Cargo Handling Simulator. Opgradering? ja, der er faktisk lavet en helt ny simulator. Den nye simulator kan i grund - træk det samme som skolens tidligere Cargo Handling Simulator, men meget smartere og med opdaterede skibe og systemer. Simulatoren bruges primært i skolens efteruddannelsesafdeling og kan i princippet simulere alle lastopera - tio ner på Olietankskibe både Crude og Product, Kemikalietankskibe og Gastanskibe. I gasbranchen er der både mulighed for at køre med en LPG-tanker samt med LNG-tankere både med kugle- og membrantanke. Udstyret, som er leveret af Kongsberg/Norcontrol omfatter 8 elevsta - tioner med dobbelte skærme + in - struktørstation. Instruktøren kan køre de enkelte elevstationer individuelt i hver sin øvelse eller køre samme øvelse for alle. Alle skibenes systemer kan vises på skærmene. Der er således mulighed for både at lave komplette operationer og deloperationer som f.eks. opstart af inertgas, og samtlige ventiler m.m. kan selvfølgelig åbnes og lukkes fuldstændig som i et virkeligt skib. Bortset fra at systemet er en simulator er det de facto det samme system som kan bruges i et rigtigt skib. Billeder fra en hvilken som helst af skærmene kan sættes op på et såkaldt smartboard, som er en tavle der ikke bare viser et computerbillede, men hvor man også kan udføre funktioner direkte på tavlen så som åbning/lukning af ventiler og start/ stop af diverse udstyr pumper, blæ - sere o.s.v. Udstyret bruges på specialkurser for Olie-, Gas- og Kemikalietankere samt til Crude Oil Wash, og giver ifølge kursisternes samstemmende vurdering et virkelig godt og realistisk billede af de forskellige Cargohandlingsitiuationer. Ud over at køre i Real Time kan simulatoren også speedes op, så de mere kedelige perioder i operationerne kan overstås. Det kan f. eks dreje sig om den lange periode under en lastning, hvor man bare er i gang med at fylde de store mængder i tankene, men hvor der endnu ikke er noget der skal toppes af. Simulatoren har uden tvivl givet et boost til forståelsen af de nogen gange komplicerede årsagssammenhænge under operation af diverse tank - skibe, og udstyrets fleksibilitet gør, at vi i langt højere grad end på det gamle udstyr, kan indbygge mindre øvelser i kurserne lige på det tidspunkt hvor det er relevant for det enkelte emne. LÆRER til Kursusafdelingen på Marstal Navigationsskole Er du til et spændende, udfordrende job, hvor den ene uge aldrig ligner den anden? Som lærer ved kursusafdelingen deltager du i undervisning på mangfoldige forskellige kurser, samt i udviklingen af nyt materiale. Desuden er du med ved faglige møder i branchen og rådgiver store dele af dansk søfart om specielle problemstillinger. Vi forestiller os at du er skibsføreruddannet med nogle års erfaring som styrmand. Du skal være parat til at undervise såvel på dansk som på engelsk. Marstal Navigationsskole vil sørge for din pædagogiske uddannelse og du vil naturligvis få en grundig indføring i dit meget specielle arbejdsområde. Løn efter kvalifikationer og gældende aftaler. Tiltrædelse 1. august 2007 eller efter aftale. Yderligere oplysninger: Rektor Søren Vestergaard. Ansøgning til skolens kontor senest 29. juni. MARSTAL NAVIGATIONSSKOLE ELLENET MARSTAL TLF MARNAV METROPOLITAN 5

