Update. Ringgården. Vi besøger fem ungdomsboligbeboere. Den ukronede formidler af ungdomsboliger. Udsigten fra mit vindue send et foto ind og vind

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Update. Ringgården. Vi besøger fem ungdomsboligbeboere. Den ukronede formidler af ungdomsboliger. Udsigten fra mit vindue send et foto ind og vind"

Transkript

1 Ringgården Update Juni 2013 # 107 Den ukronede formidler af ungdomsboliger Udsigten fra mit vindue send et foto ind og vind Vi besøger fem ungdomsboligbeboere

2 ...Ringgården var nogle af de første, der påtog sig et socialt ansvar ved at bygge ungdomsboliger... Christian Mariegaard formand i Boligforeningen Ringgården Ringgårdens ungdomsboliger Med dette nummer af Ringgården Update har vi valgt at sætte fokus på Ringgårdens ungdomsboliger. Vi bringer en oversigt over samtlige afdelinger med ungdomsboliger, og så har vi været rundt i fem forskellige afdelinger med ungdomsboliger for at lave interview med beboere. Det sociale ansvar Fra midten af 1960 erne skete der en hurtig udvikling af velfærdssamfundet, der blandt meget andet bevirkede, at langt flere unge fik mulighed for en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse. Som følge heraf opstod der i store uddannelsesbyer som f.eks. Aarhus et markant behov for at skaffe boliger til de mange unge uddannelsessøgende, der flyttede til byen. Men trods den generelle velstandsstigning, der fulgte i kølvandet på velfærdssamfundet, var det dog langt fra alle uddannelsessøgende, der havde mulighed for at finde boliger på det private boligmarked eller ejerboliger, som de kunne betale. For at løse dette behov var Ringgården en af de første boligforeninger i Aarhus, der påtog sig et socialt ansvar ved at bygge boliger for unge under uddannelse. I 1950 tog Ringgården kontakt til Studenternes Boligforening med henblik på at bygge for studenter og unge under uddannelse. Det krævede også et tilsagn fra ministeriet, og i 1953 indviedes afd. 7 på Gustav Wieds Vej, den første deciderede almennyttige afdeling for unge under uddannelse. Der var vel at mærke tale om ordentlige boliger, der dækkede de unges behov i studietiden, og til en husleje de uddannelsessøgende havde mulighed for at betale uanset deres sociale og økonomiske baggrund. Nye ungdomsboliger Aarhus kommune er trods den generelle krise i Danmark inde i en rivende udvikling. Befolkningen vokser støt og især unge studerende valfarter til byens uddannelsesinstitutioner. Som følge heraf er efterspørgslen efter ungdomsboliger da også steget kraftigt i de senere år. For at modsvare dette behov har Aarhus Byråd besluttet, at der i de kommende år skal satses på at bygge ungdomsboliger. Denne satsning sker delvis på bekostning af almene familieboliger, idet kvoterne frem til og med 2014 er yderst begrænsede. Der er meget fornuft i at efterkomme det stigende pres på boliger til unge under uddannelse, og det er da også en udfordring, vi har taget op i Ringgården. Indenfor det sidste halve år har vi færdiggjort to ungdomsbolighuse på havnen med i alt 149 lejligheder afd. 36 & 37. Desuden har vi opført 14 ungdomsboliger i ombyggede børneinstitutioner i afd. 8 og 9. Især når det gælder ungdomsboligerne på havnen har målsætningen været, at opføre fremtidens ungdomsboliger, der modsvarer de krav nutiden unge stiller til beliggenhed, lejlighedernes indretning samt social og miljømæssig bæredygtighed. Men selv om der er tale om meget attraktive boliger, er det stadig til en husleje de uddannelsessøgende har mulighed for at betale. Redaktionen ønsker læserne en god sommer.

3 Indhold Interview Per Juulsen Hvad skal huset hedde? Århus 1969 Aarhus 2013 Oversigt over Ringgårdens ungdomsboliger Besøg hos Toan, afd. 8 Besøg hos Paw, afd. 25 Voxpop Besøg hos Nikolaj, afd. 36 Syv boliger til unge i nedlagt fritidsklub Opslagstavlen Besøg hos Heidi, afd. 7A Asger Koppel 40 års jubilæum i Ringgården Udsigten fra dit vindue HB Zoom Beboerdemokratiet flot fra kaj Besøg hos Bine, afd. 37 Repræsentantskabsmøde Flyttestatistik Voxpop JUBILÆUM Redskaber Afdelingsmøde

4 Interview Flere ungdomsboliger som ligger attraktivt Update har besøgt byens ukronede formidler af boliger til studerende, for at høre om fremtidens ungdomsboligmarked. Der kommer flere studerende, både danske og udenlandske, og der vil blive bygget flere ungdomsboliger i bynære omgivelser, spår Per Juulsen. Per Juulsen er direktør for Kollegiekontoret, som har ca lejemål i og omkring Aarhus. Samtidig samarbejder Kollegiekontoret med de øvrige boligforeninger i byen om udlejningen af byens ca almene ungdomsboliger. Det sker via UngdomsboligAarhus.dk, som Kollegiekontoret administrerer. Man kan altså med rette kalde Per Juulsen den ukronede formidler af boliger til unge under uddannelse i Aarhus og omegn. Derfor er det interessant at høre, hvordan han tror fremtidens ungdomsboligmarked i Aarhus ser ud. Hvad pejler han selv efter, når han bygger og renoverer ungdomsboliger. Det første pejlemærke selvstændige boliger Langt de fleste unge ønsker en selvstændig bolig med eget køkken og bad. Det er ikke bare en tendens her og nu, sådan har billedet tegnet sig i efterhånden mange år, og jeg tror, at det også i de kommende år vil være sådan, siger Per. Efterspørgslen på gangkollegier med fælleskøkkener, samt dubletter (to værelser) med fælles køkken og bad, har været dalende i mange år. Der efterspørges stadig fællesskab, men det skal være et uforpligtende fællesskab, hvor man ikke er afhængig af at lave mad sammen med andre, forklarer Per. Han mener dog ikke, at ændringen i de unges boligønsker skyldes, at de ikke længere vil komme hinanden ved. De har masser af socialt liv. Boligen spiller bare ikke samme rolle i denne sammenhæng, som tidligere. Det andet pejlemærke udenlandske studerende Der er dog især én gruppe, som søger ungdomsboliger med et mere forpligtende fællesskab. Nemlig de mange udenlandske studerende som strømmer til byen. Lige nu er der ca internationale studerende i byen og flertallet af dem bor i almene ungdomsboliger. Der er tale om studerende, som tager en større del eller hele uddannelsen her i byen. Herudover er der mange udvekslingsstudenter, som blot tager et enkelt semester i Aarhus. Alt peger på, at antallet af udenlandske studerende vil vokse i fremtiden, da det er regeringens mål at tiltrække udenlandske studerende, fortæller Per. Men hvor meget tallet stiger, er svært at spå om, og det gør det svært at navigere. Vi vil jo gerne kunne tilpasse os og tilbyde dem velegnede boliger, siger han. Det er en klar tendens, at udlændingene gerne vil bo et sted med et forpligtende fællesskab, da det er et godt udgangspunkt for at skabe netværk, når man kommer til et fremmed land. Vi har lavet undersøgelser, der viser, at både danske og udenlandske studerende foretrækker at være mixet i bebyggelserne, siger Per. For at imødekomme dette ønske kunne det være en mulighed, at modernisere de knapt så efterspurgte gangkollegier. Det tredje pejlemærke bynær beliggenhed Antallet af studerende på byens uddannelsesinstitutioner er støt voksende. Derfor prioriterer kommunen da også kvoten af ungdomsboliger frem til 2016 bygges ca. 250 ungdomsboliger om året. Hvor ungdomsboligerne for år tilbage blev opført ude i forstæderne langt fra uddannelsesinstitutionerne, er tendensen i dag, at boligerne opføres tættere på uddanelsesinstitutionerne og i bynære omgivelser, hvilket også er det, de unge efterspørger. 4 Ringgården Update

