Bliv grønnere! Gode råd til et mere miljøvenligt liv. Europæiske Fællesskabers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bliv grønnere! Gode råd til et mere miljøvenligt liv. Europæiske Fællesskabers"

Transkript

1 Bliv grønnere! Gode råd til et mere miljøvenligt liv Europæiske Fællesskabers

2 Bliv grønnere! 1 Indledning 3 Energi 8 Luft 12 Vand 16 Jord Indledning Europe Direct er en service, der giver dig svar på dine spørgsmål om Den Europæiske Union Yderligere oplysninger om EU kan fås på internettet. De ligger på Europa-serveren ( Bibliografiske data findes bagest i denne publikation. Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 2005 ISBN De Europæiske Fællesskaber, 2005 Eftertryk tilladt med kildeangivelse. Printed in Belgium TRYKT PÅ GENBRUGSPAPIR Nyt frikaldsnummer: Hvad foregår der? Menneskets aktiviteter i den moderne verden påvirker miljøet. I de sidste 50 år er situationen blevet alvorligt forværret: global opvarmning, tab af biodiversitet, rovdrift på naturressourcer, bjerge af affald, øget anvendelse af kemikalier, der desværre alle belaster miljøet. Har vi nogensinde sat os ned og tænkt over, hvordan det går til? Hvem kan vi drage til ansvar? Som europæiske borgere er vi bekymrede for miljøet, men vi har tendens til at kritisere tredjeparter såsom industrien eller regeringen. Vi glemmer ofte, at vi også selv har stor indflydelse på miljøet - med måden, vi lever på, og med det, vi foretager os. Ved at træffe de rigtige valg i vore daglige gøremål kan vi ændre vores påvirkning af miljøet til en positiv påvirkning. Små ændringer i de daglige vaner kan kollektivt få store og positive miljøvirkninger. Er der nogen, der gør noget ved det? EU's politik har haft gode resultater og reduceret en række miljøbelastninger, og de nationale regeringer har truffet væsentlige foranstaltninger til at gennemføre fællesskabslovgivningen. Miljøbeskyttelse er blevet prioriteret højt på næsten alle politikområder. Industrien er også ved at sætte miljøet højt på dagsordnen og indfører foranstaltninger for at blive mere miljøvenlig, samtidig med at den bliver stadig mere energieffektiv. Ikke kun EU, nationale regeringer og industrien spiller en rolle her. Vigtigst af alt: vi som europæiske borgere har muligheden for at mindske belastningen betydeligt. Hej! Jeg hedder Jiffy. Jeg vil føre dig gennem denne brochure og hjælpe dig med at blive grønnere!

3 Energi 2 3 Hvad kan vi så gøre? De små ting, vi gør hver dag, kan samlet får stor indvirkning på miljøet. Ved at træffe de rigtige valg - hjemme, på arbejde eller i supermarkedet - kan vi yde vores vigtige bidrag til at mindske miljøbelastningen. Derfor at vi oprettet et miljøtoolkit ('Environmental Toolkit') for at hjælpe dig med til at ændre dine vaner, optræde på en miljøvenlig måde og blive grønnere! Hvad er miljøtoolkit? Hvorfor bør jeg bruge den? Hør her: når vi f.eks. vælger at tage bilen fremfor toget, udleder vi gennemsnitlig op til 30 gange flere CO 2 -emissioner. Når vi vælger at lade vore elapparater stå på stand-by fremfor at slukke helt for dem, bruger vi fortsat energi, og elregningen forøges med op til 10 % på et år. Så vi kan gøre noget ved det - ved bare at ændre nogle småvaner i dagligdagen. Det kræver næsten ingen indsats, men får en stor virkning. Hvornår starter jeg så? Siden begyndelsen på det 20. århundrede er jordens temperaturer steget hurtigt - de er i gennemsnit steget med 0,6 C på verdensplan og med 0,95 C i Europa. Den globale opvarmningstakt har nu nået 0,2 C pr. tiår - en meget hurtig ændring efter historiske normer. Virkningerne af denne opvarmning mærkes allerede og forventes at blive større, efterhånden som temperaturerne fortsat stiger. Klimaændring er et fænomen, som vi hører og læser mere og mere om hver dag. Men hvad betyder det egentlig? Og hvorfor ændre vores klima sig? Kan vi i det hele taget gøre noget ved det? CO 2 og andre drivhusgasser (DHG) findes naturligt og hjælper med til at holde jorden varm. Uden dem ville gennemsnitstem peraturen på jorden være omkring 30 lavere. Menneskets aktiviteter, som f.eks. at opvarme huset, se fjernsyn eller køre bil, kræver imidlertid energi, der produceres ved at brænde fossile brændsler, der til gengæld frembringer CO 2. Disse yderligere DHG bevirker, at jorden opvarmes unaturligt, og det er det, vi kalder global opvarmning, og den overordnede virkning er klimaændring. Det bekræftes af langt størstedelen af verdens ledende klimaeksperter. I EU tegner industrien (herunder energiproduktion) sig for 48 % af alle drivhusgasemissioner. Transport tegner sig for 21 % og landbrug for 10 %. De resterende 17 % af drivhusgasemissionerne frembringes faktisk af husholdninger og mindre virksomheder. Vi er imidlertid også ansvarlige for emissionerne fra andre sektorer - husholdninger alene anvender f.ek. 30 % af den elektricitet, der forbruges i EU, og halvdelen af emissionerne fra transportsektoren kommer fra privatbiler! Miljøtoolkit giver tips om, hvordan du kan ændre nogle småvaner, der kan gøre en stor forskel. Miljøtoolkit indeholder Jiffys miljøquiz, der giver dig nogle gode råd om, hvad der er miljøvenligt, og en toolkitdatabase, hvor du kan finde mange flere oplysninger om, hvordan du kan blive mere miljøvenlig hver eneste dag. Du er allerede i gang! Ved at læse denne brochure får du tips til at ændre dine vaner, blive mere miljøvenlig, og du kommer oven i købet til at spare penge! Indledning