6 PENSIONISTEN PÅ JOB I VIETNAM Af Leif Rosendahl Som omtalt i en notits i SØFART nr. 13 havde Marstal Navigationsskole på grund af omstændighederne genansat undertegnede nu pensionerede navigationslærer/inspektør for en kort bemærkning til et job i Vietnam. Et job, som jeg med stor glæde havde sagt ja tak til at påtage mig. I det efterfølgende er der nogle spredte refleksioner over opholdet i Vietnam. Efter 25 timers rejse sammen med en anden underviser fra Sønderborg ankom vi til Ho Chi Minh City (det tidligere Saigon) midt på aftenen fredag den 2. marts. Da jeg aldrig har lært at sove i en flyver, var mine batterier meget flade, da vi landede. Efter at have overlevet den absolut forfærdelige trafik fra lufthavnen ind til vort hotel i det kendte Dong Koi kvarter i downtown Saigon, fik vi blot et let måltid, inden det var på hovedet i køjen. De tre første nætter på Hotel Bong Sen (det betyder lotusblomst på vietnamesisk) boede jeg på grund af de mange turister på en suite, mens jeg resten af tiden havde et fint dobbeltværelse med egen balkon ud til gaden. På trods af trætheden vågnede jeg alligevel klokken 3 om morgenen. Det var nok jetlag en, der plagede. Der var meget varmt i byen og jeg var rejst hjemmefra i 5 graders varme med en temperatur på grader midt på dagen, og da byen var ekstremt støjende fra trafikken, tog det nogle dage inden jeg var HUSK Maritimløbet Ærø September 2007 Hold en aktiv ferie for hele familien. Et hyggeligt motionsløb i mari - time omgivelser, hvor alle kan være med. Kapacitetsudnyttelse. vænnet til forholdende, og det på trods af, at jeg havde været derude en 4-5 gange før. Mit job i Vietnam var, som substitut for lærer Nis Kørner, at undervise i 3 uger på et sted, der benævntes Transport Universitetet, for at op - gra dere vietnamesiske søfolk. Projektet var finansieret af DANIDA og dermed af det danske udenrigsministerium. Jeg havde op til afrejsen forberedt mig godt til opgaven, syntes jeg, så stor var min overraskelse, da jeg på hotellet fik udleveret en stor taske fyldt med overheads, øvelser og andet underviskningsmateriale, som jeg ikke anede omfanget af. Jeg kunne så starte forfra med at planlægge undervisningen og forberede mig. Lørdag tog vi for en kort bemærkning ud til universitetet, og fra da af og indtil jeg sluttede 3 uger senere var det stort set kun forberedelse, undervisning, forberedelse og planlægning. Vi gik selvfølgelig ud at spise hver aften, men bortset fra det, var det arbejde, arbejde og atter ar bejde. Men det blev jeg selvfølgelig betalt for, så det var helt fint for mig. Jeg havde også fået at vide, at min klasse skulle bestå af halvt søfarende med kortere eller længere sejltid og halvt studerende fra universitetet. Stor var min overraskelse mandag morgen, da jeg erfarede at klassen udelukkende bestod af sidsteårs studerende fra universitetet, og at de aldrig havde sat deres ben om bord i et skib! Så igen måtte jeg justere mine undervisningsplaner. Men det gik nu rigtig godt alt sammen. De unge men nesker var gode til engelsk og meget videbegærlige, og da vi havde lært hinanden at kende, blev de også yderst frimodige og meget nysgerrige om danske forhold. Universitetet, som jeg underviste på, havde ikke meget at gøre med et universitet i vores forstand, men var primitivt og snavset, men de unge mennesker skulle gå der i 5 år, før de kunne mønstre ud som ubefarne skibs assistenter. Men så var de også blevet undervist på et meget højt teoretisk niveau samt i kommunisme i almindelighed og stalinisme og leninisme i særdeleshed. En dag havde vi fået at vide, at der skulle komme et filmhold, som skulle tage nogle scener fra undervisningen. Der blev da også filmet på livet løs. En aften nogle dage senere skulle resultatet så vises på næsten landsdækkende TV, men desværre (eller måske heldigvis) var indslaget fra min klasse klippet ud!! Som nævnt gik min kollega og jeg ud at spise hver aften, og vi prøvede hver dag at finde et nyt sted at stille sulten. Og selv om vort hotel lå midt i det dyre Dong Koi område, var det nemt at finde en glimrende restaurant og få en udmærket vietnamesisk middag inkl. en god øl for kroner. Jeg havde også danske bekendte, som boede i Ho Chi Minh City, så jeg var også ude at spise rigtig»dyrt«. En aften prøvede vi den berømte buffet på Hotel Sheraton. Der var fri vin, fremragende omgivelser og enorme mængder af de mest velsmagende retter. Jeg skal blot i flæng nævne østers, forskellige slags muslinger, mange slags sushi for ikke at nævne kæmperejer, hummer og an - det seafood samt mange slags kød og salater. Og der var meget jeg ikke smagte. Man kunne så slutte af med frisklavede pandekager med is og andet tilbehør. Og for alle herlighederne betalte man omkring 300 kroner! Efter middagene tog vi så som regel en night cap på en af de mange tagterrassebarer, hvor man kunne sidde på 10. etage i»kun«25 grader varme og slappe af. Trafikken i Vietnam var et kapitel for sig. Den er vanskelig at beskrive, men hvis man forestiller sig en by med 8-10 millioner indbyggere og ser for sig, at op mod en fjerdedel af dem skal på arbejde hver morgen på små motorcykler, får man måske en fornemmelse af mængden af trafikanter. Set med vore øjne er der absolut ingen trafikregler. De kører i begge retninger i begge sider af ga - den, hvis den da ikke undtagelsesvis 6 MARNAV METROPOLITAN