5 ...unge gemmes ikke længere af vejen ude i forstaden, da de tilfører en masse til byudviklingen... Ringgården Update 5

6 ...krisen har gjort det muligt at bygge til de unge på bynære og attraktive grunde... Per peger på to forklaringer, dels en holdningsændring, dels krisen. Og hvad der kom først er lidt som historien om hønen og ægget. Der er et tydeligt politisk holdningsskifte. Hvor de unge tidligere blev stuvet af vejen ude i forstæderne, er opfattelsen i dag, at de unge har rigtig meget at tilføre i byudviklingen, siger han. Det ses blandt andet i byudviklingen af de bynære havnearealer, hvor fire ungdomsboligbyggerier, er skudt op, som nogle af de første bebyggelser. Heriblandt Ringgårdens to ungdomsboligbyggerier. Om holdningsændringen er sket på grund af krisen, ved jeg ikke. I hvert fald har krisen betydet, at efterspørgslen på byggegrunde er faldet og dermed også grundpriserne, hvilket har gjort det økonomisk muligt at bygge ungdomsboliger på attraktive og bynære grunde, forklarer han. Hvis krisen fortsætter nogle år endnu, vil der sikkert blive bygget endnu flere ungdomsboliger på super gode beliggenheder, spår Per. Indretning af boligerne ikke så meget nyt i vente Per er med i flere netværk med andre ungdomsboligbyggere, så han ved, hvad der rører sig på markedet, ikke blot i Danmark, men også i Skandinavien. Der er ikke så meget nytænkning i sigte, siger han. Dog så han for nylig noget helt anderledes i Trondheim; et stort internationalt kollegium, som han er spændt på, hvordan kommer til at fungere i praksis. I den enkelte bolig er der ikke noget køkken, men til gengæld ét kæmpestort centralt køkkenområde til de mange beboere. I forbindelse med flere af Kollegiekontorets nybyggerier har man haft unge med i byggeudvalg for at få deres input til indretningen. Men det er ikke de store forandringer af selve boligen, de unge peger på. Der skal stadig være plads til de basale ting, men eksempelvis er skrivebordet forsvundet ud af mange unges bolig. De flytter i stedet rundt med deres bærbare computere. De arbejder hellere ved spisebordet, i sofaen eller en magelig lænestol. En fleksibel bolig, som de enkelte kan præge, er selvfølgelig vigtigt, siger Per. Mobile unge de bor 1,5 år i snit Det handler ikke kun om fleksible boliger, når man udlejer boliger til unge. Vi skal også være fleksible og imødekommende overfor de unge. For mange unge er ungdomsboligen den første bolig altså en læringsproces i at bo alene, siger Per. De unge bor kun i snit 1,5 år i ungdomsboligerne. Endda lidt kortere tid i ungdomsboligerne i periferien. Vi har ikke noget mål om at holde fast i dem. Tværtimod! At de er mobile og fleksible er en helt naturlig del af de unges udvikling, siger Per. I forhold til beboerdemokratiet og de mange komplicerede regler, kan det godt være lidt problematisk, at de unge oftest kun deltager kortvarigt. Til gengæld oplever Per, at de unge er meget engagerede og aktive, når de er med. Ja, vores generelle oplevelse er, at de unge er åbne og gerne vil lære og vores mål er, at hjælpe dem så godt vi kan, slutter formidleren af ungdomsboliger i Aarhus. lulu 6 Ringgården Update

7 Hvad skal huset hedde? Kært barn har mange navne. Allerede i projekt- og byggestadiet fik de to huse på havnen mange navne. Derfor besluttede Ringgården at der skulle afholdes navnekonkurrencer blandt husets beboere. Afd. 36 hedder nu officielt Det Store Havnehus I afdeling 36 blev der afholdt navnekonkurrence i februar måned. Selv om der kom 42 forslag var der ikke ét, som ramte lige i bullseye set med dommerkommitéen øjne. Derfor blev det sikre forslag, Det Store Havnehus, valgt som vinder. Sådan omtaltes huset i forvejen af mange, og dommerkommitéen mente det ville være svært for nogle af de andre navne at få fodfæste. To havde foreslået at huset skulle hedde Det Store Havnehus, så der var lodtrækning. Vinderen begrundede netop sit forslag med at det passer godt til huset, og at det i forvejen omtales sådan af de fleste. Hvad skal afd. 37 hedde konkurrencen skydes i gang Selvfølgelig skal beboerne i afd. 37 også have mulighed for at komme med forslag og chancen for at vinde en ipad. Belært af erfaringerne fra afd. 37, har dommerkommitéen denne gang besluttet, at man ikke må indsende forslaget Det Lille Havnehus. Dommerkommitéen håber på et navn der rammer plet, men kommer det ikke, så vil afdelingens navn blive Det Lille Havnehus. I så fald vil der blive trukket lod om en ipad blandt de tre bedste forslag. Sådan burde fremgangsmåden måske også have været i afd. 36, men også en dommerkommité kan blive klogere. Præmieoverreækkelsen foregik på toppen af Det Store Havnehus, hvor direktør Palle Jørgensen overrakte præmierne til de tre vindere. 1. præmien, en ipad, gik til Mia Nielsen for forslaget Det Store Havnehus. 2. præmien, en biograftur til to, fik Mads An Chan Song for sit forslag OE-huset. 3. præmien, tre flasker vin, fik Mette Vittrup for forslaget Ocean 12. Ringgården Update 7

