Update. Ringgården. Vi besøger fem ungdomsboligbeboere. Den ukronede formidler af ungdomsboliger. Udsigten fra mit vindue send et foto ind og vind

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Update. Ringgården. Vi besøger fem ungdomsboligbeboere. Den ukronede formidler af ungdomsboliger. Udsigten fra mit vindue send et foto ind og vind"

Transkript

1 Ringgården Update Juni 2013 # 107 Den ukronede formidler af ungdomsboliger Udsigten fra mit vindue send et foto ind og vind Vi besøger fem ungdomsboligbeboere

2 ...Ringgården var nogle af de første, der påtog sig et socialt ansvar ved at bygge ungdomsboliger... Christian Mariegaard formand i Boligforeningen Ringgården Ringgårdens ungdomsboliger Med dette nummer af Ringgården Update har vi valgt at sætte fokus på Ringgårdens ungdomsboliger. Vi bringer en oversigt over samtlige afdelinger med ungdomsboliger, og så har vi været rundt i fem forskellige afdelinger med ungdomsboliger for at lave interview med beboere. Det sociale ansvar Fra midten af 1960 erne skete der en hurtig udvikling af velfærdssamfundet, der blandt meget andet bevirkede, at langt flere unge fik mulighed for en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse. Som følge heraf opstod der i store uddannelsesbyer som f.eks. Aarhus et markant behov for at skaffe boliger til de mange unge uddannelsessøgende, der flyttede til byen. Men trods den generelle velstandsstigning, der fulgte i kølvandet på velfærdssamfundet, var det dog langt fra alle uddannelsessøgende, der havde mulighed for at finde boliger på det private boligmarked eller ejerboliger, som de kunne betale. For at løse dette behov var Ringgården en af de første boligforeninger i Aarhus, der påtog sig et socialt ansvar ved at bygge boliger for unge under uddannelse. I 1950 tog Ringgården kontakt til Studenternes Boligforening med henblik på at bygge for studenter og unge under uddannelse. Det krævede også et tilsagn fra ministeriet, og i 1953 indviedes afd. 7 på Gustav Wieds Vej, den første deciderede almennyttige afdeling for unge under uddannelse. Der var vel at mærke tale om ordentlige boliger, der dækkede de unges behov i studietiden, og til en husleje de uddannelsessøgende havde mulighed for at betale uanset deres sociale og økonomiske baggrund. Nye ungdomsboliger Aarhus kommune er trods den generelle krise i Danmark inde i en rivende udvikling. Befolkningen vokser støt og især unge studerende valfarter til byens uddannelsesinstitutioner. Som følge heraf er efterspørgslen efter ungdomsboliger da også steget kraftigt i de senere år. For at modsvare dette behov har Aarhus Byråd besluttet, at der i de kommende år skal satses på at bygge ungdomsboliger. Denne satsning sker delvis på bekostning af almene familieboliger, idet kvoterne frem til og med 2014 er yderst begrænsede. Der er meget fornuft i at efterkomme det stigende pres på boliger til unge under uddannelse, og det er da også en udfordring, vi har taget op i Ringgården. Indenfor det sidste halve år har vi færdiggjort to ungdomsbolighuse på havnen med i alt 149 lejligheder afd. 36 & 37. Desuden har vi opført 14 ungdomsboliger i ombyggede børneinstitutioner i afd. 8 og 9. Især når det gælder ungdomsboligerne på havnen har målsætningen været, at opføre fremtidens ungdomsboliger, der modsvarer de krav nutiden unge stiller til beliggenhed, lejlighedernes indretning samt social og miljømæssig bæredygtighed. Men selv om der er tale om meget attraktive boliger, er det stadig til en husleje de uddannelsessøgende har mulighed for at betale. Redaktionen ønsker læserne en god sommer.

3 Indhold Interview Per Juulsen Hvad skal huset hedde? Århus 1969 Aarhus 2013 Oversigt over Ringgårdens ungdomsboliger Besøg hos Toan, afd. 8 Besøg hos Paw, afd. 25 Voxpop Besøg hos Nikolaj, afd. 36 Syv boliger til unge i nedlagt fritidsklub Opslagstavlen Besøg hos Heidi, afd. 7A Asger Koppel 40 års jubilæum i Ringgården Udsigten fra dit vindue HB Zoom Beboerdemokratiet flot fra kaj Besøg hos Bine, afd. 37 Repræsentantskabsmøde Flyttestatistik Voxpop JUBILÆUM Redskaber Afdelingsmøde