7 er ensrettet og så gør de det alligevel. Ved gadekryds fletter man sig mellem hinanden på kryds og tværs og trafikken stopper aldrig helt. Der findes kryds med trafiklys, men der er altid nogen som kører over for rødt. Og krydse en gade som fodgænger synes første gang, man prø - ver det, at være direkte selvmord. Men tricket er, at man går ud i mylderet med konstant fart og håber det bedste. Alternativet er, at man aldrig kommer over. Men er man ude i det, skal man blot gå roligt med konstant tempo. Der bliver dyttet fra alle sider, men kun for at fortælle, at man er observeret. Og så drøner der ellers Honda er om ørerne på en. Jeg så meget få ulykker, men byen er berygtet for at have det største antal trafikuheld i verden. En aften var jeg inviteret ud at spise af nogle af de studerende, og jeg blev efter aftale afhentet på mit hotel. Og selvfølgelig på motorcykel. Så klamrende mig til bagsædet blev jeg kørt i ca. en halv time ud af byen til en stor restaurant, som lå ned til Saigon River. Et par af drengene spurgte, om jeg havde været nervøs for køreturen, for de kunne se ved ankomsten, at mine knoer var helt hvide af at holde fast. Og jeg måtte da tilstå, at jeg ikke var helt afslappet under turen. Nå, men maden var rigtig god og vi havde en hyggelig Sidste dag med klassen. aften. Selvom drengene alle var omkring 23 år, måtte de ikke drikke øl for deres forældre, så de fik en enkelt øl som konstant blev fyldt op med is, så det efterhånden kun lugtede af øl. De var meget videbegærlige og spurgte, hvordan de var som studerende sammenlignet med studerende i Danmark og hvordan forholdene var i Danmark. Da de hørte om lønningerne, troede de næsten ikke på mig. En lærer på universitetet tjente højst 150 US$ om måneden vel at mærke! Efter middagen og en spændende aften som kun varede til klokken ni blev jeg kørt tilbage til mit hotel på motorcykel og overlevede også tilbageturen. De tre uger i Vietnam gik så hurtigt, som havde det kun været en uge, og jeg måtte jeg returnere til Marstal, som blev nået søndag den 25. marts efter en ny rejse på 25 timer. Min del af projektet var vel overstået og der var desværre ikke indlagt en uge til rekreation i et særdeles spændende land. Men at få en sådan chance og oplevelse som pensionist var også i sig selv en belønning. Drømmer du stadig? eller ta r du udfordringen op? Siunissat qanoq takorloorpiuk? qanoq iliuuseqarfigerusuppiuk? MARNAV METROPOLITAN 7

8 VÆLG EN LEDERUDDANNELSE Bliv officer og få flere karrieremuligheder SØG NU Læs mere om uddannelserne i Hvad kan du blive i Forsvaret Hvis du har ambitioner og lederpotentiale, er officersuddannelsen i Forsvaret et oplagt valg. Officersuddannelsen er en alsidig, videregående lederuddannelse, hvor du får et solidt teoretisk fundament og rige muligheder for at afprøve dine lederkompetencer i praksis. Officersuddannelsen er i høj grad et springbræt til en spændende karriere i Forsvaret, men samtidig en blåstempling til et lederjob i erhvervslivet. Forsvaret er en af landets største arbejdspladser og samtidigt et unikt og spændende uddannelsessted med masser af studievalg og karriereperspektiver på alle niveauer. Læs mere om de mange muligheder i Hvad kan du blive i Forsvaret. Bestil bogen på forsvaretsuddannelser.dk eller SMS Forsvaret2 til 1277.