8 Århus 1969 Aarhus 2013 Af Palle Jørgensen, direktør i Ringgården Det første afdelingsmøde med de unge beboere i det nye havnehus, fik mig en tur ud på Memory Lane, tilbage til 1969, til fest og ballade og et lille klubværelse. I 2013 er der flere krav og mere alvor og bedre boligforhold, heldigvis. Århus Studenteroprørere smed snebolde efter Universitets rektor, i Vejlby Risskov hallen spillede Pink Floyd (25 kr. for at komme ind), Jimi Hendrix og Rolling Stones (rasende dyrt: 60 kr.), i Stakladen var det Grateful Dead og Country Joe & the Fish. Og mange andre. Jens Jørgen Thorsen og Jørgen Nash forsøgte at slagte en levende gris i protest mod Vietnamkrigen. Det stoppede vi dog, grisen kunne jo ikke gøre for det. Skolegade kogte hver weekend. Ligeledes Tagskægget og Trinbrædtet. Der var konstant gang i den med koncerter, happenings, øl, skæg og ballade. Billigt og ringe Mit klubværelse på hele 8 m 2 lå på toppen af Jordbrovej, to minutters gang fra Stakladen. Fælles bad og køkken på gangen, 4. sal med udsigt til møntvaskeriet, som jeg aldrig brugte, for vask af mit tøj ordnede mor hjemme i Fredericia. På det andet hjørne lå mejeriudsalget, hvor man kunne få på kridt. Min nabo, den jurastuderende Sten, larmede på sin elektriske guitar, jeg købte en gammel saxofon for at matche hans i grunden udmærkede teknik. Det lykkedes ikke, men jeg lavede lige så meget larm som ham. Værelset kostede 200 dask om måneden, hvilket i kongelig mønt anno 2013 svarer til kr. Det var billigt, men ringe. Kvalitet kostede også den gang. En af mine venner var flyttet ind i det nye boligforeningsbyggeri, Trillegårdskollegiet, fede forhold med eget bad og toilet og et kæmpevindue der kunne skydes til side dejligt at sidde i solen, ryge cigaretter, som kostede et par kroner for 20 stk. og lytte til Leonard Cohen synge Suzanne. Studier? No way! Verden var stor og åben, der var statsgaranterede lån og SU, og vi var alle lige sluppet væk fra mors kødgryder og fars strenge blikke. Det skulle fejres, og det blev det. Alvoren kom senere, men den kom, ubønhørligt. Veteranerne møder de unge Aarhus Byen er pludselig blevet med Aa, men vi er vel alle stadigvæk århusianere. Og vi bliver en masse nye hvert år, netto ca Ringgården har 1. afdelingsmøde i vores lille nye ungdomsboligbyggeri på Aarhus Ø. De mange unge, nye beboere kigger betuttet på Ringgårdens formand Christian og næstformand Preben, der forsøger at forklare beboerdemokratiets mysterier; det lykkedes diplomatisk sagt kun delvist. De unge kigger på de to veteraner som var de aliens fra en fremmed planet. Men der er et gammelt ordsprog, der siger spørg ungdommen for den ved alt, så de unge mennesker lader sig ikke slå ud af gammelmandssnak og ved valget af afdelingsbestyrelsesmedlemmer, ryger hænderne op. Vi vil være med til at bestemme, vi ønsker at deltage, synes parolen at være. Og da det kommer til det mere konkrete, fejler spørge- og kommentarlysten ikke noget. Endnu en gang dejligt at opleve unge positive beboere, der med ildhu kaster sig ud i, at være med til at bestemme over dagligdagen i deres boligafdeling. Livets alvor i ansigterne Men nu om dage er der ikke tid til ret megen fest og ballade. Presset på de unge stiger og stiger; den normerede studietid skal overholdes og SU en er næsten ikke til at leve for. Livets alvor aflæses tydeligt i de unges ansigter. Men så er det godt at tænke på, at deres kommende studietilværelser ikke skal udspille sig i et 8 m 2 hummer, men i rigtige to-rums lejligheder med egne køkkener og badeværel- 8 Ringgården Update

9 Øverst: Den fantastiske udsigt fra afd. 37 s tagterrasse Nederst: Afd. 37 holdt stiftende afdelingsmøde hjemme i det solskinsgule fællesrum der var godt pakket ser. Og med farverige fælles faciliteter i form af overdækkede terrasser med udsigt over lystbådehavn og Risskov. Og det er også godt at tænke på, at det er vi boligforeninger, der bygger dens slags boliger til dem, uden at skulle tjene en øre på det. Så jeg letter på min hat og giver Leonard Cohen en tur mere med Suzanne. Det hele er ikke så ringe endda. Ringgården Update 9

10 Ringgårdens ungdomsboliger 8000 Aarhus C Afd. 4 Silkeborgvej 10 lejemål Afd. 7 Gustav Wieds Vej lejemål 8000 Aarhus Ø Afd. 36 Det Store Havnehus 99 lejemål Afd. 37 Endnu ikke navngivet 50 lejemål 406 ungdomsboliger gennem 60 år Boligforeningen Ringgården var blandt de allerførste boligorganisationer, der byggede boliger for unge under uddannelse. Dengang hed det studenterboliger. Det første ungdomsboligbyggeri, afd. 7 på Gustav Wieds Vej, blev opført i I det næste tiår fulgte afd. 7A på Møl- levangs Allé og afd. 7B på Willemoesgade. Siden da er mange flere kommet til både i Aarhus, Lisbjerg, Højbjerg og Lystrup. Nogle er opført som selvstændige ungdomsboligafdelinger, mens andre er bygget i forbindelse med almindelige afdelinger Aarhus V Afd. 8 Dybedalen 7 lejemål Afd. 6 Paludan Müllers Vej m.fl. 38 lejemål Afd. 7A Møllevangs Allé lejemål 10 Ringgården Update

