Corporate Governance: Uafhængige bestyrelsesmedlemmer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Corporate Governance: Uafhængige bestyrelsesmedlemmer"

Transkript

1 Corporate Governance: Uafhængige bestyrelsesmedlemmer Advokatfuldfuldmægtig Bech-Bruun Komiteen for god selskabsledelse anbefaler, at mindst halvdelen af et selskabs generalforsamlingsvalgte ledelsesmedlemmer er uafhængige. Denne artikel søger at klarlægge, om en sådan ledelsesstruktur er den mest optimale for et selskab, om Corporate Governance er værdiskabende, og om anbefalingerne bør lovhjemles for at sikre dets overholdelse. Fordelene ved afhængige og uafhængige bestyrelsesmedlemmer uddybes. 1. Baggrund Danmark er blevet inspireret til Corporate Governance og debatten om et selskabs ledelse, efter at engelske Adrian Cadbury udgav én rapport om Corporate Governance i ,2 Det var først i 1999, hvor at Er- 1. Jan Schans Christensen: Kapitalselskaber. Aktie- og anpartsselskabsret, 3. udgave, 2009, s. 239 hvervsministeriet, Finansministeriet, Skatteministeriet og Økonomiministeriet holdt et debatoplæg om aktivt ejerskab, 3 at Corporate Governance tankegangen for alvor slog igennem i Danmark. Aktivt ejerskab blev senere fulgt op af et projekt om bestyrelseskulturen i Danmark i forbindelse med dk21, der var et tiltag iværksat som led i regeringens erhvervspolitik. 4 I december 2001 udkom Nørby-udvalgets rapport om 2. Jesper Lau Hansen er enig hermed, om end han påpeger, at englænderne i Cadbury rapporten har ladet sig inspirere af den nordiske ledelsesmodel med ét styre og en daglig ledelse, og at englænderne siden Cadbury rapporten har bevæget sig i retning af den nordiske ledelsesmodel. Jan Schans Christensen: Fællesnordisk aktieselskabslovgivning? Sektionsmøde. Torsdag 21. august 2008, s Jan Schans Christensen: Hvorledes kan Corporate Governance-debatten bidrage til udviklingen af dansk selskabsret, NTS 2001:3, s NTS 2014:1 43

2 Corporate Governance i Danmark kaldet anbefalinger for god selskabsledelse. Tankerne fra 2001 blev videreført af Københavns Fondsbørs A/S, som nedsatte komiteen for god selskabsledelse, og i 2007 blev Komiteen for god selskabsledelse sammensat til et uafhængigt organ under Erhvervsstyrelsen. 5 Komiteen for god selskabsledelse opdaterede senest sine anbefalinger i maj 2013 og anbefaler i punkt 3.2.1»at mindst halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er uafhængige, således at bestyrelsen kan handle uafhængigt af særinteresser«. Uafhængighed defineres via otte punkter i en kommentar til ovenstående citat. Sammenfattende skriver komiteen, at»[v]ed uafhængighed forstås, at den pågældende ikke har nære bånd til eller repræsenterer direktionen, formanden for bestyrelsen, kontrollerende aktionærer eller selskabet«. 6 Anbefalingerne er soft law, og danske selskaber kan derfor ikke sanktioneres for manglende efterlevelse. Børsnoterede selskaber skal begrunde manglende overholdelse i henhold til følg eller forklarprincippet jf. årsregnskabslovens (ÅRL) 107b. 7 Denne artikel er udarbejdet med udgangspunkt i børsnoterede selskaber. 2. Afhængige og uafhængige bestyrelsesmedlemmer Et selskab har oftest flere forskellige interessenter ud over sine aktionærer, eksempelvis selskabets ansatte, leverandører mv. Et 5. Jan Schans Christensen: Kapitalselskaber. Aktie- og anpartsselskabsret, 3. udgave, 2009, s Begge citater er fra Komiteen for god selskabsledelse: Anbefaling for god selskabsledelse maj 2013, punkt 3.2.1, s Lovbekendtgørelse nr selskab kan drives med det formål at skabe mest mulig værdi for aktionærerne, shareholder value, eller det kan drives med fokus rettet mod alle selskabets interessenter, stakeholder value. 8 Et selskab er som juridisk konstruktion ikke født med en egeninteresse. Selskabet fastlægger og prioriterer selv sine egeninteresser, og der vil ved mange af selskabets beslutninger og dets ageren være et klart sammenfald mellem kapitalejernes interesser og de øvrige stakeholderes interesser Uafhængige bestyrelsesmedlemmer Uafhængige bestyrelsesmedlemmer har været med til at skabe en ny ledelsesstruktur. Nedenstående afsnit indeholder de mest anerkendte og benyttede argumenter for uafhængige bestyrelsesmedlemmer Interessekonflikter Adrian Cadbury vurderer, at der er tre klare grunde til, hvorfor en bestyrelse bør have uafhængige bestyrelsesmedlemmer. Den første begrundelse er for at undgå interessekonflikter. Interessekonflikter opstår oftest i beslutningsprocessen mellem ledelsen og aktionærerne. 10 Interessekonflikter kan eksempelvis forekomme ved spørgsmål om ledelsens aflønning, overtagelsestilbud, udbetaling af udbytte eller reinvestering mv Erik Werlauff: Selskabsret 8. udgave, 2010, s. 29 og Jan Schans Christensen: Hvorledes kan Corporate Governance-debatten bidrage til udviklingen af dansk selskabsret, NTS 2001:3, s. 303; Paul Krüger Andersen: Aktieog anpartsselskabsret, 12. udg. 2013, s. 69 f. 9. Jan Schans Christensen: Hvorledes kan Corporate Governance-debatten bidrage til udviklingen af dansk selskabsret, NTS 2001:3, s Steen Thomsen: An Introduction to Corporate Governance. Mechanisms and Systems, 1. udgave, 2010, Jørgen Valther Hansen, Thomas Riise Johansen & Teddy Wivel: Corporate Governance 44