4 4 5 Nogle fakta I Europa er det gennemsnitlige antal vejr- og klimarelaterede katastrofer, såsom voldsomt uvej og oversvømmelser, fordoblet i løbet af 90-erne sammenlignet med det foregående tiår. Rundt om Europa er middelvandstanden steget med mellem 0,8 og 3 mm om året i de sidste 100 år, og stigningstakten forventes at blive 2-4 gange så stor i dette århundrede. Snedækkede arealer på den nordlige halvkugle er mindsket med 10 % siden midten af 60'erne. Trefjerdedele af gletcherne i De Sweiziske Alper vil sandsynligvis være forsvundet i Kyoto-protokollen De Forenede Nationers Kyoto-protokol, der er ratificeret af 148 regeringer og trådte i kraft i februar 2005, kræver, at 36 industrilande i de fleste tilfælde skal reducere eller begrænse deres drivhusgasemissioner med mellem 5 og 8 % i forhold til 1990-emissionsniveauerne inden Det europæiske klimaændringsprogram I 2000 lancerede EU det europæiske klimaændringsprogram for at indføre foranstaltninger, der skulle hjælpe medlemsstaterne med at reducere DHG-emissioner på omkostningseffektive måder, for at de kunne overholde deres forpligtelser i henhold til Kyoto-protokollen. EU har under dette program udviklet og gennemført en emissionshandelsordning på virksomhedsplan: hver medlemsstat har tildelt et begrænset antal CO 2 -emissioner til deres industrier, som kan købe og sælge disse emissionsk voter indbyrdes for at holde omkostningerne ved overenss temmelse nede. Ordningen dækker næsten halvdelen af EU's CO 2 -emissioner. Programmet indeholder over 40 andre foranstaltninger. F.eks.: mål for øget anvendelse af vedvarende energikilder; energieffek tivitetsnormer for nye bygninger; bilfabrikanter, der sælger privatbiler i EU, har frivilligt indgået forpligtelser om at reducere deres bilers CO 2 -emissioner; osv. Hvordan kan jeg spare energi? Der er mange måder, du kan spare energi på uden at ændre dine vaner drastisk. Jiffy har samlet nogle tips, men du kan finde mange flere under miljøtoolkit: Sluk lyset! Mange af os har derhjemme for vane at lade lyset brænde, når vi forlader et rum. Jo mere el vi forbruger, jo flere fossile brændsler brændes der for at kunne producere den, og jo flere CO 2 -emissioner sendes der ud i luften. Ved bare at slukke for fem lamper derhjemme hver aften i et år vil du gennemsnitligt spare 60 euro på din elregning! Du kan også spare energi ved at købe lavenergipærer - de er fem gange så energieffektive. Lavenergipærer er lidt dyrere, men det opvejes i høj grad ved det mindre forbrug og den længere levetid, gennemsnitlig 10 gange længere. Energibesparende husholdningsapparater! Køleskabe udgør gennemsnitligt 25 % af husholdningernes elforbrug. Vi spilder energi, hver gang vi lader døren stå åben, hvis køleskabet ikke afrimes regelmæssigt, og når vi sætter varm mad i køleskabet. Hvis der f.eks. er 3 mm rimfrost i dit køleskab, forbruger det faktisk op til 30 % mere el. Hvis du køber nyt køleskab, så vælg et med automatisk afrimning. Vær sikker på, at husholdningsapparatet er "A"-mærket ifølge det pligtige europæiske energieffektivitetsmærke. A-mærkede vaskemaskiner bruger halv så megen el som en standardmaskine. Energi Energi

5 6 Tør naturligt! Tørring af tøj efter naturmetoden er langt den bedste måde at gøre det på: det forbruger ingen energi og skader ikke tøjet! Hvis du ikke kan undgå at bruge en tørretumbler, så vær opmærksom på, at alt tøjet er slynget godt inden, og sæt tumbleren på mellemvarm og ikke intens varme. Hvis du over- eller underfylder tørretumbleren, bruger du mere strøm. Tjek filteret regelmæssigt for at opnå den bedste energieffektivitet. Isoler dit hjem! Sørg for at dit hjem er velisoleret. Dobbeltruder kan forebygge op til 20 % varmetab - de betaler sig ind på gennemsnitlig 6 år. Der findes andre simple måder at undgå varmetab på i hjemmet, som f.eks. at trække gardinerne for om aftenen eller lufte ud i et rum i nogle få minutter, som er nok til at forny størstedelen af indeluften. Du kan også let isolere varmtvandsbeholderen ved at indhylde den i en isolerende kappe. Ikke standby - sluk fuldstændigt! Efterlad ikke fjernsynet, videoen, DVD-spilleren, pc'en og sterioanlægget på standby, og lad heller ikke din mobiltelefonoplader sidde i stikket, når du ikke brugen den. Ved at slukke fuldstændigt for dine apparater kan du spare op til 10 % på elregningen. Det samlede standby-forbrug i husholdninger alene svarer næsten til Belgiens samlede årlige energiforbrug! Skru ned på termostatet! Omkring 60 % af de europæiske husholdningers gennemsnitlige energiforbrug går til rumopvarmning. Hvis vi skruer termostatet ned med bare 1 C, vil vi dårligt kunne mærke forskellen, men vi ville spare 7 % på den årlige varmeregning. Læg låg på! Lægger du låg på gryden, når du laver mad, kan du spare op til % af den nødvendige energi til at lave retten. Madlavning i trykkoger reducerre også energiforbruget. Og kog aldrig mere vand til en kop the, end du har brug for. Energi

6 Luft 9 I dag lever næsten 80 % af europæerne i byområder. Storbyens jag og den tunge trafik på veje og motorveje har stor indvirkning på luftkvaliteten og således på vores helbred, for det giver luftvejsproblemer og allergier. Fællesskabslovgivningen og national lovgivning har gjort store fremskridt med at tackle luftforurenende stoffer såsom svovldioxid, bly, kvælstofoxider, carbonmonoxid og benzen. Svovldioxidemissionerne i EU-15 er blevet reduceret med over 60 % siden 1990 og kvælstofoxidemissionerne med 21 %. Luftkvaliteten forårsager dog stadig problemer. De væsentligste forurenende stoffer er partikler og jordnær ozon. Partikler formodes at bevirke, at europæere i år 2000 døde i en for ung alder og på grund af jordnær ozon. Europæernes levetid er i gennemsnit blevet forkortet med 9 måneder. De negative virkninger af luftforurening vil mindskes noget i Europa med de igangværende luftforureningspolitikker, men vil fortsat være omfattende, hvis der ikke gøres en større indsats. Ud over at frembringe CO 2 -emissioner bidrager vejtransport i høj grad til luftforureningen. Selv om bilfabrikanterne har opnået betydelige emissionsreduktioner ved at producere energieffektive biler, er der flere biler på vejene hver dag, der fortsat gør vejtransport til en vigtig forureningskilde. Partikler og ozon Partikler dannes for det meste af forbrændingsrelaterede kilder, men de opstår også fra luftformige forurenende stoffer såsom kvælstofoxider (NO x ) og flygtige organiske forbindelser (VOC). VOC kommer fra kilder som den petrokemiske industri, olie, motortrafik, opløsningsmidler i malinger og mange husholdningsprodukter. Der findes også naturlige VOC-kilder, f.eks. nåletræer. Kvælstofoxider frembringes hovedsagelig ved forbrænding af fossilt brændsel, f.eks. i motorer og kraftværker. Ozon er en luftart, der dannes ved en fotokemisk reaktion mellem to grupper kemikalier, flygtige organiske forbindelser (VOC) og kvælstofoxider under påvirkning af sollys og varme. Derfor har jordnær ozon tendens til at øges om sommeren med skadelige virkninger for helbredet (irritation af hals og øjne, åndenød, navnlig særlig udsatte grupper som astmatikere, børn og ældre). Til gengæld beskytter ozonen i stratosfæren alt levende på jorden mod de farlige UV-stråler. Hvordan kan jeg hjælpe med at rense luften? Det kan godt være, det er svært at forstå, men vi kan hjælpe med at rense luften for partikler og forurenende stoffer, når vi kører til arbejde eller skole, bruger varmen eller luftkonditioneringen, ja selv når vi pudser vinduer. Her har du nogle tips til at gøre det rigtige: Luft Vælg dog de lokale produkter! Godstransport med fly fra den ene ende af verden til den anden frembringer 200 til 400 gange flere DHG end at transportere dem med lastbil over 50 km. Prøv at spise sæsonens lokale produkter: de gør dig sundere, de smager af mere, og der frembringes ikke nær så mange DHG.