11 8200 Aarhus N Afd. 7B Willemoesgade lejemål Afd. 9 Bildbjergparken og Byvangen 7 lejemål Afd. 22 Dr. Margrethes Vej 4 lejemål Afd. 24 Præsteager 5 lejemål Afd. 25 Præsteager 18 lejemål Afd. 27 Skelagervej 28 lejemål Afd. 32 Skejbyparken 4 lejemål Sådan søger du en ungdomsbolig Alle ungdomsboliger i Aarhus søges centralt via På hjemmesiden kan du oprette en ansøgning. Når Kollegiekontoret, som administrerer ungdomsboligaarhus.dk har fundet en ledig bolig, giver de besked til os i Ringgården, og så laver vi en kontrakt på samme måde som med vore øvrige boliger Højbjerg Afd. 15A Holme Byvej 4 lejemål 8520 Lystrup Afd. 23 Solbærhaven og Kirsebærhaven 10 lejemål Afd. 26 Bjørnholt 8 lejemål Ringgården Update 11

12 Den meget specielle ungdomsbolig er i to plan eller halvanden, da den øverste etage nok nærmest er en meget stor hems. Badeværelse, indgang, garderobe og køkken og en del af stuen, ligger under hemsen. Mens resten af stuen har dobbelt rumhøjde. Trappen op til hemsen er smal som en hønsestige, og Toan er da også en enkelt gang gledet ned ad trappen. På hemsen er der en indrettet arbejdsplads, hvorfra man har kig ned i stuen. En række garderobeskabe adskiller arbejdspladsen fra et lille soveværelse. Måske mere speciel end egentlig praktisk Toan bor sammen med sin kæreste Mette i en af de syv ungdomsboliger, som er indrettet i en gammel institution i Dybedalen (afd. 8). En spritny og spændende bolig med en beliggenhed der er helt i top, siger Toan. Enhver forestilling om, at en ungdomsbolig er et lille hummer tætpakket med stabler af bøger og sammenbragte møbler forsvinder som dug for solen. Den lejlighed, som Toan har sammen med sin kæreste Mette, er enkelt og stilfuldt indrettet i sort og hvidt. Som skræddersyet til den meget specielle bolig. Boligen er måske mere speciel, end egentlig praktisk, siger Toan. Boligen på 50 m 2 er nemlig i to plan og derfor ikke så fleksibel at indrette, men spændende er den, og så var det dejligt at flytte ind i en spritny bolig. De har boet i boligen siden den var indflytningsklar 1. oktober sidste år. Toan fortæller, at de fik tilbudt boligen allerede én uge efter de oprettede ansøgning på ungdomsboligaarhus.dk. Vi fik vist nok særlige fortrin, fordi vi boede i København, siger Toan. Toan, der har trådt sine barnesko i Odense, læste til maskiningeniør i København. Men da Mette blev optaget på Tandlægehøjskolen i Aarhus, blev det hjem til Aarhus for Mettes vedkommende. Og Toan afslutter sin uddannelse på Ingeniørhøjskolen i Aarhus, hvor han bliver færdig om et år. De er glade for boligen, ikke mindst beliggenheden. Helt perfekt i forhold til både Tandlægehøjskolen og Finlandsgade, hvor Toan har en del af sin undervisning. Og så er der super gode indkøbsmuligheder og fitnesscenter, som vi begge bruger, tæt på. Et andet plus er, at boligerne ligger midt i afdelingen, dejligt afskærmet fra byens støj af de øvrige bygninger og omgivet af grønt på begge sider. Fra stuen er der direkte udgang til en lille vestvendt terrasse. Den kommer vi helt sikkert til at benytte meget til sommer, slutter Toan. lulu 12 Ringgården Update

13 Den gamle institution i afd. 8 er forvandlet til syv ungdomsboliger. Institutionen lå i stueetagen i den lave blok her er nu fem ungdomsboliger. For enden af blokken lå en tilbygning til institutionen, som blev rykket ned, men man brugte fundamentet til at opbygge en ny tilbygning, som rummer to meget specielle ungdomsboliger i to plan. Ringgården Update 13

14 Ungdomsboligens relativt lille køkken er måske ikke helt gearet til beboere der elsker at lave mad og bage brød, som Paw og Rose. Men de er verdensmestre i at udnytte hver en kubikcentimeter af deres bolig. Paw overvejer også, om det kan lade sig gøre at udvide med et ekstra køkkenbord til de kulinariske udfoldelser. Fedt med fred og ro og en skøn natur Paw bor sammen med Rose i afd. 25, Præsteager i Lisbjerg. Fedt med naturen lige udenfor døren, men det kræver mange tasker og rygsække, når der skal købes ind. Vi kommer begge lidt fra landet, måske derfor sætter vi stor pris på at bo uden for byen og tæt på naturen, svarer Paw på spørgsmålet om, hvad det bedste ved boligen på Lisbjerg bakke er. Og så er Anders, varmemesteren, helt genial, tilføjer han. De sagde ja til boligen, mens de var på ferie i Egypten. Men de følte sig straks godt tilpas, da de så boligen, fortæller han. De har nu boet her i 2 1/2 år og har ingen planer om at flytte herfra. Heller ikke selv om de snart bliver tre i boligen, for Rose skal føde meget snart. Vi synes, vi får meget for pengene (ca pr. måned), så vi vil gerne blive boende nogle år endnu, til vi er færdige med at læse, siger Paw hvis det ikke bliver for besværligt med den lille. Paw læser til pædagog på Peter Sabro Seminariet, og Rose er lige nu ved at afslutte en bachelorgrad i psykologi. Det eneste minus ved at bo i Lisbjerg er, at der er frygtelig langt til butikker, især når transporten foregår pr. bus og cykel. Hver 14. dag samler vi sammen, hvad vi har rygsække og tasker, og så tager vi på storindkøb, fortæller Paw. Vi udnytter også altid forældrebesøg til at komme på storindkøb, griner han. Køkkenmaskine, opbevaringsglas med alskens forskellig slags mel og masser af bøtter med krydderier fortæller med al tydelighed, at det ikke er færdigretter, der bliver slæbt hjem i tasker og rygsække. Det lille hjem er næsten klart til at tage imod den lille. I stuen står en flot ny barnevogn og i soveværelset, er babysengen klar. Vi mangler lige at min far får skræddersyet et opklappeligt puslebord over toilettet, Paw viser mig, hvordan det skal indpasses. De holder begge barselsorlov det næste års tid, så der bliver helt sikkert tid til mange ture med barnevognen i Lisbjerg Skoven. lulu 14 Ringgården Update

