Bliv grønnere! Gode råd til et mere miljøvenligt liv. Europæiske Fællesskabers

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bliv grønnere! Gode råd til et mere miljøvenligt liv. Europæiske Fællesskabers"

Transkript

1 Bliv grønnere! Gode råd til et mere miljøvenligt liv Europæiske Fællesskabers

2 Bliv grønnere! 1 Indledning 3 Energi 8 Luft 12 Vand 16 Jord Indledning Europe Direct er en service, der giver dig svar på dine spørgsmål om Den Europæiske Union Yderligere oplysninger om EU kan fås på internettet. De ligger på Europa-serveren (http://europa.eu.int). Bibliografiske data findes bagest i denne publikation. Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 2005 ISBN De Europæiske Fællesskaber, 2005 Eftertryk tilladt med kildeangivelse. Printed in Belgium TRYKT PÅ GENBRUGSPAPIR Nyt frikaldsnummer: Hvad foregår der? Menneskets aktiviteter i den moderne verden påvirker miljøet. I de sidste 50 år er situationen blevet alvorligt forværret: global opvarmning, tab af biodiversitet, rovdrift på naturressourcer, bjerge af affald, øget anvendelse af kemikalier, der desværre alle belaster miljøet. Har vi nogensinde sat os ned og tænkt over, hvordan det går til? Hvem kan vi drage til ansvar? Som europæiske borgere er vi bekymrede for miljøet, men vi har tendens til at kritisere tredjeparter såsom industrien eller regeringen. Vi glemmer ofte, at vi også selv har stor indflydelse på miljøet - med måden, vi lever på, og med det, vi foretager os. Ved at træffe de rigtige valg i vore daglige gøremål kan vi ændre vores påvirkning af miljøet til en positiv påvirkning. Små ændringer i de daglige vaner kan kollektivt få store og positive miljøvirkninger. Er der nogen, der gør noget ved det? EU's politik har haft gode resultater og reduceret en række miljøbelastninger, og de nationale regeringer har truffet væsentlige foranstaltninger til at gennemføre fællesskabslovgivningen. Miljøbeskyttelse er blevet prioriteret højt på næsten alle politikområder. Industrien er også ved at sætte miljøet højt på dagsordnen og indfører foranstaltninger for at blive mere miljøvenlig, samtidig med at den bliver stadig mere energieffektiv. Ikke kun EU, nationale regeringer og industrien spiller en rolle her. Vigtigst af alt: vi som europæiske borgere har muligheden for at mindske belastningen betydeligt. Hej! Jeg hedder Jiffy. Jeg vil føre dig gennem denne brochure og hjælpe dig med at blive grønnere!

3 Energi 2 3 Hvad kan vi så gøre? De små ting, vi gør hver dag, kan samlet får stor indvirkning på miljøet. Ved at træffe de rigtige valg - hjemme, på arbejde eller i supermarkedet - kan vi yde vores vigtige bidrag til at mindske miljøbelastningen. Derfor at vi oprettet et miljøtoolkit ('Environmental Toolkit') for at hjælpe dig med til at ændre dine vaner, optræde på en miljøvenlig måde og blive grønnere! Hvad er miljøtoolkit? Hvorfor bør jeg bruge den? Hør her: når vi f.eks. vælger at tage bilen fremfor toget, udleder vi gennemsnitlig op til 30 gange flere CO 2 -emissioner. Når vi vælger at lade vore elapparater stå på stand-by fremfor at slukke helt for dem, bruger vi fortsat energi, og elregningen forøges med op til 10 % på et år. Så vi kan gøre noget ved det - ved bare at ændre nogle småvaner i dagligdagen. Det kræver næsten ingen indsats, men får en stor virkning. Hvornår starter jeg så? Siden begyndelsen på det 20. århundrede er jordens temperaturer steget hurtigt - de er i gennemsnit steget med 0,6 C på verdensplan og med 0,95 C i Europa. Den globale opvarmningstakt har nu nået 0,2 C pr. tiår - en meget hurtig ændring efter historiske normer. Virkningerne af denne opvarmning mærkes allerede og forventes at blive større, efterhånden som temperaturerne fortsat stiger. Klimaændring er et fænomen, som vi hører og læser mere og mere om hver dag. Men hvad betyder det egentlig? Og hvorfor ændre vores klima sig? Kan vi i det hele taget gøre noget ved det? CO 2 og andre drivhusgasser (DHG) findes naturligt og hjælper med til at holde jorden varm. Uden dem ville gennemsnitstem peraturen på jorden være omkring 30 lavere. Menneskets aktiviteter, som f.eks. at opvarme huset, se fjernsyn eller køre bil, kræver imidlertid energi, der produceres ved at brænde fossile brændsler, der til gengæld frembringer CO 2. Disse yderligere DHG bevirker, at jorden opvarmes unaturligt, og det er det, vi kalder global opvarmning, og den overordnede virkning er klimaændring. Det bekræftes af langt størstedelen af verdens ledende klimaeksperter. I EU tegner industrien (herunder energiproduktion) sig for 48 % af alle drivhusgasemissioner. Transport tegner sig for 21 % og landbrug for 10 %. De resterende 17 % af drivhusgasemissionerne frembringes faktisk af husholdninger og mindre virksomheder. Vi er imidlertid også ansvarlige for emissionerne fra andre sektorer - husholdninger alene anvender f.ek. 30 % af den elektricitet, der forbruges i EU, og halvdelen af emissionerne fra transportsektoren kommer fra privatbiler! Miljøtoolkit giver tips om, hvordan du kan ændre nogle småvaner, der kan gøre en stor forskel. Miljøtoolkit indeholder Jiffys miljøquiz, der giver dig nogle gode råd om, hvad der er miljøvenligt, og en toolkitdatabase, hvor du kan finde mange flere oplysninger om, hvordan du kan blive mere miljøvenlig hver eneste dag. Du er allerede i gang! Ved at læse denne brochure får du tips til at ændre dine vaner, blive mere miljøvenlig, og du kommer oven i købet til at spare penge! Indledning