4 Interview Flere ungdomsboliger som ligger attraktivt Update har besøgt byens ukronede formidler af boliger til studerende, for at høre om fremtidens ungdomsboligmarked. Der kommer flere studerende, både danske og udenlandske, og der vil blive bygget flere ungdomsboliger i bynære omgivelser, spår Per Juulsen. Per Juulsen er direktør for Kollegiekontoret, som har ca lejemål i og omkring Aarhus. Samtidig samarbejder Kollegiekontoret med de øvrige boligforeninger i byen om udlejningen af byens ca almene ungdomsboliger. Det sker via UngdomsboligAarhus.dk, som Kollegiekontoret administrerer. Man kan altså med rette kalde Per Juulsen den ukronede formidler af boliger til unge under uddannelse i Aarhus og omegn. Derfor er det interessant at høre, hvordan han tror fremtidens ungdomsboligmarked i Aarhus ser ud. Hvad pejler han selv efter, når han bygger og renoverer ungdomsboliger. Det første pejlemærke selvstændige boliger Langt de fleste unge ønsker en selvstændig bolig med eget køkken og bad. Det er ikke bare en tendens her og nu, sådan har billedet tegnet sig i efterhånden mange år, og jeg tror, at det også i de kommende år vil være sådan, siger Per. Efterspørgslen på gangkollegier med fælleskøkkener, samt dubletter (to værelser) med fælles køkken og bad, har været dalende i mange år. Der efterspørges stadig fællesskab, men det skal være et uforpligtende fællesskab, hvor man ikke er afhængig af at lave mad sammen med andre, forklarer Per. Han mener dog ikke, at ændringen i de unges boligønsker skyldes, at de ikke længere vil komme hinanden ved. De har masser af socialt liv. Boligen spiller bare ikke samme rolle i denne sammenhæng, som tidligere. Det andet pejlemærke udenlandske studerende Der er dog især én gruppe, som søger ungdomsboliger med et mere forpligtende fællesskab. Nemlig de mange udenlandske studerende som strømmer til byen. Lige nu er der ca internationale studerende i byen og flertallet af dem bor i almene ungdomsboliger. Der er tale om studerende, som tager en større del eller hele uddannelsen her i byen. Herudover er der mange udvekslingsstudenter, som blot tager et enkelt semester i Aarhus. Alt peger på, at antallet af udenlandske studerende vil vokse i fremtiden, da det er regeringens mål at tiltrække udenlandske studerende, fortæller Per. Men hvor meget tallet stiger, er svært at spå om, og det gør det svært at navigere. Vi vil jo gerne kunne tilpasse os og tilbyde dem velegnede boliger, siger han. Det er en klar tendens, at udlændingene gerne vil bo et sted med et forpligtende fællesskab, da det er et godt udgangspunkt for at skabe netværk, når man kommer til et fremmed land. Vi har lavet undersøgelser, der viser, at både danske og udenlandske studerende foretrækker at være mixet i bebyggelserne, siger Per. For at imødekomme dette ønske kunne det være en mulighed, at modernisere de knapt så efterspurgte gangkollegier. Det tredje pejlemærke bynær beliggenhed Antallet af studerende på byens uddannelsesinstitutioner er støt voksende. Derfor prioriterer kommunen da også kvoten af ungdomsboliger frem til 2016 bygges ca. 250 ungdomsboliger om året. Hvor ungdomsboligerne for år tilbage blev opført ude i forstæderne langt fra uddannelsesinstitutionerne, er tendensen i dag, at boligerne opføres tættere på uddanelsesinstitutionerne og i bynære omgivelser, hvilket også er det, de unge efterspørger. 4 Ringgården Update

5 ...unge gemmes ikke længere af vejen ude i forstaden, da de tilfører en masse til byudviklingen... Ringgården Update 5

6 ...krisen har gjort det muligt at bygge til de unge på bynære og attraktive grunde... Per peger på to forklaringer, dels en holdningsændring, dels krisen. Og hvad der kom først er lidt som historien om hønen og ægget. Der er et tydeligt politisk holdningsskifte. Hvor de unge tidligere blev stuvet af vejen ude i forstæderne, er opfattelsen i dag, at de unge har rigtig meget at tilføre i byudviklingen, siger han. Det ses blandt andet i byudviklingen af de bynære havnearealer, hvor fire ungdomsboligbyggerier, er skudt op, som nogle af de første bebyggelser. Heriblandt Ringgårdens to ungdomsboligbyggerier. Om holdningsændringen er sket på grund af krisen, ved jeg ikke. I hvert fald har krisen betydet, at efterspørgslen på byggegrunde er faldet og dermed også grundpriserne, hvilket har gjort det økonomisk muligt at bygge ungdomsboliger på attraktive og bynære grunde, forklarer han. Hvis krisen fortsætter nogle år endnu, vil der sikkert blive bygget endnu flere ungdomsboliger på super gode beliggenheder, spår Per. Indretning af boligerne ikke så meget nyt i vente Per er med i flere netværk med andre ungdomsboligbyggere, så han ved, hvad der rører sig på markedet, ikke blot i Danmark, men også i Skandinavien. Der er ikke så meget nytænkning i sigte, siger han. Dog så han for nylig noget helt anderledes i Trondheim; et stort internationalt kollegium, som han er spændt på, hvordan kommer til at fungere i praksis. I den enkelte bolig er der ikke noget køkken, men til gengæld ét kæmpestort centralt køkkenområde til de mange beboere. I forbindelse med flere af Kollegiekontorets nybyggerier har man haft unge med i byggeudvalg for at få deres input til indretningen. Men det er ikke de store forandringer af selve boligen, de unge peger på. Der skal stadig være plads til de basale ting, men eksempelvis er skrivebordet forsvundet ud af mange unges bolig. De flytter i stedet rundt med deres bærbare computere. De arbejder hellere ved spisebordet, i sofaen eller en magelig lænestol. En fleksibel bolig, som de enkelte kan præge, er selvfølgelig vigtigt, siger Per. Mobile unge de bor 1,5 år i snit Det handler ikke kun om fleksible boliger, når man udlejer boliger til unge. Vi skal også være fleksible og imødekommende overfor de unge. For mange unge er ungdomsboligen den første bolig altså en læringsproces i at bo alene, siger Per. De unge bor kun i snit 1,5 år i ungdomsboligerne. Endda lidt kortere tid i ungdomsboligerne i periferien. Vi har ikke noget mål om at holde fast i dem. Tværtimod! At de er mobile og fleksible er en helt naturlig del af de unges udvikling, siger Per. I forhold til beboerdemokratiet og de mange komplicerede regler, kan det godt være lidt problematisk, at de unge oftest kun deltager kortvarigt. Til gengæld oplever Per, at de unge er meget engagerede og aktive, når de er med. Ja, vores generelle oplevelse er, at de unge er åbne og gerne vil lære og vores mål er, at hjælpe dem så godt vi kan, slutter formidleren af ungdomsboliger i Aarhus. lulu 6 Ringgården Update