9 SÅ BLEV DET MIN TUR TIL AT PRØVE DE LYSEBLÅ MED STJERNER PÅ Efter at have bestået skibsførereksamen, gik det op for mig, at jeg teoretisk set havde fået kvalifikationer, der gjorde, at jeg opfyldte kravene til at kunne udmønstre på et stort skib som styrmand. Så efter 15 år i coasterflåden som ubefaren skibsassistent, befaren skibsassistent/enemester og styrmand, tænkte jeg, at jeg ville prøve en af de»store«. Så jeg sendte en ansøgning til Mærsk, og svaret herpå kom hurtigt og en aftale om jobsamtale kom på plads. Jeg mødte op på Esplanaden 50 den aftalte torsdag kl ny - klippet og iført jakke og slips, som er foreskreven påklædning på den adresse. Efter kort ventetid blev jeg hentet i receptionen af en sød og smilende kontorpige HR marine afdelingen, som også skulle stå for jobsamtale og den obligatoriske test. Efter halvanden time, to kopper kaffe, en række såvel skriftlige som mundtlige spørgsmål/test var mødet forbi, der blev sagt farvel og jeg fik besked på, at jeg ville høre nærmere i løbet af kort tid. Og kort tid gik der, jeg forlod kontoret kl og kl samme dag ringede den søde kontorpige og med delte, at jeg var indstillet og godkendt til ansættelse og jeg kunne komme ud på»karen Mærsk«med afrejse til Busan i Korea om 4 dage. Heldigvis var jeg ikke taget hjem endnu, så vi aftalte, at jeg kunne komme ind på kontoret igen næste dag kl for at få papirer og kontrakt på plads, så jeg måtte finde det fine tøj frem igen. Så det var med nogen spænding jeg stod på flyveren i Kastrup den følgende tirsdag med kurs mod Busan og skulle ud på et skib, der kunne laste 6000 teu, når jeg var vant til max 83 teu i 7 Bay. Efter en nat på et fint hotel samt besøg i Taxas Street, blev jeg afhentet af agenten kl den følgende morgen og kørt ned til skibet, som skulle komme langs kaj kl og ikke 09.05!! Efter fortøjningsarbejdet var til - endebragt blev landgangen sat med net og det hele og det var tid at gå om bord. Her blev jeg mødt af Bjarne, som skulle høre, hvem jeg var? og jeg skulle skrives ind i ISPS loggen, efter denne formalitet var bragt på plads gik turen til dækskontoret. Her blev jeg mødt at overstyrmanden, der allerede havde travlt med losseoperation og ballastpumpning, så det blev kun til et kort»dav«. Andenstyrmanden som jeg skulle afløse var også travlt optaget med ankomstprocedurerne, men disse blev gjort færdige, og i mellemtiden fik jeg ordnet hvad jeg skulle med skipperen mht. personlige papirer og certifikater. Efter 7 timers overlevering, hvor jeg blev vist og fortalt oceaner af nye ting, hvoraf jeg måske kunne huske 10% skulle jeg have dæksvagten med tilsyn med kraner, containerbays og en masse andre ting som jeg stort set ikke havde spor styr på, men det gik. De næste 11 dage havde vi 6 havneanløb, så der var nok at se til, og jeg følte egentlig ikke jeg kunne finde ud af noget som helst og jeg var dybt afhængig af hjælp fra alle sider ikke mindst fra 1st. styrmand, overstyrmand og skipper som var utro - lige hjælpsomme også meget mere end man kan forvente, så tak for det!. En anden positiv overraskelse om bord var at se 4 danske matroser/ skibsassistenter på mellem 57 og 63 år med bådsmanden Hans (med cigaren) på 63 som Boss, en praktisk sømand til fingerspidserne og en fornøjelse at have mødt. Efter at have sejlet med filippinske såkaldte OS eller AB vil jeg ikke undlade at give udtryk for min re spekt for danske skibsassistenter af den gamle skole, der sætter en ære i at praktisk sømandsarbejde er ud - ført korrekt d.v.s. splejsninger er lavet korrekt, tovværksender er taklet, fortøjninger er altid klar til an - komst, kastelinen ligger klar, knuder og knob bliver lavet korrekt første gang og en skovl bliver kaldt en skovl. Disse ting mener jeg desværre forsvinder mere og mere i takt med overgang til OS og AB fra bl.a. Filippinerne, Vietnam o.s.v. og det er absolut ikke noget at være stolt af!! Det er også prisværdigt, at der stadigvæk er rederier, der benytter sig af danske matroser/assistenter i den ældre aldersgruppe og ikke kun ser på hyreomkostningerne, men også lever op til deres moralske forpligtelser over for medarbejdere, der har tjent rederiet i år. Efter 4 uger syntes jeg, det gik rimelig godt med de forskellige ting, der var specielle for netop dette skib, men efter 6 uger med masser af utrolig god mad tilrettet af skibets dyg - tige hovmester og mange nye input skulle jeg efter aftalen hjem, da jeg ikke havde visa til USA og det var lidt trist, for det var et godt skib med en god stemning om bord. Efter hjemkomst var beskeden, at jeg var planlagt til at skulle ud på»majestic Mærsk«også et containerskib, men lidt mindre og ældre. Jeg skulle mønstre i Newmark USA efter endt afspadsering, nå ja tænkte jeg,»det kan vel ikke være så MARSTAL TLF FAX MARNAV METROPOLITAN 9