4 4 5 Nogle fakta I Europa er det gennemsnitlige antal vejr- og klimarelaterede katastrofer, såsom voldsomt uvej og oversvømmelser, fordoblet i løbet af 90-erne sammenlignet med det foregående tiår. Rundt om Europa er middelvandstanden steget med mellem 0,8 og 3 mm om året i de sidste 100 år, og stigningstakten forventes at blive 2-4 gange så stor i dette århundrede. Snedækkede arealer på den nordlige halvkugle er mindsket med 10 % siden midten af 60'erne. Trefjerdedele af gletcherne i De Sweiziske Alper vil sandsynligvis være forsvundet i Kyoto-protokollen De Forenede Nationers Kyoto-protokol, der er ratificeret af 148 regeringer og trådte i kraft i februar 2005, kræver, at 36 industrilande i de fleste tilfælde skal reducere eller begrænse deres drivhusgasemissioner med mellem 5 og 8 % i forhold til 1990-emissionsniveauerne inden Det europæiske klimaændringsprogram I 2000 lancerede EU det europæiske klimaændringsprogram for at indføre foranstaltninger, der skulle hjælpe medlemsstaterne med at reducere DHG-emissioner på omkostningseffektive måder, for at de kunne overholde deres forpligtelser i henhold til Kyoto-protokollen. EU har under dette program udviklet og gennemført en emissionshandelsordning på virksomhedsplan: hver medlemsstat har tildelt et begrænset antal CO 2 -emissioner til deres industrier, som kan købe og sælge disse emissionsk voter indbyrdes for at holde omkostningerne ved overenss temmelse nede. Ordningen dækker næsten halvdelen af EU's CO 2 -emissioner. Programmet indeholder over 40 andre foranstaltninger. F.eks.: mål for øget anvendelse af vedvarende energikilder; energieffek tivitetsnormer for nye bygninger; bilfabrikanter, der sælger privatbiler i EU, har frivilligt indgået forpligtelser om at reducere deres bilers CO 2 -emissioner; osv. Hvordan kan jeg spare energi? Der er mange måder, du kan spare energi på uden at ændre dine vaner drastisk. Jiffy har samlet nogle tips, men du kan finde mange flere under miljøtoolkit: Sluk lyset! Mange af os har derhjemme for vane at lade lyset brænde, når vi forlader et rum. Jo mere el vi forbruger, jo flere fossile brændsler brændes der for at kunne producere den, og jo flere CO 2 -emissioner sendes der ud i luften. Ved bare at slukke for fem lamper derhjemme hver aften i et år vil du gennemsnitligt spare 60 euro på din elregning! Du kan også spare energi ved at købe lavenergipærer - de er fem gange så energieffektive. Lavenergipærer er lidt dyrere, men det opvejes i høj grad ved det mindre forbrug og den længere levetid, gennemsnitlig 10 gange længere. Energibesparende husholdningsapparater! Køleskabe udgør gennemsnitligt 25 % af husholdningernes elforbrug. Vi spilder energi, hver gang vi lader døren stå åben, hvis køleskabet ikke afrimes regelmæssigt, og når vi sætter varm mad i køleskabet. Hvis der f.eks. er 3 mm rimfrost i dit køleskab, forbruger det faktisk op til 30 % mere el. Hvis du køber nyt køleskab, så vælg et med automatisk afrimning. Vær sikker på, at husholdningsapparatet er "A"-mærket ifølge det pligtige europæiske energieffektivitetsmærke. A-mærkede vaskemaskiner bruger halv så megen el som en standardmaskine. Energi Energi

5 6 Tør naturligt! Tørring af tøj efter naturmetoden er langt den bedste måde at gøre det på: det forbruger ingen energi og skader ikke tøjet! Hvis du ikke kan undgå at bruge en tørretumbler, så vær opmærksom på, at alt tøjet er slynget godt inden, og sæt tumbleren på mellemvarm og ikke intens varme. Hvis du over- eller underfylder tørretumbleren, bruger du mere strøm. Tjek filteret regelmæssigt for at opnå den bedste energieffektivitet. Isoler dit hjem! Sørg for at dit hjem er velisoleret. Dobbeltruder kan forebygge op til 20 % varmetab - de betaler sig ind på gennemsnitlig 6 år. Der findes andre simple måder at undgå varmetab på i hjemmet, som f.eks. at trække gardinerne for om aftenen eller lufte ud i et rum i nogle få minutter, som er nok til at forny størstedelen af indeluften. Du kan også let isolere varmtvandsbeholderen ved at indhylde den i en isolerende kappe. Ikke standby - sluk fuldstændigt! Efterlad ikke fjernsynet, videoen, DVD-spilleren, pc'en og sterioanlægget på standby, og lad heller ikke din mobiltelefonoplader sidde i stikket, når du ikke brugen den. Ved at slukke fuldstændigt for dine apparater kan du spare op til 10 % på elregningen. Det samlede standby-forbrug i husholdninger alene svarer næsten til Belgiens samlede årlige energiforbrug! Skru ned på termostatet! Omkring 60 % af de europæiske husholdningers gennemsnitlige energiforbrug går til rumopvarmning. Hvis vi skruer termostatet ned med bare 1 C, vil vi dårligt kunne mærke forskellen, men vi ville spare 7 % på den årlige varmeregning. Læg låg på! Lægger du låg på gryden, når du laver mad, kan du spare op til % af den nødvendige energi til at lave retten. Madlavning i trykkoger reducerre også energiforbruget. Og kog aldrig mere vand til en kop the, end du har brug for. Energi

6 Luft 9 I dag lever næsten 80 % af europæerne i byområder. Storbyens jag og den tunge trafik på veje og motorveje har stor indvirkning på luftkvaliteten og således på vores helbred, for det giver luftvejsproblemer og allergier. Fællesskabslovgivningen og national lovgivning har gjort store fremskridt med at tackle luftforurenende stoffer såsom svovldioxid, bly, kvælstofoxider, carbonmonoxid og benzen. Svovldioxidemissionerne i EU-15 er blevet reduceret med over 60 % siden 1990 og kvælstofoxidemissionerne med 21 %. Luftkvaliteten forårsager dog stadig problemer. De væsentligste forurenende stoffer er partikler og jordnær ozon. Partikler formodes at bevirke, at europæere i år 2000 døde i en for ung alder og på grund af jordnær ozon. Europæernes levetid er i gennemsnit blevet forkortet med 9 måneder. De negative virkninger af luftforurening vil mindskes noget i Europa med de igangværende luftforureningspolitikker, men vil fortsat være omfattende, hvis der ikke gøres en større indsats. Ud over at frembringe CO 2 -emissioner bidrager vejtransport i høj grad til luftforureningen. Selv om bilfabrikanterne har opnået betydelige emissionsreduktioner ved at producere energieffektive biler, er der flere biler på vejene hver dag, der fortsat gør vejtransport til en vigtig forureningskilde. Partikler og ozon Partikler dannes for det meste af forbrændingsrelaterede kilder, men de opstår også fra luftformige forurenende stoffer såsom kvælstofoxider (NO x ) og flygtige organiske forbindelser (VOC). VOC kommer fra kilder som den petrokemiske industri, olie, motortrafik, opløsningsmidler i malinger og mange husholdningsprodukter. Der findes også naturlige VOC-kilder, f.eks. nåletræer. Kvælstofoxider frembringes hovedsagelig ved forbrænding af fossilt brændsel, f.eks. i motorer og kraftværker. Ozon er en luftart, der dannes ved en fotokemisk reaktion mellem to grupper kemikalier, flygtige organiske forbindelser (VOC) og kvælstofoxider under påvirkning af sollys og varme. Derfor har jordnær ozon tendens til at øges om sommeren med skadelige virkninger for helbredet (irritation af hals og øjne, åndenød, navnlig særlig udsatte grupper som astmatikere, børn og ældre). Til gengæld beskytter ozonen i stratosfæren alt levende på jorden mod de farlige UV-stråler. Hvordan kan jeg hjælpe med at rense luften? Det kan godt være, det er svært at forstå, men vi kan hjælpe med at rense luften for partikler og forurenende stoffer, når vi kører til arbejde eller skole, bruger varmen eller luftkonditioneringen, ja selv når vi pudser vinduer. Her har du nogle tips til at gøre det rigtige: Luft Vælg dog de lokale produkter! Godstransport med fly fra den ene ende af verden til den anden frembringer 200 til 400 gange flere DHG end at transportere dem med lastbil over 50 km. Prøv at spise sæsonens lokale produkter: de gør dig sundere, de smager af mere, og der frembringes ikke nær så mange DHG.