3 I 2002 udgav the High Level Group of Company Law Experts»A Modern Regulatory Framework for Company Law in Europe«. 12 Corporate Governance er et selvstændigt afsnit i rapporten, og gruppen anbefaler, at en bestyrelse skal bestå af et flertal af uafhængige bestyrelsesmedlemmer med fokus på at undgå interessekonflikter. Det er gruppens opfattelse, at uafhængige bestyrelsesmedlemmer vil bidrage positivt til at skabe en mere stærk og afbalanceret bestyrelse Evaluering af direktionen og bestyrelse Adrian Cadburys anden begrundelse for uafhængige bestyrelsesmedlemmer er, at evaluering er en vigtig del af bestyrelsens hverv, og at afhængige bestyrelsesmedlemmer ikke i samme grad er i stand til at evaluere en direktion på objektiv baggrund. 14 Professor Patrick Gaughan skriver, 15 at uafhængige bestyrelsesmedlemmer er mere handlekraftige og konfronterende, da der ikke eksisterer et forhold mellem de uafhængige bestyrelsesmedlemmer og den øvrige bestyrelse, aktionærerne, selskabet eller direktionen. Bestyrelsen skal kunne evaluere sine egne præstationer, og den styrke, der kræves for at gå imod bestyrel- Et bud på danske bestyrelsers rolle, 1. udgave, 2008, s Report of the high level group of Company Law experts on a modern regulatory framework for company law in Europe Anbefalingerne fra gruppen resulterede blandt andet i ændringsdirektivet 2006/46/EF om følg eller forklar-princippet, der senere hen blev til ÅRL 107 b. 14. Jørgen Valther Hansen, Thomas Riise Johansen & Teddy Wivel: Corporate Governance Et bud på danske bestyrelsers rolle, 1. udgave, 2008, s Patrick Gaughan: Mergers, Acquisitions, and corporate restructurings, 5. udgave, 2011, s. 247 sen ved evaluering af direktionen, eksisterer i højere grad hos uafhængige bestyrelsesmedlemmer. Adrian Cadbury mener, at et eksternt syn på virksomhedens strategi og handlingsplan automatisk vil være mere kreativt og objektivt, hvilket er værdiskabende for virksomheden. 16 Den danske professor Steen Thomsen mener, at uafhængige bestyrelsesmedlemmer effektiviserer bestyrelsen. 17 Virksomheder med flere uafhængige bestyrelsesmedlemmer er tilbøjelige til at udskifte den administrerende direktør, hvis personen ikke lever op til de forventede krav. 18 En objektiv tilgang 19 vil automatisk resultere i, at det uafhængige bestyrelsesmedlem vil tænke bredere og komme med ny inspiration og viden, hvilket gavner selskabet, da et uafhængigt bestyrelsesmedlem ikke automatisk vil være påvirket af den strategi, handlingsplan el.lign., som bestyrelsen tidligere har besluttet, og dermed højnes ledelsens niveau og kompetencer med uafhængige bestyrelsesmedlemmer. Den europæiske union har udarbejdet GREEN PA- PER on the EU Corporate Governance framework, 20 hvori det fremhæves, at det især er i krisetider og ved manglende kom- 16. Jørgen Valther Hansen, Thomas Riise Johansen & Teddy Wivel: Corporate Governance Et bud på danske bestyrelsers rolle, 1. udgave, 2008, s Steen Thomsen: An Introduction to Corporate Governance. Mechanisms and Systems, 1. udgave, 2008, s Stein Marinez: Why we need independent board members. Institute of Higher Business Studies, University of Navarra OECD fokuserer meget på bestyrelsesmedlemmers objektive tilgang. Organization for economic co-operation and development: OECD Principles of Corporate Governance, 2004, s European Commission: GREEN PAPER on the EU corporate governance framework, 2011, s. 8 NTS 2014:1 45

4 munikation mellem bestyrelsesmedlemmerne, at et eksternt syn tilføjer værdi for at bryde dårlige vaner. Ovenstående argumenter viser en samlet forståelse af, at selvevaluering kan medvirke til at fastslå bestyrelsens svagheder og styrker. Modargumentet hertil er, at det ikke er muligt at evaluere egne præstationer på en konstruktiv, kritisk og objektiv måde Overvågning af virksomheden Overvågning er første gang beskrevet i Cadburys rapport og er muligvis et af de vigtigste punkter i rapporten. 21 Professorerne Maria Gutierrez Urtiaga og Maribel Saez har skrevet en artikel for the European Corporate Governance Institute (ECGI), hvori de fastslår, at bestyrelsesmedlemmer tidligere har udøvet en mere rådgivende og strategisk funktion, hvorimod bestyrelsesmedlemmer i dag er tillagt en yderligere funktion i form af overvågning. De uafhængige bestyrelsesmedlemmer skal sikre, at ledelsen handler lovligt uden egeninteresse og i selskabets (og mindretallet) interesse. 22 Urtiaga og Saez er ikke alene med deres synspunkter. Den danske professor Jesper Lau Hansen har skrevet en artikel, hvori han påpeger, at uafhængige bestyrelsesmedlemmer skal være»civil servants«, som observerer bestyrelsen. 23 I The Hampel Report påpeges ligeledes, at det er vigtigt, at uafhængige bestyrelsesmedlemmer har en strategisk funktion i bestyrelsen, samt at besty- 21. Jesper Lau Hansen: Active owners and accountable directors, s Maria Gutierrez Urtiaga & Maribel Saez: Deconstructing Independent directors. 2012, s. 9 og Jesper Lau Hansen: On the independence of directors in the Nordic countries where the shareholder is king. Shareholder Conflict. 1. udgave, 2006, s. 78 relsesmedlemmerne overvåger den øvrige bestyrelse. 24 Professorerne Reiier Kraakman og Assaf Hamdani er enige. De mener, at uafhængige bestyrelsesmedlemmer skal overvåge ledelsen, rådgive den resterende ledelse og deltage i udarbejdelse af firmaets strategi på grund af deres objektive og ny-inspirerede vinkel. 25 Når en bestyrelse har et eller flere uafhængige bestyrelsesmedlemmer, sender det automatisk et signal til omverdenen om, at bestyrelsen ikke er præget af insidere og egeninteresse. Det kan have en positiv effekt for selskabets omdømme, mulighed for fremmedkapital, tiltrækning af gode medarbejdere mv. Ifølge Patrick Gaughan har en uafhængig bestyrelse mere disciplin og er mere kvalificeret til at træffe svære beslutninger eksempelvis ved afsættelse af en formand, hvis han ikke præsterer som aktionærerne forventer. 26 Gaughan konstaterer således, at såfremt niveauet af uafhængighed samt antallet af uafhængige bestyrelsesmedlemmer er højt, er bestyrelsens engagement for overvågning automatisk højere. 27 Det er denne forfatters forståelse, at overvågenhed må antages at have en afsmittende effekt på den resterende del af bestyrelsen, en fordrende effekt i forhold til at skabe og udvikle nye muligheder for selskabet og en præceptiv virkning ved at sen- 24. The Commitee on Corporate Governance (The Hampel Committee): The Hampel Report, 2002, afsnit 3.8 s Assaf Hamdani & Reinier Kraakman: Rewarding Outside Directors, Harvard Law & Economics Discussion Paper, European Corporate Governance Institute, 2007, s Patrick Gaughan: Mergers, Acquisitions, and corporate restructurings, 5. udgave, 2005, s Hiroshi Osano: Managerial Bargaining Power and Board Independence, Kyoto Institute of Economic Research, 2011, s

