JUNI ÅRGANG NR. 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JUNI 2007 18. ÅRGANG NR. 2"

Transkript

1 JUNI ÅRGANG NR. 2

2 REDAKTØRENS LEDER BESTYRELSEN Formand: Sune Blinkenberg Tlf Næstformand: Mads Gadegaard Olsen Tlf Kasserer: Marcelo Kristensen Tlf PR minister: Mads Sander Tlf Sportsminister: Rune G. Henvig Tlf Bådformand: Christian Liebergren Barformand: Jonas Nørgaard Tlf Barnæstformand: Gorm Knudsen Tlf Redaktør: Maja Lourenco Tlf Annoncer, kontakt: Mads Sander Mobil Forsidebillede: HF 2. års elever på togt med Fylla. Der bliver skejet ud ved bovspydet. Foto af: Dan Sørensen HF 2. Så skulle vi igen være klar til læseferien og eksaminerne efter dette semester. Desværre er vejret så godt lige for tiden, at det nok ikke er det fedeste man kunne lave, men det skal jo gøres. I elevforeningen ønsker vi alle rigtig meget held og lykke til alle der skal til prøve og eksamen. Vi håber også, at alle får en god sommerferie, og at dem, der er færdige her på skolen, får rigtig meget held og lykke fremover. Til alle dem, der starter op igen efter den dejlig lange sommerferie, er vi allerede klar med den halvårlige bustur øen rundt. Kort tid efter er vi også klar med en elevfesten og en maritim 3-kamp i Svendborg, så der skal nok ske noget. Husk, at hvis I oplever noget i sommerferien som I har lyst til at dele, så husk at aflevere det til elevforeningen. Maja Krarup Lourenco Redaktør INDHOLD Fra rektors kontor, juni Nyt fra elevforeningen Ny Liquid Cargo Handling Simulator på Marnav Pensionisten på job i Vietnam Så blev det min tur til at prøve de lyseblå med stjerner på Fyraftensmøde med Søfartens Ledere Nyt fra Kursusafdelingen på Marstal Navigationsskole Ærøflaget Da danerne drog til Estland Århusturen Foredrag: Sejlads til Antarktis års HF på togt med skonnerten»fylla« På besøg i London-filialen Ny gammel lærer Nyt fra IT-fronten Dreymanns erindringer MARITIM LITTERATUR Foreningen har træffetid tirsdag og torsdag fra kl til Al stof til næste nummer skal være re - daktionen i hænde senest den 1. september Al gengivelse fra bladet, hvadenten det er i uddrag eller i fuld længde, er kun tilladt med redaktionens tilladelse. Indlæg i bladet dækker ikke nødvendigvis redaktionens holdning. Spørg os vi har erfaringen OPLAG: 1300 EKSEMPLARER ÆRØ UGEAVIS BOGTRYKKERI ApS IVER C. WEILBACH & CO. A/S Toldbodgade København K Tlf Fax MARNAV METROPOLITAN

3 FRA REKTORS KONTOR, JUNI 2007 Siden sidst har vi næsten fået bugt med endnu et semester. De fleste af de studerende er så småt ved at gå i gang med deres eksaminer og vi håber da, at vi igen den 21. juni kan sende et hold navigatører tilbage til handelsflåden. I løbet af foråret har vi færdiggjort det projekt som vi startede i Vietnam for flere år siden og også en hel del nyindretning på skolen er kommet på plads. Panoramarummet mangler endnu, men er formodentlig klar til næste semesterstart. Der har været licitation på det nye kollegium ved Skonnertvej og byggeriet skal udføres i løbet af efterårssemesteret. Værelsessituationen bliver nok lidt trængt i efteråret, men vi har fået lov at beholde Minors Minde så med lidt hiv og sving går det nok. Tilmeldingerne til efteråret er OK. Der bliver et par rigtig store skibsførerklasser med en ret stor andel af»delvist fjernstuderende«. Vi får en pæn startklasse på Kyst/Sætteskipperuddannelsen og der er tilmeldt 51 nye til HF-søfart. Så alt i alt bliver vi lidt flere end nu. Vores koncept med mulighed for delvist fjernstudie i skibsførerklasserne er kommet ind i mere faste rammer efterhånden som vi har lært af erfaringerne. Det er en undervisningsform, som har vist sig at stille store krav til de studerende, men sandelig også til skolen. Der er ingen tvivl om, at der ofres betydelig flere ressourcer pr studerende ved denne undervisningsform, men til gengæld kommer rigtig mange igennem og det var egentlig hele formålet med det. I forbindelse med den nye lov om tonnageskat blev der aftalt at den mindre skibsfart skulle stille praktikpladser til rådighed for ubefarne som vil læse til kyst- eller sætteskipper, og vi er i øjeblikket i dialog med rederiforeningen for at se om vi kan være behjælpelige med noget i den forbindelse. Navigatørerne starter igen den juli og HF et par uger senere. God sommer. ÆRØ BOGHANDEL ApS Kongensgade 31 A 5960 Marstal Tlf Fax tele.dk BØGER PAPIRVARER MARNAV METROPOLITAN 3