7 Hvad skal huset hedde? Kært barn har mange navne. Allerede i projekt- og byggestadiet fik de to huse på havnen mange navne. Derfor besluttede Ringgården at der skulle afholdes navnekonkurrencer blandt husets beboere. Afd. 36 hedder nu officielt Det Store Havnehus I afdeling 36 blev der afholdt navnekonkurrence i februar måned. Selv om der kom 42 forslag var der ikke ét, som ramte lige i bullseye set med dommerkommitéen øjne. Derfor blev det sikre forslag, Det Store Havnehus, valgt som vinder. Sådan omtaltes huset i forvejen af mange, og dommerkommitéen mente det ville være svært for nogle af de andre navne at få fodfæste. To havde foreslået at huset skulle hedde Det Store Havnehus, så der var lodtrækning. Vinderen begrundede netop sit forslag med at det passer godt til huset, og at det i forvejen omtales sådan af de fleste. Hvad skal afd. 37 hedde konkurrencen skydes i gang Selvfølgelig skal beboerne i afd. 37 også have mulighed for at komme med forslag og chancen for at vinde en ipad. Belært af erfaringerne fra afd. 37, har dommerkommitéen denne gang besluttet, at man ikke må indsende forslaget Det Lille Havnehus. Dommerkommitéen håber på et navn der rammer plet, men kommer det ikke, så vil afdelingens navn blive Det Lille Havnehus. I så fald vil der blive trukket lod om en ipad blandt de tre bedste forslag. Sådan burde fremgangsmåden måske også have været i afd. 36, men også en dommerkommité kan blive klogere. Præmieoverreækkelsen foregik på toppen af Det Store Havnehus, hvor direktør Palle Jørgensen overrakte præmierne til de tre vindere. 1. præmien, en ipad, gik til Mia Nielsen for forslaget Det Store Havnehus. 2. præmien, en biograftur til to, fik Mads An Chan Song for sit forslag OE-huset. 3. præmien, tre flasker vin, fik Mette Vittrup for forslaget Ocean 12. Ringgården Update 7

8 Århus 1969 Aarhus 2013 Af Palle Jørgensen, direktør i Ringgården Det første afdelingsmøde med de unge beboere i det nye havnehus, fik mig en tur ud på Memory Lane, tilbage til 1969, til fest og ballade og et lille klubværelse. I 2013 er der flere krav og mere alvor og bedre boligforhold, heldigvis. Århus Studenteroprørere smed snebolde efter Universitets rektor, i Vejlby Risskov hallen spillede Pink Floyd (25 kr. for at komme ind), Jimi Hendrix og Rolling Stones (rasende dyrt: 60 kr.), i Stakladen var det Grateful Dead og Country Joe & the Fish. Og mange andre. Jens Jørgen Thorsen og Jørgen Nash forsøgte at slagte en levende gris i protest mod Vietnamkrigen. Det stoppede vi dog, grisen kunne jo ikke gøre for det. Skolegade kogte hver weekend. Ligeledes Tagskægget og Trinbrædtet. Der var konstant gang i den med koncerter, happenings, øl, skæg og ballade. Billigt og ringe Mit klubværelse på hele 8 m 2 lå på toppen af Jordbrovej, to minutters gang fra Stakladen. Fælles bad og køkken på gangen, 4. sal med udsigt til møntvaskeriet, som jeg aldrig brugte, for vask af mit tøj ordnede mor hjemme i Fredericia. På det andet hjørne lå mejeriudsalget, hvor man kunne få på kridt. Min nabo, den jurastuderende Sten, larmede på sin elektriske guitar, jeg købte en gammel saxofon for at matche hans i grunden udmærkede teknik. Det lykkedes ikke, men jeg lavede lige så meget larm som ham. Værelset kostede 200 dask om måneden, hvilket i kongelig mønt anno 2013 svarer til kr. Det var billigt, men ringe. Kvalitet kostede også den gang. En af mine venner var flyttet ind i det nye boligforeningsbyggeri, Trillegårdskollegiet, fede forhold med eget bad og toilet og et kæmpevindue der kunne skydes til side dejligt at sidde i solen, ryge cigaretter, som kostede et par kroner for 20 stk. og lytte til Leonard Cohen synge Suzanne. Studier? No way! Verden var stor og åben, der var statsgaranterede lån og SU, og vi var alle lige sluppet væk fra mors kødgryder og fars strenge blikke. Det skulle fejres, og det blev det. Alvoren kom senere, men den kom, ubønhørligt. Veteranerne møder de unge Aarhus Byen er pludselig blevet med Aa, men vi er vel alle stadigvæk århusianere. Og vi bliver en masse nye hvert år, netto ca Ringgården har 1. afdelingsmøde i vores lille nye ungdomsboligbyggeri på Aarhus Ø. De mange unge, nye beboere kigger betuttet på Ringgårdens formand Christian og næstformand Preben, der forsøger at forklare beboerdemokratiets mysterier; det lykkedes diplomatisk sagt kun delvist. De unge kigger på de to veteraner som var de aliens fra en fremmed planet. Men der er et gammelt ordsprog, der siger spørg ungdommen for den ved alt, så de unge mennesker lader sig ikke slå ud af gammelmandssnak og ved valget af afdelingsbestyrelsesmedlemmer, ryger hænderne op. Vi vil være med til at bestemme, vi ønsker at deltage, synes parolen at være. Og da det kommer til det mere konkrete, fejler spørge- og kommentarlysten ikke noget. Endnu en gang dejligt at opleve unge positive beboere, der med ildhu kaster sig ud i, at være med til at bestemme over dagligdagen i deres boligafdeling. Livets alvor i ansigterne Men nu om dage er der ikke tid til ret megen fest og ballade. Presset på de unge stiger og stiger; den normerede studietid skal overholdes og SU en er næsten ikke til at leve for. Livets alvor aflæses tydeligt i de unges ansigter. Men så er det godt at tænke på, at deres kommende studietilværelser ikke skal udspille sig i et 8 m 2 hummer, men i rigtige to-rums lejligheder med egne køkkener og badeværel- 8 Ringgården Update

9 Øverst: Den fantastiske udsigt fra afd. 37 s tagterrasse Nederst: Afd. 37 holdt stiftende afdelingsmøde hjemme i det solskinsgule fællesrum der var godt pakket ser. Og med farverige fælles faciliteter i form af overdækkede terrasser med udsigt over lystbådehavn og Risskov. Og det er også godt at tænke på, at det er vi boligforeninger, der bygger dens slags boliger til dem, uden at skulle tjene en øre på det. Så jeg letter på min hat og giver Leonard Cohen en tur mere med Suzanne. Det hele er ikke så ringe endda. Ringgården Update 9