5 de et signal til ledelsen om, at uafhængige bestyrelsesmedlemmer ikke tolerer ulovligheder eller prioritering af egne interesser. Kraakman og Hamdani foreslår, at man særskilt belønner de uafhængige bestyrelsesmedlemmer, som skal overvåge den resterende del af bestyrelsen, da det vil være motiverende for det enkelte medlem at modtage belønning for at være bedre overvågere. Risikoen er, at bestyrelsesmedlemmerne kan føle sig kontrolleret og hæmmet af den overvågningsfunktion, uafhængige bestyrelsesmedlemmer har fået, hvilket kan resultere i konflikter i bestyrelsen Optimere selskabets mulighed for fremmedkapital God Corporate Governance er blevet fremhævet som kuren mod erhvervsskandaler, uden at virksomhederne og investorerne forholder sig kritisk til, hvorvidt Corporate Governance skaber en mere sund ledelseskultur og dermed også bedre selskaber. 28 En ældre undersøgelse fra påviser ud fra interviews af ledere fra større investeringsfonde, at Corporate Governance er en del af beslutningsmaterialet ved udvælgelse af potentielle selskaber. Undersøgelsen konkluderer, at investeringsfondene primært fokuserer på gennemsigtighed og god Corporate Governance. 30»Investors want to see, and be free to roam, inside the box, not just to see the descriptions on the label. They want an open dialogue, not a presentation«. 31 I undersøgelsen omtales god selskabsledelse. Det fastslås ikke, om god selskabsledelse betyder uafhængige eller afhængige bestyrelsesmedlemmer. Forfatterne referer til de engelske Corporate Governance anbefalinger, og det må lægges til grund, at det indbefatter uafhængige bestyrelsesmedlemmer, da de engelske Corporate Governance anbefalinger, 32 ligesom de danske, anbefaler overvægt af uafhængige bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen Afhængige/uafhængige bestyrelsesmedlemmer Dette afsnit fremhæver de kvaliteter, et afhængigt hhv. et uafhængigt bestyrelsesmedlem oftest besidder Bestyrelsens opgaver En bestyrelse er ansat til at varetage den overordnede og strategiske ledelse samt sikre en forsvarlig organisation af kapitalselskabets virksomhed herunder ansætte en direktion, jf. selskabslovens (SL) 111, stk. 1, nr. 1. Selskabet kan i sine vedtægter tilføje andre krav til bestyrelsen eksempelvis visse habilitetskrav om alder, erfaring, faglige kvalifikationer mv. Ud over de omtalte formelle bestemmelser for bestyrelsen er bestyrelsesmedlemmer i kraft af deres titel tillagt opgaver som omsorgspligt, integritet, pligt til at undgå konflikter, behandle betroede opgaver med respekt, være loyal overfor selskabet mv. De opgaver, der følger med hvervet, er med til at sikre, at mulige interessekonflikter undgås, overvågningsef- 28. Wolf-Georg Ringe: Independent Directors, 2013, s. 7, Oxford Legal Studies Research Paper No. 72/ Det er ikke lykkes forfatteren at finde en lignende undersøgelse i nyere tid. 30. John Hendry, Ulrike Kranz & Paul Sanderson: Corporate governance as an investment criterion: Evidence from UK and European fund managers. Brunel University, John Hendry, Ulrike Kranz & Paul Sanderson: Corporate governance as an investment criterion: Evidence from UK and European fund managers. Brunel University, 2004, s. 21, linje Financial reporting Council. The UK Corporate Governance Code NTS 2014:1 47

6 fekten bliver overflødig samt at der præsteres på et højt niveau Manglende erfaring Et andet argument i debatten om uafhængige bestyrelsesmedlemmer er erfaring. Det er ikke nemt at finde gode, uafhængige bestyrelsesmedlemmer med den nødvendige viden, erfaring og god kontakt til erhvervslivet. Jo flere krav man stiller til uafhængighed, desto sværere bliver det at finde de rette bestyrelsesmedlemmer. Ifølge David Kershaw er den finansielle krise primært opstået på grund af manglende kvalificerede folk på de nødvendige poster bl.a. i større selskabers ledelse. 34 The Hampel Report påpeger, at virksomheder har oplevet, at de ikke kan finde egnede kvalificerede uafhængige bestyrelsesmedlemmer. Dette argument fremhæver komiteen til trods for, at rapporten taler for uafhængige bestyrelsesmedlemmer. 35 Tilslutningen er stor. Jan Schans Christensen skriver, at et af de store dilemmaer i forbindelse med ledelsesstrukturen i større danske selskaber er, at uafhængige bestyrelsesmedlemmer ikke har den fornødne indsigt i et selskab. 36 Jesper Lau Hansen fremhæver manglende kompetencer som et problem hos uafhængige bestyrelsesmedlemmer. 37 Wolf-Georg Ringe anfører, at det er langt sværere for uaf- 33. Lovbekendtgørelse nr David Kershaw: Company Law in Context, 2. udgave, 2012, s The Commitee on Corporate Governance (The Hampel Committee): The Hampel Report, 1998, afsnit 3.10 s Jan Schans Christensen: Kapitalselskaber aktie- og anpartsselskabsret, 3. udgave, 2009, s Jesper Lau Hansen: On the independence of directors in the Nordic countries where the shareholder is king. Shareholder Conflict. 1. udgave, 2006, s. 78. hængige bestyrelsesmedlemmer at forstå selskabet og branchen Agency-cost Adam Smith skrev i The Wealth of Nations fra 1976, at det ikke kan forventes, at bestyrelsesmedlemmer forvalter selskabets penge med samme ængstelige årvågenhed, som var det deres egne. 39 Årstallet ændrer ikke ved pointens betydning. Inden for Corporate Governance omtales problemet som the agency-cost. En mulig løsning er at lade bestyrelsen have aktier i selskabet eller etablere andre incitamentsordninger. Der vil opstå en naturlig aktivitet fra ledelsens side, som vil sikre, at bestyrelsen minimerer unødvendige omkostninger og træffer mere velovervejede beslutninger. Ledelsen vil stræbe efter at få mest muligt udbetalt ved aktionærudlodning. Da aktionærerne udbetales sidst, vil ledelsens effektivitet og bestræbelser på færre omkostningerne gavne hele selskabet. 40 Det er en fuldstændig omvendt løsning i forhold til adskillelse af interessekonflikter omtalt i afsnit Uafhængige bestyrelsesmedlemmer blev løsningen Efter 1980 erne og 1990 ernes mange erhvervsskandaler blev lovgiver i de enkelte lande febrilsk efter at finde en løsning, der kunne hindre fremtidige skandaler. Corporate Governance s udbredelse var stigende, og uafhængighed blev via Corporate Governance en stor del af juridiske reformer og løsningsforslag. Argumentet i dag 38. Wolf-Georg Ringe: Independent Directors, 2013, s. 10 og 17, Oxford Legal Studies Research Paper No. 72/ Adam Smith: The Wealth of Nations, 1. udgave, 1776, s James McConvill & Mirko Bagaric: Why all Directors should be Shareholders in the Company: The Case Against Independence, Deakin University, 2004, s & 65 48