15 ? Voxpop Hvordan er det at være varmemester i en ungdomsafdeling? Er det anderledes end at være ejendomsfunktionær i en almindelig afdeling? Anders Pedersen: Ejendomsfunktionær i afd. 24 og 25 siden 1997 De unge beboere skal tages på en anden måde end de almindelige lejere. Mange er lige flyttet hjemme fra mors kødgryder, så man skal være obs på deres opførsel fra start. Det kan godt komme til en kammeratlig samtale under fire øjne hos varme- mesteren, hvis der er for meget larm. Men ellers er beboerne gode til selvjustits. Min erfaring er, at når der holdes rent, holder de også rent omkring sig. En del af de unge er glade for at bo på landet, hvor der er fred og ro, og de der flytter er nok festaberne. Ejgil Rasmussen: nu afløser, tidligere ejendomsfunktionær i afd. 7, 7A og 22 siden 1998 Det er rart at være varmemester i en ungdomsboligafdeling. Generelt er de unge søde og rare. Og passer meget sig selv. Der kan være enkelte som roder meget, men så ringer jeg på døren, og beder dem pænt om at rydde op. Jeg var i en periode afløser i de to nye ungdomsboligafdelinger afd. 36 og 37 på havnen der var en del ekstra arbejde på grund af fejl og mangler. Lisbeth Kjær: ejendomsfunktionær i afd. 7B Det er nemt, for de får hjælp af deres forældre til mange ting. De henvender sig kun, når der er noget galt med strømmen eller komfuret. Mange af dem er slet ikke klar over, at de bor i en almen bolig og hvad ejendomsfunktionæren kan hjælpe med. Her i afdelingen har de sauna, og i deres fælleslokaler er der bar / tv-stue/billardrum. De har turnusordning med hensyn til rengøring af fællesrum, vaskehuse, kældergange, cykelkældre m.m. Det klarer de egentlig meget godt. Mogens Brøchner: ejendomsfunktionær i afd. 7, 7A og 22 Er positivt overrasket over der ikke er så meget bøvl med de unge mennesker i forhold til de almindelige boliger. De stiller et spørgsmål, får et svar og så er de tilfredse. Beboerne er også gode til at holde pænt, men det kan godt flyde lidt udenfor men arealet er også en gennemgang for andre afdelinger. Har tidligere været i afd. 23 og 26, hvor de unge ikke var helt så gode til at holde det pænt. Der var også en større udskiftning sikkert på grund af afstand til byen og de ringe busforbindelser. Ringgården Update 15

16 Nikolaj er lidt af en handyman. Han har selv lavet plankebordet af gamle brædder fra sin fasters lejlighed i København, som han var med til at sætte i stand. Han fortæller, at de er fra 1864! Bordpladen hviler på den nederste del af en gammel stige, mens den øverste del står op ad væggen i badeværelset, hvor den fungerer som reol. Nikolaj har også selv skræddersyet en seng med plads til opbevaring underneden, da det kniber lidt med skabspladsen. Vinteren på havnen og sommeren i haven Nikolaj og Rikke bor i Det Store Havnehus, afd. 36 men sådan lidt på halv tid. I vinterhalvåret bor de på 12 etage med en fantastisk udsigt, om sommeren vil de sikkert bo mest i den nye kolonihave. Det er fedt at sige, at man bor på havnen, siger Nikolaj. Jeg fortæller også altid, at det er et 0-energihus, vi bor i, selv om det egentlig ikke noget man tænker så meget over i det daglige. Nikolaj bor sammen med sin kæreste Rikke på øverste etage af højhuset. Med en formidabel udsigt til lystbådehavnen, skoven og byen! Mette læser Nordisk Sprog og litteratur på universitetet, mens Nikolaj læser til bygningskonstruktør på 3. semester. Med sig i bagagen har han en uddannelse som snedker. Jeg synes, det er en fin lejlighed til prisen, med en okay størrelse til et par, siger han. Og så er det en fed beliggenhed, også selv om havnen jo stadig er en byggeplads. På cyklen tager det ingen tid at komme ind til byen, og så er der en lækker gåtur rundt om lystbådehavnen. Det er deres første bolig sammen, så de havde alt for mange ting tilsammen. Vi skilte os af med det unødvendige, så vi kunne indrette boligen, som vi kan li det, forklarer Nikolaj. Selv om boligen er lille, er den faktisk nem at indrette. Det er tydeligt, at lejlighedens beboere går op i indretning og design. Selv om de bor enkelt er det en meget personlig stil ikke mindst på grund af flere ting, som Nikolaj selv har lavet. En ting der også springer i øjnene, er samlingen af whisky-flasker i en af de kubiske reoler. Nikolaj fortæller, at Rikke er ekspert og som en slags studiejob holder hun foredrag og whiskysmagning. Han selv har job i Bauhaus ved siden af studierne. På spørgsmålet om hvordan det sociale liv i højhuset er, må Nikolaj melde pas. Han og Rikke har købt kolonihave i Åbyhøj, hvor de holder rigtig meget af at være. Så det at bo i højhuset bliver sådan lidt på halv tid. Nikolaj er da også bare hjemme for at vaske tøj. Så kontakten med de øvrige beboere foregår primært på Facebook, hvor der næsten er indlæg hver eneste dag. lulu 16 Ringgården Update

17 Syv boliger til unge i nedlagt fritidsklub Hvad gør man, når kommunen meddeler, at den ikke længere har brug for en institution, som har haft til huse i afd. 9 Bildbjergparken siden tidernes morgen. De syv ungdomsboliger ligger på førstesalen og har adgang via udvendige trapper. Det er en problemstilling, som afd. 9 tidligere har stået overfor, nemlig i 2007, hvor kommunen opsagde en børneinstitution i afdelingen. Dengang var løsningen at bygge tre +55 boliger. Men da fritidsklubben lå på førstesalen, skulle der denne gang skulle tænkes i andre baner. Afdelingsbestyrelsen og Ringgårdens tekniske afdeling gik i tænkeboks, og løsningen blev ungdomsboliger. Bygningsmæssige bindinger gjorde det til en lidt besværlig opgave, men 1. april var syv moderne ungdomsboliger klar til indflytning. Desuden var der på etagen nedenunder plads til at den lokale Spar-købmand kunne udvide sin butik betragteligt. lulu Ringgården Update 17