7 10 Kør sammen eller tag bussen eller toget! 10 En fantastisk løsning på længere ture er at køre sammen eller benytte de offentlige transportmidler, fordi mange flere kan transporteres i et køretøj. En tur på km i bil vil frembringe den samme mængde CO 2 -emissioner som et tog, der kører en gang rundt om jorden! Hvis du absolut skal tage bilen Hvis du lader bilen varme op, mens den står stille, bruger den op til 50 % mere brændstof. Hvis du straks starter med at køre, vil motoren nå sin driftstemperatur hurtigere. Sørg for altid at have det rette dæktryk: hvis trykket er 0,5 bar for lavt, skal du bruge 5 % mere brændstof, så du forurener også mere. Bruger du luftkonditioneringen, øges forbruget med 30 %; kører du med vinduerne åbne, forøges forbruget kun med 5 %. Kører du med tagbaggage, kan brændstofforbruget øges med %. Det er bedre at hægte cyklerne bag på bilen. 4. og selv 5. gear er de mest økonomiske, hvad brændstofforbrug angår. Overhold hastighedsbegrænsningerne: du vil spare benzin, reducere udstødningsgasser og selvfølgelig køre mere sikkert! Se efter blomsten! Miljømærket er en frivillig ordning, der skal tilskynde erhvervslivet til at markedsføre produkter og tjenesteydelser, der er mere miljøvenlige. Produkter med blomstermærket er VOC-fri og hjælper derfor med til at forbedre indeluften. Se efter blomsten på vaskemidler, toiletpapir og malinger og lakker til indendørs brug. Lad bilen stå tag cyklen! 27 % af de partikler, der udledtes i Europa i 2001, kom fra transport. Gennemsnitligt er hver tredje tur, vi kører i bilen, mindre end 2 km lang. Hvis du tager cyklen, mindsker du ikke kun trafikken, men også emissionerne. Tag cyklen, når du skal hente avisen eller morgenbrødet: det er sundere, og så er det gratis! Luft

8 Vand 13 Globalt set er vand ved at blive en af jordens knappeste naturressourcer: mindre end 1 % af jordens vand er drikkevand, og over 1,2 mia. mennesker har ikke adgang til rent drikkevand. Heldigvis er der nok af vand i Europa, selv om der i nogle områder i Sydeuropa stadig oftere er vandmangel og tørke. Vandmængden på kontinentet er ikke det største problem, men kvaliteten og forvaltningen af vandet er langt fra tilfredsstillende og udsat for betydelig belastning. Drikkevandskvaliteten i Den Europæiske Union er generelt meget god, og det er næsten overalt sikkert at drikke vand fra hanen. Alt vand skal imidlertid behandles, før det er sikkert at drikke, da det kunne være forurenet med stoffer, der udvaskes til grundvand og overfladevand (gødningsstoffer, pesticider, industrielle giftige kemikalier eller bakterier, der kunne være kommet fra menneskers og dyrs afføring). Vandbehandling er en bekostelig og energikrævende proces. Det vil nok overraske dig at få at vide, at industrien - selv om den er ansvarlig for noget af forureningen - ikke anses for at være den største synder. Det er relativt let at lovgive, således at industrien tvinges til at reducere vandforbruget, forbedre effektiviteten og reducere forureningen. De største problemer skyldes anvendelse af gødningsstoffer og pesticider. Da vandet kommer i kontakt med dem, transporteres de til floderne og derefter til havet. Næringsstoffer, hovedsagelig fra gødningsstoffer og afstrømning fra landbruget (gødning fra dyr), er en af hovedårsagerne til overfladevandsforurening. De forårsager fremskyndet algevækst og fremmer andre former for planteliv, der får andre planter og dyr til at mangle ilt, lys og plads. Dette fænomen, der hedder eutrofiering, skader biodiversiteten og forurener overfladevandet. Alt for stor algevækst er det synlige tegn på eutrofiering. Omkring 35 % af det vand, der kommer ud af hanerne, kommer fra overfladevand (søer, floder), hvoraf 20 % er alvorligt truet af forurening. De resterende 65 % kommer fra grundvandet, også kaldet vandårer, der opbevarer det regnvand, der siver ned gennem jorden. Mindskelse af vandforureningen er vigtig, ikke kun fordi vi vil bruge vandet, men også for at beskytte planter og dyr, der lever i vores floder, søer og have. Selv om EU har gjort en masse for at reducere forureningen i de sidste 30 år, skal der stadig gøres en stor indsats, og der kan vi spille en rolle. Hvordan kan jeg bruge vand mere ansvarligt? 7 % af det vand, vi bruger, anvendes gennemsnitligt til drikkevand og madlavning. 22 % anvendes til opvask og tøjvask, 20 % til toiletsystemer, 39 % til karbad og brusebad, og 6 % til bilvask og havevanding. Jiffy giver her nogle gode tips om at bruge vandet på en mere ansvarlig måde: Regn, regn bliv her! Regnvand er det perfekte alternativ til drikkevand. Du kan opsamle regnvand ved at stille tomme spande eller andre beholdere udenfor. Du kan bruge dette vand til at vaske bil eller vande have. Husk nu, at det bedste tidspunkt for havevanding er om aftenen. Vand

9 14 Tjek hanerne! En vandhane, der drypper døgnet rundt, spilder ca. 25 l vand. Hvis vi lukker for hanen, mens vi børster tænder, kan vi spare op til l. Hvis alle europæere lukkede for hanen under tandbørstning, ville det sparede vand på et år kunne fylde olympiske svømmepøler. Et brusebad bruger _ af det vand, et karbad bruger. Tag brusebad, vær miljøvenlig og spar penge på vandregningen! Vent eller brug sparefunktionen Sæt kun vaskemaskinen og opvaskemaskinen i gang, når de er fulde. Eller indstil maskinerne på halv fyldning, når du skal vaske mindre mængder. Denne indstilling gør, at du bruger mindre vand, men også at du sparer på elforbruget. Maling, lak, medicin, olie Hæld ikke kemiske stoffer i vasken - ingen maling, lak, insektmidler eller medicin. Undgå også at hælde olie i vasken - hverken stegeolie eller salatolie, og så sandelig heller ikke maskinolie! Alle disse produkter kan beskadige driften af spildevandsbehandlingen ved at dræbe faunaen eller blokere rørledningerne. Undersøg, om der er indsamlingscentre for medicin og olie i nabolaget, så du kan bringe gamle medicinrester og brugt olie dertil. Tjek hanerne! Et brusebad bruger _ af det vand, et karbad bruger. Tag brusebad, vær miljøvenlig og spar penge på vandregningen! Vand