7 mod uafhængige bestyrelsesmedlemmer er, at uafhængighed har været en for sjusket og hurtig løsning. Uafhængighed var nem at forstå og nem at formidle, hvilket har betydet en mindre kritisk tilgang til uafhængighed. 41 Det skaber en falsk sikkerhed og en falsk tryghed for selskabets omgivelser. 42 Jesper Lau Hansen skrev:»when the Cadbury Report put Corporate Governance on the European agenda, this penchant for independent directors jumped the Atlantic as it was now seen as a natural feature of a vibrant and sophisticated securities market and not just as a second best solution to an insolvable problem.«43 Ansvar er den reelle løsning på problemet i modsætning til uafhængige bestyrelsesmedlemmer. En bestyrelse kan pakke sig ind i uafhængighed og vise omverdenen, at det er en sund og stærk bestyrelse pga. sin uafhængighed. 44 Lovgiver har lagt massiv fokus på uafhængige bestyrelsesmedlemmer, og det har givet omverdenen tro på, at så længe der er uafhængige bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen, er det en sund virksomhed. Det massive fokus på uafhængige bestyrelsesmedlemmer tager opmærksomheden fra andre mulige løsningsforslag Teori contra praksis Den virkelige verden er mere nuanceret end den juridiske litteratur undertiden antager. Ovenstående optegnede kvalifikationer er 41. Wolf-Georg Ringe: Independent Directors, 2013, s. 7, Oxford Legal Studies Research Paper No. 72/ Thomas Ritchie: Independent Directors: Magic Bullet or Band-Aid? Corporate Governance ejournal, Bond University, 2007, s Jesper Lau Hansen: Active owners and accountable directors, s. 5 linje Lutgart Van den Berghe: International Standardisation of Good Corporate Governance, 1. udgave, 1999, s. 73 skarpt trukket op mod hinanden. Analysen viser den generelle opfattelse af afhængige og uafhængige bestyrelsesmedlemmer gennem en opregning af fordele og ulemper. Det er vigtigt at forstå, at uafhængige bestyrelsesmedlemmer ikke er ensbetydende med uafhængige holdninger. Efterlevelse og overholdelse af anbefalingernes otte punkter er ikke nødvendigvis ensbetydende med en uafhængig adfærd. 3. Internationalt perspektiv 3.1. Definition af et uafhængigt bestyrelsesmedlem Der er ingen universel definition på uafhængighed. Begrebet bliver ofte brugt uden nævneværdig fastlæggelse af dets indhold. 45 De fleste anbefalinger angiver dog en forklaring på, hvordan uafhængighed skal forstås. Flere europæiske landes Corporate Governance anbefalinger er inspireret af EU-Kommissionens henstilling 2005/162/EF. Det er i artikel 7 anført, at uafhængige bestyrelsesmedlemmer beskytter aktionærer og andre parters interesser. Den definitionsmæssige forskel er, hvor snævert uafhængighed er defineret. Det kan eksempelvis være forskellen på, om personer med større aktieposter eller personer med relationer til større aktieposter er uafhængige eller ej. Bestyrelsens egne økonomiske interesser i selskabet er den overordnede lighed ved definition af uafhængige bestyrelsesmedlemmer, hvor uafhængige bestyrelsesmedlemmer ikke kan være ansat i virksomheden eller have økonomiske, for- 45. Wolf-Georg Ringe: Independent Directors, 2013, s. 15, Oxford Legal Studies Research Paper No. 72/2013. NTS 2014:1 49

8 retningsmæssige, familiemæssige eller andre relationer Corporate Governance i USA Ideen til Corporate Governance opstod i USA. USA har ikke en samlet Corporate Governance anbefaling, som vi kender fra de danske anbefalinger udarbejdet af komiteen for god selskabsledelse. Private virksomheder, pensionskasser og organisationer udarbejder sædvanligvis deres egne Corporate Governance anbefalinger. 47 Selskabsret er enkeltstatsreguleret. Så vidt denne forfatter er orienteret, er der ingen selskabslove i USA, som har inkorporeret et krav om uafhængige bestyrelsesmedlemmer. U.S. Securities and Exchange Committee har godkendt New York Stock Exchange s 48 og Nasdaq Stock Market s 49 egne nedskrevne Corporate Governance bestemmelser. For at få aktier optaget til handel skal bestemmelserne overholdes. Nasdaq Stock Market og New York Stock Exchange opstiller krav om flertals uafhængighed i bestyrelsen. I amerikansk ret er ledelsens fiduciary duty med til at sikre, at bestyrelsen altid handler under ansvar over for selskabet, direktionen og selskabets interessenter. 50 Fiduciary duty bedømmes strengt og er meget vigtig i amerikansk ret. Argumentet i dette 46. Jørgen Valther Hansen, Thomas Riise Johansen & Teddy Wivel: Corporate Governance Et bud på danske bestyrelsers rolle, 1. udgave, 2000, s Eksempelvis The Atlantic Richfiels Company, The Business Roundtable, California Public Employees Retirement System, The General Moters Board, the treadway commission osv cfm?documentid= RR Donnelley: Fiduciary duties and other responsibilities of corporate directors and officers, s. 1. afsnit er således, at bestyrelsesmedlemmernes iboende opgaver overflødiggør uafhængige bestyrelsesmedlemmer Ledelsesmodellernes afspejling på uafhængige bestyrelsesmedlemmer SL 111 giver aktieselskaber mulighed for at vælge mellem tre forskellige ledelsesmodeller. I Tyskland skal alle aktieselskaber have en to-strengt ledelse, hvor selskabernes ledelse består af en direktion og et tilsynsråd. Direktionen forestår den daglige ledelse mens tilsynsrådet kontrollerer ledelsen. Der er forbud mod personsammenfald. I England er der en stærk tradition for, at alle aktieselskaber har en enstrenget ledelse. Ledelsen er som oftest opdelt i to med executive directors (ansatte ledelsesmedlemmer) og non-executive directors (eksterne bestyrelsesmedlemmer). Non-executive directors anses som uafhængige medlemmer og skal udgøre mindst halvdelen af ledelsen i større engelske selskaber, jf. The Combined Code A.3.2. I den engelske enstrengede model ligger alle opgaver således hos ét organ, og selvom der foreligger en intern funktionsopdeling, er der større behov for uafhængige bestyrelsesmedlemmer i engelske selskaber pga. gennemgående personsammenfald end i et tysk selskab, hvor man via det to-strengede ledelsessystem har sikret sig klar adskillelse herimellem. Det er således ikke tilfældigt, at ideen til uafhængige bestyrelsesmedlemmer blandt andet er udviklet i England. Tysk ret har kun en vag beskrivelse om antallet af uafhængige bestyrelsesmedlemmer;»dem Aufsichtsrat soll eine nach seiner Einschätzung angemessene Anzahl unabhängiger Mitglieder angehören«51 modsat engelsk ret, hvor over halvdelen af medlem- 51. German Corporate Governance Code, section