7 10 Kør sammen eller tag bussen eller toget! 10 En fantastisk løsning på længere ture er at køre sammen eller benytte de offentlige transportmidler, fordi mange flere kan transporteres i et køretøj. En tur på km i bil vil frembringe den samme mængde CO 2 -emissioner som et tog, der kører en gang rundt om jorden! Hvis du absolut skal tage bilen Hvis du lader bilen varme op, mens den står stille, bruger den op til 50 % mere brændstof. Hvis du straks starter med at køre, vil motoren nå sin driftstemperatur hurtigere. Sørg for altid at have det rette dæktryk: hvis trykket er 0,5 bar for lavt, skal du bruge 5 % mere brændstof, så du forurener også mere. Bruger du luftkonditioneringen, øges forbruget med 30 %; kører du med vinduerne åbne, forøges forbruget kun med 5 %. Kører du med tagbaggage, kan brændstofforbruget øges med %. Det er bedre at hægte cyklerne bag på bilen. 4. og selv 5. gear er de mest økonomiske, hvad brændstofforbrug angår. Overhold hastighedsbegrænsningerne: du vil spare benzin, reducere udstødningsgasser og selvfølgelig køre mere sikkert! Se efter blomsten! Miljømærket er en frivillig ordning, der skal tilskynde erhvervslivet til at markedsføre produkter og tjenesteydelser, der er mere miljøvenlige. Produkter med blomstermærket er VOC-fri og hjælper derfor med til at forbedre indeluften. Se efter blomsten på vaskemidler, toiletpapir og malinger og lakker til indendørs brug. Lad bilen stå tag cyklen! 27 % af de partikler, der udledtes i Europa i 2001, kom fra transport. Gennemsnitligt er hver tredje tur, vi kører i bilen, mindre end 2 km lang. Hvis du tager cyklen, mindsker du ikke kun trafikken, men også emissionerne. Tag cyklen, når du skal hente avisen eller morgenbrødet: det er sundere, og så er det gratis! Luft

8 Vand 13 Globalt set er vand ved at blive en af jordens knappeste naturressourcer: mindre end 1 % af jordens vand er drikkevand, og over 1,2 mia. mennesker har ikke adgang til rent drikkevand. Heldigvis er der nok af vand i Europa, selv om der i nogle områder i Sydeuropa stadig oftere er vandmangel og tørke. Vandmængden på kontinentet er ikke det største problem, men kvaliteten og forvaltningen af vandet er langt fra tilfredsstillende og udsat for betydelig belastning. Drikkevandskvaliteten i Den Europæiske Union er generelt meget god, og det er næsten overalt sikkert at drikke vand fra hanen. Alt vand skal imidlertid behandles, før det er sikkert at drikke, da det kunne være forurenet med stoffer, der udvaskes til grundvand og overfladevand (gødningsstoffer, pesticider, industrielle giftige kemikalier eller bakterier, der kunne være kommet fra menneskers og dyrs afføring). Vandbehandling er en bekostelig og energikrævende proces. Det vil nok overraske dig at få at vide, at industrien - selv om den er ansvarlig for noget af forureningen - ikke anses for at være den største synder. Det er relativt let at lovgive, således at industrien tvinges til at reducere vandforbruget, forbedre effektiviteten og reducere forureningen. De største problemer skyldes anvendelse af gødningsstoffer og pesticider. Da vandet kommer i kontakt med dem, transporteres de til floderne og derefter til havet. Næringsstoffer, hovedsagelig fra gødningsstoffer og afstrømning fra landbruget (gødning fra dyr), er en af hovedårsagerne til overfladevandsforurening. De forårsager fremskyndet algevækst og fremmer andre former for planteliv, der får andre planter og dyr til at mangle ilt, lys og plads. Dette fænomen, der hedder eutrofiering, skader biodiversiteten og forurener overfladevandet. Alt for stor algevækst er det synlige tegn på eutrofiering. Omkring 35 % af det vand, der kommer ud af hanerne, kommer fra overfladevand (søer, floder), hvoraf 20 % er alvorligt truet af forurening. De resterende 65 % kommer fra grundvandet, også kaldet vandårer, der opbevarer det regnvand, der siver ned gennem jorden. Mindskelse af vandforureningen er vigtig, ikke kun fordi vi vil bruge vandet, men også for at beskytte planter og dyr, der lever i vores floder, søer og have. Selv om EU har gjort en masse for at reducere forureningen i de sidste 30 år, skal der stadig gøres en stor indsats, og der kan vi spille en rolle. Hvordan kan jeg bruge vand mere ansvarligt? 7 % af det vand, vi bruger, anvendes gennemsnitligt til drikkevand og madlavning. 22 % anvendes til opvask og tøjvask, 20 % til toiletsystemer, 39 % til karbad og brusebad, og 6 % til bilvask og havevanding. Jiffy giver her nogle gode tips om at bruge vandet på en mere ansvarlig måde: Regn, regn bliv her! Regnvand er det perfekte alternativ til drikkevand. Du kan opsamle regnvand ved at stille tomme spande eller andre beholdere udenfor. Du kan bruge dette vand til at vaske bil eller vande have. Husk nu, at det bedste tidspunkt for havevanding er om aftenen. Vand

9 14 Tjek hanerne! En vandhane, der drypper døgnet rundt, spilder ca. 25 l vand. Hvis vi lukker for hanen, mens vi børster tænder, kan vi spare op til l. Hvis alle europæere lukkede for hanen under tandbørstning, ville det sparede vand på et år kunne fylde olympiske svømmepøler. Et brusebad bruger _ af det vand, et karbad bruger. Tag brusebad, vær miljøvenlig og spar penge på vandregningen! Vent eller brug sparefunktionen Sæt kun vaskemaskinen og opvaskemaskinen i gang, når de er fulde. Eller indstil maskinerne på halv fyldning, når du skal vaske mindre mængder. Denne indstilling gør, at du bruger mindre vand, men også at du sparer på elforbruget. Maling, lak, medicin, olie Hæld ikke kemiske stoffer i vasken - ingen maling, lak, insektmidler eller medicin. Undgå også at hælde olie i vasken - hverken stegeolie eller salatolie, og så sandelig heller ikke maskinolie! Alle disse produkter kan beskadige driften af spildevandsbehandlingen ved at dræbe faunaen eller blokere rørledningerne. Undersøg, om der er indsamlingscentre for medicin og olie i nabolaget, så du kan bringe gamle medicinrester og brugt olie dertil. Tjek hanerne! Et brusebad bruger _ af det vand, et karbad bruger. Tag brusebad, vær miljøvenlig og spar penge på vandregningen! Vand