4 EBBES BÅDEBYGGERI DUSØR: Gamle elever, som skaffer en ny, kan opnå en dusør på kr. EBBES BÅDEBYGGERI OG SEJLLOFT MARSTAL DANMARK NYBYGNING SEJLMAGERI REPARATION KRAN 32 T BÅDHALLER YACHT SERVICE STOR MEGIN DIESEL - BENZIN Ebbes Bådebyggeri H. C. Christensensvej 5 - Marstal - Tlf Fax DU KAN LIGE NÅ DET! Kystskipper, Styrmand, Sætteskipper, Skibsfører Uddannelserne starter 30. juli 2007 Maritim forberedelse (10. kl.) Starter 17. september 2007 MARSTAL NAVIGATIONSSKOLE TLF NYT FRA ELEVFORENINGEN Af Christian Hey Mortensen I foreningen er det blevet skiftedag, jeg kan forhåbentlig snart lægge bø - gerne bag mig og tage ud at sejle, derfor vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak for godt 1 1 /2 år som formand. For mig har det været en meget positiv oplevelse som jeg kan se tilbage på i dag. Jeg har mødt stor tillid og velvilje blandt jer alle sammen her på skolen såvel blandt studerende som medarbejdere og i Marstal som helhed. Som en af mine sidste gerninger som formand har det været en stor fornøjelse, at kunne bestille en ny motorbåd til foreningen, som vil være til rådighed for foreningens medlemmer efter sommerferien. Vi er i den heldige situation, at vi netop har modtaget et tilsagn om ,- kr. i støtte fra D/S Norden som gør at vi er lykkedes med at samle de godt ,- kr. sammen som båden koster. Jeg vil derfor gerne sende en stor tak til følgende virksomheder og fonde, der med deres bidrag har gjort det muligt for os at købe den nye båd: Rederiet D/S Norden Marstal Skipperforening Støtteforeningen for Marstal Navigationsskole Marstal Navigationsskole Fionia Banks Aktiefond Ærø Brand Fonden Fabricius Marine A/S Rise Bryggeri Søfartens Ledere Danmarks Rederiforening Tuborgs Grønne Fond Butterflyboats I/S Til bestyrelsen og skolen skal der lyde stort tak for godt samarbejde i de forløbne 1 1 /2 år! Til slut vil jeg gerne ønske såvel Marstal Navigatørforening som Marstal Navigationsskole god vind fremover! Kort uddannelse Marstal Navigationsskole Vælg sætteskipperuddannelsen. 4 MARNAV METROPOLITAN

5 NY LIQUID CARGO HANDLING SIMULATOR PÅ MARNAV Marstal Navigationsskole har med støtte fra Den Danske Maritime Fond opgraderet skolens Liquid Cargo Handling Simulator. Opgradering? ja, der er faktisk lavet en helt ny simulator. Den nye simulator kan i grund - træk det samme som skolens tidligere Cargo Handling Simulator, men meget smartere og med opdaterede skibe og systemer. Simulatoren bruges primært i skolens efteruddannelsesafdeling og kan i princippet simulere alle lastopera - tio ner på Olietankskibe både Crude og Product, Kemikalietankskibe og Gastanskibe. I gasbranchen er der både mulighed for at køre med en LPG-tanker samt med LNG-tankere både med kugle- og membrantanke. Udstyret, som er leveret af Kongsberg/Norcontrol omfatter 8 elevsta - tioner med dobbelte skærme + in - struktørstation. Instruktøren kan køre de enkelte elevstationer individuelt i hver sin øvelse eller køre samme øvelse for alle. Alle skibenes systemer kan vises på skærmene. Der er således mulighed for både at lave komplette operationer og deloperationer som f.eks. opstart af inertgas, og samtlige ventiler m.m. kan selvfølgelig åbnes og lukkes fuldstændig som i et virkeligt skib. Bortset fra at systemet er en simulator er det de facto det samme system som kan bruges i et rigtigt skib. Billeder fra en hvilken som helst af skærmene kan sættes op på et såkaldt smartboard, som er en tavle der ikke bare viser et computerbillede, men hvor man også kan udføre funktioner direkte på tavlen så som åbning/lukning af ventiler og start/ stop af diverse udstyr pumper, blæ - sere o.s.v. Udstyret bruges på specialkurser for Olie-, Gas- og Kemikalietankere samt til Crude Oil Wash, og giver ifølge kursisternes samstemmende vurdering et virkelig godt og realistisk billede af de forskellige Cargohandlingsitiuationer. Ud over at køre i Real Time kan simulatoren også speedes op, så de mere kedelige perioder i operationerne kan overstås. Det kan f. eks dreje sig om den lange periode under en lastning, hvor man bare er i gang med at fylde de store mængder i tankene, men hvor der endnu ikke er noget der skal toppes af. Simulatoren har uden tvivl givet et boost til forståelsen af de nogen gange komplicerede årsagssammenhænge under operation af diverse tank - skibe, og udstyrets fleksibilitet gør, at vi i langt højere grad end på det gamle udstyr, kan indbygge mindre øvelser i kurserne lige på det tidspunkt hvor det er relevant for det enkelte emne. LÆRER til Kursusafdelingen på Marstal Navigationsskole Er du til et spændende, udfordrende job, hvor den ene uge aldrig ligner den anden? Som lærer ved kursusafdelingen deltager du i undervisning på mangfoldige forskellige kurser, samt i udviklingen af nyt materiale. Desuden er du med ved faglige møder i branchen og rådgiver store dele af dansk søfart om specielle problemstillinger. Vi forestiller os at du er skibsføreruddannet med nogle års erfaring som styrmand. Du skal være parat til at undervise såvel på dansk som på engelsk. Marstal Navigationsskole vil sørge for din pædagogiske uddannelse og du vil naturligvis få en grundig indføring i dit meget specielle arbejdsområde. Løn efter kvalifikationer og gældende aftaler. Tiltrædelse 1. august 2007 eller efter aftale. Yderligere oplysninger: Rektor Søren Vestergaard. Ansøgning til skolens kontor senest 29. juni. MARSTAL NAVIGATIONSSKOLE ELLENET MARSTAL TLF MARNAV METROPOLITAN 5