10 Ringgårdens ungdomsboliger 8000 Aarhus C Afd. 4 Silkeborgvej 10 lejemål Afd. 7 Gustav Wieds Vej lejemål 8000 Aarhus Ø Afd. 36 Det Store Havnehus 99 lejemål Afd. 37 Endnu ikke navngivet 50 lejemål 406 ungdomsboliger gennem 60 år Boligforeningen Ringgården var blandt de allerførste boligorganisationer, der byggede boliger for unge under uddannelse. Dengang hed det studenterboliger. Det første ungdomsboligbyggeri, afd. 7 på Gustav Wieds Vej, blev opført i I det næste tiår fulgte afd. 7A på Møl- levangs Allé og afd. 7B på Willemoesgade. Siden da er mange flere kommet til både i Aarhus, Lisbjerg, Højbjerg og Lystrup. Nogle er opført som selvstændige ungdomsboligafdelinger, mens andre er bygget i forbindelse med almindelige afdelinger Aarhus V Afd. 8 Dybedalen 7 lejemål Afd. 6 Paludan Müllers Vej m.fl. 38 lejemål Afd. 7A Møllevangs Allé lejemål 10 Ringgården Update

11 8200 Aarhus N Afd. 7B Willemoesgade lejemål Afd. 9 Bildbjergparken og Byvangen 7 lejemål Afd. 22 Dr. Margrethes Vej 4 lejemål Afd. 24 Præsteager 5 lejemål Afd. 25 Præsteager 18 lejemål Afd. 27 Skelagervej 28 lejemål Afd. 32 Skejbyparken 4 lejemål Sådan søger du en ungdomsbolig Alle ungdomsboliger i Aarhus søges centralt via På hjemmesiden kan du oprette en ansøgning. Når Kollegiekontoret, som administrerer ungdomsboligaarhus.dk har fundet en ledig bolig, giver de besked til os i Ringgården, og så laver vi en kontrakt på samme måde som med vore øvrige boliger Højbjerg Afd. 15A Holme Byvej 4 lejemål 8520 Lystrup Afd. 23 Solbærhaven og Kirsebærhaven 10 lejemål Afd. 26 Bjørnholt 8 lejemål Ringgården Update 11

12 Den meget specielle ungdomsbolig er i to plan eller halvanden, da den øverste etage nok nærmest er en meget stor hems. Badeværelse, indgang, garderobe og køkken og en del af stuen, ligger under hemsen. Mens resten af stuen har dobbelt rumhøjde. Trappen op til hemsen er smal som en hønsestige, og Toan er da også en enkelt gang gledet ned ad trappen. På hemsen er der en indrettet arbejdsplads, hvorfra man har kig ned i stuen. En række garderobeskabe adskiller arbejdspladsen fra et lille soveværelse. Måske mere speciel end egentlig praktisk Toan bor sammen med sin kæreste Mette i en af de syv ungdomsboliger, som er indrettet i en gammel institution i Dybedalen (afd. 8). En spritny og spændende bolig med en beliggenhed der er helt i top, siger Toan. Enhver forestilling om, at en ungdomsbolig er et lille hummer tætpakket med stabler af bøger og sammenbragte møbler forsvinder som dug for solen. Den lejlighed, som Toan har sammen med sin kæreste Mette, er enkelt og stilfuldt indrettet i sort og hvidt. Som skræddersyet til den meget specielle bolig. Boligen er måske mere speciel, end egentlig praktisk, siger Toan. Boligen på 50 m 2 er nemlig i to plan og derfor ikke så fleksibel at indrette, men spændende er den, og så var det dejligt at flytte ind i en spritny bolig. De har boet i boligen siden den var indflytningsklar 1. oktober sidste år. Toan fortæller, at de fik tilbudt boligen allerede én uge efter de oprettede ansøgning på ungdomsboligaarhus.dk. Vi fik vist nok særlige fortrin, fordi vi boede i København, siger Toan. Toan, der har trådt sine barnesko i Odense, læste til maskiningeniør i København. Men da Mette blev optaget på Tandlægehøjskolen i Aarhus, blev det hjem til Aarhus for Mettes vedkommende. Og Toan afslutter sin uddannelse på Ingeniørhøjskolen i Aarhus, hvor han bliver færdig om et år. De er glade for boligen, ikke mindst beliggenheden. Helt perfekt i forhold til både Tandlægehøjskolen og Finlandsgade, hvor Toan har en del af sin undervisning. Og så er der super gode indkøbsmuligheder og fitnesscenter, som vi begge bruger, tæt på. Et andet plus er, at boligerne ligger midt i afdelingen, dejligt afskærmet fra byens støj af de øvrige bygninger og omgivet af grønt på begge sider. Fra stuen er der direkte udgang til en lille vestvendt terrasse. Den kommer vi helt sikkert til at benytte meget til sommer, slutter Toan. lulu 12 Ringgården Update

13 Den gamle institution i afd. 8 er forvandlet til syv ungdomsboliger. Institutionen lå i stueetagen i den lave blok her er nu fem ungdomsboliger. For enden af blokken lå en tilbygning til institutionen, som blev rykket ned, men man brugte fundamentet til at opbygge en ny tilbygning, som rummer to meget specielle ungdomsboliger i to plan. Ringgården Update 13