10 Jord 17 Biodiversitet dækker over mangfoldigheden af liv af alle slags - mangfoldighed af arter, af genetisk variation inden for en art og af økosystemer. Biodiversitet sørger for en lang række livsnødvendige ydelser, såsom føde og rent vand og bestøvning. Den bremser ligeledes klimaændringer, afbøder naturkatastrofer osv. Den økonomiske værdi af de produkter og tjenester, som økosystemerne og arterne giver - ved liv på jorden - er blevet anslået til mia. EUR om året - næsten dobbelt så meget som det, mennesker producerer på et år. Det er blevet anslået, at den aktuelle globale takt for tab af biodiversitet er til gange højere, end takten for den naturlige uddøen. Hovedårsagen til dette tab er intensive produktionssystemer, omdannelse af levesteder til bebyggelse, udvindingsindustrier, rovdrift på naturressourcer gennem fiskeri og jagt, forurening og globale klimaændringer. En europæers økologiske fodaftryk dækker 4,97 ha*. Hvis nutidens 6 mia. mennesker alle levede og forbrugte som europæere, ville vi have brug for næsten 3 kloder. Men vi har kun én! I modsætning til den udbredte mening er hovedproblemet, der frembringes af de nuværende ressourceanvendelsesmønstre, deres miljøvirkninger og ikke den eventuelle knaphed af bestemte ikke vedvarende ressourcer. Den tilsyneladende grænseløse tilgængelighed af fossile brændsler, og følgelig deres udbredte anvendelse til fremstilling af energi, har f.eks. forårsaget nogle af de alvorligste miljøproblemer: luftforurening og global opvarmning. Hvad angår vedvarende ressourcer (planter, fisk, dyr), er knapheden herpå i sig selv et miljøproblem. Bestemte arters uddøen betyder f.eks. tab af biodiversitet, og inddragelse af naturarealer betyder tab af levesteder. Hvert år i Den Europæiske Union alene smider vi 1,3 mia. t affald ud - omkring 40 mio. t af det er farligt affald. Det vil sige ca. 3,5 t fast affald for hver mand, kvinde og barn. Hertil kommer yderligere 700 mio. t landbrugsaffald, og det er klart, at behandling og bortskaffelse af alt dette materiale - uden at skade miljøet - bliver et kæmpeproblem. OECD har anslået, at vi inden 2020 kunne producere 45 % mere affald, end vi gjorde i Desuden bliver det meste af det, vi smider væk, enten brændt i forbrændingsanlæg eller deponeret på lossepladser. Begge affaldsbehandlingsmetoder har negative miljøvirkninger. Affaldet udleder CO 2 og methan til luften, og kemikalier og pesticider havner i jorden og grundvandet. Affaldsproduktion er uundgåelig, men vi kan gøre vores til at reducere vores eget affald. Nogle fakta I Europa er omkring 42 % pattedyr og 45 % sommerfugle truet. 80 % af fiskebestanden er nærmer sig kollaps, eller der er uvished om bestanden på grund af overfiskeri. I Europa er antallet af fugle på almindelig landbrugsjord og i skove faldet med 71 % mellem 1980 og Men 18 % af arealet (EU15) er nu udpeget som bevaringsområder som led i EU's Natura 2000-netværk. Vidste du det? Skjult affald frembragt ved fremstilling af: 1 kg aluminium 5 kg En tandbørste 1.5 kg En kaffemaskine 298 kg En mobiltelefon 75 kg En pc 1,500 kg En guldring 2,000 kg Kilde: Wupperstal Institut ( NB: webstedet repræsenterer ikke Europa-Kommissionen og forvaltes eller ajourføres heller ikke af Europa-Kommissionen. Webstedet er måske ikke tilgængelig på alle EU-sprog. *Find flere oplysninger på: NB: webstedet repræsenterer ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens holdning og forvaltes eller ajourføres heller ikke af Europa-Kommissionen. Ikke alle websteder er tilgængelige på alle EU-sprog. Jord

11 18 19 Hvordan kan jeg frembringe mindre affald? En europæer producerer gennemsnitligt 1 kg affald pr. dag. For at reducere denne store mængde er reglen "reducer - genbrug - genvind": REDUCER Reducer emballaden ved at købe i løs vægt eller køb genavendelige produkter: Køb frugt og grønt i løs vægt i stedet for forpakket Køb koncentrerede produkter, der anvender mindre emballage GENBRUG Prøv at finde andre anvendelser for ting i stedet for at smide dem væk: Ombetræk: giv din sofa et nyt trendy look i stedet for at købe en ny. Reparer: forsål dine sko, så varer de længere. Find nye anvendelser: brug gamle dokumenter som kladde eller plastbeholdere til oplagring. Forær dine ting bort eller sælg dem til genbrug. GENVIND Du kan sortere papir, pap, træ, aluminiumsdåser, plastikflasker, glasflasker og glasbeholdere, elektrisk udstyr, it-udstyr, batterier Der vil dog altid være emballage, du bliver nødt til at købe, og som du ikke kan genbruge. Prøv derfor at vælge genanvendelig emballage og sorter det. Dine gamle papkasser vil blive brugt til at fremstille aviser, dine glasflasker vil blive brugt til at lave nye glasflasker, og dine plastikflasker vil genopstå som ny emballage, byggemateriale, ja måske endda som tøj! Væk med engangsklude! Engangsklude tegner sig for 50 kg affald pr. år i en europæisk gennemsnitshusstand. Hvis hver eneste husstand brugte dem til kropspleje og rengøring, ville den samlede mængde være yderligere 9 mio. t om året! Hvis du i stedet bruger støveklude eller gamle klude til rengøring, undgår du ikke kun alt det affald, men du bruger endnu en gang noget, du ellers ville have smidt væk! Brug genbrugsposer til dine indkøb! Selv sammenlignet med papirsposer af samme størrelse kræver fremstilling af genanvendelige plastikposer 3 gange mindre vand. Der udledes desuden 80 % til 90 % færre DHG og syreholdige luftarter til luften! Hvis alle brugte en indkøbskurv, ville milj øvirkningerne mindskes yderligere. E-affald I betragtning af den teknologiske innovationshastighed bliver mange af os fristet til at få en ny mobiltelefon, et avanceret fjernsyn eller en opvaskemaskine. Elektronikskrotmængden stiger med 3-5 % om året, alle EU-borgere producerer hver især omkring kg e-affald om året, og hidtil er 90 % af dette affald endt på lossepladsen, blevet brændt eller genvundet uden nogen forbehandling. E-affald indeholder stoffer såsom tungmetaller og kemikalier, der kan være yderst skadelige for menneskers sundhed, hvis de ikke bortskaffes med omhu. Fra den 13. august 2005 vil forbrugerne gratis kunne aflevere deres gamle udstyr til forretningen, når de køber nyt i forholdet 1-til-1. Køb genopladelige batterier! Batterier indeholder skadelige kemiske stoffer og metaller og bør derfor bortskaffes med omhu på de dertil indrettede indsamlingssteder i dit område. Som alternativ kunne du jo også bruge genopladelige batterier. Natur og biodiversitet Hvis vi f.eks. er opmærksomme på, hvor de produkter, vi køber, kommer fra, kan vi medvirke til at påvirke virksomhederne til ikke at markedsføre miljøskadelige varer. Ansvarlig turisme kan hjælpe med til at bevare skønheden af de områder, som vi gerne vil besøge. Jord Jord

12 JIFFY s TIPS Jiffy har en hel masse tips, han gerne vil dele ud af. Prøv Jiffys miljøquiz og opdag, hvordan du bliver mere miljøvenlig: TOOLKIT-DATABASEN I toolkit-databasen er der over 140 forskellige websteder fra hele Europa, som du kan besøge. Du kan lede efter et toolkit efter land, tema, sprog, værktøj og/eller brugergruppe (vælg henholdsvis 'country', 'topic', 'language', 'tool' og/eller 'public audience'). Find ud af, hvordan miljøspørgsmål behandles i dit eget land, og hvordan du kan blive mere miljøvenlig hjemme hos dig selv og i byen. GENVIND... Du kan sortere papir, pap, træ, aluminiumsdåser, plastikflasker, glasflasker og glasbeholdere, elektrisk udstyr, it-udstyr, batterier Jord SALG OG ABONNEMENT Publikationer, der er produceret af Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer (Publikationskontoret) og sælges, kan købes hos vore salgskontorer overalt i verden. Hvordan får jeg fat på en publikation? Når du har fået listen over salgskontorerne, kan du efter eget valg kontakte det, der passer dig bedst, og afgive bestilling. Hvordan får jeg fat på listen over salgskontorerne? Gå ind på Publikationskontorets websted eller bestil den i papirudgave pr. fax på nr. +(352) BEMÆRK: Europa-Kommissionen Bliv grønnere! Forslag til en grønnere verden Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer s. 21 x 21cm ISBN Webstederne i den europæiske 'Toolkit Database', der ligger på Europa-webstedet, repræsenterer ikke Europa-Kommissionens nødvendigvis holdning, forvaltes ikke af den og ajourføres heller ikke af den. Ikke alle websteder er tilgængelige på alle EU-sprog.