10 meget anderledes end det forrige skib«. Her skulle jeg mønstre sammen med 1st mester samt skipper og maskinchef som havde sejlet flere år med dette skib og som tydeligvis var meget stolte af deres skib/skibstype. Efter at være kommet om bord fik jeg den foreskrevende overlevering, og jeg kunne forstå, at det blev forventet, at jeg kunne varetage jobbet fuldt ud i løbet af et par dage, så jeg tænkte»det skal nok blive sjovt«. Allerede efter de første 2 havneanløb Miami og Balboa, måtte jeg smide håndklædet i ringen, da jeg måtte indse, at jeg ikke var i stand til at overskue alle styrmandsjobbets mange facetter på tilfredsstillende vis, hverken for mig selv eller i forhold til kollegaerne. Så det var en meget lille 2nd styrmand, der mødte op på skipperens kontor en morgen efter Balboa for at bede, om at blive afløst i næst mulige havn (Hong Kong om 3 uger.) Skipperen, der var meget flink, kompetent, myndig og professionel, (som en skipper nu skal være efter min mening) sagde, det måtte jo være min egen beslutning og hvis jeg mente det, ville han kontakte rede - riet og jeg ville høre nærmere. Næste dag var der svar fra rede - riet, at jeg ville blive afløst som øn - sket, og mere var der ikke i det. Så de næste 3 uger gik med at krydse Stillehavet til Yokohama og så til Hong Kong en rigtig god tur, hvor jeg gik mine søvagter og lavede mine ting m.h.t. håndbøger, brand og redningsudstyr osv. Så det var en, skuffet, glad og meget klogere 2nd styrmand, det gik ned af landgangen for sidste gang i Hong Hong d. 21 marts. Skuffet over mig selv, fordi jeg ikke kunne overskue alle jobbets facetter på tilfredsstillende vis og der ved ikke leve op til de stillede krav og egentlig havde en følelse af at have været mere til besvær end til gavn. Glad fordi jeg vidste, at jeg skulle hjem til en hyre som enestyrmand under vante forhold, hvor jeg kunne være mig selv, gå i sutsko, gamle shorts, udslidte T-shirts og spise på broen, hvis lysten dertil skulle melde sig. Glad for ikke at være moralsk forpligtet til at møde op til lørdagsmiddag i omklædt tilstand, hvor dem, der kunne have lyst til et glas rødvin eller en øl, ikke har muligheden herfor, men må nøjes med en kop vand også til både Jul og Nytår (MEGET TRIST). (Ja det kan egentlig undre, at dygtige, kompetente, erfarne skibsførere, der har ansvaret for et skib til flere 100 millioner og ladning til måske 1 milliard ikke kan betros et par kasser øl og en flaske vin til brug ved særlige lejligheder). Klogere fordi jeg nu havde prøvet at stå på broen på et stort skib der bare drøner af sted med over 25 knobs fart og hvad det indebærer af ALT I ANTENNER OG PARABOLER & TV CENTER ApS EGET SERVICEVÆRKSTED KONGENSGADE MARSTAL brug af instrumenter og agtpågivenhed overfor anden trafik, da man stort set altid er overhalende i forhold til den medgående trafik. Jeg har også fået indblik i, hvordan man på et stort skib, tager forbehold for en given trafiksituation og hvordan man ser på den lille coaster, der kommer futtende med 8-10 knobs fart, hvis det går godt. Derudover har jeg fundet ud af, at de fleste Mærsk senior skibsofficerer og menige danske søfolk er næsten ligesom vi andre»coaster sejlere«som de kalder os. De er flinke omgængelige og imødekommende (minus en enkel fra sidste skib, som nok hører hjemme i militæret!!) snakker om damer, biler, motorcykler og ikke mindst arbejde, mad og Martha. Jeg har også fundet ud af, at selvom naboens græsplæne er meget større og finere, er den nødvendigvis ikke mere grøn. Hvad hyren, arbejdsforhold og pension angår, kan jeg kun sige, at det er særdeles attraktivt i forhold til den lille coaster, men den lille coaster har noget særligt over sig, som et stort skib med 25 mands besætning fra 6 nationer naturligvis ikke kan have, hvad det er, kan jeg desværre ikke forklare. Så nu sidder jeg her på en lille coaster på vej fra Europa til Korea med anløb af 15 havne undervejs, går 2 skiftet vagt, spiser på broen, er glad både når jeg står op og går til køjs og jeg er her af lyst og ikke nød og tager det sure med det søde. Er der en læser og eller en snarlig færdiguddannet skibsfører, der har lyst til at prøve en af de»store«så send en ansøgning, man bliver behandlet godt, forholdene er gode og har man ambitioner om at komme op af rangstigen (som nogen kalder det) få masser af ansvar og 2-3 eller 4 guldstriber på skuldrene så er der masser af muligheder, men det kommer ikke af sig selv. Er du mere til coastere er der da heldigvis stadigvæk coasterrederier der har brug for sådan nogle som os, selv om der desværre bliver færre og færre af dem, næsten dag for dag, og jeg er sikker på, at de bare venter på en ansøgning fra netop dig. Så uanset om du vil køre, motorcykel, Puch Maxi, Fiat eller 4 hjulstrækker, så er der masser af muligheder, det er bare et spørgsmål om, hvilken hylde man føler sig bedst tilpas på. Med venlig hilsen Jesper Jensen 10 MARNAV METROPOLITAN