14 Ungdomsboligens relativt lille køkken er måske ikke helt gearet til beboere der elsker at lave mad og bage brød, som Paw og Rose. Men de er verdensmestre i at udnytte hver en kubikcentimeter af deres bolig. Paw overvejer også, om det kan lade sig gøre at udvide med et ekstra køkkenbord til de kulinariske udfoldelser. Fedt med fred og ro og en skøn natur Paw bor sammen med Rose i afd. 25, Præsteager i Lisbjerg. Fedt med naturen lige udenfor døren, men det kræver mange tasker og rygsække, når der skal købes ind. Vi kommer begge lidt fra landet, måske derfor sætter vi stor pris på at bo uden for byen og tæt på naturen, svarer Paw på spørgsmålet om, hvad det bedste ved boligen på Lisbjerg bakke er. Og så er Anders, varmemesteren, helt genial, tilføjer han. De sagde ja til boligen, mens de var på ferie i Egypten. Men de følte sig straks godt tilpas, da de så boligen, fortæller han. De har nu boet her i 2 1/2 år og har ingen planer om at flytte herfra. Heller ikke selv om de snart bliver tre i boligen, for Rose skal føde meget snart. Vi synes, vi får meget for pengene (ca pr. måned), så vi vil gerne blive boende nogle år endnu, til vi er færdige med at læse, siger Paw hvis det ikke bliver for besværligt med den lille. Paw læser til pædagog på Peter Sabro Seminariet, og Rose er lige nu ved at afslutte en bachelorgrad i psykologi. Det eneste minus ved at bo i Lisbjerg er, at der er frygtelig langt til butikker, især når transporten foregår pr. bus og cykel. Hver 14. dag samler vi sammen, hvad vi har rygsække og tasker, og så tager vi på storindkøb, fortæller Paw. Vi udnytter også altid forældrebesøg til at komme på storindkøb, griner han. Køkkenmaskine, opbevaringsglas med alskens forskellig slags mel og masser af bøtter med krydderier fortæller med al tydelighed, at det ikke er færdigretter, der bliver slæbt hjem i tasker og rygsække. Det lille hjem er næsten klart til at tage imod den lille. I stuen står en flot ny barnevogn og i soveværelset, er babysengen klar. Vi mangler lige at min far får skræddersyet et opklappeligt puslebord over toilettet, Paw viser mig, hvordan det skal indpasses. De holder begge barselsorlov det næste års tid, så der bliver helt sikkert tid til mange ture med barnevognen i Lisbjerg Skoven. lulu 14 Ringgården Update

15 ? Voxpop Hvordan er det at være varmemester i en ungdomsafdeling? Er det anderledes end at være ejendomsfunktionær i en almindelig afdeling? Anders Pedersen: Ejendomsfunktionær i afd. 24 og 25 siden 1997 De unge beboere skal tages på en anden måde end de almindelige lejere. Mange er lige flyttet hjemme fra mors kødgryder, så man skal være obs på deres opførsel fra start. Det kan godt komme til en kammeratlig samtale under fire øjne hos varme- mesteren, hvis der er for meget larm. Men ellers er beboerne gode til selvjustits. Min erfaring er, at når der holdes rent, holder de også rent omkring sig. En del af de unge er glade for at bo på landet, hvor der er fred og ro, og de der flytter er nok festaberne. Ejgil Rasmussen: nu afløser, tidligere ejendomsfunktionær i afd. 7, 7A og 22 siden 1998 Det er rart at være varmemester i en ungdomsboligafdeling. Generelt er de unge søde og rare. Og passer meget sig selv. Der kan være enkelte som roder meget, men så ringer jeg på døren, og beder dem pænt om at rydde op. Jeg var i en periode afløser i de to nye ungdomsboligafdelinger afd. 36 og 37 på havnen der var en del ekstra arbejde på grund af fejl og mangler. Lisbeth Kjær: ejendomsfunktionær i afd. 7B Det er nemt, for de får hjælp af deres forældre til mange ting. De henvender sig kun, når der er noget galt med strømmen eller komfuret. Mange af dem er slet ikke klar over, at de bor i en almen bolig og hvad ejendomsfunktionæren kan hjælpe med. Her i afdelingen har de sauna, og i deres fælleslokaler er der bar / tv-stue/billardrum. De har turnusordning med hensyn til rengøring af fællesrum, vaskehuse, kældergange, cykelkældre m.m. Det klarer de egentlig meget godt. Mogens Brøchner: ejendomsfunktionær i afd. 7, 7A og 22 Er positivt overrasket over der ikke er så meget bøvl med de unge mennesker i forhold til de almindelige boliger. De stiller et spørgsmål, får et svar og så er de tilfredse. Beboerne er også gode til at holde pænt, men det kan godt flyde lidt udenfor men arealet er også en gennemgang for andre afdelinger. Har tidligere været i afd. 23 og 26, hvor de unge ikke var helt så gode til at holde det pænt. Der var også en større udskiftning sikkert på grund af afstand til byen og de ringe busforbindelser. Ringgården Update 15

16 Nikolaj er lidt af en handyman. Han har selv lavet plankebordet af gamle brædder fra sin fasters lejlighed i København, som han var med til at sætte i stand. Han fortæller, at de er fra 1864! Bordpladen hviler på den nederste del af en gammel stige, mens den øverste del står op ad væggen i badeværelset, hvor den fungerer som reol. Nikolaj har også selv skræddersyet en seng med plads til opbevaring underneden, da det kniber lidt med skabspladsen. Vinteren på havnen og sommeren i haven Nikolaj og Rikke bor i Det Store Havnehus, afd. 36 men sådan lidt på halv tid. I vinterhalvåret bor de på 12 etage med en fantastisk udsigt, om sommeren vil de sikkert bo mest i den nye kolonihave. Det er fedt at sige, at man bor på havnen, siger Nikolaj. Jeg fortæller også altid, at det er et 0-energihus, vi bor i, selv om det egentlig ikke noget man tænker så meget over i det daglige. Nikolaj bor sammen med sin kæreste Rikke på øverste etage af højhuset. Med en formidabel udsigt til lystbådehavnen, skoven og byen! Mette læser Nordisk Sprog og litteratur på universitetet, mens Nikolaj læser til bygningskonstruktør på 3. semester. Med sig i bagagen har han en uddannelse som snedker. Jeg synes, det er en fin lejlighed til prisen, med en okay størrelse til et par, siger han. Og så er det en fed beliggenhed, også selv om havnen jo stadig er en byggeplads. På cyklen tager det ingen tid at komme ind til byen, og så er der en lækker gåtur rundt om lystbådehavnen. Det er deres første bolig sammen, så de havde alt for mange ting tilsammen. Vi skilte os af med det unødvendige, så vi kunne indrette boligen, som vi kan li det, forklarer Nikolaj. Selv om boligen er lille, er den faktisk nem at indrette. Det er tydeligt, at lejlighedens beboere går op i indretning og design. Selv om de bor enkelt er det en meget personlig stil ikke mindst på grund af flere ting, som Nikolaj selv har lavet. En ting der også springer i øjnene, er samlingen af whisky-flasker i en af de kubiske reoler. Nikolaj fortæller, at Rikke er ekspert og som en slags studiejob holder hun foredrag og whiskysmagning. Han selv har job i Bauhaus ved siden af studierne. På spørgsmålet om hvordan det sociale liv i højhuset er, må Nikolaj melde pas. Han og Rikke har købt kolonihave i Åbyhøj, hvor de holder rigtig meget af at være. Så det at bo i højhuset bliver sådan lidt på halv tid. Nikolaj er da også bare hjemme for at vaske tøj. Så kontakten med de øvrige beboere foregår primært på Facebook, hvor der næsten er indlæg hver eneste dag. lulu 16 Ringgården Update