13 KH DA-C

Vand. Hvor mange m 3 vand bruger skolen pr. måned? Pr. år? Bedøm om skolen bruger mere eller mindre vand end sidste år?

Vand. Hvor mange m 3 vand bruger skolen pr. måned? Pr. år? Bedøm om skolen bruger mere eller mindre vand end sidste år? Eksempler på spørgsmål til Miljørevision Svarene på spørgsmålene kan findes i et samarbejde med det tekniske personale, ved at spørge elever og lærere og ved selv at undersøge forholdene. Vand Hvor mange

Læs mere

Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål om Den Europæiske Union. Frikaldsnummer (*):

Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål om Den Europæiske Union. Frikaldsnummer (*): Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål om Den Europæiske Union Frikaldsnummer (*): 00 800 6 7 8 9 10 11 (*) Nogle mobiloperatører tillader ikke opkald

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd Spar på energien Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd varme Udnyt varmen rigtigt JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 15,5 14,5 14 9 3,5 2 2 2 3 8 12 14,5 Årligt

Læs mere

Jorden venter. Missionen er planlagt. Er du parat?

Jorden venter. Missionen er planlagt. Er du parat? Du kan gøre en forskel Du har sikkert allerede hørt om klimaforandringer og drivhuseffekt. Om overforbrug og madspild. Du har sikkert også set billeder af isbjerge, der smelter, af oversvømmelser eller

Læs mere

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet Så skåner du også miljøet Vi har tidligere været vant til, at der var vand nok, og at vand er næsten gratis. Sådan er det ikke mere. I denne folder får du en række gode råd, som kan hjælpe dig til at bruge

Læs mere

»Sådan får De bedre vand-vaner«

»Sådan får De bedre vand-vaner« »Sådan får De bedre vand-vaner«danske Vandværkers Forening Det forventer vi af drikkevandet: Det er billigt Det er ikke sundhedsfarligt at drikke Det smager godt Det er klart Det er køligt Det lugter ikke

Læs mere

Afgiv et løfte! Europa-Kommissionen

Afgiv et løfte! Europa-Kommissionen Afgiv et løfte! Europa-Kommissionen Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål om Den Europæiske Union Frikaldsnummer (*): 00 800 6 7 8 9 10 11 (*) Nogle mobiloperatører

Læs mere

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET 2 l SPAR VAND SPAR PENGE l l SPAR VAND SPAR PENGE l 3 DET ER NEMT AT SPARE PÅ VANDET VI HAR TIDLIGERE VÆRET VANT TIL, AT DER VAR VAND NOK, OG AT VAND ER NÆSTEN

Læs mere

SPAR VAND - SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND - SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND - SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET BADEVÆRELSET Badeværelset er det sted, hvor næsten to tredjedele af hjemmets vandforbrug foregår. Vi skyller ud i toilettet, tager varme bade om vinteren

Læs mere

Sparerøddernes håndbog

Sparerøddernes håndbog Sparerøddernes håndbog Smil til verden og verden smiler igen Denne sparebog er blevet til på baggrund af Druestrup Friskoles fokus på at spare på CO2, hvilket var emnet for Jordens Dag i år. Det bevirkede

Læs mere

BYGNINGER SMART ENERGI SMART ENERGI. i samarbejde med. I private hjem bliver der gjort flere ting for at spare på energien:

BYGNINGER SMART ENERGI SMART ENERGI. i samarbejde med. I private hjem bliver der gjort flere ting for at spare på energien: BYGNINGER SMART ENERGI I private hjem bliver el-forbruget sænket ved at udskifte elektriske apparater til moderne apparater med lavt og intelligent energiforbrug. SMART ENERGI I private hjem bliver der

Læs mere

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET 2 l SPAR VAND SPAR PENGE l l SPAR VAND SPAR PENGE l 3 DET ER NEMT AT SPARE PÅ VANDET VI HAR TIDLIGERE VÆRET VANT TIL, AT DER VAR VAND NOK, OG AT VAND ER NÆSTEN

Læs mere

Forbrugernes viden om fødevarer, klima og etik - optakt til Det Etiske Råd og Forbrugerrådets debatdag om samme emne

Forbrugernes viden om fødevarer, klima og etik - optakt til Det Etiske Råd og Forbrugerrådets debatdag om samme emne Forbrugernes viden om fødevarer, klima og etik - optakt til Det Etiske Råd og Forbrugerrådets debatdag om samme emne Det Etiske Råd og Forbrugerrådet har stillet Forbrugerrådets Forbrugerpanel en række

Læs mere

Notat om vedvarende energi- og klimaændringspakken

Notat om vedvarende energi- og klimaændringspakken MEMO/08/33 Bruxelles, den 23. januar 2008 Notat om vedvarende energi- og klimaændringspakken 1. INDLEDNING I de sidst årtier har vores livsstil og stigende velstand haft gennemgribende virkninger på energisektoren

Læs mere

Ta de gode vaner med i sommerhuset

Ta de gode vaner med i sommerhuset Ta de gode vaner med i sommerhuset - og få en mindre elregning Brug brændeovn i stedet for elvarme Tjek temperaturen på varmtvandsbeholderen Se flere gode råd inde i folderen Gode elvaner er meget værd

Læs mere

ZA5779. Flash Eurobarometer 344 (Attitudes of Europeans towards Water related Issues) Country Questionnaire Denmark

ZA5779. Flash Eurobarometer 344 (Attitudes of Europeans towards Water related Issues) Country Questionnaire Denmark ZA779 Flash Eurobarometer (Attitudes of Europeans towards Water related Issues) Country Questionnaire Denmark EB FLASH - Water - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99')

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem bedre sortering Mindre CO2 Ren energi bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i

Læs mere

Ann Vikkelsø 40% 26-10-2014. Energibesparelser i boligen. Spar varme og få et godt indeklima. Er energibesparelser i boligen vigtigt?