6 PENSIONISTEN PÅ JOB I VIETNAM Af Leif Rosendahl Som omtalt i en notits i SØFART nr. 13 havde Marstal Navigationsskole på grund af omstændighederne genansat undertegnede nu pensionerede navigationslærer/inspektør for en kort bemærkning til et job i Vietnam. Et job, som jeg med stor glæde havde sagt ja tak til at påtage mig. I det efterfølgende er der nogle spredte refleksioner over opholdet i Vietnam. Efter 25 timers rejse sammen med en anden underviser fra Sønderborg ankom vi til Ho Chi Minh City (det tidligere Saigon) midt på aftenen fredag den 2. marts. Da jeg aldrig har lært at sove i en flyver, var mine batterier meget flade, da vi landede. Efter at have overlevet den absolut forfærdelige trafik fra lufthavnen ind til vort hotel i det kendte Dong Koi kvarter i downtown Saigon, fik vi blot et let måltid, inden det var på hovedet i køjen. De tre første nætter på Hotel Bong Sen (det betyder lotusblomst på vietnamesisk) boede jeg på grund af de mange turister på en suite, mens jeg resten af tiden havde et fint dobbeltværelse med egen balkon ud til gaden. På trods af trætheden vågnede jeg alligevel klokken 3 om morgenen. Det var nok jetlag en, der plagede. Der var meget varmt i byen og jeg var rejst hjemmefra i 5 graders varme med en temperatur på grader midt på dagen, og da byen var ekstremt støjende fra trafikken, tog det nogle dage inden jeg var HUSK Maritimløbet Ærø September 2007 Hold en aktiv ferie for hele familien. Et hyggeligt motionsløb i mari - time omgivelser, hvor alle kan være med. Kapacitetsudnyttelse. vænnet til forholdende, og det på trods af, at jeg havde været derude en 4-5 gange før. Mit job i Vietnam var, som substitut for lærer Nis Kørner, at undervise i 3 uger på et sted, der benævntes Transport Universitetet, for at op - gra dere vietnamesiske søfolk. Projektet var finansieret af DANIDA og dermed af det danske udenrigsministerium. Jeg havde op til afrejsen forberedt mig godt til opgaven, syntes jeg, så stor var min overraskelse, da jeg på hotellet fik udleveret en stor taske fyldt med overheads, øvelser og andet underviskningsmateriale, som jeg ikke anede omfanget af. Jeg kunne så starte forfra med at planlægge undervisningen og forberede mig. Lørdag tog vi for en kort bemærkning ud til universitetet, og fra da af og indtil jeg sluttede 3 uger senere var det stort set kun forberedelse, undervisning, forberedelse og planlægning. Vi gik selvfølgelig ud at spise hver aften, men bortset fra det, var det arbejde, arbejde og atter ar bejde. Men det blev jeg selvfølgelig betalt for, så det var helt fint for mig. Jeg havde også fået at vide, at min klasse skulle bestå af halvt søfarende med kortere eller længere sejltid og halvt studerende fra universitetet. Stor var min overraskelse mandag morgen, da jeg erfarede at klassen udelukkende bestod af sidsteårs studerende fra universitetet, og at de aldrig havde sat deres ben om bord i et skib! Så igen måtte jeg justere mine undervisningsplaner. Men det gik nu rigtig godt alt sammen. De unge men nesker var gode til engelsk og meget videbegærlige, og da vi havde lært hinanden at kende, blev de også yderst frimodige og meget nysgerrige om danske forhold. Universitetet, som jeg underviste på, havde ikke meget at gøre med et universitet i vores forstand, men var primitivt og snavset, men de unge mennesker skulle gå der i 5 år, før de kunne mønstre ud som ubefarne skibs assistenter. Men så var de også blevet undervist på et meget højt teoretisk niveau samt i kommunisme i almindelighed og stalinisme og leninisme i særdeleshed. En dag havde vi fået at vide, at der skulle komme et filmhold, som skulle tage nogle scener fra undervisningen. Der blev da også filmet på livet løs. En aften nogle dage senere skulle resultatet så vises på næsten landsdækkende TV, men desværre (eller måske heldigvis) var indslaget fra min klasse klippet ud!! Som nævnt gik min kollega og jeg ud at spise hver aften, og vi prøvede hver dag at finde et nyt sted at stille sulten. Og selv om vort hotel lå midt i det dyre Dong Koi område, var det nemt at finde en glimrende restaurant og få en udmærket vietnamesisk middag inkl. en god øl for kroner. Jeg havde også danske bekendte, som boede i Ho Chi Minh City, så jeg var også ude at spise rigtig»dyrt«. En aften prøvede vi den berømte buffet på Hotel Sheraton. Der var fri vin, fremragende omgivelser og enorme mængder af de mest velsmagende retter. Jeg skal blot i flæng nævne østers, forskellige slags muslinger, mange slags sushi for ikke at nævne kæmperejer, hummer og an - det seafood samt mange slags kød og salater. Og der var meget jeg ikke smagte. Man kunne så slutte af med frisklavede pandekager med is og andet tilbehør. Og for alle herlighederne betalte man omkring 300 kroner! Efter middagene tog vi så som regel en night cap på en af de mange tagterrassebarer, hvor man kunne sidde på 10. etage i»kun«25 grader varme og slappe af. Trafikken i Vietnam var et kapitel for sig. Den er vanskelig at beskrive, men hvis man forestiller sig en by med 8-10 millioner indbyggere og ser for sig, at op mod en fjerdedel af dem skal på arbejde hver morgen på små motorcykler, får man måske en fornemmelse af mængden af trafikanter. Set med vore øjne er der absolut ingen trafikregler. De kører i begge retninger i begge sider af ga - den, hvis den da ikke undtagelsesvis 6 MARNAV METROPOLITAN