10 Jord 17 Biodiversitet dækker over mangfoldigheden af liv af alle slags - mangfoldighed af arter, af genetisk variation inden for en art og af økosystemer. Biodiversitet sørger for en lang række livsnødvendige ydelser, såsom føde og rent vand og bestøvning. Den bremser ligeledes klimaændringer, afbøder naturkatastrofer osv. Den økonomiske værdi af de produkter og tjenester, som økosystemerne og arterne giver - ved liv på jorden - er blevet anslået til mia. EUR om året - næsten dobbelt så meget som det, mennesker producerer på et år. Det er blevet anslået, at den aktuelle globale takt for tab af biodiversitet er til gange højere, end takten for den naturlige uddøen. Hovedårsagen til dette tab er intensive produktionssystemer, omdannelse af levesteder til bebyggelse, udvindingsindustrier, rovdrift på naturressourcer gennem fiskeri og jagt, forurening og globale klimaændringer. En europæers økologiske fodaftryk dækker 4,97 ha*. Hvis nutidens 6 mia. mennesker alle levede og forbrugte som europæere, ville vi have brug for næsten 3 kloder. Men vi har kun én! I modsætning til den udbredte mening er hovedproblemet, der frembringes af de nuværende ressourceanvendelsesmønstre, deres miljøvirkninger og ikke den eventuelle knaphed af bestemte ikke vedvarende ressourcer. Den tilsyneladende grænseløse tilgængelighed af fossile brændsler, og følgelig deres udbredte anvendelse til fremstilling af energi, har f.eks. forårsaget nogle af de alvorligste miljøproblemer: luftforurening og global opvarmning. Hvad angår vedvarende ressourcer (planter, fisk, dyr), er knapheden herpå i sig selv et miljøproblem. Bestemte arters uddøen betyder f.eks. tab af biodiversitet, og inddragelse af naturarealer betyder tab af levesteder. Hvert år i Den Europæiske Union alene smider vi 1,3 mia. t affald ud - omkring 40 mio. t af det er farligt affald. Det vil sige ca. 3,5 t fast affald for hver mand, kvinde og barn. Hertil kommer yderligere 700 mio. t landbrugsaffald, og det er klart, at behandling og bortskaffelse af alt dette materiale - uden at skade miljøet - bliver et kæmpeproblem. OECD har anslået, at vi inden 2020 kunne producere 45 % mere affald, end vi gjorde i Desuden bliver det meste af det, vi smider væk, enten brændt i forbrændingsanlæg eller deponeret på lossepladser. Begge affaldsbehandlingsmetoder har negative miljøvirkninger. Affaldet udleder CO 2 og methan til luften, og kemikalier og pesticider havner i jorden og grundvandet. Affaldsproduktion er uundgåelig, men vi kan gøre vores til at reducere vores eget affald. Nogle fakta I Europa er omkring 42 % pattedyr og 45 % sommerfugle truet. 80 % af fiskebestanden er nærmer sig kollaps, eller der er uvished om bestanden på grund af overfiskeri. I Europa er antallet af fugle på almindelig landbrugsjord og i skove faldet med 71 % mellem 1980 og Men 18 % af arealet (EU15) er nu udpeget som bevaringsområder som led i EU's Natura 2000-netværk. Vidste du det? Skjult affald frembragt ved fremstilling af: 1 kg aluminium 5 kg En tandbørste 1.5 kg En kaffemaskine 298 kg En mobiltelefon 75 kg En pc 1,500 kg En guldring 2,000 kg Kilde: Wupperstal Institut (www.wupperinst.org) NB: webstedet repræsenterer ikke Europa-Kommissionen og forvaltes eller ajourføres heller ikke af Europa-Kommissionen. Webstedet er måske ikke tilgængelig på alle EU-sprog. *Find flere oplysninger på: NB: webstedet repræsenterer ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens holdning og forvaltes eller ajourføres heller ikke af Europa-Kommissionen. Ikke alle websteder er tilgængelige på alle EU-sprog. Jord

11 18 19 Hvordan kan jeg frembringe mindre affald? En europæer producerer gennemsnitligt 1 kg affald pr. dag. For at reducere denne store mængde er reglen "reducer - genbrug - genvind": REDUCER Reducer emballaden ved at købe i løs vægt eller køb genavendelige produkter: Køb frugt og grønt i løs vægt i stedet for forpakket Køb koncentrerede produkter, der anvender mindre emballage GENBRUG Prøv at finde andre anvendelser for ting i stedet for at smide dem væk: Ombetræk: giv din sofa et nyt trendy look i stedet for at købe en ny. Reparer: forsål dine sko, så varer de længere. Find nye anvendelser: brug gamle dokumenter som kladde eller plastbeholdere til oplagring. Forær dine ting bort eller sælg dem til genbrug. GENVIND Du kan sortere papir, pap, træ, aluminiumsdåser, plastikflasker, glasflasker og glasbeholdere, elektrisk udstyr, it-udstyr, batterier Der vil dog altid være emballage, du bliver nødt til at købe, og som du ikke kan genbruge. Prøv derfor at vælge genanvendelig emballage og sorter det. Dine gamle papkasser vil blive brugt til at fremstille aviser, dine glasflasker vil blive brugt til at lave nye glasflasker, og dine plastikflasker vil genopstå som ny emballage, byggemateriale, ja måske endda som tøj! Væk med engangsklude! Engangsklude tegner sig for 50 kg affald pr. år i en europæisk gennemsnitshusstand. Hvis hver eneste husstand brugte dem til kropspleje og rengøring, ville den samlede mængde være yderligere 9 mio. t om året! Hvis du i stedet bruger støveklude eller gamle klude til rengøring, undgår du ikke kun alt det affald, men du bruger endnu en gang noget, du ellers ville have smidt væk! Brug genbrugsposer til dine indkøb! Selv sammenlignet med papirsposer af samme størrelse kræver fremstilling af genanvendelige plastikposer 3 gange mindre vand. Der udledes desuden 80 % til 90 % færre DHG og syreholdige luftarter til luften! Hvis alle brugte en indkøbskurv, ville milj øvirkningerne mindskes yderligere. E-affald I betragtning af den teknologiske innovationshastighed bliver mange af os fristet til at få en ny mobiltelefon, et avanceret fjernsyn eller en opvaskemaskine. Elektronikskrotmængden stiger med 3-5 % om året, alle EU-borgere producerer hver især omkring kg e-affald om året, og hidtil er 90 % af dette affald endt på lossepladsen, blevet brændt eller genvundet uden nogen forbehandling. E-affald indeholder stoffer såsom tungmetaller og kemikalier, der kan være yderst skadelige for menneskers sundhed, hvis de ikke bortskaffes med omhu. Fra den 13. august 2005 vil forbrugerne gratis kunne aflevere deres gamle udstyr til forretningen, når de køber nyt i forholdet 1-til-1. Køb genopladelige batterier! Batterier indeholder skadelige kemiske stoffer og metaller og bør derfor bortskaffes med omhu på de dertil indrettede indsamlingssteder i dit område. Som alternativ kunne du jo også bruge genopladelige batterier. Natur og biodiversitet Hvis vi f.eks. er opmærksomme på, hvor de produkter, vi køber, kommer fra, kan vi medvirke til at påvirke virksomhederne til ikke at markedsføre miljøskadelige varer. Ansvarlig turisme kan hjælpe med til at bevare skønheden af de områder, som vi gerne vil besøge. Jord Jord