Ann Vikkelsø 40% 26-10-2014. Energibesparelser i boligen. Spar varme og få et godt indeklima. Er energibesparelser i boligen vigtigt? Energibesparelser i boligen Ann Vikkelsø, energirådgiver. Energitjenesten København Ann Vikkelsø Energitjenesten København Energiingeniør Energirådgiver Energitjek i lejligheder mm. av@energitjenesten.dk

Læs mere

KI-78-09-820-DA-C. Solens Mysterier

KI-78-09-820-DA-C. Solens Mysterier KI-78-09-820-DA-C Solens Mysterier Solens Mysterier Publikationskontoret 978-92-79-12490-7 JURIDISK MEDDELELSE Hverken Europa-Kommissionen eller en person, der agerer på vegne af Kommissionen, kan holdes

Læs mere

Elspare-stafetten undervisningsbog 2013 Energistyrelsen

Elspare-stafetten undervisningsbog 2013 Energistyrelsen 2 Elspare-stafetten undervisningsbog 2013 Energistyrelsen Udgiver: Redaktør: Fagkonsulenter: Illustrationer: Produktion: Tryk og reproduktion: Energistyrelsen, opdatering af 2010-udgave fra Center for

Læs mere

Obligatoriske krav - Grøn Salon

Obligatoriske krav - Grøn Salon Dato: Initialer: 0 Grøn Salon Salon: 0 Obligatoriske krav - Grøn Salon Grøn Gul Rød Følgende otte krav skal opfyldes af salonen for at blive certificeret Den daglige leder har viden om kemi og sundhed

Læs mere

Hvad er drivhusgasser

Hvad er drivhusgasser Hvad er drivhusgasser Vanddamp: Den primære drivhusgas er vanddamp (H 2 O), som står for omkring to tredjedele af den naturlige drivhuseffekt. I atmosfæren opfanger vandmolekylerne den varme, som jorden

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING SIDE 1

LÆRERVEJLEDNING SIDE 1 INDLEDNING Da Timon og Pumba opdager, at deres yndlingsferiested er blevet skadet af forurening, lærer de, hvordan de kan være Safety Smart i forbindelse med miljøet. Elever i børnehaveklasse til og med

Læs mere

Fra spildevand... -til til badevand KOMMUNE. Hey! Slå rumpen i sædet, og lær om spildevand og rensningsanlæg. Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ

Fra spildevand... -til til badevand KOMMUNE. Hey! Slå rumpen i sædet, og lær om spildevand og rensningsanlæg. Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ Fra spildevand... -til til badevand Hey! Slå rumpen i sædet, og lær om spildevand og rensningsanlæg. Mr. Flush Horsens Kommune KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Rundt om spildevandet 1. Både boliger og virksomheder

Læs mere

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE:

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: - GLÆDE OG RESPEKT FOR HELE GUDS SKABERVÆRK - KLIMA-, MILJØ- OG NATURHENSYN - GLOBAL RETFÆRDIGHED

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

Europa-Kommissionen. KH-40-01-117-DA-C Tre hemmeligheder om miljøet. L-2985 Luxembourg

Europa-Kommissionen. KH-40-01-117-DA-C Tre hemmeligheder om miljøet. L-2985 Luxembourg 14 KH-40-01-117-DA-C Tre hemmeligheder om miljøet KONTORET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS OFFICIELLE PUBLIKATIONER L-2985 Luxembourg Europa-Kommissionen Europa-Kommissionen Tre hemmeligheder om miljøet

Læs mere

Maj 2010. Danske personbilers energiforbrug

Maj 2010. Danske personbilers energiforbrug Maj 2010 Danske personbilers energiforbrug Danske personbilers energiforbrug Fossile brændstoffer, CO 2 -udledning hvordan hænger det sammen? Benzin og diesel er fossile brændstoffer. Brændstofferne er

Læs mere

FAKTAARK Ordforklaring. Biomasse hvad er det?

FAKTAARK Ordforklaring. Biomasse hvad er det? FAKTAARK Ordforklaring Biomasse hvad er det? Affaldsforbrænding På et forbrændingsanlæg afbrændes det affald, som du smider ud. Varmen herfra opvarmer fjernvarmevand, der pumpes ud til husene via kilometerlange

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Energibesparelser i boligen

Energibesparelser i boligen Energibesparelser i boligen Boligkontoret Danmark åbent hus Helsingør 17.4.2010. Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ann Vikkelsø Energitjenesten København Ingeniør (energi) Energivejleder

Læs mere

Du kan gøre en forskel for naturen. få gode råd i denne pjece

Du kan gøre en forskel for naturen. få gode råd i denne pjece Du kan gøre en forskel for naturen få gode råd i denne pjece Rent vand er en forudsætning for alt Vi drikker naturens vand, og derfor skal det være helt rent og fri for gift. Næsten Vi drikker naturens

Læs mere

ZA5223. Flash Eurobarometer 290 (Attitudes of Europeans Towards the Issue of Biodiversity, wave 2) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA5223. Flash Eurobarometer 290 (Attitudes of Europeans Towards the Issue of Biodiversity, wave 2) Country Specific Questionnaire Denmark ZA5223 Flash Eurobarometer 290 (Attitudes of Europeans Towards the Issue of Biodiversity, wave 2) Country Specific Questionnaire Denmark FLASH 290 BIODIVERSITY Q1. Har du nogensinde hørt om biodiversitet?

Læs mere

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode.

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. Hvis du har spørgsmål til brochuren eller din fjernvarme, er du velkommen til at kontakte dit boligselskab eller dit varmeværk. Fjernvarmeguide til dig, der bor i lejlighed Gl. Kærvej 15. 6800 Varde Tlf.:

Læs mere

KH-47-02-260-DA-C Laksen fra den røde kilde. Europa-Kommissionen

KH-47-02-260-DA-C Laksen fra den røde kilde. Europa-Kommissionen 14 16 KH-47-02-260-DA-C Laksen fra den røde kilde Europa-Kommissionen Denne publikation udgives af Generaldirektoratet for Miljø. Den udgives på alle officielle EU-sprog: spansk, dansk, tysk, græsk, engelsk,

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Spørgsmål og svar om EU's politik for elektrisk og elektronisk affald

Spørgsmål og svar om EU's politik for elektrisk og elektronisk affald MEMO/05/248 Bruxelles, den 11. august 2005 Spørgsmål og svar om EU's politik for elektrisk og elektronisk affald 1) Hvorfor er elektrisk og elektronisk affald problematisk? Elektrisk og elektronisk affald

Læs mere

Ingen skal leve for mindre end ca 10 kr. om dagen. Alle skal have lige ret til fx at eje land, arve penge og åbne en bankkonto

Ingen skal leve for mindre end ca 10 kr. om dagen. Alle skal have lige ret til fx at eje land, arve penge og åbne en bankkonto Ingen skal leve for mindre end ca 10 kr. om dagen Alle skal have lige ret til fx at eje land, arve penge og åbne en bankkonto Vi skal hjælpe folk til at modstå katastrofer og klimaforandringer Vi skal

Læs mere

Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø?

Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø? Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø? Sorø Bibliotek 21. september 2011 Idemager: Anne Grete Rasmussen, www.frugrøn.dk Tidligere lektor og pæd. IT-koordinator på Ankerhus 1 Disposition Præsentation FruGrøn

Læs mere

N O R D I C W O R K I N G P A P E R S

N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Brug tøjet Brug hovedet Skån miljøet Changing consumer behaviour towards increased prevention

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem Mere energi Mindre CO2 Sund økonomi Affald som ressource bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund.