18 HUSK at du for fremtiden, skal du ansøge om boligstøtte hos: Udbetaling Danmark Kongens Vænge Hillerød Telefon: Hjemmeside: Lars Sønderskov Sørensen er ansat som varmemester i afd. 36 og 37. Lars er oprindeligt uddannet automekaniker og har tidligere været beskæftiget 9 år i Favrskov Kommunes Park- og Vejafdeling. Lars S. Sørensen Inden du søger, skal du have en attestation fra os, som vedlægges din ansøgning. Henvend dig i vores udlejningsafdeling. Finn Nissen Finn er ansat i Trigeparken som beskæftigelseskonsulent i Duk op Job som er rettet mod Trige-borgere, der står uden arbejde. Finn hjælper bl.a. med ansøgninger, praktik, og sparring i forhold til en eventuel jobsamtale. Det skulle lige nævnes... Vinderne af julekonkurrencen God sommer! Vi holder ferielukket i uge Den skarpe læser har nok opdaget, at vi har sprunget et blad over, da vi har arbejdet med vores nye hjemmeside derfor har vi slet ikke nævnt de heldige vindere af vores julekonkurrence. Vinderne er: 1. Grethe Carstens 2. Conny Shemtov 3. Jeannette Jensen

19 Velkommen til nye medarbejdere Kim er ansat som varmemester i afd. 7b og 11. Her varetager han beboerservice, og pasning af de grønne arealer m.m. Kim kommer fra et lignende job i Brabrand Boligforening. Redaktion: Christian Mariegaard, ansv. Kirsten Andersen Annie Svejgaard Nielsen Ulla Nielsen Ivan Søndergård Jensen Mette Broager Lauritzen Karina Mulvad Lulu Grønlund Mia Løvkvist Kim R. V. Nielsen Oplag: eksemplarer Forside: Atriet i afdeling 37 Foto: Martin Schubert Layout: Mia Løvkvist Johnny Brokholm Johnny Brokholm er ansat som ejendomsfunktionær i afd. 23 og 26. Han har stor erfaring med arbejdet med mennesker fra tidligere beskæftigelse. Nicolaj Skafsgaard Nicolaj er ansat som ejendomsfunktionærelev og vil derfor være tilknyttet forskellige afdelinger under sit uddannelsesforløb. Tryk: Silkeborg Bogtryk Eftertryk tilladt med kildeangivelse Stof til bladet sendes til: Boligforeningen Ringgården Dybedalen 1 A 8210 Aarhus V Synspunkter, der fremkommer i bladet, behøver ikke nødvendigvis at være udtryk for hovedbestyrelsens holdning Børnekulturfestival og kagedag i Trige For 5. år i træk arrangerede Helhedsplanen Børnekulturfestival i Trigeparken. Vejret var godt og på scenen var både børn fra Trige og voksne kunstnere til stor glæde for publikum. Martin og Ketil Den 22. maj var der international kagedag i Beboerhuset Oasen i Trigeparken arrangeret af Helhedsplanen. Dagens bedste kage blev kåret af de kagespisende gæster og her vandt Anna- Björgs islandske Skyr-kage. I alt deltog 8 forskellige kvinder fra 8 forskellige lande med lækre kager, og arrangementet blev besøgt af ca. 60 børn og voksne. Vinderen (tv) Anna-Björg

20 På et tidspunkt var det på tale at få rigtige altaner i stedet for den franske altan, fortæller Heidi og Tim. Men idéen blev skudt ned, fordi det betød en huslejeforhøjelse på 500 kr. pr. måned. Selvfølgelig kunne det være dejligt med en altan, men jeg synes, man skal passe på med at stille alt for store krav. Det er jo vigtigt, at beboere har råd til at bo her på en SU, siger Heidi. Det er nemlig muligt med en husleje på kr. inkl. forbrug for en to-værelses bolig. En rigtig to-værelses... Heidi og Tim bor i afd. 7A som er en ungdomsboligafdeling på Møllevangs Allé fra 1957 med i alt 27 boliger. Boligerne bærer præg af alderen, men de er store, billige og ligger helt perfekt. Vi ventede i to år på at få boligen, fordi vi ville have noget der både var større og billigere, end den private udlejningsbolig vi boede i tidligere, fortæller Heidi. Hun er lige kommet hjem fra universitetet, hvor hun læser Ph.d i kemi. Hun er i gang med syvende år ud af otte, som uddannelsen tager. Tim, hendes kæreste er også hjemme. Han arbejder på en maskinfabrik i Hasselager. De har boet fire år i boligen. Temmelig længe set i lyset af at unge i gennemsnit bor 1,5 år i en ungdomsbolig. Heidi og Tim fortæller, at der er en del stabile beboere i afd. 7A. Sikkert på grund af de rimeligt store boliger f.eks. er to-rumsboligerne på 61 kvm. Ja, det er en rigtig to-værelses, med en rigtig entré ikke noget med at gå direkte ind i stuen som man gør i mange ungdomsboliger, siger Heidi. Et andet stort plus ved boligen i afd. 7A er den helt perfekte beliggenhed i forhold til universitet og indkøbsmuligheder Kiwi og Rema 1000 ligger nærmest lige uden for døren og Storcenter Nord lige om hjørnet. Hvis Heidi og Tim skal pege på noget negativt, er det, at der er temmelig lydt i det mere end 50 år gamle byggeri, ligesom boligen bærer præg af alderen. De benyttede sig dog af muligheden for at få nyt køkken umiddelbart efter indflytningen. Til august vil Heidi og Tim se tilbage på gode år i afd. 7A, for de har netop sagt ja til anden bolig. De venter barn og skrev sig derfor op på AARHUSbolig.dk i håbet om at finde en større bolig inden for et års horisont. Men så kom tilbuddet om et af Århus Omegns spritnye rækkehuse i Hasselager og det tilbud var for godt at sige nej til. Så fremover bliver det Tim, som får kort afstand til arbejde. lulu 20 Ringgården Update

GODKENDELSE AF FORHANDLINGSPROTOKOL FRA DEN 18. FEBRUAR 2015 Forhandlingsprotokollen blev gennemgået og godkendt.

GODKENDELSE AF FORHANDLINGSPROTOKOL FRA DEN 18. FEBRUAR 2015 Forhandlingsprotokollen blev gennemgået og godkendt. REFERAT FRA ORGANISATIONSBESTYRELSENS MØDE Tirsdag den 17. marts 2015 Tilstede : Christian Mariegaard, Preben Karlson, Bjarke Mortensen, Annie Axelsen, Annie Svejgaard, Diana Jensen, Palle Jørgensen og

Læs mere

Bedre beboerservice OKTOBER 2017

Bedre beboerservice OKTOBER 2017 djursbo NYT OKTOBER 2017 Bedre beboerservice Beboerne i djursbos afdelinger i Ebeltoft-området har siden sommeren fået adgang til henholdsvis et grønt og blåt serviceteam. De nye teams er kommet godt fra

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Vivabolig Beboermøde d. 6.5.15, afdeling 3, Vejgaard Hallen. Velkommen til beboermøde i Vejgaard Hallen, vi har valgt at rykke ud af huset