12 JIFFY s TIPS Jiffy har en hel masse tips, han gerne vil dele ud af. Prøv Jiffys miljøquiz og opdag, hvordan du bliver mere miljøvenlig: TOOLKIT-DATABASEN I toolkit-databasen er der over 140 forskellige websteder fra hele Europa, som du kan besøge. Du kan lede efter et toolkit efter land, tema, sprog, værktøj og/eller brugergruppe (vælg henholdsvis 'country', 'topic', 'language', 'tool' og/eller 'public audience'). Find ud af, hvordan miljøspørgsmål behandles i dit eget land, og hvordan du kan blive mere miljøvenlig hjemme hos dig selv og i byen. GENVIND... Du kan sortere papir, pap, træ, aluminiumsdåser, plastikflasker, glasflasker og glasbeholdere, elektrisk udstyr, it-udstyr, batterier Jord SALG OG ABONNEMENT Publikationer, der er produceret af Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer (Publikationskontoret) og sælges, kan købes hos vore salgskontorer overalt i verden. Hvordan får jeg fat på en publikation? Når du har fået listen over salgskontorerne, kan du efter eget valg kontakte det, der passer dig bedst, og afgive bestilling. Hvordan får jeg fat på listen over salgskontorerne? Gå ind på Publikationskontorets websted eller bestil den i papirudgave pr. fax på nr. +(352) BEMÆRK: Europa-Kommissionen Bliv grønnere! Forslag til en grønnere verden Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer s. 21 x 21cm ISBN Webstederne i den europæiske 'Toolkit Database', der ligger på Europa-webstedet, repræsenterer ikke Europa-Kommissionens nødvendigvis holdning, forvaltes ikke af den og ajourføres heller ikke af den. Ikke alle websteder er tilgængelige på alle EU-sprog.

13 KH DA-C

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd Spar på energien Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd varme Udnyt varmen rigtigt JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 15,5 14,5 14 9 3,5 2 2 2 3 8 12 14,5 Årligt

Læs mere

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet Så skåner du også miljøet Vi har tidligere været vant til, at der var vand nok, og at vand er næsten gratis. Sådan er det ikke mere. I denne folder får du en række gode råd, som kan hjælpe dig til at bruge

Læs mere

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET 2 l SPAR VAND SPAR PENGE l l SPAR VAND SPAR PENGE l 3 DET ER NEMT AT SPARE PÅ VANDET VI HAR TIDLIGERE VÆRET VANT TIL, AT DER VAR VAND NOK, OG AT VAND ER NÆSTEN

Læs mere

»Sådan får De bedre vand-vaner«

»Sådan får De bedre vand-vaner« »Sådan får De bedre vand-vaner«danske Vandværkers Forening Det forventer vi af drikkevandet: Det er billigt Det er ikke sundhedsfarligt at drikke Det smager godt Det er klart Det er køligt Det lugter ikke

Læs mere

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE:

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: - GLÆDE OG RESPEKT FOR HELE GUDS SKABERVÆRK - KLIMA-, MILJØ- OG NATURHENSYN - GLOBAL RETFÆRDIGHED

Læs mere

Sparerøddernes håndbog

Sparerøddernes håndbog Sparerøddernes håndbog Smil til verden og verden smiler igen Denne sparebog er blevet til på baggrund af Druestrup Friskoles fokus på at spare på CO2, hvilket var emnet for Jordens Dag i år. Det bevirkede

Læs mere

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode.

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. Hvis du har spørgsmål til brochuren eller din fjernvarme, er du velkommen til at kontakte dit boligselskab eller dit varmeværk. Fjernvarmeguide til dig, der bor i lejlighed Gl. Kærvej 15. 6800 Varde Tlf.:

Læs mere

Hvad er drivhusgasser

Hvad er drivhusgasser Hvad er drivhusgasser Vanddamp: Den primære drivhusgas er vanddamp (H 2 O), som står for omkring to tredjedele af den naturlige drivhuseffekt. I atmosfæren opfanger vandmolekylerne den varme, som jorden

Læs mere

Energibesparelser i boligen

Energibesparelser i boligen Energibesparelser i boligen Boligkontoret Danmark åbent hus Helsingør 17.4.2010. Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ann Vikkelsø Energitjenesten København Ingeniør (energi) Energivejleder

Læs mere

Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø?

Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø? Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø? Sorø Bibliotek 21. september 2011 Idemager: Anne Grete Rasmussen, www.frugrøn.dk Tidligere lektor og pæd. IT-koordinator på Ankerhus 1 Disposition Præsentation FruGrøn

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Du kan gøre en forskel for naturen. få gode råd i denne pjece

Du kan gøre en forskel for naturen. få gode råd i denne pjece Du kan gøre en forskel for naturen få gode råd i denne pjece Rent vand er en forudsætning for alt Vi drikker naturens vand, og derfor skal det være helt rent og fri for gift. Næsten Vi drikker naturens

Læs mere

SKÅN SKOVPARKENS MILJØ

SKÅN SKOVPARKENS MILJØ SKÅN SKOVPARKENS MILJØ FOR NATUREN OG DIG SELV Med denne brochure i hånden har du et redskab til hurtigt at gøre en forskel for miljøet. Læs den, brug den og søg også gerne selv ny viden. Det er små,

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

N O R D I C W O R K I N G P A P E R S

N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Brug tøjet Brug hovedet Skån miljøet Changing consumer behaviour towards increased prevention

Læs mere

Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D

Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D 1 Indledning Før jeg lavede opgaven, vidste jeg godt at det var forkert at smide med affald, og at det er godt at genbruge. Men emnet har fået mig til at åbne

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Program 09:00-09:30 09:30-10:15 10:15-10:25 10:25-10:55 10:55-11:20 11:20-12:20 12:20-13:20 13:20-13:30 13:30-14:15

Program 09:00-09:30 09:30-10:15 10:15-10:25 10:25-10:55 10:55-11:20 11:20-12:20 12:20-13:20 13:20-13:30 13:30-14:15 Program 09:00-09:30 09:30-10:15 10:15-10:25 10:25-10:55 10:55-11:20 11:20-12:20 12:20-13:20 13:20-13:30 13:30-14:15 14:15-14:25 14:25-15:05 15:05-15:25 15:25-15:35 15:35-16:00 Velkomst og deltagerpræsentation

Læs mere

Tjekliste til boligen

Tjekliste til boligen Tjekliste til boligen Køkken Belysning Energieffektiv belysning (A-pærer, Halogen) Afskaffelse af sparepærer på genbrugsstation El Standby-forbrug i køkkenet (ex. Mikroovn) SparOmeter Opvask Opvaskemaskine:

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan Klimavenlig virksomhed Hvorfor & Hvordan Det globale perspektiv Vores verden er truet af global opvarmning og klimaforandringer grundet øget drivhuseffekt For at undgå uoprettelig skade på naturen, skal

Læs mere

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt.