Læs mere

BLIV GRØN KIRKELIG ORGANISATION

BLIV GRØN KIRKELIG ORGANISATION BLIV GRØN KIRKELIG ORGANISATION TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG ORGANISATION GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKELIG ORGANISATION: - GLÆDE OG RESPEKT FOR HELE GUDS SKABERVÆRK - KLIMA-,

Læs mere

Green Cities fælles mål, baggrund og midler

Green Cities fælles mål, baggrund og midler Green Cities fælles mål, baggrund og midler 30. marts 2012 På de følgende sider beskrives Green Cities fælles mål med tilhørende baggrund og midler. Vi er enige om, at der inden for en 3-årig periode skal

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

Brugervejledning KT55T2A217W2

Brugervejledning KT55T2A217W2 Brugervejledning KT55T2A217W2 Læs venligst denne brugervenlighed før brug På grund af produktforbedring, kan det være, at dit køle-/fryseskab ikke er helt i overensstemmelse med denne manual. Generelt:

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Ren besked om vand! Europa-Kommissionen

Ren besked om vand! Europa-Kommissionen Vandrammedirektivet Ren besked om vand! Europa-Kommissionen Vandrammedirektivet Vand er kilden til liv Vand er kilden til alt liv på kloden. Hele vores eksistens så vel som vores økonomiske aktiviteter

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.10.2013 COM(2013) 704 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Rapport om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/42/EF

Læs mere

AFFALD SOM EN RESSOURCE Undervisningsmodul 2. Affald hvad kan jeg bruge det til?

AFFALD SOM EN RESSOURCE Undervisningsmodul 2. Affald hvad kan jeg bruge det til? AFFALD SOM EN RESSOURCE Undervisningsmodul 2 Affald hvad kan jeg bruge det til? Hvad er affald? I Danmark smider vi ting i skralde spanden, når vi ikke kan bruge dem længere. Det, vi smider ud, kaldes

Læs mere

Og vinderen er Benny!

Og vinderen er Benny! Og vinderen er Benny! Denne publikation udgives af Generaldirektoratet for Miljø. Den findes også på GD for Miljøs hjemmeside for unge og miljøet : http://ec.europa.eu/environment/youth/index_da.html Manuskript

Læs mere

på Tandslet Friskole

på Tandslet Friskole på Tandslet Friskole ALLE VORES IDEER TIL BEDRE BÆREDYGTIGHED PÅ VORES SKOLE OG I KLASSEN: Klik på tegningerne for at komme til vores forskellige ideer. Til sidst kan I læse mere om vores klasse. PAPIR

Læs mere

Jorden brænder! Europa-Kommissionen

Jorden brænder! Europa-Kommissionen Jorden brænder! Europa-Kommissionen Denne publikation udgives af Generaldirektoratet for Miljø. Den udgives på alle officielle EU-sprog. Den findes også på GD for Miljø s Internet-sted for unge og miljøet:

Læs mere

SKÅN SKOVPARKENS MILJØ

SKÅN SKOVPARKENS MILJØ SKÅN SKOVPARKENS MILJØ FOR NATUREN OG DIG SELV Med denne brochure i hånden har du et redskab til hurtigt at gøre en forskel for miljøet. Læs den, brug den og søg også gerne selv ny viden. Det er små,

Læs mere

Fyldt med energi Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse:

Fyldt med energi Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse: Fyldt med energi Ny Prisma Fysik og kemi 8 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Grønne planter bruger vand og kuldioxid til at producere oxygen og opbygge organiske stoffer ved fotosyntese. Sæt kryds ved det

Læs mere

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Få en sund og energivenlig bolig med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Kære beboer Denne guide giver dig en god forudsætning for en sund og energivenlig bolig og mulighed for at spare penge. Du kan

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt Miljøudvalget, Klima-, Energi- og Bygningsudvalget og Europaudvalget Klima-, Energi- og Bygningsudvalgets EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes

Læs mere

TAG KLIMAUDFORDRINGEN OP. Preben Buhl Forbrugeraften i Lillerød Brugsforening 6. maj 2010

TAG KLIMAUDFORDRINGEN OP. Preben Buhl Forbrugeraften i Lillerød Brugsforening 6. maj 2010 TAG KLIMAUDFORDRINGEN OP Preben Buhl Forbrugeraften i Lillerød Brugsforening 6. maj 2010 KLIMAET I NYHEDERNE Torsdag d. 10.9. 2009 FN S KLIMAPANEL (IPCC) DEN NATURLIGE DRIVHUSEFFEKT Sollys Drivhusgasserne

Læs mere

14-2-2013 ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM KLIMAFORANDRINGER. Roskilde Tekniske Gymnasium Teknologi Christian, Sarah og Emma

14-2-2013 ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM KLIMAFORANDRINGER. Roskilde Tekniske Gymnasium Teknologi Christian, Sarah og Emma 14-2-2013 ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM KLIMAFORANDRINGER Roskilde Tekniske Gymnasium Teknologi Christian, Sarah og Emma Indhold: Indledning Problemformulering Projekt beskrivelse Produktbeskrivelse Produktvurdering

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Forbered jer på at blive eksperter i affald! Din Jr.FLL- udfordring i denne sæson er at:

Forbered jer på at blive eksperter i affald! Din Jr.FLL- udfordring i denne sæson er at: I 2015 skal Junior FIRST LEGO League holdene lære at indsamling af affald blot er begyndelsen på affaldets spændende rejse. Holdene skal se nærmere på reducering, genbrug og recirkulering, og hvilken betydning

Læs mere

Affaldssortering der er til at forstå

Affaldssortering der er til at forstå Skraldeguide Affaldssortering der er til at forstå Det kan være svært at finde rundt i, hvordan affald skal sorteres, og hvordan du hurtigt og miljøvenligt kan affaldssortere i hverdagen. Med denne guide

Læs mere

Hvad gør vi ved affald?

Hvad gør vi ved affald? Hvad gør vi ved affald? Affald I Danmark og i resten af verden stiger affaldet år for år. Det gør den fordi, at vi vil leve i vores moderne livsstil. Hvis vi bliver ved med det, bliver vi nødt til at bruge

Læs mere

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan Klimavenlig virksomhed Hvorfor & Hvordan Det globale perspektiv Vores verden er truet af global opvarmning og klimaforandringer grundet øget drivhuseffekt For at undgå uoprettelig skade på naturen, skal

Læs mere

ZA5795. Flash Eurobarometer 360 (Attitudes of Europeans towards Air Quality) Country Questionnaire Denmark

ZA5795. Flash Eurobarometer 360 (Attitudes of Europeans towards Air Quality) Country Questionnaire Denmark ZA79 Flash Eurobarometer 60 (Attitudes of Europeans towards Air Quality) Country Questionnaire Denmark EB FLASH 60 - Attitudes of European towards water related issues - DK D Hvad er din alder? (SKRIV

Læs mere

November 2011 VEJEN TIL EN GRØNNERE OLLEKTIV TRAFIK. Gode råd til busselskaber som vil være grønnere

November 2011 VEJEN TIL EN GRØNNERE OLLEKTIV TRAFIK. Gode råd til busselskaber som vil være grønnere November 2011 VEJEN TIL EN GRØNNERE OLLEKTIV TRAFIK Gode råd til busselskaber som vil være grønnere 1 vejen til en grønnere kollektiv trafik 2 Indhold Spar på diesel og CO 2 -udslip 5 De rigtige dæk 6

Læs mere

FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM

FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM MERE ENERGI MINDRE CO2 SUND ØKONOMI BÆREDYGTIG OMLÆGNING Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i Syd-

Læs mere

2 hovedgrupper: energiråstoffer og mineralske råstoffer vand vigtigst

2 hovedgrupper: energiråstoffer og mineralske råstoffer vand vigtigst 2 hovedgrupper: energiråstoffer og mineralske råstoffer vand vigtigst GULD I SYDAFRIKA: 1. fugtigt og varmt langs kysten 2. Indre del, ligger højt 3. Stort område med industri guldminer: 50 grader og 3

Læs mere

Nytter det at spare på energien? Om det kollektive og det individuelle ansvar for energibesparelser. Debatmøde 23/9 2008

Nytter det at spare på energien? Om det kollektive og det individuelle ansvar for energibesparelser. Debatmøde 23/9 2008 Nytter det at spare på energien? Om det kollektive og det individuelle ansvar for energibesparelser. Debatmøde 23/9 2008 Plan 1. Vi er en del af klimaproblemet - vi bør også være en del af løsningen 2.