Vivabolig Beboermøde d. 6.5.15, afdeling 3, Vejgaard Hallen. Velkommen til beboermøde i Vejgaard Hallen, vi har valgt at rykke ud af huset Vivabolig Beboermøde d. 6.5.15, afdeling 3, Vejgaard Hallen Velkommen til beboermøde i Vejgaard Hallen, vi har valgt at rykke ud af huset endnu engang og håber på et godt beboermøde. Vi har nogle gæster

Læs mere

Fremtidssikring 11. juni 2012 Ved teknisk chef Torben Trampe

Fremtidssikring 11. juni 2012 Ved teknisk chef Torben Trampe Fremtidssikring 11. juni 2012 Ved teknisk chef Torben Trampe Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University Land: Wales, UK Periode: Fra: 01/01-13 Til: 01/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Kun til det fælles orienteringsmøde, der blev afholdt for alle, der skulle afsted.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Kun til det fælles orienteringsmøde, der blev afholdt for alle, der skulle afsted. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: BA Fransk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Université de la Sorbonne Paris IV Land: Frankrig Periode: Fra: Januar

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: University of Aberdeen. Land: Skotland, UK

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: University of Aberdeen. Land: Skotland, UK US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: University of Aberdeen Land: Skotland, UK Periode: Fra:29. januar 2012 Til: 8. juni 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Antropologi Navn på universitet i udlandet: Université libre de Bruxelles Land: Belgien Periode: Fra: Januar 2013 Til: Juni 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen Fremtidsanalyse 11. november 2013 Ved kundechef Jonas M. Cohen Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Tekst: Adgangen til kvalificeret arbejdskraft i hele landet er en forudsætning for vækst og udvikling.

Tekst: Adgangen til kvalificeret arbejdskraft i hele landet er en forudsætning for vækst og udvikling. Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 175 Offentligt Talepapir Arrangement: UUI alm. del - samrådsspørgsmål AL Hvornår: Den 29.september. Kl. 10.00-10.45 DET

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

I ét med naturen FRITIDSHUS. Tænk nyt når du tænker. Milano.Design.Furniture

I ét med naturen FRITIDSHUS. Tænk nyt når du tænker. Milano.Design.Furniture FREDAG 27. MARTS NR. / 2015 61 Tænk nyt når du tænker FRITIDSHUS PREMIERE FJORDHUSET I ROSKILDE WWW.EBK.DK I ét med naturen Rum og stuer blev åbnet op, og udsigten blev allestedsnærværende, da Camilla

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Fremtidsikring 17. marts Ved teknisk chef Torben Trampe

Fremtidsikring 17. marts Ved teknisk chef Torben Trampe Fremtidsikring 17. marts 2011 Ved teknisk chef Torben Trampe Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt 00:00 00:00 Bondebjerget er et bofællesskab.

Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt 00:00 00:00 Bondebjerget er et bofællesskab. Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt Bondebjerget er et bofællesskab. Det ligger i Bellinge i Odense, cirka 9 km fra centrum. Her bor unge og gamle, små børn og pensionister. De bor her, fordi de godt

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

få klar besked om renoveringen af Hanebjælken

få klar besked om renoveringen af Hanebjælken Hjælp udefra Hvis beboerne siger ja, vil Landsbyggefonden støtte renoveringen med mange mio. Læs mere side 2 Teknikernes dom Tagpladerne smuldrer, og vægge revner. Tiden er løbet fra de gamle løsninger.

Læs mere

Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår.

Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. Bilag G - Sofie 00.00 Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. 00.10 Sofie: Ja, jamen det er, at jeg står

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 62

VELKOMMEN TIL AFDELING 62 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 62 «Bruger_Initial» Ramblaen, Niels Bohrs Vej 36-40 Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar

Læs mere

Referat af afdelingsmøde afd. 88 21.09.2016 Referent: Karina Deltager: nr. 24, 26, 30, 11, 29, 35, 39, 43, 23 og 25 1) Katja byder velkommen 2) Katja vælges som dirigent 3) Charlotte, Susanne og Mette

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of Manitoba.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of Manitoba. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: University of Manitoba Land: Canada Periode: Fra: Til: Udvekslingsprogram: Oversøisk Hvorfor har du

Læs mere

LEJEBOLIGER I FRISKOHUS, ÅRHUS C.

LEJEBOLIGER I FRISKOHUS, ÅRHUS C. F R I S KO H U S Eksklusive lejligheder udlejes LÆS MERE PÅ WWW.FRISKOHUSBOLIGER.DK LEJEBOLIGER I FRISKOHUS, ÅRHUS C. Nye eksklusive lejligheder udlejes nu i Århus ÅRHUS GÅR FORREST Verdenskunst. Prisbelønnet

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Din bolig - dit hjem

Din bolig - dit hjem Din bolig - dit hjem brug råderetten Juli 2005 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men med den nye lov om råderet, der trådte

Læs mere

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde.

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. REFERAT af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015 Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. 1. Valg af dirigent og referent m.m. Formand Søren Høgsberg foreslog

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, det gjorde jeg. Jeg deltog i mødet for studerende der skulle til Australien.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, det gjorde jeg. Jeg deltog i mødet for studerende der skulle til Australien. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: University of Sydney Land: Australien Periode: Fra: 27.03.12 Til: 06.07.12 Udvekslingsprogram: Jura Hvorfor

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

Nej til SU-nedskæringer

Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Regeringen har meldt ud, at der skal spares 2 mia. kr. på SU en og at studerende skal hurtigere igennem deres uddannelser. Det betyder, at den kommende SU-reform

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN

AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN Borgmester Henning G. Jensen, Aalborg Kommune Indhold: INDLEDNING...2 AALBORG KOMMUNE SOM BYGHERRE...2 DET ALMENE BOLIGBYGGERI...3 DEN PROFESSIONELLE BYGHERRE...3

Læs mere

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at Ekstranummer Oktober 2017 Ved I, hvor dejligt det er at være økonoma på Storedam?... Og ved I, at vi har brug for flere økonomaer? Som alle ved, så skal vi på kursus for at blive stordammer. Når det slutter,

Læs mere

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at få nogle gode oplevelser, forbedre mit sprog og have noget godt at skrive på CV et.