7 er ensrettet og så gør de det alligevel. Ved gadekryds fletter man sig mellem hinanden på kryds og tværs og trafikken stopper aldrig helt. Der findes kryds med trafiklys, men der er altid nogen som kører over for rødt. Og krydse en gade som fodgænger synes første gang, man prø - ver det, at være direkte selvmord. Men tricket er, at man går ud i mylderet med konstant fart og håber det bedste. Alternativet er, at man aldrig kommer over. Men er man ude i det, skal man blot gå roligt med konstant tempo. Der bliver dyttet fra alle sider, men kun for at fortælle, at man er observeret. Og så drøner der ellers Honda er om ørerne på en. Jeg så meget få ulykker, men byen er berygtet for at have det største antal trafikuheld i verden. En aften var jeg inviteret ud at spise af nogle af de studerende, og jeg blev efter aftale afhentet på mit hotel. Og selvfølgelig på motorcykel. Så klamrende mig til bagsædet blev jeg kørt i ca. en halv time ud af byen til en stor restaurant, som lå ned til Saigon River. Et par af drengene spurgte, om jeg havde været nervøs for køreturen, for de kunne se ved ankomsten, at mine knoer var helt hvide af at holde fast. Og jeg måtte da tilstå, at jeg ikke var helt afslappet under turen. Nå, men maden var rigtig god og vi havde en hyggelig Sidste dag med klassen. aften. Selvom drengene alle var omkring 23 år, måtte de ikke drikke øl for deres forældre, så de fik en enkelt øl som konstant blev fyldt op med is, så det efterhånden kun lugtede af øl. De var meget videbegærlige og spurgte, hvordan de var som studerende sammenlignet med studerende i Danmark og hvordan forholdene var i Danmark. Da de hørte om lønningerne, troede de næsten ikke på mig. En lærer på universitetet tjente højst 150 US$ om måneden vel at mærke! Efter middagen og en spændende aften som kun varede til klokken ni blev jeg kørt tilbage til mit hotel på motorcykel og overlevede også tilbageturen. De tre uger i Vietnam gik så hurtigt, som havde det kun været en uge, og jeg måtte jeg returnere til Marstal, som blev nået søndag den 25. marts efter en ny rejse på 25 timer. Min del af projektet var vel overstået og der var desværre ikke indlagt en uge til rekreation i et særdeles spændende land. Men at få en sådan chance og oplevelse som pensionist var også i sig selv en belønning. Drømmer du stadig? eller ta r du udfordringen op? Siunissat qanoq takorloorpiuk? qanoq iliuuseqarfigerusuppiuk? MARNAV METROPOLITAN 7

8 VÆLG EN LEDERUDDANNELSE Bliv officer og få flere karrieremuligheder SØG NU Læs mere om uddannelserne i Hvad kan du blive i Forsvaret Hvis du har ambitioner og lederpotentiale, er officersuddannelsen i Forsvaret et oplagt valg. Officersuddannelsen er en alsidig, videregående lederuddannelse, hvor du får et solidt teoretisk fundament og rige muligheder for at afprøve dine lederkompetencer i praksis. Officersuddannelsen er i høj grad et springbræt til en spændende karriere i Forsvaret, men samtidig en blåstempling til et lederjob i erhvervslivet. Forsvaret er en af landets største arbejdspladser og samtidigt et unikt og spændende uddannelsessted med masser af studievalg og karriereperspektiver på alle niveauer. Læs mere om de mange muligheder i Hvad kan du blive i Forsvaret. Bestil bogen på forsvaretsuddannelser.dk eller SMS Forsvaret2 til 1277.