Læs mere

Energiforbrug og klimaforandringer. Lærervejledning

Energiforbrug og klimaforandringer. Lærervejledning Energiforbrug og klimaforandringer Lærervejledning Generelle oplysninger Forløbets varighed: Fra kl. 9.00 til kl.12.00. Målgruppe: Forløbet er for 3. klasse til 6. klasse. Pris: Besøget er gratis for folkeskoler

Læs mere

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen.

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. Vores affald Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. mener, at vi i fremtiden skal minimere mængden af affald. Det skal især ske ved at forebygge, at affaldet opstår, og ved at

Læs mere

miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre

miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre Checkliste til brug for stillingtagen til miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag Checklisten har til formål at foretage en hurtig vurdering af, hvorvidt et forslag har væsentlige

Læs mere

Forsyning. Vandforsyning

Forsyning. Vandforsyning Vandforsyning I denne rapport vil jeg komme ind på forskellige problemer angående forsyning i Danmark. Jeg har indkredset mit emne til vandforsyning i husstande. Lars Thomsen klasse 2.4 19-12-2008 Lars

Læs mere

Datakvalitet. Regnskabet indeholder data for: CO 2 -udledning Elforbrug Varmeforbrug Gasforbrug Affald Vandforbrug Luftforurening Støj

Datakvalitet. Regnskabet indeholder data for: CO 2 -udledning Elforbrug Varmeforbrug Gasforbrug Affald Vandforbrug Luftforurening Støj Byens Grønne Regnskab 2013 Byens grønne regnskab 2013 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi Eksempel på Naturfagsprøven Biologi Indledning Baggrund Der er en plan for, at vi i Danmark skal have fordoblet vores areal med skov. Om 100 år skal 25 % af Danmarks areal være dækket af skov. Der er flere

Læs mere

ZA4890. Flash Eurobarometer 261 (Flash eurobarometer on water) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4890. Flash Eurobarometer 261 (Flash eurobarometer on water) Country Specific Questionnaire Denmark ZA4890 Flash Eurobarometer 261 (Flash eurobarometer on water) Country Specific Questionnaire Denmark FLASH 261 WATER Q1. Hvor informeret føler du dig om problemer med søer, floder og kystnære farvande

Læs mere

Affald Affald er de produkter som du skiller dig af med, når du ikke længere har brug for dem.

Affald Affald er de produkter som du skiller dig af med, når du ikke længere har brug for dem. Affalds-ordliste Affald Affald er de produkter som du skiller dig af med, når du ikke længere har brug for dem. Bly Bly er et blå-gråt metal. Det er blødt og meget tungt. Bly er et af de almindeligste

Læs mere

VAND-VIDEN I Kongshvileparken

VAND-VIDEN I Kongshvileparken Spar VAND-VIDEN I Kongshvileparken SPARE-FORSLAG TIL REDUKTION AF KONGSHVILEPARKENS VANDFORBRUG. Grøn afdeling Spar på vandet Vi bruger meget vand i dagligdagen - når vi går i bad, børster tænder og går

Læs mere

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild Til samtlige husstande i Gentofte Kommune Vi klarer vandet Det koster vandet Gør dit hus klar til regnvejr Hold øje med kloakken Nordvand klimasikrer Pas på vandspild rent drikkevand rent badevand rent

Læs mere

EUROPÆSIK UNDERSØGELSE AF SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER OG MILJØET

EUROPÆSIK UNDERSØGELSE AF SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER OG MILJØET EUROPÆSIK UNDERSØGELSE AF SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER OG MILJØET Velkommen til den europæiske undersøgelse af små og mellemstore virksomheder og miljøet. Det tager 5-10 minutter at besvare spørgeskemaet.

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.12.2008 SEK(2008) 2938 C6-0470/08 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Læs mere

Toget et godt miljøvalg

Toget et godt miljøvalg Toget et godt miljøvalg En rejse mod et bedre miljø At kunne rejse er en selvfølgelighed i dag. Det omfattende transportsystem, vi har skabt omkring os, er faktisk forudsætningen for et velfungerende samfund.

Læs mere

Sorteringsvejledning

Sorteringsvejledning Sorteringsvejledning PAPIR Aviser Reklamer Magasiner Ugeblade Tegneserier Printerpapir Kuverter Breve Papiraffald skal være rent og tørt, når det kommes i beholderen. Nej tak til pap, mælkekartoner, pizzabakker,

Læs mere

Ikrafttrædelse for de forskellige Euro-normer samt planlagte revisioner fremgår af nedenstående tabel.

Ikrafttrædelse for de forskellige Euro-normer samt planlagte revisioner fremgår af nedenstående tabel. Europæiske udstødningsnormer for motorkøretøjer Civilingeniør Dorte Kubel, Miljøstyrelsen 1 Status for Euro-normer Euro-normer betegner de totalharmoniserede udstødningsnormer for motorer, der gælder i

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Indsatskatalog til Grøn Butik

Indsatskatalog til Grøn Butik Indsatskatalog til Grøn Butik På de følgende sider er en oversigt over mulige indsatser i Grøn Butik, som kan bruges til inspiration til arbejdet med miljø og energi i driften af butikken. Udvælgelsen

Læs mere

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER KOMMISSIONEN

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER KOMMISSIONEN 28.3.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 82/3 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

ssækken højst 25 kg affald i d

ssækken højst 25 kg affald i d ssækken affald højst 25 kg affald i r Læs he får u d n a, hvord ald f f a e r mind FÅ mindre affald KVIT OVERFLØDIG INDPAKNING UNDGÅ MADSPILD Vælg produkter, der ikke er pakket ind Køb kun det mad, som

Læs mere

KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER

KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER INDLEDNING Gode el vaner er den direkte vej til lavere el regning og renere miljø. Langt de fleste familier kan skære 10 % af forbruget væk uden at sænke komforten.

Læs mere

Tjekliste til boligen

Tjekliste til boligen Tjekliste til boligen Køkken Belysning Energieffektiv belysning (A-pærer, Halogen) Afskaffelse af sparepærer på genbrugsstation El Standby-forbrug i køkkenet (ex. Mikroovn) SparOmeter Opvask Opvaskemaskine:

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

ZA4735. Flash Eurobarometer 219 (Biodiversity) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4735. Flash Eurobarometer 219 (Biodiversity) Country Specific Questionnaire Denmark ZA4735 Flash Eurobarometer 219 (Biodiversity) Country Specific Questionnaire Denmark Flash Eurobarometer on biodiversity Flash 219 questionnaire Q1. Kender du til ordet biodiversitet? [KUN ET SVAR MULIGT]

Læs mere