9 merne skal være uafhængige (non-exclusive directors). Valget af ledelsesmodel har stor betydning for nødvendigheden og dermed også vigtigheden af uafhængige bestyrelsesmedlemmer. 4. Danske selskabers efterlevelse af anbefalingerne 4.1. Forfatterens undersøgelse Artiklens forfatter har på baggrund af denne forfatters specialeafhandling i marts 2013 gennemgået de danske C20 selskaber 52 for at klarlægge, hvorvidt de største børsnoterede selskaber i Danmark efterlever komiteens anbefalinger. Undersøgelsen er lavet primo april måned på baggrund af selskabets seneste opgjorte Corporate Governance redegørelse, jf. kravet i ÅRL 107 b, selskabets årsrapport og selskabets hjemmeside. 53 Undersøgelsen er lavet med ud- 52. Følgende selskaber er omfattet af undersøgelsen52: A.P. Møller Mærsk, Carlsberg B, Chr. Holding, Coloplast B, Danske Bank, DSV, FLSmidth & Co, GN Store Nord, H. Lundbeck, Jyske Bank, Nordea Bank CPH52, Novo Nordisk B, Novozymes B, Pandora A/S, TDC Topdanmark, Tryg, Vestas. Wind Systems og William Demant Holding 53. Det har for tre selskaber, Carlsberg, DSV og Novo Nordisk, ikke været muligt at finde en Corporate Governance rapport fra 2012 på tidspunktet for undersøgelsens gennemførsel. Carlsberg: Governance/Documents/Carlsberg%20- Group%20-%20Lovpligtig%20redegørelse- %20for%20virksomhedsledelse%20for% pdf DSV: loads/amda-r3olq/ x0x /dcd5b5db-f174-4fdb-aaf4-0f0254- d4f4bf/dsv_corporate_governance.pdf NovoNordisk: Corp_Gov_2012/Statutory-Corporate- Governance-Report-2011.pdf gangspunkt i tidligere gældende anbefalinger fra 2011 punkt og ikke de nuværende fra maj 2013 punkt Der er kun foretaget få ændringer. I punkt 1, 2 og 4 er indsat»datterselskab«, og i punkt 2 er indskrevet»5 år«mod tidligere ingen årstal. Af de 19 selskaber mener tre selskaber, FLSmidth & Co, 54 Jyske Bank 55 samt GN Store Nord, 56 at de har en bestyrelse bestående af udelukkende uafhængige bestyrelsesmedlemmer, 15 selskaber efterlever anbefalingerne og et selskab, Carlsberg, 57 har en bestyrelse, hvor flertallet er afhængige bestyrelsesmedlemmer. Et selskab, Jyske Bank, anerkendte ikke åremål som et uafhængighedskriterium. Banken har således ikke alene uafhængige bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen. Hvis et selskab har uafhængige bestyrelsesmedlemmer, repræsenterer de oftest en kontrollerende aktionær eller har siddet i bestyrelsen i mere end 12 år Komiteens egen undersøgelse af efterlevelse af anbefalinger for god Selskabsledelse Hvert år gennemgår Komiteen for god Selskabsledelse et udsnit af de børsnoterede selskabers efterlevelse af alle komiteens anbefalinger. Den 11. oktober 2013 udgav komiteens sin undersøgelse for selskaber indgår i undersøgelsen alle %20Files/CorpCom/Corporate_Governance_ 2012.ashx nect/6e9ed7a3-9fe a68d-84f207d0db- 97/godselskabsledelse.pdf?MOD=AJPERES rategovernance/principles/documents/- Statutory%20Report% pdf Governance/Documents/Carlsberg%20- Group%20-%20Lovpligtig%20redegørelse- %20for%20virksomhedsledelse%20for% pdf NTS 2014:1 51

10 C20- og Large-Cap selskaberne samt 10 Mid Cap og 10 Small Cap-selskaber. Undersøgelsen viser, at 86 % følger anbefalingerne, mens 6 % angiver, hvorfor de ikke føler anbefalingerne. I henhold til ÅRL 107 b er der ifølge undersøgelsen en efterlevelsesgrad på 92 %. Komiteens undersøgelse er et generelt billede af alle anbefalingerne modsat denne forfatters undersøgelse, som alene er lavet ud fra den specifikke anbefaling af antal af bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen. Caspar Rose har ligeledes lavet en undersøgelse baseret på vurderede anbefalinger fra selskabernes side. Undersøgelsen er inddelt i hver anbefaling. Artiklens figur 7B s. 63 viser, at 83 % af selskaberne opfylder kravet om, at mindst halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er uafhængige, mens 12 % ikke følger anbefalingerne. I alt efterlever 95 % følg-eller-forklar princippet i ÅRL 107 b Efterlevelse af anbefalingerne Ud fra denne forfatters, komiteens og Caspar Rose undersøgelser er der således ingen tvivl om, at de danske virksomheder i høj grad efterlever følg eller forklar-princippet. I henhold til denne forfatters egen opfattelse er der derimod megen forskel på, hvor nemt det har været at finde tilstrækkelig information til at vide, hvilke bestyrelsesmedlemmer der er uafhængige, og hvilke, der er afhængige. Det vil være ønskværdigt, hvis der var lettere adgang til selskabets informationer, så mulige investorer til hvert selskab ikke skal søge på selskabets hjemmeside, i Corporate Governance rapporten, årsregnskabet og i visse tilfælde indkaldelsen til generalforsamlingen for at finde de nødvendige informationer om be- 58. Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse NTS 2013:1-2 s. 49 f. styrelsens afhængighed. Ligeledes vælger visse selskaber alene at offentliggør bestyrelsesmedlemmernes CV, og så er det op til læseren selv at ræsonnere sig frem til, hvorvidt der kan foreligge forhold, som gør det enkelte bestyrelsesmedlem afhængigt. Anbefalinger for god selskabsledelse har udarbejdet eksempler på gode og dårlige forklaringer fra selskaber, som ikke følger anbefalingerne. Der gives som et eksempel på en dårlig besvarelse, at årsrapporten redegør for generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer modsat den gode forklaring, hvor selskabet begrunder, hvorfor det ikke følger anbefalingerne. 59 Formålet med redegørelsen for virksomhedsledelse er navnlig at give aktionærerne let adgang til centrale oplysninger om de faktisk anvendte principper jf. kommentarerne til ÅRL 107 b, hvilket ikke er demme forfatters opfattelse. I sin undersøgelse påpeger komiteen, at den generelt ser en god informativ forklaring, som viser, at selskaberne arbejder med god selskabsledelse, at selskaberne i de fleste tilfælde anvender komiteens udarbejdede skemaer til afrapportering, og at selskaberne er gode til at supplere anbefalingen med en beskrivelse af, hvorledes efterlevelsen af anbefalingen varetages. Denne artikels forfattere er så vidt enig heri, men er dog af den opfattelse, at det kræver mere end blot en gennemgang af besvarelsen af følg eller forklar-princippet at finde tilstrækkelige informationer, hvilket ikke giver god gennemsigtighed og overskuelighed af informationer gode-og-daerlige-eksempler-pae-forklaringer.pdf, s Eksemplerne er udarbejdet på baggrund af 2011-anbefalingerne. 52

Corporate governance i Danmark

Corporate governance i Danmark JENS VALDEMAR KRENCHEL OG STEEN THOMSEN Corporate governance i Danmark Bogens tema er de udfordringer, som ledelsen af danske børsnoterede selskaber står overfor med hensyn til corporate governance i særdeleshed,

Læs mere

Udkast til reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéens høring af 15. december 2009.