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at få nogle gode oplevelser, forbedre mit sprog og have noget godt at skrive på CV et. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Biologi Navn på universitet i udlandet: University of Washington Land: USA Periode: Fra: 29. september 2010 Til: 17. december 2010 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Tricket 8X Christianshavns Døttreskole 4. Gennemskrivning

Tricket 8X Christianshavns Døttreskole 4. Gennemskrivning Tricket 8X Christianshavns Døttreskole 4. Gennemskrivning 1. Int. Jakobs værelse. Dag. Jakob (14 år, kedeligt tøj: matte farver, gør ikke noget ud af sit hår) sidder ved sit skrivebord. Der ligger en stak

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Deakin university Land: Australien Periode: Fra:25 juni 2012 Til:4 december 2012

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia Land: Australien Periode: Fra: Juli 2012 Til: November 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

GrønBo...huse med personlighed... Livsstil design kvalitet

GrønBo...huse med personlighed... Livsstil design kvalitet GrønBo...huse med personlighed... Livsstil design kvalitet Velkommen til GrønBo s univers Sidder I lige nu og drømmer om et fritidshus, der kan rumme alle jeres ønsker - så kan Grønbo hjælpe jer.... et

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Boliv Vejle 6. april 2011 Direktør Palle Jørgensen Boligforeningen Ringgården Hvad gør vi i Ringgården? Attraktive boliger? Hvad skal der

Læs mere

LEJERBOS UNGDOMSBOLIGER

LEJERBOS UNGDOMSBOLIGER LEJERBOS UNGDOMSBOLIGER Lejerbo Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Tlf. 7012 1310 Mail: bygge@lejerbo.dk www.lejerbo.dk Udviklings- og Byggeafdelingen Jakob Bøjen Mail: jbo@lejerbo.dk Grafisk design og

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM Hvordan oplever du at bo i din boligafdeling? BOLIGER TIL ALLE Sundby-Hvorup Boligselskab er et af Nordjyllands største almene boligselskaber

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme.

1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme. Få eller have 1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme. 2) Få bruger man om en forandring eller udvikling. Derfor er det næsten altid få, når årsagen til forandringen er nævnt

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 71. «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej

VELKOMMEN TIL AFDELING 71. «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej VELKOMMEN TIL AFDELING 71 «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi

Læs mere

Havnehusene. Familieboliger på Dagmar Petersens Gade på Aarhus Ø. Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav

Havnehusene. Familieboliger på Dagmar Petersens Gade på Aarhus Ø. Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav Havnehusene Familieboliger på på Aarhus Ø Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav Placeringen Aarhus Ø Aarhus bliver i disse år beriget med en nyanlagt og storstilet

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1 ? SPØRGSMÅL OG SVAR til renovering af afdeling 1 ? GENHUSNING! Kan man blive boende i sin lejlighed under renoveringen? Nej, det er på ingen måder muligt. Hvornår kan man blive genhuset? Genhusning vil

Læs mere

Almene boliger. Fællesorganisationens Boligforening. Slagelse. Fællesorganisationens Boligforening. Slotsalleen 55 4200 Slagelse. www.fob-slagelse.

Almene boliger. Fællesorganisationens Boligforening. Slagelse. Fællesorganisationens Boligforening. Slotsalleen 55 4200 Slagelse. www.fob-slagelse. Fællesorganisationens Boligforening Slagelse Boliger for alle Fællesorganisationens Boligforening Slotsalleen 55 4200 Slagelse www.fob-slagelse.dk Almene boliger Telefon: 58 52 25 55 Telefax: 58 50 14

Læs mere

BØGEparken - bo billigt til leje nær skov og fjord

BØGEparken - bo billigt til leje nær skov og fjord BØGEparken - bo billigt til leje nær skov og fjord Brejning lystbådehavn Vejle fjord Kellers park Bo i Bøgeparken nær skov og fjord Hvorfor låne millioner for at bo ved skov og fjord, når du kan leje til

Læs mere

Fremtidsanalyse 9. marts 2015. Ved kundechef Jonas M. Cohen

Fremtidsanalyse 9. marts 2015. Ved kundechef Jonas M. Cohen Fremtidsanalyse 9. marts 2015 Ved kundechef Jonas M. Cohen Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Bilag 4: Elevinterview 3

Bilag 4: Elevinterview 3 Bilag 4: Elevinterview 3 Informant: Elev 3 (E3) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 09:01 LO: Hvordan er en typisk hverdag for dig her på gymnasiet? E3: Bare her på gymnasiet? LO: Mmm.

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Sydasienstudier. Navn på universitet i udlandet: Metropolitan University Prague

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Sydasienstudier. Navn på universitet i udlandet: Metropolitan University Prague US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Sydasienstudier Navn på universitet i udlandet: Metropolitan University Prague Land: Tjekkiet Periode: Fra:1/10/13 Til:1/03/14 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Rødding Andelsboligforening

Rødding Andelsboligforening Rødding Andelsboligforening Områdeoversigt Velkommen... til Rødding Andelsboligforening Boligorganisationen Rødding Andelsboligforening er en lokal boligforening i det gamle Rødding Kommunes område. Der

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Rijksuniversiteit Leiden.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Rijksuniversiteit Leiden. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Rijksuniversiteit Leiden Land: Holland Periode: Fra: 6. februar 2012 Til: 29. juni 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara.

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara. Bilag 1. Transskription af interview. Interview gennemført d. 5. maj 2014, via Skype. Beskrivelse af interview med Clara Interviewet med Clara blev udført den 5. maj 2014, som et Skype-interview. Vi blev

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, Maj 2016

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, Maj 2016 Valgavis Bilag til dagsordenens punkt 7, Maj 2016 Bodil Nielsen Blegdammen, Roskilde Kandidat til posten som næstformand Jeg bidrager med mit kendskab til branchen, min indsigt i organisationen og med

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 10. maj 2016, kl Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 10. maj 2016, kl Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 10. maj 2016, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

HVERDAGENS KAMPE FOR FANDEN, JENS!

HVERDAGENS KAMPE FOR FANDEN, JENS! FOR FANDEN, JENS! 31 En personlig beretning af Jens Rønn om faglige ambitioner og angsten for at blive syg igen. Af Jens Rønn Jeg hører sjældent musik. Ja, det er ikke mange gange i mit liv, jeg har hørt

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitat Autonoma de Barcelona

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitat Autonoma de Barcelona US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Universitat Autonoma de Barcelona Land: Spanien Periode: Fra: September 2012 Til: Januar 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Det forvandlede tresserhus Boligreportage fra en villa fra 1960 erne

Det forvandlede tresserhus Boligreportage fra en villa fra 1960 erne bolig // livsstil // design // liebhaveri // byggeri #05 // november 2011 Det forvandlede tresserhus Boligreportage fra en villa fra 1960 erne Fyr og flamme til boligen Stort tema om opvarmning Det begyndte

Læs mere