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt. Ventilation med varmegenvinding Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde Op til 95% af varmen bliver genanvendt Danfoss ventilation med varmegenindvinding genanvender det meste af varmen,

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.12.2008 SEK(2008) 2938 C6-0470/08 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Læs mere

4. VAND I JORDEN RUNDT/LANDFAKTA

4. VAND I JORDEN RUNDT/LANDFAKTA Opgaver til Agent Footprint 4. til 6. klasse Nedenstående findes en oversigt over alle opgaver til materialet Agent Footprint primært tiltænkt elever på mellemtrinnet. Opgaverne er samlet under to temaer:

Læs mere

Tal om skrald. . Ved at genanvende metaldåser reducerer man altså mængden af affald og brugen af energi og ressourcer.

Tal om skrald. . Ved at genanvende metaldåser reducerer man altså mængden af affald og brugen af energi og ressourcer. 1. Opgavesæt om metal Familien Falk bor her på Frederiksberg og består af mor og far (Camilla og Peter) og deres to børn Caroline og Jonas. Familien Falk elsker dåsemad. I løbet af en uge spiser de 3 dåser

Læs mere

Miljø. Du skal behandle jorden, som om du skulle leve evigt

Miljø. Du skal behandle jorden, som om du skulle leve evigt Miljø Du skal behandle jorden, som om du skulle leve evigt CenterPartiet vil beskytte naturen og miljøet mest muligt. Det kræver: - Øget internationalt miljøsamarbejde. - En formindskelse af den nationale

Læs mere

Appetitvækkere til ophæng rundt om på skolen inden projektet skydes i gang.

Appetitvækkere til ophæng rundt om på skolen inden projektet skydes i gang. Appetitvækkere til ophæng rundt om på skolen inden projektet skydes i gang. Vi tog udgangspunkt i ideen på den farvede kopi fra kommunens kick-off dag. De mange "vidste du at" og "Gæt" er hængt op i skolens

Læs mere

guide til et lavere elforbrug

guide til et lavere elforbrug Dit eksemplar Elsparefondens guide til Let din elregning og kom ned på 1.000 kwh Se side 2 Skift til bærbar computer og spar op til 90% i el Se side 6 Halvér din vasketemperatur og dit elforbrug Se side

Læs mere

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser Der findes mange problemer i verden, men også enkle løsninger. På nogle af dem. På kontoret er det vigtigt, at arbejdsdagen kører så glat som muligt, og

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Toget et godt miljøvalg

Toget et godt miljøvalg Toget et godt miljøvalg En rejse mod et bedre miljø At kunne rejse er en selvfølgelighed i dag. Det omfattende transportsystem, vi har skabt omkring os, er faktisk forudsætningen for et velfungerende samfund.

Læs mere

Værktøjskasse til kurser i grønne offentlige indkøb, GPP. Køb grønt! - Gør en forskel med GPP

Værktøjskasse til kurser i grønne offentlige indkøb, GPP. Køb grønt! - Gør en forskel med GPP Europa-Kommissionen Værktøjskasse til kurser i grønne offentlige indkøb, GPP Introduktion Køb grønt! - Gør en forskel med GPP GPP - gør r verden lidt grønnere Klimaforandringer Gennemsnitstemperaturerne

Læs mere

VAND-VIDEN I Kongshvileparken

VAND-VIDEN I Kongshvileparken Spar VAND-VIDEN I Kongshvileparken SPARE-FORSLAG TIL REDUKTION AF KONGSHVILEPARKENS VANDFORBRUG. Grøn afdeling Spar på vandet Vi bruger meget vand i dagligdagen - når vi går i bad, børster tænder og går

Læs mere

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk. Affald til genbrug 1 Papir Fx bøger, reklamer og telefonbøger. Plastomslag og ringbind. 5 Jern og metal Fx cykler, dåser, gaskomfurer, gryder og radiatorer. Elektronikaffald. 6 Pap og karton Fx rent og

Læs mere

ssækken højst 25 kg affald i d

ssækken højst 25 kg affald i d ssækken affald højst 25 kg affald i r Læs he får u d n a, hvord ald f f a e r mind FÅ mindre affald KVIT OVERFLØDIG INDPAKNING UNDGÅ MADSPILD Vælg produkter, der ikke er pakket ind Køb kun det mad, som

Læs mere

Husk projektmøde Mandag den 17/2 klokken 20 i Fælleshuset. Kolbøtteprojekt Svelleprojekt Fælleshus Fælleshustorv Energnisterne Kulturgruppen

Husk projektmøde Mandag den 17/2 klokken 20 i Fælleshuset. Kolbøtteprojekt Svelleprojekt Fælleshus Fælleshustorv Energnisterne Kulturgruppen 34. årgang Nr. 7 16. februar 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Få en sund og energivenlig bolig med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Kære beboer Denne guide giver dig en god forudsætning for en sund og energivenlig bolig og mulighed for at spare penge. Du kan

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

BioMaster affaldskværn 3.0. Din madlavning kan blive billigere, hvis du vælger biogas

BioMaster affaldskværn 3.0. Din madlavning kan blive billigere, hvis du vælger biogas BioMaster affaldskværn 3.0 BioMasteren er selve affaldskværnen, eller bio kværnen som den også kaldes, hvor madaffaldet fyldes i. Det er en både let og hygiejnisk måde at bortskaffe madaffald på set i

Læs mere

Et godt liv i en ressourcebegrænset

Et godt liv i en ressourcebegrænset isstock Et godt liv i en ressourcebegrænset verden EU s 7. Miljøhandlingsprogram (MHP) frem til 2020 Miljøhandlingsprogrammerne har været ledetråden for udviklingen af EU s miljøpolitik siden begyndelsen

Læs mere

Program. Pause. 15:35-16:00 Evaluering og afrunding

Program. Pause. 15:35-16:00 Evaluering og afrunding Program 09:00-09:30 09:30-10:15 10:15-10:25 10:25-10:55 10:55-11:20 11:20-12:20 12:20-13:20 13:20-13:35 13:35-14:15 14:15-14:25 14:25-15:05 15:05-15:25 15:25-15:35 Velkomst og deltagerpræsentation v/britta