9 SÅ BLEV DET MIN TUR TIL AT PRØVE DE LYSEBLÅ MED STJERNER PÅ Efter at have bestået skibsførereksamen, gik det op for mig, at jeg teoretisk set havde fået kvalifikationer, der gjorde, at jeg opfyldte kravene til at kunne udmønstre på et stort skib som styrmand. Så efter 15 år i coasterflåden som ubefaren skibsassistent, befaren skibsassistent/enemester og styrmand, tænkte jeg, at jeg ville prøve en af de»store«. Så jeg sendte en ansøgning til Mærsk, og svaret herpå kom hurtigt og en aftale om jobsamtale kom på plads. Jeg mødte op på Esplanaden 50 den aftalte torsdag kl ny - klippet og iført jakke og slips, som er foreskreven påklædning på den adresse. Efter kort ventetid blev jeg hentet i receptionen af en sød og smilende kontorpige HR marine afdelingen, som også skulle stå for jobsamtale og den obligatoriske test. Efter halvanden time, to kopper kaffe, en række såvel skriftlige som mundtlige spørgsmål/test var mødet forbi, der blev sagt farvel og jeg fik besked på, at jeg ville høre nærmere i løbet af kort tid. Og kort tid gik der, jeg forlod kontoret kl og kl samme dag ringede den søde kontorpige og med delte, at jeg var indstillet og godkendt til ansættelse og jeg kunne komme ud på»karen Mærsk«med afrejse til Busan i Korea om 4 dage. Heldigvis var jeg ikke taget hjem endnu, så vi aftalte, at jeg kunne komme ind på kontoret igen næste dag kl for at få papirer og kontrakt på plads, så jeg måtte finde det fine tøj frem igen. Så det var med nogen spænding jeg stod på flyveren i Kastrup den følgende tirsdag med kurs mod Busan og skulle ud på et skib, der kunne laste 6000 teu, når jeg var vant til max 83 teu i 7 Bay. Efter en nat på et fint hotel samt besøg i Taxas Street, blev jeg afhentet af agenten kl den følgende morgen og kørt ned til skibet, som skulle komme langs kaj kl og ikke 09.05!! Efter fortøjningsarbejdet var til - endebragt blev landgangen sat med net og det hele og det var tid at gå om bord. Her blev jeg mødt af Bjarne, som skulle høre, hvem jeg var? og jeg skulle skrives ind i ISPS loggen, efter denne formalitet var bragt på plads gik turen til dækskontoret. Her blev jeg mødt at overstyrmanden, der allerede havde travlt med losseoperation og ballastpumpning, så det blev kun til et kort»dav«. Andenstyrmanden som jeg skulle afløse var også travlt optaget med ankomstprocedurerne, men disse blev gjort færdige, og i mellemtiden fik jeg ordnet hvad jeg skulle med skipperen mht. personlige papirer og certifikater. Efter 7 timers overlevering, hvor jeg blev vist og fortalt oceaner af nye ting, hvoraf jeg måske kunne huske 10% skulle jeg have dæksvagten med tilsyn med kraner, containerbays og en masse andre ting som jeg stort set ikke havde spor styr på, men det gik. De næste 11 dage havde vi 6 havneanløb, så der var nok at se til, og jeg følte egentlig ikke jeg kunne finde ud af noget som helst og jeg var dybt afhængig af hjælp fra alle sider ikke mindst fra 1st. styrmand, overstyrmand og skipper som var utro - lige hjælpsomme også meget mere end man kan forvente, så tak for det!. En anden positiv overraskelse om bord var at se 4 danske matroser/ skibsassistenter på mellem 57 og 63 år med bådsmanden Hans (med cigaren) på 63 som Boss, en praktisk sømand til fingerspidserne og en fornøjelse at have mødt. Efter at have sejlet med filippinske såkaldte OS eller AB vil jeg ikke undlade at give udtryk for min re spekt for danske skibsassistenter af den gamle skole, der sætter en ære i at praktisk sømandsarbejde er ud - ført korrekt d.v.s. splejsninger er lavet korrekt, tovværksender er taklet, fortøjninger er altid klar til an - komst, kastelinen ligger klar, knuder og knob bliver lavet korrekt første gang og en skovl bliver kaldt en skovl. Disse ting mener jeg desværre forsvinder mere og mere i takt med overgang til OS og AB fra bl.a. Filippinerne, Vietnam o.s.v. og det er absolut ikke noget at være stolt af!! Det er også prisværdigt, at der stadigvæk er rederier, der benytter sig af danske matroser/assistenter i den ældre aldersgruppe og ikke kun ser på hyreomkostningerne, men også lever op til deres moralske forpligtelser over for medarbejdere, der har tjent rederiet i år. Efter 4 uger syntes jeg, det gik rimelig godt med de forskellige ting, der var specielle for netop dette skib, men efter 6 uger med masser af utrolig god mad tilrettet af skibets dyg - tige hovmester og mange nye input skulle jeg efter aftalen hjem, da jeg ikke havde visa til USA og det var lidt trist, for det var et godt skib med en god stemning om bord. Efter hjemkomst var beskeden, at jeg var planlagt til at skulle ud på»majestic Mærsk«også et containerskib, men lidt mindre og ældre. Jeg skulle mønstre i Newmark USA efter endt afspadsering, nå ja tænkte jeg,»det kan vel ikke være så MARSTAL TLF FAX MARNAV METROPOLITAN 9