11 FYRAFTENSMØDE MED SØFARTENS LEDERE Af Christian H. Mortensen Onsdag den 9. maj 2007 afholdt vi sammen med Søfartens Ledere et fyraftensmøde, hvor vi havde besøg af job- og karrierekonsulent Peter Friis Jespersen fra Søfartens Ledere. Indledningsvis orienterede Peter Friis om Søfartens Lederes arbejde og hvad foreningen kan tilbyde os som studerende, med særlig vægt på jobsøgning og karriereplanlægning. Herunder orienterede Peter om»job2sea«som er Søfartens Lederes internetbaserede CV database, der kan matche medlemmernes CV ere med stillingsopslag fra rederier og maritime virksomheder. Stillingsopslagene omhandler maritime stillinger til søs og på land såvel i Danmark som i udlandet. Siden databasens opstart har der været stor interesse fra arbejdsgiverside, men foreningen ser gerne at der bliver oprettet flere CV ere i databasen. For at gøre databasen endnu bedre, arbejder Søfartens Ledere for tiden på at etablere et samarbejde med forskellige udenlandske organisationer, ligesom der generelt arbejdes på at få flere udenlandske rederier med i databasen, således at der kommer så mange forskellige job som muligt med. Udover selve fyraftensmødet, der henvendte sig bredt til medlemmerne i Marstal Navigatørforening, havde 5 medlemmer af Søfartens Ledere taget imod tilbuddet om at få en individuel snak med Peter om kar - riereplanlægning, udformning af et godt CV samt råd og vejledning om jobsøgning. Hele arrangementet henvendte sig naturligt nok mest til de studerende, som forhåbentlig snart kan lægge bøgerne bag sig, men kunne du godt tænke dig at høre mere om Søfartens Ledere samt job- og karriereplanlægning bliver der mu - lighed for det igen i løbet af efterårssemesteret. Besøg MARSTAL SØFARTS- MUSEUM en maritim oplevelse i søstærke omgivelser! M. H. Simonsen I GÅR, I DAG, I MORGEN. Har du lysten, har vi skibet. MARNAV METROPOLITAN 11