Læs mere

Grænser. Global opvarmning. lavet af: Kimmy Sander

Grænser. Global opvarmning. lavet af: Kimmy Sander Grænser Global opvarmning lavet af: Kimmy Sander Indholdsfortegnelse Problemformulering: side 2 Begrundelse for valg af emne: side 2 Arbejdsspørgsmål: side 2 Hvad vi ved med sikkerhed: side 4 Teorier om

Læs mere

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn En Grøn Salon skal opfylde 8 obligatoriske krav, for at blive godkendt. Disse krav vedrører især kemi og miljø. Når de obligatoriske krav er opfyldt kan salonen blive certificeret som Grøn Salon. Det betyder

Læs mere

Global Opvarmning. Af: Jacob, Lucas & Peter. Vejleder: Thanja

Global Opvarmning. Af: Jacob, Lucas & Peter. Vejleder: Thanja Af: Jacob, Lucas & Peter Vejleder: Thanja Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Problemformulering... 2 Vores problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt dette emne?... 3 Afgrænsning... 3 Definition...

Læs mere

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det?

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det? 1. Opgavesæt om metal Peter) og deres to børn Caroline og Jonas. Familien Falk elsker dåsemad. I løbet af en uge spiser de 3 dåser flåede tomater, 1 dåse majs, 1 dåse søde ærter, 2 dåser med bønner, 1

Læs mere

KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER

KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER INDLEDNING Gode el vaner er den direkte vej til lavere el regning og renere miljø. Langt de fleste familier kan skære 10 % af forbruget væk uden at sænke komforten.

Læs mere

Kvalitet og mangfoldighed

Kvalitet og mangfoldighed Kvalitet og mangfoldighed Boligdag 2009 SBi, 27. april 2009 Claus Bech-Danielsen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet Voksende energiforbrug Varmeforbrug i danske boliger PJ 250 200

Læs mere

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild Til samtlige husstande i Gentofte Kommune Vi klarer vandet Det koster vandet Gør dit hus klar til regnvejr Hold øje med kloakken Nordvand klimasikrer Pas på vandspild rent drikkevand rent badevand rent

Læs mere

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK Ved du, hvad der sker med vandet, der løber ud i køkkenvasken? Eller vandet fra toilet, bad eller vaskemaskine? Her i brochuren finder du gode råd om afløb og kloak. Ved at følge

Læs mere

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43 AF FALD 43 Affald Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik Trin 1: sortere og navngive materialer og stoffer fra dagligdagen efter egne kriterier og enkle givne kriterier, herunder form, farve,

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

* affald * thùng rác * waste

* affald * thùng rác * waste Affald og ressourcer i Danmark og Vietnam Undervisningsmateriale fra Skolernes EnergiForum august 2011 * affald * thùng rác * waste Affald og ressourcer i Danmark og Vietnam Baggrund Vi har store udfordringer

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd

Tømning af bundfældningstanke. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Tømning af bundfældningstanke Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Tømningsordning Tømningsordning Skive Kommune har af hensyn til miljøet indført en obligatorisk tømningsordning, som det ikke er muligt

Læs mere

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND Indlæg til Ad-Hoc Arbejdsgruppen om yderligere forpligtelser for parter opført i bilag I til Kyoto-protokollen (AWG-KP) Synspunkter og forslag vedrørende forhold

Læs mere

inspirerende undervisning

inspirerende undervisning laver inspirerende undervisning om energi og miljø TEMA: Solenergi Elevvejledning BAGGRUND Klodens klima påvirkes når man afbrænder fossile brændsler. Hele verden er derfor optaget af at finde nye muligheder

Læs mere

ER PANT KUN FOR DÅSER OG FLASKER? AKTIVITET 2 FORLØB NR. 7. Design en pantordning

ER PANT KUN FOR DÅSER OG FLASKER? AKTIVITET 2 FORLØB NR. 7. Design en pantordning FORLØB NR. 7 De fleste af jer har nok prøvet at betale og få udbetalt pant for dåser og flasker til sodavand. Men har du tænkt nærmere over, hvad der ligger bag, og om det er muligt at bruge en pantordning

Læs mere

Roskilde tekniske gymnasium Klasse 1.4. CO2- Biler. Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper. Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1

Roskilde tekniske gymnasium Klasse 1.4. CO2- Biler. Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper. Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1 CO2- Biler, Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1 Indholdsfortegnelse Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Indledning Side 3 Problemanalysen Side 4-6 Klimaproblematikken

Læs mere

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning?

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandstønde Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandsopsamling er et enkel og billigt system til vandbesparelser. Du behøver nemlig ikke nødvendigvis at bruge rent drikkevand til toiletskyl,

Læs mere

Miljøeffekter af energiproduktion

Miljøeffekter af energiproduktion Miljøeffekter af energiproduktion god ide at bruge de kemiske reaktionsligninger under Forbrænding og forsuring. Forud for laboratoriearbejdet er det en stor fordel hvis eleverne allerede ved hvordan el

Læs mere

mindre co 2 større livskvalitet

mindre co 2 større livskvalitet dig og din brændeovn mindre co 2 større livskvalitet Foreningen af leverandører af pejse og brændeovne i Danmark Investering i en brændeovn og korrekt fyring med træ er det mest effektive, du og din familie

Læs mere

Samfundsfag rapport. Energi og Miljø. Navn: Devran Kücükyildiz. Klasse: 1,4. HTX Roskilde

Samfundsfag rapport. Energi og Miljø. Navn: Devran Kücükyildiz. Klasse: 1,4. HTX Roskilde Samfundsfag rapport Energi og Miljø Navn: Devran Kücükyildiz Klasse: 1,4 HTX Roskilde Dato: 22-11-2007 Indholdsfortegnelse 1.... K lima ændringer... 1 1.1 Årsager... 2 1.2 Karakteren af ændringerne af

Læs mere

Projekt Sluk efter brug. Proces

Projekt Sluk efter brug. Proces 3B /HO Projekt Sluk efter brug Hareskov Skole december 2011 - januar 2012 Proces Fase 1 Faglig introduktion til projektet 1. Hvorfor laver skolen et projekt om dette emne? (spare på energi/udgifter til

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

Affald fra institutioner

Affald fra institutioner Page 1 of 5 Affald fra institutioner 1. Institutioner og Regler og betaling Institutioner skal følge Regulativ for fra erhverv i Herning Kommune. Hjemmesidens oplysninger om fra erhverv er derfor også

Læs mere

100 år med rent vand 1906-2006. 100 år med rent vand I/S Mammen Bys Vandværk 1

100 år med rent vand 1906-2006. 100 år med rent vand I/S Mammen Bys Vandværk 1 I/S Mammen Bys Vandværk 100 år med rent vand 1906-2006 100 år med rent vand I/S Mammen Bys Vandværk 1 Vandets evige kredsløb Model af vandets kredsløb i naturen. Tallene angiver hvor lang tid vand befinder

Læs mere

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Anbefalingerne er udarbejdet i LIFE-projektet TOPPS, som har til formål at forebygge punktkildeforurening med pesticider. Transport 1. Transporter bekæmpelsesmidler

Læs mere

9. Øvelse: Demonstration af osmose over en cellemembran

9. Øvelse: Demonstration af osmose over en cellemembran 1. Drikkevand 9. Øvelse: Demonstration af osmose over en cellemembran Teori I spildevandsrensning er det især mikroorganismer og encellede dyr der fjerner næringssaltene. For at sådanne mikroorganismer

Læs mere

Bæredygtighed vs. forbrug?