10 meget anderledes end det forrige skib«. Her skulle jeg mønstre sammen med 1st mester samt skipper og maskinchef som havde sejlet flere år med dette skib og som tydeligvis var meget stolte af deres skib/skibstype. Efter at være kommet om bord fik jeg den foreskrevende overlevering, og jeg kunne forstå, at det blev forventet, at jeg kunne varetage jobbet fuldt ud i løbet af et par dage, så jeg tænkte»det skal nok blive sjovt«. Allerede efter de første 2 havneanløb Miami og Balboa, måtte jeg smide håndklædet i ringen, da jeg måtte indse, at jeg ikke var i stand til at overskue alle styrmandsjobbets mange facetter på tilfredsstillende vis, hverken for mig selv eller i forhold til kollegaerne. Så det var en meget lille 2nd styrmand, der mødte op på skipperens kontor en morgen efter Balboa for at bede, om at blive afløst i næst mulige havn (Hong Kong om 3 uger.) Skipperen, der var meget flink, kompetent, myndig og professionel, (som en skipper nu skal være efter min mening) sagde, det måtte jo være min egen beslutning og hvis jeg mente det, ville han kontakte rede - riet og jeg ville høre nærmere. Næste dag var der svar fra rede - riet, at jeg ville blive afløst som øn - sket, og mere var der ikke i det. Så de næste 3 uger gik med at krydse Stillehavet til Yokohama og så til Hong Kong en rigtig god tur, hvor jeg gik mine søvagter og lavede mine ting m.h.t. håndbøger, brand og redningsudstyr osv. Så det var en, skuffet, glad og meget klogere 2nd styrmand, det gik ned af landgangen for sidste gang i Hong Hong d. 21 marts. Skuffet over mig selv, fordi jeg ikke kunne overskue alle jobbets facetter på tilfredsstillende vis og der ved ikke leve op til de stillede krav og egentlig havde en følelse af at have været mere til besvær end til gavn. Glad fordi jeg vidste, at jeg skulle hjem til en hyre som enestyrmand under vante forhold, hvor jeg kunne være mig selv, gå i sutsko, gamle shorts, udslidte T-shirts og spise på broen, hvis lysten dertil skulle melde sig. Glad for ikke at være moralsk forpligtet til at møde op til lørdagsmiddag i omklædt tilstand, hvor dem, der kunne have lyst til et glas rødvin eller en øl, ikke har muligheden herfor, men må nøjes med en kop vand også til både Jul og Nytår (MEGET TRIST). (Ja det kan egentlig undre, at dygtige, kompetente, erfarne skibsførere, der har ansvaret for et skib til flere 100 millioner og ladning til måske 1 milliard ikke kan betros et par kasser øl og en flaske vin til brug ved særlige lejligheder). Klogere fordi jeg nu havde prøvet at stå på broen på et stort skib der bare drøner af sted med over 25 knobs fart og hvad det indebærer af ALT I ANTENNER OG PARABOLER & TV CENTER ApS EGET SERVICEVÆRKSTED KONGENSGADE MARSTAL brug af instrumenter og agtpågivenhed overfor anden trafik, da man stort set altid er overhalende i forhold til den medgående trafik. Jeg har også fået indblik i, hvordan man på et stort skib, tager forbehold for en given trafiksituation og hvordan man ser på den lille coaster, der kommer futtende med 8-10 knobs fart, hvis det går godt. Derudover har jeg fundet ud af, at de fleste Mærsk senior skibsofficerer og menige danske søfolk er næsten ligesom vi andre»coaster sejlere«som de kalder os. De er flinke omgængelige og imødekommende (minus en enkel fra sidste skib, som nok hører hjemme i militæret!!) snakker om damer, biler, motorcykler og ikke mindst arbejde, mad og Martha. Jeg har også fundet ud af, at selvom naboens græsplæne er meget større og finere, er den nødvendigvis ikke mere grøn. Hvad hyren, arbejdsforhold og pension angår, kan jeg kun sige, at det er særdeles attraktivt i forhold til den lille coaster, men den lille coaster har noget særligt over sig, som et stort skib med 25 mands besætning fra 6 nationer naturligvis ikke kan have, hvad det er, kan jeg desværre ikke forklare. Så nu sidder jeg her på en lille coaster på vej fra Europa til Korea med anløb af 15 havne undervejs, går 2 skiftet vagt, spiser på broen, er glad både når jeg står op og går til køjs og jeg er her af lyst og ikke nød og tager det sure med det søde. Er der en læser og eller en snarlig færdiguddannet skibsfører, der har lyst til at prøve en af de»store«så send en ansøgning, man bliver behandlet godt, forholdene er gode og har man ambitioner om at komme op af rangstigen (som nogen kalder det) få masser af ansvar og 2-3 eller 4 guldstriber på skuldrene så er der masser af muligheder, men det kommer ikke af sig selv. Er du mere til coastere er der da heldigvis stadigvæk coasterrederier der har brug for sådan nogle som os, selv om der desværre bliver færre og færre af dem, næsten dag for dag, og jeg er sikker på, at de bare venter på en ansøgning fra netop dig. Så uanset om du vil køre, motorcykel, Puch Maxi, Fiat eller 4 hjulstrækker, så er der masser af muligheder, det er bare et spørgsmål om, hvilken hylde man føler sig bedst tilpas på. Med venlig hilsen Jesper Jensen 10 MARNAV METROPOLITAN