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger 7. Håndtering af flerkulturelle besætninger Mange nationaliteter om bord er blevet almindeligt i mange skibe. Det stiller ekstra krav til kommunikation og forståelse af forskelligheder. 51 "Lade som om"

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Julies rejsebrev fra Thailand

Julies rejsebrev fra Thailand Julies rejsebrev fra Thailand Navn: Julie Lind Faurschou Hjeminstitution: VIA University college, Holstebro. Hold: E2007 Semester: Udveksling som valgfag på 7. semester. Udvekslingsland: Thailand Klinisk

Læs mere

Efter en lang flyvetur ankom vi til Newark, vores billetter til Amtrak var udløbet pga. af forsinkelsen men vi fandt ud af at købe nogle nye.

Efter en lang flyvetur ankom vi til Newark, vores billetter til Amtrak var udløbet pga. af forsinkelsen men vi fandt ud af at købe nogle nye. BE 2010 BENTLEY USER KONFERENCE I PHILADELPHIA Det sjove. Vi var 3 fra VD, Kåre Friis-Christensen, VDS, Allan Lundgren, VDK og jeg, Jette Voigt, VDS. Kåre og jeg startede fra Skanderborg kl. 04:50 lørdag

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí?

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí? Kære Aabenraa Rotary Klub Como vão as coisas por aí? Jeg vil gerne først takke mange gange for, at I har givet mig muligheden for at komme ud som udvekslingsstudent og opleve en helt ny og spændende kultur!

Læs mere

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt Mandag d. 26. september kl. 20:10 fløj 9.Q, og ankom i Finland kl. 22:40. Der skete ikke noget særligt på flyveturen, de fleste sad bare og snakkede eller hørte musik. Vi boede i hytter. Meget fine hytter.

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Rapport over Research Exchange i Brno, Tjekkiet

Rapport over Research Exchange i Brno, Tjekkiet Rapport over Research Exchange i Brno, Tjekkiet Mit navn er Kamilla Maria Hansen, jeg er 23 år gammel og læser medicin ved København Universitet. I sommerferien før 5. semester var jeg på Research Exchange

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer 5 35 40 45 Rekrutteringskampagne med et millionbudget kan ikke alene sørge for nok uddannede skibsofficerer. De studerende falder nemlig fra inden uddannelsen

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

LØRDAG 23.APRIL. skrevet af Allan

LØRDAG 23.APRIL. skrevet af Allan LØRDAG 23.APRIL skrevet af Allan Tidligt op og med flyet til Melbourne. Vi lander midt på formiddagen og finder den gratis turist-sporvogn som bringer os frem til hotellet hvor vi efterlader bagagen og

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at Ekstranummer Oktober 2017 Ved I, hvor dejligt det er at være økonoma på Storedam?... Og ved I, at vi har brug for flere økonomaer? Som alle ved, så skal vi på kursus for at blive stordammer. Når det slutter,

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække 1 Nollund Kirke Søndag d. 18. september 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer 1. DDS 749: I østen stiger solen op 2. DDS 371: Du

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Vejen til Noah og overdragelsen af ham!