Bæredygtighed vs. forbrug? Bæredygtighed vs. forbrug? Eller bæredygtigt forbrug? INDHOLD: Indledning/motivation... Problemformulering... Afgrænsning... Tekst: Energi... Vand... Produktion (Vugge til vugge)... Transport... Lokaldyrkning...

Læs mere

Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag

Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag - jfr. Statsministeriets cirkulære nr. 31 af 26. februar 1993 Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag 1. Indledning Den 26. februar 1993 udsendte Statsministeriet

Læs mere

Program 09:00-09:30 09:30-10:15 10:15-10:25 10:25-10:55 10:55 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00-13:50 13:50-14:00 14.00 14.50

Program 09:00-09:30 09:30-10:15 10:15-10:25 10:25-10:55 10:55 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00-13:50 13:50-14:00 14.00 14.50 Program 09:00-09:30 09:30-10:15 10:15-10:25 10:25-10:55 10:55 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00-13:50 13:50-14:00 14.00 14.50 Velkomst og deltagerpræsentation v/britta og Dana Del 1 Go energi i boligselskaberne

Læs mere

Teknologien. bag Quooker

Teknologien. bag Quooker Teknologien bag Quooker I denne folder Finder du de tekniske specifikationer til Quooker, samt beskrivelse på hvordan en Quooker fungerer. Haner Vores hanekollektion består af otte modeller; Basic, Classic,

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Klima i tal og grafik

Klima i tal og grafik Klima i tal og grafik Atomkraftværker - Radioaktivt affald S. 1/13 Indholdsfortegnelse Indledning... S.3 Klimaproblematikken...... S.3 Konsekvenser... S.5 Forsøg til at løse problemerne... S.6 Udvikling

Læs mere

Program 09:00-09:30 09:30-10:15 10:15-10:25 10:25-10:55 10:55 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00-13:50 13:50-14:00 14.00 14.30

Program 09:00-09:30 09:30-10:15 10:15-10:25 10:25-10:55 10:55 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00-13:50 13:50-14:00 14.00 14.30 Program 09:00-09:30 09:30-10:15 10:15-10:25 10:25-10:55 10:55 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00-13:50 13:50-14:00 14.00 14.30 14:30-14:40 14:40-15:15 15:15 15:45 15:45-16:00 Velkomst og deltagerpræsentation

Læs mere

inspirerende undervisning

inspirerende undervisning laver inspirerende undervisning om energi og miljø TEMA: Solenergi Lærervejledning BAGGRUND Klodens klima påvirkes, når man afbrænder fossile brændsler. Hele verden er derfor optaget af at finde nye muligheder

Læs mere

I DIN BUTIK FÅ STYR PÅ MILJØET HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER

I DIN BUTIK FÅ STYR PÅ MILJØET HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER FÅ STYR PÅ MILJØET I DIN BUTIK HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER FÅ FLERE KUNDER SPAR PENGE UNDGÅ BØDER OG PROBLEMER MED MYNDIGHEDER HAV DET GODT NÅR DU ER PÅ ARBEJDE FÅ RÅDGIVNING INDLEDNING 3 FÅ STYR

Læs mere

Dansk Luftrensningsteknik DALUTEK. Et netværk for danske luftrensningsvirksomheder

Dansk Luftrensningsteknik DALUTEK. Et netværk for danske luftrensningsvirksomheder Dansk Luftrensningsteknik DALUTEK Et netværk for danske luftrensningsvirksomheder INDHOLD Bestyrelsen og medlemmer... 3 Bestyrelsen... 3 Medlemmer i dag... 3 Aktivitetsplan for 2014/2015... 4 Vedtægter...

Læs mere

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Side 1 af 6 Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Det tværfaglige undervisningsforløb Klima og Klode bidrager i særlig grad til opfyldelse af trinmålene for fagene natur/teknik, biologi, geografi,

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Lette løsninger for et bedre miljø!

Lette løsninger for et bedre miljø! Lette løsninger for et bedre miljø! Jackon A/S er Nordens ledende producent af isolering og emballage i polystyren. Vi leverer energieffektive og komplette løsninger til fundament og bolig. Der er mange

Læs mere

En T-shirts livscyklus

En T-shirts livscyklus En T-shirts livscyklus Når du køber en ny bomulds T-shirt, har den allerede været på en lang rejse og krævet en masse ressourcer. Måske er bomulden, som T-shirten er lavet af, dyrket i Afrika, spundet

Læs mere

MARKANTE GEVINSTER VED ØGET IMPORT AF AFFALD TIL ENERGI

MARKANTE GEVINSTER VED ØGET IMPORT AF AFFALD TIL ENERGI MARKANTE GEVINSTER VED ØGET IMPORT AF AFFALD TIL ENERGI Frem mod 2020 er der markante samfundsøkonomiske gevinster ved at udnytte disponibel kapacitet i de danske affaldsenergianlæg. Øget import af affald

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Ansvarlig på alle områder Aalborg Portland stræber konstant efter at udvise ansvarlighed til gavn for vores fælles

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

Fremstillingsform; Interaktiv miljøblog på nettet (se ovenstående link) som alle skolens elever, forældre og personale har adgang.

Fremstillingsform; Interaktiv miljøblog på nettet (se ovenstående link) som alle skolens elever, forældre og personale har adgang. Klasse; 6.z. Ny Holte skole. Lærer; Bjarke Lundholm, Natur & Teknik. Navn på forløb; Miljøbloggerner fra 6.z. 6.z. blogger om el, vand og varme på Ny Holte skole. Endvidere tages der løbende temperatur

Læs mere

RESSOURCER, ENERGI OG KLIMA

RESSOURCER, ENERGI OG KLIMA Forslag til ændring af energi/klimapolitik. Forslaget består af følgende dele, der kan stemmes om særskilt hvis ønsket: 1. Opsplitning af området så energi/klimapolitik får sit eget afsnit. I dag er miljø-politik

Læs mere

Tjek dit forbrug. fjernvarme. vand. Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as

Tjek dit forbrug. fjernvarme. vand. Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as Tjek dit forbrug el fjernvarme vand Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as God idé at aflæse dine målere Denne bog er en stor hjælp, hvis du vil have styr på dit forbrug af el, vand og varme.

Læs mere