11 FYRAFTENSMØDE MED SØFARTENS LEDERE Af Christian H. Mortensen Onsdag den 9. maj 2007 afholdt vi sammen med Søfartens Ledere et fyraftensmøde, hvor vi havde besøg af job- og karrierekonsulent Peter Friis Jespersen fra Søfartens Ledere. Indledningsvis orienterede Peter Friis om Søfartens Lederes arbejde og hvad foreningen kan tilbyde os som studerende, med særlig vægt på jobsøgning og karriereplanlægning. Herunder orienterede Peter om»job2sea«som er Søfartens Lederes internetbaserede CV database, der kan matche medlemmernes CV ere med stillingsopslag fra rederier og maritime virksomheder. Stillingsopslagene omhandler maritime stillinger til søs og på land såvel i Danmark som i udlandet. Siden databasens opstart har der været stor interesse fra arbejdsgiverside, men foreningen ser gerne at der bliver oprettet flere CV ere i databasen. For at gøre databasen endnu bedre, arbejder Søfartens Ledere for tiden på at etablere et samarbejde med forskellige udenlandske organisationer, ligesom der generelt arbejdes på at få flere udenlandske rederier med i databasen, således at der kommer så mange forskellige job som muligt med. Udover selve fyraftensmødet, der henvendte sig bredt til medlemmerne i Marstal Navigatørforening, havde 5 medlemmer af Søfartens Ledere taget imod tilbuddet om at få en individuel snak med Peter om kar - riereplanlægning, udformning af et godt CV samt råd og vejledning om jobsøgning. Hele arrangementet henvendte sig naturligt nok mest til de studerende, som forhåbentlig snart kan lægge bøgerne bag sig, men kunne du godt tænke dig at høre mere om Søfartens Ledere samt job- og karriereplanlægning bliver der mu - lighed for det igen i løbet af efterårssemesteret. Besøg MARSTAL SØFARTS- MUSEUM en maritim oplevelse i søstærke omgivelser! M. H. Simonsen I GÅR, I DAG, I MORGEN. Har du lysten, har vi skibet. MARNAV METROPOLITAN 11

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

4. Forebyggelse af social isolation

4. Forebyggelse af social isolation 4. Forebyggelse af social isolation Tilværelsen på skibe kan være præget af monotoni, få rekreationsmuligheder, lang tids adskillelse fra familien, afgrænsede fysiske rammer og begrænsede sociale kontakter.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4 Nyhedsbrev Årgang 3 Udgave 4 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit syvende nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive været gennem en løbende udvikling mod målet

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 75/02. afsagt den ****************************** I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport, liftkort, skileje samt rabat

K E N D E L S E. i sag nr. 75/02. afsagt den ****************************** I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport, liftkort, skileje samt rabat 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 75/02 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Saalbach, Østrig, 8.2. 17.2.2002 PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport,

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer 5 35 40 45 Rekrutteringskampagne med et millionbudget kan ikke alene sørge for nok uddannede skibsofficerer. De studerende falder nemlig fra inden uddannelsen

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Mest storbyferie for pengene

Mest storbyferie for pengene Mest storbyferie for pengene Se hvor dine lommepenge rækker til flest middage, øl og museumsbesøg. Af Trine Steengaard, 24. september 2012 03 Guide: Mest storbyferie for pengene 04 Spar på ferien 07 Rejseredaktørens

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Erfaringsrapport om udlandsophold i Finland

Erfaringsrapport om udlandsophold i Finland Erfaringsrapport om udlandsophold i Finland Åbo Akademi, Turku (Åbo), Finland Kaja Hønsen Brandt, a07kabr@dbstud.db Tlf: 41598251 Efterårssemesteret 2009 5.semester 1. Forberedelsen Jeg havde bestemt mig

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv.

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotaterne er - i modsætning til rejsebrevene - skrevet i mere eller mindre "telegramstil" og skal kun læses og opfattes som notater. De

Læs mere

Kære Make-A-Wish. Rejsen

Kære Make-A-Wish. Rejsen Kære Make-A-Wish Tak fordi I gav mig mit livs rejse. Nu vil jeg fortælle om mit eventyr. Tirsdag d. 14. august ringede det på min dør og der stod Lone og Morten. Jeg blev rigtig glad og vidste næsten ikke

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår

GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår K U N S T I "VÆREBRO RÅDGIVNING KUNST PROJEKT" Værebro Rådgivning Værebrovej 72, 2880 Bagsværd, Danmark Telefon: 45 39 57 60 60 B E R L I N 2011 ART BEYOND BORDERS I BERLIN Kunstprojektet

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Lærervejledning. www.5nyeemner.dk

Lærervejledning. www.5nyeemner.dk Lærervejledning 5 nye emner er bygget op omkring emnerne: hverdag, lokalområde, sundhed, fester og miljø. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside,,

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Rasmus dagbog om Sydafrika fra d. 4/4-19/4 2009

Rasmus dagbog om Sydafrika fra d. 4/4-19/4 2009 Rasmus dagbog om Sydafrika fra d. 4/4-19/4 2009 Min tur til Sydafrika startede allerede fredag d. 3/4. Jeg holdt fri fra skole fredag for at køre til København. Der boede vi på Hotel Admiral til lørdag.