17 Syv boliger til unge i nedlagt fritidsklub Hvad gør man, når kommunen meddeler, at den ikke længere har brug for en institution, som har haft til huse i afd. 9 Bildbjergparken siden tidernes morgen. De syv ungdomsboliger ligger på førstesalen og har adgang via udvendige trapper. Det er en problemstilling, som afd. 9 tidligere har stået overfor, nemlig i 2007, hvor kommunen opsagde en børneinstitution i afdelingen. Dengang var løsningen at bygge tre +55 boliger. Men da fritidsklubben lå på førstesalen, skulle der denne gang skulle tænkes i andre baner. Afdelingsbestyrelsen og Ringgårdens tekniske afdeling gik i tænkeboks, og løsningen blev ungdomsboliger. Bygningsmæssige bindinger gjorde det til en lidt besværlig opgave, men 1. april var syv moderne ungdomsboliger klar til indflytning. Desuden var der på etagen nedenunder plads til at den lokale Spar-købmand kunne udvide sin butik betragteligt. lulu Ringgården Update 17

18 HUSK at du for fremtiden, skal du ansøge om boligstøtte hos: Udbetaling Danmark Kongens Vænge Hillerød Telefon: Hjemmeside: Lars Sønderskov Sørensen er ansat som varmemester i afd. 36 og 37. Lars er oprindeligt uddannet automekaniker og har tidligere været beskæftiget 9 år i Favrskov Kommunes Park- og Vejafdeling. Lars S. Sørensen Inden du søger, skal du have en attestation fra os, som vedlægges din ansøgning. Henvend dig i vores udlejningsafdeling. Finn Nissen Finn er ansat i Trigeparken som beskæftigelseskonsulent i Duk op Job som er rettet mod Trige-borgere, der står uden arbejde. Finn hjælper bl.a. med ansøgninger, praktik, og sparring i forhold til en eventuel jobsamtale. Det skulle lige nævnes... Vinderne af julekonkurrencen God sommer! Vi holder ferielukket i uge Den skarpe læser har nok opdaget, at vi har sprunget et blad over, da vi har arbejdet med vores nye hjemmeside derfor har vi slet ikke nævnt de heldige vindere af vores julekonkurrence. Vinderne er: 1. Grethe Carstens 2. Conny Shemtov 3. Jeannette Jensen

19 Velkommen til nye medarbejdere Kim er ansat som varmemester i afd. 7b og 11. Her varetager han beboerservice, og pasning af de grønne arealer m.m. Kim kommer fra et lignende job i Brabrand Boligforening. Redaktion: Christian Mariegaard, ansv. Kirsten Andersen Annie Svejgaard Nielsen Ulla Nielsen Ivan Søndergård Jensen Mette Broager Lauritzen Karina Mulvad Lulu Grønlund Mia Løvkvist Kim R. V. Nielsen Oplag: eksemplarer Forside: Atriet i afdeling 37 Foto: Martin Schubert Layout: Mia Løvkvist Johnny Brokholm Johnny Brokholm er ansat som ejendomsfunktionær i afd. 23 og 26. Han har stor erfaring med arbejdet med mennesker fra tidligere beskæftigelse. Nicolaj Skafsgaard Nicolaj er ansat som ejendomsfunktionærelev og vil derfor være tilknyttet forskellige afdelinger under sit uddannelsesforløb. Tryk: Silkeborg Bogtryk Eftertryk tilladt med kildeangivelse Stof til bladet sendes til: Boligforeningen Ringgården Dybedalen 1 A 8210 Aarhus V Synspunkter, der fremkommer i bladet, behøver ikke nødvendigvis at være udtryk for hovedbestyrelsens holdning Børnekulturfestival og kagedag i Trige For 5. år i træk arrangerede Helhedsplanen Børnekulturfestival i Trigeparken. Vejret var godt og på scenen var både børn fra Trige og voksne kunstnere til stor glæde for publikum. Martin og Ketil Den 22. maj var der international kagedag i Beboerhuset Oasen i Trigeparken arrangeret af Helhedsplanen. Dagens bedste kage blev kåret af de kagespisende gæster og her vandt Anna- Björgs islandske Skyr-kage. I alt deltog 8 forskellige kvinder fra 8 forskellige lande med lækre kager, og arrangementet blev besøgt af ca. 60 børn og voksne. Vinderen (tv) Anna-Björg