Udkast til reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéens høring af 15. december 2009. Komitéen for god Selskabsledelse Sekretariatet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V. Sendt til: cg-komite@eogs.dk København, den 4. februar 2010 Udkast til reviderede Anbefalinger

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE MARIANNE PHILIP

ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE MARIANNE PHILIP ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE MARIANNE PHILIP 10. JUNI 2013 K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R E G. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø HVAD

Læs mere

En investors vurdering af det nye kodeks ved Bjarne Graven, ATP

En investors vurdering af det nye kodeks ved Bjarne Graven, ATP En investors vurdering af det nye kodeks ved Bjarne Graven, ATP Agenda Årsregnskabslov Hvorfor interesserer ATP sig for Corporate Governance? ATP s syn på Nørby-udvalgets anbefalinger Ny årsregnskabslov

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

EY Center for Board Matters. Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014

EY Center for Board Matters. Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014 EY Center for Board Matters Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014 EY Center for Board Matters Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014 2 Analyse

Læs mere

Spørgsmål/svar. Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde. Komitéen for god Fondsledelse Juni 2015

Spørgsmål/svar. Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde. Komitéen for god Fondsledelse Juni 2015 Spørgsmål/svar om SEKRETARIATET: ERHVERVSSTYRELSEN Langelinie Allé 17 2100 København Ø godfondsledelse@erst.dk www.godfondsledelse.dk Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde Komitéen

Læs mere

DIRF-DAGEN 2014 AKTIONÆRAKTIVISME VS. AKTIVT EJERSKAB CHRISTIAN LUNDGREN

DIRF-DAGEN 2014 AKTIONÆRAKTIVISME VS. AKTIVT EJERSKAB CHRISTIAN LUNDGREN K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R E G. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø DIRF-DAGEN 2014 AKTIONÆRAKTIVISME VS. AKTIVT EJERSKAB CHRISTIAN LUNDGREN

Læs mere

Reviderede Anbefalinger for god selskabsledelse i Danmark

Reviderede Anbefalinger for god selskabsledelse i Danmark Pressemeddelelse, 15. august 2005 Reviderede Anbefalinger for god selskabsledelse i Danmark Københavns Fondsbørs komité for god selskabsledelse har afsluttet sit arbejde med at revidere Anbefalingerne

Læs mere

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 1. Sammenfatning Komitéen for god Selskabsledelse gennemgår en gang om året et udsnit af de børsnoterede selskabers redegørelse for virksomhedsledelse

Læs mere

ADRs - hvorfor og hvordan? Computershare Roundtable den 29. januar 2015

ADRs - hvorfor og hvordan? Computershare Roundtable den 29. januar 2015 ADRs - hvorfor og hvordan? Computershare Roundtable den 29. januar 2015 Indholdsfortegnelse Introduktion til ADR er 1. Danske selskaber med ADR programmer 2. Hvorfor? 3. Udvalgte temaer Rejsning af kapital

Læs mere

UDKAST TIL ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE AF ERHVERVSDRIVENDE FONDE SENDT I HØRING

UDKAST TIL ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE AF ERHVERVSDRIVENDE FONDE SENDT I HØRING UDKAST TIL ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE AF ERHVERVSDRIVENDE FONDE SENDT I HØRING 6.11.2014 Komitéen for god Fondsledelse, der blev nedsat den 1. oktober 2014 med Marianne Philip som formand, sendte

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Første gang, bestyrelsen skal forholde sig til Anbefalingerne, er i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten

Første gang, bestyrelsen skal forholde sig til Anbefalingerne, er i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten 17. januar 2015 A N B E F A L I N G E R F O R G O D F O N D S L E D E L S E Indledning Den 22. december 2014 udsendte Komitéen for god Fondsledelse ( Komitéen ) 16 anbefalinger for god fondsledelse ( Anbefalingerne

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse - oplæg og diskussion

Anbefalinger for god selskabsledelse - oplæg og diskussion Anbefalinger for god selskabsledelse - oplæg og diskussion v/peter Albrechtsen, advokat (L) AnsættelsesAdvokater Erfa-gruppe 4 25. maj 2011 Corporate governance - Definition: - Det system, som anvendes

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

God Selskabsledelse Nye anbefalinger og tendenser. 8. januar 2013 Komitéen for god Selskabsledelse

God Selskabsledelse Nye anbefalinger og tendenser. 8. januar 2013 Komitéen for god Selskabsledelse God Selskabsledelse Nye anbefalinger og tendenser 8. januar 2013 Komitéen for god Selskabsledelse Dagsorden 1. Velkomst Birgit Aagaard-Svendsen, formand for Komitéen for god Selskabsledelse 2. Nomineringskomiteer

Læs mere

ANBEFALINGER FOR AKTIVT EJERSKAB KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE

ANBEFALINGER FOR AKTIVT EJERSKAB KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALINGER FOR AKTIVT EJERSKAB KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE [..] 2016 1 INDHOLD FORORD... 3 INDLEDNING... 4 1. Komitéens arbejde og monitorering... 4 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler begrundelse

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler begrundelse Gode og dårlige eksempler på afrapportering Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler begrundelse 1.3.4. Det anbefales, at samtlige medlemmer af det øverste ledelsesorgan og direktionen er til stede

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Marts 2017 16. marts 2017 Politik for aktivt ejerskab At være en aktiv ejer indebærer for Foreningen Nykredit, at foreningen deltager aktivt i at sikre en

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. $ Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger)

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) 24. april 2012 Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Amaliegade 31 DK 1256 København k, Tlf. +45 3332 2981 Fax + 45 3393 9506 E-mail: info@ifr.dk www.ifr.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter Redegørelsen vedrører regnskabsperioden 1. januar til 31. december 2015 Anbefaling s 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser Finanstilsynet 20. marts 2012 Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser Baggrund Danske livsforsikringsselskaber og pensionskasser stilles i disse år over for

Læs mere

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger)

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Generalforsamling og investorers forhold... 5 2. Bestyrelsen... 5 3. Udøvelse af stemmerettigheder/aktionærrettigheder...

Læs mere

Redegørelsen dækker perioden fra Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Redegørelsen dækker perioden fra Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies (Millas) Fond kaldet Oticon Fonden. Redegørelsen dækker perioden fra 01.01.2016-31.12-2016

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven)

Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V. modernisering@eogs.dk Holte, den 8. januar 2009 Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven) Principielt Dansk

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2013. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger OPLYSNINGER I HENHOLD TIL FAIF-LOVENS 62 Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering i Prime Office A/S. Dokumentet følger punkter, som disse er oplistet i 62 i lov om

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del Bilag 473 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del Bilag 473 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del Bilag 473 Offentligt European Commission DG Justice / D1 LX 46-1/101 'Consultation gender balance' B-1049 Brussels BELGIUM JUST-GENDERBALANCE-CONSULTATION@ec.europa.eu

Læs mere

Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen. 19. april 2016

Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen. 19. april 2016 Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen 19. april 2016 Ledelsesudvalg Hvad siger loven og anbefalingerne? Udvalg Antal medlemmer Uafhængige medlemmer Formanden for bestyrelsen kan være

Læs mere

(1) Hvor effektivt et redskab er selv-regulering til at løse den kønsmæssige ubalance i virksomhedsbestyrelser i EU?

(1) Hvor effektivt et redskab er selv-regulering til at løse den kønsmæssige ubalance i virksomhedsbestyrelser i EU? Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del Bilag 453 Offentligt European Commission DG Justice / D1 LX 46-1/101 'Consultation gender balance' B-1049 Brussels BELGIUM JUST-GENDERBALANCE-CONSULTATION@ec.europa.eu

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse for Isabellafonden

Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse for Isabellafonden Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse for Isabellafonden 1 Følg eller forklar Det følger af årsregnskabslovens 77 a, at fonde, som er omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde, skal medtage bestyrelsens

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 ASGAARD GROUP A/S

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 ASGAARD GROUP A/S Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 ASGAARD GROUP A/S Tilrettet 22. januar 2015 i forbindelse med navneændring Skema til redegørelse version af 18. juni

Læs mere

Compliance-undersøgelse vedrørende Anbefalinger for god Selskabsledelse

Compliance-undersøgelse vedrørende Anbefalinger for god Selskabsledelse Compliance-undersøgelse vedrørende Anbefalinger for god Selskabsledelse 2013 Resumé Komitéen for god Selskabsledelse har afsluttet sin compliance-undersøgelse af de børsnoterede selskabers redegørelser

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK Vejledning om vederlagspolitik, version 2.0, - 1. september 2015 Anbefalinger for god Selskabsledelse, maj 2013, opdateret november 2014 INDHOLD 1. FORM OG INDHOLD... 3 2.