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Ida Kirstine Hedemand Email: iad2cool@hotmail.com Tlf. nr. 25322787 Evt. rejsekammerat: Ditte Hjem-institution: VIA, sygeplejeskolen i Aarhus

Læs mere

Julemandens arv. Kapitel 16. Han iførte sig jakkesættet, og da han trådte ud af døren til badeværelset, fik han et anerkendende blik af Jenny.

Julemandens arv. Kapitel 16. Han iførte sig jakkesættet, og da han trådte ud af døren til badeværelset, fik han et anerkendende blik af Jenny. Kapitel 16 Johnny vågnede ved lyden af en rindende vand fra badeværelset. Han satte sig op og strakte sin lidt ømme krop. Først en nattesøvn i et telt på Galapagos, så en kort og mindre komfortabel lur

Læs mere

Lokalafdelingen for Nordsjælland Øst

Lokalafdelingen for Nordsjælland Øst E-mail Nyhedsbrev nr. 23 Kære medlem af Scleroseforeningens lokalafdeling Hermed fremsendes nogle informationer, som du kan have glæde af at kende. Cykelprojektet Helsingør-Paris 2013 28 cykelryttere sætter

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Evaluering af introugen 2014

Evaluering af introugen 2014 Evaluering af introugen 2014 Evaluering Mad på introturen Aktiviteter på introturen Jyttetid Modtagelse 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Præsentation af

Læs mere

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Hvorfor Malaga? Der er et par specifikke årsager til min interesse for netop dette Malaga. Først og fremmest er jeg meget interesseret i at få indblik i det spanske sundhedssystem.

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Formidlingsdag, Center for Rusmiddelforskning Jakob Demant (jd@cf.au.dk) Signe Ravn (sr@crf.au.dk) Projekt Unge og alkohol (PUNA) December

Læs mere

"KØD" 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43

KØD 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43 "KØD" 4. Draft af Niels H. F. Jensby Station Next Toppen niels@falk.dk 27 64 46 43 2. EXT. S HUS - AFTEN En 70 er forstadsvilla. Gående ned af indkørselen kommer (30). Han er klædt i et par jeans og en

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2.

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Tirsdag, den 16.december 2014 mødtes vi ved skakbrætterne på vort spillested Tornved Skolen, Jyderup Afdeling, B fløjen. Vi var fuldt hold, men

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede.

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede. Støtteforeningen Hjælp de ældre i Rumænien Formandens beretning 2012 Da vi sidste år vedtog, at ændre vores vedtægter, således, at vi overgav plejehjemmets drift til Torben, og valgte at starte et nyt

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

Hotel Valentin Star på Menorca. af Perhaps. 26. september 2014

Hotel Valentin Star på Menorca. af Perhaps. 26. september 2014 Hotel Valentin Star på Menorca af Perhaps 26. september 2014 Fra den 25. maj 2014 til den 8. juni 2014 gæstede vi Hotel Valentin Star i Cala n Bosch på Menorca. Hotellet har fire stjerner, og er et voksenhotel.

Læs mere

Velkommen til Ungdomsskolens Rejseprogram. Sæson 2015-16. Må kun åbnes, hvis du tør risikere STORE oplevelser. www.langelandungdomsskole.

Velkommen til Ungdomsskolens Rejseprogram. Sæson 2015-16. Må kun åbnes, hvis du tør risikere STORE oplevelser. www.langelandungdomsskole. Velkommen til Ungdomsskolens Rejseprogram Sæson 2015-16 Må kun åbnes, hvis du tør risikere STORE oplevelser www.langelandungdomsskole.dk Lykkeposeophold Kender du det med at købe en lykkepose i fx Matas?

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

1. rejsebrev fra London af Malene Dyhrman Flou Nielsen

1. rejsebrev fra London af Malene Dyhrman Flou Nielsen 2012 1. rejsebrev fra London af Malene Dyhrman Flou Nielsen 01-04-2012 Studerendes navn: Malene Dyhrman Flou Nielsen Studienummer: PS09727 E-mail.: malene1989@hotmail.com Praktikperiode: 2. el. 3. 3. praktikperiode

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Karriere Juniormaskinmester på verdens største containerskib

Karriere Juniormaskinmester på verdens største containerskib Juniormaskinmester på verdens største containerskib 26-årige Peter Christensen er juniormaskinmester på Mary Maersk, som er en del af Maersk Lines Triple-E-flåde af verdens største containerskibe. De næste

Læs mere

SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN

SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN Oversigt over forløbet Materialet er designet til at vare en dobbeltlektion: Intro (5-10 minutter) Rammesæt og beskriv forløbet. Brug mikrositet sikkertrafik.dk/skillevej,

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum Februar F-dag - 0.c på naturhistorisk museum På årets første fordybelsesdag skulle 0.c på Naturhistorisk museum. Vi startede dagen med at snakke og lave opgaver om danske og afrikanske dyr. Vi arbejdede

Læs mere