Vejen til Noah og overdragelsen af ham! Charlotte S. Sistrup, eneadoptant og mor til Noah Truong fra Vietnam fortæller sin historie Vejen til Noah og overdragelsen af ham! Den 29. august 2004 sendte jeg ansøgningspapirerne af sted til adoptionsafsnittet,

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge.

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge. Uge 38 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Endnu en uge er gået og det

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Indsamlerevaluering 2012

Indsamlerevaluering 2012 Indsamlerevaluering 2012 Generelt matcher svarene fra 2012 svarene i både 2010 og 2011. Hvis man skal fremhæve noget er det at: - 52 % vælger at gå sammen med en anden på ruten. - Folk er glade for at

Læs mere

3-9. Udsigt fra pladsen

3-9. Udsigt fra pladsen 3-9 Dagen i dag er en transport dag hvor vi bare skal til næste Campingplads så der sker ikke noget under turen. Da vi ankommer til Camping Covelo bliver vi noget overrasket da vi henvendte os til damen

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre.

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre. Det var midt på formiddagen. vinden havde heldigvis lagt sig jeg Mikkel og min ven og hjælper Bjarke stod i stævnen og så ind mod Byen Mombasa hvor vi skulle ligge til vi skulle ligge til. vi skulle Møde

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette.

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Mandag den 26. juli. Endelig, da klokken var 10 fik vi huset for os selv og koloni ugen kunne

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Dagbog - Kinaturen. Indledning

Dagbog - Kinaturen. Indledning Dagbog - Kinaturen Indledning En dag i juni, fik far en mail fra Badminton Danmark. Der stod, at jeg havde vundet en tur til China Open, sammen med 9 andre spillere fra Danmark. Jeg vandt ved lodtrækning,

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

START KARRIEREN SOM UBEFAREN SKIBSASSISTENT

START KARRIEREN SOM UBEFAREN SKIBSASSISTENT START KARRIEREN SOM UBEFAREN SKIBSASSISTENT PRAKTIKPLADS HOS ESVAGT Brænder du for sikkerhed og service på højt plan, og vil du gerne udfordres med mange forskelligartede opgaver? Så kan et lønnet praktikforløb

Læs mere

Kia Christensen Mercy in Action, 2. Rejsebrev

Kia Christensen Mercy in Action, 2. Rejsebrev Kia Christensen Mercy in Action, 2. Rejsebrev Generelle informationer om praktikstedet kan findes i mit 1. rejsebrev. Den pædagogiske opgave Min opgave i praktikken består som regel af at lave aktiviteter

Læs mere

Manden med stenhjertet

Manden med stenhjertet LEKTIE Manden med stenhjertet Sabbat Lav denne uges aktivitet på side 0. Disciplene spurgte Jesus om tilgivelse. Han reagerede ved at fortælle dem følgende lignelse. Mens du læser, så tænk over, hvilken

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Australien Navn: Marlene S Lomholt Poulsen Email: 140696@viauc.dk Evt. rejsekammerat: Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: Via University College Horsens Holdnummer: SIHS12-V-1

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 13702 Klager: NN Indklaget: CVR-nr.: 14 80 87 01 Euromaster Danmark A/S Sletten 11 7500 Holstebro Klagen vedrører: Reparation af bil Ikke-medlemsvirksomhed

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand.

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. Mange af os ombord har sammenlagt rundet de mere end 100 dage i operation UNIFIL, og hvordan bliver man ved med at holde dampen oppe, når helikopterøvelser

Læs mere

Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00

Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00 1 Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00 756 Nu gløder øst i morgenskær 448 Fyldt af glæde 582 At tro er at komme dig rummer ej himle 435 Aleneste Gud Nadver 522 v. 2-3 af Nåden er din

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid.

Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid. Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid. Månederne juli/aug er der, hvor det regner allermest og selv om

Læs mere