20 På et tidspunkt var det på tale at få rigtige altaner i stedet for den franske altan, fortæller Heidi og Tim. Men idéen blev skudt ned, fordi det betød en huslejeforhøjelse på 500 kr. pr. måned. Selvfølgelig kunne det være dejligt med en altan, men jeg synes, man skal passe på med at stille alt for store krav. Det er jo vigtigt, at beboere har råd til at bo her på en SU, siger Heidi. Det er nemlig muligt med en husleje på kr. inkl. forbrug for en to-værelses bolig. En rigtig to-værelses... Heidi og Tim bor i afd. 7A som er en ungdomsboligafdeling på Møllevangs Allé fra 1957 med i alt 27 boliger. Boligerne bærer præg af alderen, men de er store, billige og ligger helt perfekt. Vi ventede i to år på at få boligen, fordi vi ville have noget der både var større og billigere, end den private udlejningsbolig vi boede i tidligere, fortæller Heidi. Hun er lige kommet hjem fra universitetet, hvor hun læser Ph.d i kemi. Hun er i gang med syvende år ud af otte, som uddannelsen tager. Tim, hendes kæreste er også hjemme. Han arbejder på en maskinfabrik i Hasselager. De har boet fire år i boligen. Temmelig længe set i lyset af at unge i gennemsnit bor 1,5 år i en ungdomsbolig. Heidi og Tim fortæller, at der er en del stabile beboere i afd. 7A. Sikkert på grund af de rimeligt store boliger f.eks. er to-rumsboligerne på 61 kvm. Ja, det er en rigtig to-værelses, med en rigtig entré ikke noget med at gå direkte ind i stuen som man gør i mange ungdomsboliger, siger Heidi. Et andet stort plus ved boligen i afd. 7A er den helt perfekte beliggenhed i forhold til universitet og indkøbsmuligheder Kiwi og Rema 1000 ligger nærmest lige uden for døren og Storcenter Nord lige om hjørnet. Hvis Heidi og Tim skal pege på noget negativt, er det, at der er temmelig lydt i det mere end 50 år gamle byggeri, ligesom boligen bærer præg af alderen. De benyttede sig dog af muligheden for at få nyt køkken umiddelbart efter indflytningen. Til august vil Heidi og Tim se tilbage på gode år i afd. 7A, for de har netop sagt ja til anden bolig. De venter barn og skrev sig derfor op på AARHUSbolig.dk i håbet om at finde en større bolig inden for et års horisont. Men så kom tilbuddet om et af Århus Omegns spritnye rækkehuse i Hasselager og det tilbud var for godt at sige nej til. Så fremover bliver det Tim, som får kort afstand til arbejde. lulu 20 Ringgården Update

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1 ? SPØRGSMÅL OG SVAR til renovering af afdeling 1 ? GENHUSNING! Kan man blive boende i sin lejlighed under renoveringen? Nej, det er på ingen måder muligt. Hvornår kan man blive genhuset? Genhusning vil

Læs mere

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde.

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. REFERAT af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015 Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. 1. Valg af dirigent og referent m.m. Formand Søren Høgsberg foreslog

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen Fremtidsanalyse 11. november 2013 Ved kundechef Jonas M. Cohen Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Boliv Vejle 6. april 2011 Direktør Palle Jørgensen Boligforeningen Ringgården Hvad gør vi i Ringgården? Attraktive boliger? Hvad skal der

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole

Afdelingsbestyrelsens beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole s beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole I formand Søren Petersens fravær fremlagde sekretær Birte Rasmussen årsberetningen: Der er kun gået omkring 8 måneder siden sidste

Læs mere

Havnehusene. Familieboliger på Dagmar Petersens Gade på Aarhus Ø. Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav

Havnehusene. Familieboliger på Dagmar Petersens Gade på Aarhus Ø. Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav Havnehusene Familieboliger på på Aarhus Ø Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav Placeringen Aarhus Ø Aarhus bliver i disse år beriget med en nyanlagt og storstilet

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere

Almene boliger. Fællesorganisationens Boligforening. Slagelse. Fællesorganisationens Boligforening. Slotsalleen 55 4200 Slagelse. www.fob-slagelse.

Almene boliger. Fællesorganisationens Boligforening. Slagelse. Fællesorganisationens Boligforening. Slotsalleen 55 4200 Slagelse. www.fob-slagelse. Fællesorganisationens Boligforening Slagelse Boliger for alle Fællesorganisationens Boligforening Slotsalleen 55 4200 Slagelse www.fob-slagelse.dk Almene boliger Telefon: 58 52 25 55 Telefax: 58 50 14

Læs mere

afdeling 94 Afdeling 94 Boligselskabet Sct. Jørgen Afdeling 94 8800 Viborg

afdeling 94 Afdeling 94 Boligselskabet Sct. Jørgen Afdeling 94 8800 Viborg afdeling 94 Afdeling 94 PRINSENS ALLÉ CAMP er det engelske ord for lejr. LOGOS er det græske ord for tanke, fornuftens og talens brug, det specifikt menneskelige og kilden til den menneskelige kreativitet.

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Sønderparken. Moderne lejligheder. Attraktive fællesarealer. Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem

Sønderparken. Moderne lejligheder. Attraktive fællesarealer. Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem Sønderparken Moderne lejligheder Attraktive fællesarealer Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem Danmarksgade 81 7000 Fredericia Tel 75 92 48 44 adm@boli.nu Åbningstider Mandag - fredag:

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for afdeling 16 Stoldal 10-56. Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen, inspektør Steen Nørgaard, inspektør Thomas Petersen, Karina

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

i de almene boliger i lørdag den 11. september 2010 Boligforeningerne i Århus

i de almene boliger i lørdag den 11. september 2010 Boligforeningerne i Århus i de almene boliger i lørdag den 11. september 2010 Boligforeningerne i Århus Der findes ca. 710 boligorganisationer på landsplan. De har bygget godt Almene boliger har eksisteret i godt 100 år. Der er

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University Land: Wales, UK Periode: Fra: 01/01-13 Til: 01/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Deltagere: Søren Christiansen, Boligselskabet Baldersbo Michael Hesselberg,

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Resultater spørgeskemaundersøgelse:

Resultater spørgeskemaundersøgelse: Resultater spørgeskemaundersøgelse: Status opgjort 4. dec. 2013: 43 besvarelser + 6 eksterne besvarelser (de eksterne besvarelser vil i det nedenstående være angivet med rødt og er ikke regnet med i evt.