Læs mere

Idagaardfonden, cvr.nr

Idagaardfonden, cvr.nr 328-181.406 ala/lbs 10.05.2016 Idagaardfonden, cvr.nr. 57977019 ERHVERVSDRIVENDE FONDE LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE Afgivet i henhold til årsregnskabslovens 77a og lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Spørgsmål/svar. Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde. Komitéen for god Fondsledelse November 2014. 25.

Spørgsmål/svar. Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde. Komitéen for god Fondsledelse November 2014. 25. 25. november 2014 Spørgsmål/svar om Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde SEKRETARIATET: ERHVERVSSTYRELSEN Langelinie Allé 17 2100 København Ø godfondsledelse@erst.dk www.godfondsledelse.dk

Læs mere

Bestyrelser i danske børsnoterede selskaber samt forventninger til fremtidig investorkommunikation

Bestyrelser i danske børsnoterede selskaber samt forventninger til fremtidig investorkommunikation Bestyrelser i danske børsnoterede selskaber samt forventninger til fremtidig investorkommunikation Undersøgelse blandt de fjorten største danske institutionelle investorer 26. maj 2006 Copyright Reliance

Læs mere

Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018

Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018 Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018 Bestyrelsen har nedsat et aflønningsudvalg, et nomineringsudvalg, et revisionsudvalg og et risikoudvalg. Efterfølgende oplyses nærmere

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Fonden Københavns Madhus

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Fonden Københavns Madhus Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Fonden Københavns Madhus Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar 31. december 2015.

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar 31. december 2015. Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Politiken-Fonden Bemærk! Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode:

Læs mere

Årets seminar om revisionsudvalg

Årets seminar om revisionsudvalg Årets seminar om revisionsudvalg Revisionsudvalg i danske selskaber praktik, muligheder og udfordringer. Audit Committee Institute Sponsored by KPMG Revisionsudvalg i danske selskaber praktik, muligheder

Læs mere

GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR. Samlet resultat for fondenes efterlevelse. tilgængelig på komitéens hjemmeside

GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR. Samlet resultat for fondenes efterlevelse. tilgængelig på komitéens hjemmeside KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE Statusbrev, december 2016 Komitéen for god Fondsledelse ønsker med denne årsberetning at beskrive væsentlige punkter fra komitéens virke i det forløbne år. Komitéen for god

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Følg eller forklar Det følger af

Læs mere

ANBEFALINGER FOR AKTIVT EJERSKAB

ANBEFALINGER FOR AKTIVT EJERSKAB ANBEFALINGER FOR AKTIVT EJERSKAB KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE November 2016 CORPORATE GOVERNANCE INDHOLD FORORD... 3 1. Komitéens arbejde og monitorering... 4 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens

Læs mere

Anbefalinger for Finansrådets medlemsvirksomheder

Anbefalinger for Finansrådets medlemsvirksomheder Anbefalinger for Finansrådets medlemsvirksomheder Finansrådet 10. december 2008 Anbefalinger for Finansrådets medlemsvirksomheder Side 2 Det henstilles til alle Finansrådets medlemsvirksomheder at følge

Læs mere

VEJLEDNING OM. Ledelses-, revisor- og vedtægtsændringer UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Ledelses-, revisor- og vedtægtsændringer UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Ledelses-, revisor- og vedtægtsændringer UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indhold 1. Ledelsesændringer... 2 1.1. Bestyrelse og tilsynsråd... 3 1.2. Direktion... 3 2. Revisorændringer...

Læs mere

Aktionærerne godkender de foreslåede bestyrelseshonorarer på den årlige ordinære generalforsamling.

Aktionærerne godkender de foreslåede bestyrelseshonorarer på den årlige ordinære generalforsamling. Nilfisk Holding A/S' vederlagspolitik for bestyrelse og direktion Denne politik indeholder de overordnede retningslinjer for aflønning af bestyrelsen og direktionen i Nilfisk Holding A/S ("Nilfisk Holding"

Læs mere

Corporate Governance og God selskabsledelse i Lollands Bank. Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107b. Redegørelse for år 2015

Corporate Governance og God selskabsledelse i Lollands Bank. Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107b. Redegørelse for år 2015 Corporate Governance og God selskabsledelse i Lollands Bank Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107b. Redegørelse for år 2015 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Lollands

Læs mere

Corporate Governance og God selskabsledelse i Lollands Bank. Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107b. Redegørelse for år 2016

Corporate Governance og God selskabsledelse i Lollands Bank. Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107b. Redegørelse for år 2016 Corporate Governance og God selskabsledelse i Lollands Bank Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107b. Redegørelse for år 2016 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Lollands

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

CORPORATE GOVERNANCE UNDER LØBENDE UDVIKLING MARIANNE PHILIP

CORPORATE GOVERNANCE UNDER LØBENDE UDVIKLING MARIANNE PHILIP CORPORATE GOVERNANCE UNDER LØBENDE UDVIKLING MARIANNE PHILIP DIRFDAGEN 19. SEPTEMBER 2013 K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R E G. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0

Læs mere

Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven. Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1

Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven. Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet er tænkt som et hjælperedskab for danske

Læs mere

PER OG LISE AARSLEFFS FOND. LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 77 a, 2015/2016

PER OG LISE AARSLEFFS FOND. LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 77 a, 2015/2016 PER OG LISE AARSLEFFS FOND LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 77 a, 2015/2016 Per og Lise Aarsleffs Fond 2015/2016 1 PER OG LISE AARSLEFFS FOND Lovpligtig redegørelse for

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

CHARTER FOR FORMANDSKABET KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR

CHARTER FOR FORMANDSKABET KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR CHARTER FOR FORMANDSKABET KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR. 14 70 72 04 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 FORMANDSKABETS OVERORDNEDE FUNKTION... 3 3 SAMMENSÆTNING OG DIREKTIONENS DELTAGELSE... 4 4 BESLUTNINGSDYGTIGHED

Læs mere

Lovendringer i Danmark hva og hvorfor? (næringsdrivende stiftelser)

Lovendringer i Danmark hva og hvorfor? (næringsdrivende stiftelser) Lovendringer i Danmark hva og hvorfor? (næringsdrivende stiftelser) Stiftelseskonference, Førde, den 22. april 2015 V/ Martin Poulsen Erhvervsstyrelsen Det danske fondssystem De erhvervsdrivende fondes

Læs mere

Anbefalinger for god Fondsledelse for Fairstart Fonden cvr

Anbefalinger for god Fondsledelse for Fairstart Fonden cvr Anbefalinger for god Fondsledelse for Fairstart Fonden cvr 3766 2372 Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Komitéen for god Selskabsledelse

Komitéen for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse Fremgangsmåde for komitéens compliance undersøgelse I. Indledende bemærkninger Komitéen for god Selskabsledelse gennemfører hvert år i samarbejde med NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select. Politik for udøvelse af stemmerettigheder

Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select. Politik for udøvelse af stemmerettigheder Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select Politik for udøvelse af stemmerettigheder Vedtægterne for investeringsforeningerne Danske Invest og Danske Invest Select

Læs mere

Bestyrelser skal også evaluere

Bestyrelser skal også evaluere Konferencelokalet på LO skolen Bestyrelser skal også evaluere Cand.mag og M.Sc Nina Fauerholdt www.ninafauerholdt.dk Paneldeltagere: Formand for Komitteén for god Selskabsledelse og CFO i J. Lauritzen,

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Corporate Governance i Roblon A/S. Roblon Corporate Governance November / v8 1

Corporate Governance i Roblon A/S. Roblon Corporate Governance November / v8 1 Corporate Governance i Roblon A/S Roblon Corporate Governance November 2015 - / v8 1 Redegørelsen vedrører regnskabsperioden 01.11.2014 31.10.2015 Nr i delvist Forklaring på delvist/ anbefalingen: 1. s

Læs mere

Kommissorium Udkast 2016

Kommissorium Udkast 2016 Kommissorium Udkast 2016 Revisionsudvalg for Schouw & Co. 3. udgave 10. november 2016 Indeholder ikke-offentliggjort information og er strengt fortroligt. Må ikke gøres til genstand for kopiering eller

Læs mere

ERHVERVSDRIVENDE FONDE LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE. Gisselfeld Kloster, CVR.NR

ERHVERVSDRIVENDE FONDE LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE. Gisselfeld Kloster, CVR.NR 321-185176 ALA/lbs 09.12.2015 ERHVERVSDRIVENDE FONDE LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE Gisselfeld Kloster, CVR.NR. 52407915 Afgivet i henhold til årsregnskabsloven og lov om erhvervsdrivende fonde

Læs mere

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib KVINDER I LEDELSE Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib Agenda Hvorfor er det relevant? Hvilke virksomheder er omfattet? Hvilke krav stilles til virksomhederne? Hvad skal man som virksomhed

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Fondsledelse dilemmaer og perspektiver. Niels Jacobsen, adm. direktør, William Demant Holding A/S

Fondsledelse dilemmaer og perspektiver. Niels Jacobsen, adm. direktør, William Demant Holding A/S Fondsledelse dilemmaer og perspektiver Niels Jacobsen, adm. direktør, William Demant Holding A/S Agenda Hvorfor øget fokus på fonde? Hvorfor ny fondslovgivning? Erhvervsdrivende versus almenvelgørende

Læs mere

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv.

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv. I det følgende gengives med tilladelse fra Revision & Regnskabsvæsen indholdet af en artikel, som er offentliggjort i Revision & Regnskabsvæsen nr. 9, 2009, s. 31 ff. Af chefkonsulent Grethe Krogh Jensen,

Læs mere

Riisfort Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. April 2015

Riisfort Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. April 2015 Riisfort Fonden Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a April 2015 1 Anbefalinger for god Fondsledelse Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse,

Læs mere

Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside

Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside GOVERNANCE Anbefalinger for god fondsledelse Skema Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk. Anbefaling

Læs mere

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN 29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 14. december 2004 om fremme af en passende ordning for aflønning af medlemmer af ledelsen i børsnoterede selskaber

Læs mere

Anbefalinger for god Fondsledelse I Muskelsvindfonden

Anbefalinger for god Fondsledelse I Muskelsvindfonden Anbefalinger for god Fondsledelse I Muskelsvindfonden Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 2 http://www.trygghansa.se/privat/varaapparhttp://www.trygghansa.se/privat/anmal-en-skada/typ-avskada/pages/default.aspxhttp://www.trygghansa.se/privat/forsakringar/pages/default.aspxaflønningsrapp

Læs mere

Dansk Aktionærforening kan generelt støtte Kommissionens forslag til direktiv.

Dansk Aktionærforening kan generelt støtte Kommissionens forslag til direktiv. EU-Specialudvalget for konkurrenceevne, vækst og forbrugerspørgsmål Postboks 1140 DK-1010 København K Tlf. 45 82 15 91 Fax 45 41 15 90 e-mail daf@shareholders.dk København, den 25. april 2014 Kommissionens

Læs mere

Anbefalinger for god fondsledelse af erhvervsdrivende fonde

Anbefalinger for god fondsledelse af erhvervsdrivende fonde 20. august 2015 Side 1 1 er for god fondsledelse af erhvervsdrivende fonde Komitéen for god Fondsledelse har i november 2014 udstedt de første anbefalinger til god fondsledelse af erhvervsdrivende fonde.

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Denne redegørelse indeholder en beskrivelse af, hvorledes ROCKWOOL International A/S (RI) forholder sig anbefalingerne for god

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014

Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014 Bestyrelsesarbejdet Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014 2 PROGRAM A. Indhold af bestyrelsesarbejde i bestyrelser B. Bestyrelsens 10 væsentligste fejl C. Retlige rammer for bestyrelsesarbejdet

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalselskabets ledelse m.v.

Orientering om den nye selskabslov Kapitalselskabets ledelse m.v. Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalselskabets ledelse m.v. Side 2 Kapitalselskabets ledelse m.v. Reglerne om kapitalselskabets ledelse er ændret indenfor følgende områder: Valg af ledelsesstruktur,

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: [indsat regnskabsperiode]

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: [indsat regnskabsperiode] Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Bemærk! Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: [indsat regnskabsperiode]

Læs mere

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse 1.1.1. Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan bl.a. gennem investor relations arbejde sikrer en løbende dialog mellem selskabet og aktionærerne,

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 307.401.806 3,59% 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 583.382 0,01% 10,00 Krf.

Læs mere

Komitéen for god Selskabsledelse Gå-hjem seminar 7. januar Ledelsesevaluering og mangfoldighed

Komitéen for god Selskabsledelse Gå-hjem seminar 7. januar Ledelsesevaluering og mangfoldighed Komitéen for god Selskabsledelse Gå-hjem seminar 7. januar 2014 Ledelsesevaluering og mangfoldighed Anbefalinger for god selskabsledelse i perspektiv Bestyrelsesevaluering og mangfoldighed kom med i anbefalingerne

Læs mere

Large Cap. Dividend. Earnings Yield

Large Cap. Dividend. Earnings Yield Large Cap i alt GF-dato TDC 50,35 4,48 11,2 8,9% 4,6 9,1% 103% 0,9 1,8% 10,9% 07-03-2013 Kbnh.Lufth. 2749 205,8 13,4 7,5% 205,8 7,5% 100% 0 0,0% 7,5% 09-04-2013 GN 127 1,66 76,5 1,3% 0,49 0,4% 30% 8 6,3%

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond Skema for 2015 Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Brødrene Hartmanns Fond Skema for 2015 Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Brødrene Hartmanns Fond Skema for 2015 Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Følg

Læs mere

Bestyrelsesevaluering øger præstationen

Bestyrelsesevaluering øger præstationen Bestyrelsesevaluering øger præstationen Undersøgelser viser, at bestyrelsesevalueringer med stor sandsynlighed forbedrer bestyrelsens præstationer. Det drejer sig om en kontinuerlig udviklingsproces, som

Læs mere