Læs mere

ET LILLE UDVALG AF FRANSKE EJENDOMME

ET LILLE UDVALG AF FRANSKE EJENDOMME ET LILLE UDVALG AF FRANSKE EJENDOMME Vi har flere hundrede ejendomme til salg i Sydfrankrig. Her er et lille udvalg. Kontakt os med Deres ønsker og behov på tlf 70 20 29 59 eller email hs@helleskovby.dk

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Århus Kommune

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

BØGEparken - bo billigt til leje nær skov og fjord

BØGEparken - bo billigt til leje nær skov og fjord BØGEparken - bo billigt til leje nær skov og fjord Brejning lystbådehavn Vejle fjord Kellers park Bo i Bøgeparken nær skov og fjord Hvorfor låne millioner for at bo ved skov og fjord, når du kan leje til

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

Lyder næsten for godt til at være sandt men det ER virkelighed!

Lyder næsten for godt til at være sandt men det ER virkelighed! råderetten Råderetten FOTO: JESPER SENECA Din unikke mulighed for at få forbedret din bolig med fx et nyt køkken eller nyt bad uden at det koster en formue Af redaktør Joan Grønning jgr@boligfa.dk Drømmer

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Sådan finder du din studiebolig

Sådan finder du din studiebolig Sådan finder du din studiebolig Du er lige blevet optaget på dit yndlingsstudie, men det er i den anden ende af landet, og boligmarkedet er en slagmark. Hvordan finder du noget ordentligt, som også er

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Jeg vil som jeg plejer aflægge beretning, der dækker tidsrummet fra sidste generalforsamling til dato. Administrationen. FA09 har for nylig fået nye lokaler

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Personalemøde, Haraldskær d. 20.12.11

Personalemøde, Haraldskær d. 20.12.11 Afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiets grundpille En god afdelingsbestyrelse er guld værd for beboerne, administrationen og organisationsbestyrelsen En dårlig afdelingsbestyrelse kan forpeste tilværelsen

Læs mere

Bilag 1: Udkast til Naturperlens danske hjemmesidetekst

Bilag 1: Udkast til Naturperlens danske hjemmesidetekst Bilag 1: Udkast til Naturperlens danske hjemmesidetekst -[forside]- -[overmenu]- Lejligheder og værelser Lejligheder og værelser Naturperlen er en hyggelig landejendom med en fantastisk udsigt over den

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE Olof Palmes Park ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng Adresse: Olof Palmes Allé 42B Skejby, Århus www.olofpalmespark.dk

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

REFERAT AFDELINGSMØDET AUGUST 2014

REFERAT AFDELINGSMØDET AUGUST 2014 Tilstede: 15 husstande REFERAT AFDELINGSMØDET AUGUST 2014 Velkomst ved afdelingsbestyrelsen Thomas Hansen, formand bød velkommen. 15 ud af 33 lejemål var til stede ved mødet. Valg af dirigent Thomas Hansen

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Nej til SU-nedskæringer

Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Regeringen har meldt ud, at der skal spares 2 mia. kr. på SU en og at studerende skal hurtigere igennem deres uddannelser. Det betyder, at den kommende SU-reform

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

Boligmarked 00:00:00. Start vignet

Boligmarked 00:00:00. Start vignet Boligmarked 00:00:00 Start vignet 00:01:11 Der er cirka 5 millioner mennesker i Danmark. Over halvdelen bor i en bolig, de ejer. Man kan også leje en bolig. Som regel er begge dele meget dyrt, så det kan

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem Børge Sørensen bestyrelsesmedlem X Per Hasager

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

AAB Afd.18. 1.oktober 2015. Blad nr. 7 BEBOERINFO

AAB Afd.18. 1.oktober 2015. Blad nr. 7 BEBOERINFO AAB Afd.18 1.oktober 2015 Blad nr. 7 BEBOERINFO Kære Beboere Efteråret har meldt sin ankomst, med det følger mange opgaver i afd.18 blandt andet afdelingsmødet som blev afholdt torsdag d. 3. september

Læs mere

Oplysning om Afdeling:

Oplysning om Afdeling: Oplysning om Afdeling: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på beboermødet. Det er afdelingsbestyrelsens opgave mellem beboermøderne at varetage det løbende samarbejde

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning.

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Claus-Peter Aanum. Boligforeningen Ungdomsbo i Esbjerg, den 15. marts 2012. Første gang jeg stiftede

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Skovvej 6-8-10 A-B-C-D-E afdeling 12. Mandag, den 7. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP) og

Læs mere

NYE TIDER I NYDAMSPARKEN

NYE TIDER I NYDAMSPARKEN SK HUmøde info rts, kl. 18d år ma 25. ldkærg o på K NYE TIDER I NYDAMSPARKEN Nydamsparken er et godt sted at bo. Afdelingen ligger centralt og gårdrummet danner en grøn oase i en levende bydel. Og beliggenheden

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE?

SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE? SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE? 2 HILLERØD DEN FØRSTE BOKLOK KOMMUNE Hillerød kommune var den første kommune som kunne tilbyde BoKlok boliger i Danmark. Det skete med opførelsen

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Poul Ankersen Lone

Læs mere

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Sammen - og alligevel sig selv KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Forleden sad jeg og talte med en af de andre beboere. Vi kom til at tale om, hvad vi skulle spise om aftenen. Vejret var godt,

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50.

Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50. Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50. Fremmødte: 163 husstande Inviterede teknikere: Jens Nielsen (JN), Wissenberg

Læs mere

Søhusene. Nakskov Almene Boligselskab administreres af Boligkontoret Danmark Skriv dig op til Søhusene allerede nu på: www.boligkontoret.

Søhusene. Nakskov Almene Boligselskab administreres af Boligkontoret Danmark Skriv dig op til Søhusene allerede nu på: www.boligkontoret. Søhusene Nakskov Almene Boligselskab bygger i samarbejde med Boligkontoret Danmark, Enemærke & Petersen, Arkitema og Alectia 104 nye 1-4 rums lejeboliger på 65-120 m 2 i skøn beliggenhed tæt på fjorden

Læs mere